ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trehörna socken : Lysings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 99 Naturnamn : 429 Bebyggelsenamn : 660 Naturnamn : 546
Trehörna socken Abborragölen tjärn Trehörna sn sn Trehörna socken Saknas
Trehörna herrgd Abborragölen göl Trehörna sn sn Abborrgölen göl
Trehörna sn Abborramossarna mossar Trehörna sn Aborragölen göl
Trehörna sn /Se Andersbo ägomark Trehörna sn Aborramossarna mossar
Trehörna sn /Se Anderstorpsviken vik Trehörna socken socken Backagärdet gärde
Trehörna sn /Se BalSiön sjö Trehörna sn sn Backahagen hage
Trehörna sn /Se Balsjön (resp. *Bälsjön) sjö Trehörna socken socken Backängen äng
Trehörna sn /Se Beckhem sankmark Trehörna sn Balsjön Saknas
Trehörna sn /Se Bergön ö Trehörna sn Bastgölen göl
Trehörna sn /Se Biosen, Se Bjärsjögölen tjärn Trehörna sn Bastg. Saknas
Trehörna sn /Se Bjurviken vik Trehörna sn Bastugärdet gärde
Boamålen utjord Bjärsjö triangelpunkt Trehörna sn Bastugärdet gärde
Boshemmet bebyggelse Bjärsjö triangelpunkt Trehörna sn Bastumossen mosse
Boshemmet bebyggelse Bjärsjögölen tjärn Trehörna sn Bergahagen hage
Bråmålen gd /Se Bjärsjögölen göl Trehörna socken Bergalyckan åker
Bråmålen gd /Se Bjärsjögölen göl Puken inbyggarbeteckning Berghagen hage
Drottningstorp hmn Björkeberg terräng Trehörna sn Bergön ö
Drottningstorp hmn Björkön ö Trehörna skater inbyggarbeteckning Betesvallerna betesmark
Fagerhult by /Se Bock=Göln, Se Bokegölen tjärn AGfällan öde tp Bjurviken vik
Fagerhult by /Se Bockön ö Andersbo öde tp Bjurviken vik
Fiflefall gd /Se Bokegölen tjärn Andersbo t Bjärsjögölen göl
??Fliseryd gård Bokegölen göl Andersmånsatorpet t Bjärsjön, Bjärsjösjön sjö
Fliseryd by /Se Bonderydssjön sjö Anderstorp öde tp Björkön ö
Flugebo by Bonderydsjön sjö Anderstorp avs. lht Blåkyrkemossen mosse
Flugebo by Bonderydssjön sjö Anderstorp t Blålinnamossen mosse
Flugebo gd /Se Bonderydssjön sjö Anderstorp lht Bockaberget berg
Fågeltorp gd /Se Bonderydssjön sjö Backen + öde tp Bockön ö
Fågeltorp gd /Se Bonderydssjön sjö Backen t Bokegölen göl
Fågeltorp gd /Se Bonderydssjön sjö Bertilstugan ort Bokegölsmossen mosse
Envisan torp Bonderydssjön sjö Bertilstugan ort Bonderydsjön sjö
Göteryd gård /Se Bonderydssjön sjö Bertilstugan gård Bonderydssjön sjö
Hallången gd /Se Bonderydssjön sjö Bertilsstugan gd Borgalyckorna åkrar
Hilltorp lg /Se Bonery Siön sjö Bjärsjö by Bovikehagen hage
Hult gd /Se Bonneryd Sjön sjö Bjärsjö by Bovikelandet sjöstrand
Hytten ödetorp /Se Borgen sankmark? Bjersjö gård Boviken vik
Hägna by /Se Boshem skogsmark Bjärsjö gård Boshemmet utj.
Kerken torp Boshem ägomark Björkbacka lht Bredmossen mosse
Kirken hmnsdel *Bredmosse ö gränspunkt Björkbacka lht Broalyckan åker
Klämmesmålen gd /Se *Brobäcksängen äng Björneberg lht Bråmålagölen göl
Kuren torp Bråmåla gölen göl Björneborg lht Bullerbäckskärret ängskärr
Kuren torp Bråmålagölen göl Blåsten hmd Byggelyckan åker
Kuren torp Bråmålagölen göl Borgen tp Bäckamaden +mad
Kättestorp gd /Se Bråmålagölen göl Borgen t Bäcken Saknas
Lidfallakärret torp Bråmålagölen göl Borgen t Bälsjön sjö
Lillefall gd /Se Bråten terräng Borran hmd Bälesjön sjö
Lillefall hemman *Bränneholtsberget berg Bosshem + öde tp Bäsjön sjö
Lillefall gd /Se Bygget ägomark Boshem t Bäsjön sjö
Lorsändan hmn *Bållsjön sjö Boviken tp Bäsjön sjö
Lorsändan gd /Se Bål Siön sjö Boviken t Bävsjön sjö
Lorsända gd /Se Bål=Sjön sjö Broa hällerna + tp öde Dalaberget berg
Lorsände hmn Bäck ägomark Broafällorna t Dammshus mossar
Nödfallet torp Bäck ägomark Brostorp + öde tp Damshusmossen Saknas
Nödfallet torp Bälsjön sjö Brostorp t Danskera strand
