ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Hargs socken : Vifolka härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 202 Naturnamn : 194 Bebyggelsenamn : 939 Naturnamn : 342
Harg, se Västra Harg hd Alarp skogsmark V. Hargs sn sn Amorpet äng
Västra Harg sn Amundsängen äng /Se Harg, Västra socken Aren sjö
Harg, Västra sn *»Amundsängen» äng /Se Västra Harg socken Aren sjö
?Harg, Västra sn Anderstorp sankmark? Alarp torp Aren sjö
Västra Harg sn Aren (resp. Arnsjön) sjö Alarp t Aren sjö
?Harg, Västra kyrkby, f. sn Aren sjö Albäcken torp aren sjö
Harg, (numera Västra Harg) sn Arkeberget berg Albäcken, Lilla torp Arenbäcken bäck
Harg, Västra sn *Arnen sjö Albäcken, Lilla lht Arkeberget berg
Vestra Harg sn? Aspegölen göl albäcken, Lilla torp Aspefällorna äng
Västra Harg sn Aspen sjö Albäcken, Stora torp Aspen sjö
Harg, Västra sn Aspen sjö Albäcken, St. t Aspen sjö
Harg, Västra sn Aspen sjö albäcken, Stora torp Aspen sjö
V. Harg sn Aspen sjö Alkärret torp Aspen sjö
Harg, Västra sn Aspen sjö /Se Amundstorp t Aspgölen sjö
?Harg, Västra sn Bagarekulla triangelpunkt Amundstorp torp Aspgölen göl
Västra Harg sn Balkeviken vik Andersbo t Balkeviksberget berg
Harg, Västra by Bankarp sankmark Andersbo torp Balkeviken vik
Harg, Västra socken Barnemossen mosse Anderstorp t Banberget berg
?Västra Harg sn *Biærcø ö Anderstorp torp Bankartorpsgärdet gärde
Harg, Västra sn *Bierkø Saknas *Aspelund t Barkviken vik
Västra Harg sn Björklund ägomark Aspelund rivet torp Barkviksberget berg
Harg, Västra sn Bockfällan sankmark? Aspelund rivet torp Barnmosseberget berg
?Harg, Västra sn Bosgårdsviken vik Aspelund t Barnmossen mosse
Harg, Västra sn Boterydsjön sjö *Aspestugan bs Bastkullen höjd
Västra Harg sn Brandgölen göl Aspetorpet t Bjurskogen skog
Hargh hd Brandmossen ägomark Aspetorpet t Björkebergsgärdet gärde
Harg, V. sn Brostugan ägomark Asptorpet t Bockfällorna äng
V. Harg hd Brudliden terräng Aspetorp rivet torp Borgsjön, se Kilarpsjön sjö
Västra Harg sn Bråtkärret ägomark Asptorp, Lilla lht Boterydgölen, se Boterydsjön sjö
Harg, Västra sn o. kyrkby Brända mon skogsmark Asptorpet, Lilla torp Boterydmarken skog
Harg, Västra sn Brännarpegölen göl Aspetorpet, Stora torp Boterydsjön sjö
Harg, Västra sn Bygget terräng Back t Brandgölen göl
Harg, Västra sn Back hmd Brandgölen sjö
Harg, Västra sn Bönegudens berg bergknalle /Se Back avs. Brandgölen göl
Harg, Västra sn Cedersberg berg? Back gård Brandgölemon kulle
Harg, Västra sn Dalen ägomark? Backen torp Brandgölsmon Saknas
Harg, Västra sn Dammgott sankmark? Backen t Broslätten äng
Harg, Västra sn Dammossen ägomark Bagarekulla gd Brottkärren kärr
Harg, Östra sn Djupdalsmarken skogsmark Bakarekulla gård Brottkärrskullen kulle
Harg, Östra sn Domarelyckan ägomark Bagarekulla, se Bakarekulla Saknas Brudhallebergen berg
Harg, Västra sn Dämshult sankmark? Bagarekulla bebyggelse Bruksängen äng
Harg, Östra sn Eksdal terräng Bakarekulla by Bråteskogen skog
Harg, Västra sn Fagertorpslyckorna ägomark Bakarekulla gård Bränte Mon skog
Harg, Västra sn Fiendeberget, se Finnberget berg Bakarekulla gård Brännerna skog
Harg, Västra sn fiendeberget berg /Se *Bakom lht Brännorna berg
Harg, Västra sn /Se Finnberget berg /Se Bankartorp t Bränngölen göl
Harg, Västra sn /Se Finnberget fornlämning Berga t Djupa dal hage
Harg, Västra sn /Se Fiskarhagen skogsmark Berga t Drustorpsgärdet gärde
Västra Harg sn /Se Floglyckeberget berg Berga rivet torp Dränggråten gärde
Harg, Västra sn /Se Folkebosjön f.d. sjö Berget torp Evas hage hage
Harg, Västra sn /Se Fällegölen sankmark? Berget t Fagerstorpshagen skog
Harg, Västra sn /Se Fällemossen mosse Berget rivet torp Finnberget berg
Harg, Västra sn /Se Garpudden udde Bergstorp lht Finnberget berg
Harg, Västra sn /Se Gorgen göl Bergstorp lht Finnhemsberget berg
