ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ludgo socken : Rönö härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 300 Naturnamn: 220 Bebyggelsenamn: 251 Naturnamn: 55
Ludgo sn Alängen äng? Ludgo socken socken Brännholmen holme
Ludgo sn Anderslund delvis odlat område Ludgo socken socken Byggkärret äng
Ludgo sn *Aspa Saknas /Se Ludgo sn Bysjön sjö
Ludgo sn Aspabro el. Ludgogata bro? /Se Alkällan avs. Båtskrogsviken Saknas
Ludgo socken Aspavallen ägomark Alängen torp Båven sjö
Ludgo sn Aspolöt förr tingsplats Anderslund bs. Djupsjön, Lilla sjö
Ludgo sn »aspoløth» förr tingsplats Anneberg bs Djupsjön, Stora sjö
Ludgo sn Badudden udde Aspa by Finnmossen mosse
Ludgo sn Bergslund terräng Aspvik, se Äspvik Saknas Flyna gungflyn
Ludgo sn Biholmen holme Backen lht Fräkensjön sjö
Ludgo sn Björkkärret kärr Berga lht Gärdseltorget Saknas
Ludgo socken Björnbo ägomark Bergholm lht Hacksjön sjö
Ludgo sn Björnboberget höjd Bergslund lht Harpaklint berg
Ludgo sn Blomstugan, Lilla f.d. stuga? Björkhult el. Hultstugan gård Hornafjärden fjärd
Ludgo sn Brevik ägomark Björklunda lht Hundbacken backe
Ludgo sn Brända holmen holme Björnbo lht Hästholmen, Lilla holme
Ludgo sn Bygdegärdet ägomark Blacktorp gård Hästholmen, Stora holme
Ludgo sn Bygget ägomark Blomstugan, Lilla bs Israelskärr Saknas
Ludgo socken Bysjön sank mark Blomstugan, Stora torp Jurestaberget berg
Ludgo sn Båtsbacke udde Bogslund gård Kalkberget Saknas
Ludgo Saknas Båven sjö Bogslund Saknas Klingholmen holme
Ludgo Saknas Båven sjö Branthäll torp Korpa bro bro
Ludgo sn /Se Dalen ägomark Brevik torp Korpa brunn källa
Ludgo sn Dalkarlskärren kärr Brolöt, se Rågången Saknas Kronängskärret och Nysäterskärret ängar
Ludgo sn Dalsätterssjön sjö Brostugan torp Kråkkärret kärr
Ludgo socken Dammen, Lilla ägomark Brunnsvik lht Likstammen sjö
Ludgo sn Dammängen ägomark Buddebol, se Sofielund Saknas Lomsjön sjö
Ludgo sn Djupsjön, Lilla sjö Bygget torp Långholmen holme
Ludgo sn Djupsjön, Stora sjö Bysjön gård Långkärren Saknas
Ludgo sn Djurstugan ödetorp? Båtskrogen krog + Majholmen holme
Ludgo sn Djäknepinan holme Råvenshult lht Malmakulle höjd
Ludgo socken Ekbacken backe Bäcken el. Bäcktorp avs. Malmasjön sjö
Ludgo socken Eknaren sjö Bäcketorp se Blacktorp Saknas Malmen skog
Ludgo sn Eknaren sjö /Se Bäcketorp Saknas Marön ö
Ludgo sn Eknaren sjö /Se Bölsäter gård Mossjön sjö
Ludgo sn Finnmossen mosse Charlottenlund bs Norsstenarna stenar
Ludgo sn Fiskgjuseviken vik Dal bebyggelse Nysäterskärret, se 1 Kronängskärret Saknas
Ludgo sn Fnöskeborg fornborg Dalsäter avs. Rakskallen skär
Ludgo sn Fredgärdet ängsmark Dammen, Lilla avs. Rönö härads allmänning Saknas
Ludgo sn Fruvik vik Dammen, Stora avs. Lidsjön sjö
Ludgo sn Fräkenkärret tjärn Davik kyrkoherdeboställe Spelvik allmänning
Ludgo sn Fräkenkärret sjö Djupbrodal torp Spångmossen mosse
Ludgo sn Fräkensjön sjö /Se Djupsjön el. Djupsjödal torp Stocksjön sjö
Ludgo sn Fräknarn sjö /Se Djurstugan lht Svarvaren torrlagd sjö
Ludgo sn Frökensjön = Fräkensjön? Saknas /Se Edeby gård Tingskullen kulle
Ludgo sn Fället terräng Eriksdal torp Tore grav grop vid väg
Ludgo sn Grankällan ägomark Fagerhult avs. Torsön ö
Ludgo sn Gransätter terräng Fagermon torp Trekanten vägskäl
Ludgo sn Grindstugan f.d. stuga? Finsta avs. Uggelstuhavet torrlagd sjö
Ludgo sn Grindstugan ägomark Finstalund avs. Valsjön sjö
Ludgo sn Grönalund terräng Fnöska gård Vevarn å
Ludgo socken Gubbängsplogen ägomark Fnöskastugan torp Ånsunds Spängerna Saknas
Ludgo sn Gubbängsudden udde Fredgärdet torp Emtvikssjöarna sjöområde
Ludgo sn Gubbängsviken vik Fredriksdal lht Nedre Emtvikssjön sjö
Ludgo sn Gubbängsviken vik Frälsegården Saknas Övre Emtvikssjön sjö
Ludgo sn Gullbogen terräng Fröberga avs.  
