ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Ryds socken : Ydre härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 564 Naturnamn : 390 Bebyggelsenamn : 306 Naturnamn : 67
Ryd, Västra sn Andersbo ägomark Västra Ryd socken Norra Axebosjön sjö
Ryd, Västra sn Arvebogrind grind Aggarp gård Södra Axebosjön sjö
Ryd, Västra sn Axebosjön, Norra sjö Alnäs lht. Barngölen göl
Västra Ryd sn Axebosjön, Södra sjö Alphyddan lht. Bjursbergssjön sjö
Ryd, Västra sn Axebosjön sjö Amundshem t. Bjursbergasjön sjö
Ryd, Västra sn Axebosjön sjö /Se Andersbo bs. Bostagölen göl
Västra Ryd sn Barnagölen göl Andersbo t. Brantån å
Ryd, Västra sn Barnagölen tjärn Arkarp gård Bästaholmen holme
Västra Ryd sn Bastgölen göl Arnarp gård Brakegölen göl
Ryd, Västra sn Bastorp triangelpunkt Arvebo gård Emön ö
Ryd, Västra socken Bastorp triangelpunkt Asplunda lht. Gallarps lider backar
Ryd, Västra socken Berget berg Axebo gård Gullringsmåla-gölen göl
Ryd, Vestra sn Berget berg Axeboda el. Kvarnkulla bebyggd utjord Gäddgölen göl
Ryd, Västra sn Bergvik terräng Backagården bs. Hammerumssjön sjö
Ryd, Västra sn Bjursbergssjön sjö Backen t. Hestersjön sjö
Västra Ryd sn Bjursbergssjön sjö Berg lht. Hulehäst ö
Ryd, Västra sn Björkerödjan ägomark Berga lht. Hyrgölen göl
Ryd, Västra sn Björkhaga ägomark Berga obebyggd utjord Häradssjön sjö
Västra Ryd sn Blossås terräng Berget gård Häradssjön sjö
Ryd, Västra sn Boerydssjön sjö Berghagen t. Hästsjön sjö
Ryd, Västra sn Bostagölen göl Berghemmet lht. Konvaljeholmen holme
Ryd, Västra sn Brantefallet terräng Bergshemmet avs. Krutstampen bäck
Västra Ryd sn Bremsen sjö Bergshemmet lht. Kubbön ö
Ryd, V. sn Bromålen ägomark Bergvik avs. Kullarps lider backar
Ryd, Västra sn Brostorp ägomark Bjursberg bebyggelse Kvilla, Stora och Lilla bäckar
Ryd, Västra sn Brostugan terräng Bjursberg gd Leröholmarna holmar
Ryd, Västra sn Brudmannastigen gångstig Björka lht. Lilla Bästa ö
Ryd, V. Saknas Brudmannastigen väg /Se Björkelund lht. Lillgölen göl
Ryd, Västra sn Brännegöl göl Björkrödjan gård Lillängsgölen göl
Ryd, Västra sn Brömsen sjö Björnhemmet t. Lindöarna öar
Ryd, Västra sn Båckegiöl, Se Storagöl tjärn Björnstorp gård Lomgölen göl
Ryd, Västra sn Bäckgölen göl Blixtorp el. Blekstorp gård Långgölen göl
Ryd, Västra sn Bästa, Lilla ö Blomsterlund bs. Långrödjegölen göl
Ryd, Västra sn Bästa, Stora ö Boaryd gd Lägeru sjö
Ryd, Västra sn Dabaken sjö Boeryd gård Lövö holmar holmar
Ryd, Västra sn Dammstugan terräng Borgen t. Lövön ö
Ryd, Västra sn Drakegölen göl Broarp bs. Maren sjö
Ryd, Västra sn Drakeröret rör Brokebo gård Marsbron bro
Ryd, Västra sn Drakeröret terräng Bromålen t. Mossebosjön sjö
Västra Ryd sn Eskilhems göl göl Brostorp t. Mjärdön ö
Ryd, Västra sn Fällan terräng Brostugan bs. Mjölkhästen ö
Ryd, Västra sn Galnarp skogsparti Bubbarp säteri Norr och Södra Näckungen sjöar
