ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torpa socken : Ydre härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 487 Naturnamn : 418 Bebyggelsenamn : 306 Naturnamn : 169
Torpa sn *Alibron bro Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Torpa sn Aligölen göl Torpa sn sn Nummerförteckning förteckning
Torpa socken Aligölen göl Torpa sn sn Nummerförteckning forteckning
Torpa sn Aligölen göl Torpa sn Nummerförteckning förteckning
Torpa sn *Allebergsudden udde Torpa sn Aligölen eller Lövåsagölen göl
Torpa sn Allmosswijken, Se Tyrsundet sund Torpa sn Aligölen göl
Torpa sn *Asbyfjärden del av Sommen Torpa sn Aligölen göl
Torpa sn *Asby Sand strandområde Torpa herrar inbyggarbeteckning Alimossen mosse
Torpa sn Bergbo stolpe terräng Andersbo torp Bergbo stolpe vägskäl
Torpa sn Bergbo stolpe terräng? Andersbo, Stora torp Bergbo stolpe vägskäl
Torpa sn Berget berg? Anderstorp torp Bergön ö
Torpa sn Bergwijksöö, Se Bergön, Lilla ö Arnebo torp Bergön, Lilla ö
Torpa sn Bergön o. Breddareholmarna holmar Aspelund torp Bergön, Stora ö
Torpa sn Bergön ö Augustdal lht Björnbärs-(-bergs-?)liden backe
Torpa sn Bergön ö Axebo torp Boastan äng
Torpa sn Bergön, Lilla ö Backen hmd Boda kammare grotta
Torpa sn Bergön, Lilla ö Basarp gårdar Bodstaden strandställe
Torpa sn Bergön, Lilla ö Basarpö avs. Bodstaden strandställe
Torpa sn Bergön, Stora ö Berg, Se Övrakulla gd Brandsnäsfjärden del av Sommen
Torpa sn Bergön, Stora ö Bergbo kvarn kvarn Breddareholmarna holmar
Torpa sn Bergön, Stora ö Berget torp Bredvikamon skog
Torpa sn Birgittakällan fornlämning Berget lht Brostorpamon skog
Torpa sn Birgittakällan källa Bergslund torp Brudberget berg
Torpa sn Björnebergsliden backe Bianäset, Stora o. Lilla t Brudgatan dalgång
?Torpa sn Bockabroarna holmar Björklunda lht Brudhålet dalsänka
Torpa sn Bodastaden terräng Björkvik gård Brudhålet dalsänka
Torpa sn Bodaviken vik Boda gård Brudledstenen sten
Torpa sn Bodaviken vik Borgen t Brännön ö
Torpa socken Borgen terräng Borgen t Brötabacken backe
Torpa sn Borgen terräng Brandsnäs gård Dalbylandsgrundet grund
Torpa socken Borgen udde Brandsnäs gd Djupängarna kärr
Torpa socken »Borgen» fornborg /Se Brevik gård Draget sund
Torpa sn Bowijken, Se Bodaviken vik Britteberg t Dragsbron bro
Torpa sn Brandsnäs ön, Se Karlsö ö Broby gård Dustusviken vik
Torpa socken Brantnäsöarna, Se Bergön holmar Brostorp gård Ellebo hål vattenfall
Torpa sn Brantnäsöön, Se Karlsö ö Brostorp gd Fagrasand sandstrand
Torpa sn Breddareholmarna o. Bergön holmar Brostorps skola bebyggelse Farön ö
Torpa sn Breddareholmarna holmar Bruksbo lht Finnastugan lund
Torpa sn Breddareholmarna holmar Bryggan lht Fjättarpagölen göl
Torpa sn Brudaberget berg Bryggan lht Fågelmaden odlad mad
Torpa sn Brudhålet berg /Se Bråthagen t Getaryggen rullstensås
Torpa sn Brännön ö Bubbetorpet gård Getudden udde
Torpa sn Brännön ö Buskarna t Glasberget berg
Torpa sn Brännön ö Bygget t Gåshallarna skär