Harg, Västra sn /Se Grankärremossen ägomark Bergsäter lht Fjärhöneberget berg
Harg, Västra sn /Se Gransjön sjö Bergsäter slotst. Flickebacken backe
V. Harg sn /Se Grenadjärtorpet triangelpunkt Betlehem Saknas Floglyckan lycka
*Bannarp torp Grönsved ägomark Bjurhemmet rivet torp Floglyckeberget berg
*Bierkø Saknas Gubbekärret kärr Björkbacka lht Flåmusen kärr
Bo by Gullbacken backe Björkeberg t Folkebo mosse mosse
Bo hg Gustavsberg berg? Björkeberg lht Folkebosjön sjö
Bo hg Gängerfällan terräng Björkhult lht Folkebosjön sjö
Bo herrg. Gölebergen berg Björkhult t Folkebosjön sjö
Boarp gd /Se Gölingstorpegölen göl Björklid lht Franssätersbäcken bäck
Borg gd Gölkärren ägomark Björkliden lht Franssätershagen hage
Borg hemman /Se Hagalund ägomark Björklund lht Fransätershagen skog
Bosgård hg Hagalund ägomark Björklund t Fällegölen sjö
Bosgård hg /Se Hagen sankmark? Björklund lht Fällemossen mosse
Boteryd gd /Se Harg Västra triangelpunkt Björksäter t Fällorna hage
Brahus f.d. torp Hargsjön sjö Björksäter avs. Fällängen äng
Bånarp g Hargsjön sjö Björkö lht Garpeslott ruin
*Garpekulla(?) torp Hargsjön sjö Björkö villa Gaspes slott ruin
Garpeslott, Svaneholm slottsruin Hargsjön sjö /Se Björneberg rivet torp Gethalsbacken backe
Garpes slott (=Svanaholm) borgruin /Se Hillekärret ägomark Björnkullen gård Getingebäcken bäck
Garpeslott slottsruin /Se Hultet skogsmark Björnkullen hmd Gorgen sjö
Garpeslott numera ruin /Se Hultmansmosse mosse Björnkullen bebyggelse Gorgen sjö
Garpeslott, se Svaneholms slottsruiner Saknas Hultmossen ägomark Bo hg Gorjeln sjö
Lilla Harg Saknas Hultstugan terräng Bo herrgård Gransjön sjö
Harg, (numera Västra Harg) by Hålingen ägomark Bo herrgård Gransjön sjö
Harg by Hålingen ägomark Bo säteri Gransjön sjö
Harg by Hälla triangelpunkt Bo herrgård Gransjön sjö
Harg, (nedre) by Hälsinges klintar berg Bo Saknas Gransjön sjö
Harg, Nedre gd *Hälslätsjön sjö Boarp lht Gravstensberg berg
?Harg, Stora el. Harg, Lilla by, gd Högbergen berg Boarp lht Gravsvineberg berg
Harg, Västra by Högstorp ägomarker Borg herrgård Gravsvineberg berg
Västra Harg by o. sn Isbäcken ägomark Borg bebyggelse Gravsvinebergskogen skog
Harg gdr Jämnemossen mosse? Borg gård Grophagen hage
Harg by Kilarpesjön sjö Borg herrgård Gråta gärde
Harg, Lilla gd Kilarpsjön sjö Borg herrgård Gråtarna åker
Harg L. gd /Se Klaraholmsudden udde Borgen lht Gråtåkrarna gärde
Harg by /Se Klockarjord ägomark Borgen hmd Gubbekärret kärr
Harg gdar /Se Knekttorpslyckan ägomark Borgen t Gubbetrögan äng
Harg by /Se Kolstadsjön sjö Bosgård gd Gubbevrån gärde
Harg, Stora by /Se Komossarna ägomark Bosgård (gård) Gubbmossen mosse
Helgslätt gd Komossarna ägomark Bosgård bebyggelse Gussebohult skog
Helgslätt herrg. Kopparkärren ägomark Bosgård gård Gussingsbo hult skog
Helgslätt by Krusenborg ägomark? Bosgård herrgård Gås-stenarna stenar
Helgslätt hg /Se Kvarnevallarna ägomark Bosgård herrgård Gängesfällan äng
Helgslätt gd /Se Kvarnstugan terräng Boteryd (gård) Gängefällan äng
»Holmbo» kvarn Kvarntorp terräng Boteryd gård Gängerängen äng
Holbokvarn gd o. såg Källhagsgölen göl Boteryd bebyggelse Gärdesängen äng
?Hulu gd Lafällan terräng Boteryd gård Gärdhagen skog
Hålbokvarn g Lillån terräng Boteryd gård Gölbergen berg
Hålboqvarn g Lindesberg terräng *Brahus t Gölingstorpsgölen sjö
Hålbäck gd Lindgölen göl Bringstorp t Gölingstorpegölen göl
Hälla by Lund, Västra terräng Bringstorp rivet torp Gölkullen, Lilla kulle
?Hälla by /Se Lustigkulle höjd? Brostugan rivet jt Gölkullen, Stora kulle
Jordbron gd /Se Långberget berg Brostugan t Gölkärren kärr
Julpan t /Se Långeudden udde *Brunken t Hargssjön sjö
Kilarp gd Långfällan terräng Brånhult t Hargsjön sjö
Kilarp g Långkärren kärr Brånhult rivet torp Hargsjön sjö
Kilarp g Långkärren kärr Bråten hmd Helsinges klintar berg
