ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kättilstads socken : Kinda härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 267 Naturnamn : 530 Bebyggelsenamn : 337 Naturnamn : 167
Kättilstad sn Abborregöl göl Kättilstad sn Algölen sjö
Kättilstad sn Adamsmossen mosse Kättilstad sn sn Amerika åker
Kättilstad sn Allmänna hörnet udde Kättilstads sn sn Atsjön sjö
Kättilstad sn ameren Lakus sjö Kettilstad sn Baggkällan källa
Kättilstad sn Amerika betesmark Kättilstads bastugluggar inbyggarbeteckning Bastgöla sjö
Kättilstad sn Andersbo terräng Andersbo lht Bjursjön sjö
Kättilstad by Andersmossen ägomark Askedalen t. Bjärn sjö
Kättilstad sn Andersmossen ägomark Bellinge gård Bjärn, Stora sjö
Kättilstad sn Aspholmen udde Berget lht Borgslyckan åker
Kättilstad sn Axsjön göl Bergstugan lht Braket åker
Kättilstad sn Bastgölen göl Beta by Bredgöl sjö
Kättilstad sn Bastgölen göl Beta by Bredgöl sjö
Kättilstad sn Bastviken vik Beta gård Brunnskällan källa
Kättilstad sn Bergstugan ägomark? Beta by Bysjön sjö
Kättilstad sn Betviken vik Bjälebo gård Bysjön sjö
Kättelstad sn Bjursjön sjö Bjelebo gård Bysjön sjö
Kättilstad sn Bjursjön sjö Björklund lht Djupviken Saknas
Kättilstad sn Bjursjön sjö Blackistert lht Drabokullarna sandås
Kättilstad sn Bjärn, Lilla o Stora sjöar Borgen förr stuga Ekkällan källa
Kättilstad sn Bjän, Stora sjö Brestorp lht Emmern sjö
Kättilstad sn Bjän, Stora sjö Brevassa gård Fisklösen sjö
Kättilstad sn Bjän, Stora sjö Brevassa gård Flättja sjö
Kättilstad sn Björkholmen ö Brevassa gård Flättjan sjö
Kättilstad sn Björkholmen holme Brodalen lht Flättjan sjö
Kettilstad sn? Björnkojan terräng Brotorpet lht Fräse Udde udde
Kättilstad sn Bladkärret kärr Busan lht Fyrsjön sjö
Kättilstad sn Bockberget berg Buskekulla gd Fåfängan åker
Kättilstad sn Bogiöhl tjärn Byggesbo, se Hårsbo gd Fårholmen ö
Kättilstad by o. sn Borgen terräng Bygget lht Gaddstigen f.d. allmänning
Kättilstad socken Borggöl göl Bäckfall t Galmaren sjö
Kättilstad sn Brandstorp ägomark Bäckfall lht Galmaren sjö
Kättilstad sn Brantmossen ägomark Bäckfall torp Galmaren sjö
Kättilstad sn Bredgöl göl Bällinge gård Gangen sjö
Kättilstad socken Bredgöl göl Bällinge gård Getkullen kulle
Kättilstad socken Bredvik sankmark Dala torp Gissebomossen åker
Kättilstad sn Bredgöl göl Dalen lht Glypen sjö
Kättilstad sn Bredgöl göl Dalslund lht Glypen sjö
Kättilstad sn Britas udde udde Dammen lht Glypen sjö
?Kättilstad sn Brokärret kärr Dammen lht Gnogölen sjö
Kättilstad sn Brudstalpet skogsmark Dammvik lht Godgöl sjö
Kättilstad sn Bränneribacken höjd? Damviken t Godgölen sjö
Kettilstad sn Bränneriberget triangelpunkt Djursberg t Godgölen sjö
