ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stora Åby socken : Lysings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 359 Naturnamn : 173 Bebyggelsenamn : 1074 Naturnamn : 850
Åby, Stora sn Alkärret kärr(?) Stora Åby socken Saknas Stora Åby socken socken
Åby, Stora sn Baggafallet skogsmark Åby, Stora sn Adams södra lycka Saknas
Åby, Stora sn Bockamaden terräng Åby, Stora sn Alalyckan åker
Åby, Stora sn Bonderydsjön sjö Åby = Stora Åby socken Alehagen hage
?Åby, Stora sn Bonderydssjön sjö Åby, Stora sn Alehagen hage
Åby, Stora sn Bonderydsjön sjö Åby, Stora sn Ahlekärrsåkern åker
Stora Åby sn Bonderydssjön sjö Åby, Stora sn Alekärrsängen = Ahlekärrsängen slåtteräng
Åby, Stora sn Bonderydssjön sjö Åbyboe inbyggarbeteckning Ahlerydshagen äng
Åby, Stora sn Bonderydssjön sjö Abelsro lht Alerydsvägen Saknas
Åby (Stora) sn Bonderydssjön sjö Abrahamslyckan+ öde tp Almaberget berg
Åby, Sotra sn Bonderydssjön sjö Alalyckan + tp Amundralyckan åker
Åby,Stora sn Bonderydssjön sjö Alboryd gård Andersolsmossen mosse
Åby, Stora sn Bonderydssjön sjö Alboryd Saknas Anderssvenslyckan åker
Åby, Stora sn Bonderydssjön sjö Alboryd gård Arvalyckan åker
Åby, Stora sn Bonery Siön, Se Bonderydssjön sjö Alekärret + öde lht Aspelinnan Saknas
St. Åby sn Bonneryd Sjön, Se Bonderydssjön sjö Ahlekärrstorpen + öde tp Asphagen Saknas
Stora Åby sn Broratorpet skogsmark Aleryd, Lilla by Augustaängen äng
Stora Åby sn *Bråtabron bro Aleryd, Lilla bebyggelse Backalyckan äng
Åby, Stora sn Bäsjön sjö Aleryd, Lilla gård Backens kålgård täppa
St. Åby sn Dalasjön del av sjö Aleryd, Stora by Backåkern åker
Åby, Stora gård o. sn Danzig terräng Aleryd, Stora bebyggelse Backängen Saknas
Åby, Stora gård o. sn Djupvadsbron bro Aleryd, Stora gård Badstuhagen Saknas
Åby, Stora sn Falgiölen, Se Fallbergsgölen tjärn Alerydstorpet t Badstugulyckan Saknas
Åby, Stora sn Fallbergsgölen tjärn Alkärret t Badstuguåkern Saknas
åby, stora sn Fallbergsgölen tjärn Almatorpet t Baggafallet skogsmark
Åby, Stora sn Fallgölen sjö Almqvistatorpet+ Saknas Bankagummans kåhlgård Saknas
(St) åby sn Fallgöln, Se Fallbergsgölen tjärn Amundeby+ Saknas Basthagen hage
Åby, Stora sn Fallsbergsgölen tjärn Amundaby rusth. Bastugärdet gärde
Stora Åby sn Fallsbergsgölen göl Amundasby by Bengtstugeberget berg
Åby, stora sn Fallsbergskärret kärr Amundeby bebyggelse Berghagen hage
Åby, stora sn Fiskefällan terräng Amundeby gård »Bergknallen» = Bergkullen bete
Åby, (numera Åby, Stora) sn Fjällmunn, se Fjättmunn, Stora o. Lilla sjöar Amundeby gdr Bergkullen kulle
Åby, Stora sn Fåfängan skogsmark Amundratorpet t Bergshagen bete
Åby, (numera Åby, Stora) sn *Fägölen f.d. sjö Andreas lycka + öde tp Bergängen äng
Åby, Stora sn Färgbänk vassbänk /Se Annakarias bs Beteslindan Saknas
Åby, Stora sn fäägiölan, Se Fallbergsgölen tjärn Anna lund avs. lht. Betesängen bete
Stora Åby sn Galtegrytor terräng Annelund lht Bjäradiket dike
Åby, Stora sn Gransjön sjö Aspelunda lht Bjäran mosse
Åby, Stora sn Gransjön sjö Aspenäs avs. lht. Bjäran uppodlade mossar
Åby, Stora sn Gransjön sjö Aspenäset lht Bjäremossen mosse
Åby, Stora sn Gubbakärret kärr Augustenlund avs. lht. Björnserydgärdet gärde
Åby Saknas *Gärlången sjö Augustenlund lht Blidalyckan åker
Stora Åby sn Gölafällan skogsmark Axlund avs. lht. Blixhultsmaden mad
åby, stora sn Harget terräng Axlund = Aspelunda lht Blixtaberget berg
Åby, Stora sn Holmen sankmark? Backasand bebyggelse Blixtalinnan gräsvall
Åby, Stora sn Hybblen terräng Backasand bebyggelse Blommagärdet gärde
Åby, Stora sn Hybblen ägomark Backasand gård Blommagärdet gärde
Åby, Stora sn Håkantorpet ägomark? Backasand bebyggelse Bockamossen mosse
Åby, Stora sn Hålalyckan ägomark Backasand bebyggelse Bokahagen hage
Åby, Stora sn *Häradssten gränsmärke Backen l. Backagården bebyggelse Bonda-Jans-lyckan skog och betesmark
Åby, Stora sn *Höge stenar gränsmärke Backen t Bonderaslyckan skog och betesmark
Åby, Stora sn Järplången sjö Backgården, Backen bebyggelse Bonderaslyckan skog och betesmark
?Åby, Stora sn *Kiokergölan tjärn Backstugan, Holmen lht. Bonderydsjön sjö
Åby, Stora sn Klintakulle höjd Badstugan+ Saknas Bonderydssjön sjö
Åby, Stora sn Klintakulle kulle Badstügün+ Saknas Bon Jans lyckan lycka
Åby, Stora sn Klintakulle höjd Bankagummans stuga+ Saknas Botagärdet gärde
Åby, Stora Saknas ?Klintasjön sjö +Barka-Lovis[es] bs Botalastycket åker
Åby, Stora sn Klintasjön göl +Barkastället bs Brantagärdet gärde
Åby, Stora sn Klintasjön sjö Barkatorpet t Brattekullen skog
Åby, Stora sn Klintasjön sjö Basliden by Brickegärdet gärde
Åby, Stora sn Klockestenen gränsmärke Basliden torp Brickejorden del av Brunnsgården
Åby, Stora sn Klockestenen gränsmärke Basliden Saknas Brinkalyckan och Callelyckan, Grytbäckslyckan Saknas
Åby, Stora sn /Se *Klovahall gränsmärke Basliden t Brinkalyckan Saknas
Åby, Stora sn /Se Klämman skogsmark Berget bs Broddalyckan åker
Åby, Stora sn /Se Knäpperyd terräng Berggården hmd Brukalyckan åker
Åby, Stora sn /Se Kvarnkärr, Lilla ägomark Berghem bs »Brunn i Norragärdet» Saknas
Åby, St. sn /Se Kyrkbacken backe +Berghem bs Brunnshagsgärdet gärde
Åby, Stora sn /Se Källevik skogsmark Bergskullen bebyggelse Bränneragärdet gärde
Aleryd, Lilla by /Se *Lammunge sten gränsmärke Bergskullen gård Brännerna betesmark och åker
Aleryd, Stora by /Se Loor, Se Lorasjön sjö Bergkullen bebyggelse Bränskär Saknas
Amundeby by /Se Loor, Se Lorasjön sjö Bergskullen gård Bullbogatan väg
Amundeby by /Se Loor, Se Lorasjön sjö Bergstedstorpet t Bullebogatan del av väg
Amundeby by /Se Lor(en) sjö /Se Betlehem f.d. knekttorp Bullebogärdet gärde
Amundeby by /Se Lorasjön sjö Betlehem lht Bulleboängen äng
Amundeby kvarn f. kvarn Lorasjön sjö Bjurshemmet f. d. lif.gren.tp. Busaberget berg
*Barkabohult Saknas Lorasjön sjö Bjurshemmet t Butabackarna backar
»Barckabodhahulte» beb. Lorasjön sjö Björkeberg t Butarna åkrar
