ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ulrika socken : Valkebo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 700 Bebyggelsenamn : 444 Naturnamn : 500
Ulrika sn /Se Abborrgölen göl Ulrika sn Nummerförteckning förteckning
Ulrika sn /Se Aborrgölen göl /Se Alarp t. Nummerförteckning förteckning
Ulrika sn /Se Acksjön sjö /Se Alarp t. Nummerförteckning förteckning
Ulrika sn /Se Algsundet sund Amundebo by Aborrgölen göl
Ulrika sn /Se Altäppan äng /Se Amundebo gårdar Acksjön sjö
Ulrika sn /Se Amerikamossen ägomark Askefällan t. Algsundet sund
Ulrika sn /Se Amerika mosse /Se Askefällan, Lilla t. Altäppan äng
Häggarp gd /Se Amnebohagen hage /Se Askfällorna t. Amerka mosse
Kottebo by Amnebosjön sjö /Se Aspenäs t. Amnebosjön sjö
?Kottebo by Amundebosjön sjö Avgölstugan t. Anners-Jonsa lycka äng
?Kottebo by Anners-Jonsa lycka äng /Se Avgölsstugan knekttorp Arholmarna holmar
?Kottebo by Arholmarna holmar /Se Avgölsstugan torp Askemossen mosse
Kutebo gd Askemossen mosse /Se Bastviken t. Aspdungeängen äng
Kottebo by Aspdungeängen äng /Se Berget rivet t. Asptorpeängen äng
Kutebo gd Asptorpeängen äng /Se Berggården gård Avgölen göl
Kottebo gd Avgölen göl Berggården gård Backelyckan äng
Kutebo gd Avgölen göl /Se Berggården gård Barnsten sten
Kottebo gd Axsjön sjö Bergdalen rivet t. Bastgölen göl
Kutebo gd Backelycka lycka /Se Bergslund t. Bastviken vik
?Kottebo gd Baggebrosmossen mosse Bergslund t. Bengölen göl
Kutebo gd Barnsten sten /Se Bergslund t Bengölen göl
Kutebo gård Bastgölen göl /Se Bergstugan t. Bergemossen mosse
Kutebo gd /Se Bastviken vik Björkelund t. Blåkärret kärr
Kutuboda, se Kottebo gd Bastvikeöarna öar /Se Björkhult t. Blåskullen höjd
?Lindesfall gd Bengölen göl Björklund t. Blängan kärr
?Lindesfall gård Bengölen göl /Se Björksfall gård Bockgölen göl
Lynsæwal, se Lindesfall gd Bergemossen mosse /Se Björksfall bebyggelse Bockudden udde
Lindesfall by? Betania ägomark Björksäter gård Bockkärret kärr
Nargöl gd Björkfalleviken vik /Se Björksäter bebyggelse Bogärdet gärde
Nargöl gd /Se Björkhult skogsmark Björkviken gård Bogöl sjö
Packarp gd /Se Blåkärret kärr /Se Björkviken bebyggelse Bogölen sjö
Pikedal by /Se Blårom kärr /Se Björneborg ort Bogölstugegölen göl
?Smedstorp by Blåskullen kulle /Se Bodstorp ort Bojegölen göl
Sävsjömåla gd:ar /Se Blängan kärr /Se Bodstorp t. Bondkärret kärr
Sävsjömålen by /Se Bockgölen göl /Se Bogölstugan t. Bosgölen göl
Ulrika by /Se Bockgölen göl Bogölstugan t. Brasekullarna höjder
Viprödsle by /Se Bocköarna öar /Se Borg gård Brinkhagen hage
Ycke gd, krp Bogärdet gärde /Se Borgen t. Brosvedjan äng
Ycke gd /Se Bogölen göl Borggölsstugan stuga Brunnängen äng
Ycke kyrkoherdebost. Bogölstugegölen göl /Se Brink t. Brunnshällebergen berg
Ycke kyrkoherdeboställe /Se Bojegölen göl /Se Brinkstugan t. Brännerna ängsmark
?Åsarp gdar Bondkärret kärr /Se Brostugan gård Brygghusgärdet gärde
?Åsarp gd Borggölen göl Brostugan bebyggelse Brännvinskullen höjd
Åsarp gd /Se Bosgölen göl Brotorpet t. Brötkärret kärr
?Ämtefall by Bosgölen göl /Se Brotorpet t. Bykekärret kärr
Ösjömålen gd /Se Bosgölshöjden triangelpunkt Brånhult t. Byxmossen mosse
  Brasekullarna kullar /Se Brånhult t. Bårsundet dal
  Brinkhagen hage /Se Bäck gård Bårsundet dal
  Brinkhagen hage /Se Bäck gård Bäcksåkern åker
  Brosvedjan äng /Se Bäck hmn Dalkätten kätte
  Brotorpemossen mosse /Se Bäckhult t. Dalstugehagen hage
  Brunnängen äng /Se Bäckstugan t. Dalstugärdet gärde
  Brunnshällebergen berg /Se Bäckstugan t. Dammängen äng
  Brännerna ängsområde /Se Bäckstugan torp Djupdalslon äng
  Brännvinskullen kulle /Se Cedersberg ort Djupsundet sund
  Brötkärra kärr /Se Cedersberg t. Dränggråten gärde
  Bykekärret kärr /Se Dagstorp gård Drögen sjö
  Byxmossen mosse /Se Dagstorp gård Dämshultefällan fälla
  Byy Siön, se Ämtefallsjön sjö Dalstugan t. Dämshultsmosse mosse
  Bårsundet dal /Se Dammsäter t. Ekeliden lid
  Bäckstugan ägomark? Dämshult gård Ekshulteön ö
  Bäcksåkern åker /Se Dämshult gård Eksjön sjö
  Dalkätten kätte /Se Ekdala t. Eksfällehagen hage
  Dalstugärdet gärde /Se Eksfall, Eksjöfall gård Ekängskullen höjd
  Dammen ägomark Eksjöfall gård Ekshultehagen hage
  Dammsätter sankmark Eksjöhult by Emtefallslandet ängsområde
  Dammängen äng /Se Eksjöhult rusthåll Emtefallssjön sjö
  Djupdalslon äng /Se Emtefall gård och kvarn Emtefallsån å
  Djupedalen dal /Se Emtefall gårdar Emten sjö