Ryd, Västra sn Galnarp terräng Bubbarp säteri Nöcklaberget berg
Ryd, Västra sn Getaryggen terräng Bygget t. Risön ö
Ryd, Västra sn Glappas ägomark Bäckaskog lht Ryttarebacken backe
Ryd, Västra sn /Se Glappas ägomark Dagstorp gård Rövareholmarna holmar
Ryd, Västra sn /Se Gransbo ägomark Dal lht. Simnagölen göl
Ryd, (Västra) sn /Se Gransjöhultssjön, se Gransjön sjö Dammstugan t. Sjöarpssjön sjö
Ryd, Västra sn /Se Gransjön sjö Ekdala lht. Sobron bro
Ryd, Västra sn /Se Gransjön sjö /Se Ekenäs avs. Solbergasjön sjö
V. Ryd sn /Se Gransjön sjö Elmekulla bebyggelse Stavermossgölen göl
Ryd, Västra sn /Se Gransjön sjö Elmekulla gård Stora Bästa ö
Ryd, Västra sn /Se Gransjön sjö Eskilshem t. Stora Trangölen göl
Ryd, Västra sn /Se Gransjön sjö Fiskestigen t. Storgölen göl
Aggarp gd /Se Gransjön sjö /Se Foxarp gård Svartgölen göl
Arkarp by Gransjön sjö /Se Fridhem lht. Svältan ö
Arkarp gd /Se Gråberget, Lilla ö Furulund lht. Trollekyrka berg
Arkarp gd /Se Gråberget, Lilla ö Fåxarp gd Tvättgölen göl
Arnarp gd Gråberget, Stora ö Fällan bs. Uvberget berg
Arnarp gd Gråberget, Stora ö Fällstugan bs. Uvberget berg
Arnarp by by Gränsen ägomark Gallarp, Lilla gård Väggehall berg
Arnarp gd Gränsen ägomark Gallarp, Stora gård Värmslegölen göl
Arnarp gd Grönlund ägomark Gallhemmet avs. Västra Lägern sjö
Arnarp gd Grönlund ägomark Glappen t. Ödesjöhultsliden backe
Arnarp gd Gullringsmåla göl göl Gransbo bs. Ödesjön sjö
Arnarp gd Gummasten stenblock Gransbo avs. Ödlegölen göl
Arnarp gd Gäddgölen göl Gransjöhult gård Östergölen göl
Arnarp by Gäddegölen göl Grindstugan lht.  
Arnarp gd /Se Gäddegölen göl Gränsen t.  
Arvebo gård Gäddgölen tjärn Grönlund bs.  
Arvebo gd Gäddgölen göl Gullringsmåla gård  
Arvebo gd Göl göl Gölstugan bs.  
Arvebo gd Göl göl Gölstugan, Stora och Lilla t.  
Arvebo gd /Se Gölstugan, Stora ägomark Haga lht.  
Arvebo gd /Se Hagrydjan ägomark Hagaberg lht.  
Arvidsbo gd Hallberget berg Hagalund avs  
?Arvidsbo gd Hallberget berg Hagen t.  
Askeryds skate del av V. Ryds sn /Se Hallbergsgölen tjärn Hallberget t.  
Axebo by Hallbergsgölen göl Helgesfall bebyggelse  
Axebo by hame-s run, Se Hammerumssjön sjö Hester, Lilla gård  
Axebo by Hammerumssjön sjö Hester, Lilla gd  
Axebo by Hammerumssjön sjö Hester, Stora gård  
Axebo by Hammerumssjön sjö Hester, Stora gd  
Axeboda by /Se Hestersjön sjö Hult bebyggelse  
Axeboda by /Se Hestersjön sjö /Se Hultrödjan gård  
Axebo gd:ar /Se Hestrasjön sjö Hulu gård  
Axeboda eller Kvarnkulla gd /Se Hestrasjön sjö Hylta gård  
Beckxtorp, se Blixtorp gd Hjortgölen göl Hyltastugan bs.  
Berga gd /Se Holmen ägomark Hyltegölen göl  
Bergshemmet gd /Se Hors, Lilla göl Hyran avs.  
Bjursberg gd Hors, Stora göl Hässlebäcken t.  
Bjursberg gd Hultarödjan ägomark Hällstorp bs.  
