ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Horns socken : Kinda härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 265 Naturnamn : 713 Bebyggelsenamn : 1073 Naturnamn : 1003
Horn sn »alakroka» förr ålfiske Horn sn sn Nummerförteckning, hänvisning till Saknas
Horn sn *Aalakroka fiskevatten Horn sn Aborregöl göl
Horn sn »alakroka» ålfiske Horn sn Abborregöl tjärn
Horn sn Abborregölen göl Horn sn Abborrholmen ö
Horn sn Abborrholmen holme Nummerförteckning, hänvisning till Saknas Alholmen ö
Horn sn *Alakroka förr ålfiske Nummerförteckning förteckning Alkärret uppodl. mosse
Horn sn ?Alholmen holme Nummerförteckning förteckning Alängen äng
Horn sn Alholmen holme Nummerförteckning förteckning Amerika åker
Horn socken Alkärret ägomark Nummerförteckning förteckning Andungeflogen tjärn
Horn sn Alängen ägomark Nummerförteckning förteckning Ann-Lisegärdet åker
Horn socken Andungeflogen terräng Nummerförteckning förteckning Apelgrundet grund
Horn sn Andungeflogen terräng Nummerförteckning förteckning Apotekaregärdet gärde
Horn socken Askebomossen ägomark Nummerförteckning förteckning Asken grusgrop
Horn sn Aspelundsmossen ägomark Nummerförteckning förteckning Askerbomossen mosse
Horn sn Barngöl göl Nummerförteckning förteckning Askgärdet åker
Horn sn Barngölen göl Nummerförteckning förteckning Askgöl göl
[Horn] sn Bastudden udde Nummerförteckning förteckning Aspelundsmossen uppodl. mosse
Horn sn Bjärken göl Nummerförteckning förteckning Australien åker
Horn sn Björke terräng? Nummerförteckning förteckning Backbobacken backe
Horn sn Björkängen ängsmark Nummerförteckning förteckning Badstugatan väg
Horn sn Björnmossen mosse Nummerförteckning förteckning Baggekällan källa
Horn sn Björnmossen mosse Nummerförteckning förteckning Barngöl göl
Horn sn Bleckenblad terräng Nummerförteckning förteckning Barngöl tjärn
Horn sn Bockmossen mosse Nummerförteckning förteckning Barngölen tjärn
Horn socken Bockmossen mosse Nummerförteckning förteckning Barons källa källa
Horn sn *Bodabäck förr ålfiske Nummerförteckning förteckning Bartåkern åker
Horn sn *Bodabäck förr ålfiske Nummerförteckning förteckning Bastbacken berg
Horn sn Bodaviken vik Nummerförteckning förteckning Bastgrundet grund
Horn sn Bodaviken vik Nummerförteckning förteckning Bastkullen bergskulle
Horn sn Bodaön ö Nummerförteckning förteckning Baststen sten
Horn sn Bodaön ö Nummerförteckning förteckning Bastudden udde
Horn sn Bodaön ö Nummerförteckning förteckning Bengölen göl
Horn sn Bogöl göl Nummerförteckning förteckning Bengölen tjärn
Horn sn Boijocken ö Nummerförteckning förteckning Bergvalls trädgård hjässa på berg
Horn sn Bojocken holme Nummerförteckning förteckning Bi Göstas kärr se Skepplyckan Saknas
Horn sn Bolaren, se Bolen sjö /Se Nummerförteckning förteckning biörnmåssen mosse
Horn sn Bolen sjö Nummerförteckning förteckning Bjerkeklintsmossen mosse
Horn sn Bolen sjö Nummerförteckning förteckning Bjerken sjö
Horn sn Bolen sjö /Se Nummerförteckning förteckning Bjärken sjö
Horn sn Borgarberget berg /Se Nummerförteckning förteckning Bjärken sjö
Horn sn Borgarberget berg /Se Nummerförteckning förteckning Bjärkkärr kärr
Horn sn Borghult ägomark Nummerförteckning förteckning Björkhagen hage
Horn sn Bosens hål dal /Se Nummerförteckning förteckning Björkhultgölen tjärn
Horn sn Brand, Lilla terräng Nummerförteckning förteckning Björkängen ängsmark
Horn sn Brand, Lilla terräng Nummerförteckning förteckning Björnmossen utlagd mosse
Horn sn /Se Brand, Stora terräng Nummerförteckning förteckning Bladalen gärde
Horn sn /Se Brand, Stora terräng Nummerförteckning förteckning Blacken sten
Horn sn /Se Brandkullen, Lilla triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Bladdebo åker
Horn sn /Se Brandkullen, Lilla triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Blavik vik
Horn sn /Se Brantmon terräng Nummerförteckning förteckning Blådöpet åker
Horn sn /Se *Bresidigsten gränsmärke Nummerförteckning förteckning Bockberget berg
Horn sn /Se *Bresidesten gränsmärke Nummerförteckning förteckning Bockmossen vildmosse
Horn sn /Se *Bresidesten gränsmärke Nummerförteckning förteckning Bockmossen mosse
Horn sn /Se Brunnkärr kärr Horns korn inbyggarbeteckning Bodatorpsgölen tjärn
Horn sn /Se Brunnkärr kärr Alstad lh Bodaviken vik
»abobodha» gdr Brunnstorp ägomark Alviken lh Bodaö ö
Abobodha, se Åbyboda gdr Brännviken vik Anden gd Bodaön ö
?Boda by Brännviken vik Andersberg öde t Bodaöarna Se Utterholmen Saknas
?Boda by Bunkberget berg Andersberg försvunnen bebyggelse Bodaön ö
Boda by Bunkberget berg Andersbo tp Bogöl göl
?Boda by /Se Bygget terräng Andersbo lht Bogöl tjärn
Boda by Bykkärret kärr Arvidstorp tp. Bogölslyckan åker
*Bodabäck ålfiske Bålstocken terräng Arvidstorp t Bohult skogsparti
*Bodhabeck fiskevatten Bålstocken terräng Aspelund tp (rivet) Bolaren sjö
Bodatorpet f.d. torp Bäckhult ägomark Aspelund öde t Bolaren sjö
Brandfall beb. /Se Bäckstugan terräng Aspenäs lh. Bolen, Bolaren sjö
Bränna by Bäckstugeviken vik Aspenäs öde t Bolen, Bolaren sjö
Bränna by Börsmålasjön sjö Axhult lägh. avs. Bolsboö ö
Bränna by Börsmålasjön sjö Axhult lht Bolsboö se Sjöbergsö ö
Bränna by Dala ägomark Back t. Bosandsviken vik
-bränna ortnamnselement /Se Dalsängen terräng Back gd Bosens hål dal
Bräntorp by Dammkärr ägomark Berga lägh. Bosens hål dal
Bäckefall beb. /Se Dammkärr mosse /Se Bergdalen tp. Brand skogsparti
Dammkärr(et) ortnamn /Se Dammkärr kärr /Se Bergdalen tp. Lilla Brand terräng
Dammkärr ortnamnselement /Se Dammkärr ägomark /Se Berget tp. Stora Brand terräng
Dråpetorp gd Dammviken vik Bergdalen öde t Brandkullen, Lilla berg
?Dråpetorp gd Danielsborg ägomark Berget t Brantmon skogsparti
Dråpetorp gd Dansbo ägomark Berghult, se Borghult t Brederslyckan gärde
Ekeby prästgd Djuphultet ägomark Berksnäs lh Bredgärdshagen äng
Ekeby prästgård /Se Djuphultsberget berg Bjärkstugan lh. Bredkärrsgärdet åker
?Eneby by /Se Dovhjorten ö Bjärkstugan öde t Brittas hål kärr
Eneby by Dovhjorten holme Björke lh. Brolyckan, Lilla åker
-fall ortnamnselement /Se Dovhjorten ö Björke öde t Brolyckan Stora åker
Falla by Drevshult terräng? Björkelund tp. Bromossen vildmosse
Falla by Drevshulteån å Björkelund lht Brunnkärr vildmosse och skog
Falla gd Drevshulteån å Björkhaga lh. Brunnstorpehagen skogsmark
?Falla by /Se Drevssjön sjö Björkhaga lht Bryggärdet gärde
Falla by Drevssjön sjö Björkhult gd Bråtudden skogsparti
Falle skola skola /Se Drevsjön sjö /Se Björkhult gd Brännekärr åker
Flarka by Dubbelön ö Björkliden lht Brännerna åker (mosse)
Flarka, Stora o. Lilla byar /Se *Duvesten gränsmärke Björksnäs lh Brännviken vik
Flarka by /Se *Däkö holme /Se Björksnäs lht Bullerbäcken bäck
Flarka by /Se Ekbäckshålet terräng Björnhult bebyggelse Bullerbäcksbacken backe
Flarka by /Se Ekbäckshålet terräng Björnhult t avs Bunkberget berg
Flytthem by Ekbäckskullen kulle Björnhult gd Bunkberget berg
Flytthem hg Ekbäckskullen terräng Björnstorp, se Björnhult t Bykkärret kärr
