ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Tollstads socken : Lysings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 680 Naturnamn : 192 Bebyggelsenamn : 384 Naturnamn : 477
?Tollstad, Västra sn Alebäck bäck /Se Västra Tollstads sn sn Albäcken bäck
Västra Tollstad sn *Alvastrabäcken bäck Vestra Tollstad socken socken Albäcken bäck
Tollstad, Västra sn *Amme kulle kulle Tollstad, Västra sn Alebäcken bäck
Tollestad, Västra sn »Apostlaboken» träd /Se Tollstad, Västra sn Alekärret kärr
?Tollstad, Västra sn Benestrete backe Tollstad, Västra sn Alkärret kärr
Tollstad, Västra sn Birgittas kulle kulle Almtuna bebyggelse Alvastra bergen,se Alvestra branten Saknas
Tollstad, Västra sn /Se Birgittas kulle Saknas /Se Alroten + öde lht Alvastra branter brant bergsträcka
Västra Tollstad sn *Björnboviken vik Altorp Saknas Alviken vik
V Tollstad sn Bondafällan terräng Alvastra Saknas Anders-Persgärdet gärde
Tollstad (numera Västra) sn Borggården fornlämning Alvastra f.d. överstelöjtnantsboställe Andra kammaren, se Riksdagskamrarna Saknas
Tollstad, Västra sn Brodelen ägomark Alvastra Järnvägshotell bebyggelse Annandagsledet vägskäl
Tollstad, Västra sn Dagsmosse f.d. mosse Alvastra järnvägshotell afsöndrad lägenhet Anne-Gretaviken =Törnevalla vik
Tollstad, Västra sn Dagsmossen mosse Alvastra Järnvägsstation Saknas Apostlabokarna = Elva bokar Saknas
Tollstad, Västra sn Dagsmosse f.d. mosse Alvastra Järnvägsstation Saknas Apostlaboken, se Elva Bokar Saknas
Tollstad, Västra sn Dagsmosse mosse Alvastra ruin Saknas Apostlaboken Saknas
Tollstad, Västra sn Dagsmosse f.d. mosse Alvastra klosterruin ruin Bastukullen kulle
Tollstad, Västra sn Dagsmosse mosse Alvastra kvarn Saknas Bena-Strete gångväg
Västra Tollstad Saknas Dagsmosse mosse Alvastra kvarn Saknas Bene Strete stig
Vestra Tollstad sn Dagsmosse mosse Alvastra mejeri Saknas Bene Strete stig
Tollstad, Västra sn Dagsmossen mosse /Se Alvastra stationsområde Saknas Bene Strete stig
Tollstad, Västra sn Dagsmosse mosse Alviken lht Björnabo udde
Tollstad, Västra sn Dagsmosse mosse /Se Alviken lht Bokebacken backe
Tollstad, Västra sn *Diurgården Omberg terräng Anders-Svensstugan riven bs Boket bokdunge
Tollstad, Västra sn Djurledet, Södra terräng Anneberg lht Bokudden udde
Tollstad, Västra sn *Domedals äng f. äng Anneberg lht Bondafällan fälla
Tollstad, Västra sn Drottningkullen höjd Annedal lht Bondepall el. Bondpallen Saknas
Tollstad, Västra sn Elva bokar skogsparti Annedal avsöndrad lht Bondfällan fälla
Tollstad, Västra sn Elva bokar bergsparti Backstugan Grönlund Saknas Bondfällan betesmark
Tollstad, Västra sn Elva bokar skogsmark Badstu-Jösta torpet + öde tp Bondfällavägen väg
Tollstad, Västra sn /Se Fiskdammen damm Banvaktsstugan Saknas Booklijden, Ekledsfällan Saknas
Tollstad, Västra sn /Se Forsdala ägomark? Berghemmet avs lht Borgen bergshöjd
Tollstad, Västra Saknas /Se Galgbacken backe Berghemmet lht Borgen Saknas
Tollstad, Västra sn /Se Galgbacken avrättningsplats Bergshyddan lht Borggården, se Borgen Saknas
Tollstad, V. sn /Se Galgbacken avrättningsplats /Se Bergshyddan lht Borggården område med stengrunder
Tollstad, V. sn /Se Galgbacken avrättningsplats /Se Bergslund lht Brakaliden gärde
Tollstad sn:ar /Se Galgbacken avrättningsplats /Se Bergslund lht Bramsens väg Saknas
Tollstad, Västra sn /Se Galgbacken avrättningsplats /Se Betlehem = Hagaberg lht Branten sluttning
Tollstad, Västra sn /Se Germunds stall terräng Björksätter lht Dagsmosse mosse
Tollstad, Västra sn /Se Grytbergen berg Björstorp bebyggelse Dagsmossen mosse
Tollstad, V. sn /Se Grytbergen bergsparti Björstorp, se Börstorp t Dankvald utbruten mark
Alebäck Saknas Grytbergen berg Björstorp by Dankwald Saknas
Alebäcks haga äng /Se Gråtorp ägomark? Bokudden lht Dianakällan källa
Alvastra kloster förr kloster, nu ruin Hjortabrunnen göl Bokudden lht Dianakällan källa
Alvastra förr kloster, nu gård Hjässan bergstopp Bostället f.d. kaptensboställe Dianakällan källa
Alvastra f. kloster, nu ruin Hjässan bergstopp Bostället f.d. korpralsboställe Drottningkullen kulle
Alvastra förr kloster /Se Hjässan triangelpunkt Bostället f.d. kaptensboställe Drottningkullen kulle
Alvastra f. kloster, nu ruin Hjässan berg Broby by Drottning Ommas gravkulle Saknas
Alvastra f. kloster, nu ruin Hjässan bergskrön Broby by Drottning Åmmas borg fornborg
Alvastra f. kloster, nu ruin Hjässan högsta toppen på Omberg /Se Broby by Drottning Ommas port del av bergvägg
Alvastra f. kloster, nu ruin Hjässan högsta topp på Omberg /Se Brodalen = Alvastra Järnvägshotell afsöndrad lägenhet Drottning Åmmas port bergshöjd
