ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rinna socken : Göstrings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 183 Naturnamn : 168 Bebyggelsenamn : 293 Naturnamn : 74
*Egbyrina förr namn på Rinna sn Almorp hårdvall /Se Rinna socken Betet betesmark
Ekbyrinda Saknas Annelund ägomark Abbetorp gård Bockberget höjd
Rinna sn Aspbacken ägomark Abbetorp bs. Bockgärdet åker
Rinna sn Backen ägomark Apelgården = Särsta bebyggelse Bockön ö
Ekbyrinna sn se Rinna sn sn Bergslund skogsmark Aspbacken t. Bommebacken backe
Rinna sn Bergstorp skogsmark Aspdala lht. Brudliden backe
Rinna sn Björkhaga ägomark Backen ställe Bursjön = Torpasjön sjö
Rinna socken Björkorp hårdvall /Se Berget t. Bysingeberget höjd
Rinna sn Björkudden udde Berget bs. Dangärdebitarna åker
Rinna sn Blankevass ö Bergslund bs. Dalen gärde
Rinna sn Blankevass ö Bergslund t. Fjättmun sjö
Rinna sn Bockön ö Bergstorp jt. Fjättmunnasjön sjö
Rinna sn *Bredmosse ö gränspunkt Björkbacken jt Flottnerna gärde
Rinna sn sn Brobergstorpet terräng Björkelund lht Fåralyckan gärde
Rinna sn Brolyckan ägomark Björkelund avs. Granlyckan hage
Rinna sn Brotorp terräng Björketorp jt Gråberget höjd
Rinna sn Brudliden terräng Björkevik lht Grävlingekärret äng
Rinna sn Bullerbäcksmossen terräng Björnarp gård Hjortronmossen mosse
Rinna sn Bursjön sjö Björneberg t. Hultaren sjö
Rinna sn Bygget skogsmark Björneberg jt Israelskärret kärr
Rinna sn Bysingeberget berg Björnmossen äng Jättastenen sten
Rinna sn Dalen ägomark Brobergstorp jt. Kanberget höjd
Rinna sn Fiätmun Siön, Se Fjättmunn sjö Bron t. Klarmanskärr äng
Rinna Saknas Fjättmun, St. o. L. sjöar Brotorp t. Koberget höjd
Rinna Saknas ?Fjättmunn sjö Broänden t. Kolakärret äng
Rinna sn Fjättmunn sjö Brusarp gårdar Krukmakareängen äng
Rinna sn Fjättmunn sjö Bråten gårdar Kullfällemossen äng
Rinna sn Fjättmunn sjö Bränna torp Käringliden landsvägsbacke
Rinna sn Fjättmunn sjö Brännbålskärr äng Käringlidkullen kulle
Rinna sn Fjättmunn sjö Bullerbäcksmossen äng Käringängen äng
Rinna sn Fjättmunn, Stora o. Lilla sjöar /Se Buska torp Lamossen äng
Rinna sn Fjättmun, L:a o. St:a sjöar /Se Bygget torp Lassagrinden grind
Rinna sn Fjätmun sjö /Se Bygget lht Laxfällan fälla
Rinna sn Fjättmun, St. o. L. sjöar /Se Bäckstugan t. Lilla Tjurgölen göl
Rinna sn Fjättmunnasjön sjö Bäckstugan t. Lillån å
Rinna sn Fjättmunnasjön sjö Bösemålen gård Lillån å
Rinna sn Fjättmunnasjön sjö Dala lht Ljungstorpasjön sjö
Rinna sn Fjättmunnasjön sjö Dinkarp gård Lunkeön ö
Rinna sn Fjättmunnasjön = L. Fjättmun Saknas /Se Dinkarpstorpet torp Lysingsberget berg
?Rinna sn Fåralyckan ägomark Ekslund bs. Lången sjö
Rinna sn Gråberget berg Enemossen äng Långöga vik
Rinna och Ekeby snr Grävlingekärret kärr Eriksdal lht Maderna sanka ängar
Rinna sn Grönlund ägomark Ermestorp gård Mjölnaån namn på Lillån
Rinna sn /Se *Gunhylte hallar gränsmärke Farfarskärr äng Mossebosjön sjö
Rinna sn /Se Gölen göl Fridhem jt. Mosseboön ö
Rinna sn /Se Göstrings häradsallmänning triangelpunkt Fridhem jt. Nordgärdet gärde
Rinna sn /Se Hagen ägomark Fällan jt Offerkällan källa
Rinna sn /Se Hagen skogsmark Gatan t. Pellaberget höjd