Torpa sn Dammstugan ägomark Bäck t Gåshallarna metgrund
Torpa sn Djupviken vik Bäck t Gölstugan lund
Torpa sn Djupängarna ängsmark Bäck t Hagalyckan åker
Torpa sn Djupängarna göl? Börshult gård Hampasundet vattendrag
Torpa sn Doppan terräng Dalby by Hedingsmåla göl göl
Torpa sn Doppan terräng Dalby by Helgaklint höjd
Torpa sn Doppan sumpmark? Dalbylandet t Helgaklint höjd
Torpa sn *Doppesten sten, gränsmärke Dalhem t Helgaklint berg
Torpa sn Doppmossen ägomark Dalsätra t Helgaklint berg
Torpa sn Doppmossen ägomark Dammstugan t Hestrasjön sjö
Torpa sn Draget sund Djupviken t Hjortåsen rullstensås
Torpa sn Dragnäsbron bro Doppan t Hundberget berg
Torpa sn Dragnäsudden, Se Duvenäset udde Dragsnäs gård Husvallsrödjorna gammal rågfälla
Torpa sn *Dragnäsviken vik Ekäng lht Hyngen sjö
Torpa sn Dragnäsbron bro Erikslund lht Hyngen sjö
Torpa sn Drakaröret fornlämningsplats Falla gård Håludden udde
Torpa sn Drakaröret fornlämning Falla gd Hälsinges hål vattenfall
Torpa sn Dustusviken vik Fallastugan t Häradsbäcken bäck
Torpa sn Dustusviken vik Farsbo by Häradsbäcken bäck
Torpa sn Duvenäset udde Farsbo Södergård gd Jakobs kammare skreva i Mälsberget
Torpa sn Duvenäset näs Finnastugan hmd Jaskareliden backe
Torpa sn Ekebäck ägomark Finnhemmet lht Jaskareliden backe
Torpa sn Engiegiölen, Se Ängbogölen tjärn Finnäs lht Jutakullen höjd
Torpa sn Fagrasand strandmark Fridhem t Kalvaskallen skär
Torpa sn Farsbogölen göl Förnäs by Karlsö ö
Torpa sn Farön ö Garvarehemmet lht Klanka sten sten
Torpa sn Farön ö Gatan torp Klanketall tall
Torpa sn Farön ö Granelund lht Klanketall tall
Torpa sn Fjättarpagölen tjärn Gransbo hmd Klanke tall tall
Torpa sn ?Fjättarpagölen göl Granstugan lht Klanke tall tall
Torpa Saknas Fjättarpagölen tjärn Grindsbo lht Klåvviken vik
Torpa sn Fjättarpagölen göl Gröndalen lht Klåvön, Lilla och Stora öar
Torpa sn Fjättarpagölen göl Gullfallet t Knutsskeppstaviken Saknas
Torpa sn Fjättarpagölen göl Gärdesgården t Konvaljeholmen Saknas
Torpa sn Fjättarpagölen göl Gärdesgården t Kroarängen äng
Torpa sn fyrSiön, Se Försjön sjö Gärdstugan, Stora o. Lilla t Kroarängen äng
Torpa sn Fyrsiöön, Se Försjön sjö Gölstugan hmd Krokön ö
?Torpa sn Fågelmaderna ägomark Haga lht Kvarnhålsviken vik
Torpa sn Försjön sjö Hagalund lht Kyrksjön fjärd
Torpa sn Försjön sjö Hagalund t Kåtahallar berg
Torpa sn Försjön sjö Hagen t Kåtahall berg
Torpa sn Försjön sjö Hagstugan t Lafälleängen äng
Torpa sn Försjön sjö Hagtorpet hmd Lakasätten grund
Torpa sn Försjön sjö Hallstugan t Likbjörkarna björkdunge
Torpa sn Försjön sjö Hammersberg lht Liljeholms kammare = Jakobs kammare Saknas
Torpa sn *Garpåkern åker Hedingsmålen gård Linjalerna bergsträckning
Torpa sn Getaryggen terräng Hemsta t Lomsviken Saknas
Torpa sn Getaryggen berg Henriksberg lht Lötarna eller Torpa lötar, hagar
Torpa sn Getudden ö Hestra gård Madberget berg
Torpa sn Grisasten holme Hestra gd Majberget berg
Torpa sn Grottberget berg Hestrakvarnen t Mandråparen skär