Bjursberg gd Hultarödjegölen sjö Hästhagen gård  
Bjursberg gd Hultarödjegölen göl Hästhagen avs.  
Bjursberg gd Huluhäst ö Höganäs lht.  
Bjursberg gd Hulunäs udde Höglid avs.  
Bjursberg gd Hulunäs näs Höglycka t.  
Bjursberg gd Hyltegölen göl Högstorp t.  
Bjursberg gd /Se Hyregölen göl Högstorp t.  
Bjursberg gd /Se Häradssjön sjö Höjden t.  
Björnstorp gd Häradssjön sjö Hökhemmet t.  
Björnstorp gd Häradssjön sjö Ingelstorp gård  
Björnstorp gd Häradssjön sjö Ingelstorp, Ingriamad äng  
Björnstorp gd /Se Hästeslid backe /Se Jonsberg t.  
Björnstorp gd /Se Hästsjön sjö Kalvsved bebyggelse  
Blekstorp gd /Se Hästsjön sjö Kalvsveds Västergård avs.  
Blekstorp gd /Se *Hästön holme Karlberg lht.  
Blikstorp gd *Hästön ö Karlsberg lht.  
Blixtorp gd Höganäs ägomark Karlsborg lht.  
Blixtorp gd Höglycke ägomark Karlshamn lht.  
Blixtorp gd Högstorp ägomark Karlslund lht.  
Blixtorp gd Höjden höjd Karlstorp t.  
Blixtorp gd Höjden berg Katebo gård  
Blixtorp gd Janstorp ägomark Katrineholm lht.  
Blixtorp gd Johannesberg ägomark Klippan lht.  
Blikstorp gd /Se *Kalfsveviken vik Knapparp gård  
Boeryd gd Kammargölen göl Knoppåsen t.  
Boeryd gd /Se Klintaberget berg Korvarp gård  
*Branta Saknas Konvaljeholmen holme Kristineberg bs.  
?Branten kvarn Kroksmåla udde udde Kroksmåla, se Vässingsmåla med Kroksmåla bebyggd äng  
Branten kvarn Kroksmåla, udde udde Krämarebo bebyggelse  
Brokebo gd /Se Krokstenen fornminnesplats Kulla t.  
Bromålen torp Krutstampen bäck Kullarp gård  
Brostugan bs Krutstampen bäck Kullen t.  
Bubbarp gd Krutstampagölen göl Kullstad lht.  
Bubbarp gd Krämareboäng äng Kusarp gård  
Bubbarp gd Kubbön, Lilla ö Kushemmet lht.  
Bubbarp gd Kubbön, Stora ö Kvarnen lht.  
Bubbarp by Kvarngöl göl Kvarnkulla bebyggd utjord  
Bubbarp by Kvarnstugan terräng Källboryd avs.  
Bubbarp by Kvillen bäck Källeryd t.  
Bubbarp gd Kvillen, Lilla o. Stora bäckar /Se Källeryd lht.  
Bubbarp gd /Se Källstorp ägomark Kättestorp gård  
Bygget torp Lagarp ägomark Lagmansryd bebyggelse  
Dagstorp gd Lægerboo aa, se Olstorps å vattendrag Lagmansryd äng  
Dagstorp gd Lagmansryd triangelpunkt Larstorp t.  
Dagstorp gd Lagmansryd triangelpunkt Lida gård  
Dagstorp gd Larstorp ägomark Liden t.  
Dagstorp gd Lerhem terräng Lilla Björnhemmet avs.  
Dagstorp gd /Se Lerhem terräng Lilla Hällstorp bs.  
Dagstorp gd /Se Lerön ö Lillaryd t.  
Dagstorp gd /Se Liden ägomark Lilla Viskarp lht.  
Dammstugan t. Lillaryd ägomark Lilla Ysterbäcken t.  
Elmekulla gd /Se Lillaryd ägomark Lindhem bs.  
Eriksmålen torp Lillegölen göl Lindstugan t.  
Eskilshem t. Lilläng ägomark Lindåsen lht.  
Fiskestigen t. Lillängsgölen göl Ljungstugan bs.  
Foxarp gd Lillängsgölen göl Lugnet t.  
Foxarp gd /Se Lillön ö Lybeck t.  
Gallarp by Lillön ö Lyckås lht.  
