ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Blåviks socken : Göstrings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 413 Bebyggelsenamn : 124 Naturnamn : 227
Blåvik sn Andersbosjön sjö Blåvik sn Nummerförteckning förteckning
Blåvik sn Andersbosjön del av Sommen Andersbo by Nummerförteckning förteckning
Blåvik kpförs.? Anklanshål skogsmark Arnäs gård Andersbosjön vik
Blåvik sn /Se Appan tjärn Arrebo gård Appan göl
Blåvik sn Appan sjö Arrebo gård Arneberget berg
Blåvik sn /Se *Arnabergsudde udde Aspdalen t. Arneviken vik
Blåvik sn /Se Arrebosjön sjö Aspdalen t Arrebosjön sjö
Blåvik sn /Se Arrebosjön sjö Baggemålen t. Arrebosjön Saknas
?Andersbo gd:ar Arrebosjön sjö Baggemålen t Backagärdet åker
Arnaldz bodhom gd:ar Arrebosjön sjö Bastan basta Backåkern åker
Bosabodha gd Asptelningen sankmark Berget t Baståkern åker
Bösebo gd *Assarviken vik Bergslund t Bjursjön Saknas
?Bösebo gd Berget berg Bergstugan t Blaskan göl
Bösebo gd *Berghälla holme Blåsut t Bockbroarna skär
?Bösebo gd Bergslund ägomark Blåvik gård Bockön ö
Bösebo gd /Se Bergslund terräng Bockön t Bockön ö
Eklabo gd /Se Biamossen mosse Bostorp t Brantaviken vik
Eklabo gd /Se Bjursjön, Norra sjö Branten t Brånnabergen berg
Fagerhult gd /Se Bjursjön, Norra sjö Branten t Brännemossen mosse
?Fiskarp gd /Se Blankekärr ägomark Brostugan t Båtshallen stenhäll
Fiskarp gd /Se Blaskan sankmark Bryggan t Draget passage
Hallen tp /Se Blaskan terräng Bygget t Dumsmossen Saknas
Helgebo gd /Se Blaskekärret kärr Bygget t Dumsmosseviken Saknas
Håreholma gd /Se Blåviksön, Se Storön holme Bösebo gård Dumsmossaviken vik
Jonstorp gd /Se Bockabroarna holmar Bösebo gård Dumsmossen mosse
Kopparhult gd /Se Bockbroarna holmar Dalen t Dumsviken, se Dumsmossaviken vik
Liljeholmen el. Ringshult hg /Se Bockökärr kärr Däckstugan t Ekeln vik
Liljeholmen hg Bockön ö Eklabo gård Eklabomossen mosse
Liljeholmen (förr Ringshult) hg Bockön ö Eklabo gårdar Eklaboön ö
Liljeholmen hg Bockön ö Enstorp t Fallamossen mosse
Liljeholm(en) gård Bockön ö Ersbo t Floaviken vik
Liljeholmen el. Ringshult hg Bockön ö /Se Fagerhult t Gatan vallgata
Liljeholmen hg Branten terräng Fiskarp gård Grenadjärtorpet område, delvis omfattande åker
Liljeholmen (el. Ringshult) hg Branten terräng Fiskas t Grisastenen skär
Liljeholmen hg Bredmaden mad Fiskevik gdr Grytön Saknas
Liljeholmen el. Ringshult hg Brolidsmossen mosse Fiskevik gård Gröna dalen åker
Liljeholmen hg Brännön skogsmark Flanhult gård Gårdsgölen Saknas
Liljeholmen el. Ringshult hg Bygget terräng Flanhult gård Gårdsön Saknas
Liljeholmen (förr Ringshult) hg Båckbro, Se Bockabroarna holmar Flanhult gd Gäddgölen göl
Liljeholmen el. Ringshult hg Bäcken sund Flaskarp t Gärdesvikarna Saknas
Liljeholmen gd Bäcköö, Se Bockön ö Fridhem t Gärdsuddaåkern åker
Liljeholmen gd *Damviken vik Fällorna t Gärdsudden udde
Liljeholmen gd Dombruket ägomark Grenadjärtorpet t Gärdsvikarna vikkomplex