Torpa sn *Götharsdal Saknas Holma gård Markagölen göl
Torpa sn Hagen ägomark Holma gd Mellanholmen holme
Torpa sn Hampasundet sund Holmsvik t Mossön ö
Torpa sn Hedingsmålagöl göl Hovetorp gård Munkhallarna udde
Torpa sn Hedingsmålagölen göl Hultet t Mälsberget berg
Torpa sn Helgaklint berg Hyltan t Mälsberget berg
Torpa sn /Se Helgaklint berg Hyltestugan, Stora och Lilla lht Nyhemsgölen göl
Torpa sn /Se Helgaklint triangelpunkt Häggen t Näsudden, eller Björkvetes näsudde udde
Torpa sn /Se Helgaklint triangelpunkt Hägnen lht Nävragöl göl
Torpa sn /Se Helgeklint kulle /Se Hästhagen lht Nävragöl göl
Torpa sn /Se Helgeklint berg /Se Högbo hmd Ong-(Oden-)svaleberget berg
Torpa sn /Se Helgaklint berg /Se Höghemmet t, numera nedlagt Ormön ö
Torpa sn /Se Hestrasjön sjö /Se Höglycke by Ostkakestenen sten
Torpa sn /Se Hestrasjön sjö Högmålen t Ostkakestenen Saknas
Torpa sn /Se Hestrasjön sjö Högstorp t Piggråten vattensamling
Torpa sn /Se Hestrasjön sjö Höjden t Pompastenen skär
Arnäs gård Holavägen väg Jonsbo t Prästahagen hage
Arnäs gård Huludden halvö Kaklösan t, numera nedlagt Pukaberget berg
?Arnäs gd Huluudden udde Karlsberg lht Pukaberget berg
Arnäs gd /Se Hyddingen sjö Karlsbo t Pukaberget berg
Arnäs gd /Se Hydingen, Se Hyngen sjö Karlshamn lht Pukamon skogstrakt
Arnäs gd Hydingen, Se Hyngen sjö Karlshem t Pukgölen eller Krushemsgölen göl
Basarp by *Hydingsoset, Norra sjöar Karlslund lht Raklången sjö
?Basarp by *Hydingsoset, Södra sjöar Karlstorp t Raklången sjö
?Basarp by *Hydingzbäcken bäck Karlsö t Rickarpagölen göl
Basarp by Hyngen sjö Klanken t, numera nedlagt Ringmans hall berghäll
Basarp gd /Se Hyngen sjö Lilla Klinten lht Rophallarna Saknas
Björkevik gd /Se Hyngen sjö Klintstorp t Rödabergen berg
Björshult, se, Börshult Saknas Hyngen sjö Klockaregården Saknas Rödjeberg(et) berg
Boda by Hyngen sjö Klämthemmet t, numera nedlagt Rödaberget berg
Boda by Hyngen sjö Knutstorp t Rödjekulle höjd
Boda by Hyngen sjö Knutstorp lht Sandarna Saknas
Boda by Hyngen sjö Kohagstugan t, numera nedlagt Sandsudden udde
?Boda by Hyngen sjö Kristineberg t Sanktebrittekällan källa
Boda by Hyngen sjö Krongården gård Sanktebrittekällan källa
Boda by Hyngen sjö /Se Krushemmet t Sidviken eller Sidvikeviken vik
Boda by Häggen ägomark Kullen t, numera nedlagt Skallön ö
Boda gd /Se Häggen ägomarker Kullen lht Skattfoten vik
Brandsnäs gd Häradsbäcken bäck Kvarnkulla gård Skrällehål dalsänka
Brandsnäs gd Häradsbäcken bäck Kvarnsjövik t Skrällehål dalsänka
Brandsnäs gd /Se Häradsbäcken bäck Kvarntorpet t Skärsjön, Stora och Lilla sjöar
Brandsnäs gd /Se *Härsten gränsmärke Kvänsås hmd Sneskullen holme
Brandsnäs rättaredöme Saknas Högmålen ägomark Kåtan t Sommen sjö
Brandsnäs rättaredöme Höjden ägomark Kåtan bs Sommen sjö
Brevik gd Höjden ägomark Kåtan bs Stutarna skär
Brevik gd /Se Jerusalemsberget berg Källan lht Svaleberget berg
*Bro okänd gård Jerusalemsberget berg Källvik lht Svalön ö
