ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sunds socken : Ydre härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 748 Naturnamn : 362 Bebyggelsenamn : 311 Naturnamn : 81
Sund socken Adelshöjd höjd Sund socken Alsjön sjö
Sund sn Alsjön sjö Sund sn Andön ö
Sund sn Alsjön sjö Sundbo tiggare inbyggarbeteckning Axsjön sjö
Sund sn Andön ö Adelsnäs bs. Bastgölen göl
Sund sn Andön ö Aggebo bebyggelse Biskopsliden backe
Sund sn Axsjön sjö Amerika lht. Botilagölen göl
Sund sn Axsjön sjö Axefallsboda gård Botilagölen göl
Sund sn Axsjön sjö /Se Berget bs. Brudberget berg
Sund sn Bastgölen göl Bergsbo bs. Brömsen sjö
Sund sn Bastgölen göl Bergvik t. Bulsjöån å
Sund sn Bastugölskärren kärr Bestorp gård Dagsöholmarna holmar
Sund sn Bergshagen terräng Björkhaga lht. Dagsön ö
Sund sn Bergslundsgölen göl Björkåsen lht. Dansarkullen höjd
Sund sn Birka terräng Bjursholm t. Dövalen sjö
Sund sn Biskopsliden landsvägsbacke Blommendal lht. Fjärrgölen göl
Sund sn Björkmans kammare terräng Bodaslätt eller Boeslätt gård Flomadsgölen göl
Sund sn Bobergsmossen, Stora mosse Borgen t. Fårberget berg
Sund sn Bondgärdet åker Braskebo t. Gnottnehultssjön sjö
Sund sn Borgkullen terräng Brevik t. Grisuddarna uddar
Sund sn *Borrabäck gräns Bringstorp t. Gråstabergen berg
Sund sn Botilagölen göl Brinken t. Hammerumssjön sjö
Sund sn Bremsen sjö Briteberg bs. Horsasjön sjö
Sund sn Bremsen sjö /Se Broarp bs. Högön ö
Sund sn Bremsen sjö /Se Broby by Hörnagölarna gölar
Sund sn Bromsen, se Bremsen sjö /Se Broby bebyggelse Jonsagölen göl
Sund sn Brovik terräng Brobystugan lht. Jungfrugölen göl
Sund sn Bruaängen betesäng Broholm lht. Kallån å
Sund sn Brudaberget ägomark Brostorp t. Kalvön ö
Sund sn Brudberget berg Brovik t. Kammen sjö
Sund sn Brudberget berg Bräng bebyggelse Kringelviken vik
Sund sn Brudmannastigen landsväg /Se Bräng, Lilla gård Ljungön ö
Sund sn Bråten terräng Bräng, Stora bebyggelse Lomtuvorna holmar
Sund sn Brängbo terräng Bräng, Stora bebyggelse Lortmadsgölen göl
Sund socken Bränna terräng Bräng obebyggd utjord Långsjön sjö
Sund socken Bränneströms göl göl Bränna t. Östra Lägern sjö
Sund socken Brömsen sjö Bulsjö säteri Matfatet gryt
Sund socken Brömsen, se Bremsen sjö /Se Bulsjö säteri Lilla Megölen göl
Sund socken Bulsjöån å Bäcken t. Stora Megölen göl
Sund socken Bulsjöån å /Se Bäckstad avs Mörtsjön sjö
Sund socken Bultarehallen berghäll Bäckstugan bs. Stora Näckungen sjö
Sund sn Byaberget berg Charlottenborg lht. Nöcklasten klippblock
Sund socken Bygget terräng? Dalaryd bs. Partallsbackarna backar
Sund sn Bäcka ö ö Dalhem lht. Penningeholmen holme
Sund socken Bäckstad ägomark Dalstugan t. Penningeholmen holme
Sund sn Bäckstugan terräng Dammstugan bs. Penningholmen holme
Sund socken Dackefejden skogsområde Djurstugan t. Penningeholmen holme
Sund socken Dagsöholmarna öar Duveryd bs. Ramön ö
Sund socken Dagsön ö Ed gård Rävberget berg
Sund socken Dagsön ö Edsarp gård Sandstadön ö
Sund sn Dagsön ö Ekebacken lht Seloberg berg
Sund sn Dagsön ö Ekenäs lht. Seloberg berg
Sund sn Dagsön ö Ekhyddan lht. Seloberg berg
