ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

S:t Olai församling : Ingår i Norrköpings stad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 3 Bebyggelsenamn : 246 Naturnamn :
Norrköpings sn, se S:t Olai förs. sn *Bjureholmen holme Förkortningar förteckning  
Norrköpings sn, se S:t Olovs förs. sn *Bredestensholmen holme Förkortningar förteckning  
Sankt Olovs förs. Saknas *Kopehalt rågräns Förkortningar förteckning  
Sankt Olai sn sn   Förkortningar förteckning  
Sankt Olai sn sn   Förkortningar förteckning  
Sankt Olai församling Saknas   Förkortningar förteckning  
Olai, S:t förr sn, nu ing. i Norrköpings stad   Förkortningar förteckning  
Sankt Olai förs.   Förkortningar förteckning  
S:t Olai sn   Förkortningar förteckning  
Sankt Olov sn   Förkortningar förteckning  
S:t Olai förs.   Förkortningar förteckning  
Sankt Olai församling   Förkortningar förteckning  
Sankt Olai förs.   Albrecksvägen gata  
Sankt Olai förs.   Albrektsvägen gata  
S:t Olof församling   Alreiksgatan gata  
S:t Olai sn   Alreiksgatan gata  
S:t Olai förs. f. Norrköpings sn   Alreiksgatan gata  
S:t Olai sn   Askebygatan gata  
S:t Olai förs. Saknas   Asviken avloppskanal  
S:t Olai kyrka Saknas   Asviken avloppskanal  
S:t Olovs förs. Saknas   Asviken avloppskanal  
S:t Olai förs. Saknas   Asviken avloppskanal  
Sankt Olai förs. /Se   *Bahiagården f- a. hus  
Sankt Olai förs.   *Bahiagården f.d. hus  
S:t Olai förs. /Se   Bergsbron bro  
Norrköpings socken = nuv. Sankt Olai förs. Saknas   Bergsbron bro  
Norrköpings sn, Sankt Olai förs.   Bergsbron bro  
Norrköpings sn sn   Bergsbron bro  
S:t Olovs kyrka stadskyrka   Bruket Holmens smedgård hus  
S:t Olai kyrka Saknas   Bryggaregatan, Södra gata  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Bryggaregatan, Södra gata  
Sankt Olai kyrka (?) Saknas   Butgatan gata  
Sankt Olai kyrka Saknas   Butgatan gata  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Butgatan gata  
Sankt Olofs kyrka Saknas   Butgatan gata  
Sankt Olofs kyrka Saknas   Dagsbergsgatan gata  
Sankt Olofs kyrka Saknas   Dagsbergsgatan gata  
Sankt Olofs kyrka Saknas   Dagsbergsvägen gata  
Sankt Olofs kyrka stadskyrka   Dagsbergsvägen gata  
Sankt Olofs kyrka stadskyrka   Dalen område  
Sankt Olofs kyrka stadskyrka   Dalen område  
Sankt Olofs kyrka stadskyrka   Dalgången gata  
Norrköping, St. Olafs kyrka Saknas   Dalsgatan gata  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Dalegatan gata  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Dalskvarn kvarn  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Domareringen fornminne  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Drottninggatan gata  
Sankt Olovs kyrka kyrka   Drottninggatan gata  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Eknäsgatan gata  
S:t Olovs kyrka kyrka   *Fisktorget torg  
Sankt Olofs kyrka kyrka   Fältskärsgatan gata  
Sankt Olovs kyrka Saknas   *Fördärvet f.d. hus  
Norrköpings landsförsaml. Saknas   Galgberget berg  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Gamla bron bro  
Norrköping, S:t Olofs kyrka Saknas   Gamla bron bro  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Gamla Torget torg  
Sankt Olofs kyrka Saknas   Gamla Torget torg  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Gamla övägen gata  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Generalsgatan gata  
?S:t Olai kyrka Saknas   Generalsgatan gata  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Getskolebacken backe  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Getskolebacken backe  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Giljaregatan gata  
Sankt olovs kyrka Saknas   Giljaregatan gata  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Grytsbacken backe  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Grytsbergen berg  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Grytsgatan, Norra gata  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Grytsgatan, Södra gata  
Sankt Olovs kyrka Saknas   Grytsgatan, Västra gata  
S:t Olai kyrkogård Saknas   Grytsgatan, Västra gata  
*Kalvsberg Saknas   Gröna gången gata  
*Lilla stadskvarnen Saknas   Gröna gången gata  
?Norrköping, [Långhvirva hyrva] Saknas   Gustav Adolfsgatan gata  
Norrköping, Prästgården gård   Gymnastikgatan gata  
[Præstagerdhe] gärde   Hallandsås backe  
Norrköping, [Prestgärdet] Saknas   Hallandsås backe  
Norrköping, St. Olafs kvarn Saknas   Hantverkaregatan gata  
*Stadskyrkekvarnen Saknas   Hantverkaregatan gata  