*Bro Saknas Joskareliden backe Källås t, numera nedlagt Svensbosjön sjö
Broby by Jutebacken terräng Lagarp torp Svensbosjön sjö
Broby by Jutebacken berg Larstorp t, numera nedlagt Svämudden udde
Broby by Järnön, Norra o. Stora holmar Leddamåla gd Tisselkällan källa
Broby gd Kalfön, Se Klovön, Stora holme Leddamåla gd Tisselkällan källa
Broby gd *Kalvskalludde udde Liddamålen gård Torkelsön ö
Broby gd /Se Karlstorp ägomark Lerviken t, numera nedlagt Torpasjön del av Sommen
Brorstorp gd /Se Karlsö ö Lillaklinten lht Torpön ö
?Brostorp gd Karlsö ö Lillaviken t Torpön ö
Brostorp gd Karlsö ö Lindhem t Tranberga lid lid
Brostorp gd Kiärsiön, Se Skärsjön, Stora o. Lilla sjö Lindstorp t Tranekärren kärr
Brostorp gd Klanketall vik Linghem lht Trollön ö
Brostorp gd Klintstorp terräng Linkulla, Norra gård Trågviken vik
Brostorp gd Klintstorp terräng Linkulla, Södra gård Tråjebacken backe
Brostorp gd /Se Kloviken vik Linkullatorpet hmd Tråjeviken vik
Bubbetorp gård Klovviken vik Ljungstorp t, numera nedlagt Törsundet sund
Bubbetorp gård Klovviksholmen holme Ljungstugan hmd Törsundet sund
Bubbetorp gård Klovön, Lilla ö Ljusnamålen t Törudden, Se Törsundet Saknas
Bubbetorp gd Klovön, Lilla ö Långeråsen hmd Ulvareholmarna holmar
Bubbetorp gd /Se Klovön, Stora ö Långeråsen t Uvaberget berg
Bördshult gd Klovön, Stora holme Långeråsen t Uvberget berg
Bördshult by Klovön, Stora ö Långstorp t Ålleberget berg
Björshult Saknas Knortgölen göl Långstorp t Älgsundet vattendrag
Björshult Saknas *Knotegöl igenvuxen göl Lövelund t Älgudden Saknas
Börshult by Knutsskeppstaviken vik Lövingsborg t Ängbogölen göl
Börshult gd Konvaljeholmen holme Lövsta t Ängbo göl göl
Bördshult gd Krokön ö Lövåsa by Örsboviken vik
Börshult by Krokön ö Madstugan lht  
Börshult by Krokön ö Mantorp lht  
Börshult by Krushemsgöl el. Pukagöl göl Marken t  
Börshult gd /Se Kullen betesmark Marken t  
[Börstingshult] Saknas Kungsbacken landsvägsbacke Mathäradet sockendel  
Börshult gd Kvarnhålsviken vik Mellanbyn, Östra o. Västra bebyggelse  
Börshult gd /Se Kvarnhålsviken vik Mohemmet t  
Börshult gd /Se Källstugan ägomark Mohemmet t  
Börshult gd /Se Källås ägomark Mohemmet t  
Börshult gd /Se Källås ägomark Morashemmet t  
Dalby herrg. Lafällemossen mosse Mosstugan torp  
Dalby hg Larstorp ägomark Mossön t  
Dalby hg Larstorp ägomark Mostugan t  
Dalby gd /Se Lerviken strandmark Mostugan t  
Dalby gd /Se Lillaklinten ägomark? Mårdstorp gård  
Dragnäs gd Lillaviken ägomark Mälsjö t  
Dragnäs gd Lille Skirsiön, Se Skärsjön, Lilla sjö Mälstorp t  
Dragsnäs g Lil. Mossön, Se Ormön holme Nockabo gd  
Dragsnäs gd Linjalerna terräng Norrabyn bebyggelse  
Dragsnäs gd Linna å å Norrstugan bebyggelse  
Dragsnäs gd Ljungstorp ägomark Norräng lht  
Dragsnäs by Ljungstorp ägomark Nyahemmet t  
Dragsnäs gd /Se Ljusnamålen ägomark Nydala t  
Dragsnäs gd /Se Lomsviken vik Nyhagen t  
Dragsnäs gd? /Se Lövstad terräng Nyhemmet t  
?Falla hg Lövstad terräng Nystorp t  
Falla hg Madagölen göl Nystorp t  
