ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åtvids socken : Bankekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 353 Naturnamn : 743 Bebyggelsenamn : 766 Naturnamn : 1104
Åtvid sn Abborreholmen ö Åtvids sn sn Nummerförteckning förteckning
Åtvid sn Abborreholmen holme Åtvids sn sn Nummerförteckning förteckning
Åtvid sn Adams kärr kärr Åtvid sn Abborreholmen ö
Åtvid sn Adams kärr kärr Åtvid sn Adams kärr skogsmosse
Åtvid förr sn, nu förs. Alen sjö Åtvid sn Adelsbitarna åker
Åtvid sn Alen sjö /Se Åtvid sn Alsen sjö
Åtvid sn Alen, nu Alsen sjö /Se Åtvid socken Alserums silvergruva silvergruva
Åtvid sn Alen, se Alsen sjö Åtvid sn Alserums silvergruva silvergruva
Åtvid sn Alholmen ö Åtvids bockar inbyggarebeteckning Alserums silvergruva silvergruva
Åtvid sn Alholmen holme Åtvids får inbyggarbeteckning Alserums silvergruva silvergruva
Åtvid sn Alsen sjö Åtvids stämpel inbyggarebeteckning Alserums silvergurva silvergruva
Åtvid sn Alsen sjö Åtvids templegubbar inbyggarebeteckning Alserums silvergruva silvergruva
Åtvid sn Alsen sjö Åtvids bockar inbyggarebeteckning Alströmsmossen skogsmosse
Åtvid sn Alsen sjö Hyttrökar inbyggarebetecking Alängen åker
Åtvid sn Alsen sjö Sillnackar inbyggarebeteckning Alängskärret åker
Åtvid sn Alsen sjö /Se Adelskullen riven stuga Arken sjö
Åtvid sn Alserums skog skog Adelsnäs gd Arken sjö
Åtvid sn Alängen ägomark Adelsnäs herrgård Arken sjö
Åtvid sn Amerika skogsmark Adelsnäs gods Arkkärren förr kärr nu åkersmark
Åtvid sn Andvik vik Adolfsberg stuga Arn = Alsen sjö
Åtvid sn Arken sjö Alserum by Arshålet åkermosse
Åtvid sn Arken göl Alserum gård Aspesundsgärdet åker
Åtvid sn Arken sjö Alserum gård Aspesundsviken vik
Åtvid sn Arken sjö /Se Alvsborg lht Aspuddemossen åker
Åtvid sn Arken göl Andersgården bebyggelse Aspviken vik
Åtvid sn Arken sjö /Se Anderslund stuga Avundstäppan liten åker
Åtvid sn Arken sjö Anderstorp gård Axkärr åker
Åtvid sn Arkkärren ägomark Anderstorp lht Axkärret åker
Åtvid sn Arkkärren ägomark Anderstorp utgård Axsjöhagen hage
Åtvid sn Aspesundsbergen berg Anderstorp riven stuga Axsjökärret åker
Åtvid sn Aspesundsbergen berg Annerslund lht Axsjön sjö
Åtvid sn Aspesundsviken vik Annerstorp t Axsjön sjö
Åtvid sn Aspesundsviken vik Arknäs lht Axsjön sjö
Åtvid sn Aspudden udde Arknäs torp Axsjön sjö
Åtvid sn Aspudden udde Aspesund t. Backlyckan åker
Åtvid sn Axsjön sjö Aspesund stuga Bagghusekullen kulle
Åtvid sn Axsjön sjö Asplund lht. Bagglyckan liten åker
Åtvid sn Barkviken vik Asplund torp Bagglyckan liten åker
Åtvid sn Barkviken vik Backom t. Bagglyckan åker
Åtvid sn Barnberget berg Bakom t. Baggtomten åker
Åtvid sn Bastuviken vik Bakom kvartér Bakomsgärdet åker
Åtvid sn Bastuviken vik Bakom torp Barkviken vik
Åtvid sn Bastvelyckan ägomark Beskbrinken t. Banmossen åker
Åtvid sn Bastvelyckan ägomark Bekbringka lht Bastgjärdet skiftet
Åtvid sn /Se Bekarp triangelpunkt Beckbrinken Saknas Basthagen hage
Åtvid sn Bekarp triangelpunkt Bekarp t. Bastuhagen hage
Åtvid sn Bergbomossen ägomark Bekarp torp Bastulyckan liten åker
Åtvid sn Berggölen göl Berg Saknas Bastulyckan åker
Åtvid sn Berggölen göl Berg Saknas Bastulyckan åker
Åtvid sn *Berggölssten gränsmärke Berg by Bastulyckan åker
Åtvid sn Berghagen terräng Berga stuga Bastumossen åker
Åtvid sn Bergshybbeln terräng Bergshybbel t. Bastuslätten nu åker - förr äng
Åtvid sn Bergshybbeln terräng? Bergshybbel stuga Bastutomten hage
Åtvid sn Bertilsbo triangelpunkt Bergsjö lht Bastuviken vik
Åtvid förs., f.d. sn Bertilsbo triangelpunkt Bergsjö torp Bastuängen äng
Åtvid sn Bestorpehagen skogsmark Bersebo stuga Becklyckan liten åker
Åtvid sn Betviken vik Bertilsbo gård Bekarpegärdet åker
Åtvid sn Betängen terräng Bertilsbo gård Bergbomossen åkermosse
Åtvid förr sn, nu förs. Bisjön, se Bysjön sjö Bertilsbo rusthåll, gård Berghagen hage
Åtvid förs. Bjurviken vik Bertilsbo gd Berglyckan liten åker
Åtvid sn Bjurviken vik Bestorp gård Berglyckan liten åker
Åtvid sn Bjän, se Bjärn L:a o St:a sjöar Bestorp gård Berggölen göl
Åtvid sn Bjän, Lilla sjö Bestorp gård Berggölshultet skog
Åtvid sn Bjärn, Stora o Lilla sjöar Birkarp t. Bergsj ek
Åtvid sn Bjän Stora sjö Birkarp, se Bekarp Saknas Bergsjön sjö
Åtvid sn Bjän Stora sjö Bjursnäs t. Bersbygga åker
Åtvidaberg sn Bjärn, Lilla sjö Bjänsdammen gd Betängen hage
Åtvid sn Bjän, Lilla sjö Bjärsberg torp Bergsveden åker
Åtvid sn Bjän, Lilla sjö Bjäsberg t. Birget åker
Åtvid socken Bjän, Stora sjö Bjässerum, Norra eller Norrby by Bjudningsberget berg
Åtvid sn Bjän, Stora sjö Bjässerum norra el. Norrby by Bjurviken vik
Åtvid sn Bjän sjö /Se Bjässerum, Västra eller Västerby by Bjån, Lilla sjö
Åtvid sn? Bjärn St. o L. sjöar Bjässerum vestra el. Westerby gård Bjän, Stora sjö
Åtvid sn Bjärn, Stora o. Lilla sjöar Bjässerum, kallas Österby Saknas Bjän sjö
Åtvid sn Björksveden terräng Bjässerum, Östra gård Bjän, Lilla sjö
Åtvid sn Björstorps kyrkväg väg Bjässerum bebyggelse Lille, Bjän sjö
Åtvid sn Björstorpes ström Saknas /Se Bjäsängen lht. Bjän, Stora sjö
Åtvid sn Blackbergen berg Bjäsängen stuga Stora Bjärn sjö
Åtvid sn Blåbärsmossen mosse Bjätorp, se Åtvidsnäs Saknas Bjänängen åker
Åtvid sn Blåbärsmossen mosse Björkelund stuga Bjäslyckan åker
Åtvid sn Bodalskullarna berg Björkelund stuga Bjätorpsån å
Åtvid sn Boholme ö Björkkullen lht Björkkärret sankt område
Åtvid f. sn Boholme holme Björkliden lht Björklyckan åker
Åtvid sn Bonäsudden udde Björklund lht Björklöten åker
Åtvid sn Bottnarna ägomark Björklund t. Björnkärret skiftet
Åtvid sn Boxviken vik Björklund lht. Björnkilen åker
Åtvid sn /Se Boxviken vik Björklund stuga Björnreddan åker
Åtvid sn /Se Branddalsviken vik Björklunda lht Blackbergen berg
Åtvid sn /Se Branddalsviken vik Björklöten stuga Blekbacken liten kulle
Åtvid sn /Se Braxenviken vik Björksveden stuga Blomsterbacken liten kulle
Åtvid sn /Se Braxenviken vik Björnäs t. Blåbärsberget berg
Åtvid sn /Se Braxviksholmen holme Björsnäs stuga Blåbärsmossen skogsmosse
Åtvid förs. /Se Braxviksholmen ö Björstorp gård Blåbärsmossen skogsmosse
Åtvid sn /Se Bredkärret kärr Björstorp gård Blåkulleberget berg
Åtvid sn /Se Bredkärret kärr Björstorp gård Blåvåm åker
Adelsnäs (förr Näs) fideikommissegendom Bredvik vik Bondstugan statbyggning Boddalen åker
Adelsnäs gd Brinkängen ägomark Lilla Borg lht Bodalen åker
(Adels)näs gd /Se *Brändemoskäl gränsmärke Stora Borg lht. Bodalsmossen åkermosse
?Adelsnäs gd Brännmon skogsmark Borthåckla hmd. Boholme ö
Adelsnäs hg /Se Bykmossen mosse Borthåckla bebyggelse Bondängen hage
Adelsnäs fideikommiss /Se Bykmosse mosse Botorp, Norra gård Borgsbackarna, Stora, Lilla två backar
Adelsnäs hg /Se Bysjön sjö Botorp Norra gd Borgsbackarna backar
Alzerum by Bysjön sjö /Se Botorp, Södra gård Borgshagen hage
Alserum by Bysjön sjö Botorp Södra gd Borstorpeberget berg
Alserum by Bysjön sjö Botorp gård Borstolpehumpen Saknas
Alserum gd /Se Bäckfallegöl göl Botorp,Södra gård Botorpegölen göl
Alserum by /Se Bäckfallegöl göl Botorp, Södra gård Bottengärdet åker
Alserum gd:ar /Se Dallyckan ägomark Brittaberg hmd Bottenlogen loge
Alserum by /Se Dallyckan ägomark Britaberg Saknas Bottna åker
Alserum by /Se Dalmossen mosse Briteborg stuga Bottnana åker
*Anälingsbo ?gd Dalmossen mosse Brostugan lht. Bottnarna åker
*Backa förr gd? Dalsjön sjö Brostugan stuga Branddalsviken vik
Berg by Dalsjön sjö /Se Bygget lht. Branta sved åker
Berg samh. Dalslundsviken vik Bygget lht. Braxen kärret kärrmark
Berg by Dammängen ägomark Bygget lht. Braxenviken vik
Berg by Dammängen ägomark Bäckfall gård Bredvik vik
Berg by /Se Dan sjö /Se Bäckfall gård Bredvik åker
Bestorp gd Dan sjö /Se Bäckfall gård Bredvik åker
Bestorp gd Dikesholmen udde Bärsbo t. Brinkängen åker
Bestorp g Dikesholmen udde Dalgatan lht Brostugugärdet åker
Bestorp g Djupedal skogsmark Dalgatan stuga Brostycket åker
Bestorp gd Djupjällen sjö, ed, torp m.fl Dalslund stuga Brunnshusfältet åker
Bjässerum by Djupgällen sjö /Se Damhult t Branddalsängen hage
Bjässerum by Djupgällen sjö /Se Damhult t. Braxenvikhagen hage?
