ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tierps socken : Örbyhus härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn:966 st Naturnamn:856 st Bebyggelsenamn:788 st Naturnamn:1065 st
Tierp sn Agnmyren ägomark Tierp kommun Agnmyren odlad mark
Tierp sn Agnmyren ägomark Tierps socken sn Almyren äng
Tierp sn Anders-Andersbottnen terräng Tierpsbygden Saknas Anders-Andersbotten kolbotten
Tierp f. hd, nu sn Apelskär udde Tierps församling församling Anders-Andersbotten kolbotten
Tierp socken Apelskär udde Tierps socken sn Anders-Andersbotten kolbotten
Tierp förr härad, numera socken Askarby skog Saknas /Se Tierp socken Anders-Andersgummans-äng ängsmark
Tierp sn /Se Askfallsbäcken bäck Tierp sn Anders-Jonsbotten kolbotten
Tierp f.d. hd Askfallsmyren ägomark Tierp församling Apelskär holme
Tierp socken *Askfallsröret gränsmärke Tierp sn Apotekarbacken landsvägsbacke
Tierp (förr härad) nu sn Asphagarna terräng Elingbolasses, Elingboemils inbyggarbeteckning Arshålskällan källa
Tierp sn /Se Asphagen terräng Tierps karlar inbyggarbeteckning Arshålsmyren myr
Tierp sn Aspudden udde Tierpsstjärtarna inbyggarbeteckning Asphagarna hagmark
Tierp sn Aspudden udde Agnebo gårdar Aspudden, Stora o. Lilla uddar
Tierp sn Bagarhagen terräng Anders-Anders stuga Backbrobacken landsvägsbacke
Tierp (förr härad) numera sn Bakfram triangelpunkt Anders-Anders gård Backbrobäcken bäck
Tierp (förr härad), nu sn Bakängen ägomark Anders-Anders gård Backbron bro
Tierp sn Barnmyren ägomark Anders-Anders gård Backgårds slåtta slåtteräng
Tierp sn Barskalla ö Anders-Anders gård Backåkrarna åker
Tierp sn Barskalla ö Anders-Anders gård Barnmyren f.d. myr, nu odlad mark
Tierp sn Barskalla holme Anders-Anders f.d. gård Barskalla holme
Tierp sn Basmossen mosse Anders-Anders gård Basmossbotten kolbotten
Tierp sn Bergsmossen mosse Anders-Anders gård Basmossen f.d. skogsäng, nu skog
Tierp sn Björkbotten terräng Anders-Anders gård Bastubacken backe
Tierp sn Björkholmen holme Anders-Anders gård Bastugärdet åker
Tierp sn Björkholmen udde Anders-Anders undantagsgård Bergbotten kolbotten
Tierp sn Björkholmen udde Anders-Anders gård Bergsbotten kolbotten
Tierp sn *Björkmosseröret gränsmärke Anders-Ers eget t. Bergåkrarna åkrar
Tierp sn Björknabben udde Anders-Ers gård Bergåkrarna åker
Tierp sn Björknabben udde Anders-Ers gård Björkholmen holme
Tierp sn Björkudden terräng Anders-Ers gård Björkholmen holme
Tierp sn Björkö ägomark Anders-Ers gård Björkmossen ängsmark
Tierp sn, f. även hd Blåbärsflyn sankmark Anders-Jans gård Björkvreten åker
Tierp sn, f. även hd Blåsberget terräng? Anders-Jans gård Björkö åker
Tierp sn Bodholmen holme Anders-Jans gård Björköforsen fors
Tierp sn Bomyren ägomark Anders-Jans gård Björnbergshagen åker
Tierp sn Bomyren ägomark Anders-Jons gård Björnbo åker
Tierp sn Borrstensberget berg Anders-Lars gård Björnbomossen mosse
Tierp sn Botarbomossen mosse Anders-Mats gård Björnstenen sten
Tierp sn Boängen ägomark Anders-Mats gård Blackmyren myr
Tierp sn Boängen ägomark Anders-Måns gård Bleckarstigen skogsstig
Tierp sn Brakmyren terräng Anders-Nils gård Blåbärsflyn ängsmark
Tierp sn Brakmyren myr Anders-Ols gård Blåbärsmossen mosse
Tierp sn Brakmyren myr Anders-Ols gård Bodarna åker
Tierp sn Brattberg terräng Anders-Ols gård Bogärdsröjningen f.d. slåtteräng, nu skog
Tierp sn Braxenviken vik Anders-Ols gård Bogärdsröjningsbotten kolbotten
Tierp sn Braxenviken vik Anders-Ols gård Boholmen holme
Tierp sn Bredberget berg Anders-Ols gård Bondbyängen äng
Tierp sn Bredtegarna ägomark Anders-Ols f.d. gård Bondebobotten kolbotten
Tierp socken Brobergstorpet terräng (f.d. torp?) Anders-Pers gård Borgkyrka fornlämning
Tierp sn Bromossen mosse Anders-Pers gård Borgmyren åker och myr
Tierp sn Bromossen ägomark Anders-Pers gård Borrstensberget berg
Tierp sn Brudberget berg Annedal Saknas Boskullsbotten kolbotten
Tierp sn Brändan terräng Annedal gård Boskullsmossen mosse
Tierp sn (förr härad) Bränden terräng Annelund, se Annedal Saknas Botarbomossen mosse
Tierp sn /Se Brännberget berg Arstugs gård Botarmossbotten kolbotten
Tierp sn Bränneriåkern ägomark Arvidsbo f.d. utjord, nu del av Svanby Bottens f.d. gårdsplats
Tierp f.d. hd Brännholmen holme Askfall torp Boängen åker
Tierp sn Bröllopet terräng el. ägomark Askfallsskolan skola Boängsbackarna backar
Tierp sn Buddmyren ägomark August-Lars gård Brakmyren myr
Tierp sn Buddmyren ägomark Backboan stuga Brakmyrsbotten kolbotten
Tijerp Saknas Bultebomyren ägomark Backgården f.d. torp Braxenviken vik
Tijerp Saknas Byggmästarviken vik Bakfram stuga Bredberget skog
Tijerp Saknas Byggnadsslätten ägomark Barbo sold. torp Bredbäcksskiftet skog
Tijerp Saknas Bäcksflyn ägomark Barnmyren t. Bredbäcksängen äng
Tierp sn Dalen ägomark Berget t. Bredtegarna åker
Tierp sn Dalgubben ägomark Bergstugan torp Bredängen odlad äng
Tierp sn Dammen terräng Björnbo gård Brobergsbotten kolbotten
Tierp sn Dammossbotten f.d. kolbotten? Bladens sold. stuga Brobergsängen äng
Tierp sn Damm-mossen mosse Blåsberget gård Brobotten kolbotten
Tierp sn Dammossen mosse Blåsberget gård Brogärdet åker
Tierp sn Dammossbotten terräng Bodalund gård Brombyvallsvägen vinterväg
Tierp sn Djupakvarnen terräng Bodarna f.d. fäb. Bromossen mosse
Tierp hd Djupakvarnen terräng Bondebo by Broskogen skogstrakt
Tierp sn Djupmyren myr Bostället f.d. gård Brotegarna åker
Tierp sn Djupmyren myr Bottens f.d. stuga Brudberget skogsbacke
Tierp sn Djupmyrsbäcken bäck Brattberg f.d. stuga Bruksdammen damm
Tierp sn Djupviken ägomark? Bredbäck, Lars-Nils- f.d. fäb. Brunstöten åker
Tierp sn Domvreten ägomark Bredbäck, Söderfors- f.d. fäb. Brändan skogsskifte
Tierp sn Domvreten ägomark Bredbäcksvallen, se Lars-Nils-Bredbäck Saknas Brännberget skogsås
Tierp sn Duvgärdet ägomark Bredens sold. t. Brännberget holme
Tierp sn Dyan ägomark Bredänge herrgård Brännbergsbotten kolbotten
Tierp sn Dymmelsbobäcken bäck Bredängsvallen f.d. fäb. Brännbergsbotten kolbotten
Tierp sn Ekberget berg Bro by Brännholmen holme
Tierp sn Eke, se Ensta eke utäng Brobergstorp t. Brännlåret slåttermark
Tierp (förr rättardöme) sn Ekstubben terräng Brotorp torp Brödstuggärdet åker
Tierp sn Ekön ö Brukshemmanet gård Brölloppet åker
Tierp köping Ekön ö Bruks-Pelles gård Buddmyren ängsmark
Tierp sn Engelskan terräng Bryggares gård Bultebomyren ängsmark
Tierp sn /Se Enstabäcken bäck Brändan stugor Bunkarna åker
Tierp sn Ensta bäcken bäck Brängsvallen, se Bredängsvallen Saknas Bunkarna äng
Tierp sn Ensta eke utäng Brödstugan gård Byggmästarviken vik
Tierp sn Enstaholmen holme Bultebo Saknas Bäckgärdet åker
Tierp (förr tg) nu sn Enstaholmen holme Bultebo, Lilla by Bäcksbacken ängssluttning
Tierp sn Eskestabäcken bäck Bultebo, Stora gård Bäcksflyn äng
Tierp sn ?Faggbo förr myr /Se Byggnarns lht Bäcksäter åker
Tierp sn Fallet ägomark Bångs stuga Bäcksätersbäcken bäck
Tierp sn Fallet ägomark Bäcklösen traktnamn Dalkarlarna åker
Tierp sn Fallet ägomark Bäcklösan by Dalkarlstegarna åker
Tierp hd Fallodlingen terräng Bäcklösen by Dalmyren åker
Tierp sn Fallsmossen ägomark Bäcklösens soldattorp, se Bäcklösen Saknas Dammbacken landsvägsbacke
Tierp sn Fekars kyrke kyrka? Bäcklösens soldattorp Saknas Dammbron landsvägsbro
Tierp sn Finnmossen mosse Bäcksäter gård Dammossarna myr
Tierp sn Finnstugan f.d. torp? Bäggeby by Dammossmyren myr
Tierp sn Fittjorna ängsmark? /Se Dalbergstorp t. Dammslåttan slåtteräng
Tierp sn Fittjorna slåtteräng /Se Dalen gårdar Danspussen f.d. sjö
Tierp sn, (förr härad) Fjällbäcken bäck Dalkarlarna t. Degerberg odlad jord
Tierp sn Fjällen terräng Dalkarls, se Dalkarlarne Saknas Dittermossen mosse
Tierp sn Fjällen utäga /Se Dalmyren gårdar Djupakvarnen skvaltkvarn
Tierp (förr rättardöme), sn Fjällgärdet ägomark Daniel-Adams gård Djupgölarna mossar
Tierp sn Fjällsgärdet ägomark /Se Daniel-Måns gård Djupmyren f.d. slåtteräng
Tierp (förr rättardöme), sn Fly terräng Dansbo gård Djupmyren kärr
Tierp sn Fläskbacka terräng Degerbo traktnamn Djupmyren ängsmark
Tierp sn Flöthällen terräng Degerbo by Djupmyren myr
Tierp sn Torkrönningen terräng Degerbo Halvfare Saknas Djupmyrsbotten kolbotten
Tierp sn Fornbogärdet ägomark Djupa by Djupmyrsbäcken bäck
Tierp sn Frebro triangelpunkt Djupa by Djurstugubotten kolbotten
Tierp sn Frunsängen terräng Djupa skola Saknas Domarhagen hage
Tierp sn Frunsängen terräng Djupmyren t. Domvreten odl. jord
