ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malexanders socken : Göstrings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 302 Naturnamn : 666 Bebyggelsenamn : 376 Naturnamn : 186
Malexander sn Abborregölen göl Malexanders sn sn Aborrholmen Saknas
Malexander sn Abborreholmen, Se Blacken, Stora holme Malexander sn Anderstorpsgölen Saknas
Malexander sn Allhelgona skogsmark Nummerförteckning förteckning Aplaberget Saknas
Malexander sn Anderstorp ägomark Nummerförteckning förteckning Asplången sjö
Malexander sn Angholmen, Se Ängsholmen holme Nummerförteckning förteckning Asplången sjö
Malexander sn *Apelnäsudden udde Adelsnäs gd Axsjön sjö
Malexander socken Applaberget berg Alstugan t. Axsjön Saknas
Malexander sn /Se Askemossen mosse Alstugan t Axsjönäsagölen Saknas
Malgesanda sn Aspanäs utjord /Se Andersbo t Berggölen Saknas
Malgesanda sn Aspedalsgölen göl Anderstorp t, numera nedlagt Bjursjön, Västra och Östra Saknas
Malexander sn Aspedalsmossen mosse Aplanäset t Björkön ö
Malexander socken Asplången sjö Applanäset t. Björnasundet Saknas
Malexander sn Asplången sjö Aspanäs gård Björnudden Saknas
Malexander sn Asplången sjö /Se Aspenäs gd Björnön ö
Malexander sn *Aspnäsudde udde Aspedalen t. Bonnaregölen Saknas
Malexander sn *Aspsundet sund Axsjöhult t Bosagölarna sjöar
Malgesanda Saknas Aspudden udde Axsjönäset avs. Bosagölarna, Stora och Lilla Saknas
Malexander sn Axen (Axsjön) sjö /Se Backen t, numera nedlagt Bosaviken vik
Malexander sn Axen sjö /Se Basteberg gård Brandmaderna Saknas
Malexander sn Axgölen göl Basteberg gård Brudstället lastageplats
Malexander sn Axsjögölen göl Bastebergstorp t Brännön Saknas
Malexander sn Axsjöklint terräng Berget t, numera nedlagt Brännön Saknas
Malexander sn Axsjön sjö Berggården gård Bålskalle berg
Malexander sn Axsjön sjö Bergslund t Bäcks öar Saknas
Malexander sn Axsjön sjö Bergsnäs t, numera nedlagt Charlottenö ö
Malexander sn Axsjön sjö Bergvik avs. Dammstugugölen Saknas
Malexander sn Axsjön sjö Bjurshult t. Djuparöven göl
Malexander sn Axsjön sjö Bjurshultet t Djäkneholmarna Saknas
Malexander sn Axsjön sjö Bjälnäs by Dämshultagölen Saknas
Malexander sn Axsjön sjö /Se Bjälnäs by Dörrberget berg
Malexander sn Backen ägomark Bjärhult gård Dörrberget berg
Malexander sn Baggebrosmossen mosse Björkeberg t, numera nedlagt Dörrberget berg
Malexander sn Baggesvältan ö Björkedalen t Dörrberget berg
Malexander sn Baptistdopet strandparti Björnön bs Dörrberget berg
Malexander sn Barkareudden udde Bockudden t. Dörrberget berg
Malexander socken Bendrikspark udde Bockudden t Dörrberget berg
Malexander sn /Se Berggölen göl Bodaryda t. Döraberget öppning i berg
Malexander sn /Se Bergsnäs terräng Bodarydan t Eldsviken Saknas
Malgesanda sn /Se Bergsnäs ön ö Borgen utjord Ensjön Saknas
Malexander sn /Se Bergvikabergen berg Bron, se Högbron t. Fagersjön Saknas
Malexander sn /Se Bergstugumossen ägomark Bron t Fläskholmen Saknas
Malexander sn /Se Bergön ö Brostugan t Fågelstenarna Saknas
Malexander sn /Se Bjursjögölen göl Bråttom t Fårön Saknas
Malexander sn /Se Bjursjön, Södra sjö Bråttom t Fårösrevet sandbank
Malexander sn /Se Bjursjön, Södra sjö Bränna gård Förlången sjö
Malexander sn /Se Bjälnäsa hall udde Brännan gård Förlången sjö
Malexander sn /Se Björkedalen terräng Brännstugan t, numera nedlagt Galtarpön Saknas
Malexander sn /Se Björkhamra terräng Bygget t, numera nedlagt Garpudden Saknas