  Djupsundet sund /Se Emtefall, Lilla gård Engdalsliden lid
  Dränggråten gärde /Se Emtefall, Stora bebyggelse Enmossen mosse
  Drögen sjö Eriksholm t. Ersgölen göl
  Drögen sjö Eriksholm t. Ersgölemossen mosse
  Drögen sjö Evalund lht Fanfarit gärde
  Drögen sjö Evalund t. Farsbosjön sjö
  Drögen sjö Farsbo by Farsbosjön sjö
  Drögen sjö Farsbo gårdar Flickornas lycka lycka
  Drögen sjö /Se Farsbo, Stora gård Flinkmon mo
  Drögen sjö /Se Farsbo, Lilla gård Flinkgärdet gärde
  Dämshultefälla fälla /Se Fredriksborg stuga Fläskelösa sten
  Dämshultsmosse mosse /Se Fridhem stuga Fredekärret kärr
  Ekeliden lid /Se Fristad lht. Fredgölen göl
  Ekesundzö, se Ekshulteön ö Fristad stuga Fridhultsgölen göl
  Eksfällehagen hage /Se Fridshyddan stuga Fridhultshagen hage
  Ekshultehagen hage /Se Fridhult t. Fågelbacken backe
  Ekshulteön ö Förlångstugan t. Fäbrobacken backe
  Ekshulteön ö Förlångsstugan stuga Fäbrokärret kärr
  Ekshulteön ö /Se Furulid stuga Förlången sjö
  Eksjön sjö Gatan bebyggelse Förlången sjö
  Eksjön sjö /Se Gillersfall gård Gastmötet korsväg
  Ekängskullen kulle /Se Gillersfall gård Gastskriket kärr
  Emtefallslandet ängsområde /Se Granstorp t. Gategärdet gärde
  Emtefallssjön sjö /Se Granstorp t. Getefällskärret kärr
  Emtefallsån å /Se Granstorp, Lilla bs. Getfållsbergen berg
  Emten sjö /Se Grindstugan rivet t. Getkålskärr kärr
  Engdalsliden lid /Se Grindstugan bs. Getnäset näs
  Enmossen mosse Grindstugan rivet t. Glasberget höjd
  Ersgölen göl Grytfall by Glasbergskärret kärr
  Ersgölen göl /Se Grytfall gård Grangölen göl
  Ersgölemossen mosse /Se Grönlund stuga Grangölsmossen mosse
  E ysiön, se Ämtefallsjön /Se Grönsved t. Granstorpemossen mosse
  Fanfarit gärde /Se Grönsved stuga Griskullegölen göl
  Farfarsmosse ägomark Gustad stuga Griskullen hage
  Farsbogölen göl Gällersten ort Grevkärret kärr
  farsboSiön, se Lilla-Farsbosjön sjöar Gölingstorp t. Grytefallsskogen skog
  Farsbosjön, Lilla- sjö Gölstugan t. Grytgölen göl
  Farsbosjön, Lilla- sjö Gördsgöl gård Grytkärren kärr
  Farsbosjön sjö /Se Gördslegöl gård Gräsgölen göl
  Flickornas lycka lycka /Se Gölkullen t. Grävlingskärret kärr
  Flinkgärdet gärde /Se Gölstugan t. Gubbelyckan lycka
  Flinkmon mo /Se Gölstugan t. Gubbergen berg
  flo(g)e »vattenpuss» /Se Görsgöl gd Gubbkärret kärr
  Fläskelösa sten /Se Gördsgöl gård Gummkätten kätte
  Fredekärret kärr /Se Hagen t. Gurkberget berg
  Fredgölen göl Hagen stuga Gåsesten sten
  Fredgölen göl /Se Hagsäter ställe Gökfällehagen hage
  Fridhultsgölen göl Hallen hmd Gölhagen hage
  Fridhultsgölen göl /Se Hallen gård Gölkullen kulle
  Fridhultshagen hage /Se Hallerna hmd Gölkullehagen hage
  Fågelbacken backe /Se Hallerna gård Gölstugölen göl
  Fäbrobacken backe /Se Haneberg gård Gördslegöl gård
  Fäbrokärret kärr /Se Haneberg gård Gösjölgölen göl
  Förlången sjö Hanelund lht Hagelyckan äng
  Förlången sjö /Se Hanelund stuga Hackgärdet gärde
  Förlången sjö /Se Hilltorp ort Hageängen äng
  Gastmötet korsväg /Se Hjortkullen t. Hagsäterskogen skog
  Gastskriket kärr /Se Holmen lht Hagsättersmossen mosse
  Gategärdet gärde /Se Holmen jordlägenhet Hagsättersbacken backe
  Getefällskärret kärr /Se Horngölen gård Hallerna = Pätorps Haller åsar
  Getfällsbergen berg /Se Hornsgölen gd Hallången sjö
  Getkålskärr kärr /Se Hultet t. Hallången sjö
  Getnäset näs /Se Humlarp gård Hamburghagen hage
  Gillersfallsgölen göl Humlebäcken gård Hanebergsberget berg
  Gillersfallsgölen göl /Se Humlebäcken gård Hantlangarehålan grushåla
  Glasberget höjd Humlebäcken gård Harkullen höjd
  Glasbergskärret kärr /Se Humlebäcken gd Harsprånget berg
  Grangölen göl Humlebäcken gd Harö ö
  Grangölen göl Häggarp t. Helvetesklippor berg
  Grangölen göl /Se Häggebo by Hemgölen göl
  Grangölsmossen mosse /Se Häggebo gårdar Hemmossen mosse
  Grevkärret kärr /Se Hästhagen bebyggelse Hemängen äng
  Grindstugan terräng Högbo t. Himmelriket utskog
  Griskullen hage /Se Högliden t. Hjortklinten höjd
  Griskullegölen göl /Se Högliden t. Hjortkullen höjd
  Grytefallsskogen skog /Se Högliden t. Hjälmen äng
  Grytgölen, Lilla göl Högstorp t. Hjälmsgärdet gärde
  Grytgölen, Stora göl Högstorp t. Holmsjögölen göl
  Grytgölen göl /Se Högstorp, Lilla t. Holmsjön sjö
  Grytkärren kärr Högstorp t. Hopängen äng
  Grytkärren kärr /Se Högstugan t. Horberget berg
  Gräsgölen göl Högstugan t. Horngölen avs.