Tierp sn Fulmossen mosse Djupviken gård Duvgärdet åker
Tierp sn Fulön, Lilla ö Djurstugan torp Dyan odl. jord
Tierp sn Fulön, Stora ö Domaregården, se Domars gd Dymmelsbobäcken bäck
Tierp sn Fulön, Stora ö Domars gd Dånbacken landsv.backe
Tierp (förr rättardöme), sn Furuholmarna holmar Domars gård Ekbacken skogsbacke
Tierp sn *Furun holme Dragontorpet t. Ekstubben odl. jord
Tierp sn (förr eget härad) Fåfängan terräng Dunfotens stuga Ekön holme
Tierp sn Fåfängan sankmark Dymmelsbo by Elddalsberget skogsbacke
Tierp sn Fåfängan ägomark Edsbo gårdar Engelskan kärr
Tierp sn Fåfängsmyrarna myr Eskesta by Enstabäcken bäck
Tierp sn (förr eget härad) Fågelsången terräng Elds sold. stuga Erik-Larsbotten kolbotten
Tierp sn Fäbodvallen terräng Ensta, Västra resp. Östra Saknas Erik-Mats-hugget f.d. uthuggnad i skog
Tierp sn Fäboskogen terräng Ensta, Väster- by Erik-Persbotten kolbotten
Tierp sn Fäboskogen skogsomr. Ensta, Öster- by Esbo åker
Tierp sn Fäcklingsudden udde Erik-Anders gård Faggbo utdikad myr
Tierp sn Fällberget berg Erik-Anders gård Faggbobotten kolbotten
Tierp sn /Se Fällberget höjd Erik-Anders f.d. gård Faggbohagen hage
?Tierp sn /Se Fämossen mosse Erik-Anders gård Faggboskogen skogstrakt
Tierp sn Fämossen mosse Erik-Anders gård Fallen åker och skog
Tierp sn Fämyren ägomark Erik-Anders gård Fallet odl. jord
Tierp sn Fämyren ägomark Erik-Anders stuga Fallodlingen f.d. olding, nu skog
Tierp sn Förnäs udde Erik-Anders f.d. gård Fallsmossen odlad mark
Tierp förr eget hd, nu del av hd Förnäs udde Erik-Anders gård Farsbomyren odlad mark
Tierp sn Förnäs udde Erik-Ers gård Farsboröjningen f.d. röjning
Tierp f. hd, nu sn Förnäsviken vik Erik-Ers gård Fattigmossen mosse
Tierp förr eget hd, nu del av hd Förnäsviken vik Erik-Ers-i-tä gård Fickhagarna hagar
Tierp förr eget hd, nu del av hd Förnäsviken vik Erik-Ers gård Finnmossen mosse
Tierp förr hd, nu del av hd Gallbäcken bäck Erik-Ers gård Finnslåttan f.d. slåtteräng
Tierp förr hd, nu sn Gammelbovallen terräng Erik-Ers gård Finnstugan åker
Tierp sn Gammel-Gubbo terräng Erik-Ers gård Finnstughagen hage
Tierp sn Gammelmossen ägomark Erik-Ers, se Onsta f.d. gård Fittjorna slåtteräng
Tierp förr hd, nu sn Gammelmossen ägomark Erik-Ers gård Fjällbron bro
Tierp f. hd, nu sn Gammelrönningen terräng Erik-Ers f.d. gård, nu endast stuga Fjällbäcken bäck
Tierp sn Gammeltomten terräng Erik-Ers gård Fjället åker
Tierp förr hd, nu sn Gammelvreten ägomark Erik-Ers gård Fjällgårdsslumparna åker
Tierp sn Gammelängen ägomark Erik-Ers gård Fjällgärdet åker
Tierp f. hd o prosteri, nu sn Gammelängen ägomark Erik-Ers gård Fjälltä byväg
Tierp f. hd, nu sn Gatmat triangelpunkt Erik-Ers gård Fjällåkrarna åker
Tierp sn Gatmat ägomark Erik-Jans gård Flatgärdet åker
Tierp förr hd, nu sn Gladbo ägomark? Erik-Jans gård Fly sumpmark
Tierp sn Gladsjön f.d. sjö Erik-Jans gård Forkröjningen sumpig äng
Tierp förr hd, nu sn Lilla Gorsiön, se Norrsjön f.d. sjö Erik-Jans gård Fornbo odl. jord
Tierp sn Stora Gorsiön, se Sörsjön f.d. sjö Erik-Jons gård Fornboboden slåtteräng
Tierp förr hd, nu sn Granbo terräng Erik-Jons gård Forsenshage hage
Tierp förr hd, nu sn Granbysje terräng Erik-Jons eget t. Forsviken vik
Tierp förr eget härad, nu sn Granön, Mehede- ö Erik-Lars gård Frambacken f.d. byväg
Tierp sn Grimsmyren myr Erik-Lars gård Framskogen skog
Tierp sn Grimsmyren sankmark Erik-Lars gård Framängen odlad äng
Tierp sn Grote ägomark Erik-Lars gård Frebo-åsen rullstensås
Tierp sn Gruvan terräng Erik-Lars f.d. gård Frunsängen f.d. äng
Tierp sn Gruvberget terräng Erik-Lars f.d. stuga Fräkenmyren mosse
Tierp sn Gruvberget höjd Erik-Lars gård Frösröjningen åker
Tierp sn Gruvberget berg Erik-Lars f.d. gård Fulmyren myr
Tierp sn Gryttjomslund ägomark? Erik-Lars gård Fulröjningen myr
Tierp sn Gubbo terräng Erik-Lars gård Fulöarna holmar
Tierp sn o. köping Gullgruvan nedlagd gruva /Se Erik-Lars gård Furuholmen holme
Tierp sn Gullgruvan nedlagd gruva /Se Erik-Lars gård Fåfängan åker
Tierp sn Gummans botten Norra, terräng Erik-Mats gård Fåfängan f.d. slåtteräng
Tierp sn Gummans botten Södra, terräng Erik-Måns f.d. gård Fåfängan myr
Tierp sn Gummans hage ägomark Erik-Måns gård Fåfängan hage
Tyerp Saknas Gummanshålet terräng Erik-Nils gård Fålbäcken åker
Tyärp Saknas Gumsmossen mosse Erik-Ols stuga Fånbohagarna äng
Tierp socken /Se Gårsjön, Norre, se Norrsjön igenväxt sjö Erik-Ols gård Fårröjningen myr
Tierp f. hd, nu sn Gårsjön, Norra sjö Erik Ols lht Fäbodbotten kolbotten
Tierp sn Gårsjön, Norra sjö Erik-Ols gård Fäbodskogsbotten kolbotten
Tierp sn *Gårsjön, Södra igenväxt sjö Erik-Pers gård Fäbodbotten, gamla kolbotten
Tierp f. hd, nu sn Gårsjön, Södra sjö Erik-Pers gård Fäbodgärdet åker
Tierp f. hd, nu sn Gårsjön, Södra sjö Erik-Pers gård Fäbodhagen skogsmark
Tierp f. hd, nu sn Gårsjön, N:a o. S:a sjöar /Se Erik-Petter-Ers gård Fäbodskogen skogsmark
Tierp f. hd, nu sn Hagarna ägomark Erlingsbo del av Halls Fäbodvägen väg
Tierp sn Hagmyren ägomark Eskesta by Fämossen beteshage
Tierp sn Hagmyren ägomark Eskestafäbodar f.d. fäb. Färdigsmyren f.d. slåtteräng
Tierp sn Halaledet terräng Fallen gård Färgarrödjet f.d. slåtteräng, nu skog
Tierp sn Hallsboön del av Kvarnön Fallen gård Förnäs udde
Tierp sn Hallsboön ö Fallet gård Gallbäcken bäck
Tierp förr hd, nu sn Hallsboösundet sund Farsbo t. Gallbäcksvägen väg
Tierp förr härad, nu sn Hallsbäcken bäck Fastebo by Gammelgärdet åker
Tierp sn Hallstahagen terräng Fastebo, Lilla gård Gammalodlingen old. jord
Tierp förr hd. nu sn Halsboöhn ö /Se Fastebo, Stora gårdar och torp Gammalröjningen skog
Tierp sn Hamplandet ägomark Ferms sold. stuga Gammalröjningsberget berg
Tierp sn Hamplandet ägomark Finnbo Saknas Gammal-Strömsröjningen äng
Tierp sn Hamrarna ängsmark? /Se Finnbo gård Gammalvreten åker
Tierp förr hd, nu sn Harbacken terräng Finntorp Saknas Gammalängen odlad äng
Tierp sn Harvikarna ägomark Finntorp gård Generalvägen väg
Tierp sn Hatten terräng Fiskartorp f.d. t. Gilleråkrarna åker
Tierp sn /Se *Helsingzbord utjord /Se Fiskstugan lht Glädjemyren mosse
Tierp köping o. sn /Se Hjälmen terräng Fjällen lht Glasmästars sten
Tierp köping och socken /Se Holmberget berg Fjällen torp Gladbotä byväg
Tierp sn /Se Hommanskär holme Fjällen gård Gladbo åker
Tierp sn /Se Hommanskär skär Fjärdingen, se Munga-gård gård Gjusberget skog
Tierp sn /Se Hopanvikarna vikar Fjärsmans stuga Granbo åker
Tierp sn /Se Hopanvikarna vik Flaten gd Graden åker
Tierp sn /Se Hopslåtten terräng Flaten gård Granbotten kolbotten
Tierp sn /Se Horbäck vik Fornbo Saknas Ganhagen åker (f.d. hage)
Tierp köping /Se *Husbyfjärd Saknas Fornbo t. Gransvedan odl. jord
Tierp köping o. sn /Se *Husbyfjärd Saknas Fornbo t. Granön ö
Tierpa hundare och sn /Se Husforsen fors Fors Saknas Grepanbotten kolbotten
Tierp sn /Se Husön terräng Fors by Groarna åker
Tierp sn /Se Husön berg Fors gård Saknas Grole odl. jord
Tierp sn /Se Hyttbäcken bäck Forsbo torp och stugor Gruvberget skog
Tierp sn o. köping /Se Hyttbäcken bäck Framfäbodarna f.d. fäb. Gruvberget Saknas
Tierpen förr eget hd, nu sn /Se Hyttängen terräng Fredbro by Gruvberget höjd
Tierps kyrka kyrka /Se Hyttängen sankmark Fribergstorp t. Gryttjomsbacken landsvägsbacke
Tierps kyrka Saknas /Se Stora Hyttö, se Storön ö Fridå eget t. Gryttjomsgärdet åker
Tierps rättaredöme nu sn Hålgrytet terräng Fålbäcken gård Gryttjomsröjningen åker
*Agnabodha f.d. gd /Se Häggbacken ägomark? Fånbo gård Gråtarna åkrar
Agnebo fd. gd Hällbacken terräng Fäbacka stugor Grävsvinsberget berg
Agnebo gdr /Se Hällforsrönningen ägomark Fäbodängen t. Grönbotten kolbotten
Arvidsbo förr gd /Se Hällforsrönningen ägomark Fäcklinge by Gröndalsbotten kolbotten
Barbo by /Se Hällholmen udde Gammalbovallen f.d. fäb. Gröndalskällan källa
Barbo torp /Se Hällholmen holme Gammelgärdet f.d. t. Grönhagen åker
Björnbo gd *Hällröret gränsmärke /Se Gardistens sold. t. Gubbforsen fors
Björnbo gd Hässingsberget terräng Gatmot stugor Gubbo åker
Björnbo by Hästen ö Getingbo gård Gulön ö
Björnbo gd /Se Hästen holme Gideons gård Gunbobacken skogsbacke
Bondebo by /Se Högbergsparken park Gisselbo gård Gummansängen f.d. slåtteräng
»bondhebro», se Bro by *Högbergsröret gränsmärke Glädjen, Lilla gård Gustav III:s-bro bro
Bondebo gd Högmossen mosse Granbyssje stuga Gårsjön, Norra sjö
Bredbäcksvallen fäbodar /Se Högmossen mosse Granhyssje, se Granbyssje Saknas Gårsjön, Södra sjö
