ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rasbo socken : Rasbo härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 971 st Naturnamn: 202 st Bebyggelsenamn: 481 st Naturnamn: 451 st
Rasbo sn o. hg *Asperör råmärke Rasbo socken sn Adelsäng äng
Rasbo sn /Se Asphagen ägomark Rasbo socken socken Alkällan källa
Rasbo sn o. hd Asphagsmyran ägomark Rasbo sn o. hd Askens plöje åker
Rasbo sn o. hd Asplundsbacken Saknas /Se Rasbo sn Asphagsmyran bete
Rasbo sn Björkhagen terräng Rasbo sn Asplund skogsbacke
Rasbo sn o. hd Björklund terräng Rasboprästen inbyggarbeteckning Asplundsbacken skogsbacke
Rasbo sn o. hd Blåkullapussen göl /Se Rasbo handskar inbyggarbeteckning Aspvreten skog
Rasbo socken o. hd Bokarn sjö Rasbo handskar inbyggarbeteckning Augustbergsgärdet åker
Rasbo sn Bokarn sjö Rasbo vantar inbyggarbeteckning Bakigärdet åker
Rasbo sn o. hd Bokarn sjö Rasbo vantar inbyggarbeteckning Bastevreten odling
Rasbo sn o. hd Bokaren sjö /Se Rasbo vantar inbyggarbeteckning Bastugärdet odling
Rasbo sn /Se Bokarn sjö /Se Rasbo vargar inbyggarbeteckning Bastumossen odling
Rasbo sn o. hd Bokaren mosse Alphyddan lht Bergaören vägbank
Rasbo sn o. hd Bokaren sjö /Se Anneberg lht Berga-örn slätt
Rasbo sn Bokaren sjö /Se Anneberg lht Björkbacken backe
Rasbo sn o. hd Bokaren sjö /Se Aspdal lht Björkgärdet åker
Rasbo sn o. hd Borsvreten vret /Se Asphagen lht Blombergsvreten förr odling
Rasbo sn o. hd Botkarsjön, se Bokarn sjö Asphagen förr torp Blåbärsmossen mosse
Rasbo sn o. hd Braskan ägomark Asphyddan lht Blåkullapussen göl
Rasbo sn o. hd Brobol ägomark Asplund lht Bokarn sjö
Rasbo sn Brobol förr odling, nu betesmark /Se Backen f. torp Bokaren förr sjö
Rasbo sn Broddhålet sank mark Barberg t. Bokvreten odling
Rasbo sn Brännbäcken ägomark Barberg f. torp Bordsmossen mosse
Rasbo sn *Bålröret gränsmärke Berga, Östra, se 2 Österberga Saknas Braskan åker
Rasbo sn Dammyran mosse Bethel lht Bredsgärdet åker
Rasbo sn o. hd Dyan ägomark Berga, Västra gård Brobol bete
Rasbo sn o. hd Ekdalen terräng Berga, se Västerberga by Broddhålet förr odling
Rasbo sn Enbylehagen terräng Berga, Östra gård Broddåkern åker
Rasbo sn Enbyleviken vik Berga såg sågverk Brudgatsvreten odling
Rasbo sn o. hd Faxberget berg /Se Betel missionshus Brudgatsängen odling
Rasbo sn Fjärden o. Långsjöarna sjöar Björkbacken lht Brännbacken backe
Rasbo sn Flånkbron bro Björkbacken lht Brännbolsäng bete
Rasbo sn o. hd Forsvreten sank mark Björkhagen torp Brännbäcken odling
Rasbo sn Fribacken backe Björkhagen beb. Bränningen odling
Rasbo sn o. hd Frodeklippan klippa /Se Björkhagen försv. torp Byxlåret odling
Rasbo sn o. hd Frodeklippan klippa Björkhult lht Dammyran odling
Rasbo sn o. hd Frostlandet ägomark Björkkulla lht Danbergsodlingen odling
Rasbo sn *Fruhagen äng Björkkulla gd Dragonhörnet åkerdel
Rasbo sn o. hd Frötunaviken vik Björklund t. Dragontäppan odling
Rasbo sn o. hd Frötunaviken vik Björklund försv. torp Dundern åkerdel
Rasbo sn Fundbosjön insjö Björkviken lht Dvan åkrar
Rasbo sn o. hd Funbosjön sjö Björkviken lht Dyan odling
Rasbo sn Funbosjön sjö Blåsut f. torp Dyjordskärret kärr
Rasbo sn o. hd Funbosjön sjö Bokhållarhus förr torp Dyn odling
Rasbo sn Funbosjön sjö Bolsäng, se Storbolsäng gd Ehrengrens plöje åker
Rasbo sn o. hd Funbosjön sjö Bond-Karby gdr Eken plats
Rasbo sn Funbosjön sjö Borrhagen t. Eklunds gärde åker
Rasbo sn o. hd Funbosjön sjö /Se Braltet f. stuga Enbyleviken vik
Rasbo socken Fäbodavreten ägomark Brostugan stuga Enbyleviken vik
Rasbo socken Gammal-Ströja ägomark Brudgatan torp Engelskan förr vret
Rasbo socken Ginhammarsbacken Saknas /Se Brudgatan f. torp Faxan terräng?
Rasbo socken Grendal terräng Brännbol gård Fjällen åker
Rasbo sn o. hd Grän triangelpunkt Brännbol gd Flånkbron bro
Rasbo sn *Gulungerör råmärke Bygget hus Flånkgärdet åker
Rasbo socken Harmossen ägomark Dannmyra lht Forkhagen förr odling
Rasbo socken Harmossen bete Dyan gård Forslundsvreten odling
Rasbo socken Horsen ägomark Dyan f. gdr Forsvretarna förr odlingar
Rasbo socken Hov triangelpunkt Ekdal stuga Frans Holmsbacken backe
Rasbo sn *Hovbohagrör råmärke Ekdalen lht Fridvreten odling?