Bjässerum by Domarekärr ägomark Dammhult torp Bråbrohagen skiftest
Bjässerum by /Se Domarekärr ägomark Damvik t. Bråttom åker
Bjässerum by Eds bro bro /Se Domarestugan riven stuga Bråttoms lyckorna små lyckor
Bjässerum by /Se Ekbacken backe Ebohyttan t. Bränderna skogsområde
Bjätorp prästgård /Se Ekbacken terräng Ed gård Brännmon skog
Björstorp gd Ekdalen terräng Ed gård Brännmossen skogsmosse
Botorp, Södra gd Ekdalen terräng Ed gård Brödstycket åker
Botorp, Norra gd /Se Elsviksgruvan gruvhål Edbobyn lht Bussin liten åker
Bäckfall g Emten sjö /Se Edbohuse, se Ed Saknas Bykhusegärdet åker
Ed gård Enbacken skogsmark Edsberga t. Bykmossen åker
Ed gd Enbacken terräng Edsberga lht Byngärdet åker
Ed gård *Engfalls Koppargruvor Saknas Edsberget torp Bysjön sjö
?Ed gd England ägomark Edsberget lht Bysjön sjö
Ed gård Falkenerget berg Edshyttan lht Bysjön sjö
Ed gd Fallasjön sjö /Se Edsund stuga Bysjöängen åker
Ed gård Fallaån å Ekliden stuga Byssviken vik
Ed g Fallaån å Eksätter t. Byängen åker
Ed gd Fallsjön sjö Eksätter torp Byängen åker
Ed gd /Se Fallsjön sjö Emtenäs gård Båxneviken vik
Emtenäs gd /Se Fallsjön sjö Eriksberg lht Bäckfallegöl göl
Falla by Farmors sved terräng Eriksberg lht Besarstomten åker
Falla by Farmors Sved terräng Fagerbjörke f.d. hmd Dalgatan åker
Falla by Fetgölen tjärn Falla gård Dalgärdet åker
Falla by Fetgölen göl Falla gård Dalkarlshagen hage
Getskinnsbo gd Fetgölen göl Falla gård Dalkärren åker
Getskinsbo gd /Se Fetgölen göl Fallvik lht. Dallyckan åker
Gissebo gd /Se Fiskarehagen terräng Fallvik stuga Dallyckan åker
Glyppsmåla gd /Se Fiskarehagen skogsmark Fiskarstugan lht Dallyckan liten åker
[Grönhögen] Saknas Fiskmåseboholmen ö Fiskartorpet stuga Dallyckan åker
*Grönahöga försv. gd Fiskmåseboholmen holme Framhåckla hmd Dallyckan åker
Göthult gård /Se Flatehall liten holme Framhåckla gård Dalsjön sjö
Hemmingstorp gd Flatehall holme Fridhem riven stuga Dalsjön sjö
?Herrstorp gd /Se Fläskudden udde Fridhem lht. Dalslundsgärdet åker
Holm gd Fläskudden udde Fridhem lht Dalslundsviken vik
Holm gd *Fogleleks Måssen mosse /Se Fridhem lht Dammen förr kärr nu åker
?Holm gård Fräkenviken vik Fridhem stuga Dammplöjan åker
Holm g Fräkenviken vik Frängsbo t. Dammängen åker
Holm gd Funn sjö Fundsnäs f.d. soldatt. Danielsbotten milbotten
Holm gård Frennsnäsgölen göl Funnsnäs torp Danielsmossen skogsmosse
Holm gd Funnsnäsviken vik Fågelmossen stuga Djupdalen dalsänka
*Horsåker äng Fyrsjön sjö Fågelmossen lht Djupdalen, Stora o Lilla dalsänkningar
Hwkla by Fågelmossen terräng Fågelsången banvaktsstuga Djupdalskärret kärrmark
*Hundssætter Saknas Fågelmossen mosse Fågelsången kvartér Djupdalelyckan åker
Håckla by Fållgölen sankmark? Följsätter f.d. soldatt. Djupdalslyckan åker
Håckla by Fårhagen terräng Följsätter stuga Djupgällen sjö
?Håckla by Fårhagen terräng Garpa lht Djupgällen sjö
Håckla by Fårsveden terräng Garpa lht Djupgällen sjö
?Håckla by Fårsveden terräng Garpa lht Djupvik vik
Håckla by Färggölen göl /Se Gastskäppan lht. Domarehagen hage
?Håckla by ?Följaren sjö Gatstugan lht. Domarekärr åker
Håckla by Följaren sjö Gatstugan stuga Drakkullen kulle
Håckla by /Se Följaren sjö Getskinnsbo gård Drakmossen skiftest
Håckla by /Se Följaren sjö /Se Getskinsbo gd Drottningkullen kulle
Hårstorp gd Följaren sjö /Se Gissebo gård Edbohuse förr äng nu åker
Ingelstorp jvgst Galgbacken terräng Gissebo gård Ekdalen åker och betesmark
Krogstorp by Galgbacken terräng Gissebo el. Getskinnsbo gård Eklund åker och äng
Krogstorp by Galtkärr kärr Gissebo gd Eklyckan liten åker
Kvickstorp g Galtkärr kärr Glasgård t. Elsviksgruvan nu ej bearbetad gruva
Kvickstorp gd Garne udde udde Glasgård t. Elsviksmossen åkermosse
Kvickstorp gd /Se Garne udde udde Glasgård torp Emten sjö
*Kædeløgatorp, se ?Källtorp gd Garpan terräng Glypsdammen gd Enbacken hage
Käggellöt (el. Käglan) bebyggelse /Se Garpgruvan gruvöppning /Se Golvsätter f.d. soldatt. Enmanshagen hage
Källtorp gd Garpsgruvan gruvöppning /Se Golvsäter stuga Enmansved åker
Källtorp gd Garpgruvan gruvöppning /Se Granlund lht. Erkers kärr åker
?Källtorp gd Garpgruvan gruva Granlund torp Espingslyckan åker
?Källtorp Saknas Garpgruvan terräng Grindstugan lht Faderumskärr skogsmosse
?Källtorp gd Garpegruvan terräng Grindstugan lht Fagerbjörke åker
Källtorp gd /Se Garpgruvan gruva /Se Grindstugan stuga Falkenberget berg
Kävelsbo gård *Gatuhell stenblock Grindstugan lht Fallasjön sjö
Långbrott g Gethagen terräng Grindstugan stuga Fallasjön sjö
Långbrott gård Getholmen holme Grindstugan lht Fallasjön sjö
Långbrott gd Glan sjö Gropen t. Farmorslyckan åker
Långbrott gd Glan sjö Gropen stuga Farmorslyckan åker
Långbrott Saknas Glan sjö /Se Grottan torp Farmorslyckan liten åker
Långbrott förr gdar Glan insjö /Se Gruvdalen lht Farmorsmössa bergklabbe
?Långbrott gård Glan sjö /Se Gruvdalen rivet torp Farmorssved förr svedjeland nu ängsmark
Långbrott tidigare gdr /Se *Glansgruvan gruvöppning Gruvskogen torp Fasterslyckan åker
Mellingsbo gård *Glasgruvan gruva Gruvtorpet torp Fattigbössan hage
Mällingsbo gård *Glasgruvan, se Malmviksgruvan gruva Grässveden stuga Fetgölen göl
Mellingsbo Saknas Glasgårdsgölen göl Gröndal lht Fettgölen göl
Mellingsbo gd Glyb-ben Lacq sjö Gröndalen stuga Fetgölsmossen åkermosse
Mellingsbo g Glyben sjö Gustavsberg lht Finnplöjan åker
Mellingsbo gd Glypen sjö Gustavsberg lht Flagen eller Flagstycket åker
Mellingsbo gård Glypen sjö Gustavsberg lht Flabben skiftest
Mellingsbo gd Glypen sjö /Se Guetavsberg stuga Flintgruvan flintgruva
?Mellingsbo g Glypen sjö Gustavsro lht Fläckhålet en liten dalsänka
Mellingsbo gd Glypen sjö Gustensborg lht. Fläskhällarna tomt
Mellingsbo gd Glypen sjö /Se Gällsvik lht Flåhackan åker
Mellingsbo gd *Gomåtta gruva Saknas /Se Gällsvik stuga Flåtten åker
Mellingsbo g. Gotland ägomark Gårdsäter stuga Flåtterlyckan åker
Mellingsbo gd Gripsvalls sved terräng Gärdsätter lht Flåtterna åker
?Mellingsbo gd Gruvmossarna ägomark Gästgiwaregården lht Forsgrensslätten åker
Mellingsbo g. Gruvskogen triangelpunkt Göltorpet lht Framstycket åker
Mellingsbo gd Gruvskogen skogsmark Göltorpet torp Framstycket åker
Mellingsbo gd Grållas hall sten Göstorp lht Franseshagen hage
?Mellingsbo gd Grållas hall udde Göstorp torp Fredrikslyckan åker
Mellingsbo by /Se Gröna botten sankmark? Göterstorp f.d. soldatt. Fridhemsmossen åkermosse
Mellingsbo gd /Se Gröndalen terräng Göterstorp Saknas Fräkenvallen sankt område
