ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nykils socken : Valkebo härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 316 Naturnamn : 217 Bebyggelsenamn : 535 Naturnamn : 558
Nykil sn Alerpta, se Akleviken Saknas /Se Nykil sn Abborrstenen sten
Nykil sn Anderstorp ägomark Nykil sn Alkättegärdet gärde
Nykil sn Asphagsåkern ägomark Nykil sn Annelundsgärdet gärde
Nykil sn Axgärdet ägomark Nykil sn Askmossen mosse
Nykil sn Bastudalsviken vik Alstugan t. Asphagen hage
Nykil sn Bastudalsviken vik Alviken gård Asphagen hage
Nykil sn Bastwijken seBastudalsviken vik Alviken = 1-3 Alviken gård Asphagen hage
Nykil sn Bergstugan terräng Annelund se Lasätter hmd Asplundlyckan åker
(Ny)kil sn Billavrårna ägomark Asplund stuga Backstudalsviken vik
Nykil sn Bjärsen sjö Asplund lht Banbrosgärdet gärde
(Ny)kil el. (Gammal)kil sn Bjärsen sjö Asplund lht Bastgärdet gärde
Nykil sn Bjärsen sjö Asplund stuga Bastlyckan åker
Nykil sn Bjärsen sjö /Se Aspnäs avs Bengtelet öppen plats
Nykil sn Bjärsen sjö Backgården gård Berggärdet gärde
Nykil sn Bjärsen sjö Backgården gård Berghagen hage
Nykil sn Bjärsen sjö /Se Backhemmet stuga Berglyckan åkerlapp
Nykil sn Björnmossen mosse Backstudalen se Badstudalen t Betesvallegärdet gärde
Nykil sn Blågölen göl Badstudalen t. Betesvallen hage
Nykil sn Blågölen göl Badstudalen t Betesvallen äng
Nykil sn Brink terräng Bergslund lht Birgersgärdet gärde
Nykil sn Brink terräng /Se Bergsäter lht Bjärsen sjö
Nykil socken Brobacken ägomark Bergsäter avs. Bjärsen sjö
?Nykil sn Brändö ö Bjursäter gård Bjärsvikån å
Nykil sn Brännhagen terräng Bjursäter gård Björkebergshagen hage
Nykil sn Bålbokärret ägomark Bjärsvik, Lilla utbruten gård Björkhagen hage
Nykil sn Bålbokärret ägomark Bjärsvik by Björknäsgärdet gärde
Nykil sn Dammen göl Bjärsvik by Björknäshagen hage
Nykil sn Dammen ägomark Bjärsvik, Stora gård Björkängen äng
Nykil sn Dammkärret ägomark Björkeberg lht Björkängsgärdet gärde
Nykil sn Dammsätter ägomark Björklund lht Björnmossen mosse
Nykil sn Dansarebergen terräng Björklund lht Blaxtorpegärdet gärde
Nykil sn Djupdalen betesmark Björklund lht Blågölen göl
Nykil sn Drögen sjö Björksholm gård Bockhagen hage
Nykil sn Drögen sjö Björksnäs lht Bockhagsflottan åker
Nykil sn Drögen sjö Björksäter t. Bogärdet gärde
Nykil sn Drögen sjö Björneberg t. Bollbokärret kärr
Nyakil Saknas Drögen sjö Boarp by Bortre Sjögärdet gärde
Nykil Saknas Drögen sjö /Se Boarp by Brobacken gärde
Nykil sn Drögen sjö /Se Brickebo gård Brobygärdena gärden
Nykil sn Ekesundzö se Ekshulteön ö Brickebo gård Brobygärdet gärde
Nykil sn Ekplöjan ägomark Brobacken stuga Brommö ö
Nykil sn Ekshulteön ö Bron bebyggelse Brostugehagen hage
Nykil sn Ekshulteön ö Brostugan avs Brunnebystugukärret odl. kärr
Nykil sn Eksmossen ägomark Brostugan lht. Brunnshagen hage
Nykil sn Fettjestadån å Brotorp avs. Brygghusgärdet gärde
Nykil och Gammalkil snr Fettjestadån å /Se Brunneby gård Brygghustomten äng
Nykil sn Filbacken terräng Brunneby by Brännhagen hage
Nykil sn Finntorpet skogsmark Brunneby gård Byxorna åker
Nykil sn Forslyckan ägomark Brunnebystugan avs Bäckstugan skog och gärde
Nykil sn Frillesbo triangelpunkt Brånhult t. Dalen åker
Nykil sn Frögölen terräng Bränngården gård Dalen gärde
Nykil sn /Se Fågelberget berg Bränngården gård Dammen mosse
Nykil sn /Se Gatekulla Allmänning Saknas /Se Bygget bebyggelse Dammkärret kärr
Nykil sn /Se Giftasberget berg Bysäter avs Dammkärret odlad mosse
Nykil sn /Se Gransjön sjö Bäck by Dammkärret kärr
