ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Asby socken : Ydre härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 836 Naturnamn : 323 Bebyggelsenamn : 358 Naturnamn : 105
?Asby sn Adofskälla hälsobrunn /Se Asby socken socken Asbysjön del av sjö
Asby sn /Se Andersbo ägomark Asby socken Asby udde udde
Asby socken Andersbo grind grind Asby sn Asby udde udde
Asby socken Anderstorp ägomark Asby män inbyggarbeteckning Bankeberget berg
Asby sn *Asbyfjärden del av Sommen Adolfsbo bs. Bastumaden mad
Asby sn Asby-Sand sandområde /Se Alarp gård Billingsgölen göl
Asby sn Asbysandsviken vik Alarpstorpet t. Braskebosjön sjö
Asby sn Backen terräng Alvik avs. Braskebosjön sjö
Asby sn Bankeberget berg Amalienborg lht. Brudklipporna backar
Asby sn Barngölen göl Andersberg t. Bäckagölen göl
Asby sn Bastemaden sumpmark Andersbo bs. Dabaken sjö
Asby sn Bastgölen göl Annelund avs. Edstorpsbäcken bäck
Asby sn Billingsgölen göl Aronstorp avs. Edstorpsgölen göl
Asby sn Billingsgölen göl Asby bebyggelse Fiskholmarna holmar
Asby sn Björkön ö Asbysand avs. Gransjön sjö
Asby sn Bockakärret ägomark Aspa gård Gubbröret stenrös
Asby sn Borgen ägomark Backen bs. Gumpeliden backe
Asby sn Braskebosjön sjö Backen t. Gunnarsboliden backe
Asby sn Braskebosjön sjö Backen t. Gunnarstorpsgölen göl
Asby sn Brudaklipporna terräng Baggebo gård Gustaf Adolfs-källan hälsobrunn
Asby sn Brudklipporna backar Berget bs. Gåshallarna holme
Asby sn Brudklipporna berg Bergshemmet bs. Hanseliden backe
Asby sn Bränna utjord /Se Beseryd gård Haröarna Saknas
Asby sn Bygget terräng Billingen obebyggd avs. Haröarna klippöar
Asby sn Båhlstadzwijken, Se Båstadsviken vik Björkhult lht. Hjortåsen grusås
Asby sn Båtsladsviken vik Björknäs avs. Holkliden backe
Asby sn Båtstadsviken vik Björkstugan, Lilla avs. Horkullsbergen berg
Asby sn Bäckagölen göl Björkstugan, Stora avs. Horkullsbergen berg
Asby sn Bäckagölen göl Björkäng lht. Horkullsliderna backar
Asby sn Bäcken terräng Bockamålen avs. Hultarpsliden backe
Asby sn Dabaken sjö Borgen bs. Hulubergen berg
Asby sn Dabaken sjö Braskebo bebyggelse Huluholmen holme
Asby sn Dabaken sjö /Se Briteborg eller Södermåla gård Hålberget berg
Asby sn Dalsätra ägomark Briteborg eller Södermåla, se Södramålen gd Hägerstadliden backe
Asby sn Dansarekullen terräng Brostugan t. Hällekekärret kärrmark
Asby sn Dräktet terräng Brovik bebyggelse Hästholmen holme
Asby sn Dämpekulla terräng Brovik gård Joelstorpsliden backe
Asby socken Edstorpagölen göl Brovik utjord Kalveskallen udde
Asby socken Edstorpsgrind grind Bårsbo bebyggelse Kaptensbacken berg
Asby socken Edstorpsgölen göl Bäcken t. Kittelberget berg
Asby socken *Ekängsviken vik Bötterorp gård Kittelberget berg
Asby sn Fagerlund ägomark Dalsäter bs. Klackasjön sjö
Asby sn Fallbogölen göl Dammstugan avs. Klackasjön sjö
Asby socken Fallbomossen ägomark Dammstugan bs. Klackberget berg
Asby socken Finegölen Saknas Djupviken avs. Klockefloe vattensamling
Asby socken Fåglakullen terräng Doppan t. Knasekärret kärr
Asby socken Fällorna terräng Durrebo, Lilla bs. Korsviken vik
Asby sn /Se Fällorna ägomark Durrebo, Stora bs. Kryparebogölen göl
Asby sn Gastabacken fornminnesplats Dämpekulla gård Kullabackarna backar
Asby sn Getudden udde Dämpekulla gd Käringstreterna backar
Asby sn Glammossen mosse Dämshult gård Käringudden udde
Asby sn Glamåsen ås Dämshult gd Lillsjön sjö
Asby sn Glansåsliden landsvägsbacke Edet lht. Lillsjön del av Tången
Asby sn *Gorir sjö /Se Edmanshemmet t. Linnemålagölen göl