*Barkabodahult, Stora Saknas Lorasjön sjö Björklund lht Buten åker
*Barkabodahult by? ?Lorasjön sjö Björna torpet f. grenadiertorp Buten åkrar
»Barkabodahult» by? /Se Lorasjön sjö Björnseryd by Buten åkrar
Barkabodahult Saknas /Se Lorasjön sjö /Se Björnseryd bebyggelse Byavägen väg
Barkabodahult Saknas /Se *Loren sjö Björnseryd gård Bykällan Saknas
*Barkabodahult, Stora Saknas /Se Loren sjö /Se Blixhult by Byakällan källa
Bergskullen gd Loren sjö /Se Blixhult bebyggelse Bäckahagen Saknas
Björnesryd by Loren sjö /Se Blixhult gård Bäcken dike och bäck
Björnseryd by /Se Loren sjö /Se Blommatorpet t Bäcken, se Morlidsån å
Boet by Loren sjö /Se Boeryd by Bäckmansgärdet gärde
Boet gdr ?Långlidkärret kärr Boeryd bebyggelse Bäckmanslyckan Saknas
Boet by Marbes sjön, Se Morlejssjön sjö Boeryd gård Dalagärdet gärde
Björnseryd by /Se ?Mellangölen tjärn Boet by Dalalyckan betesmark
Boet by Mellangölen tjärn Boet bebyggelse Dalbo hål mosse
Boet gdr Mellangölen göl Boet gäst.gård Dammen Saknas
Boet by Mellangölen göl Boet gård Dammen Saknas
Boet gd:ar Morby Sion, Se Morlejssjön sjö Bohlstaden bebyggelse Damfästet Saknas
Boet?, [Bona] Saknas Morlegen (resp. Morlejan) sjö Bonderyd by Damshagen hage
Boet gd, st Morlegen sjö /Se Bonderyd bebyggelse Dansebackarna grusbackar
Boet by Morlegen sjö /Se Bonderyd gård Dansikegärdet gärde
Boet by /Se Morlegen sjö /Se Bonderydsjön sjö Domaregärdet gärde
Bränneryd gd /Se Morlejssjön sjö Bon Jans + öde tp Dommareringen Saknas
Bökö by Morlejssjön sjö Bon Jans lyckan + öde tp Domareringen Saknas
Bökö by Morlejssjön sjö +Bosastuvan stuga Domarängen äng
Bökö by /Se Morlejssjön sjö Bosens jordkula Drakabrunn vattensamling
Domareringen domarring (?) /Se Morlejssjön sjö Bragatorpet t Dråget bäck
Ermundeby by /Se Morlejssjön sjö Branten bs Ekegärdet gärde
Ermundeby by /Se Morlejssjön sjö Brickan gård Ekelyckan åker
Ermundeby gd:ar /Se Morlejssjön sjö Brickan, se Brickegården = Järnstad gd Ekängen betesmark, förr slåtteräng
Ermundeby gdr /Se Morley Siön, Se Morlejssjön sjö Brickegård gård Enebackamossen mosse
Ershult gd /Se Mosekulle terräng Brickegård bebyggelse Enebacken hage
?Fallsberg by Noteskullen höjd Brickegården = Järnstad gård Engh Saknas
*Flat Saknas Orramossen mosse Brickegården = Järnstad gd Ersbolaängen äng
Frälsabola by Orramossen mosse Bro by Fallgölen Saknas
Frösäng gd /Se Ovansjön sjö Bro (med Hällan) bebyggelse Falsbergsgölen göl
Frösäng by /Se Raskekärr kärr Bro gård Fallsbergsgölen Saknas
Frösäng by /Se Ruskelsby triangelpunkt +Broatorpet, se +Broratorpet t Fallsbergsgölen göl
Frösäng gd /Se Rävberget berg Broratorpet t Falsbergskärret, Norra ängkärr
Färgestad indraget militieboställe *Sasjön sjö +Broratorpet t Fallsbergskärret, Norra ängkärr
Färjestad gård *Segelö kulle, gränsmärke Brorstugan = Broratorpet t Falls göl Saknas
Färjestad gd Sibirien skogsmark Brotorp t Fallströmslyckan åker
Färjestad kronoeg. Sibirien ägomark Brotorpet avs. lht. Fielyckan åker
Färjestad gd Sjön Loor, Se Lorasjön sjö Brotorpet = Brotorp Saknas Fjärdingsängen äng
Färgestad gd Sjönäsmossen ägomark Bruket lht Friskalyckan åker
Färjestad gd /Se Sjönäsmossen ägomark Bruket lht Frukostabiten åker
Färjestad gd /Se Sjövik terräng Brunnsgården gård Främsta maden mad
Färgestad gd /Se Skogsby skogsmark Brunnsgård bebyggelse Frösängs utjord utj.
Hagen gd Skogslund terräng Brunnsgården gård Fåfängan skogsmark
Hagen gd Skrikakärren kärr Brunnsgården = Järnstad gd Fårabetapölen göl
Hagen gd Sparvatorpet skogsmark Bränderna t Fårabetet Saknas
Halvarby by /Se *Stora Fallsbergsskäl gränsmärke Bränneryd gård Fårabetet hage
Halvareby by /Se Storkärret kärr Bränneryd tp Fårabetet betesmark
Harget hmd /Se Sänkegölen tjärn Bränneryd t Fåramossen mosse
Hemmingsby gd /Se Sänkegölen göl Bullebo t Fägatan skogsväg
Hemmingsby gd /Se Sänkegölen göl Bunkabola by Fäkärret kärr
Hemmingsby gd /Se Tingsberget berg /Se Bunkabola bebyggelse Fällan bete
*Hiernastadha se Järnstad by Tingsbergsåkern åker /Se Bunkabola gård Fällan skogsmark
*Härkehult gd Tingsmaden utjord /Se Burkeriet bs Fällan uthuggning i skog
?Höghult by Tingsmadsbacken landsvägsbacke /Se Busatorpet bebyggelse Fällebergen berg
?Höghult by Tingsmadslyckan äga /Se Bygget avs. lht. Fällebergen, Fällorna Saknas
»høgholt» Saknas Tingsmansbacken, se Tingsmadsbacken landsvägsbacke Bygget t Fällehagen hage
Jonshult gd /Se Tingsta(d) berg berg /Se Bygget lht Fällelyckan skogsmark
?Jonstorp gd Tingsstället äga /Se Bygget, se Trinnebacken bs Fällerna Saknas
Jonstorp gd /Se *Tjackaregölen sjö Byn, se Järnstad by Fällera, Fällorna Saknas
Jonstorp gd /Se Tjockegölen sjö Båten t Fällmarka Saknas
Järnstad by Tjockeklint, Se Klintakulle höjd Bäck by Fällorna med Fällebergen skog
Järnstad by Tjockgölen, Se Klintasjön göl Bäck bebyggelse Fällorna skogsmark
Järnstad by Tjockgöln, Se Mellangölen tjärn Bäck gård Fällorna skogsmark
Järnstad by /Se Topphultabacken triangelpunkt Bäckaskog t Fängtan gärde
Järnstad by Trollberget berg Bäcken, N. t Färgbänk vassbänk
Järnstad by Tryggolinetorpet terräng Bäcktorpet + öde tp Fölungahagen hage
Järnstad by *Tåkersjön sjö Böke gård Förlänet del av Vilåttingen
Järnstad by Tånghagen lekplats /Se Bökö by Galgabacken kulle
Järnstad by Ugglehultasjön sjö Bökö (rusth.), bebyggelse Galgabacken gammal avrättningsplats
Järnstad by Ugglehultasjön sjö Böneryd gård Galgabacken f.d. avrättningsplats
Järnstad by *Ulsboklint höjd Böneryd gård Galte Gryter betesmark
Järnstad by Varpet terräng Böneryd bebyggelse Gamla Kvarndammen bete
Järnstad by Vinninge utjord /Se Dalen gård Gamla Södra Golfgårdsbetet bete
Järnstad by Vinninge utj. /Se Dalen bebyggelse Gammalsbyån, se Morlidsån å
Järnstad by Vässjön sjö Dalen gård Garverigärdet gärde
Järnstad by Vässjön sjö Dammen torp Gathålsmaden kärr
Järnstad by Vässjön sjö Dammen lht Gatulyckan Saknas
Järnstad by Vässjön sjö Daniels bs Gatåkern Saknas