Rasbo sn Hovbosjön, se Bokarn sjö Ekdalen f. torp Frodeklippan flyttblock
Rasbo socken Hovängen ägomark Ekeby gård Frodeklippan flyttblock
Rasbo sn Hultarängen ägomark Ekeby by Frodeklippan flyttblock
Rasbo sn Jerkersvreten ägomark Ekholmen lht Frostlandet åker
Rasbo sn Kallsvedjan ägomark Ekholmen lht Frostlandet, Lilla åker
Rasbo sn Kalmarslätt ägomark Eklund, se Erikslund lht Frötunaviken vik
Rasbo sn Kappeslåttern terräng Ektomt lht Funbosjön sjö
Rasbo sn Karlberg ägomark Ektomt förr torp Fyrkantbacken skogsbacke
Rasbo sn o. hd Karlslund triangelpunkt Elisberg lht Fyrkanten husgrund
Rasbo sn Killing holmen holme Enbyle gård Fåfängan förr åker
Rasbo sn o. hd Killingholmen holme Enbyle by Fågelsången förr odling
Rasbo sn o. hd Klockbäcken Saknas /Se Enbylehagen t. Fäbodavreten åker
Rasbo sn o. hd Kosvältan terräng Enbylehagen förr torp Fäbodamon åker
Rasbo sn o. hd »krakotegher» ägomark? Eriksdal hmd. Fäbron bro
Rasbo sn Kråkängarna ägomark Erikslund lht Gammal-Ströja terräng
Rasbo sn Kvisthusvreten ägomark Faxan lht Gammelbysbacken backe
Rasbo sn Källsjön igenväxt sjö Faxan f. torp Gammelodlingen odling
Rasbo sn Källsjön sjö, nu utdikad Fias stuga försv. stuga Gammeltomten plats
Rasbo sn Källsjön sank mark Fiskartorp torp Ginhammarbacken vägbacke
Rasbo sn o. hd Källsjön sjö /Se Fiskartorpet f. torp Ginhammaren bergknalle
Rasbo sn Källvreten mosse Fribacken beb. Glupen plats
Rasbo sn /Se Labolet ägomark Fridhem lht Granstugvreten f. odling
Rasbo sn Lejstaån å Fruhagen försv. stuga Grendal kärr
Rasbo sn Lissån å Frötuna gård Grenhammar odling
Rasbo sn Lottas backe backe Frötuna fideikommiss Grenhammarvreten odling
Rasbo sn Lyttjan terräng Funboslätt gård Grindstuggärdet åker
Rasbo sn o. hd Långbacken backe Funboslätt gdr Grottbacken skogsbacke
Rasbo sn Långbron terräng Funboslätt Saknas Gränsbro bro
Rasbo sn Långhagsgärdet ägomark Furubacken lht Gränsvägen väg
Rasbo sn Långlötsskiftet ägomark Furuhöjd lht Gränsån å
Rasbo sn Långmossen mosse Fågelsången lht Grävnäset skog
Rasbo sn Långmossen mosse Fågelsången avs., förr torp Grötfatet åker
Rasbo sn Långsjöarna o. Fjärden sjöar Ginhammar gd Gulleberg backe
Rasbo sn Långsjön sjö Gisselbol t. Gullhagen skogsbacke
Rasbo sn Långsjön sjö Gisselbol torp Gustav-Karlsvreten förr odling
Rasbo (sn) Långsjön sjö Glupen försv. torp Gärdet åker
Rasbo sn Långsjön sjöar Granstugan lht Gökshagen hage
Rasbo sn Långsjön sjö /Se Granstugan f. torp Göksholmen holme
Rasbo sn Långsjön sjö Grantorp lht Gölhagen backe
Rasbo sn Långsjön sjö /Se Grantorpet försv. stuga Gölåkern åker
Rasbo sn Långsjön sjö Grindstugan lht Hackhällsberget berg
Rasbo sn /Se Långsjön sjö /Se Grindstugan hus Hackhällsberget berg
Rasbo sn Långvreten terräng Grindstugan f. hus Hackhällsvreten skog
Rasbo sn Länna Norrsjön, se Långsjön sjö /Se Grindstugan försv. stuga Hackriset bete
Rasbo sn Löten ägomark Grän gård Hagen skog
Rasbo sn o. hd Mellanmossen mosse Grän by Hagtornsbacken åkerbacke
Rasbo sn Memmingsgärdet ägomark Gränberg lht Hakrishörnet krok på gränslinje
Rasbo sn /Se Myran ägomark Gränberg förr torp Hammaren skog
Rasbo sn Myran ägomark Gränlund lht Hammarhagen skog
Rasbo sn »myødhmyrk» ägomark? Gränlund lht Hammarhagen skog
Rasbo sn Mörkmyran mosse Gränstorp torp Hammarvreten vret
Rasbo sn Norrängen ägomark Gräns tä beb. Hamptäppan åker
Rasbo (förr rättaredöme), sn Nyckelmossen mosse Grönviken bebyggelse Harmossbacken skog
Rasbo sn o. hd Nyodlingen ägomark Grönviken hmd Harmossen bete
Rasbo sn *Nyvla äng äng Gulliberg lht Harrmarkerna bete
Rasbo sn Nyängen ägomark Gulunge lht Hemgärdet åker
Rasbo sn Näsudden udde Gulungen beb. Hemgärdet åker
Rasbo sn Osasjön sjö Gustavsberg lht Hin hålesbacken skog
Rasbo sn Ovansjön sjö Gåsmöte t. Hjortronmossen mosse
Rasbo sn Ovansjön sjö Gåvsta gård ?Hjärtkullen, se Ärtkullen skogsbacke
Rasbo sn Ovansjön sjö /Se Gåvsta by ?Hornborgshålet betesmark
Rasbo sn Ovansjö sjö /Se Gåvsta Saknas Horsan bete
Rasbo sn Ovansjön sjö /Se Gåvstahage lht Horskatten bete
Rasbo sn Oxkällan källa Gåvstahagen torp Horskällan källa
Rasbo sn Per-Jansmyran ägomark Gästgivaregård f.d. gästgivaregård Horsängen, se Horsan bete
Rasbo sn Pinnbolet ägomark Göksbol förr torp Hovgårdsbacken vägbacke
Rasbo sn *Rasbo allmänning skogsmark Göksbol gård Hovgårdsbacken backe
Rasbo sn Rasten sjö /Se Göksbol Saknas Hovgårdsbacken backe
Rasbo sn Mossen Rorkan, se Rörken utmark Hackhällen lht Hovängen åkrar
Rasbo sn Runstensbacken Saknas /Se Hackhällen förr torp Hovängsängen äng
