ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hycklinge socken : Kinda härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 139 Naturnamn : 794 Bebyggelsenamn : 437 Naturnamn : 367
Hycklinge sn *Andalskärret kärr /Se Hycklinge sn sn Andalen terräng
Hycklinge sn Andersbo ägomark Hycklinge sn Anebergsmossen åker
Hycklinge sn Andfloen göl Hycklinge socken Anebergviken vik
Hycklinge sn Andfloen göl Hycklinge sn Anen sjö
Hycklinge sn Aneberg ägomark Hycklinge kycklingar inbyggarbeteckning Anen sjö
Hycklinge sn Aneberg ägomark Alstad lht Anen sjö
Hycklinge sn Anebergmossen åker /Se Andersbo lh. Ackholmen terräng
Hycklinge sn Anebergviken vik /Se Andersbo lht Acksjön sjö
Hycklinge sn *Aneboskäl gränsmärke Aneberg tp. Asplyckan åkerlycka
Hycklinge sn Anen sjö Aneberg torp Augusts gömställe grotta
Hycklinge sn Anen sjö Asplunden bebyggelse Avundsgöl göl
Hycklinge sn Anen sjö Augustenborg avs. lh Avundsgöl göl
?Hycklinge sn Anen sjö Baggängen obebyggd utjord Axholmen terräng
Hycklinge sn Anen sjö Berget lht Axsjön sjö
Hycklinge sn *Appelgärdet (nuv. Säterigärdet) gärde /Se Bjuggö bebyggelse Axsjön göl
Hycklinge sn Asplyckan åker /Se Björke gd Balsen holme
Hycklinge sn Avundsgöl göl Björke gård Baskön, se Bockholmen Saknas
Hycklinge sn Axholmen udde Björkkullen avs. Bastgöl göl
Hycklinge sn Axsjön sjö Björkliden lht Bastgöl göl
Hycklinge sn *Badstugulyckan åker /Se Björkvik lh.avs. Bastugöl göl
Hycklinge sn Baggängen ängsmark Borghult obebyggd utjord Bastukärret kärr
Hycklinge sn Balsen holme Borghult tp. Bergkärret åker
Hycklinge sn Balsen holme Borghult gård Bergmossen åker
Hycklinge sn Balsen ö Brandstorp tp Bivik vik
Hycklinge sn Bastgöl göl Brandstorp torp Bjuggö ö
Hycklinge sn Bastgöl göl Bredal lh. Bjuggö ö
Hycklinge sn Bastukärret kärr Bredal gård Björkkärret kärr
Hycklinge sn /Se Bastukärret kärr Bredal gård Bockberget terräng
Hycklinge sn /Se Bergkärret kärr Brehult tp. Bockebergsmossen mosse
Hycklinge sn o. by /Se Bergkärret ägomark Brehult torp Bockegölen göl
Hycklinge sn /Se Bjuggö ö Bro by Bockholmen ö
Hycklinge sn /Se Bjuggö ö Bro gård Bockholmen ö
Hycklinge sn /Se Bjurgölen, Övra tjärn Brofall lh. Bockmossen terräng
Hycklinge sn /Se Bjurgölen, Övra sjö Brofall lht Bockmossen åker
Anneberg torp /Se Bjurgölen, Övra göl Brostugan tp. Bockön ö
Annevik torp /Se Bjurgölen, Övra göl Brygghuset lht Boltängarna terräng
Bjuggö ö *Bjurgöl skäl gränsmärke Bygget bebyggelse Borggölarna gölar
?Bro by *Bjurgöls skäl gränsmärke Bygget lht Borggölen göl
Bygget f.d. torp? Björkebäckskärret betesmark Bäckefall tp. Borghults utjord åker
Cathrineberg torp /Se Björkebäckskärret ägomark Bäckhult tp. Bottle brink väg
Dånhult by Björkkullen terräng Bäckhult försvunnen bebyggelse Bottle brinks offerkast offerkast
Ekhult gdar Björkkärret kärr Charlottenborg lht Bredalsgölen göl
Ekhult by Björkkärret kärr Dalbo tp. Brehultegöl göl
Ekhult by Bockebergsmossen ägomark Dalbo torp Bromossarna åkrar
Ekhult gd:ar /Se Bockebergsmossen mosse Dånhult gd Broskogen skog
Embricke gd:ar /Se Bockebergsmossen terräng Ekberget bebyggelse Brudtallen tall
Embricke by /Se Bockebergsmossen mosse Ekberget lht Brudtallen tall
Embricke gd:ar /Se Bockegölen göl Ekhaga lh. Byberget berg
Fagerhult by Bockön ö Ekhult gd Bysjön sjö
Fjärdingsbo gd /Se Bockön ö Eksfall lh. Bysjön sjö
Fjärdingsbo gd /Se Bofferskärr ägomark Ekstugan tp. Bäckhult försvunnen bebyggelse
Grönhagen torp /Se Bofterskärr ägomark Embricke gd Dackes Stall grotta
Gröninge by Boltängarna ägomark Emrike gd Dalängen åker
Gröninge gd Boltängarna ägomark Emtebo tp. Dammkärret åker
Gröninge hg Boltängarna ängsmark Enstorp tp (rivet) Djupdalsmossen mosse
Gröninge hg Boltängarna ägomark Fagerdal tp. Djurbäckshagen terräng
Gröninge hgd /Se Borggölen göl Fagerdal torp Stora Djäklaberget berg
Gröninge hg /Se Borggölen göl Fagerhult gd Stora Djävlaberget berg
Gröninge gd /Se Borghult ägomark Fagerhult gd Djävulsberget berg
Gröninge hgd /Se Borghult ägomark Fallet tp. Ekgölsmossen mosse
Gröninge gd /Se Borgmossen mosse Fallet torp Ekkullebäcken bäck