Kilarp gård Lötegölen göl Bråten bebyggelse Hemmossen mosse
Krysskälla t Lövfällebergen berg Bråten f. t Hemstycket kärr
Kulla by Lövudden skogsmark Bråten gård Herrskapskärren kärr
Kulla by Mannarör fornlämning *Bråttom t Hillekärret kärr
Kulla g Mariedal terräng Brännarp bebyggelse Holms hage hage
Kungshult gd /Se Moviken vik Brännarpet hmd Hult, Södra skog
Lergärdet gd Målagölen sjö Brännorp gård Hult, Norra skog
Lergärde g Målasjön sumpmark Brännarp hemman Hultbackarna Saknas
Mo by Målen sjö Byttebö (gård) Hultmans mosse mosse
Mo by Månen sankmark? Byttebo gård Hultmossen mosse
Mo by Nackebosjön sumpmark Byttebo bebyggelse Humpen skog
Mo by Nackebosjön sjö Byttebo gård Humpen äng
Mo by Nackebosjön sjö Byttebo gård Humplyckegärdet gärde
Mo by Nynäs ägomark Bänarp (gård) Humpskogen skog
Mo by Näverkärret ägomark Bänarp bebyggelse Hundkullen kulle
Mo by? Olstorpelyckan ägomark Bänarp gård Hålfatet håla
Mo by Orlunda skogsmark Bänarp gård Hålingen kärr
Mo by Pettersborg terräng Bänarp gård Hålldammen damm
Mo by Prästkulla höjd Cedersberg lht Hålldamsbergen berg
Mo by Pukelon terräng Cedersberg torp Hästfällorna äng
Mo by Rammelmossen mosse Dalen lht Hästhagarna hagar
Mo by Rigan terräng Dalen lht Hästhagen hagar
Mo by Rothuggaremossen ägomark Dalen lht Hällbergs mosse mosse
Måla gd /Se Rundberget berg Damgart t Höga kullen kulle
Prästgården Saknas Rustorpssjön Saknas *Dammstorp, se Svensbo t Högakullen berg
Ramshult by /Se Råsjö terräng Dikarekroken gd Högbergen berg
*Sioskogh Saknas Rängemossen ägomark Dikarekroken (gård) Hökeberg berg
*Sjöskog Saknas Sammelsbo skogsmark Dikarekroken bebyggelse Hökeberget berg
?*Sjöskog Saknas Sandkullen ägomark Dikarekroken gård Jungfruberget berg
Skackemålen gd /Se Saxkärren ägomark Dikarekroken gård Jungfrukällan källa
Skackemålen gd /Se Sjöstugan terräng Dikarekroken gård Jämnemossen mosse
?Skälleryd by Skams trädgård terräng Djupdalsmarken skog Kalvhagen hagar
Skälleryd by? Skaneberget berg Drustorp gård Kalvhagsberget berg
?Skälleryd by Skansberget fornborg Drustorp bebyggelse Kammarängen äng
Smedstorp gd /Se Skogstadsberg udde /Se Dämshult t Kanalen dike
»sneffueskoogh» beb? Skrämman ägomark Dämshult rivet torp Kappängen äng
*Sneffueskogh Saknas Skåne terräng Ekedal rivet torp Kilarpsjön sjö
Sneffueskoogh? Saknas Skällerydsjön sjö Ekeberg avs Kilarpssjön sjö
Snärsäter gd »sneffueskoogh» naturnamn? Ekeberg avs Kilarpsjön sjö
Snärsäter gd Stenmaderna ägomark? Ekedal t Kilarpsjön sjö
Snärsäter gd Stenstorpssjön sjö Eklund lht Klaraholmsviken vik
Snärsäter gd /Se Stenstorpesjön sjö Eklund lht Klinkebergen berg
Snärsäter gd /Se Storkärren ägomark Ekströmmen lht Knäppareberget berg
Spellinge hg Storån terräng Ekströmmen lht Kohagen hagar
Spellinge hg Storön skogsmark Ekströmmen lht Kohagsbyxan gärde
?Spällinge hg Stridängen sankmark? Ekäng t Koklämmebacken backe
Spällinge, (Spellinge) gods /Se Stuvmossen mosse Ekäng förr t Kolstadssjön sjö
Spällinge gd /Se Svaneholm fornlämning Ekäng torp Kolstadsjön sjö
*Stocksäter torp Svartgölen göl Ekäng t Kolstadsmaderna träsk
[Stockasæther] torp *Swærkilsø ö Elleborg lht Komossarna mossar
stokkasæther försv. ortnamn /Se *Swærkilsø ö Elleborg lht Kopparkärren kärr
Strängen f.d. torp /Se *Swærkisø Saknas Eriksberg t Kringelstuggölen göl
Svaneholm slottsruin *Swærkisø Saknas /Se Eriksberg torp Kroka Hålkar kärr
Svaneholm förr slott Sången ägomark Evalund torp Krokaholk kärr
Svaneholm förr slott Sörstadkullen terräng Evalund t Kruslyckan,- lyckorna, se Kruslyckeviken vik
Svaneholm förr slott Tjädermossen mosse Fagersberg lht Kruslyckeviken vik
Svaneholm förr slott Torgölen Saknas *Fagerstorp t Krysskälla offerkälla
Svaneholm förr slott Torrgölen göl *Fanten bs(?) Kulesten sten
Svaneholm förr slott Torrgölen göl Finnhemmet lht Kvarnhagen hage