Flytthem herrgd Ekdalen ägomark Bleckenblad gård avs. Bålstocken skogsområde
Flytthem gd /Se Ekelund ägomark Bleckenblad gd Byxmossen odl. mosse
Fågelsrum by Ekgölen, Lilla göl Bleckhem bebyggelse Bårbärarliden vägbacke
Fågelsrum gd /Se Ekgölen, Lilla göl Bleckhem gård, avs. Bäcklyckan åker
Fågelsrum gd /Se Ekgölen, Stora göl Blomsfors kvarn och kraftstation Bäckstugeviken vik
?Greby by /Se Ekgölen, Stora göl Blomsfors bruk kraftstation, f.d. bruk Börsmålasjön sjö
Gudhem gd /Se Ekhult ägomark? Boda gd Börsmålasjön sjö
Gullkällan källa /Se Ekstugan ägomark Boda gd Börsmålasjön sjö
Gumhem gd Ekängen terräng Bodanäs t Dackeberget berg
Hem ortnamnsförled /Se Erlången sjö /Se Bodanäs lägh. avs. Dackeberget berg
Hinby, se Juby hg Erlången sjö /Se Bodatorp lägh. avs. Dallyckan åker
Hinby, se Kristineberg hg Falksholm ägomark? Bodatorpet öde t Dalsflogen åker
Holma gård Fallaberget berg Bogöl tp Dalsängen hage
Holma gd Fallvik ägomark Bogöl t avs Dammkärr kärr
Holma gd /Se Fannerbergsgölen göl Bogölsnäs lägh Dammkärr vildmosse
Horn, Lilla, se Hornsberg gd Farfarsmossen mosse Bogölsnäs öde t Dammviken vik
?Horn by, sn Fisksätter ägomark Borghult t Dankedalshål se Dunkedalshål Saknas
Horn by Flarka, Lilla terräng Bosand lägh. Daskedal terräng
Hornsberg gd Flarka, Mellan terräng Bosand gd Daskens hål dalsänka
Hornsberg gd Flarka, Stora ägomark Brandfall bebyggelse Djupbergsskälet råmärke
Hornsberg gd /Se Fläskholmen ö Brandfall t Djuphultet åkrar
Hornsberg gd /Se Folkes ö ö Branttorpet tp. Djuphultsberget berg
Hällefors by Frugölen, Lilla göl Branttorpet t Dovhjorten ö
Hällefors by Frugölen, Lilla göl Brantetorpet torp Dofhjorten ö
Hellefors by Frugölen, Stora göl Brofall gd Drakkällan källa
Hällefors by Frugölen, Stora göl Brofall gd Drefshulteån bäck
Hällefors gd *Frugölshall gränsmärke Brokullen lägh. avs. Drefsjön Se Drefssjön Saknas
Juby (numera Kristineberg) hg Fruängen äng Brokullen gd avs. Drefsjön se Drevssjön sjö
Juby, se Kristineberg herrgård /Se Frögöl göl Brotorp avs. Drefssjön sjö
Kvapkullen torp Fåfängsmossen mosse Brotorp, Lilla t Drevssjön sjö
Kristineberg (förr Juby) hg Fågelgölen göl Brotorp, Stora gd Droppetorps utjord ängsmark
Kristineberg, (förr Juby) hg Fågelholmarna holmar Bruket lht Dropptorpsgärdet åker
Kristineberg herrgård /Se *Fågelsundsholmarna holmar Bruket del av samhälle Drängfällsmossen mosse
?Kuvehult gdar *Fårhalsudden udde Brunebo by Dränggråten åker
Kvarnkullen f.d. lht /Se Fårö ö Brunebo gårdar Drängstycket odlad mosse
Kvarntorp tp /Se Gastholmen holme Brunebo gårdar Dubbelön ö
»kwuibohulte» gdar /Se Getrikudden udde Brunebo gårdar Dunderhyttan kolbotten
*Kølfors Saknas Getrikudden udde Brunnstorp öde t Dunkedalshål åker
*Köllpörs hg Getudden udde Brunnstorp tp. Durrlyckan åker
?Lanefors gd Glytten sjö Brunsholm tp. Dönbergsmossen vildmosse
Lanefors kvarn /Se Glytten sjö /Se Brunnsholm öde t Egelhålskärret kärr
Lanefors f.d. kvarn, nu öde /Se Glytten sjö /Se Brånefall bebyggelse Ekbäckshålet dalsänka
Lanefors kvarn /Se Glyttesbergen triangelpunkt Brånefall t avs. Ekbäckskullen berg
Lan(e)fors(en) kvarn /Se Glyttsbergen berg Bränderna gd Ekelyckan åker
Lannäs g Gogömsgölen göl Bränna gd Lilla Ekgölen göl
?Lannäs by Gossholmen holme Bränna gd Ekgölen, Lilla tjärn
Lannäs gård Gossholmen holme Bränntorp by Lilla Ekgölen göl
Lissle Horn, se Hornsberg gd Gossekärret ägomark Bränntorp gd Stora Ekgölen göl
Långsbo gd /Se Gossängen betesmark Bränntorp äng Ekgölen, Stora tjärn
Mjöhult Saknas /Se Grovekärr kärr Budefall öde t Ekhålan åker
?Måla by Grytviken ägomark Bygget öde t Ekkullsgärdet åker
?Måla by Gräsholmen holme Bygget lht Ekängen beteshage
Måla by *Gräslidsskäl gränsmärke Bäckefall tp. Emten sjö
Måla by ?Gräsö, Lilla o. Utterholmen öar Bäckefall t Enebydiket dike
Måla by Gräsö, Lilla ö Bäckhult öde bs Eriksborgslyckan åker
Måla by Gräsö, Stora ö Bäckstugan tp (rivet) Erlången sjö
Målen gd Gräsö, Stora ö Bäckstugan öde t Essgölen se Muggebogölen Saknas
Njölhult hg Gräsö, Stora ö Börsmåla tp. Expectviken del av vik
Njölhult by Gröndals kärr kärr Börsmåla t Fagöl göl
Njölhult by Gröndals kärr kärr Cedersberg lägh. Falla Sveder landsväg
Njölhult by Grönhult ägomark Charlottenborg bebyggelse Fallaberget bergsparti
Njölhult by Grönhult ägomark Dala gd, avs Fallaängen äng
Njölhult by /Se Grönlid ägomark Dalhem öde t Fannerbergen berg
*Nyatorp t. Grönsved ägomark Dalängen lh. Fannerbergsgölen tjärn
*Nytorp Saknas Gullringen udde Dalängen lh. Fannerbäcken bäck
Nyordhult, se Njölhult by Gullringsmossen, Stora mosse Danielsborg öde t Flata berget berg
Orremåla by Gullringsmossen, Stora mosse Dansbo gd Flaten åker
Orremåla by Gumhemsviken vik Dansbo t Fläcklyckan åker
Orremåla by Gunhildgöl göl Dasken öde t Fläskholmen ö
Orremåla by Gåsgrundet ö Dasken försvunnen bebyggelse Folkes ö ö
Orremåla by Gåsholmen holme Dasken försvunnen bebyggelse Frugölen göl
Orremåla gd Gåsholmen holme Davidsborg lh. Frugölen, Lilla tjärn
Orremåla by Gåsholmen holme Drefshult tp. Lilla Frugölen göl
Orremåla by Gäddgöl göl Drevshult t Frugölen, Stora tjärn
Orremåla gd Gäddgöl göl Droppetorp gdar Stora Frugölen göl
Orremåla by Gäddgölen, Lilla göl Dråpetorp gd Lilla Frugölsmossen mosse
Orremåla by Gäddgölen, Lilla göl Droppetorp gd och äng Stora Frugölsmossen mosse
Orremåla by Gäddgölen, Stora göl Droppetorp gd och äng Fruängen äng
Orremåla gd Gäddgölen, Stora göl Droppetorp gd och äng Frögöl göl
Orremåla gd /Se *Gölskälet gränsmärke Droppetorp gd och äng Frögöl tjärn
Orremålen by /Se *Gölsten gränsmärke Droppetorp, Lilla öde t Fröåsagärdet åker
Rumma gd /Se *Gölsten gränsmärke Droppetorp skola f.d. skolhus Fåfängsmossen vildmosse
Rummemåla gd /Se Gölstugegölen göl Droppetorp, Stora, se Droppetorp gd Fågelgölen tjärn
Rummemåla by /Se Götkullen terräng Dråpetorp, se Droppetorp gd Fågelgölen tjärn
?Saxekulla gård Haggöl göl Dämshult tp. Fågelholmarna öar
*Sigwrdhaamale t? Haggölsmossen mosse Dämshult lht Fågelskärr kärr
*Sigurdamåle Saknas Haggölsmossen mosse Eda lh. avs. Fågelsrumsöarna öar
Sjöboda, se Ödesjöboda by Halsö udde Edsborg lh. avs. Fårgärdshagarna äng
Skivemåla by /Se Halsö udde Edslund lh. avs. Fårhagsberget berg
Skjulebro tp /Se Hammarn strandområde Ekbacka lht Fårkullegärdet gärde
Skjulefall tp /Se Hammersberg ägomark Ekdalen öde t Fårö ö
Skjulespång tp /Se *Harvegöls skäl gränsmärke Ekeby gd, f.d. kyrkoherdeboställe Fäbrokärr kärr
*Skonlida Saknas Harö ö Ekeby gd Fänriksveden åker
Skrivemålen by /Se Hemmossen ägomark Ekeby gd Färgvik vik
Slycke t /Se Hemsjön sjö Ekelund tp. Fölungehålet däld å
*Starby Saknas Hemsjön sjö Ekelund öde t Galg Talls Sten råmärke
*Stora gården gd Hemsjön sjö /Se Ekhem lht. avs. Gamla Badlandet strandparti
Stora gården gd Herngöl göl Ekholmen lh. Galtryggen sten
Sågstugan f.d. lht /Se Hjortkullekärret kärr Ekholmen lh. Gammalgården ängshage
Säldefall beb. /Se Hjortmossen ägomark Ekholmen lht Gammalgårdsberget berg