Sund sn Dagsön ö /Se Ekstugan t. Seloberg berg
Sund sn Dalaryd terräng Eriksborg lht. Sidöhallarna bergöar
Sund sn Dammstugan terräng Fagerhult t. Sidön ö
Sund sn Dansarekullen terräng Fagerlund t. Skams gator pass
Sund sn Djupflon terräng Forsnäs snickerifabrik bebyggelse Skogsholmen holme
Sund sn Duveryd terräng Forsnäs kraftstation bebyggelse Skottnagölen göl
Sund sn Dövalen sjö Fredrikshall avs. Skällebäcken bäck
Sund sn Dövalen sjö Fridensborg lht Sotholmarna holmar
Sund sn Dövalen sjö /Se Fridhem bs. Spånadssten sten
Sund sn Ekebo ägomark Forshaga lht. Spånga bro bro
Sund sn Ekäng terräng Forsma obebyggd utjord Stacka sten skälsten
Sund sn Fagerhult triangelpunkt Forsnäs säteri Stensjön sjö
Sund sn Fagerlund terräng? Fällorna bs. Sundbobacken backe
Sund sn Fagerlundsgöl göl Genvägen lht. Lilla Sundsjön sjö
Sund sn *Fiäraa Mosa gränsmärke Gladhem lht. Stora Sundsjön sjö
Sund sn Fjärrgölen göl Gnottnehult eller Glåttnehult gård Sundsö ö
Sund sn Flomadsgöl göl Gnottnehult bebyggd utjord Svalön ö
Sund sn Flomadgölen göl Gnottnehult obebyggd utjord Svartgölen göl
Sunds sn sn Forsnäs ström Saknas Gnottnehult gd Svartsandsön ö
Sund sn *Forsnäs ström ström Godthem lht. Togölen göl
Sund sn *Forsnäs ström ström Graby säteri Tossekällan, (Tyrs)källan källa
Sund sn *Forsnäs ström ström Grabytorp t. Tossekällan, (Tyrs)källan källa
Sund sn Frimodigagölen göl Gransbo lht. Tången sjö
Sund sn Fruängen äng Granshult t. Utterkullen holme
Sund sn Fåraberget berg Granstugan t. Uvberget berg
Sund sn Fällorna terräng Granstugan t. Uvgölen göl
Sund sn *Färsslemaden mad Grönalund lht. Värmslegölen göl
Sund sn Galgbacken terräng Gudmundshem t. Ösjön sjö
Sund sn Getholmarna öar Gustavsberg lht. Österbysjön sjö
Sund sn Gjulgagöl göl Gällerstena gård  
Sund sn *Glamosa lid gräns Gärdet lht  
Sund sn Gnottnehultssjön sjö Gölstugan t.  
Sund sn Gnottnehultasjön sjö Hackeryd gd  
Sund sn Graby grind grind Haga lht  
Sund sn Granstugan terräng Hagalund bs.  
Sund sn Grindstugan terräng? Hagby lht.  
Sund sn Grisuddarna öar Hageryd bs.  
Sund sn Grotteberget berg Hagstugan bs.  
Sund sn Gråstadbergen berg Hakeryd gård  
Sund sn Gubbaberget berg Hakeryd med Sånstad, se Hackeryd gd  
Sund sn Guldkullen gravrör Hammerum gård  
Sund sn Guldkullen kulle Lilla Hester lht.  
Sund sn Göl göl Hestrahult bebyggelse  
Sund sn Gölstugugölen göl Hjelmseryd eller Sund gård  
Sund sn Gölstugugölen göl Hjelmsrödjan t.  
Sund sn Hageryd ägomark Hjälmseryd gd  
Sund sn Haggöl göl Holmen t.  
Sund sn Hake hall udde Horsaberget t.  
Sund sn Hakerydsbro bro Horsafall gård  
Sund sn Hakerydsbro bro Hultet t.  
Sund sn hame-s run, Se Hammerumssjön sjö Hultna t.  
Sund sn Hammerums grind grind Hulu gd  
Sund sn Halla mosse mosse Humleåsen bebyggd utjord  
Sund sn Hammerumssjön sjö Håkantorp t.  
Sund sn Hammerumssjön sjö Hårsafall gd  
Sund sn Hammerumssjön sjö Hässlebäcken t.  
Sund sn Hestrakärren kärr /Se Hästhagen t.  
Sund sn Hestrarne, Hestrakärren kärr Högeberg bs.  
Sund sn *Hijllamad mad Högdalen bs.  
Sund sn Hjortåsen ås Höglycke obebyggd utjord  
Sund sn Hjälmsröjegölen göl Högmon bs.  
