ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gryts socken : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 338 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Anholm holme    
  Armnö ö    
  *Attskär holme    
  *Attskär holme    
  Baggholmarna holmar    
  Baggholmen, Höga o. Låga holmar    
  *Bakugnsholm holme    
  Barbenshällarna holmar /Se    
  *Bastuklabben holme    
  *Bastukrabben holme    
  Bengtklev holme /Se    
  *Bergholm holme    
  *Bergholmen holme    
  *Bergholm holme    
  Bergholm holme    
  Björkholmen holme    
  Bockholmen ö    
  Bockholmen, L. holme    
  Bockholmen, St. holme /Se    
  Bockholmen, St. ö    
  *Bojersbåde grund    
  *Bokudden grund    
  Bondekrok ö /Se    
  Bosjön sjö /Se    
  Brandholmen ö    
  Brännholmen holme    
  *Bussholm holme    
  *Bäckön holme    
  Ebåden, St. o. L. holmar    
  Ebåden, St. o. L. holmar    
  Edholmen holme    
  *Ekholm del av ö    
  *Ekholm holme    
  *Ekholmen del av ö    
  *Ekholmen holme    
  *Ekholmen holme    
  *Ekudden, N. udde    
  Ekön halvö    
  Ekö halvö    
  Ekö halvö    
  Ekö halvö    
  *Ellskär holme    
  Emtö del av ö    
  *Enskär holme    
  Esammarsö ö    
  Esammarsö ö    
  *Eskskären holmar    
  Espskären holmar    
  *Farbrorsklabbar holmar    
  *Fiskersholm holme    
  *Flesklabbar holmar    
  *Flesklabbar holmar    
  *Flesklabbar holmar /Se    
  Flisö ö /Se    
  Flisö ö /Se    
  Fläsan, St. o. L. holmar    
  *Flögsholm holme    
  Fågelholmen, St. holme    
  Fångö ö /Se    
  *Fångö kupa föremål på ö    
  Fällbåden, S. o. N. grund    
  *Geppholmen holme    
  Granskär holme    
  Graphällen holme    
  *Gresselskären holmar    
  *Gresselskären holmar    
  *Gropfjärden fjärd    
  Grundsjön sjö    
  Grutholmen holme    
  Gruvholmen udde    
  *Grytholm holme    
  Grytö holme (ev. halvö) /Se    
  Grytön halvö    
  Grytö ö eller halvö    
  *Gråklabb udde    
  *Gråklabben holme    
  Grässkären holmar    
  *Gröholm, L. holme    
  *Grönholmen holme    
  *Grönholmen, L. holme    
  *Gröpbåden grund    
  *Gubboskär holme    
  *Gubböklabb holme    
  Gubbön ö    
  Gubbön ö    
  *Gubbörar öar    
  *Gubböskär holme    
  Gulåklabben holme    
  *Gåsebäck bäck    
  Gåsen sjö    
  Gåsen sjö    
  Gåsholmarna holmar    
  Gåsholmarna holmar /Se    
  Gåsklabben holme    
  *Göningsholm holme    
  *Göningsholm holme    
  *Hallskär holme    
  Halsö, resp. Hallsö ö    
  Hamnholmen holme    
  Hammarskär udde /Se    
  Hamnholmen holme    
  *Hamnklabben holme    
  *Havj(a)holm holme /Se    
  Harstena ö /Se    
  Harstena ö /Se    
  *Hensön holme    
  *Hornholm holme (ev. udde)    
  *Hornholm holme    
  *Hornholmen holme    
  Huholm holme    
  Hulösjön sjö /Se    
  *Hägerö halvö    
  Hägerökartarna holmar /Se    
  *Hägeröknallen, Y. grund    
  *Hägerö udde halvö    
  *Hällen holme    
  Hällsänkorna holmar    
  *Hälsingsholm halvö    
  Högholmarna holmar    
  Högholmen holme    
  Idö ö    
  Idö ö    
  *Infästbåden grund    
  Ingemansholmen holme    
  *Isflagsholmen holme    
  Iskär ö    
  Iskär holme    
  *Jon, St. grund    
  *Jutskär holme    
  *Jutskär holme    
  *Jutskär holme    
  Kallsö halvö /Se    
  Kallsö halvö    
  Kallsö halvö    
  Kallsöklabb holmar    
  Kalsgrunden grund    
  *Kalvholmen holme /Se    
  Kalvholmen, St. o. L. holme    
  Kalvholmen, L. del av ö /Se    
  Kalvholmen, St. del av ö    
  Kampö, I. o. Y. öar    
  Kampö, I. ö    
  Kampö, Y. ö    
  Karholmen holme    
  Kavelskär, St. o. L. holmar    
  Kavelskär, St. o. L. holmar    
  *Kinbobådar grund    
  *Klanten holme    
  Klockarebåden holmar    
  Klubben holme    
  *Koholmar holme    
  *Korsholmsfjärden fjärd    
  Krokhalsskär holme    
  Krokhalsskär holme    
  *Kråkholm holme    
  *Kråkholm holme    
  Kråkmarö del av ö    
  Kråkmarö del av ö /Se    
  Kråksholmen holme    
  *Kräbla (eller *Kråbla) holme /Se    
  Kräppelholmarna holmar    
  Kräpelholmarna holmar    
  Krävlet holme    
  *Kröskl(ab)ben (?) holme /Se    
  *Krösklabben holme    
  *Kullholm holme /Se    
  *Kullholmar holmar    
  *Kullholmen holme    
  Kullskär holme    