Torsåkra by Hornsbergsviken vik Ekhult öde t Garveriet markområde
Torsåkra by /Se Hornsbergsviken vik Ekstugan öde bs. Gastgrinden mosse
Torsåkra by /Se *Hornsfjärden fjärd Ekängen lht Gastholmen ö
Torsåkra by /Se *Hornsfjärden fjärd Eneby gd Gatmossen, Lilla mossåker
Torsåker by /Se Horvan terräng Eneby gd Gatmundalyckan åker
Torsåkra by /Se Hultgölen göl Enkullen lägh. Getrikudden, Getviksudden udde
Torsåkra by /Se Hultängen ägomark Enekullen öde t (ett hus bebos) Getudden udde
Torsåkra by /Se Hultängen äng Engtorp öde t Getviksudden udde
Torsåkra by /Se Hultängen ägomark Enstugan öde t Glytten sjö
Torsåkra gd /Se Humpen ägomark Eriksberg lh. Glytten sjö
Tromshult torp Hundmossarna mosse Eriksborg lh Glyttsbergen berg
*Trätängen Saknas Huvudstensudden udde Eriksborg lht Gogömmen vik
Tyresfors Saknas *Hycklingefjärden fjärd Erstorp tp. Gogömsgölen tjärn
Tyrefors gd Håkansäng terräng Erstorp t Gogömsgölen tjärn
?Väsby hg Hålkärren ägomark Erstorp torp Gosselyckorna åkerlapp
Väsby hg Hålkärren ägomark Falksholm öde bs. Gossekärret betesmark
Väsby hg Hårkranken holme Falla gd Gosselyckorna se Gossängen åker
?Väsby gd /Se Hårkranken ö Falla gd Gosseholmen ö
?Väsby herrg. Hällebäckskärret ägomark Falla utjord Gossholmen ö
Väsby hg /Se *Hällefors kvarn kvarn Falla Södergård gd Gossholmen ö
Väsby hgd /Se Hälltorp ägomark Fallet öde t Gossängen eller Gosselyckorna åker
Väsby gods /Se Hässlekullarna terräng Fallet gd Granhultet äng
Väsby hg /Se Hässlekullarna terräng Fallvik öde t Grankullegärdet åker
Väsby hgd /Se Hästmoberget triangelpunkt Finede by Grankällslyckan åker
Ysiobodhe, se Ödesjöboda by Hästön näs Finede gd Gravplattan gärde
Åby gd hästöön ö Finede gd Granspjällen åker
Åby gd Högasved terräng Finntorpet öde t Grindlyckan åker
Åby gd Högasved terräng Fisksätter öde gd Grisberget berg
Åby gd Högerumsgölen göl Flarka by Grovekärr kärr
Åby gd Höghulte rör gränsmärke Flarka by Grytskälet råmärke
?Åby gd *Höghulterör gränsmärke Flarka, lilla gd Grytviksängen äng
Åby gd Höghulterör gränsröse Flarka, Lilla gd Gråtliden vägbacke
Åby gd Högmonskullen kulle Flarka Mellangård gd Gränskullen kulle
Åby gd /Se Högmonskullen terräng Flarka Mellangård gd Gräsholmen ö
Åbyboda gård Högstorp terräng Flarka Norrgård gd Grässvedsgärdet åker
Åbyboda gd Högtomta ägomark Flarka Norrgård gd Gräsö, Lilla ö
Åbyboda gård Hökhult triangelpunkt Flarka, stora gd Gräsö, Lilla ö
Åbyboda gd Hökärret ägomark Flarka, Stora gd Gräsö, Stora ö
Åbyboda g Janskärr ägomark Flatka, se Flarka Saknas Gräsö, Stora ö
Åbyboda gdr Jullern sjö Flytthem gd Grönberget berg
Åbyboda gd:ar Jungfrugölen göl Flytthem gods Grönbergskullen åker
Åbyboda gd Jungfruholmen holme Flytthem, Södergård gods, gård Gröndalen terräng
Åbyboda gd Juttern sjö Flytthem gods Gröndalskärr vildmosse
?Åbyboda gd Juttern sjö Flytthem gods Gröndalskärr kärr
Åbyboda gd Juttern sjö Flytthem Norrgård gd Gubbelyckan åker
Åbyboda gd Juttern sjö Flytthem Mellangård gd Gubblyckan åker
Åbyboda gd:ar /Se Juttern sjö Flytthem Södergård gd Gubblyckan åkerlapp
Åbyboda by /Se Juttern sjö Forshaga lht Gubbrolyckorna åkrar
Årtesmåla gd /Se Juttern sjö Forshult tp Gubbron bro
Årtesmåla gd /Se Juttern sjö Forshult t Guldkällan källa
Åshorva by Juttern sjö Forsvik lht Gullringen landfast holme
Åshorva by Juttern sjö Framnäs lh. Gullringen landfast holme
Åshorva by /Se Juttern sjö /Se Framnäs lht Gullringsmossen, Lilla odl. mosse
Åshorva by /Se Juttern sjö Fredriksdal lh. Gullringsmossen, Stora odl. mosse
Äleby by Juttren sjö Fredriksdal t Gumhemsviken vik
Äpplerum by Juttern sjö /Se Fridensborg lägh. Gundelgöl tjärn
?Äpplerum by Jätteudden udde Fridensborg lht Gunhildsgöl se Gundelgöl Saknas
Äpplerum by /Se Kajholmen holme Fridhem lh. Gustavsholmsmossarna åker
Äpplerum by /Se Jätteudden udde Fridhem tp Gyllringsholmen ö
Äpplerum by /Se *Kalkeskäl gränsmärke Fridhem öde t Gårdspångahagen hage
Äpplerum by /Se Kalkärret ägomark Fridsberg lh. Gåsgrundet grund
Äpplerum by /Se Kalvkärret kärr Fridsborg lh. Gåshallen udde
Ödesjöboda by Kalvkärret kärr Fridsborg lht Gåsholmen ö
Ödesjöboda by Kalvö ö Fröberg öde bs Gåsholmen ö
Ödesjöboda by Kalvö num. halvö Fågelhem lh. Gåshällan ö
Ödesjöboda by Kalvö udde Fågelhem lht Gäddgöl göl
Ödesjöboda gd Karldammen damm Fogelsrum gd Gäddgöl tjärn
Ödesjöboda by /Se Karldammen damm Fågelsrum gd Gäddgöl tjärn
Öyasyösboda, se Ödesjöboda by Karldammsberget berg Gatan gd Gäddgölen, Lilla tjärn
  Karldammsberget berg Gatkullen tp Gäddgölen, Stora tjärn
  Karlshamn ägomark Gatkullen lht Saknas fråga? göl
  Karlshamn ägomark Gatstugan tp Gölstugegölen göl
  Karlsholme terrängholme? Gatstugan öde t Gölstugugölen se Bengölen göl
  Karlsholme terräng Glytten öde t Gölsveden åker
  Karlslund ägomark Granstorp bebyggelse Hacket åker
  Kattgölen göl Granstorp gd Hagegöl se Tromshultegöl tjärn
  Kenen Lacus sjö Granstorp, Lilla tp Haggöl göl
  Kitteshall ö Granstorp, Lilla öde t Haggöl tjärn
  Klevsbergen triangelpunkt Granstorp, Stora, se granstorp gd Haggöl göl
  Klevsgölen, Lilla göl Greby gd Haggölskullarna berg
  Klevsgölen, Stora göl Greby gd Haggölslyckan åker
  Klockareviken vik Grinderum lh Haggölsmossen vildmosse
  *Klockeskäl gränsmärke Grinderum lh Haggölsmossen mossmark
  *Klockesten gränsmärke Grindstugan tp Hagmarken skog och betesmark
  *Klockesten gränsmärke Grindstugan t Hagstugugärdet åker
  Klocketorp ägomark Grytvik tp Hagviken vik
  »Klå??kesten» gränsmärke Grytvik t Halls ö, se Puttes ö ö
  Knappkullen terräng Grytviken, se Grytvik t Halsö ö
  Knarrgölen göl Grässved tp Halsö ö
  Knekttorpet ägomark Grässved öde t Hammaren udde, skogsparti
  Knoken sjö Grässved gd Harkrauken ö
  Knoken sjö Gröndal se Grönsved Saknas Harvgöl tjärn
  Knoken sjö Gröndal lht Harö ö
  Kobbosjön sjö Gröndalen tp Hemgärdet åker
  Kobbosjön sjö Gröndalen torp Hemmossen odl. mosse
  Knoken sjö /Se Gröndalen, se Gröndal lht Hemsjön se Mjölhultssjön sjö
  Knoken sjö /Se Grönhagen lh Hemsjön sjö
  Knopen (=Knoken) sjö /Se Grönhagen bs Hemsjöängen se Fallaängen äng
  Kohagsängen ängsmark Grönhult öde t Herngölen tjärn
  ?Kojholmen ö Grönhult torp Hersklemon se Rävmon Saknas
  Kojholmen holme Grönlid öde t Hindrikslycka åker
  Kolviken vik Grönsved tp(rivet) Hjortkullekärret kärr
  Kolviken vik Grönsved öde t Hjortmossen vildmosse
  Komramålsgölen tjärn Gumhem gd Hjulängsmossen odl. mosse
  Komramålsgölen tjärn Gumhem gård Hjärthallslyckan åker
  Komramålsgölen göl Gumhem gd Holmudden ö
  Komramålsgölen göl Gustafsberg lht Hopskogen skog
  Konvaljeön ö Gustavsborg lh Hornsbergsgärdet åker
  Konvaljeön ö Gustafsborg lht Hornsbergsviken vik
  Koppgölen göl Gustavsholm gd Hornsviken vik
  *Kracklemon terräng Gustafsholm t Horskärr se Hökärret och Åshorva kärr
  *Kruklemon terräng Gårdspånga lh Hulterna, se Hultängen odl. mosse och betesmark
  *Kråcklemovisare gränsmärke Gårdspånga t Hultets Söräng betesmark
  Kubbö ö Gårdspånga t Hultgölen tjärn