Bredänge gd Hökmossen mosse Grinds f.d. gård Gärdet, Norra åker
Bredänge gd Ingo källa källa Grindstugan gård Hackningen odlad äng
Bredänge gd /Se Ingbovreten ägomark Grindstugan stuga Hadebacken backe
Bredänge Saknas /Se Isaks hage terräng Grissla del av Tuva Hagbotten kolbotten
Bredänge gd /Se Jan-Hans terräng Grissla del av Tuva Hagbotten kolbotten
Bro by Jocksmossen mosse Grys stuga Hagströms-kärret myr
Bro by Jocksmossen mosse Gryttjom by Halaledet hage
Bro by Jocksmyren myr Gryttjomsfäbodarna f.d. fäb. Hallfari äng
Bro by Jonasbo skog o. åker /Se Gubbo f.d. utjord Hallsboön ö
Bro by Jonasbo skog o. åker Gubbo, Lilla eget t. Hallsboösundet sund
Bro by Junholmen holme Gubbo, Stora gård Hallsbäcken bäck
Bro by Järnvägsmossen mosse Guckudal eget t. Hallvreten odl. jord
Bro by Jörsön ö Gunarvet t. Halsen ängsmark
Bro by Kallmyren ägomark Gunnarsbo gård Hammarannasmyren delvis odlad myr
Bro by Kallåsbäcken bäck Gustav-Anders gård Hamnbacken berg
Bro by /Se Kamsängen terräng Gustav-Anders lht Hamplandet åker
Bro by /Se Karlskronamossen mosse Gåvastbo Saknas Hamplandet åker
Bro by /Se Karsudden terräng Gåvastbo by Hamplandsåkrarna åker
Bro Saknas /Se Kilarna ägomark Gåvastbo station hållplats Hamrarna ängsmark
Bultebo gd Kilarna ägomark Gästgivaregården gård Handlarebacken landsvägsbacke
Bultebo by /Se Kilen ägomark Göran-Ers f.d. gård Haraledet beteshage
Bäcklösen by Kilen ägomark? Halls by Harbotten kolbotten
Bäcklösen by Kilholmen holme Halls sold. stuga Harbovägen landsväg
Bäcklösen by Kilsberget berg Halls, Väster- Saknas Harvikarna odlad jord
Bäcklösen by /Se Kilsmyrbotten terräng Halls, Öster- Saknas Harvikarna f.d. slåtteräng
Bäcklösen by /Se Kilsmyren myr Hallsberg stuga Hatten skog
Bäcklösen by /Se Klockbotten terräng Hallsingsbo f.d. utjord, nu stugor Hatten skogsskifte
Bäggeby by Klosterhagen terräng Hallsta gård Heden väg
Bäggeby by Klubbarsmyren myr Hallstafäbodar f.d. fäb. Hembotten kolbotten
Bäggeby by Klövtrånget terräng Halvspannen, se Munga-gård f.d. gård Hembotten kolbotten
Bäggeby by Knaperberget triangelpunkt Halvtunnan f.d. gård Hemgärdet åker
Bäggeby by /Se Knuten terräng Hammar-Annasmyren Saknas Hemgärdet åker
Bäggeby by /Se Knuten terräng /Se Hamrarna gård Hemviken vik
Bäggeby by /Se Knuten terräng /Se Hamrarna gård Hemängarna ängar
Bäggeby by /Se Knutmossen mosse Harbacken stuga Hemängarna sumpäng
Dansbo gd /Se Knutmossen mosse Hasselbergs gård Hemängen åker
Degerbo by Knutstugan terräng Hatten t. Hemängen äng
Degerbo by Kolmilön ö Hatten lht Hemängen beteshage
Degerbo by Kolmilön ö Hattmakarns f.d. stuga Hemängen åker
Degerbo by Kolmyren ägomark Hembygden f.d. folkhögskola, nu pensionat Hemängen äng
Degerbo by Kolsvedden terräng Hemgården f.d. gård, nu ålderdomshem Herrängen åker
?Degerbo by Korsboskogen terräng Hemmings gård Hokarsbacken landsvägsbacke
Degerbo by Korskullabacken ägomark Hennings gård Holmbotten kolbotten
Degerbo gd Korulla ägomark? (ev. gård) Hennings gård Hopanjorden gemensam plars för sold.torp
Degerbo by Kransen terräng? (ev. torp) Herränge gårdar Hopslåtten betesmark
Degerbo by /Se Krappan ägomark? Hilletorp stuga Hummelgårdsbacken f.d. hummelgård
Djupa by Krutarmyren myr Hjortens stuga Hummelgårdsbacken betesmark
Djupa by /Se Kråkmossen mosse Hjortens, Gammal- f.d. sold. stuga Hummelgårdsgärdet åker
Dorkarby (=Strömsberg) gd /Se Kråkskär udde Hjortskräddarns f.d. sold. stuga Hummelgårdsgärdet åker
Dymmelsbo by Kråkskär skär Hjälmens gård Hundplågan f.d. slåtteräng
Dymmelsbo by Krånkvreten ägomark Hurras stuga Hundplågan sumpig äng
Dymmelsbo by Kulbo terräng Husby kungsgård gård Huvudet ängsmark
Dymmelsbo by Kullarna terräng Husbyborg gård Husängsholmen holme
*Edsbo Saknas Kullerholmarna holmar Husbykvarnen kvarn Husön holme
Elingbo by /Se Kungshamn utflöde Huvjurs gård Huvjursbacken backe
Elingbo by /Se Kungshamn förr namn på del av Tämnaren /Se Håkans gård Hyttan skogstrakt
Ensta, se Österensta by Kungsviken vik Häggsvreten sold. t. Hyttan slåtteräng
Ensta by Kungsviken vik Häktebo gård Hyttbotten kolbotten
Ensta, Väster- och Öster- byar Kungsängen ägomark Hällfors gård Hyttbäcken del av Råmyrsbäcken
Ensta byar Kvarnmyrbäcken bäck Iggelbo by Hyttbäcken bäck
Ensta, Väster- o. Öster- byar Kvarnmyrbäcken bäck Illmorsberg, se Imersberg Saknas Hyttskvalet vattenfall
Ensta (numera Väster- och Öster-) byar Kvarnmyren myr Ilmersberg, se Imersberg Saknas Hålet bredvid f.d. slåtteräng
Ensta, Väster- o. Öster- byar Kvarnmyren myr Ilmårsberg Saknas Hålgryte berg
Ensta, Väster- och Öster- byar Kvarnmyren myr Imersberg gårdar Hålgrytebotten kolbotten
Ensta by Kvarnsängen terräng Inbarbo stuga Håmmanskär holme
Ensta, Väster-, o. Öster- byar Kvarnängen terräng Ingbo del av Vallby Håmmanskär holme
Ensta, Väster- by Kyan ägomark Jan-Anders gård Håmmanskär holme
Ensta, Öster- by Källviken vik Jan-Anders gård Häfsingsberget berg
Ensta by Källviken vik Jan-Erik-Jans gård Häggbacken backe
Ensta, Väster- o. Öster- byar /Se *Kälsholm ö Jan-Erik-Jans gård Häktbomossen skog
Ensta, Väster- o. Öster- byar /Se Käringknogarna terräng Jan-Ers gård Hällbotten kolbotten
Ensta, Väster o. Öster byar /Se Käringknogarna höjd Jan-Ers f.d. gård Hällbotten kolbotten
Eskesta by Käxmossen mosse Jan-Ers gård Hällholmen holme
Eskesta by Ladön ö Jan-Ers gård Hästhagen hage
Äskesta by Laggen ägomark Jan-Ers gård Hästhagen åker och äng
Eskesta by Lejonmossen mosse Jan-Jans stuga (förr) Hästhagen åker
Äskesta by *Liljeholmen holme Jan-Jans gård Hästhagen skogsmark
Eskesta by Liljeholmen holme /Se Jan-Jans gård Hästhagen beteshage
Eskesta by Lillsved terräng Jan-Jans gård Hästhagsbotten kolbotten
Äskesta by Lindgrensrönningen terräng Jan-Jans f.d. gård Hästhagsbotten kolbotten
Äskesta by Lindgrensrönningen sankmark Jan-Jans gård Hästhagsskiftet skog
Äskesta by Lindnäs udde Jan-Jans gård Hästängen äng
Äskesta äng Saknas Lindnäs udde Jan-Jans gård Högangärdet åker
Eskesta by Lindskär holme Jan-Lars gård Högbacken landsvägsbacke
Äskesta by Lindskär holme Jan-Mats f.d. gård Högbacksslätten odl. jord
Eskesta by /Se ?Lindön holme Jan-Mickels gård Högbotten kolbotten
Eskesta by /Se Lindön ö Jan-Ols stuga Högbotten kolbotten
Eskesta by /Se Lissmossen mosse Jan-Pers f.d. gård Högbotten kolbotten
Eskesta by /Se Lissmossen mosse Jan-Pers gård Högbotten kolbotten
Eskesta by /Se Lissnerven ägomark Jan-Pers f.d. gård Högmossen torvmosse
Faggeboda förr beb? Liss-svedjan terräng Jan-Pers gård Hökmossen mosse
Farsbo torp /Se Liss-svedjan terräng Jan-Pers gård Imbarbo åker
Fastebo by Lissängen ägomark Jan-Pers gård Ingbo-källa källa
Fastebo gd Ljusberget terräng Jeans gård Ingbovreten åker
Fastebo by /Se Ljusberget terräng Johan-Anders gård Jakobsbotten kolbotten
Fastebo gd /Se Lortbrobotten terräng Johannes-Karls stuga Jan-Andersbotten kolbotten
Finnbo gd Lorthamra holme Johans på gärdet gård Jan-Ersbotten kolbotten
Finnbo gd /Se Lorthamra holme Jollers gård Jan-Hansbotten kolbotten
Fjällen gd Lortmyren ägomark Jonas-Lars gård Jan-Hansmyren mosse
Fogelbo beb? /Se Lugnet terräng Jon-Anders f.d. gård Jan-Hansmyren myr
Fornbo torp Lukholmen holme Jon-Lars lht Jan-Hansängen myr
Fornbo torp /Se Lundbyängen ägomark Jon-Pers gård Jan-Olsbotten kolbotten
Fors gd Lundbyön ö Julinsas gård Jockshällarna hällar
Fors gd Lundbyön ö Julinsas gård Jockshällsskiftet skogsmark
?Fors hg Lundbyösundet sund Jullas stuga Jocksmossen mosse
Fors hgd Lurboängarna ägomark Kajsa-på-hörnet f.d. stuga Jocksmossen mosse
Fors gd Lurboängarna ägomark Kammarrådets gård Jonasbo skog och åker
Fors herrg. Långberget berg Kammars gård Jons-röjningen f.d. slåtteräng
Fors by Långberget triangelpunkt Karl-Anders gård Junholmen holme
Fors hg Långberget triangelpunkt Karl-Ers gård Järpbotten kolbotten
Fors säteri Långbron bro Karl-Jans gård Kallmyren odl. jord
Fors hg Långgärdet ägomark Karl-Karls gård Kallås f.d grustag och ås
Fors gd /Se Långholmen terräng Karl-Karls gård Kallåsbäcken bäck
Fors by Långholmen berg Karl-Mats gård Kalvhagen beteshagar
Fors by Långmyrarna myr Karsrudden gårdar Kalvhagen hage
Fors hg /Se Långnäsudden udde Kastebo by Kamsängen åker
Fors by /Se Långviken vik Katrinedal Saknas Kappen skogsbacke
Forsbo by Långängen ägomark Katrinedal del av Bro Karins hålet slåttermark
Frebro by Lökholmarna terräng Kilen gård Karl-Matsodlingen skog
Frebro by Lökholmarna holmar Klaraberg stuga Karlskrona kolb.