  Kullskär holme    
  *Kvarnholm holme    
  Kyrkskär ö    
  Källholmen del av holme    
  Källskär, L. holme    
  Källskär, L. holme    
  Laxvarp holme    
  Laxvarp ö    
  *Licksholm holme    
  *Ligesholmen holme    
  *Likholm holme    
  *Lilleholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme /Se    
  *Lindholmsklabb holme    
  Lisselö ö (eller halvö)    
  Lisselö halvö    
  Ljungholmen holme    
  Ljusbom, L. holme    
  Ljusbom, St. holme    
  Ljusbom, St. holme    
  Ljusbom, St. holme    
  Ljusklabbarna holmar    
  Lortbåden holme    
  Lundskär, St. holmar    
  *Lågholmen holme    
  *Långholm halvö    
  *Långholmar holmar    
  Långholmen holme    
  *Långholm holme    
  Lägghällarna holmar    
  Löholm holme    
  Lövholmen holme    
  *Lövsund sund    
  *Lövsund sund    
  Manskären holmar    
  Matholmen holme    
  *Mellskär holme    
  *Mjölholm holme    
  Morsholmen ö    
  *Munkholm, L. holme    
  *Munkholmen, L. holme    
  Munkholmen, St. holme    
  *Myrholmar holmar    
  *Måsholm, L. holme    
  Måsholmen holme    
  Måsskären holmar    
  *Mäskholm holme    
  Norsankan holme /Se    
  Norrsankorna holme o. grund    
  *Notholm holme    
  *Notholm holme    
  *Notholm holme    
  Notholmsskär holme    
  *Ofredsholm ö eller holme /Se    
  Olsön, Ö. ö /Se    
  *Orrevik vik    
  Orrsankan holme    
  Orrsankan holme    
  Pungholmen holme    
  Rankelsundet sund    
  Ringbådan holmar /Se    
  *Risholm holme    
  *Risholmen holme    
  *Rottneholm holme    
  Rundskär, resp. Runnskär holmar    
  Runnskär holme    
  Runnskär holme    
  *Runskär holme    
  *Rågholm holme    
  *Rågholm holme    
  *Råstocksbåden holme    
  *Råtorpsö ö    
  *Råtorpsörar holmar    
  *Råtorpöarna öar    
  Rödbådan holmar    
  *Rönholm numera möjl. halvö    
  Röskären holmar    
  Salbådarna holmar o. grund    
  Sandsänkan holme o. grund    
  *Sandöarna öar    
  Sikholmen (ev. -holmar) holme eller holmar    
  *Sillknipsholm holme    
  Skinnarholmen holme    
  Skräckskär ö    
  *Skälskär holme    
  Skällskären holmar    
  Skärön holme    
  Skötholmarna holmar    
  Skötholmarna holmar    
  Skötholmarna holmar    
  *Smörbyttskär holme    
  Solskär holme    
  Stagelskär (resp. Stägelskär) holme    
  Stagelskär (resp. Stägelskär) holme    
  Storkarlen holme    
  Storkarlsskär holme    
  Stångskär holme    
  Stångskär holme    
  Stångskär, St. holme    
  *svartborevet grund    
  *Svartbådgrund grund    
  *Svartbågrundet grund    
  Svedholmen, Ö. o. V. holmar    
  *Såckhåleviken vik    
  *Säckhålsviken vik    
  *Särkholmen holme    
  *Säsfjärden fjärd    
  Säsholmarna holmar    
  Säsholmarna holmar    
  *Södergrundet grund    
  *Tallholm holme    
  Tallholmen holme    
  *Tallklabb holme    
  *Tallklimpar holmar    
  *Tenaklumpen holme    
  *Toholm holme    
  *Toholm holme    
  *Toholm holme    
  *Torskrulen holme    
  Trollholmen holme    
  Trollholmen holme    
  Tryskär, resp. Trytskär holme    
  Tränholmarna holmar    
  Tränholmarna holmar    
  *Träskö holme    
  Trässholmen holme    
  Trässholmen holme    
  *Trässholmsklabbar holmar    
  *Träsholmsklabbar holmar    
  *Tungeholm holme    
  Turmule holme eller holmar    
  *Tvesäcken holme    
  *Tvesäcken holme    
  *Tvesäcken, L. holme    
  *Tvesäcken, L. holme eller del av holme    
  *Tvesäcken, L. holme    
  *Tvesäcken, L. holme    
  Tvesäcken, St. holme    
  *Tväsön ö    
  Tångholmen holme    
  *Tärnskär holme    
  *Tärnskär holme    
  *Tärnskär holme    
  Tögholmen holme    
  Tögholmen holme    
  Uppundern holme    
  Uppundern, resp. Oppundarn holme    
  *Valtholm holme    
  *Vatholmen holme    
  Vikasgrunden grund    
  Vindbosön ö    
  Vindbosön, resp. Vindbåsö ö    
  Vindbåsö, resp. Vindbosön ö    
  *Väddholmen holme    
  Väggön ö    
  Väggön ö    
  Västensö ö    
  Ytterholmen holme    
  *Yxelskär holme    
  *Yxelskär holme    
  *Ålgårdsklabbar holmar    
  Ämtö del av ö    
  *Ämtön ö    
  *Ängskär holme    
  Örskär holmar    
  Örskär holmar    
  *Österklabbar holmar    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.