ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Toresunds socken : Selebo härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 706 Naturnamn : 185 Bebyggelsenamn : 544 Naturnamn : 314
Saknas Saknas Avleberg berg Förkortning förteckning Nummerförteckning förteckning
?Toresund sn Baggebolaskären holmar Toresund sn Nummerförteckning förteckning
Toresund sn Bastkulla terräng med fornlämning Toresundssocknen socken Nummerförteckning förteckning
Toresund sn Bijdöön, se Obygdön ö Toresund socken Avleberg berg
Toresund sn Björkholmen holme Toresund sn Badviken vik
Toresund sn Björkholmen holme Toresund sn /Se Baggbolaskären holmar
Toresund sn Björkkärret terräng Adolfsberg lht Baggebolsskären(?) skär
Toresund sn Braxnan igenväxt sjö Adolfsberg gd Baggbolaviken vik
Toresund sn Braxnan sankmark Alphyddan lht Baggbolaviken vik
Toresund sn Brinkbacken landsvägsbacke /Se Alphyddan lht Bergudden udde
Toresund sn Brinktegarna backe /Se Alsäng lht Björkbacken backe
Toresund sn Bryggarhagen terräng Alsängen lht Björkholmen holme
Toresund sn Bräxnan, se Braxnan igenväxt sjö Alviken lht Björkholmen holme
Toresund sn Bräxnan sjö /Se Alviken lht Björkholmen holme
Toresund sn Bålmyren sankmark Anneberg bs Blomkällan källa
Toresund sn Dalkarlbacken terräng Baggebol Saknas Blomkällsvreten åker
Toresund sn Flarn passage /Se Baggebol stuga Braxensjön sjö (nu nästan torrlagd)
Toresund sn Flarn fjärd Baggebol gd Braxensjön sjö
Toresund sn Flarn passage /Se Bakfram stat. bost. Braxnan sjö (nu nästan torrlagd)
Toresund sn Flarn vik /Se Barnängen ökn. för Nyängen Brelötängen odl. äng
Toresund sn Fläsket holme Basabo stuga Brombygärdet gärde
Toresund sn Fläskholmen, se Fläsklösa ö /Se Bellevy f.d. soldattorp Bryggahagudden udde
Toresund sn Fläsklösa ö Berga Saknas Bryggarhagen hage
Toresund sn Fågelbergen höjder Berga gd Bränneribacken backe
Toresund sn Fågelsången triangelpunkt Berga lht Bränneriängen äng
Toresund sn *Gapaberget berg /Se Björkeby säteri, kronodomän Bräxnen, se Braxensjön sjö
Toresund sn Gapaberget berg /Se Björkeby säteri Bröstberget berg
Toresund sn Gesta storskog skog Björkhaga lht Byängen delvis odl. äng
Toresund sn Granlund ägomark Björkhaga lht Bålberget berg
Toresund sn Granvik ägomark Björktorp, se Björkhaga lht Båtudden udde
Toresund sn *Gripsholms bomholm holme eller holmar Blom(m)ens, se Blomtorpet lht Dalkarbacken backe
Toresund sn Gripsholms bomholm ö Blomtorpet lht Dammbacken backe
Toresund sn Gränsholmen holme Blomtorpet lht Djursberg skog
Toresund sn Gunnviksviken vik Bodal lht Ekängen nu odl. äng
Toresund sn Gunviksviken, se *Gånvik vik Bodal lht Endalshagen el. Lillenbyhagen hage
Toresund sn *Gånvik vik Bofors lht Erikershagen hage
Toresund sn Hagskär, se Hakskär holme /Se Bofors lht Fattigstugbacken backe
Toresund sn Hagskär holme Bondbosved, se 2 Bosved gd Fiskarskogen el. Gunviks Storskog skog
Toresund sn Hakskär holme /Se Bosved Saknas Flarn fjärd
Toresund sn Herrestaviken vik Bosved eller Ödesgärde Saknas Flarn Saknas
Toresund sn Herrsvedet ägomark Bosved eller Ödesgärde gd Flarn fjärd /Se
Toresund sn Holmängen ägomark Bosved Saknas Fläsket holme
Toresund sn Hornudden udde Bosved gd Fläsket skär
Toresund sn Huvudbacken terräng Bosved, Östra kronodomän Fläsket, se Fläsklösa holme
Toresund sn *Hälltorpsängen Saknas Bosved, Östra gd Fläsklösa skär
Toresund sn Högholmen holme Bosved eller Häringstorp Saknas Fläsklösa holme
Toresund sn Högholmen holme Bosved eller Häringstorp gd Fläsklösa holme
Toresund sn Högholmen ö /Se Bosved Saknas Fåfängan täppa
Toresund sn Ingeby terräng Brolöt säteri Fågelhällen backe
Toresund sn Jungfruberget höjd Brolöt säteri Fågelsångs Signal Saknas
Toresund sn /Se Jätteberget höjd med triangelpunkt o. fornborg Bromby Saknas Fårbacken backe
Toresund sn Jätteberget berg /Se Bromby gd Fästningen berg
Toresund sn Jätteberget berg /Se Brunnsgården hmd Gesta träsk kärr
Toresund sn Jättebergsängen ägomark Bryggan bs Gestaträsk sjö