Alvastra f. kloster, nu ruin Hjässan Ombergs högsta topp /Se Brotorp f.d. g.tp. Drottning Åmmas sten bergsblock
Alvastra f. kloster, nu ruin Hjässan toppen på Omberg /Se Brotorp f.d. gt Drottning Åmmas vävkammare grotta
Alvastra kl. Hjässatorget terräng Bråtalyckan +öde tp Ekbacken ekbestånd
Alvastra kronoegendom med klosteruin Hälle källor källor? Bråtalyckan lht Ekekullen kulle
Alvastra förr kloster Hällemon skogsmark Bråtalyckan lht Ekledet f. d. grindstuga, torp
Alvastra f. kloster *Hästholmsbäcken bäck Börstorp t Ekledsfällan fälla
Alvastra f. kloster Hästholmsån å Dagsmosse traktnamn Ekledsfällan Saknas
Alvastra gd *Hästholmsängen ägomark Dagsmosse Saknas Eklidekärret kärr
Alvastra kronoegendom med klosterruin »Kappels Tomten» plats /Se Dammen lht Ekliden sluttning
Alvastra kronoegendom med klosterruin Klintebergen, Se Lilla o. Stora klint berg Dammen lht Eklövsblöta kärrmark
Alvastra f. kloster, nu ruin Kungsbacken backe /Se Dankvall Saknas Eklövsvägen väg
Alvastra f. kloster, nu ruin *Kungsängen ägomark Dankvald Saknas Ekängen ängsmark
Alvastra f. kloster, nu ruin Kvarnängen ägomark Djurledet, Södra underjägareboställe Ekängen äng
Alvastra kronoegendom med klosterruin Lerhyddan terräng? Djurledet, Södra underjägareboställe Ekängen Saknas
Alvastra kronoegendom med klosterruin Lilla o. Stora klint berg Djurledet, Vestra jägareboställe Ekängen gärde
Alvastra kronoegendom med klosterruin Lilla klint berg? Djurledet, Västra underjägareboställe Elva Bokar plats på Omberg
Alvastra kronoegendom med klosterruin Långebergsvägen väg Ekbacken, se Vädertorpet t Elva Bokar plats
Alvastra f. kloster, nu ruin Makersbergen, Lilla berg Elstorp bebyggelse Elva bokar bok
Alvastra kronoegendom Makersbergen, Stora berg Elstorp Saknas Elvarums kors vägskäl
Alvastra kronoegendom Marbergen berg Elstorp, se Erstorp rivet t Elvarums udde Saknas
Alvastra kronoegendom Marbergskärr kärr Elvarum Saknas Elvarums viken, se Mickelstorpsviken Saknas
Alvastra f. kloster, nu ruin Mickeltorpa- el. Älvarumsviken vik Elvarum Saknas Elvarumsviken el. Mickelstorpaviken Saknas
Alvastra kronoegendom Missunna ägomark Elvarum Saknas Faten bergsknallar
Alvastra kronoegendom Norre ängen f. äng Elvarum f.d. jägareboställe Fläskhålet grotta
Alvastra kronoegendom Mörkahålkärret göl Erikslund lht Fläskhålet Saknas
Alvastra kronoegendom Norre ängen äng /Se Erikslund lhtr Fläskhålorna berghålor
Alvastra förr kloster Omberg berg Erstorp rivet t Fransaliden gärde
Alvastra kronoegendom Omberg berg Falkatorpet försvunnet t Franslundslyckan åkerlycka
Alvastra kronoegendom Omberg bergst. Fiskatorpet + Saknas Friskaliden uppkörsled
Alvastra kronoegendom Omberg berg Folkskolan Saknas Fritsakällan källa
Alvastra kronoegendom Omberg berg Forneby lht Fritsgärdet gärde
Alvastra Saknas Omberg berg Forsby by Första Kammaren, se Rikdagskamrarna Saknas
Alvastra kronoegendom Omberg berg Forsby by Galten sten
Alvastra kronoegendom Omberg Saknas Forsbylund lht Galten stenhäll
Alvastra kronoegendom Omberg berg Forsbylund avsöndrad lht Galten sten
Alvastra kronoegendom Omberg berg Forsdala lht Gastahålet grotta
Alvastra kronoegendom Omberg berg Forsdala lht Gastahålet fördjupning i berg
Alvastra kronoegendom med klosterruin Omberg berg Franslund lht Germunds stall kärrmark
Alvastra kronoegendom med klosterruin Omberg berg Franslund avsöndrad lht Germunds stall bergsskreva
Alvastra f. kloster, nu ruin Omberg berg Fredriksborg lht Germunds stall bergsskreva
Alvastra kronoegendom med klosterruin Omberg triangelpunkt Fredriksborg lht Germunds stallar grotta
Alvastra klosterruin Omberg berg /Se Fredsholm lht Grisabackarna backar
Alvastrum Saknas Omberg berg /Se Fredsholm lht Grisabackarna Saknas
Alvastra kl. Omberg berg /Se Fridensborg lht Grisaberget kobbe
Alvastra f. kloster, nu ruin Omberg berg /Se Fridensborg lht Grytbergen bergsträcka
Alvastra f. kloster, nu ruin Omberg berg /Se Fridensborg lhtr Grytbergen bergparti
Alvastra klosterruin Omberg bergshöjd /Se Fridhem lht Grytbergen berg
Alvastra klosterruin Omberg berg /Se Fridhem lht Gröna grinden vägskäl
Alvastra klosterruin Omberg berg /Se Frisgärdestorpet t Gubben sten
Alvastra klosterruin Omberg berg /Se Frisgärdet, se Frisgärdestorpet t Gubben el. Grå gubben raukliknande parti
Alvastra kungsgård Ombergs Diurgård kronopark Frisgärdet tp Gyllenhammarbäcken bäck
Alvastra f. kloster, nu ruin Ombergs Kronopark kronopark Gjuteriet avs Haningeliderna gärden
Alvastra f. kloster, nu ruin Ombergs kronopark kronopark Granlund + öde tp Harget, Norra parti av Omberg