  Gräsgölen göl Hökhult t. Horngölen göl
  Gräsgölen göl /Se Hökhult gård Hålldammen pöl
  Grävlingskärret kärr /Se Idenäs, se Isnäset gd Hålmobergen berg
  Grönsved terräng Isnäset lht Hålkärret kärr
  Gubbelyckan lycka /Se Isnäset jordlht. Häggbäckslyckan lycka
  Gubbergen berg /Se Isnäset gd Häggeboåna å
  Gubbgölen göl Isnäset lht Häggelyckan äng
  Gummkätten kätte /Se Jakobslund t. Häggmossen mosse
  Gurkberget berg /Se Jonsbo stuga Häggängen äng
  Gåsstenen sten /Se Jonsberg stuga Hästhagslyckan lycka
  Gökfällehagen hage /Se Jonsberg lht Hästhagsmaden mad
  Gölhagen hage /Se Jordeberg gård Höggärdet gärde
  Gölingstorp ägomark? Kalkegryt gård Högliderna backar
  Gölkullehagen hage /Se Kalkgryt gård Högstorpebergen berg
  Gölstugölen göl /Se Kammaren lht. Ivarsgölen göl
  Gördsgölgölen göl /Se Karlberg t. Jakobs brunn brunn
  Gördslegölgölen göl Karlsberg lht. Jockes mosse mosse
  Görsgöl triangelpunkt Karlsbo lht. Johans mosse mosse
  Görsgölgölen göl Karlsborg stuga Jonsbogärdet gärde
  Hagelyckan äng /Se Karlslund lht Jordbergsviken vik
  Hageängen äng /Se Karlslund stuga Julfällan fälla
  Hagsättersskogen skog /Se Karlsro stuga Juttaängen äng
  Hagsättersbacken backe /Se Karlstad lht Jäklersport passage
  Hagsättersmossen åker /Se Karlstad stuga Jällersten jättesten
  Hallerna åsar /Se Karlstorp gård Järplibergen berg
  Hallången sjö Karlstorp gård Kalkgrytegölen göl
  Hallången sjö /Se Karlsäng ort Kammargärdet gärde
  Hallången sjö /Se Karlsäng stuga Karlslundsgärdet gärde
  Hamburg sankmark Kindkullen ort Karlsborgshagen hage
  Hamburghagen hage /Se Kindkullen t. Karstorpeängen äng
  Hanebergsberget berg /Se Klintorp hemman Katteberget berg
  Hantlangarehålan grushåla /Se Klockaregården gård Kattefällan fälla
  Harkullen kulle /Se Koppetorp gd Kindkullelyckan lycka
  Harsprånget berg /Se Koppetorp utj. Kindkullemossarna mossar
  Harö ö /Se Koppetorp utjord Kindströmskärret kärr
  Hatteskär skär /Se Koppetorp utjord Klevsjön sjö
  Helvetesklipporna berg /Se Kotteberg gård Klockarebäcken bäck
  Hemgölen göl /Se Kotteberg gård Klockmon mo
  Hemmossen äng /Se Kottebo gd Kobäckskärret kärr
  Hemängen äng /Se Kottebo by Kofällekärret kärr
  Himmelriket utskog /Se Kottebo gård Koklippebergen berg
  Hjortgölen göl Kottebo gårdar Kolholmarna holmar
  Hjortklinten höjd Kringlestugan rivet t. Komossen mosse
  Hjortklinten klint /Se Kronoberg t. Korpebergen berg
  Hjortkullen höjd Kronoberg t. Kottekätten kätte
  Hjortkullen backe Kutebo, se Kottebo gd Knaggen höjd
  Hjälmen äng /Se Kutebo, äldre namn på Kottebo gård Kringlegölen göl
  Hjälmsgärdet gärde /Se Kvarnkullen t. Kringlemossen mosse
  Holmsjögölen göl Kvarnkullen t. Kringlestulyckan äng
  Holmsjögölen sjö /Se Kvarnstugan t. Krokgölen göl
  Holmsjön sjö Kvarnstugan t. Krokgölen göl
  Holmsjön sjö /Se Kvarnstugan t. Krokgölsmossen mosse
  Hopängen äng /Se Kvarntorpet t. Kroksjöbergen berg
  Horberget berg /Se Kvinslunda ort Kroksjön sjö
  Horngölen göl Kvinslunda stuga Kroksjön sjö
  Horngölen göl /Se Kyrksäter lht. Kroksjöudden udde
  Horngölen göl /Se Kyrksäter stuga Kronobergsfällan fälla
  Hultet ägomark? Käfvarp gård Kråkö ö
  Humlebäcken terräng Källeberg avs. Kvarnbackarna backar
  Hundsjön sjö Källeberget t. Kvarngölen göl
  Hålkärret kärr Källeberget jordlht. Kvarndammen kärr
  Hålldammen damm /Se Källeryd t. Kvarnkulleängen äng
  Hålmbergen berg /Se Källeryd stuga Kyllekätten kätte
  Hålkärret kärr /Se Källmo stuga Källekätten kätte
  Häggarp skogsmark Källtorp gd Källekärret kärr
  Häggarpmossen ägomark? Källstorp gård Källkärret kärr
  Häggbäckslyckan lycka /Se Källstorp gård Källermossen mosse
  Häggebäcken skogsmark Källstugan avs. Källsvehagen hage
  Häggelyckan äng /Se Källsveden t. Källsvelyckorna lyckor
  Häggängen äng /Se Källsveden t. Källsäter åker
  Hästhagen terräng Kärr by Källåkern åker