Toresund sn Kallskär holme Bryggan torp Granlundplogen åker
Toresund socken Karlundabrinken landsvägsbacke /Se Bryggan lht(?) Gripsholmsviken vik
Toresund socken Kiällängen, se Kärrlången, Norra igenväxt sjö Bygget statarbyggn. Gröteken ek
Toresund sn Kolsundet sund Dalskog lht Gunvik vik
Toresund Saknas Kolsundet sund Dammen bs Gunviksholmarna holmar
Toresund sn Kolsundet sund Dimenhill lht Gunvikhagudden udde
Toresund Saknas Kolsundet sund Djupvik lht Gunviks Lillskog el. Svedinskogen Saknas
Toresund Saknas Kolsundet sund Djupvik lht Gunvikssjön, se Gunviksviken Saknas
Toresund socken Kolsundet sund Djupvik t. Gunviks Storskog el. Fiskarskogen skog
Toresund sn Kolsundet sund /Se Edeby gård Gunviksviken vik
Toresund sn Kolsundet sund /Se Edeby gd Gunviksviken vik
Toresund sn Kolsundet sund /Se Edeby Saknas Gunvikäng åker
Toresund socken socken Kolsundet, se *Silunor Saknas /Se Edeby hage lht Gustav Vasa eken ek
Toresund sn Korpberget höjd Edeby hage torp Gustav Vasavägen väg
Toresund sn Krusvreten ägomark Edeby skola småskola Hagskär holmar
Toresund sn Kråkskär holme Edvik t. Hagskär skär
Toresund sn Kumlaskenaren terräng? Edvik torp Hagskär skär
Toresund sn Kvarnsjön sjö Edvik t. Hagstuladan lada
Toresund sn Kvarnsjön sjö Egale lht Hagstuplogen åkerskifte
Toresund sn Kvidalen terräng Egalla lht Hasselbacken backe
Toresund sn Kyrkviken vik Eklund el. Eklundstorp lht Hemgärdet gärde
Toresund sn Kyrkviksberget berg med triangelpunkt Endal lht Hemängen åker
Toresund sn Kåhlsund, se Kolsundet sund Eneby, Lilla gd Herrestad Långholme holme
Toresund sn Kärrlången sjö Elsaborg lht Herrestadviken vik
Toresund sn Kärrlången, Norra nu igenväxt sjö Endal bs Herrestaviken vik
Toresund sn Kärrlången, Norra sankmark Eneby Saknas Herrestadviken vik
Toresund sn Kärrlången, Södra sjö Eneby, Lilla Saknas Herrängen äng
Toresund sn Kärrlången sjö /Se Eneby, Stora gård Holmängen odl. äng
Toresund sn Kärrlången, N:a o. S:a sjöar /Se Eneby, Stora Saknas Hornudden holme
Toresund sn Kärrlångsberget höjd med triangelpunkt Eneby, Stora gd Huvudbacken backe
Toresund sn Köttholmen ö Eneby, Stora soldattorp Hällsudd udde
Toresund sn Liljemossen ägomark Eriksdal lht Hälltorpsbackarna backar
Toresund sn Lomskär holme Eriksdal lht Hästhagen hage
Toresund sn Långholmen holme Eriksstugan t Hästhagen hage
Toresund sn Långholmen holme Erikstugan stuga Hästhagen hage
Toresund sn Långholmen holme Eriksstugan torp Hästhagen hage
Toresund sn Långholmen holme Ersta lht Hästängsudden udde
Toresund sn Långstuberget berg Fiskarhult Saknas Högholmen holme
Toresund sn Långörn ö /Se Fiskarhult Saknas Högholmen holme
Toresund sn Löten ägomark Fiskarstugan bs Högholmen holme
?Toresund sn Löten ägomark Fredriksborg lht Ingby gärde gärde
Toresund sn Lövnäs ägomark Fridhem lht Ingbyhagen hage
?Toresund sn Lövnäsviken vik Fridhem lht Jungfruberget berg
Toresund sn Lövnäsviken vik Furubo lht Jägbacken backe
Toresund sn Markskogen skogsbackar Furulid lht Järpeberget = Jätteberget Saknas
Toresund sn Marsjön sjö Furulid lhtr Jättberget berg
Toresund sn Marsjön sjö Furulid lht Jättbergsängen åker
Toresund sn Moora Siön, se Marsjön sjö Fågelsången t. Kantorpgärdet gärde
Toresund sn Mossplogarna terräng Fågelsången torp Kantorp ö udde
Toresund sn Målartorp terräng Fågelsången torp Karlstorp åker
Toresund sn Najudden udde Garvargården lht Karlundabrinken landsvägsbacke
Toresund sn Norrskär holme Geresta, se Giresta beb. Knappnäring udde
Toresund sn /Se Norrsätraviken vik Gesta Saknas Kohagen hage
Toresund sn /Se ?Obygdön ö Gesta Saknas Kohagen hage
Toresund sn /Se ?Obygdön, se även Borrholmen ö Gestaberg snickerifabr. Kohagen hage
Toresund sn /Se Obygdön ö Gestaberg lht Kohagsgärde gärde
Toresund sn /Se Obygdön bebodd ö Gesta skola Saknas Kolsundet sund
Toresund sn /Se Obygdön ö Gesta skola skolhus Kolsundet sund
Toresund sn /Se Obygdön ö Giresta Saknas Kolsundet sund /Se
Toresund sn /Se Obygdön ö Giresta Saknas Kolsundet sund