Frebro by Löten terräng Klas-Ols gård Karlskvarnen fors
Frebro by Löten terräng Klasberg stuga Kasrudden myr
Frebro by Lövgrenskärret kärr Klingsbo Saknas Kastebohagen åker
Frebro by Mamre ägomark? (ev. torp) Klingsbo gård Kilarna åker
Frebro by Marsjöberget malmförande berg /Se Klockaregården bost. för klockare Kilen åker
Frebro by Marsjö hytta, se Vissjö hytta nedlagd hytta /Se Kläringe, se Sävattbo traktnamn Kilsberget skogsbacke
Frebro by? Marsjön sjö /Se Knuten, se Knutstugan Saknas Kilshagen åker och äng
Frebro by Marsjön sjö Knutkulla gård Kilskiftet skogsskifte
Frebro by Marsjön sjö Knutstugan f.d. stuga Kilsmyrarna f.d. slåtteräng, nu skog
Frebro by Mats-Lars hage terräng Knösen t. Kilsmyrsbotten kolbotten
Frebro by *Mehede bys skog skog Kopparslagares gård Kiltegarna åker
Frebro by Mehedebäcken vik Korsbo del av Gryttjom Kitteln sumpig äng
Frebro by Mellanön ö Korulles stuga Klingforsen fors
Frebro by /Se Mickelsboängen ägomark Kovälla t. Klockarholmen holme
Frebro by /Se Mitteludden udde Kranstorpet f.d. t. Klosterhagen oxellund
Frebro by /Se Mittskog terräng? (v. gård) Kroken lht Klubbarsmyren myr
Frebro by /Se Mittängen ägomark Kronstugan stuga Klubbarsmyrsbotten kolbotten
Frebro by /Se Mon terräng Krypet öknamn på Markarbo Klubben utdikad myr
Frebro by /Se Mon terräng Kulbo gd Klubben skogsmark
Fredbro by Mossarna ägomark Kulbo gård Klubbotten kolbotten
(?) Fålbäcken gd Mossbotten terräng Kullen gård Klövtrånget f.d. slåtteräng, nu skog
Fålbäcken gd Mungavallen fäbovall /Se Kungsängen gård Knaperberget samling rullstenar
Fålbäcken gd Mungaängarna terräng Kvicks sold. t. Knaperkullen kulle
Fånbo gd Mungaösten terräng Kvistens stuga Knuten skogsskifte
Fäcklinge by Mungaösten skogsomr. Källbo stugor Knutkulla åker
Fäcklinge by »mungekarle giærdhe» åkrar Köpingen köping Knutmossen mosse
Fäcklinge by Muren triangelpunkt Lans sold. stuga Knösbotten kolbotten
Fäcklinge gd:ar Muren myr Lars-Anders gård Kohagarna hagar
?Fäcklinge by Musen holme Lars-Anders gård Kohagen åker
Fäcklinge by Muskarbodiket bäck Lars-Bengts gård Kolfallet mosse
Fäcklinge by? Muskot terräng Lars-Ers gård Kolmilön holme
Fäcklinge by Myrarna ägomark Lars-Ers gård Kolmyren odlad äng
Fäcklinge by Mysberget berg Lars-Ers gård Kolmyrsbotten kolbotten
Fäcklinge by Månkarbo triangelpunkt Lars-Ers gård Kolsveden odl. jord
Fäcklinge by Mörkdal terräng? Lars-Ers f.d. gård Kolsveden f.d. hage, nu skog
Fäcklinge by Nainsgärdet ägomark Lars-Ers, se Onsta f.d. gård Kopparbotten kolbotten
Fäcklinge by Nils-Massberget berg Lars-Ers gård Kopparslagarodlingen hage
Fäcklinge by /Se Nionbergssjön försv. sjö /Se Lars-Ers gård Koranten åker
Fäcklinge by /Se Niondebergssjön försv. sjö Lars-Ers gård Korasje slåttermark
Fäcklinge by /Se Nordanbäcken ägomark? Lars-Jans lht Korsbobotten kolbotten
Gammelbovallen, Gamla fäbodar /Se Norrboängen ägomark Lars-Jans gård Korsboskogen skogstrakt
Gammelbovallen, Nya fäbodar /Se Norrsjön igenväxt sjö Lars-Jons gård Koslingran åker
Getingbo gd /Se Norrsjön igenväxt sjö Lars-Lars gård Kovällagärdet åker
Gisselbo gd Norrsjön f.d. sjö? Lars-Lars gård Kovällagärdet åker
Gisselbo gd Norrskogen terräng Lars-Lars gård Kransgärdet åker
Gisselbo gd Norrskogen skogsomr. Lars-Lars gård Kransmålen åker
Gisselbo gd /Se Norrstängslan ägomark Lars-Lars gård Krokhagen beteshage
Grimsarbo gd Norrsveden triangelpunkt Lars-Lars f.d. gård Krutarmyren myr
Grimsarbo gd Norr-Tämman, se Tämnaren sjö Lars-Lars gård Kryddgården odl. jord
Grimsarbo by Norrvreten ägomark Lars-Lars f.d. gård Kråkmossen mosse
Grimsarbo gd /Se Norrvreten ägomark Lars-Lars gård Kråkmossen mosse
Grissla by /Se Norrängen ägomark Lars-Lars gård Krånkvreten åker (soldatjord)
Gryttjom by Norrängen ägomark Lars-Mats (styckad) gård Kubbröjningen åker
Gryttjom by Norrängen ägomark Lars-Mats gård Kubäckdalen kärr
Gryttjom by Nybohällarna terräng Lars-Nils, se Lars-Lars gård Kulbäcken del av Munga-bäcken
Gryttjen by Nybotten terräng Lars-Ols gård Kullarna begravningsplats
Gryttjom by Nybotten f.d. kdbotten? Lars-Ols gård Kullerholmsforsarna forsar
Gryttjom by Nygårdshagen terräng Lars-Ols gård Kulorna plats
Gryttjen by Nyhagen terräng? Lars-Ols gård Kungensstall skogsbacke
?Gryttjom by Nymyrarna ägomark Lars-Petter-Måns gård Kungsviken vik
Gryttjom by Nynäs ägomark Lars-Petter-Måns f.d. gård Kungsängen åker
Gryttjom by Nyodlingen ägomark Lars-Toms, se Lars-Lars gård Kupparbo boplats
Gryttjom by /Se Nyängarna ägomark Lassas gård Kvarnbacken landsvägsbacke
Gryttjom by /Se Nätholmen holme Lillhaken stuga Kvarnbron bro
Gryttjoom Saknas /Se Nötberget berg? Lilljans t. Kvarnbäcken bäck
Gryttjom by /Se Nötbergskilen skogsomr. Lillskräddarns stuga Kvarngärdet åker
Gryttjom by /Se Nöttbergkilen terräng Lindesberg gård Kvarnmyren myr
Gryttjom by /Se Ol-Jans-vreten ägomark Lindströms på hagen eget t. Kvarnströms-röjningen slåttermark
Gryttjom by /Se Onsjömyren myr Lindströms på vretarna gård Kvarnsängen f.d. slåtteräng
Gryttjom by /Se Onskarbyängen ägomark Lissarbo gård Kvarnsängsbotten kolbotten
Gryttjom by /Se Onskarbyängen ägomark Lissarbomaden Saknas Kvarnvreten åker
Gryttjom by /Se Onsviksharet holme Lockelsbo by Kvarnängen åker
Gryttjom by /Se Onviksharet grund Luderplatsen gård Kviströjningen myr
Gryttjom by /Se Orrbotten terräng Lugnet t. Kviströjningsbotten kolbotten
Gryttjom by /Se Oxbacken terräng Lundby för by, nu herrgård Kyan åker
Gryttjoms vall fäbodar /Se Oxbackmyren myr Lundbyfäbodarna f.d. fäb. Kyrkgärdet åker
Gubbo gd Palmodlingen terräng Lurbo lht Kyrkgärdet åker
Gubbo gdr /Se Palmodlingen ägomark Lurens gård Kyrkgärdet åker
Gubbo gd:ar /Se Per-Ersbotten terräng Lågbo by Kyrkhagen odl. jord
Gullgruvan nu ödegruva /Se Per-Ers-odlingen terräng Långkyan lht Kyrkvärdsbotten kolbotten
Gunnarsbo gd Pærsbo triangelpunkt Långkyan del av Bro Kyrkåkern åker
Gunnarsbo gd Pers-Ersbotten f.d. kolbotten? Långviken stugor Kyorna slåttermark
Gunnarsbo gd /Se Pilbomyren ägomark Länsmansbostället gård Kålrönningen våtäng
Gåvastbo by /Se Pilboängen ägomark Läsars gård Källbobotten kolbotten
Halls by Pillern holme Löten Saknas Källfjällen odl. jord
?Hals by Piparboängen ägomark Löten f.d. t. Källslätt åker
Halls by Piparboängen ägomark Löten gård Källviken vik
Halls by Posthagen terräng Löten, Lilla f.d. by, (gårdar), nu stuga Käringbotten kolbotten
Halls by? Prästgårdsängen ägomark Löten. Stora f.d. by Käringforsen fors
Halls by Prästön ö Lövbyssje hemman Käringknogan backe
Halls by Prästön ö Lövbyssje f.d. stuga Käringknogen backe
Halls by Prästösundet sund Mamre stuga Käringmyrsrännan myr
Halls by Pålsbomossen mosse Mandal del av Halls Kärrbotten kolbotten
Halls (numera Västra o. Östra) byar Pålsbomossen mosse Markarbo gård Kärrbotten kolbotten
?Hals by Pärten terräng Marsjön gårdar Köksan f.d. slåtteräng, nu skog
Hals by Pölsan ägomark Marsjövallen f.d. fäb. Kötthällen f.d. skogsäng, nu skog
Hals by Raklösberget triangelpunkt Maskins-Pelles gård Kötthällsbotten kolbotten
Halls by Raklösberget triangelpunkt Mats-Anders gård Ladbacken byväg
Halls by Rangiln terräng? Mats-Anders gård Ladön holme
Halls by Rann sankmark Mats-Anders gård Laggarna f.d. slåtteräng, nu skog
Halls by Rasbo terräng Mats-Anders gård Laggen odl. jord
Halls by /Se Rasbo terräng Mats-Ers f.d. gård Lars-Ersforsen fors
Halls by /Se Ringelbohålet ägomark Mats-Mats gård Lars-Karlsbottnarna kolbottnar
Hals by /Se Ringelbohålet ägomark Mats-Mats gård Lars-Larsbotten kolbotten
Hals by /Se Ringfare terräng Mats-Pers f.d. gård Lerbäcksgärdet åker
Halls, v. o. Ö. byar /Se Ringvallen idrottsplats? Mehede by Lergroparna åker
Hallsfäbodar Saknas /Se Rocksviarna ägomark Mehedeby Saknas Lerkaksgärdet åker
Hallsingsbo stugor /Se Rogarna ägomark Mehedefäbodarna f.d. fäb. Lertäkten betesmark
?Hallsta by Roghagen ägomark Mellanbo stugor Lillbotten kolbotten
Hallsta by Rossen ägomark Mickel-Jans gård Lillfallet betesmark
Hallsta gd /Se Rossön ö Mickelsbo by Lillgärdet åker
Hallsta gd /Se Ruddehagen terräng Mittskog gård Lillgärdet åker
Hallstafäbodar Saknas /Se Rudden ägomark Molsbo, se Målsbo Saknas Lillgärdet åker
Halsbosvia torp Rudden ägomark Mon stuga Lillhagarne åker
»henricsbodha» = Hindersbo f.d. gd Rudden ägomark Mossbo, se Mossbo, Väster- Saknas Lillhällen häll
»Henricsbodha» = Hindersbo förr gd /Se Rudden terräng Mossbo, Väster- gård Lillkanalen å
