ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åsbo socken : Göstrings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 364 Naturnamn : 216 Bebyggelsenamn : 529 Naturnamn : 254
Åsbo sn Andersberg ägomark? Åsbo socken Nummerförteckning förteckning
Åsbo sn Aspen sjö Åsbo stollar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Åsbo sn Aspen sjö Albano avs. Nummerförteckning förteckning
Åsbo sn Aspen sjö Andersberg stuga Nummerförteckning förteckning
Åsbo sn Aspen sjö Andersberg riven stuga Allhelgonaåkern åker
Åsbo sn Aspen sjö /Se Andersberg stuga Aspen sjö
Åsbo sn Aspetorp terräng Andersbo f.d. jt Aspen sjö
Åsbo sn Asplund skogsmark Andersbo riven stuga Asmaden kärr
Åsbo sn Backen skogsmark Anderstorp stuga Asphagen hage
Åsbo sn Bastugölen göl Anderstorp rivet jt Axbergsbacken backe
Åsbo sn Bergaholm ägomark Annelund avs. Axbergslyckan åkerbit
?Åsbo sn Berghult skogsmark Arvidstorp t. Backängen gärde
Åsbo sn Bergtrolleberget berg Askarevadet el. Vadet t. Bastugölen utvidgning av Lillån
Åsbo socken Bergängen kärr? Askarevadet stuga Bastuängen äng
Åsbo sn *Biornastens ängiar försv. ägonamn? Aspegården bebyggelse Bensätrasjön sjö
Åsbo sn Bisjön sjö Aspelund riven stuga Bergskogen skogstrakt
Åsbo sn Björkaren, se Björknan sjö Aspetorpet t. Bergtrolleberget höjd
Åsbo sn Björkaren sjö /Se Aspetorpet rivet jt Bisjön sjö
Åsbo sn Björkehagen sankmark? Aspudden riven stuga Bisjön sjö
Åsbo sn Björklund ägomark? Arvidstorp e.h. Björknaren sjö
Åsbo sn Björknan sjö /Se Back riven stuga Björknarn sjö
Åsbo sn Björknaren, se Björknan sjö Backa avs. Björknaren sjö
Åsbo sn Björknaren sjö Backarna rivet jt. Björnmossen kärr
Asbo sn Björknaren sjö Baltrarp gård Björnstenarna gränsröse
Åsbo sn Björnmossen mosse Belamsholm stuga Björnstigen äng
Åsbo sn ?Björnstenarna gränsröse Bemelsbo gård Björnstugemossarna kärr
Åsbo sn Björnstenarna gränsröse Bemelsbo gård Björnstugeängen äng
Åsbo sn Björnstigen stig? Bengtstorp rivet jt Blåbergsfällan hage
Åsbo sn Björnstugeängen skogsmark Bensäter gård Bocketorpsgölen utvidgning av Lillån
Åsbo sn Bocketorpsgölen göl Bensäter by Bosebacken backe
Åsbo sn Bosalyckan ägomark Bensätter Saknas Boselyckan åkerbit
Åsbo sn Bosmarkamosse ägomark Bergaholm rivet jt Bosmarksmossen odlad mosse
Åsbo sn Bredmaden mad Bergdalen stuga Bosmarkstorp hage
Åsbo sn Broamossen mosse Berget stuga Bredmaden kärr
Åsbo sn Brokärret kärr Berget stuga Brogölen utvidgning av Lillån
Åsbo sn Bron terräng Berget stuga Brända plåten eller Brända berget berg
Åsbo sn Brännudden udde Berghult riven stuga Brännudden udde
Åsbo sn Bygget terräng Berglund stuga Bäckstugulyckan åker
Åsbo sn Bygget ägomark Bergstorp gård Bötingehumpen utjord
Åsbo sn Bärkaren sjö /Se Bergstorp gård Böttingen, se Laggarn sjö
Åsbo sn Dalamossen mosse Bergstorp rivet jt Böttingen=Laggarn sjö
Åsbo sn Dämsmaden kärräng Bergstugan stuga Dalamossen kärr
Åsbo sn Döpplingen tjärn Bergstugan riven stuga Domareberget höjd
Åsbo sn Döpplingen göl Bergstugan riven stuga Dränggråten åker