*Stora stadskvarnen Saknas   Hantverkaregatan gata  
    Hertgmansplan öppen plats  
    Hertgmansplan öppen plats  
    Holmstagatan gata  
    Humpgatan gata  
    Hörngatan gata  
    Hötorget torg  
    Jakob Ekbomsgatan gata  
    Jacob Ekbomsgatan gata  
    *Jungfrubron bro  
    *Jungfrubron bro  
    *Jungfrubron bro  
    Järnbron bro  
    Järnbron bro  
    Järnbrogatan gata  
    Kalv-Ullas gård hus  
    Tinnekulle backe  
    Kinnekulle backe  
    Kinnekulle backe  
    Klokgjutarebacken backe  
    Klockgjutaregatan gata  
    Klockgjutaregatan gata  
    Knäppingen kvarter  
    Knäppingsborgsgatan gata  
    Knäppingsborgsgatan gata  
    Knäppingsborgsgatan gata  
    Köpparekypen kvartersnamn  
    Koshagen hage  
    Korsgatan gata  
    Kransporten port  
    Kransporten port  
    *Kranspentegatan gata  
    *Kranspentegatan gata  
    Kristinaplatsen öppen plats  
    Krogaregärdet f. d. gärde  
    Krogaregärdet f.d. gärde  
    Kråkholmen holme  
    Kungsgatan, Västra gata  
    Kungsgatan, Västra gata  
    Kungsgatan, Västra gata  
    Kvarngatan gata  
    Kvarngatan gata  
    Kvarnholmen holme  
    Kvarnkrogen krog  
    Kyrkogatan, Södra gata  
    Kyrkogatan, Södra gata  
    Kyrkogatan, Södra gata  
    Kyrkogatan, Östra gata  
    Kyrkogatan, Östra gata  
    Kyrkogatan, Östra gata  
    Kröjsas gård hus  
    *Kålholmen holme  
    Källvindsgatan gata  
    Källvindsgatan gata  
    Lagergrensgatan gata  
    Lagergrensgatan gata  
    Langhammarebacken backe  
    Laxholmen holme  
    Laxholmen holme  
    Laxön holme  
    Ledungsgatan gata  
    V. Leesengatan gata  
    v. Leesengatan gata  
    Lidéngatan gata  
    Lidéngatan gata  
    Lindals lucka port  
    Lindals lucka port  
    Linköpingsvägen gata  
    Lusasken hus  
    Lusknäpparegatan gata  
    Lyttkens puckel backe  
    Lyttkens puckel backe  
    Lösingegatan gata  
    Lösingsgatan gata  
    Lösnigstorg torg  
    Malcomska gården gård  
    Malcomska gården gård  
    Malcomska gården gård  
    Malmströms tomt obebyggd plats  
    Nelinsgatan gata  
    Nygatan, Lilla gata  
    Nygatan, Södra gata  
    Nygatan, Västra Saknas  
    Nygatan, Västra Saknas  
    Odalgatan gata  
    Odalgatan gata  
    Odaltorget torg  
    Olofsgatan gata  
    Oxelbergen berg  
    Oxelvägen gata  
    Oxelvägen gata  
    Oxgatan, Gamla gata  
    Petter Swartggatan gata  
    Petter Swartggatan gata  
    Plankgatan, Södra gata  
    Plankgatan, Södra gata  
    Promenaden, Södra gata  
    Promenaden, Södra gata  
    Promenaden, Västra gata  
    Promenaden, Västra gata  
    Promenaden, Västra gata  
    Prästgatan gata  
    Prästgatan gata  
    Rotmosestan bebyggelseområde  
    Romareplan öppen plats  
    Rådstugugatan Gamla gata  
    Rådstugugatan Gamla gata  
    Rådstugugatan, Gamla gata  
    Röken kvartersnamn  
    Röken kvartersnamn  
    Röken kvartersnamn  
    S(ank)t Olofsgatan gata  
    S:t Persgatan, Södra gata  
    S:t Persgatan Södra gata  
    Sankt Persgatan, Södra gata  
    S:t Persgatan, Västra gata  
    S:t Persgatan, Västra gata  
    S:t Persgatan, Väster gata  
    S:t Persgatan, Västra gata  
    S:t Persgatan, Västra gata  
    S:t Persgatan, Västra gata  
    Schelinskas krog hus  
    Sexbergshuset hus  
    Skepparegatan gata  
    Skepparegatan gata  
    Skolbacken backe  
    Skolgatan gata  
    Skolgatan gata  
    Skvalgränden gränd  
    Smedjeholmen holme  
    Smedjeholmen holme  
    Spanska havet sjöar  
    Speiiermansholmen holme  
    Stabben kvartersnamn  
    Stohagsgatan gata  
    Storsvängen gata  
    Storsvängen gata  
    Stortorget torg  
    Stortorget torg  
    Strömsparken park  
    Styrestagatan gata  
    Stärkelsebruket fabrik  
    Sundelinsgatan gata  
    Sundelinsgatan gata  
    Swartgens bro bro  
    *Svartgiske kanalen f.d. kanal  
    Svartgens valv gatuvalv  
    Såpkullen höjd  
    Såpkullen höjd  
    Såpkullen, Västra höjd  
    Söderköpingsvägen gata  
    Söderköpingsvägen gata  
    Trogelligatan gata  
    Trogelligatan gata  
    Tullstugan hus  
    Tvåbackarbrinken gata  
    Tvåbackarbrinken gata  
    Vadströmsgatan gata  
    *Vester storgata gata  
    *Vester Storgata gata  
    *Vester Storgata gata  
    Vikbolandsgatan gata  
    Väringsgata gata  
    Väster backe backe  
    *Västerportsgatan, Stora gata  
    Återvändsgränden f.d. gränd  
    Återvändsgränden f.d. gränd  
    Ömanska gården hus  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.