»holmgerssarffwedt» beb.? Rudden terräng Mossbo Väster nybild. fst Lillmossen mosse
(»holuidhabo» = Holvarbo f.d. gd Rudden ägomark Mossbo, Öster- t. Lillröjningen skog
Holuidhabo förr gd /Se Rudden ägomark Mosselbo f.d. utjord Lillröjningen f.d. ängsmark
Husby kvarn Rudsjön försv. sjö /Se Mossen eget t. Lillskogen skogsskifte
Husby f.d. gd Rudsjön ägomark Mossgubbens hus Lillängen åker
Husby kvarn Rudsjön ägomark Munga Saknas Lillängen åker
Husby kvarn Rudsjön sjö /Se Munga by Lillängen äng
Husby by Rudsjöåsen terräng Munga by Lillängsberget berg
Husbykvarn kraftverk Rudsjöåsen terräng Munga-gård förr bondgårdar Lindnäs udde
Husby kvarn Rullarna ägomark Mungaknuten f.d. stuga Lindängen åker
?Husby kvarn Rullarängen terräng Mungatorpen sold.stugor och andra småstugor Lindängen åker
Husby kvarn Saknas Ruvelbosjön försv. sjö /Se Mungavallen fäbodar Lindön ö
Husby by Ryan ägomark Mungavallen f.d. fäb. Lissarbobergen skogstrakt
Husby kvarn Rålösan ägomark Muskarbo by Lockelsbosmöret sten
Husby kvarn Råsbomyren ägomark Myrbyn del av Mehede Lockelsbosmöret sten
Husby, se Husbyborg gd Råsbomyren ägomark Målsbo torp Lortbotten kolbotten
Husbyborg gård /Se Rättarharet ö Månkarbo by Lortmyren åker
Husbyborg gd, förr kungsgård /Se Rättarharet holme /Se Månkarbo pst Lukan holme
?Husbyborg gd Rönningarna ägomark Månkarbo by Lundbyfäbodarna skogsskifte
Husbyborg (förr Husaby) gd Rönningarna ägomark Månkarbo Djupmyren Saknas Lundbygärdet åker
Husbyborg (förr Husaby) gd Rönningen ägomark Månkarbo fäbodar Saknas /Se Lundbymyren myr
Husbyborg gd Rönningen ägomark Månkarbo tertiärstation, se Degerbo Saknas Lundbyön ö
Husbyborg gd Rönningsbottnen terräng Måns-Lars gård Lundbyösundet sund
Husbyborg gd Rönningshagen ägomark Måns-Pers gård Lunderängen åker
Husbyborg hg Rönningshagen ägomark Mårtens gård Lundsbotten kolbotten
Husbyborg gd Rönningstä terräng Mårtens f.d. gård Lundsgummanshålet f.d. slåtteräng, nu skog
Husbyborg (förr Husby) gd Rötmyren myr Mårtens-Jans gård Lundströmsbotten kolbotten
Huabyborg gd /Se Sandarna åker /Se Nain f.d. stuga Lundtegarna åker
Husbyborg hg /Se Sandaråkrarna åkrar /Se Nils-Anders gård Lurboängarna åker
Husbyborg gd /Se Siggbo terräng Nils-Anders gård Lusberget holme
Husbyborg gd /Se Sikmossen mosse Nils-Mats f.d. gård Lusbotten kolbotten
Husbyborg gd /Se Sikten ö Nils-Pers gård Lustgården f.d. slåtteräng
Husbyborg gd /Se Simuddarna udde Nilsbo stugor Långberg berg
Husbyborg Saknas /Se Simuddarna uddar Nordanbäcken Saknas Långberget skog
Husbyborg gd /Se Sjöbergsmossen ägomark Nordanåker t. Långberget stenbacke
Hydingsbo gd /Se Sjöbergsmyren ägomark Nordanåker t. Långberget skogsbacke
Häklinge, se Fäcklinge by Sjölunda terräng Nordbäckssidan Saknas Långberget bergskulle
Hällefors gd Sjöängen terräng Norrbacken torp Långbron bro
Hällfors gd /Se Sjöängen sankmark Norrbo torp Långdammsudden ö
Iggelbo gård Skallmyren ägomark Norrgården gård Långgärdet odl. jord
Iggelbo by Skanshällarna terräng Norrgården gård Långhagarna åker
Iggelbo by Skanshällarna höjd Norrgärdet f.d. gård Långhagarna åker
Iggelbo by Skansröret förr gränsmärke Norrmunga Saknas Långhagen odl. jord
Iggelbo by /Se Skarpberg terräng Norrsveden f.d. t. Långholmen berg
Iggelbo by /Se Skarpberg terräng Norrsveden t. Långholmen holme
Iggelbo by /Se Skogsängen terräng Nybo f.d. kolartorp Långängen odl. jord
Illmårdsberg gd Skomakarholmen terräng Nybonds gård Löten skogsskifte
*Imparabodhum f.d. gd Skomakarholmen holme Nybonds gård Lötgärdet åker
Ingbo del av by /Se Skomakarrönningen ägomark Nybonds gård Lötängen äng?
Irebro Saknas Skorprisröret förr gränsmärke Nygård gård Lövboberget berg
Jonasbo förr beb? *Skoprisröret gränsmärke Nygård gård Lövbyssjebotten kolbotten
Kaplansbostället eccl. boställe /Se Skottkullbackarna terräng Nynäs torp Lövröjningen åker och skogsbacke
Karsrudan torp Skrammelön ö Nys, Gamla sold.stuga Maklösan äng
Kastebo by Skripo ägomark Nys, Unga sold.stuga Malderforsen fors
Klingsbo by Skruven ägomark? (ev. gård) Nytorp t. Malingsbotten kolbotten
Klingsbo gd Skruvkärret kärr Nyväga lht Malmvägen del av Söderforsvägen
Knutkulla torp Skruvmossen mosse Nötberget gård Malmvägen väg
Knutkulla by /Se Skyberget berg Nötbo eget t. Mamrorna åker
Konungshusby, se Husbyborg gd, förr kungsgård Skyberget höjd Odensfors by Mandalsbotten kolbotten
Kovälle torp *Skåprisröret gränsmärke /Se Odlingen avs Markarudden udde
Kovälla torp Skägget ö Ol-Ers gård Markshagarna skogsbackar
Kulbo gd /Se Skärpan ägomark Ol-Jans f.d. gård Markstä väg
*Kungsallmänningen allmänning Slingerbacken terräng? Ol-Jans gård Marsjödiket bäck
Källbo stugor /Se Slinkomskiftet terräng Ol-Ols gård Marsjön sjö
?Lissarbo gd /Se Slinkomskiftet skogsparti Ol-Pers gård Marsjöskiftet skog
Lockelsbo by Slinkomvallen terräng Ol-Pers gård Marsjöängen f.d. slåtteräng (»slåtta»)
Lockelsbo by Slinkomvallen f.d. fäbod? Olof Degerbergs röjning Saknas Matsjonsröjningen f.d. ängsmark
Lockelsbo by /Se Slumparna ägomark Olov Degerbergs röjning, se Stynsberg traktnamn Mehedekällen skogsskifte
Lundby by Slumparna ägomark Olov-Ols gård Melindersbotten kolbotten
?Lundby by Slätängen ägomark Olov-Ols gård Mellanboskogen skog
Lundby by Slätängen ägomark Olov-Ols gård Mickelsbo-värnar åkerjord
Lundby by /Se Smedberget berg Onskarby by Missberg åkerbacke
Lundby gd /Se Smylbacken terräng? (ev. gård) Onsta Saknas Mittbotten kolbotten
Lundby gd /Se Smörholmen terräng Onsta f.d. by Mittgropen kolbotten
Lundby fäbodar Saknas /Se Smörholmen terräng Onstafäbodarna f.d. fäb. Mittgropskällan källa
Lågbo by Snåret terräng Ordens gård Mittitegen äng
Lågbo gård Sotmossen mosse Ordsbo by Mjölnarodlingen f.d. odling, nu skog
Lågbo gd Spismyren ägomark Pell-Pers gård Mobotten kolbotten
Lågbo gd Spismyren ägomark Pell-Pers gård Morfars röjning f.d. ängsmark
Lågbo by /Se Spjutmossen mosse Pell-Pers gård Morotstäppan sumpäng
Löt by Spjutmossen mosse Pell-Pers gård Mossarna utdikad myr
Löt, Stora o. Lilla förr byar /Se Spjällen ägomark Pell-Pers f.d. gård Mossbackarna backar
Lötens fäbodar Saknas /Se Spjället terräng? Pell-Pers gård Mossbotten kolbotten
Löten torp /Se Spångudden terräng Pell-Pers f.d. gård Mossbäcken bäck
?Markarbo g. Stavern ö Pell-Pers gård Mossen mossmark
Markarbo gd Stavrumsmyren ägomark Pell-Pers gård Mosshagsskiftet skogsskifte
Markarbo gd /Se Stavrumsmyren ägomark Per-Anders gård Mosstegarna åker
Markarbo gård /Se Stenbäcksön ö Per-Anders gård Mosstegshagarna åker
Martinsbo lht /Se Stenhagen terräng Per-Anders gård Mungabäcken bäck
Mehede by Stenkyrkan terräng Per-Anders gård Mungabäcken bäck
Mehede by Stenmyre ägomark Per-Anders gård Muren, se Norrmyrarna Saknas
Mehede by Stora tegen ägomark Per-Ers gård Musen holme
Mehede by Storberget berg Per-Ers gård Muskarkvarnsberget berg
Mehede by Stordalen terräng Per-Ers stuga Muskot åker
Mehede by Stordalen terräng Per-Ers gård Muskotrudden slåttermark
Mehede by Stormossen mosse Per-Ers gård Myrarna odlad äng
Mehede by Stormossen mosse Per-Ers gård Myrbacken skogsbacke
Mehede by Stormossen mosse Per-Ers gård Myrbotten kolbotten
Mehede by Stormyren ägomark Per-Ers t. Myren åker
Mehede by Stormyren myr Per-Jakobsstugan f.d. stuga Myrhagarna åker
Mehede by Storvreten terräng Per-Jans gård Månkarboslätten åkerjord
Mehedeby by Storängen terräng Per-Jans gård Månkarboviken vik
Mehede by Storängen ägomark Per-Jans gård Mårsängen äng
Mehede by /Se Storängsskogen terräng Per-Jans f.d. stuga Mårten-Persbotten kolbotten
Mehede by /Se Storängsskogen skogsomr. Per-Jans gård Måttvreten åker
Mehede by /Se Storön ö Per-Jans gård Mördarbacksbotten kolbotten
Mehede by /Se Storön ö Per-Jans gård Mörkdal åker
Mehede by /Se Storön ö Per-Jans gård Mörkdalsbotten kolbotten
Mehede by /Se Storön ö Per-Lars f.d. stuga Mörtvreten åker
Mehedeby by /Se Storön ö Per-Lars gård Mörtvreten åker
Mehede by /Se Strands källa källa Per-Lars gård Nainsgärdet åker
Mehedeby samhälle /Se Stommaren, se Strömaren sjö Per-Lars f.d. gård Navelängen åker
Michelsbo by Strömaren sjö Per-Lars stuga Nilsasvreten åker
Mickelsbo by Strömaren sjö Per-Lars gård Nils-Persbotten kolbotten
Mickelsbo by Strömaren sjö Per-Lars f.d. gård Nollpunktsbotten kolbotten
Mickelsbo by /Se Strömaren sjö Per-Lars gård Norrbysröjningarna skogsmark
Mickelsbo gd /Se Strömaren sjö Per-Magnus gård Norrgärdet åker
Mickelsbo fäbodar Saknas /Se Strömaren sjö Per-Mats gård Norrgärdet åker
