ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ekeby socken : Göstrings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 459 Naturnamn : 271 Bebyggelsenamn : 445 Naturnamn : 201
Ekeby sn Alarp terräng Ekeby sn Alarpsgärdet åker
Ekeby sn Andersbosjön sjö Ekeby socken Amundesjön Saknas
Ekeby sn Andersbosjön sjö Ekeby herrar inbyggarbeteckning Andersbosjön vik
Ekeby gård o sn Andersbosjön sjö Alarp t. Andersbosjön vik
Ekeby sn Andersbosjön del av Sommen Alarp t Apellyckan gärde
Ekeby sn Anderstorp skogsmark Alinagården bebyggelse Bastetomten gärde
Ekeby sn Anunde Giöl, Se Stenabogölen tjärn Andersberg f. d. jt. Bergkullen höjd
Ekeby sn Backa triangelpunkt Anderstorp lht Bergstorpgärdet gärde
Ekeby sn Bastetomten ägomark Anderstorp lht Bjursdalen gärde
Ekeby sn Bastugölen göl Anderstorpet t Boarpagärdet åker
Ekeby förr sn, nu i Boxholms köping Bergslund ägomark Anneberg lht. Boarpa sand åker
Ekeby sn Bergslund terräng Annelund lht. Boarpavägen nedfartsväg
Ekeby sn Bjursdalen terräng Arrebo gård Bockaberget höjd
Ekeby f.d. sn, nu Boxholms kpg Bockaberget berg Arvidstorp t. Bockaberget berg
Ekeby sn Bockaberget berg Askemålen t. Brannen kulle
Ekeby sn Bockaberget berg Aspenäs lht. Bryggarhemsgärdet Saknas
Ekeby sn Bockaberget = Torsberget berg /Se Assarängen nu rivet torp Brännarknäppet gärde
Ekeby sn Bocketorpsgölen göl Angmentet gård Brännerna hage
Ekeby sn Borgaströmmen del av Svartån Backen lht. Båtshallarna berg
Ekeby sn Brannen skogsmark? Backen stuga Börshultgölen göl
Ekeby sn Broby triangelpunkt Backen t. Disebergsgärdet Saknas
Ekeby sn Broby triangelpunkt Bagartorpet f.d. t Disebergsgärdet åker
Ekeby sn Brudesten gränssten? Bastebergstorp t, Dragaskogen skog
Ekeby sn Brudesten terräng Bergdalen lht Draget passage
Ekeby förr sn, nu Boxholms köping Brunbo ägomark Berget t. Draget passage
Ekeby sn Bryggarehem ägomark Berget lht. Drängagråten åker
Ekeby sn Båtshallarna udde? Berget Saknas Dunkärret kärr
Ekeby sn Båtshallarna terräng Berget Saknas Ekelyckan åker
Ekeby sn Böljarebäcken bäck Berglund riven stuga Enemossen äng
Ekeby sn Börshults fiske fiske Berglund lht. Farfarskärr äng
Ekeby socken Börshults fiske fiske Berglund f.d. jt Floagölen göl
Ekeby socken Börshults fiske fiske Bergslund lht. Fracksplöjan gärde
Ekeby socken Börshults fiske fiske Bergstugan lht. Fåfängan gärde
Ekeby sn Börshults fiske fiske Bergstorp lht Fågelmossen mosse
Ekeby socken Dalaberget berg Björkbacken lht. Fårhusberget höjd
Ekeby socken Dammbäcken bäck Björklund f.d. jt Fåglamossen mosse
Ekeby sn Dragaskogen skogsmark Björklund lht Fårhusgölen göl
Ekeby sn Dragaskogen skogsmark Björnholmen gård Granforsen gärde
Ekeby sn (f.d.) Draget sund? Björnmossen äng Granforsen gärde
Ekeby sn Draget terräng Bleckenstad by Granforsen festplats
Ekeby sn Dunkärret kärr Bleckenstad by Granforsen åker
Ekeby sn Duveviken vik Blidatorpet gt. Gröna Plan gräsmark
Ekeby sn Dyrshagen skogsmark? Boarp by Gubbekärr ängar
Ekeby sn Eckeln vik /Se Boarp gård Gubbehufvudkärren Saknas