Falla hg *Madberget berg Nystugan, Norra och Södra t  
Falla Saknas Mandråpan holmar Nåckabo gård  
Falla hg Markagölen göl Näs gård  
Falla herrgård Markagölen göl Näs gd  
Falla gd Masbäcken bäck Näs gd  
Falla hg Masbäcken bäck Piltaberget t  
Falla gd Mellhusberget, Se Mellsberget berg Prästgården kyrkoherdeboställe  
Falla hg Mellsberget berg Pusta t  
Falla hg Mellsberget berg Pusten förr bs  
Falla hg Mellsberget berg Ramfall gårdar  
Falla hg Mellstorp ägomark Ramfall by  
Falla gd /Se Mellstorp ägomark Ramsmåla gård  
Falla gd /Se Mjärdholmen holme Ramsmåla by  
Farsbo by Mjärdholmen holme Ramsvik, Stora och Lilla t  
Farsbo by Mohemmet ägomark Rickarp t  
Farsbo by Mohemmet ägomark Rosebo gård  
Farsbo by /Se Mohemsgölen göl Rosebo gd  
Fiskarp gd Mohemsgölen göl Rosenlund lht  
Fiskarp gd Mohemsgölen sjö Rusthållet rusthåll  
Flanhult g Morashemmet ägomark Rås gård  
Flandhult gård Mossön ö Rås by  
Flandhult gård Mossön ö Råsakvarn t  
Flanhult gård Mossön ö Rååsakvarn kvarn  
Flanhult gd Munkhallarna udde Rödje gård  
Flanhult gd Munkhallarna udde Rödje gd  
Flanhult gd *Måttståken bro? Rödje Södergård gd  
Flanhult gd /Se Norragölen göl Rödje Mellangård gd  
Flandhult gd /Se Norrkärrsudden udde Rödje Norrgård gd  
Flandhult gd /Se Norrkärrsudden udde Rökhemmet t  
Frudehamra gd Nyhemsgölen göl Rökhemmet t  
Frudehammar gd /Se Nyhemsgölen göl Rörsaberg lht  
Fåglemaden gd /Se Näsudden ö Rörsberga by  
*Färilsboda, se Farsbo hg Näsudden udde Rörsberga by  
Färsbo gd /Se Näve(r)gölen sjö /Se Rörsberga Södergård gd  
Förnäs by Närvagöl göl Rörsberga Norrgård gd  
Förnäs by /Se Nävragölen göl Salebo t  
Förnäs gd /Se Nävragölen tjärn Salvarp by  
Förnäs gd:ar /Se Orfbowijken, Se Örsboviken vik Sandstugan lht  
Hedingsmåla by Ormön holme Sandviken t  
Hedingsmåla by Ormön ö Saxabäcken, Stora och Lilla t  
Hedingsmåla by *Orvholmen holme Sidviken torp  
Hedingsmåla by Perstorp ägomark? Simmershultet lht  
Hedingsmåla gd Pigegråten göl Simmershultet, Lilla t  
Hedingsmåla by Pigegråten göl Sjundamålen by  
Hedingsmåla gd /Se Piltaberget ägomark? Sjundamålen by  
Hedingsmåla gd /Se Piltaberget berg Sjöarp t  
Hedingsmåla by /Se Pukaberget berg Sjöarp lht  
Hedingsmåla by /Se Pukagöl, se Krushemsgöl göl Sjöbo lht  
Hedingsmåla by /Se Pukagölen göl Sjöbo t  
Hedingsmålen by /Se Pukagölen göl Sjölund lht  
Hedingsmålen by /Se Pukamo triangelpunkt Skaten t  
Helgebo by Qvarnwijken, Se Kvarnhålsviken vik Skogalund hmd  
Helgebo by /Se Raklången sjö Skurbo hmd  
Helgebo by /Se Raklången sjö /Se Skyttastugan torp  
Hestra gd Raklången sjö Skyttatorpet hmd  
Hestra gd Raklången sjö Skärpet t  
Hestra gd Raklången sjö Skärpet t  
Hestra gård Raklången sjö Skärsjö t  
Hestra gd Raklången sjö /Se Slogebo by  
Hestra gd Raklången sjö /Se Slogebo by  
Hestra gd Rallehål terräng Smedstorp gård  
Hestra gd Reckarp ägomark Snickarehemmet lht  
Hestra gd Reckarpagölen göl Solviken avs.  