Åsbo sn /Se Döp(p)lingen sjö /Se Bergsäter rivet jt Dränggråten gärde
Åsbo sn /Se Ekelund terräng Betlehem stuga Dämsmaden kärr
Åsbo sn /Se Ektorpet terräng Bistorp stuga Döpplingen sjö
Åsbo sn /Se Fagerhult sankmark? Bistorp utj. Döpplingen sjö
Åsbo sn /Se Fiskars mosse mosse Björke f.d. gästgivaregård Farmorskärr slåtterkärr
Åsbo sn /Se Formossarna mosse Björke by Fattighagen hage
Åsbo sn /Se Frebynäsviken vik Björke by Fiskasmosse kärr
Baltrarp gd /Se Frebyviken vik Björkeberg stuga Fodermossarna kärr
Basteberg torp Fredagen göl Björkehagen stuga Fogdebroarna kavelbro
Bemelsbo by Fredagen sjö /Se Björkelund, Gamla stuga Frebymossen kärr
Bemmelsbo gd /Se Friby Siön sjö Björkelund, Nya stuga Frebyviken vik
Bensäter g. Fällan hygge? Björkhagen stuga Fredagen sjö
Bensätter gd Gastabackarna höjd Björkhult stuga Fredagen sjö
Bensätter gd Gastamossen mosse Björknässtugan stuga Fredagen sjö
Bensäter gård Getaberget berg Björnstigen stuga Förmoån å
Bensäter gd /Se Getryggen skogsmark Blankhyttan stuga Gamla byn gärde
*Berg förr ödetorp Gransjön sjö Blåberget Saknas Gastbackarna backar
?Bergstorp gd Gransjön sjö Blåberget t. Gastmossen kärr
*Biergke se Björke by Grytbäcken ägomark Blåberget torp Gatbacken backe
?Bistorp utjord Grävlingen sankmark Bosens riven stuga Glesamon skogspark
*Biornasten Saknas Gubbamossen ägomark? Bosmark gård Gransjön sjö
*Biornasten Saknas Gökalund ägomark Bosmark, Norra gård Gransjön sjö
*Biornasten(s ängiar) försv. beb? Gölamossarna mossar Bosmark, Södra gård Grytbäcken odlad mosse
Björke by Gölen tjärn Botten rivet t. Grävlingen kärr
Björke by /Se Gölen göl Boxholm bruk Gubb-berget höjd
Bosmark gd /Se Hermannekulle ett ibland kringflutet område Bron rivet jt Gubbkärren kärr
Boxholm hg och bruk Hermannekulle höjd med fornlämning Brostugan riven stuga Gubbviken vik
Boxholm hg och bruksegendom Hjässekullarna höjd? Brostugan rivet t. Gumsekullen hage
Boxholm hg o. bruksegendom Holkamossen mosse Buska riven stuga Gölen sjö
Bæmbilsbodha, se Bemelsbo by Hoppet ägomark Bygget rivet jt Gölmossarna kärr
Bämelsbo gd *Hulostenskog skog Bygget stuga Gölsjön=Gölen sjö
Bötinge by Hundbytekullarna höjd? Bygget t. Hacklyckan gärde
Bötinge by Huruberget berg Bygget stuga Haget, Lilla betesmark och gärde
Bötinge by *Husbondeängen äng Bygget avs. Haget, Stora betesmark och gärde
Bötinge by Hynnebo ägomark Bygget=Nybygget stuga Hampussänkan utvidgning av Lillån och slåtterkärr intill
Bötinge gd Hyttehagen hage /Se Bygget rivet jt Hasselbacken höjd
Bötinge by Hökhult terräng Bygget=Kojan stuga Hemmossen gärde
Bötinge by Illhidet berg? Bäcken stuga Hermannekulle ett ibland kringflutet område
Bötinge by Jonsbergstorpet terräng Bäckstugan riven stuga Hjässekullarna höjder
Bötinge by Jordmålen, Stora terräng Bämelsbo gd Holkmossen kärr
Bötinge gd /Se Jungfruberget berg Bötinge by Hundbyttorna skogskullar
Bötinge by /Se Karlsbo terräng Bötinge by Huruberget berg
*Bøtinge Saknas /Se Kattudden udde Bötinge gård Hybblatomten område vid Hybbeln
*Dodratorp Saknas Kiddaberget berg Bötingsfors stuga Hyttehagen hage