Ekeby sn Eckeln vik /Se Bocketorp t. Gulsyllan gärde
Ekeby sn Ekelund ägomark? Boden t. Gäddhemskorset vägskäl
Ekeby sn Eksberg terräng Bohult lht Gölagölen = Kvarngölen Saknas
Ekeby sn *Fjaeta = Fjättmunnaån å /Se Boshemmet gård Gölebogölen göl
Ekeby förr sn, (nu Boxholms köping) Fjättmunnaån å /Se Bostället = Bleckenstad f. d. militieboställe Götasbäcken bäck
Ekeby sn Fåfängan ägomark Bostället = Ryckelsby gård Hackningen gärde
Ekeby sn Fågelmossen mosse Bostället gård Hagbylundsbergen höjder
Ekeby sn Fåglamossen mosse Boxholm municipalsamhälle och bruk Harkullsfällan äng
Ekeby sn /Se Fårhusberget berg Boxholm municipalsamhälle Helveteskärret kärr
Ekeby sn Fårhusgölen göl Boxholm säteri Hesselkullahagen hage
Ekeby sn Fällorna terräng Boxholms östra villastad Saknas Hisingabergen berg
Ekeby sn *Grytbäcken bäck Brandtlund f.d. jt Hommestrutten kil av Sandlidens jord
Ekeby sn *Gölarviken vik Brantliden lht. Hästhagagärdet åker
Ekeby förs. Gölebogölen göl Bredgård f.d. gård Hästhagen betesmark
Ekeby sn Göthål terräng Broby gård Hästhagsgärdet gärde
Ekeby sn *Götviken vik Brokulla gård Höga Kullen höjd
Ekeby förr sn, nu ing. i Boxholms köping Hagebylundsbergen berg Brokulla gd Högberget höjd
Ekeby sn, nu i Boxholms köping Harfällan terräng Brostugan f.d. t Hönsudden udde
Ekeby sn Hisingsberget berg Brostugan lht. Ingekagårn = Ingelyckan Saknas
Ekeby förr sn, nu utgörande Boxholms köping Hisingsberget berg Brunnsvig lht Ingelyckan gärde
Ekeby sn Hultmans udde udde Bryggarhem f.d. gård Jansboströmmen ström
Ekeby förr sn, (nu Boxholms köp.) Humpen ägomark Brännbålskärr äng Johannesbergsgärdet åker
?Ekeby sn *Håla-väijen väg /Se Bullerbäcksmossen äng Jons lycka åker
Ekeby sn Hängesten terräng Bygget stuga Kalvahagen betesmark
Ekeby förs. Saknas Högberget berg Bygget lht. Katthålet stenpassage
Ekeby sn /Se Hönsudden halvö Bäck, Lilla gård Kishultehagen hage
Ekeby sn Hönsudden udde Bäck, Stora gård Klemmesmålen äng
Ekeby sn Igelbäcken bäck Bäck, Södra f.d. gård Knappelberget höjd
Ekeby sn Jakobsberg terräng Bäckström intaga odling Knippegölen göl
Ekeby sn Jansbo skogsmark? Bäckströms intägt, se Jonahultet Saknas Kohagen betesmark
Ekeby f. sn *Jute backar kullar /Se Bäckstugan lht. Koklämmegrinden grind
?Ekeby sn Kishult skogsmark Bärbäck by Korpberget höjd
Ekeby f. sn, omfattar nu köping Knappelberget berg Bärbäck by Kröklekullagärdet åker
Ekeby förs. Knappelberget berg Börshult, Norra gård Kröklekullaviken vik
Ekeby f. sn Knappelberget berg? Börshult, Norra ett fiske Kullagärdena åkrar
Ekeby f. sn, nu köping Knippegölen göl Börshult, Södra gård Kullagärdet åkrar
Ekeby sn Korpaberget berg Börshult, Tolhem eller, se Tolhem gd Kulla kovila äng
Ekeby sn Korskällan källa Börshultstugan lht Kulla torpäng äng
Ekeby sn Kreta skogsmark Carlslund f.d. t. Kullebokärren kärr
Ekeby och Rinna snr Kröklekullaviken vik Charlottenberg lht. Kuskakärret kärr
Ekeby sn Kröklekullaviken vik Christineberg f.d. t. Kvarngölen göl
Ekeby sn Kullebo terräng Dala gård Kyrkegärdet åker
Ekeby sn Kullebo skogsmark? Dalbo lht Kårarps berg höjd
