ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nyköpings stad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1017 Naturnamn : 273 Bebyggelsenamn : 211 Naturnamn : 272
Nyköping stad /Se Ahlholmen, se Alklubben f.d. ö Nyköpings kommun kommun Alklubbarna skär
Nyköping stad Alhagen skogsmark Nyköpings Östra Saknas Alklubben, Höga skär
Nyköping stad Alklubben holme Nyköping stad Alklubben, Södra skär
Nyköping stad Alklubben f.d. ö Nyköpings stad stad Alklubben, Västra skär
Nyköping stad Alklubben grund Nyköping stad Alklubben, Östra skär
Nyköping st. Andra udden udde Nyköping stad Anddraksmossen vik
Nyköping stad Aludden udde Nyköping stad Aspholmen skär
Nyköping stad Arnö Wiken, se Stadsfjärden vik Nyköping stad Badhusviken vik
Nyköping Saknas Arnöån å Nyköping stad Badhusviken vik
Nyköping stad Arnöån å Nyköping stad Badhusviken vik
Nyköping stad Aspafjärden fjärd Indeb. förkortning Bagarugnen grund
Nyköping stad Bagarugnen holme Nyköping Saknas Bagarugnen Saknas
Nyköping stad *Bakugnen holme Nyköping stad Behmbron bro
Nyköping stad Bastenshäll strandområde Nyköping stad /Se Bembron bron
Nyköping st. Basttorpsviken vik Nyköping stad /Se Bergen, Östra berg
Nyköping stad Beatelund ägomark? Adlofsberg lht Berget, Släta skär
Nyköping stad Behmbron bro Adolfsberg lägenhet Bergsholmen Södra holme
Nyköping stad /Se *Bems Bron bro /Se Anderslund lht Bergö ö
Nyköping stad Bergholm skogsmark Anderslund lägenhet Bergö huvud udde
Nyköping stad Bergstumossen, Stora ägomark Arnuddstorp eller Koltorp, se 1 Koltorp Saknas Bergöhällen häll
Nyköping stad Björnudden udde Bagartorp Saknas Beten skär
Nyköping stad Borgarberget berg /Se Begrafningsplats, se Kyrkogården kyrkogård Betsholmarna skär
Nyköping stad Borgmästarhagen skogsmark Betens tullstation tull Bettsholmarna, se Betsholmarna skär
Nyköping stad Brandholmen udde Blommenhov lht Bjurholmen holme
Nyköping stad Brandholmen halvö Blomenhov sanatorium Bjurhalsen holme
Nyköping stad Brandholmen halvö Bomullsspinneri, se Perioden Saknas Borgarberget berg
Nyköping stad *Brandholmen, L. del av udde Borgmästarehagen hage Borgarberget berg
Nyköping stad Brandholmen udde Brandkärr lägenhet Borgdal dal
Nyköping stad *Branholmen, se Brandholmen halvö Brunnsta Saknas Borgmästarhagen hage
Nyköping stad Branthälls hage skogsmark Bryllinge, se Bryngelstorp Saknas Borgmästarklippan udde
Nyköping stad Brinkmossen ägomark Bryllingstorp lägenhet Brandholmen halvö
Nyköping stad Bränn-Ekebybäcken bäck Bryngelstorp el. Bryllinge lht Brandholmen halvö
Nyköping stad Bÿfiälen, se Stadsfjärden fjärd Bryngelstorp lägenhet Bredvarpet notvarp
Nyköping stad *Byfjärden, se Nyköpingsfjärden del av vik Bränn-Ekeby Saknas Byfjärden vik
Nyköping stad *Byfjärden, se Stadsfjärden fjärd Cattrineberg lägenhet Byttan skär
Nyköping stad *Byfjärden, se Stadsfjärden vik Dammgruvan jordbruksfastighet Båtmanshällen häll
Nyköping stad *Byfjärden, se Stadsfjärden vik Diplomatstaden stadsdel Campementsplats Saknas
Nyköping stad Byfjärden vik /Se Ekensberg lht Dammgruvan järngruva
Nyköping stad Byfjärden vik /Se Ekensberg lägenhet Dammgruvekärret område vid gruvan