Liljeholm gd Draget sund? Gröndalen t Gärdsviken, Hitersta Saknas
Liljeholmen gd Dragudden udde Gunnarstorp t Gölamossen mosse
Liljeholmen hg Dragudden udde Hagaberg lht Gölen göl
Liljeholmen gd /Se Dummosswijken, Se Dumsviken vik Hallen t Hallången sjö
Pinkullanäs gd Dumsmossen mosse Hallen t Hjortstenen flyttblock
Ringshult, Se Liljeholmen hg Dumsmossen mosse Hallången t Hults tvättgöl göl
Ringshult hg /Se Dumsviken vik Helgebo gård Hynngölen vatten
Ringshult, se Liljeholmen hg Dumsviken vik Hoppet t Häggarpsgöl sjö
Stäket torp /Se Dumsviken vik Hårdaholmen gård Häggarpssjön Saknas
Tingkullanäs gd Dunkekulle terräng Häggarp t Häggarpssjön sjö
Tingkullanäs gd /Se Eckeln, se Eklabosjön sjö /Se Hässlebäcken t Hängesten flyttblock
Tingkullanäs gd /Se Eckeln, se Eklabosjön sjö Jakobsberg t Hängslakärret kärr
Torsudden f.d. tp /Se Ekeln sjö Jonstorp t Hängslaviken vik
Torsudden torp Ekeln, se Eklabosjön sjö /Se Jonstorp t Hängestensudden udde
  Ekeln vik /Se Jordmålen t Hängsleön holme
  Eklabo triangelpunkt Jordmålen torp Hängslaön ö
  Eklabonäset näs Järkarehultet t Hängslen förr slåtteräng, sedan betesmark
  Eklabosjön sjö /Se Karlstorp lht Hästaberget berg
  Eklabosjön sjö /Se Karebo gård Hästamarken betesmark
  Eklaboön ö Karsbo gård Hästhagen tidigare hästbete, nu skog
  Eklaboön ö Knapplan t Jordgölen göl
  Elmten, Blåviks sjö /Se Kopparhult gård Jordgölen, Stora göl
  Ersboön, Se Getön ö Kopparhult gård Jungfruhallen skär
  Ersboön, Se Getön ö Kvarnstugan t Jutagrundet grund
  Erstorp terräng Källstugan t Jättön Saknas
  Fagerhult terräng Landsberg t Jättön ö
  Fallamossen mosse Landsberg bs?; el. t? Kalvahagen betesmark
  Fallamossen mosse Ledsjöbygget t Kalvhagskätten åker
  *Fiskarpsviken vik Ledsjöbygget t Kalvön ö
  Fågelön skogsmark Liljeholmen gård Kalvön ö
  Fårwijken, Se Ljungtorpsviken vik Lindsundet t Karlsgöl göl
  Fårviken, Se Ljungtorpsviken vik Ljungstorp t Klevaberget Saknas
  Getudden udde Ljungstugan t Klevaberget Saknas
  Getön ö Ljusnaberget t Klevaberget berg
  Getön ö London t Klevaviken Saknas
  Getön ö Lugnet t Kleven sjö
  Getön ö Lund t Kleven klev
  Gietöö, Se Jättön ö Långviken t Klevudden Saknas
  Grisasten holme Lönndalen t Klevudden udde
  Growijken, Se Käckaviken vik Lövingsborg t Knipviken vik
  Grytön ö Mosstugan t Knipviken vik
  Gröna ön ö Mosstugan t Knäpptottan göl
  Gunnarstorp terräng Nedergården gård Koberget Saknas
  Gårdsgölen göl Nylyckan t Komarken betesmark
  Gårdsön ö Pershult t Korpaberget berg
  Gårdsön ö Pärstorp, Jordmålen torp Kringelmaden mad
  Gårdsön ö Rom t Kringelmadsudden Saknas
  Gäddgölen göl Rödsjön t Kråkön ö
  Gäddgölen göl Sandlyckan t Krösön ö
  Gärdsvikarna vik Sandvik lht Krösön ö
  Gärdsvikarna vikar Sandvik lht Kulludden udde
  Gärdsvikarna vik Sjöbo t Kungsön ö
  Gökakullen terräng Sjönäs sommarstuga, f.d. t Käckaviken vik
  Gölen göl Sjöstugan t Käckön rågångsö
  Gölen göl Sjöstugan t Käringholmen holme
  Hallången sjö Skogen t Kätten åker