Abbechtorp se Abbetorp gd Hallarp, Lilla skogsmark Getabygget torp Pungdalmossen mosse
Abbetorp gd Hallarp, Stora ägomark Getringstorp gård Rickelhagaån namn på Lillån
Abbetorp gd Harhultsfällan sankmark Glaåsen lht Rickelsmosse mosse
?Abbetorp gd Herrön ö Glänåsagården = Lussebo bebyggelse Rinnasjön sjö
Abbetorp gård Hillebo terräng Granstorp gård Råängen äng
?Abbetorp gd Hullaren sjö /Se Grönlund jt Rävaberget höjd
Abbetorp by Hullaren sjö /Se Gubbehuvudkärren äng Skomakarehålet kärr
Abbetorp by Hultaren göl Gubbekärr äng Stockholmshagen hage
Abbetorp g Hultaren sjö /Se Guldkistan gårdar Stora Tjurgölen göl
Abbetorp by *Hulte ström ström Gärdslund lht Stora Vindsgölen göl
Abbetorp gd Hultglyttan terräng Gärdslätt by Storskogen skog
Abbetorp gd Hålberga terräng Gärdslätt gårdar Störaträdgården trädgård
Abbetorp by /Se Hästhagen skogsmark Göstrings häradsallmänning Saknas Svartgölen göl
Abbetorp gd /Se Höglyckan terräng Göstrings Häradsallmänning Saknas Svartsjön sjö
*Berg försv. gård Isbali-, Se Mossebosjön sjö Hag utj. Tegeltutan gärde
Bergsjö gd /Se *Isballen sjö Hag bs Torpasjön sjö
Bjärsjö by Isbolen, Se Mossebosjön sjö Hagaberg lht Trappkärret äng
Björnarp gd /Se Israelskärret kärr Hagaberg lht Trehörningen sjö
Brusarp by Jordsfälle triangelpunkt Hagalund = Vedkän bs Trehörningstorpsjön = Trehörningen sjö
Brusarp gd Kaneberget berg Hagen bs. Trängtalyckan lycka
Brusarp by /Se Karlstorp terräng Hagen t. Tärnan äng
?Bösemålen gd Kistan ägomark Hallarp ställe Ursjön sjö
?Bösemålen gd Knippegölen göl Hallarp, Lilla jt. Ursjön sjö
Ermestorp gd Kolakärret kärr Halltorp t. Vindsgölen = Stora Vindsgölen göl
Ermestorp gd /Se Kretliden ägomark Hammarskog gårdar Västerlidbacken backe
Ermestorp gd /Se Kärr, Lilla kärr Hammarskog äng Öståkrarna gärden
Granstorp gd /Se Ladmossen mosse Harhultsfällan äng  
Guldkistan (äv. Gullkistan) gd Ledet ägomark Helgslätt gård  
Gärdslätt by Lejonbacken terräng Herrgården = Rinna bebyggelse  
Gärdslätt by *Lilla sjön sjö Hillebo jt  
Gärdslätt by lille Siön, Se Fjättmunnasjön sjö Hilltorp Saknas  
[Järnslätt] Saknas Lille Siön, Se Fjättmunnasjön sjö Hultarestugan t.  
Gärdslätt by LillSjön, Se Fjättmunnasjön sjö Hultglyttan jt  
Gärdslätt by Lillån å Hålberga lht  
Gärdslätt by Lillån å Häradsallmänningen, se Göstrings häradsallmänning Saknas  
Gärdslätt by Lindstorp ägomark Hästhagen jt  
Gärdslätt by Lindön holme Höghult gård  
Gärdslätt by Ljungstorpasjön sjö Högkullen jt.  
Gärdslätt by Lockerstad terräng Höglyckan t.  
Gärdslätt by Lokes grav fornlämning Jordsfälle gd  
Gärdslätt by Lurbo terräng Jordsfälle gårdar  
Gättringstorp Saknas Lussebohagen skogsmark? Jöjestorp t.  
Hag utjord Lycketorp terräng Karlslund t.  
Helgslätt gd Lysingsberget berg Karlslund t.  
Helgslätt g. Lången sjö Karlstorp t.  
Helgslätt g. Lången sjö Kifarp gård  
Helgslätt gård /Se Lången sjö Kimme by  
Helgslätt gd /Se Lången sjö /Se Klarmanskärr äng  
Hultarstugan beb. /Se Långstorp ägomark? Klemmesmålen t.  
Hultglyttan beb. /Se Långögat göl Kokakärr äng  
Höghult gd /Se Lövsberg sankmark Kokärr äng  
?Jordsfälle gdar Maderna mosse Kongsbacka t.  