Järnstad by Vässjön sjö Dansikt t Glasängen äng
Järnstad by ?Vässjön sjö Danzig lht, öde Gloffen, se Gluffen skog
Järnstad by Vässjön sjö Djupvadet gd Gluffen skog
Jernstad by Vässjön sjö Djupevadet gård Glytta lyckan lycka
Järnstad by Äretutan terräng Djupvad gård Glåffan skogsmark
Järnstad by *Översjön sjö Djupvad bebyggelse Glåffen, se Gluffen skog
Järnstad by Översjön sjö Djupvad = Djupevadet Saknas Golfgårdsbetet, Gamla, Södra bete
Järnstad by Översjön sjö Djupvadskärret torp Granagärdet gärde
Järnstad by /Se Översjön sjö Djupvadskärret Saknas Granbutslyckan åker
Järnstad by /Se Översjön sjö Domarns bs Granebuten betesmark
Järnstad by /Se Översjön sjö Drabo t Gransjömaden äng
Jernstad by /Se Översjön sjö Dummatorpet t Gransjömaden äng
?Järnstad kvarn f. kvarn Översjön sjö Dungen t Gransjön Saknas
Kalvhult gd /Se   Eklund lht Gransjön sjö
Krisseby by /Se   Eklund avs. lht Gravadungen skogsdunge
Krisseby by /Se   Enebacken + öde tp Gregårdsgärdet gärde
Krisseby gd:ar /Se   Engbergslyckan + öde tp Grepaberget berg
Kälkebo by   Erikslund avs. lht. Gretelyckan åker
?Lindeberg by   Erikslund lht Gropåkern åker
Lysingslyckan försvunnet torp /Se   Ermundeby by Grustaget Saknas
Lysingslyckan torp /Se   Ermundeby bebyggelse Grytalyckan Saknas
Morliden L:a o. St:a gd o. by /Se   Ermundeby gård Grytbäckslyckan Saknas
*Mossan t.   Ersastugan bs Grytebäcka stad = Grytbecken Saknas
*Mossan st   Ersbola by Grytebäckslyckan = Brinkalyckan och Callelyckan Saknas
*Mossen t   Ersbola bebyggelse Gråtarelyckan åker
[Musen] st.   Ersbola gård Gräsbergsmossen mosse
»Musin» försv. gd   Ershult gård Gräsbergsvägen Saknas
*Musin förr gd   Ershult bebyggelse Grötamossen mosse
»musin» försv. gd   Ershult gård Gubbakärret kärr
*Musin förr gd   Eva-Stine-gården Saknas Gubbkärret kärr
Munkatorp (Vilattungen) Saknas   Fagerhult t Gubbalyckan åker
Munketorp gd   Fallsberg by Gubbamaden kärr
Prestorp gdr   Fallsberg, Lilla gd Guntalyckan åker
Renemo by   Falsberg, Lilla bebyggelse Gårdshagen hage
Renemo by   Fallsberg Stora gd Gårdshagen hage
Renemo by   Falsberg, Stora bebyggelse Gårdskällan källa
Riset gd   Fallsberg, Lilla gård Gärdshagen Saknas
Riset gd   Fallsberg, Stora gård Gölahagen hage
Riset gd   Fallsbergskärret Saknas Göla Stybblan Saknas
Ruskelsby by   Fallsbergskärret, Norra Saknas Gölamossen Saknas
Ruskilsby by /Se   Falltorpet Saknas Götalyckan Saknas
Ruskelsby by /Se   Fiskefällan + jt Hagagärdet gärde
Ruskelsby by /Se   Fiskefällan t Hagarne = Ängshagarne Saknas
*Rydesgwern se Ryleet gd?   Flodagården gd Hagaåkern Saknas
Ryket gd   Fredrikslund avs. lht. Hagmanslyckan lycka
Ryket gd   Fredrikslund lht Hagmanslyckan lycka
Ryket gd   Fridensborg avs. lht. Hagåkern åker
Rävskinnshult by /Se   Fridensborg lht Hajalyckan åker
Sandkulla by   Fridhem avs. lht. Halvareby Puls gärde och hage
Sandkulla by, st   Fridhem avs. lht. Halvgårdsängen äng
?Sandkulla by   Fridhem lht Hammarebackegärdet gärde
Siluastatorp se Syllanstorp by   Fridhem lht Hammarsbacken landsvägsbacke
Silwastatorp gd   Fridhem lht Hansalyckan åker
Sjögård gård /Se   Fridsborg avs. lht. Harafällan skogsmark
Skog by   Fridsborg lht Harget tp lycka med öde tp
Skog by   Friska lyckan + öde tp Harget skogsmark
Sonaby by   Fätsabola bebyggelse Harkullaskiften Saknas
Sonaby by   Frätsabola by Hedavägen väg
Sonaby by   Frätsabola bebyggelse Hemangen äng med åker
Sonaby by   Frätsabola gård Hemmabetet betesmark
Sonaby Saknas /Se   Frösäng gård Holmagärdet gärde
Sonaby by /Se   Frösäng bebyggelse Hopakällan källa
Sonaby by /Se   Frösäng gård Huafällan skogsmark
Sonaby by /Se   Fyrbondegård bebyggelse Huafällan skog och betesmark
Sonaby by /Se   Fåglatorpet+ = Hybblen Saknas Huafälleberget berg
Sotäng gd   Fåglatorpet t Hulalyckan lycka med öde tp
Staffanstorp gd /Se   Fåglatorpet t Hultaröjan betesmark
Staffanstorp gd /Se   Fällan by Humblegård Saknas
Staffanstorp gd /Se   Fällan bebyggelse Hybblabetet bete
Stengårdshult by /Se   Fällan gård Hybblabetet betesmark
Stenkilsby by /Se   Fällan t Hybblalyckan lycka med öde tp
Stenkilsby by /Se   Fällan, Södra t Hybblalyckegärdet gärde
Stenkilsby by /Se   +Fälletorpen t Hybblamaden åker och bete
Stenkilsby Saknas /Se   Fälletorpet t Hybblamaden åker, bete
Stenkilsby by /Se   Fältatorpet t Håglåffan skogsmark
Stenkilsby by /Se   Färgeriet Saknas Håkalyckan åker
Stenkilby by /Se   Färgestad indr. militiebost. Hålalyckan åker
Stenseryd gd /Se   Färgestad f.d. serg. boställe Hålalyckan åker
Stubben gd   Färgestad gård Hålet kärr
Stubben gd   Gamla Tomten Saknas Hägnen äng
Stubben gd   Gammalsby by Hägnen hage
Stubben g   Gammalsby bebyggelse Hägnen äng
Stubben g   Gammalsby gård Hälle grind grind
Stubben gd   Gapalyckan t Hallemon allmänning
Stubben gd   Garveriet Saknas Hällemon skogsmark
Stubben gd   +Garveriet garveri Hällemon allmänning
Stubben gd   Glytta + öde tp Hälsobrunnskällan källa
Stubben gd   Gransjökullen t Hälsokällan källa
Stubben gd   Gransjömaden äng Hämningalyckan åker
Stubben gd   Granudden t Hängslalindan Saknas
Stubben gd   Granudden lht Hängslalyckan åker
Syllerstorp gd   Grogårdsqvarn st. Hängslamossen mosse
Syllerstorp by   Grenadiertorpet Saknas Hängslan betesmark
Syllerstorp gård   Grenadiertorpet+ Saknas Hängslen hage
Syllerstorp by   Grenadiertorpet bebyggelse Hängslen bete
Syllerstorp by   Grenadjärtorpet t Häradsmarken skogsmark
Syllerstorp g   Gretalyckan + öde tp Häradsvägen landsväg
Syllerstorp by   Grindstugan avs. lht. Hässlebuskaängen = Storängen äng
Syllerstorp by   Grindstugan t Hästabetet betesmark
Syllerstorp by   Gripenborg avs. lht. Hästafällan betesmark
Syllerstorp by   Gripenberg lht Hästakullen kulle
Syllerstorp by   Grytbäcken t. Hästhagen hage
Syllerstorp by   Grytbäcken eller Zvarnkärr Lilla Saknas Hästhagen betesmark och åkrar
Syllerstorp by   Grytbäcken utjord Hästängs utjord utj.