Ludgo sn Hacksjöberget triangelpunkt Granhult avs.  
Ludgo sn /Se Hacksjö kalv tjärn Grankällan torp  
Ludgo sn /Se Hacksjön sjö Gransäter bs  
Ludgo sn /Se Haga terräng Grindstugan bs  
Ludgo sn /Se Hagtorp ägomark Gripensberg bs  
Ludgo socken /Se Harpaklint höjd? Grönborg lht  
Ludgo sn /Se Holmarna udde Gröndal lht  
Ludgo sn /Se Holmstugan terräng Gustavsberg lht  
Ludgo sn /Se Hornafjärden del av sjö Gustavslund lht  
Ludgo sn /Se Horssjön sjö Gästgivaregården Saknas  
Ludgo sn /Se Hultviken vik Hacksjö, se Malmsjö Saknas  
Ludgo samh. o. sn /Se Hundbackberget höjd Haga bs  
Ludgo sn /Se Hällängen ägomark Hagalund lht  
Ludgo socken /Se Häradsholmen holme Hagtorp torp +  
Ludgo sn /Se Hästhagen gräsbevuxet område? Hjortensberg avs.  
Ludgo sn /Se Hästhagen terräng Holmen torp  
Ludgo sn /Se Hästholmen, Lilla holme Holmstugan bs  
Ludgo sn /Se Hästholmen, Stora holme Hult gård  
Ludgo sn /Se Högholmarna holmar Hultstugan, se Björkhult Saknas  
Ludgo sn /Se Högholmen holme Humledal gård  
Ludgo sn /Se Ingahäll holme Hålkärret, se Sandvik Saknas  
Ludgo sn /Se Inskogsbergen berg Hällen Saknas  
Ludgo sn /Se Israelskärr terräng Hällestad, se Hällen Saknas  
Ludgo sn /Se Jurestaberget höjd Hästhagen torp  
Ludgo sn /Se Kojstugan terräng Högbackstugan torp  
Ludgo sn /Se Kalskär, Lilla holme Höglund avs.  
Ludgo kyrka kyrka /Se Kalskär, Stora holme Högsäter lht  
Ludgo kyrka /Se Kalvnäset udde Högvall avs.  
Aspa by Karkullakällan källa /Se Höjden lht  
Aspa (Aspalöt) tingst. Karlsdal ägomark Johannesdal avs.  
Aspa by Karlsvik vik Johsberg torp  
Aspa by Katrinelund ägomark Jursta = 1-2 Jurestad by  
Aspa gård Katsviken vik Karkulla Saknas  
Aspa by Kavelbromossen mosse Karlberg avs.  
Aspa by Killingholmen holme Karlsdal avs.  
Aspa by /Se Klippan ägomark Karlsvik lht  
Aspa Saknas /Se Klippan höjd o. triangelpunkt Katrinelund Saknas  
Aspa Saknas /Se Klippaviken vik Klippan lht  
Aspa, Övre Saknas /Se Kohagsängarna terräng Klockarbol klockarbostad  
Aspa gård /Se Korpa bro bro Knåbäcken torp +  
*Aspalöt f.d. tingsplats Korpa bro Saknas /Se Kojstugan bs.  
