ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kisa socken : Kinda härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 545 Naturnamn : 781 Bebyggelsenamn : 1328 Naturnamn : 1437
Kisa sn Alnäset näs Kisa sn sn Aftonvardseken ek
Kisa sn Andersberg berg Nummerförteckning förteckning Alnäset näs
Kisa sn Andersbo terräng Nummerförteckning förteckning Andflogen äng
Kisa sn Anderstorp ägomark Nummerförteckning förteckning Ankflogen kärr
Kisa sn Ankflogen kärr /Se Nummerförteckning förteckning Appelberget berg
Kisa sn Appelberget berg Nummerförteckning förteckning Askenboberget berg
Kisa sn Arnebo triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Avundshålan äng
Kisa sn Atskabben ägomark Nummerförteckning förteckning Axelgärdet åker
Kisa sn Baggemålagärdet ägomark Nummerförteckning förteckning Backhagen hage
Kisa sn Basteberg berg Nummerförteckning förteckning Badstugegölen göl
Kisa sn Bastukoven åker /Se Nummerförteckning förteckning Badstugukätten åker
Kisa sn Bergdalen ägomark? Nummerförteckning förteckning Baggelyckan åker
Kisa sn Bergö ö Nummerförteckning förteckning Baggemålagärdet åker
Kisa sn Bergön ö Nummerförteckning förteckning Ballsekärr (+) kärr
Kisa sn Billingsgölarna (Stora o. Lilla Billingsgölen) gölar /Se Nummerförteckning förteckning Barklyckan (+) åker
Kisa sn Billingsgölen, Lilla göl Nummerförteckning förteckning Barnholms Skäl gränssten
Kisa sn Lilla o. Stora Billingsgölen (Billingsgölarna) gölar /Se Nummerförteckning förteckning Bastberget berg
Kisa sn Billingsgölen, Stora göl Nummerförteckning förteckning Bastgärdet åker
Kisa sn Stora o. Lilla Billingsgölen (Billingsgölarna) gölar /Se Nummerförteckning förteckning Bastgölen göl
Kisa sn Bingesån el. Julpan å /Se Nummerförteckning förteckning Bastgölen göl
Kisa sn Birgersbo terräng Nummerförteckning förteckning Bastgölen göl
Kisa sn Biskopshumpen utjord /Se Nummerförteckning förteckning Bastlyckan åker
Kisa sn Bjurkärret (+) kärr /Se Nummerförteckning förteckning Basttomten område
Kisa sn Bjursveden, (+) åker /Se Nummerförteckning förteckning Basttomten hårdvall
Kisa sn Björkhult ägomark Nummerförteckning förteckning Basttomten äng
Kisa sn Björksnässjön, Stora sjö Nummerförteckning förteckning Bastukoven åker
Kisa sn Björndal utjord o. gd /Se Nummerförteckning förteckning Bastukätten åker
Kisa sn Björngölen göl Nummerförteckning förteckning Bastulinden äng
Kisa sn Björngölen göl /Se Nummerförteckning förteckning Bastängen (+) äng
Kisa sn Björngölen, Lilla göl Nummerförteckning förteckning Beatesved (+) sved
Kisa sn Björngölen göl /Se Nummerförteckning förteckning Bergens bränner svedjestycke
Kisa sn Björngölen, Stora göl Nummerförteckning förteckning Bergsveden (+) äng
Kisa sn Björngölen göl /Se Nummerförteckning förteckning Bergö ö
Kisa sn Björnklefsmoen (+) äng /Se Nummerförteckning förteckning Betestäppan hage
Kisa sn Blankagölen göl Nummerförteckning förteckning Billingsgölarna (St. o La) gölar
Kisa socken Blankagölen el. Busgölen göl /Se Nummerförteckning förteckning Billingsgölen, Lilla göl
Kisa sn Blågölen göl Nummerförteckning förteckning Billingsgölen, Stora göl
Kisa sn Blågölen göl Nummerförteckning förteckning Bingesån åliknande, smal del av sjö
Kisa socken Blågölen göl /Se Nummerförteckning förteckning Birgebrokärren kärr
Kisa sn Blågölen göl /Se Nummerförteckning förteckning Biskopshumpen eller Bjärkerydsberg äng
Kisa sn Blåshallskullen terräng Nummerförteckning förteckning Biskopshumpen eller Björkerydsberg äng
Kisa sn Bockön, Lilla ö Nummerförteckning förteckning Bjurkärret (+) kärr
Kisa sn Bockön, Stora ö Nummerförteckning förteckning Bjursveden (+) åker
Kisa sn Bockön, Stora ö Nummerförteckning förteckning Bjärkerydsberg utj
Kisa sn Borgarberget berg /Se Nummerförteckning förteckning Björksnässjön, Stora sjö
Kisa sn Borgen terräng Nummerförteckning förteckning Björndal utjord
Kisa sn Boxhultagölen göl Nummerförteckning förteckning Björngölen göl
Kisa sn Breddarpsgölen göl Nummerförteckning förteckning Björngölen göl
Kisa sn Bredgölen göl Nummerförteckning förteckning Björngölen göl
Kisa sn Bringesån å Nummerförteckning förteckning Björngölen, Lilla göl
Kisa sn Bringesån (= Bingesån el. Julpan) å /Se Nummerförteckning förteckning Björngölen, Lilla göl
Kisa sn Brockberget berg /Se Nummerförteckning förteckning Björngölen (St) göl
Kisa sn Bromhult triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Björngölen, Stora göl
Kisa sn Bromhult triangelpunkt /Se Nummerförteckning förteckning Björnklevsmon äng
Kisa sn Brudberget berg /Se Nummerförteckning förteckning Blankagölen göl
Kisa sn Brudkällan källa /Se Nummerförteckning förteckning Blankagölen göl
Kisa sn Brunnsstugan ägomark Nummerförteckning förteckning Blankberget berg
Kisa sn Bråten ägomark Nummerförteckning förteckning Blankbergsgölen göl
Kisa sn Bråten åker /Se Nummerförteckning förteckning Blankbergskullen berg
Kisa sn Bråten sjö /Se Nummerförteckning förteckning Blankebergskulle berg
Kisa sn Bråten el. Bröten sjö /Se Nummerförteckning förteckning Blåberget berg
Kisa socken /Se Bråttom triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Blågölen göl
Kisa sn /Se Brännorna skogsmark /Se Nummerförteckning förteckning Blågölen göl
Kisa sn /Se Bröten sjö Nummerförteckning förteckning Blågölen göl
Kisa sn /Se Bröten sjö Nummerförteckning förteckning Blågölen göl
Kisa sn /Se Bröten el. Bråten sjö /Se Nummerförteckning förteckning Blåsarebacken vägbacke
Kisa sn Brötfällorna hage /Se Nummerförteckning förteckning Blåshallskullen berg
Kisa sn /Se Brötmaden utjord /Se Nummerförteckning förteckning Blåsten (+) skälsten
Kisa sn /Se Brötstugan terräng Kisa sn Blåsudden udde
Kisa sn /Se Busgölen el. Blankagölen göl /Se Kisa sn Blåviken vik
Kisa sn /Se Buskegrund ö Kisa sn Blåviksskälet gränssten
Kisa sn /Se Bygget terräng Kisa sn Bläckkärret kärr
Kisa sn /Se *Bäckesten gränsmärke Anm. t. Nummerförklar. Saknas Bockefallslyckan åker
Amnebo lht /Se Bäckhult, Lilla terräng Kisa socken Bockhagen hage
Amnebo lht /Se Bältareängen äng /Se Kisa socken Bocköarna öar
-arp (torp, orp) ortnamnselement /Se Börsleängen ägomark Kisa sn Bockön, Lilla ö
Atskabben torp /Se Börsleängen äng /Se Kisa stackare inbyggarbeteckning Bockön, Stora ö
Bastuberg torp /Se Börsleängen äng /Se Adolfskog avs lht Bodås lyckorna åkrar
?Bjärkeryd by Böten sjö Alhamra lht Bollkinneberg el. Korpbergen berg
Bjärkeryd by Bövelsmon hage /Se Almorp hårdvall Bollkärret kärr
Bjärkeryd by /Se Dalstugan ägomark Almå lht Bondehagen (+) hage
Bjärkeryd gd /Se Dammen ägomark Alphyddan lht Borgarberget el. Borgberget berg
Bjärkeryd by /Se Dammkärret kärr Alvik t Borgarberget el. Borgberget berg
Bjärkeryd by /Se Danket (el. Dankmossen) mosse /Se Amnabo avs t Borgarberget berg
Bjärkeryd by /Se Dankmossen (el. Danket) mosse /Se Amnebo lht Borgarberget berg
Bjärkeryd by /Se Dansarefloen äng /Se Amnebo t Borgarberget berg
Bjärkerydstorp torp /Se Dansareflogen äng /Se Andersberg t Borgar gärdet (+) åker
Björkelid gd /Se Dansbo terräng Andersbo (torp) Borgen berg
Björkeryd by /Se Djäknegranen gran(?) /Se Andersbo öde t Boxhultegölen göl
Björkeryd, se Bjärkeryd by Domareeken ek Andersstugan t Breddorpgölen göl
Björkhult ödetorp /Se Domareeken ek /Se Anderstorp (torp) Bredgölen göl
Björksnäs gd Drängpinan åkrar /Se Anderstorp öde t Bredgölen göl
Björksnäs lht Drögen sjö Andersstugan (j-torp) Bringesån del sv sjö
Björksnäs gd Drögen sjö Anebo t Bringesån del av sjö
Björksnäs hg Drögen sjö Anebo gd Brockaberget berg
Björksnäs hg Drögen sjö Appeldalen hmd Brockberget berg
Björksnäs gd /Se Drögen sjö Appeldalen hemmansdel Brokärret kärr
Björksnäs gd /Se Drögen sjö Appeldalen t Bromaden dyjord
?Björndal gd Drögen sjö /Se Appelkullen hmd Bromaden äng
?Björndal gd Dunggölen (num. Gäddgölen) göl /Se Appelkullen hemmansdel Bromhultsgölen göl
Björndal gd *Duvesten gränsmärke Appelkullen t Brostuguängen (+) äng
Björndal gd *Duvesten gränsmärke Arnebo hemmandel Brottomsängen äng
Björndal gd *Duvesten gränsmärke Arnebo gd Brudberget berg
Björndal gd Ekeberg berg Aspelunda lht Brudkällan källa
Björndal gd Ekeberg berg Aspelunda bs Brudkällebacken backe
Björndal gd Ekelund terräng Aspenäs öde t Brudkällebacken vägbacke
Björndal Saknas Ekgölen göl Atskabben hemmandel Bråten äng
Björndal gd Eksberg berg Atskabben t Bråten sjö
Björndal gd Eksjön, Nedre sjö Atskabben t Bråten sjö
?Björndal gd Eksjön, Övre sjö Back(a) ortnamnselement Bråten åker
Björndal gd /Se Eksjön, Övre och Nedre sjöar /Se Backen öde t Bråtfjällsmarken (+) terräng
Björnstugan gd /Se Ekäng terräng Backstugan stuga Bråthålet äng
Björnstugan gd /Se Ekäng, Gamla ägomark Barklyckan utj Bråthålorna ängsvall
Björnstugan ödetorp /Se Ekäng, Nya ägomark Barklyckan gd Brändehallen backkrön
