ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bogsta socken : Rönö härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 148 Naturnamn : 69 Bebyggelsenamn : 98 Naturnamn : 16
Bogsta sn Bergholm skogsmark Bogsta socken sn Domarviken vik
Bogsta sn Björkens ägomark Bogsta Socken socken Grottan urholkning
Bogsta sn /Se Bladkärret ägomark Bogsta församling Gröna gången vik
Bogsta socken Borgs skans fornborg Bogsta grötpampar inbyggarbeteckning Gubblegret f.d. hållplats
Bogsta sn Bruddängen ägomark Bogsta män inbyggarbeteckning Göshällen skär
Bogsta sn Bäcketorpsrändeln bäck Bogsta män inbyggarbeteckning Igelkullen sjö
Bogsta sn Dammkärret terräng Berga gård Korsviken vik
Bogsta socken Dammkärret ägomark Bergastugan torp Kyrkviken vik
Bogsta sn Fagerlöf terräng Björkstugan lht Prästgårdsviken, sällan Kyrkviken vik
Bogsta sn Fräkenkärret tjärn Blindkällan avs. Ramsundsberget berg
Bogsta sn Graneberg skogsmark Bogsta eller Prästgården komministerboställe Ronns udd udde
Bogsta sn Gröna gången vik Bogsta gård Skansberget Saknas
Bogsta sn Gumkärret terräng Charlottenlund lht Skomakarknallen backe
Bogsta sn Gustavsborg terräng Eke gård Skärpan backe
Bogsta sn Göshällen grund? Ekla gård Snuggaviken vik
Bogsta sn Hagstugan ägomark Fagerlöt torp Sumpviken vik
Bogsta sn Hamrastukärret ägomark Fridhem lht  
Bogsta sn Hamrastugan terräng Fridsborg avs.  
Bogsta sn Hultet skogsmark Furuhill avs.  
Bogsta sn Igelkullen sjö Graneberg lht  
Bogsta Saknas Janslund terräng Grindstugan lht  
Bogsta Saknas Johannesberg terräng Gustavsberg, förr Holmberg lht  
Bogsta sn Karlsrokärret terräng Hagalund bs.  
Bogsta sn Kläfstakärret kärr Hagstugan lht  
Bogsta sn Kvarnhagen terräng Hammarby gård  
Bogsta sn Kärrstugan terräng Hammarbylund lht  
Bogsta sn Lillskogen skogsmark Hammarby-Vreten lht  
Bogsta sn Ludgosjön sjö Hamra by  
Bogsta sn *Norrby hälsobrunn Saknas /Se Hamra Saknas  
Bogsta sn Nunsberga terräng Hamra, Lilla gård  
?Bogsta sn Näset udde Hamra, Stora gård  
Bogsta sn Olofs mosse mosse Hamrahopen el. Hopen gård  
Bogsta kyrka kyrka Petterslund skogsmark Hamrastugan torp  
Bogsta sn Prästgårdsviken vik Hesselby gård  
Bogsta sn Ramsundsberget skogsomräde Hesselbystygan torp  
Bogsta sn Rishammaren skogsmark Hintsbacken torp  
Bogsta sn Rosendal terräng Hinsbacken Saknas  
Bogsta sn Runnviken sjö Holmberg, se Gustavsborg Saknas  
Bogsta sn Runnviken sjö Hopen, se Hamrahopen Saknas  
Bogsta sn /Se Runnviken sjö Hult torp  
Bogsta sn /Se Rökärret ägomark Högerå lht  
Bogsta sn /Se *Rönnareslätten Saknas /Se Janslund el. Johannislund lht  
Bogsta sn /Se *Rönnareslätten slätt? /Se Johannesberg torp  
Bogsta sn /Se Rönvijken, se Runnviken sjö Johannnislund, se Janslund Saknas  
Bogsta sn /Se Sandbäcken skogsmark Karlshult torp  
Bogsta sn /Se Skansberget höjd med fornborg Karlsro lht  
Bogsta kyrka Saknas /Se Skarndalen ägomark Klockarbol klockarboställe  
Berga gård Skogtorp Lilla ägomark Klockartorp lht  
Berga gård Skäret holme Knutstugan bs.  
