ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vendels socken : Örbyhus härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1814 st Naturnamn: 255 st Bebyggelsenamn: 673 st Naturnamn: 122 st
Vendel sn Abrahamsvreten ägomark Vendels socken sn Allebrobäcken bäck
Vendel sn Allerbäck bäck Vendel Saknas Aspgärdet gärde
Vendel sn Barnagölen göl Sagesmän förteckning Aspgärdsgrinden grind
Vendel sn (förr även hd) Bastugärdet ägomark Vendel socken Aspgärdsté landsvägsstycke
Vendel sn /Se *Björkemyran ägolott? Vendel socken Aspgärdsbacken backe
Vendel sn Blackan terräng Vendel sn Badstuängen äng
Vendel f. hd, nu sn Bokarby triangelpunkt Vendel sn Bergbyåsen del av Vendelsåsen
Vendel sn Bokarby äng ägomark Vendel sn Blackbacken höjd
Vendel sn Bolsängen ägomark Vendels kråkor inbyggarbeteckning /Se Bröket skog
Vendel sn (förr även hd) Bottenbergsmyren ägomark Vendels sockentjurar inbyggarbeteckning Brökskogen skog
Vendel sn Brickan ängsmark /Se Ala lht Burunge gruvor gruvor
Vendel sn Bromsängen terräng Alberga soldatstuga lht Burungen torrlagd sjö
Vendel sn ?Bromyren ?ägolott Alberga by Burungesjön sjö
Vendel sn Bromyren ägomark Alberga by Dambolsmossan mosse
Vendel sn Bröket terräng? Alberga by Dammen äng
Vendel sn Burungsjön torrlagd sjö Allerbäck by Dammen äng
Vendel sn Burungsjön sjö Allerbäcke Saknas Dufspellen åkerteg
Vendel sn, f. även hd Dammen ägomark Allerbäcke by Fastebo by
Vendel sn, f. även hd Dammen ägomark Allerbäcke by Filmotutsten sten
Vendel sn Eskeskya utjord /Se Allerbäcke by »Finskas lande» åker
Vendel sn Frustuängen äng Almyren lht Fjällen Saknas
Vendel sn Fröken Vendelas hög, se Vendelas hög Saknas /Se Annebord Saknas Fogdrönningen äng
Vendel sn Fåfängsgärdet ägomark Asplunda lht Fogdrönningen äng
Vendel sn Gambol utjord Backbo Saknas Fotsjön äng
Vendel sn *Gambolsröret gränsmärke Backbo, lilla gård Fruerstue engen äng
Vendel sn Gatgärdet ägomark Backen Saknas Gambol utj.
Vendel sn golohn, se Gålön ö Bengtsbo gård Gambohl Saknas
Vendel sn Goroten ägomark Bengtsbo gård Grindstugubacken backe
Vendel sn Granholmen udde Berg gård Grindängen äng
Vendel sn Grindstugebacken backe /Se Berg gård Grindgärdet gärde
Vendel sn Grindängen ägomark Bergby allmänningslott, se Holvarbo traktnamn Gålön holme
Vendel sn Grytbo äng äng Bergby gd Gårdön holme
Vendel sn Gullboda terräng Bergs soldatstuga lht Gåsbol äng
Vendel sn Gålön ö Bergby gård Gåsbohle eng äng
Vendel sn Gålön ö Bergby gård Gökjom lott
Vendel sn Gärdesslätten f. äng Bergbyåsen tp Gökjoms utgj. Saknas
Vendel sn Harilsberget terräng Bergbyåsen t. Harilsberget bergknalle
Vendel sn Herr Hendrix tomt tomt Björkhagen lht Hemgärdet gärde
Vendel sn Hjelmarsheden, se Malmarheden hed /Se Björkhagen lht Horehars engen äng
Vendel sn /Se Horskällan terräng Björnboda t. Horskällan källa
Vendel sn Humlegården terräng Björnboda tp Humlegårdsbacken backe
Vendel sn Hummeltorp terräng Björnvreten t. Hälsokälla källa
Vendel sn Hundkullen terräng Bladängarna uppodl. ängar o. gård Hälsokälla Saknas
Vendel hd, tg. *Hvilanstensröret gränsmärke Bladängarne gård Hästhagsplogarna gärde
Vendel sn *Högbackröret gränsmärke Blåsut lht Jordbroté landsväg
Vendel sn Isåker ägomark Bläckestad tp Kalkbergsudden udde
Vendel sn Kalkugnsbacken terräng Bläckestad t. Kalkugnsbacken backe med rester av kalkugn
Vendel sn Kamschatka ägomark? Blöta tp Kallrotsmyren utj.
Vendel socken *Karboröret gränsmärke Blötan tp Kallrotsmyren Saknas
Vendel sn Karby ängar Saknas /Se Blötan t. Kullbacken jordhöjd
Vendel sn Kerligebäcke eng, se Källbäcksäng äng Bogärdet gd Kullhagen hage
Vendel sn Kilberga ägomark Bogärdet gård Kummelbo Saknas
Vendel sn *Kilsmosseröret gränsmärke Bogärdet gård Kvarnkällan källa
Vendel sn Kimmelsbol triangelpunkt Bokarby by Kvarnvimborna åkervret
Vendel sn Klockareön ö Bokarby by Kvarnvimborna åkervret
Vendel sn Klockstapelsbacken backe /Se Bokarby soldatstuga lht Labergakullen jordhöjd
Vendel sn Kohagen terräng? Bokarby Vreten torp Landboengen äng
Vendel sn Kolsvedden ägomark Bol Saknas Lillbergsgärdet gärde
Vendel hd, tg. Kopinan ägomark Bohl gård Lindholmen holme
Vendel sn Korsgärdet Saknas /Se Bol eller Österrikes bol gård Lindholmen holme
Vendel sn *Krogen gränsmärke Bolmyra gd Lötgärdet gärde
Vendel sn Kråkvilan terräng Bolmyra gård Makmyran äng
Vendel sn Kullbacken terräng Bolmyra gård Messingsgölen göl
Vendel sn Kungsstenen sten /Se Bolängen lht Mokmyran äng
Vendel sn Kungstenen flyttblock /Se Bolängen lht Mokmyran äng
Vendel sn Kurirstenen eller Vändomstenen sten /Se Bolängen t. +Myrkarlsbo-gårdarna Saknas
Vendel sn Kurirstenen sten /Se Bolsängen t. Norrgärdet gärde
Vendel sn Kurirstenen sten Borskulla Saknas Norrlångspellen åkerteg
Vendel sn Kurirstenen flyttblock /Se Borsängen t. Norrlängaren åkerteg
Vendel sn Kvarnhagen ägomark Botarbo by Norrängarna ängar
Vendel sn Kvarnkällan terräng Botarbo by Norrängen äng
Vendel sn Kyrkstenen sten /Se Botterbo by Ormdalsbacken jordhöjd
Vendel sn Källbäcksängen äng Brogården gård Ormdalsgropen eller Ormdalen grop
Vendel sn Kämpvreten ägomark Brogården Saknas Odensbrunn, Onsbron källa
Vendel sn Kärrmossen ägomark Brunnby allmänningslott, se Kålbro traktnamn Oskarsgärdet gärde
Vendel sn Labergakullen terräng Brunnby Saknas Ottarshögen gravhög
Vendel sn Laberget berg /Se Brunnby by Oxehaghen äng
Vendel sn Landboängen äng Brunnby by Refsaren åkerteg
Vendel sn Landboängen ägomark Brunnby by Refstjerten åkerteg
Vendel sn Lugneberget terräng Brunnby allmänningslott Saknas Ridderslaatin äng