Gröningsborg torp /Se Botolfsbrink backe /Se Fjälingsbo, se Fjärdingsbo gd Ekkullekärren terräng
Gröningshult torp /Se Brandstorp ägomark Fjärdingsbo gd Ekkullen terräng
Grönlid torp /Se Brandstorp ägomark Fjärdingsbo gd Ekkullsgärdet terräng
Gustafsholm torp /Se Branta backarna terräng Fomebo tp. Eklyckan terräng
Hedingsbo gdr /Se Bredmossen mosse Framnäs avs.lh. Enstorp terräng
Herna by Brehultegölen göl Framnäs lht Ersbro bro
Hjortebäck torp /Se Bromossarna (även Broängarna) åkrar /Se Fridensborg avs. Fagergöl göl
Hirne by Broängarna (även Bromossarna) åkrar /Se Fridensborg lht Fagerhultegöl göl
Hycklinge by o. sn /Se Bråtekärret kärr Fridhem lh. Fagerhultegöl göl
Hycklinge bynamn /Se Bygget ägomark Fridhem bebyggelse Fagersjön, se Fagöl Saknas
Herna by ?Bysjön sjö Frälsegård bebyggelse Falkenberget terräng
Herna by Bysjön sjö Frälsegård gd Falkenbergslyckan åker
Härna by Bysjön sjö Fågeltorpet lh. Falle Mosse åker
Härna by Byängen förr äng /Se Fållan lht Fallets mosse åker
Härna by *Bäckehake vise gränsmärke Fälsbo gd Fallgöl göl
Härna by /Se Börslekärret ägomark Gamla säteribyggningen försvunnen bebyggelse Fanders klippor terräng
Härna by /Se Börslekärret ägomark Gamla Ämtebo försvunnen bebyggelse Fanders mosse mosse
Härna by /Se Dahlshagen, Mellersta hage /Se Gatan lht Fiskmåseboet terräng
Kila by *Dahlshagen hagmark /Se Grinden tp Flugnässveden terräng
?Kila by Dalgubbens ö ö Grindstugan bebyggelse Fornbo dammkärr åker
Klinttorp torp /Se Dalgubbens ö holme Gråberg lht Fornbo sandlycka åker
Linsbo torp /Se Dalsgärdet åker /Se Gräshagen lht Frögöl göl
Lund torp /Se *Dalslyckan förr åker /Se Gröndal tp. Fågelmossen mosse
Löfdalen torp /Se *Dalsängen förr betesmark /Se Gröndalen bebyggelse Fälen sjö
Mostugan f.d. torp? Dalängen ägomark Grönhagen tp. Fälen sjö
Måsshult torp /Se Dammkärr kärr Grönhagen försvunnen bebyggelse Fälsbo göl göl
Mörby by Dammkärr kärrmark /Se Gröninge gd Färgaregölarna gölar
Mörby by Dammkärr ortnamnselement /Se Gröninge, se Lindhult gd Färgaregölen göl
Mörby by Dammkärr(et) ortnamn /Se Gröningshult tp. Färggöl göl
Mörby by Dammkärret ägomark Gröningshult torp Färggöl, Färgagöl gölar
Mörby by Dammkärret åker /Se Gröningstorp(et) tp. Gamla Lindhultevägen väg
Mörby gdar Dammkärret, Övra kärr Gröningstorpet soldattorp Gatkullen berg
Mörby gdr Dammkärret, Öfra kärr /Se Gröningstorpet lht Gladvik åkermark
Mörby by Danielsoo ö Gamla Gröningstorpet lht Glavik vik
Mörby by Djupdalen ägomark Nya Gröningstorpet lht Grindbergen terräng
Nyborg torp /Se Djupdalen ägomark Grönlid tp. Grindbergehagen terräng
Nystugan torp /Se Djupdalsmossen mosse Grönlid lht Grindbäcken bäck
Pekhult gd /Se Djupdalsmossen mosse Gullvik lht Grönhagen försvunnen bebyggelse
Pettersborg torp /Se Djurbäckshagen ägomark Gunnarsbo bebyggelse Grönhulteviken vik
Sillstad by Djurbäckshagen hagmark /Se Gunnarsbo lht Gröninge kohage terräng
Sillstad by Djävlaberg ortnamnselement /Se Gunnbo tp. Gröningshultskogarna skog
Sillstad by Djävlaberget, Stora triangelpunkt Gunnbo riven bebyggelse Gubbenskärr sankmark
Sillsta(d) ortnamn /Se Djävlaberget, Stora triangelpunkt Gustavsholm tp. Guldskuran vik
Slycke t /Se Djävlaberget, Stora, Lilla berg /Se Gustavsholm lht Gustaveholmsbacken backe
Sophielund torp /Se Ekgöl göl Gårdspånga lh. Gustavsholmsgölen göl
Sågarestugan torp /Se Ekgöl göl Gårdspånga lht Gustavsholmsskogen skog
Sågarestugan torp /Se Ekgöl tjärn /Se Gärdet lht Gåsmossen mosse
Sätra gdar Ekgölsmossen mosse /Se Gölstugan bebyggelse Stora Gåsmossen mosse
Sätra by *Ekhagen (nuv. Ekkullen) betesmark /Se Göstorp(et) avs. Gäddgöl göl
Sätra gdr *Ekhagsgärdet (nuv. Ekkullsgärdet el Pumpgärdet) åker /Se Göstorpet försvunnen bebyggelse Gäddgöl göl
Sätra by Ekholmen f.d. holme Hackenäs lh. Göstorpshagen terräng
Sätra gdr Ekkullekärren kärr Hackenäs lht Hagsveden terräng
Sätra by Ekkullekärren kärrmark Haga lh. Hallången sjö
Sätra gdr Ekkullen (förr Ekhagen) betesmark /Se Hagaborg avs. Hallången sjö
Sätra by Ekkullsgärdet (äv. Ekhags- el. Pumpgärdet) gärde /Se Hagen tp. Hamrarna terräng
?Sätra by Eklyckan ägomark Hallingsborg avs. Hedingsbo Fornborg fornlämning