Malexander sn /Se Björkön ö Bygget utjord Garpön ö
Malexander sn /Se Björkön ö Bålnäs gård Gastakullen moränkulle
Malexander sn /Se Björnasundet sund Bäcken t, numera nedlagt Gastakullen moränkulle
Malexander sn /Se Björnasundet sund Bäckstugan t. Godten, se Torten sjö
Malexander sn /Se Björnasundet sund Bäckstugan t Gransjön sjö
Malexander sn /Se Björnudden udde Carlsberg, Ifrenäs eller, se Ivranäs by Gransjön Saknas
Malexander sn Björnudden udde Dalen lht Groppan mycket djupt område av Sommen
Malexander sn /Se Björnudden udde Dammstugan t Groppön ö
Malexander socken /Se Björnön ö Danielshammar kvarn Grytön Saknas
Malexander sn /Se Björnön holme Danielshammar t Gubbaskäret Saknas
Malexander sn /Se Björnön ö Danskebo gård Gäddgölen Saknas
Malexander sn /Se Blacken, Lilla holme Danskebo gård Hagagölen Saknas
Malexander sn /Se Blacken, Stora holme Duvalyckan t, numera nedlagt Hallången sjö
Malexanders kyrka Saknas Blacken, Stora holme Dämshult t. Hallången sjö
Malexanderskyrka kyrka /Se Blåängen terräng Dämshult t Hallången Saknas
*akabol gd /Se Bockeberget berg Ekeberg by Hallången sj
Aplanäset torp Bockudden udde Ekeberg Norra gd Hampastan vik
Applanäset t Bockudden udde Ekeberg, Norra gård Havikarna numera uppodlad mad
Aspenäs gd /Se Bockudden udde Ekeberg, Södra gård Hemholmarna Saknas
Aspenäs gd Bohlskalle, Se Skalludden udde Ekedalen t. Hornaborragölen Saknas
Aspenäs gård Bommaregölen göl Ekedalen t, numera nedlagt Hullön Saknas
Aspenäs gård Bosagölarna, Stora o Lilla sjöar Eketorpet avs. Hultagölen Saknas
Aspenäs gård Bosagölen, Lilla tjärn Eksfall avs. Hålkultaberget Saknas
Aspenäs gård Bosagölen, Lilla göl Ekshult t. Hällebosjön Saknas
Aspenäs gd Bosagölen, Stora sjö Ekshult t Hällsjön Saknas
Aspenäs by Bosagölen, Stora göl Eksnäs t, numera nedlagt Härkoneberget Saknas
Aspenäs gd Bosaviken vik Ekstugan t, numera nedlagt Hästholmen Saknas
Aspenäs gård Bosaviken vik Ektorpet t. Hästön ö
Aspenäs gd Bråstugeviken vik Elmtestugan t. Kallsviken Saknas
Aspenäs, Övra gård Brända mon skogsmark Enshult gård Kankaregrytet berg
?Aspenäs gd Bränna maden sumpmark Enshult gård Katteballekullen kulle
Aspenäs g Brännerimossen ägomark Enshult gård Kindstugusundet Saknas
Aspenäs Saknas Brännön holme Enstorp t Kitteln sten
Aspenäs gd Brännön ö Erikslund t, numera nedlagt Kitteludden Saknas
Aspenäs gd Brännön holme Ersmålen lht Klumpön Saknas
Aspenäs gd Brännön ö Falltorpet t. Klåvstenarna stora flyttblock
Aspenäs g Brännön ö Falltorpet t Klåvstensviken Saknas
Aspenäs gd Bubbeskär skär Fiskarehemmet utjord Korpbergen Saknas
Aspenäs g Bygget terräng Fridhem t, numera nedlagt Korssundet Saknas
?Aspenäs gd *Byggviken vik Frälsegården = Idebo bebyggelse Korsudden Saknas
Aspenäs gd Bålnäsviken vik Frälsegården bebyggelse Korsön ö
Aspenäs gd Bålskalle, Se Skalludden udde Fåborg t. Krokastenen berghäll
Aspenäs gård Bålskalle bergstopp /Se Fåborg t Krokgölen Saknas
Aspenäs gd Bäcka holmar Fällorna t Kyrkberget Saknas
Aspenäs g. Bäcka öar öar Galtarp hmd Kyrksundet Saknas
Aspanäs by (?) Charlottenön, Lövön o. Garpön holmar Gransbo gård Lakgölen Saknas
Aspanäs, Lilla gård Charlottenön holme Gransbo gård Landsten sten
Aspenäs gd Charlottenön ö Gransjöstugan t, numera nedlagt Landsten sten
Aspenäs gd Dammstugugölen göl Gunden t Larsbogölen Saknas
Aspenäs gd Dammstugugölen göl Gripenberg lht Lertången udde
Aspenäs gd Dickneholmen, Se Porsholmen holme Gripsholm t. Lillagarpen vik