Kättilstad sn Brännerihagen terräng Djursberg lht Grändalsön ö
Kättilstad sn Brännsudde udde Dockekulla gård Gröne holme holme
Kättilstad sn Brötänden ägomark Dockekulla by Gugölen sjö
Kättilstad sn Busan skogsmark Dockekulla gård Gugölen sjö
Kättilstad sn Bysjön sjö Drabo f.d. stp Hallerö ö
Kettilstad sn Bysjön sjö Edaskog torp Hallången sjö
Kättilstad sn Byxpersängen terräng Eknäs lht Hallången sjö
Kättilstad sn Båtviken vik Eriksholm lht Hallången sjö
Kättilstad sn Båtviken vik Falla gård(?) Hansbo kärr åker
Kättilstad sn Bäcken terräng Fallvik gård Hemgöla göl
Kättilstad sn Bäckstugukärret ägomark Fallvik gård Hillerskärren åker
Kättilstad sn Bäckängsmon skogsmark Fallvik gård Hårsfjärden sjö
Kättilstad sn Bällingeudde udde Lilla Fallvik skogv.bost. Hårsfjärden sjö
Kättilstad sn Dackes sten fornlämning Fjersbo gård Hårsfjärden sjö
Kettilstad sn Dajen göl Fjärsbo by Högmo(d)sgöl göl
Kättilstad sn Dajsängen terräng Fjärsbo by Högmosgöl sjö
Kättilstad sn Dala terräng Fjärsbosåg, se Lillskog gård Högmossgöle göl
Kättilstad sn Dalslundsgölen göl Fjärsbosåg gård Högmon skogsmark (berg)
Kättilstad sn Dammen terräng Fridhem lht Illerkärret åker
Kättilstad sn Dammkärren ägomark Fridhem lht Johan Anderssons mosse åker
Kättilstada sn Dammkärren kärr Gallstigen t Jungfrumossen åker
Kättilstad sn Dammkärren kärr Galmesås gård Kalvön ö
Kättilstad sn Dammkärret kärr Galmesås gård Knektkällan källa
Kättilstad sn Dammvik terräng Galmsås gd Knubbo skog
Kättilstad sn Djupviken vik Galtstigen skogstorp Knubbo-mon mo
Kättilstad sn /Se Dunkemosse skogsmark Gassemåla gård Kohagen hage
Kättilstad sn /Se Dånbäcken bäck Glypsmåla gårdsdal Kohagen hage
Kättilstad sn /Se Edaskogsviken vik Glypsmåla gård Kohagslyckorna åkrar
Kättilstad sn /Se Emmern, se Ämmern Saknas Glypsmåla gård Koön ö
Kättilstad sn /Se Eriksholm terräng Glysebo gård Kopparholmen holme
Kättilstad sn /Se Erkersmo skogsmark Glysebo gård Kopparholmsgrundet grund
Kättilsta(d) by o. sn /Se Erlandsudde udde Glysebo gård Kroksjön sjö
Kättilstad sn /Se Fallviksholmen holme Granlund lht Kultera jordområde
Kättilstad sn /Se Fallängen terräng Gropstugan lht Kvarndammen sjö
Kättilstad sn /Se Fiskliden terräng Grindstugan lht Kvarnsjön sjö
Kättilstad sn /Se Fisklösen göl Grindstugan lht Kvarnsjön sjö
Kättilstad sn /Se Fisklöskärret kärr Grindstugan lht Kvarnsjön sjö
Kättilstad sn /Se Fjärsbogöl göl Gröndal gård Kvarnsjön, Lilla sjö
*Berga Saknas Fläckängen ägomark Gröndal gård Lilla, Kvarnsjön sjö
Beta by Flättjan terräng Gröndalen gårdsdel Kvarnsjön, Stora sjö
Bjelebo g Flättjan sjö Gårdeby by Stora Kvarnsjön sjö