Ekeby sn Kullebokärren kärr Dalen t. Kårarps utjord Saknas
Ekeby sn /Se Kullebokärren kärr Dalstorp t. Käckön rågångsö
Ekeby sn /Se Kuskakärret kärr Dammen t. Lakärret kärr
Ekeby sn /Se Kvarnbäcken bäck Diket lht. Lassakärren kärr
Ekeby sn /Se Kvarngölen göl Diseberg gård Lilla Vindsgölen göl
Ekeby sn /Se Kårarp ägomark Dungarp t. Lillån biflod
Ekeby förs. /Se Kårarp ägomark? Ekeberg gård Lillån å
Ekeby sn /Se Käckön holme Ekeberg lht. Ljungudden udde
Ekeby förs. o. f.d. sn, numera ing. i köping /Se Käckön ö Ekeby by Lokarps kärr Saknas
Andersbo Saknas Käckön ö Ekelund t. Lustekulle kulle
Andersbo gd Källebergsmossen mosse Ekelund f.d. t. Långholmsgärdet Saknas
Askaremålen gd /Se Källhemmet terräng Ekelund avs. Löningen sjö
Berg, se även Karlsberg gd Ladkärret kärr Ekenäs lht. Madagärdet åker
Bleckenstad gd Ladkärret kärr Eksberg f.d. t. Madön ö
Bleckenstad gd Lagerhult ägomark Eksberg f.d. torp Mellangärdet Saknas
Bleckenstad gd Lassakärren kärr? Ekstugan lht Mellanskiftet åker
Bleckenstad by Laxberg terräng Eriks berg lht. Mellgårdsberget höjd
Bleckenstad gård Lillån å Eriksberg t Middagsbetet gärde
Bleckenstad gård Lillån å Finnhemmet lht. Minas mosse mosse
Bleckenstad? Saknas Lillån å Fiskaregården = Börshult Norra bebyggelse Mörtgölen göl
Bleckenstad milit.bost. Lillön, Se Madön holme Fjettmunna by Norrängsfällan åker
Bleckenstad by Lindbladskullen höjd Flemminge herrgård Nybroliden nu borttagen vägbacke
Bleckenstad by Lindön ö Flodatorpet gt. Nybrolidskärret odlad mosse
Bleckenstad by Lindön ö Flodstugan = Flon t. Nycklaberget berg
Bleckenstad gd Lindön ö Flon t. Nygärdet åker
Bleckenstad kronoeg. Lindön ö Fredriksberg f.d. t. Nygärdet åker
Bleckenstad by Lindön ö Fridhem lht. Nykärrsmossen kärr
Bleckenstad g. Ljungbyberget berg Frälsegården bebyggelse Nätabocken höjd
Bleckenstad gd Ljungbykärret kärr Frälsegården bebyggelse Ottos holme holme
Bleckenstad gd Ljungudden udde Frälsegården = Öringe bebyggelse Pilströmmen ström
Bleckenstad gd Lockarpsberget berg Funkan lht. Plöjan gärde
Bleckenstad gd Lundstorp ägomark Funkestaden stugor Plöjorna gärde
Bleckenstad by /Se Långlidsberget berg Fåfängan = Löningstorp bebyggelse Plöjorna åker
Bleckenstad gd /Se Långlidsberget berg Fällan f.d. jt Pukeberget höjd
Blekmundzstadhom, se Bleckenstad gd Låstorp terräng Fällerna f.d. t. Pukehål klyfta
Blikmanstadha, se Bleckenstad gd Löningen sjö Fällorna f.d. jt. Pukgölen göl
»blykmundhsadhom», se Bleckenstad by Löningen sjö Gatan = Karlslund bebyggelse Roseboberget höjd
Blåvik gd Löningen sjö Gladhem t. Rosenmossen gärde
Blåvik gd Löningen sjö Gladhem lht. Rossberget höjd
Boarp gård Löningen sjö Granängen lht Runneberget gärde
Boarp g. Löningen sjö Grebo f.d. jt Ryckelängen äng
Boarp gd Löningen sjö /Se +Grenadjärtorpet, se +Klingens t Rågetekärret äng
Boarp by Löningen sjö /Se Grentorp lht. Rängorna kärr
Boarp gd Löningen sjö /Se Grindstugan f.d. t. Rävsberget höjd
Boarp hg Lönnshultsforsen fors Grindstugan f.d. ställe Rävtorpsgölen gölliknande utvidgning av Svartån