Melnesbode gd Gröndalen skogsmark Göthult gård Fräkenviken vik
Mælmisbochum se Mellingsbo gd Grönkärr ägomark Göthult gård Fräkenviken vik
Mælmisbodum, se Mellingsbo gd Grönkärr ägomark Göthult gård Funn sjö
»Mölnesboda» gård Gäddkärrsviken vik Hackert riven stuga Funn sjö
Norrgården gd Gäddkärrsviken vik Hagaberg lht. Fyrkanten åker
Norrgården gd Gällen sjöar /Se Hagalund lht Fyrmossarna skogsmosse
Närstad g Gärdskullen kulle Hagalund lht Fyrsjön sjö
Närstad gd /Se Gärdskullen kulle Hagalund lht Fyrsjön sjö
Närstad gd /Se Gärdsätter ägomark? Hagalund stuga Fyrsjön sjö
Närstad gd /Se Gölen göl Hagalund riven stuga Fåfängslyckan liten åker
Närstad gd /Se Gölen göl Hagen riven stuga Fållen åker
Närstad gd /Se Gölmossen ägomark Hagstugan lht Fårhagen åker
Närstad gd /Se Gölmossen ägomark Hagstugan lht Fårhagen hage
*Näs fidekommis /Se Hagehägn ägomark Hagstugan stuga Fårhagen hage
Näs, se Adelsnäs hg /Se Hagehägn ägomark Hagsäter lht Fårsveden hage
Ramshult by Haggruvan gruvhål Hagsätter lht. Fårhagslyckan åker
Ramshult by Haggruvan gruva /Se Hagsäter stuga Färggölen göl
Ramshult gd Hagsätter terräng Hagsätter lht Följaren sjö
Ramshult by /Se Halsebohagen terräng Hagsäter riven stuga Följaren sjö
Ramshäll tp /Se Halsebohagen skogsmark Halleholm lht. Följnäsegärdet åker
Slevringe gård Hampgölen göl Halleholm lht Fölungeberget berg
Slevringe gård Hampgölen göl Heja lht Fölungeberget berg
?Slefringe g Harnbergen berg Hemmingsfall stuga Fölungeputten liten göl
Slevringe gd Harnbergen berg Hemmingstorp gård Galgbacken kulle
Slevringe gd /Se Hattviken vik Hemmingstorp gård Galnaudde udde
Slevringe by /Se Helena gruva /Se Hemmingstorp gård Galtkärr kärrmark
Slevringe gd /Se Helenaö holme Herrkullen kartér Gamlamossen åker
Slevringe gd /Se Helenaö ö Herrkullen kartér Garpgruvan gruvöppning
Slättfall gård Hemgölen göl Henrikstorp torp Garpgruvan gruva
Slättfall gd Hemmingsfall terräng Hinrikstorp t. Gastberget berg
Slättfall gd Hemmingsfall terräng Hjulet lht Gastkullen kulle
Slättfall gd /Se Hemmingstorp triangelpunkt Hjulet riven stuga Gatbacken backe
*Sylte, Lilla Saknas Hemmingstorp triangelpunkt Hjälmsve t. Gatlyckan liten åker
Södergården gd Hemön ö Hjälmsved knektt. Gatlyckan åker
Södergården Saknas Hjortronmossen mosse Holm Saknas Gatlyckan liten åker
?Torp by Hjortronmossen mosse Hukärr t. Gethagen åker
Torp ?by Hjulstocken ägomark Hukärr lht Gethagen hage
Torp g Hjärmsveden terräng Hukärr riven stuga Getsveden åker
?Torp by Hopgärdena ägomark Hultet t. Glan sjö
Torp by Hopgärdena ägomark Hultet t. Glan sjö
Torp gd *Horsakær äng Hultet torp Glan sjö
Torp by Horsfjärden sjö Husängen gård Glasgårdslyckorna åker
Torp by Horsfjärden sjö Husängen torp Glypen sjö
Torp by Horsfjärden sjö Hus- el. Hansängen bebyggd utjord Glypen sjö
?Torp by Horsfjärden sjö Husängen hmd Glypshagen hage
Tranebo gd ?Hortkärren äng Hybbeln t. Gomåttehagen hage
Tranebo g Hukärret ägomark Hybbel t Gotland åker
?Trullstorpet gård Hultgölen göl Hybbeln torp Gottland liten åker
Trångmålen gd /Se Humpen ägomark Hyttgården t. Gretes sved förr svedjeland nu ängsmark
Trångmålen gd /Se Humpen ägomark Hyttgården t. Grindstuguflåtten åker
»trønobodhum», Se Tranebo gd Huseån å Hyttgården torp Grindstuguhagen hage
Ukla, se Håckla by *Husängsberget berg Håckla gårdar Gripvallslyckan åker
Viresjö by Hyttkärret ägomark Håckla rusthåll Gropkärret åker
Viresjö by Hyttkärret ägomark Håll-unna lht. Grotthagen hage
Viresjö gd /Se Hyttkärret ägomark Häggtomta nyuppförd lht Grottlyckan åker
Vrånghult by Hyttsjön sjö Häradsmärke lht. Gruvmossarna åker
Vrånghult by Hyttsjön sjö Häradsmärket lht Gruvsjön sjö
Vrånghult by Hyttängen terräng Härstorp gård Gruvskogen skog
Vrånghult gd Håcklasjön sjö Härstorp gård Grässveden åker
Vrånghult gd /Se Håcklasjön sjö Härstorp gård Grävsvea skogsmark
Årestorp, se Örstorp gd /Se Hicklesjön Saknas /Se Högaborg lht Gröndalsmossen åker
Åtvid fg /Se Håcklasjön sjö Högberga lht Grönkärr åker
Åtvidaberg Saknas Håcklasjön sjö Högmo hmd. Grönudden udde
Åtvidaberg förr koppargruva, nu municip. /Se Hålhagen terräng Högmo riven stuga Gubbens kärr kärrmark
Åtvidaberg Saknas Hålhagen skogsmark Högmo lht Gubblyckan liten åker
Åtvidaberg municipalsamhälle Hålkärren kärr Högstorp riven stuga Gubblyckan liten åker
Åtvidaberg bruksort Hårsiön, se Horsfjärden sjö Högsäter stuga Gubblyckan liten åker
Åtvidaberg bruk Hårsiön sjö Högtomta lht Gubbsnuta åker
Åtvidaberg bruk Hårss Siön, se Horsfjärden sjö Högtomta lht Gubbängen förr äng nu hage
Åtvidaberg bruksort Hägerudden udde Högtomta lht Gubbängen äng och betesmark
Åtvidaberg koppargruva Hägerudden udde Högtomta stuga Gullbjärret skiftest
Åtvidabärg bruksort Häradsmärket terräng Högtomta lht Gumplyckan skiftest
Åtvidaberg bruksort Häradsmärket terräng Högtomta t. Gustavslyckan utlagd liten åker
Åtvidaberg köping Hästhagen terräng Högtomta lht. Gustavsåkern åker
Åtvidaberg gruva o bruk Hästhagen terräng Hökstorp t. Gåsmon skogen
Åtvidaberg? Saknas Hästhagen skogsmark Hökstorp t. Gåsmonslyckan åker
Åtvidabergs gruva Saknas Hästhagsudden udde Ingatorp t. Gäddkärrsviken vik
Åtvidabergs gruva Saknas Hästhagsudden udde Ingatorp t. Gällaren sjö
Åtvidaberg municipalsamh. Hästhagsviken vik Ingatorp lht Gällaren sjö
Åtvidaberg kopparverk Hästhagsviken vik Ingelstorp gård Gällarna sjöar
Åtvidaberg bruksort Höcksjön sjö Ingelstorp gård Lilla Gällen sjö
Åtvidaberg koppargruvor Höge holme holme Ingelstorp förr gård, nu banvaktstuga Gällen, Lilla sjö
Åtvidaberg bruk Höge holme holme Jarls lht Gällen, Lilla sjö
Åtvidaberg bruksegendom Högmoberget berg Jarlstugan stuga Nedre Gällen sjö
Åtvidaberg köping Högmon skogsmark Johansborg lht Övre Gällen sjö
Åtvidaberg kopparverk Högmon terräng Jonsbo t. Gällarna, Övre o. Nedre sjöar
Åtvidaberg bruksegendom Högsjön sjö Jonsbo lht Gällarebäcken bäck
Åtvidaberg bruksegendom Högö ö Jonsbo, Lilla torp Gällarön ö
Åtivdaberg bruksegendom Hökärret ägomark Jonsbo, Stora torp Gällerna sjöar
Åtvidaberg bruksegendom Hökkärret ägomark Jämmerdalen lht. Gälsvikelyckan åker
Åtvidaberg bruksegendom Jakobs näs näs Kalkugnen namn på kvartér Gälsviksmossen åkermosse
Åtvidaberg bruksegendom Jarlmossen ägomark Kammarbo lht Gärdet åker
Åtvidaberg bruksegendom Jonsbogöl göl Kammarbo gdar Gärdserumsbacken backe
Åtvidaberg bruksort och köping Jonsbogöl göl Kammarboda villa Gärdskullen hage