Björnudden ödetorp /Se Ekängsgölen göl Basteberg t Brännbergskullarna äng
Blockstugan torp /Se Elins kätte starräng /Se Bastuberg (torp) Brännebäcklyckorna (+) åker
Bläcksvederna torp /Se *Ennesbo vad vadställe Bastuberg t Brännerna skogsmark
Bläcksvederna torp /Se *Ennesbovad vadställe -berg(a) efterled Bröten sjö
Bodås (el. Boås) gd /Se Ennesbovad vadställe /Se Bergdalen lht Bröten äng
Bollkind by *Ennesbrovad vadställe Bergdalen (torp) Bröten sjö
Bollkind gd /Se Enstebrowad vadställe Bergdalen öde t Brötfällorna hage
Bollkind gd /Se Fagersjö sjö Berget t Bröthålet äng
Bollkind gd /Se Fallstugan ägomark Bergsbo (j-torp) Brötmaden avs. utjord
Bromhult gd /Se Farfars nyland åker /Se Bergsbo öde t Busgölen göl
Bromhult gd /Se Farstad, Gamla terräng Bergslund lht Buskegrund grund
Bromhult gd /Se Femtio år terräng Bergstugan öde bs Buskegrund ö
Bromtorpet, annat namn på Hagstugan Saknas /Se Filten sjö Bergstugan öde bs Busudden udde
Boxhult avst. gd /Se Filten sjö Berkhult öde t Byberget berg
Boås (el. Bodås) gd /Se Filten sjö /Se Betesda lht Bångs båtställe strandparti
Breddarp gd /Se Filten sjö /Se Birgersbo öde t Bårarberget (+) berg
Brevstugan torp /Se Fladbergen berg Bjärkelid lht Båsksåket kärr
Bringstorp (el. Ingestad) gd /Se Fladorna odlad mosse /Se Bjärkeryd by Bäckhult, Lilla ägomark, f.d. torp
Bringstorp öde gd /Se Fladran åker /Se Bjärkeryd by Bäcksängen (+) äng
bråte (bröte, bröt) ortnamnselement /Se Fladran åker /Se Bjärkeryd bebyggelse Bältareängen (+) äng
Bråttom lht /Se Flaskberget berg Bjärkeryd eller Måssebo utjord Bödelsmon hage
Brännstugan ödetorp /Se Flaskeberget berg Södergård gårdar i Bjärkeryd Börjeskärr kärr
Busan torp /Se Flaskeberget berg Norrgård gårdar i Bjärkeryd Börselkärret (+) kärr
-bygget ortnamnselement /Se Flogen vattensamling /Se Bjärkeryd utjord bebyggd utjord Börselkärrsfällorna (+) äng
Bygget ödetorp /Se Flolyckan ägomark Bjerkeryd eller Mossebo obebygd utj Börselängen äng
Bäckefall gd /Se Folkingssåket äng /Se Björkdala lht Börselkärret kärr
Dammin torp /Se Forshult terräng? Björke avst lht Börsleängen äng
Dansbo torp /Se Frulid terräng Björkelund lht Bövelsmon hage
ed ortnamnselement /Se Fruliden backe(?) /Se Björkelund gård Dackestenarna stenar
Ekliderna gd /Se Frövikekärret(+) kärr /Se Björkelund öde t Dalkarlskärret (+) kärr
Eksfall by Fröåsa triangelpunkt Björkhult öde t Dalskogen skog
?Ennesbo by Fröåsa berg /Se Björkhult lht Dammen åker
Ennesbo gd /Se Fulsbo åker /Se Björkhult (torp) Damm Kärret kärräng
Ennesbo gd /Se Fylsiön sjö Björkliden lht Dammkärret kärr
Ennesbotorp gdr /Se Fägården äng /Se Björkorp hårdvall Dammkärret (+) kärr
Ennesbovad Saknas /Se Färgkärret äng /Se Björksjölund öde t Dammkärret kärr
Ennesbotorp torp /Se Föllingen sjö Björksnäs gård Danket mossmark
Fagerhult by fälla naturnamnselement /Se Björksnäs säteri Danket mosse
Fagerhult gd /Se Föllingen sjö Björksnäs gd Dankmossen mosse
-fall (-fälla) ortnamnselement /Se Fölingen, Nedre sjö Björksnäs gd Dansarefloen äng
Farsbo gd /Se Föllingen sjö Björkvik Saknas Delveden skogsbevuxen mosse
Fibrotorpet förr torp /Se Föllingen, Nedre sjö Björndal gård Delvedensfällan skogsmark
Fibrotorpet f.d. torp /Se Föllingen, Nedre sjö /Se Björndal gård Delvedensängen äng
Filinxede hg Fölingen, Nedre sjö Björndal gd Djupdalen dal, äng
Fimon lht /Se Fölingen, Nedre sjö Björndal utjord Djupedalen (+) dal
Fimon lht /Se Fölingen, Övre sjö Björnkullen torp Djupedalsängen (+) äng
Folkinge by /Se Föllingen, Övre sjö /Se Björnkullen t Djursteget klyfta
Folkinge gd /Se Fölingen, Övre sjö Björnstugan el. Björkelund öde t Djäknegranen gran
Folkinge by /Se Fölingen, Övre sjö Björnstugan el. Björkelund öde t Djäknegranen gran
Folkinge gd /Se Föllingen, Nedre o. Övre sjöar Björnudden öde t Djäknegranen gran
Folkinge by /Se Fölingen, Nedre o. Övre sjöar Blockas lht Djäknegranen gran
Forså bruk Föllingen, Nedre o. Övre sjöar /Se Blockstugan lht Djäknegransgärdet åker
Forså (el. Pilekrog) lht /Se Föllingen sjö /Se Blockstugan lht Djäknegransliden backe
Friggestorp lht Fölingen el. Föllingen sjö /Se Blockstugan lht Djäknegransliderna backar
Friggestorp gd Föllingen el. Fölingen sjö /Se Blomsberg avs. lht Domareken ek
Friggestorp gd Föllingsö bro? bro Blåst hemmandel Drögen sjö
Friggestorp gd Förbärgselängen äng /Se Blåst öde t Drögen sjö
Friggestorp gd Gagnlösan lycka /Se Blåst öde t Drögskärret kärr
Friggestorp gd Galgsveden(+) äng /Se Blåsten t Dunggölen göl
Friggestorp gård Garpelider backar Bläcksvederna j-torp Edbäcken (+) kärrområde
Friggestorp gård Garpelider backar /Se Bläcksvederna avst. t Edbäcksängen kärräng
Friggestorp gård Garpmossen ägomark Bockstugan öde t Ekebergsängen kärr
Friggestorp hg Garpmossen åker, mosse /Se Bodås utjord Ekelund ägomark, f.d. torp
Friggestorp hg Gastberget berg /Se Bollkind by Ekflodslyckan (+) åker
Friggestorp gd /Se Gertrudberget berg Bollkind gård Ekgölen göl
Friggestorp gd /Se Gertrudberget berg /Se Bollkind gd Eksjön sjö
Friggestorp gd /Se Getkålsbäcken bäck /Se Bollkind gd Eksjön, Nedre sjö
Friggestorp (nu Örneström) by /Se Giftareberget berg /Se Bolskind, se Bollkind gd Eksjön, Övre sjö
Friggestorp (nu Örneström) by /Se Gigeln sjö /Se -borg efterled Ekängsgölen göl
Froghult by Gigeln, Stora sjö Borgen öde bs Elins Kätte starräng
Froghult by Gigeln, Stora sjö /Se Borggård lht Enbärskäringestycket äng
Froghult gdr /Se Gigeln St:a sjö /Se Botorp lht Ennesbo-vad vadställe
Froghult by Gladudden udde /Se Boxhult gård Ennesbovad vadställe
Fryggestorp hg Glimmingen sjö Boxhult bebyggelse Eriksbergsviken vik
Frögistorp, se Friggestorp gd Glimmingen sjö Boxhult avst gd Erkänghagen (+) hårdvall
Fröåsa by Glimmingen sjö Boås bebygd utj. Erlands udde udde
Fröåsa by /Se Glimmingen göl Boås utj. Fagerkulla utjord
Fröåsa gd /Se Glimmingen sjö /Se Breddarp by Fagersjöbank terrängparti?
Fröåsa by /Se Glimmingen sjö /Se Breddarp by Fagersjömaden (+) äng
Fröåsa by, gästgivaregd /Se Glimmingen el. Glömmingen sjö /Se Breddarp gård Fagersjön sjö
Fubbetorp gd /Se Glömmingen el. Glimmingen sjö /Se Breddarp gd Fagersjön sjö
Fylingsedhe, se Föllingsö hg Glömmingskärret kärr /Se Brevstugan torp Farfars nyland åker
-fälla (-fall) ortnamnselement /Se Glömmingsviken vik Brevstugan t Farsveden (+) svedjestycke
Fällorna ödetorp /Se Gnultan äng /Se Bringstorp bebygd utj Femtioår kulle
Föllingsö hg Go(d)kulle kulle /Se Bringstorp öde gd Fesbackeskälet (+) gränssten
Föllingsö hg Granstorpegölen göl Bringstorp öde gd Feshultkärret kärr
Föllingsö hg Grindsbo f.d. torp? Brokulla gd Fiasgärdet åker invid gården
Föllingsö hg Groptögarna markomr. /Se Brokullen lht Filten sjö
Föllingsö hg Grundet holme Brokullen gd Filten sjö
Föllingsö hg Grytberget berg Brokärret öde bs Filten sjö
Föllingsö hg Grythult terräng Bromhult by Filtsjökärret (+) mosse
Föllingsö hg Gråtareflottan åker /Se Bromhult gård Fiskeklipporna berg
Föllingsö hg Gröndal ägomark Bromhult gd Fittö ö
Föllingsö lht Gröndal terräng Bromtorpet, annan benämning på Hagstugan Saknas Flabergen berg
Föllingsö hg Grönede vadställe /Se Brostorp torp Fladbergen berg
Föllingsö by Grö-nin-gen, Lacq. sjö Brostorp lht Fladermaden äng
Föllingsö hgd Grönlund terräng Brostugan torp Fladerna äng
Föllingsö hg Grönstugan ägomark Brostugan lht Fladerna äng
Föllingsö hgd Grönsvedsgölen göl Brostugan lht Fladerbergen, Flabergen berg
Föllingsö by Gubbkullen terräng Brostugan lht Fladorna odlad mosse
Föllingsö by Gubbmossen mosse Brostugan bs Fladran kärr
Föllingsö by Gula mossen mosse Brotegen bs Fladran åker
Föllingsö hg Gula mossen mosse Brunsberg j-torp Flaskeberget berg
Föllingsö hgd /Se Gummetorpasjön sjö Brunnsberg öde t Flaten, Stora åker
Föllingsö herrgd Gäddgölen göl Brunnsberg öde t Flaten (+) åker
Föllingsö gd /Se Gäddgölen göl Brunnsgården gd Flaten åker
Föllingsö hgd /Se Gäddgölen (f. Dunggölen) göl /Se Brunnsstugan avs. t (nu öde) Flaten, Stora åker
Föllingsö hgd /Se Gölen göl Bråttom ort Floen äng
Gisslehult gd /Se Gölkullegölen göl Bråttom lht Flogarna åker strax V gården
Grindstugan torp /Se Gölmossen ägomark Brännstugan (torp) Flogedalen åker å. Näs
Grythult torp /Se Hagalund terräng Brännstugan öde t Flogefällorna (+) åker
Grässvederna torp /Se Hagalundsgölen göl Brötmaden del av utj Flogen vattensamling
Grönede by Hagberget berg Brötstugan del av utj Flogen äng vid Krabbstugan
Grönede by Hagenhögängen äng Brötstugan öde t Flogsveden åker
Grönede by Hagsättra ägomark Busa öde t Flolyckan åker
Grönede by Hagtvetslyckan åker(?) /Se Bussågen såg Folkingssåket äng
Grönede by Halgsjön el. Halvsjön sjö /Se Busudden öde t Forsbergslyckan (+) åker
Grönede gd /Se Halsen ägomark Bygget lht Friarebrokärret äng
Grönede gd /Se Halvsjön sjö Bygget (lht) Fridensborg terräng
Gummetorp gd Halvsjön el. Halgsjön sjö /Se Bygget öde t Frulid backe