Rasbo sn *Runveden skog Hackhällsstugan, se Hackhällen förr torp Hultarängen åker
Rasbo sn *Runveden skog Haga gd Hummelgården odling
Rasbo sn Ryan ägomark Hagalund lht Hummelgårdsgärdet odling
Rasbo sn Rådlösan ägomark Hagen gd Hästbäcken kärr
Rasbo sn Rättargärdet ägomark Hagstugan torp Högröret gränsmärke
Rasbo sn *Rättarplats avrättningsplats? Hagstugan f. torp Infarten åker
Rasbo sn o. hd Rörken utmark Hammarberg hmd Jerkersvreten åker
Rasbo sn Rörmyran mosse Hammarbol t. Juddiken nu skog
Rasbo sn Rörtallsröret gränsmärke Hammarbol stuga Juddikshagen skog
Rasbo sn *Sandbols fjäll utmark Hammarby gård Judgärdet åker
Rasbo sn Siälsiön, se Källsjön sjö Hammarby by Kalkberget kalkbrott
Rasbo sn Sjöängen ägomark Hammarby skola Saknas Kalkgropen kalkbrott
Rasbo sn Skarpvreten ägomark Hammarlund lht Kallsvedjan, se Källsvedjan odling
Rasbo sn *Skeppsröret gränsmärke Hammarlund lht Kalmarslätt bete
Rasbo sn o. hd Skinnarvreten sank mark Hammarskog lht Kapernaum plats
Rasbo sn o. hd Skiählsiön, se Källsjön igenväxt sjö Hammarskog lht Kappeslåttern, se Karl-Perslåttan förr odling
Rasbo sn o. hd Skogspussen tjärn Harmossen torp Karis kärr kärr
Rasbo sn Skogsängarna ägomark Harmosstorp försv. torp Karl-Jansmossen mosse
Rasbo sn Skogsängen sank mark Hemmingsbol gd Karl-Persslåttan förr odling
Rasbo sn Skogsängen ägomark Hemmingsbol gård Kasmyran odling
Rasbo sn /Se Skogsängen ägomark Henriksberg gd Kattrumpan åker
Rasbo socken socken /Se Skrivarslätten ägomark Henriksberg Saknas Kattvreten odling
Rasbo sn /Se Smedbacken Saknas /Se Hov Saknas Kilarna åker
Rasbo sn o. hd /Se Smibacken backe Hov gård Killingholmen holme
Rasbo sn /Se Stallängen ägomark Hov avst, sl, by Kilsån å
Rasbo sn /Se Stamsäng terräng Hovgården Saknas Kllippvreten odling
Rasbo sn /Se Stengärdet Saknas /Se Hovgården gård Klippängen odling
Rasbo sn /Se Stockhagen terräng Hovgården lht Klockarängen åker
Rasbo sn /Se Stockholmsbacken backe Hovgården gd Klockbacken skog
Rasbo sn /Se Stora vreten ägomark Hovgården hmd. Klykorna bete
Rasbo sn o. hd /Se Storbacken höjd /Se Hovgården gd Knösen bete
Rasbo sn o. hd /Se Stormossen mosse Hovgårdsbacken lht Knösvretarna betesmark
Rasbo sn /Se Storstenen sten Hummelbacken f. torp Kofoten odling
Rasbo sn o. hd /Se Strömmen terräng Hällen t. Kohagen hage
Rasbo sn, hd /Se Stubbhagen ängsmark Hällen f. torp Kojängen äng
Rasbo sn o. hd /Se Sumpgärdet ägomark Höganäs lht Kokärret kärr
Rasbohundare sn /Se Svartkärret kärr Höganäs lht Komyran mosse
Rasbo kyrka kyrka /Se Svartmossen mosse Höggströms lht Kosvältan skog
Rasbo kyrka Saknas /Se Svartmuttern ägomark Igelsgrind lht Kråkmossen mosse
Rasbo vantar inbyggarbeteckning /Se Svartmyran ängsmark Jan-Mats stuga lht Kråkängarna åkrar
Aasta, se Årsta by Svedjelandet terräng Jarlstugan lht Kräbybron vägbro
Aasta, se Årsta Saknas Sågplöjan ägomark Johanneslund lht Kräbyån å
Barberg torp Säljan ö Johanneslund lht Kullen höjd
Berga, se Österberga by Tjyvhällsberget berg Johannesberg f. torp Kvarnbacken backe
Berga, se Österberga gd Tjyvhällsängen mosse Johannesberg gd Kvarnbäcken bäck
Berga g Tjädermossen, Stora mosse Johannisberg lht Kvarnhagen åker
Berga gård tomta, se Tomtasjön igenväxt sjö Johannislund lht Kvarnhålet odling
Berga gård Tomtasjön sjö Joneberg lht Kvarnströmshålet bete
Berga gård Tomtasjön igenväxt sjö Jutbol gård Kvarnvreten odling
Berga gård Tomtasjön igenväxt sjö Jutbol hmd Kvarnåkern åker
Berga, Östra gård Tomtasjön utdikad sjö Järstadal lht Kvisthusplöjet odling
Berga by Tomtasjön f. sjö Järstadal beb. Kvisthusvreten odling
Berga beb. Tomtasjön utdikad sjö Kallesta gård Kåsenhålet vret
Berga gd Tomtasjön f.d. sjö Kallesta by Källbergamon skog
Berga gd Tomtaån å Karby gård Källberget berg
Berga (nu Österberga) Saknas Torparodlingarna sank mark Karby by Källsjön förr sjö
Berga gd Treknappsgrindgärdet ägomark Karbygrind lht Källsjön sjö
Berga, se Västerberga by Trindkullen kulle Karbylund lht Källsvedjan odling
Björkkulla torp /Se Villinghagen ägomark Karbylund lht Källvreten terräng
Bokara Saknas /Se Vistebyån å Karlberg lht Käringspegeln odling
Bokhållarhus torp Vistebyån å /Se Karlberg lht Kärret sankmark
Borrhagen tp /Se Västerbacken backe Karlberg f.d. torp Kärrhagsbacken åkerbacke
Brudgatan torp Västerberga triangelpunkt Karl-Ers stuga stuga Labolet odling
Brudgatan torp Zetterbergsbacken backe Karlsberg lht Lagmanbacken backe
Brudgatan tp /Se Älvgärdesjön sjö Karlsberg lht Lagmansåkrarna odling
Brudgatan torp Ärtkullen kulle Karlsborg lht Lagårdsåkern åker
