ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vansö socken : Åkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 637 Naturnamn : 69 Bebyggelsenamn : 124 Naturnamn : 21
Vansö sn Bakgärdet ägomark Vansö socken socken Guldringen sjö
Vansö sn Eneby gärde ägomark Vansö socken Husholmen holme
Vansö sn Eneby jagtbacke backe kyrkboss inbyggarbeteckning Husholmsskäret skär
Vansö sn Fetlappen holme /Se Anneberg lht Kingerlöten ägor
Vansö sn Fogdön ö Anneborg f.d. soldatt. Kråksjön sjö
Vansö socken Fogdön halvö Askare bebyggelse Långkärret kärr
Vansö sn Fogdön halvö Askare Saknas Mälaren sjö
Vansö socken Fogdön halvö Askare eller Plongsta bebyggelse Nyängsviken vik
Vansö sn Fogdön halvö Askare eller Plongsta, se 2 Plångsta Saknas Plongstaudd udde
Vansö socken FoughDöLandet, se Fogdön halvö Axelsborg lht Rundholmsviken vik
Vansö sn Fårhagen terräng Backgården f.d. soldatt. Sanda holme Saknas
Vansö sn Grusåsen terräng Berglund lht Skålviken vik
Vansö sn Gullringen sjö Berglund lht Skälviken vik
Vansö sn Gullringen sjö Björktorp bebyggelse Soli os plats
Vansö sn Gullringen sjö /Se Borgvik lht Strängnäsfjärden fjärd
Vansö sn Gullringen sjö /Se Bruket Saknas Sundet sankmarker
Vansö sn Gärdesbacken terräng med fornl. Brännknoga bebyggelse Sörfjärden fjärd
Vansö sn Harpasset terräng Brännårby Saknas Tegelängen mosse
Vansö sn Hasselbacken terräng Damkärr bebyggelse Tegelängsviken = Rundholmsviken Saknas
Vansö sn Heden terräng Dammkärr Saknas Tosterön ö
Vansö sn *Husholmarna holmar Ekeby = 4 Ellma bebyggelse Vargholmen holme
Vansö sn Husholmen holme Ekedal lht  
Vansö sn Husholmsskäret holme Ekensholm g  
Vansö sn Hålbyskogen skog Eklund lht  
Vansö sn Ingjaldshögen gravhög /Se Ellma Saknas  
Vansö sn Ingjaldshögen gravhög /Se Elma Saknas  
Vansö sn Ingjaldshögen tingshög /Se Ellma eller Ekeby bebyggelse  
Vansö sn *Jättestenen sten /Se Ellma eller Guttorp bebyggelse  
Vansö sn Kasgarn udde /Se Elmalund lht  
Vansö sn Kaskaren udde /Se Eneby Saknas  
Vansö sn Kingerbos äng ängsmark Fredriksberg bebyggelse  
Vansö sn Kohagen terräng Fredriksborg f.d. soldatt.  
Vansö sn Kova hage terräng Friddala lht  
Vansö sn Kråksjön f.d. sjö? Fridhem lht  
Vansö sn Kråksjön sjö /Se Furudal (f.d. s.t.)  
Vansö sn Kungshögen gravhög /Se Granboda bebyggelse  
Vansö sn Kungsudden udde Grönborg hmd  
Vansö sn *Kvarnbacken Saknas /Se Gustavsborg f.d. soldatt.  
Vansö sn Käringsten holme /Se Gustavsborg Saknas  
Vansö sn Lagnöskogen skog Guttorpet = 5 Ellma bebyggelse  
Vansö sn Lagnös äng ängsmark Haga lht  
Vansö sn Lillängen ägomark Hemmet f.d. ålderdomshem, nu skola  
Vansö sn Lugnet terräng? Hovgården Saknas  
Vansö sn Mellanskogen skog Hovgården Saknas  
Vansö socken »norra landzluten» terräng? Husby Saknas  
Vansö socken *Oset del av sund Hyvena Saknas  
Vansö sn Oset del av sund /Se Hyvena Saknas  
Vansö socken Pipartorp terräng? Hälby Saknas  
Vansö socken Plogarna ägomark Hällby Saknas  
Vansö by o. sn Röjningen ägomark Hällby torp lht  
Vansö sn Rösakullen kulle Högberga bebyggelse  
Vansö sn Sandskär, se *Husholmarna holme Ingridsberg lht  
Vansö sn Skomakarängen ägomark Johannestorp bebyggelse  
Vansö sn Skäret holme Karlberg f.d. s.t.  