Vendel sn Lugnet terräng? (ev. torp) Bräcksta t. Sandgärdet gärde
Vendel sn *Långstensröret gränsmärke Burunge by Skarpängarna ängar
Vendel sn Långängen ägomark Burunge by Skruven åkerteg
Vendel sn Lötgärdet ägomark Burunge by Skytan utjord
Vendel sn Malmarheden Saknas /Se Burunge by Skytan, Skytten Saknas
Vendel sn Malmasheden del av ås /Se Burunge ägor lht:r Skytom äng
Vendel sn Marken ägomark Bålmyren Saknas Skytan kärräng
Vendel sn Masbo terräng Bålängen Saknas Skytspången gångbro
Vendel sn *Mathäl gränsmärke Bårsvreten Saknas Spåkånebe fjäll
Vendel sn Matmyren ägomark Dambol Saknas Starrbottensvägen väg
Vendel sn *Mattsboda äng Saknas Dantzarbo t. Starrängarna ängar
Vendel sn Moräng ägomark Domängsskiftet Saknas Stängslan hage
Vendel sn /Se Mossholmen udde Dragonstuga lht Stråmyrn äng
Vendel sn *Mossmyra ägolott Dregarne Saknas Storängarna ängar
Vändel sn *Mossmyran ägolott Edsbacka stp o. bs. Sutaren åkerteg
Vendel sn Murvikshålet terräng el. ägomark Edsbacka lht Svödden hage
Vendel sn Myrskogen terräng Ekebro lht Södergärdet gärde
Vändel sn Månhagen terräng Ekeby,Västra,Östra,se Väster-Ekeby och Öster-Ekeby Saknas Sötgröten åker
Vendel sn Nikbole utjord, se Nybols utjord utjord Ekebyholm lht Tassarna gärde
Vändel sn Norkelhögen Saknas /Se Eken gård Tassbäcken bäck
Vändel sn Norrängarna ägomark Eken gård Tegelsmoraån gräns
Vändel sn *Nyboda äng Saknas Ekholmen lht:r Tegelsmoraån avlopp för sjöar
Vändel sn Nybol ägomark? Enen, lilla bebyggelse Tierpsåsen sandås
Vendel sn Nybols utjord utjord Enen, stora gård Tväråkern åkerteg
Vendel sn Odensbrunn källa Enen, Stora och Lilla gdr Uggelbosmed utjord
Vendel sn Odensbrunn terräng Erlandbo Saknas Valdemarsheden skogbeväxt ås
Vändel sn Odensbrunn källa /Se Erlandbo gård Vendelins gärde gärde
Vändel sn Odenskällan källa Erlandbo gård Vendelsjön sjö
Vendel sn Odensbrunn källa /Se Eskeskya utjord Vendelssjön sjö
Vändel sn Odensbrunn källa /Se Eskeskya utj. Vendelsvarv vägskäl
Vändel sn Odlingen ägomark Exarby by Vendelsvarv gränsrös
Vändel sn Onsbrön, se Odensbrunn källa Exarby by Vendelsvarv förr avrättningsplats
Vändel sn Orbyån, se Vendelsån å /Se Fallet tp Vendelsån vatendrag
Vendel f. hd, nu sn Ormdalsbacken terräng Falledt äng Vendelsån utlopp
Vendel sn *Ortviksröret gränsmärke Falsbo tp Vendelsåsen sandås
Vendel sn Oskarsgärdet (f. Horkarlsängen el. Horkarlsgäret) äng Fallsboda t. Wijbo engen äng
Vendel f. hd, nu sn Ottarshögen ättehög /Se Fattighus inv.kyrka Vändomstenen, Kurirstenen el. Kungstenen sten
Vändel sn Ottarshögen ättehög /Se Fembäcke gård Ålsändan ängar
Vendel sn Ottars hög Saknas Fembäcke gård Ååszerby engh äng
Vendel sn Ottarshögen ättehög /Se Fembäcke gård Åsvreten åkervret
Vendel socken /Se Ottarshögen ättehög /Se Fikonbol t. Östergärdet gärde
Vendel sn Ottarshögen hög /Se Fikonbol t. Österängarna ängar
Vendel sn Ottarshögen fornlämning Fikonbol torp  
Vendels hd hd Ottarshögen ättehög /Se Fikonbol tp  
Vendel sn Ottarshögen gravhög /Se Fikonbol t.  
Vendel f. hd, senare tg. Ottarshögen gravhög /Se Fiskarstugan lht  
Vendel sn Ottarshögen gravhög /Se Fiskartorp tp  
Vendel sn Ottarshögen gravhög /Se Forslunda bs.  
Vendel sn Ottarshögen gravhög /Se Fridhem lht  
Vendel sn Ottarshögen gravhög /Se Fågelbo gd  
Vendel sn Ottar Vendelkråkas hög gravhög /Se Fågelbo gård  
Vendel sn Ottar Vendelkråkas hög gravhög /Se Fågelbo gård  
Vendel Saknas Konung Ottar Vändelkråkas hög gravhög /Se Fågelslätten lht  
Vendela Saknas Oväga terräng Fågelsången lht  
Vendele Saknas Oxhagen äng Fånby äng Saknas  
Vendels Saknas Plogarna ägomark Fånby gård  
Vendila Saknas Predikstolsstenen terräng Fånby by  
Vändil Saknas Prästgårdsåkern Saknas /Se Fänebäke, se Fembäcke gård  
Vendel sn /Se Riddereslätten f. äng Färjstugan tp  
Vendel sn Ringsboda terräng Färjstugan lht  
Vendel sn Rossle ägomark? (ev. torp) Gambol Saknas  
Vendel sn *Rotröret gränsmärke Gammelbo Saknas  
Vendel f. hd, senare tg., nu sn Rudde terräng Gardzens gerde äng  
Vendel sn Rudden ägomark Gillberga lht  
Vendel sn Rutvreten ögomark Glädjen gård  
Vendel f. hd, nu sn Rålösan utjord /Se Glädjen torp  
Vendel sn Råöäsam utj. /Se Gropen t.  
Vendel sn Rönningen terräng Gryttby by  
Vendel sn Sjögrensvreten ägomark Gryttby by  
Vendel sn Skarbo triangelpunkt Gryttby by  
Vendel sn Skarpängarna ägomark Gryttby by  
Vendels härad förr hd, nu del av hdr Skogsängen terräng Gryttby handelslägenhet handelslht  
Vendel förr hd, nu sn *Skomarvretsröret gränsmärke Gryttby Mejeri lht  
Vendel socken /Se Skytan ägomark Gryttby soldatstuga lht  
Vendel sn /Se Slinkmyren ägomark Gulboda Saknas  
Vendel sn /Se *Slubbolsröret gränsmärke Gulbo lht  
Vendel sn /Se Smedbybäcken bäck Gulboda t.  
Vændil fsv. hundare /Se Smultrongärdesviken vik Gundbo gård  
Vendel sn /Se Snåret terräng Gundbo gård  
Vendel sn /Se Solberg berg /Se Gyllerboda tp o. intäkt  
Vendel sn /Se Starrängarna terräng och ägomark Gyllerboda t.  
Vendel sn /Se Stentorpet terräng Gåsbol Saknas  
Vendel sn /Se *Storsvedsröret gränsmärke Gåsbol t.  
Vendel sn /Se Storängen ägomark Gärdsmyra »säteri»  
Vendil hundare och sn /Se Sundbrotegen ägomark Gärdsmyra gård  
Vendel sn /Se Surhagsfallen triangelpunkt Gärdsmyra gård  
Vendel sn /Se Sutaren ägomark? Gärdsmyra Löt t.  
Vendel sn /Se *Svalmröret gränsmärke Gästgivaregården Saknas  
Vendel sn /Se Svartbrunn källa /Se Hagalund lht  
Vendel sn /Se Svedjan ägomark *Hagerstorp tp  
Vendel sn /Se Sågängarna terräng Hagerstorp bs.  