Asby sn Gransjön sjö Edstorp bebyggelse Lundudden udde
Asby sn Gransjön sjö /Se Ekberga lht. Långanäsgölen göl
Asby sn Gransjön sjö Eknäset bs. Långgölen göl
Asby sn Gransjön sjö Ekstugan t. Majdalen dalsänka
Asby sn Gunnarstorpagölen göl Ekäng gård Mareks gator backar
Asby sn Gunnarstorps grind grind Enestugan bs. Mareksöarna öar
Asby sn Gunnarstorpsgölen göl Eriksmålen t. Morgongåvan berghäll
Asby sn Gustav Adolfs Källa källa Ersmålen avs. Munkholmen holme
Asby sn Gåsahallar öar Fagerhult bebyggelse Mörtbäcken bäck
Asby sn Gäddviken vik Fagerlund bs. Näckungen, Östra och Västra sjöar
Asby sn Gärdshem ägomark Fall gård Oxberget berg
Asby sn *Gärdudden udde Fetebråna gård Pukebergen berg
Asby sn Göl göl Fiskarp t. Raklången sjö
Asby sn Hagalund ägomark Fiskarp, Lilla t. Raklången sjö
Asby sn Hagen ägomark Fiskarhemmet t. Raklången sjö
Asby sn Hagstugan ägomark Fiskarhemmet, Lilla t. Rallaholmen holme
Asby sn Hansallden terräng Fiskstugan bs. Rallaholmen holme
Asby sn Harsmåla triangelpunkt Folkesmåla gård Rankhallsjön sjö
Asby sn Haröarna holmar Friden t. Renevadsbackarna backar
Asby sn Haröarna öar Frännemåla gård Ryttarehallen backkrön
Asby sn Himlaberget berg Fällorna t. Sillefallsliden backe
Asby sn Hjortåsen ås Fällorna bs. Skalleholmen udde
Asby sn Hjortåsen terräng Gadden bs. Skillingsmålagölen göl
Asby sn Hjortåsen ås /Se Gladhammar bs. Skrävlasjön sjö
Asby sn Holkabron bro Glansås bebyggelse Skärsjön, Lilla sjö
Asby sn Holken hälsobrunn Granelund bs. Skärsjön, Stora sjö
Asby sn Hålken, se Adofskälla hälsobrunn /Se Gransbo avs. Sommen sjö
Asby sn Hårsnäsa näs näs Granstugan = Norra Yxnerum hmd. Sommenkärren kärrmark
Asby sn Horkullsbergen berg Grindsbo bs. Spakstorpzgölen göl
Asby sn Horsnäsudde, Se Lundudden udde Grindstugan t. Spikudden udde
Asby sn Hulta holme holme Gunnarsbo gård Spångagölen göl
Asby sn Hulta holme holme Gunnarsjö avs. Spökgölen göl
Asby sn Hultet terräng Gunnarstorp gård Starrliden backe
Asby sn Hulubergen berg Gunsjö avs. Stenbrohagsgölen göl
Asby sn Hulubergen triangelpunkt Gårebo bebyggelse Stubbelandsudden udde
Asby sn Huluholmen holme Gärdstugan bs. Sundsjön, Stora sjö
Asby sn Huluholmen holme Gärdstugan bs. Svensbosjön sjö
Asby sn Hulutorpet ägomark Hagalund bs. Torsmåla stutar, holmar
Asby sn Huluviken vik Hagelid lht. Travedalskärren kärr
Asby sn Huluviken vik Hagen avs. Tunnebacken backe
Asby sn Huluviken vik Hagen bs. Tången sjö
Asby sn Håkanstorp ägomark Hagen t. Tången sjö
Asby sn Hålaberget berg Hagstugan bs. Ulriksek ek
Asby sn Hålkärret ägomark Hagstugan t. Utterholmarna holmar
Asby sn Holken surbrunn /Se Hagstugan bs. Uvberget berg
Asby sn Hägnen ägomark Hallen t. Vinningen sjö
Asby sn Högbo ägomark Hallen bs. Välen sjö
Asby sn Höghult terräng Harsmåla gård Välstugugölen göl
Asby sn Inglagöl, se Välstugugölen göl Heden avs. Yxnarumsgölen göl
Asby sn Joelstorpsbäck bäck Hemstad utjord Ödesjön sjö
Asby sn Kaptensberget berg Hjorthemmet t. Ödlehemsgölen göl
Asby sn Karlsberg ägomark Hjälmsäng gård  
Asby sn Karlsberg berg Hjälmsäng gd  
Asby sn Kiärsiön, Se Skärsjön, Stora o. Lilla sjö Holken t.  
Asby sn Kjortlabo ägomark Holkåsa gård  
Asby sn Klackaberget berg Holkåsa gd  
Asby sn Klackasjön sjö Holkåsa gd  
Asby sn Klackasjön sjö Horsnäs bebyggelse  
Asby sn Klippan terräng Hulan gård  
Asby sn Klostermossen betesmark Hult, Västra bebyggelse  
Asby sn Knasekärret kärr Hult, Östra bebyggelse  
Asby sn Knektäng äng Hultarp t.  
Asby sn Korpekällan källa Hultet t.  