Aspenäs gd Diupholmen, Se Gjutön holme Gripsholm t Lillsjön Saknas
Aspenäs gd /Se Djuparöven göl Gröndalen t Lillsjön Saknas
Aspanäs gd /Se Djupmaderna ägomark Grönlund t Ljungberget Saknas
Aspanäs gd /Se Djupröven göl Grönsved t Lomshultagölen EJVER
Aspenäs gård /Se Duvan terräng Gustavsjö t Lycke kyrkkudde Saknas
Aspenäs gd /Se Dörberget, Se Dörraberget berg Gyllentorp t, numera nedlagt Långsjögölen Saknas
*basta boda gd Dörraberget berg Göjstorp t Långsjön sjö
Basteberg gård Dörraberget berg Gökedalen t Långsjön Saknas
Basteberg g Dörraviken vik Gökshult by Långstorpssjön sjö
*Biærgabodha försv. gård Ekedalen terräng Gökshult gård Långstorpssjön Saknas
Bjälnäs by Eksfall terräng Gökshultstugan t. Långön ö
Bjälnäs by Ekängsmossen ägomark Gölingstorp t, numera nedlagt Lämholmen Saknas
Bjelnäs gd /Se Eldsviken vik Gölstugan t. Lövön Saknas
Bjärhult gård Eldsviken vik Gölstugan t Maljen sjö
Bjärhult gård Elfvana Giölen, Se Näsagölen tjärn Hagalund lht Månsjön sjö
Bjärhult gård Elmten sjö /Se Hagen t Månsjön Saknas
Bjärhult gd /Se Ensjön sjö Haget t. Märrgölen Saknas
Bjärhult gd /Se Fagersjö sjö Haget bs Mörtsjön sjö
Bjärhult gd /Se Fiskarehemmet skogsmark Hagstugan bebyggelse Mörtsjön Saknas
Boeryd ?t /Se Flogen, Lilla sjö Hallen t, numera nedlagt Näsagölen Saknas
Bollnäs hg Flon terräng? Hallen, se Hällen Saknas Ormsjön sjö
Bålnäs by (?) Fläskholmen holme Hallingsfall gård Oxelön Saknas
Bollnäs gd Fläskholmen holme Hallingsfall gård Oxen skär
Bollnäs gd Frukostkullen kulle Hallångsberg t, numera nedlagt Pelarberget berg
Bollnäs gd furlången, Se Förlången sjö Hammar, se Danielshammar Saknas Prinsholmen holme
Bollnäs hg Fågelgölen göl Hammarsberg t, numera nedlagt Rophallsudden Saknas
Bollnäs hg Fåglastenarna holme Harsmålen gård Rotön ö
Bollnäs hgd /Se ?Fårön holme Helgebo eller Hellebo, se Hällebo gd Råckemaderna Saknas
Bålnäs gd /Se Fårön holme Holmen t. Råcksjön sjö
»Bollnäskammaren ?stuga Fårön ö Holmen t Råcksjön Saknas
*Bombaratorp Saknas Fällorna ägomark Holmetorpet t Rödberget Saknas
»Bombaratorp förr torp Förlången sjö Hällebo gd Rödingsholmen Saknas
»bombarathorp» försv.torp /Se Förlången sjö Hällebo gård Rödingsön Saknas
*Brankaberg förr ödetorp Förlången sjö Hällen t. Rödsundet Saknas
*Brantaberg Saknas Förlången sjö /Se Hällgona t, numera nedlagt Sjönäsön Saknas
Bränna gd Galltorpön ö Häradsmålen bebyggd utj. Skalludden udde
*Barialykkia Saknas Galltorpön ö Härsmålen bebyggd utj. Skallön ö
Carlsberg gd. /Se Garpan vik Hästhagen lht Skinkebobergen bergssträckning
Danskebo gd Garpan, Lilla vik Högbo gård Skotteboholmen Saknas
Danskebo gd Garpön, Lövön o. Charlottenön holmar Högbolund lht Skreftsängarna ängar
Ekeberg by Garpön ö Högbron t. Skvamphallen strandhäll
Ekeberg, Norra augment Getudden udde Högliden t Skålabergen Saknas
Ekeberg, Södra by Giölan, Se Kvarngölen tjärn Högmålen bs, numera nedlagd Skärgölen sjö
Ekeberg by Gjutholmen holme Högmålen t. Skärgölen Saknas
Ekeberg by Gjutön holme Högstugan lht Sommen sjö
Ekeberg gd /Se Gjutön ö Idebo by Spångagölen Saknas
Enshult gård Gransbosjön sjö /Se Ivranäs by Spångagölen Saknas
Enshult gd /Se Gransjön sjö Ivranäs by Stensjön sjö
Galtarp hmd Gransjön sjö Karlsberg t, numera nedlagt Storablackan berghäll
Galtarp hmd Groppan ö Karlsbergs utjord Saknas Storagarpen vik
Gransbo gd /Se Groppan holme Karlsbo t, numera nedlagt Sundön ö
Gökshult gård Groppan ö Karlsborg lht Svarten sjö