Åtvidaberg bruksegendom Jällen, Djup sjö /Se Kammarboda gård Gärdskärren åker
Åtvidaberg mun.samh. Jällen, Lill sjö /Se Kammarfred lht. Gökaffekullen kulle
Åtvidaberg municipalsamh. Jällen, Nedre sjö Kammarfred lht Gölkullen kulle
Åtvidabergs kopparverk Saknas /Se Jällen, Övre sjö Kappen lht. Göekärret hagmark
Åtvidaberg samh. /Se Jätteberget berg Karlbo stuga Gölmon skogsmark
Åtvidaberg köping /Se Jätteberget berg Karl Ersas riven stuga Gölmossarna åkermosse
Åtvidaberg köp. /Se Kaffeön halvö Karlsberg lht. Gölmossen åkermosse
Åtvidaberg köp. /Se Kaffeön udde Karlsberg riven stuga Gölmossen skogsmosse
Åtvidsnäs kyrkoh.bost. /Se Kalvudden udde Karlsborg lht Gölmossen åkermosse
»ædhe», se Ed gd Kalvudden udde Karlsborg torp Gölmossen åkermosse
Ängfall gård Kanonkullen udde Karlshamn t. Gölängen åker och äng
Ängfall gd Kanonkullen udde Karlshamn riven stuga Hacket, Stora, Lilla åker
*Ørinxthorp gd /Se Karlberg§ ägomark Karlslund lht Hagegruvan f.d. gruva
?Örstorp gård Karlbo ägomark Karlslund rivet torp Haggruvan gruva
?Örstorp gård Karlshamn terräng Karlstad t. Hagkärret åker
Örstorp gd /Se Karlshamnsberget berg Karlstad lht Haglyckan liten åker
?Örstorp gd /Se Katsekärrsviken vik Karlsten lht Haglyckan åker
Örstorp gd /Se *Kleva gränsmärke Karlsten stuga Hagstugulyckan liten åker
?Örsäter by Klevberget berg Karlstorp gård Hagängen åker
? Örsäter by Klevberget berg Karlstorp gård Halleholmsbergen berg
Örsäter by *Klumpen gränsmärke Karlstorp rivet torp Halleholmshagen hage
Örsäter by Kofodermossen mosse Karstorp t. Halsebohagen hage
Örsäter by Kofodersängen terräng Karlstorp gård Halsen åker
Örsäter (numera Lilla o Stora Örsäter) gdr Kohagslyckan, Lilla ägomark Karlsäng lht. Halsen åkerremsa
Örsäter by Kohagslyckan, Lilla ägomark Karlsäter lht Halslyckan åker
Örsäter by Kopparvallen idrottsplats? Karlsäng stuga Hampgölen göl
Örsäter Saknas Korpberget berg Katrinaberg lht. Hampgölen göl
?Örsäter by Korpberget berg Katrineberg Saknas Hampkoven åker
Örsäter by /Se Korpberget berg Katrineholm lht. Hamplandet åker
?Örsäter by /Se Korsgruvan gruva /Se Katrineholm lht Hampusbergen berg
Örsäter, L. o. St. gd:ar /Se Kossgöl göl Kindslund riven stuga Hambergen berg
Östantorp gd Kossgöl göl Kohagsbyggningen lht Harvallen åker
Östantorp gård Krokhagen skogsmark Kohagsbyggningen stuga Hasselbacken kulle
Östantorp gård Kronröret ägomark Kolforsen t. Helenaö ö
Östantorp gård Kronröret ägomark? Lilla Kolforssen lht. Hemgärdet åker
?Östantorp gd Kråkbo ägomark Stora Kolforsen lht. Hemgölen göl
Östantorp gd /Se Kråkbo ägomark Korshult lht Hemgölen göl
  Kråkudden udde Korshult lht. Hemhagen hage
  Kråkudden udde Korshult stuga Hemhagen hage
  *Kulla ängekärr kärr Kristineberg lht Hemlyckan åker
  Kupkärret ägomark Krokstorp gård Hemlyckan åker
  Kuppkärret ägomark Krogstorp gård Hemlyckan åker
  Kyrkbergen berg Krokstorp gård Hemmingsfall äng
  Kyrkängen äng Krokstorp gd Hemmingstorpekärret åker
  Kyrkängen skogsmark Krukelérus lht. Hemängen äng
  Kyrkängskullen kulle Kråkebo stuga Hemängsplöjan åker
  Källmo skogsmark Kulla by Hemön ö
  Källtorpegölen göl Kulla gård Henberget berg
  Kärrängen ägomark Kulla gård Hjortronmossen skogsmosse
  Kärrängen ägomark Kullen lht Hjortronmossen skogsmosse
  Kävelsbosjön sjö /Se Kullen lht. Hjulstocken åker
  Laholm terräng Kullen stuga Hjulstocken åker
  Laholm terräng Kullen riven stuga Hjulstocken åker
  Landstorp skogsmark Kvarntorp t. Hjälmsvängen skog
  Lerbäcksängen ägomark Kvarntorp kvarn Hjälmängen åker
  Lilljällen sjö Kvarntorp torp Hopgärdena åker
  Lillgällen sjö /Se Qvickstorp gård Hopsvedsmossen skogsmosse
  Lillgällen sjö /Se Kvickstorp gård Hortkärren åker
  Lillängen terräng Kvistberg lht. Hortkärren skogsmosse
  Lillängen terräng Kvistberg stuga Horven åker
  Lillö ö Käfvelsbo gård Horfva - Skifteet Saknas
  Lillö holme Käggelöt gård Hukärret åker
  Lillön holme Kägglelöt gård Hultemosse åkermosse
  Lillön ö Kägglelöt gd Hultmanskoven förr åker nu betesmark
  Lindkullen lindkulle(?) Käglan, se Käggelöt Saknas Humpen förr äng, nu åker
  Lindö ö Käglan gård Humpkroken åker
  »Litle Fylie» Saknas Käglan gd Hybblehagen hage
  *Liusenklinten gränsmärke Källmo t Hybblehagen hage
  Ljungbomon skogsmark Källmo t. Hybblelyckan liten åker
  Ljungbomon terräng Källmo torp Hybbleplöjan åker
  Ljungsvedsgölen göl Källtorp gård Huseån å
  Ljungsvedsgölen göl Källtorp gård Hyttkärret åker
  Ljusenklinten höjd? Källtorp gård Hyttsjön sjö
  Ljusenklinten berg Kärrstorp t. Hyttsjölyckan åker
  Lomgöl göl Kärrstorp t. Hyttsjömossarna åker
  Lomgöl göl Kärrstorp torp Hyttsjön sjö
  Lomgöl göl Kärrsätter lht Hyttängen betesmark
  Lomskär ö? Kävelsbo by Håcklasjön sjö
  Lomskär holme Kävelsbo gård Håcklasjön sjö
  Långkärret kärr Körsbärskullen lht Håcklasjön sjö
  Långmossen mosse Lagerlunda riven stuga Håkas flo bäck
  Långö ö Laholm lht. Hålhagen hage
  Lövdalsviken vik Laholm riven stuga Hålkärren förr äng nu betesmark
  Lövdaleviken vik Landstorp stuga Hållhagen hage
  Malmvikeviken vik Lillmanstorp hmd Hårsfjärden sjö
  Malmviksgruvan gruvhål Ljungsbo lht. Hårsfjärden sjö
  *Malmviksgruvan gruva Ljungsbo torp Hårsfjärden sjö
  Matsbrokärret kärr Loviseberg lht Hägn åker
  Matsbrokärret kärr Loviseberg lht Källarebacken backe
  Mellanmon terräng Lugnet lht. Hårstorpelyckan åker
  Mellanmon skogsmark Lugnet stuga Häradsmärkesskogen skog
  Mellingen sjö /Se Lugnet riven stuga Hästasängarna åker
  *Mellingen sjö /Se Lugnvik torp Hästgruvan gruva
  Mellingen sjö /Se Lund lht. Hästhagen hagar
  Mesholmen ö Lund stuga Hästhagsgärdet åker
  Meskärret kärr Lunnvik t. Hästhagsviken vik
  Meskärret kärr Långbrott f.d. gårdar Hästhagsåkern åker
  Milviken vik Långbrott f.d. gårdar Hästkällan källa
  Milviken vik Långbrott lht Hästkällegärdet åker
  Milviken vik Långbrott lht Hästlyckan åker
  Mjölkudden udde Långbrott Västergård gd Hästlyckan åker
  Mon skogsmark Långbrott Östergård gd Höga kullen kulle
  Mon terräng Låmmantorp stuga Höga kullen högsta punkten
  Mormorsgruvan gruvhål? Lämmatorp gd Höga slätten åker
  Mormorsgruvan gruvan /Se Lämmetorp hmd Högmo berg
  Mossgölen göl Lämmetorp hmd Högmolyckan åker
  Mossgölen göl Lövdalen t. Högsjön sjö
  Målholmen ö Lövdalen knektt. Högsjön sjö
  Målholmen holme Lövhagen lht. Högö ö
  Målviken vik Lövhagen stuga Hökkärret åker
  Mälmingen ägomark Lövsvea lht Höksjön sjö
  Mörkvik vik Lövsveden stuga Igelbrunn åker