Alvastra kronoegendom med klosterruin Omma övernaturligt kvinnoväsen /Se Gregårds kvarn kvarn Harget, Södra parti av Omberg
Alvastra klosterruin Onyttigmåssen f.d. mosse Gregårdskvarn kvarn Hjortabrunnen brunn
Alvastra förr kloster Oxbåset berg Grindslyckan lht Hjortbrunn brunn
Alvastra klosterruin Oxbåset bergsparti Grindslyckan bs Hjortbrunn brunn
Alvastra klosterruin Oxbåset berg? Gråtan t Hjortbrunn Saknas
Alvastra klosterruin Oxbåset grotta /Se Grönlund lht Hjässabänkarna öppen plats
Alvastra klosterruin Oxebås Bergen berg Grönlund lht Hjässabänkarna,se Hjässatorget Saknas
Alvastra klosterruin Oxlakullen kulle Grönlund lht Hjässaknölen, se Hjässan Saknas
Alvastra klosterruin Oxlakullen kulle Guldkusten tomt- och villaområde Hjässakorset vägskäl
Alvastra klosterruin Oxlakullen kulle Gälletomten tomt Hjässakorset vägkors
Alvastra ruin Oxelkullen kulle /Se Gälletomten lht Hjässakärret kärrmark
Alvastra ruin efter medeltida kloster Oxelkullen kulle /Se Gälletomten försvunnen lht Hjässan berg
Alvastra ruin efter medeltida kloster Portbola skogsmark Gärdstorp lht Hjässan högsta punkt på Omberg
Alvastra kl. Pärastenen terräng? Gärdstorp lht Hjässan Saknas
Alvastra f. kloster, nu ruin Ragelsbrunn terräng? Gästgifvaregård bebyggelse Hjässan höjd
Alvastra ruin efter medeltida kloster Ragelskärr kärr Gästgivaregården gästgifvaregård Hjässan bergtopp
Alvastra ruin efter medeltida kloster Renstad triangelpunkt Götalund lht Hjässastigen stig
Alvastra ruin efter medeltida kloster Rogafwels Bergen berg Götalund lht Hjässatorget, se Hjässabänkarna Saknas
Alvastra ruin efter medeltida kloster Rogafwels port, Se Rödgavels grotta grotta Haga lht Hjässatorget öppen plats
Alvastra ruin efter medeltida kloster Rödaberget del av Omberg Haga lht Hjässatorget slätt
Alvastra ruin efter medeltida kloster Rödgavel berg Hagaberg lht Hjässatorget slätt
Alvastra förr kloster Rödgavel berg Hagaberg bs Humpavänslan källa
Alvastra ruin efter medeltida kloster Rödgavel berg Hagadal lht Husbacken Saknas
Alvastra ruin efter medeltida kloster Rödgavel berg Halledal lht Husbacken förr holme, nu udde
Alvastra ruin efter medeltida kloster Rödgavel Saknas /Se Hallegård bebyggelse Hälle källor källor
Alvastra ruin efter medeltida kloster Rödgavel grotta /Se Hallegården bebyggelse Hälle källor källor
Alvastra ruin efter medeltida kloster Rödgavel klippa /Se Hallstorp lht Hälle källor källor
Alvastra ruin efter medeltida kloster Rödgavel klippa /Se Haneberg lht Hälle källor Saknas
Alvastra ruin efter medeltida kloster Rödgavel klippa /Se Haninge by Hälle källor Saknas
Alvastra förr kloster, num. gård Rödgavel bergparti /Se Haninge by Hällekällsvägen väg
Alvastra f. kloster, nu ruin Rödgavelsberget berg /Se Haningetorp by Hällemon allmänning
Alvastra kronoegendom med klosterruin Rödgavels grotta grotta Haningetorp gård Hälsinge kärr kärrmark
Alvastra kronoegendom med klosterruin Rödgavels grotta grotta Haningetorp, Västergård gd Hängseln Saknas
Alvastra kronoegendom med klosterruin Rödgavels grottor, Stora och Lilla grottor /Se Haningetorp, Östergård gd Hästabetet betesmark
Alvastra kronoegendom med klosterruin Rödgavels grotta grotta /Se Helleberg lht Hästen sten
Alvastra kronoegendom med klosterruin Rödgavelsgrottan grotta /Se Herregård bebyggelse Hästen sten
Alvastra kronoegendom med klosterruin *Skogsmosse terräng Herregården herregård Hästhagen hagmark
Alvastra gd *Skråerne el. Slutteberg berg Hildeberg lht Hästhagen hage
Alvastra förr kloster *Skråerud bergen bergvägg /Se Hilltorp lht Hästhagen Saknas
Alvastra förr kloster *Slutteberg el. Skråerne berg Holmsvik lht Hästhagsbackarna backar
Alvastra förr kloster *Slättkärr ägomark Holmsvik lht Hästhagsliden lid
Alvastra förr kloster Smörkullen kulle? Hållplatsen = Sjötorps hållplats hållplats Hästholmsviken vik
Alvastra förr kloster Smörkullen grusås /Se Hälleberg lht Hästskon rämna
Alvastra förr kloster, nu gd Smörkullen grusås med gravfält /Se Hällemon sockenallmänning Hästskon rämna
Alvastra förr kloster Smörkullen gravfält /Se Hällemon allmänning Hästskon rämna
Alvastra förr kloster *Steens kärr f.d. kärr Hästhagen tp Höjebackarna backar
Alvastra gd Stora o. Lilla klint berg Hästhagen lht Höje gärde gärde
Alvastra förr kloster Surmossen mosse Hästholmen by Höje källarbacke backsluttning
Alvastra förr kloster Sverkersgården fornlämning Hästholmen by Höjeliden lid
Alvastra förr kloster Sverkersgården fornlämningar Hästholmen hamnplats och villasamhälle Höjeliden bergssluttning
Alvastra förr kloster »Sverkersgården» gårdsplats /Se Hästholmens hamn Saknas Höjeliden backe (?)
