ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vårdnäs socken : Kinda härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 655 Naturnamn : 484 Bebyggelsenamn : 651 Naturnamn : 483
Wardem, se Vårdnäs sn *Abborrholmen holme Vårdnäs sn Affärsstyckena åkrar
Vårdnäs sn Arnebo triangelpunkt Wårdnäs sn Alhagen hage
Vårdnäs sn Aspholmen holme Vårdnäs sn Alléstycket åker
Vårdnäs sn Backplöjan ägomark Vårdnäs sn Amerika åker
Vårdnäs sn Bagg- förled i naturnamn /Se Vårdnäs korvar inbyggarbeteckning Arsidsängarna odlade ängar
Vårdnäs sn Bastuängen ägomark Vårdnäs korvdöser inbyggarbeteckning Arsirerna ängsmark
Vårdnäs sn Berghagen terräng Vårdnäs korvar inbyggarbeteckning Arsyrerna ängsmark
Vårdnäs sn Bergön holme Alsund torp Aspholmen ö
Vårdnäs sn Bergön ö Alsund lht Backplöjan åker
Vårdnäs sn Bergön ö Anbo lht Badarbergen strand
Vårdnäs sn Bestorps båtland terräng /Se Anebo lht Baggplöjan åker
Vårdnäs sn *Bestorpelandet utägor Annsofistugan stuga Bastuängen åker
Vårdnäs sn Bestorpgiöl sjö /Se Arnebo by Berghagen hage
Vårdnäs sn *Bestorpgölen tjärn Arnebo by Bestorpe lotter hagar
Vårdnäs sn Bestorpön num. udde Arnebo gård Bestorpsgrundet grund
Vårdnäs sn Bestorpön num. halvö Arnebo gård Bestorpshumpen äng
Vårdnäs sn Bestorpön halvö Arnebo by Bestorpön halvö
Vårdnäs sn Bestorpön, Sågareholmen halvö /Se Asplund lht Betlehemsstycket åker
Vårdnäs sn Betlehemsviken vik Asplund lht Bettsätter äng
Vårdnäs sn Bierkesund sund Asplund lht Bjärkviken vik
Vårdnäs sn Biörköö ö Backen torp Bjärkviksslätten slätt
Vårdnäs sn Biöröö holme Backgården f.d. stp Björksängen åker
Vårdnäs sn Bjärkasund sund Backgården lht Björksätter åker o. skog
Vårdnäs sn Björkviken vik Bemelsbo, Kristineborg eller, Kristineberg gd Björkudden udde
Vårdnäs sn Björkön holme Bemelsbo, numera Christineberg gård Björkviken vik
Vårdnäs sn Björkön ö Berget lht Björkön ö
Vårdnäs sn Björkön ö Berget torp Björkön åkerholme
Vårdnäs sn Björkön ö Bergslund lht Bobäcken åker
Vårdnäs sn Björkön ö Bergslund lht Bokärrsviken vik
Vårdnäs sn *Björnnäset udde Bergsstugan lht Bollemåla åker o. ängsmark
Vårdnäs sn Bollemåla ägomark Bergstugan lht Bonäsudden udde
Vårdnäs sn Bolltorp ägomark Besebo torp Borgarberget berg
Vårdnäs sn Borgarberget berg Besebo torp Borgareberget berg
Vårdnäs sn Borgarberget berg /Se Bestorp by Brevik vik
Vårdnäs sn Borgarberget berg Bestorp by Brevikskärret åker
Vårdnäs sn Borgareberget berg Bestorp by Brevikssten klippö
Vårdnäs sn Borgarberget berg /Se Bestorp villasamhälle Brokullsgärdet åker
Vårdnäs sn Borgarberget berg /Se Bestorp, Storgård gård Brommön ö
Vårdnäs sn Bolvikslyckan lycka /Se Bestorp gård Bromön ö
Vårdnäs sn *Bredviken vik Bestorp gård Bromön ö
Vårdnäs sn Brevikssten holme Bestorps gård Bråttomsbacken vägbacke
Vårdnäs sn *Broholmen f.d. holme Betlehem stuga Bultholmen holme
Vårdnäs sn Brokindj Siön sjö Betlehem, Lilla hus Bållemåla utjord
Vårdnäs sn Brokinds sjön sjö Betlehem, Stora hus Bäcknäs förr åker
Vårdnäs sn Brokullsgärdet ägomark Biberget torp Bäckvägen väg
Vårdnäs sn Brommön ö /Se Biberget lht Dalen sankt område
Vårdnäs sn Bromö ö Björke gård Dalen åker
Vårdnäs sn Bromön ö Björke jr-enhet Dalen åker
Vårdnäs sn Bromön ö Björkeberg lht Dalgrenslyckan förr åker
Vårdnäs sn Bromön ö Björkeberg gård Dalkällan källa
Vårdnäs sn Bromön ö Björkhagen lht Dalkällestycket åker
Vårdnäs sn Bromön ö Björkhagen lht Dalsgärdet åker
Vårdnäs sn Bromön ö Björklida gård Dammkärret åker
Vårdnäs sn Bromö ö /Se Björklida gård Dansbaneängen äng
Vårdnäs sn Broo Siön sjö Björklida förr gård Djupdalshagen hage
Vårdnäs kyrka Saknas Broo Siön sjö Björklund lht Djurgårds mosse hage
Vårdnäs sn Brosiön sjö Björklund lht Dälderna skog
Vårdnäs sn Brosjön sjö Björklund lht Edaön ö
Vårdnäs sn Brunnskällan källa /Se Björklunda lht Eggebynäs udde
Vårdnäs sn Brån-öön ö Björkmo lht Eggeby plöja åker
Vårdnäs sn Bråtviken vik Björkmo lht Ekkullen hage
Vårdnäs sn Bultholmen holme Björksätter jr-enhet Eknäsbacken vägbacke
Vårdnäs sn Bywÿken vik Björnhall förr stuga Elsadynan holme
Vårdnäs sn Bårberget (Likberget) bergsknalle /Se Björnkil gård Engkvistensviken vik
Vårdnäs sn /Se Bäckaskog terräng Björnkil gård Falkflotten åker
Vårdnäs sn Börkö ö Björnkil by Finskan källa
Vårdnäs sn Djupdalen terräng Björnkilsstugan lht Fjällaån å
Vårdnäs sn Edaviken vik Björnkilsstugan stuga Frälsegårdsmossen åker
Vårdnäs sn Edaön f.d. ö nu halvö Blekninge t Fyrkanten åker
Vårdnäs sn Edaön num. halvö Blekninge torp Fålesätter åker
Vårdnäs sn Edaön halvö Bleckninge torp Fålesätters äng åker