?Olstorp gd Bälsjön sjö Bråmålarestugan Saknas Danskera äng
Olstorp gd /Se Bärgsleängen äng Bråmålen gård Dansklyckan Saknas
Pukeryd gd /Se Bäsjön del av sjö Bråmålen gård Danskelyckan åker
Pukeryd lht /Se Bäsjön sjö Bråmålen gård Danskelyckan åker
Runnestad (Rönnestad) gd /Se Bäsjön sjö Bråten f.d. s.tp Danskerna gärden och ängsmark
?Rödje gd Bäsjön sjö Bråten t Danskeviken vik
Rödje gård Bäsjön sjö Bullabokärret I. stockebäck utj Danskängen säteri
Rönnestad hemman Bäsjön sjö Bygget + öde tp Danskängen äng
Rönnestad gd /Se Bäsjön sjö Bygget tp Döraberget berg
Rönnestad (Runnestad) gd /Se Bäsjön sjö Bygget tp Ekegärdet gärde
Rönnestad by /Se Bäsjön sjö Bygget t Ekelyckan åker
Rönnestad by /Se Bäsjön sjö Bygget lht Enemossen ängskärr
Sandkulla, Lila by Bäsjön sjö Båtilsstugan eller Ålbäcken, se Ålbäcken torp Etterlyckan åker
Skrotebäckskärret torp Böneholm skogsmark Bäck f.d. sold tp öde Etterlyckan åker
Skruvhult by Böneryd Sjön, Se Bonderydssjön sjö Bäck + öde tp Fagerhulta Tall stor tall
Skruvhult by Danskeviken vik Bäck t Fagerhulta tall tall
Skruvhult by Danskeängen skogsmark Bäckaskog lht Norra Fallsbergskärret äng kärr
Skruvhult by Envisan betesmark Bäckaskog lht Farfarslyckan åker
Skruvhult by Envisan ägomark Bäckastugan + öde tp Flygebosjön sjö
Skruvhult by Envisegölen göl Bäcken + öde tp Flugebosjön sjö
Skruvhult by Envisegölen göl Bäcken t Flugebosjön sjö
?Skruvhult by Flugebosjön sjö Bäcken t Fribäckahagen hage
Skruvhult by Flugebosjön sjö Böneholm + öde tp Fårabackaberget berg
Skruvhult by Flugebosjön sjö Böneholm t Fårudden udde
Skruvhult gd /Se Flugebosjön sjö /Se Dala + öde skogv.bost. Fägatan väg
Slangeryd gd med kvarn Flugebosjön sjö /Se Dala t Fänrikahålet kärr
Slangeryd gd Falegöl göl Dammen t Fänrikahålan dyhåla
Slangeryd gd Fårudden udde Drabo jt Fänrikahålet sumpmark
Slangeryd hemman Fårudden udde Drottningstorp gård Gastakullarna berg
Slangeryd gd /Se Fällan terräng Drottningstorp bebyggelse Gatelyckan gärde
Slangeryd Saknas /Se Fällan skogsmark? Drottningstorp gård Geftingsmossen mosse
Snärjan torp Fällan terräng Drottningstorp gd Getaberget Saknas
Stenbäckskärret torp *Getaryggen berg Drottningstorp gård Getabergen berg
Stubbestugan bebyggelse Geviken vik Ekeberg sk Getabron bro
Svärdsfalla gd /Se Gransjön sjö Ekeberg by Getamossen mosse
Svärdsfalla hmn Gransjön sjö Ekeberg by Getaskonken grotta
Svärdsfalla hmn Gransjön sjö Ekestugan tp Gissletorpsängsmad = Videkärren (Gisslatorpsängen) utj.
Svärdsfalla gd /Se Granstorp ägomark Ekstugan t Gladmoberget berg
Svärdsfall gd /Se Granstorp terräng Eketorp tp Gransjömaden äng
Svärdstorp hmn Grönlund skogsmark Eketorpet t Gransjön sjö
Svärdstorp gd Gölamossarna ägomark Elggölen tp Gransjön sjö
Tittan torp *Gölkärret kärr Elisabet eller Bråmålarestugan, se Bråmålarestugan Saknas Grinden grind
Trehörna säteri o. sn *Gölmossen mosse Enebacken bs, öde Gräsfällorna äng
Trehörna säteri /Se Hagatorp skogsmark Envisa t Gubbalyckan åker
Trehörna gd /Se Hallen terräng Erikslund handelsbod Gubbalyckorna åkrar
Ödebjörnarp hmn Hallongen sjö Erikslund bs Gårdshagen äng
  Hallongen sjö /Se Fagerhult by Gärdesbacken ängsbacke
  Hallongen sjö /Se Fagerhult bebyggelse Gärdeshagen hage
  Hallångssjön sjö Fagerhult gård Gärdesängen äng
  Hallångssjön sjö Södra Fagerhult + skogv. bost. öde Gärdet g. odling
  Hallångssjön sjö Fagernäs avs Göddarpaberget Saknas
  Hallångssjön sjö Fagernäs lht Gölamossarna mosse
  Hallångssjön sjö Fagernäs lht Gölamossen mosse
  Hallångssjön sjö Fattighuset Saknas Gölen Saknas
  Hallångssjön sjö Fifflefall gård Göterydgärdet gärde
  Hallångssjön sjö Fifflefall f.d. trumsl. bost. Göterydsjön sjö