Gummetorp gd /Se Hammarsbacken, (+) uppodlad backe /Se Bygget t Fruliden vägbacke vid Ramshult å Ramshult
Gäddefall gd /Se Hammelshult löväng /Se Bygget öde t Frövikekärret (+) kärr
Gölingstorp by /Se Hammarshult äng /Se Byggningen t Fåfängan (+) hage
Gölingstorp gd /Se Hammelshult äng /Se Bäck gård Fåfängshagen (+) hage
Hagsätra ödetorp /Se Hamptomten åker /Se Bäck el. Kulla-Bäck bebyggelse Fågelmossen (+) mosse
*Haldens bole Saknas *Harekullevisare gränsmärke Bäck gd Fållen (+) äng
*Haldens bole Saknas /Se *Harekullevisare gränsmärke Bäck gd Fårskogen (+) skogsparti
*(de) haldens bole Saknas /Se Hargen (ä. namn f. Hargsjön) sjö /Se Bäck öde t Fårudden udde
»Haldens bol» försvunnet namn på gd(?) /Se Hargsjön sjö Bäckfall lht Fägården äng
Harg herrgd Hargsjön sjö Bäckfall lht Fähusgärdet åker nära gården
?Harg hg Hargsjön sjö /Se Bäckfall gd Fähuslyckan (+) åker
?Harg hg Hargsjön sjö Bäckhult bebyggelse Färgakärret (+) kärr
Harg hg Hargsjön sjö /Se Bäckhult gd Färgbroviken (+) vik
Harg gd Hargsjön sjö /Se Bäckhult, Lilla öde t Färghålan (+) äng
Harg hg Hargsjön (ä. Hargen) sjö /Se Bäckhult, Stora gd Färgkärret äng
Harg hg Harudden ägomark Bäckshult gård Fölingen, Nedre sjö
Harg hgd Harön ö Bäckstugan (j-torp) Fölingen, Övre sjö
Harg hrgd? Hattesten sund Bäckstugan öde t Föllingen sjö
Harg hg Havrespjällen åker /Se Bäckstugan öde t Fölingen, övre och nedre F. sjöar
Harg gd Helvetekärr kärr /Se Bäckstugan öde t Fölingen, Övre del av Föllingen
Harg hg Hemflaten åker /Se Bältareängen obebygd äng Förbärgselängen(+) äng
Harg hgd Hemgölen göl Charlottendal avs lht Förlorade kärret kärr
Harg by Hemgölen göl -dala efterled vanlig i lht.-namn Gagnlösan åker
Harg herrgd Hemgölen gölar /Se Dalen hemmandel Galgbacken jordhög
Harg gd Hemsiön sjö Dalen gd Galgsveden äng
Harg hg Hillebolyckan f.d. åker /Se Dalskogen öde t Galgtegen, (+) åker
Harg hg Hittebo äng, f.d. gd /Se Dalstugan (j-torp) Gallstensängen äng
Harg hg Hjortamossen mosse /Se Dalstugan öde t Galtryggen(+) skälsten
Harg hg Hjortbökan natn /Se Dalstugan j-torp Galtstensängen äng
Harg gd /Se Hjortbökan (el. Hjortböksmossen) mosse /Se Dalstugan öde t Gammaläng vik
Harg hg /Se Hjortböksmossen (el. Hjortbökan) mosse /Se Damin t Gammalängen äng
Harg gd /Se Hjortgölen göl Dammstugan j-torp Gammalängviken vik
Harg gd /Se Hjortkullen terräng Dammstugan lht Garpelider backar
Harg by /Se Hjorts grav fornlämning Danbomsgården gd Garpelider vägbackar
Harg hgd /Se Hopkärret äng /Se Dansarestugan öde t Garpelider vägbackar
Harg hgd /Se Hopmossen åker /Se Dansbo (torp) Garpelidsmon ängsmark
Harg hgd /Se Hoptomten äng /Se Dansbo (torp) Garpmossen åker, mosse
Hasenberg torp /Se Horvan äng /Se Dansbo t Garvarens lycka åker
-hem efterled /Se Huerf ven Lac sjö Djurgården lht Gast-el. Bastberget berg
Herrefall torp /Se Hugölsmossen mosse Dänsarestugan öde t Gastberget berg
Herrehagen gd /Se Hultbotorpet terräng Ekdala lht Gatfällan(+) hage
*Hillebo f.d. gd /Se Humlehög ägomark Ekeberg lht Gatlyckan åker
Hitthem gd /Se Humlehögsäng äng Ekeberg (torp) Gatlyckorna(+) åker
Hitthem by Humpen åker /Se Ekeberg öde t Gegeln, St. sjö
Hjälmstugan ödetorp /Se *Hundestens visare gränsmärke Ekeberg öde t Gertrudberget berg
Holmen ödetorp /Se *Hundesten gränsmärke Ekelund (j-torp) Gertrudbergsängen äng
Holmen ödetorp /Se Hundsjön sjö /Se Ekelund öde t Getbäckshagen hage
Hult by Hundsjön sjö Ekestugan öde bs Gethögslyckan åker
Hult by Hundsjön el. Sundsjön(?) sjö /Se Ekliden gård Getkålsbäcken bäck
-hult ortnamnselement /Se Hustruberget berg /Se Ekliderna Saknas Getkålskärret äng
Hult by /Se Huven åker /Se Ekliderna avst. t Getlyckan åker
Hylta gd Hwarfwan Lacus sjö Eksberg lht Getryggen bergås
Hylta gd /Se Hylta bränder terräng Eksberg avs öde t Giffareberget berg
-hylta ortnamnselement /Se Hålmossen ägomark Ekshult torp Gigelhultsängen(+) kulle
Hägerrum lht /Se Hälsobrunnskällan källa /Se Ekshult öde t Gigeln, Lilla sjö
Hällerum lht /Se Hässlehylta triangelpunkt Ekstugan öde bs Gigeln, Stora sjö
Hällerum torp /Se Hästhagsberget berg Ekäng lht Gigeln, Stora sjö
Hässlehylta gd /Se Högdalen ägomark Ekäng torp Gissmekärret kärr
Högbo gd /Se Höglyckan ägomark Ekäng öde t Gissmon skogsmark
?Högtomta by Högsbo terräng Ekäng, Gamla öde t Glimmingen sjö
Högtomta gd /Se Ilkärret (+) kärr /Se Ekäng, Nya öde t Glimmingen sjö
Högtomta by /Se Iskärren ägomark Elba avst. lht Glymmingskärret kärrå
Högtomta by /Se Iskärren åker /Se Engsborg lht Glömmingskärret kärr
Hökhult by Ismon hage /Se Enkullen öde t Glömmingsviken vik
Hökhult by /Se Ismon ägomark Ennerstorp avs t Glaudden udde
-inge efterled /Se Ismon åker o. kulle /Se Ennesbo gd Gnultan(+) sank äng
Ingestad (el. Bringstorp) gd /Se Ivernäset näs Ennesbotorp t Grannek ek
Ivrenäs (el. Ivernäs) ödetorp /Se Julpan smal del av sjö /Se Ennesbotorp t Granstorpegärdet åker
Ivernäs (el. Ivrenäs) ödetorp /Se Julpan el. Bingesån å /Se Eremitaget, se Almå lht Grantorpsgölen göl
Ivrenäs beb.namn(?) /Se Julpan äng /Se Eriksberg öde t Granstorpegölen göl
Karleby hg Julpan äng /Se Eriksborg lht Granstugekoven åker
Karleby hg Jungfrubergen berg Erikslund (torp) Grinddalen äng
Karleby hg Juskesund mosse /Se Erikslund öde t Grindsbolyckan åker
Karleby hgd /Se Jordpäronlinden åker /Se Erikslund öde t Grodflogen äng
Karleby hgd /Se Jämkan äng /Se Fagerhult by Groptögerna markområde
Karleby herrgård /Se Kalmareklint backe /Se Fagerhult by Groptögerna utskog
Karleby gd /Se Kalvsvederna terräng Fagerhult gård Groptögesåket utskog
Karleby gd /Se Karins kärr ägomark Fagerhult gd Groptöjssåket utskog
Kisa kyrkby Karlsholm terräng Fagerkulla bebygd utj. Grundet ö
Kisa by o. sn Karlsholmsgölen göl Fagerkulla utjord Grustaget grustag
Kisa m:e /Se Katthålssjön sjö Falerum (torp) Grytberget berg
*Kisa krogen Saknas Kattö ö Falerum gästgivaregård Grytdjupet parti av Övre Föllingen
Kisa kyrka k:a Kavelbromossen sank mosse /Se Falklyckan bebygd utj. Grytgärdet åker
Kisa kyrka kyrka /Se Kedjeö ö Falklyckan äng, t *Grytshögarna stenbackar
*Kisa saltpetersbruk Saknas Kedjeö ö Fallstugan (j-torp) Grytsvedskullen kulle
Kjusebo by /Se *Kettobek bäck Fallstugan t Gråtareflotta åker
Kjusebo gd /Se *Kettobek fsv. bäck /Se Farsbo bebygd utj *Grässveden äng
Kjusebo gd /Se Kettobek, nuv. Lillån? å /Se Farsbo utjord Grävlyckan äng
Klacken gd /Se Kidbergen berg /Se Farstad lht Grävstensdalen dal, äng
Kleva (el. Klevstugan) ödetorp /Se Kiddeön (+) ö /Se Farstad lht Gröna hålan vattensamling
Klefsfall gd /Se Kisasjön sjö Farstad, Gamla öde t Gröndögärdet åker
Klevsfall gd /Se Kisasjön sjö Fibrotorpet öde t Grönebo Rompekärr kärr
Klevstugan (el. Kleva) ödetorp /Se Kisasjön sjö /Se Fimon torp Grönedegärdet åker
Knoppetorp by Kisasjön sjö Fimon lht Grönlidgölen göl
Knoppetorp by /Se Kisaån å Finbron lht Grönsvedsgölen göl
Knoppetorp by /Se Kisaån å Folkinge gård Gubbeskälet skälsten
Korpklev by Kjusebosjön sjö Folkinge by Gubbkärret åker
Korpklev by Klackeberget berg Folkinge utj. Gubbmossen mosse
Korpklev gd /Se Klackekärret kärr Folkinge utj. Gubbnäset näs
Krabbstugan torp /Se Klacketorn triangelpunkt Folkinge gd Gubbtäppan äng
Kringslången lht /Se Klacketorn berg /Se Folkingstorpet öde stp Gubbviken vik
Kräpelbron lht /Se Klemmestorp f.d. utjord /Se Forshult (j-torp) Gubbängen ängskulle
Kulla gd /Se Klevebergen berg /Se Forshult öde t Gubbängslyckan (+) åker
Kullerstad ödetorp /Se Klinten äng /Se Forssaborg lht Gudmundtorpssjön sjö
Kullsätter lht /Se Klovstenarna (nu Klövestenar) holme /Se Forså lht, pappersbruk Gula gubben liten ö
Kvarntorp gård Klövestenar ö Forså (avs), pappersbruk Gula mossen mosse
?Kvarntorp gd Klövestenar (f. Klovstenarna) holme /Se Forså eller Pilkrog lht Gummantorp-sjön sjö
?Kvarntorp gd Knektbergen berg Forså eller Pilkrog lht Gummetorpasjön sjö
Kvarntorp gd Kobo terräng Frid- förl. i lht.-namn Gåshagen hage
Kvarntorp gd Kohagen terräng? Fridensborg öde bs Gäddefallegölen göl
Kvarntorp gd Kohagsmossen ägomark Fridhem lht Gäddgölen göl
Kvarntorp gd Kongsbergen berg Fridhem villa Gäddgölen göl
Kvarntorp gd Kongsgölen göl Fridhem lht Gäddgölen göl
Kvarntorp gd /Se Konventkällan källa /Se Fridstad öde t Gäddgölen göl
Kvarntorp gd /Se Korpberget berg Friggestorp gd Gärhudberget berg
Kärrsätter ödetorp /Se *Kottebofjärden fjärd Froghult by Gölen göl
Köleboda f.d. gd /Se Kotteboviken vik Froghult gd:r Gölgärdslinden äng
Kölefors by Kotteboviken vik Frohult gårdar Gölmossen mosse
Kölefors gdr Krabbstugan ägomark Östergård gård i Frohult Gölmossen mosse
Kölefors by Krabbstugan ägomark Västergård gård i Frohult Gölängen äng
Kölefors by Krampen sjö Fryggestorp gård Göteborgshagen hage
Kölefors by Krampen sjö /Se Fröåsa by Hagalundsgölen göl