Vendel sn /Se Söräng ägomark Hammarboda tp  
Vendel sn /Se Tallhöjden ägomark? Hammarboda t.  
Vendel sn /Se Tassarna ägomark Hamra gård  
Vendel sn /Se Tassbäcken bäck Hamra gård  
Vendel sn /Se Tegelsmoraån å Hamra gd  
Vendel sn /Se Tempelberget fornlämning Hamra ägor lht:r  
Vendel sn /Se Toboån å Hasselbo gård  
Vendel sn /Se *Tomsarbovreten förr? odling Hastelsbo gård  
Vendel sn /Se Torsberg berg Heden t.  
Vendel sn /Se Torshäll, se Torsberg berg Heden område med gårdar  
Vendel sn /Se Torshäll terräng Hedskolan skolhus, lht  
Vendel sn /Se Trollhögen Saknas /Se Hjerpebo el. Jerkebo gård  
Vendel sn /Se Trollhögen terräng Hjärpebo gård  
Vendel sn /Se Truls källa /Se Hoarvet Saknas  
Vendel sn /Se Tämunnen ägomark? Hogelstbärge gård  
Vendel sn /Se Ugglebomyren terräng? Holvarbo traktnamn  
Vendel sn /Se Valdemarshed terräng Holvarbo Saknas  
Vendel sn /Se Wandell Siön, se Vendelsjön sjö Holvarbo gård  
Vendels kyrka kyrka /Se Vargslätten terräng Holfvarbo gård  
Husbyborna inbyggarbeteckning *Watt Skole gränsrör Hofvarsbogärde, N. gård  
Hökbyborna inbyggarbeteckning Wendell-Siön, se Vendelsjön sjö Holvarbogärdet, N. lht  
Kläringeborna inbyggarbeteckning *Vendelsbro bro Holfvarbogärdet, S. bs.  
kråka inbyggarbeteckning *Vendelsbro bro Holvarbogärdet, S. lht  
kråka inbyggarbeteckning *Vendelsbro bro Hov Saknas  
kråka inbyggarbeteckning *Vendelsbro bro Hov gd  
*Achirbo hamna del av sn *Vendelsbro bro Hov gård  
Alberga by *Vendelsbron bro Hof gård  
Alberga by Vendelsjön sjö Hovgårdsberg gd  
Alberga by Vendelssjön sjö Hovgårdsberg gård  
Alberga by Vendelsjön sjö /Se Hofgårdsberg gård  
Alberga by Vendelssjön sjö Hofstorp t.  
Alberga by Vendelsjön sjö Hovstorpet tp  
Alberga by Vendelsjön sjö Hummeltorpen tp  
Alberga by Vendelssjön sjö Humeltorpen t.  
Alberga by Vendelsjön sjö Hurrbacka st.  
Alberga by Vendelsjön sjö Husby Saknas  
Alberga by Vendelssjön sjö Husby by  
Alberga by Vendelsjön sjö Husby gård  
Alberga by Vendelsjön sjö Husby häradshövdingaboställe  
Alberga by Vendelsjön sjö Husby kvarn lht  
Alberga by Vendelssjön sjö /Se Hååkenbordh Saknas  
Alberga by Vändelssjön sjö /Se Hälltorp tp  
Alberga by Vendelssjön sjö /Se Hälltorpet t.  
Alberga by Vendelsjön sjö Hökby by  
Alberga by Vendelsjön sjö /Se Hökeby by  
Alberga by Vendelsjön sjö /Se Igelsbo gd  
Alberga by /Se Vendelsjön sjö /Se Igelsbo gård  
Alberga Saknas /Se Vendelsjön sjö /Se Igelsbo gård  
?Allerbäck kaplansboställe Vendelsjön sjö /Se Isåker t.  
Allerbäck gd Vendelsvarv vägskäl med avrättningsplats /Se +Isåker t.  
Allerbäck gdr ?Vendelsån å Jerk Anders på gärdet gård  
Allerbäcke by Vendelsån å Jordansbo gd  
Allerbäcke by Vendelsån å Jordansbo f. fanjunkarebost.  
Allerbäcke by Vendelsån å /Se Jordansbo gård  
Allerbäcke by Vendelån å /Se Kamschatka utfl. gård  
Allerbäck by Vendelsån å /Se Kamschatka Saknas  
Allerbäck Saknas /Se Vendelsåsen sandås Karboda utjord?  
*Barhænga by Vendelsåsen sandås Karboda Saknas  
Bengtsbo gd Vendelas hög hög /Se Karby by  
Bengtsbo gd Vendlas hög ättehög /Se Karby by  
Bengtsbo gd Vendlas hög ättehög /Se Karby by  
Bengtsbo gd Vendlas hög ättehög /Se Karby by  
Bengtsbo gd Vendlas hög fornlämning /Se Karby handelslägenhet handelslht  
Bengtsbo gd Vibbleboda förr utjord Karbyborg lht  
Bengtsbo gd Vibbleboda förr utjord Karbylund Saknas  
Bengtsbo gd Vikstaheden del av Uppsalaåsen /Se Karlsberg lht  
Bengtsbo gd Vilsten sten Karlsberg lhtr  
Bengtsbo gd Vissjön f.d. sjö Karlsro lht  
Bengtsbo gd Visåker ägolott? Keringebodhe eng äng  
Bengtsbo gd Vitberg ägomark Killingeboda lht  
Bengtsbo gd Vreten ägomark? (ev. torp) Kimmelsboda lht  
Bengtsbo gd Wändels Siön, se Vendelsjön sjö Kimmelsboda lht  
Bengtsbo gd Wändels Siön, se Vendelsjön sjö Kisberg Saknas  
Bengtsbo gd /Se Vändomstenen eller Kurirstenen sten /Se Kisberg augmenth.  
Bengtsbo gd /Se Vändomstenen flyttblock /Se Kisberg gård  
Berg g. Västrabol terräng Kisbergs folkskola lht  
Berg gård Åsen terräng Kisbergs skogvaktarbostad lht  
Berg gd Ängsvreten ägomark Kisbergs soldatstuga lht  
Berg gd Äskeskya utjord /Se Kjellbäck t.  
Berg gd Äspdal ägomark Kjettlinge Saknas  
Berg gd Örbyån annat namn på Vendelsån /Se Kjettslinge gård  
Berg gd Österlången ägomark? Kjettslinge säteri  
Berg gd Österväga mosse ägomark Kjettslinge kvarn Saknas  
Berg gd /Se Österängarna ägomark Kjettslinge såg Saknas  
*Bergabyhamna del av sn   Klangentorp lht  
Bergby gd   Klangentorp tp  
Bergby by   Klockaregården Saknas  
Bergby by   Klockargård lht  
Bergby by   Kläringboda Saknas  
Bergby by   Kläringboda tp  
Bergby by   Kläringboda t.  
Bergby by   Kläringboda mossodling Saknas  
Bergby by   Kläringe by  
Bergby by   Kläringe by  
Bergby by   Knypplan t.  
Bergby by   Knypplan järnvägsstation  
Bergby by   Knypplan järnvägsstation, f.d. tp  
Bergby by   Knypplans banvaktsstuga lht  
Bergby by   Kohagen stp  
Bergby by   Kohagen t.  
Bergby by   Kolbo, se Kålbo gd  
Bergby by   Komministerbostället Saknas  
Bergby by   Komötet tp  
Bergby by   Komötet t.  
Bergby by   Komötet t.  
Bergby by   Koparken utj.  
Bergby by   Koparven utj.  
Bergby by   Koparven t.  