Vårdnäs sn Edesöö f.d. ö nu halvö Bokärr gård Fårbacken hage
Vårdnäs sn Eggeby triangelpunkt Bokärr t Fårhagen hage
Vårdnäs sn Eggebynäs näs Bokärr lht Fårhagen hage
Vårdnäs sn Ekesund sund Bollebo gård Fårhagsberget berg
Vårdnäs sn Ekesund sund Bollebo gård Fårmossen åker
Vårdnäs sn Ekesund sund Bollebo gård Fårängen åker
Vårdnäs socken Elsadynan holme Bolltorp torp Fölungsveden hage
Vårdnäs sn Elsadynan skär Bolltorp förr torp Galtebogärdet åker
Vårdnäs sn Emptn sjö Bonäsudden del av villasamhälle Garnvik badplats
Vårdnäs sn Farsbonäset udde Borgen stuga Gathagen hage
Vårdnäs sn Fiällaöön ö Bosin förr stuga Gatängen äng
Vårdnäs sn Fjällaö ö Botkärr lht Getsvederna äng
Vårdnäs sn Fårängen ägomark Bottkärr lht Getön ö
Vårdnäs sn Fänteboviken vik Brink lht Gladsmossen åker
Vårdnäs sn Föl- förled i naturnamn /Se Brodins lht Granbacksgärdet åker
Vårdnäs sn Fölungsveden skogsmark Brokind herrgård Granön ö
Vårdnäs sn Getmossen ägomark Brokind herrgård Granön ö
Vårdnäs sn Getsvederna terräng Brokind herrgård Graven bäck
Vårdnäs sn Gladsmossen ägomark Brokind villasamhälle Grindstugeberget berg
Vårdnäs sn Granbacksgärdet ägomark Brokinds skola skola Groplyckan åker
Vårdnäs sn Granlund terräng Bron lht Grustaget förr grustag
Vårdnäs sn Granlund terräng Brostugan förr stuga Grytgatan väg
Vårdnäs sn Granstorp terräng Bråttom lht Gråbohagen hage
Vårdnäs sn Granö ö Bråttom förr stuga Gråtardalen åker
Vårdnäs sn Granön ö Bygget gårdsdel Gråtaredalen åker
Vårdnäs sn Granön ö Bygget gård Grönstadön holme
Vårdnäs sn Granön ö Bäck gårdsdel Grönstaholmen holme
Vårdnäs sn Granön ö Bäckaskog lht Gubblyckan åker
Vårdnäs sn Granön ö Bäckaskog förr torp Gubblyckan åker
Vårdnäs sn Granön ö Bäckstugan gård Gubbmossen åker
Vårdnäs sn Granöö ö Bäckstugan gård Gustavsberg del av ö
Vårdnäs sn Grissleudden udde Dalen gård Gårasjön sjö
Vårdnäs sn Grisseludden udde /Se Dalen lht Gårdsflogen äng
Vårdnäs sn Gråbolyckan ägomark Dalen gård Gölbergen berg
Vårdnäs sn /Se Gråtardalen ägomark Dalen lht Gölen göl
Vårdnäs sn /Se Grönstadön ö Dalslund lht Gölen göl
Vårdnäs sn /Se Grönstadön ö Dammen förr stuga Gölmossen beteshage
Vårdnäs sn /Se Gårasjön sjö Djupdalen torp Hagmålsmossen åker
Vårdnäs sn /Se Gårasjön sjö Djupdalen förr torp Hanebergsängarna åkrar
Vårdnäs sn /Se Gårasjön sjö Djurgården t. Hattingsöna ö
Vårdnäs sn /Se Gåren sjö Djurgården torp Hemgärdet åker
Vårdnäs sn /Se Gåren sjö Djurgården torp Hemängen, Bortre hage
Vårdnäs sn /Se Gärdalaviken vik Duvhult gårdsdel Hemängen, Hitre hage
Al- förled i bebyggelsenamn /Se Gölarpsviken vik Duvhult gård Hemängshagen hage
Alsund torp /Se Gölarpsviken vik Denskebo gård Henriksbergsskiftet åker
Arnebo by Hagmålen ägomark Dänskebo gård Holkdalen åker
Arnebo by Hagtorpet ägomark Dänskebo by Hugnebo hage hage
Arnebo by *Hallingsö ö Eda gård Hulta udde udde
Arnebo by Hallingöö ö Eggeby by Hultet hage
Arnebo by Hamraviken vik Eggeby by Hybbleberget berg
Arnebo by Haneberg berg Eggeby gård Hybblehagen hage
Arnebo by /Se Hanebergsängarna ägomark Eggeby förr by Hybblenäs udde
Asp- förled i bebyggelsenamn /Se Hemsjöviken vik Eggebynäs bebyggelse Hybblenäs udde
»asulstadhom» Saknas Henriksbergsskiftet ägomark Eggebynäs torp Hästhagen hage
*Asulstad Saknas *Hjulemossa del av sjö Eke, Lilla gård Hästhagen hage
*Aselstad försv. gd *Hjulewassa del av sjö Eke, Stora gård Hästhagen hage
*Aselstad ?försv. gd Hugnebo triangelpunkt Ekhamra lht Hästhagen hage
*Asulstadhir försv. gdn. /Se Hulta udde udde Eklund stuga Hästsveden hage
backe ortnamnselement /Se Hybbleberget berg Eklunda lht Högmo utjord
Bastudn ortnamn /Se Häst- förled i naturnamn /Se Eknäs lht Högmoslätten hage
Bastängen ortnamn /Se Jakobs stege terräng Ekstugan lht Högsätterskärret åker
Bemelsbo, se Kristineberg gd Jerlunden sjö Ekstugan förr stuga Hökhultelyckan åker
Benelebo, Kristineberg by »joarsholme» trol. holme Ekängen lht Iggbyön ö
berg ortnamnselement /Se [Joarsholme] Saknas Elgbosäter gård Jakobs lycka åker
Besebo tp Järlunden sjö Enebacken förr jvg-hållplats Jakobs stege berg
Besebo gd Järnlunden sjö Eriksholm förr stuga Jämmerdalen åker
Besebo gd Järnlunden, Vårdnäs sjö Erikslund lht Järnlunden sjö
Besebo gd Järnlunden sjö Erikslund gård Järnlunden sjö
Besebo gd Järnlunden sjö Fjelle by Kabbesgatan väg
Besebo beb /Se Järnlunden sjö Fjälla by Kalvhagen hage
Besebo gd /Se Järnlunden sjö Fjelle, Norra del av by Kalvhagen hage
Besebo torp /Se Järnlunden sjö Fjälla, Norra by Kammarbo sten sten
Bestorp by Järnlunden sjö Fjälla, Norra bydel Karl-Augusts slåtteräng äng
