ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tjärstads socken : Kinda härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 229 Naturnamn : 477 Bebyggelsenamn : 636 Naturnamn : 537
Tjärstad sn Abborreberget udde? Tjärstad sn Abborreberget berg
Tjärstad sn Amelie ö udde Tjärstad sn sn Anderstorpsgölen göl
Tjärstad sn Amelie ö förr ö, nu landfast holme Tjärstads sn sn Andholmarna holmar
Tjärstad sn Amelie ö numera landfast holme /Se Tjärstads tjärdänglar inbyggarbeteckning Andholmen Norra holme
Tjärstad sn ameren Lakus sjö Tjärstads tjäränglar inbyggarbeteckning Andholmen Södra holme
Tjärstad sn Andholmen holme Alberga lht Alhagen hage
Tjärstad sn Andholmen, Norra o. Södra öar Anbo t. Asplundsberget berg
Tjärstad sn Andholmen, Norra ö Anbo torp Asplundsgärdet gärde
Tjärstad sn Andholmen, Södra o. Norra öar Anderstorp t. Asplundshagen hage
Tjärstad sn Andholmen, Södra ö Anneberg villa Badarehallen badplats
Tjärstad sn Arnholmarna öar Annerstorp lht Bastubacken vägbacke
Tjärstad sn Badstugudden udde Annerstorp lht Bastudden udde
Tjärstad sn Badstuguudden udde Asklunda stuga Bekhultet skogsmark
Tjärstad sn Bagarmon skogsmark Aspegården gårdsdel Bergbohagen skogsmark
Tjärstad sn Bastudalsviken vik Asplund lht Bergens backe backe
Tjärstad sn Bastudalsviken vik Asplund stuga Berghagen hage
Tjärstad sn Bastudden udde Backen lht Bergsgärdet gärde
Tjärstad sn Bastudden udde Bekårp gård Beteshagen hage
Tjärstad sn Bastudden udde Bekarp hmd Bjärkaren sjö
Tjärstad sn Bastwijken vik Bekarp gård Bjärken sjö
Tjärstad sn Bergmanslyckan ägomark Bergdalen lht Bjerken sjö
Tjärstad sn Bergsätter skogsmark Bugdalen stuga Bjärsjön sjö
Tjärstad sn Biörkholmmarna holmar Berget lht Bjärsjön skogsjö
Tjärstad sn Bjärken sjö Bergkulla stuga Björkgölen sjö
Tjärstad sn Bjärken sjö /Se Bergslund lht Björksättersbacken vägbacke
Tjärstad sn Bjärsjön sjö Bergslund lht Blåbärsberget berg
Tjärstad sn Björkholmarne holme Bergslund lht Blåstberget berg
Tjärstad sn Björksund terräng Bergsstugan stuga Bobäcken hemmansdel
Tjärstad sn Bockhagen ägomark? Bergsäter lht Bodlyckan gärde
Tjärstad sn ?Bockhagsudden udde Bergstugan lht Bockhornsberget berg
Tjärstad sn Bockhagsudden udde Bergstugan torp Boesäter äng
Tjärstad sn Bockhornsberget berg Bergtomta lht Bomansträdgården trädgård
Tjärstad sn Bockudden udde Bergtomta backstuga Bondån del av Hackelboö
Tjärstad sn Bodasätter utäga /Se Bersebo gård Bondöviken vik
Tjärstad sn /Se Bondön udde Björkholmen stuga Borgasmonsgärdet gärde
Tjärstad sn /Se Bondöviken vik Björksmålen stuga Borgarmon höjd
Tjärsta sn /Se Borgareberget berg Björksund barnkoloni Boetet ekskogen gärde
Tjärstad sn /Se Borgehuvud terräng Björksveden lht Bortre hagen hage
Tjärstad sn /Se »Borgalund» udde Björksätter förr stuga Bosvik vik
Tjärstad sn /Se Borgarmon kulle /Se Björkudden villa, avst. Bottenlösmon skogsmark
Tjärstad sn /Se Borgberget berg /Se Björkvik backstuga Branta svederna skog
Tjärstad sn /Se Bosvik vik Bockudden lht Brokindamossen åker
Tjärstad sn /Se Bosvik vik Boda by Brännera skogsmark
»akerøø» Saknas /Se Bosängzwijken vik Boda by Bränneremossen mosse
Bersebo gd Bottenlösgölen göl Bodsätter Saknas Bygöla göl
Bersebo gd Bredvassa sankmark Bomansstället stuga Bykstenen sten
Bersebo gd Bredviken vik Borgen lht Bykudden udde
Bersebo gd Brokindsmossen ägomark? Borgen förr torp Bykudden udde
?Bersebo gd Brädmon skogsmark Borgen bebyggelse Bykällan källa
?Bersebo gd Brändö ö Bottkär f.d. stp. Byvik vik
Bersebo gd /Se Byggölen göl Botkärr lht Bäckstugehagen hage
?Boda by Bykudden udde Brink lht Bäckstugekullen gärde
?Boda by Bysvik vik Briteborg gård Dalboviken vik
Boda by Bywijken vik Briteborg gård Dalmansö holme
Boda by Byvik vik Briteborg gård Dammen gårdsdel
?Boda by *Båtviken vik Brostugan torp Dammen damm
?Boda by Bäckskog terräng Brostugan torp Dammkärret gärde
Briteborg gd /Se Carls Holmar halvö Brödlösa gd Dammlyckan gärde
Briteborg gd /Se Dalboviken vik Bygget lht Danstorpeliden backe
Bärsebo gd Dalholmen holme Bygget torp Drillabergen berg
