ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Löts församling : Ingår i Norrköpings stad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Borg och Löt sn      
Löt förr sn      
Löt f. sn      
Löt f.d. socken      
Borg o. Löt förs.      
Löt by (förr sn)      
Löt förr sn      
Löt by (förr sn)      
Löt f.d. sn      
Löt förr sn      
Löt förr egen sn      
(Borg och) Löt sn      
Löt f.d. socken (nu till Borgs sn)      
Löt förr sn      
Löt by (förr sn)      
Löt förr egen socken      
Löt förr sn      
Löt förr egen sn      
Löt förr sn      
Löt sn f.d.      
Löt sn      
Löt sn      
Löt f. sn      
Löt förr socken      
Löt sn      
Borg och Löt sn      
Löt förr sn      
[Löt] sn      
Löt f. sn      
Löt förr sn      
Löt förr sn      
Löt förr sn      
Löt förr sn      
Löt förr sn      
Löt sn      
Löt förr socken      
Löt förr sn      
Löt Saknas      
Löt förr sn      
?Löt f.d. sn      
Löt sn      
Löt förs.      
Löt sn      
Borg och Löt förs.      
Löt förr sn      
Löt förr sn      
Borg och Löt förs.      
Löt förr sn      
Löt fr. sn      
Löt förr sn      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.