Bestorp gd Järnlunden sjö Fjälla, Södra by Karlsbergsgärdet åker
Bestorp by Järnlunden sjö Fjälla, Södra gård Karlssonsskogen skog
Bestorp gd Järnlunden sjö Fjälla, Södra del av by Kasteudde udde
Bestorp gd Järnlunden sjö Fjälla, Södra bydel Kattgölen göl
Bestorp g Järnlunden sjö Friden lht Kattkullen kulle
Bestorp gård Järnlunden sjö Friden lht Kilen åker
Bestorp by Järnlunden sjö /Se Fridhem torp Kisthagen hage
Bestorp gd Järnlunden sjö /Se Fridhem stuga Klacken klippa
Bestorp by /Se Järnsund sjö Fridhem lht Klippmossen åker
Bestorp gd /Se Kallviken vik Fridhem lht Klockarhallen udde
Bestorp gd /Se Kaninholmen holme Frälsegården gård Klockarholmen udde
Biberget beb /Se Karlsbergsgärdet ägomark Frälsegården gård Klumpen åker
Bisabodha gd Kasteudde udde Fursten lht Kläppemosse åker
Biskopsboda beb /Se Kattgölen göl Furusten lht Knarrkullen kulle
Björk- förled i bebyggelsenamn /Se *Kil äng Fågelsången lht Kohagen hage
Björke gd »kiil» äng Fågelsången stuga Kohagen hage
Björklida gd Kil äng /Se Fålesätter jr-namn Kohagen hage
Björklida gd Kisthagen hage /Se Fäntebo gård Kohagen hage
Björkalida gd Klacken, Lilla udde Fäntebo gård Kohagsgärdet åker
Björklida gd Klacken, Stora holme Fäntebo gård Kojtsjön sjö
?Björklida gd Klacken, Stora ö Fäntebo gård Konstantia ö
Björklida gd Klacken holme Galtebo t. Korgmakarkärret åker
Björklida gd Klippmossen ägomark Galtebo torp Korpberget berg
Björklida gd /Se Klockarhallen berg? Galtebo gård Kosvederna hage
Björkalida gd /Se *Kläppa hage hage Garnvik lht Koviken vik
Björklund, Gatan lht Kläppebäcken vattendrag /Se Garnvik förr jvg-hållplats Krokhalla ö
Björkmo soldattorp /Se *Kläppehage förr hage Gatan stugor Krokhallen holme
Björnkil by *Kleppahage betesmark Gatan lht Kräns hage
Björnkil gd:ar /Se *Kläppehagen äga Gateback torp Krösasveden skogsmark
Björnkil gd:ar /Se Kläppekvarn, (även: Kläppan) gd /Se Gateback stuga Kullaskogen skog
-bo (-boda) ortnamnsefterled /Se Kläppviken vik /Se Gavel by Kullmärken sjö
Bolltorp torp /Se Konstantia ö Gafel gård Kuseboholmsgärdet åker
Bro (numera Brokind) hg Koviken vik Gavel by Kuvslätt äng
Bro (numera Brokind) hg Krokhallen skär Gafstugan lht Kvarnskogen skog
Bro hg Krösasveden ägomark Granlund lht Kvillastycket åker
Bro hg Kullaviken vik Granlund torp Kyrkgatan väg
Bro hg Krösasveden ägomark /Se Granlund förr torp Kåtebojölen sjö
Bro hg *Kville kvarn kvarn Grannarnas förr stuga Kåtebosjön sjö
Bro hg Kålesäter utj. /Se Granstorp lht Kåtebosjön sjö
Bro hg Kåtebogölen göl Grindstugan lht Kåtebosjön sjö
Bro gd Kåtebosjön sjö Grindstugan stuga Kåteboviken vik
Bro fideikommissegendom Kåtebosjön sjö Grindstugan lht Källarskiftet åker
Bro gd Kåtebosjön sjö Grindstugan stuga Källmolyckan åker
Bro gd Kåtebosjön sjö Grustaget jr-enhet Kärret åker
Bro fideikommissegendom Kåtebosjön sjö /Se Grytet lht Ladbacken äng
Bro säteri Källmolyckan ägomark Grytet stuga Ladnäset näs
Bro gd Källsätter ägomark Gråbo stuga Lagårdsbacken vägbacke
Bro(kind) hgd Laxviken vik Grågatan förr stuga Lagårdsskiftet åker
Bro fideikommissegendom Lekattes bäck bäck /Se Gröndalen lht Landsvägsplöjan åker
Bro fidekommissegendom Lervik vik Gröndalen lht Landtorpslyckan åker
Bro fideikommissegendom Lerviken vik Grönlund lht Landvinningen strandparti
Bro hg Likberget (Bårberget) bergsknalle /Se Grönsvé torp Laxviken vik
Bro hg Lillekeviken vik Grönsved lht Lergärdet åker
Bro(kind) hgd Lillsjön sjö Grönsve lht Lilla grundet grund
Bro hg Lillsjön sjö Grönsved lht Lilleskär skär
Bro gods Lillsjön sjö Gufunna förr stuga Lillgärdet åker
Bro hg Lillsjön sjö Gullmåla sjukstuga Lillhagen hage
Bro hg Lillsjön sjö /Se Gullmåla lht Lillkullen kulle
Bro egendom Lillsjön sjö /Se Gustavsborg stuga Lillsjön sjö
Bro hg Lindberga skogsmark Gärdet gård Lillsjön sjö
Bro hg Lindberget,(även:Linberget o. Lindberga). ägonamn? /Se Göklund t. Lillsjön sjö
Bro hg Lindersvassaviken vik Göklund lht Lillängsbacken vägbacke
Bro hg Lottas kulle höjd Göklund torp Lillängshagen hage
Bro hg Lumpgölen sjö /Se Gölarp gård Lillängsmossen åker
Bro hg Lumpgölen göl Gölarp gård Lindersvassaviken vik
Bro hg Lundhagen skogsmark Gölarp gård Lindkullen kulle
Bro hg Lången f.d. sjö Hagelund lht Lindlyckan åker
Bro hg Lången sjö /Se Hagalund lht Loberget berg
Bro hg Långevik vik Hagalund lht Loberget berg
Bro hg Långholmen holme Hagalund stuga Lobergshålan mosse
Bro hg Långmörken sjö /Se Hagalund lht Lobergshålan åker
Bro hg Långsjön, Nedre sjö Hagalund lht Lottas kulle åkerbacke
Bro hg Längdviken vik Hagen lht. Lotterna hage
Bro hg Längdviken vik Hagen torp Lotterna hagar