Svaneholm förr slott Trehörnasjön sjö Finnhemmet lht Kvarnstugumaden mosse
Svaneholm förr slott Trollkullen kulle Folkebo (gård) Kvarnvallarna kärr
Svaneholm förr slott Ullebergsskogen skogsmark Folkebo gård Kyrklyckan gärde
Svanaholm förr borg (nu ruin) /Se Vadkärret ägomark Folkebo gård Källhagen hage
Svaneholms slottsruiner slottsruiner Vargmossen ägomark Folkebo by Källhagsgölen sjö
Svaneholms slottsruiner slottsruiner Varvskogen skogsmark Folkebo gård Källhagsängen äng
*Swærkisø Saknas Velandslyckan ägomark Franksätter Saknas Källvallarna kärr
Sörstad gd /Se Vinterkärret ägomark *Franssäter t Käringskrämman äng
»Toganes» by Vitgölen göl Fransäter rivet torp Kärngekärret kärr
Tokenäs se Torsnäs gd Viveln sjö Fridensborg t Laduvallen, Stora kärr
Torkilsbo Saknas /Se Viveln sjö /Se Fridensborg torp Lasshumpen gärde
Torkilsbo gd /Se Vivelplöjan ägomark Fridhem lht Likeken ek
?Torsnäs gd Vränglerna ägomark Fridhem lht Lillängen ängar
Torsnäs g Vällingsberget berg Fridhem lht Lillån å
?Torsnäs g Västermossen ägomark Fräsan t Lillön hage
Torsnäs gd Ålbäckskärret kärr Fräsan torp ?Lintgölen sjö
Torsnäs gd Åmaden ägomark Fräsa t ?Lintgölsbergen berg
Torsnäs gård /Se Åsasjön sjö Fällorna t ?Lintgölsmossen mosse
Torsnäs gd /Se Älgmossen mosse Fällorna rivet torp Lustigshagen hage
Torsnäs gd /Se Ändlösa skogsmark *Gatan t Lustigkulle kulle
Torsnäs gd /Se Öna terräng Gatan rivet torp Lustigsplöja åkerteg
Torsnäs gd /Se Öna skogsmark Gatekulla avs. Långbergen berg
Torsnäs gd /Se Önnebogölen göl Gatekulla lht Långkärren kärrmarker
Trehörninge by   *Gne-om se Perstorp t Långe Mosse mosse
Trena by   Granarp, se Gröntorp hmd Långkärren kärr
Uddarp jord   Granarp lht Lårklämman bergskreva
?Valsäter gd   Granladan t Lötgölen göl
Valsäter gd /Se   Granladan rivet torp Lövfällebergen berg
Visthemmet gård   Grindstugan lht Lönnfällan äng
Önnebo by /Se   Grindstugan lht Manna Rör berg
Önnebo gd /Se   Grindstugan lht Mellanfällorna hagar
    Grindstugan lht Mellanhagen hage
    Grophagen stolst. Mellanhagsberget berg
    Grophagen lht Molnsjön, se Målen sjö
    *Grythult lht Molnsjön sjö
    Grönhagen t Molnsjön sjö
    Grönhagen torp Målagölen, se Målasjön Saknas
    Grönlund hmd Målasjön sjö
    Grönlund bebyggelse Målasjön sjö
    Grönsvad torp Målaåna del av Lillån
    Grönsved t Målen sjö
    Gröntorp gård Målen sjö
    Gröntorp hmd Nackebosjön sjö
    Gröntorp bebyggelse Nackebosjön utgrävd sjö
    Gussingsbo gd Norra hage skogsmark
    Gussingsbo (gård) Nykällan källa
    Gussingsbo bebyggelse Nävekärret kärr
    Gussingsbo gård Näverkärret kärr
    Gussingsbo gård Oljeverket höjd
    Gussingsbo gård Oxhagen äng
    *Gustavsberg lht Perstorpskogen skog
    Gustavsberg lht Pickekällan källa
    *Gärdesstugan bs Pigeplågan källa
    Gölingstorp avs Pigkällegärdet gärde
    Gölingstorp torp Pissfors bäck
    Gölingstorp torp Predikstolsberget berg
    Görshorfva (gård) Prästgårdsskogen skog
    Görshorva gård Puckelon skog
    Görshorva bebyggelse Pukeloa skog
    Görshorva gård Rammelmossen mosse
    Haddebo (gård) Rosbäcken bäck
    Haddebo, Lilla bebyggelse Rothuggerna gärde
    Haddebo, St. och L. gårdar Rothuggorna svedjemark
    Haddebo, Stora och Lilla gårdar Rothuggorsmossen mosse
    Haddebo, Stora bebyggelse Rustorps damm sjö
    Haddebo, Lilla gård Råsjöhagen hage
    Haddebo, Stora gård Rävmaden äng
    Haga hmd Rävrumpan kärr
    Hagaberg lht Sandfälleladuvallen kärr
    Hagaberg avs. Sandkullhagen hage
    Hagaberg avs. Sandstugugärdet gärde
    Hagaborg lht Saxkärret kärr
    Hagalund avs Saxkärren kärr
    Hagalund lht Sjöhagen äng
    Hagalund t Sjöhultet skog
    Hagalund lht Sjöängen äng
    Hagalund bebyggelse Skaneberget berg
    Hagalund lht Skarneboberget berg
    Hagalund t Skogehult skog
    Hagen torp Skvalhagen hage
