ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Yttergrans socken : Håbo härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 127 st Naturnamn: 37 st Bebyggelsenamn: 143 st Naturnamn: 27 st
[Gran socken], se Yttergran sn Björnängen ägomark Yttergran socken Nummerförteckning förteckning
Yttergran el. Öfvergran sn sn Broudden udde Grans kottorne inbyggarbeteckning /Se Alsbergen berg
Yttergran sn Brunna gärde terräng /Se Grans kottarne inbyggarbeteckning Badviken vik
Yttergarn sn Djupvik vik Agnesfrid lht Bläsan berg
Yttergran sn Dängdösudden udde Agnesborg lht Ekilla hage hage
Yttergran o. Övergran sn Döparviken vik Alby hemman Ekilla kvarn kvarnlht
Yttergran sn Ekilla hage hage Avundan stuga Ekilla ån å l. dike
Yttergran sn /Se Fiskarviken vik Avundan stuga Grans gärden gärden
Yttergran och Övergran snr *Hälleby gärden Saknas Axhem lht Grans kvarn väderkvarn
Yttergran sn *Hälleby skogsfjäll utmark Berghäll Saknas Hjälmens backe backe
Yttergran sn Kinäs terräng Berghäll lht Mälaren sjö
Yttergran sn Kråkvilaviken vik Bergstugan stuga Prästgårdskärret kärr
Yttergran sn Kvarnudden udde Björkbacka lht Sandvreten vret
Yttergran sn Kvarnviken vik Björkhem lht Skälsund sund
Yttergran sn Källtorpet ägomark Björkholmen lht Skälsunds bro bro
Yttergran sn Prästgårdsängen ängsmark Björkliden lht Storängen äng
Yttergran o. Övergran sn *Risby skogsfjäll utmark Bolls f.d. soldattorp Sågarbacken landsvägsbacke
Yttergran sn /Se Skälsund sund Brorsborg lht Sågviken vik
Yttergran sn Skälsund sund /Se Brunna Saknas Tallholmen holme
Yttergran sn Skälsund sund Brunna äng Ullevifjärden Saknas
Yttergran sn Storängen äng /Se Brunna hemman Ullfjärden, Lilla vik
Yttergran sn Tallholmen kulle Brunna soldattorp f.d. soldattorp Valla Bläsan berg
Yttergran sn Ulfierdswijken, se Ullevifjärden, Stora o. Lilla fjärd Brunnsta Saknas Valla skog Saknas
Yttergran sn Ullevifjärden, Stora och Lilla fjärd Bålsta Saknas Valla skog skog
Yttergran sn Ullevifjärden fjärd /Se Bålsta by Vi kvarn kvarnlht
Ytter-Gran o. Över-Gran snar Ullfjärden, se Ullevifjärden Saknas Bålsta järnvägsstation Vi skog Saknas
Yttergran sn Ullfjärden fjärdar Bålsta, Gamla förr gästgivaregård Vi skog skog
Yttergran sn Ullfjärden, Lilla o. Stora fjärdar Bålsta gästgivaregård Saknas  
Yttergran sn Ullfjärden, Stora o. Lilla fjärdar Bålstalund Saknas  
Yttergran sn Ullfjärden, Stora och Lilla fjärdar Bålstalund lht  
Yttergrans kyrka Saknas Ullfjärden vik /Se Bålstanäs lht  
Yttergran sn Ullfjärden, Stora o. Lilla fjärdar Charlottenberg lht  
Yttergran sn Ullfjärden, Lilla o. Stora sjöar Charlottenlund lht  
Yttergran sn Ullfjärden, Lilla fjärd Edevi lht  
Yttergran sn Ullfjärden, Lilla vik /Se Edsborg lht  
Yttergran sn Västerskog skog Ekilla säteri  
?(Ytter)gran sn /Se *Yttergransby skog skog Ekilla kvarns såg såg  
Yttergran sn   Ekillalund lht  
Yttergran sn   Ekilla soldattorp lht  
Yttergran sn   Ellensborg lht  
Yttergran sn   Fagerdal lht  
Yttergran sn   Fredriksdal huslht  
Yttergran o. Övergran snr   Fridebo lht  
Yttergran sn   Frideborg lht  
?Yttergran sn   Fridhem lht  
Yttergran och Övergran snr   Furugården lht  
Yttergran o. Övergran snar   Furuliden lht  
Yttergran sn /Se   Fågelsång lht  
Yttergran sn /Se   Fågelsången Saknas  
Yttergran sn /Se   Graneberg lht  
Yttergran sn /Se   Granberg Saknas  
Yttergran sn /Se   Granliden lht  
Yttergran sn /Se   Granlund Saknas  
Yttergran sn /Se   Granlund lht  
Yttergran sn /Se   Grans gård f.d. gästgivaregård  
Yttergran sn /Se   Gransäter lht  
Yttergran sn /Se   Grantorpet lht  
Yttergran sn /Se   Grågården Saknas  
Yttergran sn /Se   Gröndal huslht.  