Bärsebo gård *Dalholmen holme Bäcken torp Drillakärret kärr
Bärsebo gd /Se ?Dalmansö holme Bäckskog lht Drängstugulyckan gärde
Bärsebo gd /Se Dalmansö holme Bäckskog torp Drögen sjö
Bersebo gd /Se Dalmansö ö Bäckstugan lht Ekkullen kulle
Bärsebo gd /Se Danstorp terräng Bäckstugan stuga Ekudden udde
Børseboda, se Bärsebo gård Degerudden udde Bäckstugan stuga Eriksholmsvägen väg
Efsinge gd:ar /Se Degerudden ägomark Bärsebo gård Fatabursbacken vägbacke
Eksnäs gård Degeröudden udde Bärsebo gård Finkensgölen sjö
Eksnäs gd /Se Djupnäs udde Dal gård Fiskelösen sjö
Eriksholm gd /Se Djupvik vik Dal gd Fiön udde
Forsa (numera Romforsa) samh. Djupviken vik Dala villa Flathemsbacken vägbacke
Forsa, (numera Rimforsa) samh. Djurviken terräng Damhult lht Fläsklösen holme
?Forsa (numera Rimforsa) samh. Dormsö udde Dammhult torp Fläsklösen holme
?Forsa (numera Rimforsa) by Drillån å Dansbo torp Flygpricksberget berg
Forsa (numera Rimforsa) by Drögen sjö Danstorp lht Fyrkanten gärde
Forsa (numera Rimforsa) by Drögen sjö Danstorp torp Fåfängskällan källa
Forsa (numera Rimforsa) samh. Drögen sjö Djupdalen lht Fågelkulla skäl skäl
Forsa (numera Rimforsa) by Drögen sjö Djupdalen gd Fågellöss holme
Forsa (numera Rimforsa) by o. samh. Drögen sjö Djurvik lht Fårhagen hage
Forssa el. Rimforssa by Drögen sjö Djurviken torp Fårhagen hage
Forsa (numera Rimforsa) samh. Drögen sjö /Se Drilla lht Fårhagen hage
Forsbo g Drögen sjö /Se Drilla torp Fårhagslyckan gärde
Forssbokvarn kvarn Dödsön, Amelie ö landfast holme /Se Edoffstorpet knekttorp Fårkullen hage
Forsom by Dödvik vik Efsinge, se Äfsinge Saknas Gamla trädgården trädgård
Groveda by Eket ägomark? Ekbacken villa Salgbacken kulle
?Grythult gård Ekhagen skogsmark Ekesnäs gd Glåtten sjö
Grythult gd Ekudden udde Eket torp Granholmen Hackelboö
Grythult gd /Se Ekösudden udde Ekholmen lht Gransjön skogssjö
Gymta, se Briteborg gd /Se Eldholmen udde Ekholmen torp Graret gärde
Gärdala by Finnbrokärret kärr Eksnäs gård Grasjön sjö
Gärdala by Finnbrona terräng Eksnäs gård Grevedalandet badplats
Gärdala by Finnhemsgölen göl Eksnäs gård Grymtflotta åker
Gärdala by Finnsudden ägomark Eriksholm lht Lilla Gryten sjö
Gärdala by /Se Fisklösen sjö Eriksholm gd Gryten sjöar
Hallstad by Fisklösen göl Eriksholm gd Stora Gryten sjö
Hallstad by Fiön udde Erikslund lht Norra Gryten skogssjö
Hallstad by Flathemsbacken terräng Erikslund backstuga Södra Gryten skogssjö
Hallstad by Fläsklösen holme Evagården elevbostäder Gråbo hällar berghällar
Hallstad gd /Se Fläskviken vik Finnbrona torp Gräslösa mager äng
Hallsta gård /Se *Forsa bro bro Finnbrona förr torp Gränsvederna gärden
Hallstad by /Se *Forsholm f.d.fäste /Se Finnhemmet torp Gröna holmen holme
Hetabod, se Hittebod äng Friberg, se Borgareberget berg /Se Finnsudden torp Gröna vägen väg
Hittebo förr beb. Fågelkullen terräng Forsa eller Rimforsa by Grönhagen hage
Hittebo äng Fågelmossen mosse Forsa Lillgård by Grönhagsgärdet gärde
Hittebo äng Gastkullen fornlämning Forsa Mellangård by Gubbdalen dal
Håkantorp by Glamsten ägomark Forsa Västergård by Gubbkärret kärr
Håkantorp by Glottern sjö Forsa Östergård by Gubbmossen åker
Håkantorp gd Glotten sjö /Se Forssa el. Rimforssa by o samhälle Gubbåkern åker
Håkantorp by Glottern sjö /Se Forsaborg lht Gula mossen mosse
?Håkantorp gd /Se Granholmen o. Tallholmen holmar Forsbo lht Gycklingsberget berg
Håkanstorp by /Se Granholmen holme Forsbo gd Gärdeskärret gärde
Håkantorp gd:ar /Se Granholmen ö Forsbokvarn kvarn Gärdsholmen ö
Krogsfall gd Granlund ägomark? Forsbokvarn kvarn Gässholmen holme
Krogsfall gd /Se Granredsberget berg Forssboqvarn gård med kvarn Gölkagen skogsmark
Krogsfall gd /Se Granredsgärdet ägomark Forsbokvarn gd Gölstugugölen göl
Linnäs gd Gransjön sjö Fredriksberg villa Gölstugumon skogsmark
Linnäs gård Gransätter ägomark? Friden lht Hackelbo rågång gräns
Linnäs gård Grindstugan ägomark Fridensborg villa Hackelboviken vik
Lund gd /Se Grymtflotta ägomark Fridhem lht Hackelboö ö
Lund gd /Se Grytan göl Fridhem torp Hackelö ö
Lund gd /Se Gryten, Norra sjö Fursten lht Hackelön ö