Alvastra gd »Sverkersgården» gårdsplats? /Se Hästholmens järnvägshotell Saknas Höije äng äng
Alvastra förr kloster Sverkersgården lämningar av gård /Se Höje gd Höje äng ängsmark
Alvastra förr kloster Sverkersgården lämningar av gård /Se Höje gd Jungfrukällan källa
Alvastra gd Sverkerskapellet fornlämning Höje gd Jungfrun källa
Alvastra förr kloster Sverkerskapellet fornlämningar Höje gd Kapelludden udde
Alvastra förr kloster »Sverkerskapellet» byggnad /Se Järnvägshotellet Saknas Kavelsbrovägen väg
Alvastra gd Sverkerskapellet ruin /Se Hästholmens järnvägsstation Saknas Kikeberget berghäll
Alvastra förr kloster Sverkersstenen milstolpe Järnvägsstation Saknas Klint, Lilla bergknalle
Alvastra f. kloster, nu ruin Sverkersstenen minnessten /Se Hästholmens lastageplats lastageplats Klint, Stora bergknalle
Alvastra gd Sverkersstenen minnessten /Se Hästholmsbyn by Klintastigen, se Bene Strete stig
Alvastra f. kloster, nu ruin Söregärdet Saknas Hoije jägareboställe Klintbergen bergsträcka
Alvastra förr kloster Tegelbruket lämningar av en medeltida tegelugn Höje gård Klintkärret kärrmark
Alvastra f. kloster Tingsliden skogsväg (lid) Höje jägmästareboställe Klostergärdet gärde
Alvastra kloster nu ruin Tingslyckevägen, se Tingsliden skogsväg (lid) Höje f. d. jagmästarbostad, rektorsbostad Klosterkällan källa
Alvastra förr kloster Täppan ägomark Höje krog krog Knölen kobbe
Alvastra gd Vättern insjö Jägmästarebostället Saknas Kohagen skogshage
Alvastra förr kloster Ålbäcks bro bro Höjekrogen tp Kolabottnavägen väg
Alvastra förr kloster, nu ruin Ålbäcks hage hage Höjekrogen försvunnen krog Kolafällan fälla
Alvastra förr kloster, nu ruin *Ålebacken höjd? Höje skogsskola Saknas Kolbotten plats
Alvastra förr kloster Ålebäck bäck /Se »Jerusalem» biograf Kolbotten, Kolstorp Saknas
Alvastra förr kloster, nu ruin Ålebäcken bäck Järnvägshotellet, Alvastra Saknas Kolfällan fälla
Alvastra kloster Ålebäcken bäck (ägomark?) Kalle Pappas + Saknas Kolstorp plats för tidigare bebyggelse
Alvastra kloster kloster Ålebäcken bäck /Se +Kalle Pappas ställe bs? Kolstorp, se Kolbotten Saknas
Alvastra förr kloster Ålebäcken bäck Kappelandsgården tomt Koret rämna
Alvastra f. kloster, nu ruin Ålebäcken bäck /Se Karlberg lht Korset vägskäl
Alvastra förr kloster Ålebäck, se Alebäck bäck Karlberg lht Kors rödjan rödja
Alvastra f. kloster, nu ruin Älvarum skogsområde Karlsdal lht Korfåkern åker
Alvastra förr kloster Älvarum skogsmark Karlsdal lht Krokliden lid
Alvastra förr kloster Älvarum skogsområde /Se Karlslund lht Kronoparken, se Ombergs kronopark Saknas
Alvastra kloster förr kloster Älvarumshalsen höjdsträckning /Se Karlslund lht Kungsbacken backe
Alvastra förr kloster Älvarums husaplan plats /Se Karlstorp lht Kvarnasnuten åker
Alvastra kloster Älvarumskorset vägkorsning /Se Karlstorp lht Kvarnaviken vik
Alvastra förr kloster Älvarums udde udde Knektatorpet försvunnet knekttorp Kvarnängen äng
Alvastra kloster förr kloster Älvarums udde udde Knektatorpet = Forsdala lht Kyng ö
Alvastra förr kloster Älvarums udde udde Knutsro lht Kåhlstorps Rödia rödja
Alvastra f.d. kloster Älvarums udde udde Knutsro lht Ladugårdsbackarna gärde
Alvastra kloster förr kloster Älvarums udde udde /Se Kovet bebyggelse Laduslätten öppen plats
Alvastra förr kloster (num. gd) Älvarums- el. Mickeltorpaviken vik Krogen, Röda = Höjekrogen Saknas Lasteberget berg
Alvastra f. kloster   Kullegård bebyggelse Västra Ledet backe
Alvastra förr kloster   Kullegården bebyggelse Lilla Gryt, se Grytbergen Saknas
Alvastra förr kloster, num. hg   Kungsgården, se Alvastra f.d. överstelöjtnantsboställe Lillagryt södra del av Grytbergen
Alvastra medeltida kloster   Kungsängen Saknas Lilla Klint, se Klintebergen Saknas
Alvastra förr kloster   Kungsängen äng Lillaklintarna bergparti
Alvastra förr kloster, num. gd   Kyrkoherdeboställe bebyggelse Lilla Makersbergen bergsträcka
Alvastra kloster   Kyrkoherdebostället f.d. kyrkoherdebost. Lilla Måsberget,se Måsbergen Saknas
Alvastra förr kloster, nu gd   Lars Smeds + öde tp Lilla Skåne bokdunge
Alvastra förr kloster, num. gd   Ledet, Södra o. Västra, se Djurledet Saknas Lillgärdet gärde
Alvastra klosterruin, gd   Ledet, Västra jägarboställe Lillängen ängsmark
Alvastra f.d. kloster   Lerhyddan+ öde tp Lillängen äng
Alvastra f.d. kloster   Lerhyddan = Skyttetorpet t Lillängen Saknas
Alvastra medeltida kloster   Lindhem lht Lillängsbäcken bäck
Alvastra förr kloster, num. gd   Lugnet lht Lillängsbäcken Saknas
Alvastra medeltida kloster, gd   Lugnet, se Lugntorpet t Lortaknölen kobbe
Alvastra förr kloster num. gd   Lugntorp torp Lugntorpsgatan väg
Alvastra f.d. kloster   Lugntorpet t Lugntorpsgatan del av landsväg
Alvastra gd   Lund, Lilla bebyggelse Lunda gärde åker
Alvastra förr kloster, num. gd   Lund, Lilla gårdar Lundaudden = Björnabo udde
Alvastra gd   Lund, Stora by Lundaudden udde
Alvastra förr kloster, num. gd   Lund, Stora gård Lyckorna öppna platser
Alvastra förr kloster   Lugnet biograf Lyckorna område vid Vädertorpet
Alvastra f. kloster, nu ruin   Löfviken tp Lyckorna f. d. odlad jord, nu bokskog