Asby sn Korpudden udde Hultna gård  
Asby sn /Se ?Korsviken vik Hulu gård  
Asby sn /Se Korsviken vik Hulustugan t.  
Asby sn /Se Korsviken vik Hulutorpet t.  
Asby sn /Se Kryparebogölen göl Håkanstorp t.  
Asby sn /Se Kryparebogölen göl Hålstugan t.  
Asby sn /Se Kullabackarna backar Hägerstad avs.  
Asby sn /Se Kullastugan terräng Hägnen t.  
Asby sn /Se Kullastugan terräng Hästhagen t.  
Asby sn /Se Käringudden udde Högamålen gd  
Asby sn /Se Kättlaberget berg Högberget bs.  
Asby sn /Se Lille Skirsiön, Se Skärsjön, Lilla sjö Högemåla gård  
?Alarp gods Lillsjön sjö Höghult t.  
Alarp gd Lillsjön sjö Höglid t.  
Alarp gd Lillsjön sjö Höglycke t.  
Alarp hg Lindsberg ägomark Joelstorp gård  
Alarp gd Linnebergsnäs terräng Jolstorp gd  
Alarp gods Linnemålagölen göl Jonstorp t.  
Alarp gd /Se Linnemålagölen göl Karlsberg bs.  
Alarp gd /Se Ljungbergasjön sjö Karlsberg t.  
Alarp gd /Se Ljungstugan terräng Karlsryd t.  
Alarpstorpet torp Lundudden udde Karlstorp t.  
Alathorp, se Alarp gods Lundudden udde Kattingen = Västra Yxnerum hmd  
*Allensbodha Saknas Lussebo terräng Kjortlabo t.  
*Allensbodha Saknas /Se Långanäset ägomark Klacken t.  
*Ansnäs Saknas Långanäsagölen göl Klinket = Södra Yxnerum hmd.  
Asby by Långanäsgölen göl Klippan t.  
Asby by Långanäsudden udde Klämsjö bs.  
?Asby by Långebro förr bro Knappetorpet avs.  
Asby by Långgölen göl Knutstorp t.  
Asby by Långgölen göl Krako t.  
Asby by Lövingsborg terräng Kryparebo gård  
Asby by Majdalen dal /Se Kulan bs.  
Asby by Malegsanders Fjälen, Se Malexander fjärden del av Sommen Kulla, Västra gård  
Asby by *Malexander fjärden del av Sommen Kulla, Östra gård  
Asby, Norra gd Marickswijken, Se Korsviken vik Kullabacken t.  
Asby by Mariksholmarna, Se Torsmåla holmar holmar Kullen bs.  
Asby by Marken ägomark Kullen avs.  
Asby by Mellanbergen berg Kvarnen lht.  
Asby by Mon skogsmark Kvarnen lht.  
Asby by Morgongåvan ö Kvarnstugan t.  
Asby Norregård prästgård Mossen ägomark Källstugan bs.  
Asby Norrgård gd, (kyrkoh.-bost.) Muggpinan terräng Källtorpet t.  
Aspa gård Munkholmen holme Latåsen bs.  
Aspa gd Munkholmen holme Lid t.  
?Aspa jord ?Målen sjö /Se Lindenäs t.  
Aspa gd *Målsviken, Norra vik Lindsberg bs.  
Aspa gd *Målsviken, Södra vik Lindstorp t.  
Aspa gd /Se Nabben ägomark Lindstorp, Västra t.  
?Athaby Saknas Nubbekullen berg Lindstorp, Östra t.  
Baggebo by Nubbekullen kulle Lindåsen gård  
Baggebo by Nyamålen ägomark Linghem bs.  
Baggebo by Nybo ägomark Linneberg gård  
Baggebo gd Nyhemmet terräng Linnemåla t.  
Baggebo by Näckungen, Nedre sjö Ljungberga avs.  
Baggebo by Näckungen, Övra sjö Ljungstugan t.  
Baggebo gd /Se Näckungen, Övre sjö Ljungstugan bs.  
Baggebo by /Se Näckungen, Övre sjö Lugnet bs.  
*Berg förr torp Näckungen, Stora o. Lilla sjöar /Se Lundstugan bs.  
*Bergh tp Näckungen sjö /Se Lularp t.  
Beseryd by Näckungsrör ö Lycke bs.  
Beseryd gd Näsakullen terräng Lycke t.  
Beseryd gd Näsastugan terräng Lyckeryd bs.  
Beseryd by Oxaberget berg Långeryd t.  
Beseryd by /Se Perstorpakullen terräng Långnäset t.  
Beseryd gd /Se Pors-gölen, se Linnemålagölen göl Lönhult avs.  
Beseryd by /Se Pukabergen berg Lövelund t.  
Botarathorp, se Bötterorp gd Raklången sjö Lövhult avs.  
Braskebo g Raklången sjö /Se Lövingsberg t.  
Braskebo by Raklången sjö Lövstad bs.  
