ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Litslena socken : Trögds härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 528 st Naturnamn: 122 st Bebyggelsenamn: 366 st Naturnamn: 324 st
Ena, Lilla, se Litslena sn Allmenningen Snedden, se Sneden häradsallmänning Litslena sn Andkärret förr kärr
Litslena sn Allmenningen Snedden, se Sneden häradsallmänning Litslena sn Arons backe åkersbacke
Litslena sn Allmänningen Hammar, se Hammars allmänning allmänning Litslena socken Aspbacken kulle
Litslena sn Allmänningen Snedden, se Sneden allmänning Litslena sn Asphagen hage
Litslena socken Björkfjärden ägomark Litslena sn Bastuskiftet åker
Litslena socken Blomsterbacken backe Litslena sn Björkfjärden åker
Litslena socken Boviken vik /Se Litslena sn Björkfjärden åker
Litslena socken Djurgården terräng Almelund, se Skolsta handel handelslht Björkkärr kärr
Litslena socken Ekbacken backe Asphagen gd Björkkärret kärr
Litslena socken Enstörn tall Asphagen hmd Björkkärrsvägen skogsväg
Litslena sn Enstörn tall Asphagen stuga Björnbacken kulle
Litslena sn Enstörn tall Asphagen gård Blomsterbacken kulle
Litslena sn Enstörn gränsmärke Backen, se Ängsbacken gård Blomsterbacken åkerbacke
Litslena sn Enstörn gränsmärke Backgården gård Blåbo äng åker
Litslena sn. Fiskmansbo terräng Backtorpet lht Boviken vik
Litslena sn Fiskviks kanal kanal Bakluran förr torp Boviken vik
Litslena sn *Fiskviks utmark utmark Björnbo torp Brunnsängen uppodlad äng
Litslena sn Fågelsången ägomark Björnbo torp Buskängen odlad äng
Litslena sn Fårbacken backe Björnbo gård Byåkrarna åkrar
Litslena sn Förmera backe backe Blåbo gd Bålsäng åker
Litslena sn Granebergssjön sank mark Blåbo byggning Dammskiftet åker
Litslena sn *Granröret gränsmärke Blåbo hmd Djupkärret förr kärr
Litslena sn Gubbens backe backe Blåbo gård Djupmyran förr kärrmark, nu åker
Litslena sn *Gånstaröret gränsmärke Blåport stuga Djurby skillnad åker
Litslena sn Hallarby sjö sjö /Se Blåsens förr torp Djurgården hage
Litslena sn Hallarby sjö sank mark Blåsten riven stuga Djurgården skogsbacke
Litslena sn Hammar allmänning Blåsträ, se Blåsens förr torp Doroteas skog skog
Litslena sn Hammars allmänning allmänning Blänkebo lht Drottninggatan byväg
Litslena sn /Se Hammars allmänning allmänningsskog Blänkebo gård Drottninggatan väg
Litslena sn Hammars allmänning allmänning Brodden gård i Tibble Dunkällan källa
Litslena sn Hammar allmänning /Se Djurby gd Dyhagen hage
Litslena sn Hammarskogen allmänningsskog /Se Djurby by Dyn sank betesmark
Litslena sn Hammarskog allmänningsskog /Se Djurby gård Dyn skogbevuxen sankmark
Litslena sn Hammarsängen uppodlad äng /Se Djurby gård Dynorna källa
Litslena socken Hammarängen ägomark Dragontorpet lht Dyängen sank äng
Litslena sn Horgsbacken kulle /Se Ekbacken bostadshus Dödsbacken annat namn på Isbärsbacken
Litslena socken Horgsbacken kulle /Se Ekbacken lht Enbuskbacken åkerbacke
Litslena sn Horgsbacken kulle /Se Ekeberg lht Enstörn tall