Gallarp by Lindhem ägomark Långemålen gård  
Gallarp by Lindstorp terräng Långrödjan lht.  
Gallarp, Lilla gd Lindstorp terräng Lägerbobygden del av V. Ryds sn  
Gallarp, Lilla gd /Se Lindåsen terräng Lägernäs bebyggelse  
Gallarp, Stora gd /Se Lindöarna öar Lövsta bs.  
*Gallarpstugan torp Lomgölen göl Lövhult lht.  
*Gasatorp gd? Lortviken vik Lövåsa lht.  
*Gasatorp Saknas Lustigkulle ägomark Malma bebyggelse  
*Gasatorp Saknas Lybäck ägomark Malma kvarn kvarn  
Gerckesmålen, se Eriksmålen torp Långa stättan terräng Marieberg lht.  
Glappen torp Långemålen ägomark Mellangård bebyggelse  
?Gransjöhult gd Lången sjö Mellangård bebyggelse  
Gransjöhult gd Lången sjö /Se Modala lht  
Gransjöhult gd /Se Långgölen göl Mon t.  
Gransjöhult gd /Se Långgölen göl Mossebo gård  
Gullringsmåla gd /Se Långkärret kärr Mossebo gd  
Gullringsmåla gd /Se Långkärret kärr Mosstorp t.  
Gullringsmålen gd /Se Långrödjegölen göl Mostugan t.  
*Gåsarp Saknas Lägeln, Västra, se Lägern, Västra sjö Mostugan t.  
*Gåsatorp gd Lägeln, Östra, se Lägern, Östra sjö Movänta t.  
*Gölgestugan torp Lägerbobygden trakt Munkebo gård  
*Heemwidhakolle gd? Lägerbobygden trakt Norrgård bebyggelse  
Helgesfall by Lägerbobygden trakt Norrgård berbyggelse  
Helgesfall by Lägerbobygden trakt Norrgård bebyggelse  
Helgesfall by Lägerbovada Saknas Norrgård bebyggelse  
Helgesfall by Lägerbobygden trakt Norrgård bebyggelse  
Helgesfall by Lägerbobygden trakt Norrgård bebyggelse  
Helgesfall by Lägerbobygden trakt Norrgård bebyggelse  
Helgesfall gdr Lägerbobygdens kvarn f. kvarn Norrgård bebyggelse  
Helgesfall by Lägerbobygden trakt /Se Norrhemmet bs.  
Helgesfall by Lägerbobygden näs /Se Nyckelberga gård  
Helgesfall by Lägerbovad trakt /Se Nyckelberg gd  
Helgesfall by Lägerbo å å Nyhemmet bs.  
Helgesfall by Lägern, Västra sjö Nygård gård  
Helgesfall gd /Se Lägern, Västra sjö Nytorp t.  
*Hemvidakulla Saknas Lägern, Västra sjö Nyängen bs.  
*Hemvedakulla Saknas Lägern, Västra sjö Näs lht.  
Hester by Lägern, Västra sjö Näsbyn bebyggelse  
Hester by Lägern, Västra gränssjö Olstorp säteri  
Hester by Lägern, Västra sjö Oppliden gård  
Hester by V. Lägern sjö Opplunda gård  
Hester by Lägern, Västra sjö Orrhemmet avs.  
Hester by Lägern, Västra sjö Oxhagen avs.  
Hester by Lägern, Västra sjö Paradis bs.  
Hester, Lilla gd Lägern, Västra sjö Perstorp t.  
Hester, Lilla gd Lägern, Västra sjö Petersborg bs.  
Hester, Stora gd Lägern, Västra sjö Ramsberg lht.  
Hester, Stora gd Västra Lägern sjö Rangelstorp eller Ragnelstorp gård  
Hester gdr /Se Lägern, Västra sjö Ribbingshult t.  
Hester by /Se Lägern, Västra sjö Risön avs.  
Hester gd /Se Lägern, Västra sjö Rom t.  
Hester, Stora o. Lilla gd:ar /Se Lägern, Västra sjö Rosenberg lht.  
Hult gd Lägern, Västra sjö Rydboholm lht.  
Hult gd Lägern, Västra sjö Rydbomåla bebyggd äng  
Hult gd Lägern, V:a sjö /Se Rydbomåla lht.  