Boarp gd Madön holme Grindstorp = Boarp t. Rövareberget höjd
?Boarp gd Madön ö Gripsberg f.d. jt Rövaretorpsgölen göl
Boarp gd /Se Madön ö Gropen f.d. kvarn Rövartorpsgölen göl
Boarp gd /Se *Mamsellhagen hage /Se Gröndalen t. Sandbacken grus- och sandtag
*Boffuatorp, se Boarp gård Mellgårdsberget berg Grönlund lht och utj. Sandbacken åker
Boxholm säteri Minas mosse mosse Grönlund lht Sanden åker
Boxholm säteri Mokullen skogsmark Guldkistan lht. Sandhålegärdet åker
Boxholm hg Myrstugan ägomark Gustafsberg f.d. t. Sandplöjan gärde
Boxholm säteri Mörtgölen göl Gäddhemmet f.d. gt. Saxgölen Saknas
Boxholm hg Mörtgölen göl Gölebs torp Sjöbetena betesmark
Boxholm säteri Mörtgölen göl Gölen f.d. jt. Sjögarpssjön sjö
Boxholm säteri Mörtgölen göl Gölhål f.d. t Skildakullen kulle
Boxholm hg och bruk Norräng terräng Göstrings häradsallmänning Saknas Skinntorpsgölen göl
Boxholm hg och bruksegendom Norsberg berg Göstrings häradsmark del av sn Skvallergatan samling stugor
Boxholm hg o bruksegendom Nybrogärdet ägomark Götevi by Skälsön rågångsö
Boxholm säteri Nycklaberget berg Götvik säteri Smalsjön vik
Boxholm säteri /Se Nycklaberget berg Götvik jord Sommen sjö
Boxholm samhälle /Se Nyhagen skogsmark Haddö = Bleckenstad äng Stavermossen kärr
Boxholm köping /Se Nyhagen skogsmark Hagalund lht Stekanäs berg höjd
Boxholm köping /Se Nyhem ägomark Hagalund t. Stekanäsviken vik
Bredgård f.d. gd Nykärrsmossen mosse Hagby gårdar Stenabogölen göl
?Bredgård gd Ottos holme ö Hagbylund Saknas Stora Vindsgölen göl
Bredgård gd Pankängsmossen ägomark Hageby by Storån å
Bredgård gd Pilen ägomark Hagen f.d. jt Storängskullen gärde
Bredgård gd Pilen ägomark? Hagstugan f.d. t. Storön ö
Bredgård gd Pilströmmen del av Svartån Hagtorpet t. Susarekärret äng
?Bäck gd Porsmaö höjd, gränsmärke Halvspann Saknas Svarta grinden grind
Bäck gd *Porsmaö höjd, gränsmärke Hammarn Saknas Svartgölen utvidgning av Svartån
Bärbäck gdar /Se Pukgölen göl Hammarsberg Saknas Svartviksön rågångsö
Börshult by Rydbergskullen höjd Hammarshult lht Svartån å
Börshult gd:ar Räfsiön, Se Sättertorpssjön f.d. sjö Hanarp gård Svenstorp åker
Börshult by Rävberget berg Harfälla t Svenstorpa mosse mosse
Börshult gd Rävsberget berg Hargstorp lht. Sverigekärret kärr
Börshult gd Rövaretorpsgölen göl Harsten f.d. t. Sörängsströmmen del av Svartån
Börshult gd Samlasberget berg Hassellyckan f.d. t. Taskeblötan kärr
Börshult by Samlasberget berg Helvetesfloen Saknas Tibergalandet igenvuxen åker
Börshult by Samlasberget = Sammelarberget berg /Se Herkhult, Lilla gård Tibergaviken vik
Börshult by Sammelasberget berg /Se Herkhult, Stora gård Tjurgölen göl
Börshult by *Sandgropesten gränsmärke Hesselkullen gård Tjurmossen mosse
Börshult gd Sandviken ägomark Hester gd Tornberget höjd
Börshult by Saxgölen göl Hester f.d. gästgifvaregård Torrsjön sjö
Börshult by Sietnewijken, Se Vargfälleviken vik Hultet lht. Torrsjön sjö
Börshult by Simmarp betesmark Hultet lht. Torrsjöön rågångsö
Börshult by Siöarp Siö, Se Sjögarpesjön sjö Humpen lht. Torsberget berg
