ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bälinge socken : Bälinge härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1338 st Naturnamn: 521 st Bebyggelsenamn: 479 st Naturnamn: 153 st
Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas
Bälinge sn? All[menn]i[n]gz Myrn, se Römossen myr Bälinge socken socken Baktråget åker
Bälinge sn /Se Askmyren ägomark Bälinge sn o. hd /Se Bergsbacken backe
Bälinge sn o. hd Aspbacken backe Bälinge sn Björklingeån å
Bälinge sn o hd Banga måsa, se Bångmossarna mossar Bälinge socken Björnhuvud åker
Bälinge sn Banga Siöön, se Bången sjö Bälinge socken Boängen Saknas
Bälinge sn o hd *Bellmosröret gränsmärke Bälinge sn Broholmen backe
Bälinge sn o hd *Berbergsröret gränsmärke Bälingebor inbyggarbeteckning Brännkullen kulle
Bälinge sn o hd Berlinerborg ägomark Bälinge långhalm inbyggarbeteckning Bången sjö
Bälinge socken o. härad *Bermossröret rör Bälinge långhäljar inbyggarbeteckning /Se Bången sjö
Bälinge socken o. härad Bermåssen, se Bromossen mosse Kalvarna inbyggarbeteckning Bången, se Skvalbron sjö
Bälinge sn o hd *Billsmosseröret råmärke Brogårdare inbyggarbeteckning Bångmossen mosse
Bälinge sn o hd Billsmossholmen mosse? Knäppil inbyggarbeteckning Båtshaksdiket bäck
Bälinge sn o hd *Billsmossröret gränsmärke Alkärret äng Bärmossen äng
Bälinge sn o hd Björklingeån å Alkärret äng Djupdal dalgång
Bälinge sn o hd Björklingeån å Anneberg avs. Djupdalsberget berg
Bälinge sn o hd Björkmyren myr Annelund avs. Ekbacken backe
Bälinge sn *Björkmy--sröret råmärke Asplunda lht Ekbacken skogsområde
Bälinge sn Blyttjan ägomark Aspnäs avs. Ekholmen holme i åker
Bälinge sn o hd *Bogårdsmur, Västra Saknas /Se Backbo lht Enbärsmossen mosse
Bälinge sn o hd Bogärdet terräng Backbo, Stora bs. Enbärsmossarna mosse
Bälinge sn Bolvägen gata /Se Backbo, Lilla t. Envad vadställe
Bälinge sn Borrslätt äng /Se Badstuvutäppan äng Farfarskärret äng
Bälinge sn Broholmen terräng Bandarbo hemman Fatbursgärdet åker
Bälinge sn *Brokstensröret gränsmärke Bandarbo bebyggelse Faxan markområde
Bälinge sn *Brokstensröret gränsmärke Bastutäppan- Saknas Fräkenviken åker
Bälinge sn *Brokstensröret rör Bastutäppan äng Fyrisån, se Ulvaån å
Bälinge sn o .hd Bromossen mosse Berg bebyggelse Fårbacken åkerbacke
Bälinge sn Bromossen mosse Berg bebyggelse Försängarna ängar
Bälinge sn Bromossen mosse Bergmansro lht Getvilan backe
Bälinge sn *Broröret rör Billbo lht, f.d. Granberget berg
Bälinge sn *Brotegsröret rör Biskopgården, se Prästgården Saknas Granmarken Saknas
Bälinge sn o. hd *Brotegsröret gränsmärke Björken avs, f.d. soldattorp Gubbkärret kärr
Bälinge sn /Se *Bräckstensröret gränsmärke Björkhagen t. Gubbengrop vattenhåla
Bälinge sn Brännholmen terräng Björklund bs. Gullbacken backe
Bälinge sn o. hd Bånga Måsan, se Bångmossarna mossmark Blomsberg bebyggelse Gysta kusmossen odlad äng
Bälinge sn Bångasiön, se Bången sjö Blomsberg, se Marsta utjord Saknas Harbostigeln avrättningsplats
Bälinge sn o. hd Bånga Siön, se Bången sjö Bogärdet t. Heden skog
Bälinge sn o. hd Bången sjö Bolandet Saknas Horskälla utj.
Bälinge sn o. hd Bången sjö Bolandet Saknas Hällgölen mark, förr göl
Bälinge sn o. hd Bången sjö Bolandet, se Vissbolandet lht Hällgölsbacken backe
Bälinge sn Bången sjö Bolandet lht Högskogen skog
Bälinge sn o. hd Bången sjö Bolandet, se Lunda avs. Högskogen skog (kronopark)
Bälinge sn Bången sjö Bolandet Saknas Isgrenabäcken, se Sundbrobäcken bäck
Bälinge sn o. hd Bången sjö Bolandet Saknas Jellberget bergshöjd
Bälinge sn Bången sjö Bolandet, Lilla Saknas /Se Kallberg berg
Bälinge sn Bången sjö Borrslätt äng Kallsjöberget berg
Bälinge, socken socken Bången sjö Borrslätt äng Kallsjömossen mosse
Bälinge sn Bången sjö /Se Borönningen avs. Kallsjön sjö
Bälinge sn o. hd Bångmossarna mossar Bostebo bebyggelse Kallsjön utdikad sjö
Bälinge socken Bångmossarna mossar Bostebo bebyggelse Kallsjön sjö
Bälinge socken Bångmossarna mossar Brogården hmd Kallsjön Saknas
Bälinge socken och härad Bångmossarna mosse Brolunda avs. Kallmossen mosse
Bälinge sn Bångmossarna mosse Bromossefallet, se Bromossen äng Kallrör, se Karlrör gränsrör
Bälinge sn Bångmossen mosse Bromossefallet äng Karlberget, se Karlrör berg
Bälinge sn Bång Siön, se Bången sjö Bromossekärret, se Bromossen äng Karlör gränsrör
Bälinge sn bæla føris æng, se Førisæng äng /Se Bromossekärret äng Karlrör gränsrör
Bälinge sn *Bällmosseröret råmärke Bromossen äng Kanikboängen äng
Bälinge sn Bälmossröret gränsmärke Bromossen äng Kilbacken backe med stuga
Bälinge sn Call Rt, se Kallbergsröret gränsmärke Bromossen äng Kilsmossen odlad mosse, äng
Bälinge sn Dansmossen mosse Bångfallet, se Fallet äng Knaperåsen ås
Bälinge sn Djupdalsberget berg Bångmossen äng Krokstaänget äng /Se
Bälinge sn Djupdalsberget berg Bångsnåret, Lilla bebyggelse Kusmossen, Gysta, se Gysta kusmossen äng
Bälinge sn Djupdalsåsen triangelpunkt Bångmossen äng Kvarnbacken backe
Bälinge sn Djupdalsåsen triangelpunkt Bångsnåret, Lilla bebyggelse Kåsen sankt omr.