Sund sn Hjärtåsen ås? Högtomta bs.  
Sund sn Hoakärrsmossen ägomark Ibo t.  
Sund sn Horsberget berg Ingeboda bebyggelse  
Sund sn /Se Horsasjön sjö Ingeboda utjord  
Sund sn /Se Horsasjön sjö Janstorp t.  
Sund sn /Se Hovagärdet ägomark Jolshem t.  
Sund sn /Se Hultnagöl göl Jonsbo t.  
Sund sn /Se Hultnagölen göl Jonstorp = Bulsjö Södergård gård  
Sund sn /Se Husgöl göl Kalvefall gård  
Sund sn /Se Husgölen göl Kalvefall gd  
Aggebo gd Husgölskullen kulle Kamarp eller Kommarp gård  
Aggebo gd Hyttan terräng Kammarp gd  
Aggebo gd Håkantorpsgölen göl Karlsberg lht.  
Aggebo gd Hästgärdet gärde Karlstorp t.  
Aggebo by /Se Hästhagen ägomark Klämstorp t.  
Aggebo gd /Se Högdala terräng Knäpp = Ingeboda bebyggd utjord  
*Andsnäs Saknas Höglid ägomark Kommarp, se Kammarp gd  
Attarp gd Högmon terräng Kubikenborg lht.  
Axfallsboda gård Högstorp ägomark Kvistebo t.  
Axfallsboda gård Högön ö Kållån t.  
Axfallsboda gård Hönsgöl göl Källstugan t.  
Axfallsboda gård Hörngölarna gölar Källtorpet t.  
Axfallsboda gård Hörngölarna gölar Kämpekullen t.  
Axfallsboda gd Jolshems bro bro Larstorp t.  
Axfallsboda gd Jorshemsbäcken bäck Leonardsberg lht.  
Axfallsboda gd Jungfruberget berg Lianshemmet avs.  
Axfallsboda gd Jungfrugölen göl Liden lht.  
Axfallsboda gd Jätten Bules grav fornlämning Linderyd gård  
Axfallsboda gd Kallån å Lindkullen lht  
Axefallsboda gd /Se Kallån å /Se Loberget t.  
*Backa Saknas *Kalvagöl gränsmärke Stora Lodhult äng  
Bestorp gd Kalvgöl göl Lopperyd t.  
Bestorp gd Kalvefallsgöl göl Lottefors lht.  
Bestorp gd Kalvön ö Lund gård  
Bestorp gd Kammen sjö Lycke bs.  
Bestorp gd /Se Kammen sjö Lyckhem lht.  
Bestorp gd /Se Kammen sjö /Se Långbron t.  
Bjursholm t. Kammen sjö /Se Långsjötorpet t.  
*Boda Saknas Kammen sjö /Se Lönnhult avs.  
Boda Saknas Kammen sjö /Se Lövsnäs lht.  
Bodhabæk, se Bodaslätt gd Kampängen äng Lövsnäs lht  
Bodaslätt Saknas Karlstorp ägomark Lövstad lht.  
Bodaslätt gd Kittelid ägomark Lövåsa gård  
Bodaslätt gd Kittelidsmon skogsmark Lövåsa gd  
Bodaslätt gd Klovstenar Saknas Mariedal lht.  
Bodaslätt gd Korpaberget berg Mellangård = Aggebo bebyggelse  
Bodaslätt gd Kringelviken vik Mellangård = Broby bebyggelse  
Bodaslätt gd Kvarnbäcken bäck Mellangård bebyggelse  
Bodaslätt gd Kvarnbäcken bäck Mellangård bebyggelse  
Boeslätt gd /Se Kvarndammen damm Minnarstorp t.  
Bolse, se Bulsjö gd Kvarngöl göl Mjöshult t.  
Bolåsa, se Bulsjö gd Kyrkoröret Saknas Mohaga lht.  
»bolse», se Bulsjö gd Kyrkoröret fornlämningar Mon t.  
*Bredagården förr gd Kållån å Mossen t.  
Brevik t. Kållån å /Se Mossen t.  
Broby by Kåmmen sjö /Se Mosshult t.  
Broby by Källdalen ägomark Mostugan t.  
Broby gd *Källebäckskärret ?kärr Nedre snickerifabriken bebyggelse  
Broby gd Källeryd ägomark Norrgård bebyggelse  
Broby by Källstugan ägomark Norrgård bebyggelse  
Broby gd Laberget berg Norrgård bebyggelse  
Broby gd /Se Lerrydsbäcken bäck Norrgård bebyggelse  
*Brokvarn Saknas Lerön ö Norrgård bebyggelse  
Brostorp torp Lianshemmet terräng Nybygget t.  