Litslena sn Horgsbacken backe Ektorp rivet torp Fiskmansboängen odlad äng
Litslena sn Hornbacken betesmark /Se Ektorp torp Fiskvik kanal vattendrag
Litslena sn Hummelsta hälsobrunn Saknas /Se Emmas koja, se Emmas stuga förr stuga Fiskviks kanal kanal
Litslena sn Hundkyrkan ägomark Emmas stuga förr stuga Frälsängen uppodlad äng
Litslena sn Hällby surbrunn hälsobrunn /Se Erikslund lht Fyrtäppan åker
Litslena sn *Hällröret gränsmärke Erikslund lht Fårbacken åkerbacke
Litslena sn Hästhagen terräng Fallet gd Fårbacken åkerbacke
Litslena sn *»Höölösan» äng /Se Fallet gård i Västra Vällinge Fårbacksskiftet åker
Litslena sn Jolbacken backe Fallet hmd Fårhagen skogsbacke
Litslena sn /Se Kattkärret kärr Fallet gård Fägatan väg
Litslena sn Kiäderhälsröret gränsmärke Finnbo Saknas Förmera backe landsvägsbacke
Litslena sn Klofsten, se Klyvstenen gränssten Finnbo torp Förmera backe åkerbacke
Litslena sn Klyvstenen gränssten Finnbo lgt? Förmera backe åkerbacke
Litslena sn Klyvstenen sten Finnbo torp Gatåkrarna åker
Litslena sn Klyvstenskärret kärr Finnbo gård Gavelåkrarna åkrar
Litslena sn Kobacken backe Finntorp lgt? Getarna åker
Litslena sn Konungs Tridungs Skog, se Hammarskog allmänningsskog /Se Finntorp torp Glasberget berg
Litslena sn Kvarnbacken backe Finntorp torp Granbacken åkerbacke
Litslena sn Kyrkbacken backe Finntorp, se 1 Finnbo Saknas Granebergssjön förr sjö
Litslena sn Kyrktångorna åkrar /Se Fiskmansbo torp Grannas skillnad åker
Litslena sn Kålsta ättehögar /Se Fiskmansbo torp Grusbacken åkerbacke
Litslena sn Kälsta triangelpunkt Fiskmansbo förr torp Grytholmen odling
Litslena sn *Kälsta utmark utmark Fiskvik by Grytholmen åker och skog
?Litslena sn Kärret ägomark Fiskvik by Gubbens backe kulle
Litslena sn Lingvreten terräng Fiskvik by Gubbens backe skogsbacke
Litslena sn *Litsleby skog skog Fiskvik by Gummans backe skogsbacke
Litslena sn /Se Långkärret kärr Fiskvikbacken hmd Gumsbacken kulle
Litslena sn *Långkärrsröret gränsmärke Friberg stuga Gärdesbacken kulle
Litslena sn Löten ägomark Friberg torp Hagtorpsgärdet åker
Litslena sn Mellanbacken backe Fridhem lht Hallarbyplog, se Hallarbytorp åker
Litslena sn Molnberg berg Fridhem lht Hallarby sjö delvis igenväxt sjö
Litslena sn *Märskall röret gränsmärke Fridhem lht Hallarby sjö sjö
Litslena sn Norra baspunkten triangelpunkt Fridhem stuga Hallarby sjö »sjöpotta»
Litslena sn Norrtorpsbackarna backar Fridhem lht Hallarby sjö vattensamling
Litslena sn Nötbacken backe Fritsens koja förr stuga Hallarby sjö sjö
Litslena sn Offerkast fornlämning /Se Fåfängan gård i Sneby Hallarbytorp åker
Litslena sn Piparbo ägomark Fågelsången riven stuga Hammarn häradsallmänning
Litslena sn Prästgärdet ort /Se Fågelsången förr torp Hammars allmänning allmänning
Litslena sn Rangelhäll berghäll? Gotthem lht Hammar häradsallmänning
Litslena sn Rangeshäll berg /Se Gotthem lht Hammarängen uppodlad äng
Litslena sn Rånkan sank mark Granbacken gård i Östra Vällinge Hammarängen åker