Berga gård Skärpan ägomark Krampås bs.  
Berga gård Snuggan terräng? Hedvigslund gård  
Berga gård Snuggaviken vik Krampåsstugan bs  
Berga gård Spängerna sund Krigstorp, se Krysstorp Saknas  
Berga gd Storskogen skogsmark Krysstorp gård  
Berga gd Svartsätter ägomark Kärrstugan torp  
Berga gd /Se *Svärtaskogen skog Marielund bs.  
Bogsta by o sn Sågargärdet ägomark Nergården hmd.  
Bogsta pgd Sågartäppan ägomark Norrby gård  
Bogsta by Sågen terräng Norrbydal torp  
Bogsta by o sn Timmermossen mosse Norrbykrog bs  
Bogsta by Torpargärdet ägomark Norrstugan avs.  
?Bogsta by Törnbygerget berg /Se Norsborg torp  
Bogsta by /Se Törneby triangelpunkt Nunsberga gård  
Eke gd Törnebyhage skogsmark Nybo lht  
Eke gd Törnebylund ägomark Nygård gård  
Eke gd Uvdalen ägomark Nytorp bs.  
Eke gd Vallakärret kärr Näsby gård  
Eke Saknas /Se Vreten ägomark Olstorp torp  
Eke gd /Se Ängshult ägomark Ottolund lht  
Ekla by   Prästgården, se 1 Bogsta Saknas  
Ekla by   Rivarbol, se Hedvigslund Saknas  
Ekla by   Rivarbol Saknas  
Ekla by   Rosendal torp  
Ekla by   Runneberg lht  
Ekla by   Sandbäcken gård  
Ekla by   Sandstugan lht  
Ekla by   Skogstop, Lilla bs.  
Ekla by   Skogstorp, Stora bs.  
Ekla gd   Snuggan, se Ängstugan Saknas  
Ekla by /Se   Stavstugan, Lilla bs.  
Ekla gd /Se   Stavstugan, Stora torp  
Ekla by /Se   Svalbo lht  
Ekla gd /Se   Svartsäter obebyggt  
Hamra by   Sågen lht  
Hamra by   Sörtorp torp  
Hamra by   Teresienlund lht  
Hamra gdr   Törnby by  
Hamra by   Törnbylund avs.  
Hamra by   Vadstorp gård  
Hamra by   Valla gård  
Hamra gd   Vreten lht  
Hamra by /Se   Vretstugan avs.  
Hässelby gård   Värdshuset bs.  
Hässelby gård   Åkershult lht  
Hässelby gård   Ängshult bs.  
Hässelby gd   Ängstugan lht  
Hässelby gd   Ökna gård  
Hässelby gd /Se   Övergården hmd  
Hesselby gd /Se      
?Norrby hg      
Norrby hgd      
Norrby GD      
Norrby herrgård      
?Norrby hg      
?Norrby hg      
Norrby gd /Se      
Nunsbega gård      
Nunsberga by      
Nunsberga gd      
Nunsberga gd      
Nunsberga g      
Nunsberga gd      
Nunsberga gd /Se      
Nunsberga by /Se      
Nunsberga by /Se      
Näsby Saknas /Se      
Näsby gd /Se      
Näsby gods /Se      
Sandbäcken gd /Se      
Törnby by      
Törnby by      
Törnby by      
?Törnby by      
Törnby by /Se      
Valla gård      
Valla gård      
Valla gård      
Valla gd      
Valla gd      
Valla gård      
Valla g.      
Valla gd      
Valla gd      
Valla gd /Se      
Ängstugan el. Snuggan lht /Se      
?Ökna hg      
?Ökna gd      
?Ökna hg      
?Ökna hg      
?Ökna hg      
Ökna hg      
?Ökna hg      
?Ökna hg      
?Ökna gd      
Ökna hg      
?Ökna hg      
Ökna g.      
Ökna hgd /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.