Långsbo gd:ar /Se Gryten, Södra sjö Furulid villa Hallstadån å
Långsbo t /Se Gryten, N:a o. S:a sjöar /Se Fåfänga lht Hallstalandet strand
Långta gd /Se Grytsundet sund Fågelkulla torp Halvarsonsgärdet gärde
Opphem by Grytsundsudden udde Galtebo gd Nedre Hammaren gärde
Opphem by Gräsgöl göl Gammelgården lht Övre Hammaren gärde
Opphem by Gröndalen skogsmark Gammelsbo gd Harkranken Hackelboö
Opphem by »grönhe holth» ängsmark? Gata lht Hasselåskärret kärr
Opphem by Gula mossen mosse Gatan torp Hamraekskogen gärde
Opphem by Gärdalaviken vik Getstugan lht Hemgärdet gärde
Opphem by *Gärdesudden udde Getstugan torp Hemgärdet gärde
Opphem by /Se Gärdesudden udde Glamsten torp Hemhagen hage
Opphem by /Se Gärsholmen holme Granlund lht Hesjön sjö
Opphem by /Se Göklund sankmark Granlund lht Hesjön skogssjö
Opphem by /Se Gölstugugölen göl Gransbo t Hesjön sjö
Pukerum gd /Se Hackelboö ö Gransätter lht Hjortkällan källa
Rimforsa by Hackelboö ö Grindstugan lht Hjortronmossen mosse
Rimforsa by Hackelboö ö Grindstugan lht Hullet åker
Rimforsa samh. Hackelboö ö Grindstugan stuga Humlegården hallstad
Rimforsa by ?Hackelö ö Groveda by Hundgårdsgrinden grind
Rimforsa samh. /Se Hagstugugölen göl Groveda by Hynna vik
Rimforsa samh. /Se Hagsätter sankmark Groveda gd Hålevasse holme
Rimforsa by /Se Halföö ö Grofede gård Hägnet åker
Rimforsa samhälle /Se Hallstadån å Grymta gård Hälsingehålan gärde
Råsäter gd Harkranken udde Grytfall torp Hästhagen hage
?Rävstad by Hemlandsudden udde Grytfall torp Hästhagen hage
?Rävstad by Herrvik terräng Grythult gård Hästhagen hage
?Rävstad by Hesjön sjö Grythult gård Hästhagen hage
»Rödstade», troligen Rävstad by Hittebo (?) äng Grythult gård Hästhagskullen hage
Rössledalen lgh /Se Hittebo ägomark Grythult gd Hästön hackelboö
Sandkullen gd /Se Hjortgölen göl Gråbo gd Högabacken kulle
?Sjösätra f. torp Hjortronmossen ägomark Gråbo villa Högabacksgärdet gärde
Skedevid hg *Honsholmen holme Gröndalen lht Högasjöarna sjöar
Skedevid hg Hophagen skogsmark Grönlund lht Höksjön sjö
Skedevid hg Hultet ägomark? Grönlund lht Illhiet skogsmark
Skedevid hg Hålevasse holme Gärdala by Ingerboäng äng
Skedevid hg Hålevasse holme Gärdala by Ingri åker
Skedevid hg Hästön udde Gärdala by Ingrids tomt gärde
Skedevid by Högabacken gravfält Gärdala/storgard gård Intagorna gärde
Skedevid gd Högabacken gravfält /Se Gärdala lillgård gård Jonsbokärret kärr
Skedevid hg Högabacken gravfält /Se Gästgivaregården gästgivaregård Jonsboån å
Skedvi gd Högsjön, Nedre sjö Gölen lht Järnkärret kärr
Skedevi hg /Se Högsjön, Övre sjö Gölstugan lht Järnlunden sjö
Skedevi gd /Se Höksjön göl Gölstugan torp Järnlunden sjö
Skedevi hg /Se Hönsholmen holme Hackel by Järnlunden sjö
Skedevi vårdhem /Se Ingnäsudden udde Hackel by Jönsesgatan väg
Skedevi gd /Se Ingrids äng ägomark Hackel gård Jönseslyckan åker
Skedevid gd /Se JerLunden sjö Hackel by Kaffekullen skogsbacke
Skedevid gd /Se Jonsbo terräng Hackel Södergård gård Kalvklintsberget berg
Skedevid hg /Se Jonsboån å Hackel norrgård gård Kalvkullen hage
Skedevi gd /Se Jungfrumossen ägomark Hackel mellangård gård Kalvtomten hage
Skedevi(d) hgd /Se Järlunden sjö Haga villa Karlstorps mosse mosse
Skedevi gd /Se Järnlunden sjö Hagaborg stuga Karlstorps udde udde
Skedevi gd /Se Järnlunden sjö Hagaborg torp Karrgårdslandet trädgårdsland
Skedevid gd /Se Järnlunden sjö Hagaborg villa Kjolnhagen hage
Skedevid gd /Se Järnlunden sjö Hagalund lht Klevberga berg
Skripa ortnamnselement /Se Järnlunden sjö Hagalund lht Klevbergen berg
Sonebo by Järnlunden sjö Hagalund lht Klevängen gärde
Sonebo by Järnlunden sjö Hagalund lht Klämshall plats
Sonebo by Järnlunden sjö Hagalund torp Kohagen hage
-stad ortnamnselement /Se Järnlunden sjö Hagalund bostadsfastighet Kohagen hage
Svenmyra gd /Se Järnlunden sjö Hagalund backstuga Kohagen hage
Svenmyra gd /Se Järnlunden sjö Hagbergslund lht Kohagen hage
Tegnemåla gd /Se Järnlunden sjö Hagbergslund torp Kohagen hage
Tignemåla Saknas /Se Järnlunden sjö Hagbergsveden backstuga Kohagen hage