  Halånge Lacus, Se Hallångssjön sjö Fivlefall gård Hagen backe
  Halången, Se Hallångssjön sjö Fivlefall gd Hallagärdet gärde
  halången, Se Hallångssjön sjö Fiflefallstugan + öde bs Hallahagen Saknas
  Hansarp terräng Fivlestugan t Hallahagen hage
  Hemmet terräng Finnarp gård Hallången sjö
  Hemmet terräng Finnarp bebyggelse Hallongen sjö
  Herrgårdsgölen göl Finnarp gård Hallångsgölen göl
  *Hjortgölen tjärn Finnarpakullen lht Hallångsoset vik
  *Holkjärssten gränsmärke Finska Luran bs Hallångssjön sjö
  Hoppa betesmark Fliseryd by Hallångstugemon del av allmänning
  Hornbetan ägomark Fliseryd bebyggelse Hansarpehagen hage
  Hornbetan skogsmark Fliseryd gård Harhultafällan skogsmark
  *Hule kärret kärr Fliseryd gård Hemmagärdet gärde
  Hultagölen göl Flugebo by Hemmossen Saknas
  Hultagölen göl Flugebo bebyggelse Herrafällorna skogsmark
  Humlebäcken gränsbäck Flugebo gård Herrgårds dansker ängar
  *Huvudstenen sten Friborg + öde tp Herrgårdsgölen göl
  Hålaledet grind Fribäck + öde bs. Hjerplången sjö
  *Hålebäck bäck Fribäck + bs, öde Hjärplången sjö
  Hålegölen göl Fribäck t Hultagölen göl
  Hålegölen göl Fribäck t Hultagölen göl
  Hålegölen göl Fridhem t Hultagölsmossen Saknas
  Hålet terräng Fåfängan bs Hultamaden mad
  Häradsgropen sank dalgång Fågeltorp gård Hulta mader mader
  Häradsgropen gränsmärke Fågeltorp bebyggelse Hulta mossen mad
  Häradsgropen terräng Fågeltorp gård Hyttagrinden grind
  Häradsgropen sankmark Fågeltorp gd Håkaberget berg
  Häradsmålen skogsmark Fårhagen bete Hålagölen göl
  *Hästhagen hage Fällan bs Hålegölen göl
  *Höge stenar gränsmärke Fällan tp Hålekärret kärr
  Högkulla ägomark Fällan + öde tp Hålavaden bergstrakt
  *Hörnstenen gränsmärke Fällan t Hålet kärr
  *Intagkärret kärr Fällan t Hålet kärr
  Isbali- sjö Fällan t Hägna Puttäng Saknas
  Isbolen sjö Gatan tp Hägna puttäng äng
  Jungfruberget berg Gatan t Häradsgropahagen hage
  Järlangen sjö Glapan torp Häradsmarken allmänning
  Järlången sjö Gläppan = Järvatorpet t Hässelängen äng
  Järplången sjö Gransjön t Hästakullarna berg
  Järplången sjö Granstorp + öde tp Hästhagen Saknas
  Järplången sjö Granstorp t Hästhagen hage
  Järplången sjö Grindstugan + öde bs Hästhagen hage
  Järplången sjö Grindstugan t Högaberg berg
  Järplången sjö Grönelund + öde bs Högbergen berg
  Kafla-Göln tjärn Grönelund t Jonamossen mosse
  *Kalvhagen hage Gröneskog + öde tp Jordebromossen mosse
  Kampe rör stenrös Grönskog t Jungfruberget berg
  *Kamperör gränsmärke Göteryd herrgård Jungfrukullaberget berg
  Karlstorp ägomark Haddemålen gård Jungfrukullen kulle
  Karlstorp terräng Haddemålen bebyggelse Jungfrukullen åker
  Karlstorp skogsmark Haddemålen gård Jungfruåkern åker
  Karlstorp terräng Haddemålen gård Jutön ö
  Klintasjön göl Hagalund tp Jättesten Saknas
  Klockefällan terräng Hagalund + öde tp Kaflagölen Saknas
  Klockestenen gränsmärke Göteryd bebyggelse Kalvhagsberget berg
  Klockestenen gränsmärke Göteryd gård Kamparör gränsmärke
  Klockestenen terräng Hagalund t Kampe rör stenrös
  *Klovahall höjd Hagalund lht Kanalen = Klinta ån = Åa = Bäcken Saknas
  Klämman terräng Hagalund lht Karlstorpafällan skogsmark
  *Kolafallskärr mosse Hagen lht Karlstorpamossen mosse
  Kolstorp ägomark Hagen t Kattegölen göl
  Kolstorp skogsmark Hagen t Kattudden udde
  Kopinan skogsmark Hagen t Kavlebromossen mosse
  Kopparudden udde Hagtorpet t Kaxalyckan lycka
  Kopparudden udde Hallen tp Kerken utj.
  Korsbacken höjd? Hallen tp Krkabron Saknas
  *Korssten gränsmärke Hallen t Kirkamossen Saknas
  Kravlagölen tjärn Hallen t Kirken = Kerken utj.