Hestra gd /Se Reckarpagölen göl Stebbarp gård  
Hestra gd /Se Recklapsgöl, se Rickarpagölen göl Stebbarp gd  
Hestra gd /Se *Resebergs göl göl Stebbarp gd  
Hestra gd /Se Resebergsgiöl, Se Fjältorpagölen tjärn Stenen t  
Hestra gd /Se Rickarpagölen göl Stensnäs t  
Holma by Rophallarna öar Storaklinten t  
Holma by Rossagölen göl Storaviken t  
Holma by Rossagölen göl Storäng t, numera nedlagt  
Holma gd /Se Rossbergzgiöl-n, Se Fjättarpagölen tjärn Strandsborg, Stora o. Lilla t  
Holma gd /Se Rotstocksudden udde Stureborg avs.  
Hovetorp gård Rotstocksudden udde Sundsholm avs.  
Hovetorp gd Råbockaholmen holme Sunnanå gård  
Hovetorp gd Råbockaholmen holme Sunnanå gd  
Hovetorp gd *Råmärkskärret kärr Sunnanåkvarnen avs.  
Hovetorp gd /Se Råsa damm damm Svensbo t  
Hovetorp gd /Se Rödjeberg berg Svenshem t  
Hulustugan el. Hålstugan torp Rödjeberg berg Svenstorp t, numera nedlagt  
Hulustugan torp Rödjekullen triangelpunkt Sågstugan t, numera nedlagt  
Hydhingxmala, se Hedingsmåla by Rödjekullen triangelpunkt Sågstugan t, numera nedlagt  
Hålkåsa gd Röjbogöl göl Säteriet bebyggelse  
Hålkåsa gd *Röhemsgöl göl Sätersborg lht  
Håreholmen by Rökhemmet ägomark Söderlund lht  
Håreholma gd /Se Rökhemmet ägomark Tittut förr bs  
*Häggare Saknas Rökhemsgölen göl Toppaskrålan förr t  
Höglycke by Rökhemsgölen tjärn Torsmålen t  
Höglycke by Salebo ägomark Tranberga by  
Höglycke by Salebo ägomark Tranberga by  
Höglycke by Sandliden ägomark Tranudden t  
Höglycke by Sandviken terräng Tåbo hmd  
Höglycke by Simmeshult, Lilla ägomark Törstugan t  
Höglycke by Simmeshult, Lilla ägomark Vakten t, numera nedlagt  
Höglycke by Siön Långg-n, Se Raklången sjö Vänge lht  
Höglycke by Sjöstugan terräng Västergården bebyggelse  
Höglycke by *Skallön ö Åkersnäset t  
Höglycke by Skattfoten vik Åstugan t  
Höglycke by Skattfoten vik? Äng gård  
Höglycke by Skrällshål terräng Äng gd  
Höglycke by Skrällshål terräng Ängen t, numera nedlagt  
Höglycke gd /Se Skärsjön, Stora el. Lilla sjö Ängstugan t  
Johanstorp Saknas Skärsjön, Stora o. Lilla sjöar Ängstugan t  
?Jonstorp gd Skärsjön, Lilla sjö Änkebo t, numera nedlagt  
Kulla by Skärsjön, Lilla sjö Örsvik t  
Kvarnkulla gd /Se Skärsjön, Lilla sjö Övrabo hmd  