Bjelebo gd Flätjan sjö /Se Gårdeby by Kärren åkrar
Bjelebo gd Fridhem skogsmark Gårdeby nedergård gård Landinsmossen åker
Bjelebo gd Fridhem terräng Gårdeby utbyn del av by Lasses kärr åker
Bjelebo gd Fräseudde udde Gårdeby uppgård gård Lindö ö
Bjälebo gård Fräsudde udde Gårdeby by Långnäsudden udde
Bjelebo g Fyrsjön sjö Gällsvik t Långnäsöarna öar
Blackhistert lht /Se Fågelhalla holme Gällsvik lht Långudde udde
Blackhistert lht /Se Fågelhallen holme Gökbo lht Mannmosse åker
Blackhistert lht /Se Fågelmossen mosse Gökbo lht Marsranslyckan åker
*Bovatorp f.d. gd Fågelmossen mosse Göklund lht Mellagöla göl
*Bovatorp f.d. gd /Se Fårholmen ö Hagdalen lht Mogöla göl
*Buggamala gd(?) Gaddstigen häradsallmänning Hagdalen t. Mosjön sjö
*Buggemåla gd? Gaddstigen allmänning /Se Hagen torp Mörtgöla sjö
*Buggemåla försv. gd? /Se Gaddstigen kronopark Hagen torp Mörtgölen sjö
Bällinge gd /Se Galmern sjö Hagstugan lht Oxhagen hage
Bällinge gd /Se Galmaren sjö /Se Hagstugan lht Oxhagen hage
Falla obeb. gd Galmaren sjö /Se Hagstugan lht Patten sjö
Falla g Galmaren sjö /Se Hagstugan förr torp Patten sjö
Falla gd Galmaren sjö /Se Hagtorpet torp Pattgöl sjö
Falla gd Galmaren sjö /Se Hamra gård Pattgöl sjö
Falla gd Galmaren sjö /Se Hamra herrgård Plöjorna åkrar
Falla gd Galmaren sjö /Se Hamra gård Putten källa
Fjärsbo by /Se Galmaren sjö /Se Hanekulla gård Puttlyckorna förr åkrar
Galmsås by Galmern sjö Hanekulla gård Rudgöla göl
Galmsås by /Se Galmern sjö Hanekulla med Stensmåla gård Rudgölen göl
Galmsås by /Se Galmern sjö /Se Hanekulla gd Rudgölsmossen mosse
Gassemåla gd Gangen göl Hansbo lht Rögrunn sjö
Glypsmåla gd /Se Gershål terräng Hansbo torp Rögöla göl
Glysebo gd /Se Gersudden udde Herrsjö by Röjöla göl
Glysebo gd /Se Getholmen holme Herrsjö gård Rösjön sjö
Gårdeby by Getudden udde Herrsjö gård Siggbosjön sjö
Gårdeby by /Se Getudden udde Herrsjö gd Siggebosjön sjö
Gårdeby by /Se Glyben sjö Hjälmeryd gård Skrämme-källa källa
Hallstasätter utäga /Se Glyb-ben Lacq. sjö Hjälmeryd gård Skrämme källa källa
Hamra gård Glypen sjö Hjelmeryd gård Slåsveden åker
Hanekulla gd /Se Glypen sjö Hjortudden lht Slåsvedsbacken vägbacke
*Haraboda gd(?) Glypen sjö /Se Hovstad by Starrgöla göl
»harabodhe» gd? Glypen sjö /Se Hovstad by Stensjökärren åkrar
Hovstad by Glypen sjö Hofstad by Stensjön sjö
Hovstad by Glypsberget triangelpunkt Hofstad vestergård gård Stensjön sjö
Hovstad by Glypsberget triangelpunkt Hofstad östergård gård Storön ö
Hovstad by Glypsmålafjärden fjärd Hålebo by Striern sjö
Hofstad by Glypsmålafjärden vik Hålebo by Striern sjö
Hovstad by Glypsände skogsmark? Hålebo gård Stril (Striarn) sjö