Kölefors by med kvarn Krampstugan terräng Fröåsa gästgifvaregård Hagtvetslyckan lycka
Kölefors by /Se Krokrensspjällen åker /Se Fröåsa gd Hagängslyckan åker
Kölfors by /Se Kräpelbron öde soldattorp /Se Fubbetorp kvarn och såg Halgsjön sjö
Kölefors by /Se Kubbergsbackarna backar /Se Fubbetorp bebygd utj Halgsjön sjö
Kölefors´ kvarn Saknas Kungsberget berg /Se Fubbetorp utjord, gd Hallongsskäl gränsmärke
Kölmanstorp torp /Se Kungsstugan nu rivet lusthus /Se Fulsbo åker Hallonsvedsmossen mosse
Kölmanstorp gd /Se Kuvelinden åker /Se Furulund avst lht Hallsjöängen (+) äng
Laggarestugan ödetorp /Se Kuvelinden äng /Se Fågelhem öde bs Halvsjön sjö
Landsnäs torp /Se Kvarnfältslyckan ägomark Fällorna öde t Halvsjön sjö
Lidhem torp /Se Kvarngölen göl Föllingsö herrgård Hammarsbacken (+) backe
Linde hylta gd /Se Kvarngölen göl Föllingsö säteri Hammarshult äng
Lind(e) hylta gd /Se Kvarngölen göl Föllingsö säteri Hammelshult äng
Lindehylta gd /Se Kvarngölen göl Föllingsö gdar Hammelshult äng
Lindhult torp /Se Kvarnsjön sjö Gammelgården Saknas Hamnvägen förr benämning på landsväg
Långabråta by? Kvinneholme holme Gatan, se Granstorp lht Hamnvägen väg
?Långebråta gd Kvinneholme ö /Se Gatan, se Örsebo gd Hamplyckan åker
Långebråta gd /Se Kålingstorp obeb. utjord /Se Gatstugan (torp) Hamplyckan åker
Lugnet vanligt namn på lhtr /Se *Kållemåla källa källa Gatstugan öde t Hamplyckan åker
Lökebo ödetorp /Se Kållemåla sjön sjö Gegelnäset j-torp Hamptomten åker
Lövstad ödetorp /Se Kållemålasjön sjö Getbäcken torp Harbacken åker
Lövsätter lht /Se Kållemålasjön sjö Getbäcken t Hargsjön sjö
Lövåsa gd /Se Kållemålasjön sjö Gigelnäset avst. öde t Hargsjön sjö
Meldhreen, se Mjellerum by Kållemålasjön sjö Giglehult öde t Hargsjön sjö
Millingetorp by Kållemålasjön sjö Giglekullen öde t Harudden udde
?Millingetorp gd Kållemåla öö ö Giglestugan öde t Harön ö
Millingetorp by Kållemåla öö ö Gisslehult gård Harön ö
Millingstorp gd /Se Källeberg ägomark Gisslehult gård Hatte stenar stenöar
Millingtorp gd /Se Källemåhle hemsiö sjö Gisslehult gd Hatte stenar sten
Millingetorp gd /Se Källiderna terräng Gisslehult gd Havrespjellen åker
Millingetorp gd /Se Källstugan terräng Gluggbo, se Hagaborg o Tallegluttan lht Helsickekärr kärr
Misterfall by Käringkneken vägkrok /Se Grana, se Granstugan Saknas Heltekärr kärr
Misterfall gd:ar /Se Kärleksstigen stig /Se Granen, se Granstugan Saknas Helvetekärr kärr
Misterfall by /Se Kärrsätter terräng Grannasgården avs gd Helvetesberget berg
Misterfall by /Se Kätt(e)bron bro /Se Granngården gd Helveteshål kärr
Mjällarp (el. Mjällatorp) f.d. gd /Se Kölakärret kärr /Se Gransborg öde bs Helveteskärr kärr
Mjällarp (el. Mjällatorp) f.d. gd /Se Labbskutberget (+) berg /Se Grindsliden öde bs Helveteskärr kärr
Mjällatorp (el. Mjällarp) f.d. gd /Se Ladugårdsstugan ägomark Granstorp lht Helveteskärr kärr
Mjällatorp (el. Mjällarp) f.d. gd /Se Laggarna äng /Se Granstorp öde t Helveteskärret kärr
Mjellerum, se Mjällerum gd Landsnäs ägomark Granstugan lht Hemflaten åker
Mjällerum by Larskärret kärr Grindsbo torp Hemgärdet åker
Mjällerum gd Larssveden ägomark Grindsbo öde t Hemgölen göl
Mjällerum lht Larssvederna ägomark Grindstugan (torp) Hemgölen sjö
Mjellerum by Lassehålskällan källa /Se Grindstugan lht Hemgölen göl
Mjällerum by Lassehålssåket bäckravin /Se Grindstugan öde t Hemgölen göl
Mjällerum by Lassekärr betesmark Grunsberg öde t Hemgölen göl
Mjällerum gd Lasses hål mosse /Se Grusbacka avs lht Hemsjön sjö
Mjällerum by Lersjön sjö Grythult t Hemsjön sjö
Mjällerum gd Lerudden udde Grässvederna gd Hemängen äng
Mjällerum by Liden ägomark Grönbo t Hemängen äng
Mjällerum gd Lilla kärr ägomark Gröndal öde t Herrstugeängen äng
Mjellerum by /Se Lilla kärr ägomark Gröndal (j-torp) Hillebolyckan åker
Mjällerum gd /Se Lilla Wärfven sjö Gröndal öde lht Hjerpens måsse mosse
Mjällerum gd /Se Lillgigeln sjö Grönde gård Hjortamossen mosse
Mjöhult gd /Se Lillsjön sjö Grönebo j-torp Hjortböka (+) hårdvall
Mjölsefall hg Lillsjön sjö Grönebo t Hjortböksmossen mosse
Mjölsefall gd Lillsjön sjö Grönede by Hjortefällan(+) hage
Mjölsefall hg Lilltöveln sjö Grönede gd Hjortgölen göl
Mjölsefall hg Lillån å Grönhagen t Hjortgölen göl
Mjölsefall hgd /Se Lillån (el. Talusån) å /Se Grönhagen j-torp Hjortkullekärret kärräng
Mjölsefall gd /Se Lillån (=Kettobek) å /Se Grönhagen avst. t Hjortkällehålet(+) äng
Mjölsefall gd /Se Lillön ö Grönlid torp Hjortmoängen äng
Mjölsefall hgd /Se Lillön ö Grönlid t Hjortsgrav klippgrav
Mjölsjön sjö /Se Lillön ö Grönlund (j-torp) Hjälmängen äng
Mo ortnamnselement /Se Lillön ö Grönlund öde t Hjältens mosse mosse
?Måla by Lillören sjö Grönstugan öde lht Holmen betesmark
Måla by Linderyd terräng Grönsved j-torp Hopkärret äng
Måla by Lindhem terräng Grönsved t Hopkätten åker
Måla by Lindsbo terräng Gumhem j-torp Hopmossen mosse
Måla by Linfröviken vik Gumhem t Hopmossen åker
Måla by Ljusgölen göl Gummetorp gård Hopskogen(+) berg
?Måla by Ljusgölen göl Gummetorp gd Hoptomten äng
Måla gd /Se Lomgölen göl Gummentorp gård Horngölen göl
-måla ortnamnselement /Se Lomstenarna holmar Gusta lht Hornsbovägen väg
Mälsefalla, se Mjölsefall hg Lorthålsfällan(+) utskog m. äng /Se Gustavsvik öde lht Hornsbovägen väg
Nybygget ödetorp /Se Lugnet terräng Gäddefall by Horvan äng
»Nyckeletorp» f.d. gd /Se Lugnstugan ägomark Gäddefall gård Hugebo skogsmark(+) hage
Nyhem ödetorp /Se Lund terräng Gäddefall gd Hugölen göl
Näs gd /Se Lustigkulle terräng Gäddstugan j-torp Hugölsmossen vildmosse
-orp (arp, torp) ortnamnselement /Se Långsjön sjö Gäddstugan öde t Hultflaten åker
Ottesand torp /Se Långsjön sjö Gärstad lht Hultstycket åker
Pilekrog, Forså lht /Se Långviken vik Gärstad lht Hultängen åker
Pinnarp gd /Se Långängarna ängsmark Gästgivaregården gd Humpen kärrvall
Pinnarp gd /Se Länsmansbacken backe /Se Gölingstorp gård Humpen åker
Pinnarp gd /Se Lötdalen hage /Se Gölingstorp by Humpkällan källa
Pinnbrostugan jordetorp /Se Lövdalen ägomark Gölingstorp gård Humplyckan åker
Pinnemynta bebn. /Se Lövladuängen äng /Se Gölingstorp gård Humplyckan åker
Pinnemynte torp /Se Lövstad terräng Gölingstorp gd Humplyckan(+) åker
Ramshult gd Lövudden terräng Gölkullen torp Hundeberget(+) berg
Ramshult gd /Se mad naturnamnselement /Se Gölkullen avst. öde t Hundeberget berg
Ramshult gd /Se Malmboledet grindställe /Se Gölstugan lht Hundebergs Skälsten(+) gränsmärke
Risbygget ödetorp /Se Mansgölen göl Gölstugan öde torp Hundkärrskätten åker
rum ortnamnselement /Se Mansgölen göl /Se Gölstugan avs öde lht Hundsjön sjö
Ryd ortnamnselement /Se Marstrand åkrar /Se Gölstugan öde t Hundsjön sjö
Råmmeberg ödetorp /Se Miölen sjö Gölstugan lht Hundsjön sjö
Råstorp gd /Se Mjölsefallsjön, se Mjölsjön sjö /Se Haga lht. Hundsjön sjö
Råstorp by /Se Mjölsjön sjö Haga öde t Hundudden udde
Råsvik f.d. torp /Se Mjölsjön sjö /Se Haga avs lht Hundö ö
Rödingehult gd /Se Mjölsjön sjö -haga- ortn.-element Hurgölen göl
Rödsätter ödetorp /Se Mjölsjön sjö /Se Hagaborg avs lht Hurgölsmossen mosse
Sand ortnamnselement /Se Morfars ek ek Hagaborg avs lht Hurlsveden(+) äng
Sjöbo ödetorp /Se Mossedasken del av mosse /Se Hagalund lht. Hurlsvedsfällan(+) äng
Sjöhamra (Sjöhammar) lht /Se Mosshult ägomark Hagalund lht Hustruberget berg
Sjöhammar (Sjöhamra) lht /Se Mosshult terräng Hagalund lht Hustrubergskulle berg
Sjösätter ödetorp /Se Mostugan terräng Hagalund öde t Huvbackslyckan åker
Sjösätter ödetorp /Se Mostugegölen göl Hagberget (torp) Huven hårdvall
Skabb ortnamnselement /Se Muggemossen ägomark Hagberget öde t Hylta bränder skogsmark
Skeppstad tp /Se Muggkärret kärr(?) /Se Hagdalen öde grenadjärtorp Hyltaberg berg
Skripan öde backstuga /Se Munkliden backe /Se Hagen öde t Hylteberg berg
Skål ortnamnselement /Se Målkärret kärr /Se Hagenhög öde t Hylteån å
Skålkullen torp /Se Målmon markområde /Se Hagstugan (torp) Hålan åker
Skeppstad torp /Se Månskensberget berg /Se Hagstugan lht. Hålbergsängen kärräng
Skänninge gd /Se Mögöl göl Hagstugan f.d. stp Hålet äng
Skräddarhemmet hmd /Se Mögölen, Lilla göl Hagstugan t Hålmossen mosse
Skördefall gd /Se Mörkviken vik Hagstugan lht Håredagatan(+) åker
Skördefall gd /Se Natthagen hage /Se Hagstugan lht Hägerströms Storäng äng
Slång ortnamnselement /Se Natthagen hage /Se Hagstugan avs lht Hälldammskätten lycka
Spisebo hemman /Se Nerklacken ägomark Hagstugan öde t Hälldammskätten lycka
Stampen lht /Se Norrekärr kärr Hagsätter (torp) Hällingebergssveden (+) äng
»Starbäk» ödegård Norrstugelyckorna ägomark Hagsättra öde t Hängmossen mosse
Starbäcken torp /Se Nybröta äng /Se Hallegården avs, lht Häradsvägen väg
Stensätra ödetorp /Se Nybygget terräng Hallingsborg lht Hässledalen äng
Stockbäcken ödetorp /Se Nydal ägomark Halvsjöholm lht Hässlehagen hage
?Ström förr gd Nyhem ägomark Halvsjöstugan lht. Hästbäcken bäck?