*Dudhrahult se Dörhult gård Kiddeviken vik Dala gårdar Häggkärret kärr
Dörhult gård Kilen berg? Dalagården gårdar Hästhagen hage
?Dörhult gd Kladden terräng Dalen gårdar Hästhagsliden gärde
Dörhult by /Se Kojan ägomark Dalen stuga Illhidet skogstrakt
Dörhult by /Se Koliderna terräng Dammen stuga Ingeskärret kärr
Ek by Korphålet terräng Dörhult by Ingesmålsbergen höjder
Ek gd Krokviken vik Dörhult by Johansland åker
Ek by Kulan sankmark Dörhult uppdelad gård Jordmålsmossarna kärr
Ek by Kuttrahål kärr Ek gd Jumfruberget höjd
Ek by Kvarnkärret kärr Ek by Jumfrukällan källa
Ek gd /Se Kvarnmaden mad? Ek gård Kalvberget berg
*Eket Lilla ödetorp Kårarpsbäcken bäck Ekelund stuga Kattudden udde
Ettringstorp gård Kåretorp terräng Eksmarken rivet t. Kiddeviken vik
Ettringstorp g Källekullen terräng Ekstugan f.d. jt Kilen hage
Ettringstorp gd /Se Kärringeknirkan skogsmark Eriksberg avs. Kittegravsviken vik
Flathult g. Käxlan göl Eriksdal flera hus Kladden utvidgning av Lillån
Flathult by Käxlan sjö /Se Ettringstorp gård Klashumpen åker
Flathult by /Se Käxlan sjö /Se Ettringstorp gård Klevabergen höjder
Freby gd /Se Käxlebergen berg Ettringstorp gård Klockarelyckorna gärde
Friggestorp by Lagern, se Laggaren sjö /Se Ettringstorpetorp stuga Klockaremaden område
Friggestorp gdr Laggaren sjö Fagerhult t. Klövaliden höjd
Friggestorp by Laggaren sjö /Se Fagerhult stuga Knuts mosse kärr
Friggestorp by Laggaren sjö /Se Flathult by Koliderna höjder
Friggestorp by Laksjön, Norra sjö Flathult delad gård Korphålet kärr
Friggestorp by Laksjön, Södra sjö Freby gård Koudden udde
Friggestorp by *Laduäng äng Freby gård Kringlemaden kärr
Friggestorp by Likhallarna berg Frebynäs stuga Kringlemaden kärr
Friggestorp by *Lilla Kårby äng Fredriksberg stuga Krokviken vik
Friggestorp gdr Lillsjön sumpmark? Fridhem rivet t. Krokviksmossen kärr
Friggestorp by Lillån å Fridhem bebyggelse Kronhumpen liten skog
Friggestorp gdr Lillån å Friggestorp by Kuttrahål kärr
Friggestorp gdr Linddalen terräng Friggestorp by Kyrkgärdet åker
Friggestorp by Lindekullen höjd Fällan stuga Käringahagen hage
Friggestorp gdr Lindstugan terräng Fällan f.d. t. Käxlabergen höjder
Friggestorp gdr Lobergen berg Fällan stuga Käxlan sjö
Friggestorp by *Lodhwängh äng Fällan stuga Lacksjön, Norra och Lacksjön, Södra sjöar
Friggestorp by /Se Lortmaden mad Fällorna rivet jt Lacksjön, Norra o. Södra sjöar
Friggestorp gd:ar /Se Lortmaden slåtterkärr /Se Förmo gård Lacksjön, Norra sjö
Friggestorp by /Se Lycketorp ägomark Förmo gård Lacksjön, Södra sjö
Friggestorp gdr /Se Långa mosse mosse Gatan rivet t. Laggarn sjö
Friggerstorp gdr /Se Lången Lacq. sjö Gatugården bebyggelse Laggarn sjö
Friggestorp by /Se Långkällebergen berg Germundarp gård Laksjön, Norra sjö
Friggestorp by /Se Långkärret ägomark Germundarp gård Laksjön, Södra sjö
*Fyrimo se Förmo by Långkärret ägomark Germundarp gård Likhallarna höjd
Förmo by Långkärret ägomark Getahumpen jord Lillskogen skogstrakt
Förmo gd /Se Långkärrsviken vik Getehumpen, Grönlund eller, se Grönlund Saknas Lillån biå