Gökshult gd Gropö, Se Groppan ö Karlshamn bs Svartgölen Saknas
Gökshult gd Grottgölen göl Karlsholm lht Svartgölen sjö
Gökshult gd Grytön ö Karlslund bs Svartviken vik
Gökstugan t Grytön ö Karlslund bs Södra vik Saknas
Hallingsfall gd /Se Grytön ö Karlstorp t, numera nedlagt Tjockön ö
[Harmwlaboda] Avser Hermannebo gdr Gräsbergskärren ägomark Karlsö t, numera nedlagt Tobakshallen strandhäll
*Hult förr ödetorp Gräsbäckskärren kärr Kindstugan t, numera nedlagt Tobergen Saknas
*Hult Saknas Gröna ön ö Klinten gård Tokholmen ö
Häradsmålen gd /Se Gröndalen f.d. torp? Klinten t. Torten sjö
Högbo gd Grönlund triangelpunkt Klumpen t Toskäppan Saknas
Högbo gård Grönlundsudden udde Kohagen t. Trangölen Saknas
Högbo gd Gubbagölen göl Krogen, se Slättmon Saknas Trehörningen sjö
Högbo gd /Se Gubbekullen höjd? Krokshult t Trehörningen sjö
Högbo gd /Se Gyllentorp terräng Krokshult t. Tväsjön, Lilla sjö
Idebo by Gäddgölen tjärn Kroksjötorp, se Krokshult Saknas Tväsjön, Stora sjö
Idebo by Gäddgölen göl Krongården = Idebo bebyggelse Tväsjön, Stora och Lilla sjöar
Idebo by Gökshult triangelpunkt Krongården bebyggelse Ungsvaleberg berg
Idebo by Gökshultastugan terräng Kungsliden t Utterholmen Saknas
Idebo by Gölingstorpagölen göl Kvarnarna t, numera nedlagt Uvabergen Saknas
Idebo by Gölstugan ägomark Kvarnarp t, numera nedlagt Vassgölen Saknas
Idebo by Gölstugugöl göl Kvarnbacken t, numera nedlagt Vetön ö
Idebo gd /Se Hagalund terräng Kvarnholmen t Vetön Saknas
Idebo by /Se Hallen terräng Källekullen bs, numera nedlagd Vrånggölen Saknas
Idebo by /Se Hallingsfall triangelpunkt Källstugan t, numera nedlagt Våkthultsviken vik
Idebo gd /Se Hallsjön sjö Landsnäs gård Våkthultagölarna gölar
Idebo gd /Se Hallången sjö Larsbo bs Våtängen Saknas
Idebo gd /Se Hallången sjö Larstorp t. Väderkvarnskullen Saknas
Ivranäs gd Hallången sjö Larstorp t Vändsten = Landsten Saknas
Ivranäs by Hallången sjö Lejonnäs lht Värmlången sjö
Ivrenäs gd /Se Hallången sjö /Se Lerviken avs. Åludden udde
Kindstugan f.d. torp Hallången sjö /Se Lindmålen t. Ängsholmen Saknas
Landdnäs by Halvsjön sjö Linneberg t. Äskemossarna mossar
Landsnäs gd Hampastaden vik Linneberg t Ödlegölen Saknas
Landsnäs by Havaji ö Linnemålen t Öjarn sjö
Landsnäs by Havvikarna ägomark Linneryd hmd Öjarn sjö
Landsnäs by Helgebo eller Hellebo utjord /Se Linneryd avs.  
Landsnäs gd /Se Hemgölen göl Linnevad t.  
Lumpmålen torp Hemholmarna holmar Linnevad avs.  
Lumpsmålen gd /Se Hemmingskärr kärr Ljungstorp t  
?Lyckö gård med kvarn Herrhagen terräng Ljungstugan t, numera nedlagt  
Lyckö gård Herrängsberget berg Lomshultet t  
Lycke gd Hinnerswijken, Se Bosaviken vik Luftarp t, numera nedlagt  
Lyckö gd /Se Hjortgölen göl Lugnet t, numera nedlagt  
Lyckö gd /Se hokholmen, Se Björkön ö Lumpmålen t.  
Långstorp gd /Se Holmetorpsön ö Lumpmålen avs.  
Malaret, se Maljeryd gd Hornabborregölen göl Lybäck t.  
Malexander by Hullöö, Se Hulön ö Lybäck t, numera nedlagt  
Malexander by Hultagölen göl Lycke gård  
Malexander by /Se Hultagölen göl Lycketorp t.  
Maljeryd gård Hults tvättgöl tjärn Lycketorp bs  
Maljeryd gd Hults tvättgöl göl Långstorp gård  
Maljeryd gd Hultön, Se Hulön ö Långstorp gård  
Maljeryd gd Hulön ö Lökabäcken utjord  
Maljeryd gd Hulön ö Lönnhult lht  
Malgeryd gd /Se Hulön ö Lövingsberg bs  
Maljeryd by /Se Hundudden udde Lövrahult t.  
Maljeryd gd /Se Hvenön, Se Vetön holme Lövrahultet t  
Maljeryd gd /Se *Håmudden udde Lövsberg t.  