?Ström förr gd Nyhägnen hage /Se Halvsjöstugan öde t Hästhagsberget berg
Ström gd /Se nyland naturnamnselement /Se Harg herrgård Hästrännan, (+) äng
Ström ortnamnselement /Se Nymossen ägomark Harg herrgård Hästrännsmoen, (+) äng
Strömmeberg ödetorp /Se Näbblyckan lycka /Se Harg säteri Högbergsfällorna äng
-stugan efterled /Se Nämndemansberget berg Harg Saknas Högbergssryggen äng
Sundsmåla ödetorp /Se Näset udde Harg säteri Högekulle berg
Sundsnäs by Odonmossen mosse /Se Harg säteri Högstensängen kärräng
Sundsnäs gd *Onsebro vad vadställe Harg gods Högtögen kärr
?Sundsnäs by Oppklacken (el. Töveln) sjö /Se Harudden lht Högtögsåket skog
Sundsnäs by Oren l. Örn sjö /Se Harudden bebyggelse Högtögsängen kärr
Sundsnäs by Orlången L. Örlången sjö /Se Harudden torp Hökmon skog
Sundsnäs gd Orn sjö /Se Hasenberg j-torp Hörnstugeängen utjord
Sundsnäs gd /Se Oxhagen terräng Hasenberg öde t Ilekätte lycka
*Sundsås gård Oxhagen terräng Haverdalen gd Ilkärret (+) kärr
Säldefall lht /Se Oxhagsberget berg Haverdalen hem.-del Ingebergshål åker
Säldefall torp /Se Perkels hål terräng Havredalen gd Intaget äng
-säter (-sätter, -sätra) ortnamnselement /Se Persbo terräng Hellingeberg, Lilla avst. gd Isbergen berg
Sätra gd /Se Pettersborg terräng Hellingeberg, Stora avst. lht Iskärren åker
-sätra (-säter, -sätter) ortnamnselement /Se Plommonkätten åker /Se Herrefall j-torp Ismon, (+) hage
-sätter (-sätra, -säter) ortnamnselement /Se Plätorna skogsparti /Se Herrefall t Ismon åker och kulle
Sönnerås ödetorp /Se Poströvareliden vägbacke /Se Herrehagen gård, nu t. Ismonsängen, (+) äng
Tomestorp gd Prästgölen göl Herrehagen gd Jegelen sjö
Tomestorp gd Prästgölen göl /Se Herrfång öde t Jordgölen göl
Tomestorp gd Pulslyckorna ägomark Herrhagen säteri Jordgölskärret äng
Tomestorp gd Pulslyckorna åker /Se Herrstuguängen obebygd äng Jordpäronkätten åker
Tomestorp gd Putten hagmark /Se Hethem, se Hitthem gd Jordpäronkätten åker
Tomestorp g quarnsiön sjö Hitthem gd Jordpäronlinden åker
Tomestorp gd Ralsudde udde Hitthem by Josafats dal, (+) äng
Tomestorp gd Ronneberg berg Hitthem jb. gård Jutpan del av sjö
Tomestorp gd /Se Rophallen stenhäll /Se Hitthem gd Julpan äng, sankt område
Tomestorp gd /Se Rosbo terräng Hjortkullen j-torp Jungfrubergen berg
Tommestorp gd /Se Roveplätorna äng, f.d. åker /Se Hjortkullen öde lht Jungfrueken ek
-torp (orp, arp) ortnamnselement /Se Rudgölen göl Hjortslund lht Juskesund äng
Tålingsbo ödetorp /Se Rudgölen göl Hjälmstugan (J-torp) Juskersund mosse
Tällstugan torp /Se Rudgölen göl Hjälmstugan öde t Juskilund mosse
Ulvingebo gd /Se Rudgölen göl -holm efterl. Jämkan äng
Urkhagen torp /Se Rummingen sjö Holmen (torp) Jönses lycka, (+) åker
Vadstugan ödetorp /Se Rummingen sjö /Se Holmen (torp) Kalmareklint backe
Varp ortnamnselement /Se Ryckan el. Ryckgölen göl /Se Holmen öde t Kalmarvägen väg
Varpet torp /Se Ryckgölen göl Holmen öde t Kalvhagen hage
Vimantorp gd /Se Ryckgölen el. Ryckan göl /Se Hotellet t Kalvsvederna åker
*Vraboda f.d. gård Rågeteviken vik Hult by Kamplyckan åker
Vraboda f.d. gd /Se Råstorpesjön sjö Hult gård Kantebobacken, (+) backe
Vaxhult ödetorp /Se Råstorpesjön sjö Hult gd Kap Jocke ö
Vidingstorp gd /Se Råttgölen göl Hultbotorpet öde t Kaptenåkern åker
Viggetorp lht /Se Råttkärret ägomark Hultebotorp (torp) Karins Kärr åker
Vimantorp gd /Se Rävbacken ägomark Humlehög såg Karlsholmsgölen göl
Vinäs ödetorp /Se Rödingehultesjön sjö Humlehög utj. Kattberget berg
Väderhult ödetorp /Se Rödingehultsjön sjö /Se Humlehög öde t Katthavet sumpigt kärr
Värgården beb. /Se Rödingen sjö /Se Humpen kärräng Katthålssjön sjö
Värgården gd /Se Ryttaretorpet öde f.d. soldattorp /Se Hutte ve, se Källstugan Saknas Katthålssjön sjö
Yxefall gdr Rävgropsgärdet åker /Se Huvudgården avst. gd Kattpölen källa
Yxefall by /Se Rösätter terräng *Huvudkullen t Kattudden udde
Yxefall by /Se Rösätter triangelpunkt Hylta gård Kattudden (+) udde
Yxefall by /Se Rötön udde Hylta gård Kattö ö
ås ortnamnselement /Se Sandbäcken ägomark Hylta gd Kavelbromossen mosse
Älkullen torp /Se Sandbäcksfällan skog /Se Hyttan t Kavelbromossen mosse
Äskebäck lht /Se Sandgölen göl Hägerstugan (torp) Kavelängen äng
Ö gd /Se Sandtorp terräng Hägerum lht. Kedje-ön ö(ar)
Öknehult gd /Se Sandviken vik Hälleborg lht Kedjeö ö
Örneström, Friggestorp by /Se Sarvvarpgölen göl /Se Hällerum (torp) Kettilberget berg
Örneström (förr Friggestorp) by /Se Selknät krök på väg /Se Hällerum lht. Kidbergen berg
Örsebo by /Se Selknät vägkrök /Se Hälltorp lht Kiddesvedslyckan åker
Örsebo by /Se Sibbelhorvan (el. Sibblehärvan) ängsmark /Se Hässlehylta by Kiddeön, (+) ö
Örsvik lg /Se Sibblehärvan (el. Sibbelhorvan) ängsmark /Se Hässlehyltan by Kinkullängen, (+) äng
Öknehult g Sillsjön sjö /Se Hässlehylta gård Kinnekulle berg
  Silverberget berg? Hässlehylta gd Kisasjön sjö
  Simons sved svedjestycke /Se Hökhult gård Kisa-sjön sjö
  Singelberget berg /Se Hökstorp (torp) Kisasjön sjö
  Sisselid vägbacke /Se Höganloft lht Kisaån å
  Siön fyllingen sjö Högbo gd Kjeberget (+) berg
  Siön Gröningen sjö Högbo utj. Kjortelbostycket, (+) hage
  Siön Hargen sjö Högbo utjord, avs gd Kjusebosjön sjö
  Siön Lilla Wärfwaren sjö Högdalen (J-torp) Kjöla Kärret (+) kärr l. mosse
  Sjöboviken vik Högdalen öde t Klackberget berg
  Sjögestad strandparti Högelida öde bs Klackberget berg
  Sjöholm terräng Högerum lht. Klackeberget berg
  Sjöholmsgölen göl Högerum avs lht Klackebergs skäl gränsmärke
  Sjölaggen äng /Se Högerum t Klackekulle berg
  Sjöstugan terräng Höglyckan (torp) Klackekärret kärr
  Sjöstugan ägomark Höglyckan öde t Klacken ängsbacke
  Sjöstugan terräng Högsbo öde t Klacketorn berg
  Sjösätter terräng Högstorp J-torp Klacketorn torn
  Skams undantag åker /Se Högstorp t Klapperstenslyckan, (+) åker
  Skansen fornborg /Se Högstorp öde t Klemestorp utjord
  Skarngöl göl Högstugan öde t Klevebergen Saknas
  Skarngölen göl Högtomta by Klinten äng
  Skarngölen göl /Se Högtomta by Klockarelyckan, (+) åker
  Skarngölen göl /Se Högtomta gård Klockareskrämman äng
  Skarpenbacke backe /Se Högtomta gd Klockebergsstycket, (+) hagmark
  Skillingagölen göl Högsättra lht. Klovstenarna holme
  Skillingölen göl /Se Höjden t Klöverfällan äng
  Skogalund ägomark Hökhult by Klöverfällan äng
  Skogbohylta utjord /Se Hökhult gd:r Klöversåket hage
  Skogsmossen ägomark Hökhult gd:r Klöve stenar småöar
  Skogstadberg berg Hökhult gd:r Klöve stenar holme
  Skomakarekoven åker /Se Hökstugan lht. Knaperliden backe
  Skomakarmossen ägomark Högstugan (torp) Knektbergen berg
  Skorven bergsparti /Se Hökstugan lht Knektåkern åker
  Skorvmon bergsparti /Se Ingestad gd Knoppetorpssjön Saknas
  Skrotesten ö Ivernäs (torp) Kohagen åker
  Skruckelberget berg /Se Ivrenäs öde t Kohagsmossen mosse
  Skräddarekärret kärrnamn /Se Jegelen öde t Kohålssveden äng
  Skvackermossarna mossar /Se Jonsbo J-torp Kolmålaflogen kärr
  Skvackramossen mosse /Se Jonsbo t. Kolmålasjön sjö
  Skvallertorget torg /Se Jonsbo öde t Kongosågen sågverk
  Skålkullen terräng Kammaren öde bs Kongsbergen berg
  Smäcken åker /Se Karlberg t Kongsberget berg
  Snedlyckan ägomark Karleby gård Kongsgölen göl
  Snokgölen göl Karleby Saknas Kongsängen äng
  Somonslyckan lycka /Se Karleby Saknas Konvänt källa
  Spjutorna terräng Karleby gd Korpbergen berg
  Spjutviken vik Karleby järnväg Saknas Korpberget berg
  Spångmossen ägomark Karlsberg, se Bjärkeryd gd Korpberget skogshöjd
  Starberget berg Karlsborg avs t Korpberget berg
  Starberget berg /Se Karlsholm (J-torp) Korpebergsmarken skogsmark
  Starbäcken bäck /Se Karlsholm öde t Korphålet äng
  Starrsjön sjö /Se Karlsnäs torp Korpmon utjord
  Stassekärr ägomark Karlsnäs t Korpsveden sved
  Staverskärr ägomark Karlstorp J-torp Korpsveden äng
  Staviken vik Karlstorp öde t Korshallarna ängar
  Stenmossen ägomark Karlström lht Korshallen gränssten
  Stensjön sjö Kastorp (torp) Korshalls Kärret kärr
  Stensjön sjö Kastorp, Gamla öde t Kotteboviken vik
  Stenstorp terräng Kastorp, Nya öde t Kotteboviken vik
  Stensättra ägomark Kattbäcken öde t Koven åker
  Stenvärnsvägen väg /Se Kattehålet t Krampebergs skäl, (+) gränssten
  Stockbäcken terräng Kilsforsa försvunnen kvarn Krampen sjö
  Stollmosseskiftena åkrar /Se Kisa by Krampen sjö
  Stolpeklinten backe /Se Kisa Saknas Krampen sjö
  Stomfälledalen(+) ängsmark /Se Kisa gästgivaregård gästgivaregård Krampsjön sjö
  Stora udden udde Kisa Gästgivaregård gd Kringelkärret kärr
  Stormossen ägomark Kisa prästgård prästgård Kringelängen avs äng
  Stortögen sank kärrvall /Se Värgård gård i Kisa Kringslången äng
  Stortögen sank kärrvall /Se Kisa bebygd utj, klockarebol Kroklyckan åker
  Stortöveln göl Kisa Värgård gd Krokrensspjällen (+) åker
  Stortöveln sjö Kisa Värgård gd Krokrå, (+) skälsten eller gränsmärke
  Storängen ängsmark Kjuseberg öde t Kronstallslyckan, (+) åker
  Storön ö Kjusebo gård Kråkberget berg
  Storön ö Kjusebo by Kräpelbron bro
  Storön ö Kjusebo gård Kubbergsbackarna backar
  Storön ö Kjusebo gd Kuckudalen äng
  Storön ö Kjusebo gd Kulberget berg
  Styvbarnsåkern åker /Se Klacken t. Kulisängen(+) äng
  Sundet terräng Klacken lht. Kulla skog skog
  Sundet (el. Verkesundet) sund /Se Klacken gd Kullen ägomark, f.d. bs
  Sundsjön(?) el. Hundsjön sjö /Se Klemmestorp obebygd utj Kullgårdslyckan, (+) åker
  Sundstorp terräng Klemestorp utjord Kungsberget berg
  Sundstugan terräng Kleva t Kungsbromossen mosse
  Sunes kärr ägomark Klevsfall by Kungsgölen göl
  Surbrunnen hälsokälla /Se Klevsfall by Kuvelinden äng och träd
  Svalgölen göl Klevsfall bebyggelse Kvarnbäcken bäck
  Svalsjön sjö Klevsfall bebyggelse Kvarnfältslyckan åker
  Svalsjön sjö /Se Klevsfall gd:r Kvarngölen göl
  Svartkärret ägomark Klevstugan torp Kvarngölen göl
  Svartmossen ägomark Klevstugan t Kvarngölen göl
  Svartsjön sjö Klockarejorden bebyggelse Kvarngölen göl
  Svartsjön sjö Knapatorp ödegd (eller t) Kvarnkärret mosse
  Svartviken vik Knoppetorp by Kvarnkärret kärräng
  Svedjedalsängen terräng Knoppetorp gård Kvarnkärret kärr
  Svens plätra äga /Se Knoppetorp gd Kvarnsjön göl
  Svens Tistsved äng /Se Kobo t Kvarnsjön sjö
  Svenstorp betesmark Kohagen öde t Kvarnsjön sjö
  Svikingsbro terräng Kongsbro öde t Kvarnsjön sjö
  Svikingsbro bro /Se Korpklev by Kvarntorpekulle berg