Germundarp gd /Se Madberget berg Granbacken stuga Lillån å
Germundtorp gd /Se Marstrand ägomark Gränsfall gård Lindalsbergen höjder
Gränsefall by Mellanmossen ägomark Gränsfall gård Lindalsgölen sjö
Gränsefall by Mormorsgölen göl Grönlund Saknas Lindgärdet gärde
Gränsefall by Mossen, Lilla ägomark Grönlund Saknas Lindkvistshagen hage
Gränsfall gd /Se Mostugan terräng Grönlund Saknas Lobergen höjder
*Grönehult fideikommissegendom Mostugumossarna mossar Grönlund Saknas Lobergskärret kärr
Grönestelunden Saknas /Se Multebäcken terräng Grönlund herrgård Lortbrokärret kärr
Grönlund fideikommissegendom Mälingen ägomark Grönlund herrgård Lortmaden slåtterkärr
Grönlund fideikommissegendom Mörklången sjö Grönlund herrgård Lunnorpsgärdet gärde
Grönlund? gd Mörklången sjö /Se Grönlund jord Lycksalighetens ö kulle
Grönlund, kallas Öfverbo Saknas Norrängsmossen ägomark Gustafsberg stuga Långa mosse kärr
Grönlund by el. g. Olstorp terräng Gölen rivet jt Långkällebergen höjder
?Grönlund fideikommissegendom Oset vik Haga hus Långkärrsviken vik
Grönlund gd Ottos holme ö Hagalund avs. Långmossarna kärr
?Grönlund fideikommissegendom Pamphemmet ägomarker Hagalund avs. Madberget höjd
?Grönlund fideikommissegendom Penningön udde Hagen rivet t. Marstrand hygge
Grönlund gd Persmålen sankmark Hagsberg stuga Maskingärdet gärde
?Grönlund fideikommissegendom Petersburg terräng Hagstugan rivet jt Mellanmossen odl. mosse
?Grönlund fideikommissegendom Porsholmen terräng Hammarn avs. Middagsbetet hage
Grönlund gods Pukedalen dal Hemmingstorp gård Multebäcken bäck
Grönlund hg Rankeberget berg Hemmingstorp gård Mälingen mosse
Grönlund hg Runnsjömossarna mossar Herkhult rivet soldattorp Mörklången sjö
Grönlund hg Rydsjön sjö Hogården gård Mörklången sjö
Grönlund hg Rydsjön sjö Hogård gård Negresskrevet skogsudde
Grönlund gods Rågeten ägomark Hogård gård Norra Kärr mosse
Grönlund gods /Se Råstockegölen göl Hogård gård Nyhagen hage
Grönlund hgd /Se Räfsiön f.d. sjö Holmshult gård Nåttgärdsgärdet åker
Grönlund gd /Se Rödgölen, Norra tjärn Holmshult gård Nåttgärdsängen hage
Hemmingstorp gd /Se Rödgölen, Norra göl Holstenslund stuga och utj. Näsfällebergen höjd
*Hermannekulla nedbrunnen gård Rödgölen, Södra tjärn Hoppet rivet jt Näsviken vik
Hogård gd Rödgölen, Södra göl Hultekil by Oljeverket gärde
Hogård gd Rövareberget höjd Hultekil gård Opplund åker
Hogården gd /Se Sjögarpsjön sjö Hultekilsåsen stuga Oset avlopp fr. Öjarn
Holmshult gd Sjögarpasjön sjö Hultet t. Osviken vik
Holmshult gd Sjögarpasjön sjö Hultet riven stuga Ottos holme ö
Holmshult gd Sjögarpasjön sjö Humpen e.h. Ottos holme holme
Holmshult gd /Se Sjöstugan ägomark Humpestugan stuga Oxfällorna nu skog
Holmshult gd /Se Skogsberg terräng Huru förr gård Oxhagsbergen höjd
*Hulostensskog Saknas Skytthemsgölen göl Huru kvarn Oxkärren kärr
*Hult Saknas Slästorp triangelpunkt Hybbeln stuga Penningön ö
*Hult Saknas Sprättamossen mosse Häggarp stuga Plommonskogen skogshage
?Hultekil by Spångamossen mosse Häggebo stuga Porsholmsmossarna odl. mossar