Bräng by *Lille maden mad Nybygget lht.  
Bräng by Lillsjö sjö /Se Nydalen bs.  
Bräng by Lillängarna ängar Nyhemmet t.  
Bräng (numera Lilla o. Stora) gdar Ljungstorp ägomark Nyholm lht.  
Bräng by Ljungön ö Nynäs lht.  
Bräng by Ljungön ö Nystugan lht.  
Bräng by Loggärdet åker Nyängen bs.  
Bräng by Lomtuvorna öar Näset t.  
Bräng by Lortmadsgölen göl Oppeby bebyggelse  
Bräng by Lortviken vik Opplunda bs.  
Bräng, Lilla gd Lundbospik udde Oppreda bebyggelse  
Bräng, Lilla gd Lyckhem ägomark Oppreda by  
Bräng, Stora gd Långsjön sjö Oppredatorpet avs.  
Bräng by /Se Långsjön sjö Oppreda Västergård gd  
Bräng, Stora o. Lilla gdr /Se Långsjön sjö Oppreda Östergård gd  
Bräng, Stora o. Lilla Saknas /Se Långsjötorpet terräng Orrkullen t.  
Bräng, L:a o: St:a gd:ar /Se Långviken vik Penningeholmen gravplats  
Bräng L:a o. St:a gd:ar /Se Lägeln, Östra, se Lägern, Östra sjö Persgård = Oppeby bebyggelse  
Bräng, Stora o. Lilla gdr /Se Lägern, Östra sjö Perstorp t.  
Bränna torp Lägern, Östra sjö Petersvik bs.  
Bulsjö gd Lägern, Östra sjö Pimpshemmet utjord, gård  
Bulsjö (el. Bulåsa) hg Lägern, Östra sjö Ramelarp gård  
Bulsjö gd Lägern, Östra sjö Ramelarpsmad utjord  
Bulsjö gd Lägern, Östra sjö Rangelsboda bebyggd utjord  
Bulsjö by Lägern, Östra sjö Ransken bs.  
Bulsjö gd Lägern, Östra sjö Rappstad t.  
Bulsjö gd Lägern, Östra sjö /Se Rosendal lht.  
Bulsjö gd Lägern, Ö:a sjö /Se Roten t.  
Bulsjö by Lägern, Östra sjö /Se Lilla Ryd t.  
Bulsjö gd Lägern, Östra, se Lägern, Östra sjö Rödekulla gård  
Bulsjö gd Lönnhult ägomark Rödje bebyggd utjord, gård  
Bulsjö gd *Lötabron Saknas Sandbäck bebyggelse  
Bulsjö gd *Löva lid Saknas Sandbäck Östergård gd  
Bulsjö gd Lövstad terräng Sandbäck Västergård gd  
Bulsjö gd Megölen, Lilla o. Stora gölar Sandbäcketorp gård  
Bulsjö gd Megölen, Lilla göl Sandbäckstorp gd  
Bulsjö gd Megölen, Stora göl Sandhem lht.  
Bulsjö gd Mosshultaberget berg Sandshagen lht.  
Bulsjö gd /Se *Mörka bäck Saknas Sandstad eller Sånstad gård  
Bulsjö gd /Se Mörtbäcken bäck Sandstugan t.  
Bulsjö by /Se Mörtgöl göl Sandvik lht.  
Bulsjö eller Bulåsa gd /Se Mörtsjön sjö Sidön t.  
Bulsjö egendom /Se Mörtsjön sjö Sikhemmet t.  
Bulsjö gd /Se Mörtviken vik Sjöberget t.  
Bulsjö gd /Se Mörtviken vik Sjöbo t.  
Bulsjö gd /Se Mörtviken vik Sjöarp bs.  
*Bulusa quern, se Bulsjö by Nissagöl göl Sjöhult t.  
Bulusom, se Bulsjö gd *Notha dal gräns Sjölunda lht.  
Bulösa, se Bulsjö hg Nothusviken vik Sjöstugan bs.  
Bäcken torp Nyckelstenen terräng Sjövik bs.  
Dagsön torp? Nyckelstenen sten /Se Skattegård bebyggelse  
Djurstugan torp Nydala ägomark Skifta bs.  
»dunkathorp» gd el. by Näckungen, Östra o Västra sjöar Skogaholm lht.  