  Hästhagslyckan lycka /Se Kärr gård Kärrbo moar skog
  Hästhagsmaden mad /Se Kärrsäter t. Käringflogen sumpmark
  Hästsundet sund Kärrsäter gård Käringfördärvet åker
  Höggärdet gärde /Se Kävarp gård Käringmossen mosse
  Högliderna backar /Se Landsjö ort Käringängen äng
  Högstorp terräng Landsjö t. Kärrsäterskiftena mossar
  Högstorpebergen berg /Se Larstorp t. Kärrviken vik
  Högstugan terräng Lillgården gård Kättelberget berg
  Hökhult sankmark Lindesfall gård Kättilberget berg
  Igelgölen göl Lindesfall gård Kävarpskärret kärr
  Isnäs näs /Se Lindesfall gård Körkekärret kärr
  Isnäsebergen berg /Se Lindhem lht. Körkgölen göl
  Isnäsviken vik Lindhem t. Körksättersgärdet gärde
  Isnäsviken vik /Se Lindstugan rivet t. Körsbärslyckan lycka
  Ivarsgölen göl /Se Linneberg t. Larstorpeviken åker
  Jakobs brunn brunn /Se Ljungstorp lht. Larsvekärret kärr
  Jockes mosse mosse /Se Ljungstorp hemman Liktesten sten
  Johans mosse mosse /Se Ljungstorp jordlht. Lille kohagskullen kulle
  Jonsbogärdet gärde /Se Ljungstugan t. Lillnäset näs
  Jordbergsviken vik /Se London t. Lillnäset ängsområde
  Julfällan fälla /Se London t. Lillsjön sjö
  Juttaängen äng /Se London t. Lillängslyckan äng
  Jäklesport bergpassage /Se Lybäck t. Lindalsfällan fälla
  Jällersten jättesten /Se Lycketorp t. Lindbergsgärdet gärde
  Järplibergen berg /Se Lycketorp t. Ljungstorpekullen kulle
  Kalkgrytegölen göl /Se Långsved rivet t. Ljusgölen göl
  Kalvmossen mosse Löfsäter stuga Ljusgölsmossen mosse
  Kammargärdet gärde /Se Lövsäter t. Logegärdet gärde
  Karlslundsgärdet gärde /Se Lövingsborg t. Lottebacken backe
  Karlsborgshagen hage /Se Maderna ort Lundhagen hage
  Karstorpeängen Saknas /Se Mellangården gård Lustigkulle kulle
  Katteberget berg /Se Mellangården bebyggelse Lybecksmon mo
  Kattebergskätten kätte /Se Moa rivet t. Lycketorpahagen hage
  Kattefällan fälla /Se Mokullen t. Långmossen mosse
  Kindkullelyckan lycka /Se Mokullen stuga Långsvekärret kärr
  Kindkullemossarna mossar /Se Mosshult stuga Lövstenskätten kätte
  Kindströmskärret kärr /Se Nargöl gård Lövsättersbergen berg
  Kinnekulle höjd Nargöl gård Maderna kärrängar
  Klevsjön göl Nargöl gård Malmgölen göl
  Klevsjön sjö /Se Naregöl gd Manscherit kulle
  Klinta ägomark Norrgården bebyggelse Marstrand äng
  Klockarebäcken bäck Norrgården Saknas Marstrandsfällorna fällor
  Klockarebäcken bäck /Se Norrgården gård Mellansjön del av sjö
  Klockmon mo /Se Norrgården gård Mickelmässekärret kärr
  Knaggen höjd /Se Norrgården gård Mjölkfällsgärdet gärde
  Kobäckskärret ägomark Norrgården gård Moskogen skog
  Kobäckskärret kärr /Se Norrgården gård Muggbergsängen äng
  Kofällekärret kärr /Se Norrgården gård Månskensmossen mosse
  Koklippebergen berg /Se Norrstugan t. Märefällan fälla
  Kolholmarna holmar Norrstugan t. Märemossen mosse
  Kolholmarna holmar /Se Nybygget bebyggelse Mögölen göl
  Komossen mosse /Se Nybygget t. Mörka hålet kärr
  Korpebergen berg /Se Nydal lht. Mörkviken vik
  *Kottebofjärden fjärd Nydalen stuga Mains källa källa
  Kotteboviken vik Nygärdet t. Namnlöser åkerlapp
  Kotteboviken vik Nyholm t. Nargölen göl
  Kottekätten kätte /Se Nystad lht Nargölskärren kärr
  Kringlegölen göl /Se Nystad stuga Naschenalparken skog
  Kringlemossen mosse /Se Nystad Saknas Natthagen hage
  Kringlestulyckan äng /Se Nysäter lht. Nissmossen mosse
  Krokgölen göl Nysäter jordlht. Norra maden sankmark
  Krokgölen göl /Se Näset torp Norrgölen göl
  Krokgölsmossen mosse /Se Näset t. Norrköpingsmossen mosse
  Kroksjön sjö Opplunda t. Norrstugugölen skogssjö
  Kroksjön sjö /Se Packarp gård Norrstukullen kulle
  Kroksjöbergen berg /Se Packarp gård Norrstuvegölen göl
  Kroksjön sjö Petersborg t. Norrstuvemossarna mossar
  Kroksjöudden udde /Se Petersburg t. Nygärdena gärden
  Krokö ö Pickedal, se Pikedal gd Nygölehagen hage
  Krokö ö Pickedal by Nyhägnen äng