Nykil sn /Se Grindstuguhagen skogsmark Bäck hmd Dammsäter gärde
Nykil sn /Se Grytenborg ägomark Dalby gård Danbergen höjd
Nykil sn /Se Gräbbmålen ägomarker Dalhem lht Dansarebergen höjd
Nykil sn /Se Grönlundshagen skogsmark Diktarehagen utj. Danseboäng ängsmark
Nykil sn /Se Guldgruvan sankmark Dockebo by Djupdalen åker
Nykil sn /Se Guldgruvan terräng Dockebo hmd Djurviken vik
Nykil sn /Se Gungkärret ägomark Drögshult by Dockeboön holme
Nykil sn /Se Göklund ägomark Drögshult by Dränggråten gärde
Nykil sn /Se Harbergsskogen skogsmark Dvärstad by Drögen sjö
Alviken gård Harpan ägomark Dvärstad by Dvärstadån å
Alviken gd Hjorthäll terräng Dvärstad gårdar Dytaget kärr
Alviken gd Hjälmsgärdet ägomark Ekenäs avs Ekbacken ekbevuxen sluttning
Alviken gd Hjälmsättersgärdet ägomark Ekhult avs. Ekgärdet gärde
Alviken gd Hjälmviken vik Eklund lht Eklundsgärdet gärde
Alviken indr. majorsbost. Holklyckan ägomark Eklund lht Eklundsgärdet gärde
Alviken gd Humlebäcken ägomark Eklund t Eklyckan åker
Alviken kvarn, gård Humlegölen göl Elgsbo gård Ekplöjan gärde
Alviken kvarn, gård Häjkullen ägomark Erstorpet avs. Ekshultön ö
Alviken gd Hästhuvudet ägomark Flytthem lht Engärdet gärde
Alviken gd Hästmo ägomark Freden stuga Erikslundslyckan åker
Alviken gd Hättan ägomark Freden lht Farmanslyckan åker
Alviken gd Högstorp terräng Fredriksborg stuga Farmors hål kärr
Alviken gård Hökmossen ägomark Fridenslund avs Festbacken kulle
Alviken gd /Se Igelpotten göl Fridhem avs. Finntorpet äng
Bjärsvik gård Jakobslund terräng Fridhem lht Flogen kärr
Bjärsvik gd:ar Jakobslund ägomark Fridhem avs. Fogelkullagärdet gärde
Bjärsvik gdr Karlstorp terräng Fridhem avs. Fredriksborgsgärdet gärde
Bjärsvik gd Karlstorp ägomark Frillesbo by Främre Sjögärdet gärde
Bjärsvik by Karsötabäcken bäck Frillesbo by Fyrkanten mosse
Bjärsvik by Klevberget berg Frillesbo se Västergården bebyggelse Fåfängan äng
Bjärsvik gd:ar /Se Klumpudden udde Frillesbo bebyggelse Fågelberget höjd
Boarp by Knoppetorp triangelpunkt Frodegården gård Fårbacken äng
Boarp by *Konungsängen Saknas Frälsegården gård Gastkullen höjd
Boarp by Krankebostugan terräng Frälsegården hmd Gastmossen mosse
Boarp gd /Se Krogarekullarna kullar Frälsegården gård Generalberget höjd
»boffwatorp» se Boarp by Kroklyckorna ägomark Fräsan lht Gransjön sjö
Brickebo gd /Se Krokö ö Fågelkulla by Grimstorp gärde
?Brummeby indr. militieboställe Krokö ö Fågelkulla by Grindstugegärdet gärde
Brunneby gd /Se Kråkö ö Fogelkulla gårdar Grindstugekärret, se Näverkärret kärr
Brunneby gd /Se Kvarngärdet ägomark Fänriksgården hmd Grindstuguhagen hage
Brånhult gd /Se Kvarnkärret ägomark Gatan gård Gropgärdet gärde
Bränngården, se Ullstorp gd /Se Kvarnmossen ägomark? Gatekulla gård Gropmossen odlad mosse
Dockebo by Källstugan terräng Gatekulla gård Gropskogen hage
Dockebo by /Se Liklyckegärdet ägomark Gatekulla allmänning häradsallmänning Grytkärren kärr
Dockebo by /Se Lilla dammen kärr Gissbo by Grytmon stenigt område
Drögshult by Lillgölen göl Gisbo by Grönlundsgärdet gärde
Drögshult by Lillsätter ägomark Gisbo by Grönlundshagen hage
Drögshult by Limmerhulteviken vik Grebbmåla stuga Grönlundsskogen hage
Drögshult by Limmern sjö Grinstorp by Grönsvedsgärdet gärde
Drögshult gd:ar Limmern sjö /Se Grimstorp by Gröten, se Gröthagen hage
Drögshult by /Se Limmern sjö Grindstugan lht Gröthagen hage
Dvärstad by Limmern sjö /Se Grindstugan lht Gubbasmosse mosse
Dvärstad by Limmern sjö /Se Grytbäcken t. Gubbens kärr kärr