Hovstad by /Se Glypsände ägomark Hårsbo gård Stril[en] sjö
Hovstad by /Se Glypsängen terräng Hårsbo gård Sumparna förr åker
Hovstad by /Se Glypö ö Hårsbo gård Sävsjön sjö
Hålebo gård Glypö holme Hårsbo gd Sävsjön sjö
Hålebo by /Se Glädjesveden skogsmark Hårsbonäs lht Tallöna ö
Hålebo gd /Se Godgölen tjärn Hårsbonäs t. Toern sjö
?Hårsbo gd Godgölen göl Högmon t. Tolen sjö
Karlsborg f.d. torp? Grankärren kärr Håshult gård Tolen sjö
?Kvarntorp gd Granlunden triangelpunkt Håshult gård Tolen sjö
Kvarntorp gd Grantorp terräng Håshult gård Tolhagsberg ort
Kvarntorp gd Gropstugan terräng Högtomta lht Tolången sjö
Kvarntorp gd Gräsbergsskälet terräng Jonsbo lht Tolången sjö
Kvarntorp gd Gröne holme holme Kalvriket lht Toppgölen sjö
Kvarntorp gd Gubblyckan ägomark Kalvriket lht Tran sjö
Kvarntorp g Gudmundsgölen göl Karlsberg lht Trätgöl sjö
Kvarntorp g Gugölen göl Karlsborg gård Trätgöl sjö
?Kvarntorp gård Gulleröhagen skogsmark Karlsborg lht Trätgöla göl
Kvarntorp g Gynte udde Karlstorp lht Tålången sjö
Kårtorp by Gällsviksgölen göl Kettebo utjord Vivassgöl sjö
Kårtorp by Göklundshagen skogsmark Kinnkullen lht Vivassegöla göl
Kättilstad by Göklundsviken vik Kohagen lht Åbergen berg
?Kättilstad by Hagalund terräng Korsudden lht Ådalen dal(?)
Kättilstad by Hagdalen ägomark? Korsudden t. Åländern sjö
Kettilstad by Hagstugan terräng Kleva lht Åländern sjö
Kättilstad by Hallarö ö Krontorp t. Åländern sjö
Kättilstad by Hallarö ö Kruntorp lht Åländern sjö
Kättilstad by Hallången sjö /Se Kullen lht Äfgöla sjö
Kättilstad by Hallången sjö Kullen lht Älgtarmen sjö
Kättilstad by Hallången sjö /Se Kullsta lht Älgtarmen sjö
Kättilstad by /Se hallöö ö Qvarnsveden lht Ämmern sjö
Kättilstad by /Se Helgegölen göl Kvarnsveden t. Ämten sjö
Kättilstad by o. sn /Se Helvetets port terräng Kvarntorp gård Ämten sjö
Lund t /Se Hemgölen göl Kvarntorp gård Ämten sjö
Långnäs by Hemgölen göl Kyrkoherdebostället gård Ängsjön sjö
Massebo by Hemgölen göl Kårtorp by Ängsjön sjö
Massebo gd Hemholmen holme Kårtorp by Ängskogen skog
Medelö gård Herrängen ägomark Kårtorp gård Ängsvederna åkrar
Medelö gd /Se Hillerskärren ägomark Källmo lht Äskdalsmon mo
?Millingtorp lht Hisneklint höjd Källtorp lht Äskedalsmon skog
Mörtetorp gd Hjortmossudden udde Kättebo torp Ösjön sjö
Mörtetorp g Hjortmossudden udde Kättilstad gård  
Mörtetorp gd /Se Hjortronsmossen mosse Kettilstad nedergård gård  
Mörtgöl gd(?) Hjortudden sankmark Kettilstad uppgård gård  
Mörtgöl tjärn Hjälmen sankmark Kettilstad by  
?Norrö gård Horsfjärden sjö Kättilstads telefonstation anläggning  
Norrö gd /Se Horsfjärden sjö Larssveden t.  