Bälinge sn *(Kullviksängarna eller) Djupdalsängarna ängsmarker Bångsnåret, Stora lht Källröret gränsröse
Bälinge sn Djuphavet sund Dansen, se Sandhagen torp Lagärdet åker
Bälinge sn *Djupmyrsröret gränsmärke Domarbo bebyggelse Lantjägarängen Saknas
Bälinge by *Djupmyrsröret gränsmärke Domarbo bebyggelse Lillängen Saknas
Bälinge sn Ekdalssjön f.d. sjö? Dragby bodar f.d. fäbod Lundbacken backe
Bälinge sn *Ekebergsröret gränsmärke Dragby bodar f.d. fäbod /Se Lundhagen Saknas
Bälinge sn *Ekebergsröret rör Draglunda gd Lytta kärr kärr
Bälinge sn *Ekebergröret gränsrör Dunkomfallet, se Fallet äng Långbacken vägbacke
Bälinge sn *Ekedalsröret gränsmärke Ekdalen, se Ekedalen Saknas Lövsta bro bro
Bälinge sn *Ekedalsröret rör Ekeborg avs. Lövängsgärdet åker
Bälinge sn Elvingskällan källa Ekeby Saknas Marstastenen flyttblock
Bälinge sn Enbärsmossarna mosse Ekeby Ålderdomshem Saknas Munkbacken vägbacke
Bälinge sn Engsmåsröre, se *Ängsmossröret rör Ekeby bebyggelse Målstabäcken bäck
Bälinge sn *Farmansboröret förr gränsmärke Ekedal avs. Målstakåsen, se Kåsen sankt omr.
Bälinge sn *Farmansboröret förr gränsmärke Ekeskärret avs. Märrfittan källa
Bälinge sn Farmansboröret gränsmärke /Se Ekudden lht Märrkärret kärr
Bälinge sn *Fermansboröret gränsmärke Elofsfors avs. Norrskog skogsområde
Bälinge sn Fiskholmen holme Elofsfors Saknas Oxplogen åker
Bälinge sn Fiskholmen holme Emmylund lht Oxsätrabäcken, se Vibäcken bäck
Bälinge sn Fiskholmen holme Enbärsmossen, se 1-2 Stenmossen el. Enbärsmossen Saknas Pantängarna ängar
Bälinge sn Flucken källa Enbärsmossen blötmosse Pantängarna myrmarker
Bälinge sn o. hd *Fur---röret gränsmärke Enbärsmossen Saknas Prästberget berg
Bälinge sn *Fururöret gränsrör Enbärsmossen jr:enhet Pålsbo eken, se Supeken ek
Bälinge sn Fyrisvallarna försv. sjö /Se Eneby avs. Rappensbackarna backar
Bälinge sn Fyrisån å Enevad bebyggelse Risbosjön sjö
Bälinge sn Föresäng Saknas Enevad avhyst äng Rostabron bro
Bälinge sn Föresängarna ängar Eriksberg avs. Rullstensberget berg
Bälinge sn Försängarna ängar Erikslund lht Ryggmossen mosse
Bälinge sn Försängarna ängar /Se Erikslund lht Ryggmossen mosse
Bälinge sn Föret förr sjö Fagerdal lht Rågsgärdet Saknas
Bälinge sn Föret nu försv. sjö /Se Fagerlund lht Rödmossen mosse
Bälinge sn Föret utvidgning av å /Se Fallet äng Rödmossen Saknas
Bälinge sn Föresäng äng? /Se Fallet avs. Römossen, Sävastebo, se Sävastebo rörmossen mosse
Bälinge sn *Føris äng Fallet äng Rörmossen, Åkerlänna, se Åkerlänna rörmossen mosse
Bälinge sn »føris æng» äng Fallkärret, se Fallet avs. Rönningen odling
Bälinge sn giör Kulla R:, se *Hjärtkullaröret råmärke Fansta Saknas Rövarberget berg
Bälinge sn *Giärkullaröret gränsmärke Fansta bebyggelse Rövarberget berg med klippor
Bälinge sn o. hg *Glosgölskärret ängsmark Fiskarängen Saknas Rövarberget berg med klippor
Bälinge sn Glubäcksröret förr gränsmärke Fittjebo, se Nyvlabodar lht Semtegen åkerremsa
Bälinge sn Gluksbaks R., se *Gluksbäcksröret råmärke Fjällen gd Sjökärret åker
Bälinge sn *Gluksbäcksröret råmärke Forkarby Saknas Skvalbron vägbro
Bälinge sn *Gluksbäcksröret gränsmärke Forkarby gd Skvallerbacken backe
Bälinge sn o. hd *Glupbäcksröret rör Forkarby hmn Skvallertä fägata
Bälinge sn o. hd Gogubbarna ängar /Se Forkargård, se 32 Forkarby gd Skvasselbacken backe
Bälinge sn o. hd Gogubbekärret kärr /Se Forkarbyholm fastighet Skvätteken, se Supeken ek
Bälinge sn o. hd Granberget berg /Se Fredriksberg lht Smörbacken vägbacke
Bälinge sn Granberget berg /Se Fridhem bebyggelse Solhällsberget berg
Bälinge sn /Se Granberget berg /Se Fäboäng el. Vibroäng äng Spångmossen åker, förr mosse
Bälinge sn och hd Grellsbo triangelpunkt Fäboäng el. Vibroäng äng Stenmyrn förr myr, nu odlad
Bälinge sn o hd Grenberget, se Granberget berg Gessvad Saknas Storholmen holme
Bälinge sn Grindberget, se Granberget berg Gessvad bebyggelse Stormossen mosse
Bälinge sn o. hd *Gränö ö Gesvad Saknas Straken backe
Bälinge sn o. hd Gräsön ö Gässvad gd Sundbrobäcken bäck
Bälinge sn o. hd Gräsön ö Getekullen, se Hjärtkullen Saknas Sundbrobäcken, se Målstabäcken bäck
Bälinge sn Gräsön holme Gogubbekärret, se Liljansberg och Karlsro äng Supeken ek
Bälinge sn Gräsön ö Gogubbekärret äng Svartvad hage
Bälinge sn Gräsön ö Granlunda gd Sältholmsbacken backe
Bälinge sn Gräsön holme Grellsbo, se Grillsbo gård Sältängen del av Sältet
Bälinge sn Gräsön holme Grellsbo Saknas Sävastebo römossen mosse
Bälinge sn Gräsön ö Grellsbolandet lht Södra myren myr
?Bälinge sn Gubbengrop tjärn Grillsbo bebyggelse Sörsjön del av Tämnaren
Bälinge sn Gubbengrop sjö Grillsbo bebyggelse Takjans-mosse Saknas
Bälinge sn o. hd Gullbacken Saknas /Se Grindstugan torp Tingstubäcken bäck
Bälinge sn Gullbacken backe /Se Grytbäcken lht Tingstukällan källa
Bälinge sn Gullbacken backe /Se Gränby bodar f.d. fäbod Torparhagen skogsområde
Bälinge sn Gulldal terräng Gränlunda, se Granlunda gd Tranhällsberget berg
Bälinge sn *Gyltan vise gränsmärke Grävsta bodar f.d. fäbod Tranvikarna odlingar
Bälinge sn *Gylta sten gränsmärke Gulldal t. Trigölingen, se Tvigölingen sjö
Bälinge sn /Se Gästgivarängen mosse Gulldal förr torp Trollan ö