  Kronobergsfällan fälla /Se Pikedal gd Nyhägnsbacken backe
  Kråkö ö /Se Pikedal by Nystedtsåkern åker
  Kvarnbackarna backar /Se Pikedal gårdar Näshagen hage
  Kvarngölen göl /Se Pätorp gård Näsmossen mosse
  Kvarndammen kärr /Se Pätorp gård Näverdalslyckan lycka
  Kvarnkulleängen äng /Se Pätorp gård Näverkärren kärr
  Kvarnkärret kärr Ramshult ställe Olle Håls lycka lycka
  Kvarnmossen mosse Reddarp gård Opplundehagen hage
  Kvarnmossen ägomark Reddarp gård Orrgölen göl
  Kvarnsjön sjö Runnedalen gård Orrgölsmossarna mossar
  Kvarntorp terräng Rutenfus rivet t. Packarpeviken vik
  Kvarnviken vik Rysshemmet bebyggelse Parkelyckan lycka
  Kvarnviken vik Rönäs t. Parkgrindsmossarna mossar
  Kyllekätten kätte /Se Rönnäs t. Perkel åker
  Källekätten kätte /Se Rönnäs gd Pikedalskärret kärr
  Källekärret kärr /Se Rönäs utj. Pigegråten gärde
  Källermossen mosse /Se Rönäs torp Pigelipa äng
  Källkärret ägomark Sandbäcken t. Pinudden udde
  Källsvedsmossen ägomark Sandstorp t. Pinntäpperna mossar
  Källsvehagen hage /Se Sandstorp t. Plöjan gärde
  Källsvelyckorna lyckor /Se Sandstugan t. Porsgölen göl
  Källsätter ägomark Sevsmåla eller Sävsjömåla, se Sävsjömåla gd Pottan göl
  Källsäter åker /Se Sjöbacka ort Pukelon lo
  Källåkern åker /Se Sjöbo t. Pätorpegölen göl
  Käringflogen sumpmark /Se Sjöholm stuga Pätorpeviken vik
  Käringfördärvet åker /Se Sjöstugan avs. Pätorpeön ö
  Kärrbo moar skog /Se Sjöstugan stuga Pätorps haller åsar
  Kärrsäterskiftena mossar /Se Sjöstugan bebyggelse Ramhultmossen mosse
  Kärrsätter terräng Sjösäter stuga Ramshällegölen göl
  Kärrviken vik /Se Sjövik bebyggelse Rappla = Svalhansmossen mosse
  Kättilberget berg /Se Skarfall t. Risvallen vall
  Kävarpskärret kärr /Se Skarfall lht. Rosenkransen åker
  Kärkekärret kärr /Se Skarfall t. Rundmossen mosse
  Körksättersgärdet gärde /Se Skogalund t. Runkehagen hage
  Körsbärslyckan lycka /Se Skogen skoghemmet Rusebacken backe
  Landsjö terräng Skogsberg t. Ryssland kärr
  Larsmossen ägomark Skogsberg t. Ryttareängen äng
  Larstorpeviken åker /Se Skogshyddan stuga Rovlyckan lycka
  Larsvekärret kärr /Se Skräddarestugan t. Rävgärdet gärde
  Liktesten sten /Se Skräddarsveden ort Rävgölen göl
  Lilla-Farsbosjön sjöar Skuggebo by Rävgölskullen kulle
  Lille kohagskullen kulle /Se Skuggebo bebyggelse Rävmon mo
  Lillgölen göl Skälsbäcken t. Röbäckskärret kärr
  Lillnäset näs /Se Skälsbäcken t. Rönäsefällan fälla
  Lillnäset ängsområde /Se Skälsbäcken t. Rönäsgölen göl
  Lillsjön sjö Skälsjö t. Rövarberget berg
  Lillsjön sjö /Se Skälstugan ort Rövarekulan grotta
  Lillängslyckan lycka /Se Skälstugan = Brostugan bebyggelse Salvarpsgölen göl
  Lindalsfällan fälla /Se Skälsudden ställe Sandbäckekärret kärr
  Lindbergsgärdet gärde /Se Skärsjö t. Sandkullen kulle
  Lindgölen göl Skärsten t. Sandlyckan lycka
  Lindgölen göl Smedholm lht Sandstorpelyckorna lyckor
  Ljungstorpekullen kulle /Se Smedholm ställe Sandstorpemossarna mossar
  Ljungstugan terräng Smedholm bebyggelse Silverhallerna åsar
  Ljusgölen göl Smedstad lht Sjöbacken backe
  Ljusgölen göl Smedstad stuga Sjöbohagen hage
  Ljusgölen göl /Se Smedstorp by Sjöhagen hage
  Ljusgölsmossen mosse /Se Smedstorp gårdar Sjölycka lycka
  Ljusgölsmossen mosse /Se Snederhult t. Sjömossen mosse
  Logegärdet gärde /Se Solltorp gårdar Sjömossen mosse
  Lundgärdet kärr? Solltorpestugan jordlht. Sjöstugeviken vik
  Lundhagen hage /Se Solltorp by Sjövikehagen hage
  Lustigkulle kulle /Se Spångholm stuga Skogsbergshagen hage
  Lübecksmon mo /Se Spångsholm lht. Skogsgölen göl
  Lycketorpahagen hage /Se Spångtorpet t. Skogslyckan lycka
  Långmossen mosse /Se Sten t. Skräddaresvelyckan lycka
  Långskiftet ägomark Stenkullen t. Skräddaresvemossen mosse
  Långsvekärret kärr /Se Stenkullen t. Skräppgölen göl
  Lövstenskätten kätte /Se Stenstorp, se Stestorpet Saknas Skuggebo lid lid