  Nordpolen skogsmark Mackedal lht Intaget åker
  Norrhultelyckan ägomark Makedal riven stuga Intagskullen hage
  Norrhultelyckan ägomark Malmviken gruva Jakobsnäs slåtteräng
  Nybergsmossen ägomark Malmviken lht. Janssonsplöja åker
  Nybergsmossen ägomark Malmviken stugor Jarlgärdet åker
  Nybygget ägomark Marknadsbodarna kartér Jarlmossen åkermosse
  Nybygget ägomark? Mellangården hmd Johan Nilsas kärret kärrmark
  Nyckelmossen ägomark Mellangården bebyggelse Jonsbo göl göl
  Nyckelmossen ägomark Mellangården bebyggelse Jonsbogöl göl
  Nyholm terräng Mellingsbo gård Jons kärr kärrmark
  Nyhägn ägomark Mellingsbo Saknas Jutlyckan åker
  Nyhägn ägomark Mellingsbo gård Jätte kulle kulle
  Nyhägn ägomark Mormorsgruvan f.d. gruva Jäknesundet åker
  Nyhägn ägomark Mormorsgruvan järnvägsstation Jättbergslyckan åker
  Nyodlingen ägomark Mosshult t. Jässes odling skogsmark
  Nyodlingen ägomark Mosshult lht. Kaffeberget berg
  Nyängen ägomark Mosshult torp Kaffehålet åker
  Nären sjö /Se Månebo lht. Kaffeön ö
  Nären sjö Månbo lht. Kajsas lycka åker
  Nären sjö /Se Månebo stuga Kalvhagen hage
  Nären sjö /Se Mälingsbo Uppgård gd Kalvkärret åker
  Nären sjö /Se Mälingsbo Västergård gd Kalvlyckan åker
  Nären sjö /Se Nackeberg t. Kalvnäset hage
  Nären sjö /Se Nackberg t. Kalfriket hage
  Närstads Västra se Mormorsgruvan gruva /Se Nackeberg torp Kalvtomten hage
  Närstadån å Nergården hmd Kalvtäppan äng
  Näset udde Nerholm gård Kalvudden hage
  Näset skogsmark Nerholm gård Kalvängen åker
  Näset halvö Nerholm gård Kanonkullen kulle
  Näset näs Norrberga lht Kanonkullen kulle
  Näset näs Norrberga lht Kapernaum kulle
  Näset udde Norrby, se Bjärserum, Norra Saknas Kargården lycka
  Näset udde Norrby by Karl Essas lyckan åker
  Näsviken vik Norrgården bebyggelse Karlshamn åker
  Näsviken vik Norrgården bebyggelse Karlsängshagen hage
  Oljeberget berg Norrgården bebyggelse Karpdammarna förr dammar
  Oppängsbergen berg Norrhult riven stuga Karskeshage hage
  Oren, Store sjö Nyberg lht Kattbrunn åker
  Ormkullen kulle Nybygget lht Kattguldgrinden grind
  Ormkärret ägomark Nybygget lht Kilkärren åker och lin
  Ormkärret ägomark Nybygget lht Kinnebro bro och hage
  Ormudden udde Nybygget lht Kitteln lövgrop
  Ormudden udde Nybygget stuga Klevberget berg
  Orsätersbro bro /Se Nybygget stuga Kleven skogsområde
  Pestängen terräng Nybygget stuga Klevbotten milbotten
  Pestängen terräng Nygård t Klockaremon skog
  Predikstolen udde Nygård förr knekttorp, nu lht Klockbacken kulle
  Præstenäset udde Nyholm t. Klockareängen kvarter
  Puckbergsmon skogsmark Nyholm t. Koforsängen äng
  *Romslæst äng Nyholm torp Kofodersängen förr slåtteräng nu hage
  Rosenklinten berg Nyholm torp Kohagen hage
  *Rågetberget höjd Nyhägn lht Kohagen, Stora hage
  Råstorp ägomark Nyhägn t. Kohagslyckan åker
  Rävbergen berg Nyhägn lht Kohagslyckan åker
  Rävbergen berg Nyhägn riven stuga Kohagsmossen åkermosse
  Rävhushagen hage /Se Nyhägn stuga Kohagsmossen åkermosse
  Rävlyckan ägomark Nynäs gård Kohagsmossen åkermosse
  Rävlyckan ägomark Nynäs gård Kohagsmossen åkermosse
  Rävmon skogsmark Nytorp lht. Kojkärret åker
  Rävslättslyckan ägomark Nytorp torp Kolforsekärret äng
  Rävslättslyckan ägomark Näbbetorp t. Kolhuggsviken vik
  Rögrundsgölen göl Näbbetorp t. Kolryssebergen berg
  Rökärr kärr? Näbbtorp stuga Kornsweden äng
  Römossen mosse Närstad gård Korpberget berg
  Rösslemon skogsmark Närstad gård Kosveden hage
  Sandvik vik Närstad gård Kosvedslyckan åker
  Sjöberget berg Näset lht. Koven åker
  Sjöholmarna terräng Näset stuga Koven förr milbotten nu åker
  Sjöholmarna ägomark Nästgården bebyggelse Korshultelyckorna åker
  Sjöviken vik Oppgården hmd Krogaregärdet åker
  Sjöviken vik Oppholm gård Krokhagen hage
  Sjöände udde Oppholm gård Krokige backen backe
  Sjöände udde Orrholmen f.d. sodatt. Krokotebacken x krokotebacken vägbacke
  Sjöändefjärden del av vik Orrholmen torp Krongrytet stenhög
  Sjöändefjärden fjärd Parkkullen kartér Krongrytet stenhög
  Sjöängen terräng Petersborg stuga Kronröret ägomark
  Sjöängen terräng Pettersberg lht. Krutkällaren förr förvaringsplats
  Skeppskulleviken vik Pinnbygget kvartér Kråkbo åker
  Skeppskulleviken vik Pinnbygget kvartér Kråkbäcken bäck
  Skeppsviken vik Pissbo lht Kråkkärr förr kärr nu åker
  Skeppsviken vik Prästbacken kvartér Kråk källan källa
  Skogslyckeviken vik Ramshult by Kråksängen kvarter
  Skogslyckeviken vik Ramshult Saknas Kråkudden udde
  Skogsängen sankmark? Ramshult, Lilla gård Krämare Dals Brinken backe
  Skogsängen ägomark Ramshult Lilla gd Kullegärdet åker
  Skogsängen ägomark Ramshult, Lilla el. Tomasboda gård Kullhagen hage
  Skräddarekärret kärr Ramshult by Kullåkern åker
  Skräddarekärret ägomark Ramshäll f.d. soldatt. Kullön ö
  *Skälbergs stenen gränsmärke Ramshäll torp Kungsmossen åkermosse
  *Skälsbacken höjd Rashem t. Kupkärret Saknas
  Skärgölen tjärn Rashem f.d. soldatt. Kurmossen skogsmosse
  Skärgölen göl Rashem torp Kvarnbäcken bäck
  Skärgölen göl Rosendal lht. Kvarnbäcken bäck
  Skärsholmen ö Rosendal stuga Kvarnbäckslyckan åker
  Skärsholmen holme Rosliden rivet torp Kvarnhagen hage
  Skärsjön sjö Rotorp lht. Kvarngärdet åker
  Skärsjön sjö Rotorp stuga Kvarnkullen kulle
  Skärsjön sjö Ryttarnas förr ryttartorp, nu kvartér Kvarnkärr kärrmark
  Skärsjön sjö Råstorp t. Kvarnlyckan åker
  *Skärsjöskälet gränsmärke Råstorp torp Kvarntorpeängen åker
  Skönslyckeviken vik Rödgrund lht. Kvarnviken vik
  Skönslyckeviken vik Rödgrund torp Kvarnängen åker
  Slagghagen skogsmark Rökärr lht. Kvarnängen åker
  Slåmossen ägomark Rökärr torp Kvarnängen hage
  Slåmossen mosse Sandstugan lht Øvigvikehagen Saknas
  Slättkärr terräng Sandstugan stuga Kyrkbergen berg
  Slättkärr skogsmark Sandviken t. Kyrkgärdet åker
  Slättsveden mosse Sandviken stuga Kyrklyckan åker
  Smedudden udde Sjöbacka lht Kyrksten en stor sten
  Smedudden udde Sjöbacka stuga Kyrkängskullen kulle
  Smulan ägomark Sjöstorp lht Kyrkbrinken backe
  Småbäck terräng Sjöstorp lht Kyrkängen åker
  Smällen ägomark Sjöstorp torp Källaretomten åker
  Sockertoppen berg Sjöstugan lht Källargärdet åker
  Sockertoppen berg? Sjöstugan torp Källbacken backe
  Solbergaängen ägomark Sjösäter stuga Källgärdet åker
  Solbergaängen ägomark Sjösättre t Källgärdet åker
  Spångskogen skogsmark Sjövalla lht Källkärret kärrmark
  Staksunde öar holmar Sjövalla torp Källtorpegölen göl
