ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tunabergs socken : Jönåkers härad : Södermanlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 93 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Beckviken vik    
  Bergö holme    
  Bergö ö    
  *Bjurviken vik    
  Bocknäset udde    
  Brändehällen holme    
  Brändeklabb holme    
  Brändeklabb holme    
  Brännöklubb (resp. Brändeklabb) holme    
  *Bådhögskubben holme eller grund    
  *Bårviken vik    
  Böten holme    
  Dragsviken vik    
  *Finholm holme    
  *Finholm holme    
  *Finnholmen holme    
  *Finnholm holme    
  Fläskö holme    
  *Granholm holme    
  Grässkär holme    
  Grässkär holme    
  Grässkären holmar    
  Grässkären holmar    
  *Hell holme    
  Håldämman grund    
  Hållet, Långa grund    
  Hållet, Långa holme    
  Hållet, Långa holme    
  Jutskär holme    
  Jutskär holme    
  Järnklabben holme    
  Kalvholm holme eller udde    
  *Killingsviken vik    
  *Kolviken vik    
  Koviken, V. vik    
  *Krosgnäsudd udde    
  Krokholmen, St. o. L. holmar    
  Krokholmen, St. o. L. holmar    
  Krokholmen, St. o. L. holmar    
  Krokholmen, L. holme    
  Krokholm holme    
  Logskär holmar    
  Långholmen holme    
  *Lövholmar holmar    
  Lövskären holmar    
  Lövskären holmar    
  Lövskären holmar    
  Mellanskär holmar    
  Mesen holme    
  Mesen holme    
  Munken holme    
  Munken holme o. grund    
  Munken holme    
  Måsklabbarna holmar    
  *Måsklubb holme    
  *Måsklubbar holmar o. grund    
  Mörkviken vik    
  Mörkviken vik    
  Möviken vik    
  Nävekvarnsklint udde    
  Olyckan holme    
  Risskären holmar    
  Risskären holmar    
  Risskären holmar    
  Rödgrunden holmar    
  Rödgrunden holmar    
  *Sillöfjärden vik    
  Sillöklabb holme    
  Sillönäset udde    
  Sillönäset udde    
  Själhällarna grund    
  Själhällarna grund    
  *Skallen holme    
  Skeppsholmen, St. o. L. holmar    
  Skeppsholmen, St. o .L. holmar    
  Skeppsholmen, St. o. L. holmar    
  *Skäftviken vik    
  *Svedsholmen udde    
  *Svenklubben holme    
  Sverkskär holme    
  Sverkskär holme    
  Svinskär holme    
  Svinskär holme    
  Tallholmarna holmar    
  Trullholmen holme    
  Trullholm holme    
  Utterviks Måsklabbar grund    
  *Vibäckssund synbarl. vik    
  *Vibäcksudd udde    
  Ärtholmen holme    
  *Örnkull holme    
  *Över- o. Ytterbo sjöar sjöar    
  *Över- o. Ytterbo sjöar sjöar    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.