»dunkathorp» gd el. by Näckungen, Nedra sjö Skogaholm lht  
*Dunkatorp Saknas Näckungen, Nedre sjö Skogshult lht.  
Ed hg Näckungen, Stora o. Lilla sjöar /Se Skogshyddan lht.  
Ed hg Näckungen sjö /Se Skomakarehemmet t.  
Ed hg Näckungsrör ö Skomakarehemmet torp  
Ed hgd Oppreda udde utmark Skräddarekärret lht.  
Ed hg Oppredaån å /Se Slätfall bs.  
Ed herrgård Oxhagskullen kulle Slättna t.  
Ed herrgård Oxhagskullen triangelpunkt Smedjebacken lht.  
Ed herrgård Paradisbäcken bäck Smedshemmet t.  
Ed gd Paradiset ägomark Smedstorp t.  
Ed hg Partalsbackarna backar Snickarehemmet t.  
Ed hg Partalsbackarna landsvägsbackar Sofiero lht.  
Ed hg *Partalsbackarna, se Pattalabackarna Saknas Solbacken lht.  
Ed hg *Pattalabackarna Saknas /Se Solhaga lht.  
Ed hg Pattalabron förr bro Solhem lht.  
Ed hg *Pattala-bron Saknas /Se Solvik lht.  
Ed hg *Pattalabron bro /Se Soltorpet lht.  
Ed hg Penningeholmen holme Spitsgryt lht.  
Ed hg Perstorpsgölen göl Spitsgryt lht  
Ed hg Postmon terräng Spängerna t.  
Ed hg Prästgårdsudde udde Stenebo t.  
Ed hg Putaberget berg Stenkullen bs.  
Ed hg Ramelaps backar backar Stensnäs avs.  
Ed hg Ramön ö Stinastorp bs.  
Ed hgd /Se Ranskesand strandområde Stubbarp gård  
Ed gd /Se *Rettare plas Saknas Stubberyd lht.  
Ed gd /Se Roten terräng Stubberyd t.  
Edsarp gd Röda sund sund Sund bebyggelse  
Edsarp gård Sandgärde gärde Sund, Hjälmseryd eller, se Hjälmseryd gd  
Edsarp gd Sandshagen triangelpunkt Sundsholm lht.  
Edsarp gd Sandstadön ö Sundsnäs lht.  
Edsarp gd Seloberg berg Sundstorpet t.  
Edsarp gd /Se Selos kammare terräng Sundstugan bs.  
Edsarp gd /Se Sidöhallarna ö Sundsö gård  
Edsarp gd /Se Sjöberget berg Sundsö gård  
Ekstugan torp Sjölunda ägomark Svarvarehemmet bebyggd utjord  
-ffuamåla Saknas Sjövik terräng Svenshem t.  
*Fornåsa kvarn Saknas Skams gator terräng Södergård bebyggelse  
Forsma gd /Se Skeppviken vik Södergård bebyggelse  
Forsnäs gd *Skeps mo förr gränsskäl Södergård bebyggelse  
Forsnäs hg Skiften terräng Södergård bebyggelse  
Forsnäs herrgård Skogsholmen ö Södergård bebyggelse  
Forsnäs herrgård Skottnagöl göl Sörbo t.  
Forsnäs herrgård Skottnagölen göl Tallbacken lht.  
Forsnäs herrgård Skräddarekärret ägomark Tomta gård  
Forsnäs herrg Skvalhallsmon terräng Trädgårdsstugan bs.  
Forsnäs Saknas Skällebäcken bäck Tyresfall eller Töresfall bebyggd utjord  
Forsnäs hg Skäppagöl göl Tyrisfall t.  
Forsnäs hg Smedstorp ägomark Tyrshem avs.  
Forsnäs hg Snokgöl göl Tyrshemsstugan bs.  
Forsnäs hg Spintekälla terräng Ukreda gård  
Forsnäs hg *Spånga hall gränsmärke Lilla Ukreda t.  
Forsnäs hg Spånga bro bro Utsikten lht.  
Forsnäs hg Spånga bro bro Västergård bebyggelse  
Forsnäs hg Stensjön sjö Västergård bebyggelse  
Forsnäs herrg. Stackstenen strandmark Västergård bebyggelse  
Forsnäs g Stenebo ägomark Västerlund lht.  
Forsnäs hg Stenhultet terräng Åbacken lht.  
Forsnäs hg Stensjön sjö Åbro lht.  