Syllerstorp by   Grytbäcken gård Hästön höjd
Syllerstorp by   Grytebäcken t Höghultakärret kärr
Syllerstorp by   Grytbäckslyckan Saknas Högrödjan utjord
Syllerstorp by /Se   Grönlund avs. lht. Högrödjan utjord
Tingsmaden torp /Se   Grönlund t Högåkern åker
Tingsmaden utjord /Se   Grönlund lht Höjdagärdet gärde
Tingstad by   Guntastugan bs Hökalyckan åker
Tingstad by   Gustavsberg lht Hökamossen mosse
Tingstad by   Gårdshult by Impedimenterna Saknas
Tingstad st /Se   Gårdshult bebyggelse Isakalyckan åker
Tingstad gdr /Se   Gårdshult gård Israelslyckan åker
Tingstad by /Se   Gårdshult by Jordpäravarden = Torparevarden Saknas
Tingstad gdr /Se   Gärdeslätt avs. lht. Jungfruviken vik
Tingstad gd /Se   Gölahybblan öde tp Junggrenslyckan lycka
Tingstad by /Se   Göleryd by Jutalyckan åker
Tingstad by /Se   Göleryd bebyggelse Jättesten sten
Tingstad by /Se   Göleryd gård Jönsalyckan åker
Tingstad by /Se   Gölatorpet + öde tp Jönsåkern Saknas
Topphult by /Se   Haddatorpet t Kalkbackagärdet gärde
Torstorp gd /Se   Haddåsagärdet bebyggelse Callelyckan Saknas
Torp gd   Haga lht Kalvabetet hage
Torp gd   Haga lht Kalfgård = Kålgården Saknas
Torp g   Hagalund avs. lht. Kalfhagen bete
Torp gd   Hagalund lht Kalvhulta Plåter betesmark
Torp gd   Hagalund lht Kanalen avloppså (-bäck) och -dike
?Tuna by   +Hagalund bs Kantafällan skogsmark
?Tuna gdr   Hagen by Kantafällan skog
Tuna by   Hagen bebyggelse Karljaenslyckan åker
?Tuna gdr   Hagen gård Kiddöarna öar
?Tuna gdr   Hagmanstorpet+ tp Klangalyckan åker
?Tuna gdr   Hajs t Klinta kulle berg
?Tuna gdr   Hakebo bs Klintasjön sjö
Tuna by   Halvareby by Klintasjön sjö
?Tuna gdr   Halfvareby bebyggelse Klockelyckan åker
?Tuna gdr   Halfvareby bebyggelse Klämmabergen berg
?Tuna gdr   Halvareby gård Klämma mosse odlad mosse
?Tuna gdr   Hammarebacken t Klämmamossen mosse
Tuna by   +Hammarsbacken stuga Klämmaskogen skogsmark
?Tuna gdr   Handelsbod lht Klämmaskogen skog
Tuna by   Harget + öde tp Klämmestorp äng
Tuna by   Harget hmd Knallhagen hage (nu delvis åker)
?Tuna gdar   Harhult t Knektalyckan lycka
?Tuna by   Hemmingsby gård Knektalyckan åker
Tuna by /Se   Hemmingsby bebyggelse Knubbalyckan åker
Tuna gd /Se   Hemmingsby gård Knutalyckan åker
Tuna gårdar /Se   Henningsborg bebyggelse Knäpperydsgärdet gärde
Tuna gd /Se   Henningsborg lht Kobetet betesmark
Tung gd /Se   Henningsborg lht Kobetet betesmark
*Wiilattinghin jord   Holmatorpet Saknas Kobetslyckan åker
Vinninge gd /Se   Holmatorpet t Kobuten gärde
*Åby Saknas   Holmen bs Kockeliden backe
?Åby by   Hotell Brunkeberg stuga Kohagen Saknas
Åby by   Hotell Brunkeberg stuga Kohagen Saknas
Åby by   Hula lyckan + öde tp Kohagen hage
Åby, Stora, Åby, Västra by   Hultatorpet t Kohagen med stenravel Saknas
Åby, Stora by   Hultet t Kolbotten Saknas
Åby, Stora by   Humblegården + Saknas Kortet odling
Åby, Stora by   Humblegården+ Saknas Koskogen skogsmark
?Åby by   Humpen t Kratsaskogen skogsmark
?Åby by   Hundakullen t Krissebykärren kärr
St. Åby by   Husartorpet t Kulbackagärdet Saknas
?St. Åby by   Hybbla lyckan + öde tp Kuleberget berg
?Åby, (numera Stora) by   Hybblalyckan hmd Kullaåkern åker
Åby by   Hybblan, Göla Saknas Kullen gärde
Åby st   Hybblen+ Saknas Kullåkern Saknas
?Åby, (numera Åby, Stora) by   Hybblen+ + fl. tp. Kvarnafallet vattenfall
Åby by   Hyblen + f.d. hmd Kvarnfallet, Qvarnfallet Saknas
?Åby, (numera Åby, Stora) by   Hybblen t Kvarngärdet gärde
?Åby, (numera Åby, Stora) by   Hybblen t Kvarngärdet, Qvarngärdet Saknas
?Åby, (numera Åby, Stora) by   Hybblen t Kvarngärdet gärde
Åby by   Håkatorpet t Kvarnjorden Saknas
?Åby, (numera Åby, Stora) by   +Hålastället, se +Hålet stuga Stora Kvarnkärrsgölen göl
?Åby, (numera Åby, Stora) by   Hålet kärr Kvarnmossen, Qvarnmossen Saknas
Åby by   Hålet t Kvarnvägen väg
?Åby, (numera Åby, Stora) by   +Hålet stuga Kvarnvägen, (gamla) Qvarnvägen Saknas
?Åby, (numera Åby, Stora) by   Håletorp by Kylénsmaden Saknas
Åby by   Håletorp bebyggelse Kyrkobacken, Högrödjan utjord
?Åby, (numera Åby, Stora) by   Håletorp gård Kyrkebacken kulle
?Åby, (numera Åby, Stora) by   Håletorp gd Kyrkegärdet gärde
Åby gd   Häggebäcken t Kyrkehagarna hagar
?Åby, (numera Åby, Stora) by   Hälla gård Kyrkekullen kulle
Åby by   Hängslan t Kyrkelyckan åker
Åby gd   Hängslen t Kyrkgärdet gärde
Åby st   Häradsdomarens hustomt Saknas Kyrkängen äng
Åby, Stora kyrkby   Hässlesund by Kyrkängen äng
Åby, Stora prästgård   Hesslesund bebyggelse Kyrkängen förr slåtteräng
Åby by   Hällan gård Kålabotten g. kolbotten
Åby prgd   Hällan bebyggelse Kålpinan betesmark
Åby by /Se   Hängsla avs. lht. Källa med utmål Saknas
Åby by /Se   Hästhagen t Källaregärdet gärde
?Åsa by   Hästängs utjord Saknas Källareåkern Saknas
Äng by   Hästängs utjord Källehagen hage
?Äng by   Höghult by Källelindan Saknas
Äng gd   Höghult bebyggelse Källgärdet gärde
?Öna by /Se   Höghult gård Källhagen äng
    Höghulta kärr + lht Källhagsmaden mad
    Högrödjan = Kyrkebacken Saknas Källhagen bete
    Högrödjan lht Käramors äng äng
    Högstorp lht Kärringebiten = Undantagslyckan åker
    Högstorp tp Lackagärdet gärde
    Högstorp t Ladhagen hage
    Högstorp t Laftagärdet gärde
    Höjden hus Lagårdsgärdet gärde
    Höjden t Lampalyckorna åkerlyckor
    Hörjs jt, + öde Landsvägsbetet betesmark
    Höjs t Landsvägsgärdet gärde
    Hörnet t Landsvägsjärdet gärde
    Hörnet t Landsvägsgärdet gärde
    +Hörnet, se +Hagalund bs Landsvägsgärdet gärde
    Hörntorpet l. Hagalund lht Landsvägslinna Saknas
    Hörntorpet t Landsvägsåkern åker
    Ingabola by Landåkern åker
    Ingabola bebyggelse Landåkern åker
    Ingabola gård Lerbäcken vattendrag
    Jernstad = Järnstad Saknas Lerbäcken skog
    Jernströmstorpet = Järnströmstorpet Saknas Lertaget Saknas
    Joelatorpet t Liaåkern åker
    Jonas - Ers Torpet tp Lidfallakärret ängkärr
    Jonas Sääfs hustomt+ Saknas Lilla Aleryds mossen Saknas
    Jonshult gård Lilla betet betesmark
    Jonshult bebyggelse Lillagärdet åker
    Jonshult gård Lillalerydsmossen mosse
    Jonstorp kronog. Lillgärdet gärde
    Jonstorp f.d. trumslagarbost. Lillängen slåtteräng
    Jonstorp gård Lillängen, nu Hästbetet Saknas
    Järnstad by Lillängen äng
    Jernstad by Lillängen äng