Hultekil gd Stenhuggarekärret kärr Hökhultet rivet soldattorp Prästhumpen åkerbit
Hultekil gd Stenstorp terräng Ingemarstorp herrgård Prästhumpen åkerbit
Hultekil by /Se Stenstugan skogsmark? Ingemarstorp uppdelad gård Prästängen utjord
Huru kvarn /Se Stockamossarna mossar Ingesmålen Saknas Pukedal betesområde
Håletorp gd /Se Svartån å Ingesmålen gård Pälsblötan kärr
Ingemarstorp gd /Se Svartån å Ingesmålen by Rackarehatten gärde
Ingemarstorp gd /Se Sågsjön sjö Jakobslund bebyggelse Ralskärr kärr
Ingesmålen gd /Se Sågsjön sjö Jakobslund flera hus Rankeberget höjd
Ingesmålen gd /Se Sättertorps sjön f.d. sjö Jockakalles bebyggelse Rankemossen kärr
Jordmålen gd /Se Sättertorpssjön f.d. sjö Johannesberg stuga Rankerna mader
Kjelleberg g Sättertorpssjön sumpmark Jonsberg rivet t. Ropudden udde
Korabygd se Kårby gård Södramarksmossen mosse Jordmålen utj. Rundlabäcken bäck
Kvarnkulla by Södra mossen ägomark Jordmålen stuga Rundsjömossarna kärr
Qvarnkulla by Sörhult sankmark Juthemmet stuga Rydsjön sjö
Kvarnkulla gd Sörmossen ägomark Karlsberg rivet ställe Rydsjön sjö
Kvarnkulla gd /Se Trinte mosse mosse Karlsbo rivet t. Rågeten mad
Kvisselhult by Tryckeberget terräng Karlsborg avs Rågetebäcken biå
Kvislehult gd *Trylla berg Saknas /Se Karlslund stuga Råstockegölen utvidgning av Lillån
Kvisslehult (numera Norra o. Södra) gdar Trylla bagum Saknas /Se Karlstorp stuga Rävlyckan åkerbit
Kvisselhult gård(ar) Tyrsabergen berg Karlstorp stuga Rödgölarna små sjöar
Kvislehult by Törntorpet ägomark Karsbotorp stuga Rövareberget höjd
?Kvislehult by Vesbokärret kärr Karshult riven stuga Sandgärdet åker
Kvisslehult by /Se Visätter triangelpunkt Katos riven stuga Sjögarpsjön sjö
Kvisslehult gdr /Se *Vrångaspangh äng Kilarp t. Sjögarpsjön sjö
Kvisselhult gdr /Se *Vrångaspång äng Kilarp stuga Skytthemsgölen sjö
Kårarp gd Västersjön del av Sjögarpasjön Kilen stugå Smedhemsgärdet gärde
?Kårarp by Åbylund skogsmark Klasbo avs. Sokällelyckan åker
Kårarp by Ålkisteströmmen del av Lillån Klinten rivet t. Sprättamossen kärr
?Kårarp by Ånnakärret kärr Klockareflotten, Grönlund eller, se Grönlund Saknas Spångmossen kärr
?Kårarp by Åsbodalen terräng Klockareflotten jord Stallängen gärde
Kårarp by Åsboån å Klockaregården hus Stenhuggarekärret kärr
?Kårarp by /Se Åssbogiöl, se Gölen Saknas Kojan=Bygget stuga Stenlyckan åker
Kårarp by /Se Åtlaberget berg? Korshemmet stuga Stockamossarna kärr
Kårarp by /Se Änglagölen göl Korshult förr t. Stora Kilen skogstrakt
Kårby gd Ängsätter skogsmark Korshult riven stuga Storängen gärde
Kårby gd Öjaren sjö Korshällen=Krysskälla f.d. jt Stubberöjeskogen skog
Kårby gård Öjaren sjö Kroktorpet jt Stutklämman grind
Kårby gd Öjaren sjö Krokviken stuga Svartfitteudden skogsudde
Kårby gd Öjaren sjö Kronhumpen t. Svinabergen höjd
Kårby gd   Kronhumpen, Södra stuga Svinavallen skogsudde
Kårby gd   Kronohumpen, Ingesmålen eller, se Ingesmålen Saknas Syruskullen kulle
Kårby gd   Kronohumpen, Norra avs. Sågsjön sjö
Kårby gd   Krysskälla=Korshällen f.d. jt Sävsjön sjö