Bälinge sn /Se *Gölbergsröret rör Gulldal förr torp Trollberget, se Rövarberget berg med klippor
Bälinge sn Gölen vik /Se Gullögla bebyggelse Tvegölingen sjö
Bälinge sn *Hagbymosröret gränsmärke Gulögla bebyggelse Tvigölingen sjö
Bälinge sn *Hattröret råmärke Gullögla gård Tvigölingen sjö
Bälinge sn Hellröre, se *Hällröret rör Gustavsborg avs. Tvigölingen skogstjärn
Bälinge sn *Hjälteedsröret gränsmärke Gustavslund lht Tämnaren sjö
Bälinge sn o. hd *Hjälthedsröret gränsmärke Gustavsro, se Trolldyngan avs. Tämnaren sjö
Bälinge sn *Hjärtkullaröret råmärke Gustbobacken bs Uggelstasundet mossteg
Bälinge sn Hjärtkullen kulle? Gustebo bebyggelse Ulvaån = Fyrisån å
Belingensi Saknas *Hopröret råmärke Gustebo bebyggelse Vattrössla åker
Bäling Saknas Horskälla terräng Gysta Saknas Vibäcken bäck
Bälinge sn /Se Horsmyren mosse Gysta bodar koja Vibäcken bäck
Bälinge sn /Se Häggebykärr kärr Gysta bodar f.d. fäbod Västerbokärren kärr
Bälinge sn *Häggröret gränsmärke Gysta bebyggelse Åbågarne ängar
Bälinge sn *Hällröret rör Gysta urfjäll avs Åkerlännabäcken bäck
Bälinge sn *Hällröret rör Hedbo lht Åkerlännamossen Saknas
Bälinge sn *Hällröret gränsrör Hjälmsta Saknas Åkerlänna römossen mosse
Bälinge sn Hälröre, se Hällröret rör Hjärtkullen arr. Åloppebäcken bäck
Bälinge sn Höghällsmossen mosse Huggenstorp t. Åmote möte av åar
Bälinge sn Höghällsmossen mosse Hurret gård  
Bälinge sn Högskogen skogsområde Hämringe Saknas  
Bälinge sn Högskogen skogsområde Hemringe bebyggelse  
Bälinge sn Högskogen skogsområde Hemringe Saknas  
Bälinge sn *(Rotbergsröret eller) Högskogsröret råmärke Hemringebodar stuga  
Bälinge sn Högslätt terräng Hämringe bodar f.d. fäbod  
Bälinge sn *Höksta bro bro Hämringe Bodar Saknas  
Bälinge sn *Ismossröret rör Högby Saknas  
Bälinge sn Ismossröret ränsmärke /Se Högby bebyggelse  
Bälinge sn Jellberget berg /Se Högskogen kronopark  
Bälinge sn Jumkilsån å Högskogen kronopark  
Bälinge sn Jumkilsån å Högslätt lht  
Bälinge sn Jällberget berg Högsta Saknas  
Bälinge sn Kalbergröret, se Karlrör gränsrör Högsta bebyggelse  
Bälinge sn Kalbergsröret, se Kallrör rör Högstabodar stuga  
Bälinge sn Kalbergs röret, se Karlröret gränsrör Högsta bodar f.d. fäbod  
Bälinge sn *Kallberg (=nuv. Kallsjöberget) berg Isgrena Saknas  
Bälinge sn Kallberget (Kallsjöberget) berg Isgrena, se Upplands Bälinge pst  
Bäling Saknas Kallberg (Kallsjöberget) berg Isgrena bebyggelse  
Beling Saknas Kallbergsröret gränsmärke Johannesberg lht  
Bälinge sn Kallbergsröret gränsmärke Johannisberg Saknas  
Bälinge sn Kallbergsröret gränsmärke Kallön Saknas  
Bälinge sn *Kallbergsröret gränsmärke Kallön lht  
Bälinge sn /Se *Kallbergsröret = Karlrör gränsmärke /Se Kallön bebyggelse  
Bälinge sn o. hd /Se *Kallbergsröset (=nuv. Kallrör/Karlrör) gränsmärke Kanikbo Saknas  
Bälinge sn /Se Kallbergsröset, se Karlrör gränsrör Kanikbo bebyggelse  
Bälinge sn /Se Kallbergsröset, se Karlrör gränsmärke Karlberg avs.  
Bälinge sn o. hd /Se Kallen, se Kallsjön sjö /Se Karlsberg avs.  
Bälinge sn o. hd Kallmossen mosse Karlberg gd  
Bälinge sn o. hd Kallmossen mosse Karlsro lht  
Bälinge sn o. hd /Se *Kallmossen sankmark Kilbacken backe med stuga  
Bälinge sn /Se Kallrör, se Karlrör råmärke Kilkällan lht  
Bälinge sn /Se Kallsjöberget höjd Kilkällan lht  
Bälinge sn /Se Kallsjöberget berg Kilkällan förr stuga  
Bälinge sn /Se Kallsjöberget berg Kipplinge el. Kipplingeberg Saknas  
Bälinge sn /Se Kallsjöberget, se *Kallbergert berg Kipplinge l. Kipplingeberg bebyggelse  
Bälinge sn /Se Kallsjön sjö Kipplingeberg herrgård  
Bälinge sn o. hd /Se Kallsjön sjö Kipplingeberg gd  
Bälinge sn o. hd /Se Kallsjön sjö Kiplingeberg Saknas  
Bälinge sn /Se Kallsjön sjö Kiplingekrog Saknas  
Bälinge sn /Se Kallsjön sjö Kipplingekrog Saknas  
Bälinge kyrka kyrka /Se Kallsjön sjö Kipplingeberg bebyggelse  
Bälinge kyrka Saknas /Se Kallsjön sjö Kittjebo f.d. fäbod  
»aaløpe», se Åloppe by Kallsjön sjö Klinta lht  
Alöpe, se Åloppe by Kallsjön sjö Klockarebol ängsbit?  
Alöpe = Åloppe Saknas /Se Kallsjön sjö Klockarbol Saknas  
»aløpe», se Åloppe by Kallsjön sjö /Se Knopparbo gård  
»aløpe», se Åloppe by Kallsjön sjö Knäppan gd  
Berg by Kallsjön sjö Korsbacka stuga och hmd  
Berg by Kallsjön sjö /Se Krogen, se Kipplingekrog Saknas  
Berg by *Kallås röjningar mossmark(?) Krogen, se 1 Kipplingekrog Saknas  
Berg by Kallön skogsområde Kroken bebyggelse  
Berg gd *Kallö Såg såg Kullviken hemman  
Blacksätrarna f.d. fäbodar Karlsjön, se Kallsjön sjö Kullviken bebyggelse  
*Bodhistum Saknas »Karlbergsröset», se *Kallbergsröret gränsmärke Kullviken gd  
*Bodhistum Saknas /Se Karlbergs Stafwen, se Kallbergsröret gränsmärke Kullviken bebyggelse  
Bolandet gd /Se Karlrör råmärke Kusmossen lht  
Bolandet lht /Se Karlrör gränsrör Kvarnberget, se Kvarnbo bs.  
Bolandet lht /Se Karlrör gränsrör Kvarnbo bs.  
Bolandet, Stora gd /Se Karlrör gränsmärke Kvarntorpet, se Sågen t.  
Borg se Berg gd /Se Karlröret gränsrör Kvarnängen lht  
»Borg», se Berg by Kattsiön, se Kallsjön sjö Käbbo äng äng  
[Borg] torp Kellan, se Kilkällan källa Källvreten bs.  