Maljeryd gd /Se Hällebosjön del av sjön Malgen Lövsberg t  
Maljeryd gd /Se Hällebosjön sjö Lövudden t, numera nedlagt  
Maljeryd gd /Se Hällebosjön sjö Madstugan bs  
Mellansjö gd /Se Hällgölen göl Malexander gd  
Mo by Hällsjön sjö Malexander gd  
Mo gd Hällsjön sjö Malgeryd gård  
Mo gd? Häradsmålen eller Härsmålen utjord /Se Maljeryd gård  
?Mo by häsholmen, Se Hästholmen holme Malmö t, numera nedlagt  
Mo by /Se Hästholmen holme Manhem bs, numera nedlagt  
Månhult by Hästholmen holme Mellanbyn gård  
Månhult by Hästholmen holme Mellansjö gård  
Månhult by Hästholmen holme Mellansjö gård  
Månhult by /Se Hästvallen ägomark Mo by  
Månhult gd /Se Hästön ö Moberget t, numera nedlagt  
Månhult by /Se Hästön holme Mokullen t, numera nedlagt  
Månhult gd /Se Hästön ö Mon t  
*Norrgöl gd Högamon skogsmark Mosshult t, numera nedlagt  
Pinan ?torp Högbo triangelpunkt Mosstugan t  
Ramfall gård Högmålen terräng Månhult by  
Ramfall gd /Se Högstorp terräng Månhult gård  
Ramfall by /Se Hökön, Se Tjockön holme Månsjöstugan t.  
Sand gd /Se hököön, Se Tjockön ö Månsjöstugan t, numera nedlagt  
Sand (Södra) gd Ibowijken, Se Ideboviken vik Mörkviken t.  
Sand, Södra gd Ideboviken vik Nedergården = Ifranäs bebyggelse  
Sand, Södra gd Ideboviken vik Norkullen t, numera nedlagt  
Sand, Södra gd /Se Ifranäswijken, Se Ivranäsviken vik Norramålen t, numera nedlagt  
Sand, Södra gd /Se Igelgölen göl Norrgården gård  
Sanda, se Stjärnsand hg Ingelyckan skogsmark Norrgården avs.  
Sjöbo by *Ivranäsviken vik Norräng avs.  
Sjöbo by Johansmossen mosse Norsholm lht  
Sjöbo by Jonkärr kärr Nybro lht  
Sjöbo by Jordgölen, Stora tjärn Nygården gård  
Skurebo gård Jordgölen, Stora o Lilla gölar Nygården avs.  
*Skaluismala torp Jordgölen, Stora göl Nyhemmet t, numera nedlagt  
*Skæluismala torp /Se Jungfruholmen holme Nystugan lht  
*Skälvismålen f.d. gd /Se Jungfrukullen höjd Näset t.  
Skärlunda gård Jungfruudden udde Näset t  
Skärlunda gård /Se Jutehällen strandparti Olstorp t, numera nedlagt  
Skärlunda gd ?Kajsa, Svarta holme Ormsjötorp gård  
Skärlunda gd /Se Kajsa Svarta ö Ormtorpet gård  
Skärlunda by /Se *Kallviken vik Parnassen t.  
Skärlunda by /Se Kalvflon ägomark Parnassen t  
Skärlunda by /Se Kalvholmarna holmar Persbo t.  
Skärpet gd /Se Kalvholmarna holmar Persbo t, numera nedlagt  
Skärpet gd /Se Kalsboviken vik Piperstugan t, numera nedlagt  
Smedstorp gd /Se Karlsgöl tjärn Prästgården bebyggelse  
Somvik hg Karlsgöl sjö Pukstugan t.  
Somvik hg Karlsgöl göl Pukstugan t  
Somvik herrgård Karlsromossarna mosse Pålsbo t, numera nedlagt  
Somvik herrgård Karlsö terräng? Pölen bs, numera nedlagd  
Somvik hg Kattgölen göl Ramfall gård  
Somvik gd Kindstuguviken vik Ramfall gård  
Somvik gd /Se *Kinnalycksberget berg Ramfallskvarn t  
Somvik gd /Se Klovstensviken vik Ramshult bs, numera nedlagd  
Somvik herrgård /Se Klumpagölen göl Ramsmålen bs, numera nedlagd  
Spakarp gård Klumpen strandmark Rom t, numera nedlagt  
Spakarp gd Klumpgölen göl Rotön t  
Spakarp Saknas /Se Klumpön, Lilla holme Råckarp t  
Stjärnsand herrgård Klumpön, Lilla ö Sand, Södra, Malexander gd  
Stjärnesand gd /Se Klumpön, Stora holme Sand, Södra gård  
Stjärnesand gd /Se Klumpön, Stora ö Sandbäcken t.  
Svanmålen f.d. torp? Koklämman strandområde Sandbäcken bs  
Svartsvik, Svärdsvik by Kolsmon terräng Sandkullen t, numera nedlagt  
Svartsvik gd /Se Korpabergen berg Sandliden t, numera nedlagt  
Svärdsvik by *Korpberget berg Sandstorp bs  
Svärdsvik gd Korsön ö Sandstugan avs.  
Svärdsvik by /Se Korsön ö Saxabäcken avs.  
Svärdsvik by /Se Kottängen ägomark Sjöberget t, numera nedlagt  
Torstorpet torp Koudden udde Sjöbo by  
*Torstorpa göl Saknas Krokgölen tjärn Sjöbo by  
*Torstorpa gyl Saknas Krokgölen göl Sjögstorp t, numera nedlagt  
Torstorpet t Krokudden, Se Oxhagsudden udde Sjökullen bs, numera nedlagd  
*Trehörna Saknas Kråknäset näs Sjölund t.  
