ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tuna socken : Jönåkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 263 Naturnamn : 44 Bebyggelsenamn : 216 Naturnamn : 41
Tuna sn Berga kulle höjd Tuna socken socken Bergakulle Saknas
Tuna sn *Bergshammars åkergärden ägomark Tuna socken socken Brända skogsområde
Tuna sn Brokvistastugan ägomark Tuna män inbyggarbeteckning Brännvinsdammen åker
Tuna socken Brändan skogsmark Alphyddan v Brännvinsdammsbacken landsvägsbacke
Tuna sn Böte, Bötemossen mosse /Se Annelund försvunnen stuga Bötesbergen berg
Tuna sn Bötemossen, se Böte mosse /Se Annebäck, Lilla gård Bötet, Stora skogsmosse
Tuna sn Bötet, Stora, se Bötsberget berg /Se Annerbäck, Stora kronodomän Dammgölet åkertäppa
Tuna sn Bötsberget berg /Se Backa gård Eksbacken åker
Tuna sn Dammändan, Östra ägomark Backa obebott t Fadabackarna landsvägsbackar
Tuna sn Erikslund ägomark Beateberg försvunnet t Fadadammen sjö
Tuna sn Evedal ägomark Beatelund försvunnen gård Finnkärren kärr
Tuna sn Fadabäcken bäck Berga säteri Fågelns backe landsvägsbacke
Tuna sn Fadadammen sjö Berga-Tuna Saknas Grötmossen mosse
Tuna sn *Fada kvarn kvarn Bergalund försvunnen lht Gälkhyttedammen sjö
Tuna sn Flygarbacken backe Bergbacka lht Jogerstaåsen höjdsträckning
?Tuna sn Grötmossen sank mark Berghem lht Jätteberget berg
Tuna sn Gåskullabacken backe Bergstugan gård Kattkärret kärr
Tuna sn Gälkhyttedammen sjö Björkbacken torp Kilaån å
Tuna sn Gälkhyttemossen sank mark Björkhem lht Krastaåsen höjdsträckning
Tuna sn Hälltorp ägomark Blommendal lht Krastaängen utjord
Tuna Saknas Jätteberget berg, triangelpunkt Blomsäter försvunnet t Krok mosse
Tuna Saknas Karlslund terräng Brakärr gård Kvarndammen sjö
Tuna sn Kilaån å Brogetorp gård Långa Udden skogspark
Tuna sn Kimonabergen höjder Brostugan lht Långmossen mosse
Tuna sn /Se Källstugan terräng Brotorp, se Brogetorp Saknas Marietorpsåkern åker
?Tuna by Larslundsmalmen skogsmark Bråten gård Mjölnarmossen skogsmosse
Tuna sn Lill-Källhult-berget höjd Bäckhaga Saknas Norrbråten gärde
Tuna sn Långkärrsstugan ägomark Bäcktorp gård Palstorpsmossen mosse
Tuna sn Mon terräng Bäckenstorp gård Pilthyttedammarna dammanläggningar
Tuna sn Mossen ägomark Charlottendal försvunnen stuga Rödmossen mosse
Tuna sn Nystugan ägomark Dammändan, Stora gård Skogsängen hage
Tuna sn Ormberget höjd Dammändan, Västra gård Spökberget berg
Tuna sn Persmossen sank mark Dammändan, Östra gård Svalstabacken landsvägsbacke
Tuna sn Pilthyttedammen sjö Edvinsborg lht Tranbergskärret kärr
Tuna sn Pilthyttemossen sank mark Ekstugan gård Tunaån = Kilaån Saknas
Tuna sn Prästtorp ägomark Elggraf, se Älggrav Saknas Tunmossen mosse
?Tuna sn Råsbäcken bäck Elggraf, se 1 Älggrav Saknas Turkiet åker
Tuna sn Sofielund ägomark Ene gård Ulladalsplogen åker
Tuna sn Sommarhagen terräng Ensta lht Urskälakällan källa
Tuna sn Staffanstorp terräng Enstaberga gård och järnvägsstation Eskviken förr skog, nu odlad mark
Tuna sn *Svalsta äng ägomark Enstaberga stuga lht Överdammen dammanläggning
Tuna sn Turkiet ägomark Enstalund lht  
Tuna sn Täppan ägomark Enstorp lht  
Tuna sn Överdammen sjö Erikslund försvunnen lht  
Tuna sn   Evedal f.d. grenadjärtorp  
Tuna sn   Fada gård  
Tuna sn   Fada Saknas  
Tuna sn   Fada kvarn kvarnanläggning  
Tuna sn   Fyrby lht  
Tuna sn   Fågelhyttan gård  
Tuna sn   Föreningsborg goodtemplarlokal  
Tuna sn   Grindstugan riven arbetarbostad  
Tuna sn   Griptorp statarboställe  
Tuna sn /Se   Gröningstorp försvunnen gård  
Tuna sn /Se   Gummersta gård  
Tuna sn /Se   Gustavstorp Saknas  