Talsebo by Eklyckan ägomark Hallingshult tp Helsikes Mosse mosse
Talsebo by /Se Eklyckan åker /Se Hallingshult riven bebyggelse Hemasjön sjö
»tiælsiøsbodum», se Talsebo by Eknäset näs Hallångsborg Saknas Herngöl göl
Tjuserum by /Se Eknäset udde Hallångsborg gård Hjortebäck bäck
Tjuserum by /Se Emmaren, Övre sjö Hallångsnäs tp, rivet Holmsjön sjö
Vallingedal by Emmaren, Övre sjö /Se Hamra lh. Holmsjömossen åker
Vallingedal by Emmaren sjö /Se Hamra lht Holmsjön sjö
Vallingedal by Emmern sjöar /Se Hedingsbo gd Holmsjöön ö
Vallingedal gårdar Emmern sjö /Se Hedingsbo gård Horvgölen göl
Vallingedal by /Se Emmersveden betesmark Hemmingstorp bebyggelse Hångkullarna terräng
Vallingedal by /Se *Emtebo äng mosse /Se Henningstorp se Hemmingstorp torp Hultgrottan grotta
Vallingedal by /Se Emten sjö /Se Hemmingstorp gd Lill-Hycklinge, Stor-Hycklinge terrängområden
Vallingedal by /Se Enebymossarna åker /Se Herna by Härna hamre terräng
Vallingdal gd:ar /Se Enstorp terräng Hernshult bebyggelse Härneviken vik
Vintergatan gård /Se Enstorp sumpmark Hildingsborg lh. Hästhagarna terräng
Vårdslunda by /Se Ersbro terräng Hildingsborg lht Hästhagarna terräng
Vårdslunda by /Se *Espekullen kulle /Se Hjortbäcken tp. Nedre Hästhagarna terräng
Ämrike gd /Se Fagergöl göl Hjortbäcken försvunnen bebyggelse Hästhagsgrinden grind
Ämtebo torp /Se Fagergöl göl Hjortebäck försvunnen bebyggelse Hökeberget berg
Österby by Fagergöl göl Hjortkullen tp. Jonsbo göl göl
Österby by *Fagergöls Hornskäl gränsmärke Hjälmsätra gd Jonsbogölen göl
Österby by /Se Fagerhultegöl göl Holmhult lh. Jättemon åker
  Fagerhultegöl göl Holmhult riven bebyggelse Jättemon åker
  Falkenbergslyckan ägomark Hult gd Kalle Gröns offerkast offerkast
  Falkenbergslyckan ägomark Hult gård Kalle Gröns offerkast offerkast
  -fall ortnamnselement /Se Hultet bebyggelse Kalvgöl göl
  Falle mosse åker /Se Hultsfred lh. Kalvgölen göl
  Fallet torp /Se Hultsfred lht Kalvudden terräng
  Fallet äng /Se Hycklinge by Kattgöl göl
  *Fallets Hästhage betesmark /Se Hälltorp lh. Kattgöl göl
  Fallgöl göl Hälltorp lht Kiddö ö
  Fallgöl göl Härna by Kiddö ö
  Fallgöl tjärn /Se Härna gd Kila såg såg
  Fanders klippor terräng Lilla Härna gd Kila vattensåg såg
  Fanders klippor stenig terräng Höganlid avs. Kilaån å
  Fanders mosse mosse Höganäs avs. Kilmossen åker
  Fanders mosse mosse Höghult lh. Kilsträngen gräns
  Farfarskärr kärr Höghult lht Klackbäcken bäck
  Farfarskärr kärr Högsby lh Klacken holme
  Fiskmåseboet ägomark Högsby lht Klippkärrsmossen mosse
  Fiskmåseboet ägomark Hökhult lh. Klovöarna ögrupp
  *Fogelmossen mosse /Se Hökhult lht Klyvöarna ögrupp
  Fornbo dammkärr åker /Se Jonsbo bebyggelse Knoken göl
  Fornbo sandlycka åker /Se Julebo gd Knoken sjö
  Frögöl göl Jättemon lh. Knokkärren terräng
  Frögöl göl Kaltåkra tp. Knokkärret åkrar
  Fågelhöjden terräng Karlsborg lh. Knokmossarna terräng
  Fågelhöjden terräng Karlsholm gd Knopen göl
  Fågelmossen mosse Karlslund torp Knåpet åker
  Fågelmossen terräng Karlsro lht Kobbogöl sjö
  Fågelmossen mosse Katrineholm lh. Kobbosjön sjö
  Fågelmossen mosse Kila by Kobbosjön sjö
  Fågelmossen mosse /Se Kila by Kohagsmossen åker
  *Fårhagen betesmark /Se Kilsbo försvunnen bebyggelse Korpebogöl göl
  Fälaren sjö /Se Kiltebo lh. Kostakärret åker
  Fälaren sjö /Se Kleva lh. Kovik vik
  Fälen sjö Kleva gd Kringelbäcken bäck
  Fälen sjö Kleva lht Krokelfven, se Krokolven Saknas
  Fälen sjö Klinttorp tp. Krokolven sjö
  Fälen sjö Klinttorp försvunnen bebyggelse Krokolven sjö
  Fälen sjö Klockarestallet lht Kråkkärr åker
  Fälen sjö Korpebo lh Kvarngölen göl
  Fälen sjö Korpebo torp Kvarnhagen terräng
  Fälen sjö /Se Korpedal lth Kvarnkullebäcken bäck
  Fällern Lacq. sjö Kristinelund lh. Kvarnkullegölen göl
  Fälsbo göl göl Krongård bebyggelse Kvarnkärret åker
  Fälsbogöl göl Kronogård gd Kvinnbokärr åker
  Färgagöl, Nedre o. Övre tjärnar Kråksången lht Kyrkelid backe
  Färgagöl, Nedre göl Kullen tp. Källargatan väg
  Färgagöl, Nedre göl Kullen bebyggelse Kärringens mosse åker
  Färgagöl, Övre o. Nedre sjöar Kullen bebyggelse Kölemossen terräng
  Färgagöl, Övre göl Kullen gd Kölnemossen terräng