Nyköping stad Dammkärret sank mark Emtnäs, se 2-3 Ämtnäs Saknas Danviksholmarna holmar
Nyköping stad Danviksholmarna holmar /Se Erikslund lht Danviksholmen, Höga holme
Nyköping stad Drottningskär skär Erikslund, Västra lägenhet Danviksholmen Lilla skär
Nyköping stad Drottningskär holme Erikslund, Östra lägenhet Danviksholmen Stora holme
Nyköping stad Dråttningskär holme Fattighus, se Hemgården ålderdomshem Djupvarpet notvarp
Nyköping stad Dödhällan udde Fattigstugorna lhtr Drakmaren vik
Nyköping stad Dödhällen udde Fattigstugorne, se Hemgården ålderdomshem Drillsgrynnan grund
Nyköping stad Ekeby Åhn, se Arnöån å Femöre, Södra gård Döhällan skär
Nyköping stad Enholmen udde Femöre, Västra gård Ekudden udde
Nyköping stad Enholmen strandområde Femöre, Östra gård Enholmen holme
Nyköping stad Enholmen udde Femörehuvuds fyr fyr Enholmen holme
Nyköping stad Eriksberg skogsmark Floraborg handelsträdgård Espskär Stora, se Äspskär, Stora skär
Nyköping stad Fiskbron bro Fruängen äng Femöre ö
Nyköping stad Fiskbron bro /Se Fyrstugorna lhtr Femörehuvud udde
Nyköping stad Folkungavallen idrottsplats Fåfängan jordbruksfastighet Femörehuvududden udde
Nyköping stad Forsbron bro Fåfängan lägenhet Femörelandet ö
Nyköping stad Fredöskär udde Fågelbo lht Femöresund sund
Nyköping stad Fredö udd udde Fågelbo lägenhet Fiskbron Saknas
Nyköping stad Fredö udd udde Gatstugan lht Fiskbron kajplats
Nyköping stad Fredöviken vik Gatstugan lägenhet Fiskbron bro
Nyköping stad Fredöviken vik Grindstugan lägenhet Fisklösa skär
Nyköping stad *Freje öppen plats /Se Gropen f.d. utminuteringsställe Fisklösen skär
Nyköping stad *Fruängen äng Gruvstugan lht Flaggudden udde
Nyköping stad Fruängen, se Freje Saknas /Se Gruvstugan lägenhet Flagudden udde
Nyköping stad Fruängen Saknas /Se Grönborg lht Flugholmen holme
Nyköping stad Fruängen öppen plats /Se Grönborg lägenhet Falkungabron bro
Nyköping stad Fåfängbacken skogsmark Grönlund lht Falkungabron bro
Nyköping stad Galgbacken backe Grönlund lägenhet Fruängen öppen plats
Nyköping stad Grönholmen udde Gustavsberg lht Furögrundet grund
Nyköping stad Gumsbacken backe Gustavsberg lägenhet Furöhällarna skär
Nyköping stad Gyllennacka skogsmark Hagby lägenhet Furön ö
Nyköping stad Gårdsnäs terräng Hagstugan t Fårskallen skär
Nyköping stad Hagstubacken backe Hagstugan lägenhet Galgbacken berg
Nyköping stad Hasselö ö /Se Hallstalund lht Galgberget berg
Nyköping stad *Hasselö skans skans /Se Hallstalund lägenhet Galgberget berg
Nyköping stad Hummelholmen udde Hangstalund lht Galghagen område
Nyköping stad Hållet terräng Hangstalund lägenhet Gersbeten skär
Nyköping stad Hälltorp ägomark Hasselö lägenhet Granklubben holme
Nyköping stad Hässjeudden skogsmark Hasselö villa lägenhet Gripsholmstäpporna koloniland
Nyköping stad *Hästhagen Saknas /Se Hedvigsberg lht Grytön skär
Nyköping stad Hästhagsberget höjd Hedvigsberg lägenhet Grönholmen holme
Nyköping st. Hästhagshällen strandområde Hemgården ålderdomshem Grönklubben holme
Nyköping stad Högholmen udde Herrgården lht Gubbens hål vik
Nyköping stad Högholmen f.d. ö Hintzenskrog jordbruksfastighet Gubbtäppan åker
Nyköping stad Högholmen udde Hingtzens krog lägenhet Gäddviken vik
