ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kattnäs socken : Daga härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 136 Naturnamn : 119 Bebyggelsenamn : 214 Naturnamn : 275
Kattnäs sn andå Wiken, se Åndersåviken vik Kattnäs socken Alkärret kärr
Kattnäs sn Bakomgärdet ägomark Kattnäs sn Alkärret åker
Kattnäs sn Bergudden udde Kattnäs sn Asphagen hage
Kattnäs sn Bergudden udde? Kattnäs, se Katrinenäs sn Asptomten åker
Kattnäs sn /Se Björnnäset näs Kattnäs församl., se Frustuna-Kattnäs församl. Saknas Asptäppan åker
Kattnäs sn Björnnäset udde Katrinenäs = Kattnäs sn sn Badhusudden udde
Kattnäs sn Båtsvik vik Kattnäs kattungar inbyggarbeteckning Bakomgärdet åker
Kattnäs sn Djupdalskärret kärr Allmänningen Saknas Bergstugutäppan åker
Kattnäs sn Finnäsudde udde Anderssons hmn Björkhagen hage
Kattnäs socken Fräkensjöberget höjd med triangelpunkt Backen lht Björnnäset udde
Kattnäs sn Fräkensjön sjö Backen lht, förr soldattorp Björnnäset udde
Kattnäs sn Fräkensjöudd udde Bergstugan lht Bytäppan åker
Kattnäs sn Frösjön sjö Bergstugan lht Byvägen väg
Kattnäs sn Frösjön sjö Daga Saknas Daga härads allmänning allmänningsskog
Kattnäs sn Frösjön sjö Daga lht Dalängen åker
Kattnäs sn Frösjön sjö Dalängen lht Djupdalsmossen mosse
Kattnäs sn Frösjön sjö /Se Ekeskulla gård Ekblomsgärdet åker
Kattnäs sn Frösjön sjö /Se Ekeskulla gård Ekblomsstycket åker
Kattnäs sn Furuudden udde Ekeskulla hmn Ekstrandsbacken skogsbacke
Kattnäs (Katrinenäs) sn Gullsmorssjön sjö Ekstrand hmn Fräkensjöberget berg
Kattnäs sn /Se Gullsmorssjön sjö Erikslund Saknas Fräkensjöberget berg
Kattnäs sn Gullsmorasjön sjö Erikslund förr lht Fräkensjön sjö
Kattnäs sn? Hacket terräng Erikslund lht Fräkensjön sjö
Kattnäs sn Havsluckan vik Erikssons brukningsdel Fräkensjön sjö
Kattnäs sn Havsluckan vik Furudden lht Frösjön sjö
Kattnäs sn Hedningen sjö /Se Furuudden lht Frösjön sjö
Kattnäs sn Herrängen ägomark Furuudden lht Grangärdet åker
Kattnäs sn Hollandssjön sjö Furuvik lht Grönvik vik
Kattnäs sn Holmsjön sjö Furuvik f.d. soldattorp Grönvika näs område
Kattnäs sn Holmsjön sjö Furuvik lht Grönvika näsbacke vägbacke
Kattnäs sn Hunnabacken delvis odlat område Granbacken lht Grönvika täppa åker
?Kattnäs sn Hällkojan vik Granbacken förr gård, nu statlht Grönvika udde udde
Kattnäs sn /Se Hällkojan vik Granbacken Saknas Grönviksudden udde
Kattnäs sn /Se Högtidsberget höjd Grindstugan lht Gubbtäppan åker
Kattnäs by o. sn /Se Jämtaren sjö /Se Grindstugan lht Guldsmorasjön sjö
Kattnäs sn /Se Kalkberget höjd Grindstugan, se Nälje soldattorp grindstuga Guldmorsjön, se Guldsmorasjön sjö
Kattnäs sn /Se Klubblångsjön sjö /Se Grönvik gård Guldmorsjön sjö
Kattnäs sn /Se Klämmingen sjö Grönvik lht Guldsmorasjön sjö
Kattnäs sn /Se Klämmingen sjö Grönvik lht Gullsmorsjön = Ynglingen Saknas