    Järnstad by Lillängen äng
    Järnstad by Lindagärdet gärde
    Järnstad by Östra Linnan ängsmark
    Järnstad Brickegård gård Lindan åker
    Järnstad Brunnsgård = Brunnsgården Saknas Linderna åkrar
    Järnstadbyn, se Järnstad by Linnbergen skogsmark
    Järnstad Karlsgård = Karlsgården Saknas Liseberget berg
    Järnstad Södergård = Södergården Saknas Liselyckan åker
    Järnstad Vitmansgård = Vitmansgården Saknas Loppelyckan åker
    Järnströmstorpet t Lor sjö
    Järperyd by Loren sjö
    Järperyd bebyggelse Loren sjö
    Järperyd gård Lunkamaden = Gransjömaden Saknas
    Jönsabola by Lybäckaängen äng
    Jönsabola bebyggelse Lyckorna åker
    Jönsabola gård Lysings härads allmänning häradsallmänning
    Kalvhult gård Långlidskärret ängkärr
    Kalfhult bebyggelse Långlidskärret ängkärr
    Kalvhult gård Långmossen kärr
    Kaninbo öde tp Långmossen mosse
    Kaninemo t Långängen äng
    Kantatorpet t Långängen betesmark
    +Kantatorpet t Långängsgärdet gärde
    Kareten bs Löfmarken allmänning
    Karlberg avs. lht Lömarken skogsmark
    Karlberg lht Lömarken, se Lövmarken betesmark
    Karlfors gård Lövmarken betesmark
    +Karl-Jonsas t Mackorna åkrar
    Katelsbo avs. lht. Mackorna åkrar
    Karlsbo lht Mackorna åkrar
    Karlsfors (skatteg.) Mackornadiket dike och bäck
    Karlsfors = Karlfors Saknas Mackran gärde
    Karlsgård bebyggelse Madbackarna betesmark
    Karlsgården gård Maden gärde
    Karlsgården gdr Madgärdena gärden
    Karlslund avs. lht Madhagen hage
    Karlslund avs. lht. Madkullarna Saknas
    Karlslund lht Madkällan Saknas
    Karlsro avs. lht. Madlinnan Saknas
    Karlsro lht Magasinsgärdet gärde
    Karlsro lht Magnussons äng betesmark
    Karlstorpet lht Malarelyckan bete
    Kattekulla öde gård Markaberget berg
    Kaxastället bs Marken bete
    Kindbergsstugan bs Marken skog
    Kjälkebo gård Matugnen gärde
    Klockaregård bebyggelse Matugnskärret kärr
    Klockaregården bebyggelse Mellangärdet gärde
    Klämma avs. lht. öde Mellangölen göl
    Klämman lht Mellanmaden mad
    Klämman t Mellanmaden kärr
    +Klämmen t Mellanåkern åker
    Klämmestorp äng Midsommarkällan källa
    Klövdal by Midsommarkällan källa
    Klöfdal bebyggelse Midsommarkällan källa
    Klöfdala bebyggelse Mon skog
    Klövdal gård Morfars Gran Saknas
    Klövedala gård Morfars gran gran
    Knektatorpet t Morfars gran gran
    Knutalösa öde tp Morfars kulle Saknas
    Knäpperyd by Morfars kulle kulle
    Knäpperyd Saknas Morlegen sjö
    Knäpperyd gård Morlegen sjö
    Kojan Saknas Morlegen sjö
    Kopperiet bs Morloÿea Sjön Saknas
    Korset tp Morlejan sjö
    Korset t Morlejssjön sjö
    +Korset stuga Morlejssjön sjö
    Krigsmanstorpet Saknas Morlejssjön sjö
    Krisseby by Morlejssjön sjö
    Krisseby rusth. Morlidssjön, se Morlejssjön sjö
    Krisseby gård Morlidsvägen väg
    Krisseby gd Morlidsvägen väg
    Kristersby gård Morlidsån å
    Krongård bebyggelse Morlidsån å
    Krongården gård Morlidsån å
    Kronsberg avs. lht. Mosekulle höjd
    Kronsberg lht Mossagärdet Saknas
    Kroxeryd by Mosekulle berg
    Kroxeryd bebyggelse Mossen = Sjögärdet Saknas
    Kroxeryd gård Mossåkern åker
    Kråxeryd gård Mulamsberget berg
    Krokseryd gd Munketorpagärdet gärde
    Kullen öde bs Muskogärdet gärde
    Kullen t Myrekullen kulle
    Kullen t Målarekalgården åker
    Kullen t Mårlÿsiön, se Morlejssjön sjö
    Kvarn, en »skvalta» Saknas Måsen mosse
    Kvarn lht. Måsen åker
    Kvarn lht Måssakulle kulle
    Kvarnen kvarn Natthagen bete
    Kvarnen kvarn Nickresefällan skog och betesmark
    Kvarneryd gård Nickresefällebrunnen göl
    Zvarneryd (med skramlan) bebyggelse Nisshulta hägne äng
    Kvarneryd gård Nordängen äng
    Qvarnkärr, Lilla (eller Gryt + bäcken) utjord Norragärdet Saknas
    Kvarnkärr, Lilla eller Grytbäcken Saknas Norra Hägnen bete
    Kvarnkärr, Lilla utj. Norralyckan åker
    Kvarnkärr, Lilla gård Norra maden mad
    Qvarnkärr, stora (med Vaderkullen) bebyggelse Norra odlingen Saknas
    Kvarnkärr, Stora gård Norra oxhagen Saknas
    Kvarnkärr Stora gd Norrängen Saknas
    Kvarnlyckan, Qvarnlyckan öde tp Notaberget berg
    Kvarnstugan, Qvarnstugan Saknas Noteskullen kulle
    Kvarntorp, Qvarntorp hmd Nybyggahagen hage
    Kvarntorp Saknas Nyhagen äng
    Kvarntorp gård Nyhagsåkern Saknas
    Kylens torpet öde tp Nyland åker
    Kyrkbacken lht Nyodlingerna mader
    Kyrkbacken lägenhet Näset gärde
    Kyrkbacken, se Högrödjan lht Offerlunden kulle
    Kyrkebacken utjord Offerlunden kulle
    Kyrko herdeboställe, Prästgården bebyggelse Olivalycka åker
    Kyrkobacken Saknas Olivalyckan skog och betesmark
    Kälkebo by Olsbergslyckan åker
    Kälkebo bebyggelse Ormakärret kärr
    Kälkebo gård Ormakärret kärr
    Källevik t Ormaåkern åker
    Kärrbacken = Sammelatorpet Saknas Orramossen mosse
    Ladugårdstomterna Saknas Orramossen mosse
    Ladugårdsträck Saknas Osamaden mad
    Lampen öde tp Ottoagärdet gärde
    Lassa huset Saknas Ofvansjön sjö
    Lassa torpet Saknas Ovansjön = Översjön Saknas
    Laxhemmet gård Oxabetet bete
    Laxhemmet Saknas Stora Oxabetet Saknas
    Laxhemmet gård Oxabetet hage
    Laxhemmet, se Lindeberg och Laxhemmet gdr Oxabetet betesmark
    Lealyckan bs Oxabetet betesmark
    Lillafallsberg gård Oxabetet betesmark
    Lillaleryd gård Oxafälla bete
    Lillarenemo gård Oxahagslyckan gärde
    Lillejons bs Oxalyckan åker
    Lillgården gård Oxaskogen skogsmark
    Lillgården gård Oxellyckan Saknas
    Lillegård bebyggelse Oxhagen bete
    Lindeberg by Oxhagen bete
    Lindeberg bebyggelse Oxhagsgatan väg
    Lindeberg gård Pers sten, Jättasten Saknas
    Lindeberg och Laxhemmet gd Petraskogen skogsmark
    Lindeberg och Laxhemmet gdr Pinan skogsmark
    Lindenäs lht Pinan äng
    Lindenäs avs lht Pinebergen berg
    Lindetorpet t Plåterna betesmark
    Linnatorpet Saknas Plåtängen äng
    Lugnet tp Pontusalyckan åker
    Lugnet avs. lht. Postgubbagärdet gärde
    Lugnet lht Potatislyckan åkerlycka
    Lugnet lht Prästegårds skog skog
    +Lugnet stuga Prästorpabäcken bäck
    +Lundbergatorpet t Prästorpalinnan Saknas
    Lunden avs. lht Prästorpamaden Saknas
    Lunden lht Pukaberget berg