Nyköping stad Idbäcken bäck Hjortensberg lht Hamnen Saknas
Nyköping stad *Idbäcken bäck Hjortensberg lägenhet Hasselö ö
Nyköping stad Ingemundanäs Saknas /Se Hospitalet sjukhem Hasselö-Bergö öar
Nyköping stad Janstorpsmossen mosse Hållsta lht Hasselö holme ö
Nyköping stad Jogersö bebodd ö Hållsta lägenhet Hasselö Lilla ö
Nyköping stad Jungfruvassen strandområde Hällsta lägenhet Holmarna Långa skär
Nyköping stad *Jun(?)ängen äng Högbrunn lht Hallholmen skär
Nyköping stad *Jägare hållet Saknas Högbrunn lägenhet Hulten holme
Nyköping stad Kaffebacken backe Höglunda lht Hultens holme holme
Nyköping stad Kapellbacken Saknas Höglunda lägenhet Hundhällarna skär
Nyköping stad Kapellbacken höjd /Se Idbäcken vattengrav Hutskär skär
Nyköping stad Kloberget höjd Isaksdal lht+ Huvudskär skär
Nyköping stad *Klockberget höjd /Se Isaksdal koloniträdgård Huvudskärshällen skär
Nyköping stad *Knipegatan gata Karlberg lht Hållet skogsparti
Nyköping stad *Kongsbro bro Karlberg lägenhet Hållet el. Östra Hållet skog
Nyköping stad *Konsthjulet ?kvarn Karlstorp lht Hållet, Västra skog
Nyköping stad *Korpholmen holme Karlstorp lägenhet Hållet Västra skogspark
Nyköping stad o. slott Korsbron bro Katrineberg lht Hällen skär
Nyköping stad o. slott *Korss bro bro /Se Katrineberg lägenhet Hällen tvarta skär
Nyköping stad Korsbron bro Katrineborg lägenhet Hällvarpet notvarp
Nyköping stad Korsbron bro /Se Klockstapeln, Västra Saknas Hästholmarna holmar
Nyköping stad Korsmässo marknad marknad /Se Klockstapel, Östra Saknas Hästholmen Höga holme
Nyköping stad Kråkberget skogsmark Koltorp Saknas Hästholmen, Mellersta holme
Nyköping stad Kråkberget berg /Se Kullagret stadsdel Hästholmen, Södra holme
Nyköping stad Kvislingen halvö Kungshagens tegelbruk, se Tegelbruk Saknas Hästudden udde
Nyköping stad Kvislingen f.d. ö Kungsladugården Lilla Saknas Hästvarpet notvarp
Nyköping stad Kvislingen höjd Kungsladugården, Östra gård Insjön göl
Nyköping stad Kyrkogården skogsmark Kungsladugården, Östra gård Insjön göl
Nyköping stad *Kårpholmen holme Kyrkogården begravningsplats Jungfruholmen skär
Nyköping stad Källvassen strandområde Käringträtan lht Jungholmen holme
Nyköping stad Käringtån ägomark? Ladugården lilla eller tyska, se 1 Kungsladug. L. Saknas Jungskär, se Ljungskär skär
Nyköping stad *Ladugårds gärde, Lilla ägomark Ladugården, Östra gård Jönses holme skär
Nyköping stad *Ladugårds gärde, Stora ägomark Ledsäng utjord Kanalen sund
Nyköping stad *Ladugårds gärde, Stora ägomark Lenastugan lht Kaninholmen holme
Nyköping stad *Ladugårds äng, Stora ägomark Lenastugan lägenhet Kapellbacken Saknas
Nyköping stad Larslundsmalmen skogsmark Lillbrotäpporna Saknas Karlforsbron bro
Nyköping stad Lergropen vattensamling Lindbackstäpporna, se 1 Lillbrotäpporna Saknas Kickerbacken backe
Nyköping stad Libsholmen, se Lissholmen holme Lundby lägenhet Klasen skär
Nyköping stad Lill-Tallaren udde Magniberg jordbruksfastighet Klasgrunden grund
Nyköping stad Lill-Tallaren ö Magniberg lägenhet Klashällen skär
Nyköping stad Lill-Tallaren del av udde Marieberg jordbruksfastighet Knosen skär
Nyköping stad Lindbacke backe Marieberg lägenhet Kolerabacken pestgravar