Bergby by   Koxut lht  
Bergby by   Koxut lht  
Bergby by   Kroken bebyggelse  
Bergby by   Kryssbo traktnamn  
Bergby by   Kryssbo by  
Bergby by   Kryssbo by  
Bergby by   Kryssbo by  
Bergby gd /Se   Kråkeboda lht  
Bergby gd /Se   Kråkvilan bs.  
Bergby gd /Se   +Kuleborg lägenhet  
Bergby by /Se   Kulla eller Norrby, se 1 Norrby bebyggelse  
Bergby Saknas /Se   Kulla, se Norrby Saknas  
Bergbyåsen Saknas /Se   Kulla gård  
Bergbyåsen ås /Se   Kullbacken lht  
*Boda försv. ort   Kullbol gård  
*Boda försv. ort   Kullbol gård  
»Bodakaraby» by   Kulleborg lägenhet  
Bogärde gd /Se   Kulleborg ängvaktartorp  
Bogärdet gd /Se   Kvarnbo lht  
Bokarby by   Kyrkoherdebostället Saknas  
Bokarby by   Kyrkoherdebostället bybyggelse  
Bokarby by   Kyrkåsen lht  
Bokarby gd:ar   Kålbo traktnamn  
Bokarby by   Kålbo Saknas  
?Bokarby by   Kolbo gård  
Bokarby by   Kolbo gård  
Bokarby by   Källbäck tp  
Bokarby by   Källsboda lht  
Bokarby by   Kättslinge allmänningslott, se Kålbo traktnamn  
Bokarby by   Laberga bebyggelse  
Bokarby by   Laberga hem.  
Bokarby by   Labole, stora t.  
Bokarby by   Labole, lilla t.  
Bokarby by   Ladubol, Lilla och Stora tp  
Bokarby by   Lagebord Saknas  
Bokarby by   Lamyra gård  
Bokarby by   Lamyra by  
Bokarby by   Lamyra Saknas  
Bokarby by   Lamyravreten lht  
Bokarby by   Larsbo bs.  
Bokarby by   Larsbo lht  
Bokarby by   Libbarbo by  
Bokarby by   Libbarbo Saknas  
Bokarby gd   Libbarbo by  
Bokarby by   Lilla Myrstugan t.  
Bokarby by   Lilla Stenstugan lht  
Bokarby by /Se   Lindal lht  
Bokarby by /Se   Lindal lhtr  
Bokarby by /Se   Lindmans lht  
Bokarby by /Se   Lindmansfors gård  
Bokarby by /Se   Lindmansfors lht  
Bokarby by /Se   Listebo gård  
Bokarby by /Se   Listebo gd  
Bokarby by /Se   Listebo gård  
Bokarby by /Se   Lugnet lht  
Bol gd   Lugnet lht  
Bol gd   Lugnet lht  
Bol gd   Lundsvedja tp  
Bolmyra gd   Lundsvedjan lht  
Bolmyra gd   Lundås lht  
Bolmyra gd   Lyckan lht  
Bolmyra gd   Lågbo Saknas  
Bolsmyra gd   Långrudden gård  
Bolmyra gd   Långrudden gård  
Bolmyra gd   Långruddu Saknas  
Bolmyra gd   Löten lht  
Bolmyra gd   Mankelsbo tp  
»Bonda karllaby», se Karby by   Marken t.  
Borunghe, se Burunge by   Marken torp  
Botarbo by   Mankelsbo t.  
?Botarbo by   Markusbo t.  
Botarbo by   Marsen t.  
Botarbo by   Masbo t.  
Botarbo by   Masbo torp  
Botarbo by   Masbo tp  
Botarbo by   Masbo-sågar- t.  
Botarbo by   Masbotorp t.  
Botarbo by   Masbotorp tp  
Botarbo by   Mattsebo engh äng  
Botarbo by   Marieberg lht  
Botarbo by /Se   Mensta gård  
Botarbo by /Se   Mensta gård  
Botarbo by /Se   Missionshuset lht  
Broby Saknas   Mossbacka bs.  
Broby Saknas   Mossbo gård  
Brunnby by   Mossbo hem.  
Brunnby by   Mossen bs.  
Brynnby by   Murargårdarna torp  
Brunnby by   Myren Saknas  
?Brunnby by   Myren gård  
Brunnby by   Myren Saknas  
Brunnby gd   Myrkarsbo Saknas  
Brunnby by   Myrkarsbo gd  
Brunnby by   Myrkarsbo gård  
Brunnby by   Myrkarsbo t.  
Brunnby by   Myrn gård  
Brunnby by   Myrstugan, Stora och Lilla torp  
Brunnby by   Mälbo by  
Brunnby by   Mälbo gård  
Brunnby by   Märkelsbo t.  
Brunnby by   Neckbolet lht  
Brunnby by   Nedergården gård  
Brunnby by   Norrby Saknas  
Brunnby by   Norrby Saknas  
Brunnby by   Norrby säteri  
Brunnby by   Norrby säteri  
Brunnby by   Norrby säteri  
Brunnby by   Norrgården gård i Gryttby  
Brunnby by   Norrgården gård i Karby  
Brunnby by   Norrgården gård i Åkra  
Brunnby by   Norrgärdet gård  
Brunnby by   Nosekomen lht  
Brunnby by   Nosekomen lht  
Brunnby by /Se   Nyboda f. kronoskogv.bost.  
Brunnby gd /Se   Nyboda f.d. kronoskogv.torp  
Brunnby Saknas /Se   Nyboda t.  
Brunnby by /Se   Nyboda tp  
*Bråboda Saknas   Nyboda t.  
Burunge by   Nybol lht  
Burunge by   Nynäs lht  
?Burunge by   Näckbolet lht  
Burunge by   Nässelmyren gård  
Burunge by   Nöjden gård  
Burunge by   Nöjden hemman  
Burunge by   Omaket t.  
Burunge by   Orega bs.  
Burunge by   Orrbacka, se Hurrbacka t.  
Burunge by   Orrbacken bs.  
Burunge by   Ottarsgården lht  
Burunge by   Ovanberg eller Öfverberg gård  
Burunge by   Oväga torp  
Burunge by   Petterslund lht  
Burunge by   Pompängen Saknas  
Burunge by   Prestarbo Saknas  
Burunge by   Prästgården kyrkoherdebost.  
Burunge by   Ragvaldsbo gård  
Burunge by   Ravastbo gd  
Burunge by   Ravastbo gård  
Burunge by   Rellösten odling  
Burunge by   Riddarsboda t.  
Burunge by   Riddarsboda tp  
Burunge by   Ringestennsbo Saknas  
Burunge by   Ringsboda t.  
Burunge by   Ringstaboda t.  
Burunge by   Ringstaboda lht  
Burunge by   Romstarbo gård  
Burunge by   Romstarbo gård  
Burunge by   Rossle t.  
Burunge by   Ruddan Saknas  
Burunge by   Rådlösan t.  
Burunge by   Rålösen t.. utj.  
Burunge by   Rålösen t.  
Burunge by   Rödlösemyra eller Rösselmyre t.  
Burunge by   Rörbo lht  
Burunge by   Rörboda t.  
Burunge by   Rörboda torp  
Burunge by   Rössle tp  
Burunge by   Rössle torp  
Burunge by   Sandbo gd  
Burunge by   Sandbo gård  
Burunge by   Sandbo gård  
Burunge by   Sandtyvers stuga  
Burunge by   Sandviken t.  
Burunge by /Se   Sandviken tp  
Burunge by /Se   Sandviken skogv.bost.  