Alvastra förr kloster   Lövviken t Långbergen berg
Alvastra förr kloster   Löviken tp Långbergsvägen väg
Alvastra förr kloster   Lövviken t Nya långbergsvägen, se Långbergsvägen Saknas
Alvastra f.d. kloster, gd   Margaretedal lht Gamla Långbergsvägen, se Långbergsvägen Saknas
Alvastra gd   Margretedal lht Långbergskorset vägkorsning
Alvastra förr kloster, num. gd   Marielund lht Lärkerödjorna rödjor
Alvastra f.d. kloster, boställe   Marielund bs Lärkeskogen Saknas
Alvastra förr kloster, num. gd   Matildero, se Vik lht Lövviken vik
Alvastra kl.   Mejeriet Saknas Makersbergen bergsträcka
Alvastra f.d. kloster, gd   Mellangård = Forsby, Norra bebyggelse Makersbergen Saknas
Alvastra förr kloster, num. gd   Mellangården, Norra brbyggelse Mallingen fiskdamm
Alvastra kloster ruin   Mellangård Forsby, Södra Saknas Marbergen bergsträcka
Alvastra f.d. kloster   Mellangården, Södra bebyggelse Marbergen berg
Alvastra f.d. kl, gd   Melltorp (tp), lht Marbergen del av berg
Alvastra förr kloster, num. gd   Melltorp lht Marbergen höjdsträckning
Alvastra gd   Mickelstorp försvunnet t Marbergs kärr kärrmark
Alvastra förr kloster, num. gd   Mickelstorp Saknas Marbergs kärr Saknas
Alvastra gd   Missionshuset Saknas Markerna beteshagar
Alvastra förr kloster, num. gd   Missionshuset bebyggelse Mellasläpan mellersta av tå släpor
Alvastra gd   Missunna bs Mellaliden lid
Alvastra förr kloster, num. gd   Murbacken tp Metahallorna undervattensgrund
Alvastra kl.   Murbacken, se Murtorpet t Mickelstorpamossen mosse
Alvastra förr kloster   Murtorpet = Murbacken Saknas Mickelstorpaslätten slätt
Alvastra gd   Murtorpet t Mickelstorpaviken vik
Alvastra förr kloster, nu gd   Norrgård bebyggelse Mickelstorps inägor plats på berg
Alvastra gd   Norrgården bebyggelse Mjölkbocken plats vid kärr
Alvastra förr kloster, num. gd   Norrgård L. Skattegård bebyggelse Mormors hål vattensamling
Alvastra f. kloster, nu ruin   Norrgården bebyggelse Mullskräden bergmassiv
Alvastra gd   Norrgård bebyggelse Mullskräerna, se Mullskräden bergmassiv
Alvastra gd   Norrgården bebyggelse Munken stenpelare
Alvastra förr kloster, num. gd   Nyhagen tp Murgrönegången dalgång
Alvastra gd   Nyhagen t Måkabergen klabbar
Alvastra förr kloster, num. gd   Nyhagen Saknas Måsbergen berghällar
Alvastra gd   Nyhem lht Måkebrunn brunn
Alvastra förr kloster, num. gd   Nytorp lht Mörkahål kärr
Alvastra förr kl., gd   Nytorp lht Mörka hål, se Mörkahålkärret Saknas
Alvastra förr kloster num. gd   Nytorp lht Mörka håls kärr kärrmark
Alvastra gd   Nytorp lht Mörkahålkärret område på Omberg
Alvastra förr kloster, num. gd   Näfstad by Mörka håls stigen stig
Alvastra gd   Näfstad by Nedre ängen, se Stocklycke äng Saknas
Alvastra förr kloster, num. gd   Omberg [kronopark] Niagara vattenfall
Alvastra gd   Ombergs järnvägsstation Saknas Nissabäcken bäck
Alvastra förr kloster, num. gd   Ombergs kronopark Saknas Nissaliden, se Nya liden Saknas
Alvastra gd   Ombergs Turisthotel Saknas Nola harg berg
Alvastra gd   Ombergs turisthotell Saknas Nordströmsmossen mosse
Alvastra förr kloster, num. gd   Ombergs turisthotell Saknas Nordströmsplanteringen skogsplantering
Alvastra gd   Ommelund lht Nordströmsplanteringen område
Alvastra förr kloster, num. gd   Ommelund lht Norra släpan släpa
Alvastra gd   Palmsborg lht Nya liden lid
Alvastra förr kloster, num. gd   Petratorpet+ öde tp Nyhagen hage
Alvastra fd. kl., sn   Petter Säkers+ öde tp Nyliden väg
Alvastra förr kloster, num. gd   Pikatorp bebyggelse Nyängen ängsmark
Alvastra förr kloster   Pikatorp gård Nyängen gärde
Alvastra f.d. kl   Prästgården bebyggelse Omberg berg
Alvastra förr kloster, num. gd   Rahmsborg lht Omberg berg
Alvastra f.d. kl., gd   Rosenlund lht Omberg Saknas
Alvastra förr kloster, nu gd   Rosenlund avsöndrad lht Ombergs kronopark del av Omberg
Alvastra förr kloster   Rusthållet rusthåll Ombergs kronopark Saknas
Alvastra gd   Sjödala lht Ombergs kulle, se Hjässan Saknas
Alvastra förr kloster   Sjödala lht Ormakullen kulle
Alvastra kloster ruin   Sjöstorp = Sjöstorps hållplats hållplats Ormakullen kulle
Alvastra gd   Sjöstorps hållplats hållplats Oxbåsebergen berg
Alvastra förr kloster nu gd   Sjöstorps hållplats hållplats Oxbåsebergen bergparti
Alvastra gd   Sjöstorps hållplats hållplats Oxbåset grotta
Alvastra förr kloster, nu gd   Sjövik lht Oxbåset grotta
Alvastra fd. kl., gd   Sjövik lht Oxbåset Saknas
Alvastra förr kloster nu gd   Skattegården bebyggelse Oxbåset Saknas
Alvastra fd. kl., gd   Skattegården, Tollstadgården bebyggelse Oxelkullen kulle
Alvastra fd. kl, gd   Skatthagen lht Paraträden på Lunda gärde träd
Alvastra förr kloster   Skattehagen avsöndrad lht Pellaåttingen gärde
Alvastra fd. kloster, gd   Skinnarvrån lht Pers sten sten
Alvastra förr kloster nu gd   Skinnarvrån lht Pers sten Saknas
Alvastra klosterruin,gd   Skogsborg lht Pers sten granitblock
Alvastra fd. kl, gd   Skogsborg lht Pinnafällan fälla
Alvastra förr kloster   Skogshyddan lht Pinnafällan fälla
Alvastra förr kloster nu gd   Skogshyddan lht Pipraliden uppkörsväg