  Färgagöl, Övre göl Kullen gd Ladkärret åker
  *Färgagölsskäl gränsmärke Kullersta tp (rivet) Ladugårdsgärdet åker
  *Färgagölsskäl gränsmärke Kullerstad lht Lafsmossen åker
  *Färgangölsskäl gränsmärke Kulltorp tp. rivet Lasses udde udde
  Färgaregölen göl /Se Kulltorp torp Lillhycklinge terräng
  *Färgargöls skäl gränsmärke Kvarnkullen lh. Lillhycklingeviken vik
  Färggöl tjärn Kvarnkullen lht Lillklabb ö
  Färggöl sjö Kvarnkärr tp (rivet) Lillklabbarna öar
  Färggöl göl Kvarntorpet avs. Lillsjön sjö
  Färggöl göl Kvarntorpet lht Lillsjömossen åker
  Gissleholmen holme Kvistrum bebyggelse Lillsjön sjö
  Gissleholmen udde Kvistrum lht Lill-Ämten vik
  *Grimberget berg Källsberg lh Lindhultegöl göl
  Grindbergshagen terräng Källsåkra tp. Lindhultegöl göl
  Grindbergshagen terräng Kärret bebyggelse Lindhulte kohage betesmark
  *Grindbergsvisare gränsmärke Laholm avs. Ljungbyhav holme
  Grindbäcken ägomark Laholm gd Ljungbyhov holme
  Grindbäcken terräng Lanes tp. Ljungehav holme
  Grindkärrsmossen mosse Larum tp. Ljungehavsdjupet djup
  Grundet ö Larum försvunnen bebyggelse Lugngöl göl
  Grundet holme Lidhem lh. Lugngöl göl
  Gråmossen, Stora mosse Lidhem lht Långkärren åkrar
  Gräsgölen göl Lilla Hycklinge gd Långa lyckan åker
  Gräsgölen göl Lillnäset tp, rivet Långa lyckan åker
  Gräshagen ägomark Lindberg(et) lh. Långmossen terräng
  Gröna mossen mosse Lindefall avs. Lönnebergskullen terräng
  Gröna mossen mosse Lindersborg lh Lönnebergsskogen terräng
  Grönhagen terräng Lindhult gd Lönnö terräng
  *Grönlidshagen betesmark /Se Lindhult gd Lösen sjö
  Gröningsgärdet gärde /Se Lindhult gd Lösen göl
  Gröningshult ägomark Lindnäs lh. Lötberget terräng
  Gröningstorp torp /Se Lindnäs lht Lövudden åker
  Gubbens kärr kärr Linsbo tp. Mellsta göl göl
  Gubbens kärr kärr Linsbo försvunnen bebyggelse Melstadgölen göl
  Gubbsvederna terräng /Se Lumryd bebyggelse Mjölsand terräng
  Gunnbo terräng Lortkärr bebyggelse Mosebacke vägsträcka
  Gunnbo terräng Lund lh. Mosemosse åker
  Gustavsholmsbacken höjd /Se Lund lht Mostugugölen göl
  Gustavsholmsgölen tjärn /Se Lundsbo EJVER Myrkärr terräng
  *Gustafsholmshage betesmark /Se Luvan lh. Myrön terräng
  Gustavsholmsmossarna mossar /Se Lyckerum lh Månses ö terräng
  Gustavsholmsskogen skog /Se Lyckerum lht Månssons ö terräng
  Gåsmossen, Stora mosse Löndehult tp. Möraberget berg
  Gåtkullen terräng Lönnhult riven bebyggelse Mörbyviken vik
  Gäddgöl göl Lönnö utjord Mörkvik vik
  Gäddgöl göl Lönnö gd Nidingen sjö
  -gärde ortnamnselement /Se Lövkullen lh. Nidingen sjö
  *Gärdeskullen förhöjning /Se Lövstad lh. Niklas Mosse terräng
  Gölstugan ägomark? Lövudden tp. Norrtorpsmossarna åker
  Göstorpshagen terräng Lövudden försvunnen bebyggelse Nothusviken vik
  Gölstugan ägomark? Mantorp tp. Notviken vik
  Hagalund ägomark Marieberg lh. Nyhägn åker
  Hagalund ägomark Melby lh Nyröjda kärret åker
  -hage ortnamnselement /Se Mellangård gd Nystugumossen åker
  Hagsveden ägomark Mellangård bebyggelse Nämndemansviken vik
  Hallingshult terräng Merhult gd Näset terräng
  Hallingshult terräng Mjölsand tp. Olsbokärret mosse
  Hallången sjö Modal försvunnen bebyggelse Olsbolyckorna åker
  Hallången sjö Mosshult tp. Olstorpkärret mosse
  Hallången sjö /Se Mosshult rivet torp Olstorplyckorna åker
  Hallången sjö Mosstorpet avs. Ormkullen terräng
  Hallången sjö Mostugan bebyggelse Orren terräng
  Hallången sjö Myrbo lh (f.d. soldattorp) Pargöl göl
  Hallången sjö /Se Måla lh. Lilla Pargöl göl
  Hallången sjö /Se Måla lht Stora Pargöl göl
  Hålången Lacq sjö Målbäck Saknas Pargölarna gölar
  Hamrarna terräng Lilla Målbäck lht Pargölarna gölar
  Haremossen ägomark Stora Målbäck lht Lilla och Stora Pargölarna gölar
  Harsingsö ö Möra bebyggelse Perstorpsgölen göl
  Harsingsö holme Möran lht Prostängen åker
  *Harvegöls skäl gränsmärke Mörby by Pärlängen terräng
  Helsikes mosse mosse /Se Mörby gd Rummeberg fornborg
  Hem ortnamnsförled /Se Nedergård bebyggelse Ryssviken vik
  Hemkullen triangelpunkt Nedergård gd Rögöl göl
  Hemkullen triangelpunkt Nedergård bebyggelse Rögöl göl