Toresund sn /Se Obygdön ö Gläntan lht Kolsundsskäret holme
Toresund sn /Se Orrhagen terräng Granlund bs Korpberget berg
Toresund sn /Se Porskärret ägomark Granlund lht Korpängsviken vik
Toresund sn /Se Prinsarna holmar Granskog lht Kråkskär skär
Toresunds kyrka kyrka /Se Prästhällen udde Granskogen lht Kråkskär skär
Toresund sn /Se Pumpberget höjd Granskogshage, se Granskogen Saknas Kråkskäret skär
Toresunds kyrka kyrka /Se Ribacken terräng Granskogshage, se Granskog lht Kullmordsbrink landsvägsbacke
Toresunds kyrka Saknas /Se *Ridön halvö Granvik lht Kumlaodlingen åker
Banstum, se Vannesta by *Ridön ö Granvik lht Kumlaskenarn backe
Barnängen avsöndring /Se Ridön ö /Se Grinda lht Kvarngärdet gärde
Berga gård Rävsnäsfjärden fjärd /Se Grinda, se Grindstugan lht Kvarnsjön sjö
Berga gård *Rävsnäsviken del av Mälaren /Se Grindstugan lht Kvidalen skog
Berga gård Rävsnäsviken vik Grindstugan lht Kvidalen mark
Berga gd Salby äng äng Grindstugan t. Kvidalsgärdet gärde
?Berga gd Sallösaberget höjd med triangelpunkt Grindstugan torp Kvarnsjön sjö
?Berga gd Saxborg fornborg Grindstugan lht Kyrkviken vik
Bärga by *Silunor? Saknas /Se Grotens f.d. soldattorp Kyrkviken vik
?Berga gd *Silunur? = nuv. Kolsundet? sund /Se Gråbo lht Kyrkviksbergets Signal berg
?Berga gd Skansberget berg med fornlämning Gränsen torp, kronodomän Källången, Norra sjö
Berga lg Skälsudd udde Gränsen torp Källången, Södra sjö
Berga by Skäret holme Grävgaltlyan kuskbostad Källångsberget berg
?Berga gd Slottsvik terräng Gröndal lht Kärrhagen gärde
?Berga gd Slättenkärret kärr Gröndal lht Kärrlången, Norra sjö
Berga gård Snista terräng Grönvik lht Kärrlången, S. sjö
Berga gd Staby ägomark? Gunvik rivna hus Ladstycket åkerskifte
?Berga gd Stallarholmen färjplats Gunvik torp Ladstycket åkerskifte
?Berga gd Stallarholmen lastageplats Gunvik gd Ladugårdsgärdet åker
?Berga gd Stallarholmen färjplats /Se Gustavsberg lht Landholmsskären skär
Berga by Stallarholmen udde Gustavsberg Saknas Landsvägsgärdet gärde
Berga by Stallarholmen udde /Se Gustafsberg lht Liljemossen uppodl. kärr
Berga Saknas Stallarholmen holme Haga el. hagen lht Lillenbyhagen el. Endalshagen hage
Berga lht Stallarholmen udde Haga, se Hagen lht Lillskogen skog
Berga by Stallarholmsfjärden fjärd Hagaborg lht Lillskogen skog
Björkeby gård Stenby höjd höjd /Se Hagaborg lht Lillängen åker
Björkeby indr. militieboställe Stenby skans fornborg Hagalund lht Limpan, se Våmmarna skär
Björkeby gd *Stenby skans fornlämning /Se Hagalund lht Limporna skär
?Björkeby gd Stenudden halvö Hagen el. Haga lht Lindbacksgärdet gärde
Björkeby gård Stenvikstorp terräng? Hagen, se Edeby Hage torp Långholmen holme
?Björkeby gd Stickudden udde Hagen lht Långholmen holme
?Björkeby gd Stutängsviken vik Hagstugan lht Långholmen holme
?Björkeby gd Sundet sund Hagstugan bs. Långholmen holme
Björkeby hg Svedlandet terräng Hagstugan lht Långholmen holme
Björkeby gd Sågvreten terräng Hallinge, Lilla lht Långholmen holme
?Björkeby gd /Se Toresund halvö Hallinge lht Långviksberget berg
Björkeby gd /Se ?Toresund halvö Hamborg lht Långängen odl. äng
Björkeby gd /Se Toresundshuvud udde Hamborg, se Hamburg lht Långåkrarna gärde
Björkeby gd /Se Toresunds huvud udde Hamburg lht Löten gärde
Bodaswedh, se Bosved by Toresundshuvud udde /Se Harby Saknas Lövnäsgärdet gärde
*Boresta Saknas Toresundshuvud udde /Se Harby gd Lövnäsholmen skär
*Boresta Saknas /Se Toresunds huvud halvö /Se Hemmet lht Lövnäsviken vik
Bosved by Toresunds huvud udde /Se Hemmet lht Lövnäsviken vik
Bosved gd:ar /Se Torparängen ägomark Herrbosved, se 3 Bosved Saknas Lövnäsviken vik
?Bromby gård /Se Torsen hufwu-, se Toresundshuvud udde Herrbosved gd Mariefredsfjärden fjärd
?Bromby gård Torsens huvud, se Toresundshuvud udde /Se Herrestad säteri Mariefredsviken vattendrag
Bromby gd /Se Tre tallar holme? Herrestad säteri Markskogen jagbacke
»cakastum», se Krågesta (numera Ulriksberg) hgd Träsket sankmark Herrestad gård Marsjön sjö