  Svikingsbro bro /Se Korpklev bebyggelse Kvinneholme ö
  Svikingslid backe /Se Korpklev gods Kvinneholme ö
  Svikingslid backe /Se Korset lht Kyfhåla äng
  Svinkärret äng /Se Krabbstugan s-torp Kyrkbrokärret kärr
  Svånggölen göl Krabbstugan t Kyrkgärdet åker
  Svånggölen göl /Se Krabbstugan öde stp Kyrkgärdet gärde
  Syrkyrkelinden äng /Se Krampstugan J-torp Kyrkgärdet åker
  Såket betesmark /Se Krampstugan öde bs Kyrkliderna backar
  Särsiön sjö Kringslången lht. Kyrkliderna backar
  Sävsjön sjö Kristineberg t Kyrkliderna backar
  Sävsjön sjö Krogeregården krog Kyrkodalen dal
  Sönnerås ägomark Krokstorp (torp) Kyrkogårdsrenen äng
  Sörhult ägomark? Krokstorp öde bs Kyrkogärdet åker
  Sörhult terräng Kräpelbron öde stp Kyrkvägen väg
  Tallgölen göl Kulla by Kyrkängen äng
  Talltorpet terräng Kulla gård Kådensveden, (+) äng
  Talusån (el. Lillån) å /Se Kulla gd Kådensvedsmossen,(+) mosse
  Tassgölen göl /Se -kulla efterled Kålgårdstäppan åker
  Teklaberget berg Kullen öde t Kållmålasjön sjö
  Timmerön ö Kullen gd Kålsrättaren, (+) gränsmärke
  Tistsveden terräng Kullen öde lht Kålsvisaren gränsmärke
  Tistsveden åker /Se Kullen öde bs Käksvederna,(+) sveder
  Tjuvsvederna skogsområde Kullen öde t Källandet åker
  Tjärnviken vik Kullerstad öde t Källaregärdet åker
  Togölen göl Kullerstad lht Källdalen äng
  Togölen göl /Se Kullsätter lht Källhagen hage
  Tomten äng /Se Kulltorp öde t Källiderna backar
  Tomten äng /Se Kungsbro öde t Källiderna vägbacke
  Toppkullaberget berg Kungsstugan lusthus Källstugan terräng
  Tornberget berg Kungsstugan lusthus Källstugeängen, (+) äng
  Torparskogen skog *Kuva hult öde t Kärbacken backe
  Torrgölen göl Kvarnholmen t Kärbacken backe
  Torrgölen göl /Se Kvarnstugan lht Käringhagen hage
  Toven sjö /Se Kvarnstugan lht Käringbenskärret kärr
  Treklintebacken backe /Se Kvarnstugan öde t Käringkneken vägkrök
  Trollgölen göl Kvarnstugan öde bs Käringåkern åker
  Trumängen terräng Kvarntorp gård Kärleksstigen stig
  Trästgölen göl /Se Kvarntorp gård Kärnviken vik
  Trästgölen göl /Se Kvarntorp bebyggelse Kärnviken vik
  Trätskogskärret kärr /Se Kvarntorp bebyggelse Kärrsuddskäl, (+) gränssten
  Tullstensplan el. Tullstenstorget torg /Se Kvarntorp gd:r Kärrsveden utmark
  Tullstenstorget el. Tullstensplan torg /Se Kålingstorp obebygd utj Kärrsätter terräng, f.d t
  Tusshagen hage o. skogsmark /Se Kållstorp lht. Kästra, (+) äng
  Tvistemossen mosse /Se Kålstorp lht Kättbron bro
  Tångklevsbergen berg Källeberg (J-torp) Kättbron bro
  Tångklevsberget berg /Se Källeberg t Köla Kärret kärr
  Täljviken vik /Se Källeryd J-torp Körnlund jordstycke
  Tögmossen mosse /Se Källeryd t Kärrssundet sund
  Töveln sjö /Se Källstorp öde bs Kärrsudden udde
  Töveln (el. Oppklacken) sjö /Se Källstorp öde bs *Labbskutsberget, (+) berg
  Ugglegöl göl Källstugan torp Ladfälleängen hårdvall
  Uvberget berg Källstugan avst lht Ladskifteskullen åker
  Uvviken vik Källstugan öde bs Ladsveden äng
  Uvviken vik Källstugan öde t Laggarne (+) äng
  Varbo terräng Källstugan öde bs Landsnäs terräng, f.d. t
  Varbogölen göl Kärrsätter (torp) Larskärret kärr
  Varggårdshagen hage(?) /Se Kärrsätter öde t Larssveden åker
  Vargmossen ägomark Kättebo lht. Larssvederna åker
  Varghålsmossen (el. Vargmossen) mosse /Se Kättestorp by Lassehålsmossen mosse
  Vargmossen (el. Varghålsmossen) mosse /Se Kättestorp gård Lassehålssåket bäckravin
  Vassgärdet, Stora ägomark Kättestorp gd Lassekärr åker
  Vensveden sved /Se Kättestorp gd Lassekärr åker
  Verkesundet sund /Se Köleboda öde t Lasses fläck jordbit
  Verkesundet (el. Sundet) sund /Se Kölefors by *Lasveden vall
  Verket terräng Kölefors by Lasveden åker
  Verveln sjö Södergård gård i Kölefors Lasvederna åker
  Verveln sjö Norrgård gård i Kölefors Lathyndan hårdvall
  Verveln sjö Kölefors utjord obebygd utj. Lathyndängen äng
  Verveln sjö Kölefors gdr och jvst Lathällen stenhäll
  Verveln terräng Kölmanstorp torp Lavallarna äng
  Verveln sjö Kölmanstorpet f.d. knekttorp Lebergsängen äng
  Verveln göl? Ladugårdsstugan öde t Lejarekätten slåtteräng
  Verveln sjö Laggarestugan öde t Lerlycksviken vik
  Verveln sjö /Se Laggarestugan öde t Lersjön sjö
  Verveln sjö /Se Landsnäs (torp) Lersjön sjö
  Verveln, se Värveln sjö Landnäs Saknas Lerudden udde
  Verveln, Lilla sjö Landsnäs öde t Lerängsviken (+) vik
  Verveln, Lilla sjö Lasket öde t Lillgigeln sjö
  Verveln, Lilla sjö Liden (torp) Lillsjön sjö
  Verveln, Lilla sjö Liden t Lillsjön sjö
  Viborgsudden udde Lidhem avs. t Lillsjön sjö
  Vildmosselyckan ägomark Lillö lht Lillsjön sjö
  Vystberget berg /Se Lindehylta gård Lilltögen starrvall
  Vysts trädgård slätt /Se Lindehylta gård Lilltöja starrvall
  Vårtkällan källa /Se Lindehylta gd Lillån å
  Vårtkälleberget berg /Se Linderyd öde t Lillån å
  Välen sjö Lindhem lht Lillängen äng
  Välen sjö Lindhem lht Lillö ö
  Välen sjö /Se Lindhem t Lillön ö
  Värmslehålet källa /Se Lindhem öde lht Lillören sjö
  Värveln sjö /Se Lindhult öde t Lillörn sjö
  Värveln sjö /Se Lindhylta bebyggelse Lillörnsmaden äng
  Västerhult ägomark Linderyd (torp) Linbrottåkern åker
  Yngfäsmarken terräng Lindhult torp Linderyd ägomark, f.d. torp
  Yxefall triangelpunkt Lindsbo (J-torp) Lindmorängen, (+) skogsmark
  Åkhallen berghäll /Se Lindsbo öde t Linnbråtet åker
  Åkviken vik Lindsbo öde t Linnebrotslyckan åker
  Ålkistekärret starrkärr /Se Linghem öde t Linnebrottslyckan åker
  Ållan äng /Se Linneberg t. Linsfällekärret (+) kärr
  Ålskinnsberget berg /Se Linneberg lht. Livgrenadjärens åker åker
  Åmunnen utlopp av å /Se Linneberga t Ljusgölen göl
  Åmunsviken vik /Se Ljunghaga avst lht Ljusgölen göl
  Ånneflogen äng /Se Ljungstorp öde lht Ljusgölen göl
  Åsbo ägomark Lomgölen t Ljusgölen göl
  Älgölen göl Lomgölen t Lomgölen göl
  Ändelösan åker /Se Lomgölsstugan t Lomgölen göl
  Ängelund ägomark Lomgölstorpet (torp) Lomstenarna holmar
  Ängstugan terräng Lomgölstorpet t Lorthålsfällan, (+) utskog med äng
  Ängstugan terräng Lorteko lht Lortkärret mosse
  *Ännesbrovad vadställe Lottendal t Lortmaden kärrmark
  Ävjeviken vik Lugna öde t Lortmadsbergen berg
  Ödesiön sjö Lugna öde t Lortmossen mosse
  Ödlegölen göl Lugnet J-torp Lovisas sten stenblock
  Öffwerfyllingen sjö Lugnet öde t Lundbolyckan åker
  Ömossen ägomark Lugnet (J-torp) Lunkkällan källa
  Ön halvö Lugnet öde t Luseken ek
  Ören sjö Lugnet öde t Lustigkulle berg
  Ören sjö Lugnstugan öde t Lustigkulle berg
  Ören sjö /Se Lund lht Lycketorp f.d. torp
  Ören (Örn) sjö /Se Lund lht Lyckkärret, (+) kärr
  Ören sjö /Se Lund öde t Långbrokärret, (+) äng
  Örlången sjö Lund avs öde t Lången sjö
  Örlången sjö -lund efterled Långetå åker
  Örlången sjö Lustbacken lht Långgrytkullarna, (+) ängskullar
  Örlången sjö /Se Lycketorp (torp) Långsjön sjö
  Örlången sjö /Se Lycketorp öde t Långsjön sjö
  Örlången sjö /Se Långasjönäs bruk Långsjösbäcken bäck
  Örn sjö /Se Långasjönäs lastplats Långsvedskärret kärr
  Örn sjö /Se Långebråta gård Långviken vik
  Örn (Ören) sjö /Se Långbråta bebyggelse Långviken, (+) vik
  Örn sjö /Se Långebråta gd Långviksfläckarna (+) åkrar
  Ösjön sjö Lökarbo öde t Långåsen skogsmark
  Ösjön sjö Lökebo gård Långängen äng
  Ösjön sjö Lökebo bebyggelse Lårviksmosse mosse
  Ösjön sjö Lökebo avs. öde t Länsmansbacken vägbacke
  Österbyberget berg Lövdala lht Lönndalen, (+) äng
  Östtorp ägomark Lövdalen (J-torp) Lötfittedalen, (+) äng
    Lövdalen öde t *Lövhjälmen öde lada
    *Lövhjälmen öde lada Lövkärrslyckan åker
    Lövingeborg öde t Lövladuängen äng
    Lövingsborg lht Lövlassängekällan källa
    Lövingsborg lht Lövstycket hage
    Lövstad öde t Lövudden udde
    Lövstad lht Madhagen åker
    Lövstad öde t Malmbokullen kulle
    Lövsätter lht Malmboledet grindställe
    Lövsättra öde t Malmbovägen skogsväg
    Lövsättra lht Mangellyckan åker
    Lövudden (torp) Mansgölen göl
    Lövudden öde t Mansgölen sjö
    Lövudden J-torp Mansgölen göl
    Lövudden öde t Mansliderna backar
    Lövudden öde t Marstrand kärräng
    Lövåsa by Marstrand äng
    Lövåsa gård Marstrand äng
    Lövåsa gd Mastran ängsmosse
    Madstugan (torp) Mastran äng
    Madstugan öde t Mastranshålet äng
    Millingetorp gd Mattes sved svedjestycke
    Millingtorp bebyggelse Madudden hage
    Millingetorp by Malmgruvan hårdvall
    Milltorp lht Mastranskärren kärr
    Misterfall bebyggelse Mellangärdet åker
    Misterfall by Mellangölen göl
    Misterfall gd Mellangölen göl
    Misterfall, Lilla gd Mellanstycket äng
    *Mjällarp öde t el. gd Mellantomten (+) äng
    *Mjällatorp öde t el. gd Mellängen äng
    Mjällerum by Merfällan äng
    Mjällerum gård Millangärdet åker
    Mjällerum gd Mjölkfållan åker
    Mjölsefall herrgård Mjölkfållslyckan åker
    Mjölsefall herrgård Mjölsjön sjö
    Mjölsefall säteri Mjölsjön sjö
    Mjölsefall säteri Mjölsjön sjö
    Mjölsefall säteri Mogöl göl
    Mjölsefall säteri Mogölen (St) göl
    Mjölsefall by Mogölen göl
    Mjölshylta J-torp Mogölen, Lilla göl
    Mjölshylta avst. öde t Mogölen, Stora göl
    Mokullen t. Morasängen äng
    Mokullen h.-del Mossedasken del av mosse
    Mokullen gd Mosshult ägomark, f.d. torp
    Mossebo, se Bjärkeryd eller Måssebo Saknas Mosshult terräng
    Mossebo obebygd utj. Mossåkern åker
    Mossen avs. lht Mostugegölen göl
    Mossen lht Munkelidssidderna hage
    *Mossestugan öde t Munkelidstäppan åker
    Mosshult t. Munkliden backe
    Mosshult J-torp Myrmossen mosse
    Mosshult öde t Målkärret kärr
    Mosshult J-torp Målkärret kärr
    Mosshult öde t Målls åker åker
    Mosshult öde t Målmon markområde
    *Mosshult öde t Månhultsnibben åker
    Mostugan lht. Månsehage hage
    Mostugan lht Mååhagen (+) hage
    Mostugan öde t Månskensberget berg
    Mostugan avst. öde t Märkärret kärr
    Mulleborg lht Märrsörsviken vik
    Måla by Mästerängen äng
    Måla gård Mögölen göl
    Måla gd Mörkviken vik
    Måla, Gamla gd avs. Mörkviken vik
    Måla, Lilla avst. gd Mörtviken vik
    Måla, Lilla gd Möögölen göl
    Måla, Nya gd Natthagen hage
    Målstugan hemmandel Natthagen kärr och hage
    Målstugan gd Natthagen kärr och hage
    Mårbacka lht Natthagen hage
    Mårtensberg öde t Norrekärr kärr
    Måssebo utjord Norrgölen göl
    Nerklacken gd Norrgölen göl