    Lybeck tp Pulsalyckan åkerlycka
    Lybäck t Pulsalyckan tp.lycka
    Lyckan by Pulsen gärde och hage
    Lyckan bebyggelse Putaberget berg
    Lyckan gård Rackla åkerlycka
    Lycketorpet t Rallegärdet gärde
    Lyckhem öde tp Raske kärr kärr
    Långlidskärret kärr Renalyckan åker
    Lönnbergstorpet t Rikeskogen skogsmark
    Lönneberga t Risabergen berg
    Lövhagen tp. Rammaliden lid
    Lövhagen t Rossmossen mosse
    Lövingsberg avs. lht Rotalyckan åker
    Lövingsborg lht Roves lycka lycka
    Lövstugan t Roves lycka lycka
    Mackra bs Rossmossen äng
    Madbacken tp Rykakullen kulle
    Madbacken t Rykaskogen skogsmark
    Mantorp lht Ryttarelyckan åker
    Marieborg bs Råggärdet Saknas
    Marielund lht Råsmossagärdet gärde
    Marilund avs. lht Råsmosse äng
    Mejeriet Saknas Rävaberget berg
    Mellanmaden kärr Räfvaåkern åker
    Missionshuset Saknas Rängan Saknas
    Missunna öde tp Ränga Saknas
    Missunnan bs Rösberget berg
    Moastugorna hmd Rödjan betesmark
    Mogård kvarn Rösmossagärdet gärde
    Mogård bebyggelse Rösmosse äng
    Mogården gård Rövareberget berg
    +Mogårdskvarnen kvarn Sammellarslyckan åker
    Molandet bs Sammetshagen mosse
    Moliden, Stora o. Lilla gdr Sanda lyckan åker
    Mollstorpet lht. Sandfällan skogsmark
    Mollstorpet t Sandlyckan åker
    Morlejen, Lilla gård Sandsalyckan åker
    Morlejen, Stora gård Sandtaget sandtag
    Morliden by Sibirien mad
    Morliden, Lilla gård Sibirien mossar
    Morliden, Stora gård Sibirien mosse
    Morlejan l. Morliden, Lilla bebyggelse Sjotorpagärdet gärde
    Stora Mårloijea Saknas Sjögårds udde udde
    Morlejan l. Morliden, Stora bebyggelse Sjögärdet gärde
    Mossatorpet t Sjögärdet gärde
    Mossen t Sjöhagen Saknas
    Munkegård bebyggelse Sjöhålan Saknas
    Munketorp gård Sjömaden mosse, mad
    Munketorp gård Sjömossen gärde
    Munketorp f.d. furirbost. Sjömossen Saknas
    Munketorp gd Skallerkärret kärr
    Musko t Skallkärret kärr
    Musko t Skatrumpen äng
    Månsabola gård Skaterumpen äng
    Månsabola bebyggelse Skatteängen äng
    Månsabola gård Skekalyckan åkerlycka
    Måssastugan öde bs Skekalyckan åker
    Måssatorpet t Skinnartorp äng
    Nissatorpet öde tp Skinnarängarna ängar
    Nisshult f.d. Piparebost. Skjutsmaden gärde
    Nisshult kronoeg. Skogslinnan Saknas
    Nisshult gård Skogslinnan Saknas
    Norrgård gård Skolhusplan åker
    Norrgård bebyggelse Skrikakärren kärr
    Norrlyckan bs Skrikarekärret = Skrikekärret kärr
    Nya Tolmten Saknas Skrikebergsskogen skog
    Nybygget avs. lht Skrikeboskogen skogsmark
    Nybygget öde tp Skrålebokärret Saknas
    Nybygget t Skräddaregärdet gärde
    Nybygget hmd Skräddarpaberget berg
    Nybygget t Skrämmagärdet gärde
    Nybygget t Skybackagärdet gärde
    Nyhem öde tp Skälabyån, se Morlidsån å
    Nyhem t Slingarelyckan lycka
    Nykvarn avs. lht. Slottängen äng
    Nykvarn lht Smedfällemossen mosse, åker
    Nytorp lht. Smedgärdet gärde
    Nytorp lht Smedjelindan äng
    +Nytorp t Smällaliden backe
    +Nytorp t Smällaliden backe
    Nytorpet t Smällaliden backe
    Nyttorp bebyggelse Smällaliden backe
    Nyttorp t Snarpaliden backe
    Nyttorp hmd Snarpan betesmark
    Nyttorp t Snarpan skog
    Nyängen gård Snipåkern Saknas
    Nyängen t Snurralyckan åker
    Ola Jons t Sobacken bete
    Olivatorpet öde tp Sparvaskogen skog
    Ormakullen t Sprängakärren kärr
    Ottoatorpet t Spökeberget berg
    Oxkärret lht, äng, kärr Spökeberget berg
    Parkudden lht. Staggebroarna broar
    Parkudden lht Stenbrogatan väg
    Pelarebo by Stenbrogatan väg
    Pelarebo gård Stenbäcken bäck
    Pelarbo bebyggelse Stenbäckkärret kärr
    Postkontoret Saknas Stenravel stenravel
    Prestbola prästom. Stenängen äng
    Prestbola gård Stolpalinnan Saknas
    Prestorp gård Stora maden mad
    Prostegården, se Åby Prästgård gd Stora skiftet åker och äng
    Prostgården kyrkoherdebost. Stora ängen äng
    Prästbola by Store ö halvö
    Prästabola gård Storskifterna mader, delvis odlade
    Prestgården (=Kyrkoherdebostället) Saknas Storskogarna skogar
    Prästgården gård Storskogen skogsmark
    Prästorp by Storskogen skogsmark
    Prästorp bebyggelse Storängen äng
    Prästorp gård Storängen äng, nu bete
    Prästtorp gd Storängen äng
    Pulsatorpet Saknas Storängen äng, nu bete
    Påkagatan t Storängen äng
    Qvarneryd gård Stubbagärdet gärde
    Qvarnkärr, Stora gård Stubbavrån del av ägor
    Rackla öde lht Stubblyckan åker
    Racklan t Stugegärdet gärde
    Raelstorpet Saknas Statabetet bete
    Rallatorpet Saknas Sutarpagärdet = Södra Gärdet gärde
    Rambergstorp gård Sundbladslyckan åker
    Rambergstorp bebyggelse Svanbergslyckan åker
    Rambergstorp gård Svanbergsviken vik
    Rammabacken öde tp Svarvarekärret slåtterkärr
    Ranket hmd Svedjefällan skog
    Redderstorpet t Svedjefällan skog
    Renastället bs Sventalyckan äng
    Renemo by Svinavallen hage
    Renemo, Lilla bebyggelse Svällhalsekärret, Svällarhalsen ängkärr
    Renemo, Lilla gård Svärdakalgården åker
    Renemo, Stora bebyggelse Syllerstorpafällan skogsmark
    Renemo, Stora gård Syllerstorpagärdet gärde
    Renemolund avs. lht. Sågarelyckan åker
    Renemolund lht Sågaremarken del av ägor
    Riddaretorp lht Sågarängen äng
    Risan gård Säldåkern åker
    Riset gård Sänkegölen göl
    Riset bebyggelse Södergierdet Saknas
    Riset gård Södra gärdet gärde
    Rosenberg lht Södragärdet gärde
    Rosendal avs. lht. Södra hage hage
    Rosenlund avs. lht. Södra Hägnen bete
    Rosenlund avs. lht. Södra Kålgården Saknas
    Rosenlund lht Södra Kärren kärr
    Rosenlund lht Södra Maden Saknas
    Rosenqvistastugan Saknas Södra mark skogsmark
    Rossmossen äng Söråskärret ängkärr
    Rothem t Sörängen äng
    Ruskelsby by Sörängen äng
    Ruskelsby bebyggelse Sörängsåkern åker
    Ruskelsby gård Tallmossen mosse
    Rydinastället, se Granudden lht Timmerkullaberget berg
    Rykatorpet t Tingsberget berg
    Ryket gård Tingsberget berg
    Ryket bebyggelse Tingsberget berg
    Ryket gård Tingsbergsåkern åker
    Ryket gd Tingsmaden gärde
    Råsmossen äng Tingsmaden åker
    Råssmossen, se Rossmossen gd Tingsmaden utj.