  Kravlagölen göl Hallengren eller Hallenstugan, se Hallången gd Kittlamossen mosse
  Kravlagölen göl Hallången gård Klintaberget = Klinten Saknas
  Krigsgölen göl Hallången bebyggelse Klintaberget berg
  Krigsgölen göl Hallången gård Klintaån = Bäcken = Ån Saknas
  Kringlevass ö Hallången gd Klinten = Klintaberget Saknas
  Kullen terräng Hallångstugan + bebyggelse Klockarehagen beteshage
  Kungsberget berg Hallångstugan gård Klockarejorden jordområden
  Kvarndammen göl Hansarp bs. Klockarekärret kärr
  Kvarndammen damm Hansarp t Klämmalyckan åker
  *Kälkesten gränsmärke Handelsboden lht Knallakärren kärr
  *Källakärret mosse Handelsboden Saknas Knölabackarna backar
  *Ladugårdslyckan åker Handelsboden lht Koberget berg
  *Lammunge sten gränsmärke Harget tp lht Kohagen bete
  Leonardsberg terräng Harget t Kohagen bete
  *Lidfallakärret kärr Harhult lht Kohagen hage
  Lillön udde Harhult lht Kohagen hage
  Lindön udde Hemmet bs Kohagen hage
  *Linnösberget berg Hemmet t Kohagsgölen göl
  Loor, Se Lorasjön sjö Hesslesund Saknas Kohagskärret Saknas
  Loor, Se Lorasjön sjö Hildtorp bs Kopinan hage
  Loor, Se Lorasjön sjö Hilltorp t Kolingen betesmark
  Lor(en) sjö /Se Hjertsten Saknas Kolsjömarken intaga
  Lor(en) sjö /Se Hernbeta + f.d. sold. tp. Kolsjön sjö
  Lorasjön sjö Hornbetan t Kopparhandskamaden mad
  Lorasjön sjö Hult by Kopparhandskemossen mosse
  Lorasjön sjö Hult by Kopparhandskaön kulle
  Lorasjön sjö Hult bebyggelse Kopparudden udde
  Lorasjön sjö Hult Mellangården bebyggelse Kopparudden udde
  Lorasjön sjö Hult norrgård bebyggelse Kravlagölen göl
  ?Lorasjön sjö Hults Kvarn Saknas Kravla göl göl
  Lorasjön sjö Hults såg såg Kravlan göl
  Lorasjön sjö /Se Hult Södergård bebyggelse Krigsgölen göl
  loren, Se Lorasjön sjö Hult Västergården bebyggelse Krigsgölen göl
  Loren sjö Herrtiga kärret Saknas Krisgölen göl
  Loren sjö Huttavid = Löverhult Saknas Kroarelyckan åker
  ?Loren sjö Hybbel t Kroareviken vik
  *Loren sjö Hybblen öde tp Kråkeberget berg
  Loren sjö Hytten + f.d. sold. tp. öde Kungsberget berg
  Loren sjö /Se Hytten t Kvarnadammen damm
  Loren sjö /Se Håkanstorp tp Kvarnagärdet gärde
  Loren sjö /Se Håkanstorp t Kvarnkärret = Hampkärret kärr
  Loren sjö /Se Hålan by Södra Kvarnmossen Saknas
  Loren sjö /Se Hålan by Kvarnängen äng
  Lorn se Loren sjö Hålet nu ingen bebyggelse Kvarnängen äng
  Lor(en) sjö /Se Hägna by Kvarnängsbäcken bäck
  Lorsändeviken vik Hägna gård Kvittrakullen berg
  Luran terräng Hägna rusthåll Kyffet slåtterkärr
  Luran skogsmark Häradsgropen + öde tp Kyrketallaviken vik
  Luren sankmark Häradsgropen t Kyrkoängen äng
  Lustholmen holme Hässlesund gård Kyrkängen äng
  Lysings hds allmänning triangelpunkt Hässlesund Saknas Kåckslyckan åker
  Långlidkärret kärr Häslesund gård Kälkesten sten
  +Långmossen f.d. mosse Hästhagen + öde tp Kälkesten flyttblock
  Långmossen terräng Hästhagen t Källekärret kärr
  *Lärkemålasten sten Höganskog by Källemossen mosse
  *Lärkmåla sten gränsmärke Höganskog bebyggelse Käringatrapporna bergstup
  Lövfällan terräng Höganskog gård Kärrabackarna hagmark
  Lövfällan terräng Högkulla avs. lht Ladhagen hage
  Madfällan terräng Högkulla Hybbel t Lagårdsgärdet gärde
  Majhult terräng Högstorp tp Lidfalla kärret Saknas
  Majhult terräng Högstorp t Lidfallakärret kärr
  Marieberg terräng Jonstorp t Lilla mossen mosse
  Metudden udde Jägersborg gård Lilla ön ö
  Metudden udde Jägersborg gård Lillängen äng
  Mon triangelpunkt Jägersborg gård Lillängen äng
  Mormorsmossen mosse Jägersholm gård Lillön ö
  Mossebo ägomark Jägersholm Saknas Lindön ö
  Mossebosjön sjö Jägersholm gård Lor sjö
  Mossebosjön sjö Järvatorpet = Lyckan t Loren sjö
  Mossebosjön sjö Kalvhagen t Lor sjö
  Mossebosjön sjö Kalvstugan t Loren sjö
  Mossebosjön sjö Kammarn + öde tp Loren sjö
  *Myrsjön förr sjö Karlstorp tp Loren sjö
  *Myskesundsten gränsmärke Karlstorp t Lorsändeskällan midsommarkälla
  Måsön ö Karlstorp t Lorsändesviken vik
  *Norra kärret kärr Kerken = Kirken tp Lunkamaden = Gransjömaden kärr
  Norra templet berg? Kerken utjord Lura lyckan lycka
  Nyarp ägomark Kirken = Korken utj. och tp Lurängen äng
  Nyarp terräng Kirken utjord Lurängen äng
  Nyarp ägomark Kirken torp Lustholmen ö
  Nyarp ägomark(?) Kirken, se Kerken utjord Lustholmen ö
  Nyarpsgölen göl Klemmermålen Saknas Lustisväjsen se Lustholmen Saknas
  Nyarpsgölen göl Klinte kvarn och såg Lyseberget berg