Daga gd /Se Klämmingen sjö Grönvik Saknas Gåshalsen åker
Ekeskulla gd Klämmingen sjö Gula villan lht Hacket hage
Ekeskulla by Klämmingen sjö Hagen lht Hagalundshagen hage
Ekeskulla by Klämmingen sjö Hagen lht Hagplogarna åkrar
Ekeskulla gd Klemmingen sjö /Se Hagen bs Hagplogen åker
Ekeskulla by /Se Klämmingen sjö /Se Hagstensängen äng Hagstensängen äng
Hollandet gård Klövstafjärden del av Klämmingen Hagstensängen obebyggt område Hagtäppan åker
Hollandet by Klövstafjärden fjärd Hagstugan Saknas Havslucken djup
Kalvsätter tp /Se Klövsta udde udde Hagstugan förr lht Hemgärdet åker
Kattnäs by Klövsta udde udde Hagstugan lht Herrängen åker
Kattnäs gd Komossen mosse Hedetorp gård Hjortronmossen mosse
»klufhella» by el. gd Komossen mosse Hedetorp gård Hjälmingebacken skogsbacke
»Klyfhella», se »klufhella» by el. gd Korsmossen mosse Hedetorp hmn Hollandaängen åker
Klövsta by Korsmossen mosse Hedetorp jordområde Hollandshagen hage
Klövsta by Kvarnkärret sjö Hedlandet område Hollandesjön sjö
Klövsta by Kvarnkärret sjö Hollandet gård Hollandssjön sjö
Klövsta by Kvarnkärret sjö Hollandet gård Hollandssjön sjö
Klövsta by Kvarnkärret sjö Hollandet by Holmsjömossen mosse
Klövsta by Kvarnkärret sjö /Se Hällan Saknas Holmsjön sjö
Klöfsta by Kvarnsjön sjö Hällan, se Karlshäll Saknas Holmsjön sjö
Klövsta by Kvarnsjön, Lilla sjö Hällen lht, nu rivet Holmsjön sjö
Klövsta by Kvarnviken vik Kalvsäter gård Holmåkern åker
Klövsta by Kyrkviken vik Kalvsäter lht Hopen åker
Klövsta by Kvarnviken vik Kalvsätter Saknas Hopgärdet åker
Klövsta by /Se Kyrkviken vik Kalvsäter Lilla lht Hophagen hage
Lerbro by Källstugärdet ägomark Kalvsäter, L:a lht Hophagen hage
Lebro by Kärleksudden udde Kalvsäter, Stora o. Lilla lhtr Hundbacken skogsbacke
Lebro by Lifsingeån å Karlsborg lht Hunnarbacken skogsbacke
Lebro by Lilla skäret skär Karlsborg lht Hästhagen hage
Lebro by Mjösundet sund Karlsborg lht Högtidsbacken skogsbacke
Lebro by.? Mjösundet sund Karlshäll torp Högtidsberget berg
Lebro by Mjösundet sund Karlshäll förr lht Högtorn del av berg
Lerbro by Mjösundet sund Karlslund lht Höktorn topp
Lebro by /Se Mjösund Saknas Karlslund lht Kalkberget berg
Lebro by Mjösundet sund Karlslund lht Kalkugnsbacken skogsbacke
Lebro by Mjösundet sund Karlssons hmn Kalvhagsängen äng
Lebro by /Se *Mjösund sund Kattnäs by Kalvhagsängen åker
Lund gd Mörka hålet terräng? Kattnäs by Kalvtäpporna åkrar
Lund gd Mösundet sund /Se Kattnäs Saknas Kalvudden udde
Lund g Norrtunasjön sank mark? Kattnäskvarnen gård Kampdalen dal
Lund gd Nässkogen skogsområde Kattnäskvarnen kvarn Katthavet kärr
Lund g Nässkogen skog Kattnässundet, se Sundet lht Kattnäs allmänning allmänning
Lund gd Näsudden udde Kattnässundet lht, förr soldattorp Kattnäsbacken vägbacke