Litslena sn Sankan åker /Se Granbacken lht Hammarsängen jord
Litslena sn Signalsberg berg Graneberg Saknas Hampåkern åker
Litslena sn Sisshammarsviken vik Graneberg herrgård Hellbergs slätt åker
Litslena sn Sjuans backe backe Graneberg gård Helvetes portar stenar
Litslena sn Skogs tä Saknas /Se Graneberg säteri Hemängen åker
Litslena sn Skolsta backe backe Graneberg gård Hemängen odlad äng
Litslena sn /Se *Skolsta utmark utmark Granhagen förr gård Himlabacken, se Djurgården skogsbacke
Litslena sn. Skålmarken terräng Granlund gd Honingsgärde åker
Litslena sn Skålmarken terräng Granlund lht Honingskälla källa
Litslena sn /Se *Skäggesta utmark utmark Granlund lht Hopskogarna skog
Litslena sn /Se *Skälby utmark utmark Granlund gård Horgsbacken åkerbacke
Litslena sn /Se Smibacken backe Grindtorp torp Hultbacken skogsbacke
Litslena sn /Se *Sneby utmark utmark Grindtorp lht Hundkyrkan åker
Litslena sn /Se Sneden häradsallmänning Grindtorp förr torp Hundkyrkan åker
Litslena sn /Se Sneden häradsallmänning Grindtorpet torp Hällby brunn ängar
Litslena sn /Se Sneden häradsallmännig Gustavsberg lht Hästbacken åkerbacke
Litslena sn /Se Sneden allmänningsskog Gustavsberg lht Hästhagen hage
Litslena sn /Se Sneden häradsallmänning Hagalund gd Hästhagen skogsbacke
Litslena sn /Se Sneden allmänningsskog Hagalund lht Hästhagen, se Sjuans backe åkerbacke
Litslena sn /Se Sneden allmänningsskog Hagalund lht Höga backen åkerbacke
Litslena sn /Se Sneden häradsallmänning Hagen gård i Hällby Höstacksåkern åker
Litslena sn /Se Sneden häradsallmänning Hagtorp torp Ingenmansland sankmark och skog
Litslena sn /Se Sneden allmänningsskog /Se Hagtorp förr torp Intagan skog
Litslena sn /Se Sneden häradsallmänning /Se Hagtorp torp Isbergs backe åkerbacke
Litslena sn /Se Sneden allmänningsskog /Se Hallarby by Isbärsbacken landsvägsbacke
Litslena sn /Se Sneden häradsallm. /Se Hallarby by Jerusalem åker
Litslena sn /Se Staby fjärden fjärd Hallarby gård Joels backe åkerbacke
Litslena sn /Se *Storröret gränsmärke Hallarby by Jollervreten åker
Litslena sn /Se Storängen ägomark Hallarby by Kala backen åkerbacke
Litslena sn /Se *Söderby utmark utmark Hallarbytorp jr-enhet Kallkälla källa
Litslena sn Tallbacken backe Hammar torp Kalvbacken åkerbacke
Litslena sn /Se *Tapstensröret gränsmärke Hammar jr-enhet Kalvhagen hage
Litslena sn /Se *Tibblehällsröret gränsmärke Hammartorp torp Kalvkärret åker
Blacksta Saknas /Se *Tibble utmark utmark Hellby, se Hällby gd Kalvkärret åker
Djurby hg Tjusbacken backe Herrhagen riven stuga Kattkälla källa
Djurby hg Tjusbacken backe Herrhagen förr stuga Kattkärret kärr
Djurby hg *Tumröret gränsmärke Herrängen torp Kilen odlad äng
Djurby hg *Ullstämma utmark utmark Hummelsta gd:ar Klyvsten gränssten
Djurby hg Vadbron bro Hummelsta by Klyvsten gränsmärke
Djurby gd Vildkärret kärr Hummelsta by Klövsten stenröse och milsten
Djurby hg Vretbacken backe Hummelsta by Kobacken åkerbacke