    Nerstugan gd Norrstugelyckorna åkrar
    Norremo öde lht Notplanen strandstycke
    Norrgården gd Nybrukekullarna ängskullar
    Norrhult (torp) Nybröta åker
    Norrhult öde bs Nybröta äng
    Norrhult öde t Nybrötarna? åker
    Norrstugan lht. Nybrötarna? äng
    Norrstugan t Nybröterna åkrar
    Nybrostugan (torp) Nybrötsmossen mosse
    Nybrostugan öde bs Nybrötsåkern åker
    Nybygget J-torp Nyebro äng
    Nybygget öde t Nygärdshålet skog
    Nybygget öde t Nygärdsslätten äng
    Nybygget avst. öde t Nyhägn äng
    Nybygget avs. lht Nyhägn äng
    *Nyckeletorp öde gd (eller t) Nyhägnen åker
    Nydal (J-torp) Nyhägnen vall
    Nydal t Nyhägnen äng
    Nygälletorp öde t (eller gd) Nyhägnsgärdet åker
    Nygärde by Nylanden åker
    Nygärde bebygd utj. Nylycksliden gärdeslinda
    Nygärdet utjord Nymossen mosse
    Nyhem t. Nyrödjorna äng
    Nyhem t Nyängen äng
    Nyhem t. Näbblyckan lycka
    Nyhem (torp) Nämndemansberget berg
    Nyhem öde t Nämndemansberget berg
    Nyholm lht Näsgölen göl
    Nyholm lht Näshagen kohage
    Nykvarn öde t Näsängsbergen berg
    Nystad öde bs Nävermossen mosse
    Nyängen öde t Nödtrånga kärr
    Näs by Odamossen mosse
    Näs gård Odonmossen mosse
    Näs obebygd utj (beteshage) Olaus» kalvhage äng
    Näs gd Opphagen hage
    Näs gd Ormön ö
    »Näsbo ägor» se Näs Saknas Orrberget berg
    Näs Norrgård, se Näs Saknas Orrebergsskäl, gränsmärke
    Näs Södergård, se Näs Saknas Ottesandsgärdet åker
    Näset lht. Oxeludden udde
    Näset J-torp Oxfjätet råmärke
    Näset öde bs Oxfläcken äng
    Näset avs. lht Oxhagen hagmark
    Näset t Oxhagsberget berg
    Näset t Oxhagsgärdet åker
    Olsbo (J-torp) Oxklippemoen betesmark
    Olsbo öde t Paris åker
    Olstorp t. Parisängen äng
    Olstorp torp Parken mosse
    Olstorp öde t Perkelshål slåtteräng
    Olstorp J-torp Perkels hål äng
    Olympia festplats, idrottsplan Persbo terrängparti, f.d.torp
    Oppgården gd Petersburg åker
    Oppklacken gd Peters Snålland åker
    *Orkelund bs (nu öde) Pickbergskullen bergkulle
    Orrholmen torp. Pinnbroängen äng
    Orrholmen t Plomma Kätten åker
    Orrkullen lht PlommonKätten åker
    Ottesand hem.-del Plätran äng
    Ottesand t Posthagen hage
    Oxblänga lht Poströvareliden vägbacke
    Paris lht Poströvareliden vägbacke
    Persbo (torp) Prästgårdsviken vik
    Persbo t. Prästgölen göl
    Persbo öde t Prästvägen landsväg
    Perstorp öde t Pulslyckorna åker
    Pettersborg öde t Punggrindsängarna äng
    Pilekrog (torp) Puttebackarna el. Putten backar
    Pile krog, se Forså eller Pilkrog Saknas Putten hagmark
    Pilkrog Saknas Rals udde udde
    Pinnarp gd Ramlyckan åker
    Pinnarp gård Rasmoängen äng
    Pinnarp gård Rophallen stenhäll
    Pinnarp gd Rophallsviken vik
    Pinnbrostugan lht Rophallsängen äng
    Pinnbrostugan t Rosmarken åker
    Pinnehall öde bs Rosmarkslyckan åker
    Pinnemynte öde bs Rotviken vik
    Pinnemynte öde bs Rovehagsåkrarna åkrar
    *Profosstorpert? öde t Roveplätran äng
    Prästtorp lht Rovkätten åker
    Pyttebo öde bs Rovsveden åker
    Pälsegluggen Saknas Rudgölen göl
    Rametorp avs. lht Rudgölen göl
    Ramshult gård Rudgölen göl
    Ramshult gård Rudgölen göl
    Ramshult gd Rudgölen göl
    Ramstorp lht Rudgölen göl
    Ramstorp lht Rummingen sjö
    Risbygget öde t Rummingen sjö
    -ro efterl. Rumpopp hage
    Rommeberg öde t Rosbo terräng, f.d. t
    Ronneberg öde t Rumön ö
    Rosbo öde t Runön ö
    Rosenborg lht Rutan åker
    Rosendal lht, avs Ryckan göl
    Rummingebo torp Ryckemossen mosse
    Rummingebo t Ryckgölen göl
    Runefors t Ryckgölen göl
    Rute lht Ryttareåkern åker
    Rydingsborg Saknas Ryttareängen ängshage
    Ryttaretorpet öde t Råbocksgölen göl (nu igenvuxen)
    Råstorp by Rågetviken vik
    Råsstorp by Rågeteviken vik
    Norrgård gård i Råsstorp Råsstomterna åkrar
    Södergård gård i Råsstorp Råsstorpsjön sjö
    Norrgård gård i Råsstorp Råssviken vik
    Råstorp gdr Råssviken vik
    Råstorp gdr Råstorpssjön sjö
    Råstorp gdr Råsvik utjord
    Råssvik bebygd utj. Råssängen (eller Råsvik) utjord
    Råsstorp bebygd utj. Råttgölen göl
    Råssängen äng Råttkärret kärr
    Rävbacken torp Rängan kärr
    Rävbacken, se Ryttaretorpet öde stp Rättareäng äng
    Rödingehult gård Rävbacksgärdet åker
    Rödingehult gård Rävgropsgärdet åker
    Rödingehult gd Rävkulleberget berg
    Rödingsnäs lht. Rävsvedsbergen berg
    Rödingsnäs t. Rödgölsskälet skäl
    Rödingsnäs t Rödingehultsjön sjö
    Rösäter torp Rödmanna åker
    Rösätter lht Rödmansgärdet åker
    Rösätter öde t Rödmossen mosse
    Sand, se Örsebo o. Danbomsgården gd Rönghult-sjön sjö
    Sandbäcken (torp) Rönnalen mosse
    Sandbäcken öde t Rötön halvö
    Sandebo lht Samuels mosse mosse
    Sandkullen öde t Sandbäcksfällan skog
    Sandlid lht Sandgölen göl
    Sandshult J-torp Sandliden backe
    Sandshult lht Sandviken vik
    Sandstorp lht Sandviken vik
    Sandstorp öde t Sarvvarpgölen göl
    Sandstugan torp Selknät krök
    Sandstugan avs utjord Sibbelhårva äng
    Sandstugan öde t Sibblehärvan ängsmark
    Sandstugan lht Sibblehärvslyckorna åkrar
    Sandviken vik Sillsjön sjö
    Sjöbo t. Silverberget berg
    Sjöbo t. Simmas sved svedjestycke
    Sjöbo bebyggelse Singelberget berg
    Sjöbo öde t Singelberget berg
    Sjögestad, se Sjöstugan bs Singelberget berg
    Sjögestad bs Sisselid backe
    Sjöhaga lht Sisselid backe
    Sjöhammar avst. lht Sisselid backe
    Sjöhamra lht Sissgöl göl
    Sjöholm t Sjöberget berg
    Sjökroken gård Sjöboviken vik
    Sjökroken gård Sjöboviken vik
    Sjökroken Saknas Sjögatan väg
    Sjökroken t Sjöhagen hage
    Sjönäs torp Sjöholmsgölen göl
    Sjönäs torp Sjölaggen äng
    Sjönäs lht Sjösätersviken vik
    Sjöstugan öde t Sjösättersviken vik
    Sjöstugan lht avs. Sjöängen äng
    Sjöstugan t Skabblyckorna lyckor
    Sjöstugan (J-torp) Skalleberget berg
    Sjöstugan öde t Skams undantag och Skams prädikstol ett »pass» på ägor
    Sjöstugan lht. Skams undantag äng
    Sjöstugan lht. Skangölen göl
    Sjöstugan lht. Skangölen göl
    Sjöstugan (J-torp) Skarnbrolyckan åker
    Sjöstugan t Skarngölen göl
    Sjöstugan öde t Skarngölen göl
    Sjösätter lht Skarngölen göl
    Sjösätter öde t Skarpelider vägbackar
    Sjösätter bebyggelse Skarpenbacke backe
    Sjösätter öde t Skategranskätten åker
    Sjötorp avst lht Skeppkärret äng
    Sjövik t Skidbergsviken vik
    Sjöviken lht Skillinggölen göl
    Sjöviken öde t Skoftaberg el. Skogstaberg berg
    Sjöängen lht Skogalund terräng, f.d. torp
    Skansborg avst lht Skogsmossen mosse
    Skansen by Skogstaberg berg
    Skansen lht Skogstada berg, (+) berg
    Skansen avs lht Skogstadsberg bergudde
    Skansen avs lht Skomakarehåven område
    Skeninge gd Skomakarekoven åker
    Skeppstad torp Skomakarekärret kärräng
    Skeppstad t Skomakarmossen mosse
    Skogalund torp Skorven bergsparti
    Skogalund öde t Skorvmon bergsparti
    Skogbohylta utj. Skrammelberget berg
    Skogbohylta bebygd utj. Skrikängen äng
    Skogbohylta utjord Skrotesten holme
    Skogshall avst. lht Skruckelberget berg
    Skogshill lht Skruckelbäcken bäck
    Skogshyddan lht Skrucklesmon skog
    Skrammelbo öde t Skvackermossarna mossar
    Skripa öde bs. Skvackramossen mosse
    Skräddareberg öde bs Skvackramossen mosse
    Skräddarehemmet ort Skvalhallskärret kärr
    Skräddarehemmet hem.-del Skvallertorget torg
    Skräddarhemmet gd Skvallertorget torg
    Skyddskrönet lht Skvattrams mosse mosse
    Skålkulla öde t Skvattramsmosse mosse
    Skålkullen j-torp Skvattramsmossen mosse
    Skålkullen öde t Skväckermossarna mossar
    Skänninge hem.-del Skväckermossen mosse
    Skördefall by Skålkullen terräng, f.d. t
    Skördefall gård Skälsgölen göl
    Skördefall gd Skälsgölen göl
    Skördefall gd Slammerbergsliden hage
    Skördefall gd Slåsskärrsswederna hagar
    Skörlefall, se Skördefall gd Släntomsmoen hagmark
    Smedstorp torp Smedkättarna åkrar
    Smedstorp öde t Smedlyckan åker
    Snurka öde t Smäcken åker
    Sol- förled Snedden åker
    Solhaga avst. lht Snedlyckan åker
    Solhill lht Snippen åker
    Solö avs. lht Snokebäcken bäck
    Sparvhult öde t Snokebäckskärret kärr
    Spikhålet, se Måla, Lilla Saknas Snokekärret mosse
    -stad efterl. Snokgölen göl
    Stampen lht. Snokgölen göl
    Stampen t. Snokhagsåkern åker
    Starbäcken lht. Snovi vägbacke
    Starbäcken t Soldathagen hage
    Starbäcken öde bs Somonslyckan lycka
    Starebo lht Somonslyckan lycka
    Staveskärr (torp) Sparvkärret ängshage
    Stenbäcken t Spjellen se Spjällen Saknas
    Stenhammar lht Spjellet åker
    Stensnäs J-torp Spjutorna odlad mosse
    Stensnäs t Spjutorna åker
    Stenstorp torp Spjutviken vik
    Stenstorp öde t Spjällen åker
    Stenstugan öde t Spångbacken backe
    Stenstugan lht Spångkällelyckan åker
    Stenstugan lht Spångkärret äng
    Stenstugan öde t Spånghagsgärdet åker
    Stensätter lht Stackladekullen äng
    Stensätter lht. Stackmolid vägbacke
    Stensätra öde t Stackmolidlyckan åker
    Stensättra öde stp Stackmon skog
    Stjärnebo, se Stjärneboskolan lht Stallslyckan åker
    Stjärneboskolan, se Stjärnebo Saknas Starbergen berg
    Stjärnesand avs lht Starberget berg
    Stockbäcken (torp) Starberget berg
    Stockbäcken öde t Starbäcken bäck
    Storhultet torp Starbäcksgärdet åker
    Storhultet avst. öde t Starrsjön sjö
    Storsvederna (torp) Starrsjön sjö
    Storsvederna öde t Starrsjön sjö
    Storängen gård Stassekärr kärr
    Storängen avs gd Stavermossedalen dalgång
    Strängnäs lht Stavermossen mosse
    Strömmeberg lht Staverskärr åker
    Strömmeberg öde t Staviken vik
    Strömsfors lht Stegbroängen äng
    Stubbstugan J-torp Steghagsängen vall
    Stubbstugan avst. t Stenfållen ängshage
    Sundet (J-torp) Stenmossen mosse
    Sundet öde t Stensjön sjö
    Sundsborg lht Stensjön sjö
    Sundsbro öde t Stensjön sjö
    Sundsmåla (torp) Stenstugan terräng. f.d. torp
    Sundsmåla öde t Stenvärnsvägen väg
    Sundsnäs gård Stenvärnsvägen väg
    Sundsnäs gd Stenvärnsvägen väg
    Sundstorp t Stillemossen ängsmosse
    Sundstugan öde lht Stillingslyckan åker
    Sundstugan öde bs Stockebäckskärret kärr