  Kubbö ö Gärdespånga, se Gårdspånga t Hultängen odl. mosse och betesmark
  Kubbö ö Gärdet bebyggelse Hultängen åker
  Kullen ägomark Gärdspånga lägh Humpen åker
  Kullskogen skogsområde Gästgivaregården se Flarka Norrgård Saknas Hundmossarna mossar
  Kungsberget ägomark Gölkullen tp Hundmossarna vildmosse
  Kuttgölen göl Gölkullen öde t Hundstensudden udde
  Kvapen betesmark Gölstugan lägh Huvudstensudden se Hundstensudden udde
  Kvarngölen göl Gölstugan tp Hycklingegärdet åker
  Kvarnkullen ägomark Gölstugan öde t Håkansäng äng
  Kvarnkärret ägomark Gölstugan öde t Hålkärren gärden
  Kvarntorp terräng? Haga lh Hålkärren åker
  Kvarntorpsmon terräng Haga lht Hårkranken ö
  *Kvarnviken vik Hagaberg tp Hårkranken ö
  Kvaven sjö Hagaborg tp Hällbäckarna vildmosse
  Kvaven sjö /Se Hagaborg lh Hällbäcken bäck
  Kvavkärren kärr Hagalund lh Hällebäckskärret kärr
  Kyrkslätten ägomark Hagalund lht Hälsokällan f.d. hälsokälla
  Kåven terräng Hagby lh Hässledalsmarken skogbeklätt berg
  Kälken ö Hageberg öde t Hässlekullarna höjder
  Ladängen ägomark Hagstugan lh Hästaberg bergsparti
  Landsjö ägomark Hagstugan öde t Hästhagen äng
  Lanefors terräng Hagstugan öde t Hästhagen ängsparti
  Lanefors fors /Se Hagsäter se Hagsätra tp Hästhagslyckan åker
  Lanhagen ägomark Hagsätra, Hagsäter tp Hästhagslyckan åker
  Larkärr ägomark Hagsätra öde t Hästhagsslåtten se Torssundsgärdet Saknas
  Lasseberget berg Hagtomta lh Hästhagsudden udde
  Lasseberget berg Hammarsberg tp Hästmoberget berg
  Latebo ägomark Hammarsberg ödetorp Höckhultegärdet åker
  Latebo ägomark Hamra bebyggelse Högasved skogsparti
  Lerlyckan ägomark Hamra gd Högerumsgölen göl
  Lervik vik Hemmingstorp lägh Högerumsgölen tjärn
  Lervik vik Hemmingstorp t Höghulte rör gränsröse
  Lidhem ägomark Hjortebäck öde t Höglundseken jätteek
  Lidhem ägomark Holma gd, f.d. komministerboställe Höglundsgärdet åker
  *Lillegångsmosse mosse Holma gd Högmon berg
  Lillgöl göl Holmen gd Högmonskullen bergshöjd
  Lillsjön sjö Holmstad lh Hökärret kärr
  Lillsjön sjö Holmstad lht Hökärret kärr
  Lillån å Hopängen gd Iddalsängen åker
  Lillö ö Horn, se Ekeby gd Igelgiöln se Igelgiöln tjärn
  *Lindbergskullen höjd Horn gd Igelhålskärret se Egelhålskärret Saknas
  *Lindbergskullen gränsmärke Horn, Lilla se Hornsberg Saknas Igelsjön göl
  *Lindbergskulle visare höjd o. gränsmärke Hornsberg gd Igelsjön tjärn
  *Lindbergskulle visare gränsmärke Hornsberg gd(säteri) Isaks Sved skogsparti
  Lindorna ägomark Hornsberg gd Janskärr odl. kärr
  Ljungbacka terräng Homsboda gd Johan Karlsasgärdet åker
  Ljusgöl sjö Hornsboda skola f.d. skola, nu lht Jonsbolandet strandremsa
  Ljusgöl göl Hornsborg lh(Goodtemplarelokal) Jonsboviken vik
  Ljusgöl göl Hornsborg lht Jonsboviken, Lilla vik
  *Ljusgölsvisare gränsmärke Horns kungsgård gd Jordbrolyckan åker
  Lomgöl göl Horskärr bebyggelse Jubybro bro
  Lomgölen göl Horskärr, se Åshorva gd Jungfruberget berg
  Lomö ö Horvan gd Jungfrugölen göl
  Lotskullen terräng Hultet tp Jungfruholmen ö
  Lund terräng Hultet t Jungfrulyckan åker
  Lundstorp ägomark Hultet torp Jungfrugölen tjärn
  Lusmossen ägomark Humlegården t Juttern sjö
  Långe mosse mosse Håkantorp tp Juttern sjö
  Lången L-cq. sjö Håkantorp öde t Jättehallarna gärden
  *Långesjös skälet gränsmärke Hälleborg lägh. Jättehallsgärdet se Jättehallarna gärde
  Långgölen tjärn Hälleborg lht Jätteudden udde
  Långgölen göl Hällefors gd Jätteuddsskiftet åker
  Långgölen göl Hällefors gd Jössebäckskällan bäckstråk
  Långgölen göl Hällerum lh. Kackedal skogigt berg
  *Långgöls skäl gränsmärke Hällerum öde t Kalkärr åker
  Långgöls skäl gränsmärke Hälltorp tp. Kallviken vik
  Långmossen mosse Hälltorp öde bs Kallvik se Kollvik vik
  Långmossen mosse Högalund tp. Kalvgöl, Stora tjärn
  Långsbo ägomark Högalund t Kalvhagsmossen uppodl. mosse
  Långsjön sjö Högbjörke tp Kalvkärret vildmosse
  Långsjön sjö Högbjörke öde t Kalvängen hage
  Lönnberget berg? Högerum tp. Kalvö ö
  Lönsbosund sund Högerum öde bs Kalvö ö
  Lönsbosund sund Höghult gd Kammarberget berg
  Lövdalen terräng Höghult gd Kanonkullarna berg
  Lövö ö Höghult by Karldammen bäck f.d. timmerränna
  Lövö ö Högstorp lägh. avs. Karlsholme berg
  Matsbo ägomark Högstorp öde t Karlstorpsgölen göl
  Midskogsrör gränsmärke Högstorp lht Karlstorpsgölen tjärn
  Midskogzrör gränsmärke Högtomta lägh. Karstorpsmossen åker
  Miskogsrör gränsmärke Högtomta lht Kastens håv kärr
  Miskogrör gränsmärke Hökhult gd Katseskäl råmärke
  Missgångsrör gränsmärke Hökhult gd Kattberget berg
  Missgångsrör gränsmärke Hökhult gd Kattebergs skäl råmärke
  Missgångsrör gränsmärke Jonsbo gd Kattgölen tjärn
  Missgångsrör gränsmärke Jonsbo gd Kavelbro åker
  *Mjöla ström fors o. kraftstn Jonsbo gd Kavelbromossen icke odl. mosse
  Missgångsrör terräng Jonsbo, Lilla ödegård Kaxängen åker
  Missgångsrör terräng Juby, äldre namn på Kristineberg Saknas Kindboviken vik
  Misterhult ägomark Juby se Kristineberg Saknas Kistbergen bergsparti
  Mistskogzrör gränsmärke Karlsbo tp (rivet) Kitteshall ö
  Miöhult Siö sjö Karlsbo öde t Kjusvik, Lilla t
  Mjölaberg triangelpunkt Karlsborg lägh. Kjusvik, Stora t
  Modal ägomark Karlslund tp. Klasesbacken vägbacke
  Mosjön sjö Karlslund öde t Klevsbergen berg
  Mossebo ägomark Karlsro lh. avs. Klefbergsskäl råmärke
  Mosshult ägomark Karlsro lht Klefsgölen, S:a och N:a gölar
  Muggebogölen göl Karlstorp tp. Lilla Klefsgölen göl
  Myrholmen holme Karlstorp lht Klevsgölen, Lilla göl
  Målabro terräng Karsbo lht Klefsgölen, Norra se Klevsgölen, Lilla tjärn
  Måla utjord ägomark Katrineberg lh. Stora Klefsgölen göl
  Måsstenarna holme Katrineberg lht Klevsgölen, Stora tjärn
  Märö ö Katrineholm lh. Klefsgölen, Södra se Klevsgölen, Stora tjärn
  Märö näs Katrineholm lht Klefsten råmärke
  Märö ö Kersbo öde t Klinttorpsbergen berg
  Möret ägomark Kimröksbruket markområde, f.d. fabrik Klockareviken vik
  Möret ägomark Kimstad lh. Knarrgölen tjärn
  Mörtbäcken bäck Kimstad t. Knektgärdet åker
  Nerskjulen sjö Klint bebyggelse Knektskogen bergsparti
  Nerskjulen sjö Klint gd Knektängen Se Knektskogen Saknas
  Nerskjulen sjö /Se Klinttorp bebyggelse Knoken sjö
  Nickebogöl göl Klintorp t avs Knoken göl
  Nickebogöl göl Klockarebol öde t Knopen göl
  Nidingen, Lilla göl Klockarejord Saknas Kobbo båtställe båtställe
  Nidingen, Lilla göl Klocketorp tp. Kobbodiket dike
  Nidingen, Stora göl Klocketorp öde t Kobbogöl, se Kobbosjön sjö
  Nidingen, Stora göl Knappkullen lägh. Kobbosjön sjö
  Nidingkullarna terräng Knappkullen öde t Kobbosjön sjö
  Nidingkullarna terräng Knutsdal tp. Koberget berg
  Njölhultesjön sjö /Se Knutsdal öde t Kohagen äng
  Norrhult triangelpunkt Knylan gd Kohagen skogsparti
  Norsholm terräng Kobo tp. Kohagen skog
  Nybrand terräng Kobbo öde t Kohagen ängsmark
  Nybrand terräng Kobbo torp Kohagsberget berg
  Nygärdet ägomark Komramåla öde t Kohagskullen berg