Börshult, Lilla el. Tole- f. kronohemman Siöarp siöö, Se Sjögarpesjön Saknas Hybbeln lht. Torsebosjön sjö
*Bøsatorpe se Bösebo? gård Sjöberget berg? Hålan lht. Torseboskogen skog
?Bösebo gård Sjöberget berg Hålet = Pettersberg f.d. jt Trimplaberget höjd
?Bösebo gård Sjögarps sjön sjö Häradsallmänningen, se Göstrings häradsallmänning Saknas Trinda mosse mosse
Dagshem gd /Se Sjögarpesjön sjö Hästhagen t. Tulinabacken backe
Dala hg Sjögarpesjön sjö Höjden lht. Tyrsjöns sjö
Dala hg Sjögarpe sjön sjö Höjden lht. Ursjön sjö
Dala hg Sjögarpesjön sjö Jakobsberg utjord Ursjön sjö
Dala hg Skallemålaviken vik Jakobsberg lht. Uvberget höjd
Dala hg Skallemålaviken vik Jakobslund lht Vargfällebergen höjd
Dala hg Skaller ön, Se Käckön holme Jansbo t. Vargfällebergen berg
Dala hg Sketneviken vik Johannesberg lht Vargfälleviken vik
Dala hgd Skinntorpagölen göl Johannesberg t. Vargfälleviken vik
Dala hg Skyttebo ägomark Johannesberg t Vargliderna äng
Dala hgd *Skärsö ö Jonahultet intaga Vasastenen sten
Dala by Sommen sjö Jonahultet intaga Vimpeltuss berg
?Dala hg Sommen sjö Jonsberg f.d. jt Vindgölskärret äng
Dala hg Sommen sjö Jonsberg t. Vivåsakärret kärr
Dala herrg. Sommen sjö Jonstorp stuga Västersjön vik
Dala hg Sommen sjö Juthemmet stuga Västre(-)sjön vik
?Dala hg Sommen sjö Jutliden = Jonstorp stuga Ågärdet åker
Dala hg Staversmossen mosse Kappen Saknas Åkärren kärr
Dala hg Stekanäsviken vik Karlsberg gård Älgberget höjd
Dala g. Stekanäsviken vik Karlsberg lht Österskogen Saknas
Dala hg Stekanäsviken vik Karlsberg lht. Övre hagen betesmark
Dala hg Stenabo ägomark Karlslund lht  
Dala hg Stenabogölen tjärn Karlslund lht.  
Dala hg Stenagölen göl Karlslund lht  
Diseberg komministerboställe Stenkullen berg? Karpåsen f.d. jt.  
Diseberg komministerboställe Stenkullen höjd? Kishult jordområde  
Diseberg by Storön ö Kjusebotorp gd  
Diseberg kommin.bost. Storön ö + Klingas, se +Klingens t  
Diseberg gd Storön ö +Klingatorpet, se +Klingens t  
Diseberg gd Storön ö +Klingens t  
*Diseberga kvarn förr kvarn Svarta viken vik Klippan f.d. jt  
Diseberg kom.bost. /Se Svarta viken vik Knallen t.  
Diseberg by /Se Svartgölen del av Svartån +Knektatorpet, se +Klingens t  
Diseberg gd /Se Svartviksön holme Knippe gård  
Diseberg gd /Se Svartviksön ö Kohagen f.d. t  
Diseberg gd /Se Svartviksön ö Kohagen, Lilla bebyggelse  
Diseberg gd /Se Svartån å Kohagen, Stora avs.  
Diseberg gd /Se Svartån å Kokafällan fälla  
Diseberg gd /Se Svartån å Kolstorp f.d. jt  
Diseberg komministerboställe /Se Svartån å Koltorpet, Västra lht.  
Diseberg gd /Se Svenstorp ägomark Koltorpet, Östra lht  
Dragshem, se Dagshem gd Svenstorp ägomark? Komdalen, Västra lht  
*Ekbokvarnarna kvarnar Sverigekärret ägomark Komdalen, Östra lht  
Ekeby by Sättertorpssjön f.d. sjö Kordala f.d. jt  
Ekeby by Sättertorpssjön f.d. sjö Korskälla gård  
Ekeby kyrka Saknas Sättertorpssjön sumpmark Kreta stuga  
Ekeby by Sörängsströmmen del av Svartån Kristineberg lht  
Fiskaratorp, trol. nuv. Fiskevik, se Fiskevik by Tallön ö Kristineberg lht.  