Nyköping stad Lindbacke backe /Se Merensborg lägenhet Kolonien koloniträdgård
Nyköping stad Lindudde, se Linudden udde Minninge Saknas Korsbron el, Fiskbron el. Återbärsbron bro
Nyköping stad Linudden udde Minninge lastplats Korsbron bro
Nyköping stad Linudden udde Mosstorp Saknas Korsholmen holme
Nyköping stad Linudden udde Mustorp, se 2 Mosstorp Saknas Kreaturstorget öppen plats
Nyköping stad Linuddssundet sund Nilsberg lht Kråkberget berg
Nyköping stad Lissholmen holme Nilsberg lägenhet Kråkberget berg
Nyköping stad Lissholmen holme Nya staden stadsdel Kråklund skär
Nyköping stad *Lunds ålfiske fiske Nyköpings Slott Saknas Kråkstan stadsdel
Nyköping Saknas Långgatan gata Nyköpings södra jvst Kung Rönnes Källa, se Västerlundskällan Saknas
Nyköping stad Långvassen strandområde Oskarsberg lht Kyrkbrinken backe
Nyköping stad Långängen ägomark Oskarsberg lägenhet Källbrinken backe
Nyköping stad Länsmansruggarna strandområde Paul Jungs hage bek el. Malmbergs hage hage Källmundsholmen holme
Nyköping stad Magistraten grund Paul Ljungshage lägenhet? Källmundsudden udde
Nyköping stad Marsviken vik Perioden fabriksområde Kärleksstigen väg
Nyköping stad Marsviken havsvik Perioden bomullsspinneri Kärpholmen holme
Nyköping stad Mellanfjärden del av vik Pettersberg lht Ledsäng utjord
Nyköping stad Mellanfjärden del av vik Petersberg lägenhet Lergropen lertag
Nyköping stad Mellanfjärden del av vik Pettersborg lht Ljungholmen holme
Nyköping stad Mellanfjärden del av vik Petersberg lägenhet Ljungholmen, Östra holme
Nyköping stad Mellanfjärden del av vik Rosenberg lht Ljungskär skär
Nyköping stad Mellanfjärden fjärd Rosenhill, se Rosenhäll Saknas Lortudden udde
Nyköping stad *Munkbraken del av vik Rosenhill lägenhet Långbergen berg
Nyköping st. Must...wijken, se Fredöviken vik Rosenhäll lht Långberget berg
Nyköping stad *Mässingbruket bruk Rosenkälla gård Långholmarna, se Holmarna, Långa skär
Nyköping stad Norra hålet vik Rosenkälla lägenhet Länsman skär
Nyköping stad Notbergsudden udde Sanatoriet, se Blomenhof Saknas Löshuvudet skär
Nyköping stad *Nybygge rosenkälla Saknas Sankt Anne hus Saknas Lövholmen holme
Nyköping stad NykiöpingsStröm, se Nyköpingsån å Sankt Anne Kvarn kvarn Lövskär skär
Nyköping stad Nyköpingsfjärden vik Sankt Annæ kvarn kvarn Magnibergsbacken landsvägsbacke
Nyköping stad Nyköpingsfjärden vik Sankt Annæ Sjukhem, se Hospitalet Saknas Malmbergs hage Saknas
Nyköping stad Nyköpingsfjärden vik Sjukhemmet, se S:t Annæ Sjukhem Saknas Marieskär skär
Nyköping stad *Nyköpingskvarnar kvarnar Sjösakvarn kvarn Marieskärshällen häll
Nyköping stad Nyköpingsån Saknas Sjösakvarn kvarn Marudden udde
Nyköping stad Nyköpingsån å Sjöstugan lht Mejeribron bro
Nyköping stad Nyköpingsån å Sjöstugan lägenhet Mjölkviken Lilla vik
Nyköping stad Nyköpingsån å Skogsborg lägenhet Mjölkviken Stora vik
Nyköping stad Näslandet terräng Skogshyddan lägenhet Nyköpingsån å
Nyköping stad Näsudden udde Slottet, se Nyköpings Slott Saknas Nöthagen hage
Nyköping stad Näsudden udde Solberga lht Oppeby äng äng
Nyköping stad Olgabacken backe Solberget lägenhet Paradiset hage
Nyköping stad Parkhagen skogsmark Solhöjden lägenhet Paradiset åparti