    Hagen lht Skällerydsjön sjö
    Hagen bebyggelse Smedhagen hage
    Hagen t Snärsäters intag utjord
    Hagen lht Soffberget berg
    Hagen lht Spellingehult skog
    Hagsberg t Spällingegölen sjö
    Hagsberg lht Spällinge hult skog
    Halvö del av Ödekällan Stenfarslyckan lycka
    Halvö avs Stenhagen hage
    Hammarsberg lht Stenhagen hage
    Hammarsberg lht Stensjön sjö
    Harg bebyggelse Stensjön sjö
    Harg kyrkoherdeboställe Stensjön sjö
    Harg, Lilla frälse säteri Stenstorpssjön sjö
    Harg, Stora bebyggelse Stuvmossen mosse
    Harg, Stora gård Storkärren kärr
    Hasselbacken lht Storängen ängar
    Helgestorp t Storön hage
    Helgestorp t Stridskogen skog
    Helgestorp t Stubbängen äng
    Helgestorp torp Stämma-ån å
    Helgslätt gd Stötfällemossen mosse
    Helgslätt (herrgård) Stötfällorna hage
    Helgslätt bebyggelse Stångfärslyckan gärde
    Helgslätt gård Svartebäcken bäck
    Helgslätt herrgård Svartgölen sjö
    Helgslätt herrgård Svartgölen göl
    Hjulpan, se Julpan torp Svartgölsmosserna mossar
    Hjulpan Saknas Syndekullen gärde
    Hjulpan torp, rusthåll Sågarängen äng
    Hjulpan t Sågarängen äng
    Holbokvarn gård Sånggölen sjö
    Hult (gård) Sångmossen mosse
    Hult t Talltorpehagen skog
    Hultstugan t Talltorpshagen hage
    Hulu (gård) Tjädermossen mosse
    Hulu gårdar Tomteberget berg
    Hulu gård Torrgölen göl
    Hulu gård Torgölen sjö
    Hulu bebyggelse Torrgölen sjö
    Humpelyckan t Torpet äng
    Humplyckan torp Trehörnasjön sjö
    Humplyckan t Trehörnesjön sjö
    Hultstugan lht Trehörnasjön sjö
    Humpstugan t Trehörnasjön sjö
    Humpstugan torp Trehörnasjön sjö
    Hult rivet torp Trehörnaviken vik
    Hult t Trinte mad kärr
    Hult gård Trintolle kärr
    Hulu gdar Trolleberget berg
    Hybben gård Tveggestocken kärr
    Hålan = Hulu bebyggelse Tångbergen berg
    Hålbokvarn bebyggelse Uddarpshagen hage
    Hålbokvarnstugan lht Vargmossen mosse
    Hålbäck gård Vinterkärret kärr
    Hålbäck, Lilla t Vitgölen sjö
    Hålbäck, (Stora) gård Vitgölsmosserna mossar
    Hålbäck bebyggelse Viveln sjö
    Hålbäck, Lilla torp Vränglarna ängar
    Hälla (gård) Västerskog skog
    Hälla gård(ar) Västerängen äng
    Hälla gård Yxen sjö
    Hälla bebyggelse Varggropekullen kulle
    Hälla gård Varvegärdet gärde
    Hällstugan torp Vildmossen mosse
    Hällstugan t Vitgölen göl
    Häradsö hmd Vivelkärren kärr
    Häradsö bebyggelse Viveln sjö
    Härsnäs by Viveln sjö
    Härsnäs by Viveln sjö
    Härsnäs gård Viveln sjö
    Härsnäs bebyggelse Vrängla kulle
    Härsnäs gårdar (by) Vränglekärren kärr
    Härstorp hmd Västra Mader sumpig gränsmark
    Hästhagen t Västra Mader kärr
    *Hästhagen t Ångermon hage
    Hästhagen torp Åsasjön sjö
    Högstorp avs. Åskbjörksgärdet gärde
    Högstorp avs Åskbjörkskullen höjd
    Högsttorp t Åsskogen skog
    Högsttorp rivet torp Åsasjön sjö
    Högsätter lht Åsasjön sjö
    Isbäcken t Åssjön sjö
    Isbäcken t Åtelgärdet gärde
    Isbäcken torp Älbokärren kärr
    Joelstorp, se Jordbron gd Älbäcken bäck
    Johannesborg torp Älgmossen mosse
    Johannesborg lht Älgtäppan äng
    Jonsberg lht Änglyckan äng
    Jonsberg lht Önnebobäcken bäck
    Jonstorp torp Önnebogölen sjö
    Jonstorp t  
    Jordbron gd  
    Jordbron f.d. skogvaktareboställe, gård  
    Jordbron gård  
    Jordbron gård  
    Jordbron bebyggelse  
    Julpan torp  
    Jutstugan rivet torp  
    Juttorp (gård)  
    Juttorp gård  
    Juttorp gård  
    Juttorp bebyggelse  
    Juttorp gård  
    *Kammaren bs  
    Kamphumpen lht  
    Kamphumpen avs  
    Karlsberg torp  
    Karlsberg t  
    Karlsberg torp  
    Karlsberg t  
    Karlsberg t  
    Karlsbo, se Uggleberg gd  
    Karlsfrid lht  
    Karlsfrid lht  
    Karlsholm statst.  