Vansö Saknas Slättbacken terräng Karlsborg gd  
Vansö sn Solö os landsvägsförbindelse /Se Karlslund lht  
Vansö sn Storholm, se *Husholmarna holme Karlsten f.d. soldattorp  
Vansö sn Storängsudden udde Kinger Saknas  
Vansö sn Sundet sund? Kyrkobyn bebyggelse  
Vansö sn /Se Sundet sankmarker /Se Kyrkoherdebostället = 2 Hällby Saknas  
Vansö sn Sörskogen terräng Källgården bebyggelse  
Vansö sn Tosten ö /Se Lagerslund lht  
Vansö sn Tosterön ö Lagnö Saknas  
Vansö sn Tosterön ö /Se Larslunda bebyggelse  
Vansö sn Vansöåsen terräng Lillmäringe bebyggelse  
Vansö sn Vargholmen holme Lindesberg lht  
Vansö sn Vargholmen holme /Se Lisbetäng = 1 Skillnaden bebyggelse  
Vansö sn Vargsnuten terräng Loviseborg lht  
Vansö sn Vismyren ägomark Lugnet lht  
Vansö sn   Lundberga lht  
Vansö sn   Lundberget lht  
Vansö sn   Långkärr lht  
Vansö sn   Mellangården bebyggelse  
Vansö sn   Mora utjord  
Vansö sn   Mora torp  
Vansö sn   Mora bebyggelse  
Vansö sn   Mälby bebyggelse  
Vansö sn   Nergården = 2 Kinger bebyggelse  
Vansö sn   Nyby gd  
Vansö sn   Nybygget lht  
Vansö sn   Nysäter lht  
Vansö sn   Oxtorpet lht  
Vansö sn   Oxtorpet lht  
Vansö sn   Petersberg lht  
Vansö sn   Plångsta Saknas  
Vansö sn   Plongsta = 2 Astare 1 bebyggelse  
Vansö sn   Plongsta, Lilla bebyggelse  
Vansö sn   Plångsta, Lilla Saknas  
Vansö sn   Prästgården = 2 Hällby Saknas  
Vansö sn   Prästgårdstorp lht  
Vansö sn   Rosendal (f.d. s.t.)  
Vansö sn   Roteby Saknas  
Vansö sn   Rundholm Saknas  
Vansö sn   Sanda Saknas  
Vansö sn   Sanda Tegelbruk Saknas  
Vansö sn   Sandsjö lht  
Vansö sn   Sandviks båtbyggeri möbelfabrik  
Vansö sn   Sionsberg lht  
Vansö sn   Sionsberg lht  
Vansö sn   Skillnaden bebyggelse  
Vansö sn   Skillnaden Saknas  
Vansö sn   Skogshall lht  
Vansö sn   Skogshyddan bebyggelse  
Vansö sn   Skogstorp lht  
Vansö sn   Stavberg bebyggelse  
Vansö sn   Stavberg Saknas  
Vansö sn   Stensholm = 1 mora utjord  
Vansö sn   Stenstorp lht  
?Vansö sn   Strand lht  
Vansö sn   Strand lht  
Vansö sn   Söderårby Saknas  
Vansö sn   Tegelslagartorp lht  
Vansö sn   Törnelund lht  
Vansö sn   Uppgården = 3 Kinger bebyggelse  
Vansö sn   Valla bebyggelse  
Vansö socken   Viksberg f.d. soldatt.  
Vansö sn   Vretängen äng  
Vansö sn   Vällesta Saknas  
Vansö sn   Ympartorp bebyggelse  
Vansö sn   Årbylund lht  
Vansö sn   Åsby Saknas  
Vansö sn   Östa Saknas  
Vansö sn   Österby hmd  
Vansö sn   Östergården = 4 Kinger bebyggelse  
Vansö sn /Se      
Vansö sn /Se      
Vansö sn /Se      
Vansö sn /Se      
Vansö sn /Se      
Vansö kyrka Saknas      
Waingrö, se Vansö sn      
Askare herrg.      
Askare hg      
Askare hgd      
Askare gård      
Askare hg      
Askare herrgård      
Askare hgd      
Askare hg      
Askare hg      
Askare hg      
Askare hg      
Askare hg      
Askare hg      
Askare herrgård      
Askare herrgård      
Askare herrgård      
Askare hg      
Askare gd      
Askare hg      
Askare hg      
Askare gd      
Askare gd      
Askare hg      
Askare gd      
Askare hg      
Askare hg /Se      
Askare gd /Se      
Askare gd /Se      
Brännårby el. Söderårby byar      
Brännårby och Söderårby byar      
Brännårby gård      
Brännårby by      
Brännårby o. Söderårby byar      
Brännårby by      
Brännårby gd      
*Edina by      
Edmada rättaredöme f. rättaredöme      
Edmadha, se Ellma by      
Edhmadha, se Ellma by      
Edhmadhum, se Ellma by      
Edmadhum, se Ellma by      
Edzuad, se Elma by      
Ekeby okänd gård      
?Ekeby gård      
Ekeby gård      
Ekeby eller Ellma gård      
Ekeby gård      
Ekeby lht      
Ekeby Saknas      
Ekeby = 4 Ellma gd      
Ekeby rättaredöme arv- o. egna gods      
Ellma gård      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma gd      
Elma by      
Elma by      
Ellma by      
?Elma by      
Elma by      
Ellma g.      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Elma by      
Ellma by      
Elma gd      
Ellma by      
Ellma by      
Elma by      
Elma by      
Ellma by      
Elma by      
Ellma by      
Ellma by      
Ellma by      
Ellma by      
?Ellma by      
Ellma by      
Ellma gd /Se      
Ellma Saknas /Se      
Elma by /Se      
Elma by /Se      
Elma by /Se      
Ellma by /Se      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
?Eneby by      
?Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
?Eneby by      
?Eneby by      
?Eneby by      
?Eneby by      
?Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby by      
Eneby Saknas /Se      
Eneby by /Se      
Elmader, se Ellma by      
Grönek Saknas /Se      
Grönek fornlämmningar /Se      