Lund gd Näsudden udde Klemmingsberg lht Kattnäslogen loge
»myoasund» beb? /Se Rismossen mosse Klemmingsberg lht Kattnässundet, se Sundet sund
Norrtuna hg Rismossrännilen bäck Klockaregården lht Kattnäs vägskäl vägskäl
Norrtuna hg Rundbulten sjö Klämmingsberg lht Kattsvik vik
Norrtuna hg Rundbulten höjd? Klövsta gård Kattsviken vik
Norrtuna hg Rundbulten, se Rundsjön sjö Klövsta by Killingudden udde
Norrtuna gd Rundbulten sjö /Se Klövsta by Klemmingen sjö
Norrtuna gd Rundbulten sjö /Se Klövsta Saknas Klockartäppan åker
Norrtuna (förr Tuna), by Rundsjön sjö /Se Klövsta tegelbruk förr tegelbruk Klämmingen sjö
?Norrtuna by Rundsjön l. -bulten sjö /Se Kulltorp lht Klämmingen sjö
Norrtuna hg Rävberget berg Kulltorp lht, förr soldattorp Klämmingsberg berg
Norrtuna gd Rävberget udde? Kulltorp lht Klämmingsbergsbadet friluftsbad
Norrtuna gd Röhagen sank mark? Kvarnen = Kattnäskvarnen kvarn Klövstafjärden del av Klämmingen
Norrtuna säteri /Se Römossen mosse Kvarntorp, se Kattnäskvarnen gård Klövsta udde udde
Norrtuna Saknas /Se Skarphagen ägomark? Kvarntorp gård Komossen mosse
Norrtuna gd /Se Skvalbergsmossarna mosse Kvarntorp hmn Korp klöv kärrhål
Norrtuna gd /Se Skvalbergsmossarna mossar Lebro gård Korsmossen mosse
Norrtuna gd /Se Slätängsudden udde Lebro by Kvarnabacken vägbacke
Nälje Saknas /Se Storsjön sjö Lebro by Kvarna gärde åker
*Odensvi Saknas Storsjön sjö Lerbro by Kvarnahagen hage
*Rundar (mölj. *Rundir), yngre *Runda försvunnen bebyggelse? /Se Storsjön sjö Lebro Saknas Kvarnaviken vik
Rundbotorp by Trapphällsbacken terräng Lerbro = 1-2 Lerbro Saknas Kvarnkärret kärr
Rundbotorp Saknas /Se Trapphällsbacken höjd? Lillsäter lht Kvarnsjödroget bäck
Rundbotorp gd /Se Trollhagskällan källa? Lund gård Kvarnsjöholmarna landtunga
Rundbotorp by /Se Trätsparken terräng Lund gård Kvarnsjökärret sjö
Rundbotorp by /Se Tytensskog skogsområde Lund hmn Kvarnsjön, se Kvarnsjökärret sjö
Torp Saknas Tytens skog terräng Lundsnäs lht Kvarnsjön sjö
*Torp Saknas Vadsbro tingsplats /Se Lundsnäs lht Kvarnsjön sjö
Tuna, numera Norrtuna gd Vreten terräng? Lundsnäs lht Kvarnsjön, Lilla sjö
Tuna säteri Ynglingen sjö /Se Lunds soldattorp lht Kvarnsjön Lilla sjö
Tuna, se Norrtuna hg Ynglingen sjö /Se Luskupan lht Kvarnsjön, Stora sjö
Tuna, se Norrtuna hg Ynglingen Siön, se Gullsmorssjön sjö Marielund lht Kvarnsjön Stora sjö
Tuna = nuv. Norrtuna hg Ålsta knopp höjd? Marielund lht Kvarnsjön, Stora o. Lilla sjöar
*Vadsbro Saknas Ånderså å Marielund lht Kvarntorpsviken vik
Vadsbro lht /Se Ånderså bäck Mellangården gård i Klövsta Kycklingslätten åker
Vassbron Saknas /Se Åndersåviken vik Mellangården gård i Åshammar Kyrkbackarna åkrar
Ålsta gd Åndersåviken vik Murarens = Klämmingsberg Saknas Kyrkgärdet gärde
Ålsta gd   Nergården hmn Kyrkgärdet åker
