ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hägerstads socken : Kinda härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 168 Naturnamn : 126 Bebyggelsenamn : 150 Naturnamn : 25
Hägerstad sn Alberts udde udde Hägerstad sn sn Bamsjön sjö
Hägerstad sn Ameren Lakus sjö Hägersta sn Björkholmen ö
Hägerstad sn Asketorp skog Hägersta herrar inbyggarbeteckning Brändö del av ö
Hägerstad sn Asketorps äng Saknas Alberga lägh. u. Drättingsnäs näs
Hägerstad sn Asklövsmossen mosse Annielund lägh. u. Högmosgöl Saknas
Hägerstad sn Askärret kärr Aska by Karssjön sjö
Hägerstad socken Barnsjön sjö Aska by Kasjön sjö
Hägerstad sn Barnsjön sjö Bankestad by Kvartnö ö
Hägerstad sn Bastmossen mosse Bankestad by Lillgöl göl
Hägerstad sn Björkholmen holme Bankestad by Lillö ö
Hägerstad sn Björnhultet ägomark Bankestad by Lunde vik
Hägerstad sn Brickebro ägomark Bankestadtorp gård Lövö del av ö
Hägerstad sn Brändö udde Bankestadstorp gård Mellangöl göl
Hägerstad sn Brödlösa ägomark Bankestadtorp gd Metan göl
Hägerstad sn Brötviken vik Björkbacken gd Metgöl göl
Hägerstad sn Båtholmen udde Björnhultet tp. u. Silverholmen ö
Hägerstad sn Dalen ägomark Boda by Storgöl göl
Hägerstad sn Djupängen strandmark Boda by Storö ö
Hägerstad sn /Se Drättinge triangelpunkt Brickebo tp (nu rivet) Storö del av ö
Hägerstad sn Gistudden udde Bröt gd Striern sjö
Hägerstad sn Grytholmen holme Drättinge, Ned. och Öv. by Striern sjö
Hägerstad socken Gubbudden udde Drättinge by Striern sjö
Hägerstad sn Haga terräng Drättinge by Tjärholmen ö
Hägerstad sn Herrhagsviken vik Ekbacken stuga Ullholmen ö
Hägerstad sn Horvviken vik Ekelund tp (nu rivet) Ulvesund sund
Hägerstad sn Högmosgöl göl Ekholmen lägh.  
Hägerstad sn Kalmarebergen berg Fridhem lh  
Hägerstad sn Kammarbo terräng Fridkullen lägh. avs.  
Hägerstad sn Kassjön sjö Frälsegård by  
Hägerstad sn Katrineholm terräng Frälsegården Saknas  
Hägerstad sn Kenen Lacus sjö Fulmestad by  
Hägerstad sn Kindsmåla terräng Fulmestad by  
Hägerstad sn Kohagsberget berg Fulmestad by  
Hägerstad sn Korpberget berg Grindstugan avs.  
Hägerstad sn Kvarnudden udde Hagaborg lägh. avs.  
Hägerstad sn Kvarnviken vik Hagadel avs.  
Hägerstad sn ?Kvarnö ö Hagalund lh. (riven)  
Hägerstad sn Kvarnö ö Holken bebyggelse  
Hägerstad sn Kyrksveden ägomark Hybbeln lägh.  
Hägerstad sn Lerviken vik Hägerstad sn  
Hägerstad sn Lerviken vik Hägerstad by och socken  
Hägerstad sn Lillgöl göl Hägerstadlund lägh.  
Hägerstad sn Lillsjön sjö Högaberg lägh  
Hägerstad sn /Se Lillsundet sund Ingatorp Saknas  
Hägerstad sn /Se Lillö ö Ingatorp eller Ingridsboda skog, obekant  
Hägerstad sn /Se Lillö ö Ingridsboda, Ingatorp Saknas  
Hägerstad sn /Se Lindökärret kärr Ingridsboda se Ingatorp Saknas  
Hägerstad sn /Se *Lwndedy förr fiske Kalmar lägh. avs.  
Hägerstad sn /Se Lyckerum ägomark Kalmora, se Kalmar Saknas  
Hägerstad sn /Se Lyckås ägomark Kammarbo lägh.  
Hägerstad sn /Se Långviken vik Karlsberg lägh.  
Aartrædhe, se Årteryd by Lövuddsberget berg Karlsholm tp, nu rivet  
Aska by Lövö udde Katrineholm tp, rivet  
Aska by Mellangöl göl Kindmon se kindsmåla tp  
?Aska by Mellanviken vik Kindsmåla tp, rivet  
Aska by Metan göl Kvarigården gd  
Aska by Myrsved terräng Krongården gd  
Aska by Nimmern sjö Krongård gd  
Aska by Nimmern sjö Kronstad lägh.  
Aska by Nimmern sjö Kullen lägh.  
Aska by Nimmern sjö /Se Kulltorp lh.  
Aska by Nimmern sjö Kulltorp tp  
Aska by Nimmern sjö Kuntan bebyggelse  
Aska by Nimmern sjö /Se Kvistrum lägh  
Aska by Nimmern sjö /Se Källmo gd  
Aska by Nyhägn ägomark Källtorpet Saknas  
Aska by Näset näs Lilla Bankestad gd  
Aska by Nätudden udde Lilla Mossebo lägh.  