Kimme by Mosseboborg fornminne Korpaboet jt  
Kimme by Mossebosjön sjö Kretliden jt  
Kimme by Mossebosjön sjö Krokebo gård  
Kimme by /Se Mossebosjön sjö Kråkebo äng  
Kimme by /Se Mossebosjön sjö Kullen t.  
Kimme by /Se Mossebosjön sjö Kullfällemossen äng  
Kättestorp gd /Se Mossebosjön sjö Kycklingebäcken t.  
Ljuna by /Se Mossebosjön sjö Kämpegården = Särstad gård  
Ljuna, St. by /Se Mostugan terräng Kärr, Lilla jt  
Ljuna, St:a by /Se Myrstugan ägomark Kärr, Stora jt  
Ljuna gd o by /Se Månalyckan terräng Kärrbotorp gård  
Ljuna gd o. by /Se Norgärdet ägomark Laggaretorp gård  
Ljuna by /Se Nyhagen skogsmark Laggaretorp äng  
Ljungstorp by Nystugan terräng Ledet torp  
Ljungstorp by Nytorp terräng Lejonbacken jt.  
?Ljungstorp by Orlyckan ägomark Lifland Saknas  
Ljungstorp by /Se Randen ägomark Lillgården = Ljungstorp bebyggelse  
Ljungstorp by /Se Rannebodabacken backe Lindesberg lht  
Lussebo by *Rannebo Stenar gränsmärke Lindhem bs.  
Lussebo by Rickelhagssjön sjö Lindstorp jt  
*Lustibodha se Lussebo by Rickelsmosse ägomark Lindstorp t.  
?Lycke Saknas Rinnasjön sjö Lindåsen gård  
Lycke by Rinnasjön sjö /Se Ljuna, Stora fastigheter  
Lycke by Rågetekärr terräng Ljuna gård  
Lysingsberget berg /Se *Sandgropen sten, gränsmärke Ljungbacken bs.  
Långeberg gård Sandstorp ägomark Ljungstorp gårdar  
Långeberg gd Sjöfällan terräng Ljungstorp, Lilla lht  
Långeberg gd /Se Sjöhagen skogsmark Lugnet t.  
Långsten gd /Se Sjöhagen terräng Lund jt  
?Mossebo hg Sjöstugan terräng Lund t.  
Mossebo gd Skansen udde Lurbo jt.  
*Rafnengh Saknas Skogalund skogsmark Lussebo gårdar  
*Rafnengh Saknas /Se Skogen skogsmark Lussebohagen jt  
Ramneboda ?gård Skogsberg terräng Lyckan jt  
Rannebo gd Skomakarehålet terräng Lycke gård  
Ranneboda gårdar Skrivaregårdsgölen göl Lycketorp stuga  
Rannebo gd /Se Skräddartorp ägomark Långeberg gård  
Rickelhag g. Smedstugan skogsmark Långgölskärret äng  
Rickelhag gd Sprängliden terräng Långsten gård  
Rickelhag gd Stenabo terräng Långstorp t.  
Rickelhag gd Stockholmshagen terräng Löfsberg lht  
Rickelhag gård /Se Stormossen mosse? Löfsberg stuga  
Rinna by Stortorpsgölen göl Löjtnantsmossen äng  
Rinna by Svartgölen göl Lövhagen avs.  
Rinna by Svartsjön sjö Lövsberg t.  
Rinna by Sågbacken höjd? Madstugan lht  
Rinna by Sågstugan ägomark? Madstugan jt  
Rinna by Tallekullen terräng Mellangården = Kimme gårdar  
Rinna by Tegeltutan ägomark Mellangården = Abbetorp bebyggelse  
Rinna by Tjurgölen, Lilla göl Mellangården = Sandkulla bebyggelse  
Rinna by Tjurgölen, Stora göl Moen t.  
Rinna by Tjurgölen, Stora göl Moen torp  
Rinna by Torsmossen mosse Mon torp  
Rinna by Torsmossen mosse Mon Saknas  
Rinna by Trappkärret skogsmark Mon intäkt  
Rinna gd /Se Trehörningen sjö Mossebo gård  
?Sandkulla gd Trehörningen sjö Mossebo Näs avs.  
Sandkulla by Trehörningen sjö /Se Mosstorpet bs.  
Selstadhom se Särstad by Ursjön sjö Mostugan stuga  
Slätten gdr /Se Uvberget berg Motan avs.  