Ålsta gd   Nergården gård i Åshammar Kyrkhagen hage
Ålsta gd   Norrtuna gård Kyrkviken vik
Ålsta gd   Norrtuna by Kyrkviken vik
Ålsta gd   Norrtuna = 1-2 Tuna Saknas Källstugugärdet åker
Ålsta g   Norrtuna hgd Källstugärdet gärde
Ålsta gd   Nysäter torp Källtomten åker
Ålsta g   Nysäter gård Landsvägsstycket åker
Ålsta gård   Nysäter = 1 Vålbergstorp Saknas Lebroängen åker
Åshammar by   Nälje by Lillgärdet åker
Åshammar by   Nälje gård Lillgärdet åker
Åshammar by   Nälje hmn Lillmarken skogsmark
Åshammar by   Nälje Grindstuga, se Grindstugan lht Lillängen åker
Åshammar by   Nälje grindstuga Saknas Lillängen åker
Åshammar by   Nälje soldattorp = Grindstugan Saknas Lillängen åker
Åshammar by   Näset lht Logstycket åker
Åshammar by   Näset lht Logtäppan åker
    Näset lht Lundsnäshagen hage
    Oppgården gård i Klövsta Lundsnäsmossen mosse
    Oppgården gård i Åshammar Lundsängen åker
    Petterssons brukningsdel Långberget berg
    Prästgården = 1 Rundbotorp hemman Långberget berg
    Rundbotorp, se Prästgården hmn Långtegarna åkrar
    Rundbotorp gård Lövhagen hage
    Rundbotorp by Lövholmen holme
    Rödladan lht Mattstäppan åker
    Sandbrink lht Mellanfjärden del av Klämmingen
    Sandbrink lht Mellantomten tomt i Åshammar
    Sandbrinken lht Murarberget = Klämmingsberget Saknas
    Sjövreten torp Mörka backen skogsbacke
    Sjövreten lht Nergårdshagen hage
    Sjövreten lht Nilshagen hage
    Skansen torp Nilses kärr kärr
    Skansen lht Norra gärdet åker
    Skansen lht Norra hagen hage
    Skomakaretorpet lht, nu riven Norrtunasjön sjö
    Smedskärret lht Norrtunasjön sjö
    Smedstorp = Smedskärret Saknas Norrtunasjön sjö
    Smedskärret el Väsbytorp, se Smedstorp gård Norrängen åker
    Smedskärret eller Väsbytorp Saknas Norrängsplogarna åkrar
    Smedskärret eller Väsbytorp, se 1 Smedstorp Saknas Nyhagsbacken vägbacke
    Smedstorp gård Nyodlingen åker
    Smedstorp lht Nyängen åker
    Smedstorp Saknas Näljeängen åker
    Solbacken lht Näset höjd
    Solbacken, se Backen lht Näset åkrar
    Solbacken lht Näset udde
    Solbacken lht Näsgärdet åker
    Stenvik ålderdomshem Näshagen hage
    Stenvik fattighus Näsudden udde
    Stenvik ålderdomshem Oppgårdshage hage
    Stora huset huvudbyggnad Oxelbacken skogsbacke
    Sundet lht Oxmossen mosse
    Sågartorp torp Pörtbacken skogsbacke
    Sågartorp lht Pörthagen hage
    Sågartorp lht, nu riven Pörttäppan åker
    Tallstugan lht Rismossen mosse
    Tallstugan lht Rismossen mosse
    Tallstugan lht Rundbulten sjö
    Tegelbruket förr tegelbruk Rundbulten sjö
    Tells lht Rundbulten sjö
    Gamla Tells lht, nu riven Rundbultsängen åker
    Trädgårdstorp lht Rundsjön sjö
    Trädgårdstorp lht Rundsjön, se Rundbulten sjö
    Trädgårdstorp lht Rävberget berg
