ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Heda socken : Lysings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 323 Naturnamn : 36 Bebyggelsenamn : 381 Naturnamn : 81
Heda sn Dagsmosse f.d. mosse Heda sn Alahagen åker
Heda socken Dagsmosse f.d. mosse Heda socken annex Bergaliden område
Heda socken Dagsmosse mosse Heda sn Bragegärdet gärde
Heda socken Dagsmosse f.d. mosse Heda sn Brunnsgärdet gärde
?Heda sn Dagsmosse mosse Hedaborna inbyggarbeteckning Brunnshagen åker och betesmark
Heda sn Dagsmosse mosse Adelastället lht Buraberget berg
Heda sn Disan å Adolfslund lht Buten utjord
Heda sn Disaån å Allmänning till Heda församling inbyggarbeteckning Byagårdsbetet betesmark
Heda sn Disene-kulle ättehög Annesberg lht Byagårdstomten Saknas
Heda sn Disevidkulle kulle Aspegården inbyggarbeteckning Danskebergen berg
Heda sn Disevid lundar lund o gärde /Se Aspegården bebyggelse Disevid lundar lund och gärde
Heda sn Disevidån å Axelmeberg avs. lht. Disevid mosse igenlagt gärde
Heda sn Disevidån, Disaån å /Se Axelineborg lht Disevidån å
Heda sn Editslund ägomark? Backatorpen t (lht) Domkraften gärde
Heda sn *Fastafors ström Backåsen t (lht) Ekängen gärde
Heda sn Fastafors försv. namn på ström /Se Berghem lht Enebetet betesmark
Heda sn Galgängen äng Bergstorp lht Enebetet gärde
Heda sn Hagalund ägomark Bergstugan lht Fransaträdgården hage
Heda sn Hagsätter ägomark Bergstugan lht Fåfängan åker
Heda sn Hedsätter ägomark Bidalen lht Fåglakullen kulle
Heda sn Hedåker ägomark Bidalen lht Fåglaliden åker
Heda sn Hålan ägomark Björkhagen rivet t Glasliden gärde
Heda sn Hällemon skogsmark Bostället bebyggelse Gubbahagen gärde
Heda sn Hättorp ägomark Bostället f.d. kvartermästareboställe Gubbalyckan lycka
Heda sn *Isberga äng äng Bostället f.d. predikantboställe Halvspannagärdet gärde
Heda sn *Jut förmodad vik /Se Bostället bebyggelse Hedavägen väg
Heda socken Lund lund o. gärde Bostället bebyggelse Holkagärdet gärde
Heda sn Mo hyltan ägomark Bostället bebyggelse Honingshålet källa
Heda socken Mössa ägomark Bostället bebyggelse Häggestadbacken höjd
Heda socken Norrviken ägomark Bragestället riven lht Hällemon allmänning
Heda sn *Skogsmosse terräng Brogården bebyggelse Häradsvallen plats
Heda sn *Slättkärr ägomark Brogården bebyggelse Hästhagen åker
Heda sn Stenbron ägomark? Brogården, Lilla bebyggelse Isbergabackarna, se Norröbackarna Saknas
Heda sn Strömsbro bro(?) Brogården, Stora bebyggelse Jussbergs backe backe
Heda sn Tjugbykulle kulle Brunsgård rusth. Kupekullen berg
Heda sn Ådalen ägomark Brunnsgården bebyggelse Kyrkobacken kyrkogård, skolhus och fattiggård
Heda sn   Brunsvik lht Kyrkojorden område
Heda sn   Brunnsvik lht Källaliden gärde
Heda sn   Bränneriet rivet brännvinsbränneri Källebusen berg
Heda sn   (Lilla) Byagården bebyggelse Laduhagen gärde
Heda sn   Byagården = 2 Vallby Saknas Lerspjällen åker
Heda sn   Byagården, Lilla gård Lillgårdstomten Saknas