  Nygärdet ägomark Kongosågen sågverk Kohagsudden näs
  Nyhagen terräng Korsvägen lägh. Kohagsängen åker
  Nylandsmossen ägomark Koven soldattp (rivet) Kojholmen ö
  Nyröjda kärret nyodlingar /Se Koven öde t Kolbotten gärde
  Nysätter terräng Kristineberg by Kolbottenskärr uppodl. mosse
  Nysättra terräng? Kristineberg gårdar Kollvik vik
  Näset näs Kristineberg, Judy gård Kollviksbergen berg
  Näset näs Kristineberg, Oppgården gård Kommermåla göl göl
  Näset näs Kristineberg, Nergården gd Kommermåla göl, se Komramålsgölen tjärn
  Näset näs Kubbo, se Kobbo öde t Komramålsgölen tjärn
  Oppucknen sjö Kulan tp. Koofallskiärret Se Lumbramossen Saknas
  Oxhagsviken vik Kulan öde t Koppgölen tjärn
  Oxmossen ägomark Kullen bebyggelse Korpdalen gräsäng
  Pinsveden terräng Kullen öde t Koudden udde
  Plöjan betesmark Kullen gd Korpmon skog
  Pråmängen ängsmark Kullen gd Kovaljeö ö
  Prästens mosse mosse Kullersta lh. avs. Kristinebergsplöjan åker
  Prästens mosse mosse Kullerstad lht Kråkholmen ö
  Pölsemon skogsområde Kullstad lägh. Kråktäppan åkerbit
  Rien f.d. sjö Kullstad öde bs. Kubbön ö
  Rien igenväxt sjö Kulltorp tp. Kubbön ö
  Rien f.d. sjö, nu mosse Kulltorp lht Kula Kärr kärr
  Rien terräng Kuvehult by Kule mosse åker
  Risbro ägomark Kuvehult gårdar Kullgärdet åker
  *Rodöarna öar Kuvehult Storgård gd Kullskogen skogsparti
  Rosenlund ägomark Kuvehult Lillgård gd Kultgölen, se Kuttgölen Saknas
  Rothuggarekärren ägomark Kvap(e)kullen tp. Kungssandsberget berg
  Rummasjön sjö Kvapen tp. Kuttgölen göl
  Ryggehallhagen terräng Kvapkullen öde t Kultgölen göl
  Råbockamossen mosse Kvarnkullen tp. Kuttgölen tjärn
  Råsmonskullen triangelpunkt Kvarnkullen öde t Kuvehult källa hälsobrunn
  Råsmonskullen triangelpunkt Kvarnkullen öde t Kuvhulteängen äng
  Rävkärret kärr Kvarntorp tp. Kvapen odl. mosse
  Rävmon terräng Kvarntorp fabrik Kvapen betesmark
  Rävmossen mosse Kvistrum lh. Kvarnbrolid vägbacke
  Rödmossen mosse Kvistrum lht Kvarnbäcken bäck
  Römossen mosse Källeberg tp. Kvarnbäcken bäck
  Römossen ägomark Källeberg öde t Kvarngårdsängen ängsmark
  Römossen ägomark Källeberg öde t Kvarngölen tjärn
  Römossen ägomark Källsberg lägh. Kvarngölen göl
  Rönnmossen betesmark Källsberg lht (avs) Kvarnlyckan åker
  Rödlyckan åker /Se Källsvik lägh. Kvarn Kärret kärr
  Sandkullen ägomark Källsvik lht Kvarntorpsmon skogsparti
  Sandlidsmossen ägomark Kölebo tp Kvaven sjö
  Sandlidsmossen ägomark Kölebo t Kvav Kärren kärr
  Sandsjö strandområde Laholm öde bs Kyrkgärdet åker
  Sandvad terräng Landeryd lh. Kyrkogårdskärret kärr
  Sandvad sumpmark Landeryd, se Olofsboda lh Kyrkhällen, se Rophällen Saknas
  Sandö ö Landsjö öde t Kyrkslätten åker
  Sillsjön sjö Lanefors öde kvarn Kyrkståndsskjäl. råmärke
  Sillsjön sjö Lanefors lägh. Källgärdet åker
  Sillsjön sjö /Se Lannäs gd Kälken ö
  Sillstadviken vik Lannäs gd Källyckan åker
  Siön Boren sjö Lasseberget tp Källtomten sankt område i bäckfåra
  Siöön Regnen sjö Lasseberget öde t Källängmossen uppodl. mosse
  Sjöbergsö ö Lehorva gd Käringhallen bergudde
  Sjögestad strandparti Lidhem tp. Käringlyckan åker
  Sjöhult betesmark Lidhem tp (rivet) Kärleksberget berg
  Sjönäs näs Lidhem öde bs Kärret kärr
  Sjösättra terräng Lidhem öde t Kättelbergsudden udde
  *Skallemon terräng Lilla Brotorp avs. Ladugårdsgärdet åker
  *Skallemovisare gränsmärke Lilla Flarka gd Ladugårdslyckan åker
  *Skallemovisare gränsmärke LillFlarka gd Ladängen hagmark
  Skamgöl göl Lilla Kuvehult gd Lalyckan åker
  Skamgöl göl Lillgården gd Lamboliderna del av väg
  Skansberget berg Lillgård bebyggelse Landsnäs udde
  Skarngölen göl Lillgård gd Lanhagen beteshage
  Sketgöl göl Lilleskog lägh. Larkärr åker
  Skirsjön sjö Lilleskog lht Latebo skogsparti
  Skjulen, Övre o. Nedre sjöar /Se Lillängen lht Lennarts källa källa
  Skjulån å Lillö öde t Lerbro åker
  Skjulån å /Se Lindberget tp Lerkullegärdet åker
  Skogsmossen ägomark Lindberget öde gd Lerlyckan åker
  Skräppberget ägomark Lindhem lh. Lerlyckan åker
  *Skulleberget berg Lindhem lht Lervik(en) vik
  *Skullebergsvisare gränsmärke Lindhult bebyggelse Lervik vik
  Skvalkärret ägomark Lindhult t Lervik vik
  Skvalkärret ägomark Lindkullen lägh. avs. Lerviksgärdet åker
  Skvalkärret ägomark Lindkullen lht Lidhemsmossen uppodl. mosse
  Skällersnäs ö Lindsbo gd Lilla Brand åker och äng
  Skällersnäs näs Lindsbo t Lilla Åsunden del av å
  Skällersnäs ö Lindsbo se Ludingsbotorp gd Lillgöl tjärn
  *Skälsbäcken bäck Linghem lh. Lillsjön vik
  Skälsö holme Linghem lh. Lillsjön sjö
  Skälsö ö Linghem lht Lillsundet sund
  Skälsö ö Linsbo öde t Lillån å
  Skälsö ö Ljungbacka lht Lillån å
  Skälsö ö Ljunghaga lht Lillö Saknas
  *Skäsko gränsmärke Ljungkullen lht Lillö ö
  Skötholmen holme Lodhult se Lohult lh Lillönudden, se Skarpudden Saknas
  Sollidsgölen göl Lohult lh. Lindelyckan åker
  Smörgöl göl Lohult öde t Lindfallemossen odl. mosse
  Smörpundet ö Lomryd bebyggelse Lindorna åker
  Snippen betesmark Lommeryd gd Ljusgöl göl
  Sollidsgölen göl Lotskullen öde t Logespjelten åker
  Sommarviken vik Ludingsbo[torp] gd Loggärdet åker
  Sommarviken vik Ludingsbotorp gd Logärdet gärde
  Spjutviken vik Lugnet lh. Lomgöl göl
  Stadsberget berg Lugnet lht Lomgöl tjärn
  Starrfloen ägomark Lumra tp. Lomgölen tjärn
  Stavsjön sjö Lumbra t Lommerydsgöl, se Lomgöl Saknas
  Stavsättersmossen ägomark Lund lh. Lomö ö
  Stenstolpemossen ägomark Lund öde t Lortvik vik
  Stensved terräng Lund lht Lotskullen berg
  Stensätra ägomark? Lundstorp öde t Lumbralyckan åker
  Stjälpängen ängsmark Lyckeborg lh. Lumbramossen vildmosse
  Stockbäcken bäck Lyckorna bebyggelse Lummerhälls Sten råmärke
  Stora kärr ägomark Lyckorna gd Lundsgärdet, Lilla Saknas
  Stora mossen ägomark Lydingsbo, Lönsbo gd Lundsgärdet, Stora och Lilla gärden
  Storgöl göl Lydingsbo se Lönsbo gd Lundstorpsgärdet gärde
  Storkärr kärr Lydingsbo se Lönsbo gd Lundsudden udde
  Storängen ägomark Långebro gd Lundsåkern åker
  Storö ö Långebro by Lusberget berg
  Storö num. näs Långebro by Lusmossen odl. mosse
  Storö ö Lången se Jonsbo Saknas Lyckkärret kärr
  Storö ö Långsbo ödetorp Lydingsbo äng ängsmark
  Stridskärr ägomark Långängen utjord Långbergen, se Klinttorpsbergen Saknas
  Strängmossen mosse Långsbo tp. Långekärr åker
  Strängmossen mosse Lögefall bebyggelse Långelår, se Fäbrokärr Saknas
  *Stutebäcks visare gränsmärke Lögefall, Lilla t avs. Långemo skäl råmärke
  *Stutebäcksvisare gränsmärke Lögefall, Stora t avs Långemosse odl. mosse
  Stuverum terräng löningsboo se Lönsbo gd Långgölen tjärn
  Stångån å Lönnberget lägh. Långgölen tjärn
  Stångån å Lönnberget öde t Långhagen äng
  Stångån å Lönnberget, Lilla öde t Långmossen vildmosse
  Stångån å Lönningehult gd Långsjömossen åker
  Stångån å Lönningehult by Långsjön sjö
  Stångån å Lönningehult by Långsjön sjö
  Stångån å Lönningehult, Västergården gd Långviken, se Bäckstugeviken Saknas