  Lövsätter sankmark Stenstorp t. Skvalbergen berg
  Lövsättersbergen berg /Se Stenstugan avs. Skälkärren kärr
  Maden, Norra sankmark /Se Stenstugan gård Skärsjön sjö
  Maderna kärrängar /Se Stestorpet avs. Skärsudden udde
  Malmgölen göl Storgården gård Smalhagen hage
  Malmgölen göl /Se Storgården gård Smällsbackarna backar
  Manscherit kulle /Se Strängnäs t. Snedåkern åker
  Marstrand ägomark Strängnäs t. Snokudden udde
  Marstrand äng /Se Sundsborg ställe Snåltäppan täppa
  Marstrandsfällorna fällor /Se Sundsnäs kronojäg.bost. Snärplyckan lycka
  Mellansjön göl Sundsnäs kronojägareboställe Solbergslyckekullen kulle
  Mellansjön sjö /Se Sundsnäs gd Solberget berg
  Mickelmässekärret kärr /Se Sundstorp gård Spjuta göl
  Mjölkfällsgärdet gärde /Se Sundstorp gd Spjutkullarna kullar
  Mokullen terräng Svarfvarestugan t. Spångmossarna mossar
  Moskogen skog /Se Svarvstugan t. Spångmossen mosse
  Mostugan terräng Svensbo, Kullen t. Spångtorpegölen göl
  Muggbergsängen äng /Se Svenstorp t. Spångtorpehagen hage
  Måsviken vik Sågbacken ort Spökberget berg
  Märefällan fälla /Se Sävsjömåla gd Spökgölen göl
  Mögölen göl Sävsjömåla by Stackfällemossarna mossar
  Mögölen göl /Se Säfsjömåla gårdar Stallsgärdet gärde
  Mörka hålet kärr /Se Säfsjömålastugan jordlht. Stallsmon skog
  Mörkviken vik /Se Sävsjömålsstugan lht Stampekullen kulle
  Nains källa källa /Se Södergården gård Stenfällan fälla
  Nargölen göl /Se Södergården gård Stengärdet gärde
  Nargölen göl /Se Södergården gård Stenlyckan lycka
  Nargölskärren kärr /Se Södergården bebyggelse Stensjön sjö
  Naschenalparken skog /Se Södergården Saknas Stenskogen skog
  Norrgölen göl Söderhult gård Stenstuberget berg
  Norrgölen göl Söderö gård Storfällekärret kärr
  Norrgölen göl /Se Södralund t. Storfällskärret kärr
  Norrgölen göl Sörhult t. Storfällsängen äng
  Norrgölen göl /Se Sörstugan t. Storfjärden fjärd
  Norrgölen göl /Se Sörstugan t. Storgölen göl
  Norrköping ägomark Talltorpet t. Storgölen göl
  Norrköpingsmossen mosse /Se Talltorpet t. Storlyckan lycka
  Norrstukullen kulle /Se Tjällmo gård Stornäset näs
  Norrstuvegölen göl /Se Tolebo gård Storskogen skog
  Nygärdena gärden /Se Tolebo gård Storängen äng
  Nyholm ägomark? Tolegården gård Storängslyckan kärr
  Nyhägnen äng /Se Tollstorp ort Strängnässkogen skog
  Nyhägnsbacken backe /Se Torrgölsstugan t. Stubberödjerna hagar
  Nylandet ägomark Valvik gård Stubbrödjerna hagar
  Nymossen ägomark Valvik gd Stuvängarna ängar
  Nystedsåkern åker /Se Walvik gård Störkärret kärr
  Näset triangelpunkt Viprödsle gårdar Störön ö
  Näshagen hage /Se Viprössle gd Sundsjöbergen berg
  Näverkärren kärr /Se Viprödsle by Sundsjön sjö
  Näverkärret kärr Virstugan t. Suttkärret kärr
  Olle Håls lycka lycka /Se Virstugan t. Svalgölen göl
  Olles fälla ägomark Vägstorp gård Svalhanen sjö
  Opplundehagen hage /Se Vägstorp gård Svalhanen göl
  Orrgölen göl Västergården gård Svartbäcken kärr
  Orrgölen göl /Se Västergården gård Svartgölen göl
  Orrgölsmossen mossar /Se Västergården gård Svartsjukebäcken bäck
  Orrholmarna holmar Västergården gård Svarvstolsliden lid
  Oxhagsgölen göl Västergården, se Hästhagen gård Svenstorpehagen hage
  Packarp, Norra skogsmark Ulriksdal ställe Svenstorpeviken vik
  Packarpeviken vik /Se Ycke kyrkoh.bost. Svinlibackarna backar
  Parkelycka lycka /Se Ycke kyrkoherdeboställe Svinkärret kärr
  Parkgrindsmossarna mossar /Se Ycke kronopark Sylthagen hage
  Parkmossen ägomark Åbo gd Syltkärren kärr
  Perkel åker /Se Åbo gård Sågarplan kärr
  Pettersborg terräng Åbo t. Sågebacken backe
  Pikedalskärret kärr /Se Åbylund ställe Sågkärret kärr
  Pigegråten gärde /Se Åsarp by Sängkärret kärr
  Pigelipa äng /Se Åsarp gård Sävsjön sjö
  Pinudden udde Ämtefall gd Sävsjön sjö
  Pinudden udde /Se Ämtefall traktnamn Sävsmålstuvekärret kärr