  *Näse Sten gränsmärke Klinten t Lysings Härads Allmänning skog
  Olstorp triangelpunkt Klockaregården avs. lht Lysings härads allmänning Saknas
  Olstorp triangelpunkt Klockaregården gård Långkärren kärr
  Pisön holme Klockaregården lht Långlidskärret kärr
  Prästmossen ägomark Klockarejorden Saknas Långmossen kärr
  *Pukogölen göl Klockarejorden Saknas Långmossen mosse
  *Pukamossen mosse? Klockfällan tp Långsunden mossar
  *Pukebäcken bäck Klockefällan t Långsängen äng
  Refsberget, Se Rävaberget berg Klockfällorna tp Låramossen mosse
  Rummestadssjön, Se Svarten sjö Klockefällorna t Madfällan skogsbacke
  Räföö, Se Svarten sjö? Klämman + utj. Markavägen Saknas
  Rävaberget berg Klämma utj. Mellangärdet gärde
  Rävaberget berg Klämman utj. Mellangärdet gärde
  Rävaberget berg Klämman utjord Mellangärdet gärde
  Rävaberget berg Klämmesmålen gård Mellanmaden kärr
  Rävaberget berg Klämmesmålen skattetorp Mellanmaden kärr
  Rävaberget berg Klämmesmålen gård Mellanmossen mosse
  *Rävabergsskälet sten Klämmesmålen eller Slättmossen, se Slättamossen lht Mobacken gärde
  Rävudden udde Knektetorp + öde Mossagärdet gärde
  Rävudden udde Kohagen hage Mossebosjön sjö
  Rödberget berg Kolbotten + gårdshage Mossen gärde
  Rödberget berg Kolhult gård Mossåkern åker
  Rödjesjön sjö Kolhult kyrkoherdeboställe Myskesund mossar
  Rödjesjön sjö Kolstorp + öde tp Månstorpalyckan åker
  Rödjesjön sjö Kolstorp t Märrakärrsliden lid
  Rökärret kärr Kopparp by Nissängen äng
  *Rösten gränsmärke Kopparp bebyggelse Norra gärdet gärde
  Sand terräng Kopparp utjord Norragärdet gärde
  Sand terräng Kopparp utjord Norragärdet gärde
  Sandkulla, Lilla höjd Krogen + öde tp Norrängen äng
  Sandkulla, Lilla triangelpunkt Krogen bs Norrängen äng
  Sandkullagölen sjö Kullen + öde tp Noteskullarna kullar
  Sandkulla mader sankmark Kullen t Nubbafällan skogsmark
  Sandkullagölen göl Kullen t Nubban hage
  *Sasjön sjö Kuren hmd Nubbens hälsobrunnkälla mineralvattenkälla
  Sjön Loor, Se Lorasjön sjö Kusen + öde bs Nyarpagärdet gärde
  Sjön Wangsen, Se Vagnsjön sjö Kvarnen lht Nyhagagärdet gärde
  Sjöstorp ägomark Kvarnen Saknas Nytorpagärdet gärde
  Sjöstorp terräng Kvarnen t Nyängen slåtteräng
  Sjövik terräng Stora Zvarnkärr med Väderkullen bebyggelse Nyängen äng
  *Skjärpespångssten gränsmärke Kvarntorp Zvarntorp l. klinten Nyängen äng
  Skråbo betesmark Kvarntorpet klint Nyängsberget berg
  Skråbo terräng Kvarntorpet lht Nötkullarne udde
  *Skrålebokärren kärr Kyrkängen + öde tp Nötkullemossen Saknas
  Skrålebokärret terräng Källvik lht Olstorpagölen göl
  Skväckremossen ägomark Källkärret jt Ofvansjön, Översjön sjö
  Slangerydsviken vik Källkärret Lilla lht Ovansjön = Översjön sjö
  Slättamossen ägomark Lilla Källkärret, Källvik lht Oxhagen Saknas
  Småland terräng Källvik lht Oxhagen hage
  Småland terräng Kälkesten + öde tp Oxhagen hage
  Spökekullen terräng Kälkesten t Oxhagen hage
  Spökekullen höjd Källevik lht Oxhagskärret Saknas
  Stampakärr, Se Stampamaden mosse Källestorp gård Oxhagsmossen mosse
  Stampamaden mosse Kättestorp bebyggelse Oxkärret ängkärr
  Stampamaden mosse Kättestorp gård Oxkärret kärr
  Stampen skogsmark Lakbäcken tp Paradiset åker
  Stampkärret ägomark Lakabäcken t Petterssons sten sten
  *Stenbäckskärret f.d. kärr Lassarp gård Pisseliseberget berg
  Stengårdsmosse mosse Lassarp bebyggelse Pisön ö
  Stenviken terräng Lassarp gård Platsagärdet gärde
  *Stora Fallsbergs skäl gränsmärke Leonardsberg st. Prästamossen mossodling
  Storön? ö Lillefall gård Puttabacken backe
  Storön ö Lillefall bebyggelse Puttalyckan +öde tp
  Storön ö Lillefall gård Puttalyckan åker
  *Stubbelyckan åker Lilleskog t Puttängen äng
  Svartegavel bergvägg Lindeberg tp Puttängen äng
  Svarten sjö Lindeberg t Puttängsbäcken bäck
  ?Svarten sjö Lindön + öde tp Puttängslyckan åker
  Svarten sjö Lindön t Päron(a)hagen gräsplan
  Svarten sjö Loatorpet t Päronahagen äng
  Svarten insjö Lodsänden, se Lorsänden gd Rankhyttan förr foderskjul
  Svarten sjö Loffällan t Redderagölen göl
  Svarten sjö Loratorpet Saknas Redderapölen göl
  Svarten sjö Losänden bebyggelse Redders bete skog
  Svarten sjö Lorsändan gård Ropudden udde
  Svarten sjö Lorsändan gd Rotalandet åker
  Svarten sjö /Se Lorsänden gd Råttenåsabergen Saknas
  Svartesjö, nu Svarten Saknas Losäng hemman Råttkärren kärr