Braskebo by Raklången sjö Marek bebyggelse  
Braskebo by Raklången sjö /Se Marken bs.  
Braskbo gd /Se Raklången sjö /Se Mellangård bebyggelse  
Braskebo gd /Se Raklången sjö /Se Mellangård bebyggelse  
Braskebo gd /Se ?Rallaholmen holme Mellsjö t.  
*Bredgården Saknas Rallaholmen holme Mobygget bs.  
*Bredgården Saknas Rankhallsjön sjö Mohemmet t.  
Briteborg gd /Se Rankhallasjön sjö Mon t.  
Briteborg gd /Se Ryttarehallen ägomark Mon bs.  
Brovik gd Rävberget berg Mossen bs.  
Brovik gd Sillefalls grind grind Mostugan bs.  
Brovik by Siön Långg-n, Se Raklången sjö Målmansstugan t.  
Brovik gd /Se Sjöbergen berg Norramålen gd  
Bårsbo by Sjöbo ägomark Norremåla gård  
Bårsbo by Sjöbo ägomark Norrby gård  
Bårsbo by Sjöstugan ägomark Norrby kvarn lht.  
Bårsbo by Skalludden udde Norrgård bebyggelse  
Bårsbo by Skeppnamaderna sankmark Norrgård bebyggelse  
Bårsbo gd /Se Skillingsmålagölen göl Norrgård bebyggelse  
Bötterarp gd Skillingsmåla gölen göl Norrgård bebyggelse  
Bötterarp gd Skogsgölen göl Norrgård bebyggelse  
Bötterorp gd Skrämstorpakulle triangelpunkt Norrgård bebyggelse  
?Bötterarp gd Skrävlasjön sjö Norrgård bebyggelse  
Bötterarp gd Skrävlasjön sjö /Se Norrgård bebyggelse  
Bötterorp gd /Se Skärsjön, Stora el. Lilla sjö Norrgård bebyggelse  
*Conwelle försv. torp Skärsjön sjö /Se Norrgård bebyggelse  
Dämpekulla gd Skärsjön, Stora och Lilla sjöar Norrgård bebyggelse  
Dämpekulla gd Skärsjön, Lilla sjö Norrgård bebyggelse  
Dämpekulla gd /Se Skärsjön, Lilla sjö Norrgård bebyggelse  
Dämshult gd Skärsjön, Lilla sjö Norrgård bebyggelse  
Dämshult gd Skärsjön, Stora sjö Norrgård bebyggelse  
Dämshult gd Skärsjön, Stora sjö Norrgård bebyggelse  
Dämshult gd Skärsjön, Stora sjö Nybo t.  
Dämshult gd Slanthallen terräng Nyhemmet t.  
Dämshult gd Smedstorp ägomark Nymålen t.  
Demshult gd /Se Sniglahålet terräng Nystugan bs.  
Dämshult gd /Se Snokkärret kärr Näset avs.  
Edstorp by Sommakärren kärr Nässtugan bs.  
Edstorp by Sommekärret kärr /Se Perstorp t.  
Edstorp by Sommen sjö Rakstorp bebyggelse  
Edstorp by Sommen sjö Rakstorp, Södra bebyggelse  
Edstorp by Sommen sjö Rankhallen bs.  
Edstorp gdr Sommen sjö Redeby bebyggelse  
Edstorp by Sommen sjö Renevad t.  
Edstorp by Sommen sjö Rockarp gd  
Edstorp by Sommen sjö Rosebo bebyggd utjord  
Edstorp by /Se Sommen sjö Ruda gård  
Edstorp gd:ar /Se Spakstorp ägomark Råckarp gård  
Edstorp gd /Se Spakstorpsgölen göl Rödamålen gd  
Edstorp by /Se Spakstorpagölen göl Rödemåla gård  
Edstorp by /Se Spiken, Se Spikudden udde Rödemåla, Lilla hmd.  
Edstorp by /Se Spikudden udde Rönnäs bebyggelse  
Ekäng gd Spikudden udde Rönnäs utjord  
?Ekäng gd Spikudden udde /Se Salvarp bebyggelse  
?Ekäng gd Spångagölen göl Salvarp bebyggelse  
Ekäng gd Spökgölen göl Salvarp utjord  
Ekäng gd Stenbrohagsgölen f.d. göl. Salvarp gd  
Ekäng gd Stolpkärret ägomark Sandstugan t.  
Ekäng gd Store SkirSiön, Se Skärsjön, Stora sjö Seveberg t.  
Ekäng gd Storängsudden udde Sevedstorp gård  
Ekäng gd Storängsudden udde Sevestorp gd  
Ekäng gd *Stugholmen holme Sillefall bebyggelse  
Ekäng gd Stutaberget berg Sjöarp bs.  
Ekäng gd Sunden, Se Sundsjön, Stora sjö Sjöberget bs.  
Ekäng gd /Se Sunden, Se Sundsjön, Stora sjö Sjöbo bs.  