Fiskare-Börshult f. gd Tornaberget triangelpunkt Krumarp = Rosendal lht  
Fiskare Börshult gd /Se Torrsjön sjö Kröklekulla gård  
Fiskaregården gd /Se Torrsjön sjö Kulla gård  
Fiskevik by Torrsjön sjö Kullbergshem lht.  
Fjättmunna by Torrsjön sjö /Se Kullebo lht  
Fjettmunna by Torrsjön sjö /Se Kullen lht.  
Fjättmunna by Torrsjöön rågångsö /Se Kvarnfällan t.  
Fjätmunna by Torrön holme Kvarngården = Gropen municipalsamhälle  
Fjättmunna by Torrön = Torrsjöön rågångsö /Se Kvissberg stuga  
Fjättmunna by Torsberget, Se Bockaberget berg Kårarp gård  
Fjättmunna by Torsberget berg /Se Källarholmen, Norra gård  
Fjättmunna by Trimplaberget berg Källarholmen, Södra gård  
Fjetmunna by Tyrsjön sjö Källeberg f.d. jt  
Fjättmunna gdar Udden skogsmark Källermon lht.  
Fjättmunna gdar Ursjön sjö Källhagen f.d. t.  
Fjettmunna by Uvberget berg Källhemmet f.d. t.  
Fjättmunna gdr Vargfällebergen berg Källhemmet f.d. jt  
Fjättmunna by Vargfällebergen berg Källhemmet lht.  
Fjättmunna gdr Vargfälleviken vik Källhemmet f.d. t.  
Fjättmunna by Vargfälleviken vik Källhemmet lht.  
Fjättmunna by Vargfälleviken vik Källstorp lht.  
Fjättmunna by Vargfälleviken vik Källstugan t.  
Fjättmunna by Vikön ö Kämphemmet utj. och lht.  
Fjättmunna gd:ar Vikön holme Kärrarp gård  
Fjättmunna gdar Vikön ö Kärret lht  
Fjättmunna gdar Vikön ö Kärret t.  
Fjättmunna gd Vimpeltuss berg? Kärrstugan t.  
Fjättmunna by Vindsgölen terräng? Laggaretorp t.  
Fjättmunna by Vindsgölen skogsmark Lagnebrunna gård  
Fjättmunna by Vindsgölen, Lilla göl Lastorp f.d. ställe  
Fjettmunna by Vindsgölen, Lilla göl Laxberg lht  
Fjättmunna by Vindsgölen, Stora göl Lenartsberg f.d. stuga  
Fjättmunna by Vindsgölen, Stora göl Leonardsberg lht  
?Fjättmunna by Vindsgölskärr ägomark Liden lht.  
Fjättmunna by Åkärren kärr Lindebo f.d. t.  
Fjättmunna by /Se Åkärren kärr Lindhem lht.  
Fjättmunna gd /Se Ålkisteströmmen del av Lillån Lindstorp gård  
Fjättmunna gd:ar /Se Älön skär? Linneberg lht.  
Fjättmunna by /Se Älön grund Linnefors gård  
Fjättmunna gd:ar /Se Änglagölen göl Linnefors kvarn  
Flemminge gd Ömingen, Se Löningen sjö Linnemo lht.  
Flemminge säteri /Se Öninggen, Se Löningen sjö Linnestorp äng  
Flemminge gd /Se Östermaderna sumpmark? Ljungby gård  
Flemminge gd /Se   Ljungstorp lht.  
Flemminge gd /Se   Lokarp gård  
Gladhem lht /Se   Lundsbo f.d. t.  
Gothål torp   Lyckan f.d. jt.  
*Gren torp   Långholmen arbetarbostad  
»Gren» t., (försvunnet) /Se   Långliden gård  
Gropen f. kvarn   Långstorp lht.  
Gropen f. kvarn   Löfhagen lht  
Gropen f.d. kvarn   Löfsberg avs.  
Guldkistan torp   Löfsberg f.d. torp  
Götvik hg   Löfstugan f.d. stuga  
Götevi Saknas   Löjtnantsmossen lht.  
Götvik hg   Löjtnantsmossen äng  
Götevi gd   Lönhult lht.  
Götevi gd   Löningstorp t.  
Götevi gd   Lönnshult gd  
Götevi gd   Lönshult gård  
Götevi gd   Löverhult t.  
Götevi hg /Se   Lövhagen lht.  
Götevi by /Se   Lövingsberg lht.  