Dvärstad by Liskan betesmark Grytenborg lht Gubbgärdet gärde
Dvärstad by Lund ägomark Grytet torp Gubbhålan äng
Dvärstad by Lunddal terräng Gröndal lht Gubbkullen gärde
Dvärstad by Lunken ägomark Grönsveden t. Gubbkärret kärr
Dvärstad by Lunnevik ägomark Gårdsätter by Gubbmossen mosse
Dvärstad by Långeviksviken vik Gårdsäter by Gullberget höjd
Dvärstad by Långevrå ägomark Gårdsäter by Gullgruvan mosse
Dvärstad by Långsätter skogsmark Gårdsäter by Gullgruvan gärde
Dvärstad by Lönndalen terräng Gäckelsbo by Gungkärret kärr
Elvarsboda se Älgsbo by Lönndalsgölen göl Gäckilsbo by Gäckilobogärdet gärde
Frillesbo by Mostugan ägomark? Gäckilsbo by Göklund mosse
Frillesbo by Målasjön sjö Gärdet gård Göklundshagen hage
Frillesbo by Målasjön sjö Gärdet bebyggelse Gölen, se Tobogölen göl
Frillesbo gd Måhle Giöl se Målasjön sjö Göklund riven stuga Gölkärret kärr
Frillesbo by Måsö ö Gölstugan stuga Hagen, Lilla Hagen, Stora Hagen hagar
Frillesbo by Märrkärret kärr Hagaberg avs. Haglyckan gärde
Frillesbo by /Se Mörketorp ägomark Hagalund lht Haglyckan åkerlapp
?Frillesbo by /Se Mörkviken vik Hagalund lht Hagstugeberget höjd
Frillesbo by /Se Norrgårdsgärdet ägomark Hagalund stuga Hagsätersgärdet gärde
Frillesbo by /Se Norrsättershagen ägomark Hagalund avs. Hallerna, se Tuna Hallar höjdsträckning
Frydlæsbodom, (Fridhlösbodum), se Frillesbo gd Norrängen terräng Hagdalen lht Haraldsbogärdet gärde
Fågelkulla by /Se Nysätter terräng Hagen t. Haraldsbogärdet gärde
Fågelkulla by /Se Nyängsgärdet ägomark Hagsäter lht Haraldsbohagen hage
?Gisbo by med kvarn Näverdal triangelpunkt Halvgården bebyggelse Harberget höjd
?Gisbo by m. kvarn Ormhuvudslyckan ägomark Haraldsbo gård Harbergsskogen skog
?Gisbo by Ormkärret ägomark Haraldsbo gård Harpan åkerlapp
?Gisbo by med kvarn Paradiset terräng Haraldstorp gd Hattestenen sten
Gisbo by Paradiset ägomark Haraldstorp se Kollersmosse gård Hejlyckan åker
Gisbo by Parklyckan ägomark Haraldstorp gård Hellevadskogen skog
?Gisbo by m. kvarn /Se Pinekulle ägomark Harberget t. Hemgärdet gärde
Gissbo gd /Se Pukeberg triangelpunkt Heleneborg lht Hemkärret kärr
Gisbo by /Se Puke bergs Allmänning Saknas /Se Hellevad, Lilla avs. Herrängen del av äng
Grimstorp gd Pänen betesmark Hellevad, Stora avs. Hingstbacken hage
Grimstorp gd Ramsgölarna gölar Hildingsborg stuga Hjortkällslyckan åker
Grimstorp gård Rensan ägomark Hovgård gård Hjälmhagen hage
Grimstorp gd /Se Risö ö Hovgård gård Hjälmsgärdet gärde
Gäkelsbo gd *Risöarna öar Hultet, Västra lht Holklyckan gärde
Gäckelsbo by /Se Rosendalsgärdet ägomark Hultet, Östra avs. Holmsätert åkerlycka
Gäckilsbo by /Se Rudgölen göl Hultsäter t. Hovgårdsflottan åker
Gøthsboth, se Gisbo by Ryttarelyckan ägomark Humlet torp Hultberget höjd
Götsbot = ?Gisbo by med kvarn Ränneslätt ägomark Hundkärr gård Hultlyckeberget höjd
Haraldsbo lht Räven ägomark Hundkärr gård Humlegölen göl
Haraldsbo lht Rödbäcksängen ägomark Hundkärrsstugan stuga Humlekärret kärr
Haraldsbo gd Rövareön ö Häradsmarketorp lht Humpbacken gärde
?Humlet torp Rövareön ö Hästhagen avs Humpen gärde
Hundkärr gdr Sandstorp terräng Högmålen avs. Humpen gärde
Hundkärr gd /Se Sandviken vik Högmålen avs Humpen odl. mosse
Häggebo by Sandviken vik Hökhult gårdar Humplyckan åker
Hörna by Sankesund ägomark Höckhult gårdar Hundkärrskärren kärr
Hörna by Sjölund ägomark Hörna by Hundkärrsplöjan gärde
Hörna by Skogelund skogsmark Hörna by Hundkärrsängen äng
Hörna by Skogsberg berg? Ingvastebo gård Häradsmarksängen utj.