Tumbo prästgård /Se Kråkstenarna stenar Sjölund t  
Tumbo kyrkoherdeboställe /Se Kråkudden udde Sjönäs t, numera nedlagt  
Tumbo gd /Se Kråkviken vik Sjöstugan t.  
Tumbo gd /Se Kungslid terräng Sjöudden t, numera nedlagt  
Tumbo gd /Se Kungsön ö Sjövik(en) t (bs)  
Tvärsjömålen gd /Se Kungsön ö Skogstorp t, numera nedlagt  
Ugglebo by Kvarngölen tjärn Skrikebacken t, numera nedlagt  
Ugglebo by Kvarngölen göl Skräddarestugan bs  
Ugglebo by Kvarngölen göl Skurebo gård  
Ugglebo gd /Se Kvarnkullen terräng Skurebo gård  
Uggelbo gd /Se Kvarnkärret ägomark Skärlunda by  
Uppsalatorp gd /Se Kvarnviken vik Skärlunda gård  
Vawitta holt by Kvarnviken vik Skärpet, se Aspenäs gd  
Våktehult by Kyrkorådsholmen holme Skärpet gård  
Våktehult by Kyrkorådsholmen holme Skärseld t.  
Våktehult by Kålsboholmarne, Se Fårön holme Skärselden t  
Våktehult by Kångzöö, Se Kungsön ö i sjön Sommen Slättmon t.  
Våcktehult gd /Se Kätteludden udde Slättmon t  
Våcktehult gd /Se Lakgölen, Lilla göl Smedstorp t  
Wålnes, se Bollnes gd Lakgölen göl Somvik gård  
  Lakmossarna mosse Somvik gård  
  Landssten grund Spakarp gård  
  Leberget berg Spakarp gård  
  Lebergsudden udde Spången t, numera nedlagt  
  Lerudden udde Stenen t, numera nedlagt  
  *Lerviken vik Stenstorp t  
  Lil: Brännö, Se Klumpön, Lilla holme Stenstugan t  
  Lilla giöl, Se Ödlegölen tjärn Stensäter t, numera nedlagt  
  Lilla Jolgiölen, Se Karlsgöl tjärn Stenudden t, numera nedlagt  
  Lilla Svartgiölen, Se Sågforsgölen tjärn Stjärnarp bs  
  Lillsjön sjö Stjärnsand herrgård  
  Lillsjön sjö Stjärnesand gård  
  Lillsjön sjö Stockholm t.  
  Lillsjön sjö Stockholm t  
  Lillsjön sjö Storarp t, numera nedlagt  
  Lillön, Se Charlottenön holme Strömkullen t, numera nedlagt  
  Lillön ö Strömsbro lht  
  Lillön ö Svanmålen t, numera nedlagt  
  Lindgölen göl Svartmålen bs  
  Linnebergskärr, Lilla vik Svartsvik gård  
  Linnebergskärr, Stora vik Sågen t  
  Ljungstugan terräng Sågforsen t, numera nedlagt  
  Ljusgölen göl Sågstugan t  
  Lodstuge hagen terräng Sågstugan t  
  Loftakullen terräng Södergården gård  
  Lomshultagölen tjärn Södergården gård  
  Lomshultagölen göl Söramålen t, numera nedlagt  
  Lomshultagölen göl Sörstugan bs  
  Lortviken vik Taskebo, se Adelsnäs gd  
  Lunnagölen göl Taskebo gård  
  Lunnamossarna ägomark Torsmålen bs, numera nedlagd  
  Lyckwijken, Se Lycköviken vik Torstorpet t.  
  Lycköhål terräng Torstorpet t  
  Lycköhål terräng Tranudden t.  
  Lyckö udde udde Tumbo, Malexander eller, se Malexander gd  
  Lycköviken vik Tusshultet ställe  
  Lycköviken vik Tväsjömålen t.  
  Långamossarna mossar Tväsjömålen t  
  lången, Se Asplången sjö Tåbo klockare- och kyrkojord  
  lången, Se Öjaren sjö Uddarp t.  
  Lången Lacq., Se Öjaren sjö Uddarp t, numera nedlagt  
  Långgärdet ägomark Udden t  
  Långgölen, Lilla tjärn Ugglebo gård  
  Långgölen, Stora Saknas Ugglebo gård  
  Långgölen, Stora göl Uppgården = Ifranäs bebyggelse  
  Långkärren kärr Uppsala gård  
  Långkärret ägomark Uppsalatorp gård  
  Långkärrsviken vik Uppsalatorp gd  
  Långsjögölen göl Vastmålen t.  
  Långsjön sjö Vastemålen t  
  Långsjön sjö Viken t, numera nedlagt  
  Långstorpasjön sjö Våkthult by  
  Långstorpssjön sjö /Se Våkthult by  
  Långåsarna åsar? Åsarna t, numera nedlagt  
  Långön, Se Lövön holme Älgaberget t, numera nedlagt  
  Långön ö Älgdalen t.  