Burunge by /Se   Sijlingisbo Saknas  
Burunge by /Se   Sisselbo Saknas  
Burunge by /Se   Sisselbo lht  
Burunge by /Se   Sjöbo tp  
Burunge by /Se   Sjöbo lht  
Burunge by /Se   Sjöbo lht  
Burunge Saknas /Se   Skarbo gård  
Bälinge häradsallmänning Saknas /Se   Skarbo gård  
Ekeby gd   Skarp-Ekeby Saknas  
Ekeby byar?   Skarp-Ekeby by  
Ekeby, Skarp-, se Skarp-Ekeby by   Skarp-Ekeby by  
Ekeby, Väster- by   Skarp-Ekeby by  
Ekeby, Väster by   Skarp Ekeby by  
Ekeby, Väster by   Skarp-Ekeby allmänningslott, se Kryssbo traktnamn  
Ekeby, Öster- och Väster- byar   Skarp-Ekeby allmänningslott Saknas  
Ekeby by   Skinnarboda Saknas  
Ekeby, Väster- o. Öster- byar   Skogvaktareboställe Saknas  
Ekeby by   Skottbro Saknas  
Ekeby byar   Skottbro gård  
Ekeby, Västra by   Skottbro gård  
Väster-Ekeby by   Skrattbacken bs.  
Ekeby, Väster- by   Sloarven Saknas  
Ekeby, Väster- Saknas   Sloarven t.  
Ekeby, Väster- by   Sloarven tp  
Ekeby, Väster- by   Sloarfvet t.  
Ekeby, Väster- by   Sloarven t.  
Ekeby, Väster- by   Sloarven t.  
Ekeby, Väster- by   Slåttsved lht  
Ekeby, Väster- by   Smedby traktnamn  
Ekeby, Väster- by   Smedby by  
Ekeby, Väster- by   Smedby by  
Ekeby, Väster- by   Smedby soldatstuga lht  
Ekeby, Väster- by   Smedjebacken lht  
Ekeby, Väster- by   Smedsboda lht  
Ekeby, Väster- by   Smedsboda t.  
Ekeby, Väster- by   Smedsboda tp  
Ekeby, Väster- by   Smedsboda tp  
Ekeby, Väster- by   Smedsängen Saknas  
Ekeby, Väster- by   Smedsängen t.  
Ekeby, Väster- by   Smultrongärde gd  
Ekeby, Väster- by   Smultrongärde gård  
Ekeby, Väster- by   Smultrongärdet gård  
Ekeby, Väster- by   Snåret t.  
Ekeby, Väster- by   Snåret vretar, t.  
Ekeby, Väster- by   Snåret t.  
Ekeby, Västra by /Se   Snåret tp (äga)  
Ekeby, Västra Saknas /Se   Sockenhusen bs.  
Ekeby, Öster- by   Sockenstugan lht  
Ekeby, Västra o. Östra byar   Sofielund lht  
Ekeby, Östra by   Solberga gård  
Ekeby, Östra by   Solberga gård  
Öster-Ekeby by   Solliden lht  
Ekeby, Öster by   Solvall tp  
Ekeby, Öster- by   Solvall lht  
Öster Ekeby by   Stav Saknas  
Ekeby, Öster- by   Staf gård  
Ekeby, Öster- by   Stav gård  
Ekeby, Öster- by   Stenstugan tp  
Ekeby, Öster- by   Stenstugan t.  
Ekeby, Öster- by   Stentorpet t.  
Ekeby, Öster- by   Stentorpet torp  
Ekeby, Öster- by   Stolpebo lht  
Ekeby, Öster- by   Stoparbo t.  
Ekeby, Öster- by   Stoparbo tp  
Ekeby, Öster- by   Stora Myrstugan t.  
Ekeby, Öster- by   Stupbordet t.  
Ekeby, Öster- by   Stupbordet tp  
Ekeby, Öster- by   *Sualman Saknas  
Ekeby, Öster- by   Sunnanå skola lht  
Ekeby, Öster- by   Svalan utj.  
Ekeby, Öster- by   Svalman Saknas  
Ekeby, Öster- by   Svalman Saknas  
Ekeby, Öster- by   Svartbäcke Saknas  
Ekeby, Öster- by   Svartbäcke by  
Ekeby, Öster- by   Svartbäcke hem.  
Ekeby, Öster- by   Svartbäcke by  
Ekeby, Öster- by   Svartbäcke by  
Ekeby, Öster- by   Svedjan t.  
Ekeby, Öster- by   Svedjan tp  
Ekeby, Öster- by   Svedjorna lht  
Ekeby, Öster- by   Svinsjön lht  
Ekeby, Öster- by   Sviorna t.  
Ekeby, Öster- by   Såarfve t.  
Ekeby, Öster- by   Såarvet tp  
Ekeby byar /Se   Sågarmasbo t.  
Ekeby byar /Se   Sällingbo Saknas  
Ekeby, Västra by /Se   Sävattbo Saknas  
Ekeby, Östra by /Se   Sävattbo gd  
Ekeby, Väster- och Öster- byar /Se   Säfvattbo gård  
?Eken gd   Sävatbo gård  
Eken gd   Södra Missionshuset lht  
Eken gd   Sörgården gård i Gryttby  
Eken gd   Sörgården gård i Åkra  
Eken gd   Tackebo hem.  
Eken gd   Tackebo gård  
Eken gd   Tallhöjden lht  
Eken gd   Tallraden lht  
Eken gd /Se   Tallrönningen eller New York t.  
En g.   Telsgärde by  
En g.   Telsgärde by  
Enen, (numera Lilla o. Stora) gdr   Telsgärde gård  
Enen, St. o. L. gdar   Templet t.  
En gd   Tomsarbo by  
Enen gdr   Tomsarbo by  
Enen, Lilla gd   Tomta tp  
Enen, Lilla gd   Tomta lht  
Enen, Stora gd   Torkelsbo by  
Enen, Stora gd   Torkelsbo gård  
Enen, Stora gd   Thorsmyra by  
Enen, Stora gd   Torsmyra by  
Enen, Stora gd   Torsmyra by  
Enen, Stora gd   Trollrike gård  
Enen, Stora gd   Trollrike gård  
En gd:ar /Se   Trossberg Saknas  
Enen, Stora by /Se   Trotsberg gård  
?Erlandbo gård   Trotsberg Saknas  
Erlandsbo gd   Trotsberg Saknas  
Erlandsbo gd   Trulses Källare källare under slott  
Erlandsbo gd   Täbo lht  
Erlandsbo gd   Tällsgärde Saknas  
Erlandsbo gd   Tällsgärde Saknas  
Erlandsbo gd   Tämun t.  
Eskeskya utjord   Thämund t.  
Exarby by   Uddnäs lht, skolhus  
Exarby by   Uggelbo by  
Exarby by   Uggelbo gård  
Exarby by   Uggelbomyrn lht  
Exarby by   Umberga allmänningslott, se Smedby traktnamn  
Exarby by   Umberga gård  
Exarby by   Umberga by  
Exarby by   Uppgården gård  
Exarby by /Se   Uttersboda t.  
Exarby by /Se   Uttersboda torp  
Fallsbo torp   Valdemarshed tp  
Fanby, se Fånby by   Valdemarsheden t.  
Fembäcke gd   Valla by  
Fembäcke g.   Walla by  
Fembäck gd   Vallaboda gård  
Fembäck gd   Wallaängen t.  
Fembäck gd   Wallskog gård  
Fembäck gd   Vallskog gård  
Fembäck gd   Vendelsheden lht:r  
Fembäcke gd   Vendels Kyrka kyrka  
Fembäck gd   Vendels tertiärstation, se 20 Husby Saknas  
Fembäcke gd /Se   Wendils broo Saknas  
Fågelbo gd   Wibbenebord Saknas  
Fågelbo gd   Wibbleboda Saknas  
Fågelbo gd   Willboda t.  
Fågelbo gd   Vreten t.  
Fågelbo gd   Vädergnällen lht  
Fågelslätten lht /Se   Vesterbo lht:r  
Fågelslätt Saknas /Se   Vesterboda t.  