Aspolöth förr tingsställe /Se Korpberget fornlämning Kristineholm lht  
»Aspøløth» f.d. tingsplats Kristineholm terräng Kristinelund bs  
*Aspalöt förr tingsplats Kristinelund terräng Kronängen torp  
Aspolöt f. tingsställe Kronängen ägomark Kryckeläng gård  
Aspolöt f. tingsplats Kryckeläng, Lilla ägomark Kryckeläng, Lilla bs  
Aspeløt förr tingsställe Kråkkärret terräng Kråklund torp  
Asplöt Saknas Kråklund terräng Kullen lht  
*Aspelöt förr tiingsställe Kvarndammen sjö Kårtorp gård  
Aspelöt förr tingsställe Källhagen ägomark Källhagstugan bs  
*Aspo løt tingsställe Larslund ägomark Källstugan torp  
[Aspalöt] Saknas Likstammen sjö Larslund lht  
Aspalöt tingsst. Lillån å Liljedal lht  
Aspalöt förr tingsställe /Se Linjedal terräng Lillgården med Mellangården bebyggelse  
Aspolöt f. tingsplats /Se Logvreten skogsmark Lindsberg avs.  
Bergslund lht /Se Lomsjön sjö Lovreten lht  
Branthäll torp Lomsjön sank mark? Ludgonäs + Saknas  
Buddebol, Sofielund herrgård /Se Loviseskär holme Lugnet lht  
Buddebol herrgård /Se *Ludgokällan Saknas Lyckan torp  
?Dal gård Ludgosjön sjö Långbro gård  
Dal gård Lugnet ägomark Långvik torp  
Dal gård Lyckan terräng Löten gård  
Dal gård Långholmen holme Lövhagen avs.  
Dal gård Långlurena terräng Lövhagen torp  
Davik kyrkoherdebostad Långviksviken vik Lövlund avs.  
Davik prästgård /Se Länsmansudden udde Lövnäs torp  
»diæflahulte» (=nuvarande Hult) gård /Se Länsmansviken vik Lövsund avs.  
Djurstugan lht /Se Lövlund ägomark Mallinge Saknas  
Djävulshult, se Hult gård Lövsund ägomark Malma, Västra Saknas  
Edeby gård Majholmen holme Malma, Västra nybild. fst  
Edeby Saknas Majholmen ö /Se Malma Östra gård  
?Edeby gård Mallinge ägomark Malmalund lht +  
Edeby gård Malmakulle formlämning Malmasund eller Sundet torp  
Edeby gård Malmasjön sjö Malmaö eller Ön torp  
Edeby gård Malmasjön sjö /Se Malmsjö, förr Hacksjö avs.  
Edeby gård Malmasjön sjö /Se Marieberg avs.  
Edeby gård Malmasund sund Mariedal avs.  
Edeby Saknas /Se Malmaö ö Marielund lht  
Edeby gård /Se Malmunganæs näs /Se Mellangården, se Lillgården Saknas  
Emtvik gård /Se Marö ö Mellangården gård i Ånsund  
Fnöska gård Marö ö /Se Mellantorp lht  
Fnöska gård /Se Marö ö /Se Mellanviks skola Saknas  
Halsmossen gård Mellantorp ägomark Mosstorp torp  
Hellesta gård Mossjön sjö Musko + gård  
Hult, förr Djävulshult gård Mosstorp terräng Månsäng, se Mårsäng Saknas  
Hult Saknas /Se Muskohagen terräng Mårsäng avs.  
Höjden Saknas /Se Måsberget holme Nedre nergården hmd  
Höjden lht /Se Nedre dammen sjö Nilsberg lht  
Juresta by Nilsberg ägomark Nilslund avs.  
Jurestad by Norsstenarna holmar Nudde torp  
Juresta by Nygårdsängen ägomark Nygård lht +  
Juresta by Nyodlingen ägomark Nysäter gård  
Juresta by Näsatäppan ägomark Nytorp avs.  