Nyköping stad Posttorp terräng Sommartorp lägenhet Perioden bro
Nyköping stad *Qwarn-gatan gata /Se Spelhagen utjord Plåtsundet näs
Nyköping stad Rosenkälla terräng Spökslottet uhs Pojkvarpet notvarp
Nyköping stad Rundborgen stenlabyrint /Se Stallbackeberget berg Prästhällen skär
Nyköping stad Rundgången stenlabyrint /Se Stenkulla jordbruksfastighet Pålholmen skär
Nyköping stad Runn-gatan gata /Se Stenkulle lägenhet Rappsgrundet grund
Nyköping stad Rybacken, Lilla backe Stensberg, se Stensborg Saknas Rishag Saknas
Nyköping stad Rybacken, Stora backe Stensberg lägenhet Rishagen notvarp
Nyköping stad Ryssbergen höjder Stensborg lht Roparudden udde
Nyköping stad *Rännekällan Saknas Stensborg, se Stensberg lägenhet Rundklubben skär
Nyköping stad Rännekällan källa /Se Storhuskvarn kvarn Sagagrundet grund
Nyköping stad Rännekällan källa /Se Storhuskvarn kvarn Sanden Södra vik
Nyköping stad Rävbacken backe Svinhagen, se Kungshagen Saknas Sanden Västra vik
Nyköping stad Salstenen ö Kungshagen eller Svinhagen utjord Sandgrynnan badställe
Nyköping stad Salstenen grund Svärtahuset hyreskasärn Sandsudden, Västra udde
Nyköping stad Salstenskroken vik Sydliden lägenhet Sandsvarpet notvarp
Nyköping stad Sannarsudden udde Södern gård Saxen vik
Nyköping stad *Saxsundet f.d. sund Tegelhagen tegelbruk Saxsundet försvunnet sund
Nyköping stad Saxviken vik Tegelbruk, se Kungshagens tegelbruk Saknas Sax Sundet sund
Nyköping stad Segelsta mosse sank mark Tegelängen tegelbruk Saxviken vik
Nyköping stad Sjösafjärden vik Tomtebo lägenhet Simpan igenlagd vik
Nyköping stad Sjösafjärden vik Trillingsberg jordbruksfastighet Simpan Lilla vik
Nyköping stad Sjösafjärden vik Trillingsberg lägenhet Simpan Stora vik
Nyköping stad Sjösafjärden fjärd Trädgården, Stora och Lilla lht Skeppsbron bro
Nyköping stad Skanssundet sund Tullstation tull Skeppsbron kaj
Nyköping stad *Skolberget höjd /Se Ulriksberg lägenhet Skeppsvarvet varv
Nyköping stad Skrummelhult terräng Villastaden egnahemsområde Skomakarviken vik
Nyköping stad Slottsdammen damm Vimanskogen skogsparti Skopudden udde
Nyköping stad Släbro nu försv. bro /Se Vretstugan lht Skånska baljan bassäng
Nyköping stad Släbro terräng Vretstugan lägenhet Skötudden udde
Nyköping stad Släbro terräng /Se Västerlund utjord Släbro äng, Lilla äng
Nyköping stad *Släbro ålfiske Saknas Västerlund lägenhet Släbro äng, Stora äng
Nyköping stad *Släbro ålfiske fiske Västern, se Femöre, Västra gård Smultronhällarna skär
Nyköping stad Slängaviken vik Ålö lägenhet Smörtorget torg
Nyköping stad Snäckbacken skogsmark Ämtnäs Saknas Spelhagen gammal marknadsplats
Nyköping stad ?Snäckholmen holme Ängstugan t. Springarudden udde
Nyköping stad ?Snäckholmen holme Ängstugan lägenhet Springarvarpet notvarp
Nyköping stad Snäckholmen holme Ärilla Saknas Stadsbron bro
Nyköping stad Snäcktorp ägomark Öresta Saknas Stadsbron bro
Nyköping stad Snäckviken havsvik Österby, se 1 Bagartorp Saknas Stadsfjärden vik
Nyköping stad Societetsmarken ägomark Östern, jfr Femöre Östra gård Staffanskär skär
Nyköping stad Sprängarbacken backe Östorp lägenhet Staffanskär skär
Nyköping stad Spökberget höjd Östtorp t. Stakeberget berg