Djurby gd *Östra o. Västra Vällinge utmark utmark Hummelsta hälsobrunn förr hälsobrunn Kogärdet åker
Djurby by *Åkerby utmark utmark Hällby Saknas Kohagen hage
Djurby by   Hällby gd Kohagen åker
Djurby hg   Hällby by Kohagen hage
Djurby herrg.   Hällby by Kojbacken åkerbacke
Djurby hg   Hällby by Korskälla källa
Djurby herrg.   Hällby brunn gård Koskita backen, se Förmera backe åkerbacke
Djurby by   Hällby hälsobrunn Saknas Kraftens täppa skogsbacke
Djurby by   Hällby gård gård i Hällby Krokens backe åkerbacke
Djurby by   Hällby kvarn f.d. kvarn Krokorna åker
Djurby by   Hällby kvarn gård Kråkvilabackarna åker
Djurby hg /Se   Hällby kvarn gård Kråkvilan åkerbacke
Djurby hgd /Se   Hällen, se Prästtorp lht Kvarnbacken åkerbacke
Djurby hg /Se   Högby torp rivet torp Kvarnbacken kulle
Djurby herrgård /Se   Johanneslund lht Kvarnbacken åkerbacke
Djurby gd /Se   Kallhäll lht Kvarnbacksskiftet åker
Djurby gd /Se   Karlhäll lgt Kvarnberget, se Kvarnbacken åkerbacke
Djurby gd /Se   Karlhäll f.d. dragontorp Kvarntorpsgärdet åker
Fiskvik by   Kattnalke riven stuga Kyrkbacken kulle
Fiskvik by   Klockarbo gård Kyrkbacken åkerbacke
Fiskevik by   Klockarbostället klockareboställe Kyrkgärdet åker
Fiskvik by   Klockarbostället, se Klockarbo gård Kyrktångorna åker
Fiskvik by   Knoppbacka gd Kålgården åker
Fiskvik by   Knoppbacka lht Kållandet åker
Fiskvik by   Knoppbacka torp Kållandet, Lilla åker
Fiskvik by   Knoppbacka lhtr Kållandet, Stora åker
Fiskvik by   Kraftens stuga förr stuga Kållandskällan förr källa
Fiskvik by   Kromsta by Kånktäppan åker
Fiskvik by /Se   Kromsta Saknas Källskogen skog
Fiskvik by /Se   Kromsta by Kälsta bykälla källa
Fiskvik by /Se   Kromsta by Kälsta gärde åker
Fiskvik gd /Se   Kråktorp lht Kälsta hage hage
Fiskvik gård /Se   Kråktorp lht Kälsta källa källa
Fiskvik by /Se   Kråktorp förr gård Kälsta vreten åker
Fiskvik by /Se   Kråkvilan stuga Kärret åker
Fiskvik Saknas /Se   Kråkvilan torp Kärret åker
Fiskvik by /Se   Kråkvilan förr torp Ladbacken, se Vretbacken åkerbacke
Graneberg säteri   Kvarntorp rivet torp Ladhagen hage
Graneberg (Tarv) gd   Kvarntorp torp Landins sjö kärr
Graneberg hg /Se   Kårsta dragontorp lht Landsvägsgärdet åker
Graneberg hg /Se   Kälsta Saknas Lars Ers vret åker
Graneberg Saknas /Se   Kälsta by Lillängen åker
Graneberg gd /Se   Kälsta by Lillängen uppodlad äng
Graneberg, (förr Tarv) gd /Se   Kälsta by Lingvreten skog
Graneberg säteri /Se   Kälsta by Ljusmesvreten åker
Graneberg gd /Se   Kälsta by Logbacken åkerbacke
Graneberg säteri /Se   Kärsta, se Kälsta by Logskiftet åker
Grillebro? Saknas /Se   Lillviggby, se Viggby by Lundbergs vret förr åker och betesmark
Hallarby by   Lindhem lht Lunds vret åker
Hallarby by   Linghem lht Lurbo källa källa
Hallarby by /Se   Linghem lht Lurbo vret åker
Hallarby Saknas /Se   Litslena by eller gästgivaregård Långbacken åkerbacke
Hallarby by /Se   Litslena by by Långkärret förr kärr, nu åker