Born? gd *Kietlzellröret råmärke Kärret, se Ekeskärret avs.  
Bostebo gd Kilsmossen ägomark Kättlinge Saknas  
Bostebo by Kilkällan källa Laggarbo utj.  
Bostebo gd *Kiosselröret gränsmärke Laggarbo utj.  
»bredhegardh» förr gd Klockarbolsvägen gata /Se Lantjägarängen, se Fallet äng  
»bredhagardhen» förr gd Knaperåsen ås /Se Larsbo avs.  
Brogården hmd /Se Knaperåsen terräng Laxkilen gd  
Bälinge by Knaperåsen ås Liljansberg lht  
Bälinge by *Kolbottenröret gränsmärke Lindberg Saknas  
Bälinge by *Kolbottenröret gränsmärke Lindberg bebyggelse  
Bälinge by Korsbackarna backar Lindbo t.  
Bälinge förr tingsställe /Se Korsängen ägomark Linddal lht  
Bälinge by *Krokstaboröret gränsmärke Lindsbo lht  
Bälinge prästgård Saknas Kullviken hemman Lindsta avs.  
Bälinge by Kullviken hemman Lissbo gd  
?Börby kaplansboställe /Se *Kullviksängarna (eller Djupdalsängarna) ängsmarker Lissebo lht  
Ekeby by Kulwiks Engh, se Kullviken hemman Lissebo f.d. torp  
Ekeby by Kulwiks Eng, se Kullviken hemman Lisselbo lht  
Ekeby by Kvarnvreten ägomark Losgården gd  
Ekeby by *Kvarnängsröret råmärke Losgärde, se 2-4 Loskjäl eller Losgärde Saknas  
Ekeby by *K--ymysröret råmärke Losgärde el. Loskjäl Saknas  
Ekeby by *Kåldalsröret gränsmärke Losgärde Saknas  
Ekeby by Kälberg, se Kallsjöberget höjd Losgärde el. Loskjäl bebyggelse  
Ekeby by *Käldalsröret råmärke Loskjäl eller Losgärde Saknas  
Ekeby by Kälsvat, se Kallsjön sjö Lunda avs.  
Ekeby by *Larsängsröret råmärke Lundbacken stugor  
Ekeby by Laxkilen terräng Lundbacken gd  
Ekeby by *----lbo--äng åkermark Lunkvallen bs  
Ekeby ?by /Se Limmerhagen ägomark Lytta Saknas  
Ekeby by Lindbo terräng Lytta bebyggelse  
Ekeby by Lindskärsudden udde Löten, se Lövstalöt avs.  
Ekeby by *Lindstadsröret, Norra gränsmärke Lövhagen t.  
Ekeby by *Lindstadsröret, Norra gränsmärke /Se Lövhyddan avs.  
Ekeby Saknas /Se Lortfallsvisen förr gränsmärke Lövsta Saknas  
Ekeby by /Se Lortmossen mosse Lövsta Saknas  
Ekeby by /Se Lortmossen mosse Lövsta bebyggelse  
Ekeby by /Se Lundbacken höjd /Se Lövstabodar lht  
Ekeby by /Se Lundbacken Saknas /Se Lövsta bodar f.d. fäbod  
Ekelunda, se Äskelunda by Lunkvallen ägomark Lövstalund avs.  
*Enevads kvarn Saknas Lunkvallen ägomark Lövsta löt avs. o. skola  
Fansta by Lunkvallen ägomark Marksäng avs.  
Fansta by Lurbo ägomark Marsta Saknas  
Fansta by ?Lusen el. Lösen äng /Se Marsta bebyggelse  
Fansta gd:ar Lyttakärret kärr Marsta utjord Saknas  
Fansta by Lyttakärret kärr Matts Jons gård  
Fansta by /Se Långholmen terräng Mellanbo lht  
Fansta by Långkärret terräng Michelsbo, se Mickelsbo bs. t.  
Fansta by Långkärret kärr Morberga Saknas  
Fansta by ?Lösen el. Lusen äng /Se Morberga bebyggelse  
Fanstad by Lövberget berg Mossbo torp  
Fansta by Lövsta bodar ägomark Mossbo gd  
Fansta by Lövsta bodar ägomark Mossvreten avs.  
Fansta by Manberget terräng Myren, se Myrtorpet t.  
Fansta by Marksäng ägomark Myren, Södra odlad mosse  
Fansta by Morbergaberget berg Myrtorpet t.  
Fansta by Mossbo mosse Myrtorpet t.  
Fansta by Mossbo terräng Myrtorpet torp  
Fansta by /Se Mossvreten ägomark Målsta Saknas  
Fansta Saknas /Se Myggarna terräng (mosse?) Målsta bebyggelse  
Fittjebo lht /Se *Norra landet markområde Målsta Bodar ödegård  
?Fjällen gd Norre Temnan, se Tämnaren sjö Målsta Kvarn f.d. kvarn  
?Fjällen gd Norrhagen ägomark Målstakvarn kvarn  
Forkarby by *Norrmosseröret råmärke Målsta Kåsen gd  
Forkarby by *Norrmosseröret rör Mångsbo f.d. fäbod  
Forkarby by *Norrtäppröret råmärke Mälbäcken, se 1 Trollbäcken Saknas  
Forkarby by *Norsvedsröret råmärke Mälbäcken, se Trollbäcken gd  
Forkarby by *Nyby grind grind? Mälbäcken, se Trollbäcken gård  
Forkarby by *Nyckelmyran myr Möllerstorp torp  
Forkarby by Nyhagen terräng Möllerstorp torp  
Forkarby by Nyhagen terräng Norrhagen bs.  
Forkarby by Nykelmyran, se Södramyren åkermark(?) Nybbla bodar f.d. fäbod  
Forkarby by Nyvla bodar terräng Nyby bebyggelse  
Forkarby by Når Måse R:, se *Norrmosseröret råmärke Nyby bebyggelse  
Forkarby by *Nävergårdsängsröret gränsmärke Nybygget lht  
Forkarby by *Nävergårdsängsröret rör Nyhem lht  
Forkarby by *Näverstensröret gränsmärke Nyholm, se Laxkilen gd  
Forkarby by *Näverstensröret gränsmärke Nylunda avs.  
Forkarby by *Näverstensröret rör Nyslätt avs.  
Forkarby by Prästberget berg Nystugan obebodd stuga  
Forkarby by Prästberget berg Nysätra lht  
Forkarby by Pålsbo triangelpunkt Nyvla Saknas  
Forkarby by Pålsbo triangelpunkt Nyvla Saknas  
Forkarby by *Pålsbo Såg såg Nyvla bebyggelse  
Forkarby by Ranstabergen berg Nyvlabodar lht  
Forkarby by Ranstabergen berg Olofsberg avs.  
Forkarby by Risbosjön sjö Oxsätra bebyggelse  
Forkarby by Risbosjön sjö Oxsätra Saknas  
Forkarby by Risbosjön sjö Petterslund lht  
Forkarby by Risbosjön sjö Pinan lht  
Forkarby by Risbosjön sjö Piparrönningen bebyggelse  
Forkarby by Risbosjön sjö Piparrödjningen gd  
Forkarby by Risbosjön sjö Piparrödjningen Saknas  
Forkarby by Risbosjön sjö Piparröjningen bondgd  
Forkarby by Risbosjön sjö /Se Piparrönningen Saknas  
Forkarby by Rosta bro bro /Se Pjonkhus avs.  