Ekäng gd /Se Sundsjön, Stora sjö Sjöhult bs.  
Eriksmålen torp Sundsjön, Stora sjö Sjöstugan avs.  
Eriksmålen torp Sundsjön, Stora sjö Sjöstugan bs.  
Eriksmålen tp /Se Sundsjön, Stora sjö Sjöstugan lht.  
Eriksmålen tp /Se Sundsjön, Stora sjö Skathemmet avs.  
Eriksmålen tp /Se Sundsjön, Stora sjö Skathemmet avs.  
Eriksmålen torp /Se Svenbosjön sjö /Se Skillingsmåla bebyggd utjord  
Eriksmålen torp /Se Svensbosjön sjö Skillingsmålen bebyggd utjord  
Eriksmålen gård /Se Svensbosjön sjö Skinnarsbo bebyggelse  
Eriksmålen gd /Se Svärdsbo ägomark Skinnarbo bebyggelse  
?Fagerhult by Svärdstorp terräng Skortebo bebyggelse  
Fagerhult gd Tallekullen ägomark Skortebo Norrgård gd  
Fagerhult by Tallön ö Skortebo Södergård gd  
Fagerhult by Toppagölen göl /Se Skräddarstugan t.  
Fagerhult by Toppekulla triangelpunkt Skrämstorp t.  
Fagerhult gd /Se Torsberget berg Skrävlan avs.  
Fagerhult gd /Se Torsmåla holmar holmar Skyttehemmet avs.  
Fall gd Travedalskärren kärr Skär t.  
Fall gd /Se Travedalskärren kärr Slanthallen bs.  
Fetebråna gd Tunnebacken terräng Smedhemmet t.  
Fetebråna by Tuppgölen göl Smedslund lht.  
Fetebråna by Tången sjö Smedstorp t.  
Fetebråna gd Tången sjö /Se Smedjan lht.  
Fetebråna by Tången sjö Smedstorp t.  
Fetebråna gd Tången sjö /Se Snararp gård  
Fetebråna by /Se Tången sjö Snararp el. Bränna obebyggd utjord  
Fetebråna gd /Se Tången sjö /Se Solbacken lht.  
Fetebråna gd /Se Törsmåla holmar holmar Solvarp gård  
Fiskarp torp Udden ägomark Solvarp gd  
»folkandzmala», se Folkesmåla gd Uddesbo ägomark Spakstorp t.  
Folkesmåla gd Ugglemossen mosse Sten t.  
Folkesmåla g Utsikten terräng Stenbrohagen avs.  
Folkesmåla gd Utterholmarna holmar Stenstorp avs.  
Folkesmåla gd Valsarekärret kärr Stenstorp, Lilla avs.  
Folkesmåla gd Vargkullen terräng Stockholmsstugan avs.  
Folkesmåla gd /Se Welern La cus, Se Välen sjö Strömstorp avs.  
Folkesmålen gd /Se *Velnässjön igenväxt sjö Styngebo t.  
Folkesmålen gd /Se Vikkärret kärr Stöthemmet = Lilla Rödemåla hmd.  
Frändemålen g. Vinnersrumsgölen göl Sundet t.  
Frändemålen gd Vinningen sjö /Se Surmetet bs.  
Frändemålen gd Vinningen sjö Svensbo gård  
Frändemålen gd Vinningen sjö Svensbohem avs.  
Frändemålen g Vinningen sjö /Se Svenstorp t.  
Frändemålen gd Vinningen sjö /Se Svärdsbo bs.  
Frändemålen gd Vinningen sjö /Se Svärdstorp bs.  
Frändemålen gd Vinterhallen terräng Sånarp bebyggelse  
Frändemålen gd Vita mossen mosse Sånarp bebyggelse  
Frändemålen gd Välen sjö Sånna gård  
Frändemålen gd Välen sjö Sånna gd  
Frändamålen gd Välen sjö Sälleryd avs.  
Frändemålen gd Välen sjö Södergård bebyggelse  
Frändemålen gd Välen sjö /Se Södergård bebyggelse  
Frändemålen gd /Se Välen sjö /Se Södergård bebyggelse  
Frändamålen gård /Se Wälnen, Se Välen sjö Södergård bebyggelse  
Frännemåla gd /Se *Välnesjön sjö Södergård bebyggelse  
Frändamålen gd /Se Välstugugölen göl Södergård bebyggelse  
Giælaxmalæ, se Eriksmålen torp Yllehemsgöl göl Södergård bebyggelse  
Giorstorp, se Joelstorp gd Yxnarumsgölen göl Södergård bebyggelse  
»Giælaxmalæ», Eriksmålen tp Yxnerumsgölen göl Södergård bebyggelse  
*Glaurasse, se Glansås by Ängtorp ägomark Södergård bebyggelse  
Glansås by Ängudden, Se Storängsudden udde Södergård bebyggelse  
Glansås by Ödesjön sjö Södergård bebyggelse  
Glansås gd /Se Ödesjö sjö Södergård bebyggelse  
Glansås by /Se ?Ödesjön sjö /Se Södergård bebyggelse  
Gunnarsbo gd Ödesjön sjö Södergård bebyggelse  
Gunnarsbo gd Ödesjön sjö Södergård bebyggelse  
Gunnarsbo gd /Se Ödesjön sjö /Se Södergård bebyggelse  
Gunnarsbo gd /Se Ödlegölen göl Södramålen gd  
?Gunnarstorp gd Örudden udde Sörkullen t.  