Yttergran sn /Se   Gustavslund lht  
Yttergran kyrka Saknas   Gästgivaregården gästgiveri  
Gran, se Yttergran och Övergran snr   Hagaberg Saknas  
Gran Saknas /Se   Hagaberg lht  
Alby g   Hagalund, Lilla lht  
Alby g   Lilla Haglund Saknas  
Alby by   Hagalund, Stora lht  
Alby g   Stora Haglund Saknas  
*Bardkasta, se Bålsta by   Hagtorp Saknas  
*Baardkista, se Bålsta by   Hagtorpet lht  
*Barkasta Saknas   Hällen Saknas  
Brunna och Lundby Saknas /Se   Hällen lht  
?Brunna gd   Jakobslund lht  
Brunna by /Se   Johannesberg lht  
?Bålsta by   Johannesdal lht  
Bålsta by   Karlberg lht  
Bålsta by   Kilarna Saknas  
Bålsta by   Kilarne lht  
Bålsta by   Kilarna Saknas  
Bålsta by   Kines Saknas  
Bålsta by   Kines lht  
Bålsta gd   Klippan lht  
Bålsta by   Klockargården klockarbost.  
Bålsta samh.   Komministerboställe Saknas  
Bålsta by   Kråkvila lht  
Bålsta by   Kvarnstugan lht  
?Bålsta samh.   Källtorpet lht  
Bålsta by /Se   Lilleberg lht  
Bålsta by /Se   Ludvigsro lht  
Bålsta gd /Se   Lugnet avs.  
Bålsta tätort /Se   Lundby by  
Bålsta by /Se   Lyckan lht  
Bålsta by /Se   Lyckebo lht  
Ekala, se Ekilla gd   Lötnergården lht  
Ekilla gd   Mansängen äng  
(?)Ekalla = Ekilla? gd /Se   Mariehäll lht  
?Ekilla gd   Marielund lht  
Ekilla gd   Marseille lht  
?Ekilla gd /Se   Nordal lht  
Ekilla gd /Se   Nordal Saknas  
Ekilla gd /Se   Nybygget lht  
Ekilla beb. /Se   Nydal lht  
*Eklo Saknas   Nyhagen lht  
?Gran, (numera Yttergran) by /Se   Nyhem lht  
*Kyrkobyn by /Se   Olgeborg lht  
Lundby by   Prästgården indraget komministerbost.  
Lundby gdr   Rosersberg lht  
Lundby by   Sagan lht  
Lundby by   Sandhagen lht  
Lundby by   Sandhem avs.  
Lundby gd   Sandhem lht  
Lundby gdar   Sjöända Saknas  
Lundby by   Sjöända lht  
Lundby gdr   +Skolhus Saknas  
Lundby by   Skuggan lht  
Lundby by   Skäcklinge äng äng  
Lundby by   Sofielund lht  
Lundby gd:ar   Solgården lht  
Lundby by   Solhem lht  
Lundby by   Solsätra lht  
Lundby by   Stoltens lht  
Lundby by /Se   Stubbhagen, N. Saknas  
Lundby by /Se   Stubbhagen lht  
Lundby Saknas /Se   Stubbhagen, Ö. Saknas  
Sigreda kirkia, se Yttergran sn   Stugan lht  
Sigreda kirkia sn /Se   Sörgården lht  
Tingsställe, Håbo härads Saknas /Se   Tomtebo lht  
*Wickeby gd el. by   Tyrsbo lht  
    Ulltorp lht  
    Ulriksdal stuga  
    Valla torp  
    Vallavik lht  
    Vallavik Saknas  
    Vi lht  
    Vi-Lundby gård i Lundby  
    Vreten lht  
    Vänersborg Saknas  
    Vänersborg lht  
    Västerhagen Saknas  
    Västerhagen lht  
    Ytter-Grans by by  
    Yttergran Saknas  
    Åkersro lht  
    Över-Grans Kyrkoherdeboställe Saknas  

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.