Kårby gd /Se   Kråketorpet avs. lht. Tallkullegärdet åker
Kårby gd /Se   Kulan rivet jt Tallkullen tallbevuxen kulle
Källeberg gd   Kullen Saknas Tjäxlan sjö
Källeberg gd   Kullen stuga Torparehagen hage
Källeberg gd /Se   Kullen t. Torphagen hage
Laggarp gd   Kvarnkulla gård Trekanten gärde
Laggarp gård   Kvarnkulla gård Trinda fälla hygge
Laggarp gd   Kvarnstugan gård Trinda mosse kärr
Laggarp gd   Kvarnstugan bebyggelse Tyrsabergen höjder
Laggarp gd   Kvarnstugan rivet jt Tyrsahagen hage
Laggarp gd   Kvisslehult gårdar Täppegölen utvidgning av Lillån
Laggarp gd   Kvisselhult, Norra stuga Törntorpet gärden
Laggarp hg   Kvisselhult, Norra gård Ungstenen stor sten
Laggarp gd   Kvisslehult Norra Saknas Ugnsten sten
Laggarp gd   Kvisselhult, Södra gård Utmossarna odl. mossar
Lagarp säteri   Kvisslehult Södra Saknas Uvberget berg
Laggarp gd   Kvisslehults gård gd Vargberget höjd
Lagarp säteri   Kvisthemmet rivet jt Visingsö betesområde
Laggarp gd   Kårarp eller Tjuvkullen, se Kullen Saknas Vässbokärret kärr
Laggarp gd   Kårarp by Västerhagen hage
Lagarp Saknas   Kårarp by Västersjön vik
Laggarp gd   Kårarps kvarn Saknas Åliden gärde
Laggarp gd   Kårby gård Ålviken vik
Laggarp gd   Kårby gård Ånnakärret kärr
Laggarp gd   Kårby gård Åsboån biå
Laggarp hgd   Kårbylund riven stuga Åstugesjön Saknas
Laggarp gd   Kåretorp stuga Åtlaberget höjd
?Laggarp gård   Källeberg gård Ängarna nu skog
Laggarp gård   Källeberg gård Änghagen hage
Laggarp gård   Källekullen riven stuga Änglagölen utvidgning av Lillån
Laggarp gd   Kärrstugan rivet jt Öjarn sjö
Lagarp hg   Laggarhemmet stuga Öjarn sjö
Laggarp gd /Se   Laggarp herrgård Öringe utäng
Laggarp gd /Se   Laggarp herrgård Östermaderna kärrängar
Laggarp gd /Se   Laggarp herrgård  
Laghathorp se Laggarp gård   Larstorp t.  
Laghotorp se Laggarp gd   Larstorp rivet jt  
Lindhult by /Se   Ledet rivet t.  
Lockarp gd   Leonardstorp avs.  
Lockarp gd   Lindalen t.  
Lockarp g   Lindalen rivet jt  
Lockarp gård   Lindebacken rivet jt  
Lockarp gd /Se   Lindekullen rivet jt  
Mosstugan torp /Se   Lindekullen stuga  
Mörkeskog gd /Se   Lindhult by  
Persmålen gd   Lindhult uppdelad gård  
Pålsbo hmn   Lindhultsdalen, se Dala Saknas  
Pålsbo gd   Lindhultsåsen bebyggelse  
Pålsbo gd /Se   Linneberg stuga  
Rosendal stuga   Linnefors stuga  
*Rosendal Saknas   Liverpool stuga  
Rosendal stuga   Ljungstorp stuga  
Rosendal lh /Se   Ljungstugan t. (nu rivet)  
?Ryd gård   Lockarp gård  
Ryd by /Se   Lockarp gård  
Rävtomta gård   Lugnet=Snedbo riven(?) stuga  
Räftomta g   Lugnet stuga  
Rävtomta gd   Lund rivet t.  
Rävtomta gd /Se   Lund hus  
Rävtomta gd /Se   Lunda handelsbod  
Sand gdr /Se   Lunnarp stuga  
Sanden, Norra O. Södra gdr (förr by)   Lycketorp t.  
Sanden by   Lycketorp t.  
Sandvik by   Lycketorp stuga  
Sandvik gd /Se   Lyckhem stuga  
Sjögarp gd /Se   Lydingsberg stuga  
Sjögarp gd /Se   Långstorp stuga  
Sqvathult g   Lövhagen stuga  
?Skvathult by   Lövhagen bebyggelse  
Skvathult by   Lövingsborg avs.  