  Svartesö ö Lodsändan gård Råttnåsa mader mader
  Svartsjön insjö Luren + öde tp Rävaberget berg
  Svartgölen göl Luran t Rävaberget berg
  *Svartsjön sjö Luren t Rävakullen sandås
  Svartön ö Lyckan + tp nu öde Rävakullarna berg
  Sveamossen mosse Lyckan öde tp Rävakullen berg
  Svenstorp terräng Lyckan t Räfkullalyckan lycka med åker
  Svinmossen terräng Lyckan t Rävalyckan åker
  Svärdsfalla sjö Långmossen ägor Rävbergssten sten
  *Södra kärret kärr Långmossen ägor Rävkullalyckan åker
  Södra mark skogsmark Lärkemålen gård Rävudden udde
  *Söråskärret f.d. kärr Lärkemålen bebyggelse Rävudden udde
  *Tallbackslyckan, Norra åker Lärkemålen gård Rävudden udde
  *Tjuvakärret f.d. kärr Lönnemålen avs. lht, f.d. gr.tp Rödjesjön sjö
  *Tomas mad mosse Lönnemålen t Rödjesjön sjö
  Trehörnasjön (resp. Trehörningen) sjö Lönstugan tp Rödjorna betesmark
  Trehörnasjön sjö Lönnstugan t Rödjorna terräng
  Trehörnasjön sjö Lilla Lönstugan tp Sandagölen göl
  Trehörnasjön sjö Löfverbäck, Lilla jt Sandgärdet gärde
  Trehörnasjön sjö Löfverbäck stora gt Sandkullagölen göl
  Trehörnasjön sjö Löverbäck t Sandkullagölen göl
  Trehörnasjön sjö /Se Löverhult, Lilla stuga Sandkulla mader mosse
  Trehörnasjön sjö /Se Löverhult, Stora tp Sandkullasjön göl
  Trehörningh, Se Trehörnasjön sjö Löverhult t Sandkullasjön sjö
  Trehörningen sjö /Se Löffällan + öde tp Siggefällan skogsmark
  Trehörningen, Trehörnasjön sjö /Se Lövfällan t Sjöbosjön sjö
  Trohörjan, Se Trehörnasjön sjö Lövfällan t Sjögärdet gärde
  *Trumpetarekärret mosse Löfhagen + öde bs Sjögärdet gärde
  *Trumpetarekärret mosse Lövhagen lht Sjögärdet gärde
  Tällekullen terräng Lövhagen t Sjögärdet gärde
  Udden terräng Lövhagen t Skams lyckor åkrar
  Udden terräng Löfstugan öde tp Skankamossen mosse
  *Vagnsjöklint bergshöjd? Lövstugan t Skekagölen göl
  Vagnsjön sjö Lövstugan t Skolekullen berg
  Vagnsjön sjö Mada tp Skomakaregrundet grund
  Vagnsjön sjö Mada t Skomakarestenarna stenar
  Vagnsjön sjö Madfällan lht Skrikan äng
  Vagnsjön sjö Madfällan + avs lht Skrylaberget berg
  Vagnsjön sjö Madfällan lht Skrylan äng
  Vagnsjön sjö Madstugan f.d. sold. tp. Skrålabokärret kärr
  Vagnsjön sjö Madstugan t Skrålebokärret kärr
  Vagnsjön sjö Majhult + öde tp Skrålekärret kärr
  Vagnsjön sjö /Se Majhult t Skrångstorpagärdet gärde
  *Vagnsjöön ö Marfällan Saknas Skräddarelyckan åker
  Vangsen, se Vagnsjön sjö Marieberg öde tp Skväckremossen mosse
  *Vangsjöklint höjd Marken + öde tp Skärpelyckan åker
  Wangsjön, Se Vagnsjön sjö Marken t Slangeryds dansker ängar
  Wang=Sjön, Se Vagnsjön sjö Mellangården gård Slangerydsviken vik
  Wangsten Saknas Mellangården gård Slättamossen mosse
  *Vangsällen sjö Moastugan + öde bs Smedjegärdet gärde
  Wasiön, Se Vässjön sjö Moastugan t Smedsängen äng
  *Vattgatesten gränsmärke Moen f.d. sold. tp Smessorna landsvägsbackar
  *Videkärret, Lilla kärr Mon t Smessängen äng
  *Videkärret, Stora kärr Mossastugan t Smessan äng
  Videkärret, Stora o. Lilla terräng Mossebo lht Smesserna backar
  Vinterkärret, Stora och Lilla ägomark Mossebo lht Smessorna lider (backar)
  Vrångdalen ägomark? Mossen tp Smällängen äng
  Vrångdalen terräng Mossen t Snyggaberget berg
  Vrångdalsgölen göl Musko t Sockertoppaön ö
  *Vrångdalsön ö Månstorp t Spånbanan plats
  Vässjön sjö Måsastugan + öde bs Spökekullen berg
  Vässjön sjö Nilstorp + öde tp Stampamaden mosse
  Vässjön sjö Norrgården Saknas Stampkärret Saknas
  Vässjön sjö Norrgården gård Stampkärret Saknas
  ?Vässjön sjö Norrgården gård Stavas lid landsvägsbacke
  Vässjön sjö Norrgården gård Stavas lid landsvägsbacke
  Vässjön sjö Norrängen äng Staves lid backe
  Vässjön sjö Nyarp gård Stenbrobäcken bäck
  Ågöl tjärn Nyarp bebyggelse Stenbroled grind
  Ågöl tjärn Nyarp gård Stenbro lid landsvägsbacke
  Ågöl göl Nyarp t Stenbro lid backe
  Ågölamossen mosse Nyarp t Stenbroliden backe
  Ålgölen, Se Ågöl tjärn Lilla Nyarp öde tp Stenbäckskärret ängkärr
  Ål Göln, Se Ågöl tjärn Nybygget+ = stampen+ öde tp Stenbäckskärret kärr
  Älggölen ägomark? Nybygget t Stenhagen slåtteräng
  Älggölen göl Nybygget lht Stenhagen äng
  Äskebäcken bäck Nyhagen tp Stenahagen äng
  Äspebergen berg Nyhagen t Storakärr kärr
  Äspebergen berg Nyhem + öde tp Storakärret kärr
  Ödemarkagölen göl Nyttorp tp Stora ön ö
  Ösjön tjärn Nytorp t Store mosse mosse
  Ösjön sjö Nödfallet + öde tp Storlyckan åker
  Ösjön sjö Nödfallet t Stormaderna mossar