    Karlsholm lht  
    Karlshäll lht  
    Karlshäll lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund hmd  
    Karlslund bebyggelse  
    Karlslund lht  
    Karlstad rivet torp  
    Karlstad t  
    Karlstorp = Mo bebyggelse  
    Karlstorp = Mo bebyggelse  
    Kilarp (gård)  
    Kilarp gård  
    Kilarp gård  
    Kilarp Saknas  
    Kilarp gård  
    Kilshov, se Bo hg  
    Kivet Saknas  
    *Kivet, se Lövåsen Saknas  
    Klingsberg lht  
    Klingstorp bebyggelse  
    Klint t  
    Klint t  
    Klint torp  
    Klint t  
    Klockaregården Saknas  
    Klockaregården utjord, rusthåll  
    Kongshult utjord  
    Kringelbäcken torp  
    Kringelstugan lht  
    Kringelstugan lht  
    Kringelstugan t  
    Kristinedal lht  
    Kristinedal lht  
    Kristinehamn lht  
    Krokemo bebyggelse  
    Krokemo, Lilla t  
    Krokemo, Lilla torp  
    Krokemo, Stora torp  
    Krokemo, Stora t  
    Kroken = Dikarekroken Saknas  
    Kroken, se Dikarekroken gård  
    Krusenborg t  
    Krusenborg torp  
    Krysskälla Saknas  
    Krysskällan t  
    Krysskälla torp  
    Kulatorpet rivet torp  
    Kulla (gård)  
    Kulla gård  
    Kulla gård  
    Kulla by  
    Kulladal lht  
    Kulladal lht  
    Kullen t  
    Kullen rivet torp  
    Kulltorp lht  
    Kulltorp lht  
    Kungshult Saknas  
    Kvarnstugan t  
    Kvarnstugan torp  
    Kvarntorp torp  
    Kvarntorp t  
    Kvarntorp, se Rustorpskvarn Saknas  
    Kvarntorp t  
    *Kvasthemmet lht  
    Kyrkhumpen utjord  
    Kyrksäter lht  
    Kyrksäter rivet torp  
    Källeberg avs  
    *Källeberg lht  
    Källeberg bebyggelse  
    Källhagen torp  
    Källhagen t  
    Källhagen t  
    Källkullen rivet torp  
    Källkullen t  
    Källstorp lht  
    Källsäter t  
    Källsätter torp  
    Källtorp statst.  
    Lergärde (gård)  
    Lergärdet gård  
    Lergärdet gård  
    Lergärdet bebyggelse  
    Lergärde[t] gård  
    Liden skolhus  
    Liljeholmen torp  
    Liljeholmen t  
    Lillskogen t  
    Lillskogen rivet torp  
    Lillån t  
    Lillån t  
    Lindesberg rivet torp  
    Lindesberg t  
    Lindhem, se Gustavsberg Saknas  
    Ljungstorp t  
    Ljungstorp torp  
    Ljungstugan rivet torp  
    Ljungstugan t  
    Lotten lht  
    Lotten lht  
    Louvain lht  
    Loväng stuga  
    Lumparp utj.  
    Lumparp lht (utjord)  
    Lund, Västra t  
    Lunnarp torp  
    Lunnarp torp  
    Lyckhem avs  
    Lyckhem lht  
    Lyckhem lht  
    Lyckhem lht  
    Lyckhem statst.  
    Lyckås lht  
    Långberget t  
    Långberget torp  
    Långbron lht  
    Långbron lht  
    Långfällan torp  
    Långfällan t  
    Långstorp (torp)  
    Långstorp avs  
    Långstorp t  
    Långstorp t  
    Långstorp torp  
    Lärkebo torp  
    Lärkebo t  
    Lövbacken lht  
    Lövbacka lht  
    Lövingsborg avs  
    Lövsberg lht  
    Lövsberg lht  
    Lövingsborg bebyggelse  
    Lövsätter lht  
    Lövsätter lht  
    Lövudden lht  
    Lövåsen hmd, avs  
    Lövåsen gård  
    Lövåsen bebyggelse  
    Lövåsen hemman  
    Mariedal t  
    Mariedal t  
    Mariedal torp  
    Mellangården bebyggelse  
    Mellangården, se Karlstorp = Mo bebyggelse  
    Mellangården hmd  
    Mellangården hmd  
    Mellangården bebyggelse  
    Mellangården bebyggelse  
    Mo gård  
    Mo gårdar  
    Mo by  
    Mobacken lht  
    Mobacken t  
    Mokullen t  
    Mokullen torp  
    Mon rivet torp  
    *Mon bs  
    Mosshult (gård)  
    Mosshult gård  
    Mosshult bebyggelse  
    Mosshult gård  
    Mosshult by  
    Mosshult gård  
    Måla (gård)  
    Måla gård  
    Måla bebyggelse  
    Måla gård  
    Måla gård  
    *Månen t  
    Norrgården hmd  
    Norrgården = Mo bebyggelse  
    Norrgården hmd  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården = Stensäng bebyggelse  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården = Mo bebyggelse  
    Norrgården hmd  
    *Norrö lht  
    *Norsholm t  
    Norsholm rivet torp  
    Nyborg lht  
    Nyborg Saknas  
    Nybygget lht  
    Nybygget statst.  