Forsnäs hg Stubberyd ägomark Ånestad bebyggd utjord  
Forsnäs hg Stångån å Åsen t.  
Forsnäs hg med kvarn Sunden, Se Sundsjön, Stora sjö Åsen bs.  
Forsnäs hg Sunden, Se Sundsjön, Stora sjö Elmeshult = Bulsjö Södergård gård  
Forsnäs hg *Sunds halla förr gränsmärke Älvängen lht.  
Forsnäs hg Sundsjön, Lilla sjö Äng gård  
Forsnäs hg Sundsjön, Lilla sjö Lilla Äng avs.  
Forsnäs hg Sundsjön, Lilla sjö Ängalund bs.  
Forsnäs hg Sundsjön, Stora sjö Ängaryd gård  
Forsnäs hg Sundsjön, Stora sjö Ängaryd gd  
Forsnäs hg Sundsjön, Stora sjö Äspenäs lht.  
Forsnäs hg Sundsjön, Stora sjö Äsphult bebyggd utjord  
Forsnäs hg Sundsjön, Stora sjö Örbo bs.  
Forsnäs hg Sundsjön, Stora sjö Österborg lht.  
Forsnäs hg Sundstorpet ägomark Österby bebyggelse  
Forsnäs hg Sundsö ö Österbymo marknadsplats  
Forsnäs hg Svalön ö Österfors lht.  
Forsnäs gd Svalön ö Östergård bebyggelse  
Forsnäs hgd /Se Svartgöl, Haggöl göl Östergård bebyggelse  
Forsnäs gd /Se Svartgölen göl Östergård bebyggelse  
Forsnäs eg. /Se Svartsandsön ö Österlund lht.  
Glottnehult by /Se Svensbo ägomark    
Glottnehult gd /Se *Svensboda holme Saknas    
Glutnahulte, se Gnottnehult gd *Svensboda holme Saknas    
Gnottnehult (Glåttnehult) gd Svenshem ägomark    
Gnottnehult gd Svinaviken vik    
Gnottnehult gd /Se Tegelliden backe    
Graby hg Tingsvadet Saknas    
Graby hg Tjällgölen göl    
Graby herrgård Tjärbäcksliden landsvägsbacke    
Graby hg Togölen göl    
Graby gd Togölen göl    
Graby hg Togölen göl    
Graby hg Toppaleken terräng    
Graby hg Tranhalsen udde    
Graby hg Trädgårdskullen terräng    
Graby hg Trädgårdsstugan ägomark    
Graby hg Tyrsgärdet gärde    
Graby hg Tyrs källa källa    
Graby hg Tyrskällan källa    
?Graby gård Tången sjö    
Graby hg Tången sjö    
Graby hg Tången sjö /Se    
Graby hg Tången sjö /Se    
Graby hg Ulvaberget berg    
Graby hg Ulvagölen göl    
Graby hg *Utkärret kärr    
Graby hg Utterkullen ö    
Graby hg *Uvestorpahägnaden Saknas    
Graby hg Uvgölen göl    
Graby hg *Vasa grund förr gräns    
Graby hg *Veakärren kärr    
Graby hg Ydre bro förr landsvägsbro    
Graby hg Ålyckegölen göl    
Graby hg Ånesta grind grind    
Graby hg Ånsnäs öde udde    
Graby hg Ånsnäs öde udde    
Graby hg Ånsnäset näs    
Graby hg Ånsnäset udde    
Graby hg Åsen ägomark    
Graby hg Åskmossen mosse    
Graby hg Älgabergen triangelpunkt    
Graby gd *Ängekärren Saknas    
Graby hg Äspelund terräng?    