Bro hg Längdviken vik Hagmålen torp (rivet) Ludvigs hage
Bro hg Längdviken vik /Se Hagmålen förr stuga Lumpgölen göl
Bro hg Längnewüken vik Hagstugan lht Lumpgölen göl
Bro hg Länsmansnäs holme Hagtorpet förr torp Lyckan åker
Bro hg Lövås terräng Hallen torp Lyckan åker
Bro gd Mariestadsholmen f.d. ö Hallen förr stuga Lyckorna åkrar
Bro hg Mariestadsudden f.d. ö Hamra herrgård Lyngstaviken vik
Bro säteri Mariestadsudden udde Hamra herrgård Lyngstaåkrarna åkrar
Bro hg Mariesviken vik Hamra herrgård Långdalsmossen åker
Bro hg Markmanslyckan ägomark Haneberg förr torp Långevik vik
Bro hg Melskogsgölen göl Hanås lht Långledsgärdet gärde
Bro hg Måhle Giöl sjö Hanås stuga Långrocken åker
Bro gd? Målasjön sjö Hemsjö lht Långsjön, Nedre sjö
Bro hg Målasjön sjö Hemsjö lht Långåkern åker
Bro, Brokind hg Målmossen ägomark Hugnebo gård Längdviken vik
Bro, se Brokind hg /Se Mårdgärdet ägomark Hugnebo gård Längdviken vik
*Brobo feste Saknas /Se Mörken sjö /Se Hugnebo gård Länglundahagen hage
Brokind hg Mörken, Lilla f.d. sjö Hugnebo gård Lökebobodagärdet åker
Brokind samh., gd Mörken, Lilla sankmark? Hulta by Lökebosjön sjö
Brokind fideikommissegendom Mörken, Lilla och Stora sjöar /Se Hulta gård Magasinsskiftet åker
Brokind samh., hg Mörken, Stora sjö Hulta by Majberget berg
Brokind fideikommissegendom Mörken, Stora sjö Hultgrensgården gård Mansmossen åker
Brokind hg /Se Mörken St:a o. L:a sjöar /Se Humparna gård Marieskröken vägkrök
Brokind (Bro) gd /Se Mörklången sjö Humpen lht Mariestad udde
Brokind gods /Se Mörklången sjö /Se Humpen förr stuga Mariestadsudden udde
*Bukkø okänd gård Mörkviken vik Hybbel lht Mariesviken vik
*Buckö Saknas Norrtorps Horn ägoskäl /Se Hybbeln gård Markmanslyckan lycka
Byrkelwndh, se Björklund lht Norrängen udde Hybbeln förr torp Markmanslyckan åker
Bäckstugan soldattorp /Se Nothagsudden udde Högalid lht Mellangårdshagen hage
dal ortnamnselement /Se Nyängen terräng Högliden lht Melskogsgölen göl
Danstaboda by Näset näs Högmo utjord Melskogsgölen göl
Duvhult gd:ar Nässien sjö Lilla Högmo torp Mjölkfållan berg
Duvhult gd Nässien sjö Högmo, Lilla gård Mon skog
Duvhult hmd Nässjösjön sjö Stora Högmo torp Mossen åker
Duvhult hmndel Nässjösjön sjö Högmo, Stora gård Mulbo gärde
Dänskebo by Nässjösjön sjö Högstorp lht Målasjön sjö
Dänskebo by Nässjösjön sjö /Se Högstorp lht Målebo obebyggd utjord
Dänskebo gd Ox- förled i naturnamn /Se Högsätter lht Målebo gärde
Dänskebo gård Oxlakullen ägomark Högsätter förr stuga Målen åker
Dänskebo gd Paradisholmen halvö Högtomta gård Målmossen åker
Dänskebo gd Persbo terräng Högtomta gårdsdel Målsjön sjö
Dänskebo gd Pettersborg ägomark Högtomta gård Mårdgärdet åker
?Eda hg Pilholmen holme Högåsa lht Måseskär, se lilleskär Saknas
Eda gd *Predikslotsberget höjd vid Järnlunden Högåsen lht Märsvederna skog
Eda gd Prästgärdet ägomark Hökhult förr torp Mörkehål åker
Eda gd Ren gen Lacus sjö Hökhult lht Mörken, Lilla sjö
Eda gd *Romppa ängslott el. Saxtorp /Se Jakobslund lht Mörken, Lilla sjö
Eda gd *Rumpa äng till saxtorp Jönsesstugan stuga Mörken, Stora sjö
Eda g *Rumpan förr äng Kallmåla t. Mörken, Stora sjö
Eda gd *Romppa ängslott Kalmar t. Mörkskogen skog
Eda gd *Rumpa förr äng under Saxtorp Kalmar torp Mörkviken vik
Ed g Rågudden ägomark Kalmar torp Nedre skogen skog
Eda gd Rågön ö Kammarbo förr stuga Nestorsgärdet åker
Eda gd Rågön ö Karlemåla gård Norra gärde åker
Eda gd Rågön ö Karl-Johansstället lht Norrskogen skog
Eda gd Rågön ö /Se Karlmåla torp Norrtorpsgärdet åker
Eda by *Raffo äng äng Karlsberg förr stuga Norrtorpslotten åker o. äng
Eda gd *Ræfsäng äng Karlsborg lht Norrudden udde
Eda gd »Ræffa æng» äng Karlslund gård Norrängen f.d. allmänning
Eda gd /Se *Ræfsäng äng Karlslund lht Nothagen hage
Eda gd /Se Röinen Lacus sjö Karlslund lht Nygärdet åker
Eda gd /Se Rängen, Lilla sjö Karlstorp lht Nymålegärdet åker
Egeby gård Rängen, Lilla sjö Karlstorp torp Nyängen hage
Eggeby by Rängen, Lilla sjö Klinkendal t. Nyängshagen hage
Eggeby by Rängen, Lilla sjö Klinkendal torp Näset udde
Eggeby by Rängen, Lilla sjö Klinkendal förr torp Nässjösjön sjö
Eggeby by Rängen, Lilla sjö Klippan lht Oxhagen hage
Eggeby (förr: Eg(e)by) by /Se Rängen, Lilla sjö Klippan stuga Oxhagen hage
Egebynäs gd Rängen, Lilla sjö Klovsten gård Oxhagen hage
*Eggebynäs by /Se Rängen, Lilla sjö Klovsten torp Oxhagen hage
Ek- förled i bebyggelsenamn /Se Lilla Rängen sjö /Se Klofsten torp Oxlakullen åkerbacke
Ekby, se Egeby gård Rängen, Lilla och Stora sjöar /Se Kläppan bebyggd utj. Paradiset halvö