Tjärstad by o. sn /Se Järnlunden sjö Hagstugan lht Kohagen hage
*Tornawi Saknas Järnlunden sjö /Se Hagstugan lht Kosvea berg
Torshag lht /Se Järnlunden sjö /Se Hagtorpet lht Koön ö
Torshag gd /Se Järnlunden sjö /Se Hagtorpet torp Koön ö
Torsvik lht /Se Järnlunden sjö /Se Hagsätter lht Koöna ö
Torråker lht /Se Järnlunden sjö /Se Halleborg villa Kullen udde
Tävelstad by Järnsund sjö Hallstad by Kullgärdet gärde
Tävelstad by Järpön ö Hallstad gård Kullgärdet gärde
Tävelstad by Järpön ö Hallstad gård Kullgöla gölar
Tävelstad gdar Järpön ö Hallstad by Kullgölen, Stora göl
Tävelstad gdr Kalleholme halvö Hallstad fabrik anläggning Kullgölen, Lilla göl
Tävelstad gdar Kalleholme udde Hallstad mellankvarn nedlagd kvarn Kvarnbäcken bäck
Täfvelstad by Kalvklintsberget berg Hasselås Saknas Kvarngärdet gärde
Täfvelsta, Töfvelstad hg Kalvudden udde Hektorstorpet knekttorp Kvarnliden väg
Tävelstad gd:ar Kalvudden udde Herrhagen t. Kvarnvägen väg
Tävelstad by Kammarbo betesmark Herrhagen lht Kvistumkällan källa
Törnevik by Karlsberg berg Herrhagen gd Kyrkvägen väg
Törnevik by *Karlsholmarna öar Herrvika lht Källandet åker
?Törnvik by Katssättegrundet holme Hildorstorpet knekttorp Kåtebosjön sjö
Törnevik by Kedjeön f.d. ö, nu halvö Hjortsstugan stuga Kåven gärde
Törnvik by Kedjeön halvö Hultet lht Käjöna ö
Törnvik by Kedjeön udde Hultet lht Källargärdet gärde
Törnvik by Kejön halvö Humpsäter lht Källgärdet gärde
Törnvik by Kenen Lacus sjö Humpsätter stuga Källstensåkern gärde
?Törnevik by Khejöön f.d. ö, nu halvö Hytta (hemmansdel) Kärret gärde
Törnvik by Klevbergen berg Håkantorp by Kärret gärde
Törnvik by Klinta terräng Håkantorp by Kärret åker
Uppen by Knallhagen skogsmark Håkantorp gd Kättilkullen berg
Viggedal tp /Se Kopparholmen holme Håkantorp/storgård gård Kättilsundet skogsmark
Värna by /Se Kopparholmsgrundet holme Håkantorp lillgård gård Ladugårdsgärdet gärde
Värna by *Korpehallerna berg Högabacken lht Lagårdsgärdet åker
Värna beb. /Se Koön ö Högbo gd Landsvägsgärdet gärde
Ytterbo gd Koön ö Högsta lht Landsvägsgärdet gärde
Ytterbo gd /Se Koön ö Högstorp torp Larsbomossen gärde
Åländersö gd:ar /Se Krokö ö Höjda lht Larsängen gärde
Äfsinge gd /Se Krokö ö Hökhult lht Laxbergsmossen åker
Äfsinge gd /Se Kråkö ö Hökhult lht (f.d. stp) Lekhällorna berghällar
»Æmpnisholm» sätesgård /Se Kullagöl göl Hökhult gd Lergebergen berg
Æmpnisholm sätesgård /Se Kullgölen, Stora göl Inga öde backstuga Lergeviken vik
Öfverbo, Öfverboda gd? Kullgölen, Lilla göl Ingerbo torp Lergeviken vik
Överbo gd Kullgölen, Stora göl Isaksgården gd Lidkullen höjd
Överbo gd Kvarngölen göl Johannelund villa Lillgrundet sten
Öfverbo g Kvarnviken vik Jonsbo lht Lillhags skäl skäl
Överbo lägenhet Kvarnviken vik Jonsbo bostadshus Lillkärret kärr
  Kvarnviken vik Jansbo torp Lillängen åker
  Kycklingudden udde Jönsesstugan förr torp Lillängen äng
  Kyrkviken vik Kallmåla gårdsdel Lillängen äng
  Kårtorpswijken vik Kallmåla backstuga Lillängen ängsmark
  Kåtebosjön sjö Kalvudden barnkoloni Lillängsberget berg
  Kåtebosjön sjö Kammarbo lht Lillängsbergs skäl skäl
  Kåtebosjön sjö Kammarbo förr torp Lillängsgärdet gärde
  Kåtebosjön sjö Kammen lht Lillängsviken vik
  Kättilberget berg Karlby villa Lingmoliden backe
  Kättilberget berg Karlsberg lht Linnäsberget berg
  Kättilberget berg /Se Karlsberg stuga Lisäng äng
  Kättilkullen höjd Karlsberg torp Ljunghagen hage
  Langwijken vik Karlsberg stuga Loberget berg
  Larsbomossen ägomark Karlsbo torp Loggärdet åker
  Lassehåla vik Karlsborg lht Logöl nu nästan uttorkad göl
  Lekhällorna skogsmark Karlsborg lht Lundbosäter äng
  Lergeviken vik Karlsborg backstuga Lunddalsgärdet gärde
  Lergeviken vik Karlsnäs lht Lundgrens holme holme
  Lillsjön sjö Karlsnäs stuga Lundgärdet gärde
  Lillsjön sjö Karlstorp lht Lyckan gärde
  Lillängsviken vik Karlstorp torp Lycksalighetens ö holme
  Lillängsviken vik Klasbo lht Långdalsmon skog
  Lillön ö Klasbo affär Lången sjö
  Lillön ö Kleven stuga Lången sjö
  Lindbyggsudden udde Klinga gd Lången sjö
  Lindholmsgölen göl Klinta t. Långsbohagen avs.