  Hallången sjö Skogsberg lht Ladhagen betesmark
  Hallången sjö /Se Stensjön t Lagårdsgärdet åker
  Harön ö Storhagen t Landsbergaviken vik
  Hjälmkärret kärr Storhagen t Lassa hål Saknas
  Hoppet ägomark? Stäket t Lassehål vik
  Hults tvättgöl tjärn Sundet t Ledsjön, Norra o. Södra sjöar
  Hults tvättgöl göl Sundsudden t Ledsjön, Norra och Södra Saknas
  Hutta hallar ö Svantorpet t Lerelyckan åker
  Hynngölen göl Sågen t Lillön Saknas
  Hårdaholmsön o Myrön holmar Sågen t Lindön Saknas
  Hårdaholmsön ö Sätterbo t Ljungstorpaviken vik
  hårholms öar, Se Hårdaholmsön holmar Sätterbo t Ljungstorpsviken, se Ljungstorpaviken vik
  Häggarpasjön sjö Tingkullanäs gård Lomsgölarna gölar
  Häggarpssjön sjö Tingkullanäs gd Loppöarna ö
  Häggarpasjön sjö Torsudden t Lyckan åkrar
  Hängesten udde Torsudden avst. lht, f.d. t Långa viken vik
  Hängesten udde? Trimplamo hmd Långgölen, Stora och Lilla Saknas
  Hängselön ö Trimplamo gård Lövön ö
  Hängselön ö Trollhålsbygget t Meklamossen Saknas
  Hängslen terräng Tväggabo t Meklaviken Saknas
  Hängslen terräng Udden t Mella mad vik
  Hästgölen göl Udden t Mellamadudden udde
  Hästgölen göl Uddesbo t Mellsviken vik
  Höglidsgölen göl Utterdalen t Metudden udde
  Jakobsberg terräng Övergården gård Micklamossen mosse
  Jonstorp ägomark?   Misskullaön ö
  Jordgölen, Lilla tjärn   Mjöludden Saknas
  Jordgölen, Lilla göl   Mjöludden udde
  Jordmålen, Lilla terräng   Mossarna mossmark
  Jordgölen, Stora tjärn   Mossarna mossar
  Jordgölen, Stora o Lilla gölar   Myskeviken vik
  Jordgölen, Stora göl   Myskeviken vik
  Jutagrundet grund   Mårdsundet dalsänka
  Jättön ö   Mårdsundet Saknas
  Jättön ö   Måsön ö
  Jättön ö   Märaberget berg
  Kalkudden udde   Märaberget berg
  Kalvudden udde   Märrberget berg
  Kalvön ö   Mögölen göl
  Kalvön ö   Natviken vik
  Kalvön ö   Norra gärdet åker
  Kalvön ö   Norra mad vik
  Karlsgöl tjärn   Norra maden mad
  Karlsgöl sjö   Norra marken skog
  Karlsgöl göl   Norra mossen mosse
  Klevaberget berg   Oxen ö
  Klevaberget berg   Pläterna skog
  Klevaberget berg   Rastasten skär
  Klevaviken vik   Rastasten Saknas
  Klevaviken vik   Rastastenen grund
  Kleven sjö   Rastastenen grund
  Kleven sjö   Rastesten grund
  Kleven sjö   Ringsberget berg
  Klevudden udde   Ringsberget berg
  Klevudden udde   Rossasten(en) grund
  Knapparpegöl göl   Rothuggskärren kärr
  Knapplaberget berg   Rödsjön Saknas
  Knapplaön ö   Rödsjön, Lilla sjö
  Knapplaön ö   Rödsjön, Stora sjö
  Knipviken vik   Sjögärdet åker
  Knipviken vik   Sjönäsaviken vik
  Knäpptottan tjärn   Skallöarna öar
  Knäpptottan göl   Skallön Saknas
  Kon ö   Skallön, Lilla ö
  Kongsöön, Se Kungsön ö   Skallön, Stora ö
  Korpberget berg   Skyttafällan f.d. slåtteräng
  Korpberget berg   Skyttefällan, se Skyttafällan f.d. slåtteräng
  Kringlamaden strandmark   Skälsön Saknas
  Kringlamaden terräng   Skälsön rågångsö
  Kronhallarna holmar   Skärgölen göl