Munga by Strömaren sjö Per-Måns gård Norrgärdet åker
Munga by Strömaren sjö Per-Mårtens gård Norrgärdet åker
Munga by Strömaren sjö Per-Nils gård Norrgärdet åker
Munga by? Strömaren sjö Per-Ols gård Norrgärdet åker
Munga by Strömaren sjö Per-Ols gård Norrgärdet åker
Munga by Strömaren sjö Per-Ols gård Norrgärdet åker
Munga by Strömaren sjö Per-Ols f.d. gård Norrgärdet åker
Munga by Strömaren sjö /Se Per-Ols gård Norrhagen åker
Munga by Strömaren sjö Per-Pers gård Norrhagen åker
Munga by Strömaren sjö /Se Per-Toms f.d. gård Norrmyrarna odlad mark
Munga by Strömaren sjö /Se Per-Toms gård Norrskallmyren f.d. slåtteräng
Munga by Strömmaren sjö /Se Per-Toms gård Norrskogen skogsskifte
Munga by Strömaren sjö /Se Persbo gård Norrskogen skogstrakt
Munga by Strömmaren, se Strömaren sjö Pettersborg stuga Norrstängseln åker
Munga, Norra o. Södra byar Siöön Strömmaren, se Strömaren sjö Pilbo gd Norrstängslan odl. jord
Munga by Strömbäcken, Norra bäck Pilbo förr utjord, nu gårdar Norrvreten odl. jord
Munga by /Se Strömbäcken, Södra bäck Pingels gård Norråkern åker
Munga byar /Se Stubbsveden ägomark Piparbo gård Norråsen landsvägsbacke
Mungavallen fäbodar /Se Stymmelängen ägomark Postboda gård Norrängen åker
Munkarbo, se Månkarbo Saknas Stängslan terräng Postboda, se Postbone Saknas Norrängen odl. jord
Muskarbo gd Stängslan terräng Postbone gård Norrängen åker
Muskarbo gd Stängslan ägomark Prästgården kyrkoherdebostad Norrängen åker
Muskarbo by /Se Stängslan ägomark Pålsbo gård Norrängsmossen mosse
Muskarbo by /Se Stövelbotten terräng Päronhåvens f.d. gård Norrängsvägen väg
Muskarbo by /Se Sundomnas, se Sundsnabben udde Ragvalsbo gård Norröjningen slåtteräng
Muskarbo by /Se Sundsnabben udde Raklösen by Nybobotten kolbotten
Muskarbo by /Se Sunnanbäcken ägomark? Raklösen, se Ullfors traktnamn Nybotten kolbotten
Mydeedhne, se Medede by Svartrosmossen mosse Rallingborg gård Nybotten kolbotten
?Målsbo torp /Se Svartån å /Se Rasbo f.d. gård Nyhagen backe och åker
Månkarbo by Svartån å Rasks f.d. sold.gård Nymyrarna ängsmark
Månkarbo by Svartån bäck Ringelbo t. Nymyren åker
Månkarbo by Sviabottensmossen mosse Ringfare stuga Nymyren f.d. ängsmark
Månkarbo by /Se Svinsjön ägomark Rings hus Nymyrsmossen mosse
Månkarbo by /Se Svinvreten ägomark Roligs sold.stuga Nyrödjet skogsmark
Månkarbo by /Se Svinön ö Rotskär skogv.bostad Nyröjningen myr
Månkarbo by /Se Svinösundet sund Rudden gård Nyröjningen nu skog
Mälbo rättaredöme f. rd Svödden ägomark Rullarna stugor Nyvägen landsväg
Mälbo rättaredöme f. rd Svödden ägomark Rundala gård Nyängarna åker
Nordanbäcken by Sågbacken strandområde Ruvelbo by Nyängen åker
Nordanbäcken = Västerensta by Sörgärdet terräng Rävjukas gård Nätholmen holme
Norrby by Sörholmarna holmar Rävnäs lht Nöttboskogen skogstrakt
Norrby by /Se Sörmyren ägomark Sandarne gård Odensforsbron bro
Nybovallen fäbodar /Se Sörsjön igenväxt sjö Sandarne gård Olov-Ersbotten kolbotten
Nybyggars fäbodar /Se Sörängen ägomark Satans gård Onskarbyhagen skogsmark
Nörby Saknas Sörängen ägomark Siggby del av Bäggeby Onsviken vik
Nybo torp /Se Sörängen ägomark Simons gård Onsviksharet holme
Nygård gd /Se Tafsbäcken bäck Sjöbo gård Oppängen odlad äng
Obelsbo, se Ubbliksbo by Tallholmen terräng Sjölunda gårdar och lht Ormnäsudden udde
Odensfors hg Tallholmen holme Skammyren stuga Orrbotten kolbotten
Odensfors förr säteri /Se Tallmorör gränsmärke Skamyren gård Orrbotten kolbotten
Odensfors by /Se Tallmoröret gränsmärke Skarpfors gård Orrmossen mosse
Odensfors by /Se *Tallmoröret gränsmärke /Se Skatstugan f.d. stuga Orrskiten åker
Odensfors gd /Se Tallmorör terräng Skatt-Pelles gård Ovansjötegarna åker
Odensfors hgd /Se Tallparken terräng? Skogsbo gård (kronoboställe) Oxbackmyren skogsmark
Odensfors gd /Se Tembnan, se Tämnaren sjö Skogsbo provisorisk hållplats Oxkärret odlad äng
Odensfors gd /Se Temnan, se Tämnaren sjö Skogsskär, se Hatten lht Oxmossen skog
Odensfors herrgård /Se Norre Temnan, se Tämnaren sjö Skruven torpställe och stugor Palmsodlingen odling
Offerlunden plats med gravfält /Se Norre Temnan, se Tämnaren sjö Skuberget arrendegård Parken skog
Onskarby by Stoora Temnen, se Tämnaren sjö Skuttorp gård Per-Ersbotten kolbotten
Onskarby by Söder Temnan, se Tämnaren sjö Skyttens gård Per-Ersmyren f.d. slåtteräng
Onskarby by Temnaren, se Tämnaren sjöar Skämsta by Per-Hindersbotten kolbotten
Odenskaraby Saknas Temnareån å /Se Skärpan t. Per-Larsbotten kolbotten
Onskarby by Tennmossen mosse Skärpan gårdar Per-Matsbotten kolbotten
Onskarby gd »Tierpa hedh» terräng Slingerbacken del av Onskarby och Finnbo Pilbomyren myr
Onskarby by *Tierps allmänning allmänning Slinkom fäbod Pilboängen äng
Onskarby by /Se Tierpsåsen ås /Se Slinkom f.d. fäb. Pillern holme
Onskarby by /Se *Tierpå å Slinkoms stuga Piparboskogen skogstrakt
Onskarby Saknas /Se Tierpån å /Se Slitingsbo f.d. stuga Pitemyren äng
Onskarby by /Se Tillmansbacken terräng Slätten gård Pitemyrsberget berg
Onskarby by /Se *Tjuvkällan källa Slöjdans f.d. stuga Pjukarna åker
Onskarby by /Se Tjuvkällan källa Slöjdmajas f.d. stuga Posthagen hage
Onskarby by /Se Tjuvlyckeröret terräng Smedsbo gård Prästön ö
Onskarby by /Se Toboån å Smedshusen gård Puttrorna äng
Onskarby by /Se Tobrosjön försv. sjö /Se Snedbacken stuga Pålsbobotten kolbotten
Onskarby by /Se Toresiön, se Tösjön f.d. sjö Snuslyckan f.d. torp Pålsbomossen mosse
Onsta by Toresiön, se Tösjön igenvuxen sjö Snårsbo stugor Pålsboskogen skogstrakt
Onsta by Tore Siön, se Tösjön igenväxt sjö Sombäcken Saknas Pärlmyren åker
Onsta by ?Torgelsbo förr utjord /Se Sombäckssidan Saknas Perten skogsskifte
Onsta by /Se Toris hög ättehög /Se Sotmossen stuga Pertomshagen beteshage
Onsta by /Se Torraksbotten terräng Spångrudden gård Pölsmossen åker och mosse
Onsta förr by /Se Torraksbotten f.d kolbotten? Spångstugan lht Raklösberget berg
Oraksbodhum, se Ordsbo by Torsgraven fornlämning Starks stuga Rappan ängsmark
Oraksbodhum by /Se Torssiön, se Tösjön f.d. sjö, nu sankmark Stenhagen t. Rappensbotten kolbotten
?Ordsbo by Torstängen ägomark Stensmide, se Stensmyre Saknas Raskåkern åker
Ordsbo gd Torsvall ägomark el. terräng Stensmyra, se 32 Munga Saknas Ringaren odl. jord
?Ordsbo by /Se Tort Siön, se Tösjön sjö Stensmyre gård Ringfare åker och betesmark
Ordsbo by /Se Tranansberget berg Stockledet gd Ringsarvet åker
Ordsbo by /Se Tranansberget höjd Storberg f.d. gård Risforsen fors
*Oshamar Saknas Trefaldighetskällan källa Storfäbodarna f.d. fäb. Rogarne odlad äng
Persbo gd /Se Trefaldighetskällan terräng Storhagen del av Väster-Ensta Rogarna landsväg
Piparbo gd Trindkullen fornlämning Storängen gård Roghagen odlad äng
Piparbo gd /Se Trollan holme Storängen traktnamn Rosslorna äng
Prästgården prästgård /Se Trollan holme Strids sold.t. Rossöforsen fors
Pålsbo gd Trollan holme Stråles sold.t. Rossön holme
Pålsbo gd /Se Trollan ö Stynsberg traktnamn Rotfall odl. jord
Ragvalsbo gd /Se Trollan ö Stynsberg gård Rotskärsviken vik
Raklösen by Trollan ö /Se Ståls sold.gård Ruddahagen hage
Raklösen by /Se Trollan ö Stönnansbo by Ruddebacken skogsbacke
Raklösen Saknas /Se Trollan ö Stönnansbyfäbodarna f.d. fäb. Ruddebacken backe
Raklösen by /Se Trollbotten terräng Sunnanbäcken Saknas Ruddebotten kolbotten
Raklösen by /Se Trollerör förr gränsmärke Svanby och Ensta västra, se Stynsberg traktnamn Ruddehagen åker
Raklösen by /Se Trollholmen, se Trollön Saknas /Se Svanby by Rudden äng
Ravaldsbo, se Ragvalsbo gd /Se Trollholmen, se Trollön ö Svanbykvarnen f.d. kvarn Rudden åker och äng
Ravelsbo, se även Ragvalsbo Saknas /Se Trollön ö /Se Svans sold.stuga Rudden skogsmark
?Ringelbo gd Trollön ö Svartån del av Onskarby Rudden odlad jord
?Ruvelbo by Trollön ö /Se Svedarna hus Ruddorna odlad äng
?Ruvelbo gd Trollön ö /Se Sveden stuga Ruddun äng
Ruvelbo by Trånje ägomark Svedja eget t. Rudsjöbottnarna kolbottnar
*Röde gärde urfjäl Tullporten terräng Svinsjön gård Rudsjömossen mosse
Sandarna gd /Se Tungsforsen fors Svärjarmyren Saknas Rudsjön f.d. sjö
Sandarna utflyttad gd /Se Tungsön ö Sävattbo traktnamn Rudsjöåsen ås
Sjukar åtting åtting /Se Tungsön ö Söderbergstorp t. Ruiner, Husbyborgs fornlämning
Sjöbo fäbodar /Se Tunholmen holme Sörmunga Saknas Rullarna åker
Sjöbo fäbodstuga /Se Tvisten terräng Sörstugan stuga Ryttermyren myr
Skarpberg gd Tvisten terräng Tierp traktnamn Rågsvedjarna äng och åker