    Nydal lht  
    Nydal t  
    Nygården hmd  
    Nygården hmd  
    Nygården bebyggelse  
    Nygärdet = Skälleryd bebyggelse  
    Nygärdet lht  
    Nygärdet gård  
    Nygärdet hmd  
    Nyhagen avs  
    Nyhagen avs.  
    Nyhagen t  
    Nyholm lht  
    *Nynäs t  
    Nynäs torp  
    Nysäter torp  
    Nysäter statst.  
    Nysäter t  
    Nysäter lht  
    Nysäter t  
    Olsbo lht  
    Olsbo statst.  
    Olstorp t  
    Olstorp t  
    Olstorp t  
    Orlunda t  
    Oxfällan riven stuga  
    *Oxfällorna t  
    Oxhagen torp  
    Oxhagen torp  
    Perstorp t  
    Perstorp torp  
    Perstorp t  
    Perstorp torp  
    Pettersborg t  
    Pettersborg t  
    Pettersborg rivet jt  
    Petterslid torp  
    Petterslid t  
    Picket torp  
    Pinan t  
    Pinan t  
    Pina gård  
    *Pinehall t  
    Prästkulla t  
    Prästkulla rivet torp  
    Ramfall avs.  
    Ramfall avs  
    Ramshult (by)  
    Ramshult gård  
    Ramshult gård  
    Ramshult by  
    Ramshult by  
    Ramshult bebyggelse  
    Ramshult kvarn  
    Regensburg, se Rensborg t  
    Rensborg torp  
    Rensborg t  
    *Roligheten lht  
    Rosenlund lht  
    Rothemmet lht  
    Rothemmet riven stuga  
    Rundberget lht  
    Ruskeberget torp  
    Ruskeberget t  
    Rusketorp torp  
    Rusketorp t  
    Rusthemmet lht  
    Rusthemmet statst.  
    Rustorp (gård)  
    Rustorp gård  
    Rustorp gård  
    Rustorp gård  
    Rustorp bebyggelse  
    Rustorp kvarn  
    Rustorpskvarn kvarn  
    Rustorp såg  
    Råsjö t  
    Råsjö statst.  
    Röda Stugan lht  
    Röda stugan lht  
    Samuelsbo lht  
    Samuelsbo lht  
    Sandkullen rivet torp  
    Sandkullen t  
    Sandkullen t  
    Sandkullen t  
    Sandstorp bebyggelse  
    Sandstorp lht  
    Sandstorp avs  
    Sandstorp lht  
    Sandstugan torp  
    Sandstugan torp  
    Sandstugan t  
    Sandstugan t  
    Sjumilamo torp  
    Sjunkäng torp  
    Sjunkäng t  
    Sjökullen t  
    Sjökullen statst.  
    Sjöstorp torp  
    Sjöstorp lht  
    Sjöstugan rivet jt.  
    Sjöstugan torp  
    Sjöstugan, se Sjötorp Saknas  
    Sjöstugan t  
    Sjöstugan lht  
    Sjötorp t  
    Sjösäter utj.  
    Sjösäter gård  
    Skackemålen gård  
    Skackemålen hmd  
    Skackemålen hmd  
    Skackemålen bebyggelse  
    Skogen ab. bost.  
    Skogen t  
    Skogetorpet t  
    Skogsberg torp  
    Skogsberg t  
    Skogshyddan skolhus  
    Skogshyddan lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorpet torp  
    Skrämla (gård)  
    Skrämla gård  
    Skrämla gård  
    Skrämla bebyggelse  
    Skrämla gård  
    Skåne t  
    Skåne torp  
    Skälleryd med Juttorp Saknas  
    Skälleryd (by)  
    Skälleryd gård(ar)  
    Skälleryd bebyggelse  
    Skälleryd by  
    Skälleryd by  
    Slättmon torp  
    Slättmon t  
    Smedhemmet t  
    Smedhemmet torp  
    Smedjebacken lht  
    Smedjebacken lht  
    Smedstorp avs  
    Smedstorp bebyggelse  
    Smedstorp t  
    Smedstorp lht  
    Smedstugan lht  
    Smedstugan t  
    *Snarbygget t  
    Snarbygget rivet torp  
    *Snygghem lht  
    Snärsätter gd  
    Snärsäter (gård)  
    Snärsäter gård  
    Snärsäter gård  
    Snärsäter bebyggelse  
    Snärsäter gård  
    Solbacka bebyggelse  
    Solbacka avs  
    Solhaga lht  
    Solhem villa  
    Spällingetomta gård  
    Solhem lht  
    Solvik lht  
    Solvik lht  
    Spellinge (herrgård)  
    Spellinge gård  
    Spällinge gård  
    Spällinge herrgård  
    Spällinge herrgård  
    Spellingetomta bebyggelse  
    Stalpet t  
    Stalpet rivet torp  
    Stareberg t  
    Stenbergstorpet, se Röda stugan Saknas  
    *Stenhagen lht  
    Stenkullen rivet torp  
    Stenkullen t  
    Stenmaderna t  
    Stenmaderna rivet torp  
    Stensberg rivet torp  
    Stensberg t  
    Stenstorp (gård)  
    Stenstorp gård  
    Stenstorp gård  
    Stenstorp gård  
    Stenstorp bebyggelse  
    Stensäng (gård)  
    Stensäng gård  
    Stensäng by  
    Stensäng by  
    Stensäng gård  
    Stensäter gård  
    Stensäter gård  
    Stensäter bebyggelse  
    Stensäter hmd  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården hmd  
    Storgården hmd  
    Storskogen rivet torp  
    *Storskogen t  
    Storån t  
    Storåna torp  
    Storåna torp  
    Striden rivet torp  
    *Striden lht  
    Strängen t  
    Strömkullen t  
    Strömkullen statst.  