Kolaryd by /Se Skullmanskärren kärr Ingvastebo gård Hästfällorna hage
Kongshult by /Se Skvallerhagen skogsmark Jakobslund t. Hästhuvudet gärde
Kongshult gd:ar /Se Släpan, Lilla ägomark Johannesberg stuga Hästmo skog
Kongshult by /Se Släpan, Stora skogsmark Jonsbo t. Hästsvederna hage
*Koppartorp Saknas Sommarhagen terräng Jäppsäter, Lilla t. Hästängen äng
Krankebo by Sommen ägomark Kammaren stuga Hättan gärde
Krankebo by Spånghagen betesmark Karlsberg lht Hätteberget höjd
Krankebo by Stenbäcken ägomark Karlsbo t. Hättängen äng
Krankebo by Stensjökärret kärr Karlsbo lht Hökmossen mosse
Krankebo gd Stensjön sjö Karlslund lht Hörnahagen hage
Krankebo by Stenstugan ägomarker? Karstorpet äng Igelpottemossen mosse
Krankebo gd Storsjön sjö Klasa gård Igelpotten göl
Kungshult se Kongshult by Storsjön sjö Klasa gård Isberget höjd
Kætilstom, se Kättestad by Storängen ägomark Klinttorp t. Jakobslund gärde
?Kättestad by Strandsätter ägomark Klinttorp t. Jordbrodera kärrmark
Kättestad by Stöveln skogsmark Klippan avs Jungfruberget höjd
Kättestad by Sullesten skogsmark? Klippan, se Klippängen lht Järngärdet, Nedre järngärdet, Övre järngärdet gärden
Kättestad by Sundstorp terräng Klippängen lht Kaffehallarna öar
Kättestad by Svartgölen göl Klippängen torp Kalvberget höjd
Kättestad gd Svensbo terräng Klockarestugan lht Kalvhagsbacken hage
(?)Kättestad by Svensbokärret kärr Klockarebostället Saknas Karlslundslyckan gärde
Kättestad by Svinkärret kärr Knoppetorp by Karstorpet gärde
Kättestad by Sången terräng Knoppetorp gårdar Kastbacken, se Hästängen äng
Kättestad by Säldelången terräng Knoppetorp gårdar Kattbrunn vattenhåla
Kättestad by Sältingen terräng Koleryd, Lilla o. Stora by Katthålsbacken backe
Kättestad by Sörgårdsgölen göl Kolaryd, Lilla by Kilmarkslyckan åker
Kättestad gd Sörstad ägomark Koleryd, Lilla gårdar Klevberget höjd
Kättestad by Tjurberget berg? Koleryd, Stora gårdar Klevmossen kärr
Kättestad by Tjällmo terräng Kollersmosse eller Haraldstorp, se 1 Haraldstorp gd Klockareängen äng
Kättestad by Tobogölen göl Kollersmosse utj. Knolisåkern åker
?Kättestad by Torparemossen ägomark Kollersmosse utj. Kohagsgärdet gärde
Kättestad by Trollberget berg Kolstugan avs Kohagskärret kärr
Kättestad by /Se Trollfall skogsmark? Komministergården komminist.bost. Kohagsmossen mosse
Limmerhult by /Se Träboviken vik Kongshult by Kojtsjön se Målasjön sjö
Limmarhult by Träskon ägomark Kopparhult by Kokärret kärr
Limmarhult by Tunahallar triangelpunkt Kopparhult gårdar Korstorpet gärde
Limmerhult by /Se Udden udde? Kopparhult by Kraftkärrsbacken hage
Limmerhult gd:ar /Se Uddö ö Krankebo gård Krankebostugeskogen skog
Munketorp beb. /Se Vadsbacken ägomark Krankebo gård Krogarekullarna gärde
Måla gd /Se Vallsberg ägomark Krankebostugan lht Krokhagen hage
Näs kyrkoherdeboställe Varghagen terräng Krongården gård Kråklundsgärdet gärde
Näs kyrkoh. bost. Vigelsbogärdet ägomark Krongården, se Lasätter hmd Kullgärdet åker
Näs kyrkoherdeboställe Viggen, Norra göl Kronstorp gård Kullgärdet gärde
Näs gd Viggen N:a sjö /Se Kronstorp gård Kvarkan hage
Näs kyrkoherdeboställe Vikern lacus se Storsjön Saknas Kråklund t. Kvarnbäcken bäck
Näs kyrkoherdeboställe Vildmossen ägomark Kullen gård Kvarngärdet gärde
Näs kyrkoh.bost. Virsjön göl Kullen gård Kvarnhagen hage
?Näs kyrkoherdeboställe Virsjön sjö /Se Kullen lht Kvarnhagen hage
Näs gd /Se *Visjön f.d. sjö Kullen avs. Kvarnkärret odl. kärr
Prästgården Saknas /Se Wästerwijken se Sandviken vik Kullsätter lht Kvarnkärret kärr
?*Pukeberg berg Åsen terräng Kungshult gårdar Kvarnkärrskullen kulle
Runnebo gård Åsgölen göl Kungshult by Kvarnmolyckan åkerlapp