Hammarn häradsallmänning   Litslenaby by Långkärret skog
?Hummelsta by   Lottas stuga stuga Långtörn åker
Hummelsta by   Lugnet rivet torp Löten åker
Hummelsta by   Lugnet torp Löten åker
Hummelsta by   Lugnet torp Lötfallsbacken kulle
Hummelsta by   Lugnet stuga Lövtäppan åker
Hummelsta by   Lundby by Markskiftet åker
Hummelsta by   Lundby by Mellanbacken åkerbacke
Hummelsta by   Lundby by Mittvägen skogsväg
Hummelsta by   Lundby staden stugor Mittvägen väg
Hummelsta hg, by   Långkärret lht Mittvägen skogsväg
Hummelsta by   Långkärret riven stuga Mobacken kulle
Hummelsta by   Mellanbo lgt Modigs vret åker
Hummelsta by   Mellanbo riven stuga Molnberg åkerbacke
Hummelsta gdar   Mellangården gård i Kälsta Mormors åkerbacke
Hummelsta by   Mellbergsgummans stuga förr stuga Mormors gärde åker
Hummelsta by   Månskenet stuga Mossen åker
Hummelsta by   Månskenet förr torp Mossen, se Dyn skogsbevuxen sankmark
Hummelsta by   Nordsborg lht Mullbacka åker
?Hummelsta by   Nordsberg lht Mullbacke skogskulle
?Hummelsta by   Norn rivet torp Myran damm
Hummelsta by   Norrgården gård i Kälsta Myrkällan förr källa
Hummelsta by   Norrtorp torp Mångerskhögen sten- och jordhög
Hummelsta by   Norrtorp torp Mångerskvägen skogsväg
Hummelsta gdr /Se   Norrtorp lht Månskenet åker
Hummelsta by /Se   Norrtorp förr gård Norbergs vret åker
Hummelsta by /Se   Nybo stuga Nordens kärr åker
Hummelsta Saknas /Se   Nybo riven stuga Norkan skog
Hummelsta gdr /Se   Nyby stuga Norkan skog
Hummelsta gd:ar /Se   Nyby stuga Norn skog och åker
Humusta, se Hummelsta by   Nyby gård Norrkälla källa
Hällby by   Nyby gård Norrtorpsbackarna åker
Hällby by /Se   Nybygget riven stuga Norrängen åker
Hällby by   Nybygget torp Norrängen uppodlad äng
Hällby by   Nybygget torp Norrängen odlad äng
Hällby by   Nybygget torp Nyängen odlad äng
Hällby by   Nyhem lht Nyängen åker
Hällby by   Nyhem lht Nötbacken åkerbacke
Hällby by   Nyhem lht Odlingen åker
Hällby by   Paradiset lgt? Orrkärret förr kärr nu åker
Hällby by   Paradiset stuga Oxbacksåkern åker
Hällby by   Paradiset lht Oxdjupet bykälla
Hällby by   Paradiset lht Oxdjupet källa
Hällby by   Per Ols förr torp Oxhagen hage, uppodlad
Hällby by   Pettersborg riven stuga Paradiset åker
Hällby by   Pinan stuga Piparbo åker
Hällby by   Pinan lht Prästgårdshagen hage
Hällby by   Pinan lht Pumphusbacken åkerbacke
Hällby by   Piparbo förr torp Rangelhall berg
Hällby by /Se   Prästgården kyrkoherdeboställe Rangelhäll berg
Hällby by   Prästgården kyrkoherdeboställe Rangelhäll berghäll
Hällby by   Prästtorp lht Rangelhäll berghäll
Hällby by   Prästtorp stuga Rusthållartomten åker
Hällby by   Prästtorp gård Rånkan skog
Hällby by   Päronbo statstuga Rånkan, Lilla åker
Hällby by   Päronbo riven stuga Rånkan, Stora, se Rånkan skog
Hällby by   Päronbo förr arbetarbostad Rånkvreten åker
Hällby by   Rangelhäll, se Prästtorp lht Rättartorpsgärdet åker
Hällby by   Rosendal lht Sanda gärde åker