Gunnarstorp by Övershallen ö Tallekullen t.  
Gunnarstorp gd /Se Öösjön, Se Ödesjön sjö Tappen avs.  
Gårebo by   Toppekulla gård  
Gårebo by   Torsmålen t.  
Gårebo by /Se   Torsmålen bs.  
Gårsebo by   Tovarp gård  
Gårbo gd   Tovarp gd  
Gårebo by /Se   Tovarpstugan t.  
Gårebo gd /Se   Traja bs.  
Gårebo by /Se   Trottemåla t.  
Gårdebo gd /Se   Trottemåla, Hålkåsa eller se, Hålkåsa gd  
Gårdebo gd /Se   Tuttershall el. Tutterhallen bs.  
Gårebo gd /Se   Tångarp gård  
Harsmåla gd   Tångby gård  
Harsmåla gd   Udden bs.  
Harsmåla gd   Vastemålen t.  
Harsmåla gd /Se   Vastemålstugan bs.  
Harsmålen gd /Se   Vattlastättan bs.  
Hertsmåla by /Se   Viken t.  
Hertsmålen by /Se   Viljen t.  
Heynnisrum, se Vinnersrum gd   Vinnersrum gård  
Hjälmsäng gård   Vinnersrum gd  
Hjälmsäng gård   Vinningstugan t.  
Hjälmsäng gård   Välstugan t.  
Hjelmsäng gd /Se   Västtorp t.  
Hjälmsäng gd /Se   Yxnerum gård  
Hjälmsäng gd /Se   Åslycke gård  
Holkåsa gd   Åslycke kvarn lht.  
Holkåsa gd   Åstugan t.  
Holkåsa gd   Ängstorp t.  
Holkåsa gd   Ängstugan bs.  
Hålkåsa gd /Se   Ängstugan bs.  
Horsnäs Saknas   Ängstugan bs.  
Horsnäs by   Ängstugan avs.  
Horsnäs gd   Ödesjö gård  
Horsnäs by   Ödlehemmet t.  
?Hulan gd   Ösjö gd  
?Hulan gd      
Hulan gd /Se      
?Hult by      
Hult by      
Hult by      
Hult by      
?Hult, Östra gdar      
?Hult, Västra o. Östra byar      
?Hult by      
?Hult by      
Hult by      
?Hult by      
Hult by      
Hult, Västra gd /Se      
Hult gd /Se      
?Hultna gd      
?Hultna gd      
?Hultna gd      
?Hultna gd      
Hultna, förr N. Hultna gd      
?Hultna gd      
Hultna gd      
Hultna Saknas      
?Hultna gd      
?Hultna gård      
Hultna gd      
Hultna gd /Se      
Hultna gd /Se      
Hultna gd /Se      
Hultna gd /Se      
Hulu gd      
Hulu gd      
Hulu by      
Hulu gd /Se      
*Hversingemåla gd      
*Hwesstugxmålen försv. by      
*Hystraholt gd      
Hårsnäs gd /Se      
Högamålen gd      
Högamålen gd      
Högmåla gd      
Högmåla gd      
Högmåla gd      
Högmåla by      
Högemåla gd /Se      
Högamålen gd /Se      
Högamålen gd /Se      
*Ingolfsmålen torp      
*Ingolffsmaala tp      
[Ingolfsmåla] Saknas      
Jeriksmålen, se Eriksmålen tp      
Joelstorp gd      
Joelstorp gd      
Joelstorp gd      
Joelstorp gdr      
Joelstorp gd      
Joelstorp by /Se      
Joelstorp gd /Se      
Jordstorp, se Joelstorp gd      
Korsviken ?torp      
Kryparebo gd /Se      
*Kudu Saknas      
?Kulla, Västra gd      
?Kulla, Västra gd      
?Kulla, Östra gd      
Kulla, Västra el. Östra byar      
Kulla, Västra gd      
?Kulla, Västra gd      
?Kulla, Östra gd      
Kulla, Östra och Västra byar      
Kulla, Östra gd      
Kulla, Östra gd      
Kulla gd /Se      
*Kunogxbiærga ?försv. gd      
*Kunogxbiærga ?försv. gd      
*Kärr Saknas      
*Kärr Saknas      
Lird torp /Se      
*Lillmåla gd      
Lindenäs tp /Se      
Lindåsen by      
Lindåsen by      
Lindåsen gd /Se      
Linghem gd /Se      
Linneberg gd      
Linneberg gd      
Linneberg gd      
Linneberg gd      
Linneberg gd /Se      
*Littamale gd?      