Aska by Oppeby Siö sjö Lillbröt bebyggelse  
Aska by Prästlidsbergen berg Lillgården gd  
Aska by Pyttgärdena ägomark Lillgården gd  
Aska by Sallerhagen ägomark Lund tp (nu rivet)  
[Askatorp] försvunnet torpställe Sandudden udde Lunken bebyggelse  
Bankestad by Silverholmen holme Lustbacken tp.  
Bankestad by Siöön Regnen sjö Lyckerum tp.  
Bankestad by Sjöängsviken vik Lyckås tp  
Ban(kestad) by Skarvesten sten Löfstad lh.  
Bankestad by Solberget ägomark Lövberget tp, rivet  
Bankestad by Sotbäcken ägomark Lövingsborg tp (rivet)  
Bankestad by Storgöl göl Lövudden lägh. avs.  
Bankestadtorp gd Storgöl göl Mellangården gd  
?Boda by Storsundet sund Mellangården gd  
?Boda by Storö ö Nedre Drättinge by  
Boda by Storö ö Nedre Årteryd by  
Boda by Storö ö Nergården gd  
?Boda by Striern sjö Nyborg avs.  
Boda by Striern sjö Nyhägn tp (rivet)  
?Boda by Striern sjö /Se Näverbacken = Björkbacken Saknas  
Bröt by Striern sjö Pytt gd  
Bröt by Striern sjö Sjövik gd, utjord  
Bröt by Striern sjö /Se Sjöända lägh.  
Bröt by Striern sjö /Se Skattegården gd  
Bröt by Sundsö ö Skattegård gd  
Bröt by Sundsö ö Skattegården Saknas  
Bröt by *Sätersviken vik Skedsängen gård  
Bröt by Sätragrundet holme Skedsängen gård  
Bröt by /Se Sättralund skogsmark Skedsängen gd  
Bröt by /Se Sätraviken vik Skälhamra by  
*Buggetorp Saknas Sörvassen vik Skälhamra by  
[Bwggatorp] försvunnet torpställe Tingskärret ägomark Skälhamra gd  
*Buggetorp fösv. beb /Se Tjärholmen holme Smedstorp lägh.  
?Drättinge by Trindmon skogsområde Solberget tp, rivet  
Drättinge by Trollberget berg Solbäcken tp  
Drättinge by Ullholmen holme Sotbäcken tp  
Drättinge by Ulvesund sund Stamkullet tp  
Drättinge by Ulvesund sund Stenstugan tp.  
Drättinge by Ulvesund sund Storgården gd  
Drättinge by Underliga berget berg Storgården gd  
Drättinge by Varvviken vik Stora Mossebo lägh.  
Drättinge by *Våmmöarna öar Sundstugan lh. avs.  
Drättinge by Åmmern sjö Säby gård  
Drättinge by Åsunden sjö Säby by  
Drättinge by /Se Åsunden sjö Säby gd  
Drättinge by /Se Åsunden sjö Sätralund tp [rivet]  
Drättinge by /Se Åsunden sjö Sörvassen äng  
Drättinge by /Se Åsunden sjö Tabo tp  
Fullmestad by Åsunden sjö Tegelkullen lägh.  
Fullmestad by Åsunden sjö Tegelsätter gård  
Fullmestad by Ämmaren sjö /Se Tegelsäter gård  
Fullmestad by Ämmern sjö Tegelsätra gd  
Fulmestad by Ämmern sjö Tegelsätra by  
Fullmestad by /Se Ämmern sjö Tegeltorpet tp, rivet  
*Lwndedy fiskevatten Ämmern sjö Tunhallen gd  
Skedsängen gd Ämmern sjö /Se Tåbo se Tabo Saknas  
Skälhamra by Ämmern sjö /Se Tälla gård  
Skälhamra by Ämmern sjö /Se Tälla gård  
Skälhamra by   Tälla gd  
Skälhamra by /Se   Udden bebyggelse  
Skälhamra by /Se   Ulvesund t.  
-stad ortnamnselement /Se   Ulvesund t.  
Säby by   Varvet lägenheter  
Säby gd   Vik gd  
Telle g   Viksholm by  
Tälla gd   Viksholm gd (säteri)  
Vik, se Viksholm gd   Vånga by  
Viksholm gd /Se   Vånga, Övre by  
Viksholm gd /Se   Wårfvet lh.  
[Viorstada] Saknas   Västergården bebyggelse  
Vånga, Övre, Vånga, Nedre by   Ånestad by  
Vånga by   Ånestad by  
Vånga, Övre by   Ånestad by  
Vånga, Övre by   Ånestadlund lägh  
Vånga, Övre, Vånga, Nedre gd, by   Årteryd by  
Vånga, Övre by /Se   Årteryd, Ned. och Öv. by  
Ånestad by   Årteryd Nedra och Övra byar  
Ånestad by   Årteryds skola Saknas  
Ånestad by   Östergården gd  
Ånestad by   Övre Drättinge by  
Ånestad by   Övra Vånga by  
Ånestad by   Övra Årteryd by  
Ånestad by      
Ånestad by      
Ånestad by      
Årteryd by      
Årteryd by      
Årteryd by      
Årteryd by      
Årteryd by      
Årteryd, Nedre o. Övre by      
Årteryd by      
Årteryd by      
Årteryd by      
Årteryd by      
Årteryd bebyggelse /Se      
Årteryd by /Se      
Årteryd by /Se      
Årteryd by      
Årteryd gd /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.