*Cansta Saknas Uppsala ägomark Herresta Saknas Marsjön sjö
»dunsta» beb. Vannesta skär holme Herrsvedet lht Marsjön sjö
Edeby by Vasakällan källa Herrsvedet lht Mjölkhällan berg
Edeby by Vaskabacken terräng Histad säteri Mosshagen hage
Edeby by Vaxängsfjärden fjärd Histad säteri Mulegärdet gärde
Edeby by Vaxängsskären holmar Hista Saknas Mälaren sjö
?Edeby by Vaxängsskäret holme Hovet lht Mälaren sjö
?Edeby by *Vaxängsvägen Saknas /Se Hunnesta Saknas Nabbsjön, se Kvarnsjön sjö
?Edeby by /Se Vikaslätt terräng Hunnesta eller Uppsala Saknas Najudden udde
Edeby by /Se Våmmarna holmar Hunnesta eller Uppsala Saknas Norrby backe el. Norrby hage hage
Edeby Saknas /Se Åby skans terräng med fornborg Hunnesta jagbacke Norrby hage el. Norrby backe hage
Edeby by /Se *Åby skans skans /Se Hunnesta Saknas Norrbyplogen åker
*Egby Saknas Åby slott, se Åby skans skans /Se Hållsens, se Hållstorp f.d. soldattorp Norrskär holme
Eneby Saknas *Åby slott berglämning /Se Hållstorp f.d. soldattorp Norrängen äng
Eneby Saknas Ängslunda ägomark Hållstorpet f.d. sold.t. Norrängsviken vik
Eneby gård   Hälleberga lht Nyckelberget berg
?Eneby by   Hälltorp gd Nyckelgärde gärde
Eneby gård   Hälltorp gd Obygdö ö
Eneby, Stora hg   Hälltorp Saknas Obygdön ö
(?)Eneby gd   Häringstorp, se 4 Bosved Saknas Obygdön ö
Eneby gd   Häringstorp, se 4 Bosved Saknas Obygdön ö
Eneby by   Häringstorp, se 4 Bosved eller Häringstorp gd Obygdön kronopark
?Eneby gd   Högkulla torp Orrhagen hage
?Eneby gd   Högkulla, se Hökkulla torp Oxhagen hage
?Eneby gd   Hökkulla t. Oxhagen hage
?Eneby gd   Hökkulla torp Oxhagsplogen åker
?Eneby gd   Ingeby Saknas Oxhagsplogen åker
?Eneby gd   Ingeby Saknas Pilvarpet udde
Eneby by   Johannesberg f.d. sold.t. Pinkvilan Saknas
Eneby gård   Johanneslund f.d. sold.t. Porsan äng
?Eneby gd   Johanneslund f.d. soldattorp Prinsarna holmar
Gesta gård   Johanneslund t. Prinsarna skär
Gesta gård   Johanneslund torp Prinsen, Lilla skär
Gesta gård   Jägarlund lht Prinsen, Lilla holme
Gesta gd   Jätteberga Saknas Prinsen, Stora holme
Gesta gd   Kajutan lht Prinsen, Stora skär
Gesta gd   Kajutan lht Prästfjärden fjärd
Gesta gd   Kantorp Saknas Prästfjärden Saknas
Gesta gd   Kantorp Saknas Prästhällen häll
Gesta gd   Kantstugan förr soldattorp, nu bs Pumpbergen berg
Gesta hg   Kantstugan lht Pörtbacken backe
Gesta gd   Karlberg lht Ribacken backe
Gesta gd   Karlberg lht Risbacken backe
Gesta gd   Karlkulla f.d. komministerboställe Rosbacken gärde
Gesta gd   Karlkulla f.d. komministerboställe Räfsnäs Kohage hage
Gesta gd   Karlsborg lht Räfsnäs Långholmen, se Långholmen holme
Gesta gd   Karlslund, se Hallinge, Lilla Saknas Räfsnäsviken vik
Gesta gd   Karlslund, se Hallinge lht Räfsnäsån vattendrag
Gesta gård   Karlunda f.d. stomhemman Rökärret kärr
Gesta gård   Karlunda Saknas Salby kohage hage
Gesta gård   Katrinelund lht Sandviksudden udde
Gesta gd   Klippan lht Saxborg udde (»skans»)
Gesta gd   Klippan lht Saxborg berg
Gesta gd   Kolsundet lht Saxborg förskansningar
Gesta gd   Kolsundet lht Saxeborg berg, skans
Gesta gd   Kolsundet torp(?) Sibirien åker
Gesta gård   Kolsundskrog lht Sjöängen odl. äng
Gesta gård   Kolsundskrog, se Kolsundet lht Sjöängen åker
Gesta gd   Koltorp, Lilla lht Sjöängen gärde
Gesta gård   Koltorpet, (Lilla) lht Skanäs udde udde
Gesta gård   Kratsens f.d. sold.t. Skanäsviken vik
Gesta gård   Krongården, se 1 Vånga Saknas Skeppe gärde gärde
Gesta gård   Krusvreten f.d. sold.t. Skeppehage hage
Gesta by   Krusvreten soldattorp Skogalundsbacken backe
Gesta gd   Krågesta eller Ulriksberg Saknas Skällsudd udde
Gesta gd   Krågesta eller Ulriksberg Saknas Slängen åker
Gesta gård   Kumla Saknas Smedaudden park
Gesta g   Kumla Saknas Smedgärdet gärde
Gesta hg   Kurran bs Snyggplogen åkerskifte
Gesta gård   Kvarnen, se Mjölnartorp kvarn med torp Spånsviksbackarna backe
Gesta by   Kvarnsjön, se Kvarnsjötorp lht Spånsvikäng äng