»litlamale», = Målen? Saknas      
»Litlamale» försv. tp /Se      
Ljungstugan torp      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek gd      
Marek by      
Marek torp      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
?Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek by      
Marek gd /Se      
*Mareks knektetorp Saknas      
*Mareks torp Saknas      
*Marektorp Saknas      
*Marikæthorp tp      
?Målen gd      
Målen gd      
?Målen by      
Målen, Norra o. Södra gdar      
Målen, Södra gd      
Målen, Södra gd      
Målen, Södra gd      
*Niusberg torp      
Niusberg f.d. t      
Norramålen gd /Se      
Norrby hg      
?Norrby by      
Norrby herrgård      
Norrby hg      
?Norrby hg      
Norrby gd      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
?Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hg      
Norrby hgd /Se      
Norrby gd /Se      
Norrby hgd /Se      
*Norrby fjärdring Saknas      
Norrehult, se Hultna gd      
Norremåla gd /Se      
Norrgård = 1 Marek Saknas      
Norrgården i Asby, se Asby Norrgård kyrkoherdeboställe      
Norremålen gd      
*Norrhult gd      
*Nyamale gd?      
*Näsby fjärdring Saknas      
*Qwelle tp      
Ragnilstorp, se Rakstorp by      
Rakelstorp, se Rakstorp by /Se      
Raklangis torp, se Rakstorp by      
»raklangx tørp», se Rakstorp by      
Raklångstorp Saknas      
Rakstorp by      
Rakstorp by      
Rakstorp by      
Rakstorp by      
Rakstorp by      
Rakstorp by      
Rakstorp by      
Rakstorp by      
Rakstorp by      
Rakstorp by /Se      
Rakstorp by      
Rakstorp gd /Se      
Rakstorp by /Se      
Rakstorp by /Se      
Rakstorp by /Se      
Rakstorp byar /Se      
Rakstorp by /Se      
Rakstorp gd /Se      
Redeby gård      
Redeby by      
Redeby by      
Redeby by      
Redeby gd /Se      
Redeby by /Se      
Redeby gd /Se      
Redeby gdr /Se      
Redeby gd:ar /Se      
Redeby gd /Se      
Redeby by /Se      
Renevad torp      
?Rosebo bebyggd utjord      
Rosebo bebyggd utjord      
Rosebo gd /Se      
Ruda gård      
Ruda gård      
Ruda gd      
Ruda gd      
Ruda indr. militiebost.      
Ruda gd      
Ruda gd      
Ruda gd      
?Ruda gd      
Ruda gd      
Ruda gd      
Ruda gd      
Ruda gd      
Ruda gd      
Ruda gd      
Ruda gd /Se      
Ruda gd /Se      
Ruda gd /Se      
Ruda gd /Se      
Ruda gd /Se      
*Rwmelssandh gd?      
*Rumelssand Saknas      
Råckarp by      
Råckarp gd      
Råckarp gd      
Råckarp by      
Råckarp gd /Se      
Råckarp gd /Se      
Rådnes, se Rönnäs hg      
Rödemålen by      
Rödemåla gd /Se      
Rödemålen gd /Se      
Rönnäs hg      
Rönnäs gd      
Rönnäs hg      
Rönnäs by      
Rönnäs hg      
Rönnäs hg      
Rönnäs by      
Rönnäs by      
Rönnäs gd /Se      
Salvarp gd      
Salfvarp g.      
Salvarp gd      
Salvarp gd      
Salvarp gd      
Salvarp by      
Salvarp by      
Salvarp gd      
?Salvarp gd      
Salvarp gd      
Salvarp gd      
Salvarp gd      
Salfarp gd /Se      
Salvetorps rättaredöme Saknas      
Salvetorps rättaredöme Saknas      
Sanda, se Sånna gd      
*S:t Mikaels kyrka Saknas      
*S:t Michaeli kyrka Saknas      
Sevedstorp gd      
Sevedstorp gd      
Sevedstorp gd      
Sevedstorp by      
Sevedstorp gd      
Sevedstorp gd      
Sevedstorp gd      
Sevedstorp gd      
Sevedstorp gd      
Sevedstorp gd      
Sevedstorp gd /Se      
»sildafal», se Sillefall gd      
Sillefall gd      
Sillefall gd      
Sillefall g      
Sillefall gd      
Sillefall gd      
Sillefall gd      
Sillefall gd      
Sillefall gd /Se      
Skillingsmåla gd /Se      
Skillingsmålen utjord /Se      
*Skinnaraboda gd      
Skinnarbo gd      
Skinnarbo gd      
Skinnarbo gd      
Skinnarbo by      
Skinnarsbo gd /Se      
Skinnarsbo gd /Se      
Skinnarbo gd /Se      
Skortebo by      
