ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Häggeby socken : Håbo härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 310 st Naturnamn: 83 st Bebyggelsenamn: 105 st Naturnamn: 71 st
Häggeby sn Arnöfjärden fjärd /Se Häggeby sn Nummerförteckning förteckning
Häggeby sn Arnöö Fierden, se Oxen fjärd Häggeby sn Bomans udd udde
Häggeby sn Arnöö Fiälen, se Oxen sund Häggeby sn Bondkroken del av Mälaren
Häggeby sn Bakhagen terräng Häggeby herrar inbyggarbeteckning Bondkroken del av Mälaren
Häggeby sn Björkbacken backe Häggeby herrar inbyggarbeteckning /Se Boråsgärdet gärde
Häggeby sn Bodins vik vik Häggeby herrar inbyggarbeteckning Ekudden lövdunge
Häggeby sn Bondkroken del av insjö Häggeby herrar inbyggarbeteckning Finstaholmsjön del av Mälaren
Häggeby sn Bondkroken del av Mälaren /Se Arnölund jtp Fjälln åker
Häggeby sn Bondkroken sund Björkbacken lht Fågelhagen björkhage
Häggeby sn Bondkroken fjärd Bodarne hemman Galgbacken höjd
Häggeby socken Bondkroken del av vik Bodarna Saknas Galgbacks logen loge
Häggeby sn /Se Bondkroken del av insjö Borås jtp Gräskärret nu utdikat kärr
?Häggeby sn Bondkroken fjärd /Se Bostället gård i Viksjö Harskåpet skog
Häggeby sn Bondkroken del av insjö Chikago lht Hasslabackarna gärden
Häggeby socken Bondkroken vik Ekenäs hemman Hasslasjön del av Mälaren
Häggeby sn Bondkroken fjärd Emilsborg lht Hasslastenen runsten
Häggeby socken Bondkroken fjärd /Se Erikslund lht Hasslasviken vik
Häggeby sn Bondkroken fjärd /Se Fattasbo bs Holmskogen skog
Häggeby sn Ekbacken backe Finstaholm herrgård Hundbacken landsvägsbacke
Häggeby sn Eknäs triangelpunkt Finnstaholm Saknas Kolstastenen runsten
Häggeby sn Fågelhagen terräng Fiskarstugan, se Fiskartorp bs Konradsberg skog
Häggeby sn Galgbacken backe /Se Fiskartorp backstuga Korsbacken höjd
Häggeby sn Galgbacken backe Fågelsång hemman Kronskogen del av Storskogen
Häggeby sn Gräskärret, Lilla kärr Grindtorp bs Kråkgärdet gärde
Häggeby sn Gräskärret, Stora kärr Gråvreten jtp Kullplogen gärde
Häggeby sn Hasslaviken vik Grönlund lht Kvarnbacken kulle med kvarn
Häggeby sn Holmen ö Hagalund bs Kvarnberget berg
Häggeby sn Holmen holme Hagen, se Hagstugan lht Kyrkbacken landsvägsbacke
Häggeby sn Hundmarken terräng Hagstugan lht Källgärdet gärde
»ekby», se Häggeby by *Häggeby äng äng Hagstugan lht Lagårdsgärde gärde
Häggeby sn Lugnet ägomark Hagtorp jtp Lindsmyran åkrar
Häggeby sn Långbackarna ägomark Hassla, se Neder- och Överhassla Saknas Lundsudden udde
Häggeby sn Mälbäcken bäck Holmen lht Långbacken landsvägsbacke
Häggeby sn Oxen fjärd Holmen hmn Löten åkerskifte
Häggeby sn Oxen sund Häggbyberg lht Måtta källan trefaldighetskälla
Häggeby sn Oxen sund Häggeby by hemman Oxbacken höjd
Häggeby sn Oxen sund Häggeby Saknas Oxen fjärd
Häggeby sn Oxen terräng Häggebylund, se Häggeby by hemman Oxen åkerskifte
Häggeby sn Oxen del av insjö /Se Häggebylund Saknas Plogen gärde
Häggeby sn Rydjan terräng Häggeby och Wiksjö lhtr Plogängen äng
Häggeby sn Ryssviken del av insjö /Se Johannesberg lht Ryssviken vik
Häggeby sn Ryssviken del av insjö /Se Kabysskojan t Rölunda ås ås
Häggeby sn Ryssviken del av insjö /Se Karlberg lht Sandreveln grund
Häggeby sn Ryssviken vik Karl-Jans t Signalberget berg
Häggeby sn Rölunda holmar, se Holmen ö Kileborg lht Sjöhagen hage
Häggeby sn Rölunda ås ås Kolsta by Sjöhagen hage
Häggeby sn Rölunda ås ås Kolsta Saknas Skadeviviken vik
Häggeby sn Sandreveln udde Komministerboställe bebyggelse Skarphagen hage
?Häggeby sn Skadeviviken vik Kornkärret skogslott Skinnarviken vik
Häggeby sn Skegarsholmen holme /Se Korsbacken lht Skofjärden fjärd
Häggeby sn Skegarsholmen holme /Se Kullen bs Skräddarhagen hage
Häggeby sn Skinnarviken vik Kvällösa, se Värsta el. Kvällösa utjord Storskogen skog
Häggeby sn Skinnarviken vik Kyrkbacken lht Stortegarna gärden
Häggeby sn Skofjärden del av insjö Kyrkbyn bebyggelse Söderskogen skog