  *Lindängsudden udde Klinta torp Långsjöarna sjöar
  Loberget berg Klynbron torp Långsjön sjö
  Lommeskär skär Knallen torp Långsjön sjö
  Lundbosätter ägomark Knybbla t. Nedre Långsjön sjö
  Lundbosätter utäga /Se Knybbla lht Långsjön, Nedre sjö
  *Lundsviken vik Knybbla t. Långsjön, Övre sjö
  lången sjö Kasveden ort Långsjön, Övre sjö
  Lången sjö /Se Kraftstation villa Långstorpsmossen åker
  Långsjön sjö Kristinalund lht Löpsjön sjö
  Långsjön triangelpunkt Kristinelund fastighet Löpsjön sjö
  Långsjön sjö Krogsfall by Maden kärr
  Långsjön, Nedre sjö Krogsfall gård Majeldsberget berg
  Långsjön, Övre sjö Kronsta lht Mantorpeö skogsmark
  Långudden udde Krågdal by Marieberget berg
  Långviken vik Krågedal by Marieberg affär
  Långviken vik Krågdal gård Marstrandsbäcken bäck
  Löpsjön sjö Krågedal utj.+lägenhet Marstrandslyckan åker
  Lövhagen terräng Krågedal Lilla backstuga Maskholmen del av Hackelboö
  Lövholmen holme Kulan backstuga Mellangrinden grind
  Majeldsberget berg Kulla backstuga Mellangårdshagen hage
  Marstrandsbäcken bäck Kullen lht Mellangärdet gärde
  Maskholmen udde Kullsta lht Mellangärdet gärde
  Matholmen holme Kullstad backstuga Mellangärdet gärde
  Mellanskogen skogsmark Kullsätra gård Mellankärret kärr
  Mjölsjön sjö Kullsätra gård Mjölsjön sjö
  Murgröneberget triangelpunkt Kullsätter lht Mossen åker
  Myrkärren kärr Kvarntorp torp Muggebogärdet gärde
  Målen terräng Kvarntorp villa Murgröneberget berg
  Målhagen terräng Källhult stuga Myrkärren kärr
  ?Måsholmen holme Källmo torp Målhagen hage
  Måsholmen holme Källmo lht Målekullarna höjder
  Måsholmen holme Källstugan lht Måsholmen holme
  Måsön holme Labbemåla gård Måsön holme
  Mörkvik terräng Labbemålen gård Mörlundahagen hage
  Mörkvik vik Laggarestugan lht Nedersta gärdet gärde
  Nergårdsviken vik Larsbo lht Noret dike
  Nilseshagen skogsmark Larsbo torp Noret dike
  Norrwijken vik Larstorp torp Norrgården gd
  Norvik vik Larstorp torp Norrgårdsgärdet gärde
  Nybygget terräng Large backstuga Norvik vik
  *Nygårdsviken vik Lid torp Norviksmun inlopp
  Nystad terräng Liljeholmen folkhögskola Nothängslet plats vid Åsunden
  Näverkärret kärr Lillebo sommarbostad Nygårdsgärdet gärde
  Omern Lacus sjö Lillgården gd Nygårdskärret kärr
  Omers Öön ö Lillgården gd Nyodlingen gärde
  Ommarsöhn ö Lillsäter gård Nyodlingen gärde
  OphemsÖn ö Lillsäter gård Nystugebacken backe
  Opphem triangelpunkt Lillsätter gård Nystadgölen göl
  OpphemsÖön ö Lindstugan lht Näverkärret kärr
  Pattberget berg Lillängen gårdsdel Nötkällan källa
  Plattgölen göl Lillängen gd Nötkällslyckan gärde
  *Predikstolsberget berg Linnäs gård Oppåkrarna åkrar
  Pukerumsholmen holme Linnäs gård Oskar Nilsonshagen hage
  Pukerums viken vik Linnäs gård Oxhagen hage
  Pukgölen göl Linnäs gd Oxhagen hage
  Puttelgölen göl Loppetorp lht Oxhagen hage
  Rasmekärr ägomark Loppetorp gd Oxhagen betesmark
  *Rimforsabro bro Lorthult gd Oxhagsviken hage och vik
  Rimforsa ström ström /Se Lotten lht Oxkneken backe
  ?*Rimforsa ström ström Lotten torp Oxlabacken backe
  *Risöarna öar Lund gård Parken hage
  *Romviken vik Lundbosätter Saknas Pattberget berg
  *Romviken vik Lundhagen lht Patten förr sjö
  Ropudden udde Lundsbo lht Stora o. lilla Patten nu nästan uttorkade sjöar
  Rumpedalsgölen göl Lundsbo knekttorp Persbomossen mosse
  Ryttarbergen berg Lura gd Persbo såg såg
  Ryttarskogen skogsmark Långdalen lht Pipsgatan väg
  Råsättersgölen göl Långdalen gd Pipsgärdet gärde
  Rävnäsudden udde Långnäs lht Piras udde udde
  Rävnäsudden udde Långnäs gd Plattgölen göl
  Rävnäsudden udde Långsbo gd, avs Pluttgölen göl
  Rödgölen göl Långsbo t. Plågarebacken backe
  Rögölen göl Långsbo lht Plöjerna gärde
  Rön sjö Långsbo lht Plöjerna gärde
  Rön sjö /Se Långstorp torp Pukerumsholmen holme
  Rösätter ägomark Långstorp torp Puttelgölen göl
  Rövareberget, Stora o. Lilla Saknas /Se Långsvik lht Pukgölen göl