  Kråkenäset näs   Slusastenen flyttblock
  Kråkenäset halvö   Smalsjön vik
  Kråkön ö   Snokakärret kärr
  Kråkön ö   Stensjön sjö
  Krösön ö   Stensjön sjö
  Krösön ö   Stocksjön, Stora sjö
  Kullamaden mad   Stocksjön, Stora och Lilla sjöar
  Kulludden udde   Stock viken vik
  Kulludden udde   Storhagssjön sjö
  Kulludden udde   Storängen äng
  Kungsspisen fornlämning?   Storön ö
  Kungsön ö   Storön Saknas
  Kungsön ö   Storön ö
  Kvarnaviken vik   Svartgölen Saknas
  Kvarnaviken vik   Svartviken vik
  Kvarnmossen ägomark   Svartvikskärret kärr
  Kvarnstugan ägomark   Svartviksön rågångsö
  Käckaviken vik   Södergärdet åker
  Käckaviken vik   Södra mad vik
  Käckaviken vik   Södra maden kärr
  Käckön ö   Södramadudden udde
  Käckön ö   Södra marken skog
  Käringholmen holme   Södra mossen mosse
  Käringholmen holme   Tallön ö
  Ladhagen ägomark   Tjuvudden, se Tjuvviksudden udde
  Ladhagen ägomark   Tjuvviken vik
  Lafällemossen mosse   Tjuvviken vik
  Lahagzwijken, Se Gärdsvikarna vik   Tjuvviksudden udde
  Ledsjön, Norra f.d. sjö   Tjyvviken, se Tjuvviken vik
  Ledsjön, Norra sankmark   Tjyvviksudden, se Tjuvviksudden udde
  Ledsjön, Södra sjö   Token sjö
  Ledsjön sjö   Tolen sjö
  Lerudden udde   Tolen sjö
  Lerudden udde   Toragärdet gärde
  Lerviken vik   Toramossen mosse
  *Liljeholmsfjärden del av Sommen   Torsuddaberget berg
  *Liljeholmsön ö   Torsuddaskogen skog
  Liljeholms Ön, Se Storön ö   Torsudda udde udde
  Lilla Blåwijksöö, Se Lillön ö   Torsudden del av udde
  Lilla Jolgiölen, Se Karlsgöl tjärn   Torsudden del av halvö
  Lil. Löföön, Se Tallön ö   Toskäppan göl
  Lillön ö   Tuvamossen mosse
  Lillön ö   Tväggebosjöarna = Rödesjön, Lilla o Stora Saknas
  Lindön ö   Tväggen, Lilla, se Rödsjön, Lilla Saknas
  Ljungstorp betesmark   Tväggen, Stora, se Rödsjön, Stora Saknas
  Ljungstorp ägomark?   Tvätogölen tvättgöl
  Ljungstorpsviken vik   Ulvaresten skär
  Ljungstorpsviken vik   Ung-(Oden-)svaleberg Saknas
  Ljungstorpsviken vik   Uvberget Saknas
  Ljungstorpsviken vik   Västerbergen, se Västra bergen berg
  Lomgölarna gölar   Västersjön vik
  Loppöarna holmar   Västre(-)sjön vik
  Loppöarna ö   Västra bergen berg
  Lugnön skogsmark   Elmten sjö
  Lund skogsmark?   Älmten sjö
  Lunnamossen mosse   Ängagölen Saknas
  Lustigkullen höjd   Ängen slåtteräng
  Lycköhål terräng   Östre sjön vik
  Lycköhål terräng    
  lången, Se Öjaren sjö    
  Långgölen, Lilla tjärn    
  Långgölen, Lilla göl    
  Långgölen, Stora tjärn    
  Långgölen, Stora göl    
  Långkärren kärr    
  *Långviken vik    
  Lönndalsberget triangelpunkt    
  Lövingsberg berg    
  Lövön ö    
  Lövön holme    
  Lövön ö    
  *Lövösviken vik    
  Micklamossen mosse    
  Micklamossen mosse    
  Misskullaön ö    
  Misskullaön ö    
  Miöluddswijken, Se Myskeviken vik    
  Mjöludden udde    
  Mjöludden udde    
  Mjöludden udde    
  Mosstugan terräng    
  Mossön ö    
  Muggan sankmark(?)    