  Pinntäpperna mossar /Se Ängstugan stuga Sörgårdsbacken backe
  Plöjan gärde /Se Öna t. Sörstuvefällan fälla
  Porsgölen göl /Se Öna t. Sörstuvekällan källa
  Pottan göl Ösjömålen gård Sörsvederna äng
  Pottan göl /Se Ösjömålen utj. Sörängskätten kätte
  Pottan göl /Se Ösjömålen jordlht. Skärsjön sjö
  Pukelon äng /Se Östergården gård Tarmen göl
  Pätorpegölen göl /Se Östergården gård Tarmen göl
  Pätorpeviken vik /Se Östergården gård Tassgölen göl
  Pätorpeön ö /Se Östralund gård Tatarebäcken bäck
  Pätorpsgölen göl Övrabo ställe Tjureflogen kärr
  Pätorps Haller åsar Övrebo t. Tjurflogen vattensamling
  Ramhultmossen mosse /Se Övrebo t. Tjurgölen göl
  Ramshult terräng   Tjällmogölen göl
  Ramshällegölen göl /Se   Togölen göl
  Rappla mosse /Se   Togölsmossen mosse
  Risvallen vall /Se   Tola göl
  Rosenkransen åker /Se   Tola göl
  Rotgölen göl   Tjärdalsgärdet gärde
  Rovlyckan lycka /Se   Toppkällan källa
  Rundmossen mosse /Se   Tomtekullarna kullar
  Runkehagen hage /Se   Torparehagen hage
  Rusebacken backe /Se   Torrgölen göl
  Ryssland kärr /Se   Torta göl
  Ryttareängen äng /Se   Trangölen göl
  Rävgärdet ägomark   Trankärret kärr
  Rävgärdet gärde /Se   Troll- eller Trullgölen göl
  Rävgölen göl /Se   Trollmossen mosse
  Rävgölskullen kulle /Se   Trädgårdsmossen mosse
  Rävmon mo /Se   Träkärret åker
  Röbäckskärret kärr /Se   Trätareshagen skog
  Rönnäsgölen göl   Tyremossarna mossar
  Rönäsefällan fälla /Se   Tögen kärr
  Rönäsgölen göl /Se   Tögebergen berg
  Rövarberget berg /Se   Uggleklint klint
  Rövarekulan grotta /Se   Ulvegölen göl
  Salvarpagölen göl   Uthagen hage
  Salvarpsgölen göl /Se   Uvberget berg
  Sandbäckekärret kärr /Se   Valviken vik
  Sandkullen kulle /Se   Valvikeön ö
  Sandlyckan lycka /Se   Vargegärdet gärde
  Sandstorpelyckorna lyckor /Se   Vargmossen mosse
  Sarvvarpgölen göl /Se   Vildmossen mosse
  Silverhallarna åsar /Se   Viprödslebergen berg
  Sjöbacka skogsmark   Vämlegölen göl
  Sjöbacken backe /Se   Värmlången sjö
  Sjöbohagen hage /Se   Värmlången sjö
  Sjöhagen hage /Se   Värmlången sjö
  Sjöholm udde (?)   Värmlångskogen skog
  Sjölycka lycka /Se   Västerängen äng
  Sjömossen mosse /Se   Västerängsgölen göl
  Sjöstugan terräng   Yxgölen, Stora och Lilla gölar
  Sjöstugeviken vik /Se   Åbobergen berg
  Sjösätter terräng   Åbohagen hage
  Sjövik terräng   Åboån å
  Sjövikehagen hage /Se   Åkermossen mosse
  Skogsbergshagen hage /Se   Åkärret kärr
  Skogsgölen göl /Se   Åskebrännerna skog
  Skogslycka lycka /Se   Älgklinteberget berg
  Skräddaresvelyckan lycka /Se   Älgmossen mosse
  Skräddaresvemossen mosse /Se   Älgsundet sund
  Skräppgölen göl   Ängö ö
  Skräppgölen göl /Se   Ännelöse gärde
  Skuggebo lid lid /Se   Ödlegölen göl
  Skvalbergen berg /Se   Ön skogsområde
  Skälkärren kärr   Ösjön sjö
  Skälkärren kärr /Se   Östersveden smedja
  Skälstugan terräng   Överboberget berg
  Skälsudden udde   Örvadskärret kärr
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö /Se    
  Skärsudden udde /Se    
  Smalhagen hage /Se    
  Smällsbackarna backar /Se    
  Smedåkern åker /Se    
  Snokudden udde    
  Snokudden udde /Se    
  Snåltäppan täppa /Se    
  Snärplyckan lycka /Se    
  Solberget berg /Se    
  Solbergslyckekullen kulle /Se    
  Spjuta göl /Se    
  Spjutan göl    
  Spjutkullarna triangelpunkt    
  Spjutkullarna kullar /Se    
  Spångmossarna mossar /Se    
  Spångmossen mosse    
  Spångmossen ägomark    
  Spångmossen mosse    
  Spångmossen mosse /Se    
  Spångsholm ägomark    
  Spångtorp ägomark    
  Spångtorpegölen göl /Se    
  Spångtorpehagen hage /Se    
  Spökberget berg /Se    
  Spökgölen göl /Se    
  Stackfällemossarna mossar /Se    
  Stallsgärdet gärde /Se    
  Stallsmon skog /Se    
  Stampekullen kulle /Se    
  Stenfällan fälla /Se    
  Stengärdet gärde /Se    
  Stenkullen höjd?    