*Kvarnen Saknas Skärsjön, Lilla sjö Övrakulla gård  
Kvarnkulla by Skärsjön, Stora sjö Övrakulla gd  
Kvarnkulla gd /Se Skärsjön, Stora sjö Övrakulla gd  
Ledamålen g Skärsjön, Stora sjö Övrakulla gd  
Leddemåla gd Slogebogölen göl    
Leddemåla gd Slogebogölen göl    
Leddamålen gd *Slogebomossen mosse    
?Ledamålen gd Snesskullen holme    
Ledamålen gd Snesskullen ö    
Leddamålen gd Snokholmen holme    
Leddamåla hg Snokholmen holme    
Ledamålen gd Sommen sjö    
Leddamåla gd Sommen sjö    
Leddamålan gd Sommen sjö    
Liddamålen gd /Se Sommen sjö    
Leddamålen gd /Se Sommen sjö    
Leddamåla gd /Se Sommen sjö    
Leddamålen gd /Se Sommen sjö    
»lewamala», se Leddemåla gd Sommen sjö    
Lewamala, se Leddemåla gd Sommen sjö    
Liljeholmen el. Ringshult Saknas *Spångamossaberget berg    
Liljeholmen gd /Se *Spångmåsseberg berg?    
Liljeholmen eller Ringshult gd /Se Stebbarpa källa fornlämning    
Liljeholmen gd /Se Stebbarpa källa källa    
Linnekulla by Stebbarpviken vik    
Linnekulla by Stebbarpviken vik    
Linnekulla by Stenstugan terräng    
Linnekulla gd Stenstugan terräng    
Linnekulla by Stibbarpwijken, Se Stebbarpviken vik    
Linnekulla gd Stebbarpviken vik    
Linnekulla gd /Se Stocksmålen terräng    
Linnekulla, Norra o. Södra gd:ar /Se Stocksmålen ägomark    
Ljusnamålen torp Stollafors terräng    
Lövåsa by Storaklinten berg?    
Lövåsa by Store SkirSiön, Se Skärsjön, Stora sjö    
Lövåsa by Storäng ängsmark    
Lövåsa by Storäng betesmark?    
Lövåsa by Stutastenarna holme    
Lövåsa by Sundsmarken terräng    
Lövåsa gd /Se Sundsmarken skogsmark    
Lövåsa by /Se Svalön ö    
Mada rättaredöme Saknas Svalön ö    
Målen, se Ramsmålen gd Svalön ö    
Mårdstorp gd Svalön ö    
Mårdstorp gd *Svartviken vik    
Mårdstorp gd Swemudden, Se Svämudden udde    
Mårdstorp gd Svenbosjön sjö /Se    
Mårdstorp gd /Se Svensbosjön sjö    
Mårdstorp gd /Se Svensbosjön sjö    
Mårdstorp gd /Se Svämudden udde    
Mårtenstorp, se Mårdstorp gd Svämudden ägomark    
Mockebo gd /Se Svämudden udde /Se    
Nyhemmet f.d. torp Sågstugan ägomark    
Näs hg Söderlund ägomark    
Näs hg Tallbacken terräng    
Näs gd Tallbacken skogsmark    
?Näs hg ?Tegelön ö    
Näs hg Tegelön ö    
Näs hg Tisslekällan terräng    
Näs hg Tisslekällan källa?    