  Staksunde öar öar Sjöändan rivet torp Källyckan åker
  Starrgölen göl Sjöände lht. Källyckan åker
  Starrgölen göl Skog torp Källåkern åker
  Staversmossen ägomark Skogelund lht. Källåkrarna åker
  Stavermossen ägomark Skogelund lht Källängen åker
  Stebetskärret kärr Skogelund lht Källängen åker
  Stebetskärret kärr Skogen torp Källslätten åker
  Stenhagen terräng Skoglund riven stuga Källsveden betesmark
  Stenhagen skogsmark Skogstorp, se Storkelstorp Saknas Kämpängen förr slåtteräng nu utlagd betesmark
  Stenkullen kulle Skogstorp el. Storkelstorp gård Käringbrinkemossen skogsmosse
  *Stensjö-eller Berggölsskäl gränsmärke Skogstorp t. Käringlyckan åker
  Stensvederna svedjeland? Skogstorp torp Kärren, Stora åker
  Stockviken vik Skogtorpet t. Kärrängen betesmark
  Stockviken vik Skogtorpet torp Kärrängen äng
  Stora Klint terräng Skrammelbo t. Laholmen ö
  Stora klint berg Skramlebo t. Lasveden betesmark
  Stora kärren ägomark Skrammelbo torp Ladbackegärdet åker
  Stora kärren ägomark Skälsten torp Ladugårdsgärdet åker
  Stora Kärren ägomark Skålstorpet torp Lagom platå
  Stora mossen mosse Skärsten lht. Landsvägsgärdet åker
  Stora mossen skogsmark Skärstorp t. Lasses kärr förr kärr nu hagmark
  Stora mossen mosse Skärstorpet lht Lasses mosse åker
  Stora mossen mosse Skönarbo lht. Ledamossen skogsmosse
  Stora mossen ägomark Skönberga lht Lerbäcken bäck
  Stora mossen ägomark Skönberga lht Lerstängsbacken stor backe
  Stora sved terräng Slaggboet kvartér Lerviken, Stora vik
  Stora sved terräng Slevringe herrgård Lillhagen hage
  Storå å Slefringe gård Lillhagslyckan åker
  Storå å Slevringe säteri Lillsjön, se Övre Gällaren Saknas
  Storängen terräng Slottet stuga Lillängen åker och äng
  Storängen ägomark Slättfall gård Lillängen äng
  Storängen ägomark Slättfall gård Lillängslyckan åker
  Storängen ägomark? Slättfall gård Lillö ö
  Storängsgölen göl Slättsveden t. Lillöne ö
  Storängshagen skogsmark Slättsveden torp Lindbacken kulle
  Storängshagen terräng Slöjdstugan t. Linden ängsremsa
  Storängshagen skogsmark Slöjdstugan stuga Lindö ö
  Storö holme Smedgården lht Ljungbohagen hage
  Storö ö Smedjegården lht Ljungkullen kulle
  Storö ö Smedstorp t. Ljungsboäng åker
  Storö holme Smedstorp t. Ljungsvedsgölen göl
  Storön holme Smedstorp torp Ljungsveden hage
  Storön ö Smedstorp torp Ljungsvedshagen hage
  Stränggölen göl /Se Småbäck lht. Ljusenklinten berg
  *Stubbeskälet gränsmärke Småbäck torp Ljusenklintsbotten milbotten
  Stuven vik Smällen lht Lomgöl göl
  Stuven vik Smällen lht Lomgölen göl
  Stånggrundet ö? Snatra t. Lortåkern åker
  Stånggrundet grund Snatra t. Lundbergsmossen åkermosse
  Sumparna ägomark Snatra torp Lundgärdet åker
  Svalkärret mosse Solberg riven stuga Lundsplöjan åker
  *Svineryggen bergsrygg Solhem riven stuga Lundvikeängen äng
  Svärdsbro bro Spångarum t. Lyckan åker
  Tallö holme Spångerum torp Långa lidbacken backe
  Tallö ö Staksundet t. Långa lyckan åker
  Tallön halvö Staksundet t Långholmen åker
  Tasskärren kärr Staksundet torp Långholmen höjdsträckning
  Tasskärren kärr Stenkullen lht Långkärret kärr
  Tempelplöjan ägomark Stenkullen lht Långmossen åkermosse
  Tempelplöjan ägomark Stensbro lht. Långkärret skogskärr
  Templet terräng Stensveden lht. Långamossen skogsmosse
  Templet berg? Stensveden t. Lång Ger åker
  Tjurberget berg Stensveden torp Långö ö
  Tjuvviken vik Stensveden stuga Läktaren åker
  Toleklevsbergen berg Stensäter t. Lönnbotten milbotten
  Toleklevsbergen berg Stensäter torp Löten förr äng nu åker
  Toleklefsberget berg /Se Storkestorp t Lövdaleviken vik
  Svalkärret kärr Storkelstorp t. Majoven förr såtteräng nu utlagd sin hage
  Svalkärret kärr Storkestorp torp Malmingen åker
  Svartgölen göl Storängen t. Malmvikemossen åker
  Svartviken vik Storängen torp Malmvikeviken vik
  Svartviken vik Strängen lht Malmviksgrufvorna Saknas
  Svartviken vik Strängen riven stuga Malmviksgruvorna f.d. gruvor
  Svederna terräng Strömsbro riven stuga Marsveden hage
  Svedmossen ägomark Sunneborg t. Mastrandsmossen åkermosse
  Svedmossen ägomark Sunneborg stuga Matsbro bro
  Svenstorp terräng Svarvaretorpet riven stuga Matsbrofacket åker
  Svenstorp terräng Svenstorpet t. Matsbrostycket åker
  Tolen sjö /Se Svenstorp stuga Mellangärdet åker
  Tolen sjö Sågaretorpet t. Mellanhagen hage
  Tolen sjö Sågaretorpet riven stuga Mellanmon skog
  Tolen sjö Sågtorpet torp Mesa äng
  Tolen sjö Söderhagen stuga Meskärret kärrmark
  Tolen sjö /Se Sörfall t Milbottenslyckan åker
  Tolen sjö /Se Sörfallet torp Millyckan åker
  Tolen sjö /Se Södergården bebyggelse Milsveden betesmark
  Tolen (Tolsjön) sjö /Se Sörgården bebyggelse Milviken vik
  Tolgölen göl Sörgården bebyggelse Milviken vik
  Tolkärren ägomark Sörhagen lht. Mjölkudden skogsudde
  Tolkärren ägomark Tallbacken lht Moberget berg
  Tolsjön sjö /Se Tallbacken lht Mohagen hage
  Tran sjö /Se Talltorpet t. Mohagen hage
  Tran sjö Talltorpet torp Molyckan åker
  Tran sjö Templet pelarrotunda Momehål backe
  Tran sjö Tjädersdal lht Mormorsgruvan gruva
  Tran sjöar /Se Tjädersdal stuga Mormorsgruvan gruva
  Tranekåve sund Tolen t. Mossen åkermossar
  Trantorpsgölen göl Tolen torp Mossgölen göl
  Traskmon skogsmark Tolen torp Mosslyckan åker
  Tyskgruvan skogsmark Tomasbo gård Mosslyckan åker
  Tärnsten sten Tomasbo gård Mosters sved åkerlycka
  Tärnesten holme Tomasbo gd Myrbrinken vägbacke
  Tärnesten holme Tomasboda gård Myrbrinken brant backe
  Tärnesten sten Torp by Myrvallen åker och äng
  Tärnesten holmar Torp Saknas Målviken vik
  Tärnesten holme Torp gårdar Målviken vik och äng
  Tärnesten sten Gamla Torp bebyggelse Målvikeängen hage
  Tärnholmarna öar Trammålen, se Trångmålen Saknas Månebolyckan åker
  Tärnholmarna holmar Tranebo gård Målmingen åker
  Uddhagen skogsmark? Tranebo gård Märsspränga backe
  *Ulvegrytsskälet gränsmärke Tranebo gård Märssvederna åker
  Utsikten terräng Lilla Trantorp lht Mörkvik vik
  Vargmon skogsmark Trantorpet t. Mörkviken vik
  Velams sveder skogsmark Stora Trantorp lht Mörtgölen göl
  Velams sveder terräng Trantorp torp Mössgölen göl
  Werken Lacus sjö Trulstorpet gård Nackbergsbotten milbotten
  Vetudden udde Trulstorpet gård Nackbergsgölen göl
  Vetudden udde Trulstorpet utgård Nisseshäl vik
  Vikärrsholmen ö Trångmålen gd Norrhultslyckan åker
  Vikärrsholmen holme Trångmålen gård Notbacken sluttning