  Långön ö Älgedalen t  
  Långön ö Älmtestugan t, numera nedlagt  
  *Lämbergsudde udde Ängaryd, se Ängstugan t.  
  Lämholmen, Se Skotteboholmen holme Ängaryd t, numera nedlagt  
  Lästen holme Änghemmet lht  
  Lökabäcken utjord Ängstugan t.  
  Lökholmen holme Ängstugan t, numera nedlagt  
  Lökholmen holme Äspedalen t, numera nedlagt  
  Lövrahultslyckan ägomark Äspefällorna avs.  
  Lövsberg terräng Öjarstugan t.  
  Lövsberg ägomark? Öjarstugan t  
  Lövudden udde Örbäcken t.  
  Lövön, Garpön o. Charlottenön holmar Örbäcken t  
  Lövön holme Örebro t.  
  Lövön ö Örebro t  
  Lövön ö Östergården gård  
  *Lövösviken vik Österås bs, numera nedlagd  
  Majs udde udde Övrabo t  
  Malegsander Tiälen, Se Malexander fjärden del av Sommen    
  *Malexander fjärden del av Sommen    
  Malgen sjö    
  Maljen sjö    
  Maljen sjö    
  Malgen sjö    
  Maljen (äv. Malgen) sjö /Se    
  Malgen sjö /Se    
  Maljen sjö /Se    
  Maljen sjö /Se    
  Maljen sjö /Se    
  Maljen sjö /Se    
  Maljen sjö /Se    
  Malgen sjö /Se    
  Maljen sjö /Se    
  Maljen sjö /Se    
  Manhem ägomark    
  Marstrand ägomark    
  Mellansjön sjö    
  Mellansjö ägomark    
  Missunnan sankmark    
  Mjölkudden udde    
  Mjölkudden udde    
  Moberget berg    
  Mokullen höjd?    
  morköön, Se Mörkön holme    
  Mossholmen holme    
  Myrudden udde    
  Myrön ö    
  Månsjön sjö    
  Månsjön sjö    
  Månsjön sjö    
  Månsjön sjö /Se    
  *Märholmen holme    
  Märragölen göl    
  Mörkön holme    
  Mörkön ö    
  Mörtgölen tjärn    
  Mörtgölen göl    
  Mörtsjön sjö    
  Mörtsjön sjö    
  Mörtsjön, Stora o Lilla sjöar    
  Mörtsjön, Lilla sjö    
  Norra Jolgiölen, Se Hults tvättgöl tjärn    
  Norra lyckan ägomark    
  Norra målen terräng    
  Norrfällelyckorna ägomark    
  Norräng triangelpunkt    
  Nygärdet ägomark    
  ?Nyhemsgöl göl    
  Nyhemsgölen göl    
  Nytorpamossen ägomark    
  Näckasten öar    
  Näsagölen tjärn    
  Näsagölen göl    
  Näset terräng    
  Näset terräng    
  Näsgölen tjärn    
  Näsgölen göl    
  *Näsudden udde    
  Ormsjön sjö    
  Oxelön ö    
  Oxelön ö    
  Oxelön ö    
  Oxelön ö    
  Oxfällorna Saknas    
  Oxhagen terräng    
  Oxhagsudden udde    
  Oxhagsudden udde    
  Parnassen terräng    
  Pelareberget berg    
  Persbo sankmark    
  Porsholmen holme    
  Porsholmen holme    
  Porssgiölen, Se Spångagölen tjärn    
  Pukehål terräng    
  *Pukeloarna skog    
  Pysudden udde    
  Pålsbo terräng    
  Pärklabergen berg    
  Ramfallskvarn f.d. kvarn    
  Ramsmålen terräng    
  *Roberget berg    
  Rotön ö    
  Rotön ö    
  Rotön ö    
  Rotösundet sund    
  Rudgölen göl    
  Råckemaderna ägomark    
  Råckemaderna ägomark    
  Råcksjön sjö    
  Rågholmen holme    
  Rågholmen holme    
  Rödbergsudden udde    
  Rödbergsviken vik    
  Rödingsholmen holme    
  Rödingsholmen holme    
  Rödingsholmen holme    
  Rödingsön holme    
  Rödingsön holme    
  Rödingsön ö    
  Rödingön ö    
  Rödlidsmossen ägomark    
  Rödsundet sund    
  Rödsundet sund    
  Rösunnet, Se Rödsundet sund    
  Sand sandstrand /Se    
  Sanda sandstrand /Se    
  Sandbäcksöarna, Se Bäcka öar holmar    
  Sandkullen höjd    
  Sandviken vik    
  Sandöarna, Se Garpön, Lövön o Charlottenön holmar    
  Sibirien terräng    
  Sikholmen holme    
  Sikholmen holme    
  Sikholmarna holmar    
  Sjökullen höjd    
  Sjönäs f.d. torp?    