    Sundstugan öde t Stockholmsängarna ängar
    Svalsjö by Stockhultekärr kärr
    Svanbäcken torp Stollmosseskiftena åkrar
    Svanbäcken t Stolpelyckan åker
    Svederna t Stolpklinten backe
    Svensbo J-torp Stomfälledalen dal, ängsmark
    Svensbo, Stora avst. t Storagölen göl
    Svensbo, Lilla öde t Stora udden udde
    Svenstorp (torp) Storflotten åkerdel
    Svenstorp öde t Storgölen göl
    Svenstorp t Storhultemoen skogsparti
    Svikingsbro öde t Stormossen mosse
    Svikingsbro öde t Stormossen mosse
    Sågen öde bs Stortögen sank kärrvall
    Sågstugan öde bs Stortögen kärrvall
    Sågerstugan lht. Stortögen kärrvall
    Sågarstugan lht Stortögeängen äng
    Sågstugan lht. Stortögsbergen berg med hagmark
    Sälldefall ort Stortöja kärrvall, äng
    Sälldefall lht. Stortöjsbergen berg
    Sälldefall t Storudden udde
    *Sätestugan öde lht Storängen åker
    Sätra hmd Storön ö
    Sätra gård Storön ö
    Sätra gd Strängemon terrängparti
    Södergård, se Örsebo Södergård gd Strängemåls ände gränsmärke
    Södergården gd Stubbehålet ängsmosse
    Söderhult lht. Stubbekärret kärr
    Söderhult öde t Stubbekärret kärräng
    Sönnerås öde t Stubbhålet kärr
    Sör gd Stubbmossen mosse
    Sörmark öde t Stugängen äng med husgrund
    Sörstugan torp Stuvängen äng
    Sörstugan öde t Styvbarnsåkern åker
    Sörtorp J-torp Sumpen kärr
    Sörtorp t Sumpfloen ängsområde
    Tallegluttan lht Sumpkärret ängsmosse
    Tallmåla lht Sundet sund
    Talltorpet (J-torp) Sundsjökärret kärr och hage
    Talltorpet öde t Sundsjön sjö
    Tegelliden öde lht Sundsmaden äng
    Telingstugan bs Sundstorp terräng, f.d. torp
    Tjusebo. se Kjusebo gd Sundsudden udde
    Togölen torp Sundsviken vik
    Togölen öde t Sunekätten åker
    Togölstorpet öde t Sunes kärr förr odlad mosse
    Tolftedelsstugan öde bs Sunes sveder svedjestycke
    Tomestorp gård Surbrunnen hälsokälla
    Tomestorp gård Surbrunnen hälsokälla
    Tommestorp gd Svalen sjö
    -tomt (a) (en) efterl. Svalgölen göl
    Toppkulla öde t Svalgölen göl
    Toppkullen J-torp Svalsjögölen göl
    Toppkullen öde t Svalsjögölen göl
    Tornsborg lht Svalsjön sjö
    *Torpet okänd gd Svalsjön sjö
    Trevligheten t Svartebäcksskäl gränssten
    Tråna öde bs Svartkärret mosse
    Tråna t Svartkärret åker
    Trädgårdslund öde t Svartmossen mosse
    Trädgårdsstugan öde t Svartsjön sjö
    Trädgårdsstugan öde t Svartsjön sjö
    Trädgårdstorpet öde t Svartviken vik
    Tullmjölkvarn kvarn Svartåkrarna åkrar
    Tutebo öde t Svarvarekärret kärr
    Tutetorp öde t Svarvaresved svedjestycke
    Tyskstugan utj. Sveddalen äng
    Tyskstugan gd Svedjedalsängen äng
    Tålingsbo (torp) Svens Plätra äng
    Tålingsbo öde t Svens Tistsved äng
    Tälingsbo öde t Sventorp mosse mosse
    Tällstugan torp Svikingsbro bro
    Tällstugan t Svikingsbro bro
    Udden J-torp Svikingsbro bro
    Udden t Svikingsbro bro
    Udden öde t Svikingsbro terräng
    Ulvingebo gård Svikingslid backe
    Ulvingbo gård Svikingslid backe
    Ulvingebo gd Svikingslid backe
    Ulvekullen Saknas Svinbergen berg
    Urkhagen torp Svinbergsmon hage
    Urkhagen öde t Svinebergen berg
    Uvkullen gård Svinkärret kärr
    Uvkullen t Svinkärret äng
    Uvkullen t Svinsveden åker
    Vadstugan öde t Svinvallen kulle
    Vallsborg lht Svånggölen göl
    Vallsnäs t Svånggölen göl
    Varbo torp Syrkyrkelinden äng
    Varbo öde t Sågarlyckan åker
    Varpet torp Sågberget berg
    Varpet bs Såket betesmark
    Varpstugan bs Säldebråta skäl gränssten
    Vaxhult J-torp Sällskapshålet åker
    Vaxhult öde t Sävsjön sjö
    Vedkärret gård Sävsjön sjö
    Verket öde t Sävsjön sjö
    Vervnäset t Södermörsviken vik
    Vidingstorp gård Sörgöl göl
    Vidingstorp bebygelse Tallgölen göl
    Vidingstorp gd Tallgölen göl
    Viggetorp lht. Talltorpet terrängparti
    Viggetorp avs gd Talusån å
    Viksholm öde t Tasksveden äng
    Vimmantorp by Tassgölen göl
    Vimmantorp gård Tegelliden backe
    Vimantorp gd:ar Tegellyckan åker
    Vimantorp gd:ar Teklaberget berg
    Vinäs J-torp Timmerön ö
    Vinäs öde t Tistsveden åker
    Vårgårda lht avs Tjurhålet äng
    Väderhult hem.-del Tjursvederna skogsmark
    Väderhult öde t Tjursvedsmossen mosse
    Välstugan lht. Tjuserumsängen äng
    Välstugan t Tjuvsvederna skogsmark
    Värgården gd Tjyvbergen berg
    Värkegården gd Tjyvsveden sved
    Värvnäset torp Tjärdalsbacken åker
    Värvstugan öde t Tjärdalslyckan åker
    Västergården gd Tjärdalslyckan åker
    Västerhult (torp) Tjärdalssveden åker
    Västerhult öde bs Tjärnviken vik
    Yxefall by Tobaksliden vägbacke
    Yxefall by Togölen göl
    Yxefall gd:ar Togölen göl
    Yxefall Norrgård gd Tolftedelshagen hage
    Yxefall Södergård gd Tolvmannabackarna backar
    Y, Norrgård bebyggelse Tolvmannabackarna vägbackar
    Y, södergård bebyggelse Tomten hårdvall, äng
    Yxefall, se Högbo gd Tomten äng
    Y. el. Högbo bebygd utj Tomten äng
    Y el Östorp bebygd utj. Tomtlyckan åker
    Åkerdal (torp) Tomtskogen bergig mark
    Åkerdal t. Toppebergsmon skog
    Åkerdal t. Toppfällan mosse
    Åkerdal öde t Toppfällemarken hage
    Åkviken J-torp Toppfällemossen mosse
    Åkviken avs lht Toppkulleberget berg
    Årstorp öde soldattorp Toppkärret kärr
    Årstugan öde t Tornberget berg
    Åsbo öde bs Tornberget berg
    Åsen lht. Torngärdet åker
    Åsen gd:ar Torparskogen skog
    Åstugan avst lht Torpareskogen skogsmark
    Åstugan öde bs Torplyckorna åkrar
    Älgkullen t. Torrgölen göl
    Älgkullen t Torrgölen göl
    Älkullen hem.-del Tranängen kärräng
    Älkullen avs. t Tranängslyckan lycka
    *Älmetorp öde t eller gd Trehörn sjö
    Ängelund (torp) Treklintebacken backe
    Ängelund lht Treklintebacken backe
    Ängelund öde t Tresnibbelyckan åker
    Ängstugan (torp) Tresnibben åker
    Ängstugan öde t Tresnippelyckan, se Tresnibbelyckan Saknas
    Ängstugan öde t Tresnippen, se Tresnibben Saknas
    Ännesbo by Trilleberget berg
    Ännesbo gård Trinnebacken backe
    Ännesbotorp lht. Trinnemon äng
    Äskebäck lht Trinnemon äng
    Äskebäck lht. Trintemokärret kärr
    Äskebäck avs. t Trollgölen göl
    Södergård gård i Össebo Trollgölen göl
    Össebo bebyggelse Trumkällan källa
    Saknas gård Trumängen kärr
    Össebo bebyggelse Trädgårdsängen äng
    Össebo el. Bältareängen obebygd äng Träskgölskärren kärr
    Saknas gd Trästgölen göl
    Ödängen (torp) Trästgölen göl
    Ödängen öde t Trästgölen göl
    Öknehult gård Trästgölskärren kärr
    Öknehult bebyggelse Trätaregrundet grund
    Öknehult gd Trätskogskärret kärr
    Ön lht Tullstenarna stenar
    Örneström pappersbruk Tullstenslyckan åker
    Örneström kvarn Tullstensplanen torg
    Örneström by Tullstenstorget torg
    Örneström by, f.d. pappersbruk Tusshagarna hagmark
    Örnström, se Örneström by Tusshagen hage och skogsmark
    Örnsvik öde t Tuvedalen äng
    Örsebo gd Tvistemossen mosse
    Örsebo by Tvärdalen tvådelad åker
    Örsebo by Tångklevsbergen berg
    Örsebo by Tångklevsberget berg
    Örsebo by Tångklevsberget berg
    Örsebo by Tälgviken vik
    Örsebo by Tögbackarna backar
    Örsebo by Tögen hage
    Örsebo Södergård gd Tögmossen mosse
    Örssbo eller Rättareäng äng Töveln, (St o L) sjöar
    Örstorp öde utjord l. t Töveln sjö
    Örsvik öde t Töveln, Lilla sjö
    Östanå lht. Töveln, Stora sjö
    Östanå lht (avs) Ugglegölen göl
    Östdala avs. lht Ulvberget berg
    Östebäck öde t Ulveberget berg
    Österhult J-torp Ulvingboviken vik
    Österhult öde t Ulvingebokullen berg
    Östorp bebygd utj. Ulvingeboviken vik
    Östorp utjord, gd:r Ungfäshagen hage
    Östorp (J-torp) Urkhagarna hage
    Östorp öde t Urviken vik
      Utskogen skog
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Uvberget berg
      Uvebergshålet äng
      Uvviken vik
      Uvviken vik
      Vagnstenfällan hage
      Valborgsgrottan grotta
      Valborgsgrottan bergsgrotta
      Vallgatan ängshage
      Vallgatstycket äng
      Varbo terräng, f.d. torp
      Varbogölen göl
      Varghålsmossen mosse
      Vargmossen mosse
      Varpet sandmark
      Vassbron bro
      Vassgärdet, Stora åker
      Vattendraget äng
      Vedkärret äng
      Vedkärret, Norra äng
      Vedkärret, Södra äng
      Vedsvedsmossen, Stora mosse
      Vensveden sved
      Verkesundet sund
      Verveln sjö och jvst*
      Verkesundet sund
      Vetfläckarna åker
      Viborgsudden udde
      Vidmundskärr kärr
      Vik, Lilla vik
      Vildmosselyckan åker
      Vimmenskärr kärr
      Vipan äng
      Vitmossen mosse
      Vystberget berg
      Vystberget berg
      Vystberget berg
      Vystberget berg
      Vystberget berg
      Vystberget berg
      Vystens trädgård slätt
      Vårtkällan källa
      Vårtkälleberget berg
      Vårtkälleberget berg
      Välen sjö
      Välen sjö
      Värgårdsgärdet gärde
      Värgårds udde udde
      Värkegårdsgärdet gärde
      Värmslehålet källa
      Värnlyckan åker
      Värnmossen åker
      Västerhult åker
      Värveln sjö
      Yle kätte äng
      Yngfällsmarken terrängparti
      Yngfäsmarken terrängparti
      Åhagslyckan åker
      Åkerdal terräng, f.d. torp
      Åkhallen berghäll
      Åkhallen berghäll
      Åkviken vik
      Åkätten åker
      Ålkistekärret starrkärr
      Ållan äng
      Ålskinnsbergen berg
      Ålskinnsberget berg
      Ålskinnsdjupet, se Ålskinnsberget Saknas
      Åmunnen åmynning
      Åmunsviken vik
      Ånneflogen äng
      Åskkullen kulle
      Älggölen göl
      Älggölen göl
      Älgölen göl
      Älkullegölen göl
      Ändelösa kärrmark
      Ändelösan äng
      Ängelund terräng, f.d. torp
      Ängsborg, se Engsborg Saknas
      Ängsjön sjö
      Ängsvederna mossvall
      Ävjevik vik
      Öbo grässved åker
      Öbogöl göl
      Öbogöl göl
      Öbohall backkrön
      Ödlegölen göl
      Ödängsgärdena åkrar
      Ögöl göl
      Öknehultsjön sjö
      Ömossen mosse
      Ön halvö
      Örbäcksängen äng
      Ören sjö
      Ören sjö
      Ören, Lilla sjö
      Ören, Stora sjö
      Örlången sjö
      Örlången sjö
      Örlången sjö
      Örn sjö
      Ösjön sjö
      Ösjön sjö
      Ötorpet äng
      Överfölingen sjö
      Överängen åker

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.