Juresta by Näset ägomark Näs, Lilla torp +  
Juresta by Näsudden strandområde Näs, Stora, se 1 Torpestanäs Saknas  
Juresta by Penningbyskans fornlämning Olovslund eller Olslund lht+  
Juresta by Penningbyviken vik Oxhagen torp  
Juresta by Pänningbyviken vik /Se Penningby gård  
Juresta by Pers byx kobbe Petersborg torp  
Juresta by Persbyx ö /Se Peterslund bs  
Jurestad by Petersborg ägomark Prästgården = 1 Davik Saknas  
Jurestad by Petterslund terräng Ramsnäs lht  
Juresta by Portbacksviken vik Riset torp  
Juresta by /Se Rakskallen holme Rosenberg bs  
Karkulla gård Ramsnäsviken vik Rosendal avs.  
Kalkulla gård Rosendal ägomark Rusthållet Bebyggelse  
Karkulla gård Runnviken sjö Rusthållet Bebyggelse  
Karkulla gård Runviken l. Ludgosjön sjö /Se Ryssinge Saknas  
Karkulla Saknas /Se Råggärdsviken vik Ryssinge by  
Knåbäck torp + Rödmossen mosse Ryssinge Saknas  
Kårtorp Saknas /Se Rönnmossen Saknas Ryssingsstugan avs.  
Kårtorp gård /Se Sandviksbergen berg Råggärdet, Lilla gård  
Ludgo by Sandviksviken vik Råggärdet Lilla Saknas  
Ludgo by Sidsjön sjö Råggärdsvik gård  
Ludgo kyrkby och socken Sjöhagen strandområde Råggärdsvik Saknas  
Ludgo Saknas Sjöändan terräng Rågången el. Brolöt torp  
Ludgo kungsgård, (nu Trollenäs) gård Skräddarstugan ägomark o. ödetorp? Sandbrink lht  
Ludgo kungsgård Saknas /Se Slåtterkärret ägomark Sandvik bs  
»Ludgodawijk» (nu Davik) prästgård /Se Solberga terräng Sandvik el. Hålkärret torp  
*Ludgo kungsgård Saknas /Se Spångmossen mosse Selberga gård  
Ludgonäs, se Trollesund Saknas Spängerna sund Sjögedal gård  
Lwdguda, se Trollesund hg Stenbrosätter höjd o. triangelpunkt Sjöstugan torp  
Ludgudha, se Trollesund hg Stenhult ängsmark Sjöändan lht  
Ludgude kungsgård, se Trollesund Saknas Stocksjömossen mosse Skinnarhagen torp  
*Kungsgården, nu Trollenäs gård Stocksjön sjö Skinnartorp gård  
Långbro by eller gård Stocksjön, Gamla sank mark? Skogstorp gård  
Långbro by Storån å Skrummelhult torp  
Löten gård /Se Storån å /Se Skäddarstugan avs.  
Lövnäs torp /Se Svarthålet sank mark? Slahagen avs.  
Mallinge gård Svarthålsviken vik Smedsbol torp  
Mallinge gård Svarvaren sjö Sofielund el. Buddebol gård  
Mallinge gård Svarvaren sjö /Se Sofielund hg  
*Mallinge f.d. by /Se Syltängarna terräng Solbacken bs  
Mallinge gård /Se Sågen terräng Solberga lht  
Mallinge försv.by /Se Sågviken vik Spelmansvreten torp  
Malma herrgård Tallbacken höjd? Stavstugan torp  
Malma hg Tegelslagarholmen holme Stenbrosäter, Lilla avs.  
?Malma hg Tingshögen fornlämning Stenbrosäter, Stora avs.  
?Malma herrg. Tingskullen kulle /Se Stene (Lilla) gård  
Malma by Tittut terräng Stene, Stora gård  
Malma by Toregrav terräng? Stenhult torp  
Malma gård /Se Torpesta kvarn kvarn Stenstorp bs  
Malma, Västra Saknas /Se Torpestaviken vik Stenstugan torp  
Malma, Västra Saknas /Se Torsjön ö Stensäter lht  
Västra Malma gård /Se Torsön ö Stocktorp gård  
Malma (l. Öster Malma) gård Trosasjön sjö Stocktorp Saknas  
Malma (Östermalma) gård Trosasjön sjö /Se Storgården hmd  
Malma, Östra hg Tyviken vik Sundet torp  
Malma, Östra Saknas /Se Uddagärdet ägomark Svaneborg avs.  
