ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Valdemarsviks köping : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 47 Bebyggelsenamn : 102 Naturnamn : 26
Valdemarsvik köping Barken terräng Valdemarsvik köping Alkrogsbacken landsvägsbacke
Valdemarsvik köping Bräjd ägomark Valdemarsvik köping Barken = Barkskogen skog
Valdemarsvik köping Djupkärr ägomark Valdemarsvik köping Barkskogen skog
Valdemarsvik lastageplats Fifallaån å (?)Valdemarsvik köping Brejd åker och dal
Valdemarsvik köping *Flaggtomten äng Valdemarsvik köping Djupkärr åker
Valdemarsvik köping Grännäs triangelpunkt Valdemarsvik köping Grindbacken backe
Valdemarsvik köping Grännäsängen ägomark Valdemarsvik köping Grävsjön utdikad sjö
Valdemarsvik köping /Se Grävsjöån å Valdemarsvik köping Hammaren bergsträckning
Valdemarsvik köping /Se Karltorpsmossen ägomark Ala v Hällingen = Lillsjön sjö
Valdemarsvik köping /Se *Klobackskärren äng Albacken v Ickornesvederna område i skog
Valdemarsvik köping /Se *Kuskbro bro Backkrönet v Korpklinten berg
Valdemarsvik köp. /Se Kvarnsätt ägomark Barkbo rivet t Kuskbron bro
Valdemarsvik köping /Se Lillsjömossen mosse Barken, se Barkbo rivet t Kvarnsätt gärde
Valdemarsvik köping /Se Lillsjön sjö Berghem lht Lillsjön sjö
Valdemarsvik köping /Se Majeldsberget triangelpunkt Björklunden lht Löten äng
Valdemarsvik köp. /Se Målsjön sjö Borg gård Mosberget berg
Valdemarsvik köp. /Se Månskensberg triangelpunkt Bygget riven bs Rigärdet gärde
Valdemarsvik köping /Se Nyhagsmossen ägomark Bäckadal lht Sjöbrinken backe
Valdemarsvik köping /Se Oxhagsudden udde Bäckstugan = Lugnet lht Skrikhagen hage
?Grännäs gd *Putten äng Bäcksvederna lht Slaggvarpet avstjälpningsplats
?Grännäs gd *Putten äng Dalliden v Sågarebacken backe
Grännäs gd /Se *Putten äng Ekberga lht Sågaregärdet gärde
Grännäs by /Se Sandvik triangelpunkt Ekensberg lht Tjärdalen område
Holmtebo gd Sandviksängen ägomark Eklunda lht Vadbacken landsvägsbacke
Kronogården gd Simasäng ägomark Eksätter lht Valdemarsviken vik
Löterna gd Sjögärdet ägomark Emmaholm t Vammarsmålaån å
?Löterna gd Sjöhagen terräng Eriksborg v  
Löterna gd *Skrikhagen hage Eriksborg lht  
Löterna gd *Skrikhagen hage Evalund lht  
Löterna gd Skräddarmossen ägomark Finnberg v  
Norrgården gd *Stavringmohumpen hag- o. skogsmark Fredriksberg lht  
Sandvik gd Storkärr kärr Grännäs gård  
Sarette tp Storängen triangelpunkt Hagaborg lht  
Skattegården gd Sävsjön sjö Holmberga lht  
Sörgården gd Sörbyängen utj Holmtebotorp lht  
*Tegelhagen tp Tjurgropen ägomark Holmtorp lht  
*Tunnbindarestugan bs Valdemarsviken vik Holmtorpet lht  
Vammar gd Valdemarsviken vik Hundkullen lht  
Vammar gd Valdemarsviken vik Hyttan, se Kopparhyttan lht  
Vammar(by) g. Valdemarsviken vik Janslund lht  
Vammar gd Valdemarsviken vik Kaltorp försv. t  
Vammar gdr Wallmarswjk, Se Valdemarsviken vik Karlsborg stuga  
Vammar gd /Se Walmars-Wijken, Se Valdemarsviken vik Karlsro lht  
Vammar gd /Se Walmars-Wijken, Se Valdemarsviken vik Klippan lht  
Vammar gd /Se Vammars äng utj Kopparhyttan lht  
Vammar gd /Se wammarswijken, Se Valdemarsviken vik Korphagen = Sjöhagen t  
Vammarsmåla gd wammarswiken, Se Valdemarsviken vik Kröningsdalen lht  
Vammarsmåla gd   Kvarnhem lht  
Vammarsmåla gd   Kvarnstugan = Lugnet lht  
Vammarsmåla gd /Se   Kvistrum handelslägenhet  
Vammarsmåla g   Källtorpet riven bs  
Vammarsmåla gd   Könsdalen = Kröningsdalen lht  
Vammarsmåla gård   Lillebo v  
Vammarsmåla gd /Se   Lindberga lht  
Vammarsmåla gd /Se   Lugnet lht  
Vammarsmåla gd /Se   Lund lht  
Viken, se Valdemarsvik köping   Lötaborg lht  
    Löterna gård  
    Marieberg v  
    Mossberga, se Mosberget lht  
    Mosberget lht  
    Måstorpet lht  
    Norrhult lht  
    Nyhagen t  
    Sandvik gård  
    Sarette rivet t  
    Sjöhagen = Korphagen t  
    Skansen riven bs  
    Skoga v  
    Skogshyddan arbetarebost.  
    Skogshöjd lht  
    Skrikhagen = Nyhagen t  
    Sofielund lht  
    Solliden lht  
    Soltäppan lht  
    Soläng v  
    Sonjadal lht  
    Storängen gård  
    Stugan v  
    Sunnebo v  
    Sörby utjord  
    Sörby lhtr  
    Sörbyholm försv. t  
    Tallbacken lht  
    Tallborg v  
    Talldungen lht  
    Tallebo v  
    Tegelhagen lht  
    Tjällbo lht  
    Täppan v  
    Vadbylund lht  
    Vadet lht  
    Vammar f. d. gästgivaregård  
    Vammarslund lht  
    Vammarsmåla gård  
    Viken, Se Valdemarsvik köping  
    Vilan lht  
    Västralund lht  
    Åbäcksholm lht  
    Ålderdomshemmet, se Änggården Saknas  
    Ängen, se Storängen gård  
    Änggården ålderdomshem  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.