Alvastra fd. kl., gd   Skoglyckan lht. Poppelbackarna Saknas
Alvastra f. kloster, nu ruin   Skogslyckan lht Poppelbäcken Saknas
Alvastra förr kloster   Skogsskolan lantmannaskola Portbola område
Alvastra kloster ruin   Skolhuset Saknas Portbola tidigare bebyggelse
Alvastra gd, fd. kl.   Skräddaregården bebyggelse Portbola ort
Alvastra förr kloster nu hg   Skyttetorpet tp Portbolabäcken bäck
Alvastra fd. kl., gd   Skyttetorpet t Portbolaborgen, se Borgen Saknas
Alvastra förr kloster nu gd   +Skyttatorpet t Portbolabackarna backar
Alvastra gd, fd. kl.   Soldalen lht Portbolabergen berg
Alvastra förr kloster nu gd   Soldalen lht Predikstolen bergparti
Alvastra gd, fd. kl.   Sotarelassestället riven bs Predikstolen avsats
Alvastra förr kloster nu gd   Snickerifabriken avs. Predikstolen sten
Alvastra fd. kl., gd   Stocklycke Saknas Predikstolen sten
Alvastra förr kloster nu gd   Stocklycke gård Provrutorna plantodling
Alvastra förr kloster nu gd   Stocklycke gd Prästgården klippformation
Alvastra gd   Stocklycke gård Pyskkärren Saknas
Alvastra förr kloster nu hg   Stocklycke gd Pyskkärret kärrmark
Alvastra gd   Stocklycke gd Pyskakärret kärr
Alvastra förr kloster nu hg   Stocklycke äng Saknas Pålbyggnadsområdet Saknas
Alvastra gd   Strand avs. lht. Pärasten sten
Alvastra förr kloster nu hg   Strand v Rackas sten stenhäll
Alvastra gd   Strand nu vilohom och museum Ragelsbrunn terräng
Alvastra förr kloster nu hg   Strömsholm lht Ragels brunn brunn
Alvastra gd   Strömsholm lht Ragelsbrunn = Ragelskärr kärr
Alvastra förr kloster nu gd   Svendstorp lht Ragels brunn brunnar
Alvastra kl.   Svenstorp lht Ragels kärr Saknas
Alvastra gd   Svärdsdalen lht Ragels rödjan rödja
Alvastra förr kloster nu gd   Svärdsholm lht Ragels sten sten
Alvastra medeltidskloster   Svärdslund lht Ragels kärr kärrmark
Alvastra by, förr kloster   Södergård bebyggelse Ragelskärr kärr
Alvastra kloster f.d. kl.   Södergården bebyggelse Renstadberget förr gravplats
Alvastra förr kloster   Söder (L. Skräddaregård) bebyggelse Riksdagskammaren bergkammar
Alvastra förr kloster   Södergården bebyggelse Riksdagskamrarna bergklintar
Alvastra förr kloster   Södergård bebyggelse Ringmuren stensamling
Alvastra förr kloster   Södergården bebyggelse Rofallet område
Alvastra f. kloster, nu ruin   Tollstad by Rofallsvägen väg
Alvastra förr kloster   Tollstad by Rofallsdammen damm
Alvastra förr kloster   Tollstadgården bebyggelse Rofallsängen äng
Alvastra förr kloster   Tollstadgården bebyggelse Rännabergen berg
Alvastra förr kloster   Tollstad järnvägsjord Saknas Röda grinden område
Alvastra förr kloster   Tollstad skattegård bebyggelse Rödgavel bergparti
Alvastra förr kloster   Tollstads Vestra socken Saknas Rödgavel grotta
Alvastra förr kloster   Tegneby by Rödgavel Saknas
Alvastra gd   Tägneby by Rödgavels grotta grotta
Alvastra förr kloster   Täppan lht Rödgavels grotta grotta
Alvastra förr kloster   Uckleby by Rödgavels port fördjupning i bergsida
Alvastra förr kloster   Uckleby by Rödgavels port Saknas
Alvastra förr kloster   Uckleby by Rödgavels port mynning till grotta
Alvastra kloster förr kloster   Urbjörn torp Rödgavelstallen tall
Alvastra förr kloster   Urbjörn t Sakristian Saknas
Alvastra förr kloster   Urbjörn Saknas Sandliden gärde
Alvastra förr kloster   Vik lht Schweizeriviken vik
Alvastra förr kloster   Vik lht *Siks ägor mark
Alvastra förr kloster   Väderkullen tp Sions berg berg
Alvastra tidigare kloster   Väderkullen, se Vädertorpet t Sjutrappebergen berg
Alvastra förr kloster   Vädertorpet t Sjutrappebergen höjd
Alvastra förr kloster   Vestergård bebyggelse Sjutrappebergen berg
Alvastra förr kloster   Västergården bebyggelse Sjutrappebergen bergsparti
Alvastra kloster   Vestergård bebyggelse Sjutrappebäcken bäck
Alvastra förr kloster   Västergården bebyggelse Sjöbergen berg
Alvastra förr kloster   Vestergård bebyggelse Sjögärdet gärde
Alvastra kloster   Västergården bebyggelse Sjögärdet gärde
Alvastra kloster   Vestergård bebyggelse Sjövägen väg
Alvastra gd   Västergården bebyggelse Sjöängen äng
Alvastra gd   Vestergård bebyggelse Skams undantag åkerlycka
Alvastra kloster   Västergården bebyggelse Skjutpaviljongen f. d. skjutbana
Alvastra kloster, egendom   Vestergård bebyggelse Skolbackarna backar
Alvastra förr kloster, nu gd   Västergården bebyggelse Skjutpaviljongsvägen, se Kolbollnavägen Saknas
Alvastra kloster   Vestergård bebyggelse Smedjebacken gärde
Alvastra kloster   Västergården bebyggelse Smörkullen kulle
Alvastra hg, förr kloster   Västerängen lht Smörkullen Saknas
Alvastra gd   Västra Tollstad by Snuten klippa
Alvastra kloster Saknas   Vättervik lht Son, se suggan Saknas
Alvastra f.d. kloster   Vättervik lht Sotrynet udde
Alvastra fd. kloster   Ålebäck avhyst hemman Sotrynet udde
Alvastra gård   Elvarum bebyggelse Spränga bergsparti
Alvastra fd. kloster   Elfvarum f.d. underjägareboställe Spränga el. Sprängaliden backe
Alvastra kloster   Älvarum f.d. underjägareboställe Sprängan lid
Alvastra förr kloster   Älvarum f.d. gd Spränghygget hygge