Forkarby by Rosta bro bro /Se Prag lht  
Forkarby by *Rotbergsröret (eller Högskogsröret) råmärke Prästgården bebyggelse  
Forkarby by Rullstensberget berg Prästgården bebyggelse  
Forkarby by Rullstensberget berg Prästängen torp  
Forkarby by Ryggmossen mosse Pålsbo bebyggelse  
Forkarby by Ryggmossen mosse Pålsbo såg såg  
Forkarby by Räbbomossen mosse Pålsbo bebyggelse  
Forkarby by Rävbacken backe Raskarbo, se Knopparbo gård  
Forkarby by Röd--ang, se Sjökärret åkermark Risbo arr.  
Forkarby by Rödmossen mosse Risbotorp, se Risbo arr.  
Forkarby by Rödmossen mosse Rosendal lht  
Forkarby by Rödmossen mosse Rosta bebyggelse  
Forkarby by röd måssa, se Rångmossen mosse Rosta Saknas  
Forkarby by Römossen myr Rostalund avs.  
Forkarby by *Römossen mosse Roteberg bebyggelse  
Forkarby by ?Römossen mosse Roteberg bebyggelse  
Forkarby by Römossen mosse Ryggmossekärret äng  
Forkarby by Römossen mosse Ryggmossen äng  
Forkarby by Römås, se *Römossen mosse Ryggmossen äng  
Forkarby by Rönningarna ägomark Ryggmossekärret äng  
Forkarby by Rönningarna terräng Råmarbo stuga  
Forkarby by Rönningarna ägomark Råmarbo »skogsställe»  
Forkarby by /Se Rönningarna terräng Räbbo arr.  
Forkarby by *Rörholmsröret råmärke Rörby hus  
Forkarby by *Rörmosröret gränsmärke Rörby bebyggelse, utj.  
Forkarby by Röö måse, se ?Sävastebo römossen mosse Rörby, se 1 Losgärde el. Loskjäl Saknas  
Forkarby by Sickbergskullen kulle Rörby bodar f.d. fäbod  
Forkarby by Silverberget berg /Se Rörby bodar stuga  
Forkarby by Silverberget terräng Rörbybodar Saknas  
Forkarby by Silverberget berg /Se Rörby Bodar Saknas  
Forkarby by Siön Tämbnan, se Tämnaren sjö Rörmyra Saknas  
Forkarby by Sjungarbacken backe Rörmyra bebyggelse  
Forkarby by Sjökärret åkermark Sandhagen t.  
Forkarby by Sjökärret ägomark Sibirien gd  
Forkarby by Skogvreten ägomark Simonsbo bebyggelse  
Forkarby by Skuttunge Åhn, se Björklingeån å Simonsbo bebyggelse  
Forkarby by Skvallerbacken backe Sjudars, se Björklund bs.  
Forkarby by Skvätt-eken eller Pålbo-eken ek /Se Skallund lht  
Forkarby by Skvätteken offerek /Se Skediga Saknas  
Forkarby by Slårfmåsen, se Stormossen uppodlad mosse Skediga sät, rå och rör  
Forkarby by Slårfmåsen, se ?Römossen mosse Skogvreten stuga  
Forkarby by Smivreten ägomark Skogängen t.  
Forkarby by *Småhällsröret råmärke Skrudda gästgivargård, se Djysta bodar Saknas  
Forkarby by Solhällsberget berg Skrudda gästgivargård, se Stenstugan gd  
Forkarby by Sothagen terräng Skörkulla lht  
Forkarby by Spångmossen ägomark Skörkulla gd  
Forkarby by Staffansmossen mosse Snabben lht  
Forkarby by Staffansmossen mosse(?) Sothagen torp  
Forkarby by Staffansmossen, jfr *Staffansmossröret mosse Spikbole bebyggelse  
Forkarby by *Staffansmossröret råmärke Spikbolet gd  
Forkarby by *Staffansmossröret gränsmärke Stenbacken bs.  
Forkarby by *Staffansmossröret Saknas Stenlunda lht /Se  
Forkarby by *Staffansmåsröret gränsrör Stenmossen el. Enbärsmossen ängar  
Forkarby by /Se *Stenforsbackaröret gränsmärke Stenmossen eller Enbärsmossen, se 1,2 Enbärsmossen Saknas  
Forkarby by /Se Stenhagen terräng Stenmossen el. Enbärsmossen äng  
Forkarby by /Se Stora allmen--ig Myrn, se Södramyren åkerjord Stenporten torp  
Forkarby by /Se Stora Allmänningz Myran, se Södramyren myr Stenporten torp  
Forkarby Saknas /Se Storbacken backe Stenstugan bs.  
Forkarby by /Se Storberget berg Stenstugan gd  
Forkarby by /Se Storhagen ägomark Stenvallen bebyggelse  
Forkarby by /Se Storholmen terräng Stenvallen gård, f.d. fäbod  
Forkarby by /Se Stormossen uppodlad mosse Stenvallen bebyggelse  
Forkarby by /Se Stormossen och Römossen ägomark Storhagskärret äng  
Forkarby by /Se Stormossen ägomark Storhagskärret äng  
Forkarby (førikarlaby) by /Se Stormossen ägomark Stormossen mosse  
Forkarby by /Se *Stormosseröret rör Stängslet, Torp Saknas  
Forkarby by /Se *Stortegsröret råmärke Sundbro Saknas  
Forkarby by /Se *Stortegsröret gränsmärke Sundbro by  
Forkarby by /Se *Stortegsröret rör Sundbro by  
Forkarby by /Se *Sträddängsröret råmärke Sundbrobodar stuga  
Forkarby by /Se *Stå--bärgsröret gränsmärke Sundbro Bodar f.d. gdr  
Forkarby by /Se Stårf Måssan, se Römossen och Stormossen ägomark och mosse Sundsta bebyggelse  
Forkarby by /Se *Swartengröret gränsrör Svartarbo bebyggelse  
Forkarby by /Se Svartkärret ägomark Svartarbo bebyggelse  
Forkarby by /Se *Svartkärrsröret gränsmärke Svedbacken bs.  
Forkarby by /Se *Svartkärrsröret rör Sveddalen torp  
Forkarby by /Se *Swartkärsröret gränsrör Svedjan o. Ändelösan ängar  
Forkarby by /Se *Svartängsröret gränsmärke Svedjan o. Ändelösan ängar  
Forkarby by /Se *Svartängsröret rör Svedjelund avs.  
Forkarby by /Se Sveddalen terräng Svidja, se Svedjelund avs.  