Heedhmadha, se Ellma by      
Himinum, se Hyvena gd      
?Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by, förr kungsgård /Se      
?Husby by      
?Husby gård      
Husby by      
Husby by      
?Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by /Se      
Husby by /Se      
Husby by /Se      
Husby by /Se      
Husby by /Se      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena gd      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyfvena g.      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by /Se      
Hyvena by /Se      
Hyvena by /Se      
Hyvena by /Se      
Hålby by      
Hålby gd      
?Hålby by      
?Hålby by      
Hålby gård      
?Hålby by      
Hålby by      
Hålby by      
Hålby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
?Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hällby by      
Hellby by      
Hällby by      
?Hällby by      
?Hällby by      
?Hällby by      
?Hällby by      
Hellby by      
Hällby by      
Hällby gd      
Hällby by /Se      
»høfuenom», se Hyvena Saknas      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kingre by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kinger by      
Kungsberg ht      
Kungsberg hg      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö by      
Lagnö gd /Se      
Mora gd      
Mora by      
Mora by      
Mora by      
Mälby gård      
Mälby gård      
Mälby gd      
Mälby gård      
Mälby gd      
Mälby gd      
Mälby gd /Se      
»Mæns»(?) gård      
Plångsta gd      
Plångsta gd      
Plångsta gd      
Plongsta gård      
Plongsta gd      
Plångsta gd      
Plångsta gd      
Plångsta gd      
Plongsta gd      
Plångsta g      
Plångsta gd      
Plångsta gd /Se      
Plångsta gd /Se      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby by      
Roteby Saknas /Se      
Roteby by /Se      
?Rundholm by      
Rundholm by      
Rundholm gd      
Rundholm by      
Rundholm gd      
Rundholm gd      
Rundholm gård      
?Rundholm by      
Rundholm by      
Rundholm by      
Rundholm gd      
Rundholm förr sätesgård /Se      
Rundholm gd /Se      
»Ræfvinge» försv. bebyggelse /Se      
Sanda gård      
Sanda gd      
Sanda gård      
?Sanda gård      
Sanda gård      
Sanda gård      
Sanda gård      
Sanda gd      
Sanda gård      
Sanda gård      
Sanda gd      
Sanda gård      
Sanda gd      
Sanda gd      
Sanda gård      
Sanda gd      
?Sanda gd      
Sanda gård      
Sanda gd      
Sanda gd      
Sanda gd      
Sanda gd      
Sanda by      
Sanda gd      
Sanda gd      
Sanda gård      
Sanda gd      
Sanda gd      
Sanda g      
Sanda gd      
Sanda by      
Sanda gd      
Sanda gd      
Sanda by      
Sanda gd /Se      
»Seby» gård      
*Skinnarum Saknas      
*Skinnarum, se *Skumarum f.d. beb.      
*Skumarum Saknas      
*Skumarum Saknas      
Skomakare l. Sjöberget g      
*Skummerum Saknas      
*Skumarum Saknas      
*Skumarum Saknas      
*Skumarum (eller Skinnarum) f.d. beb. /Se      
*Skumarum Saknas /Se      
*Skälby Saknas      
*Skälby beb.      
Stavberg torp /Se      
Söderårby och Brännårby byar      
Söderårby o. Brännårby byar      
*Thenstada f. gd      
Valla gård      
?Valla gård      
?Valla gd      
?Valla gd      
Valla gd      
?Valla gd      
Valla by el. gd      
Valla by el. gd      
?Valla gd      
Valla g      
Valla gd      
Valla Saknas /Se      
Vansö kyrka Saknas      
»weltastom», se Vältesta Saknas      
*Westerstada Saknas      
*Vreta gd el. by      
*Vreta gd el. by      
[Vreta] Saknas      
»wrethom» gd el. by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by /Se      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta Saknas      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta by      
Vältesta Saknas /Se      
Vältesta by /Se      
*Ympartorp gård      
Ympartorp gd      
Ympartorp gd      
Ympartorp gd /Se      
Årby, se Brännårby och Söderårby byar      
Årby gd      
Årby Saknas      
?Årby gd      
Årby by      
Årby gd      
Årby gd      
Årby by      
Årby gd      
Årby gdd      
Årby by      
Årby by      
Åsby by      
?Åsby by      
Åsby by      
Årby by      
?Åsby by      
?Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby gd      
Åsby gd      
?Åsby gd      
Åsby gd el. by      
?Åsby gd      
Åsby by      
?Åsby gd      
Åsby by      
Åsby by      
*Åse f. gd      
Ödhnesta, se Östa by      
?Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa Saknas /Se      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa gd      
Östa Saknas /Se      
Östa by /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.