Runnebo gd Åsätter ägomark Kungshult by Kvarnmossen mosse
Runnebo gd /Se Ängstugan terräng Kvarnen bebyggelse Kvarntorpsgärdet gärde
Runnebo gd /Se Ängsättershagen terräng Kvarnkullen avs. Kvarnängen gärde
Rössla gdr /Se Övarpegölen göl Kyrkmarken område Kyrkgropen större fördjupning i marken
Rösslebacken gd(?) /Se Övergård sankmark? Källarholm t. Kyrkgärdet gärde
Rösäter by   Källarhultet t. Kyrkmarken område
Rösäter gd   Källarstugan t. Kyrkmarksskogen skog
Rösäter gd   Källgården gård Källarhultskogen skog
Rösätter gd /Se   Källgården gård Källgärdet gärde
Rösäter by /Se   Källstugan stuga Källhagen hage
Skackebo hg   Källsäter lht Källsäterlyckan åker
Skackebo hg   Kärrsäter t. Källsäterslyckan åker
Skackebo gd /Se   Kättestad by Källängen äng
Skackebo gd /Se   Kättestad by Käringekneka skog
Skullebo by /Se   Kättestad gård Kärrbacken äng
Skullebo g   Larstorp avs. Kätten, Lilla Kätten, Stora Kätten åkerlappar
Skullebo gd   Larstorp avs Lagårdsgärdet gärde
Smedsbo gd /Se   Lasätter hmd Lagårdsgärdet gärde
Tobo by   Lasätter gård Lappängskärret kärr
Tobo by   Lillgården gård Lasättersgärdet gärde
Tobo by   Lillgården gård Lasätterskärret odl. kärr
Tobo by /Se   Limmerhult gårdar Lavallarna hage
Tobo by /Se   Limmerhult gårdar Lelyckan åker
Tobo by /Se   Lindsberg lht Liklyckegärdet gärde
Tostebo by /Se   Ljungsberg avs Lilla Blågölen göl
Träbo indr. militieboställe   Ljungstorp avs Lilla Hagen hage
Träbo gd /Se   Ludvigsberg gård Lilla Kätten åkerlapp
Träbo gd /Se   Lund avs Lilla Persbohagen hage
?Tuna gd   Lund lht Lilla Röttslegärdet gärde
Tuna hg   Lundal t Lilla Viggen, se Norra Viggen sjö
Tuna hg   Lund, Västra lht Lilla åhaglyckan gärde
Tuna hg   Lund, Östra stuga Lillgölen göl
Tuna gd   Långevik hmd Lillskogen skog
Tuna gd   Långsäter t. Lillskogskärret kärr
Tuna hg   Löfsberg lht Lillstugeberget höjd
?Tuna hg   Lönndalen avs. Lillstuhagen hage
Tuna gd   Lönndalen avs Lillängen åker
Tuna gd   Lötaborg avs. Lillängen äng
Tuna hg   Lövingsborg lht Limmerhultsbacken gärde
Tuna hg   Lövingsborg handelsbod Limmerhultshagen hage
Tuna by /Se   Lövingsborg avs. Limmerhultsviken vik
Tuna gård /Se   Lövsäter bebyggelse Limmern sjö
Tuna gd /Se   Mantorp hmd Limmern sjö
Tuna gd /Se   Mantorp gård Limmern sjö
Tyrsbo gd /Se   Marksäter lht Limmern sjö
?Uggletorp gd   Mellangården bebyggelse Linderö holme
Ullstorp by   Mellangården gård Lindströmsgärdet gärde
?Ullstorp by   Mellangården hmd Lindströmshagen hage
?Ullstorp by   Mellangården gård Liskan odl. mosse
?Ullstorp by   Mellangården, se Frälsegården gård Ljungstorpskogen skog
Ullstorp by   Mellangården gård Loglyckan åkerlapp
Ullstorp by   Munketorp gård Ludvigsbergsgärdet gärde
Ullstorp ?by   Munketorp gård Lundgärdet gärde
Ullstorp by   Munketorp gård Lundhagen, se Lurängen hage
Ullstorp by   Måla gård Lunnevik äng
Ullstorp by /Se   Måla gård Lurängen, eller Lundhagen hage
Ullstorp by /Se   Nedergården hmd. Lustigkulle höjd
Ulffstorp, se Ullstorp by   Nedergården hmd. Långevikshagen hage
Uttersbo gd   Nedergården, se Lillgården gård Långevrå gärde
Uttersbo hg   Nedergården gård Långevrå hage
Utterstorp gd   Nergården gård Långevrågärdet gärde
Vallsnäs hg   Nergården bebyggelse Långkärr odl. kärr
Vallsnäs gd   Norrgården gård Långlyckan åker
Vallsnäs hg   Norrgården gård Långsäter gärde
Vallsnäs herrg.   Norrgården gård Långåkern gärde
Vallsnäs gd   Norrgården gård Läktarebacken hage
Vallsnäs hg   Norrgården hmd. Lärkebohagen hage
Vallsnäs gd /Se   Norrgården gård Lömmingsäterslyckan gärde
?Vallsnäs herrg.   Norrsäter lht Lönndalsgölen göl
Viborga lg /Se   Nyby hmd. Lönndalsmossen mosse
Vittsäter gd   Nyby, se Krongården bebyggelse Lörda´n, se Ängholmen utj.