Forkarby by /Se Svedden terräng Svista, se Marsta Saknas  
Forkarby by /Se Svikärret ägomark Svista bebyggelse  
Forkarby by /Se Svista triangelpunkt Svista ängsfjäll Saknas  
Forkarby by /Se Sågarmossen mosse Sågen förr kvarn o såg, nu torp  
Forkarby by /Se Sältholmsbacken backe Sågen torp  
Forkarby by /Se *Sätrarna ängsmark Sältet gård (fideikommiss)  
Forkarby by /Se *Sätra såg såg Sältet äng  
Forkarby by /Se ?Sävastebo römossen mosse Sätrarne, se Sätra Saknas  
Førikarlaby, (nuv. Forkarby) by /Se Söder Temnan, se Sörsjön sjö Sävastebo bebyggelse  
Gjesvad g Söder Temnan, se Tämnaren, Sörsjön sjö Sävastebo Saknas  
Gessvad gård Söder Tämnan, se Sörsjön del av sjö Sävastebo bebyggelse  
Gesvad g Södramyren åkerjord Tallbacken, se Tallbo bs.  
Gesvad gd Södramyren myr Tallbo bs.  
Gesvad gd Södramyren åkermark(?) Torvsätra bebyggelse  
Gesvad gd Sörbymosse mosse Torvsätra bebyggelse  
Gesvad lht Sörbymosse mosse Torvsätra Saknas  
Gesvad gd Sörsjön del av sjö Trollbäcken Saknas  
»ghyestom», se Gysta by Sörsjön del av sjö Trollbäcken Saknas  
Gesvad gd Sörsjön del av sjö Trollbäcken gd  
Gesvad gård Sörsjön del av sjö Trollbäcken gård  
Gjesvad g Sörsjön sjö Trollbäcken gård  
Gesvad gd Sörsjön sjö Trolldyngan avs.  
Gesvad gd Sörsjön sjö Trunnhem stuga  
Gesvad gd Sörsjön del av sjö Trunnhem bs.  
Gesvad gd Sörsjön del av sjö Tuna Saknas  
Gesvad gd Tamlångsion, se Tvigölingen sjö Tuna Saknas  
Gesvad by Tanlån Siön, se Tvigölingen sjö Tunaberg lht  
Gesvad gd Tallbo terräng Tunalund lht  
Gesvad lht Tegelkullen kulle Tunamalm torp  
»giastum» beb /Se Norre Temnan, se Tämnaren sjö Ulva Saknas  
Gregbo Bolände, se Bolandet, Stora gd Stoora Temnan, se Tämnaren sjö Ulva bebyggelse, kvarn  
»gregersbodha», se ?Grellsbo beb. Temnan, Södra, se Sörsjön sjö Ulva Saknas  
Grellsbo Saknas Söder Temnan, se Tämnaren sjö Ulvakvarn kvarn  
?Grellsbo by Söder Temna Siön, se Sörsjön del av sjö Upplands Bälinge, förr Isgrena pst  
Grellsbo by Söder Temna Siöön, se Sörsjön sjödel Vadbron lht  
Grellsbo by Tembnan, se Tämnaren sjö Vallskog Saknas  
Grellsbo by Temnian, Sör-, se Sörsjön sjö Vallskog bebyggelse  
Grellsbo by Tingsgärdet gärde /Se Vallskog Saknas  
Grellsbo gd /Se Tingsgärdet gärde /Se Vissbo bebyggelse, äng  
Grellsbo by /Se Tingsplatsen Saknas /Se Vissbo Saknas  
Grillsbolandet, se Bolandet, Stora gd Tingstadskällorna Saknas /Se Vissbo Saknas  
Gräfsta by /Se Tingstugubacken platå /Se Vissbo torpställe  
Gulldalen Saknas /Se Tingstugukällan källa /Se Vissbo Saknas  
Gullögla g Tingstukällan källa Vibro lht  
Gullögla gd Tingstugukällan källa /Se Vibro, se 1 Fäboäng el. Vibroäng äng  
Gullögla Saknas /Se Torparhagen terräng Vibroäng, se 1 Fäboäng el. Vibroäng äng  
Gullögla gd /Se Tranhällsberget berg Vibroäng Saknas  
Gullögla gd /Se *Tranwijksröret gränsrör Vissbolandet lht  
Gullögla gd /Se Tranvikarna odlingar Vreten arr.  
Gullögla gd /Se Tranviksmossarna mossar Vrå stuga  
Gullögla gd /Se Tranviksmossarna mossar Vråkvarn, se Sågen t.  
Gullögla gd /Se Tranviksmossarna, jfr *Tranviksröret mossar Vännebo avs.  
Gullögla gård /Se *Tranviksröret råmärke Väsby Saknas  
Gullögla gd /Se *Tranviksröret gränsmärke Väsby bebyggelse, äng  
Gyllerborn ,se Born gd *Tranviksröret rör Väsbylund skola  
Gysta by Trigölingen sjö /Se Väsbymalm t.  
Gysta by Trollan holme Västerbo bebyggelse  
Gysta by Trollan holme Västerbo bebyggelse  
Gysta by Trollan holme Västerbo gd  
Gustebo gd Trollan ö Västerlångkärret äng  
Gustebo gd /Se Trollan ö Västerlångkärret äng  
Gysta by Trollan, se Trollön ö /Se Västerlångkärret Saknas  
Gysta by Trollan ö Västervik avs.  
?Gysta by Trollan ö Yttergärdet gård i Svista  
?Gysta by Trollerör förr gränsmärke Åby Saknas  
Gysta by Trollholmen, se Trollön ö /Se Åby bebyggelse  
Gysta by Trollholmen, se Trollön ö Åkerlänna bebyggelse  
Gysta by Trollön ö /Se Åkerlänna bebyggelse  
Gysta by Trollön ö Åkerlänna pst  
Gysta by Trollön ö /Se Åloppe Saknas  
Gysta by Trollön ö /Se Åloppe by  
Gysta by Trundhem terräng Åloppe utjord, se Råmarbo stuga  
Gysta by Trundhem terräng Ålsbo bebyggelse  
Gysta by Trundhem terräng Ålsbo stuga  
Gysta by Trundhem terräng Ålöpe, se Åloppe by  
Gystad by Tunahögen kulle Ålöpe bebyggelse, utj.  
Gysta by *Tungelbo ängar ängar Ändelösan, se 1 Svedjan o. Ändelösan Saknas  
Gysta by *Tungelboängen ängsmark Ändelösan Saknas  
Gysta by Tvigölingen sjö Ändelösan, se 1 Svedjan o. Ändelösan ängar  
Gysta by Tvigölingen sjö Ändelösan f.d. lht  
Gysta by Tvigölingen sjö Ändelösan bebyggelse  
Gysta by Tvigölingen sjö /Se Ändlösa gd  
Gysta by Tvigölingen, se Trigölingen sjö Ändlösan Saknas  
Gysta by Tämbnan Lacus, se Tämnaren sjö Ängsholmen gd  
Gysta by Söder Tämnan, se Sörsjön del av sjö Äskelunda Saknas  
Gysta by Tämnaren sjö Äskelunda bebyggelse  
Gysta by Tämnaren sjö Österbo bs.  