  Rövareön ö Läga lht Pumpgärdet gärde
  Rövareön ö Längta t. Pålacken gärde
  Rövarö ö /Se Längta torp Päronträdsgärdet åker
  Sandgölen göl Lärkebo lht Pölen kärrmark
  Sandstorp terräng Länndalen backstuga Raskkullen gammal trädgård
  Sandvik vik Löteborg stuga Raskkullsgärdet gärde
  Sikholmen holme Lövhagen lht Ropudden udde
  Siön Ommen sjö Lövingsborg backstuga Remsliden backe
  Siöön Regnen sjö Lövsvea lht Reveln sandrevel
  ?Skedaberget berg Lövsätter lht Rophallen berghäll
  Skedaberget berg Lövsätter backstuga Rosmekärr kärr
  Skedewjöön ö Mantorp torp Råghagen hage
  *Skedholmen f.d. holme, nu halvö Mantorp gd Råsättersberget berg
  *Skedholmen halvö Marieborg villa Råsättersgärdet gärde
  Skeduiön ö Mellangården gd Råsättersgölen göl
  Skinnarängsviken vik Mellankvarnen kvarn Rän sjö
  Skinnarängsviken vik Mokullen lht Rängan gärde
  Skinnarängsviken vik Mon torp Rängan skogsmark
  Skolareholmen holme Mon gd Rävgärdet åker
  Skotterholmen holme Mosshult lht Rävnäset gärde
  Skotterholmen ö Muggbo lht Rävnäsudden udde
  Skrubbholmen ö Muggebo villaområde Rögöla göl
  Skrubbön ö Mugghult gd Rögölen sjö
  Skrubbön ö Målhagen lht Rön sjö
  Skräddarekärret kärr Målhagen backstuga Rössmekärr stort, numera delvis utdikat kärr
  Skräpholmen holme Målen bebyggd utjord Rössmen sjö
  Smedgölen göl Målen lht Rövareberget berg
  Smedjeviken vik Målen torp (f.d. stp) Rövareberget berg
  Smedviken vik Målen lht Rövareberget berg
  Stabogölen göl Mörkvik lht Rövareberget berg
  Staverön ö Mörlunda torp Rövareberget berg
  Staverön ö Nedran kvarn Röverö ö
  Staverön ö Nedre kvarn kvarn Sandflottan gärde
  Staveröholmen ö Ner-Värne gård Sandgärdet gärde
  Staveröviken vik Nicklasmålen torp Sandgöla göl
  Staveröviken vik Norrehus lht Sandgölen göl
  Stenbäcken, Lilla terräng Nybygget lht Sandlyckorna åkrar
  Stenbäcken, Stora terräng Nydala villa Sandvik vik
  Stenbäcksgölen göl Nygård gård Sandåkern gärde
  Stenstugan ägomark Nygård gd Sikholmen holme
  Storgrundet holme Nyhagen lht Sjöbacken backe
  Storhagsviken vik Nyhagen lht Sjögata ängs och skogsmark
  Stubbmossen mosse Nyhäng lht Sjögatviken vik
  Sundsberget berg Nystad lht Sjögärdet gärde
  Sundsberget berg Nystad lht Sjögärdena gärden
  Sundsjön sjö Nystad torp Sjögärdet gärde
  Sundsjön sjö Nystugan gd Sjögärdet gärde
  Sundsjön sjö Nystugan backstuga Sjölyckan åker
  Sunsiöön sjö Nytorp villa Sjöparken hage
  Svarte hål vik Olstorp lht Sjöstugugärdet gärde
  Svartgölen göl Opphem by Sjövinningen Saknas
  Svensberg berg Opphem by Sjövinningen hag och strandmark
  Sågarelyckan ägomark Opphems qvarn gård med kvarn Sjövägen väg
  Sågbacksberget berg Opphem småbäck gård Sjövägen väg
  Sågbacksberget berg Opphem storgård gård Sjöåkrarna åkrar
  Sörhult terräng Opphem mellangård gård Sjöängen äng
  Sörviken vik Paris lht Sjöängskärret åker
  Talholmen holme Parken stuga Skinnarängsviken vik
  Tallholmen o. Granholmen holmar Persbo t. Skogsgärdet gärde
  Tallholmen holme Persbo lht Skogsholmen åkerholme
  Tallholmen holme Pershult lht Skolhusberget berg
  Talludden udde Persnäs backstuga Skolhushagen hage
  Tapperslundsgölen göl Petersborg förr torp Skolhusmossen mosse
  Tempelkullen fornlämning Pettersburg villa Skotterholmen holme
  Tempelkullen kulle /Se Pockus stuga Skravlerna skog
  Tignemåla triangelpunkt Pukerum gård Skräddarlyckan åker
  Tingshallar fornlämning Pukerum gård Skräpholmen holme
  Tingshallar flatberg /Se Pukerum gård Skälsudda skogsmark
  Tjurhagsviken vik Pukerumssätter gård Skälsudden skogsmark
  Tjurhuvud udde Pukerumssätter gård Skvalberget berg
  Tjällmo terräng Rumstugan stuga Skvalbergsgärdet gärde
  Tjärholmen holme Rimforsa by Smedgärdet åker
  Toftaskär ö Rimforsa by Smedgärdet gärde
  Toftaskär skär Rimforsa gd Smedjeviken vik
  Tofteskiäl ö Rimforsa bebyggelse Smedstugelyckan gärde
  Tompta Siö sjö Rimforsa bebyggelse Smörkröken krök
  Toppgölen göl Rimforssa lillgård gård Snoklyckan gärde