Eke tp Rängen, Stora sjö Kläppan gård Paradisholmen halvö
[Eke] hmd Rängen, Stora sjö Kläppekvarn torp Pelles böj vägkrök
Eke förr torp Rängen, Stora sjö Kläppekvarn torp Planterkullen åker
Eke torp Rängen, Stora sjö Kläppekvarn gård Prästgårdsgärdet åker
*Eke torp Rängen, Stora sjö Kläppviken banv. stuga Prästgårdshumpen äng
Eke, Lilla och Stora gd:ar /Se Rängen Stora sjö Knarrekulla gärde Prästgärdet åker
Eke, Stora och Lilla gd:ar /Se Rängen, Stora sjö Kohagen lht Rejseudden badplats
*Elversmåla Saknas Rängen, Stora och Lilla sjöar /Se Kohagen förr stuga Russingslådan hage
Erik- ortnamnselement /Se Rängen sjö /Se Kojtet torp Rågön ö
*Eskilstorp Saknas Rängen St. o. L. sjöar /Se Kojtet gård Rängen, Lilla sjö
Fagerdalen bebyggelsenamn? /Se Rävudden udde Kongsas förr torp Lilla Rängen sjö
*Falla gd *Rödlo äng äng Koppertorp gård Rängen, Stora sjö
*Fiskaretorp torp /Se *Rödlo äng äng Koppertorp gård Rängen, Stora sjö
Fjälla by Rödsjön sjö Kristinelund lht Stora Rängen sjö
Fjälla by Rödsjön sjö Kristineberg gd Rängen, Stora sjö
Fjälla by /Se Rödsjön sjö Kristineberg gård Rävgropekullen kulle
Fjälla by /Se Rödsjön sjö Kristineberg by Rävudden udde
Fridhem lht /Se Rödsjön sjö /Se Kristineberg, Lilla gård Rösjön sjö
Furusten soldattorp /Se Rödskog holme Kristineberg, Stora gård Rödsjön sjö
Fågelsången lht /Se Röllbackagärdet ägomark Kristinelund lht Röllbackagärdet åker
Fålesäter utjord *Rölle äng Saknas /Se Kruhem torp Sakristian hage
Fålesäter utjord Rösion, se Rödsjön sjö Krongården gård Sand båtplats
?Fäntebo, (numera Sjöberga) gd Röö siön sjö Krösasveden förr torp Sandtorpshagen hage
?Fäntebo (numera Sjöberga) gd Sandviken vik Kulla gård Sandviken vik
Fäntebo gd /Se Sandviken vik Kulla gård Sjöbackagärdena åkrar
Fäntebo (numera:Sjöberga) gd /Se Saxtorp triangelpunkt Kulla gård Sjöbackarna åkrar
Gavel by /Se *Signiatorp ängslott Kullen torp Sjöbacka skog skog
Gavel by /Se *Signiatorp ängslott Kullen torp Sjöbacken hage
Gavel by /Se *Signiatorp äng Kusebo el. Kuseboholm gård Sjögesättersbacken vägbacke
Gavel gd /Se Siösäterswüken vik Kuseboholm, *Kusebo o. *Kusaboda säteri Sjögesättersmossen åker
*Glafsebo Saknas Sjöbergsgölen göl Kullsätter lht Sjögärdet åker
*Glafsebo Saknas Sjögesättersviken vik Kvarndalen torp Sjögärdet åker
Gran- förled i bebyggelsenamn /Se Sjögesättersviken vik Kvarndalen torp Sjögärdet åker
Grönsved(en) lht /Se Sjögärdet ägomark Kvilla, Qvilla brov. stuga Saknas Sjöhagen hage
Gölarp gd /Se Sjöpärlan holme Kvilla lht Sjölyckan åker
Hagalund beb /Se Sjösvederna terräng Kvilla bro lht Sjöplöjan åker
Hagen beb /Se Sjöängen äng /Se Kyleberg lht Sjöpärlan holme
Hagmålen beb Sjöängsviken vik Kåtebo gård Sjösvederna äng
Hagstugan beb /Se Skaggebobäcken bäck Kåtebo gård Skaggebobäcken bäck
?Hamra gd Skams backe skogsmark Kåtebol, nedergård gård Skaggebobäcken bäck
Hamra gd Skarnö ö Kåtebo uppgård gård Skaggebomålen åkrar
Hamra gd Skarnö ö Källmo förr torp Skams backe berg
Hamra hg Skarnö ö Källsätter förr torp Skarnö ö
Hamra hg *Skarnö ö Kögenäs gård Skarnö ö
?Hamra gd Skarnö ö Kögenäs by Skarnö ö
Hamra gd /Se Skarnö ö Lagers gård Skarnö ö
Hamra gd /Se Skarnö ö Landstorp lht Skarnöhorn udde
*Hegnaden Saknas Skarnöhorn udde Landstorp lht Skarnöhorn udde
Henrik- ortnamnselement /Se Skillhagen skogsmark Landstorp torp Skarsmåla bro bro
*Hjulevassa Saknas Skiälswüken vik Landtorp förr stuga Skillbergahagen hage
Hugnebo gd Skiälwüken vik Lergropen lht Skillhagen hage
Hugnebo gd Skjutholmen holme Lergropen lht Skogslyckan förr åker
Hugnebo gd Skogslyckan terräng Lill-Eke torp Skolkullen kulle
Hugnebo gd Skogsudden udde Lill-Hamra gård Skolängen äng
Hugnebo gd Skäggnäset näs Lindhamra gård Skubbeberget berg
Hugnebo gd Skälstorpsviken vik Lillhamra gård Skårshuggena del av skog
Hugnebo gd Skälstorpsviken vik Lillängen lht Skårsmörken sjö
Hugnebo gd Skälstorpsviken vik Lillängen förr torp Skårsmörken, Mörken, Lilla sjö
Hugnebo gd /Se Skäret skär Lillängen torp Skäggnäset udde
Hugnebo gd /Se Slottet terräng Lillängen torp Skällkärr åker
Hugnebo gd /Se Slätgölen göl Linastugan stuga Skälstorpsviken vik
Hugnebo gd /Se Smedsviken vik Lindberga torp Skälstorpsängen äng
Hugnabo gd /Se Snårsviken vik Lindberga förr torp Skärholmen holme
hult ortnamnselement /Se Snårsviken vik Lindhaga lht Slåtterviken vik
Hulta by Spännargärdet ägomark Lindhamra lht Slätgölen göl
»Igbonäs» okänd gård Stapelgärdet gärde /Se London förr stuga Smedsgärdet åker
*Ingatorp Saknas *Stavsäters udde udde Lottastugan lht Smedsviken vik