Visätter by   Nydalen hmd Lötberget höjd
Visäter by   Nydalen gård Lövdalslyckan åker
Vittsäter by   Nygården hmd Lövhagen hage
Visäter by   Nygården bebyggelse Lövhagsgärdet gärde
Visäter by   Nygården gård Lövingsborgsgärdet gärde
Visäter by   Nyhagen stuga Lövingsborgsgärdet gärde
Visäter by   Nyhagen lht Maden gärde
Visäter by   Nykil, se Komministergården gård Maderna åker
Visäter by   Nykil kyrkomark, se Kyrkmarken område Magafineberg hage
Visäter by /Se   Nystugan t. Markstugekärret kärr
Ywotorp, se Övarp gd   Nystugan avs. Marksätersgärdet gärde
åbysäter by   Nyåsen gård Marksätershagen hage
Åbysäter by   Nyåsen gård Marksäterskärret kärr
Åbysätter gd /Se   Nyängen gård Melkerslyckan åkerbit
Åbysäter gd /Se   Näbben gård Mellangärdet gärde
Åserum hgd /Se   Näs kyrkoh. bost. Mellangärdet gärde
Åserum gd /Se   Näs, se Prästgården kyrkoh. bost. Mellanhagen hage
Älvsbo gd   Näverdal gård Mellanhagen, se Stöveln hage
Älvbo by   Näverdal gård Mjölkhusgärdet gärde
Älvsbo by   Oppgården gård Mosslyckan åker
Älvsbo by   Oppgården bebyggelse Muskransen kärr
älgsbo (älvsbo) gård   Opphem lht Målasjön sjö
älvsbo (älgsbo) gård   Opplunda stugor Målasjön sjö
Älgsbo gård   Opplunda avs. Mäkärret kärr
Älgsbo by /Se   Oxkullen t. Mörkkärret kärr
älvsbo kronoeg.   Paradiset stuga Mörktorp skog
Älvsbo by   Petersborg t. Mörkviken vik
Älvsbo by   Pigestenskärret kärr Nedre järngärdet gärde
Älvsbo by   Pinan gård Norra gärdet, se Blaxtorpegärdet gärde
Älvsbo gd /Se   Pottan se Larstorp avs. Norra skogen skog
Övarp gd   Prästgården kyrkoh. bost. Norra Viggen sjö
Övarp gd   Prästkulla lht Norrgårdsgärdet gärde
Övarp gd /Se   Pukeberg, se 1 Ängsveden gd Norrhagen hage
    Pukeberg gård Norrängen äng
    Pukeberg gård Norrängen hage
    Pukeberg gård Norrängskärret odl. kärr
    Pukeberg gård Norrängsmossen odl. mosse
    Pukebergs allmänning häradsallm. Norsgärdet gärde
    Päna t. Nygärdet gärde
    Ragnhildstorp t. Nygärdet gärde
    Ringshult stuga Nyhagen hage
    Ringstorp, se Ringshult stuga Nyhagsskogen skog
    Ristorpet hmd Nyhägnet åkerlapp
    Ristorpet hmd Nyodlingen åker
    Rom, Lilla avs. Nyodlingen gärde
    Rom, Stora avs. Nysäter skog
    Rosenlund avs. Nyängsgärdet gärde
    Rossna t. Nyängsgärdet gärde
    Runnebo gårdar Näsbacken kulle
    Runnebo gård Näset, se Träbo näs gärde
    Runnebo gård Näsgärdet gärde
    Runnstorp lht. Näverdalskärret kärr
    Rågetekärret kärr Näverkärret kärr
    Räcksätter gd Odlingen gärde
    Räcksäter gård Odonmossen kärr
    Räcksäter gård Oppgårdsgärdet gärde
    Rössla by Ormkärret kärr
    Rössla by Ormängshuvudet gärde
    Rössla by Oxhagskärret odlat kärr
    Rösslebacken, Lilla avs. Paradiset gärde
    Rösslebacken, Stora avs. Patronvrån gärde
    Rösten gård Pinan åker
    Rösätter by Plöjorna gärde
    Rösäter by Pottan göl
    Rösäter gårdar Pukebergsskogen skog
    Röttsla gårdar Pyttgärdet gärde
    Samuelsgården gård Pytthagen hage
    Sand avs Pälslyckan åker
    Sandbäcken lht. Pälslyckekärren kärr
    Sandkullen lht Pärabackarna gärde
    Sandstorp avs. Ragnhildstorpshagen hage
    Sandstorp stuga Rigebackarna gärde
    Sandvik lht Rismossen mosse
    Sankesund, 2 Åbysäter eller 2 Åbysätter gd Risö ö