  Torsviken vik Rimforssa vestergård gård Solberga utjord
  Tran sjö Rosstorp,se Råstorp Saknas Sonebolandet strand
  Tran sjö Rumpan, se Skogen t. Soneboviken vik
  Trehörn sjö Rumpa lht Spingsundet skogsmark
  Trehörningh sjö Rumpedal torp Spiskullehagen hage
  Trehörningen sjö Råstorp Saknas Spångtången del av väg
  Trehör-ningen Lacq. sjö Råsätter gård Staverö ö
  Trollgatorna grottor /Se Råsäter gård Staverö ö
  *Träskholmen holme Råsäter gård Staveröholmen holme
  Träskholmen holme Råsäter gård Staverön ö
  Trätholmen udde Råsätter gd Staveröviken vik
  Tvåsäcken holme Räfstad gd Stenbäcksgöla göl
  Tyrsbogölen göl Rävstad by Stengärdet gärde
  Törneviken vik Räfstad gård Stenhagen hage
  Törneviken vik Rävstad by Stensmålakullen höjd
  Törnwijksholmen ö Rävtorpet lht Stora kärret gärde
  Uddarna berg Rödalen lht Storgrundet berghällar
  Utterholmen holme Röddalen gd Storgärdet gärde
  Vadstuguberget berg Röshult lht Storängen äng
  Vallingdalsviken vik Röshult gd Storängsgärdet gärde
  Valvik terräng Rössle lht Strömmen vattendrag
  Valvikssjön, Lilla sjö Rössle lht Strömskullen sandtag
  Valvikssjön, Stora sjö Rösätter torp Stubbröjorna äng
  Viggedalsgärdet ägomark? Saabgården slottsliknande byggnad Stubbstycket åker
  Viggen, Södra sjö Saabgården slottsliknande byggnad Stättan övergångsställe
  Viggen, N. o. S. sjöar /Se Sandbäcken lht Sundsnäshagen hage
  Viggen S:a sjö /Se Sandbäcken torp Sundsön ö
  Vitesten holmar Sandebo Saknas Svartbergsgärdet gärde
  Vån sjö Sandhem villa Svartberget berg
  Vänskapsudden udde Lilla Sandkulla torp Svartgölen sjö
  Ågölen göl Sandkullen lht Svensberg berg
  Åkerstugan terräng Sandkullen t. Svinryggen berghällar
  Åkerviken vik Sandkullen lht Svinvallen gårdsplan
  ?Åkerön del av Hackelboö Sandstorp lht Säbergskullen höjd
  Åkerön udde Sandstorp torp Sönnaby gärde
  Åkeröviken vik Sandstugan lht Sörgården gd
  Åländern sjö Sandstugan lht Sörstugehagen hage
  Åländern sjö Sandtaget backstuga Tallholmen holme
  Åländern sjö /Se Sandvik gd Tallyckan gärde
  Åländern sjö Sandvikshult by Tegelbacken udde
  Åländern sjö Sandvikshult gård Tings-halle berg
  Åländern sjö /Se Sandvik lht Tingshallar stenar
  Åländersö ö Siggmåla lht Tjolnhagen hage
  Åländersö ö Siggemåla knekttorp Tjurhuvudet udde
  Åländersö ö Sjöbo t. Tjuvlyckan gärde
  Åländersö ö Sjöbo torp Tjärholmen holme
  Åmmern sjö Sjögata Saknas Toftaskär holme
  Åsunden sjö Sjöstugan lht Torsviken vik
  Åsunden sjö Sjöstugan stuga Torsvikshagen hage
  Åsunden sjö Sjösätra torp- nu kraftstation Tranformatorsgärdet gärde
  Åsunden sjö Sjösättra torp Transformatorsgärdet gärde
  Åsunden sjö Sjöända t. Trehörn sjö
  Älgvik vik Sjöände lht Trehörn sjö
  Ämmaren sjö /Se Sjöände torp Trehörn sjö
  Ämmern sjö Skarpa lht Trekantemossen mosse
  Ämmern sjö Skeda gård Trehörnsskogen skogsmark
  Ämmern sjö Skeda gård Tresnibben gärde
  Ämmern sjö Skeda gård Tresnippen gärde
  Ämmern sjö /Se Skedevid gd Tresnippen skogsmark
  Ämmern sjö /Se Skedevid herrgård Tresnippen gärde
  Ämmern sjö /Se Skedevid herrgård Trinntorget skogsglänta
  Ämmern sjö /Se Skedevids bro Saknas Trollgatan grottor
  ämmeröö, se Åländersö ö Skedevids mosskifte Saknas Trumberget berg
  Ängudden udde Skedevids slott Saknas Trätholmen holmar
  Äskön udde Skiteken ek Tullgrindskällan källa
  Äsköviken vik Skogelunn lht Tvättlinden träd
  Önnöviken vik Skogen t. Tyrobogölen göl
  Önnöviken vik Skogen t Tävelstadgatan väg
    Skogsberg backstuga Törnvike-li backe
    Skogshyddan villa Törneviken vik
    Skrallasken villa Udden udde
    Skälfalla gd Uddgärdet gärde
    Skälfalla gård Uddevallabacken backe
    Skälfalla gård Utjorden utjord
    Skälfalla gård Utsiktsberget berg
    Smedstorp torp Utterviken vik
    Smedstorp förr stuga Vadstuguberget berg
    Smedstugan stuga Lilla Valvikssjön sjö
    Smesstorp lht Valvikssjön, Lilla sjö
    Smesstorp lht Stora Valvikssjön sjö