Hult gd Lägern, Västra sjö /Se Rydslund avs.  
?Hult gård Lägern, Ö o. V. sjöar /Se Rydsnäs station  
Hult gd Lägern, Västra sjö /Se Rydsnäs gård  
?Hult gd Lägern, Östra sjö Rydsjöholm lht.  
Hult gd Lägern, Östra sjö Rydstad lht.  
Hult gd /Se Lägern, Östra sjö Rydåsa lht.  
Hulu gd Lägern, Östra sjö Salebo gård  
Hulu by Lägern, Östra sjö Salebo kvarn lht.  
Hulu gd /Se Lägern, Östra sjö Sandhem t.  
Hylta gd Lägern, Östra sjö Sandröjdan t.  
Hylta gd Lägern, Östra sjö Signesborg lht.  
Hylta gd /Se Lägern Ö:a sjö /Se Sinnargölshult utjord  
Hyltastugan bs. Lägern, Östra sjö /Se Sjöarp gård  
Hyran tp. /Se Lägern, Östra sjö /Se Sjögestad bs.  
Hællansfal, se Helgesfall by *Läghra äldre namn (?) på å /Se Sjögla gård  
Hestahagha Saknas Läjern, Västra, se Lägern, Västra sjö Sjögla, se Skögla gd  
Hästhagen gd Läjern, Östra, se Lägern, Östra sjö Skögla gd  
Hästhagen ?avs. Lövöarna öar Sjöglemaden äng  
Hästhagen gd /Se Maren sjö Sköglemaden äng  
Ingelstorp gd Maren sjö Sjörödjan t.  
Ingelstorp gd /Se Maren sjö Sjöstugan lht  
Ingelstorp gd /Se Maren sjö Sjövalla lht.  
*Jaenstorp torp Maren sjö Sjövik bs.  
Kalvsved by Maren sjö /Se Skarphemmet t.  
Kalvsved by Maren sjö /Se Skavarp bebyggelse  
Kalvsved by Marsbron bro Skogsäng lht.  
Kalvsved by *Marsbron bro Skymningen t.  
Kalvsved by Marsbron bro Skyttla gård  
Kalvsved by Marsbron bro Slättna gård  
Kalvsved by Marsbron bro Smedhemmet t.  
Kalvsved by Marsbron bro /Se Solberga gård  
Kalvsved by Mellviken vik Solevid lht.  
Kalvsved by Mjärdviken vik Solhaga lht.  
?Kalvsved by Mjärdviken vik Solhem lht.  
Kalvsved by Mjärdön ö Stenabo gård  
Kalvsved by /Se Mjärdön ö Stenhulu bs.  
Kalvsved by /Se Mjölkhästen öar Stensnäs lht.  
Kalvsved gd /Se Mon ägomark Stjärnvik lht.  
Kalvsved by /Se Mossebosjön sjö Storäng gård  
Katebo gd Mossebosjön sjö /Se Studstorp gård  
Katebo gd /Se Movänta skogsmark Svartarp gård  
Katebo gd /Se Movänta terräng Sårsjö, Lilla gård  
Katebo gd /Se Myran ägomark Sårsjö, Stora gård  
Katebo by /Se Myran ägomark Södergård bebyggelse  
Katebo gd /Se *Myrberget berg Södergård bebyggelse  
Knapparp gd *Myrviken vik Södergård bebyggelse  
Knapparp gd Myrviken vik Södergård bebyggelse  
Knapparp gd Myrviken vik Södergård bebyggelse  
Knapparp gd /Se Mörkarum terräng? Södergård bebyggelse  
Knoppåsen torp Mörtbäcken bäck Södergård bebyggelse  
Kalsved, se Kalvsved by Mörtbäcken bäck Södergård bebyggelse  
Korvarp gd Mörtgöl göl Sörbo t.  
Korvarp gd /Se Mörtsjön sjö Tegelängen avs.  
*Kroksmåla f. gd Mörtsjön sjö Telackebo bebyggt torp  
Krogsmåla f. gd Mörtviken vik Tomtegård lht.  
*Kroksmåla f. gd Mörtviken vik Trädgårdslund lht.  
*Kroksmåla f. gd *Möskesten gränsmärke Trädgårdsstugan lht.  