*Ingetorp Saknas Stengärdet ägomark Lotterna förr stuga Snårshagen hage
*Ingatorp gd Stenstuguudden udde Lund torp Spännargärdet åker
*Ingetorp Saknas Stensudden udde Lund lht Spännarhagen hage
Kalmar torp /Se *Stensvassaön f.d. ö nu halvö Lund lht Spökkullen kulle
Karl- förled i bebyggelsenamn /Se Stjärnsund ägomark Lundhagen torp Stapelgärdet åker
Karlmåla torp Storsjön sjö Lundhagen förr torp Stenbrona vägsträcka
Karlmåla torp Storsjön sjö /Se Lugnet lht Stenbrytargärdet åker
Kallmåla tp Storsjön sjö Lurås lht Stenhagsgärdet åker
Karlmåla tp /Se Storängen ägomark Lurås torp Stensmålehagen hage
*Karlamåla gd /Se Storängsviken vik Långdalen stuga Stora grundet grund
Karlemåla gd /Se Storöö holme Långedal gård Stora gärdet åker
Klovsten gd /Se Strep sjö /Se Långkärr torp Storsjön sjö
Kläppan gd Strålimmerskärret betesmark Långkärr gård Storsjön sjö
Kockhemmet torp /Se Sträp sjö o. sankmark Långsbo lht Storskogen skog
*Kocktorpet torp /Se Sträp göl Långsbo lht Storskogen skog
Kohagen lht /Se Sträp sumpmark Länglunda förr stuga Storängen hage
Koppertorp gd /Se Sträpen sjö o. sankmark Lökebo gård Storängen äng
Kristineberg gd Strömhagen skogsmark Lökebo gård Storängsstycket förr åker
Kristineberg, förr Bemelsbo gd *Stubbahvirva åker Lökebo gård Strep sjö
Kristineberg gd *Stubbahwirva äng Lökeboboda lht Strålimmern åker- o. betesmark
Kulla gd *Stubbahwirua äng Lövhagen stuga Strålimmerskärret åker- o. betesmark
Kulla by *Stubbahwirva äng Lövås förr torp Sträp sjö
Kusebo (Kwsabodha) se Kuseboholm gd »Stubba hwiruo» äng Magnus-Pettersstället gård Sträp sjö
Kusebo gd /Se *Stubbahwirva äng Malmen f.d. grenerdiertorp Strömhagen hage
Kusebo(da) gd Stubbetorpsviken vik Malmen gård Strömhagen hage
Kuseboholm gd Stubbetorpsviken vik Malmtorpet gård Stubbögärdet åker
Kusebo(holm) säteri Stuthagen skogsmark Mantorp förr stuga Stuthagen hage
Kusebo el. Kuseboholm säteri *Sundmålasund sund Melskog gård Stövelmossen åker
Kuseboholm gd Sundsjön sjö Melskog gård Sundet vik
Kuseboholm gd Sundsjön sjö Mulbo Saknas Sundsmålagärdet åker
Kuseboholm gd Sundsjön sjö Målebo Saknas Sunnsjön sjö
Kuseboholm gd Sundsudden ägomark Nergården gård Svederna skog
Kuseboholm gd Sunsiöön sjö Nestors lht Svimmerskärr åker
?Kuseboholm gd Svartmålaviken vik Norrtorp torp Svinhusflotten åker
Kuseboholm gd /Se *Svartmåle sund f.d. sund Norrtorp gård Svinvallen kulle
Kuseboholm gd /Se *Svartmåle udde udde Norrtorpslotten äga Svältan åker
Kvilla lht /Se Sve(d)berget berg /Se Norrängen del av villasamhälle Syttorpsgärdet åker
?Kåtebo gd Svedberget berg Nyborg lht Sågareholmen halvö
?Kåtebo gd Svimmerskärr ägomark Nybygget stuga Sågviken vik
?Kåtebo gd Svimmersvik vik Nybygget lht Sågviken vik
?Kåtebo gd Svinvallen skogsmark Nybygget bydel Sågängen äng
?Kåtebo gd /Se Svältan ägomark Nyhagen torp Sätra lotter hagar
?Kåtebo gd Sågsveden ägonamn? /Se Nyhagen lht Sätrasjön sjö
?Kåtebo gd Sätrasjön sjö Nyle rivet torp Sätrasjön sjö
?Kåtebo gd Sätrasjön sjö /Se Nyle förr torp Söderängen äng
Kåtebo gd /Se Sörhult ägomark Nymålen gård Sörevik vik
Kåtebo gd /Se Sörviken vik Nymålen gård Sörgårdshump område
*Källabol gd Tallö ö Nymålen förr gård Sörgårdshumpen hage
*Kællobool gd? Tallön ö Nystugan lht Sörviken vik
*Källebol Saknas Tallön ö Nystugan stuga Tallmon skog
Kögenäs by Tallön ö Nysättre lht Tallön ö
Kögenäs by Tallön ö Nyängen gård Tallön holme
Kögenäs by ?Tallön ö Näs lht Tarmsjön sjö
Kögenäs by Tallön ö Nässjö gård Tjurmohagen skog
Kögenäs by /Se Tallön ö /Se Nässjö gård Tjurmon skog
Kögenäs beb. /Se Tallön (f. Tällö) ö /Se Nässjöstugan förr torp Toftaskär holme
Kögenäs by /Se Tallöö ö Ollestugan förr stuga Torparmålen åkrar
*Lilla gården gd Tarmsjön sjö Olstorp lht Torparehagen hage
London bebyggelsenamn? /Se Tarmsjön sjö Opphem lht Torpängne, Nedre åker
lund ortnamnselement /Se *Tiögnäslandet utägor Persbo lht Torpängen, Övre åker
Långdalen g Tjurmöhagen skogsmark Persbo förr torp Torpängsgärdet åker
Långedal g Tjärsta port ekar /Se Petersborg lht Torpängshagen hage
*Långedal gård Toftaskär ö Pettersborg förr torp Torsbacken vägbacke
Långsbo torp /Se Toftaskär skär Petersborg lht Tresnippen åker
Löten bebyggelsenamn? /Se Tofteskiäl ö Pettersborg förr torp Trollsjön sjö
Malmen soldattorp /Se Tompta siö sjö Postgården gård Trulsberget berg
Melskog gd Torpängen ägonamn? /Se Prinsgården gård Tråstorpeskogen skog
Melskog gd Torpängshagen ägomark Prästgården prästgård Trätarekullen förr grustag
Melskog, se Björklida gd /Se Trehörningh sjö Pukeberg gård Trätholmen holme
Mors Vila semesterhem /Se Trehörningen sjö Pukeberg gård Trätholmen holme