Bruggatorp, se Brudgatan torp Ödesängen ägomark Karlsborg Saknas Landbrobacken backe
Brännbol gård Örbyån å /Se Karlslund hmd Landbrogärdet gärde
Brännbol gd *Öresjön sjö Kasimirshagen t. Lejdet stuga
Brännbol gd Örlösa gränsskog /Se Kasimirhagen beb. Lergroparna plats
Brännbol gd Örlösan skog /Se Kasmyrshagen, se Kasimirshagen beb. Liljekonvaljbacken backe
Brännbol gd Örsängen ägomark ?Kerstidal, se Järstadal beb. Lilla plöjet förr odling
Brännbol gd Östvreten sank mark Klinten lht Lillodlingen odling
Brännbol gd   Klinten f. torp Lillsvedjan skog
Brännbol gd   Klippan lht Lillvretaströmmen bäck
Brännbol by?   Klippan f. torp Lillvreten åker
Brännbol gd   Klippan f. torp Lillängen åker
Brännbol gd /Se   Klockargården lht Lindbergsodlingarna åker
*Bylsing, se *Bölsingen f.d. torp   Knösen lht Lissån å
»bylsinghir» förr torp   Kojan t. Ljusmossen mosse
»bylsinge» äldre namn för Storbolsäng   Kojan f. torp Lottasbacken skogsbacke
*Bylsingir tp   Kristinelund lht Lovisasvreten skog
»Bulsingen» tp   Kristinelund lht Luderplatsen plats
*Bölsingen f.d. torp /Se   Kråkbol gård Lugnehagen skog
*Bölsingen förr torp   Kråkbol beb. Lugnetvreten odling
*Bölsingen f.d. torp   Kräby avs, by Lugnevreten odling
Dya(n) gård   Kräby gård +Lundby hästhage åker
Dyan gd   Kräbylund lht Lunden backe
Dynan torp   Kullas försv. torp Lundsbacken backe
Ekeby by   Kvisthus avst, soldattorp Lutavreten odling
Ekeby by   Källtorp försv. torp Lyttjan förr odling
Ekeby by   Landbron gård Lyttjevreten odling
Ekeby by   Landbro gd Långbacken vägbacke
Ekeby by   Landbro Saknas Långbacken skog
?Ekeby by   Lejsta gård Långbacken backe
?Ekeby by   Lejsta gd Långbron f. bro
?Ekeby by   Lejstabro såg och kvarn Långfållan odling
Ekeby by   Lejstugan förr torp Långhagen skog
Ekeby by   Liljeberg lht Långhagsgärdet åker
?Ekeby by   Liljeberg lht Långlötsskiftet åker
Ekeby by   Liljeholmen lht Långmossen kärr
Ekeby by   Liljeholmen hmd Långmossen mosse
Ekeby by   Lillbacken, se Lindbacken lht Långsjön sjö
Ekeby by   Lillboda t. Långsjön sjö
Ekeby by   Lillboda försv. torp Långstensbacken backe
?Ekeby by   Lill-Gåvsta gd Långstensbacken backe
Ekeby by   Lillsvedja torp Långsvedjan skog
Ekeby by   Lillvreta gård Långvretarna odling
Ekeby by /Se   Lillvreta gd Långvreten åker
Ekeby Saknas /Se   Lindbacken lht Långvreten terräng
Ekeby Saknas /Se   Lindbacken lht Långvreten förr odling
Ekeby by /Se   Liseberg lht Länna-Långsjön, se Långsjön sjö
Ekeby gd:ar /Se   Luddbron torp Löten åker
*Emtebol gd el. by   Ludvigsberg försv. torp Löten åkrar
Enbyle gd   Lugnet lht Löten åker
Fornby lg /Se   Lugnet förr torp Manängen åkergärde
Frotham = Frövi by /Se   Lugnet försv. torp Martallen tall
*Fruhagen torp? el. hage   Lugnet förr torp Maskinängen åker
Frötuna fideikommissegendom   Lund t. Mellangärdet åker
?Frötuna fideikommissegendom   Lund torp Mellanmossen mosse
Frötuna? hg   Lundby gård Mellersta backen backe
?Frötuna hg   Lundby utjord Memmingen åkrar
Frötuna fideikommiss   Luta lht Memmingsgärde gärde
Frötuna gd   Lutan förr torp Memmingsgärdet åkrar
Frötuna gd   Lyckebo lht Mossen åker
Frötuna fideik.   Långraden husrad Mossen åker
Frötuna gd   Lövhagen t. Myran, se Per-Jansmyran förr odling
Frötuna slott /Se   Manneberg lht Myran odling
Frötuna hg   Manängen torp Myran bete
Frötuna hg   Manängen f. torp Myran odling
Frötuna hg   Marieberg lht Myran förr odling
Frötuna hgd   Marieberg, se Snedbacken lht Måsholmen holme
Frötuna Saknas   Masängen gård Mörkmyran f. odling
Frötuna hg   Masängen f. torp Natthagen hage
Frötuna fideikommissegendom   Masängen Saknas Neråt sjön åkergärde
Frötuna gd   Matildelund lht Nordlundsvreten odling
Frötuna gd   Mellan-Gulungen hmd Norrgärdet åker
Frötuna fidek.   Memmingen Saknas Norrhagen torp
Frötuna fideik.   Montörsbostället lht Norrsvedjan betesmark
Frötuna gods   Nordanlund hus Norrängen åker
Frötuna gd   Nordkojan försv. torp? Norrängshålet åker
Frötuna hg   Norrboda f. torp Nyckeläng åker
Frötuna hgd   Norr-Gulungen hmd Nyodlingen åker
Frötuna fideikommiss /Se   Norrhagen t. Nyvlakilen åker
Frötuna gods   Norrlejde t. Nyängen förr åker
Frötuna fideikommissegendom   Norrläjde f. torp Näsudden udde
?Frötuna hg   Norrsvedja t. Näsudden landtunga
Frötuna hg   Nybygget torp Nöttelund åker
Frötuna hg   Nybygget hus Odlingen åker
Frötuna fideikommiss   Nybyggningen torp Odlingen åker
Frötuna fideikommiss   Nyckelbol gård Odlingen odling
Frötuna hg   Nyckelbol gd Ormmossen mosse
Frötuna hg   Nyckelängen lht Osasjön sjö