Malma, Östra gård /Se Uggelkulla ägomark Svaneborg Saknas  
Östra Malma gård /Se Valsjön sjö Sågstugan torp  
Öster-Malma gård /Se Vretstugan ägomark Sätra gård  
Oxhagen torp /Se Ämtvikssjön, Nedre sjö Sätralund avs.  
Penningby gård /Se Ämtvikssjön, Nedre sjö /Se Sörgården hmd  
Penningby Saknas /Se Ämtvikssjön, Övre sjö Sörtorp lht  
Penningby Saknas /Se Ämtvikssjön, N:e o. Ö:e sjöar /Se Tallbacken torp  
Prästgården Saknas /Se Ämtvikssjön, Övre sjö /Se Tittut torp  
Ryssinge by Ängshult ägomark Torpesta gård  
Ryssinge by Ängstorp terräng Torpestanäs eller Stora Näs gård  
Ryssinge by Ängstugan f.d. stuga ? Torpstan, se Äskvik Saknas  
Ryssinge by Äntvikarna sjöar /Se Tovetorp gård  
Ryssinge by Ösätter terräng Transäter Saknas  
Ryssinge by Ösätter triangelpunkt Trollesund gård  
Ryssinge by Övre dammen kärr? Tyvik gård  
Ryssinge by /Se   Tyviks såg torp  
Ryssinge by /Se   Tåbergsvreten avs.  
Ryssinge gårdar /Se   Tåbergsvreten, 4 Malma, Västra nybild. fst.  
Ryssinge Saknas /Se   Täppan lht  
Selberga gård   Udden Saknas  
Selberga gård /Se   Uggelkulla Saknas  
Sellberga Saknas /Se   Valsta lht  
Sjögedal gård /Se   Vretstugan torp  
Sofielund herrgård /Se   Vägholm torp  
Sofielund herrgård /Se   Vårlund gård  
?Stene gårdar   Vårlunds kvarn gård  
Stene by   Ångsund by  
Stene by   Emtvik avs.  
Stene by   Ängshult lht +  
Stene, Lilla gård   Ängstorp torp  
Stene, Stora Saknas /Se   Ängstugan lht  
Stene, Stora gård /Se   Ängvaktarestugan, se Kronängen Saknas  
Stene by /Se   Äskvik el. Torpstan avs.  
Stocktorp gård /Se   Äspvik el. Äspvik Saknas  
Svaneborg Saknas /Se   Ödesbrunn gård  
Sätra gård   Ön torp  
?Sätra gård   Ön gård  
?Sätra gård   Örbrink avs.  
?Sätra gård   Örbröm, se 1 Ödesbrunn Saknas  
Sätra gård   Örningsholm lht  
Sätra by   Örsäter, se Ösäter torp  
Sätra gård   Östergården hmd  
Sörtorp gd, lht /Se   Österlund lht  
Torpesta (Torpestanäs) gård /Se   Ösäter torp  
Torpesta kvarn Saknas   Övergården gård  
Tovetorp gård /Se   Övre Nergården hmd  
Transätter gård /Se      
Transätter gård /Se      
Trollenäs, se Ludgo kungsgård gård      
Trollesund hg      
Trollesund herrgård /Se      
Trollesund gård      
Trollesund hg      
Trollesund hg      
Trollesund hg      
Trollesund herrgård /Se      
Trollesund gods /Se      
Tuvetorp Saknas      
Tyvik gård      
Tyvik gård      
Tyvik gård /Se      
Värlund by      
Värlund by      
Värlund by      
Värlund by      
Värlund gård med kvarn      
Värlund by      
Värlund by      
Värlunda gård      
Värlund by?      
Värlund by      
Värlunda gård      
Värlund by      
Värlund by      
Värlund by      
?Värlund by      
Värlund gård /Se      
Värlund by /Se      
Värlund Saknas /Se      
Ånsund by      
Ånsund by      
Ånsund by      
Ånsund by      
Ånsund by      
Ånsund by      
Ånsund Saknas /Se      
Ånsund by /Se      
Öhn Saknas      
Ön gård      
Ön gård      
Östermalma hg      
Östermalma gård      
Öster-Malma gård      
Östermalma gård /Se      
Öster-Malma herrgård /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.