Götevi, se Götvik gd /Se   Madstugan t.  
Götevi by /Se   Marielund t.  
Götevi by /Se   Mellanberg f.d. t.  
Götvik hg   Mellankärr äng  
Götvik hgd   Mellgården gård  
Götvik hg   Mokullen f.d. jt  
Götvik hg   Motorpen f.d. t.  
Götvik herrgård /Se   Mygghem stuga  
Götvik by /Se   Målen, Lilla gård  
Götvik gd /Se   Målen, Stora gård  
Götvik hg /Se   Målen, Stora gård  
Götvik gd /Se   Nedergården = Bärbäck bebyggelse  
Götvik hg /Se   Nerstugan lht.  
*Haga äng   Nickebo f.d. stuga  
?Hageby gd   Norrgården = Bleckenstad bebyggelse  
?Hageby gd   Norrgården = Fjettmunna gård  
?Hageby gd   Norräng jordområde  
?Hageby by   Norräng lht.  
?Hageby gd   Norräng t  
Hageby gd   Norsberg stuga  
?Hageby gd   Nybygget f.d. t.  
?Hageby gd   Nybygget f.d. stuga  
Hageby gd   Nybygget f.d. t.  
?Hageby gd   Nybygget lht.  
?Hageby gd   Nybygget t.  
?Hageby gård   Nybygget t  
Hageby gd   Nyhem f.d. jt  
Hageby gd   Nyhem lht.  
Hageby gd   Nylycketorpet f.d. t.  
Hageby Saknas /Se   Nyvik f. d. gt, nu lht.  
Hagby samh. /Se   Olstorp lht.  
*Hale Saknas /Se   Oxhultet t.  
Hanarp gd /Se   Panka f.d. jt  
Hanarp gd /Se   Perstorp f.d. jt.  
Hertehult by   Perstorp t.  
Härkhult gdr   Perstorp torp  
Herkhult by   Petersberg f.d. jt  
Härkhult gårdar   Pettersberg f.d. jt  
Härkhult by   Pruta lht.  
Härkhult by   Prutan lht.  
Härkhult by /Se   Pruten t  
Herkhult by /Se   Prästgården = Ekeby kyrkoherdeboställe  
Hester by   Pölen t.  
Hester gd /Se   Pölen, Lilla nu rivet torp  
Hester gd /Se   Quennersberg lht  
Karlsberg gd   Randen f.d. t.  
Kerretorp se ?Kärrarp gd /Se   Rensberg lht.  
Kishult f.d. gd /Se   Rosebo lht.  
Klämsmalen Saknas /Se   Rosendal lht  
Kolstorp gd /Se   Rosenlund lht.  
Kröklekulla gd   Runneberget f.d. jt.  
Kröklekulla gd   Rusthållet gård  
Kröklekulla gd   Ryckelsby by  
Kulla gd   Ryckelsby gårdar  
´Kyrkesby´ se Ryckelsby by   Ryckelstorp f.d. gt.  
?Kårarp tp   Rävtorpet = Rövaretorp bebyggelse  
?Kårarp gd   Rösten f.d. jt  
Kårarp gd   Rösten Höga f.d. jt  
Kämphemmet utjord o lht   Rövaretorp gård  
?Kärrarp gd   +Sammelas bs  
Kärrarp gd   Sandbacka lht.  
?Kärrarp gd   Sandbacken f.d. stuga  
Lagnebrunna gd   Sandkulla t.  
?Lagnebrunna gd   Sandliden gård  
*Linnefall Saknas   Sandstugan f.d. t.  
?Linnefors gård   Sandviken f.d. t.  
Linnefors gd   Sibbelyckan f.d. stuga  
Linnefors gd, kvarn   Simmarp t.  
Linnefors gård, kvarn   Sinkan stuga  
Linnefors gård, kvarn   Sjunnebo lht.  
Linnefors gd   Sjöberget f.d. t.  
Linnefors gd /Se   Sjögarp gård  
Ljungby hg   Sjöstugan lht.  
Ljungby hg   Skattegården = Bärbäck bebyggelse  
Ljungby hg   Skattegården = Öringe bebyggelse  
Ljungby hg   Sketorp t.  
Ljungby hg   Skinnartorp gård  
Ljungby hg   Skogen t.  
Ljungby hg   Skogsberg lht.  
Ljungby gd   Skogstugan f.d. t.  
Ljungby hg   Skyttebo skogv.bost.  