Hällby by med hälsobrunn /Se   Rosendal lht Sandgroparna åkerbacke
Hällby by /Se   Rosendal lht Sankan sank åker
Hällby by /Se   Rosenholm lht Signalsberg berg
Kromesta by   Rosenholm lht Sjuans backe kulle
Kromsta by   Rosenholm lht Sjuans backe åkerbacke
Krumsta by   Rosenlund gd Sjöhagen hage
Krumsta by   Rosenlund lht Sjöhagsgärdet åker
Kromsta by   Rosenlund lht Skeppskärret sankt kärr
Kromsta by   Rånkan lht Skeppkärret kärr
Kromsta by   Rånkan riven stuga Skarporna åker
Kromsta by   Rättartorp torp Skillinge bykälla förr källa
Kromsta by   Rättartorp torp Skithusåkern åker
Kromsta by /Se   Rättartorpet torp Skogsängen odlad äng
Kromsta by   Röbo lht Skolsta backe åkerbacke
?Kromsta gd   Rödbo lgt Skolsta utjord utjord
Kromsta by   Rödbo lht Skomakarängen odlad äng
Kromsta by   Selmas gård Skålmarken skog
Kromsta by /Se   Signalsberg skogvaktarboställe Skålmarken skog
Kromsta Saknas /Se   Signalsberg lht Skålmarksvreten åker
Kromsta by /Se   Signalsberg gård Skäggsta ängsfjäll äng
Kålsta Saknas /Se   Skillinge by Skärpan åker
Kålsta Saknas /Se   Skillinge by Skärpan åker
Kålsta, se Skolsta by /Se   Skillinge by Sköns backen åkerbacke
Kälsta by   Skillinge by Sköns berg, se Sköns backen åkerbacke
Kälsta by   Skogshyddan lht Skörnbacken åkerbacke
?Kälsta by   Skogshyddan lht Slaktartäppan, se Hellbergs slätt åker
Kälsta by   Skolsta by Smedjebacken åkerbacke
Kälsta by   Skolsta gårdar Smedjebacken åker
?Kälsta by   Skolsta by Smedjegärdet åker
Kälsta by   Skolsta by Smedjehagen hage
Kälsta by   Skolsta handel handelslht Smedjeåkern åker
Kälsta by   Skorpstugan förr stuga Smedjeåkern åker
Kälsta by   Skvalbo torp Smedjeängen odlad äng
Kälsta gård   Skvalbo rivet torp Smibacken åkerbacke
Kälsta by   Skvalbo förr torp Sneden häradsallmänning
Kälsta by   Skäggsta gd Sneden häradsallmänning
Kälsta by   Skäggsta gårdar Sneden häradsallmänning
Kälsta by   Skäggsta gård Sneden häradsallmänning
Kälsta by   Skäggesta gård Snytan åker
Kälsta by   Sneby by Solbaddsvägen utfartsväg
Kälsta by   Sneby by Spjället åkrar
Kälsta by /Se   Sneby by Stenbacken åkerbacke
Kälsta by /Se   Sneby by Stolpvretarna åker
Kälsta by /Se   Sneden jr-enhet Stolpvreten åker
Kälsta by /Se   Snåltäppan förr torp Stolpängen uppodlad äng
Kälsta by /Se   Solbacken lht Storfliken åker
Kälsta by /Se   Solhem lht Storängen åker
Kälsta by /Se   Sothem rivet torp Suren åker
Kälsta by /Se   Sothem torp Svinvallen åker
»litlene», se Litslena sn /Se   Sothem förr torp Sätrarna åker
Litslena by o sn   Stämsvik lht Tallbacken åkerbacke
Litslena kyrkby Saknas   Sätrarna gd Tallbacksvreten åker
Litslena gd   Sätrarna lht Teklas vret skog
Litslena by   Sätrarna lht Tekällan källa
Litslena by /Se   Sätrarna torp Tjusbacken åkerbacke
Litslena Saknas /Se   Sätrarna gård Tomtbacken åkerbacke
Litslena gästgivaregård tingsställe /Se   Södergården gård i Kälsta Tomtberget berg
?Lundby by   Tallbacken förr stuga Tomtberget skogsbacke