Skvathult by /Se   Lövsberg stuga  
Slambatorp Saknas   Lövsäter stuga  
Smedstorp gd /Se   Marielund avs.  
Staffansbo gård   Mellangården bebyggelse  
Staffansbo gd   Mellangården bebyggelse  
Staffansbo gård   Minnestad t.  
Staffansbo gd /Se   Minnestad stuga  
Staffansbo gd /Se   Missunnan rivet jt  
Staffansbo gd /Se   Moberget t.  
*Stegharatorp Saknas   Moberget stuga  
*Stegaratorp Saknas   Mosstugan t.  
Strålsnäs gd /Se   Mossastugan stuga  
Stålefall by   Mossen stuga  
Stålfall gdr   Mostugan rivet jt  
Stålfall by   Mörkeskog gård  
Stålfall by   Mörkeskog gård  
Stålefall by   Mörkeskog gård  
Stålfall gd   Mörkeskog, Lilla rivet jt  
Stålfall gd /Se   Mörklången stuga  
Stålefall by /Se   Nergården bebyggelse  
Strålsnäs hg   Nergården bebyggelse  
Strålsnäs hg   Nergården bebyggelse  
Strålsnäs jvgst. /Se   Norrfällan stuga  
Strålsnäs gd, jvs /Se   Norrgården bebyggelse  
*Suelta förr kvarn   Norrgården bebyggelse  
Sverkerstorp gd   Norrgården bebyggelse  
Sverkerstorp by   Norrgården bebyggelse  
Sverkerstorp gd   Norrgården bebyggelse  
Sverkerstorp Saknas /Se   Norrgården bebyggelse  
Sverkelstorp gd /Se   Norrgården bebyggelse  
*Svälta kvarn   Norrgården bebyggelse  
Sätra gård   Norräng stuga  
Sätra gd /Se   Notgärde försvunnet gårdnamn  
Timmerö by   Nybbeln stuga  
Timmerö by   Nyborg stuga  
Timmerö gd /Se   Nybygget stuga  
Trollekulla hemman /Se   Nybygget stuga  
Trollekulla hmn /Se   Nygården bebyggelse  
Tuddarp lh /Se   Nygården riven stuga  
*Tudhabodha se Tuddebo by   Nyvik hus  
Tuddebo by   Näs jord  
Tuddebo by   Näsby by  
Tuddebo by /Se   Näsby by  
*Tuthathorp torp   Näset stuga  
Visäter gd   Olstorp rivet jt  
Visäter gd   Opplund riven stuga  
Visäter gd   Opplund stuga  
Visäter gård m. såg /Se   Oxhagen rivet jt  
Visätter gd /Se   Pershult stuga  
Visäter gd /Se   Persmålen skogvakt. bost.  
Visäter gd /Se   Perstorp rivet jt  
Yfrabol, se Grönlund Saknas   Perstorp stuga  
Åsbo gd   Perstorp stuga  
?Åsbo gd   Petersborg stuga  
?Åsbo gd   Pilltorp riven stuga  
Åsbo kyrkby   Polackhemmet hemman  
Åsbo by /Se   Polackhemmet gård  
Äng ödet. /Se   Polackarhemmet bebyggelse  
*Øfrabo okänd gård   Porsholmen stuga  
Östanå by   Prästgården Saknas  
Östanå g.   Pukedalen riven stuga  
Östanå by   Pålackarehemsgården bebyggelse  
Östanå by   Pålsbo komministerbost.  
Östanå by /Se   Pålsbo gård  
Överbo, se grönlund Saknas   Pålsbo komministerboställe  
Överbo (numera Grönlund) beb.   Rasket gård  
Överbo gd   Rasket bebyggelse  
Överbo gd   Rensberg stuga  
Överbo gd   Rosendal, Grönlund eller, se Grönlund Saknas  
Överbo gd   Rosendalen stuga  
Överbo gd   Rotbäcken stuga  
Överbo gd   Rumhult lht.  
Överbo bebyggelse   Runneberget stuga  
Överbo bebyggelse   Runsjö stuga  
    Ryd by  
    Ryd gårdar  
    Rået stuga  
    Råstocken stuga  
    Rävtomta gård  
    Samuelsbo stuga  
    Sand gårdar  
    Sand, Norra gård  
    Sand, Södra gård  
    Sandbacken rivet t  
    Sandkulla handelsbod  
    Sandkullen rivet jt  
    Sandskvarn stuga  
    Sandstugan stuga  
    Sandstugan rivet t.  