    Solberget gd Valvikssjön, Stora sjö
    Solvik sommarbostad Vanges gärde gärde
    Sonebo by Vanges hage hage
    Sonebo by Vangekärret kärr
    Sonebo by Viggedalsgärdet gärde
    Sanhem fastighet med jordbruk Viggedalsån å
    Spångtorp torp Viggen sjö
    Stabo lht Viggen sjö
    Stallmästargården elevbostäder Viggen Norra sjö
    Staverö lht Viggen Södra sjö
    Stenbäcken torp Vildmossen sumpig mark
    Steninge lht Vitesten sten
    Steninge lht Vån sjö
    Stensmåla lht Vänskapsudden udde
    Stenstugan lht Västerviksåkern åkerbit
    Stenstugan lht Västerängsgärdet gärde
    Sterringe, se Steninge lht Yta gårdsdel
    Stillströmsbyggningen hus Ågölen sjö
    Staten bebyggelse Ågölen göl
    Staverö gd Ågölen göl
    Staverölund backstuga Åhagen hage
    Stensmåla backstuga Åkerviken vik
    Stensmåla backstuga Åkerön åkermark
    Stora Hagen del av gård Åkeröviken vik
    Stora hagen gd Åkröken väg
    Storgården gd Åkärret kärr
    Strängnäs villa Åländern sjö
    Stålvik lht Åländersö bebodd ö
    Sundsmåla torp Åländersö ö
    Sundsmåla torp Ånnholma holmar
    Sundsnäs torp Årkällan källa
    Sundsnäs förr torp Åängen gärde
    Supgluggen förr stuga Äfsingegärdet gärde
    Surklev lht Ämmern sjö
    Svaltan t. Ängarna gärde
    Sveden t. Ängarna ängsmark
    Svederna gd Ängen gårdsdel
    Svea torp Ängen äng
    Svea torp Änggärdena gärden
    Svederna lht Ängen äng
    Svenmyra gd Ängen gärde
    Svenmyra gård Änglundsgärdet gärde
    Svenmyra gård Ängsvägen väg
    Svinemyra, se Svenmyra gård Älgkullen skogskulle
    Svinemyra gård Äskedalsmossen åker
    Svinmyra, se Svenmyra gd Äskön del av Hackelboö
    Svältan lht Äsköviken vik
    Sågarestugan nu riven lht Östtorpsgölen göl
    Sågarestugan lht  
    Sånebo, se Sonebo by  
    Sånebo by  
    Sånebo gård  
    Sånebo frälsegård gård  
    Särbacka villa  
    Sörgården gd  
    Sörhult lht  
    Sörhult torp  
    Sörstugan lht  
    Sörstugan gd  
    Sörstugan stuga  
    Sörsveden el Sörnud fastighet  
    Tallbacken lht  
    Tallbacken villa  
    Tallkotta lht  
    Talludden sommarbostad  
    Tegnemåla, se Tignemåla gd  
    Tegnemåla gård  
    Tegnemåla el. Tingemåla gård  
    Tignemåla gd  
    Tjärstad by  
    Tjärstad sn  
    Tjärstad bebyggd lht  
    Tjärstad gård  
    Tjärstalund lht  
    Torshag lht  
    Torsvik gd  
    Trädgårdslund villa  
    Tussebo rivet torp  
    Tussudda stuga  
    Tyrsbo t.  
    Tyrsbo lht  
    Tyrsbo torp  
    Tävelstad by  
    Täfvelstad by  
    Tävelstad by  
    Törenvik by  
    Törnevik by  
    Udda lht  
    Udda sommarbostad  
    Udden lht  
    Uddevalla gd  
    Upp-Värna gård  
    Vakterhemmet rivet torp  
    Vaktarehemmet torp  
    Valvik t.  
    Valvik lht  
    Valvik torp  
    Viggedal t.  
    Viggedal lht  
    Viggedal gd  
    Villan villa  
    Volinstugan backstuga  
    Volinstugan backstuga  
    Volinstugan backstuga  
    Volinstugan backstuga  
    Vånbäcken lht  
    Värna by  
    Wärna by  
    Västergården gd  
    Västerlund lht  
    Västra Lund lht  
    Västra Lund gd  
    Ytstugan lht  
    Ytterbo by  
    Ytterbo gård  
    Ytterbo gård  
    Ågölen torp  
    Ågölen torp  
    Åkerö lht  
    Åkkerstugan lht  
    Åländersö gård  
    Ånstugan lht  
    Äfsinge by  
    Efsinge by  
    Äfsinge by  
    Äfsinge Storgård gård  
    Efsinge storgård gård  
    Äfsinge Lillgård gård  
    Efsinge lillgård gård  
    Efsinge el. Håkantorp gård  
    Älgbron gård  
    Älgbron gd  
    Älgbrona gårdsdel  
    Ängelund förr stuga  
    Änglund lht  
    Ängstugan backstuga  
    Ängsätter villa  
    Önnö se Önnöborg gård  
    Örnöborg gård  
    Önnoborg (Önnö) gård  
    Önnotorpet f.d. stp  
    Östgötagården lägergård  
    Östtorp torp  
    Överbo gård  
    Öfverbo gård  
    Övran kvarn  
    Övre kvarn kvarn  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.