Heda sn   Dagsmossen Fridhem lht Lindorna gärde
Heda sn   Dagsmosse tp Lundavrån åkerhörn
Hede sn   Deseved by Lömarken, se Lövmarken tidigare betesmark
Heda sn   Disevid by Lövmarken tidigare betesmark
Heda sn   Disevid Kvarn Saknas Mellangärdet gärde
Heda sn   Disevid, Lilla lht Mellanliden åker
Heda sn /Se   Djursmossen lägenhet Mjärdahatten utjord
Heda sn   Editslund lht Mjölkkällan källa
Heda sn   Editslund lht Mylingahålet källa
Heda sn   Egebola by Myllorna gärde
Heda sn   Egbola fr. by Nordlyckan åker
Heda sn   Egbola, Stora by Norröbackarna sandkullar
Heda sn   Egbola Utjordar äga Nyängen gärde
Heda sn   Eketorp avs. lht. Oxabetet gärde
Heda sn   Eketorp lht. Prästgårdstomten område
Heda sn   Ekkullen avs. Rävaberget berg
Heda sn   Ekkullen lht Sankekällan hälsokälla
Heda socken /Se   Erikslund lht. Sankakällan källa
Heda socken /Se   Erikslund lht Sankaliderna åkrar
Heda sn /Se   Fattig huset ålderdomshemmet Sankaliderna åkrar
Heda sn /Se   Fattigstugan f.d. ålderdomshem Sankaliderna åkrar
Heda sn /Se   Fittan t Sikabackarna sandkullar
Heda sn /Se   Fulkokolehuset Saknas Skarpan gärde
Heda sn /Se   Fridhem lht Smedsaliden gärde
Heda sn /Se   Fridhem lht Stenagärdet gärde
Heda sn /Se   Fridhem lht Svenstorpagärdet gärde
Heda sn /Se   Fridhem avs. lht. Sågareliden gärde
Heda sn /Se   Fridhem lht Tandvärketallen s.k. värkträd
Heda sn /Se   Frälsegården bebyggelse Tresnuten gärde
Heda sn /Se   Fågelkullen bs Vallbyån å
Heda sn /Se   Glahyttastugan stuga Vilåttingen gärde och ängar
Hedheskirkia, nuv. Heda sn /Se   Glashemmet lht Väderkvarnsgärdet gärde
Hedheskirkia, se Heda sn /Se   Glashemmet lht Västergärdena gärden
Diseved gd:ar   Glättigagården gård Västgötasäcken betesmarker
Disevid hg   Granstorp lht Åbomsberget berg
Diseved gd:ar   Grantorp lht Åbyån å
Disevid by /Se   Grantorp lht Ågärdet gärde
Disevi(d) by /Se   Grenadiertorpet tp Åliden gärde
Disevi gd /Se   Grenadjärtorpet f.d. Gt Ängarna ängar
Disevid gd /Se   Grenadjärtorpet f.d. Gt  
Disevi gd /Se   Grenadjärtorpet f.d. Gt  
Disevid gd /Se   Grenadjärtorpet f.d. Gt  
Disevi gd /Se   Gropen lht  
Disevid gd /Se   Grytatorpet rivet t  
Disevid hg /Se   Gråberg tp  
Disevi herrgård /Se   Gråberg t  
Disevi hg /Se   Grönhagen lht  
Disevid by /Se   Grönhagen lht  
Egbola by   Grönkullen lht  
Egbola by   Grönkullen lht  
Egbola, se Kålstad by   Grönlund lht  
Gladhyttastugan stuga /Se   Grönlund lht  
Haddetorp by   Grönlund lht  
Haddetorp gdr   Grönlund lht  
Haddetorp by   Grönlund lht  
Haddetorp by   Gubbalyckan rivet t  
Haddetorp gdr   Gärdstorp lht  
Haddetorp by   Heddetorp bebyggelse  
Haddetorp by   Haddetorp by  
Haddetorp by   Haddetorpakvarnen kvarn  
Haddetorp by   Haga lht  
Haddetorp by   Hagalund avs. lht.  
Haddetorp by   Hagalund lht  
Haddetorp by   Hagalund lht  
Haddetorp by   Hahnstället lht  
Haddetorp by   Hallen avs. lht.  