Alvastra förr kloster   Elvarums husaplan plats Sprängbackarna backar
Alvastra förr kloster   Älvkullen lht Starrkärret del av Pyskkärret
Alvastra f. kloster   Espedalen lht Starrviken vik
Alvastra förr kloster   Äspedalen lht Stocklycke bebyggelse
Alvastra förr kloster   Östergård bebyggelse Stocklyckebergen berg
Alvastra kloster   Östergården bebyggelse Stocklycke brunn brunn
Alvastra förr kloster   Östergård bebyggelse Stocklyckebäcken bäck
Alvastra förr kloster   Östergården bebyggelse Stocklycke damm damm
Alvastra kloster Saknas   Östergård bebyggelse Stocklycke hängsel gärdesgård
Alvastra förr kloster   Östergården bebyggelse Stocklycke hängsel område
Alvastra kloster förr kloster   Östergård bebyggelse Stocklyckeviken ankringsplats och lastningskaj
Alvastra förr kloster   Östergården bebyggelse Stocklyckevägen väg
Alvastra kloster förr kloster   Östergård rusth. Gamla Stocklyckevägen väg
Alvastra förr kloster   Östergården rusthåll Stocklyckeåsen ås
Alvastra kloster förr kloster     Stocklycke äng äng
Alvastra förr kloster     Stocklycke äng äng
Alvastra förr kloster     Stocklycke äng äng
Alvastra förr kloster     Storagryt del av berg
Alvastra kloster förr kloster     Stora Gryt, se Grytbergen Saknas
Alvastra förr kloster     Stora Måsberget, se Måsbergen Saknas
Alvastra förr kloster     Stora Klint, se Klintbergen Saknas
Alvastra förr kloster     Storaklintarna berg- och skogsparti
Alvastra f. kloster, nu ruin     Storkällan källa
Alvastra förr kloster     Storpissan bäck
Alvastra förr kloster     Storpissan bäck
Alvastra Saknas     Storpissan bäck
Alvastra f. kloster     Storpissevattnet vattensaml.
Alvastra förr kloster     Storpissekärret kärr
Alvastra förr kloster     Storängen äng
Alvastra förr kloster     Storängen äng
Alvastra förr kloster, nu gd     Stryklodet klipputsprång
Alvastra förr kloster     Strandvägen väg
Alvastra förr kloster     Stubbafällan fälla
Alvastra förr kloster     Studentbotten, se Kolbotten kolbotten
Alvastra kloster     Stångaberget bergudde
Alvastra förr kloster     Stångabergsudde udde
Alvastra förr kloster     Suggan sten
Alvastra kloster     Suggan sten
Alvastra klosterruin, gd     Suggan sten
Alvastra f. kloster     Surmossen mosse
Alvastra förr kloster     Surmossen mosse
Alvastra förr kloster     Surmossen mosse
Alvastra kloster     Surmossebackarna backar
Alvastra gd     Surmossebergen berg
Alvastra f. kloster, nu ruin     Surmossebäcken, se Stocklyckebäcken Saknas
Alvastra förr kloster     Surmossen mosse
Alvastra f. kloster, nu ruin     Surmossevägen väg
Alvastra förr kl.     Sventaberget berg
Alvastra kl     Svinahagen Saknas
Alvastra förr kloster     Svinhagarna hagar
Alvastra kloster     Svinahagarna hagar
Alvastra förr kloster     Svinhagsudde udde
Alvastra f.d. cistercienserkloster     Svinhagsudde udde
Alvastra f.d. cistercienserkloster     Svinhagsudden udde
Alvastra förr kloster     Sågarefällan fälla
Alvastra förr kloster     Sågarfällan fälla
Alvastra gd     Sågbäcken bäck
Alvastra kl.     Södra Djurledet trakt kring kronjägarboställe
Alvastra f. kloster, nu ruin     Södra harg berg
Alvastra kl.     Södra släpan släpa
Alvastra kl.     Taskeblöta sankmark
Alfvastra Saknas     Timbergsvägen väg
Afvastra Saknas     Tingsliden väg
Alvastra gård o. kloster     Tingsliden skogsväg
Alvastra kloster f. kloster     Tingsliden skogsväg (lid)
Alvastra f. kloster     Tjyng ö
Alvastra kloster     Tjuvatorget plats V Södra Djurledet
Alvastra kloster Saknas     Tjyvatorget öppen plats
Alvastra förr kloster     Tomten gärde
Alvastra gd     Trindakärret kärr
Alvastra medeltida kloster     Turisthygget hygge
Alvastra f. kloster, nu ruin     Törnevalla vik
Alvastra medeltida kloster     Urbjörnsbergen berg
Alvastra kronoegendom med klosterruin     Valberget klippa
Alvastra förr kloster     Valberget kobbe
Alvastra förr kloster     Valehålan inbuktning i berg
Alvastra f. kloster, nu ruin     Valhålan inskärning i brant
Alvastra f. kloster, nu ruin     Vapenhuset grotta
Alvastra f. kloster, nu ruin     Vapenhuset grottformation
Alvastra gård     Vapenhuset grotta
Alvastra förr kloster     Vedskjulet grotta
Alvastra f. kloster, nu ruin     Villersbäcken, se Sågbäcken Saknas
Alvastra f. kloster, nu ruin     Vindfällan, se Bondfällan Saknas
Alvastra förr kloster     Vitlersbäcken Saknas
Alvastra förr kloster     Vitlersbäcken Saknas
Alvastra f. kloster, nu ruin     Väderkullen kulle
Alvastra förr kloster     Västergårdsviken vik
Alvastra förr kloster     Vättern insjö
Alwastra förr kloster     Ålbäcken, se Albäcken Saknas
Alvastra förr kloster     Ålebäcken bäck
Alvastra förr kloster     Ålebäcken bäck
Alvastra f. kloster, nu ruin     Åmmas kulle, se Hjässan kulle
Alvastra f. kloster, nu ruin     Elstorpafällan fälla
Alvastra förr kloster     Elvarumshalsen berg
Alvastra förr kloster     Älvarumskorset korsväg
Alvastra kloster Saknas     Elvarums källarbacke backe
Alvastra förr kloster     Elvarumskärret kärr
Alvastra förr kloster     Elvarumsplanteringen skogsplantering
Alvastra kl.     Älvarums udde udde