Lundby by   Tallbacken obebott torp Torpartegarna åker
Lundby by   Tallbacken förr torp Torpvreten åker
Lundby by   Tallhammar torp Trestensbacke kulle
Lundby by   Tallhammar förr torp Trestens backen skogsbacke
?Lundby by   Tallhammaren torp Tretrappshäll berghäll
Lundby gd el. by   Tarf = Graneberg Saknas Tullgatan byväg
Lundby by   Tarv, se Graneberg gård Turbingärdet åker
Lundby by   Tibble by Tvärskiftet åker
Lundby gd   Tibble by Tångvreten åker
Lundby by   Tibble by Täppan åker
Lundby by   Tibble by Vadbron bro
Lundby by   Tyrsta by Vadbron bro
Lundby by   Tyrsta by Vadgatan väg
Lundby by   Tyrsta by Varggropen åkerbacke
Lundby by   Tyrsta by Varggropsskiftet åker
Lundby by   Tyresta by Varggropsskiftet åker
?Lundby by   Ullstämma by Vattnödsvägen skogsväg
?Lundby by   Ullstämma by Viktors gärde åker
Lundby gård   Ullstämma by Viktors äng åker
Lundby by   Ullstämma by Vildkärret kärr
Lundby by   Varghällar gd:ar Vildkärrsvägen skogsväg
Lundby gd   Varghällar lht Vretbacken åkerbacke
Lundby by   Varghällar stugor Vretbacken kulle
Lundby by   Varghällar lhtr Vreten åker
Lundby by   Vidingsbo gd Vretarna åker
?Lundby by   Vidingsbo gård Västerstens träd, se Västerstens träd
Lundby by   Vidingsbo gård Västmyran sankt kärrområde
Lundby by /Se   Vidingsbo gård Ängen åker
Lundby by /Se   Vidingsbro gd Ängsbacken landsvägsbacke
Lundby by /Se   Viggby, Lilla by Ängsplogen åker
Lundby by /Se   Viggby by Öshagen åjer, utjord
Lundby Saknas /Se   Viggby, Lilla by Öshagen åker
Långkärret torp /Se   Viggeby by Östertorpsgärdet åker
Långkärret Saknas /Se   Villa Björkbo lht Överstekällan källa
Prästgården Saknas /Se   Vithäll lht  
Skillinge by   Vretbo stuga  
Skillinge by   Vretbo torp  
Skillinge by   Vällinge by  
Skillinge by   Vällinge byn, se Västra Vällinge by  
Skillinge by   Vällinge Västra Saknas  
Skillinge by   Vällinge, Västra by  
Skillinge by   Vällinge by  
Skillinge by   Västra Vällinge by  
Skillinge by   Vällinge, Västra by  
?Skillinge by   Vällinge, Östra Saknas  
Skillinge by /Se   Östra Vällinge gårdar  
Skolastom Saknas /Se   Vällinge, Östra by  
Skolsta by   Vällinge by  
Skolsta by   Vällinge, Östra by  
Skolsta by   Vällingetorp, se Finnbo gård  
Skolsta by   Västerstens förr gård  
Skolsta by   Yttertorp rivet torp  
Skolsta by   Åby gd  
Skolsta by   Åby gård  
Skolsta by   Åby gård  
Skolsta by /Se   Åby gård  
Skolsta by /Se   Ängsbacken gård i Hällby  
Skolsta Saknas /Se   Ängsbacken gård  
Skolsta by /Se   Ängsvaktarbostället lht  
Skolsta by /Se   Ängsvaktarbostället, se Ängsvaktartorpet torp  
Skulusta, se Skolsta by   Ängsvaktarn, se Ängsvaktartorpet torp  
Skäggsta by   Ängsvaktartorpet torp  
Skäggsta by   Ängsvallen gård  
Skäggsta by   Ängsvallen gd  
Skäggsta by   Ängsvallen gård  
Skäggsta by   Ängsvallen gård  
Skäggsta by   Äppelbo stuga - riven  
Skäggsta by   Äppelbo statstuga  
Skäggsta by   Äppelbo förr arbetarbostad  
Skäggsta by   Östersta gård  