Gysta by Tämnaren sjö Överängen lht  
Gysta by Tämnaren sjö    
Gysta by Tämnaren sjö    
?Gysta by /Se Tämnaren sjö    
Gystad by /Se Tämnaren sjö    
Gysta by /Se Tämnaren sjö    
Gysta by /Se Tämnaren sjö    
Gysta Saknas /Se Tämnaren sjö    
Hemlinge, se Hemringe gd Tämnaren sjö /Se    
*Hesegarni Saknas Tämnaren sjö /Se    
Himrarna gd /Se Tämnaren, Södra, se Sörsjön sjö    
*Hiortzwall Saknas Tämnaren, Sörsjön sjö    
Horskälla torp Ulva kvarn kvarn    
Hämringe by Ulva kvarn Saknas    
Hämringe by Ulva vad vadställe /Se    
Hemringe by Ulva äng terräng    
Hemringe gd Ulva äng äng    
Hemringe gd Uvberget berg    
Hemringe by Varggranen försvunnen gran /Se    
?Hämringe by *Vidbäcksröret råmärke    
Hemringe gdr /Se *Vise gränsmärke    
Hemringe by /Se *Vise gränsmärke    
Hämringe by /Se Vreten ägomark    
Hemringe by /Se *Vålavätten gränsmärke    
Hemringe by /Se *Vål--ängsröret råmärke    
Hämringe by /Se *Väsbyröret råmärke    
Hemringe by /Se *Väsbyvisen gränsmärke    
Hämringe by /Se *Åbogeröret gränsrör    
Hämringe by /Se *Åbokrokröret gränsmärke    
Hämringe by /Se *Åbokroksröret(?) rör    
Hämringe by /Se *Åbokroksröret gränsrör    
Högby by Åbybacken backe    
Högby by /Se Åbymosse mosse    
Högby by /Se Åbymosse mosse    
Högby by *Åbågaröret gränsmärke    
Högby by *Åbågaröret gränsmärke    
?Högby by *Åbågeröret rör    
Högby by Åloppebäcken bäck    
Högsta by åmetet, se Åmotet sammanflöde    
Högsta by Åmotet sammanfläde    
Högsta by Åmotet sammanflöde    
Högsta by *---ängsröret råmärke    
Högsta by *Överboröret rör    
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by      
Högsta by /Se      
Högsta by /Se      
Högsta Saknas /Se      
Högsta by /Se      
Högsta f.d. gästgiveri /Se      
Högsta väsendet inbyggarbeteckning /Se      
Isgrena by      
?Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by /Se      
Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by      
Isgrena by      
Kallön gd      
Kallön gd /Se      
*Karlaby Saknas      
*Karlaby Saknas /Se      
Kilängen utjord /Se      
Kipplinge, ä. namn på Kipplingeberg hgd      
Kipplingeberg hg      
Kipplingeberg hg      
Kipplingeberg hg      
Kipplingeberg hgd      
Kipplingeberg hg      
Kipplingeberg hg      
Kipplingeberg hg      
Kipplingeberg hg      
Kipplingebärg och Kipplingekrog gårdar      
Kipplingeberg hgd /Se      
Kipplinge (numera Kipplingeberg) gd      
Kiplingeberg hg      
Kiplingeberg hg      
Kiplingeberg hg      
Kiplingeberg hg      
Kiplingeberg hg      
Kiplingeberg hg      
Kiplingeberg hg      
Kiplingeberg hg      
Kiplingeberg hg      
Kipplingeberg hg /Se      
Kipplingeberg hgd /Se      
Kipplingeberg gods /Se      
Kiplingeberg gods /Se      
Kiplingeberg gd /Se      
Kip(p)lingeberg gd /Se      
Kipplingeberg herrgård /Se      
Kiplingeberg Saknas /Se      
Klockarbol bebn /Se      
Komministergårdarna Saknas /Se      
Korsbacken hmd /Se      
Kyplinge, se Kipplingeberg hg      
Kåsen samkt område /Se      
Kullhagen Saknas /Se      
?Käbbo äng Saknas      
*Kælabodha Saknas      
Kælabodha Saknas /Se      
Lindbo f.d. torp?      
Losgärde, se *löseskell gd?      
Losgärde by      
Losgärde el. Loskäl by      
Losgärde by      
Losgärde by      
Losgärde by      
?Losgärde gård      
Losgärde by      
Losgärde by      
Losgärde gd      
Losgärde by      
Losgärde by /Se      
Losgärde by /Se      
Losgärde by /Se      
Losgärde by /Se      
Losgärde gd /Se      
Losgärde by /Se      
Losgärde by /Se      
Losgärde by /Se      
Loskjäl, se *löseskell gd?      
Loskäl, se Losgärde by      
Loskäl by /Se      
Ludhasta, se Lövsta by      
»ludherstom», se Lövsta by      
Lunkvallen f.d. fäbodar /Se      
Lytta by      
Lytta gdar      
Lytta gdr      
Lytta by      
?Lytta by      
Lytta by      
Lytta by      
Lytta gd:ar      
Lytta gd:ar      
Lytta gd:ar      
Lytta gd      
Lytta Saknas      
Lytta by /Se      
Lytta gdr /Se      
*löseskell gd? /Se      
?Lövsta by      
?Lövsta by      
?Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Löfsta by      
?Löfsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Löfstad by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
?Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by /Se      
Lövsta by /Se      
Lövsta by /Se      
Lövsta by /Se      
Lövsta by /Se      
Lövsta by /Se      
Lövsta by /Se      
Lövsta by /Se      
Lövsta Saknas /Se      
Lövstadholm Saknas /Se      
Lövstalöt lhtr /Se      
Malstad, se Målsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by      
Marsta by /Se      
Marsta by /Se      
Marsta by /Se      
Marsta by /Se      
Marsta by /Se      
Marsta by /Se      
Marsta by /Se      
Marsta Saknas /Se      
Molsta, se Målsta by      
?Morberga gd      
?Morberga gd      
Morberga gård      
Morberga gd      
Morberga gd      
Morberga gd      
Morberga gd      
Morberga gd      
Morberga gd      
Morberga gd      
Morberga gd /Se      
Mulabærgh, se Morberga gd      
»Muleberg», se ?Morberga gd      
Myreby rättaredöme Saknas      
Målsta by      
Målsta gd      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta hg      
Målsta gd      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målstad by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta by      
Målsta gd      
Målsta gd      
Målsta gd      
Målsta gd      
Målsta gd      
Målsta gd      
Målsta by      
Målsta gd /Se      
Målsta by /Se      
»mædilby» beb.      