    Sarsborg avs. Rudgölen obetydlig göl
    Serdalängen t Rudgölsmossen mosse
    Sibbenhorva gård Russnegärdet gärde
    Sibbenhorva gård Ryttarelyckan åkerlapp
    Sibbenhorva gård Rängen kärräng
    Sjunkäng gårdar Rängerna hage
    Sjunkäng gårdar Rävbergen kulle
    Sjöbacka lht Rävbergsgärdet gärde
    Sjöhagen, Lilla t. Räven, se Rävängarna gärde
    Sjölund gård Rävlyckekullen åker
    Skackebo gård Rävmon hage
    Skackebo gård Rävängarna gärde
    Skallhult torp Röbäcksänga äng
    Skarpsäter t. Rönnberget mindre höjd
    Skattegården, se Norrgården bebyggelse Rössla utjord
    Skinnarhagen hage Rösslebackegärdet gärde
    Skinnarhagen, Lilla t. Rövareön ö
    Skinnarhagen, Stora avs. Sandbäcksviken vik
    Skogen t. Sandflottan åkerlapp
    Skogstorp t Sandgärdet gärde
    Skogstorp avs Sandhålegärdet gärde
    Skogstorp t. Sandlyckan åkerlycka
    Skogstorp avs. Sandviken vik
    Skruvhult gård Sandåkern åker
    Skruvhult gård Sibbenhorvaviken vik
    Skullebo by Siggeskogen skog
    Skullebo gård Sjöbackegärdet gärde
    Skullebo by Sjögärdet gärde
    Skälsäter hump Sjökärret odl. kärr
    Skälsäter hump Sjölyckorna åkrar
    Släpan, Lilla t. Sjöängen äng
    Släthvarfva avs. Skackebogärdet gärde
    Smedhemmet lht Skallhultskogen skog
    Smedsbo utj. Skarpsättersgärdet gärde
    Smedsbo utj. Skogstorpgärdet gärde
    Smårå lht Skogstorpskogen hage
    Solberga avs. Skolhusmossen gärde
    Stavnäseängen äng Skruvhultsgölen göl
    Stenberga lht Skuggebomossen mosse
    Stenbäcken, Ulvsbergskärret utj. Skullmanskärren kärr
    Stenbäcken t. Skvallerhagen hage
    Stenkullen stuga Skälsätersgärdet gärde
    Stensjöfall t. Skärstenlycka gärde
    Stensnäs avs. Smalhagen hage
    Stensäter t. Smalhagen hage
    Stjärten se Norrgården by Smedbacken gärde
    Storgården gård Smedflottan mindre åker
    Storgården hmd. Smedgärdet gärde
    Storgården gård Smedgärdet gärde
    Storgården gård Smedgärdet gärde
    Storgården gård Smedkullen höjd
    Strömsholm stuga Smedsbo äng äng
    Stugulyckan lht Småängarna gärde
    Sundstorp avs Småängsbacken gärde
    Sundstorp avs. Smenshagen hage
    Sundstorp t. Snömossen mosse
    Svansäter avs. Sollstugulyckan åker
    Sveaborg avs Somossen odlad mosse
    Svensbo t. Somossen kärr
    Svenstorp lht Spisellyckan åker
    Svenstorp t. Spånghagskärret kärr
    Sågen torp Spångmossen mosse
    Sågen lht. Stackkärret kärr
    Särlången t Staversmossen mosse
    Säterstugan, se Norrgården bebyggelse Stenbäckshagen hage
    Södergården gård Stenhagen hage
    Södergården gård Stensjöfallbergen höjder
    Södergården hmd. Stensjön sjö
    Södergården gård Stjärtgrinden grind
    Södergården gård Stjärthagen hage
    Södergården bebyggelse Stjärtlyckan åker
    Södre skolhus Stjärtlyckan åker
    Södre skolhus Stora berget höjd
    Sörbo gård Stora Blågölen göl
    Sörbo gård Stora Hagen hage
    Sörhult t. Stora Kätten åkerlapp
    Sörhult t. Stora Persbohagen hage
    Sörhult lht Stora Plöjan gärde
    Sörkind gård Stora Röttslegärdet gärde
    Sörkind gård Stora åhaglyckan gärde
    Sörstad t. Stora åkern åker
    Sörstugan t. Storgärdet, se Ludvigsbergsgärdet gärde