Skäggsta by   Östersta gård  
Skäggsta by   Östersta by  
Skäggsta gd /Se   Östertorp torp  
Sneby by   Östertorp torp  
Sneby by   Östertorp förr torp  
Sneby by   Östertorp lht  
Sneby by      
Sneby by      
Sneby by      
Sneby by      
Sneby by      
Sneby by      
Sneby by      
Sneby by      
Sneby by      
Sneby by      
Sneby by /Se      
Sneby by /Se      
Sneby by /Se      
Sneby by /Se      
Sneby by /Se      
Sneby Saknas /Se      
*Södra landet Saknas /Se      
Tarv, se Graneberg hg /Se      
Tarv (numera Graneberg) gd /Se      
Tarv, (nu Graneberg) gd /Se      
Tarv säteri /Se      
Tarv gd /Se      
Tarv säteri /Se      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble hg      
Tibble gdr      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibbel by /Se      
Tibble by /Se      
Tibble by /Se      
Tibble by /Se      
Tibbel Saknas /Se      
Tibble by /Se      
Tibbletorpen torp /Se      
Tibbletorpen Saknas /Se      
Tyrsta by      
Tyrsta by      
?Tyrsta by      
Tyrsta by      
Tyrsta by /Se      
Tyresta by /Se      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by      
Ullstämma by /Se      
Ullstämma Saknas /Se      
Ullstämma by /Se      
Ullstämma by /Se      
Ullstämma by /Se      
Ullstämma by /Se      
Ullstämma by /Se      
Ullstämma by /Se      
Ullstämma by /Se      
Ullstämma by /Se      
Varghällar torp      
*Widby Saknas      
Vidingsbo by /Se      
Vidingsbo Saknas /Se      
Vällinge by      
Vellinge by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggeby, Lilla by      
Viggeby, Lilla by      
Viggeby, Lilla by      
Viggeby, Lilla by      
Viggeby, Lilla by      
Viggeby, (Lilla) by      
?Viggeby by      
Viggby by      
?Viggeby by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggeby, L:a by /Se      
Lilla Viggeby by /Se      
Vällinge by      
Vällinge, Västra gård      
Wällinge g.      
Vällinge, Ö:a gd:ar      
Vällinge by      
Vällinge, Östra gdr      
Vellinge by      
?Vällinge by      
?Vällinge by      
Vällinge by      
Vällinge by      
Vällinge by /Se      
Vällinge by /Se      
Vällinge Saknas /Se      
Vällinge by /Se      
Vällinge gdr /Se      
Vällinge by /Se      
Åby gård      
Åby gård      
Åby gård      
Åby Saknas      
Åby gd      
Åby gd      
Åby by      
Åby gd /Se      
Åby Saknas /Se      
Åby gd /Se      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
?Östersta by      
?Östersta by      
?Östersta by      
?Östersta by      
Östersta by      
?Östersta by      
Östersta by      
?Östersta by      
?Östersta by      
?Östersta by      
?Östersta by      
?Östersta by      
?Östersta by      
?Östersta by      
?Östersta by      
?Östersta by      
Östersta by      
?Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
?Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by /Se      
Östersta by /Se      
Östertorp f.d. torp      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.