Frötuna hg   Nyhagen lht Ovansjön sjö
Frötuna fideikommiss   Nyhagen beb. Oxhagsängen äng
Frötuna fideikommissegendom   Nyhem lht Per-Jansmyran förr odling
Frötuna hg   Ny-Karby bebyggelse Per-Ugglas lott skog
Frötuna hg   Ny-Karby gd Pikhålet åker
Frötuna hg   Nysätra lht Pilen odling
Frötuna säteri   Nysätra lht Pinnbolet odling
Frötuna hg /Se   Nytorpet t. Piras plöje åkrar
Frötuna hg /Se   Nytorpet torp Plöjet åker
Frötuna fideikommiss /Se   Nyvalla försv. torp Plöjet åker
Frötuna fideik. /Se   Nyvla gård Posthagen odling
Frötuna hgd /Se   Nyvla by +Prästgårds hästhage åker
Frötuna gd /Se   Nyvla Saknas Pusbolshålet åker
Frötuna gd /Se   Näset gård Qvansjön sjö
Frötuna fideik. /Se   Näset förr by Ramsen åkerområde
Frötuna gd /Se   Oliveberg lht Rosvreten bete
Fundboslätt gård   Oliveberg hus Rotmyrhagarna betesmark
Fundboslätt by   Osen t. Ruddevret förr åker
Funboslätt gd   Osen f. torp Ryan åker
Funboslätt gd   Pelles stuga stuga Ryjan odling
[Garpabool] Saknas   Petterslund lht Rådbacken backe
»Garpabol» försv. beb.   Posten lht Rådbacken kulle
Goesta, se Gåvsta by   Prästgården gård Rådlösan vägskäl
Gogista, se Gåvsta by   Prästgården prästgård Rådlösan vägskäl
Grantorpet f.d. torp   Pusbol skogvaktarbost. Rättargärdet åker
Grän by   Pusbol Saknas Röbåset kärr
Grän by   Pustbol gård Röda grind plats
Grän by   Pusstugan hus Rödgrindsvreten f. odling
Grän by   Rosenberg lht Römossen mosse
Grän by   Rosendal lht Rörmyran myr
Grän by   Rosendal lht Röstevreten bete
Grän by   Ruddet förr torp Rövarholmarna holme
Grän by   Ryssbol gård Sandhagen hage
Grän by   Ryssbol gd Saxberget berg
Grän by   Rödgrind lht Sigfridsvreten odling
Grän by   Rödgrind hus Sjudarvreten odling
Grän by   Rönnbacken lht Sjudarvreten odling
?Grän by   Rörmyra försv. torp Sjögärdet åker
Grän by   Sand lht Sjögärdet åkergärde
Grän by, förr sätesgård /Se   Sandbacken lht Sjölandet bete
Grän by   Sandbacken f. torp Sjövreten åker
Grän by, förr sätesgård   Sandbacken lht Sjöängen åker
Grän by   Sandbol gård Skarpgärdet åker
?Grän by   Sandbol gd Skarpvreten bete
Grän by   Sandvik lht Skeppsbacken skogsbacke
Grän by   Sandvik förr soldattorp ?Skevan odling
Grän by   Seglinge utjord Skinnartorpsvreten, Övre o. Nedre förr odlingar
Grän by   Seglinge eller Stymninge, se 1 Stymninge utjord Saknas Skinnarvreten,se Skinnartorpsvreten,Övre o. Nedre förr odlingar
Grän by   Selmas stuga lht Skogsgrind förr grind
Grän by   Sjudars försv. hus Skogsgärdet åker
Grän by   Skarpbolsäng gård Skogspussen kärr
Grän by   Skarpbolsäng gd Skogsvreten odling
Grän by   Skarpfjällen lht Skogsvreten förr åker
Grän by   Skarpfjällen torp Skogsängen odling
Grän by /Se   Skeke gård Skogsängen äng
Grän by /Se   Skeke by Skogsängen åker
Grän Saknas /Se   Skogshyddan lht Skogsängen odling
Grän förr säteri /Se   Skogshall beb. Skogsängsvattnet dike
Grän by /Se   Skogvaktars hus Skogvaktarholmen backe
Grän by /Se   Skräddar Björklunds hus Skrivarslätten åker
Grän by /Se   Smedstorp torp Skräddarvreten åker
Grönviken torp   Smedstorpet försv. torp Skräddarängen åker
Gåvsta gård   Smörkjette gård Slåtan skog
Gåvsta gård   Smörkätten avst, by Smedgärdet åkerdel
Gåvsta by   Smörkätten Saknas Smedvreten f. odling
?Gåvsta gd   Smedbacken lht Smibacken skogsbacke
?Gåvsta gd   Snedbacken lht Smibacken backe
Gåvsta gård   Snuggan torp Smibacken backe
?Gåvsta gård   Snuggan f. torp Smigärdet åker
Gåvsta by   Solhem f. torp Smihagen hage
Gåfsta gård   Solhem lht Snedbacken odling
Gåvsta by   Solvallen gård Sprakendal terräng
Gåvsta gd   Solvalla f. torp Sprakendalskällan källa
Gåvsta Saknas /Se   Sommarro lht Spöktallen tall
Gåvsta by /Se   Stenbo hus Stallplöjet åker
Gåvsta gd /Se   Stenhagen lht Stalläng åker
Göksbol gd /Se   Stenhagen lht Stams äng skog
Göksbol Saknas /Se   Sten-Jerkers förr stuga Starbäcken förr odling
Göksbol Saknas /Se   Stenlunda avs. Stengrundet åker
Göksbol Saknas /Se   Stenlunda lht Stentäppan skogsbacke
Göksbol gd /Se   Stensjö lht Stenvreten bete
Göksbol gd /Se   Stensjö lht Stockhagen skog
Göksbol(e) gd /Se   Stenstugan lht Stockholmsbacken åkerbacke
Göksbol gd /Se   Stenstugan f. torp Stockholmsgärdet gärde
Haga gd /Se   Stenstugan f. torp Stolpbacken vägbacke
Hammarby by   Stenstugan f. torp Stora odlingen odling
Hammarby by   Stentorp lht Stora vreten bete
Hammarby by   Stentorp hmd Storbacken backe
Hammarby by   Storboda lht Storbacken skog
Hammarby by   Storbolsäng gård Storboda skog
Hammarby by   Storbolsäng gd Stormossen mosse