Gesta gård   Kvarnsjötorp lht Spökbacken backe
Gesta gd   Kvarnsjötorp lht Staby gärde åker
Gesta hg   Kvarnstugan bs Staby kulle grusås
Gesta by /Se   Kvarnstugan lht Stallarholmarna holmar
Gesta Saknas /Se   Kvarnstugan lht Stallarholmen färjplats /Se
Gesta gd /Se   Kvarntorp torp Stenbergsgärdet gärde
Gesta gd /Se   Kvarntorp lht Stensätterhagen hage
Gesta Saknas /Se   Kvarntorp t. Stenudden udde
Giresta by   Kvarntorpet t. Stenudden udde
Giresta by   Kvarntorpet lht Stickbergastycket åkerskifte
Giresta by   Kvickdal lht Storenby träsk kärr
Giresta by   Kvickdal lht Storgärdet åker
Giresta by   Kvicksta gd /Se Storskogen skog
Giresta by   Kvicksta Saknas Storskogen skog
?Giresta by   Kvicksta Saknas Storskogen skog
Giresta by   Kvicksta mosse eller Mosstorp Saknas Storängen åker
Giresta by   Kvidalsstugan t. Stubbetorps Signal Saknas
?Giresta by   Kvickstamosse eller Mosstorp Saknas Stubbetorpsberget, se Korpberget Saknas
?Giresta by   Kyrkoherdebostället, se 1 Ökna Saknas Stugskären holmar
Giresta by /Se   Kyrkskolan skolhus Sundet äng
*Grefsnäs, se Räfsnäs kungsgd   Kyttstugan el. Markhäll förr bs Sundet sund
*Gädde by   Källstugan lht Svarta Bron bro
Harby by   Källstugan Saknas Svartviken vik
Harby by   Källstugan lht Svedinskogen el. Gunviks Lillskog skog
Harby by   Källstugan lht Svedlandet hage
Harby by   Källtorp bs Svedlandet skog
Harby by   Källtorp beb. Svingården område vid ladugård
Harby gd   Källtorp t. Syrenholmen holme
Harby by   Kärrvreten lht Tallholmen holme
Harby gd /Se   Kärrvreten lht Tallholmen holme
?Harby gd /Se   Landholmen t. Talludden udde
Harby by /Se   Landholmen lht Toresunds-huvud udde
Harby gd /Se   Landholmen lht Toresundshuvud udde
Harby by /Se   Liljelund lht Torlundahagen åker
*Haringstorp gd(?) /Se   Liljelund lht Torlundaträsk delvis odl. kärr
Harista, se Herrestad hg   Lillebo lht Torsenhuvudnäset näs
Helltorp gd   Lillstugan lht Trekanten åker
Herrestad hg   Lindal lht Tre Tallar holme
Herrestad gd   Lindal lht Trumfskogen skog
Herrestad herrgård   Lindbacken f.d. torp Trädgårdsgärdet gärde
Herrestad gd   Ljungberga t. Trädgårdsgärdet åker
Herrestad herrgård   Ljungberga torp Träsket, se Gestaträsk sjö
Herrestad gd   Lugnet lht Tunnan sten
Herrestad hrgd?   Lundaborg lht Tynnelsöfjärden Saknas
Herresta(d) g   Långstugan lht Ullas gärde gärde
Herresta gd   Långstugan lht Ullas äng äng
?Herrestad hg   Lövdal lht Ulvsbergahagen hage
Herrestad hg   Lövnäs Saknas Utgärdet åker
Herrestad hgd /Se   Lövnäs med Sätran gd Uthagen hage
Herresta hg /Se   Lövnäs med Sätran Saknas Utängen äng
Herrestad hg /Se   Lövnäs lht Vannesta skär holme
Herrestad gods /Se   Marieberg lht Vannestaskäret, se Vanstaskäret skär
Herrestad gd /Se   Marieberg lht Vanstaskäret skär
Herrestad herrgård /Se   Mariehäll el. Sältan lht Vaskebacken backe
Herresta gods /Se   Mariehäll, se Sälta lht Vassviken vik
?Hista herrg.   Marielund lht Vaxängsfjärden fjärd
Hista herrgård   Marielund lht Vaxängsfjärden Saknas
Hista herrgård   Markhäll el. Kyttstugan förr bs. Vaxängsskäret holme
Hista herrgård   Markskogen jagbacke Vretahagen hage
Hista herrgård   Markskogen jagbacke Vretarna åkrar
Hista herrgård   Markskogen Saknas Vreten, Nedre åker
Hista herrgård   Markskogen jagbacke Vreten, Övra åker
Hista herrgård   Markskog Saknas Våmmarna stenhällar
Hista hg   Mellangården Saknas Våmmarna stenklippor
Hista hg   Mellangården = 1 Kumla Saknas Våmmen skär
Hista hg   Mellangården Saknas Våmmen, se Våmmarna skär
Hista herrgård   Mellangården Saknas Västerängen åker
Hista hg   Mellanängen t. Åmunsskär skär
Hista hg   Mellanängen torp Älglötgärdet gärde
Hista Saknas   Mellanängen, se Bryggan torp Älglötskogen skog
Histad Saknas   Mjölnartorp, se 2 Räfsnäs Saknas Österängen åker
Hista herrgård   Mjölnartorp kvarn med torp Österängen äga
Hesta el. Hista by   Mosstorp, se 1 Kvickstamosse el. Mosstorp Saknas Ösängen åker
Hista gd   Mosstorp, se Kvickstamosse eller Mosstorp f.d. beb.  