Haddetorp by   Hallen lht  
Haddetorp by   Halvspannet försvunnen bs  
Haddetorp by   Hammaregården gård  
Haddetorp by /Se   Handelsboden Saknas  
Haddetorp by /Se   Handelsboden Saknas  
Haddetorpskvarn f. kvarn   Handelsboden, Gamla Saknas  
?Heda by   Heda by  
Heda gd   Heda komministerboställe  
Heda by   Heda borg lht  
Häggestad by   Hedaborg v  
Häggestad by   Hedaborg v  
Häggestad kvarn Saknas   Hedagården bebyggelse  
Häggestad by   Hedagården gård  
Häggestad by /Se   Hedalund handelslht  
Häggestad gd:ar /Se   Heda Skola bebyggelse  
Häggestad by /Se   Hedaslätt jvstation  
Isberga by   Hedaslätt järnvägsstation  
Isberga gdr   Hedsätter avsöndrad lht  
Isberga by   Hjalmarslund lht  
Isberga by   Hjalmarslund lht  
Isberga by   Holkaberg lht  
Isberga by   Hålkaberg lht  
Isberga gdar   Horahålet riven bs  
Isberga gdar   Humpen lht  
Isberga by   Hålan lht  
Isberga by   Häggestad gd  
Isberga by   Häggestad gd  
Isberga gdar /Se   Häggestad gd  
Isberga by /Se   Häggestad gd  
Jussberg by   Häggestad by  
Jussberg gdr   Häggestad bebyggelse  
Jussberg by   Häggestad, Nedre bebyggelse  
Jussberg by   Häggestad rusthåll bebyggelse  
Jussberg by   Häggestad, Övre by  
Jussberg by   Häggestadkvarnen kvarn  
Jussberg by   Hällemon Saknas  
Jussberg by   Hällemon allmänning  
Jussberg by   Hälltorp lht  
Jussberg by   Häntorp lht  
Jussberg by   Häradsvallen utjord  
Jussberg by   Häradsvallen utjord  
Jussberg by   Häradsvallen utjord  
Jussberg by   Högbolyckan utjord  
Jussberg by   Högbolyckan utjord  
Jussberga by   Hörnat lht  
Jussberg by   Hörnet lht  
Jussberg by /Se   Isberga by  
Jussberg by /Se   Isberga by  
Jussberg by /Se   Jarlslund lht  
Jussberg by /Se   Johanna på buten försvunnen bs  
Jussberg gd /Se   Jonsberg avs. lht  
Jussberg by /Se   Jonsberg lht  
Jättingstad gdr   Judegården försvunnen gård  
?Jättingstad gdr /Se   Jussberg by  
Jättingstad hgd   Jussberg by  
Jättingstad hg   Jussberg by  
Jättingstad hgd   Jättingstad by  
Jättingstad hg   Jättingstad by  
Jättingstad hgd   Karlberg lägen.  
Jättingstad hg   Karlberg lht  
Jättingstad herrgård   Karlslund lht  
Jättingstad herrgård   Karlslund avsöndrad lht  
Jättingstad herrgård   Kläjsaberget t  
Jättingstad by   Knektatorpet bebyggelse  
Jättingstad gdr   Kolstad by  
Jättingstad hg   Kolstad by  
Jättingstad gdr   Koltorp lht  
Jättingstad gdr   Komministerboställe bebyggelse  
Jättingstad hg   Krongården bebyggelse  
Jättingstad gdr   Kvarnen Saknas  
Jättingstad gdr   Kvarnen Saknas  
Jättingstad gdr   Kvarnen öde  
Jättingstad hg   Kyrkjorden Saknas  
Jättingstad gdr   Kyrkobacken kr.  
Jättingstad gdr   Kålstad by  
Jättingstad gdr   Kålstad Mellangård gd  
Jättingstad hg   Källviken lht.  
Jättingstad g   Källviken lht  
Jättingstad hg   Lilla Byagården bebyggelse  
Jättingstad gdr /Se   Lilla-Johannas försvunnen bs  
Jättingstad by /Se   Lillgård rusth.  