    Råstorp gård Tingsmansbacken backe
    Råstorp tp Tingsmansbacken backe
    Råstorp tp Tingstad äng
    Råstorp t Tingstadberget, se Tingsberget berg
    Råstorp utj. Tingstad berg berg
    Rävshult, se Rävskinnshult gdr Tingstadån å
    Räfskskinshult bebyggelse Tjockegölen göl
    Rävskinnshult by Tjockegöl Saknas
    Räfskinshult bebyggelse Tjuramossen mosse
    Rävskinnshult gård Tomten åker
    Rävskinnshult gdr Tomtåkern åker
    Sammelastugan bs Torglyckan åker
    Sammelatorpet t Torparegärdet hmd
    Samuelslyckan öde lht Torpareskogen skog
    Samuelslyckan Saknas Torparevarden del av sn
    Samuelslyckan lht. Torpaån, se Morlidsån å
    Samuelslyckan t Torpet åkerlyckor
    Sand avs. lht. Torplyckan åker
    Sand lht Torplyckan hmd
    Sandahlstorpet tp Torplyckan åker
    Sandalstorpet t Västra Torplyckan Saknas
    Sandhem, Karlslund avs. lht. Östra Torplyckan tp, lycka
    Sandhem lht Torpåkern åker
    Sandkulla by Tasänka brunn
    Sandkulla t Trillevallen plats för såg
    Sandkulla, Lilla bebyggelse Trinnebackagärdet gärde
    Sandkulla, Stora bebyggelse Trinnebacken trinnebacke
    Sandkullen t Trollberget berg
    Sandstorp tp Trollberget berg
    Sandstorpet öde tp Trångsundsliden backe
    Sandstorp t Trångsundslyckan åker
    Sanna avs. lht Trätteparken hage
    Sannalund lht. Tröttlyckan åker
    Sesans bs Tyrsabolabäcken bäck
    Sjö gård Tångaberget berg
    Sjöbo t Tångagärdet gärde
    Sjögård gård Tången kil av skog
    Sjögård f.d. sergeantboställe Tången skog
    Sjögård gård Tången bete
    Sjögård gd Tången åker och betesmark
    Sjölyckan t Täpporna åkerlyckor
    Sjönäs öde tp Ugglehultasjön sjö
    Sjönäs lht. Undantagslyckan l. Käringebiten åker
    Sjönäs lht Undantagsåkern Saknas
    Sjönäs lht Uppsalagärdet gärde
    Sjötorpet t Utmarken bete, mosse
    Skattegård gård Uttagan betesmark
    Skattegården = Syllerstorp gård Uvberget berg
    Skattegården gård Vadet åkrar
    Skekatorpet Saknas Vallgatan bete
    Skinnarbo utj. Vallgatan väg
    Skinnarebo t Vallhagen bete
    Skinnarebo t Vassasten sten
    Skinnarekrogen försvunnen krog Vassbänk i sjön Saknas
    Skinnartorp äng Vassängen äng
    Skinnartorp äng Vensel = Vanslit = Venselkällan Saknas
    Skinnaretorp lht Venselgärdet Saknas
    Skinnaretorp, se Skinnarbo utj. Vensel källan Saknas
    Skinnartorp lht Venselkällan källa
    Skinnarängen jt. Vilåttingen del av ägor
    Skinnarängen t Vilåttingen utjord
    Skog by Vimpla lyckan tp, lycka
    Skog bebyggelse Vädralyckan åker
    Skog gård Vägagärdet gärde
    Skogatorpet t Väggärdet gärde
    Skogen+ = Torpetskogen öde tp Vältelyckan åker
    Skogen tp. öde Vässjömossen mosse
    Skogen t Vässjön sjö
    Skogsby öde tp Vässjön sjö
    Skogsby t Väsjön sjö
    Skogsby t Vestergierdet Saknas
    Skogslund avs. lht. Västergårdens but åker
    Skogslund lht Västergårdens mackor åker
    Skogslund t Västergårdsbacken backe
    Skogsnäs avs. lht. Västra Betesmarken bete
    Skogsnäs lht Västra marken bete
    Skogstorp t (öde) Västra odlingen åker
    Skolhuset Saknas Västre mader mader
    Skolhuset Saknas Yngfämarka beten
    Skolhuset Saknas Åbyån Saknas
    Skottingen hmd Åbyån å
    Skramlan gård Åbyån å
    Skramlan bebyggelse Åbyån å
    Skramlan gård Ågärdet gärde
    Skräddarelyckan öde tp Ågärdet gärde
    +Skräddaretorpet t Ågärdet gärde
    Skräddarp by Åkerlyckan åker
    Skräddarp bebyggelse Åkrokarna del av Åbyåns lopp
    Skräddarp gård Åkrokarna krökar
    »Skvalta» kvarn Ån å
    Skybacken hmd Ån, se Morlidsån å
    Skybacken gd Årydsgatan = Morlidsvägen väg
    Skyltan t Årydsvägen = Morlidsvägen väg
    Skävedåmmagården hmd Åsalyckan åker
    Slöjdskolan Saknas Åsen höjd
    Smedbacken t Åskagärdet gärde
    Smedgärdet t Åskeviggalyckan åker
    Smedjan Saknas Åskevigget åker
    Smedjan Saknas Älvdansen Saknas
    Smedjebacken t Ängabackarna betesmark
    Småskolan Saknas Ängabetet betesmark
    +Snytet, se +Hagalund bs Ängagärdet gärde
    Småskolan Saknas Ängagärdet gärde
    Soldattorpet Saknas Ängahagsberget berg
    Solskenet t Ängalyckan Saknas
    +Solskinan t Ängalyckorna åkerlyckor
    Solskina t Ängamossen mosse
    +Solskinetorpet, se +Solskinan t Ängahagarna äng, bete
    Solvik avs. lht Ängen förr slåtteräng
    Solvik lht Änglaudden udde
    Sonaby by Änglaviken vik
    Sonaby, Sanneby bebyggelse Ängslindan gräsmark, äng
    Sonaby gård Ängsgärdet gärde
    Sonaby gd Ängåkern åker
    Sotäng gård Ängåkrarna åkrar
    Sotäng by Äretutan äng
    Sotäng bebyggelse Ärtutan åker
    Sparvatorpet t Ödegårdsskogen skogsmark
    +Sparvatorpet t Ölyckan hmd
    +Spindoratorpet t Ösjögatan = Morlidsvägen väg
    Staffanstorp bebyggelse Ösjövägen = Morlidsvägen väg
    Staffanstorp gård Östergierdet gärde
    Staffanstorp gård Östragärdet gärde
    +Stavas t Östra Betesmarken Saknas
    Sten öde bs Östre mader mader
    Sten t Översjön sjö
    Stenbrogatan byväg Överskogen skogsmark
    Stenbäckskärret Saknas Översta betet betesmark
    Stenen stuga Stora Åby socken Saknas
    Stengårdshult by Fiskevatten hmd
    Stengardshult bebyggelse Blixhult Saknas
    Stengårdshult gård »Bonna Janne» Saknas
    Stenkilsby by »Bosa Johan» Saknas
    Stenkilsby Saknas Dan i Danzig, Stålknapp Saknas
    Stenkilsby gård »Dan i Danzig» Saknas
    Stenkulla öde bs »Glad i Hagen» Saknas
    Sten-Lisa torpet Saknas »Glytten i Glytta» Saknas
    Stenseryd bebyggelse »Kalla på Fälla» Saknas
    Stenseryd gård »Kvicken» inbyggarbeteckning
    Stenstorp t Kälkeboiten Saknas
    Stjärnholm avs. lht. »Lago i Brecka» Saknas
    Stjärnholm lht »Peter Banko» i Uppsala Saknas
    +Stopakrogen krog »Pulsen i Bäck» Saknas
    +Stopakrogen krog »Sammel på Ralla» Saknas
    Storafallsberg gård »Skaten i Hakebo» Saknas
    Storarenemo gård »Spelman Hagman» Saknas
    Storeryd gård Sten Lisa Saknas
    Stoeryd komministerboställe Stålknapp, Dan i Danzig Saknas
    Storeryd gård  
    Storerydsberget t  
    Storgård gård  
    Storgård Saknas  
    Storgården gård  
    Stormatorpet skogvaktarbost.  