Norrö gd /Se Horsfjärden sjö Larssveden lht  
Norrö gd /Se Horsfjärden sjö /Se Lillskog gård  
Norrö gd /Se Horsfjärden sjö Lillskog ort  
Norstad by hostaÖarna ö Lindkullen lht  
Norstad by Huilebosiön sjö Lund lht  
Norstad by /Se Humleängen terräng Långnäs by  
Rumpebo gd Hundgölen göl Långenäs gård  
Rumpebo gd Hårsbonäs terräng Långnäs gd  
Rumpebo gd Hårsjön sjö Långsbo t.  
Rumpebo gd /Se Hårsiön sjö Långsbo lht  
Råekskog gård HårssSiön sjö Lövdalen torp  
?Räckskog gdr Hägnskärret, Stora kärr Lövdalen förr stuga  
Räckskog gd Hällen ö Lövdalen torp  
Räckskog gdr Hällgölen göl Lövdalen lht  
Räckskog gd Härsjöholmen holme Lövsveden lht  
Räckskog by Härsjöviken vik Mabo t.  
*Siggaboda gd Hästhagssundet skogsmark Mabo lht  
Siggeboda lht Hästkärret ägomark Mabo lht  
Skærlunda medeltida tingsplats /Se Hästö ö Massebo gård  
»sondredhum» se Söderö gd Hästö ö Medelö gård  
-stad ortnamnselement /Se Högmo terräng Medelö f.d. gård  
Stensmåla Saknas Högmon triangelpunkt Medelö gård  
»Syndrydh» se Söderö gård Högmosgöl göl Millingtorp lht  
Söderö gd Hönsholmen holme Millingstorp t.  
Söderö herrgård Igenväxta göl kärr Myra torp  
Söderö gd Intaget sankmark Myrkullen lht  
Söderö gd Ivars äng kärr? Myrkullen förr torp  
?Söderö hg Johannesmossen ägomark Målkullen lht  
Söderö herrg Johannesmossen ägomark Månebo lht  
Söderö(?) Saknas Jungfrumossen ägomark Mörtetorp gård  
Söderö säteri Kalénsbergen berg Mörtetorp gård  
Söderö hg Kalvö udde Mörtetorp gård  
Söderö hg Kalvön ö Norrtorp gård  
Söderö hg Karlsberg terräng? Norrö gård  
Söderö hg Karlsmossarna mossar Norrö gård  
Söderö hg Karlstorp terräng Norrö gård  
?Söderö gård Katsudden udde Norstad by  
Söderö hg Kenen Lacus sjö Norstad by  
Söderö gd /Se Kerstis udde udde Norstad by  
Söderö lht /Se Klara kulle höjd? Norstad vestergård gård  
Söderö gods /Se Klingberget berg Norstad östergård gård  
Söderö gd m.m. /Se Knapegölen, Lilla göl Norrtorp gård  
Söderö gods /Se Knapegölen, Lilla göl Nortorp gård  
Tolbäcken gd /Se Knapegölen, Stora göl Norrtorp gd  
Tolbäcken t /Se Knapegölen, Stora göl Nyholm lht  
Tolemåla gd /Se Knubbo skogsmark Nystugan lht  
Tolemålen by /Se Kohagsmossen ägomark Nysättre lht  
Tolmålen gd /Se Korpberget berg Näset lht  
Tranebo by Koö udde Orrmåla torp  
Tranebo gd Kroksjön sjö Persberg lht  
Tränebo by /Se Kroksjögöl göl Persbo t.  
Valla by Kronhagen terräng Persbo lht  
Valla by Kultewa grusås Persbygge t.  
Valla by Kurrgrundet grund Persbygget lht  
Valla by Kurrviken vik Petersborg t.  