Jättingstad by /Se   Lillgården bebyggelse  
Jättingstad gd:ar /Se   Lillgården beb  
Jättingstad gd:ar /Se   Lillgården beb  
Jättingstad gd:ar /Se   Lindaberget rivet t  
Jättingstad gd:ar /Se   Ljungtorp tp  
Jättingstad by /Se   Ljungtorp lht  
Jättingstad hg /Se   Lordatorpet f.d. grenadjärtorpet  
Jättingstad gd:ar /Se   Lugnet lht  
Jättingstad gd:ar /Se   Lugnet lht  
Jättingstad gd:ar /Se   Löfsäter avs. lht  
Kolstad by   Lövhagen tp  
Kolstad by   Lövhagen lht  
Kolstad by   Löfvingsborg lht  
Kolstad by   Lövingsborg lht  
Kolstad by   Lövsätter avsöndrad lht  
Kolstad by   Marieborg avs. lht  
Kolstad by   Marieborg lht  
Kolstad by   Mariedal lht  
Kolstad by   Mariedal lht  
Kolstad by   Mariedal avsöndrad lht  
Kolstad by   Mauritsberg lht  
Kolstad by   Mellangård bebyggelse  
Kolstad by   Mellangården beb  
Kolstad by   Mellangård bebyggelse  
Kolstad by   Mellangården se Hammargården beb  
Kolstad by   Mellangård bebyggelse  
Kolstad by /Se   Mellangården beb  
?Norrö by   Mellangård beb  
Norrö by   Mellangården beb  
Norrö by   Mellangård beb  
?Norrö by   Mellangården beb  
Norrö by   Mellannorrö, se Mellangården Saknas  
Norrö by   Missionshuset Saknas  
Råby rättaredöme f. rd   Mohyttan lht  
Sankt Nicolai gille förr gille   Mohyltan lhtr  
Sik gd /Se   Moliden lhtr  
Sik gd /Se   Mossändan lht  
Sik gd /Se   Mossänkan utäga  
»soknadall» försv. (?) gd   Munkängen lht  
*Stenstorp Saknas   Munkängen lht  
?Svenstorp by   Myskjan lht  
Thysoby, se Tjugby by   Myskjan lht  
Tjugby by   Mössan lht  
Tjugby by   Nissa-Hulda-stället riven bs  
Tjugby by   Norrgård bebyggelse  
Tjugby by   Norrgården gård  
Tjugby by   Norrgård bebyggelse  
Tjugby by   Norrgården se Krongården beb  
Tjugby by   Norrgården gård  
Tjugby by   Norrgård bebyggelse  
Tjugby by   Norrgård bebyggelse  
Tjugby by   Norrgården beb  
Tjugby by   Norrgården bebyggelse  
Tjugby by   Norrgården beb  
Tjugby by   Norrö bebyggelse  
Tjugby by   Norrö by  
Tjugby by   Norrömossen avsöndrad lht  
Tjugby by   Norrö Östergård länsmansboställe  
Tjugby by   Norstorp lht  
Tjugby by   Nyborg lht  
Tjugby by   Nyborg avsöndrad lht  
Tjugby by   Nybygget t  
Tjugby by   Nydalen avs. lht  
Tjugby by   Nydalen lht  
Tjugby by /Se   Nytorp lht  
Tjugby by   Nytorp lht  
Tjugby by   Oskarsberg lht  
Tjugeby by /Se   Oskarsberg lht  
Tjugby by /Se   Oskarsborg lht  
Tjugby by /Se   Ottosten gård  
Tjugby by /Se   Parkvillan v  
Tuna by   Petter-Hans-Adas ställe lht  
(?) Tuna by   Pettr- Kålle-stugan riven bs  
Tuna by   Prostabygget gård  
Tuna by   Prästgården komministerbost.  