Hammarby by   Stor-Gåvsta, se Gåvsta gd Storolven bergsområde
Hammarby by   Storsten lht Storstenen flyttblock
Hammarby by   Storstenen hus Storstenen flyttblock
Hammarby by   Storsvedja t. Storstensbacken åkerbacke
Hammarby by   Strandet lht Storsvedjan terräng
Hammarby by   Strandet hmd Storsvedjevreten åker
Hammarby by   Ströja gård Storvreten åker
Hammarby by   Ströja by Storvreten åker
?Hammarby by   Ströja avst, by Storängen åker
Hammarby by   Ströjalund lht Ströjaån å
Hammarby by   Ströjalund lht Ströja ängen förr sjöbotten
Hammarby by   Ströja skola förr skola Stymninge fjällar odling
Hammarby by   Strömmen lht Stymningegärdet åker
Hammarby by   Strömsberg lht Stångberget berg o. åkrar
Hammarby by   Strömsberg f. torp Sumpgärdet åker
Hammarby by   Strömtorp torp Sumptä väg
Hammarby by /Se   Stubbhagen lht Sumptägärdet åker
Hammarby by /Se   Stubbhagen f. torp Svartkärret kärr
Hammarby Saknas /Se   Stymninge utjord Svartmossen mosse
Hammarby Saknas /Se   Stymninge förr gd Svartmuttern bete
Hammarby by /Se   Stymninge utjord Saknas Svartmyran odling
Hemmingsbol gd   Sumpte lht Svedjan skog
Hemmingsbol g.   Sumptä försv. namn på beb. Svedjelandet skog
Hemmingsbol gd   Svärdens, se Svärdstugan stuga Svinlandet bete
Hemmingsbol gd   Svärdstugan stuga Sågplöjet åker
Hemmingsbol gd   Sågstugan försv. stuga Säljan holme
Hemmingsbol gd   Sämsta gård Sämjesta kärr åker
Hemmingsbol gd   Sämjesta by Sämstaån å
Hov by   Sämjesta Saknas Sättergärdet åkrar
Hov by   Sättergärde gård Södermossen mosse
Hov by   Sättergärde f. torp Tegelbruksgärdet åker
Hov by   Söder-Gulungen hmd Timmermyran skog
Hov by   Söderhagen lht Tjyvhällen flyttblock
?Hov by   Söderhagen torp Tjyvhällsberget berg
Hov by   Söderlejde t. Tjyvhällsängen skog
Hov by   Söderläjde f. torp Tjyvpenningen äng
Hov by   Södertorp försv. torp Tjädermossen (Stora) mosse
Hov by   Tafittiberg lht Tomtasjön utdikad sjö
Hov by   Tallbacken lht Tomtasjön sjö
Hov by   Tegelbruket hus Tomtaån å
Hov by   Tjuvhällan stenkummel Tomtaån å
Hov by   Tomta gråd Torparodlingarna odlingar
Hov by   Tomta gd Torvmossen mosse
Hov by   Torpet försv. stuga Tranmossen odling
Hof by   Trevlinge gård Trekanten åker
Hov by   Trevlinge avs, by Treknappagrind gärde
Hov by   Trevlinge Saknas Treknappsgrindgärdet, se Treknappagrind gärde
Hov by   Valholm lht Trindkullen åkerbacke
Hof by   Vallby by Trädgårdsåkern åker
Hov by   Vallby Saknas Tuvängen åker
Hov by   Vallby, Vestra gård Vackerbacken skogsbacke
Hov by   Vallby, Östra gård Vadet förr vadställe
Hov by   Vallhov torp Vadån å
Hov by   Vilan lht Vallbylandet odling
Hov by   Visteby gård Vargkulbacken skogsbacke
Hov by   Visteby by Vargkullbacken backe
Hov by   Visteby Saknas Villinghagen åker
Hov by   Visteby handel affärslokal Vintermyrsberget berg
Hov by   Visteby kvarn förr kvarn Vistebyån å
Hov by   Vixtorp lht Vreta åker
Hov by   Vixtorp förr torp Vreta hage, se Vreta åker
Hov by /Se   Vreta Saknas Västerbacken skogsbacke
Hov Saknas /Se   Vretstiro Saknas Västlöt åker
Hov by /Se   Västerberga by Zetterbergsbacken skogsbacke
Hov by /Se   Västerberga Saknas Åkerlunds plöje odling
Hov by /Se   Västersta gård Årbybacken skogsbacke
Hov by /Se   Västersta by Ängen åker
Hofgården g.   Västersta by, se Västersta by Ängen åker
Hovgården gd /Se   Västersta Saknas Ängsbacken backe
»jrista», se Yrsta by   Västertorp försv. torp Ärtkullen skogsbacke
Jutbol Saknas /Se   Västlöt försv. gd Ödesängarna åkrar
Kallesta by   Västlöt Saknas Örbybron bro
Kallesta by   Yngveberg lht Örbyån å
Kallesta by   Yrsta gård Örlösan skog
Kallesta by   Yresta by Örns täppa odling
Kallesta by   Yrestahed gd Örsvreten förr odling
?Kallesta by   Åkarns lht Örsängen åker
Kallesta by   Årby gård Östvreten, se Örsvreten förr odling
Kallesta by   Årby by  
Kallesta by   Årbyholm lht  
Kallesta by   Årby soldattorp förr soldattorp  
Kallesta by /Se   Årsta gård  
Kallesta by /Se   Årsta by  
Kallesta by /Se   Årsta soldattorp avst, förr soldattorp  
?Karby by   Årsta soldattorp Saknas  
Karby by   Älby gård  
Karby by   Älby gd  
Karby by   Älby Saknas  
Karby by   Älbylund lht  
Karby by   Älbylund hus  
Karby by /Se   Elvansborg lht  
Karby by /Se   Älvansborg torp  
Karby Saknas /Se   Älvgärde gd  
Karby by /Se   Älvgärde Saknas  
Karby by /Se   Elvgärde gård  
Karby by /Se   Önängen gård  
Karby by /Se   Önängen gd  
Karlberg f.d. torp   Önängen Saknas  
Kasmyran torp   Örby gård  
Knösen torp   Örby by  
Kolbotten torp   Örby Saknas  
Kråkbol gd   Östansjö t.  