  *Hemmersta Dahlshagen hagmark /Se Nedergård bebyggelse Rögölslyckan åker
  Hemmossen mosse /Se Nedergård, se Vårdslunda Nedergård gd Rögölsmossen terräng
  Hemängen äng /Se Nelhammar lh Rödmossarna mosse
  Herngöl göl Nergården bebyggelse Rönnfalleänge terräng
  Hernsjön sjö Nora tp. Salbrohagen betesmark
  Hernsjön sjö Norrgård gd Salbrohålet terräng
  *Hjelmshagen hage /Se Norrgård bebyggelse Sandlids göl göl
  Hjortbäcken terräng Norrgård gd Sandlidsgölen göl
  Hjortbäcken terräng Norrhult bebyggelse Sandviken terräng
  Holmhult terräng Norrnäs villa Sanktasänge åkrar
  Holmhult terräng Norrspång, se Spången Saknas Selmas lycka åkerlycka
  Holmsjön sjö Norrängen tp. Signalen torn
  Holmsjön sjö Norrängen lht Sillstadkärret terräng
  Holmsjön sjö Norsholm tp Sillstadviken vik
  Holmsjöön ö Norsholm torp Sketgöl göl
  Holmsjöön holme Nyborg tp. Sketgölsmossarna sankmark
  *Horvegölsskäl gränsmärke Nyborg lht Skavgöl göl
  Horvgöl tjärn /Se Nydal tp. Skog terräng
  Hornsbergs oxhage terräng /Se Nydal torp Skogslyckan åker
  Hundfloen göl Nyholm tp. Skruvberget berg
  Hundfloen göl Nystugan lh. Skuttersbäcken bäck
  *Hvilkjälskjärret kärr /Se Nystugan lht Skuttersbäckslyckan åker
  *Hvitlyckan åker /Se Näset bebyggelse Skvalberget berg
  *Hycklingefjärden fjärd Näset tp, rivet Skvalet vattenfall
  *Hycklingeviken vik Näset lht Skärsängen terräng
  *Hycklingeviken vik Nätjerum lh. Smörgöl göl
  Hål(a) ortnamnselement /Se Nättjerum lht Snorbaggeledet öppning i gärdesgård
  Hålet sänka /Se Olsbo lh. Solberget terräng
  Hångkullarna terräng Olsbo lht Spillen sjö
  Hångkullarna terräng Olstorp lh. Spillen sjö
  Hårfvegiöl sjö Olstorp lht Spjutgölen å
  Hären sjö Oppgården bebyggelse Spångkärret åker
  *Härkesten gränsmärke Orrkullen Saknas Spökbergen berg
  *Hästhagen betesmark /Se Pekhult gd Spökgrinden grind
  *Högebergsklint berg o. gränsmärke? Perstorp bebyggelse Stenbrokärr terräng
  Högebråten terräng Pettersborg lht Stenbäckskärret terräng
  Högebråten ägomark Ringsfall torp Stengöl göl
  Högebråten delvis odlad terräng Rom lht Stora mossen mosse
  Höghallsskälet terräng Rumma tp. Storhycklinge terräng
  Höghallsskälet terräng? Rumma försvunnen bebyggelse Storklabb ö
  Hökeberget berg Runefall tp. Strömsnäsgöl göl
  Hökeberget berg Runefall torp Strömsnäsmossarna åker
  Hökebråte terräng Råshult gd Stubbekärret kärrmark
  *Hökebråte skäl gränsmärke Räfshult gd Stubbkärr åker
  *Ide skäl gränsmärke Rönnfall tp. Sundsbro bro
  Isingskärret ägomark Rönnfall torp Sundsbrokullen terräng
  Isingskärret odling, f.d. kärr Sandbäcken lht Sundsbromossen betesmark
  Jonsbo göl göl Sandhult lht Sunnekärret terräng
  Jonsbogöl göl Sandkullen lh. Svalklinten åker
  Jonsbogölen göl Sandlid tp. Svarta flogen terräng
  Jonsbogölen göl Sandlid lht Svarta kärret vattensamling
  Järpa ägomark Sandtorp[et] tp (rivet) Svartgöl göl
  Jättemon område /Se Sandnäs lh. Svartgöl göl
  Kalvhagarna betesmark /Se Sandvik gd Svensfall terräng
  Kalvgöl tjärn /Se Sillstad by Svensfalleliden backe
  Kalvgölsmossen mosse /Se Sillstad gård Svensfallemossen mosse
  Kalvkärret ägomark Sjöbacka lh. Svensfallemossen mosse
  Kalvkärret ägomark Sjöbo bebyggelse Svinbergen terräng
  Kalvnäset näs Sjögård avs. lh. Svinberget terräng
  Kalvudden udde Sjönäs lh. Svinkärr terräng
  Karlshamn ägomark Sjönäs lht Sågarebäcken bäck
  Karlshamn ägomark Sjöstugan lh. Sågaremon terräng
  Kattgöl göl Sjötomta villa Sågdammen göl
  Kattgöl göl Sjövalla lh. Säterigärdet åker
  Kattgöl göl Sjövik lh. Sävsjön sjö
  Kattgöl göl Sjöände tp. Sävsjön sjö
  Katthålet ägomark Skattegård bebyggelse Tallsebonäset terräng
  Katthålet ägomark Skog avs. Tallsebonäs terräng
  Kenen Lacus sjö Skog lht Tallsebo vattensåg såg
  Kiddö ö Skuttersbäck försvunnen bebyggelse Tjärdalsplanen terräng
  Kiddö holme Skänninge lh. Togöl göl
  Kila triangelpunkt Skänninge lht Togöl göl
  Kila triangelpunkt Skärpingen bebyggelse Togölskullarna berg
  Kilsbo terräng Skärpinge(n) gd Torrgöl göl
  Kilsbo terräng Skäfshult lh. Torrgölsmossen mosse
  Klabben ö Slycke lh. Trehörn sjö