Fånby gård   Västerboda torp  
Fånby by   Västerbol t.  
Fånby by   Vesterbohl lht  
Fånby by   Väster-Ekeby Saknas  
Fånby by   Väster Ekeby by  
Fånby by   Västerekeby by  
Fånby by   Vester Ekeby by  
Fånby by   Väster Ekeby by  
Fånby by   Vester Ekeby folkskola lht  
Fånby by   Väster-Ekeby skola Saknas  
Fånby by   Vestergården gård  
Fånby by   Vestergården gård  
Fånby by   Wästertompta lht  
Fånby by   Åbyggeby Saknas  
Fånby gd /Se   Åbyggeby by  
Fånby Saknas /Se   Åbyggeby by  
Fånby by /Se   Åbyggeby by  
*Fäbodarna Saknas   Åkerby allmänningslott, se Smedby traktnamn  
Gammelbo förr utjord   Åkerby gård  
Gammelbo förr utjord   Åkerby rå- och rörshemman  
Gebbo Saknas   Åkerby soldattorp  
Gritaby, se Gryttby by   Åkra by  
»grwdhaby», se Gryttby by   Åkra by  
*Grutubohamna del av sn   Åhl by  
Gryttby by   Ål by  
Gryttby by   Åhls soldatstuga lht  
Gryttby by   Ålsändan mosse  
Gryttby by   Ånbo Saknas  
Gryttby by   Ånbo gård  
Gryttby by   Ånbo gård  
Gryttby by   Åsbo by  
Gryttby by   Åsbo gård  
Gryttby gård   Åsmyren Saknas  
Gryttby by   Åsmyra t.  
Gryttby by   Åsmyran tp  
Gryttby by   Åssebo gård  
Gryttby by   Åsändan Saknas  
Gryttby by   Ååleberg gård  
Gryttby by   Älby gård  
Gryttby by   Älby by  
Gryttby by   Älby Saknas  
Gryttby by   Älby fjäll lht  
Gryttby by   Älby, lilla lht  
Gryttby by   Ängen t.  
Gryttby by   Änget tp  
Gryttby by   Ängsbo lht  
Gryttby by   Änkekärret torp  
Gryttby by   Änkekärret äng  
Gryttby by   Enkekärret bs.  
Gryttby by   Enkemossetorp eller Enkemossen torp  
Gryttby by   Änkemosstorp torp  
Gryttby by   Örbyhus slott  
Gryttby by   Örbyhus gård  
Gryttby by   Örbyhus Goodtemplarlokal lht  
Gryttby by   Örbyhus järnvägsstation lht  
Gryttby by   Örbyhus skolhus lht  
Gryttby by   Örbyhus slott slott  
Gryttby by   Örbyhus slott säteri  
Gryttby by   Örbyhus tingshus lht  
Gryttby by   Örbytorpen torp  
Gryttby by   Östanskog t.  
Gryttby by   Östanå t.  
Gryttby by   Östanås tp  
Gryttby by   Öster-Ekeby Saknas  
Gryttby by   Öster Ekeby by  
Gryttby by   Öster Ekeby by  
Gryttby by   Österekeby by  
Gryttby by   Öster Ekeby by  
Gryttby by /Se   Österlångan lht  
Gryttby by /Se   Österrike gästgivaregård  
Gryttby Saknas /Se   Österrike gård  
Gryttby by /Se   Österrike Gästgivaregård Saknas  
Gryttby Saknas /Se   Österväga gård  
Gryttby by /Se   Österväga gård  
Gryttby by /Se   Östlunda lht  
Gundbo gd   Öfverbo Saknas  
Gundbo by   Överbo Saknas  
Gundbo by      
Gundbo by      
Gundbo by      
Gundbo by      
Gundbo by      
Gundbo by      
Gundbo by      
Gundbo by      
Gundbo by      
Gundbo by      
Gundbo by      
Gundbo by      
Gundbo by      
Gundbo by      
Gundbo gd      
Gundbo by      
Gundbo by      
Gyllerboda gård      
Gålön ö      
Gålön ö      
Gåsbol gd      
Gärdsmyra hg      
Gärdsmyra g.      
Gärdsmyra säteri      
Gärdsmyra gd      
Gärdsmyra gd      
Gärdsmyra gd      
Gärdsmyra gd      
Gärdsmyra gd      
Gärdsmyra gd      
Gärdsmyra gd      
Gärdsmyra gd      
Gärdsmyra säteri      
Gärdsmyra gd      
Gärdsmyra gd      
Gärdsmyra gd      
Gärdsmyra gd      
Gärdsmyra säteri /Se      
Gärdsmyra gd:ar /Se      
Hamra gd      
Hamra gd      
Hamra gd      
Hasselbo gd      
Hasselbo gd      
Hasselbo gd      
Hasselbo gd      
Hasselsbo gd      
Hasselbo gd      
Hasselbo gd      
Hasselbo gd      
Hasselbo gd      
Hastelsbo gd /Se      
?Heden område med gårdar      
?Holvarbo gd      
?Holvarbo by      
Holvarbo gd      
Holvarbo gd      
Holvarbo gd      
Holvarbo gd      
Holvarbo gd      
Holvarbo gd      
Holvarbo gd      
Holvarbo gd      
Holvarbo gd      
Holvarbo gd /Se      
Holvarbo gd /Se      
Hof g.      
Hov gd      
Hov gd      
Hov gd      
Hof gård      
Hov gd      
Hov gd      
Hov gd      
Hov gd      
Hov gd      
Hov gd      
Hov gd      
Hov gd      
Hov gd      
Hov gd /Se      
Hov gd:ar /Se      
Hovgårdsberg gd      
Hovgårdsberg hg      
Hovgårdsberg gd      
Hovgårdsberg hg      
Hovgårdsberg hg /Se      
Hovgårdsberg hg /Se      
Hovgårdsberg hg /Se      
Hovgårdsberg gård /Se      
Hovgårdsberg Saknas /Se      
Hovgårdsberg gd /Se      
Hovgårdsberg gd /Se      
Hovgårdsberg gd /Se      
Hofgårdsberg gd /Se      
Hovgårdsberg herrgård /Se      
Hubbelsbergh, se Hovgårdsberg gd      
Husabyn by /Se      
Husby hg      
Husby by      
Husby hg      
?Husby hg med kvarn      
Husby hg      
Husby by      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby by      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby hg      
Husby by      
Husby hg /Se      
Husby förr tingsställe /Se      
Husby hg /Se      
Husby hg /Se      
Husby hg /Se      
Husby by /Se      
Husby by /Se      
Husby by /Se      
Husby Saknas /Se      
Husby by /Se      
Husby by /Se      
Husby by /Se      
Husby by /Se      
Husby herrgård /Se      
Husby herrgård /Se      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by      
Hökby by /Se      
Hökby by /Se      
Hökby by /Se      
Hökby by /Se      
Hökby by /Se      
»ierkabode», se Järpebo gd      
Igelsbo gd      
Igelsbo gd      
Igelsbo gd      
Igelsbo gd      
Igelsbo gd      
Igelsbo gd      
Igelsbo gd      
Igelsbo gd      
Igelsbo gd      
Igelsbo gd /Se      
Igelsbo gd /Se      
Igelsbo gd /Se      
Igelsbo gd /Se      
Jordansbo g.      
Jordansbo gd      
Jordansbo gd      
Jordansbo indr. militiebost.      
Jordansbo gd      
Jordansbo gd      
Jordansbo gd      
Jordansbo gd      
Jordansbo gd      
Jordansbo gd      
Jordansbo gd      
Jordansbo gd      
Jordansbo gd /Se      
Jordansbo gd /Se      
Järkebo g.      