Skogsbo gd Tyskmyren ägomark Tierp, se Köpingen Saknas Rågångsbotten kolbotten
Skogsbo gd Tånggärdet ägomark Tierps tertierstation, se 4 Onsta Saknas Råstubackarna skogsbackar
Skråmsta? Saknas /Se Tårtbacka terräng Tingshuset f.d. tingshus, numera sjukhus Rävbotten kolbotten
Skämsta by Tället ägomark Tolvmans gård Rättarharet holme
Skämsta by Tämbnan Lacus, se Tämnaren sjö Tomas-Lars gård Rävlingshagarna åker
Skämsta by Siön Tämbnan, se Tämnaren sjö Tomas-Pers gård Rödmyrsbotten kolbotten
Skämsta by Tämnan, se Tämnaren sjö Tomsas gård Röjden betesmark
Skämsta by Tämnaren sjö Tomsas gård Röjningarna äng
Skämsta by Tämnaren sjö Torslunda gård Röjningarna ängsmark
Skämsta ?gd Tämnaren sjö Torsvall gård Röjningen åker
Skämsta by Tämnaren sjö Trumslagarbostället f.d. gård Röjningen åker
Skämsta by Tämnaren sjö Trumslagarbostället f.d. kronohemman Röjningen odl. jord
Skämsta by Tämnaren (utom Sörsjön) sjö Trumslagares sold.stuga Röjningen odlad äng
Skämsta by Tämnaren sjö Tuva Saknas Röjningen odl. jord
Skämsta by Tämnaren sjö Tuva by Röjningsbackarna backar
Skämsta by Tämnaren sjö Tuva soldatplats Saknas Röjningsbotten kolbotten
Skämsta beb. Tämnaren sjö Täbo sold.stugor Röjningsbotten kolbotten
Skämsta by Tämnaren sjö Tället del av Eskesta, urspr. sold.stugor Röjningsbäcken del av Kvarnbäcken
Skämsta by Tämnaren sjö Tället stuga Röjningsmarken f.d. slåtteräng, nu skog
Skämsta beb. Tämnaren sjö Täs gård Röjningsmarksbotten kolbotten
Skämsta by Tämnaren sjö Täs nere gård Röjningstä byväg
Skämsta by Tämnaren sjö Täs oppe gård Rönntegarna åker
Skämsta by Tämnaren sjö Ubblixbo by Rörgärdet åker
Skämsta by Tämnaren sjö Ullfors f.d. bruk Rörmarken f.d. slåtteräng
Skämsta by /Se Tämnaren sjö Ullfors traktnamn Rörmyren myr
Skämsta by /Se Tämnaren sjö /Se Ulvedsbo nybild. fst. Sandarna åker
Skämsta by /Se Tämnaren sjö /Se Ulvedsbo gård Sandaråkrarna åkrar
Skämsta Saknas /Se Tämnaren sjö /Se Uningeberg gård Sandbotten kolbotten
Slinkom fäbodar /Se Tämnaren sjö /Se Vallby by Sandgärdet åker
Smedsbo by Tämnaren sjö /Se Vallbyfäboden f.d. fäb. Sandviken vik
Smedsbo by Tämnaren sjö /Se Vallbytorp t. Sandviken vret
Smedsbo by Tämnarån, se Örbyån å /Se Valls sold.t. Sanstahagarna åker
Smedsbo gd Tämnarån å Vargdansen stuga Seggbo boplats
Smedsbo gd /Se Tämnarån å Velans stuga Seggbohällar hällar
Stidinxbode, se Styngsberg hg Tämnarån å Vesters, Gammal- f.d. gratialstuga (stuga för pens. sold.) Siggbohagarna hage och åker
Storfäbodarna fäbodar /Se Tämnarån å Vida by Siggbygärdet åker
Stynsbo, se Stynsberg hg Tämnarån å Vida Saknas Sillbodarna f.d. åker, nu skog
?Styn(g)sberg hg Tämnian, Norr-, se Tämnaren sjö Villbo by Sikmossen mosse
Stynsberg hg Tärnholmen holme Vinningsberg t. Sikten holme
Stynsberg gd /Se Tärnholmen holme Vinterbacke stuga Simsbotten kolbotten
Stynsberg gd /Se Töbroarna vägparti /Se Vreten gård Simuddarna uddar
?Stönnansbo gd Töbromossen mosse Vålboröjningen Saknas Sjöbergen skog
Stönnansbo by Töbromossen mosse Väsby by och herrgård Sjöhällsbotten kolbotten
Stönnansbo fäbodar Saknas /Se Tögsiön, se Törssjön f.d. sjö Väsby, Lilla hus Sjöängen skogstrakt
Sunnanbäcken by Tögsiön, se Tösjön f.d. sjö Väsbyfäbodarna f.d. fäb. Skamsbotten kolbotten
Sunnanbäcken gdr Törbroarna väg /Se Västerdal bondgårdar Skarpberg skogsbacke
*Svanaby = Svanby? by Törssjön f.d. sjö Västerensta pst Skarpbotten kolbotten
Svanby by Tösjön f.d. sjö Väster-Ensta Saknas Skarpvreten åker
?Svanby by Tösjön igenvuxen sjö Väster-Ensta Saknas Skogshagarna skogsmark
?Svanby by Tösjön igenväxt sjö Väster-Ensta Saknas Skogshagen f.d. odling, nu skog
Svanby by Tösjön f.d. sjö, nu sankmark Väster-Ensta kvarn Saknas Skogshagsbotten kolbotten
Svanby by Tösjön uttorkad sjö Väster-Ensta traktnamn Skogsodlingen f.d. odling, nu skog
Svanby by Tösjön f.d. sjö Väster Ensta såg och kvarn, se Väster Ensta traktnamn Skogsängen f.d. äng
Svanby by Tösjön f.d. sjö Väster-Ensta såg Saknas Skollen åker
Svanby by Tösjön sjö Västervallen f.d. fäb. Skomakarbotten kolbotten
Svanby by Tösjön myr Ydingsbo gård Skommarslåttarna f.d. skogsäng, nu skog
Svanby by /Se Tösjön förr sjö /Se Ytters f.d. sold.stuga Skorvelheden vallväg
Svanby by /Se Uddarna uddar Yttrö by Skoskiftan sumpig äng
Svanby by /Se Ugglebomyren terräng? Yttröfäbodarna f.d. fäb. Skrammelmossen ängsmark
Svanby by /Se Ullforspörten terräng Yvers f.d. sold.stuga Skrammeltegarna åker
Svedja torp Ullfors ström benämn. på Tämnarån /Se Yvre by Skrammelön holme
Svedja krog tingsställe /Se *Ullforsån å /Se Yvre, se Storängen traktnamn Skruvmossen myr
Svedja krog försv. krog /Se Ulvungarna ägomark Åbergsstugan stuga Skruvmossbotten kolbotten
Svenby Saknas /Se untna ferde, se Untrafjärden fjärd Ålens stuga Skubergsbotten kolbotten
*Suensbodhum fd. gd Untrafjärden fjärd Ålfors by Skyberget skogsbacke
Tierp samh. Untrafjärden fjärd Åmyren skogsarb.bost. Skällbergsbacken skogsbacke
Tierp samh. Untrafjärden fjärd Ångsarvet förr utjord Skägget holme
Tierp samh. Untrafjärden utvidgning av Dalälven Årsta by Skärpan åker
Tierp by Untrafjärden fjärd /Se Åsbo gårdar Skärpan odl. jord
Torgersbo. se Torgelsbo förr beb? /Se Untrafjärden fjärd Åsby gammalt namn på Fredbro Skärpvreten åker och backe
Torsbo beb? /Se Untrafjärden utvidgning av Dalälven /Se Åskarby by Slinkomknut landsvägskrök
Torslund by Untramossen mosse Åäng f.d. stuga och garveri Slinkomskiftet skogsskifte
Torslund gd /Se Vallbymossen ägomark Ängsarfve, se Ångsarvet Saknas Slumparna åker och skog
Torslunda gd /Se Vallbytorp f.d. torp? Ängsbolaget byar Slumparna odlad äng
Torslunda by /Se Valgan ägonamn /Se Ärlingbo, se Erlingbo Saknas Slåttvreten odlad äng
Torslund gd /Se Vantholmarna holmar Ödsarvet del av Halls och Bondebo Slätrudden slåtteräng
Tor(s)vall gd /Se Vantholmarna holmar Öndebo gård Slätängen odlad äng
Trånje torp Vargdansen ägomark Örns sold.stuga Smedbacken odl. jord
?Tuva gård Vattenfallet terräng Östanås torp Smedberget skogsbacke
?Tuva by Vedtorpet ägomark Östensbo gård Smedjegärdet åker
?Tuva by Vegaparken park Österbo gård Smedjegärdet åker
Tufva by Vendels varv förgrening av väg Öster-Ensta Saknas Smedsbobotten kolbotten
Tuva by Vendelsvarv ?vägförgrening   Smedshusvreten åker
Tuva by Vendels varv ?vägförgrening   Smedvreten åker
Tuva by Vendels varv terräng?   Smörholmen holme
Tuva by Vendels Varv plats i skog /Se   Smörstenen, se Lockelsbosmöret Saknas
Tuva by /Se Vendelsvarv vägskäl med avrättningsplats /Se   Snedbotten kolbotten
Tösjötorpet försv. tp Viggan sjö /Se   Snedmålet vägkrök
Ubbliksbo by Viggaren sjö   Snugga odl. jord
Ubblixbo by /Se Viggaren f.d. sjö, nu sankmark   Snåret old. jord
Ubblixbo by /Se Viggaren sjö   Soldatbotten kolbotten
Wllebode Saknas Viggaren göl?   Solvreten nu skog
Ullebode förr beb? /Se Viggaren sjö   Sommarvägen väg
Ullfors hg Viggaren sjö   Spjutmossen mosse
Ullfors by Wiggen, se Viggaren sjö   Spjällen åker
Ullfors by Wiggen, se Viggaren sjö   Spjällen åker
Ullfors herrgård Viggen, se Viggaren f.d. sjö, nu sankmark   Spjällen åker
Ullfors by Viggen f.d. sjö /Se   Spjället äng
Ullfors hg Viggmyrberget triangelpunkt   Spränglusarna åker
Ullfors herrg. Viggmyrberget triangelpunkt   Spångruddsholjan äng
Ullfors gd Viggmyren ägomark   Spögubben sumpig äng
Ullfors by Viggmyren ägomark   Stackkärret skog
Ullfors hg Vintergatsberget berg   Stallbotten kolbotten
Ullfors gd Vissjö hytta nedlagd hytta /Se   Stallbotten kolbotten
Ullfors hg Vitbergsbotten terräng   Stallhagen oxellund
Ullfors gd Vitbergsbotten f.d. kolbotten?   Staven holme
Ullfors bruk Vretarna ägomark   Stavrumsmyren odlad äng
Ullfors bruk /Se Vretarna ägomark   Stavrumsmyrsbotten kolbotten
Ullfors förr bruk /Se Vreten ägomark   Stenbäcksön holme
Ullfors gd /Se Vretlänsmyren ägomark   Stenkyrkan hällar
Ullfors gd /Se Våmmen ägomark   Stensmyre f.d. äng
Ullfors hgd /Se Vårhäll udde   Stentrappen äng
Ullfors gd /Se Vårhäll udde   Stentrappsberget berg
Ullfors gd m.m. /Se Vägbotten terräng   Stentrappsbotten kolbotten
Ullfors gd /Se Wändelswarf, se Vendels varv ?vägförgrening   Stertaråsbacken landsvägsbacke
Ullfors herrgård /Se Wändershwarf, se Vendelsvarv ?vägförgrening   Stigbotten kolbotten
Unungeberg gd Väsboholmen holme   Storberget berg
Unungeberg gd Väsla å /Se   Storberget berg
Unungeberg gd /Se Västerdal ägomark?   Storbrobacken landsvägsbacke