  Klabben holme Släpan bebyggelse Trehörn sjö
  Klacken ö Slätfall tp, (rivet) Trehörningen sjö
  Klacken holme Slätt Saknas Tvillingsliderna vägsträcka
  Klinttorp ägomark Smedjan bebyggelse Tärnesten grund
  *Klintorps äng äng /Se Snickarstugan försvunnen bebyggelse Tärneviken vik
  *Klovestenar gränsmärke Snätt in bebyggelse Ungfarsviken vik
  *Klövedals skäl gränsmärke Sofielund, se Lund lh Utvassviken vik
  *Klöveskäl gränsmärke Solbacka lh. Uvberget terräng
  *Klöve skäl gränsmärke Solhäll lh. Vallagöl göl
  Knarrgölen göl Solliden försvunnen bebyggelse Vallagöl göl
  Knok- förled på ortnamn /Se Solvik villa Vallingedalskärr åkerå
  Knoken sjö Spången bebyggelse Vallingssveden åker
  Knoken sjö Stallebo gd Venarna åker
  Knoken sjö Stallebo gd Viksholm terräng
  Knoken sjö /Se Stenserum bebyggelse Vilstenarna rastställe
  Knoken sjö /Se Stensätra, Stensäter tp. Vårdslundanäset terräng
  Knokkärret ägomark Stora Hycklinge gd Västerängen åker
  Knokkärret ägomark Sundet tp. Ångfarsviken vik
  Knokkärret (Knokkärren) kärr /Se Sundsholm lh. Åsunden sjö
  Knokkärret kärr /Se Sundsholm lht Älgamossen mosse
  Knokmossarna kärr /Se Svedera tp. Övre ämmen sjö
  Knokängen förr äng /Se Svensfall försvunnen bebyggelse Ämtebo göl göl
  *Knokängen förr äng /Se Sågarestugan tp. Ämten sjö
  Knopen sjö /Se Sågarestugan torp Ämten sjö
  Knåpet ägomark Sädefall, se Säldefall Saknas Ängarna terräng
  Kobbosjön sjö Säldefall lh, f.d. soldattorp Ängskärren åker
  Kobbosjön sjö Säldefall gd Öberget berg
  *Kohagen betesmark /Se Säterstugan tp (rivet)  
  *Kohagsmossen mosse /Se Sätra by  
  *Komossen mosse /Se Sävhult tp.  
  Korpberget berg Sävhult försvunnen bebyggelse  
  Korpebogöl göl Södergård bebyggelse  
  Korpebogöl göl Södergård bebyggelse  
  Korsö ö Sörby tp.  
  Korsö holme Sörfall bebyggelse  
  Koven åker /Se Talsebo gd  
  *Kristine puss gränsmärke Tjuserum by  
  Krokeks skäl gränsmärke Tjuserum gd  
  Krokeks skäl gränsmärke Tjuserumstugan lht  
  Kroklike skiäl gränsmärke Tjusfall lh.  
  Krokolven sjö Tjusfall lht  
  Krokolven sjö Tjärdalsplanen gd  
  Krokolven göl Torsliden lh.  
  *Krokolvsskälet gränsmärke Torsliden lh.  
  Kråkkärr ägomark Torsvik bebyggelse  
  Kråkkärr ägomark Tretorp lh.  
  Kull(e) ortnamnselement /Se Tretorp torp  
  Kullen ägomark Tämpersmåla bebyggelse  
  Kullen ägomark Uddemåla lh.  
  Kulltorp terräng Uddemåla lht  
  Kulltorp terräng? Udden lh  
  Kvarngölen göl Udden bebyggelse  
  Kvarnkullegölen göl Uddetorp lh.  
  Kvarnkärret ägomark Uppgård bebyggelse  
  Kvarnkärret ägomark Uppgård bebyggelse  
  Kvarnmagen terräng Uppgård gd  
  Kvinnbokärr ägomark Uppgård bebyggelse  
  Kyrkmossen mosse Uppgård, se Vårdslunda Uppgård gd  
  Kyrkmossen mosse Utbynäs villa  
  -kärr ortnamnselement /Se Valla tp.  
  Kärringkärret kärr /Se Valla gd  
  Kölnemossen mosse Walli, se Valla Saknas  
  Kölnemossen mosse Vallingedal by  
  Ladkärret ägomark Vallingedal gd  
  Ladugårdsgärdet åker /Se Vallnäs lht  
  Larum terräng Vibble lht  
  Larum terräng Vibäck[en] tp.  
  Lasses udde udde Viksholm tp.  
  Lasses udde udde Villaskog lht  
  Lerkullekärret ägomark Vintergat lh  
  Lerkullekärret ägomark Vintergatan torp  
  Lilla Lyckan åker /Se Vårdslunda by  
  *Lillgärdet förr gärde /Se Vårdslunda Nedergård gd  
  Lillklabbarna öar Vårdslunda Uppgård gd  
  Lillklabbarna holmar Västantorp lh.  
  Lillsjön sjö Västantorp lht  
  Lillsjön sjö Västergård bebyggelse  
  *Lillängen äng /Se Västerhult lh.  
  Lillö halvö Västerhult lht  
  Lillö udde Åhagen lh.  
  *Lillö förhöjning i terrängen /Se Åhagen försvunnen bebyggelse  
  Lindberga hage terräng Ålhult gd  
  Lindeberga hage terräng Ämrike gd  
  Lindhulte göl göl Ämtebo torp  
  Lindhulte kohage betesmark /Se Ämtebo källare bebyggelse  
  Linsbo ägomark Ändhult rivet torp  
  *Linsbo kärr odlat kärr /Se Ängen gd  
  Liunghof ö Ängstugan tp (rivet)  
  Ljungbyhov ö Österby by  
  Ljungbyhov holme Österby gård  
  Ljungbyhov ö Östergård gd  
  Ljunghof holme Östrahage bebyggelse  
  Lomholmen holme Östrahage gd  
  Lomholmen holme Östralund tp.  