Nyköping stad Stadsbron bro   Stakeberget berg
Nyköping stad Stadsfjärden vik (resp. del av vik)   Stenbroskvakt fors
Nyköping stad Stadsfjärden vik   Stengrundet skär
Nyköping stad Stadsfjärden fjärd   Stenkullabacken landsvägsbacke
Nyköping stad Stadsfjärden vik   Storhusbron bro
Nyköping stad Stadsfjärden fjärd   Stora Hällen skär
Nyköping stad Stadsfjärden vik   Stora Torget torg
Nyköping stad Stadsfjärden vik   Stålviken vik
Nyköping stad Stadsfjärden vik   Svedholmen halvö
Nyköping stad Stadsfjärden vik   Svinhagen, se Kungshagen Saknas
Nyköping stad Stadsfjärden fjärd   Svängbron svängbro
Nyköping stad Stakeberget berg /Se   Södergrundet grund
Nyköping stad *Stallbacksberget höjd /Se   Södersbrott grund
Nyköping stad Stallbacksberget höjd /Se   Tallholmen holme
Nyköping stad Stjärnholmsviken havsvik   Tallholmsklubbarna skär
Nyköping stad Storkriken ägomark   Tallskär skär
Nyköping stad *Storabron bro   Tegelhagen utjord
Nyköping stad *Stora Bron bro /Se   Ternsholmen skär
Nyköping stad *Stora gatan gata /Se   Tjuvholmen halvö
Nyköping stad Stora hällen grund   Tjuvholmen holme
Nyköping stad Stormossen ägomark   Tjuvholmsvägen väg
Nyköping stad Stor-Tallaren del av udde   Tobaksholmen skär
Nyköping stad Stor-Tallaren ö   Trillingsberget berg
Nyköping stad Stor-Tallaren udde   Trädgården Stora trädgård
Nyköping stad Strandstuviken havsvik   Trässö, Lilla skär
Nyköping stad *Strockgatan gata   Trässö, Stora ö
Nyköping stad Strömsgatan f. gata   Trässöhällen häll
Nyköping stad Svangrundet grund   Trässörevet rev
Nyköping stad *Svanviken f.d. vik   Turön ö
Nyköping st. Svanvik ägomark   Täcka udden udde
Nyköping stad Svanviken sank mark   Tärngrundet grund
Nyköping stad Svanviken förr vik /Se   Tärnsholmen skär
Nyköping stad Svanviken förr vik /Se   Tönsesholme skär
Nyköping stad Svängbron bro   Udden, Täcka upplagsplats för båtar
Nyköping stad Svärtinge udde udde   Vattenholmarna skär
Nyköping stad Sältingen myrmark   Vattholmarna skär
Nyköping stad Tallargrundet grund   Vattholmen skär
Nyköping stad *Tista äng strandmark   Viken djupa vik
Nyköping stad *Tistas äng strandmark   Vinterklasen skär
Nyköping stad Tjuvholmen udde   Väster stadsdel
Nyköping stad Tjuvholmen holme   Västerlundsbergen berg
Nyköping stad Tjuvholmen halvö   Västerlundskällan el. Kung Rönnes källa källa
Nyköping stad Tjuvholmen halvö   Västertull f.d. tull
Nyköping stad Tjuvholmen udde   Ålö ö
Nyköping stad Tredje udden udde   Ålöholmen holme
Nyköping stad *Trägårdsgatan gata /Se   Ålöholmen, Östra holme
Nyköping stad Täcka udden udde   Ålö huvud udde
Nyköping st. Ugnsgluggen ägomark   Ålöhällarna hällar
Nyköping st. *Vallerstavägen väg   Ån å
Nyköping Saknas Våmedet terräng   Åskär skär
Nyköping stad Våmmen del av udde   Återbärsbron, se Korsbron Saknas
Nyköping st. Våmmen f.d. ö   Äspkroken notvarp
Nyköping stad Våmmen terräng   Äspskär Lilla skär
Nyköping stad Våmskogen skogsmark   Äspskär Stora skär
Nyköping stad Ålstastugan skogsmark   Äspskärshällarna skär
Nyköping stad Återbäran strandparti/bakvatten /Se   Öster stadsdel
Nyköping stad Återbärsbron bro /Se   Östervik vik
Nyköping stad Ängsbacken terräng   Östertull f.d. tull