  Stövelkärret kärr Lönningehult, Västergården gd Långängen se Rydslehagen och Rösslehagen åker
  Sundet terräng? Lönsbo gd-»obebyggd äng» Lönsbosund sund
  Sundsmossarna mosse Lönsbo, förr Lydingsbo gård, äng Lönsbo äng ängsmark
  Sundsmossarna mosse Lönsbo Saknas Lösmossen, se Lusmossen Saknas
  Sundsmåla ägomark Lönsbo gd Lövdalshålan ängsmark
  Sutaren sjö Löt tp. Lövdalshålan terräng
  Svaneborgsgölen göl Löt t avs Lövdalsmossen odl. mosse
  Svaneborgsgölen göl Lövdalen tp. Löfö Saknas
  Svartkärren ägomark Lövdalen öde t Lövö ö
  Svartkärren ägomark Lövingsborg lh. Lilla Lövö ö
  Svederna terräng Lövingsholm lh. Stora Lövö ö
  Svederna terräng? Lövingsholm lh Lövö öar
  Svedsmossen mosse Lövkullen tp. Madams lycka åker
  Svedsmossen, Norra ägomark Lövkullen öde gd Madängen delvis uppodl. ängsmark
  *Svinekulleskäl gränsmärke Lövstad lh.avs. Madängen äng
  *Svinkulla gränsmärke Lövstad lht Madängsberget berg
  *Svinkulla skäl gränsmärke Lövudden tp. Majgropsgärdet åker
  Sörfall terräng Lövudden gd Maskingärdet åker
  Tallholmen holme Marieborg lh. Maststrand åker
  Tallholmen holme Marieborg lht Mellangårdsgärdet åker
  Tallholmen holme Matsbo öde t Mellangärdet åker
  Tegelviken vik Mellangård gd Millösund sund
  Tjällmo ägomark Mellangård, Flarka Mellangård gd Missgångsrör gränsröse
  Tjällmomossen ägomark Mellangård, se Flytthem Mellangård gd Mjöla berg berg
  Togöl göl Melstad lh Mjölbergsskäl råmärke
  Torrgöl göl Melstad lht Mjölkhallen berghäll
  Torrgöl göl Misterfall tp. Modale åker åker
  Torrgöl tjärn /Se Misterfall öde t Modalviken vik
  Torsvik vik Misterhult tp. Mogärde åker
  Torsvik vik Misterhult öde t Mon skogsparti
  Trehörn sjö Mjälet tp. Morberget berg
  Trehörningen sjö Mjälet t Morfars kärr delvis odl. kärr
  Trehörningen sjö Mjöla gd Morgonsorgen vägbacke
  Trehörningskulle höjd Mjöla gd Mosjön sjö
  Trehörningen sjö Mjöla kraftstation anläggning Mosspjältsskiftet åker
  Trehörningen sjö Mjöla, Norrgård gd Mostuglyckan åker
  Trehörningskulle berg o. gränsmärke Modal öde t Muggebogölen tjärn
  Trehörningskulle kulle Modal tp. Munkesten sten
  Trehörningskulle terräng Mossebo öde t Myrholmen ö
  Trehörningskulle terräng Mosshult tp. Myrholmen udde
  Trihörn sjö Mosshult öde bs Måsstenarna ö
  Trindö holme Mosshålan, se Brunebo, Lillgården Saknas Märflogen mosse
  *Trintö ö Mostugan tp. Märö ö
  Tromshultegöl göl Mostugan tp, rivet Märö halvö
  Tromshultegöl göl Mostugan öde t Möret åker
  Tyresfors fors o. kraft stn Mostugan öde t Mörke kärr odl. mosse
  Tyresfors fors o. kraftstation /Se Myeborg tp. Mörkemon skogsparti
  Tyrmossen mosse Myeborg lht Mörkgöl, se Högerumsgölen Saknas
  Täftaren sjö /Se Myrudden tp. Mörtbäcken bäck
  Täftaren sjö /Se Myrudden t Mörtbäcken bäck
  Täftaren sjö /Se Måla gd Mörtbäcksviken vik
  Täftaren sjö /Se Måla gd Nadstugukärret kärr
  Täftern sjö Måla gd Nerskjulen sjö
  Täftern sjö Målabro tp(rivet) Nickebogölen tjärn
  Täftersborg terräng Målabro öde t Nickebogöl, se Karlstorpsgölen Saknas
  Täftersö ö Målanäs öde gd Nidingarna sjöar
  Täftlången sjö Målbäck lh. Nidingen göl
  Täftlången sjö /Se Målbäck lht Nidingen sjö
  Täftlången sjö /Se Målen se Måla gd Nidingen, Lilla sjö
  Täftmålen, ä. n. på Täftlången sjö /Se Mörtbäcken se Sandbäcken Saknas Nidingen, Stora sjö
  Tärnehall holme Nedstugan gård Nidingskullarna berg
  Tärnehall gränsmärke Nineve gd Nilssonsmossen uppodl mosse
  Tärnehall ö Njölhult by Nissekullen åker
  Tärnehall ö Njölhult gårdar Njölhultssjön sjö
  Tärnehall ö Njölhult, södergård gård Njölhultesjön, se Hemsjön Saknas
  Ucken, l. Ucknern, Nedre o. Övre sjöar /Se Njölhult, norrgård gård Norrhagen äng
  Utterbäcken terräng Norge tp. Norrtkärren utlagd åker
  ?Utterholmen o. Gräsö, Lilla öar Norget t Norrkärret kärrmark
  Utterholmen holme Norrgård, se Flarka Norrgård gd Norrösund sund
  Uvmon skogsmark Norrgård, se Flytthem Norrgård gd Norsholmshagen berg
  Vargidet terräng Norrgård, se Torsåkra Norrgård gd Notplan fiskeplats
  Vargidet terräng Norrgården bebyggelse Notudden åker och udde
  Uvmon skogsmark Norrgård gård Nybrand skogsparti
  *Vargesten gränsmärke Norrgård gd Nybröt åker
  *Vargesten gränsmärke Norrgård gd Nybrötan åker
  *Vargesten gränsmärke Norrgården gd Nybrötan åker
  Varvet ägomark Norrhult lh,avs Nybrötan åker
  Velen sjö Norrhult t Nybrötan åker
  Velen sjö /Se Norrtorp öde bs. Nybrötan åker
  Velhagen terräng Norrtorp tp. Nybrötan åker
  Vickerstadsängen ägomark Norrtorp öde t Nygärdet åker
  Viksholm terräng Norrtorp gd Nyhagen skogsmark
  Vildmossen mosse Norräng öde t Nylandsmossen vildmosse
  Vildmossen mosse Norsholm öde t Näseskäl råmärke
  Vimpemossen mosse Notlasses t Näset udde
  Vinterviken vik Nyborg tp. Näset udde
  Vinterviken vik Nyborg lht Odensvallsgölen, se Onsvalegölen Saknas
  Visätra ägomark Nybygget tp Olovsbodagölarna gölar
  Värpeln sjö Nybygget t Onsbergsskälet råmärke
  Värpeln sjö Nydal lh. Onsvalegölen tjärn
  Värpeln sjö /Se Nydal lht Oppucknen sjö
  Värpeln sjö /Se Nygård lh.avs Orremåla jättelik ek
  Värpeln sjö /Se Nygärdet öde lht, f.d. fattighus Orrkullsgölen, se Högerumsgölen Saknas
  Värpeln sjö /Se Nyhagen lht.avs Orrkullskäl råmärke
  Verpeln sjö /Se Nyhem tp. Oxehagen skog
  Värpeln sjö /Se Nyhem lht avs Oxhagsberget skogigt berg
  Västantorplyckan ägomark Nyholm tp. Oxhagen berg
  *Åbyviken vik Nyholm t avs Oxhagsviken vik
  *Åbyviken vik Nyhägne tp. Oxhagssvederna betesmark (delvis åker)
  Åhagen terräng Nyhägne öde t Oxmossen odl. mosse
  *Ålakroka ålfiske Nyllinge lägh. Oxsvederna betesmark
  *Ålakroka ålfiske Nyllinge lht Pigberget berg
  *Ålkroka förr ålfiske Nymålen öde t Pilgärdet åker
  *Ålakroka förr ålfiske Nynäs lh. Pilsgärdet åker
  Ålhult betesmark Nynäs lht avs Pinsveden obrukad åker
  Årtemon skogsområde Nypa t Plåtslagaregärdet åker
  Åsunden sjö Nystad avs. lägh. Plöjan åker
  Åsunden sjö Nystad lht Plöjan åker
  Åsunden sjö Nystugan tp. Plöjan åker
  Åsunden sjö Nystugan bebyggelse Plöjan åker
  Åsunden sjö Nystugan öde t Porskärr vildmosse
  Åsunden sjö Nystugan gd Pråmängen äng
  Åsunden sund Nysäter tp. Prästensmosse vildmosse
  Åsunden sjö Nysätra öde t Puttes ö ö
  Åsunden sjö Nysätter öde t Puttkullen kulle
  *Lilla Åsunden del av sjö Nysättra öde t Påvens hål dal eller däld
  *Åsunden, Lilla vik Näs tp. Pölsemon skogsparti
  *Åsunden, Lilla del av sjö Näs öde t Rambergsudden udde
  Älgstorpet ägomark Näset lägh. Ramborsnäs, se Rambergsudden Saknas
  Älgstorpelyckan ägomark Näset t Randalsskäl råmärke
  Ämteholm terräng? Näset öde t Rien mosse, tidigare sjö
  Ämteholm terräng Näset t Rien nu odlad mosse /Se
  Ämten sjö Olovsboda gd Risbro åker
  *Ängegöls skälet gränsmärke Olofsboda gd Rophällen bergudde
  Ängsjöholmen udde Olofsboda äng Rophällen bergsudde
  Ängsjön sjö Olstorp gd avs. Rosemossen odl. mosse
  Ängsätter ägomark Olunda öde t Rothuggarekärren vildmosse
  *Ängudden udde Opphem lägh.avs. Rovsvedsmossen åker