    Tuna, se Norrtuna gård Rävberget berg
    Tuna, se Norrtuna Saknas Rävbergsgärdet gärde
    Tuna, se Norrtuna herrgård Rävbergsgärdet åker
    Uddberga lht Röhagen hage
    Uddberga lht Röhagen hage
    Vadsbro lht Römossen mosse
    Vadsbro statlht Römossen Stora mosse
    Vadsbro lht Rörmossen mosse
    Vreten torp Sandgropsstycket åker
    Vreten lht Sandgärdet åker
    Vreten lht Saxmossen mosse
    Vålbergstorp, se Nysäter torp Silversparregärdet gärde
    Vålbergstorp, se Nysäter lht Silversparrsgärdet åker
    Vålbergstorp, se Nysäter Saknas Sjögatan väg
    Väsbynäs, se 1 Grönvik gård Sjögärdet åker
    Väsbynäs = Grönvik Saknas Sjötomten åker
    Väsbynäs, se Grönvik Saknas Sjövretbacken vägbacke
    Väsbytorp, se Smedskärret Saknas Sjövretberget berg
    Väsbytorp = Smedskärret Saknas Sjövretudden udde
    Västra gården gård Sjövretviken vik
    Ålsta gård Skansplogarna åkrar
    Ålsta gård Skarphagen hage
    Ålsta hmn Skarptäppan åker
    Åshammar gård Skolstycket åker
    Åshammar by Skräddarplogarna åkrar
    Åshammar by Skvalbergsmossarna mossar
    Åshammars knekttorp Saknas Skvallerbacken vägbacke
    Östergården brukningsdel Slogen hage
    Österheden, se Allmänningen allmänning Slåtomten åker
    Östra gården brukningsdel Slåttängstäppan åker
      Slåtängsplogarna åkrar
      Slätten åker
      Slätängen åker
      Slätängsudden udde
      Smedbacken skogsbacke
      Smedhagen hage
      Smedstorpgärdet åker
      Smedtegen åker
      Snuttäppan åker
      Storgärdet åker
      Stenhagen hage
      Storhagen hage
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Storsjön sjö
      Stortäppan åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängsbackarna skogsbackar
      Storängsplogen åker
      Storängsplogen åker
      Storängsslätten åker
      Stubbkärret kärr
      Sundet = Kattnässundet Saknas
      Sundsgärdet gärde
      Surbrunnsgärdet gärde
      Surbrunnsgärdet åker
      Tallstuguplogarna åkrar
      Tallstuguskogen skog
      Tellsnäset åkrar
      Tomtbacken skogsbacke
      Tranbacken vägbacke
      Tranbackshagen hage
      Trapphällsbacken vägbacke
      Trädsparken skog
      Tunasjön sjö
      Tunasjön, se Norrtunasjön sjö
      Tunnbacken skogsbacke
      Tväran åker
      Tytens skog skog
      Utmarken åker
      Vretagärdet åker
      Vretamossen åker
      Vrettäppan åker
      Vängsögärdet åker
      Västra gärdet åker
      Västra gärdet åker
      Yngens mo skog
      Yngesmogen skog
      Ynglingen sjö
      Ynglingen, se Guldsmorasjön sjö
      Ynglingen, se Gullsmorsjön sjö
      Ålstahopen åker
      Ånderså vattendrag
      Ängshagen hage
      Österheden allmänning
      Östra gärdet åker
      Östra gärdet åker

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.