Hista hg   Mälby statarbost.  
Hesta eller Hästa Saknas   Mälby gd  
Hista gd   Nedergården = 1 Torlunda Saknas  
Hista hg   Nedergården, se 1-2 Torlunda beb.  
Hista gd   Nergården = 3 Kumla Saknas  
Hista (Hesta) gård   Nergården Saknas  
Hista gd /Se   Nergården Saknas  
Hista gd /Se   Norrby Saknas  
Hista gd /Se   Norrby Saknas  
Hista Saknas /Se   Norrby t.  
Hista hgd /Se   Norrgården hmd  
Hista gd /Se   Norrgården = 4 Kumla Saknas  
*Hwffuit garden gd   Norrgården Saknas  
*Hundista gård   Norrkumla, se Norrgården = 4 Kumla Saknas  
Hunnesta, se Uppsala gd   Norrsätra Saknas  
Hunnesta el. Uppsala gd   Norrsätra Saknas  
?Hunnesta el. Uppsala by   Norrsättra torp  
Hunnesta gd   Norrvreten lht  
?Hundsta Saknas   Norrvreten lht  
Hunnesta gd   Nyborg bs  
?Hunnesta by Saknas   Nybygget lht  
Hunnesta gd /Se   Nyckelberga lht  
Häringstorp gd /Se   Nyckelberga lht  
»hæsista», se Hista hg   Nyckelstugan lht  
*Hæsestadha, se Hista herrgård   Nyckelstugan lht  
»hæsistom», se Hista hg   Nygärdet lht  
Ingeby gård   Nygärdet lht  
Ingeby gård   Nylund bs  
Ingeby gård   Nylund lht  
Ingeby gård   Nystugan, se Dimenhill Saknas  
Ingeby gd /Se   Nysätter lht  
Ingeby gd /Se   Nyängen lht  
Karlunda Saknas /Se   Nyängen lht  
Karlunda Saknas /Se   Obygdön kronopark  
Kolsundet torp   Obygdön kronopark  
Krågesta, numera Ulriksberg hgd   Obygdö gård  
Ulriksberg (förr Krågesta) hg   Olovslund lht  
Krågesta (Ulriksberg) gd   Olovslund lht  
?Krågsta el. Ulriksberg hg   Oppgården = 2 Kumla Saknas  
Krågesta (numera Ulriksberg) gd   Oppgården, se Nergården Saknas  
Ulriksberg (förr Krågesta) hg   Oppgården förr sergantboställe  
*Kåvesta Saknas   Oskarsstrand v.  
Kumla by   Palmtorpet f.d. sold.t.  
Kumla by   Palmtorp f.d. soldattorp  
Kumla by   Paris Saknas  
Kumla by   Paris beb.  
Kumla by   Persborg Saknas  
Kumla by   Poststugan stuga  
Kumla by   Poststugan lht  
Kumla by   Prästgården, se Ökna kyrkoherdeboställe  
Kumla by   Rolandshov lht  
Kumla Saknas /Se   Rolandshov lht  
Kumla by /Se   Rosenberg lht  
Kvicksta gård   Rosenborg lht  
Quicksta gård   Rosenhill handelslht  
Kvicksta gd   Rydborg lht  
Kvicksta gd   Räfsnäs Saknas  
Kvicksta gd   Räfsnäs kungsladugård, kronodomän  
Kvicksta gd   Räfsnäs kungsladugård  
Kvicksta gd   Räfsnäs kvarn, kronodomän  
Quicksta gård   Räfsnäs kvarn  
Kvicksta by   Rävsnäs gård  
Kvicksta gd   Räfsnäs gd /Se  
Kvicksta hg   Räfsnäskvarnen, se Mjölnartorp kvarn med torp  
Kvicksta gd /Se   Rönneberga lht  
Kvicksta gd /Se   Salby gård  
Lövnäs gård   Salbytorp lht  
Lövnäs gd   Salbytorp t.  
Lövnäs gd   Sallösa gård  
Lövnäs gd /Se   Salby Saknas  
Lövnäs gd /Se   Salby Saknas  
*Mark Saknas   Salbytorp torp  
»Meuruby» gård   Sallösa Saknas  
Mälby gd   Sallösa Saknas  
Mälby gd /Se   Sandholmen, se Landholmen Saknas  
*Mörby försv. gård   Sandvik lht  
Norrby by   Sandvik lht  
Norrby by   Sandåsa torp  
Norrby by   Sandåsa torp  
Norrby by   Sandåsa, Nya lht  
Norrby by   Sangersta t.  
Norrby by   Sjöstugan lht  
Norrby gd   Sjövik lht  
Norrby by   Sjövik lht  
Norrby by   Skeppet Saknas  
Norrby by   Skeppet Saknas  
Norrby gd   Skeppet lht  
Norrby gd   Skogalund lht  
Norrby by   Skogalund lht  
Norrby by   Skogshyddan lht  
Norrby gd   Skogslund, se Skogalund lht  
Norrby by   Skottvånga torp  
Norrby by   Skottvånga torp  
Norrby by   Slottsvik säteri  
Norrby Saknas   Slottsvik Saknas  
Norrby gd   Slottsvik lht  
Norrby by   Slätten lht  
Norrby hg   Slätten lht  
Norrby by   Smedens mörker, se Slottsvik beb.  