  Stenlyckan lycka /Se    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö /Se    
  Stenskogen skog /Se    
  Stenstorpssjön sjö    
  Stenstuberget berg /Se    
  Stockefällemossen mosse    
  Storfallskärren kärr    
  Storfjärden fjärd /Se    
  Storfällekärret kärr /Se    
  Storfällskärret kärr /Se    
  Storfälleängen äng /Se    
  Storgölen göl /Se    
  Storgölen göl    
  Storgölen göl /Se    
  Storgölen göl    
  Storgölen göl    
  Storgölen göl /Se    
  Storängen äng /Se    
  Strängen kärr    
  Strängnässkogen skog /Se    
  Stubberödjerna hagar /Se    
  Stubbrödjerna hagar /Se    
  Stuvängarna ängar /Se    
  Störkärret kärr /Se    
  Störön ö /Se    
  Sundsjöbergen berg /Se    
  Sundsjön sjö    
  Sundsjön sjö /Se    
  Sultkärret kärr /Se    
  Svalgölen göl /Se    
  Svalgölen göl    
  Svalhanen sjö    
  Svalhanen göl /Se    
  Svalhanen sjö /Se    
  Svartbäcken bäck /Se    
  Svartgölen göl    
  Svartsjukebäcken bäck /Se    
  Svarvstolsliden lid /Se    
  Svenstorpehagen hage /Se    
  Svenstorpeviken vik /Se    
  Svinlibackarna backar /Se    
  Sylthagen hage /Se    
  Syltkärra kärr /Se    
  Sågarplan kärr /Se    
  Sågstugan skogsmark    
  Särsiön sjö    
  Sävsjön sjö    
  Sävsjön sjö /Se    
  Sävmålstuvekärret kärr /Se    
  Sävsjön sjö    
  Söderhult terräng    
  Sörgårdsbacken backe /Se    
  Sörgårdsgölen göl    
  Sörstuvefällan fälla /Se    
  Sörstuvekälla källa /Se    
  Sörsvederna äng /Se    
  Sörängsgölen göl    
  Tarmen göl    
  Tarmen göl /Se    
  Tassgölen göl /Se    
  Tatarebäcken bäck /Se    
  Tipplyckan ägomark    
  Tjurflogen vattensamling /Se    
  Tjurgölen göl    
  Tjurgölen göl /Se    
  Tjällmo skogsmark    
  Tjällmogölen göl /Se    
  Tjärdalsgärdet gärde /Se    
  Togölen göl /Se    
  Togölsmossen mosse /Se    
  Tola göl /Se    
  Tolebogölen göl    
  Tollstorp terräng    
  Tomtekullarna kullar /Se    
  Toppkällan källa /Se    
  Torparehagen hage /Se    
  Torrgölen göl    
  Torrgölen göl /Se    
  Torrgölsstugan terräng    
  Torta göl /Se    
  Trangölen göl    
  Trangölen göl /Se    
  Trangölen göl    
  Trankärret kärr /Se    
  Trollgölen göl    
  Trollgölen göl /Se    
  Trollgölen göl    
  Trullmossen mosse    
  *Trångkärret kärr /Se    
  Trädgårdsmossen mosse /Se    
  Träkärret åker /Se    
  Trätareskogen skog /Se    
  Trögan sankmark    
  Tyremossarna mossar /Se    
  Tyrmossen ägomark    
  Tyrskolyckan terräng    
  Tögen kärr /Se    
  Tögeberga berg /Se    
  Uggleklint klint /Se    
  Ulvegölen göl /Se    
  Uthagen hage /Se    
  Uthagsmossen ägomark    
  Uvberget berg /Se    
  Valviken vik    
  Valviken vik    
  Vargegärdet gärde /Se    
  Varggärdet ägomark    
  Vargmossen mosse /Se    
  Vildmossen mosse /Se    
  Viprödslebergen berg /Se    
  Virstugugärdet ägomark    
  Vämlan göl    
  Vämlegölen göl /Se    
  Värmlången sjö    
  Värmlången sjö    
  Värmlången sjö /Se    
  Värmlångsskogen skog /Se    
  Wärmslen sjö    
  Västerängen äng /Se    
  Västerängsgölen göl    
  Västerängsgölen göl /Se    
  Ycke kronopark Saknas /Se    
  Yxgölen, Norra göl    
  Yxgölen, Södra göl    
  Yxgölen göl /Se    
  Åbobergen berg /Se    
  Åbohagen hage /Se    
  Åbomossen ägomark    
  Åboån å /Se    
  Åkermossen mosse /Se    
  Ålviken vik    
  Åsbäcken skogsmark    
  Åskebrännerna skog /Se    
  Åsorpgölen göl    
  Älgklinteberget berg /Se    
  Älgmossen mosse /Se    
  Älgsundet sund    
  Älgsundet sund /Se    
  Ämtefallsjön sjö    
  Ämtefallsjön sjö    
  Ämtefallsjön sjö    
  Ändlösamossen ägomark    
  Ängfällsmossen ägomark    
  Ängsätter ägomark    
  Ängsöö ö    
  Ängviken vik    
  Ängö ö    
  Ängö ö    
  Ängö ö /Se    
  Ännelöse gärde /Se    
  Ödlegölen göl /Se    
  Ön skogsområde /Se    
  Öna terräng    
  Örvadskärret kärr /Se    
  Ösjömålen terräng    
  Ösjön sjö    
  Ösjön sjö    
  Ösjön sjö    
  Ösjön sjö /Se    
  Österhult skogsmark    
  Östersveden svedja /Se    
  Överberget berg /Se    
  Övrabo triangelpunkt    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.