ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jäders socken : Österrekarne härad : Södermanlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 4 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Granholmen holme    
  Nysslingen ö    
  Nysslingen ö    
  Söderfjärden fjärd    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.