Häggeby sn /Se Skoklösterfierden, se Skofjärden del av insjö Kyrkoherdeboställe, se Prästgården Saknas Söderskogs udd udde
Häggeby sn /Se Smedjebacken backe Lillgården gård i Viksjö Södervik vik
Häggeby sn /Se Swartbecksundet, se Svartsund sund Lindsmyran lht Söderängen äng
Häggeby sn /Se Svartbäcken del av insjö /Se Lopptorget lht Tappen ö
Häggeby sn /Se Svartsund sund Lugnet bs Tappen ö
Häggeby sn /Se Svartsund sund /Se Löl jtp Tinbacken landsvägsbacke
Häggeby sn /Se Ulfierswijken, se Ullevifjärden, Stora o. Lilla fjärd Lövhagen lht Toffelbo tomt
Häggeby sn /Se Ullevifjärden fjärd /Se Mellangården förr gård Ullfjärden, Lilla vik
Häggeby sn /Se Ullevifjärden, Stora och Lilla fjärd Måttan jtp Ullfjärden, Stora vik
Eggeby sn /Se Ullfjärden, se Ullevifjärden Saknas Mälaren sjö Varpsund sund
Häggeby sn /Se Ullfjärden, Stora o. Lilla fjärdar Nedergården gård Varpsunds bro bro
Häggeby sn /Se Ullfjärden, Stora o. Lilla fjärdar Nederhassla by Vinnarbo gärde
Häggeby sn /Se Ullfjärden, Stora och Lilla fjärdar Nordstugan lht Vinnarbobacken landsvägsbacke
Häggeby sn /Se Ullfjärden, Lilla o. Stora fjärdar Nordtäppan lht Vinnarbo ladan lada
Häggeby sn /Se Ullfjärden, Lilla o. Stora sjöar Norrgården hemman Ymminge källa källa
Häggeby kyrka Saknas /Se Ullfjärden, Stora fjärd Nybygget lht Ymmingen gärde
Edhbo, se Häggeby sn Ullfjärden, Stora fjärd Nykrogen förr stuga Åkerby lada lada
Ed[h]bo sn /Se Ullfjärden, Stora vik /Se Nöjet lht  
Ed[h]bo sn /Se Varpsund sund Oppgården förr gård  
Edbo, se Häggeby sn Varpsund sund Prästgården kyrkoherdeboställe  
Egbÿ se Häggeby sn Varpsundet sund /Se Rosendal lht  
Egby, se även Häggeby sn Varpsund sund Rölunda hemman  
Ekby se Häggeby sn Varpsundet sund /Se Sandvik hemman  
Ekeby sn Varpsund sund Sandviksudd förr stuga  
Bodarne gård Varpsundsbro bro /Se Sjönäs lht  
Borås Saknas Werpsund, se Varpsund sund Skadevi säteri  
*Edby Saknas Vinnarbo ägomark Skepparsvens lht  
»ekby», se Häggeby sn Vreta äng äng Stenbacken lht  
Edhby, se Häggeby sn Åkerby backe backe Stranden förr bs  
Ekenäs gd   Tallbacken lht  
?Finsta (numera Finstaholm) gd /Se   Tinbacken lht  
Finsta (nuv. Finstaholm) gd   Torget lht  
?Finsta (numera Finstaholm) gd /Se   Varpsund lht  
Finsta(holm) hg   Viksjö by  
Finsta(holm) g   Viksjölund lht  
Finsta(holm) hg   Viksjötorp, se Norrgården hemman  
Finsta(holm) hg   Viksjö ängstorp, se Måttan jtp  
Finstaholm hg /Se   Vreta by  
Finsta(holm) hg   Vreta Saknas  
?Finsta(holm) hg   Vretamark lht  
Finsta(holm) hg /Se   Värsta hemman  
?Finsta(holm) hg /Se   Värsta Saknas  
Finstaholm hg /Se   Värsta eller Kvällösa utjord  
Finstaholm Saknas /Se   Värstaberg lht  
Finstaholm gd /Se   Åkerby by  
Finsta rättaredöme del av sn   Åkerby utjord  
Finsta rättaredöme Saknas   Åsen, se Åstorp jtp  
Finsta rättaredöme f. rd   Åstorp jtp  
Hasla, se Nederhassla byar   Ängstorp jtp  
Hasla, se Neder- och Överhassla byar   Över-Hassla by  
Hassla by   Överhassla Saknas  
Hassla, Neder- och Över- byar      
Hassla byar      
Hassla by      
Hassla by      
Hasle, Over-, Neder- by      
Hassla by      
Hassla, (numera Nederhassla o. Överhassla) by o. gd      
Hassla by      
Hassla by      
Hassla Saknas      
Hassla, Neder- o. Över- byar      
Hassla, Neder o. Över byar /Se      
Hassla, Neder- el. Över- byar /Se      
?Häggeby by o. sn      
Häggeby by o. sn      
Häggeby by      
Häggeby by      
Häggeby by      
Häggeby by      
Häggeby by      
?Häggeby by      
Häggeby by /Se      
Kudlista, se Kålsta by      
*Kunnisboda Saknas /Se      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kålsta by      
Kolsta by      
Kålsta by /Se      
Kolsta gård /Se      
Kålsta by /Se      
Kålsta by /Se      
*Mickelsboda Saknas /Se      
Neder- och Överhassla byar      
Nederhassla by      
Nederhassla by      
Nederhassla by      
Nederhassla o. Överhassla byar      
Nederhassla o. Överhassla byar      
Neder- och Överhassla beb.      