Kroksmåla gd Nissaryd terräng Trälleborg t.  
Kroksmåla gd /Se *Nybro bro Tubbarp gård  
Krogsmåla gd /Se *Nybro bro Tunnarp säteri  
Krogsmåla gd /Se Nycklaberget berg Tuppängen t.  
Kroksmålen gd /Se *Nyebro bro Udden bebyggelse  
Krämarebo avhyst hemman Nyhemmet ägomark Uddesbo avs.  
*Krämareboda gd Nystorp ägomark Ugglekärret bs.  
Krämarebo gd Nystorp ägomark Vassamåla bebyggd utjord  
Krämarebo del av Bubbarp Nytorp ägomark Vena bebyggelse  
Krämarebo avhyst gd Näckungen, Norra sjö Viskarp gård  
Krämarebo gd /Se Näckungen, Nedra sjö Vännebjörke gård  
?Kulla t Näckungen, Nedre sjö Värnarp eller Värendorf bebyggelse  
?Kullarp by /Se Näckungen, Övra sjö Värnarp Södergård gd  
?Kullarp by Näckungen, Övre sjö Värnarp Norrgård gd  
?Kullarp by Näckungen, Norra o. Södra sjöar /Se Värnarp gd  
Kullarp by Näskungen, se Näckungen sjö Vässingsmåla med Krogsmåla bebyggd äng  
?Kullarp by Olstorp skogsmark Vässingsmåla med Kroksmåla bebyggd äng  
Kullarp by Olstorp terräng Vässingstugan t.  
Kullarp by /Se Olstorp terräng Västanå t.  
Kullarp gd /Se Olstorps å vattendrag /Se Västergård bebyggelse  
Kusarp gård Oppliden kärr? Stora Ysterbäcken t.  
Kusarp gd Oppliden terräng Åby, Lilla gård  
Kusarp gd Oxhagen ägomark Åby, Stora gård  
Kusarp gd Paradiset ägomark Åbylund lht.  
Kusarp by /Se Pinnaviken vik Åbylund lht.  
Kusarp gd /Se Pyttabo terräng Åbynäs lht.  
Kusarp gd /Se Risön ö Åkerslund bs.  
*Kusarptorpet torp Runnesten gränsmärke Åkerslund t.  
Kvarnkullen gd /Se Rydbomåla äng /Se Åsen avs.  
Kvarnstugan f.d. torp? Rövareholmarna holmar Älmekulla by  
*Kärr Saknas *Saleboån å Äng lht.  
*Kärr Saknas Simlagölen göl Änga gård  
Kättestorp gd Simnagölen göl Ängaryd lht.  
Kettestorp g Sjöarpesjön sjö Änggården avs.  
Kättestorp gd Sjöarpesjön sjö Ängsborg lht.  
Kättestorp gd /Se Sjöarpssjön sjö Ängstugan t.  
Lagmansryd by Sjögestad terräng Änkebo lht.  
?Lagmansryd by Sjögestad terräng Ännarp t.  
Lagmansryd by Sjöängsviken vik Äsperyd t.  
Lagmansryd by Skallaberg berg Ödesjöhult gård  
Lagmansryd by Skallaberg berg Ösjöstugan t.  