Smedstorp gd /Se Vargbacken terräng Myrstugan ställe  
Stenstorp gd Vedkärr ägomark +Myrstugan stuga  
?Stenstorp by /Se Vilan terräng Månalyckan = Månskina jt  
Särstad by Vindsgölen, Stora göl Månskina = Månalyckan jt  
Särstad by Vindsgölen, Stora göl Nickebo äng  
Särstad by Vindsgölskärr ägomark Norrgården = Ljungstorp bebyggelse  
Särstad by Vitalyckan ägomark? Norrgården = Lussebo bebyggelse  
Särstad by Västra väggar skogsmark Norrgården = Sandkulla bebyggelse  
Särstad by   Norrgården = Stenstorp bebyggelse  
Särstad by   Norrgården = Abbetorp bebyggelse  
Särstad by   Norrgården = Särstad bebyggelse  
Särstad by   Norrgården = Torpa bebyggelse  
Särstad by   Norrhemmet t.  
Särstad by   Nybygget t.  
Särstad by   Nygården = Rinna bebyggelse  
Särstad by /Se   Nyhagen t.  
Särstad Saknas /Se   Nyhem lht  
Särstad by /Se   Nyhemmet bs  
Torpa by   Nylyckan jt  
Trehörningstorp gd /Se   Nystugan t.  
Ermestorp gd   Nytorp jt  
Ärmestorp gd /Se   Nytorp t.  
Ärnestorp gd /Se   Nytorp bs.  
    Nyängen = Gärdslätt gård  
    Orlyckan t.  
    Perstorp t.  
    Perstorp lht  
    Pinkarpstorpet = Dinkarpstorpet Saknas  
    Prästgården = Rinna bebyggelse  
    Randen t.  
    Randen t.  
    Rannebo-backen bs.  
    Ranneboda gårdar  
    Rickelhag gård  
    Rinna by  
    Rågetekärret äng  
    Rödsäter bs.  
    Sandkulla gård  
    Sandkulla torp  
    Sandkulla äng  
    Sandliden t.  
    Sandlyckan = Lycke gård  
    Sandsberg lht  
    Sandstorp ställe  
    Sandstugan lht  
    Sevedsgården = Rinna bebyggelse  
    Sevedsholm avs.  
    Sillekullen gård  
    Sjöbo lht  
    Sjöfällan t.  
    Sjöhagen ställe  
    Sjöhagen t.  
    Sjökullen t.  
    Sjölund lht  
    Sjölyckan bs.  
    Sjöstorp jt  
    Sjöstugan t.  
    Skattegården = Rinna bebyggelse  
    Skattegården = Gärdslätt gårdar  
    Skogalund t.  
    Skogbo t.  
    Skogen bs.  
    Skogen t.  
    Skogsberg jt  
    Skrivaregården= Rinna bebyggelse  
    Skräppe gård  
    Skvalbäcken gård  
    Skvalbäckstorp t.  
    Slättamossen jt  
    Slätten gårdar  
    Smedstorp gård  
    Smedstugan bs.  
    Solbacken avs.  
    Solskina jt  
    Sprängliden t.  
    Stenabo jt.  
    Stensholm lht  
    Stensnäs lht  
    Stenstorp gård  
    Stockstorp gård  
    Storgården = Särstad bebyggelse  
    Stormossen t.  
    Stortorp gårdar  
    Sturkhemmet, Stora jt.  
    Sturkhemmet jt.  
    Stutarp Saknas  
    Susarekärret äng  
    Svinamossen och Kokakärrsmossen Saknas  
    Svinamossen äng  
    Sågbacken t.  
    Sågstugan jt  
    Särstad by  
    Södergården = Sandkulla bebyggelse  
    Södergården = Stenstorp bebyggelse  
    Södergården = Särstad bebyggelse  
    Södergården = Abbetorp bebyggelse  
    Södergården = Gärdslätt bebyggelse  
    Södergården = Torpa gårdar  
    Tallekullen jt  
    Torhagen bs.  
    Torpa by  
    Torpa, Östra del av Torpa  
    Torpet t.  
    Tosadaniels rivet ställe  
    Tratthålet jt  
    Trehörningstorp gård  
    Tvettra bs.  
    Tynnerstorp gård  
    Udden jt  
    Ufvas jt  
    Vedkärr bs.  
    Hvilan jt  
    Vindgölen t.  
    Vindgölskärr äng  
    Vindsgölskärr Saknas  
    Vitalyckan = Lycke gård  
    Väntan jt  
    Västergården = Ljuna gård  
    Västergården = Kimme gårdar  
    Västergården = Gärdslätt bebyggelse  
    Västerlund t.  
    Västerlund torp  
    Årstorp gård  
    Ängbacken bs.  
    Ängdalen lht  
    Änghemmet bs.  
    Änglyckan bs.  
    Ängstugan t.  
    Ängstugan jt  
    Ängstugan jt  
    Östergården = Kimme bebyggelse  
    Östergården = Abbetorp bebyggelse  
    Östergården = Rinna bebyggelse  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.