?Neder- och Överhassla byar      
Nederhassla by      
Nederhassla el. Överhassla byar      
Nederhassla o. Överhassla byar      
Nederhassla el. Överhassla byar      
Nederhassla el. Överhassla byar      
Neder- och Överhassla byar      
Neder- och Överhassla byar      
Nederhassla (och Överhassla) by(ar)      
Nederhassla by      
Nederhassla by /Se      
Rölunda indr. militieboställe      
Rölunda indraget militieboställe      
Rölunda indr. militieboställe      
Rölunda indr. militieboställe      
Rölunda indr. militieboställe      
Rölunda indr. militieboställe      
Rölunda g      
Rölunda indr. militieboställe      
Rölunda hemman /Se      
Rölunda gd /Se      
Rölunda by /Se      
Rölunda by /Se      
Rölunda by /Se      
Rölunda by /Se      
Rölunda rättaredöme del av sn      
Rölunda rättaredöme f. rd      
Sandvik gd      
Sandvik gd      
Sandvik gd      
Sandvik gd      
Sandvik gd      
Sandvik gd      
Sandvik gd      
Sandvik gd      
Sandvik hemman      
Soldattorpet f.d. soldattorp /Se      
Skadevi gård      
Skadevi gård      
Skadevi gård      
Skadevi gård      
Skadevi säteri      
Skadevi hg      
Skadevi by      
Skadevi gd      
Skadevi by      
Skadevi gd      
Skadevi gd      
Skadevi gård      
Skadevi by      
Skadevi gd      
Skadevi gd      
Skadevi gård      
Skadevi gård /Se      
Skadevi hg      
Skadevi gd      
Skadevi gd      
Skadevi gd?      
Skadevi gd      
Skadevi gd      
Skadevi gd      
Skadevi gd      
Skadevi gd      
Skadevi gd      
Skadevi g      
Skadevi by      
Skadevi gd      
Skadevi gd      
Skadevi säteri      
Skadevi gd /Se      
Skadevi gd      
Skadevi Saknas /Se      
Skadevi gd /Se      
Skadevi gård /Se      
Skadevi säteri /Se      
Skadevi gd /Se      
Skadevi gd /Se      
Skadevi gd /Se      
Skadevi gd /Se      
Skadevi gård /Se      
Storgården gård      
?Viksjö by      
?Viksjö by      
?Viksjö by      
?Viksjö by      
?Viksjö by      
?Viksjö by      
?Viksjö by      
Viksjö by      
?Viksjö by      
?Viksjö by      
?Viksjö by      
?Viksjö by      
?Viksjö by      
Viksjö by      
?Viksjö by /Se      
Viksjö by /Se      
Viksjö by /Se      
Viksjö by /Se      
Viksjö by /Se      
»wikusæther», se ?Viksjö by      
[Vikulsætra] Saknas      
*Vikulsæter, se Viksjö? by      
Wikulsætre, =Viksjö? by /Se      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by /Se      
Vreta by /Se      
Värsta herrgård      
Värsta herrgård      
Värsta herrg.      
Värsta by      
Värsta gård      
Värsta gård /Se      
Värsta gd      
Värsta hg      
Värsta hg      
Värsta hemman /Se      
Värsta hg      
Värsta gd      
Värsta gd      
Värsta hg /Se      
Värsta gd /Se      
Vædhersta, se Värsta herrg.      
Värsta herrgård /Se      
Värsta gd /Se      
Värsta gd /Se      
Värsta gd /Se      
?*Ysaarkboda Saknas      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby gård      
Åkerby g.      
Åkerby gd      
?Åkerby gd      
Åkerby gd      
Åkerby g.      
Åkerby gd      
Åkerby gd      
Åkerby by /Se      
Åkerby gård /Se      
*Ål Saknas      
Ål Saknas /Se      
Över- och Nederhassla byar      
Överhassla o. Nederhassla byar      
Överhassla o. Nederhassla byar      
Överhassla och Nederhassla byar      
Överhassla by      
Överhassla el. Nederhassla byar      
Överhassla o. Nederhassla byar      
Öfverhasle by      
Överhassla och Nederhassla byar      
Över- och Nederhassla byar      
Överhassla by      
Överhassla by      
Överhassla by /Se      
Överhassla Saknas      
Överhassla gd /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.