  Lommarydskärret ägomark Östralund lht  
  Lommarydskärret ägomark Östtorp tp.  
  Lugngöl göl Östtorp torp  
  Lundgärdet åker /Se    
  Lundkullen kulle /Se    
  Lundskärr kärr    
  Lundskärr terräng    
  Lunggöl göl    
  -lycka ortnamnselement /Se    
  Långe lycka åkerteg /Se    
  Långmossen mosse    
  Långmossen mosse    
  *Lånöudden udde    
  Lönnebergsskogen skog    
  Lönnebergsskogen skogsterräng    
  Lönnhult terräng    
  Lönnhult terräng    
  Lösen sjö    
  Lösen sjö    
  Lötberget berg    
  Lötterna ägomark    
  Lövbacken terräng?    
  Lövudden terräng    
  Lövudden terräng    
  Mantorp terräng    
  Mantorp terräng?    
  Mellangärdet gärde /Se    
  Mellsta göl göl    
  Merhultskärr ägomark    
  Merhultskärr ägomark    
  Meö ö    
  Meö holme    
  Mickelbergen ägomark    
  Mose backe backe /Se    
  Mosemosse ägomark    
  Mose mosse mosse /Se    
  Mosemossen ägomark    
  -mosse ortnamnselement /Se    
  Mostugegölen göl    
  Mostugegölen göl    
  Mostugekärret ägomark    
  Mostugekärret ägomark    
  Myggdansen ö    
  Myggdansen holme    
  Myggkällemossen mosse    
  Myggkällemossen mosse    
  myr appellativ /Se    
  Myrkärr kärr    
  Myrkärr kärr /Se    
  Myrön terräng    
  Möraberget berg    
  Mörby ö    
  *Mörbyviken vik    
  Mörkvik vik    
  Nerucknen sjö    
  Nidingen sjö    
  Nidingen sjö    
  Norra gärdet gärde /Se    
  *Norra gärdet gärde /Se    
  Norrskogen skog    
  Norrskogen terräng    
  Norrtorpemossarna åker /Se    
  Nothusviken vik    
  Nothusviken vik    
  *Nyborgslyckan förr gärde /Se    
  Nyhägn ägomark    
  Nyröjda kärret nyodlingar /Se    
  Nyröjda kärret nyodling /Se    
  Nystugegärdet åker /Se    
  *Nystugelyckan gärde /Se    
  Nystugemossen åker /Se    
  Näset näs    
  Näset terräng    
  Näset näs /Se    
  Olsbogärdet åker /Se    
  Olsbokärret kärr    
  Olsbokärret kärr /Se    
  Olsbolyckorna gärde /Se    
  Olstorpegärdet åker /Se    
  Olstorpekärret kärr /Se    
  Olstorpelyckorna gärde /Se    
  Olycksmossen mosse    
  Olycksmossen mosse    
  Ormgölen göl    
  Ormgölen göl    
  Ormkullen terräng    
  Ormkullen kulle    
  Orren f.d. holme    
  Orren udde    
  Oxhagen betesmark /Se    
  *Oxhagsängen äng /Se    
  Pargöl, Lilla göl    
  Pargöl, Lilla göl    
  Pargöl, Stora göl    
  Pargöl, Stora göl    
  Pargölarna, St. o. L. tjärnar /Se    
  Pargölsmossen mosse /Se    
  Pettersborg ägomark    
  Pettersborg ägomark    
  Prostängen ängsmark    
  Prostängen ägomark    
  Pumpgärdet gärde /Se    
  *Rasks kofve åker /Se    
  Ringsfall ägomark    
  Ringsfall ägomark    
  Rumma ägomark    
  Rumma ägomark    
  Rumma ägomark    
  Ryssviken vik    
  Ryssviken vik    
  Ryssviken vik    
  Ryssö udde    
  Ryssö udde    
  *Räveberg berg o. gränsmärke    
  Rävlyckan ägomark    
  Rödgöl göl    
  Rögöl göl    
  Rögöl göl    
  Rögöl tjärn /Se    
  Rögölslyckan åkerlycka /Se    
  Rögölsmossen mosse /Se    
  Römossen mosse    
  Römossen mosse    
  *Römossen mosse /Se    
  Rönnfall torp /Se    
  Rönnfalle ängar ängsmark /Se    
  Qvarnkärr åker /Se    
  Salbrohagen terräng    
  Salbrohagen terräng    
  Salbrohålet terräng    
  Salbrohålet kärrmark    
  Sandbäckskärret kärr    
  Sandbäckskärret kärr    
  Sandlidsgölen göl    
  Sandlidsgölen göl    
  *Sandviken vik    
  Saxö halvö    
  Saxö udde    
  Signalen terräng    
  Sillstadkärret ägomark    
  Sillstadviken vik    
  Sillstadviken vik    
  Sisselis kulle fornlämning    
  Sisselis kulle kulle    
  Siön flären sjö    
  Siöön Regnen sjö    
  Siön Öfverspillen sjö    
  Sjöbo ägomark    
  Sjöstugan ägomark    
  Sjöstugan ägomark    
  *Skallemon terräng    
  Sketgöl göl    
  Sketgöl göl    
  Sketgöl tjärn /Se    
  Sketgölsmossen sankmark /Se    
  Skog terräng    
  Skog terräng    
  *Skogslyckan åker /Se    
  Skogsmossen ägomark    
  Skogsmossen ägomark    
  Skomakarberget berg    
  Skomakarberget berg    
  Skräddarbäckskärret ägomark    
  Skuttersbäck bäck    
  Skuttersbäck bäck    
  Skuttersbäck bäck    
  *Skvalberget berg    
  *Skvalebergs visare gränsmärke    
  *Skvallebergsvisare gränsmärke    
  Skärpingen terräng    
  Skärsängen äng    
  Skärsängen terräng    
  Skärsängen sumpmark    
  Slipdalen terräng    
  Slipdalen terräng    
  Slipdalsmossen mosse    
  Slipdalsmossen mosse    