Vadkar åtting åtting /Se Väster-Ensta triangelpunkt   Storbron bro
Vallby by Västermyren myr   Storbäcken bäck
Vallby by Västermyren terräng   Storfallet betesmark
Vallby by Västermyren ägomark   Storforsen fors
Vallby by *Ytterfors ö?   Storhagen hage
Vallby by Ytterrönningen terräng   Storhagsbotten kolbotten
Vallby by Yttra äng äng   Storhagsbäcken del av Enstabäcken
Vallby by Ålfors ålfiske by   Storhagsgärdet åker
Vallby by Åmynne, se Kungshamn utflöde   Storhagskällan källa
Vallby by Åmynne mynning   Storhällen häll
Vallby by Åmynne mynning   Storkanaln å
Vallby by Åmyren ägomark   Storladbackskiftet åker
?Vallby by Årslabäcken bäck   Storledan odl. jord
Vallby by Årstamossen ägomark   Stormossbotten kolbotten
Vallby by Älgholmen holme   Stormossen myr
Vallby by Älgmossen mosse   Stormossen mosse
Vallby by /Se Ängen ägomark   Stormossen skogsmark
Vallby by /Se Ängsbacken terräng   Stormossen åker
Vallby by /Se Ängsbacken höjd   Stormyren myr
»Wendiledhe försv. beb. Ängsholmen terräng   Stormyren myr
»Vendiledhe» försv. beb. Ängsholmen terräng   Stormyren kärräng, f.d. slåtteräng
Vida by Ängslesberget berg   Stormyrsbotten kolbotten
Vida by Ängslesberget höjd   Storputten f.d. slåtteräng
Vida by /Se Ängsvreten ägomark   Storputtabotten kolbotten
Vida by /Se Änkans mosse mosse   Storskogen skogsskifte
Vida by /Se Örbyån benämn. på Tämnarån /Se   Storslätten åker
Vida gd /Se Östergrind terräng   Stortegarna åker
Villbo by Östergärdet ägomark   Stortegarna äng
Villbo gd Östermyren myr   Stortegarna ängsmark
Villbo by /Se Östermyren mosse   Storvreten åker
*Wim[m]ersbo Saknas Österänge ägomark   Storängen äng
»Wimmersboo» förr beb. /Se     Storängen åker
*Vindzö ödetorp?     Storängen åker och äng
Väsby by     Storängen betesmark
Väsby by     Storängsbotten kolbotten
Väsby by     Storängsskogen skogsmark
Väsby gd     Storön ö
Väsby by     Storön ö
Väsby by     Strytan laxfiske
Väsby by     Strömaren sjö
Väsby by /Se     Strömbäcken, Norra å
Väsby gd /Se     Strömbäcken, Södra å
Väsby fäbodar Saknas /Se     Strömsbergshagen hage
Västanhede by     Strömsröjningen f.d. olding, nu skog
Västanhede by     Stubbsveden skog
Västanhede by /Se     Stubbsveden åker
Västanås t. /Se     Stubbsveden f.d. slåtteräng, nu skog
*Västerbyn del av Bro     Stymmelängen odlad äng
Västerensta, se även Nordanbäcken by     Stålsodlingen åker
Västerensta by /Se     Städsvreten f.d. åker
Västerensta by /Se     Stängselbotten kolbotten
Västervallen fäbodar /Se     Stängseln hage
Ydingsbo gd /Se     Stängslan hage
Yttrö by     Stängslan odlad äng
Yttre by     Stönansboängarna sumpäng
Yttrö by     Stöveln sumpig äng
Ytterö by     Suggbacken udde
Yttrö by     Sundinsbacken landsvägsbacke
Ytterö by     Svanbybäcken bäck
Yttreborna inbyggarbeteckning     Svartbäcksdiket kanal
Yttrö by     Svartmyrsskiftet skog och åker
Yttrö by     Svartån å
Ytterö by     Svartån bäck
Yttrö by     Svartårsmossen mosse
Ytterö by     Sveden odl. jord
Ytterö by     Sveden betesmark och åker
Yttrö by     Svedjarna hage och åker
Ytterö by /Se     Svedjarna åker
Yttrö by /Se     Svedjehagarna åker
Yttrö by /Se     Svedjelandet åker
Yttrö by /Se     Sverigesbottnarna kolbottnar
Yttrö by /Se     Sverigevägen väg
Ytterö fäbodar Saknas /Se     Svibäcken åker
Yvre by     Svibäcken åker
Yvre by     Svinvreten åker
Yvre by     Svinön holme
Yvre by     Sviorna skog, förr betesmark
Yvre by     Svistahagarna hagar
Yvre by     Sylbotten kolbotten
Yvre by     Syltbäcken lopp av bäck
Yvre by     Särvrönningen äng
Yvre by     Söderforsvägen väg
Yfre by     Sörbacken gårdstomt
?Yvre by     Sörbotten kolbotten
Yvre by     Sörbottnarna kolbottnar
Yvre by     Södergärdet åker
Yvre by     Sörgärdet åker
Yvre by     Sörgärdet åker
Yvre by     Sörgärdet åker
Yvre by     Sörgärdet åker
Yvre by     Sörgärdet åker
Yvre by     Sörgärdet åker
Yvre by     Sörholmarna holmar
Yvre by /Se     Sörmossbotten kolbotten
Yvre by /Se     Sörmossen mosse
Ålfors by     Sörmyren odlad mark
Ålfors by     Sörröjningen odlad mark
Ålfors by     Sörskiftet åker
Ålfors by     Sörsmyren myr
Ålfors by     Sörängen åker
Ålfors by     Sörängen odl. jord
Ålfors by     Sörängsbacken backe
Ålfors by     Tafsbäcken bäck
Ålfors by     Tallmoröret åker
Ålfors by /Se     Tegelslagareröjningen f.d. röjning, nu skog
Ålfors by /Se     Tegelstensgärdet åker
Årsta by     Tennmossen mosse
Årsta by     Tierpån annat namn på Tämnerån
Årsta by     Timmermossbotten kolbotten
Årsta by     Timmermossen mosse
Årsta by /Se     Tjuvkällan källa
Årsta Saknas /Se     Tjuvkällbäcken bäck
Årsta by /Se     Tjuvlyckan öppning i gärdesgård
Årsta by /Se     Tjäderbotten kolbotten
Årsta by /Se     Tjärdalsbotten kolbotten
Åskarby by     Tomsängen åker
Åskarby by     Tomtbotten kolbotten
Åskarby by     Tomten odl. jord
Åskarby by     Tomthagarna beteshagar
Åskarby by     Tomthagarna hagar
Åskarby by     Toresgrav gravhög
Åskarby by /Se     Torgelsbo f.d. utjord
Åskarby by /Se     Torrtbacke skogsskifte
Ändebo, se Öndebo gd     Torsgraven gravhög
Ärlingbo gd /Se     Torslundabacken landsvägsbacke
»Øffuergie», se Yvra by     Torslunda-åsen del av ås
*Öja by     Torsängen odlad äng
*Öja förr by /Se     Tranansberget berg
Öja, se Yvre by /Se     Tranbergsmossen mosse
Öndebo gd     Trallkällan källa
Öndebo gd /Se     Trallterbacken backe
Öndebo gd /Se     Tralltäppan åker
Östanås gd:ar /Se     Trintegsberget skogsbacke
Östensbo gd     Trollan ö
Östensbo gd /Se     Trollbacksgärdet åker
Österensta by     Tullport kolbotten
Österensta by     Tungsforsen fors
Österensta by /Se     Tvesten, se Tvisten Saknas
Österensta by /Se     Tvillingbottnarna kolbottnar
*Österbyn, jfr *Västerbyn del av Bro     Tvillingbottnarna kolbottnar
Öster Ensta fäbodar Saknas /Se     Tvisten f.d. grustag
      Tvisten skogsmark
      Tvåmänningen fors
      Tvärskiftena skog
      Tvärtegsberget berg
      Tyskmyren åker
      Tånggärdet åker
      Tångsöforsen fors
      Tångsön holme
      Tångtä byväg
      Tähagen åker
      Tällberget skogsbacke
      Tällspjällen åker
      Tämnaren sjö
      Tämnaren sjö
      Tämnarån å
      Törbroarna väg
      Töbroarna väg
      Töbrobotten kolbotten
      Töbromossen mosse och odlad äng
      Töbromossen mosse
      Törssjön, se Tösjön Saknas
      Törstängen odlad äng
      Tösjön f.d. sjö
      Tösjön f.d. sjö
      Ulvungarna utjord
      Vackerröjningen f.d. slåtteräng
      Vallbymossen ängsmark
      Valltä vallväg
      Vantholmarna holmar
      Vargbotten kolbotten
      Vargdansen åker
      Vattenfallet vattengöl
      Vaxengärdet åker
      Vendelsröjningen f.d. slåtteräng
      Vendelsvarv förgrening av landsväg
      Viggan sjö
      Viggaren f.d. sjö
      Viggmossen mosse
      Viggmyren åker
      Vihagsbotten kolbotten
      Vinningsberg skog
      Vintergatsberget skogsbacke
      Vintergatsmossen mosse
      Vitstensmossen mosse
      Vreterna åker
      Vretarna åker
      Vretarna åker
      Vreten odl. jord
      Vreten åker
      Vrethagen åker
      Vrettänsmyren odl. jord
      Vårhäll skogsbacke
      Vårhäll häll
      Vägbotten kolbotten
      Vägkilsbotten kolbotten
      Väsboholmen holme
      Västerbergsgärdet odl. jord
      Västergärdet åker
      Västergärdet åker
      Västermossen åker
      Västermossen, Ensta- mosse
      Västermyren avdikad skogsmosse
      Västertegen odlad äng
      Västerängen åker
      Yttrebäcken bäck
      Yvres-myren myr
      Åbergsberget berg
      Åbron bro
      Ågrensbotten kolbotten
      Ångsarvsbäcken bäck
      Årstabäcken bäck
      Åsen rullstensås
      Åsgärdet äng
      Åsskiftena skog
      Älgbotten kolbotten
      Älgbotten kolbotten
      Älgholjan ängsmark
      Älgmossen mosse
      Älgmyren myr
      Ängsbotten kolbotten
      Ängsforsen fors
      Änkmossen mosse
      Ässingsberget berg
      Ödsarvshagen hage
      Ölsbo utjord
      Öndeborudden åker
      Örnbotten kolbotten
      Östbotten kolbotten
      Östergärdet åker
      Östergärdet åker
      Östermyren f.d. slåtteräng
      Östermyren slåtteräng
      Östern skogsskifte
      Österängen äng
      Österängen odlad äng
      Österängsberget skogsbacke
      Österängshagen skogsbackar
      Östrandsmyren f.d. slåtteräng
      Östängskilen f.d. slåtteräng, nu skog

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.