Valla by Kvarndammen göl Rummet torp  
Vena by Kvarnkärret kärr Rumpebo gård  
Vena by Kvarnsjön sjö Rumpebo gård  
Vena gd Kvarnsjön, Lilla sjö Rumpebo gård  
Vena, Lilla och Stora gd:ar /Se Kvarnsjön, Stora sjö Räckskog by  
Vigerstad by Kvarntorpsån å Räckskog gård  
Vigerstad by Kvarnviken vik Räckskog gård  
Vigerstad by Kvarnviken vik Sandstorp lht  
Vigerstad by Kyrkberget berg Sandstugan lht  
Vigerstad by Kårtorpswijken vik Sandsveden t.  
Vigerstad by Källsveden terräng Sandsveden lht  
Vigerstad by Källtorp terräng Siggeboda lht  
Vigerstad by Kärlekskullen höjd Siggbo lht  
Vigerstad by Landhem ägomark? Siggemåla, se Siggeboda Saknas  
Vigerstad by Landinsmossen ägomark Sjöbacka lht  
?Vigerstad by Lerviken vik Sjöstugan lht  
Vigerstad by Liljekonvaljeön ö Sjövalla gårdsdel  
Vigerstad by Lillholmen ö Sjövalla gård  
Vigerstad by Lillholmen holme Sjövalla lht  
Vigerstad by /Se Lillängen ägomark Sjövik lht  
Vigerstad by /Se Lindmossen, Lilla mosse Sjöände lht  
Vigerstad by /Se Lindmossen, Stora mosse Sjöände torp  
*Viringsed f.d. gd (?) Lindö ö Skogshall skogv.bost.  
?Västersrum by Långadrag terräng Skårkärret lht  
Västersrum by Långa mossen mosse Slottet förr stuga  
Västersrum by Långa mossen mosse Slättmon lht  
Västersrum by Långudde udde Smedstorp lht  
Västersrum by Långäng ägomark Spräntudden gård  
Västersum by Lönnbäcken ägomark Stefanstorp gård  
Västersrum by Lövön udde Steffanstorp gårdsdel  
Västersum by Mannmosse ägomark Stefanstorp gård  
Västersum by /Se Mateken terräng Stensmåla, se Hanekulla gd  
Västersum by /Se Matholmen ö Stensvassa gårdsdel  
Västersrum by /Se Mauritsberg ägomark Stensvassa gårdsdel  
Västersrum gd /Se Medelöskans fornlämning Stensvassa gård  
Västers(r)um by /Se Mellanfjärden fjärd Stensätter lht  
?Ärenäs f.d. gd, by Mellanfjärden vik Storängen lht  
Ärnäs förr by Mellangölen göl Svea lht  
Ärnäs bebn /Se Mellanholmen holme Sveden gårdsdel  
  Milkärret kärr Sveden lht  
  Moberget triangelpunkt Svensbo lht  
  Mosjön sjö Svenstorp gård  
  Muggkärret ägomark Svenstorp lht  
  Mylingsmossen mosse Sävsmåla gård  
  Myrahagen skogsmark Sävsmåla gård  
  Myran terräng Sävsmåla lht  
  Myskaviken vik Söderö herrgård  
  Myskängen kärr? Söderö herrgård  
  Målholmen ö Söderösand lht  
  Målholmen holme Tallbacken lht  
  Målkullen terräng Tjustorp lht  
  Målkärret ägomark Tolbäcken gård  
  Målviken vik Tolbäcken gård  
  Månsekärr skogsmark Tolbäcken torp  
  Mögölen göl Tolebo gård  
  Mögölen göl Tolebo gård  
  Mögölen göl Tolemåla gård  
  Mörkviken vik Tolemåla by  
  Mörtgölen göl Tolemåla gård  
  Mörtgölen göl Tranebo by  