?Norrby hg   Smedstugan bs  
Norrby by /Se   Smyrna lht  
Prästgården Saknas /Se   Smyrna lht  
Räfsnäs kungsgård   Snista Saknas  
Rävsnäs hg   Snista Saknas  
Räfsnäs kungsgård   Snista förr gård  
Räfsnäs kungsgd   Snista utjord  
Räfsnäs Saknas   Sofialund bs  
?Räfsnäs gd   Solberga lht  
Rävsnäs hg   Solberga lht  
Räfsnäs hg   Solberga lht  
Rävsnäs gd   Solgården lht  
Rävsnäs kungsgård   Spånsvik Saknas  
Räfsnäs gd   Spånsvik Saknas  
Rävsnäs hgd   Spånsvik lht  
Rävsnäs kungsgd   Staby Saknas  
Räfsnäs kungsgd   Staby Saknas  
Rävsnäs kungsgård   Stallarholmen samling lhtr  
Rävsnäs gd   Stallarholmen, se Strandvik lht  
Rävsnäs gd   Stavhäll lht  
Rävsnäs kungsgd   Stavhäll lht  
Rävsnäs kungsgård   Stavtorp lht  
Räfsnäs gd   Stavtorp lht  
Räfsnäs hg   Stavtorp Saknas  
Rävsnäs kungsgård   Stenbergsstugan bs  
Rävsnäs hg   Stenbergstugan lht  
Rävsnäs gd   Stenby Saknas  
Räfsnäs kungsgd   Stenby Saknas  
Rävsnäs kungsgård gd   Stenfasta Saknas  
Rävsnäs gård   Stenfasta Saknas  
Räfsnäs kungsgd   Stenhaga lht  
Rävsnäs kungsgård   Stenhamra lht  
Rävsnäs kungsgård   Steninge lht  
Rävsnäs hg   Stensborg lht  
Räfsnäs hg   Stenudden lht  
Rävsnäs hg   Stenudden, se Gunvik beb.  
Räfsnäs kgsgd   Stenudden »fiskarställe»  
Räfsnäs kgsgd   Stenudden lht  
Räfsnäs kgsgd   Stenvik lht  
Räfsnäs g   Stenvik lht  
Rävsnäs hg   Stickberga rivna stugor  
Räfsnäs hg   Stickberga Saknas  
Räfsnäs kungsgård   Stickberga skolhustomt, se Ulriksbergs skola Saknas  
Rävsnäs kungsgård   Stickberga soldattorp, se Krusvreten soldattorp  
Rävsnäs kungsgård   Storhaga lht  
Rävsnäs kungsgård   Stor-Prästgården, se 1 Ökna Saknas  
Rävsnäs hg   Strandvik lht  
Rävsnäs hg   Strandvik lht  
Rävsnäs kungsgd   Strömstugan f.d. sold.t.  
Rävsnäs hg   Stubbtorpet lht  
Rävsnäs hg   Stupahage(n) lht  
Rävsnäs hg   Stutbohage lht  
Rävsnäs kungsgård   Sundby Saknas  
Rävsnäs kungsgård   Sundby Saknas  
?Rävsnäs hg   Sundby tegelbruk tegelbruk  
Rävsnäs hg   Sundby tegelbruk tegelbruk  
Rävsnäs hg   Svanvik lht  
Rävsnäs hg   Svedden lht  
Rävsnäs hg   Svedden, se Svedet lht  
Rävsnäs hg   Svedet lht  
Rävsnäs hg   Svingården bs  
Rävsnäs hg   Sågvreten förr såg  
Rävsnäs hg   Sågvreten beb.  
Rävsnäs hg   Sältan el. Mariehäll lht  
Rävsnäs hg   Sälta lht  
Rävsnäs hg   Sätran, se Lövnäs med Sätran Saknas  
Rävsnäs hg, kungsgård   Sörgården Saknas  
Rävsnäs hg   Talliden lht  
Räfsnäs kgsgd.   Talltytan t.  
Rävsnäs hg   Toresundshuvud gd  
Rävsnäs hg   Toresundshuvud gård  
Rävsnäs hg   Toresundshuvud Saknas  
Rävsnäs hg   Toresundshuvud Saknas  
Räfsnäs kungsgård   Torlunda Saknas  
Rävsnäs hg   Torlunda Saknas  
Räfsnäs hg   Torsenhuvud, se Toresundshuvud gd  
Rävsnäs kungsgård   Trädgårdstorp rivna hus  
Rävsnäs hg   Tuleborg bs  
Rävsnäs hg   Ulriksberg, se Krågesta eller Ulriksberg Saknas  
Rävsnäs kungsgd   Ulriksberg, se 1 Krågesta eller Ulriksberg beb.  
Rävsnäs hgd /Se   Ulriksbergs Skola skolhus  
Rävsnäs hgd /Se   Ulriksbergs skola Saknas  
Rävsnäs gd /Se   Ulvsberga Saknas  
Räfsnäs hg /Se   Ulvsberga Saknas  
Rävsnäs Saknas /Se   Ulvsberga stugor  
Rävsnäs kungsgård /Se   Uppgården = 2 Torlunda Saknas  
Räfsnäs gd /Se   Uppsala, se 1-2 Hunnesta el. Uppsala Saknas  
Rävsnäs rättaredöme f. rd   Uppsala, se 1-2 Hunnesta eller Uppsala beb.  