*Munkagården Saknas Trehör-ningen Lacq. sjö Pukeberg gård Tudalen åker
Norrköping bebyggelsenamn? /Se Trollsjön (Tarmsjön) sjö /Se Riket torp Törnvikelyckan åker
Nyle (Nygärdet) beb. /Se *Trätholmen holme Riket gård Uddarna skog
Nässjö gd Trätholmen holme Roligheten gård Uddgärdet åker
Nässjö gd /Se Tudalen ägomark Roligheten gård Uddgärdet åker
Petter- förled i ortnamn /Se Törneviken vik Roligheten förr torp Unön ö
Pukeberg gd Törneviken vik Rosenberg t. Unön ö
Pukeberg gd Törneviken vik /Se Rosendal f.d. stp. Unö ö
?*Pukeberg berg Uddgärdet ägomark Rosendal gård Utsiktsberget berg
Pukeberg gd /Se Uddgärdet ägomark Rosenlund lht Utskogen skog
Pukeberg gd /Se Uddviken vik Rostén f.d. stp. Utskogen skog
*Ragvaldsmala gd (?) Ugglegrundet grund Rusthållet gård Vadsvedslyckan åker
*Ragvaldsmåla Saknas Umm-öön ö Rusthållet gård Vargkärren kärr
Riket soldattorp /Se Unö ö Röda stugan stuga Vargsunnet sund
Ristesten (Rösten) torp /Se Unö ö Rödsjö torp Vargsundet sund
Rosenberg lht /Se Unö ö Rödsjö gård Vasstorpegärdet åker
Rosendal soldattorp /Se Unö ö Rölbacken skogv. bost. Verkan, Lilla vik
*Rödloængh Saknas Unö ö Röllbacken förr stuga Verkan, Stora vik
Rölbacken skogv.-bost. Vargkärren vidsträckta kärrmarker /Se Sand lht Vidlundsgatan väg
Rösten torp Vargmossen ägomark Sandbäcken lht Viggeby mosse åker
Sandebo by /Se Vargsundet sund Sandbäcken stuga Viggeby utjord åker
Sandvik lht Vargsundet sund /Se Sandebo by Viggebyön halvö
Sandvik soldattorp /Se Verkan, Lilla vik Sandebo by Visingsö åkerholme
Saxtorp by Verkan, Stora vik Sandebo by Visingsöstycket åker
Saxtorp gd *Widhman sjö Sandebo by Väddåker vattendrag
Saxtorp gd *Widhma sjö Sandkullen lht Värva hage
Saxtorp by *Widhman sjö Sandstugan lht Västerbotten åker
Saxtorp by *Widhman fsv. sjö /Se Sandstugan gård Västerdalsgärdet åker
Saxtorp gd Wigby halvö Sandtorp lht Västergårds backe vägbacke
Saxtorp by Wigbyöö f.d. ö nu halvö Sandtorp torp Västergårdshagen hage
Saxtorp by Viggeby halvö Sandvik skogv.bost. Västergårds skog skog
Saxtorp gd Viggebyön f.d. ö nu halvö Sandvik torp Västerängarna åkrar
Saxtorp gd Viggebyön halvö Sandvik hmd Ålkärren åker
Saxtorp by Wmmöhn ö Sandvik gårdsdel Ålkärret åker
Saxtorp by Visingsö ägomark Sandvik lht Åse hällar klipphällar
Saxtorp by Väddåker ägomark Sandvik torp Åseskog skog
Saxtorp by Väddåkerssten holme Sandvik, Lilla gård Åshagen hage
Saxtorp by Västerbotten ägomark Saxtorp by Åsmestad åkrar
Saxtorp gd /Se Wästerbysiön sjö Saxtorp by Åstebo åker
Saxtorp gd /Se Wästerby Sjön sjö Saxtorp by Åttingen ö
Saxtorp gd /Se Västeråsviken vik Saxtorp nedergård gård Åttingen ö
Saxtorp by Västeråsviken vik Saxtorp uppgård gård Åttingstycket åker
Saxtorp by /Se Västeråsviken vik Simonstomt lht Ängen hage
»schorismala» Saknas /Se Ålkärret ägomark Sjöbacka torp Ängen hage
Signiatorp Saknas /Se Ålkärret, (tidigare: Alkärret) ägomark /Se Sjöberga gård Ängsdjurgården hage
Sjöberga (ä. Fäntebo) gd /Se Åsmostad, Nedre ägomark Sjögesäter gård Ängfallslyckan åker
Sjögesätter lht /Se Åsmestad, Övre ägomark Sjögesäter gård Änggärdet åker
Skaggebo gd Åsmedstad åkrar och ängar /Se Sjögesätter gård Änghagen hage
Skaggebo gd /Se Åstebo ägomark Sjöholm lht Äskan källa
Skaggebo gd /Se Åttingen ö Sjöholm lht Ön holme
Skarsmåla gd Åttingen ö Sjökulla gård Örebrolyckan åker
Skarsmåla gd Åttingen ö Sjökulla gård Öriket åker
Skarsmåla gd Åttingen ö /Se Sjölund lht Östergårdsbacken vägbacke
Skarsmåla gd Åttingzö ö Sjölund lht Östergårds skog skog
Skarsmåla gd /Se Ängsdjurgården skogsmark Sjöstugan lht Övernäset udde
Skarsmåla gd /Se Öfwernäsudden udde Sjövalla lht Övre skogen skog
Skillberga gd *Övernäsviken vik Sjövik stuga  
Skillberga gd   Skaggebo gård  
Skillberga gd   Skaggebo gård  
Skillberga gd   Skarsmåla gård  
Skillberga gd   Skarsmåla gård  
Skillberga gd   Skarsmåla gård  
Skillberga gd   Skillberga by  
Skillberga gd   Skillberga by  
Skillberga gd   Skoglund lht  
Skillberga gd   Skoglund förr torp  
Skillberga gd   Skogstorpet torp  
Skillberga gd   Skogstorpet torp  
Skillberga gd   Skruvkulla by  
Skillberga gd   Skrufkulla gård  
Skillberga gd   Skruvkulla by  
Skillberga gd   Skår gård  
Skillberga gd   Skår gård  
Skillberga gd   Skår gd  
Skillberga gd /Se   Skår gård  
Skillberga ?gd /Se   Skårstugan lht  
*Skinnaremåla Saknas   Skårstugan stuga  
Skruvkulla by /Se   Skälstorp torp  
Skår gd /Se   Skälstorp stuga  
Skår beb. /Se   Slottet rivet stp  
Skårstugan lht /Se   Slottet förr torp  
Slottet soldattorp /Se   Släteke t.  