  Mörtgölen göl Tranebo by  
  Mörtgölen göl Tranebo gård  
  Nabbesten skogsmark Tranebo by  
  Norrögölen göl Udden lht  
  Nyholm ägomark Valla by  
  Nykärret ägomark Valla by  
  Nären sjö /Se Walla Saknas  
  Nären sjö /Se Walla mellangård gård  
  Näset terräng Walla vestergård gård  
  Näset udde Valla Kvarn kvarn  
  Omern Lacus sjö Walla södergård gård  
  Oxberget berg Walla östergård gård  
  Oxberget udde? Valla, Lilla hmd  
  Patten göl Vakendal lht  
  Patten göl Vallingdal lht  
  Patten göl Vallsätter lht  
  Pattgöl sjö /Se Vastugan lht  
  Pattgöl göl /Se Vena by  
  Pattsveden terräng Hvena gård  
  Persbygget ägomark Vena by  
  Persbygget ägomark Vigerstad by  
  Pommern skogsmark Wigerstad by  
  Postmon terräng Wigerstad östergård gård  
  Postmon terräng Wigerstad vestergård gård  
  Putten göl Vilebo by  
  Rosendalen ägomark Hvilebo gård  
  Rudgölen terräng Vilebo by  
  Rudgölen göl Västersrum by  
  Rudgölen göl Västersrum by  
  Rummet terräng Westersrum Saknas  
  Ryttarebergen berg Westersrum östergård gård  
  Ryttaresten ägomark Westersrum västergård gård  
  Rågetsudden udde Westersrum norrgård gård  
  Rävkullen höjd Ålyckan garveri  
  Rävkullen höjd Ålyckan garveri  
  Rögrundsgölen göl Åsen t.  
  Rögöl göl Åsen lht  
  Rögöl, Stora göl Ämtsnäs lht  
  Rögöl, Stora göl Ängstugan lht  
  Rögölen göl Ärnäs f.d. gård  
  Rögölen, Lilla göl Ärnäs gård  
  Rökärren kärr Ärnäs gd  
  Rösjön göl Äskdalen lht  
  Salmens udde udde Äskedalen stuga  
  Sandbäckslyckan ägomark Ömmelsbo by  
  Sanderholmslyckan skogsmark Ömmelsbo by  
  Sandstorp ägomark Ömelsbo gård  
  Sandsvedsmossen mosse Östantorp lht  
  Sandsvedsmossen mosse Östantorp torp  
  Sandvik sankmark?    
  Sankamosse mosse    
  Siggebosjön sjö    
  Siön Ommen sjö    
  Siöön Regnen sjö    
  Sjöbacka terräng?    
  Sjöbergen triangelpunkt    
  Sjöstugan terräng    
  Sjövik terräng?    
  Sjöängsviken vik    
  Sjöängsviken vik    
  Skalleholme ö    
  Skalleholme ö    
  Skallöö ö    
  Skankärret kärr    
  Skansberget berg /Se    
  Skatudden udde    
  Skopinnekärret kärr    
  Skrikerum skogsmark    
  Skrämme källa källa /Se    
  Skrämmekällan terräng    
  Skyttlarna skogsmark    
  Skälholmen holme    
  Skällviksbergen berg    
  Skärlöt äng /Se    
  Skärsholmen ö    
  Skärsholmen holme    
  Slingermon skogsmark    
  Slottet terräng    
  Slåsveden ägomark    
  Slätehall terräng    
  Slätehallskullen höjd    
  Slättmon ägomark    
  Smedkärret kärr    
  Smedviken vik    
  Smedviksbergen berg    
  Snuggan terräng    
  Sogöl göl    
  Spelmansklinten höjd?    