Graby hg Ösjögöl göl    
Graby hg Ösjön sjö    
?Graby herrgård Ösjön sjö    
Graby hg Österbysjön, Nedre o. Övre sjöar    
Graby hg Österbysjön sjö    
Graby hg ÖsterLejern, Se Lägern, Östra sjö    
Graby hg Ö. Leijeren Lacus, Se Lägern, Östra sjö    
Graby hg Öster Läyern, Se Lägern, Östra sjö    
Graby hgd /Se      
Graby hg /Se      
Graby gd /Se      
Graby gd /Se      
Graby gd /Se      
Graby gd /Se      
Grabytorp torp      
Grabytorp torp      
Gravby gd /Se      
Gråby, se Graby hg      
*Gudmundstorp ?torp      
Gullberget berg /Se      
Gällerstena by      
Gällerstena by      
Gällerstena by      
Gällerstena gd      
Gällerstena gd      
Gällerstena gd      
Gällerstena gd      
Gällerstena gd      
Gällerstena by      
Gällerstena by      
Gällerstena gd /Se      
Gölstugan torp      
Gölstugan torp      
*Haglycke torp Saknas      
Hakeryd by      
Hakeryd by      
Hakeryd by      
Hakeryd by      
Hakeryd by      
Hakeryd by      
Hakeryd by      
Hackeryd gård      
Hakeryd by /Se      
Hackeryd gd /Se      
Hakeryd gd /Se      
Hackeryd by /Se      
Hamerum, se Hammerum gd /Se      
Hammerum gd      
Hammerum gd      
Hammerum gd /Se      
Hammerum gd /Se      
Ham(m)erum gd /Se      
Hammerum gd /Se      
Hester förr torp /Se      
*Hestnäs Saknas      
Hestrahult by      
Hestrahult by      
Hestrahult by      
Hestrahult by      
Hestrahult by      
Hestrahult by      
Hestrahult by      
Hestrahult by      
Hestrahult by      
Hestrahult by /Se      
Hestrahult gd /Se      
Hestrahult gd /Se      
Hestrahult gdr /Se      
Hestrahult gd:ar /Se      
Hjälmseryd el. Sund prästgd      
Hjälmseryd (el. Sund) kyrkoherdebost.      
Hjälmseryd kyrkoh. bost.      
Hjälmseryd prästgård /Se      
Hjälmseryd kyrkoh.bost.      
Hjälmseryd gd      
Hjälmseryd gd /Se      
Hjelmseryd eller Sund gd /Se      
Hjälmseryd prästgård /Se      
Hjälmseryd gd /Se      
Hjelmseryd gd /Se      
Hjälmseryd prästgård /Se      
Hjälmsrödjan torp      
Horsaberget torp      
Horsaberget torp      
Horsefall gd      
Horsefall by      
Horsefall gd      
Horsefall by      
Horsafall gd      
Horsafall gd /Se      
Horsafall gd /Se      
-hult Saknas      
Humleåsen utjord      
Humleåsen gd /Se      
*Hyelmbomåla Saknas      
Hårsefall gd /Se      
*Häslan förr torp      
Höglycke gd /Se      
?Höglycke obebyggd utjord      
Ingeboda utjord      
Ingeboda gd /Se      
Ingeboda Saknas /Se      
Jolshem torp      
Jonstorp = Bulsjö södergård gd      
Kalvefall gd      
Kalvefall gd /Se      
Kalvefall gd /Se      
Kalvefall gd /Se      
Kam, se Kammarp gd /Se      
Kamarp gd      
Kamarp gd      
Kammarp gd /Se      
Kammarp gd /Se      
Kammarp gd /Se      
Klämstorp t      
Klämstorp t      
Kommarp el. Kammarp gd      
Kommarp by /Se      
Kommarp by /Se      
Kommarp gd /Se      
Kulla försv. gd?      
*Kvarnslätna Saknas      
Kållån t.      
*Källeryd torp      
Källtorpet torp      
?Liden lht      
*Lije = Liden? Saknas      
Linderyd gd      
Linderyd gd /Se      
Linderyd gd /Se      
Linderyd gd /Se      
Linderyd gd /Se      
Loberget torp      
Lopperyd t.      
Lopperyd torp      
Lund by      
Lund by      
Lund gård      
Lund by /Se      
Lund gd /Se      
*Långsjöstugan ?torp      
Långsjötorpet torp      
Lägerbobygden trakt      
*Lägerbo vada Saknas      
Lövåsa gd      
Lövåsa gd      
Lövåsa gd      
Lövåsa gd      
Lövåsa gd      
Lövåsa gd      
Lövåsa gd /Se      
Lövåsa gd /Se      
*Madstugan Saknas      
Norrgård = 1 Sund gd      
Norrtorpet Saknas      
Nybygget torp      
Oppeby by      
Oppeby by      
Oppeby by      
Oppeby by      
Oppeby by      
Oppeby by      
Oppeby by      
Oppeby by      
Oppeby by      
Oppeby by      
Oppeby by      
Oppeby by      
Oppeby by      
Oppeby by      
Oppeby gd /Se      
Oppeby fjärding Saknas      
Opplunda bs      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
?Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda Saknas      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by      
Oppreda by /Se      
Oppreda by /Se      
Oppreda gd:ar /Se      
Opreda gd /Se      
Oppreda by /Se      
Oppreda by /Se      
Oppreda by /Se      
Perstorp torp      
Pimshemmet = 1 Gnottnehult gd      
Pimpshemmet = 1 Gnottnehult gård      
Prinshemmet Saknas      
Prästgården Saknas      
*Påtebro ?t.      