Tuna sn och by /Se   Gälkhyttan gård  
Tuna sn /Se   Gälkhyttan Saknas  
Tuna sn   Gälkhyttstugan gård  
Tuna sn /Se   Gärdesta Saknas  
Tuna sn /Se   Hagaberg Saknas  
Tuna sn   Hagagerstorp Saknas  
Tuna kyrka Saknas /Se   Haglalund lht  
Annerbäck by   Hagby gård  
Annerbäck by   Hagby Saknas  
Annerbäck by   Hagbylund bs  
Annerbäck by   Hagbytorp f.d. knekttorp  
Annerbäck by   Hagersta Saknas  
Annerbäck by   Haglunda, se Hagalund Saknas  
Annerbäck by   »Hagmans» Saknas  
Annerbäck by   Hagtorp = Hagbytorp Saknas  
Annerbäck by   Hagerstad statarboställe  
Annerbäck by   Haglunda, se Hagalund Saknas  
Annerbäck by   Hagstugan försvunnet t  
Annerbäck by   »Hakens» f.d. båtsmanstorp  
Annerbäck by   Hammarstugan försvunnen stuga  
Annerbäck by   Harsta gård  
Annerbäck by   Hedstugan kronojägarboställe  
Annerbäck by   Hjälkhyttan, se 1 Gälkhyttan Saknas  
Annerbäck by   »Hjärmens» stuga  
Annerbäck by   Hjärmesta gård  
Annerbäck by   Hjärmesta Saknas  
Annerbäck by   Hultersta, Lilla, se Skomakartorp gård  
Annerbäck by   Hultersta Lilla Saknas  
Annerbäck by   Hultersta, Stora gård  
Annerbäck by   Hultersta Stora Saknas  
Annerbäck by   Hulterstastugan gård  
Annerbäck by   Hvilstugan Saknas  
Annerbäck by   Hyddan lht  
Annerbäck by   Höglunda lht  
Annerbäck by   Hörnsäter stuga  
Annerbäck by /Se   Jobstorp gård  
Anderbäck by /Se   Jobstorp, Lilla obruklig benämning på L. Månstorp  
Annerbäck, Lilla Saknas /Se   Jobstorp, Stora ä benämning på Jobstorp  
Annerbäck, Lilla o. Stora gårdar /Se   Jogersta gårdar  
Backa gd. l. by   Jogersta Saknas  
Backa gård resp. by   Johannesberg försvunnen stuga  
*Baggetorp Saknas   Jåstorp se Jobstorp Saknas  
*Balstorp Saknas   Jämlund försvunnen stuga  
?Berga hg   Karlsberg lht  
Berga by   Karlsro lht  
Berga hg   Karltorp förr torp  
?Berga hg   Kjellhult, Lilla, se 1 Källhult Lilla Saknas  
Berga by el. hgd   Klippan lht  
Berga hg   Korpdalen gård  
Berga gd /Se   Krasta riven gård  
Brokärr gd /Se   Kristinelund försvunnet t  
*Danstorp t.   Kvisttorp bebyggelse  
*Danstorp ödet.   Källhult, Lilla försvunnen gård  
*Danstorp förr t   Källhult Lilla Saknas  
Enstaberga by   Källhult, Stora gård  
Enstaberga by   Källstugan lht  
Enstaberga Saknas /Se   Källstugan försvunnet t  
Enstaberga by /Se   Källstugan, Stora kyrkoherdeboställe  
Fada lht   Lillkälla gård  
Fada gd /Se   Lindbråten lht  
Fada gårdar /Se   Loberga gård  
Fada kvarn beb.   Lugnet Saknas  
Gummersta gård   Lövberg Saknas  
Gummersta gd   Lövhagen försvunnen lht  
Gummersta gård   Lövlund försvunnen stuga  
Gummersta gd   Lövstugan gård  
Gummersta gd /Se   Magnihult gård  
Gälkhyttan lht /Se   Mariedal lht  
Hagby gård   Marietorp försvunnen gård  
Hagby gd   Mellantorp lht  
Hagby g   Mossbro, Lilla lht  
Hagby gd   Mossbro, Stora gård  
?Hagby gård   Mossbrostugan lht  
Hagby gd   Månstorp gård  
Hagby gd   Måsebro, se Mossbro, Stora och Lilla Saknas  
Hagby g   Mälby nu statarboställe  
?Hagby gd   Mälby Saknas  
Hagby gd   Mällby, se Mälby Saknas  
Hagby gd   Nilstorp gård  
?Hagersta gd   Nilstorp Saknas  
Hagersta gd   Nilstorp, Lilla, se Nilstorp Saknas  
?Hagersta gd   Nybygget gård  
*Henesta Saknas   Nystugan gård  
Hjärmesta gd   Nysäter arbetarbostad  
Hjärmesta gd   Nytorp försvunnen stuga  
Hjermestad by   Nyäng gård, nu försvunnen  
Hjermesta hg   Olstorp gård  
Hjärmesta hg   Oskarsberg, se Svalsta soldattorp f.d. soldattorp  
Hjärmestad Saknas /Se   Palstorp gård  
Jogersta by   Perstorp försvunnen gård  
Jogersta by   Petterslund försvunnet torp  