  Myrön o. Hårdaholmsön holmar    
  Myrön terräng    
  Myrön ö    
  Myskeviken vik    
  Myskeviken vik    
  Mårdsundet terräng    
  Märaberget berg    
  Märaberget berg    
  Mögölen göl    
  Mögölen göl    
  Norra Jolgiölen, Se Hults tvättgöl tjärn    
  Notholmen holme    
  Näsudden udde    
  Oxen ö    
  Paradisskogen skogsmark    
  Pjäxamossen mosse    
  Porsmossen, Västra mosse    
  Porsmossen, Östra mosse    
  Porssgiölen, Se Spångagölen tjärn    
  Rastesten sten    
  Rastesten terräng    
  Rom ägomark    
  Rothuggskärren kärr    
  Rudgölen göl    
  Runnholmen ö    
  Ryssalyckan ägomark    
  Rävhuvudsmossen mosse    
  Rödgölen, Norra tjärn    
  Rödgölen, Norra göl    
  Rödgölen, Södra tjärn    
  Rödgölen, Södra göl    
  Rödsjöarna sjöar /Se    
  Rödsjön sjö    
  Rödsjön sjö    
  Rödsjön, Lilla sjö    
  Rödsjön, Stora sjö    
  Rödsjön, Stora sjö    
  Rövarberget berg    
  Samlasberget berg    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Siön ähren, Se Arrebosjön sjö    
  Sjöfällan skogsmark    
  Sjönäs terräng?    
  Sjönäs terräng    
  Sjöstugan strandparti    
  Skallön, Lilla ö    
  Skallön, Lilla ö    
  Skallön, Stora o. Lilla holmar    
  Skallön, Stora o. Lilla öar    
  Skallön, Stora ö    
  Skallön, Stora ö    
  Skeppsnäset näs    
  Skyttefällan terräng    
  Skyttefällan skogsmark    
  Skälsön ö    
  Skälsön ö    
  Skärgölen tjärn    
  Skärgölen göl    
  Slusastenen sten    
  Smalket sund    
  Snokakärret kärr    
  Snokakärret kärr    
  Sommen sjö    
  Sommen sjö    
  Sommen sjö    
  Sommen sjö    
  Sommen sjö    
  Sommen sjö    
  Sommen sjö    
  Sommen sjö    
  Spångagölen tjärn    
  Spångagölen göl    
  Stenaviken vik    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  *Stensjöön holme    
  Stocksjön, Lilla sjö    
  Stocksjön, Lilla sjö    
  Stocksjön, Stora sjö    
  Stocksjön, Stora o Lilla sjöar    
  Stocksjön, Stora sjö    
  Stocksjön, Stora sjö    
  Stora Blåwijksöö, Se Storön ö    
  Storhagsmossen mosse    
  Storhagssjön sjö    
  Storhagssjön sjö    
  Storön ö    
  ?Storön ö    
  Storön ö    
  Storön holme    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Stutaberget berg    
  Stäket terräng    
  Sundsudden udde    
  Svantorpet skogsmark    
  Svartgölen göl    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviksön holme    
  Svartviksön ö    
  Svartån å    
  Svarvestolskärret kärr    
  Sågen f.d. såg    
  Tallön ö    
  Tallön ö    
  Tallön ö    
  Tankgölen f.d. göl    
  Tjurmossen mosse    
  Tjuvudden halvö    
  Tjuvudden udde    
  Tjuvviken vik    
  Tjuvviken vik    
  Tjärdalen terräng    
  Token sjö    
  Token sjö    
  Token sjö    
  Token sjö /Se    
  Tolen sjö    
  Tolen sjö    
  Tolen sjö    
  Tolen sjö /Se    
  Toragärdet gärde /Se    
  Toramossen mosse /Se    
  Torsudda udde spets av udde /Se    
  Torsudden udde /Se    
  Toskäppan tjärn    
  Toskäppan göl    
  Trollhålan terräng    
  Tväggabosjön sjö    
  *Tulandsö ö    
  Tvättgölen tjärn    
  Tvättgölen göl    
  Tvättgölen göl    
  Udden sankmark?    
  Ulvare holmen holme    
  Utterberget berg    
  Utterdalen terräng    
  Uvaberget berg    
  Uvaberget berg    
  Vedviken vik    
  Vikalyckan strandområde    
  Virken Svartåns utl. i sjön Sommen /Se    
  Västerbergen berg    
  Västerbergen berg    
  Västerkärret kärr    
  Västerudden udde    
  Västerudden udde    
  Älmten sjö    
  Älmten sjö    
  Älmten sjö    
  Älön skär?    
  Änglaön ö    
  *Ängviken vik    
  Örudden, Se Lerudden udde    
  Österudden udde    
  Österudden udde    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.