  Smedjegärdet gärde /Se    
  *Smörasken äng /Se    
  Smörgöl göl    
  Snokfloen sankmark    
  Snokfloen terräng    
  *Soldatängen äng /Se    
  Spilden Lacq. sjö    
  Spillen sjö    
  Spillen sjö    
  Spillen sjö    
  Spillen sjö    
  Spillen sjö /Se    
  Spillen sjö    
  Spillen sjö    
  Spillen sjö    
  Spillern sjö /Se    
  Spilven sjö    
  Spjutgölen göl    
  Spjutgölen göl    
  Spångkärret ägomark    
  Spångkärret ägomark    
  Stavermossen mosse /Se    
  Stenbrokärr kärr    
  Stenbrokärr kärr /Se    
  Stenbäckskärret kärr    
  Stenbäckskärret kärr    
  Stengölen göl    
  Stengölen göl    
  Stenskärsudde udde    
  Stenskärsudde udde    
  Stenskärsudde udde    
  Stillden sjö    
  Stora Lyckan åker /Se    
  *Stora Lyckan åker /Se    
  Stora mossen mosse    
  Stora mossen ägomark    
  Stora mossen ägomark    
  Storgöl göl    
  Storgöl göl    
  Storkärr kärr    
  *Storängen äng /Se    
  Storängen ängsmark    
  Storö ö    
  Storö ö    
  Storö holme    
  *Storö bergskulle /Se    
  Storö bergskulle /Se    
  Strömsnäsgöl sjö    
  Strömsnäsgöl göl    
  Strömsnäsgöl göl    
  Strömsnäsgöl tjärn /Se    
  Strömstenshagen terräng    
  Strömstenshagen terräng    
  Stubbekärret kärr    
  Stubbekärret kärr    
  Stuggärdet åker /Se    
  Stålkärret kärr    
  Stålkärret kärr    
  Sundet ägomark    
  Sundet ägomark    
  Sundsbro bro /Se    
  Sundsbrokullen bergskulle /Se    
  Sundsbromossen mosse /Se    
  Sundstorp ägomark    
  Sundstorp ägomark    
  Sunnekärret kärr    
  Sunnekärret kärr    
  Svartgöl sjö    
  Svartgöl göl    
  Svartgöl göl    
  Svartgöl göl    
  Svartgöl göl    
  Svartgöl göl    
  Svartgöl göl    
  Svartgöl tjärn /Se    
  Svartkärren kärr /Se    
  Sve ortnamnselement /Se    
  Svensfall förr beb. /Se    
  Svensfallemossen mosse    
  Svensfallemossen mosse    
  Svenssund sund    
  Svenssund sund    
  Svenstorp ägomark    
  Svenstorp ägomark    
  Svinbergen berg    
  Svinberget berg    
  Svinkärr kärr    
  Svinkärr kärr    
  Syltkärret, Lilla kärr    
  Syltkärret, Stora ägomark    
  Sågarebäcken bäck /Se    
  Sågaremon skogsområde /Se    
  Sågmossen ägomark    
  Sågmossen ägomark    
  *Sågsveden terräng /Se    
  *Sågängen äng /Se    
  *Sånvads skälsko gränsmärke    
  Säldefall gd /Se    
  *Sämjesten gränsmärke    
  Säterigärdet gärde /Se    
  *Säteriets kohage betesmark /Se    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö    
  *Södra gärdet åkrar /Se    
  Södralund terräng    
  Södralund terräng    
  Sörtorp ägomark    
  Sörtorp ägomark    
  *Tallebosjön sjö    
  Tallsebonäs terräng    
  Tallsebonäs näs /Se    
  Tjärnhälls skäl terräng    
  Tjärnhälls skäl terräng?    
  Togöl göl    
  Togölsmossen ägomark    
  Togölsskiftet gärde /Se    
  Torgöl göl /Se    
  Torgöl sjö /Se    
  Torgöl sjö /Se    
  Torrgöl, Lilla göl    
  Torrgöl, Lilla göl    
  *Torrgölsmossen, Lilla mosse /Se    
  Trehörn sjö    
  Trehörn sjö    
  Trehörn sjö    
  Trehörn sjö    
  Trintkärr ägomark    
  Trintkärr ägomark    
  Trångkärret kärr    
  Trångkärret kärr    
  Tärnesten ö    
  Tärnesten holme    
  Urekulle triangelpunkt    
  Utvassviken vik    
  Uveberget berg    
  Vallagöl göl    
  Vallagöl göl    
  Vallingssved ägomark    
  Vallingssved ägomark    
  Varg- förled i ortnamn /Se    
  Vasskärret ägomark    
  Venarna ägomark    
  Venarna ägomark    
  *Videbäckskälet gränsmärke    
  Viksholm terräng?    
  Viksholm terräng    
  *Vilekebacken terräng o. gränsmärke    
  *Vileksbacken gränsmärke    
  Vångsmossen mosse    
  Ytamossen mosse    
  Ytamossen mosse    
  *Åbacka skälet gränsmärke    
  *Åbacke gränsmärke    
  Åkergölen göl    
  Åkergölen göl    
  Åkersholm ägomark    
  Åkersholm ägomark    
  Åsunden sjö    
  Åsunden sjö    
  Åsunden sjö    
  Åsunden sjö    
  Åsunden sjö    
  Åsunden sjö    
  Älgamossen mosse    
  Ältapåmossen ägomark    
  Ämmern sjö /Se    
  Ämmern, Övre, se Ämmern sjö    
  Ämtebo äng mosse    
  Ämten sjö /Se    
  Ämten sjö    
  Ämten sjö    
  Ändhult terräng    
  Ändhult terräng    
  -äng ortnamnselement /Se    
  Ängefallet äng /Se    
  Ängkärret ägomark    
  Ängkärret ägomark    
  Ängslyckan ägomark    
  Äspekullen kulle    
  Österhult ägomark    
  Österhult ägomark    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.