Järpebo gd      
Järpebo gd      
Järpebo gd      
Järpebo gd      
Järpebo gd      
Kallebo, se Kolbo gd      
Karboda förr by, numera utjord      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby gd      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by      
Karby by, förr tingsställe /Se      
Karby by /Se      
Karby Saknas /Se      
Karby by /Se      
Karby by /Se      
Karby by /Se      
Karby by /Se      
Karby by /Se      
Karby by /Se      
*Karlsby rättaredöme Saknas      
*Karlæbohamna del av sn      
*Kelaruæbodha by      
Kisberg by      
Kisberg gd      
Kisberg gd      
Kisberg gd      
Kisberg gd      
Kisberg gd      
Kisberg gd      
Kisberg gd      
Kisberg gd /Se      
Kisberg gdr /Se      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by /Se      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by /Se      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by      
Kläringe by /Se      
Kläringe Saknas /Se      
Kläringe by /Se      
Kläringe by /Se      
Kläringe by /Se      
Kläringe by /Se      
Kläringe by /Se      
Kohagen gd /Se      
Kålbo by      
?Kålbo by      
?Kålbo by      
Kolbo by      
Kålbo gd      
Kolbo by      
Kålbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kolbo gd      
Kålbo by /Se      
Komötet gd /Se      
Koparven torp      
Koparven torp      
Krokabo Saknas      
Kruseboda, se Kryssbo by      
Kryssbo by      
Kryssbo by      
Kryssbo by      
Kryssbo by      
Kryssbo by      
Kryssbo by      
Kryssbo by      
Kryssbo by      
Kryssbo by      
Kryssbo by      
Kråkbo Saknas      
Kråkeboda förr lht      
Kråkbo gd      
?Kråkeboda förr lägenhet      
Kulla, se Norrby gd      
Kulla gd      
Kulla f. gd      
Kulla gd      
Kulla förr gd      
Kulla Saknas      
Kulla el. Norrby säteri      
Kulla förr gd, nu förenad med Norrby      
Kulla förr gd, nu förenad med Norrby      
Kulla förr gd, nu förenad med Norrby      
Kulla förr gd, nu förenad med Norrby      
Kulla förr gd, nu förenad med Norrby      
Kulla förr gd, nu förenad med Norrby      
Kulla förr gd, nu förenad med Norrby      
Kulla förr gd, nu förenad med Norrby      
Kulla förr gd, nu förenad med Norrby      
Kullbol gd      
Kullbol gd      
?Källbäck t.      
Källbäck torp      
*Käringbäck, se Källbäck torp      
[Kärlingbäck] Saknas      
*Ketlinge hamna del av sn      
Kättslinge hg      
Kättslinge gd      
Kettslinge hg      
Kättslinge gd      
Kettslinge hg      
Kättslinge hg      
Kettslinge gd      
Kättslinge gd      
Kättslinge hg      
Kättslinge gd      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge by      
Kättslinge gd o. förr tingsställe /Se      
Kettslinge by /Se      
Kättslinge förr säteri /Se      
Kättslinge by /Se      
Kättslinge gd /Se      
Kättslinge gd /Se      
Kättslinge by /Se      
Kättslinge Saknas /Se      
Kjettslinge gd /Se      
Laberga gd      
Laberga förr gd      
Laberga gd      
Laberga g.      
Laberga gd      
Laberga gd      
Laberga gd      
Laberga gd      
Laberga gd      
Laberga gd      
Laberga gd      
Laberga gd      
Laberga gd      
Laberga gd      
Laberga gd      
Laberga gd      
Laberga gd      
Lamyra by      
Lamyra gdr      
Lamyra gd      
Lamyra gd      
Lamyra by      
Lamyra by      
Lamyra gdr      
Lamyra by      
Lamyra by      
Lamyra gd      
Lamyra gd      
Lamyra gd      
Lamyra gd      
Lamyra gd      
Lamyra gd      
Lamyra gd /Se      
Lamyra by /Se      
Libbarbo by      
?Libbarbo by      
Libbarbo by      
Libbarbo by      
Libbarbo by      
Libbarbo by      
Libbarbo by      
Libbarbo by      
Libbarbo by      
Libbarbo by      
Libbarbo by      
Libbarbo by      
Libbarbo by      
Listebo gd      
Listebo by      
Listebo gd      
Listebo gd      
Listebo gd      
Listebo gd      
Listebo gd /Se      
Litzleenen, se Enen, Lilla gd      
Långruddu gdr      
Långrudde by      
Långrudde gdr      
Långrudde by      
Långrudden gd      
Långrude by      
Långruddu gdr      
Långrudden gd      
Långrudde by      
Långruddu gdr      
Långrudden gd      
Långrudden gd      
Långrudden gd      
Långrudden gd      
Långrudden gd      
Långrudden gd      
*Markusbo Saknas /Se      
Masbo Saknas /Se      
»massabode», se Mossbo gd      
[Massebo] Saknas      
?Mossbo gd      
Mossbo by      
Mossbo by      
Mossbo gd      
Mossbo by      
Mossbo by      
Myren gård      
Myren gd      
Myren gd      
Myren gd      
Myren gd      
Myren gd /Se      
Myrkarsbo gd      
Myrkarsbo by      
Myrkarsbo gd      
Myrkarsbo gd      
Myrkarsbo gd      
Myrkarsbo gd      
Myrkarsbo gd      
Myrkarsbo gd      
Myrkarsbo gd      
Myrkarsbo by /Se      
Mälbo gd      
Mälbo g.      
Mälbo by      
Mälbo gdr      
?Mälbo by      
Mälbo gd      
Mälbo by      
Mälbo by      
Mälbo by      
Mälbo by      
Mälbo by      
Mälbo by      
Mälbo by      
Mälbo gd      
Mälbo by      
Mälbo by      
Mälbo by      
Mälbo gd /Se      
Mensta gd      
Mensta gd      
Mensta Saknas      
Mänsta g.      
Mänsta gd      
Mänsta gd      
Mänsta gd      
Mänsta gd      
Mänsta gd      
Mäsmyra, se Mossmyra ägolott      
Norrby säteri      
Norrby gd      
Norrby säteri      
Norrby säteri /Se      
Norrby by /Se      
Nosekomen lht /Se      
Nyboda gård      
Nyboda gd      
Nyfuele Saknas      
Offuaubergh, se Umberga hg      
Onberga, se Umberga gd      
?Ravastebo gård      
Ravastbo gd      
Rafvastebo g.      
Ravastebo gd      
Ravastebo gd      
Ravastebo gd      
Ravastebo gd      
Ravastbo gd      
Ravastebo gd      
Ravastbo Saknas /Se      
Ravastbo gd /Se      
Riddarsboda torp      
Riddarsboda torp      
Riddarsboda torp      
Riddarsboda torp /Se      
Riddarboda Saknas /Se      
?Ringstaboda lht      
?Ringstaboda lht      
?Ringstaboda lht      
Romstarbo gård      
Romstarbo by      
Romstarbo gd      
Romstarbo by      
Romstarbo by      
Romstarbo by      
Romstarbo by      
Romstarbo by      
Romstarbo by      
Romstarbo gd      
Romstarbo by /Se      
?Rossle torp      
?Rossle torp      
Rossle torp      
Rålösen torp      
Sandbo g.      
Sandbo gd      
Sandbo gd      
Sandbo gd      
Sandbo gd      
Sandbo gd /Se      
?Sisselbo utg.      
Sisselbo utg. /Se      
Skarbo gd      
Skarbo gd      
Skarbo gd      
Skarbo gd      
Skarbo gd      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby Saknas      
Skarp-Ekeby gdr      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarpekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby by      
Skarp-Ekeby gd:ar /Se      
Skarp-Ekeby by /Se      
Skottbro gd      
Skottbro gd      
Skottbro gd      
Skottbro gd      
Skottbro gd      
Skottbro g.      