Lagmansryd by Skallaberg berg Östergård bebyggelse  
Lagmansryd by *Skavarpsnäset näs Överstorp gård  
Lagmansryd by Skrivaremon terräng Överstorp gd  
Lagmansryd by /Se Skrivaremoån å    
Lagmansryd by /Se Skräpplan terräng    
Lagmansryd by /Se Skymningen terräng    
Lagmansryd gd /Se Skymningen ägomark    
Lagmansryd gd /Se Skyttehemmet ägomark    
Larstorp torp *Skögla källa källa    
?Lida by Smedjeviken vik    
Lida gd Smedshemmet ägomark    
Lida gd /Se Sobrobäcken bäck    
Långrödjan lht Sobron bro    
Långrödjan lht Solbergasjön sjö    
Lägerbobygden trakt Solberga triangelpunkt    
Lägerbobygd gd:ar /Se Solbergasjön sjö    
Lägerbobygd by /Se Spikudden udde    
Lägerbobygden trakt Spikudden udde    
Lägerbovada (numera Lägerbobygden) trakt *Spinkesten sten    
Lägerbovada (numera Lägerbobygden) trakt Stenhulu terräng    
Lägern by /Se Stenhulu terräng    
Lägern sjö /Se Stora bron bro    
Lägernäs by Storagöl tjärn    
Lägernäs by Storagöl göl    
Lägernäs by Storön ö    
Lägernäs by Storön ö    
Lägernäs gd:ar Storön ö    
Lägernäs by Storön ö    
Lägernäs by Storön ö    
Lägernäs by Storön ö    
Lägernäs by Svartgölen göl    
Lägernäs by Svartgölen göl    
Lägernäs by Svartgölen göl    
Lägernäs by Svältan ö    
Lägernäs by Syran terräng    
Lägernäs by Sårsjö, Lilla terräng    
Lägernäs by Sårsjögölen, Lilla göl    
Lägernäs gd Sårsjögölen, Lilla sjö    
Lägernäs by Sörbo terräng    
Lägernäs gd:ar /Se Tittön ö    
Lägernäs gd /Se Togöl göl /Se    
Lägernäs by /Se Torpkärrsgölen, se Hjortgölen göl    
Lägernäs by /Se Torstens holme ö    
Lägernäs by /Se Torstens holme ö    
Lägernäs gd:ar /Se Torstens holme ö    
Lägernäs kvarn, se Lägernäs by Trangölen, Stora sjö    
Malma hg Trangölen, Stora göl    
Malma gd Trangölen, Stora göl    
Malma hg Trollekyrka terräng    
Malma hg Trollstenen fornminnesplats    
Malma by Trälleborg terräng    
Malma hg Tubbön ö    
Malma hg Tubbön ö    
Malma hg Tuppängen ägomark    
Malma gd Tuppängen ägomark    
Malma hg Tvättegölen göl    
Malma hg Tvättegölen göl    
Malma hg Tvättgölen göl    
Malma hg Udden udde    
Malma hg Udden ägomark    
Malma gd /Se Ugglekärret kärr    
Malma gd /Se Ulvaberget berg    
Mon torp Ulvaberget berg    
Mossebo gd Uvaberget berg    
*Muggoboda gd Wester Lejern, Se Lägern, Västra sjö    
*Muggaboda Saknas W. Läijeren Lacus, Se Lägern, Västra sjö    
Munkebo gd Vibbonnkärr kärr    
Munkebo gd Viskarp, Lilla ägomark    
Munkebo gd /Se Väggehall ö    
Munkebo gd /Se Värmslegöl göl    
*Målen Saknas Wäster Läyern, Se Lägern, Västra sjö    
*Målen ödeshemman Wästre Lägen, se V. Lägern sjö    
?*Målen f. gd Åkerslund ägomark    
Måsebo gd /Se Ämön ö    
Nyckelberga gd Ängalund ägomark    
Nyckelberga gd Ängsstugan ägomark    
Nyckelberga gd /Se Äsperyd ägomark    
Nyckelberga gd /Se Öasjön sjö    
Nyckelberga gd /Se Ödesjöhult triangelpunkt    
Olstorp by Ödesjön sjö    
?Olstorp gd Ödesjön sjö /Se    
Olstorp hg Ödlegöl göl    
Olstorp gd Ödlegöl göl    
Olstorp by Ödlegöl göl    
Olstorp hg Östergölen göl    
Olstorp hg ÖsterLejern, Se Lägern, Östra sjö    
Olstorp by Öster Läyern, Se Lägern, Östra sjö    
Olstorp gd      
Olstorp gd      
Olstorp gd      
Olstorp gd      
Olstorp hg      
Olstorp hg      
Olstorp gd      
Olstorp hg      
Olstorp hg      
Olstorp hg      
Olstorp herrgd      
Olstorp säteri /Se      
Olstorp gd /Se      
Olstorp gd /Se      
Olstorp gd /Se      
Opplunda gd      
Opplunda gd      
Opplunda gd /Se      
Opplunda gd /Se      
Rangelstorp gd /Se      
Ribbingshult torp      
Ryd, se Lagmansryd by      
Rydbomåla gd /Se      
Rydbomåla gd /Se      
Rydsnäs pastorsgd /Se      
Rydnäs gd /Se      
Röd, se Lagmansryd by      
*Rödstorp gd      
*Rötztorp gd?      