Ljungby hg   Skytthemmet bebyggelse  
Ljungby g.   Skäggenäs gård  
Ljungby hg   Slemma = Olstorp lht.  
Ljungby gd   Slägghult f.d. jt  
Ljungby gd   Solhem gård  
Ljungby gd /Se   Spiksborg gård  
Ljungby gd /Se   Spången t.  
Långliden gd   Stekanäs gård  
Löjtnantsmossen torp   Stenabo t.  
Lönshult gd   Stenbacken avs.  
Löningstorp tp /Se   Stenbacken lht.  
Lönshult by   Stenfalla f.d. jt  
Lönshult gd   Stenfällan f.d. t  
Lönshult gd /Se   Stenkullen f.d. t.  
Mulebo gd   Stenliden lht.  
Målen by   Stenstorp lht.  
Målen by /Se   Stenstorp lht.  
Olstorp gd /Se   Stortorp gård  
*Recharapren kvarn   Storängen utjord  
*Racharagren t.   Stråken stuga  
»Recharagren» försv. t /Se   Strömskullen gård  
*Rampnabodhe t.   Strömslund f.d. jt  
?Ryckelsby by   Strömslund = Fimmerö, Norra lht.  
??Ryckelsby by   Svarvarehemmet t.  
Ryckelsby by   Svarvarhemmet torp  
Ryckelsby by   Svenstorp t.  
Ryckelsby by   Svenstorp f.d. jt  
Ryckelsby by   +Svenstorp t  
Ryckelsby by   Sverige = Nyvik f.d. gt.  
Ryckelsby by   Svinvallen = Kohagen, Lilla bebyggelse  
Ryckelsby by   Säldelund lht  
Ryckelsby by   Särkaskräddarens eller Särkens = Nybygget lht  
Ryckelsby by   Säterit = Boxholm bebyggelse  
Ryckelsby by   Sätertorp gård  
?Ryckelsby by   Sättertorp gd  
Ryckelsby by   Södergården = Fjettmunna gård  
Ryckelsby Saknas /Se   Södergården bebyggelse  
Ryckelsby by /Se   Tegelstugan t  
Rökilsby by   Timmerö, Norra gård  
Rytilrby by   Tjusebotorp gård  
Rytylsby se Ryckelsby by   Tjusebotorp, se Kjusebotorp gd  
Rövaretorp gd   Tolhem gd  
Rövaretorp gd   Tolhemmet gård  
Rövaretorp gd   Tolhem gd  
Rövaretorp gd   Torpet = Tjusebotorp gård  
Rövaretorp gd   Torsebo gård  
Sjögarp gd /Se   Torsebo gd  
Skäggenäs gd?   Torsebokärr lht  
Spiksborg gd   Torsebokärr kärr  
Spiksborg gd   Trimplaberget gård  
Stekanäs gd /Se   Trimplamon f.d. jt  
Stekanäs gård /Se   Tullerum = Panka f.d. jt  
Tjusebotorp by /Se   Tunaberg lht.  
Tola Börshult = Tolhem gd /Se   Udden f.d. jt.  
Tolhem gd /Se   Udden st.  
Tolhemmet gd   Ugglehult gård  
Tolhem gd /Se   Valstorp f.d. t.  
Torsebo by   Vargfällan = Fälloma f.d. jt.  
Torsebo gd   Viken utjord och lht.  
Torsebo gd /Se   Vikön lht.  
Torsebo gd /Se   Vindsgölskärr Saknas  
Torsebo gd /Se   Vivåsen t.  
Ugglehult gd /Se   Wällandstugan f.d. jt  
*Åhalla f. gd   Åhagen lht  
Öringe gård   Åstugan lht  
Öringe gd   Änghemmet lht.  
Öringe gård   Änghemmet t  
Öringe gd   Ängstugan f.d. t.  
Öringe by   Öringe by  
Öringe gd   Öringe by  
Öringe by   Öringe, kvarn kvarn  
Öringe g.   Örtens = Carlslund f.d. t.  
Öringe by   Övergården = Bärbäck bebyggelse  
Öringe gd med kvarn      
Öringe gd      
Öringe gd      
Öringe gd      
Öringe gd      
Öringe gd      
Öringe gd      
Öringe gd /Se      
Öringe gd /Se      
Öringe hgd /Se      
Öringe by /Se      
Öringe by /Se      
Öringe by /Se      
Öringe gd /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.