Skottbro g.      
Skottbro gd      
Skottbro gd      
Skottbro gd      
Skottbro gd      
Skottbro gd      
Skottbro gd      
Skottbro gd      
Skottbro gd      
Skottbro gd      
Sloarven torp      
Smedby by      
Smedby gd:ar      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by      
Smedby by /Se      
Smedsboda lht /Se      
Smedsboda Saknas /Se      
Smultrongärde gd      
Smultrongärde gd      
Smultrongärde gd      
Smultrongärde gd      
Smultrongärde gd      
Smultrongärde gd      
Solberga gd      
Solberga gård      
Solberga gd      
Solberga gd      
Solberga gd      
Solberga gd      
Solberga gd /Se      
Solberga gd /Se      
Solberga gård /Se      
*Spelboda förr gd      
*Spetby Saknas /Se      
*Sphitaby hamna del av sn      
?Stav gd      
Stav gd      
Staf g.      
Stav gd      
Stav gd      
Stav gd      
Stav gd      
Stav gd /Se      
Stav gd /Se      
Stenlösa gd /Se      
Stoparbo torp /Se      
Stoparbo Saknas /Se      
Storeenen, se Enen, Stora gd      
*Stämpelsbo Saknas      
[Stämpelsboda] Saknas      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke gd      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Svartbäcke by      
Sviorna torp /Se      
Sviorna Saknas /Se      
Sävastbo gd /Se      
Sävattbo gd      
Sävattbo gd      
Säfvatbo g.      
Sävattbo gd      
Sävattbo gd      
Säfvattebo by      
Sävattbo gd      
säfuattebo by      
Sävattbo gd      
Sävattbo gd      
Sävattbo gd      
Sävattbo gd      
Sävattbo gd      
Sävattbo gd      
Sävastbo gd      
Sävattbo gd      
Sävattbo gd      
Sävattbo gd      
Sävattbo gd /Se      
Telsgärde gd      
Telsgärde gd      
Telsgärde gd      
Tomsarbo by      
Tomsarbo by      
Tomsarbo by      
Tomsarbo by      
Tomsarbo by      
Tomsarbo by      
Tomsarbo by      
Tomsarbo by      
Tomsarbo by      
Tomsarbo by      
Tomsarbo gdar /Se      
Tomsarbo by /Se      
Tomta gd /Se      
*Tonbo hamna del av sn      
Torkelsbo by      
Torkelsbo gd      
Torkelsbo gd      
Torkelsbo gd      
Torkelsbo gd /Se      
Torkelsbo gd /Se      
Torkelsbo Saknas /Se      
[Torrberga] gårdar      
Torsmyra by      
Torsmyra gd      
Torsmyra by      
Torsmyra gd      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra by      
Torsmyra gd /Se      
Torsmyra gd /Se      
Trollrike gård      
Trollrike gd      
Trollrike gd      
Trollrike gd      
Trollrike gd      
Trollrike gd      
Trollrike gd /Se      
Trollrike lht /Se      
Trollrike gd /Se      
Trossberg gd /Se      
Trossberg gd      
Trossberg gd      
Trossberg gd      
Trossberg gd      
Trossberg gd      
Trossberg gd      
Trossberg gd      
Trotsberg gd      
*Tuna förr namn på beb. /Se      
Tuna by /Se      
*Tuna försvunnen by /Se      
+Tuna by /Se      
+Tuna gd el. by /Se      
+Tuna f.d. gd /Se      
Tällsgärde g.      
Tällsgärde gd      
Tällsgärde gd      
Uggelbo gd      
?Uggelbo gd      
Uggelbo hg      
Uggelbo hg      
Uggelbo gd      
Uggelbo hg      
Umberga herrg.      
Umberga hg      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga hg      
?Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga hg      
Umberga hg      
?Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga hg      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga gd      
Umberga gd /Se      
Umberga gd /Se      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla gd /Se      
?Vallskog gård      
?Vallskog gd      
Vallskog gd      
Vendel by      
Vendel kyrkby /Se      
Wiggeby Saknas      
[Viteken] Saknas      
*Viteken = Eken? gd      
Vreten torp      
Vreten torp      
Västerekeby by /Se      
Yghulsboda, se Igelsbo gd      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby gdar      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby ?by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by o. kvarn      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
?Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby by      
Åbyggeby gdr /Se      
Åbyggeby by /Se      
Åbyggeby by /Se      
Åbyggeby bebyggelse /Se      
Åbyggeby by /Se      
Åbyggeby gdr /Se      
Åbyggeby by /Se      
Åbyggeby by /Se      
*Åbyggeby kvarn kvarn      
Åbyggeby mola förr kvarn      
Åbyggeby mola förr kvarn      
Åbyggeby mola förr kvarn      
Åbyggeby mola kvarn      
Åkerby g.      
Åkerby g.      
Åkerby g.      
Åkerby gd      
Åkerby gd      
Åkerby gd      
Åkerby gd      
Åkerby gd      
Åkerby by      
Åkerby gd      
Åkerby gd      
Åkerby gd      
Åkerby by /Se      
Åkra, se även Achirbo hamna by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra gd      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by      
Åkra by /Se      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Åhl Saknas      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by      
Ål by /Se      
Ål by /Se      
?Ånbo gård      
Ånbo by      
Ånbo gd      
Ånbo gd      
Ånbo gd      
Ånbo gd      
Ånbo gd      
Ånbo by      
Ånbo by /Se      
Åsbo g.      
Åsbo gd      
Åsbo by      
Åsbo gd      
Åsbo gd      
Åsbo gd      
Åsbo gd      
Åsbo gd      
Åsbo gd      
Åsbo gd /Se      
Åsbo Saknas /Se      
Åsbo gdr /Se      
Åsby, se Åsbo gd      
Älby by      
Älby by      
Älby hg      
Älby hgd      
Älby gd      
Älby gd      
Älby gd      
Älby gd      
Älby by      
Älby gd      
Älby gd      
?Älby by      
Älby hg /Se      
Älby by /Se      
Älby Saknas /Se      
Örby, se Örbyhus slott      
Örbyhus egendom /Se      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott, samhälle      
Örby gd      
Örby, nu Örbyhus slott      
Örbyhus hg      
Örby, (numera Örbyhus) slott      
Örbyhus slott /Se      
Örbyhus samhälle      
Örbyhus samhälle      
Örbyhus egendom      
Örbyhus gd      
Örbyhus slott      
Örby (numera Örbyhus) slott      
Örbyhus slott      
Örby gods      
Örbyhus gd      
Örby(hus) slott      
Örbyhus gård      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus hg      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus hg      
Örbyhus hg      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus hg      
Örby = Örbyhus herrgård      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus sl.      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus egendom      
Örbyhus egendom      
Örbyhus egendom      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus gd      
Örbyhus gd      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus hg      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus slott      
Örbyhus hg      
Örbyhus slott /Se      
Örbyhus slott      
Örbyhus egendom /Se      
Örbyhus hg /Se      
Örbyhus slott /Se      
Örby by /Se      
Örbyhus egendom /Se      
Örbyhus gd o. samh. /Se      
Örbyhus gd m.m. /Se      
Örbyhus slott /Se      
Örbyhus slott /Se      
Örbyhus samh. /Se      
Örbyhus samh. /Se      
Örbyhus hg /Se      
Örbyhus samh. /Se      
Österekeby, se Ekeby, Öster- by      
Österekeby by /Se      
Öster-Ekeby by      
Österrike gård      
Österrike gd      
Österrike gd      
Österrike gd      
Österrike by /Se      
Österrike gd /Se      
Österrike gd /Se      
Österväga gd /Se      
Österväga gd      
?Österväga gd      
Österväga gd      
Österväga gd      
Österväga gd      
*Österänge Saknas      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.