  Spjällen skogsmark    
  Sprunehall terräng    
  Spångkärr ägomark    
  Stacksveden terräng    
  Stapelkärret ägomark    
  Starrgölen göl    
  Starrgölen göl    
  Starrkärret kärr    
  Staverön ö    
  Staverön ö    
  Staverön ö    
  Staveröviken vik    
  Staveröviken vik    
  Stenbroberget berg    
  Stenmolyckan ägomark    
  Stensjön sjö    
  Stensjön göl    
  Stensjön sjö    
  Stora mossen ägomark    
  Stora mossen ägomark    
  Storetallsliderna terräng    
  Storholmen ö    
  Storkärret kärr    
  Storkärret kärr    
  Storängen terräng    
  Storängsviken vik    
  Storö ö    
  Storö holme    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Striern sjö    
  Striern sjö    
  Striern sjö /Se    
  Striern sjö    
  Striern sjö /Se    
  Striern sjö /Se    
  Stubbröjan ägomark    
  Sumpgölen göl    
  Sundet sund    
  Sundet sund    
  Sundsgöl göl    
  Sundsö ö    
  Sundsö ö    
  Sune holme ö    
  Svinryggen terräng    
  *Sätersviken vik    
  Sävsjön sjö    
  Söderö triangelpunkt    
  Söderösand terräng    
  *Söderöviken vik    
  *Söderöviken vik    
  Sörmokärret ägomark    
  Tallholmen udde    
  Tattarudden udde    
  Tegelkärret ägomark    
  Ternöö ö    
  Tingsberget Saknas /Se    
  Tjurdalsbackarna skogsmark    
  Tjurkällemossen ägomark    
  Tjuvviken vik    
  Tolemålafjärden fjärd    
  Tolemålafjärden del av sjö    
  Tolen sjö /Se    
  Tolen sjö    
  Tolen sjö    
  Tolen sjö    
  Tolen (Tolsjön) sjö /Se    
  Tolen sjö /Se    
  Tolen sjö /Se    
  Tolhagen terräng    
  Tolhagen skogsmark    
  Tolhaspberget höjd /Se    
  Tolhagskärret ägomark    
  Tolhagskärret ägomark    
  Tolången sjö    
  Tolången sjö    
  Tolången sjö    
  Tolången sjö /Se    
  Tollången sjö /Se    
  *Tolånge-åmunds-skäl gränsmärke    
  Tolångs mad del av Tolången    
  Tolångs mad vik    
  Tolångsö halvö    
  Tolångsö udde    
  Toppgöl göl    
  Toppgölen göl    
  Tran sjö    
  Tran sjö    
  Tran sjö    
  Träsnäset ägomark    
  Trätgöl sjö    
  Tvätgöl sjö /Se    
  Trälgölsmossen mosse    
  Tärnesten holme    
  Tärnsten ö    
  Tärnsveden ägomark?    
  Udden udde    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg    
  Vadholm ägomark?    
  Varkärret kärr    
  Vettkärret ägomark    
  Vikärret ägomark    
  Vittingsberget berg    
  Vivassegölen göl    
  Åkerkärret, Lilla ägomark    
  Åkerkärret, Stora ägomark    
  Åkmossen mosse    
  Åländern sjö    
  Åländern sjö    
  Åländern sjö /Se    
  Åländern sjö    
  Åländern sjö    
  Åländern sjö /Se    
  Åmmern sjö    
  Åsunden sjö    
  Åsunden sjö    
  Åsunden sjö    
  Åsunden sjö    
  Åsunden sjö    
  Åsunden sjö    
  Åviken vik    
  Älgsten terräng    
  Älgtarmen sjö    
  Ämmaren sjö /Se    
  Ämmern sjö    
  Ämmern sjö    
  Ämmern sjö    
  Ämmern sjö /Se    
  Ämmern sjö    
  Ämmern sjö /Se    
  Ämmern sjö /Se    
  Ämmern sjö /Se    
  Ämmern sjö /Se    
  Ämmern sjö /Se    
  Ämten sjö    
  Ämten sjö    
  Ämtö ö    
  Ämtö holme    
  Ängarna ägomark    
  Ängelund ägomark    
  Ängsjön sjö    
  Äpplehultängen ägomark    
  Äskedalen terräng    
  Ävgöl göl    
  Ävgöl göl    
  Ömansmossen ägomark    
  Örhultskärret kärr    
  Örshultskärret kärr    
  Ösjön sjö    
  Ösjösved terräng    
  Överån å    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.