Rävsnäs rättaredöme f. rd   Utterströmsstugan ä. namn för Jägarlund  
Salby by   Vannesta Saknas  
Salby by   Vannesta Saknas  
Salby by   Vannesta såg  
Salby by   Vasaborg lht  
Salby gd   Vasaborg lht  
Salby gd   Vaxäng Saknas  
Salby by   Vaxäng Saknas  
Salby by   Vaxäng hg /Se  
Salby gd   Viktorstorpet soldattorp  
Salby Saknas /Se   Vilan bs  
Salby by /Se   Villaberg lht  
Sallösa gård   Vreta Saknas  
Sallösa gd   Vreta Saknas  
Sallösa gd /Se   Vretalund lht  
Sallösa gd /Se   Vågaskär lht  
Sandåsa gdr /Se   Vågaskär lht  
(?)Skeppet gd   Vånga Saknas  
Skeppet gård   Vånga Saknas  
+Skirwistum försv. beb.   Vånga länsmansboställe  
*Skirwistum Saknas   Vånga Saknas  
Skottvånga lht /Se   Vännershem lht  
*Smidhista Saknas   Zagnersta lht  
Snista gård   Zagnersta torp  
Snista gård   Åby Saknas  
Snista gd   Åby Saknas  
Snista gd   Åbykvarn torp, kronodomän  
Snista gd   Åbykvarn torp  
?Snista gd   Åkerby Saknas  
Snista gd   Åkerby Saknas  
Snista gd   Älglöt Saknas  
Snista gd   Älglöt gd  
Snista gd   Änglunda t.  
Snista gård   Ängslunda t.  
Snista by   Ängslunda torp  
Snista gd   Ängsvreten lht  
Snista Saknas /Se   Ängsvreten lht  
Staby gård   Ödesgärde, se 1 Bosved el. Ödesgärde Saknas  
Staby gd   Ödesgärde, se 1 Bosved eller Ödesgärde gd  
Staby gd   Ökna kyrkoherdeboställe  
Staby gd   Ökna kyrkoherdebost.  
Staby Saknas /Se   Öknaborg lht  
Staby Saknas /Se      
Staby gd /Se      
Stenby gård      
Stenby gård      
Stenby gård      
Stenby gd      
Stenby g      
Stenby gd      
Stenby gd /Se      
?Stenby gd      
Stenby Saknas /Se      
Stenby gd /Se      
Stenby gd /Se      
Stenfasta gd /Se      
Stenudden torp      
Saknas Saknas      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga f.d. by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by      
Stickberga by /Se      
Sundby gd      
Sundby gd      
Sundby gård      
Sundby gd      
Sundby gård      
?Sundby gd      
?Sundby gd      
Sundby g      
Sundby gård      
?Sundby gd      
Sundby Saknas /Se      
Sundby Saknas /Se      
Sundby gd /Se      
*Sveding Saknas      
*Sälösa kvarnar Saknas      
?Toresundshuvud gd      
Toresunds sockenstuga f. tingsställe      
Toresunds sockenstuga f. tingställe      
Torlunda by /Se      
Torlunda by /Se      
Torlunda by /Se      
Torp Saknas      
Torsne gd(?) /Se      
*Torsnvi Saknas      
»trægarden» beb.      
Tuna försv. beb. /Se      
Ulriksberg Saknas /Se      
Ulriksdal Saknas /Se      
Vlsby, se Ulvsberga gd      
Ulriksberg gd      
Ulvsberga gd      
Ulfsberga g      
Ulfsbärga g.      
Ulvsberga gd      
Ulvsberga Saknas /Se      
*Ulvsunda Saknas /Se      
Uppsala, se även Hunnesta gd      
Uppsala Saknas /Se      
Uppsala gd /Se      
?Vannesta by      
Vannesta by      
Vannesta by      
?Vannesta by      
Vannesta by      
Vannesta by      
Vannesta by      
Vannesta by      
Vannesta by /Se      
Vannesta by /Se      
Vaxäng herrgård      
Vaxäng herrgård      
Vaxäng herrgård      
Vaxäng gård      
Vaxäng gd      
Vaxäng herrgård      
Vaxäng hg      
Vaxäng hg      
Vaxäng hg /Se      
Vaxäng gd /Se      
Vaxäng herrgård /Se      
Vaxäng gd /Se      
Vaxäng gd /Se      
Vaxäng gd /Se      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta gård      
Vreta by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
?Vånga by      
Vånga gdr      
Vånga gdar      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga Saknas /Se      
Vånga by /Se      
Vånga by /Se      
Vånga by /Se      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gård      
*Åby kvarn Saknas      
Åkerby gård      
Åkerby gård      
Åkerby by      
Åkerby gd      
Åkerby gd      
?Åkerby gd      
Åkerby gd      
?Åkerby gd      
Åkerby gd      
Åkerby gård      
Åkerby gd      
Åkerby gd      
Åkerby Saknas /Se      
*Älglöse gd(?) /Se      
?Elglöt g      
Älglöt gd /Se      
Älglöt gd /Se      
Älglöt gd /Se      
?Ökna prästboställe      
Ökna prästgård      
Ökna prästboställe      
Ökna prästgård      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.