  Ärlången sjö Opphem öde t Rubacka skogsparti
  Ärlången sjö Orrkullen tp. Rubacksmon skogshöjd
  Ärlången sjö Orremåla gd Ruddammen betesäng
  Ärlången sjö Orremåla gd Rudgölskjäl råmärke
  Ärlången sjö Orrkullen t Rummasjön sjö
  Ärlången sjö /Se Persbo tp. Runkesten sten
  Äskgöl göl Persbo öde t Rydahallsbackarna bergskullar
  Äskegölen göl Perstorp tp Rydslehagen åker
  Ödesiön sjö Perstorp öde t Ryttarlyckan åkerlapp
  Ödängen äng Pettersborg öde t Råbocksmossen uppodl. mosse
  Örsbo ägomark Pettersström lh. Råbocksudden udde
  Ösjön sjö Petersström gd Råbocksudden, se Kettelbergsudden Saknas
  Ösjön sjö Peterström lht Råsmonskullen skogsparti
  Ösjön sjö Pilen tp. Rävgårdsgärdet åker
  Ösjön sjö Pilen, se Nystugan öde t Rävkullen skogsparti
  Ösjön sjö Puttan öde bs Rävkärret kärr
  Ösjön sjö Påsen gård Rävlyckan utlagd åker
  Östervik terräng Pölsan lägh. Rävmon skogsparti
  Överskjulen sjö Pölsan bs Rävmossen vildmosse
  Överskjulen sjö Pölseberg lh. Rävtäppan äng
  Överskjulen sjö /Se Pölseberg t. Rödlyckan åker
    Rosenberg lägh. Rödmossen skogsmosse
    Rosenborg lht avs. Römmelsviken Se Bosandsviken Saknas
    Rosendal tp. Römmersnäs näs
    Rosendal t Römossen vildmosse
    Rosenfors lägh. Rönnmossen betesmark
    Rosenfors lht Rösslehagen, se Rydslahagen och Långängen åker
    Rosenlund öde t Salsten, Östra stenblock
    Rumma gd Sandbrokärret kärr
    Rumma gård Sandgärdet åker
    Rumma skola lht f.d. skola Sandlidsmossen odl mosse
    Rummemåla gd Sandlyckan åker
    Rummemåla gd Sandlyckorna åkerlyckor
    Rummemåla gd Sandreven ö
    Rumpemåla gd Sandsjöbäcken bäck
    Rumpemåla, se Rummemåla gd Sandsjögärdet åker
    Rydaholm lh Sandvad grustag
    Råstorp gd Sandvåt bäck
    Råstorp gd avs. Sandö ö
    Räfsnäs se Åbylund Saknas Sanke Sved skogsparti
    Rödsle Saknas Sexan hålldamm
    Rönnfall gd Sexan terräng
    Rössle gd Sexan terräng
    Rössle gd Signalsten triangelpunkt
    Rössle gd Silverholmen ö
    Sandbäcken lägh. Sillsjön sjö
    Sandbäcken öde bs. Sjöbergsö eller Bolsboö ö
    Sandbäckshult, se Ödemåla öde t Sjögärdet åker
    Sandhem lh Sjöhagen ängsmark
    Sandhem lht Sjöhagslyckan se Lindelyckan åker
    Sandkulla öde t Sjökullarna ängsmark
    Sandkullen tp (rivet) Skamgöl göl
    Sandkullen öde t Skamgöl tjärn
    Sandkullen öde t Skammelgöl göl
    Sandlid tp. Skammelgöl tjärn
    Sandlid lht Skansberget berg
    Sandshult tp. Skarngölen tjärn
    Sandshult t Skarpenort markområde, hagmark
    Sandsjö lh. Skarpudden eller Lillöudden udde
    Sandsjö t Skepplyckan åker
    Sandstorp lägh. Sketgöl göl
    Sandstorp t Sketgöl tjärn
    Sandstugan torp Skierkullen åker
    Sandtorp lh. Skiern sjö
    Sandviken gd Skillermoskälet råmärke
    Sandviken t Skinnersbogärdena åkrar
    Saras, se Granstorp, Lilla öde t Skinnersbosund sund
    Saxekulla gd Skirsjön sjö
    Saxekulla gd Skirsjön sjö
    Saxtorp lh. Skjulemon skogsparti
    Saxtorp skola f.d. skola Nedre Skjulen sjö
    Sefwede öde t Övre Skjulen sjö
    Sjöberg tp. Skjulen, Södra sjö
    Sjöberg öde bs Skjulen, Övre sjö
    Sjöbo tp. Skjulsgärdet åker
    Sjöbo t Skjulån å
    Sjögestad avsöndr. Skogsmossen odl. mosse
    Sjögestad öde bs. Skolhuskullen berg
    Sjöhult tp. Skräddarelyckan åker
    Sjöhult öde t Skräddarhej slåttervål
    Sjönäs tp (rivet) Skräckviken Se Österviken Saknas
    Sjönäs öde bs Skuggberget berg
    Sjöstugan tp. Skvalberget berg
    Sjöstugan öde bs Skvalbäcken bäck
    Sjösätra tp. Skvalhallen bäck
    Sjösättra öde t Skvalkärret tjärn och vildmosse
    Sjövik lh.avs Skynkängslyckan åker
    Sjövik lht Skåludden udde
    Sjöända tp (rivet) Skällersnäs ö
    Sjöändan öde t Skällersnäs udde
    Sjöänden öde t Skälsö ö
    Skansen tp. Skälsö ö
    Skansen öde t Skärpängen äng
    Skinnarsbo gd Sköldernäs ö
    Skinnarsbo gd Sköldernäs Se Skällersnäs Saknas
    Skivemåla, Skivermåla gd Skötholmen ö
    Skivermåla gd Skötholmen, Holmudden ö
    Skivermåla gd Slanthålsskäl råmärke
    Skifremåhlsstugun öde t Slinkebäcksängen äng
    Skiälsudden Saknas Slutgölen, se Långgölen tjärn
    Skjulebro tp. Smedjelyckan åkerlapp
    Skjulebro öde t Smörgölen tjärn
    Skjulefall tp. Smörpundet ö
    Skjulefall gd Snippen betesmark
    Skjulespång tp. Snokgölen Se Barngölen Saknas
    Skjulespång öde t Snokmossen vildmosse
    Skogemåla se Skogsmåla gd Snurkkällan källa
    Skogsmåla gd Snusmossen odl. mosse
    Skogsmåla del av gd Sollidsgölen tjärn
    Skogsmåla gd Sollids lycka åker
    Skripan försvunnen bebyggelse Sollidsmosse åker
    Skrädderberg öde t Solskina åker
    Skräppberget, se Lönningehult, Västergården gd Sommarviken vik av sjö
    Skuggan tp Sommarviken vik
    Skuggan, se Hageberg öde t Spjutorna skogsparti
    Skuttan, se Lönnberget, Lilla öde t Spjutviken vik
    Skvalet Saknas Spjutwiksskäl råmärke
    Skynket, se Rosendal t Stadsberget berg
    Skyttorpet namn på gd Stadskullen se Stadsberget Saknas
    Skyttorpet, se Höghult gd Stadsängen äng
    Skälefall gd Stallsgärdet åker
    Skålefall gd Starrfloen odl. mosse
    Skälet lägh. Statgärdet åker
    Skälet gd Stavsjön sjö
    Skärlunda tp. Stavsjön sjö
    Skärvlunda t Stavsättersmossen uppodl. mosse
    Skättersbo bebyggelse Stenkullegärdet åker
    Skättesbo t Stenkyrkan dal
    Slutet gd Stenlyckan åker
    Slycke lägh. Stenstolpemossen odl mosse
    Slycke öde bs Stenudden udde
    Slätfall tp. Stjälpängen äng
    Slätfall öde t Stockbäcken bäck
    Slätmon tp. Stockbäcksviken vik
    Slätmon gd Stora Frugöl göl
    Slättmon gd Stora kärr odl. kärr
    Smedstorp lh. Stora Mossen odl mosse
    Sofielund lägh. Stora Stycket åker
    Sofielund lägh. Stordiket brett dike
    Sofielund lht Storgöl göl
    Solbacka lht Storgöl tjärn
    Solberget lh. Storkärr kärr
    Solberget lht Storsundet sund
    Solhaga lh. Storån å
    Solhaga lh. Storängarna mossmark
    Solhaga lht Storö Saknas
    Solhill lh. Storö ek=Stora Lövö Saknas
    Solhäll lht Storö ö
    Solliden tp. Storö ö
    Solliden, Lilla lht Storöbron bro
    Solliden, Stora t Storön ö
    Solstadström lh. Storöskäl råmärke
    Solstadström lht Stridskärr odl. mosse
    Soltomta lh. Stryklot åker
    Solvalla lht Strängmossen vildmosse
    Stavsätra öde t Strömsnäsgöl göl
    Stensberg lägh. Strömsnäsgölen göl
    Stensberg lht Stubbetorpsgölen göl
    Stenstugan lh. Stubbetorpsgölen Se Åskgöl Saknas
    Stenstugan bs Stubbkärr kärr
    Stensved öde t Stutlidbacken vägbacke
    Stensäter tp. Stångån å
    Stensätra öde t Stängselberget berg
    Stjärnlunda t Stövelkärret vildmosse
    Stora Flarka gårdar Sundet sund
    Storgården gd Sundsbro bro
    Strömsnäs lägh. Sundsbrodiket dike
    Strömsnäs t Sundsmossarna vildmosse
    Strömsnäs gd Sundsängarna åker
    Stubbetorp bebyggelse Sundsängslyckan åker
    Stubbetorp gd Sundsömossen mosse (vild)
    Stubbtorpet bebyggelse Svaneborgsgölen göl
    Stureborg lht Svaneborgsgölen tjärn