  Ösjön sjö Olstorp gård Stormaderna mossar
  Översjön sjö Olstorp hemman Storängen äng
  Översjön sjö Olstorp bebyggelse Storängen äng
  Översjön sjö Olstorp gård Storängsberget berg
  Översjön sjö Paradiset Saknas Stättefällan skogsmark
  Översjön sjö Per hemmet + öde bs Svarta hålet mosse
  Översjön sjö Perhemmet t Svarte Gaveln berg
  Översjön sjö Platsen + öde tp Svartegavel bergvägg
    Platsen t Svartegavlebergen berg
    Porten l. Tullporten Saknas Svarten sjö
    Porten Saknas Svarten sjö
    Presta bohl = Prästgården Saknas Svartgölegölen = Svartgölen torp
    Prestagården = Kohlohult avs. Svartgölemossen mosse
    Prästgården = Kolhult Saknas Svartgölen göl
    Pukeryd gård Svartgölen göl
    Pukeryd pastorsbost. Svarvarängsberget berg
    Pukeryd gård Sveamossen mosse
    Pukstugan tp Svinahagen hage
    Pukastugan t Svällarhalsen ängkärr
    Puttängen = Hägna Puttäng Saknas Svällhalsekärret l. Svällarehalsen ängkärr
    Randen t Syrsömmaberget berg
    Rosenlund bebyggelse Sysand åker
    Rosenlund gård Sågarebergen berg
    Rosenvall + öde bs. Sågaredammen vattensamling
    Rosenvall t Södra Gärdet gärde
    Rottnåsa gd Södra Kvarnjärdet järde
    Runnestad gård Södra mark skogsmark
    Råttenåsa by Södra Ängen äng
    Råttnaby hmd Söragärdet gärde
    Råttnåsa bebyggelse Söragärdet gärde
    Råttnåsa gård Söråskärret ängkärr
    Ränna + bs, öde Sörängen äng
    Rödje, N. gård Timmerfälleängen äng
    Rödje bebyggelse Tjutkärret ängkärr
    Rödje gård Tjuvakärret kärr
    Rödje, Norra gård Tjärbotten Saknas
    Röehälsike hmd Tomtbacken äng
    Rönnestad by Torpakärret kärr
    Rönnestad bebyggelse Trehörnasjön sjö
    Rönnestad gård Trehörnasjön sjö
    Rönnestad gård Trehörningen sjö
    Röset rös Trehörningen sjö
    Sand förr torp Trollaberget berg
    Sandarna t Trumpetarekärret utj.
    Sandatorpet t Trädgårdsmaden mosse
    Sanden + öde tp Trötte lider backar
    Sandkulla, Lilla by Tullportaviken vik
    Sandkulla, Lilla bebyggelse Tuvahoppan äng
    Lilla Sandkulla bebyggelse Tuvahoppan äng
    Sandkulla, Lilla gård Uddalyckorna åkrar
    Sandstorp öde tp Vangsen sjö?
    Sandstorp t Vagnsjö ö ö
    Sandstugan + tp Vagnsjön sjö
    Sjöbo by Vagnsjön Saknas
    Sjöbo t Vagnsjön sjö
    Sjökullen + öde tp Vagnsjön sjö
    Sjökullen t Vagnsjön sjö
    Sjöstorp t Vargagapet gap
    Sjöstugan t Vasamossen mosse
    Sjötorp tp f.k. skyttorp Videkärret kärr
    Sjötorp t Vildmossen mosse
    Skog + öde tp Stora Vinterkärret kärr
    Skog t Vrångdalsgölen göl
    Skogen t Välvlekärret kärr
    Skogstorp tp Väsjön sjö
    Skogstorp tp Väsjösjön sjö
    Skogstorp t Åbyberget berg
    Skogstorp t Ågöl göl
    Skogstorp t Ågölen göl
    Skogäng tp Ågölsmossen Saknas
    Skogäng lht Ån = Klintaån kanal
    Skogäng t Älggölen göl
    Skogäng lht Älgölen göl
    Skolhuset avs. lht Elltryt berg
    Skolhuset lht Älgölegölen göl
    Skrikan t Älterydet äng och betesmark
    Skruvhult by Ängabergen berg
    Skruvhult by Ängbacken Saknas
    Skruvhult by Äskehagen hage
    Skråbo t Äskemossen mosse
    Skrånehål t Äspebergen berg
    Skrångstorp gård Äspefällorna hage
    Skrångstorp bebyggelse Ödemarksgölen göl
    Skrångstorp gård Ödemarkagölen göl
    Skrälleberg lht Ösjökärret kärr
    Skrälleberg hmd Ösjön sjö
    Skärpan bebyggelse Österrike åker
    Slangeryd gård Östra Marken skog
    Slangeryd Saknas Östra mossen vid Åna Saknas
    Slangeryd gård Översjön sjö
    Slättmossen lht Översta gärdet gärde
    Slätmossen lht Trehörna socken Saknas
    Slättamossen t »Anders Ulric» Saknas
    Slättamossen lht »Anna Stina Karp» Saknas
    Smedje lyckan tp lycka »Basa Gustaf» Saknas
    Smedstorp + öde tp »Djerf i Lyckan» tp
    Smedstorp t »Farbror Alfred» Saknas
    Småland + bs, öde »Ferb i Lönnemålen» f.d. gr. tp
    Småland t »Flyg i Jägersborg» Saknas
    Smällen + öde tp »Fröjd i Hybblen» tp
    Smällen t »Fröjd i Stampen» Saknas
    Snärjan + tp »Fång i Böneholm» öde trp
    Snärjan t »Fång i Lilla Löfverhult» Saknas
    Soldat torpet nu öde »Grägg (Gregg) i Boviken» Saknas
    Stampen + tp »Hallen i Sjökullen» Saknas
    Stampen t »Hög på Moen» Saknas
    Stenbron tp, f.d. soldattp »Kaxe i Hemmet» tp
    Stenbron lht »Kron på Gröneskog» öde tp
    Stenstugan + öde tp »Ljung på Sveden» tp
    Stenviken + öde tp »Ljung i Småland» tp
    Stenviken t Lång i Bråten f.d. gr. tp.