Släteke förr by, nu jordtorp   Slät-Eke torp  
Släteke f. by numera jordtorp   Släteke gård  
Släteke förr by, numera jordtorp   Smedstugan lht  
Släteke torp   Smedstugan torp  
Släteke lht   Snederhult lht  
Släteke f. by, numera jordtorp   Snederhult lht  
Släteke t   Snederhult gård  
Släteke t   Snår torp  
Släteke förr by num. jordtorp   Snår torp  
Släteke tp   Sofielund lht  
Släteke t   Solbacken lht  
Släteke lht /Se   Solberga torp  
Smedstugan torp /Se   Solberga torp  
Snederhult gd /Se   Spångkärr torp  
Snår lht /Se   Spångkärr torp  
Spångkärr gd /Se   Stensborg lht  
Stensmålen gd   Stensmålen gård  
Stensmålen gd /Se   Stensmålen gård  
Stensmålen gd /Se   Stensmålen gård  
Stensvassa by   Stenstugan förr stuga  
Stockholmstorpet bebyggelsenamn? /Se   Stensvassa by  
Storsmåla lht   Stensvassa by  
*Stubbahwiruo Saknas /Se   Stensvassa by  
Stubbetorp gård   Stensvassa gård  
?Stubbetorp gd   Stensvassa gård  
Stubbetorp gd   Stensätter lht  
Stubbetorp gd /Se   Stensätter gård  
Stubbö gd /Se   Stjärnsund torp  
Stutakullen torp /Se   Stjärnsund t.  
Sundsmåla gd   Stjärnsund förr torp  
Sundsmåla gd   Stockholm gård  
Sundsmåla gd   Stockholmstorpet gård  
Sundsmåla gd   Stor-Eke torp  
Sundsmåla gd /Se   Storsmåla lht  
Sundsmåla gd /Se   Storsmåla gård  
Sundsmåla gd /Se   Storängen torp  
Svartmåla gård   Storängen förr torp  
Svartmåla gd   Stubbetorp gård  
Svartmåla gd   Stubbetorp gård  
Svartmåla gd   Stubbetorp gård  
Svartmåla gd   Stubbö lht  
Svartmåla gd   Stugkulla Saknas  
Svartmåla gd /Se   Sundsmåla gård  
Svartmåla gd /Se   Sundsmåla gård  
*Svarvarehemmet torp /Se   Svartbäcken f.d. stp  
Svarvaretorpet torp /Se   Svartbäcken lht  
sved ortn-el /Se   Svartmåla gård  
Sven- förled i ortnamn /Se   Svartemåla gård  
Syttorp torp /Se   Svartmåla gård  
Sågen gd /Se   Svedberget förr torp  
Sätermålen gd /Se   Svensbo lht  
Sätra by   Svensbo torp  
Sätra by   Syttorp t.  
Sätra by   Syttorp lht  
Sätra by   Sågen gård  
?Sätra by   Såndebo, Sandebo by  
Sätra gd /Se   Sötermålen gård  
Sätramålen gd /Se   Sätermålen gård  
Tomåla gd   Sätra by  
Tomåla gd   Sätra by  
Tomåla gd   Sätra by  
Tomåla gd   Sätra södergård delad gård  
Tomåla gd /Se   Sätra norrgård delad gård  
Tomålen gd /Se   Sätra mellangård delad gård  
?*Torp(a) försv. beb.   Sätramålen gård  
?*Torp(a) försv. beb.   Sätravallen friluftsgård  
*Torpa by /Se   Syttorp torp  
Torp by   Sörgården gård  
Torp by   Sörgården gård  
Torp by   Sörhult lht  
*Torp gd /Se   Sörhult förr torp  
Tråstorp by /Se   Sörstugan torp  
*Ulversmåla Saknas   Sörstugan lht  
Viggeby by   Sörängen gård  
Viggeby by   Tjellmo lht  
Viggeby by   Tomta gård  
Viggeby by   Tomta gård  
Viggeby by   Tomåla gård  
Viggeby by   Tomåla gård  
Viggeby gd   Tomåla gård  
Viggeby by   Torget stuga  
Viggeby by   Torgstugan stuga  
Viggeby gd   Torparens förr torp  
Viggeby by   Torpen bydel  
Viggeby by   Torstugan stuga  
Viggeby (förr: Wijby, Wigby) gd /Se   Tråstorp by  
Viggeby gd /Se   Tråstorp by  
Vårdnäs gd   Tråstorp by  
Västerby hg   Trädgårdstorp lht  
Västerby hg   Trädgårdstorp lht  
Västerby hg   Trätarekullen, se Grustaget Saknas  
Västerby by   Turebo lht  
Västerby hg   Tutebo avs.  
Västerby hg   Tutebo äng  
Västerby hg   Tutebo el. Roligheten äng  
Västerby hg   Tutebo förr torp  
Västerby hgd   Tvillingstugorna stugor  
Västerby hg   Tärnbergsstället lht  
Vesterby hrgd   Uddarna gård  
Västerby gd   Vasstorp st  
Västerby hgd   Vasstorp torp  
Västerby gd   Vidlundsstugan lht  
Västerby hg   Viggeby gd  
Västerby hgd   Viggeby by  
Västerby hg   Wiggeby förr gård  
Västerby säteri   Viggeby Mellangård gd  
Västerby gd   Viggeby Södergård gd  
Västerby hgd   Viggeby Norrgård gd  
Västerby hg   Viggebysand torp  
Västerby gd   Vrångkullen lht  
Västerby herrgd   Vårdnäs prästgård  
Västerby gd   Wårdnäs kyrkh.bost el. Klockaregården Saknas  
Västerby hg   Wårdnäs kyrkoherdeboställe Saknas  
Västerby hg   Väderholmen torp  
Västerby hg   Väderhålet torp  
Västerby hg   Vägstorp torp  
Västerby hg   Vägstorp lht  
Västerby hg /Se   Värdshuset stuga  
Västerby gd /Se   Värholmen lht  
Västerbyholm hg   Västerby herrgård  
Westraby, wadha se Västerby herrgd   Vesterby herrgård  
Västerås bebyggelsenamn? /Se   Västerbybro lht  
*Åkerö Saknas   Västergården gård  
Ålkärr torp /Se   Västeränga torp  
Ås gd   Västerängen gård  
Ås gd   Åbylund lht  
Ås gd   Åbylund gård  
Ås gd   Ålkärr torp  
Ås gd   Ålkärr torp  
Ås gd   Ås gård  
Ås gd   Ås gård  
Ås gd   Åttingen lht (riven)  
åsa ortnamnselement /Se   Åttingsstugan stuga  
*Åselstad by   Älgbosäter by  
*Åsmedstad by /Se   Älgbosätter by  
*Åsmundsboda by   Ängbacka förr stuga  
*Åsmundsta by   Ängsätter lht  
Älgbosäter by   Ängsätter torp  
Älgbosäter by   Örebro förr torp  
Älgbosäter by   Östergården gård  
Älgbosäter by   Östersätter lht  
Elgbosäter by   Östersätter lht  
Älgbosätter gd /Se      
*Älvenmåle t      
*Älversmåla tp /Se      
*Ängsvaktarestugan torp /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.