    Stämma (gård)  
    Stämma gård  
    Stämma gård  
    Stämma bebyggelse  
    Stämma gård  
    Sundstorp lht  
    Sveden avs  
    Sveden Saknas  
    Svensbo rivet torp  
    Svensbo t  
    Svensborg villa  
    Svensborg avs  
    Svängen lht  
    Svängen lht  
    Sågen torp  
    Sågen, Västra t  
    Sängen rivet torp  
    Sången t  
    Sättrarp gd  
    Sätrarp (gård)  
    Sätrarp gård  
    Sättrarp bebyggelse  
    Sätrarp gård  
    Sätrarp gård  
    Sättrorpstorp t  
    Södergården hmd  
    Södergården = Mo bebyggelse  
    Södergården hmd  
    Södergården = Stensäng bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården hmd  
    Södergården bebyggelse  
    Sörbo rivet torp  
    Sörbo t  
    Sörhult t  
    Sörhult rivet torp  
    Sörstad avs.  
    Sörsta gård  
    Sörstad avs  
    Sörsta gård  
    Sörstadkullen torp  
    Sörstadkullen lht  
    *Talltorpet t  
    Talludden lht  
    Talludden lht  
    Talltorp rivet torp  
    Thorstorp t  
    Torkelsbo gd  
    Torkilsbo (prästgård)  
    Torkelsbo bebyggelse  
    Torkilsbo komministerbost.  
    Torkilsbo gård  
    Torkilsbo komministerboställe  
    Torsnäs (gård)  
    Torsnäs gård  
    Torsnäs gård  
    Torsnäs gård  
    Torsnäs bebyggelse  
    Torsnäs gd  
    Torstorp avs.  
    Torstorp t  
    Tramplemo (gård)  
    Tramplemo gård  
    Tramplemo gård  
    Tramplemo gård  
    Tramplemo bebyggelse  
    Trappen torp  
    Trappan, Lilla lht  
    Trappan, Stora lht  
    Trehörna hage lht  
    Trehörna, se Trehörninge Saknas  
    Trehörninge by  
    Trehörning, l. Trena (by)  
    Trehörninge by  
    Trehörninge bebyggelse  
    Trehörninge by  
    Trehörninge gård  
    Trena, se Trehörninge Saknas  
    Trögenborg torp  
    Trögenborg t  
    Tuddesbo, se Uddesbo lht  
    Tullen riven stuga  
    Tyrsbo rivet torp  
    Tyrsbo t  
    Tyrsbo t  
    Uddarp Saknas  
    Uddarp utjord  
    Udden lht  
    Uddesbo lht  
    Uggleberg öde torp  
    Uggleberg gd  
    Ulvstugan, se Svensborg kyrkoherdeboställe  
    Vadstorp (gård)  
    Vadstorp gård  
    Vadstorp gård  
    Vadstorp bebyggelse  
    Vadstorp gård  
    Valsätter gd  
    Valsäter (gård)  
    Vallsäter bebyggelse  
    Valsäter gård  
    Valsäter gård  
    Valsäter gård  
    Varvet rivet torp  
    Varvet t  
    Viggstugan t  
    Viggstugan torp  
    Viken lht  
    Viken t  
    Visshemmet gård  
    Visshemmet bebyggelse  
    Visshemmet hmd  
    Visthemmet gård  
    Viveltorpet t  
    Viveltorpet rivet torp  
    Vägstorp t  
    Vägstorp t  
    Vägstorp torp  
    Västergården hmd  
    Västergården bebyggelse  
    V. Lund rivet torp  
    Västra såg såg  
    Yxerum, se Harg kyrkoherdeboställe  
    Åbo t  
    Åbo torp  
    Åbylund lht  
    Åbylund t  
    Ådalen lht  
    Ådalen lht  
    Åsarne avs  
    Åsen (hemman)  
    Åsen gård  
    Åsen gård  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen gård  
    Åsarne = Folkebo bebyggelse  
    *Åstugan lht  
    Älbäcken, L. o. St lht  
    Älkärr t  
    Ängen torp  
    Ängen t  
    Ängsberg lht  
    Ängsberg lht  
    Ängstugan lht  
    Ängstugan t  
    Ödekälla torp  
    Ödekälle torp  
    Ödekällen torp  
    Ödenäs lht  
    Ödenäs lht  
    Öland t  
    Ömon torp  
    Ömon t  
    Ön t  
    Öna rivet torp  
    Öna rivet torp  
    Öna bebyggelse  
    Öna avs.  
    Öna t  
    Öna t  
    Önnebo (by)  
    Önnebo bebyggelse  
    Önnebo gård  
    Önnebo by  
    Önnebo by  
    Önnelund hmd  
    Önnelund gård  
    Önnelund bebyggelse  
    Önnelund gård  
    Önnetorp lht  
    Önnetorp statst.  
    Österbäck torp  
    Österbäck lht  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården hmd  
    Österhult t  
    Österhult statst.  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.