Jogersta by   Pilhyttan gård  
Jogersta by   Prästtorp Saknas  
Jogersta by   Rosenhäll lht  
Jogersta by   Rosenkälla försvunnet t  
Jogersta by   Rosenlund lht  
Jogersta by   Råsbäcken gård  
Jogersta by   Sandstugan, Nedre lht  
Jogersta Saknas   Sandstugan, Övre lht  
Jogersta by   Simbo gård  
Jogersta by   Simonstorp Saknas  
Jogersta by   Skogsby gård  
Jogersta by   Skogshyddan lht  
Jogersta by /Se   Skomakaretorp, se 1 Hultersta Lilla Saknas  
Jogersta by /Se   Skomakartorp obruklig benämning på Lilla Hultersta  
Jogersta by /Se   Skripkärr gård  
Jogersta gd /Se   Skripkärr gård  
Jämlund Saknas   Skräddarstugan lht  
Jämlund försv. bebyggelse   Slättkärr gård  
Jämlund Saknas   Smedjebacken Saknas  
Jæmnelunde Saknas   Sofielund försvunnet torp  
Jämlund Saknas /Se   Solhem lht  
Korpdalen torp   »Stadingens» f.d. båtsmanstorp  
Krasta g   Staffanstorp gård  
Krasta gd   Stavstugan bs  
*Lasse Riika gardh gd   Stefanstorp, se Stafanstorp Saknas  
Loberg tp /Se   Stene lht  
Mälby gd   Stensborg lht  
*Næffwabergh Saknas   Stensborg lht  
Nävaberg Saknas   Stenstugan lht  
Palstorp hg   Stensäter försvunnen stuga  
Palstorp hg   Strogen gård  
Palstorp hg   Svalsta gård  
Palstorp hg   Svalsta Saknas  
Palstorp hg   Svalsta soldattorp Saknas  
?Palstorp gd   Svalstatorp, se Svalsta soldattorp Saknas  
*Sigurdadam gd?   Svansta försvunnet t  
*Skaulstadæ Saknas   Svanstatorp försvunnet torp  
*Skaustade Saknas   Sveaborg Saknas  
Slättkärr Saknas /Se   Svenstorp, se Prästtorp gård  
*Solbergha t   Sätertorp gård  
*Solberga ödet.   Sörby kronopark  
*Solberga Saknas   Tallåsen lht  
Staffanstorp gd   Thorskildstorp, se 1 Torkelstorp Saknas  
Svalsta by   Tomastorp gård  
Svalsta by   Tomteboda Saknas  
Svalsta by   Torkelstorp gård  
Svalsta by   Torkelstorp Saknas  
Svalsta by   Torp Saknas  
Svalsta by   Torp, Nedre gård  
Svalsta by   Torp, Övre gård  
Svalsta by   Trekanten Saknas  
Svalsta by   Trädgårdsstugan försvunnet t  
Svalsta by   Tuna by  
Svalsta by   Tuna allmänning skogsallmänning  
Svalsta by /Se   Tuna Nygård gård  
Svalsta Saknas /Se   Tuve lht  
Svalsta by /Se   Ulladal försvunnen gård  
Sörby kronoegendom   Urskäla förr gård, nu statarboställe  
Sörby gård   Vackbo t  
Sörby kronoegendom   Vaktbo, se Vackbo Saknas  
Sörby gd   Vilan lht  
Sörby gd   Visäter gård  
?Sörby gd   Vitstugan gård  
Sörby gd   Älggrav gård  
?Sörby gd   Älggrav Saknas  
Sörby gd   Ängby gård  
?Sörby g   Ängstugan försvunnen gård  
?Sörby gd   Önskehem lht  
?Sörby gd   Östtorp försvunnet torp  
*Tiustada Saknas      
Torkelstorp gd      
?Torp by      
?Torp Saknas      
Torp gd      
Torp by      
Torp gd      
Torp gd      
Torp by      
Torp Saknas      
?Torp gdar      
Torp gd      
Torp gård resp. by      
Torp by      
Torp gd      
Torp by      
Torp by /Se      
?Tuna gd      
?Tuna gd el. by      
Tuna by      
Tuna kyrkby      
?Tuna by      
Tuna by      
Tuna g      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna gård /Se      
Tuna by o. sn /Se      
Tuna Saknas /Se      
Tunaby, se Tuna by      
*Tuna kvarn Saknas      
Urskäla lht, förr gd      
Urskäla lht, förr gd      
Urskäla gård      
Urskäla gård      
Urskäla by      
Urskäla gd      
Urskäla gd      
Urskäla gd      
Urskälla, Övre och Nedre gårdar      
Urskäla förr gård, nu lht /Se      
Urskäla förr gd /Se      
Vaktbol Saknas /Se      
Älggraven tp /Se      
Älggraven t /Se      
Älggraven tp /Se      
Älggraven torp      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.