*Rödstorp Saknas      
*Rödstorp Saknas      
*Rödstorp Saknas      
Röstorp gd /Se      
Salebo herrgd      
Salebo hg      
Salebo gd      
Salebo gd /Se      
Salebo gd /Se      
Sarasidho, se Sårsjö, Lilla o. Stora Saknas      
Sjöarp gd      
Sjöarp gd      
Sjöarp by      
Sjöarp gd      
?Sjöarp gd      
Sjöarp gd      
Sjöarp by      
Sjöarp by      
Sjöarp by      
Sjöarp gd /Se      
Sjögla gd      
Sjögla gd      
Sjögla gd /Se      
Sjöglemada gd /Se      
Skararp gd:ar      
Skavarp gd      
Skavarp gd      
Skavarp gd      
Skavarp gd      
Skavarp by      
Skavarp gd      
Skavarp by      
Skavarp gd      
Skavarp: gd /Se      
Skavarp gdr /Se      
*Skräppla torp      
*Skyttehemmet torp      
Skyttla by      
Skyttla gd      
Skyttla gd /Se      
Skögle gd /Se      
Slättna gd      
Slätna gd /Se      
Slätna gd /Se      
Slätna gd /Se      
Solberga gd      
Solberga gd      
Solberga by      
Solberga gd      
Solberga gd /Se      
Solberga gd /Se      
Stenabo gd /Se      
Stenhulu bs.      
Storäng by      
Storäng gd /Se      
Studstorp gd      
?Studstorp gd      
?Studstorp gd      
Studstorp gd      
Studstorp gd      
Studstorp gd /Se      
Studstorp gd /Se      
Svartarp gd      
Svartarp gd      
Svartarp gd      
Svartarp gd      
Svartarp gd      
Svartarp gd /Se      
*Sågen torp      
Sårsjö, Lilla o. Stora Saknas      
*Sårsjö gdr      
Sårsjö gdar      
Sårsjö gd      
Sårsjö, Lilla o. Stora gdar      
Sårsjö, Lilla o. Stora gdr      
Sårsjö, Lilla och Stora gdr      
Telackebo gd /Se      
Tubbarp gd      
Tubbarp gd /Se      
Tunarp hg      
Tunarp herrgd      
Tunarp gd      
Tunarp hg      
Tunarp hg      
Tunarp hg      
Tunarp hg      
Tunarp herrgd      
Tunarp gd /Se      
Tunarp gd /Se      
Tunnarp gd /Se      
Ugglekärret bs      
Vlffstorp, se Olstorp by      
*Varendorf gd /Se      
Vassamåla bebyggd utjord      
Vassemåla gd /Se      
Vassemålen gd /Se      
Vena by      
Vena by /Se      
Vena gd /Se      
Vena gd:ar /Se      
Viskarp gd      
Viskarp gd      
*Wretha qwærn kvarn      
*Vreta kvarn förr kvarn      
Vännebjörk gd:ar      
Vännebjörke by      
Vennebjörke gd /Se      
Vännebjörke gd /Se      
Värnarp gd      
Värnarp gd      
Värnarp gd      
Värnarp gd      
Värnarp gd      
Värnarp by      
Värnarp gd /Se      
Värnarp gd /Se      
Värnarp gd /Se      
?Vässingsmålen el. Krogsmålen bebyggd äng      
Vässingsmåla med Kroksmåla Saknas      
Vässingsmåla med Kroksmåla Saknas      
Vässingsmåla med Kroksmåla bebyggd äng      
Vässingsmåla med Kroksmåla Saknas      
Hvessingsmåla med Krogsmåla gd /Se      
Viskarp gd /Se      
Värendorf gd /Se      
Ysterbäcken torp      
Åby gård      
Åby gd      
Åby, Stora kvarn      
Åby, Stora gd      
Åby, Stora gd /Se      
Älmekulla by      
Älmekulla gd      
Älmekulla by      
Änga by      
Änga by      
Änga by      
Änga by      
Änga by      
Änga gd /Se      
Ödesjöhult by      
Ödesjöhult gd /Se      
Ödesjöhult gd /Se      
Ödesjön gd /Se      
Överstorp gd /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.