*Ramblotorp, se Ramelarp gård      
Ramelarp gd      
Ramelarp gård      
Ramelarp gd      
Ramelarp gd      
Ramelarp gd      
Ramelarp gd /Se      
Rangelsboda gd      
Rangelsboda gd      
Rangelsboda utjord      
Rangelsboda bebyggd utjord      
Rangelsboda utjord /Se      
Rangelsboda gd /Se      
Rangelsboda gd /Se      
Ransken bs      
*Rennare tomt tomt      
*Räfvamåla Saknas      
Rödekulla gård      
Rödekulla gd      
Rödekulla gd      
Rödekulla gd /Se      
Rödekulla gd /Se      
Sandbäck gd      
Sandbäck gd      
Sandbäck gd      
Sandbäck gd      
Sandbäck gd      
Sandbäck gd      
Sandbäck by      
Sandbäck gd /Se      
Sandbäck gd /Se      
Sandbäckstorp gd      
Sandbäckstorp gd      
Sandbäcketorp gd /Se      
Sandbäckstorp gd /Se      
Sandshagen gd /Se      
Sandstad el. Sånstad gd      
Sandstad gd /Se      
Sikhemmet torp      
Silverberget berg /Se      
?Sjöarp förr bs      
Skomakarna gärde      
*Skräddarehemmet torp      
Smedshemmet t.      
*Smidstorp okänd gård      
*Smydstorp Saknas      
Spängerna t.      
Stubbarp gd      
Stubbarp gd      
Stubbarp gdr      
Stubbarp gd      
?Stubbarp by      
Stubbarp by      
Stubbarp by      
Stubbarp by      
Stubbarp gd /Se      
Stubbarpsfjärding Saknas      
Sund by /Se      
Sund gd      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund by      
Sund gd      
Sund gd      
Sund by      
Sund by      
?Sund by      
Sund by      
?Sund by      
Sund by      
Sund gd      
Sund gd      
Sund gd      
Sund gd      
Sund gd      
Sund gd      
Sund gd      
Sund kyrkby      
Sund kyrkby      
Sund kyrkby      
Sund by      
Sund by      
Sund gd /Se      
Sundstorpet torp      
Sundsö hg      
Sundsö bebodd ö      
Sundsö by      
Sundsö hg      
Sundsö hgd /Se      
Sundsö gd /Se      
*Svenboholma torp      
Svenshem t.      
Sånstad gd /Se      
Sånstad by /Se      
*Taxåsen försv. gd?      
?Tomta gd      
Tomta gd      
Tomta gd      
Tomta gd      
Tomta gd /Se      
Tomta gd /Se      
Tomten, Södra jordlott      
Tyresfall utjord      
Tyresfall utjord      
Töresfall utjord      
Tyresfall, el. Töresfall bebyggd utjord      
?Tyrisfall torp      
Töresfall gd /Se      
Töresfall gd /Se      
Ukreda gd      
Ukreda gd      
Ukreda gd      
Ukreda gd      
Ukreda gd      
Ukreda gd      
Ulreda gd      
Ukreda gd /Se      
Ukreda gd /Se      
Ukreda gd /Se      
Ukreda gd /Se      
Ukreda gd /Se      
Ukreda gd /Se      
Ukreda gd /Se      
Ukreda by /Se      
Ukreda fjärding Saknas      
*Winken förr soldattorp      
Wräng, se Bräng by      
Ånestad bebyggd utjord      
Ånestad kvarn o. såg      
Ånestad kvarn o såg      
Ånestad gd /Se      
Älmeshult = Bulsjö södergård Saknas      
Äng by      
Äng by      
Äng by      
Äng by      
Äng by      
Äng by      
Äng by      
Äng by      
Äng by      
Äng by      
Äng by      
Äng gd /Se      
Ängaryd by      
Ängaryd by      
Ängaryd by      
Ängaryd by      
Ängaryd by      
Ängaryd by      
Ängaryd by      
Ängaryd by /Se      
Ängeryd gd /Se      
Ängaryd gd /Se      
Ängaryds färding Saknas      
*Æsiotorp, se Edsarp gård      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Österby by /Se      
Österby gd /Se      
Österbymo marknasplats      
Österbymo samh. /Se      
*Österbytorpa ?t.      
*Östergården Sund Saknas      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.