Näs hg Token sjö /Se    
Näs hg Torkeloosudden, Se Älgudden udde    
Näs hg Torkelsön ö    
Näs hg Torkelsön ö    
Näs hg Torkelsön ö    
Näs hg Torpasjön del av Sommen    
Näs gd /Se Torpet ägomark    
Näs gd /Se ?Torpön ö    
Pilekrog Saknas Torpö ö    
Ramfall gdar Torpön ö    
Ramfall gd /Se Torpön ö    
Ramfall gd /Se Torpön ö    
Ramfall poststation /Se Torpön ö    
Ramsmåla gd Torpön ö    
Ramsmåla gd Torpön ö    
Ramsmålen gd Torpön skogsmark    
Ramsmålen gd Torpön ö /Se    
Ramsmålen gd Tranbergagöl, se Rickarpagöl göl    
Ramsmålen gd Trojviken vik    
Ramsmålen gd Trollön ö    
Ramsmåla gd /Se Trollön ö    
Ramsmålen gd /Se Tyrsundet sund    
Rickarp torp Tyrsundet sund    
Ringshult (numera Liljeholmen) hg Tyrsundet del av Sommen    
Ringshult, se Liljeholmen gd /Se Tyrsundet sund /Se    
Ringshult, nu Liljeholmen Saknas *Uddebosten gränssten    
Ringshult = Liljeholmen gd /Se ?Ulvareholmen, Lilla holme    
Rosebo gd Ulvareholmen, Lilla holme    
Rosebo gd Ulvareholmen, Lilla holme    
Rosebo gd /Se Ulvareholmen, Stora holme    
?Rås gård Ulvareholmen, Stora holme    
Rås gd Vakten ägomark    
Rås gd Vakten ägomark    
Rås gd Varvet terräng    
Rås gd Ålleberget berg    
Rås gd *Ählebro bro?    
Rås gd Älgsundet sund    
Rås gd /Se Älgudden udde    
Rödje gård Älgudden udde    
Rödje gård Älmten sjö /Se    
Rödja gd /Se Älmten sjö /Se    
?Rökhemmet t. numera nedlagt Ä(l)mten sjö /Se    
*Rörikshem Saknas Ängbogölen tjärn    
Rörsberga by Ängbogölen sjö    
Rörsberga by Ängbogölen göl    
Rörsberga by Ängbogölen göl    
Rörsberga by Ängbogölen göl    
Rörsberga by Ängbogölen göl    
Rörsberga gd /Se Ängegiöl, Se Ängbogölen sjö    
Salvarp gd Ängen ängsmark    
Salvarp by Ängen ägomark    
Salvarp gd *Ökna bro bro    
Salvarp gd *Öknebro bro?    
Salvarp gd /Se Örsboviken vik    
*Sindedalen gd Örsboviken vik    
Sjundemåla by Örsboviken vik    
Sjundemåla by      
Sjundemåla by      
Sjundemåla by      
Sjundemåla by /Se      
Sjundemåla gd /Se      
Sjundemåla gd /Se      
Sjundamålen by /Se      
?Slogebo by      
Slogebo by?      
Slogebo by      
Slogebo by      
Slogebo by      
Slogebo by      
Slogebo gd /Se      
Smedstorp by      
Smedstorp by      
?Smedstorp by      
Smedstorp by      
Smedstorp by      
Smedstorp gd      
Smedstorp by      
Smedstorp by      
Smedstorp Saknas /Se      
Smedstorp gd /Se      
Soleboda, se Slogebo by      
Stebbarp gd      
Stebbarp gd /Se      
*Stocksmålen försv. torp /Se      
Stuksmåla Saknas /Se      
*Stocksmålen f.d. gård /Se      
Stuksmåla Saknas /Se      
Sunnanå gd      
Sunnanå gd      
Sunnanå g      
Sunnanå gd /Se      
Svenshem f.d. torp?      
Torpa kyrkoherdeboställe      
Torpa gd, numera kyrkoherdebost.      
Torpa gd o. sn /Se      
Torpa poststation /Se      
?Torsmålen t      
Tranberga by      
Tranberga by      
Tranberga by      
Tranberga by      
Tranberga by      
?Tranberga by      
Tranberga hg      
Tranberga hg      
Tranberga hg      
Tranberga gd /Se      
Tranberga gd /Se      
Tranberga fjärding Saknas      
Tyrstugan soldattorp /Se      
*Älgaklint ödetorp      
Äng gd      
Äng gd      
Äng gd      
Äng gård      
Äng gd      
Äng gård      
Äng by      
Äng by      
Äng by      
Äng gd      
Äng gd      
Äng gd /Se      
?Ärnäs gd /Se      
Överkulla gd /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.