    Stormatorpet skogvaktareboställe  
    Stoerydsberget Saknas  
    Strandatorpet t  
    Stridatorpet Saknas  
    Strömmatorpet t  
    Strömsborg, Skinnartorp Saknas  
    Strömsberg lht  
    Strömslund avs. lht.  
    Strömslund lht  
    Stubbalyckan tp.  
    Stubbalyckan t  
    Stubbatorpet = Stubbalyckan Saknas  
    Stubben gård  
    Stubben bebyggelse  
    Stubben gård  
    Stubben t  
    Stubben gd  
    Sunneby gård  
    +Susatorpet t  
    Sväntatorpet öde tp  
    Sventatorpet t  
    Sventatorpet t  
    Syllerstorp by  
    Syllerstorp by  
    Syllerstorp by  
    Syllerstorps Krongård gård  
    Syllerstorps Skattegård gård  
    Syllerstorps Östergård gård  
    Såga Saknas  
    Sågarebacken t  
    Sången bs  
    Särlan bebyggelse  
    Särlan gård  
    Södergård gård  
    Södergård bebyggelse  
    Södergården Saknas  
    +Södermanstorpet t  
    Söderängen hmd  
    Sörgården Saknas  
    Sörgården gd  
    Sörås intaga  
    Sörängstorpet t  
    Tegs-hemmet lht  
    Tegshemmet t  
    Telefonväxel Saknas  
    Testatorpet, se Tästatorpet t  
    Timmerkullen t  
    Tingsberg t  
    Tingstad by  
    Tingstad rusthåll  
    Tingstad gård  
    +Tingstad knektatorp t  
    +Tingstad knektatorp t  
    Tjufkärret ängkärr  
    Tjärisakas bs  
    Tomtbacken tp  
    Tomterna Saknas  
    Topphult by  
    Topphult Saknas  
    Topphult gård  
    Toretorp gård  
    Toretorp Saknas  
    Toretorp gård  
    Torp gård  
    Torp bebyggelse  
    Torp gård  
    Torparelyckan tp  
    Torpet Skogen tp  
    +Torpet t  
    Tovatorpet t  
    Tovens = Tovatorpet Saknas  
    Trinnebacken = Bygget t  
    Trinnebacken bs  
    +Tryggalinetorpet t  
    Tryggatorpet t  
    Tryggatorpet t  
    Tränkatorpet t  
    Tuna by  
    Tuna bebyggelse  
    Tuna gård  
    Tyrsabola kronoeg.  
    Tyrsabola f.d. serg.bost.  
    Tyrsabola gård  
    Tåssesången t  
    Täppan öde tp  
    Tästatorpet t  
    Tästatorpet t  
    Uppsala by  
    Upsala rusth.  
    Uppsala gård  
    Uppsala Kvarn lht  
    Vadet gård  
    Vadet hmd  
    Vadsbo avs. lht  
    Vadsbo lht  
    Vagnskjulet Saknas  
    Vall bs  
    Vallgatan t  
    Varet t  
    Varpet lht, tp  
    Varpet t  
    +Varpet t  
    +Varpet t  
    Vatadelen hmd  
    Wedskofwe Saknas  
    Vedskjulet Saknas  
    Vestantorp gård  
    Videkärret lht  
    Videkärret jt  
    Videkärret Saknas  
    Vid Tallen bs  
    Viggastället bs  
    Viken jt  
    Viken t  
    Vimpeltorpet öde tp  
    Vinninge utjord  
    Vinninge utj.  
    Vinninge utjord  
    Vinninge utj.  
    Visjatorpet öde tp  
    Visjatorpet t  
    Vitmansgården gård  
    Vitmansgården gård  
    Vitmansgården gdr  
    Hvittmansgård bebyggelse  
    Vittagården, se Vitmansgården gdr  
    Vrån bs  
    Väderkullen gård  
    Väderkullen, (Qvarnkärr, Stora) bebyggelse  
    Väderkullen, se Kvarnkärr, Stora gd  
    Vädratorpet = Vädret Saknas  
    +Vädratorpet, se +Vädret t  
    Vädret t  
    +Vädret t  
    Vältetorpet t  
    Väret = Vädret Saknas  
    Vässjö bebyggelse  
    Väsjö gård  
    Vässjötorp gård  
    Vässjötorp Saknas  
    Vässjötorp bebyggelse  
    Vässjötorp gård  
    Vestantorp Saknas  
    Västantorp by  
    Vestantorp bebyggelse  
    Västantorp gård  
    Västergården Saknas  
    Västergård gård  
    Vestergård (rusth.)  
    Västergården gård  
    Västergårds knektatorp t  
    +Västergårdskkvarn kvarn  
    Västra Lotten hmd  
    Åberga lht  
    Åby by  
    Åby sn  
    Åby by  
    Åby by  
    Åby Bränneri Saknas  
    Åby Klockaregård gård  
    Åby Kvarn kvarn  
    Åby Kyrkoherdeboställe gård  
    Åby Lillgård gård  
    Åby Löneboställe bebyggelse  
    Åby Mogård gård  
    Åby Munkegård gård  
    Åby Norrgård gård  
    Åby Prästgård gd  
    Åby, Stora socken  
    Åby Storgård gård  
    Åby Västergård gård  
    Åby Ödegård gård  
    Åby, Östra Holmens Skattegård gård  
    Åbylund avs. lht.  
    Åbylund lht  
    Ågrenslyckan t  
    Åkersberg avs. lht  
    Åkersberg avs. lht.  
    Åkersberg t  
    Åkersberg lht  
    Åsa by  
    Åsa bebyggelse  
    Åsa gård  
    Åsbergstorpet tp  
    Åsgårda by  
    Åsgårda bebyggelse  
    Åsgårda gård  
    Åsgårda gd  
    Åskeviggastället bs  
    Åstrandstorpet t  
    Åttingen hmd  
    Älmslyckan öde tp  
    Äng by  
    Äng bebyggelse  
    Äng gård  
    Ängalyckan bs  
    Änghemmet avs. lht.  
    Änghemmet lht  
    Ängstorpet t  
    Ängtorpet t  
    Ödegård rusth.  
    Ödegård gård  
    Ödegård bebyggelse  
    Ödegården gård  
    Ödegårdstorpet t  
    Ön gård  
    Öna by  
    Öna Saknas  
    Öna bebyggelse  
    Öna gård  
    Örgårdsstugan t  
    Östastugan bs  
    Östergård (Skattegården) Saknas  
    Östergården Saknas  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården gård  
    Östra Holmens Skattegård Saknas  
    Östra Lotten hmd  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.