Alvastra förr kloster, nu hg     Elvarumsudde udde
Alvastra förr kloster     Elvarumsvägen väg
Alvastra förr kloster     Öaberget bergholme
Alvastra förr kloster     Ön ö
Alvastra förr kloster     Örnslid berg
Alvastra förr kloster     Örnslid väg
Alvastra hg     Örnsliden lid
Alvastra förr kloster     Övre ängen, se Stocklycke äng Saknas
Alvastra förr kloster      
Alvastra förr kloster      
Alvastra f. kloster, nu ruin      
Alvastra förr kloster      
Alvastra förr kloster, nu ruin      
Alvastra förr kloster, nu ruin      
Alvastra förr kloster      
Alvastra klosterruin      
Alvastra förr kloster      
Alvastra förr kloster      
Alvastra förr kloster      
Alvastra förr kloster      
Alvastra klosterruin      
Alvastra förr kloster      
Alvastra f. kloster, nu ruin      
Alvastra f. kungsgård, nu indr. militieboställe      
Alvastra förr kloster      
Alvastra gd      
Alvastra f. kloster, nu ruin      
Alwastra Saknas      
Alvastra förr kloster      
Alvastra kloster forntida kloster      
Alvastra gd /Se      
Alvastra medeltida kloster /Se      
Alvastra gd /Se      
Alvastra kungsgård m.m. /Se      
Alvastra gd /Se      
Alvastra f.d. kungsgård      
Alvastra gd, förr by /Se      
Alvastra f.d. kloster /Se      
Alvastra gd /Se      
Alvastra klosterruin /Se      
Alvastra gd /Se      
Alvastra f.d. kungsgård /Se      
Alvastra gd /Se      
Alvastra kungsgård, klosterruin /Se      
Borggården förr bygdeborg /Se      
?Broby gdr      
Broby by      
Broby by      
?Broby by      
Broby by /Se      
Broby by /Se      
*Dagsholman Saknas      
Djurledet, Västra underjägareboställe      
Djurledet, Norra, Södra och Västra platser på Omberg /Se      
Domedals ängh äng?      
Forsby by      
Forsby by      
Forsby by /Se      
Forsby by /Se      
?Haninge gård      
?Haninge by /Se      
Haninge gd      
Haninge by      
Haninge by      
Haninge gård      
Haninge gd      
Haninge gd      
Haninge gd      
???Haninge gd      
Haninge by      
Haninge g.      
Haninge gd /Se      
Haninge by /Se      
Haninge by /Se      
Haninge by /Se      
Haninge by /Se      
Haninge by /Se      
Haninge gd /Se      
Haninge gd /Se      
Haninge gd /Se      
Haninge gd:ar /Se      
Haninge gd /Se      
Haningetorp gd      
Haningetorp gd      
Haningetorp gd      
Haningetorp gård      
Haningetorp gd      
Haningetorp gd /Se      
Haningetorp gd /Se      
»hanøgha» u.å. u.d. u.o.      
Hanøghe se Haninge gård      
*Hedetorpen Saknas /Se      
Helga kors gille förr gille      
Hästholmen lastageplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholm(en) hamnplats      
Hästholmen by och hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen by      
Hästholmen by o. hamnplats      
Hästholmen by      
Hästholmen by      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen by o. hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen by o. hamnplats      
Hästholmen by      
Hästholmen by      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen by o. hamnplats      
Hästholmen by      
Hästholmen hamn      
Hästholmen by, m.m.      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen hamnplats      
Hästholmen samh. /Se      
Hästholmen by och hamnplats /Se      
Hästholmen hamnplats o. stationssamh. /Se      
Hästholmen samh. /Se      
Hästholmen hamn      
Hästholm(en) medeltida sn /Se      
Hästholmen villasamhälle och hamnplats /Se      
Höje gård      
Höje gd      
Höje jägmästareboställe      
Höje gd      
Höje gd /Se      
*Kaxeholmen Saknas      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund by      
Lund, Lilla g.      
Lund by      
?Lund, Lilla gd      
?Lund, Lilla gd      
Lund by      
Lund by /Se      
Lövviken torp      
Nävstad by /Se      
»ocylby», Se Uckleby gdar      
Ragels brunn torp      
S:ta Maria kloster Saknas      
Sanka Maria kloster Saknas      
Sankta Maria kloster Saknas      
Sankt Laureneii altare Saknas      
Sverkerskapellet kapell /Se      
?Tegneby by      
Tegneby by      
Tegneby by      
Tegneby gdr      
Tegneby by      
Tegneby gdr      
Tegneby gdr      
Tegneby gdr      
Tegneby gdr      
Tegneby by      
Tegneby gdr      
Tegneby gdr      
Tegneby gdr      
Tegneby gdr      
Tegneby by      
Tegneby by      
Tegneby gdr      
Tegneby by      
Tegneby gdr      
Tegneby gdr      
Tegneby gd:ar      
Tegneby gdr      
?Tegneby gdr      
?Tegneby by      
Tågneby by      
Tegneby by      
Tegneby gård      
Tegneby by /Se      
?Tollstad gd      
Tollstad by      
Tollstad by      
Tollstad, Västra by      
Tollstada rättaredöme f. rd.      
Uckleby by      
Uckleby by      
Uckleby Saknas      
Uckleby gdar      
Uckleby gdr      
Uckleby gd      
Uckleby by      
Uckleby by /Se      
Uckleby gd:ar /Se      
Vårfruklostret förr kloster      
*Åby kvarn Saknas      
Ålebäck avhyst kvarn      
Ålebäck försvunnen beb. /Se      
Ålebäck avhyst hemman      
Ålebäck f.d. gd /Se      
Ålbäcks kvarn f. kvarn      
Älvarum försv. underjägarboställe /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.