Skortebo (numera Norra o. Södra) gdar      
Skortebo by      
Skortebo by /Se      
Skortebo by      
Skortebo by      
Skortebo by      
Skortebo by      
Skortebo by      
Skortebo, Norra o Södra gdr /Se      
Skrävla ödetorp /Se      
Skårtebo gd /Se      
Skrämstorp torp      
Skrämstorp torp      
Snararp gd      
Snararp gd      
Snararp gd      
Snararp gd      
Snararp gd      
Snararp gd      
Snararp gd /Se      
Solvarp by      
Solvarp by      
Solvarp by      
Solvarp by      
Solvarp by      
Solvarp by      
Solvarp by      
Solvarp by      
Solvarp by      
Solvarp by      
Solvarp gd /Se      
Solvarp by /Se      
Solvarp gd /Se      
Sålvarp gd /Se      
Solvarp Saknas /Se      
Solvarp gd      
Sonarp by      
Sonarp by      
Sonarp gd      
Sonarp gd /Se      
Sonarp gd /Se      
Surkullen, se Sörkullen torp      
Svensbo gd      
Svensbo gd      
Svensbo gd      
Svensbo gd      
Svensbo gd      
Svensbo gd      
Svensbo gd /Se      
Sånna gd      
Sånna gd      
Sånna gd /Se      
Sånna gd      
Sånna gd      
Sånna gd      
Sånna gd      
Sånna gd      
Sånna by      
Sånna gd      
Sånna gd      
?Sånna by      
Sånna gd      
Sånna gd      
Sånna gd      
Sånna gd      
Sånna gd      
Sånna gd /Se      
Sånda eller Sånna gd /Se      
Sånna gd /Se      
Södermåla, se Briteborg gd /Se      
Södermåla gd /Se      
Södermålen gd /Se      
»Södra byn Saknas      
Söramålen, se Målen, Södra gd      
Sörkullen torp      
»tanigby» gd      
*Tijnnerberg torp      
*Tijnnersberg (försv. torp) /Se      
Tiwffuakolla, se Toppekulla gd      
Toettorp, se Tovarp gd      
*Tonnerberg Saknas      
Toppenkulla gd      
Toppekulla, förr Tiwffnakolla gd      
Toppekulla gd      
Toppekulla gd      
Toppekulla gd /Se      
Toppekulla gd      
?Toppekulla gd      
Toppekulla gd      
Toppekulla gd /Se      
Torsmålen torp      
Torsmålen torp      
Tofvarp g      
Tovarp gd      
Tovarp gd      
Tovarp gd      
Tovarp gd /Se      
Trottemåla gd /Se      
Trottemålen utjord /Se      
*Tunnerberg försv. torp      
Tuppakolla, se Toppekulla gd      
Tångarp gd      
Tångarp gd      
Tångarp gd      
Tångarp gd      
Tångarp gd      
Tångarp gd      
Tångarp gd      
Tångarp gd /Se      
Tångarp gd      
Tångarp by      
Tångarp gd /Se      
Tångarp gd /Se      
Tångarp gd /Se      
Tångarp gd /Se      
Tångarp gd /Se      
Tångby gård      
Tångby gd      
Tångby gd      
Tångby gd      
Tångby gård      
Tångby gd      
Tångby g      
Tångby gd      
Tångby gd      
Tångby gd      
Tångby gd      
Tångby hg      
Tångby gd      
Tångby gd      
Tångby gd      
Tångby gd      
Tångby gd      
Tångby gd      
Tångby gd /Se      
Tångby gd /Se      
Tångby gd /Se      
Vinnersrum gd      
Vinnersrum gd      
Vinnersrum gd      
Vinnersrum gd      
Vinnersrum by      
Vinnersrum gård /Se      
Vinnersrum by /Se      
Vinnersrum by /Se      
Vinnersrum gd /Se      
Vinnersrum gd /Se      
Vinnersrum gd /Se      
Vinnersrum by /Se      
Vinnersrum gd /Se      
Vinnersrum by /Se      
Vinnersrum gd /Se      
Vinnersrum gd /Se      
*Vässingsmåla = Vässingsmåla med Kroksmåla bebyggd äng      
*Vässingsmålen = Vässingsmålen med Kroksmåla bebyggd äng      
Yxnerum gd      
Yxnerum gd      
Yxnerum gd      
Yxnerum gd      
Yxnerum gd      
Yxnerum gd      
Yxnerum gd      
Yxnerum gd /Se      
Yxnerum gd /Se      
Yxnerum gd /Se      
Yxnerum gd /Se      
Yxnerum gd /Se      
Yxnerum gd /Se      
Yxnerum gd /Se      
Åslycke gd      
Åslycke gd      
Åslycke gd      
Åslycka gd      
Åslycke gd      
Åslycke gd /Se      
Åslycke gd /Se      
Ödesjö gd      
Ödesjö gd      
Ödesjö gd      
Ödesjö med Eriksmålen gd /Se      
Ösjö by /Se      
*Ösjö Saknas /Se      
Ödesjötorp, numera Ödesjö gd      
Österhult gd      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.