    Stuverum tp. Svartbäcken bäck
    Stuverum öde t Svarten sten
    Stuverum lht Svartgöl tjärn
    Ståndet lh. Svartgöl tjärn
    Ståndet se Ståndstorp öde t. Svartkärren vildmosse
    Ståndstorp lh Svartkärren åker
    Ståndstorp öde t Svederagölen göl
    Stångåborg f.d. mejeri, nu bilverkstad Svederna öde t
    Städsbäcken t Svedsmossen vildmosse
    Städsbäcken tp. Svedsmossen, Norra uppodl. mosse
    Sundet tp [rivet] Svingården äng
    Sundet öde t Svinkulla skäl råmärke
    Sundsmåla öde t Sågaregärdet åker
    Sundsnäs tp (rivet) Sågmon skogsparti
    Sundsnäs öde t Säcklidbacken vägbacke
    Sundstorp lägh. Sämjeskäl råmärke
    Sundstorp t Särtingmossen mossjord
    Sundstugan tp. Såggärdet gärde
    Sundstugan öde t Söderögärdet gärde
    Sundstugan öde t Sörgärdena gärden
    Sundstugan öde t Sörgärdet åker
    Svaneborg tp. Tallholmen ö
    Svaneborg lht Tallöarna öar
    Sveaborg lägh. Tegelviken vik
    Sveaborg lht Timotejsveden åker
    Sveaborg lht Tjusvik Se Kjusvik Saknas
    Sveden öde t Tjällmomossen odl. mosse
    Svederna tp. Togöl göl
    Svederna t Togöl tjärn
    Svenstorp gd Tohrgöl Se Togöl Saknas
    Svenstorp gd Toppesten hög sten
    Svältekullen öde t Torkliden gärde
    Svängen bebyggelse Torpargatan väg
    Svängen bebyggelse Torrgöl tjärn
    Sågarestugan tp. Torrgöl göl
    Sågarestugan lht Torrgölsmossen åker
    Säcken se Östergården gd Torrgölsmossen mosse
    Säldefall bebyggelse Torsgärdet åker
    Sälldefall t Torssundsgärdet åker
    Söder Flarka se Flarka Stora Saknas Torsvik vik
    Södergård bebyggelse Torsvik vik
    Södergård bebyggelse Torsvik vik
    Södergård gd Trehörn sjö
    Södergård gd Trehörnskulle bergshöjd
    Södergård, se Flytthem Södergård gd Trehörningen sjö
    Södergård, se Torsåkra Södergård gd Trehörningskulle bergshöjd
    Södergården gd Trillareberget berg
    Södersholm lägh Trindtorget skogsglänta
    Södersholm öde t Trintholmen ö
    Söderö tp. Trobbliden vägbacke
    Söderö lht Trintholmen ö
    Sörby lh. Trollberget berg
    Sörby gd Trollbergsgärdet åker
    Sörfall öde t Tromshultsgöl göl
    Sörstugan tp. Tromshultegöl tjärn
    Sörstugan öde bs Trångwedsskjäl råmärke
    Tallåsen lht Trädgården skogsparti
    Tjusvik, Lilla tp. Trädgården terräng
    Tjusvik, Stora eller Tjusvik tp. Trädgårdsgärdet åker
    Tjällhus tp. Tuttemon skogsparti
    Tjällmo tp. Tyrmossen vildmosse
    Tjällmo öde t Tyrses Torka åker
    Toborg, se Tuveborg gård Täftaren sjö
    Torpet gård Täftaren sjö
    Torpet gd Täftern sjö
    Torssund lh. Täftersborgslyckan åkerlapp
    Torssund lht Täftersö ö
    Torsåkra by Täftlången sjö
    Torsåkra gårdar Täftlången sjö
    Torsåkra, Södergård gd Täppelycka åker
    Torsåkra Södergård gd Täppmossen odl. mosse
    Torsåkra, Norrgård gd Ucknen, Övre sjö
    Torsåkra Norrgård gd Uddemålasjön sjö
    Torsåkra by Uddhagen åkervall
    Tramshult tp. Undantaget åker
    Tramshult, se Tromshult öde t Utsiktsberget berg
    Trill in lägh Utskog skog
    Tromshult tp. Utterbäcken bäck
    Tromshult öde t Uttergrytet bergskummel med gryt
    Trossbonäs tp. Utterholmen ö
    Trossbonäs öde t Uvberget berg
    Tunvalla lht Uvmon skogsparti
    Tutt öde t Vadstugeviken vik
    Tuveborg gd Varggroparna varggropar
    Tuveborg öde gd Varghidet terräng
    Tyrisfors »bebyggd utjord» gd Lilla Varghidet terräng
    Tyresfors gd Stora Varghidet terräng
    Tyresfors kraftstation (tidigare gård) Lilla Vargidet terräng
    Tyresfors gd Stora Vargidet terräng
    Tyringsbo, se Tyresfors gd Vargidet bergkulle
    Tyringsbo gd Vargidet terräng
    Tyrislund lht Varvet åker
    Täftersborg tp Velen sjö
    Täftersborg öde t Velen sjö
    Täftersö tp. Velhagen betesmark
    Täftersö öde bs Vickerstadsängen äng
    Täppan öde t Vilarebergen berg
    Täppan försvunnen bebyggelse Vildmossen vildmosse
    Uddehall lh. Vildmossen vidsträckta kärrmarker
    Uddehall bs Wimanshagen äng
    Uddemåla tp. Vimpemossen vildmosse
    Uddemåla t Vinterviken vik
    Udden tp. Vinterviken vik
    Udden t Visätersmossen Saknas
    Ugnstorp lägh. Vällingsvälteudden udde
    Ungstorp t Värpeln sjö
    Uppstugan gård Värpeln sjö
    Vadstugan lägh. Värpelsjön sjö
    Vadstugan gd Västantorpslyckan åker
    Vallhaga lht Väster lyckor åkrar
    Viksholm tp [rivet] Åbyboda bäck bäck
    Viksholm öde t Årtesmåla berg berg
    Villa Backen lht Årtemon bergig skog
    Vinnemåla t Åsunden sjö
    Virstad lh. Älebyån å
    Virstad lht Älgstorpelyckan åker
    Visäter tp. Ämtefallsmossarna åkrar
    Visätra, Visäter tp. Ängsjöholmen ö
    Visätra öde t Ängsjön sjö
    Vänd om bebyggelse Ängsjön sjö
    Väktarelund lägh. Ängslyckan, Östra Se Ladugårdslyckan Saknas
    Väktarelund t Ängviken (Engwiken) Se Vadstugeviken Saknas
    Vändom lht Ärlången sjö
    Värpeln tp. Ärlången sjö
    Värpeln öde t Äskgöl göl
    Väsby gd-säteri Äskgöl tjärn
    Väsby gods Äskgöl tjärn
    Västergården gd Öderna öar
    Väster Hage tp. Ödmons kärr vildmosse
    Väster hage öde t Ödmons lycka åker
    Västralund lägh. Ön gärde
    Västralund lht Ösjön sjö
    Västrum tp. Ösjön sjö
    Västrum öde t Lilla Österhult åkermark
    Åbro lht Österhultkärret kärrmark
    Åby gd (säteri) Östersalsten flyttblock
    Åby gd (säteri) Österviken vik
    Åbyboda gd Överskjulen sjö
    Åbyboda gd  
    Åbyboda ålfiskeplats med ålkista  
    Åbyboda skola skolhus, f.d. skola  
    Åbyhill lht  
    Åby kvarn kvarn  
    Åbylund lh  
    Åbylund lht  
    Ådala lht  
    Åhagen öde t  
    Åkersholm lh.  
    Åkersholm öde t  
    Åleby se Äleby gd  
    Ålhult tp.  
    Ålhult öde t  
    Årtesmåla gd  
    Årtesmåla gd  
    Åshorva by  
    Åshorva gårdar  
    Åshorva gdar  
    Åstugan öde t  
    Äleby gd  
    Äleby gd  
    Älgstorpet lh  
    Älgstorpet t  
    Ämtefall tp.  
    Ämtefall öde t  
    Ämtefall torp  
    Ämteholm torp  
    Ängeryd utjord  
    Ängeryd t  
    Änghult tp.  
    Änghult lht  
    Ängsholm lägh.  
    Ängsholm öde t  
    Ängssvederna obebott t  
    Ängstugan lh.  
    Ängstugan lht  
    Ängsäter-sätra tp (rivet)  
    Ängsätter öde t  
    Äpplerum by  
    Äpplerum gårdar  
    Äpplerum, Norrgård gd  
    Äpplerum, Södergård gd  
    Äpplerum, Lilla lht  
    Äsketorpet se Mjöla Norrgård gd  
    Ödemåla tp.  
    Ödemåla öde t  
    Ödesjöboda gd  
    Ödesjöboda gd  
    Ödängen tp.  
    Ödängen öde t  
    Ön öde t  
    Ön, se Högbjörke öde t  
    Örsebo lh.  
    Örsbo öde t  
    Östantorp bebyggelse  
    Östantorp t  
    Öster gd  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården gd  
    Österhult bebyggelse  
    Österhult öde gd  
    Österhult torp  
    Gamla Österhult rivet torp  
    Lilla Österhult rivet torp  
    Östervik öde t  
    Östralund lägh.  
    Östralund lht  
    Östtorp lägh.  
    Östtorp t  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.