Nyköping stad Ödstorp ägomark   Österviken vik
Nyköping stad o. län Öhrstigznäs, se Näsudden udde   Östra bergen berg
Nyköping stad Örsbaken havsvik   Övarpet notvarp
Nyköping stad Örstigsviken vik    
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping st.      
Nyköping stad o. slott      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping Saknas      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping Saknas      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping Saknas      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping st.      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping Saknas      
Nyköping Saknas      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping slott o. stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping st.      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad o. slott      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping slott o. stad      
Nyköping Saknas      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping fordom län      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad (o. slott)      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping Saknas      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping st.      
Nyköping st.      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad /Se      
Nyköping Saknas      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping st. o. sl.      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping Saknas      
Nyköping st.      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping Saknas      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping st.      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping st.      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping st.      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping stad      
Nyköping st.      
Nyköping st.      
Nyköping st.      
Nyköping Saknas      
Nyköping stad /Se      
Nyköpings landshövdingdöme Saknas /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Nyköping stad /Se      
Borgafjärdingen stadsdel /Se      
*Byn förr namn på stad /Se      
bymänner inbyggarbeteckning /Se      
»Aakæ Jønsons gord» Saknas      
Allhelgonakyrkan (Helgona), nu Östra kyrkan kyrka /Se      
Allhelgonakyrkan kyrka      
Allhelbona (nu Östra) församling      
Allhelgonakyrkan kyrka      
*Allmänningegatan Saknas      
Arnö gård /Se      
Arnö gd /Se      
Bene gd      
Bollhuset Saknas /Se      
*Borgha fierdinger del av stad      
*Borge fjärding del av Nyköpings stad      
Borgmästare-Qwarnen kvarn /Se      
Bryngelstorp lägenhet /Se      
*Fattighuset Saknas /Se      
*Finneri kvarn Saknas      
Forsa fjärding del av Nyköping?      
Forsa fjärding stadsdel /Se      
Franciskanerklostret Saknas      
Girsta gd      
Gråbrödraklostret Saknas      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret Saknas      
Gråbrödraklostret f. kloster      
Gråbrödraklostret kloster      
Gråbrödraklostret Saknas      
*Gråbrödraklostret Saknas      
Harg industrisamh. /Se      
*Helga Lekamens altare Saknas      
Helgeandsgården förr sjuk- och fattighus?      