  Vien sjö /Se Trångmålen gård Nybergslyckan åker
  Vin sjö Trångmålen utgård Nybrolyckan åker
  Vien sjö /Se Trångmålen, Lilla lht Nybråtan åker
  Vinkällarudden udde Turkiet by Nybråtan åker
  Vinkärret kärr Täljestugan stuga Nybyggsmon hage
  Vinäset skogsmark Utsikten kvartér Nyckelmossen åkermosse
  Virken sjö Valken lht Nygärdet åker
  Virken sjö /Se Valken stuga Nygärdet åker
  Virken, Övre el. Nedre sjö Westantorp gård Nygärdet åker
  Virken, Nedre sjö Vesterby lht (såg) Nygärdslyckan åker
  Virken, Nedre sjö Vinäs lht. Nyhägn förr äng
  Virken, Övre sjö Vinäs lht Nyhägn åkermosse
  Virken, Övre sjö Vinäs grenadjärtorp Nyhägn åker
  Virken sjö /Se Viresjö by Nyodlet åker
  Virken sjö /Se Wiresjö gård Nyodlingen åker
  Vitmossen skogsmark Virsjö gård Nyrödjan äng
  Vittmossen mosse Vrånghult by Nyröjan åker
  Vånen vik Wrånghult Saknas Nyröjda kärret förr slåtteräng
  Vånen vik Vrånghult gårdar Nyängen åker
  *Västanvad skogsmark Vänsterdal riven stuga Nyängen åker
  *Västanvad skogsmark Västantorp gård Nyängsgärdet åker
  Västerskogen skogsmark Västantorp trädgårdsskola Näbbtorpsbacken backe
  Västerskogen skogsmark Västerby, se Bjässerum, Västra Saknas Nären sjö
  Västerskogen skogsterräng Västerby by Nären sjö
  Västerängen terräng Västergården bebyggelse Nären sjö
  Västerängen terräng Västergården bebyggelse Nären sjö
  *Västravad skogsmark Västergården bebyggelse Näset skog
  Ådalskulle terräng Västergården bebyggelse Näset hage
  Ådalskulle terräng Åbacka lht. Nässlätten grässlätt
  Åhagen skogsmark Åbacka stuga Näsviken vik
  Åkerbogölen göl Ådalskulle kvartér Nöijet äng
  Åkerbogölen göl Ådalslund stuga Nötebrokjärret Saknas
  Åkermossen ägomark Åhagen lht. Odlingen uppodlad åker
  Åkermossen ägomark Åhagen lht. Olle Stolsbacken backe
  Åkviken vik Åhagen stuga Olles-Ols-backen backe
  Åkärren kärr Åhagen stuga Ona kjärret sliftesf
  Ålgölen tjärn Åkullen lht. Oppängsbergen berg
  Ålgölen göl Åkullen lht Oppängskärret åker
  Ålgölen göl Ålunda kvartér Ormkullen kulle
  *Ålgölsskälet gränsmärke Ånsta hmd. Ormkärret åker
  Ämtberget berg Ånsta bebyggelse Orrholmsmossen åker
  Ämtberget berg Åstugan t. Orrängen förr äng nu hage
  Ämten sjö Åsstugan lht Oxflåtten åker
  Ämten sjö Åsvik lht. Oxhagen hage
  Ämtenäsegöl göl Åsvik stuga Oxhagsmossen åkermosse
  Ämtenäsgöl göl Åtvid gård Oxplöjan åker
  Ämtenäsviken vik Åtvidaberg municipalsamhälle Oxsvedslyckan åker
  Ämtenäsviken vik Åtvidaberg municipalsamhälle Oxstältan äng
  Ämtö ö Åtvidaberg köping Oxsvederna betesmark
  Ämtö holme Åtvidsberg gård Per Andersbacken backe
  Ändvik vik Åtvidsnäs kyrkoh. bost. Pers kulle kulle
  Äntorpegölen göl Åtvidsnäs gård Pers kärr skogsmosse
  Äppleholmen holme Åtvidanäs kyrkoherdeboställe Pestängskärret kärrmark
  Äppleholmen holme Åtvidstorp hme Pestängskärret kärrmark
  Äskviken vik Åtvidstorp bebyggelse Pipskogen åker
  Äskviken vik Ämtenäs by Plöjan åker
  Öjsjön sjö Ämtenäs gård Plöjan åker
  Öjsjön sjön /Se Ängdalen lht Plöjan åker
  Öjsjön sjö Ängdalen lht Pojklyckan lycka
  Öjsjön sjö Ängdalen stuga Prediksstolen berg
  Ömossen mosse Ängfall hemman Prästnäset näs
  Ören sjö Ängfall gårdsdel Prästängskärret, se Pestängskärret Saknas
  Ören sjö /Se Ängfall gård Puppessmon skog och bergshöjd
  Ören sjö Ängfall torp Pyskberget berg
  Örn sjö /Se Ängtorpet t. Påsbacken backe
  Örn sjö /Se Ängtorpet torp Päragubbelyckan åker
  Örnhagen skogsmark Äntorp gård Päralyckan åker
  Örnudden udde Äntorp gård Rantåkern åker
  Örsmosse ägomark Äntorp gård Rasplyckan åker
  Örsmosse ägomark Önhult by Rospmossen åker
  *Örsäters, Stora gruvor /Se Önhult gård Rompekärret Saknas
  Österhagen terräng Öndhult rusthåll, gård Rosenklinten berg
  Österhagen terräng Önstorp lht. Roslehagen hage
  Österhagsmossen ägomark Önstorp stuga Rostbacken backe
  Österhagsmossen ägomark Örstorp gård Rotorpelyckan åker
  Överån å Örstorp gård Rumphumpen åker
    Örstorp gård Ryttaregatan del av landsvägen
    Örsäter Saknas Ryttarelyckan åker
    Örsäter, Lilla gård Ryttarelyckan åker
    Lill-Örsäter bebyggelse Ryttarelyckan åker
    Örsäter, Lilla rusthållgård Råbocken äng
    Örsäter, Stora gård Rängan åker
    Stor-Örsäter bebyggelse Rängan åkermosse
    Örsäter, Stora rusthåll, gård Rängan skogsområde
    Örsäters gästgivaregård bebyggelse Rättarensbräde åker
    Örsäters såg såg Rävbergen äng och hagmark
    Östantorp gård Räven åker
    Östantorp Saknas Räveken stor ek
    Östantorp gård Rävgropskullen grustag
    Östanå lht Rävhushagen hage
    Österbo lht. Rävhålet åker
    Österbo torp Rävkullen kulle
    Österby, se Bjärserum, Östra Saknas Rävkullen kulle
    Österby gård Rävkullen kulle
    Östergården bebyggelse Rävlyckan åker
    Östergården bebyggelse Rävmon berg
    Östergården bebyggelse Rävslättslyckan åker
    Östergården bebyggelse Röda grinden grind
    Östergården bebyggelse Rödgrund ö
      Rödgrund sjö
      Rödjorna åker
      Rögölskärret kärr
      Rökärrsplöjan åker
      Römässen Saknas
      Röslemon skogsmark
      Rövareberget berg
      Samuelsbotten milbotten
      Sandbolyckan åker
      Sandgärdet åker
      Sandlyckan åker
      Sandviken vik
      Sandvik vik
      Sandviken åker
      Sandviksgärdet åker
      Sandängen åker
      Saxeskulle åker
      Sjöbackegärdet åker
      Sjöbergslyckan åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagslyckan åker
      Sjöholmarna åker och äng
      Sjölyckan åker
      Sjömossen åkermossen
      Sjöända åker
      Sjöändemon skog
      Sjöängen åker
      Sjöängen betesmark
      Sjöängen äng
      Sjöändefjärden vik
      Sjöängslyckorna åker
      Skarpa åker
      Skarpingen åker
      Skarpingen backe
      Skatberget berg
      Skeppskullelyckan åker
      Skeppskullen Saknas
      Skeppskullen kulle
      Skeppsvik vik
      Skettenkärret åker
      Skogslyckan åker
      Skogslyckan uppodlad åker
      Skogslyckan åker
      Skogsmossen åkermosse
      Skolgärdet åker
      Skräddareängen åker
      Skulbacken backe
      Skälbergen berg
      Skäldalen åker
      Skärgölen göl
      Skärgölen göl
      Skärsjön sjö
      Skärsjön sjö
      Skärsjön sjö
      Skärsjön sjö
      Skärsjön sjö
      Skärsjölyckan åker
      Skönslyckan åker
      Slaggjärdet Saknas
      Slåmossen skogsmosse
      Stänten åker
      Slättfalleskog skog
      Slättmossen skogsmosse
      Slättsvedskärret skogsmosse