Tuna by   Prästgårdstomten bebyggelse  
Tuna by   Rabbistan lägenhetsområde  
Tuna by   »Rabbistan» gata, byväg  
?Tuna gdar /Se   Rabbiøtan tp  
?Tuna gdr   Rabbistan lht  
?Tuna gdr   Rabbistan öde  
?Tuna gdr   Rappstorp lht  
?Tuna gdr   Rappstorp t  
?Tuna gdr   »Riket» tp  
?Tuna gdr   Rosénastället avsöndrad lht  
?Tuna gdr   Rosenlund lht  
?Tuna gdr   Rosenlund lht  
?Tuna gdr   Rosenlund tp  
?Tuna gdr   Rosenlund lht  
?Tuna by   Rusthållet beb  
Tuna by /Se   Rusthållet beb  
?Tuna by /Se   Rödberg tp  
Tuna by /Se   Rödberg f.d. gård, nu lht  
Tuna gdr /Se   Röven lht  
Tuna by /Se   Siggeborg lht  
Vadby, se Vallby by   Sik bebyggelse  
»wadhby» Saknas   Sik gård  
*wadhby se Vallby by   Sik gd  
Wadhby se Vallby by   Sikenäs lht  
?Vallby by   Signeborg lht  
Vallby gdr   Skattegården bebyggelse  
?Vallby by   Skattegården bebyggelse  
?Vallby by   Skattegården bebyggelse  
Vallby by   Skattegården bebyggelse  
?Vallby gdr   Skattegården, Nedre bebyggelse  
?Vallby by med kvarn   Skattegården, Östra bebyggelse  
?Vallby by   Skattegården, Övre bebyggelse  
Vallby by   Sköntorp lht  
?Vallby by   Sköntorp lht  
Vallby by   Slöjdskolan Saknas  
?Vallby by   Slöjdvillan slöjdskola  
?Vallby by   Smedsastugan rivet t  
?Vallby by   Stavastället lägenhet  
?Vallby hgd   Stekanäs riven bs  
?Vallby hgd   Stenbron tp  
Vallby by   Stenbron t  
?Vallby gård   Stora Egebola bebyggelse  
Vallby by   Strömsbro tp  
Vallby by   Strömsbro lht  
?Vallby gdr   Surmjölkalottas ställe försvunnen bs  
Vallby by   Svenstorp bebyggelse  
Vallby by   Svenstorp gård  
Vallby by   Svängen Saknas  
Vallby gd:ar   Södergård bebyggelse  
Vallby by   Södergården gård  
[Vadby] g   Södergården bebyggelse  
Vallby by   Södergården gård  
Vallby by   Södergård bebyggelse  
Vallby by med kvarn   Södergården gård  
Vallby by   Södergård bebyggelse  
Vallby by /Se   Södergården gård  
Vallby by /Se   Södergården bebyggelse  
Vallby by /Se   Södergården gård  
Vallby by /Se   Södergård bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Tegelbruket tegelbruk  
    Tegelbruket tegelbruk  
    Tjogby, Tjugby, Tjugby by  
    Tjugby by  
    Tjugby gård  
    Tjugby by  
    Tjugby handelsbod Saknas  
    Tjugbyvägen rälsbusshpl  
    Torkan lht  
    Torkelbacken riven bs  
    Torkel-Tildas riven bs  
    Trädgårdsberg lht  
    Tuna by  
    Tuna by  
    Tunåker lht  
    Tunåker avsöndrad lht  
    Typpalinas riven bs  
    Tyrastället lht  
    Utsikten hus  
    Utsikten lht  
    Uttersberg lht  
    Uttersberg lht  
    Vahlströmastället lht  
    Vallby by  
    Vallby by  
    Vallby kvarn kvarn  
    Vallbylund avs. lht.  
    Vallbylund lhtr  
    Valltorp avsöndrad lhtr  
    Vestergård f.d. predikantboställe  
    Vestergård bebyggelse  
    Vestergård bebyggelse  
    Vestergård bebyggelse  
    Vestra Skattegården bebyggelse  
    Vikslund lht  
    Vikslund lht  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västers rivet t  
    Åbo gård  
    Ådalen v  
    Åttingen gård  
    Äspegården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergård bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården kr. länsmansboställe  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östra Skattegården bebyggelse  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.