»Norra landslotten» Saknas      
?Norrby by      
Norrby Saknas      
Norrby by /Se      
Nyby by /Se      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyfla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
?Nyvla by      
Nyvla by /Se      
Nyvla by /Se      
Nyvla by /Se      
Nyvla by /Se      
Nyvla by /Se      
Nyvla by /Se      
Nyvla by /Se      
»olwawadhi», se Ulva gd o. kvarn      
?Oxsätra by      
Oxsätra by      
Oxsätra by      
Oxsätra by      
Oxsätra by      
Oxsätra by      
Oxsätra gd      
Oxsätra gd /Se      
Pikkaby, se Spikbole gd      
Pålsbo gård      
Pålsbo gd      
Pålsbo gd      
Pålsbo gd      
Pålsbo gd      
Pålsbo gård      
»giosta», se ?Gysta beb.      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta gd:ar      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rostad by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by      
Rosta by /Se      
Rosta by /Se      
Rosta by /Se      
Rosta by /Se      
Rosta Saknas /Se      
Rosta Saknas /Se      
*Rosta kvarn Saknas      
Roteberg by      
Roteberg gd      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by /Se      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by      
Rörby by /Se      
Rörby by /Se      
Rörby by /Se      
Rörby by /Se      
Rörby Saknas /Se      
Rörmyre by      
Rörmyre by      
Rörmyra by /Se      
*Sancte Birgitta iordh Saknas      
»skedhekom», se Skediga gd      
Skediga hg      
Skediga gd      
?Skediga hg      
Skediga hg      
Skediga hg      
Skediga gd      
Skediga gd      
Skediga gd      
Skediga herrgård      
Skediga hgd      
Skediga gd      
Skädiga hg      
Skediga Saknas /Se      
Skediga gd /Se      
Skediga gd /Se      
Skediga gd /Se      
Skediga gd /Se      
Skediga hgd /Se      
Skediga by /Se      
Skediga gd /Se      
Skediga hgd /Se      
Spiccaby = Spikbol sn      
Spikbole gd /Se      
Stenvallen f.d. fäbodar /Se      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
?Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
*Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by /Se      
Sundbro Saknas      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by /Se      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by      
Sundbro by /Se      
Sundbro by /Se      
Sundbro by /Se      
Sundbro by /Se      
Sundbro Saknas /Se      
Sundbro by /Se      
Sundbro by /Se      
Sundbro by /Se      
Sundbro gd /Se      
Sundbro by /Se      
Sundbro by /Se      
Sundbro by /Se      
Sundbro by /Se      
Sundhälla tp /Se      
Surkällan förr fäbodställe /Se      
Svartarbo by      
Svartarbo by      
Svartarbo gd      
Svartarbo gdar /Se      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
?Svista by      
Svista by      
Svista g.      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by?      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svistad by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by      
Svista by /Se      
Svista by /Se      
Svista by /Se      
Svista by /Se      
Svista by /Se      
Svista by /Se      
Svista by /Se      
Svista by /Se      
Svista Saknas /Se      
Sävastebo gd      
Söderby by /Se      
Torvsätra by      
Torvsätra by      
Torfsätra hg      
Torfsätra hg      
Torfsätra by      
Torvsätra by      
Torfsätra by      
Torvsätra gd:ar      
Torvsätra gd:ar      
Torfsätra by      
Torvsätra by      
Torvsätra by      
Torvsätra by      
Torvsätra by      
Torvsätra by      
Torvsätra by      
Torvsätra by      
Torvsätra gd      
Torvsäter gd      
Torvsäter gd      
Torvsätra gd      
Torvsäter gd      
Torvsäter gd      
?Torvsätra by      
Torvsätra gd /Se      
Trollbacken, se Trollbäcken torp      
?Trollbäcken torp /Se      
Trolldynan, se Trolldyngan Saknas      
Trolldyngan gd /Se      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
?Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna Saknas /Se      
Tuna by /Se      
*Tuna kvarn Saknas      
Ubby by /Se      
Uggelsta by      
?Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by      
Uggelsta by /Se      
»Vlffuauad», se Ulva förr kvarn      
?Ulva bruksegendom med kvarn      
Ulva gd      
Ulva kvarn      
Ulva kvarn      
Ulva gd      
Ulva kvarn      
Ulva gd      
Ulva kvarn torp      
Ulva kvarn t      
Ulva kvarn torp      
Ulva kvarn torp      
Ulva kvarn      
Ulva kvarn kvarn      
Ulva kvarn      
Ulva kvarn kvarn      
Ulva kvarn kvarn      
Ulva kvarn      
Ulva kvarn      
Ulva gd      
Ulva gd      
Ulva kvarn o såg      
Ulfva hg      
Ulva kvarn o såg      
Ulva kvarn o. såg      
Ulva gd, kvarn      
Ulva bruksegend.      
Ulva bruksegendom      
Ulva bruksegendom      
Ulva gd o. kvarn      
Ulva förr kvarn      
Ulva förr kvarn      
Ulva förr kvarn      
Ulva förr kvarn      
Ulva förr kvarn      
Ulva förr kvarn      
Ulva förr kvarn      
Ulva förr kvarn      
Ulva förr kvarn      
Ulva kvarn Saknas      
Ulva kvarn Saknas      
Ulva kvarn Saknas      
Ulva kvarn Saknas      
Ulva gd      
Ulva gd      
Ulva kvarn Saknas      
Ulva kvarn kvarn /Se      
Ulva bruksegendom /Se      
Ulva bruksegendom /Se      
Ulva gd /Se      
Ulva gd /Se      
Ulva gd /Se      
Ulva gd      
Ulva gd      
Ulva by /Se      
Ulva by /Se      
Ulva gård /Se      
Ulva gd /Se      
Ulva gd /Se      
Ulva bruksegendom /Se      
Ulva gd /Se      
Ulva gd /Se      
Ulva gd, kvarnar /Se      
Ulva gd /Se      
Ulva gd /Se      
Ulva gd /Se      
Ulva gd /Se      
Ulva = Ulvavad Saknas /Se      
Ulva kvarn Saknas /Se      
Ulvavad vadställe      
Ulvavad = Ulva Saknas /Se      
*Upsätra, se Oxsätra by      
Vallskog by      
Vallskog by      
Vallskog by      
Vallskog by      
Vallskog by      
Vallskog by      
Vallskog gård      
Vallskog gd      
Vallskog by /Se      
Vallskog by /Se      
Vallskog Saknas /Se      
Vallskog, L:a o. St:a gd:ar /Se      
Vallskog by /Se      
Vallskog gårdar /Se      
*Vera Saknas      
»vikia» beb.      
Vismarängen lht      
Vismarängen lht /Se      
Visnarängen, se Vismarängen lht      
Vissbo tp      
Vissbo gd      
Vissbo tp      
Vissbo tp      
Vissbo tp      
Vissbo tp      
Vissbo gd /Se      
Vissbo gd /Se      
Vissbolandet lht /Se      
»wluawadz gwern», se Ulva gd, kvarn      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
?Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by /Se      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by /Se      
Väsby by /Se      
Väsby Saknas /Se      
*Väsby kvarn Saknas      
*Västerhemman gd      
*Västerhemman gd      
»wluauadh», se Ulva kvarn o. såg      
Ysagren, se Isgrena by      
Åby by      
Åby f.d. by      
Åby gård      
Åby gård      
Åby by      
Åby g      
Åby by      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd /Se      
?Åkerlänna säteri      
Åkerlänna gd      
Åkerlänna gd /Se      
?Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by      
Åloppe by /Se      
Åloppe by /Se      
Åloppe by /Se      
Åloppe by /Se      
Åloppe by /Se      
Åloppe by /Se      
Åloppe by /Se      
Åloppe by /Se      
Ålöpe, se Åloppe by      
Ålöppe, se Åloppe by /Se      
Ändelösan gd /Se      
Ändlösan gd /Se      
Äskelunda by      
Äskelunda by      
Äskelunda by      
Äskelunda by      
Äskelunda by      
Äskelunda by      
Äskelunda gd:ar      
Äskelunda by      
Äskelunda by      
Äskelunda by      
Äskelunda by      
Äskelunda by      
Äskelunda by      
Äskelunda by      
Äskelunda by      
?Äskelunda by /Se      
Äskelunda by /Se      
Äskelunda by /Se      
Äskelunda by /Se      
Äskelunda by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.