Kräby by   Östansjö förr torp  
Kräby by   Österberga by  
Kräby gd   Österberga Saknas  
Kräby by   Östersta gård  
Kräby by   Östersta by  
Kräby by   Östervallby, se Henriksberg gd  
Kräby by      
Kräby by      
Kräby by      
Kräby by      
Kräby by      
Kräby by      
Kräby by      
Kräby by      
Kräby by      
Kräby by      
Kräby by      
Kräby gd      
Kräby by /Se      
Kräby by /Se      
Kräby gd /Se      
Kräby Saknas /Se      
Kräby gd /Se      
Krætby, se Kräby by      
Lambro gd      
Landbron lht /Se      
Läjsta by      
Lejsta by      
Lejsta by      
Lejsta by      
Lejsta by      
Lejsta by      
Lejsta by      
Lejsta by      
Lejsta by      
Lejsta by /Se      
Lejsta gd /Se      
Lejsta Saknas /Se      
Lejsta by /Se      
Lejsta by /Se      
Lejsta by /Se      
Leista by /Se      
Lejsta gd /Se      
Lejsta bro gård o. bro? /Se      
Liljeholmen hmd /Se      
Lillvreta by /Se      
Lillvreta by      
Lillvreta by      
Lillvreta by      
Lillvreta by      
Lugnet f.d. torp?      
Lund gd /Se      
Lundby gård      
Lundby gård      
Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby gd /Se      
Lundby gd /Se      
Lundby gd /Se      
Lundby gd /Se      
Lutbron torp /Se      
Manängen torp      
*Marma Saknas      
Marma gd (?) /Se      
*Marma gd? /Se      
Masäng gd      
Masäng(en) gård      
Memminge, numera Älvgärde gd      
Mäminge, nuv. Älvgärde Saknas      
Memmingen g      
Mæminge, se Älvgärde hg      
Mämminge, se Älvgärde hg /Se      
Mämminge gd /Se      
Mämminge gd /Se      
Mämminge(n) gd /Se      
Möclebole, se Nyckelbol gd      
Norrhagen torp /Se      
Nyckelbol gd      
Nyckelbol gd      
Nyckelbol gd /Se      
Nytorpet torp /Se      
Nytorpet Saknas /Se      
Nyvla by      
Nyfla by      
?Nyvla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyfla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
?Nyvla by      
Nyfla by      
Nyvla by      
?Nyvla by      
?Nyvla by      
Nyvla by      
Nyvla by      
Nyvla by /Se      
Nyvla Saknas /Se      
Nyvla by /Se      
Nyfla by /Se      
Nyvla gd /Se      
Nyvla by /Se      
Nyvla by /Se      
Näs gd      
Näset gd      
?Näset gd      
Näs(et) gård      
Näset gd      
Näset gård      
»nøfla», se Nyvla by      
»orby», se Örby by      
Osen torp      
»osta», se Årsta by      
Pelles stuga f.d. torp      
Prästgården Saknas /Se      
Pusbol lht /Se      
(?)Rasbo by, sn, hd      
Rasbo prästgård Saknas      
Rundveden Saknas /Se      
Ryssbol gd      
Ryssbol gd /Se      
Rörmyran torp      
Sandbol gd      
Sandbol gd /Se      
Sandbol gd /Se      
Sandbol Saknas /Se      
Sandbol lgh /Se      
»skarpabyslø» beb.      
Skarpbolsäng g.      
Skarpbolsäng g      
?Skarpbolsängen Saknas      
Skarpbolsäng gd      
?Skarpbolsäng gd      
Skarpbolsäng lht      
Skarpbolsäng gd      
Skarpbolsäng gd      
Skarpfjällen torp      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by      
Skeke by /Se      
Skeke by /Se      
Slåttergärde torp      
Smedbacken Saknas /Se      
Smörkjette g      
Smörkätten by      
Smörkätte by      
Smörkätten by /Se      
Smörkjetten Saknas /Se      
Smörkätten gd /Se      
Smörkätten by /Se      
Snuggan torp      
Solvalla gd      
Solvalla gd      
Solvalla gd /Se      
Solvalla gd /Se      
Solvallen Saknas /Se      
Storbolsäng gd      
?Storbolsäng gd      
?Storbolsäng gd      
Strand torp /Se      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja Saknas      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by      
Ströja by /Se      
Ströja by /Se      
Ströja Saknas /Se      
Ströja Saknas /Se      
Ströja by /Se      
Ströja by /Se      
Ströja by /Se      
Ströja by /Se      
Ströja by /Se      
Stymninge gd      
Stymninge gd      
Stymninge gd      
Stymninge gård      
Stymninge gd      
Stymninge gd /Se      
Stymninge gd /Se      
Sumptä torp      
?Sämsta säteri      
?Sämsta by      
Sämjesta by      
?Sämsta by      
Sämsta by      
Sämsta by      
Sämsta by      
Sämsta gd      
Sämjesta by      
Sämsta by      
Sämsta by      
Sämsta by      
Sämsta by      
Sämsta förr säteri /Se      
Sämsta by /Se      
Sämsta by /Se      
Sämsta Saknas /Se      
Sämsta Saknas /Se      
Sämjesta by /Se      
Sämsta by /Se      
Sämsta Saknas /Se      
Sämsta by /Se      
Sättergärdet gd      
Sättergärde(t) gård      
Sättergärdet gd      
Tomta Saknas      
Tomta g.      