    Stockabäck = Bullarbokärret Saknas »Mor Ida i Moen» Saknas
    Stockabäck t »Nero i Rattnåsa» Saknas
    Storgården gård »Redder i Hallen» Saknas
    Storma torpet skogv. boställe Röjen Saknas
    Stormatorpet lht »Hang i Anderstorp» tp
    Stubben by »Tidric i Bygget» Saknas
    Stubben bebyggelse »Utter i Hässlesund» Saknas
    Stubben gård »Wass i Skogäng» Saknas
    Stubben eller Kopparp, se Kopparp utjord Hank och Stafver Saknas
    »Stuga utan namn» [= Loratorpet] stuga Fagerhult Saknas
    Stutarp gård Hult Saknas
    Stutarp bebyggelse Loo Saknas
    Stutarp gård Mulbetet skog o. fångsrättighet
    Sundstugan t Trehörna marknad Saknas
    Svartarp t  
    Svartgölen tp  
    Svartgölen t  
    Svartsfalla gård  
    Svartorp tp  
    Svartstorp gård  
    Sveden torp  
    Sveden tp  
    Sveden t  
    Svenstorp tp  
    Svenstorp tp  
    Svenstorp t  
    Svenstorp lht  
    Svärdsfalla gård  
    Svärdsfalla rusth.  
    Svärdsfalla gård  
    Svärdsfalla gd  
    Svärdsfalla hmn  
    Svärdstorp gård  
    Svärdstorp bebyggelse  
    Svärdstorp gård  
    Svärdstorpstugan + öde bs  
    Svärdstorpsstugan t  
    Sågen lht  
    Sågstugan lht  
    Sågstugan t  
    Säteriet = Trehörna säteri Saknas  
    Säfsjön avs.  
    Södergården Saknas  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södra Kvarn + öde lht  
    Södra kvarn t  
    Sörås Saknas  
    Sörås lht  
    Söråsen skattelht  
    Söråsen lht  
    Söråskärret t  
    Söräng t  
    Templet + lht öde  
    Templet t  
    Tigersberg lht  
    Tigersberg t  
    Tittan lht  
    Tjufkärren + öde lht  
    Tjuvakärret lht  
    Tjufakärret Saknas  
    Tjufvakärret Saknas  
    Tjufvakärret Saknas  
    Tjuvakärret lht  
    Tomten gärde  
    Torkmossen + öde tp  
    Torpa kärret kärr  
    Torrarp tp  
    Torrarp t  
    Trehörna herrgård  
    Trehörna skate gårdar  
    Trehörna säteri bebyggelse  
    Trehörna säteri gård  
    Trumpetarekärret kärr  
    Tullporten Saknas  
    Tullporten by  
    Tullporten gård  
    Tullporten gd  
    Tälle kullen tp  
    Tällekullen t  
    Udden avs lht  
    Udden t  
    Ussla = Långe mossen bebyggelse  
    Uslan t  
    Vadstena + öde tp  
    Vadstena t  
    Vettersborg bebyggelse  
    Videkärret, Stora och Lilla t  
    Videkärret, Stora och Lilla torp  
    Vinterkärret, Stora Saknas  
    Vråen + öde bs  
    Vrån t  
    Vrångdalen + öde tp  
    Vrångdalen t  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Västergården gård  
    Vättersborg gård  
    Vättersborg gård  
    Ågrenstvekan jt  
    Ålbäcken + bebyggelse  
    Ålbäcken torp  
    Ålabäcken t  
    Ålebäcken tp  
    Ålgölen + öde tp  
    Åsen bs  
    Älgölen t  
    Ängstugan + öde bs  
    Ängstugan t  
    Ödebjörnarp gård  
    Ödebjörnarp bebyggelse  
    Ödebjörnarp hemman  
    Ödebjörnarp gård  
    Ödemark hemman  
    Ödemark gård  
    Ödemark bebyggelse  
    Ödemark gård  
    Öna + öde tp  
    Önnarp lht  
    Önnarp t  
    Ösjö kärret kärr  
    Ösjökärret t  
    Österbo + tp, f.d. husartp  
    Österbo t  
    Östergården gård  
    Österhagen = Hagen t  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.