  Sjöviken vik    
  Skallbergsmossen ägomark    
  Skallholmen, Se Fläskholmen holme    
  Skalludden udde    
  Skalludden udde    
  Skalludden udde    
  Skallviken vik    
  Skallön ö    
  Skallön ö    
  *Skalön holme    
  Skarpan ägomark    
  Skogslyckan terräng    
  Skogstorp terräng    
  Skogzholmen, Se Rågholmen holme    
  Skorteboholme, Se Skottholmen holme    
  Skotteboholmen holme    
  Skotteboholmen holme    
  Skottholmen holme    
  Skottholmen holme    
  Skrubborna skogsmark    
  Skureboviken vik    
  Skärgölen tjärn    
  Skärgölen göl    
  Skärgölen göl    
  Smedsmålen kärr?    
  Småholmarna holmar    
  Snickareudden udde    
  Snokudden udde    
  Snokudden udde    
  Soludden udde    
  *Somgölen vattendrag    
  Sommen sjö    
  Sommen sjö    
  Sommen sjö    
  Sommen sjö    
  Sommen sjö    
  Sommen sjö    
  Sommen sjö    
  *Somviken vik    
  Spikudden udde    
  Spångagölen tjärn    
  Spångagölen göl    
  Spångagölen göl    
  Starrpölen göl    
  Sten terräng    
  Stenaviken vik    
  Stenkärret vik    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  *Stensjöön holme    
  Stora giöl, Se Lomshultagölen tjärn    
  Storarp ägomark    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Strömkullen ägomark    
  Stubbmaderna ägomark    
  *Stuvängsviken vik    
  Stångudden udde    
  Sundsbergen skogsmark    
  Sundön ö    
  Sundön ö    
  Sundön ö    
  Sunöön, Se Sundön ö    
  Svanaviken vik    
  Svanaviken vik    
  Swangiölan, Se Näsgölen tjärn    
  Svart sjö /Se    
  Svarten sjö    
  Svarten sjö    
  Svarten sjö /Se    
  Svartgölen, Lilla göl    
  Svartgölen, Stora göl    
  Svartgölen tjärn    
  Svartgölen göl    
  Svartgölen göl    
  Svartmålen terräng    
  Svartviken vik    
  Svensberg terräng    
  Swerdzwijkswijken, Se Svärdviksviken vik    
  Swedö, Se Sundön ö    
  Svältudden udde    
  Svärdsviksgöl göl    
  Svärdsviksgölen göl    
  *Svärdsviksviken vik    
  Sågdammen damm    
  Sågforsgölen tjärn    
  Sågforsgölen göl    
  Såggölen tjärn    
  Såggölen göl    
  Sågviken vik    
  *Taskebomaden mad    
  *Tipsundet sund    
  Tjockön ö    
  Tjockön holme    
  Tjockön ö    
  Tobaksbergen berg    
  Torpholmen, Se Lökholmen holme    
  *Torpudden udde    
  *Torpviken vik    
  Torstorpet ägomark?    
  Torten sjö    
  Toskäppan tjärn    
  Toskäppan göl    
  Toskäppan terräng    
  Toskäppegölen göl    
  *Toskäppemaden, se *Taskebomaden mad    
  Totten sjö    
  Totten sjö /Se    
  Trangölen göl    
  Trangölen, Ö göl    
  Trangölen göl    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Tresnippen terräng    
  Tusshultet terräng    
  Tuvholmarna holmar    
  Tväsjön, Stora o Lilla sjöar    
  Tväsjön, Lilla sjö    
  Tväsjön, Stora sjö    
  Tärningesten holme    
  Töja terräng    
  Ugglebo triangelpunkt    
  Ungsvaleberg berg    
  Utterholmen holme    
  Uvakullen höjd    
  Vassgölen göl    
  Vassgölen göl    
  Vessingsmålen äng /Se    
  Vetön ö    
  Vetön holme    
  Vetön ö    
  Vrånggölen göl    
  Vrånggölen göl    
  Wåchthultzwijken, Se Våkthultaviken vik    
  Våkthultagölarna gölar    
  Våkthultagölen, Lilla göl    
  Våkthultagölen, Stora göl    
  Våkthultaviken vik    
  Våkthultaviken vik    
  Våtängsviken vik    
  Våtängsviken vik    
  Värmlången sjö    
  Värmlången sjö    
  Wärmslen, Se Värmlången sjö    
  Värmslen ägomark    
  Västra kärr ägomark    
  Åludden udde    
  Åmaderna ägomark    
  Åtudden udde    
  Älgaberget triangelpunkt    
  Älgebergsgölen göl    
  Älggölen göl    
  Älmten sjö    
  Älmten sjö    
  Älmten sjö    
  Älmten sjö /Se    
  Älmtestugan terräng    
  Ängaryd terräng    
  Ängsholmen holme    
  Ängsholmen holme    
  Äspefällorna ägomark?    
  Ödlegölen tjärn    
  Ödlegölen göl    
  Ödlegölen göl    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjaren sjö    
  Öjarn sjö /Se    
  Övrabogölen göl    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.