      Smattsweden Saknas
      Smedens kärr skogsmosse
      Smedfälten åker
      Smedgärdet åker
      Smulan åker
      Småsvederna åker
      Snatramossen åker
      Snatta åker
      Snippstycket åker
      Sockertoppen berg
      Sockertoppen berg
      Spelgärdet åker
      Spånglyckan åker
      Spångskogen skog
      Spångskogen skog
      Stallsflåtten åker
      Starrgölen göl
      Staversmossen åker
      Staversmossen åker
      Staxsveden förr svedjeland nu ängsmark
      Stebbetet backe
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Stenhagslyckan åker
      Stenkällebotten milbotten
      Stensveden åker
      Stensvederna skog
      Stensvedsmossen åkermosse
      Stenvallslyckan åker
      Stenängen slåtteräng
      Stockviken vik
      Stora, Klint hage
      Stora kärret åker
      Stora lyckan åker
      Stora mossen åkermosse
      Stora stenarna bergsblock
      Stora sved åker
      Stora Sveden betesmark
      Storskogen skog
      Storå å
      Storåkerslyckan åker
      Storängen åker och äng
      Storängen åker och äng
      Storängsgärdet åker
      Storängshagen hage
      Storö ö
      Storö ö
      Storö ö
      Storöna ö
      Storöna ö
      Strupen Saknas
      Stränggölen göl
      Stugulyckan åker
      Stugutsmilbotten milbotten
      Stuven vik
      Stäckkjärret Saknas
      Stånggrundet grund
      Stöveln åker
      Sumparna förr kärr, nu åker
      Sundängshagen hage
      Surplöjan Saknas
      Svalkärret kärr
      Svanströms bygge Saknas
      Svartalyckan åker
      Svartasved äng
      Svartgölen göl
      Svartgölen göl
      Svartviken vik
      Svartvik vik
      Svartviken vik
      Svartvikebacken backe
      Svarvareängen slåtteräng
      Sveden åker
      Sveden åker
      Svederna hage
      Svederna åker
      Svederna, Stora åker
      Svederna åker
      Svedmossen åkermosse
      Sven stolsbacken backe
      Svens sved åker
      Svenstorsbacken backe
      Svinhagen kvarter
      Svinkålsmossen kärr
      Svinluggeslätten åker
      Svinlyckan åker
      Svältaregärdet åker
      Svärdsbro bro
      Svärdsbro bro
      Sågbacken backe
      Sågarekärret åker
      Sågarelyckan åker
      Sågudden udde
      Sädesärlekärret åker
      Sälgdalslyckegärdet åker
      Säterängen äng
      Säterängen förr äng nu hage
      Sörhagslyckan åker
      Sörängen kärr och betesmark
      Tallgrinden grind
      Tallhagen hage
      Tasskärren kärr
      Tempelplöjan åker
      Tillmanslyckan åker
      Tittuteberget berg
      Tjurmossen åkermosse
      Tjuviken vik
      Tjuvvikeängen förr äng nu betesmark
      Tjärdalsbotten milbotten
      Tjärdalslyckan Saknas
      Tolen sjö
      Tolen sjö
      Tolen sjö
      Tolen sjö
      Tolen sjö
      Tolen sjö
      Toleklevsbergen berg
      Toleklevsbergshagen hage
      Tolen sjö
      Tolklefshumpen Saknas
      Tolhagen hage
      Tolkärren åker
      Tollyckan åker
      Tolskärret åker
      Tomsbolyckerna åkrar
      Tomten förr äng nu åker
      Tomten åker
      Tore klev berg
      Tosskviken vik
      Torplyckan lycka
      Torplyckan åker
      Tran sjö
      Tran sjö
      Tran sjö
      Tran sjö
      Tran sjö
      Tranbohagen hage
      Tranekove sund
      Tranängen äng
      Traskmon skog
      Trintåkern åker
      Trollhörnet åker
      Trugsana förr liten åker nu igenlagd å
      Trångklev bergmoss
      Trångmålsängen åker och äng
      Trätparken skogsmark
      Tvisteparken skogsmark
      Tufwekjärret Saknas
      Tyrmossen åkermosse
      Tyskgruvebacken backe
      Tärnesten sten
      Tärnesten sten
      Uddlyckan åker
      Uddsveden förr svedjeland nu ängsmark
      Undantaget åker
      Utskogen skogsmark
      Vadskogen skog
      Vargkärr kärrmark
      Vargmon hage
      Vargmonshörnet åkermosse
      Vargsweden Saknas
      Varpgruvan f.d. gruva
      Varpgruvan nu ej bearbetad gruva
      Vedskullslyckan åker
      Velams svedjor betesmark
      Venkärret kärr
      Verken sjö
      Verkel terräng
      Verkel sankmark
      Verkelbron bro
      Nedre Verken sjö
      Övre Verken sjö
      Werklyckan Saknas
      Versjöhumpekärret åker
      Vetelyckan åker
      Viborgslyckan åker
      Viktorsmossen åkermosse
      Villes brant åker
      Vin sjö
      Vin sjö
      Vingården åkerlycka
      Vin källar udden udde
      Vi kärrsviken vik
      Vinäset åker och äng
      Virken sjö
      Wirsweden Saknas
      Vitmossen skogsmosse
      Våna vik
      Våna vik
      Vårdasbrinka backe
      Vårdagsbrinken backe
      Väderkvarnsflåtten åker
      Västerbergen förr åker, nu hage
      Västerängen förr sumpig ängsmark, nu åker
      Västerängen åker
      Västerängskärret åker
      Åkerbogölen göl
      Åkerbogölen göl
      Åkerhagen åker
      Åkrokarna å
      Åkroken åker
      Åkrokelyckan åker
      Åkärren kärrmark
      Åkärren kärr och åker
      Ålandsöderna terräng
      Ålgölen göl
      Ålgölen göl
      Ålvikekärret kärr
      Åsarna åker
      Åsarna hage
      Åsarna åker
      Åsstugukullen åker
      Åtomten åker
      Åtvidslyckan åker
      Åängen mosse och delvis äng
      Älgkullen kulle
      Älgkullestycket åker
      Älgdalen dalgång
      Älgkällan källa
      Ämten sjö
      Ämten sjö
      Ämtgölen göl
      Ämthagen hage
      Ämtnäsegöl göl
      Ämtnäselyckan åker
      Ämtberget berg
      Ämtmossen skogsmosse
      Ändvik vik
      Ängen åker
      Ängfallegärdena åkrar
      Ängkullen åker
      Änglyckan åker
      Änglyckan åker
      Ängtorpsgölen göl
      Ängtorpegölen göl
      Äntorpehagen hage
      Äppelholmen ö
      Äskviken åker
      Öbosjön sjö
      Öbo-sjön sjö
      Öjsjön sjö
      Ömossen skogsmosse
      Örn sjö
      Örn sjö
      Örnbobacken backe
      Örmossen åkermosse
      Örsmosse åker
      Örstorpekärr kärr
      Örvadet förr äng nu utlagd skog
      Östantorpemon skogsmark
      Österbylyckan åker
      Österhagsmossen åkermosse
      Östertäppa åker och äng
      Östertäppa åker
      Österängen äng, betesmark
      Sagesmän förteckning
      Sagesmän förteckning
      Sagesmän förteckning
      Sagesmän förteckning
      Sagesmän förteckning
      Sagesmän förteckning
      Sagesmän förteckning
      Sagesmän förteckning
      Sagesmän förteckning
      Sagesmän förteckning

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.