Tomta g      
Tomta gd      
Tomta säteri      
Tomta gård /Se      
Tomta gd      
Tomta gd      
?Tomta gd      
Tomta hg      
Tomta gd      
Tomta gd /Se      
Tomta gd /Se      
Tomta gd /Se      
Tomta gd /Se      
*Torpa gård      
Träflinge by      
Treflinge by      
Trävlinge by      
Trävlinge by      
Trävlinge by      
Trävlinge by /Se      
Träflinge by      
Trevlinge by      
Trevlinge by      
Trevlinge by      
Trevlinge by      
Trevlinge by      
Trevlinge by      
Trevlinge by      
Trevlinge by      
Trevlinge by /Se      
Trevlinge Saknas /Se      
Trevlinge Saknas /Se      
Trävlinge by /Se      
Trävlinge by /Se      
Trävlinge by /Se      
Trävlinge by /Se      
Walby se Väster- o. Östervallby Saknas      
Vallby, se Väster- och Östervallby Saknas      
Valby, se även Östervallby gd      
Vallby, Östra by      
Vallby, Västra by      
Vallby, Västra o. Östra byar      
Västervallby by      
Vallby, Östra o. Västra byar      
Västervallby by      
Vallby gd      
Vallby by      
Västervallby by      
Vallby byar      
Vallby by      
Vallby, Västra el. Östra byar      
Vallby, Västra by      
Vallby, Västra by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby, Östra gd      
Västervallby by      
Vallby by      
Vallby, Östra gd /Se      
Vallby, Västra by      
Västervallby gd /Se      
Vallby, V:a o. Ö:a gd:ar /Se      
Vestrisa, se Västersta by      
Visteby by      
Visteby by      
Visteby by      
Visteby by      
Visteby by /Se      
Visteby by      
Visteby by      
Visteby by      
Visteby by      
Visteby by      
Visteby by      
Visteby by      
Visteby by      
Visteby by      
Visteby by /Se      
Visteby by /Se      
Visteby by /Se      
Visteby by /Se      
Visteby Saknas /Se      
Visteby Saknas /Se      
Visteby by /Se      
Visteby by /Se      
Visteby by /Se      
Visteby by /Se      
Visteby by /Se      
*Visteby kvarn Saknas      
Visteby kvarn kvarn /Se      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta gd      
Västerberga by      
Västerberga by      
Västerberga by      
Västerberga by      
Västerberga by      
Västerberga by      
Västerberga by /Se      
Västerberga by      
Västerberga Saknas /Se      
Västerberga by /Se      
?Västersta by      
Västersta by      
Västersta by      
Västersta by      
?Västersta by      
Västersta gd:ar      
Västersta by      
Västersta by      
Västersta o. Östersta byar /Se      
Västersta by /Se      
Västersta by /Se      
Västersta by /Se      
Västersta by /Se      
*Västersta kvarn Saknas      
Västlöt hmn      
Västlöt hmn      
Västlöt hmn /Se      
Yrsta by      
Yrsta by      
Yrsta by      
Yrsta by      
Yrsta by      
Yresta by      
Yresta by      
Yresta by      
Yresta by      
Yresta by /Se      
Yresta by /Se      
Yrsta Saknas /Se      
Yresta gdr /Se      
Yresta by /Se      
Yresta gd /Se      
Yresta gd:ar /Se      
Yrsta by /Se      
*Yttergård f. gård      
*Yttergård gd      
*Yttergård gd      
»Yttergårdh» gård      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by /Se      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by /Se      
Årby by /Se      
Årby Saknas /Se      
Årby gd /Se      
Årby by /Se      
Årby by /Se      
Årby by /Se      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta gd /Se      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta by      
Åsta Saknas      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta by      
?Årsta by      
Årsta gd      
Årsta by      
Aasta Saknas      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta by      
Årsta by /Se      
Årsta Saknas /Se      
Årsta by /Se      
Årsta by /Se      
Årsta by /Se      
Åsta, se Årsta by      
Årsta by /Se      
Årsta samhälle /Se      
Älby gd      
Älvgärde gd      
Älvgärde hg      
Älvgärde hg      
Älvgärde hg      
Älvgärde hg      
Älvgärde hg      
Älvgärde hg      
Elfgärde herrg.      
Älvgärde (förr Mämmingen) hg      
Älvgärde hg      
Älvgärde hg      
?Älvgärde (förr Memminge) by      
Älvgärde hg /Se      
Älvgärde hg /Se      
Älvgärde hg /Se      
Älvgärde hg /Se      
Älvgärde gd /Se      
Älvgärde Saknas /Se      
Örby by      
?Örby by      
Örby egendom      
Örby egendom      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by      
Örby by /Se      
Örby by /Se      
Örby by /Se      
?Örby gd      
Örby by /Se      
Örby by /Se      
Örby by /Se      
Österberga gård      
Österberga? gd      
(Öster)berga by      
(Öster)berga by      
(Öster)berga by      
(Öster)berga by      
Österberga gd      
Österberga gd      
Österberga gd      
Österberga gd      
Berga, Östra gd      
Österberga gd      
Österberga gd      
Österberga gd /Se      
Österberga Saknas /Se      
Österberga gd /Se      
Österberga gd /Se      
Östersta by      
Östersta by      
*Österstaby by?      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by      
Östersta by /Se      
Östersta by /Se      
Östersta by /Se      
Östersta Saknas /Se      
Östersta by /Se      
Östersta o. Västersta byar      
Östervallby gård      
?Östervallby by      
Östervallby gd      
Östervallby gd      
Östervallby gd /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.