*Helgeandsgården Saknas /Se      
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset Saknas /Se      
Helgona kyrka Saknas      
Helgona kyrka Saknas /Se      
Hofflerska Mälthuset Saknas      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
Hospitalet förr sjuk- och fattighus /Se      
*Jons gård gård /Se      
*Jon Åtvidssons gård gård      
Kriken torp /Se      
Kungsladugården, Lilla Saknas /Se      
Kungsladugården, Tyska, se Kungsladugården, Lilla Saknas /Se      
Kungsladugården, Tyska Saknas /Se      
Kungsladugården, Östra beb. /Se      
*Ladugården, Stora Saknas      
*Ladugården, Stora Saknas /Se      
»Larens fiskares gard» Saknas      
Lund hg      
»Larens fiskarens gard» gd /Se      
Larens fiskares gard gårdsnamn /Se      
*Lasarettet Saknas /Se      
*Lasse Månssons gård gård      
*Lasse Olofssons gård gård      
Lund hg      
*Lundmarkske huset Saknas /Se      
Mildrandfors kvarn      
Nya torget Saknas      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus förr slott (nu ruin)      
Nyköpingshus förr slott, nu ruin      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpings hus Saknas      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus medeltida befäst slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköping Saknas      
Nyköping(shus) slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott o. stad      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus f. slott o. fästning, nu ruin      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott      
Nyköpingshus slott /Se      
*Nyköpings kloster förr kloster      
Nyköpings kloster Saknas      
Nyköpings kloster kloster      
Nyköpings kloster f.d. kloster      
Nyköpings kloster kloster      
Nyköpings kloster Saknas      
Nyköpings kloster Saknas      
Nyköpings kloster f. kloster      
Nyköpings kloster Saknas /Se      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköping slott      
Nyköpings slott slott      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott f. slott, nu ruiner      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott slott      
Nyköpings slott f. slott, nu ruiner      
Nyköpings slott f. slott, nu ruiner      
Nyköpings slott f. slott, nu ruiner      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott förr slott, numera ruiner      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott slott      
Nyköpings slott slott      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott Saknas      
Nyköpings slott Saknas /Se      
*Nyköpings torn fängelsetorn?      
Oppeby hg      
Oppeby hg      
*Ramströms hus /Se      
*Rosenkälla utjord /Se      
Rosenkälla, se Nybygge rosenkälla utjord /Se      
Slottet Saknas      
*Sankt Annas altare Saknas      
*Sankta Annas kloster Saknas /Se      
Sankt Annæ kvarn Saknas      
Sankt Anna kvarn Saknas      
*Sankt Annæ kvarn Saknas      
Sankt Annæ kvarn kvarn      
Sankt Annæ kvarn kvarn      
Sankt Annæ kvarn kvarn      
Sankt Anne kvarn kvarn /Se      
Sanktæ Annæ prebende Saknas      
Sankta Anna prebende Saknas      
Sancte Annes Prebenda Saknas      
Sankt Anna prebende Saknas      
*Sankta Anna prebende Saknas      
*Sankt Anne såg Saknas /Se      
Sancta Barbros gille Saknas      
Sankta Barbros gille Saknas /Se      
Sankt Francisci kloster kloster      
*Sankt Mikaelis kyrka f. kyrka      
*Seffridh skomakares gård gård      
Segelsta by      
*Stake kvarn Saknas      
*Stor-Qwarnen kvarn      
*Stål-Qwarnen kvarn /Se      
Svanvik gd      
»sæppils mønne gard» gd      
*Trivialskolan Saknas /Se      
gård      
?Tåbäcken gd      
*Ugnarne, östre och westre tegelbruk /Se      
*Valdemarstomten Saknas      
*Valentin Bårdskäreres kålgård Saknas      
*Westerlingska tomten Saknas /Se      
*Wilh. Mommas Bruk mässingsbruk /Se      
Vårfrugillet Saknas      
Vårfrugillet Saknas      
*Vårfru kor kor      
*Vårfru prebende prebende      
*Vårfru prebende prebende      
Vårfru prebende Saknas      
Nyköping Saknas      
Västerlund utjord /Se      
*Vestre kvarn Saknas      
*Västre sågekvarn Saknas      
Örstig gd      
Östra kyrkan, se Helgona kyrka Saknas /Se      
*Östre sågekvarn Saknas      
Ösvreta hg      
Ösvreta hg      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.