    Sandstugan riven stuga  
    Sandstugan bebyggelse  
    Sandvik gård  
    Sandåsen rivet t.  
    Sevedstorpet stuga  
    Sjöberget bebyggelse  
    Sjöberget gård  
    Sjögarp gård  
    Sjögarp gård  
    Sjökullen stuga  
    Sjösäter avs.  
    Skoghemmet stuga  
    Skogsberg stuga  
    Skogsberg rivet jt  
    Skogstorp rivet jt  
    Skogstorpet stuga  
    Skreskulla rivet ställe  
    Skrikebo riven stuga  
    Skvathult by  
    Skvathult gårdar  
    Skytthemmet stuga  
    Slästorp eller Blåberget, se Blåberget Saknas  
    Slästorp by  
    Slästorp by  
    Slästorp delad gård  
    Smedhemmet riven stuga  
    Smedstorp stuga  
    Smedstorp t.  
    Smedstorp stuga  
    Smedstugan riven stuga  
    Snedbo riven(?) stuga  
    Snedstorp stuga  
    Solbacka del av Strålsnäs stationssamhälle  
    Solhem stuga  
    Solsjö hus  
    Solvik avs  
    Somelyckan stuga  
    Staffansbo gård  
    Staffansbo gård  
    Staffansbo gård  
    Stenbäcken stuga  
    Stenfällan riven stuga  
    Stenhagen rivet t.  
    Stenkullen stuga  
    Stenstorp riven stuga  
    Stenstugan riven stuga  
    Stenstugan riven stuga  
    Stensäter rivet jt  
    Stjärntorpet e.h.  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården bebyggelse  
    Strålsnäs herrgård  
    Strålsnäs herrgård  
    Strålsnäs stationssamhälle  
    Strömmen stuga  
    Strömstugan t.  
    Strömstugan stuga  
    Stubberöjan riven stuga  
    Stålfall gård  
    Stålfall gårdar  
    Städet stuga  
    Sundstorp riven stuga  
    Svansberg f.d. jt  
    Svennebo stuga  
    Svenstorp riven stuga  
    Svenstorp stuga  
    Sverkers torp gård  
    Sverkerstorp gård  
    Sverkerstorp gd  
    Syllebro t.  
    Syllebro stuga  
    Sätra gård  
    Sätra gård  
    Sätra gård  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Sörhult t.  
    Sörhult rivet jt  
    Timmerö, Södra gård  
    Timmerö Södra Saknas  
    Tjuvkullen, Kårarp eller, se Kullen Saknas  
    Tjuvkullen stuga  
    Trappan stuga  
    Tuddebo by  
    Tuddebo gård  
    Tuddorp stuga  
    Tunafors avs.  
    Tunvallen rivet t.  
    Tången avs.  
    Törntorpet rivet t  
    Vadbron rivet t.  
    Vadet, se Askarevadet Saknas  
    Vadet stuga  
    Vadstugan bebyggelse  
    Valltorp stuga  
    Vasstorp stuga  
    Westerbro försvunnet gårdnamn  
    Visäter gård  
    Visäter gård  
    Visätter gd  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västra Lund riven stuga  
    Åbo stuga  
    Åbylund rivet jt  
    Ådala del av Strålsnäs stationssamhälle  
    Åmanshemmet stuga  
    Åsarna stuga  
    Åsarp bebyggelse  
    Åsbo kyrkskola Saknas  
    Åsen gård  
    Åsen=Åsarna stuga  
    Åsen bebyggelse  
    Åstugan t.  
    Åstugan stuga  
    Åttingen bebyggelse  
    Åvik hus  
    Elghult avs.  
    Äng riven gård  
    Äng stuga, nu riven  
    Änghemmet stuga  
    Änghemmet, Norra stuga  
    Ängstugan lht.  
    Ängsäter riven stuga  
    Ärlebäcken gård  
    Ärlebäcken gård  
    Ärlebäcken bebyggelse  
    Ärlebäckshult riven stuga  
    Öna stuga  
    Örvadet hus  
    Östadstugan riven stuga  
    Östanå by  
    Östanå by  
    Östanå by  
    Östergården bebyggelse  
    Östertorp stuga  
    Öfverbo bebyggelse  
    Övergården bebyggelse  
    Övergården bebyggelse  
    Övergården bebyggelse  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.