    Tillberga lht Storkärrsgärdet gärde
    Tobo by Storsjön sjö
    Tobo by Storängen gärde
    Tobo, Lilla gårdar Storängen äng
    Tobo, Lilla gårdar Storängsmossen odl. mosse
    Tobo, Stora gårdar Strandsäterslyckan åker
    Tobo, Stora gårdar Strålimmern kärr
    Tobo, se Skälsäter hump Stubbkärret gärde
    Tolvtedelen bebyggelse Stubbängen äng
    Tomta lht Stuglyckegärdet gärde
    Torstorp stuga Stumpängen äng
    Tostebo gårdar Stöveln hage
    Tostebo gårdar Sulle sten sten
    Tribben t. Sundet gärde
    Träbo gård Sundstorpskogen hage
    Träbo gård Sushagen hage
    Tuna herrgård Svartgölen göl
    Tuna herrgård Svensplöjan gärde
    Tunås lht Svinhusgärdet gärde
    Tyrsbo gård Sågarehagen hage
    Tyrsbo gård Såggärdet gärde
    Udden ort Såglyckegärdet gärde
    Udden avs Sågmossen mosse
    Uggletorp gård Sågängen äng
    Uggletorp gård Sältingen hage
    Uggletorp gård Södergårdsgölen göl
    Ulvsbergskärret utj. Södra gärdet gärde
    Ulfsbergskärret utj. Södra lyckan åker
    Ullstorp by Södra skogen skog
    Ullstorp by Sörhulthagen hage
    Ullstorp gårdar Sörhultsgölen göl
    Uljeberg lht Sörkindsgärdet gärde
    Uppgården hmd, gård, by Sörängen äng
    Uppgården gård Söthålan kärr
    Uppgården, se Storgården gård Tallholmen ö
    Uttersbo herrgård Tamossarna mossar
    Uttersbo herrgård Tellskullarna höjd
    Utterstorp gårdar Tobogölen göl
    Utterstorp gårdar Tomberget höjd
    Vallsnäs herrgård Tornsgärdet gärde
    Vallsnäs herrgård Torparehagen hage
    Vallsåsängen utj. Torparemossen odl. mosse
    Vannera gård Torpareskogen hage
    Viborga utj. Torpgärdet gärde
    Viborga utj. Torphagen hage
    Vigilsbo jordområde Torpkärren odlade mossar
    Vingen se Björksholm gård Tostebogärdet gärde
    Virmon gård Totomten gärde
    Virmon gård Totomten gärde
    Virstugan gård Trankil kärr
    Visäter by Tribbehagen hage
    Visäter gårdar Tribbekärret kärr
    Visäter gårdar Tribbemossen odl. mosse
    Vittsäter gårdar Trollberget höjd
    Vittsäter gårdar Trollfallehagen hage
    Vägstorp avs. Träbogärdet gärde
    Västergården bebyggelse Träbo näs gärde
    Västergården gård Träboviken vik
    Västergården bebyggelse Trädgårdsåkern åker
    Västergården gård Trädgårdsåkern åker
    Västerängen t. Tullen åker
    Åbo stuga Tuna Hallar höjdsträckning
    Åbysätter gd Tur och otur stenar
    Åbysätter gd Ulvmossen kärr
    Åbysäter gårdar Undantagsgärdet gärde
    Åbysäter gårdar Utskogen skog
    Åhagen avs. Utskogen skog
    Åserum herrgård Uttersbogärdet gärde
    Åserum herrgård Uttersbomossen odl. mosse
    Åttondelen bebyggelse Utterstorpegärdet gärde
    Älgsbo, 1 Älvesbo eller, se Älvsbo gd Utterstorpegärdet gärde
    Älvesbo hmn Utterstorpemossen mosse
    Älvsbo gård Vagelmon skog
    Älvsbo gård Vakteberget höjd
    Älvsbo by Valgrenskullarna höjd
    Älvsbo gård Vallsberg mosse
    Änghagen t. Valbergsmogen, se Harbergsskogen skog
    Ängstugan lht Vallsnässkiftet gärde
    Ängsveden gd Varghagen hage
    Ängsveden lht Vasbackegärdet gärde
    Ängsveden äng Vasskärret odl. kärr
    Ödegården gård Vedskullegärdet gärde
    Ödegården gårdar Viggen, se Norra Viggen sjö
    Ödekärret kärr Vigilsbogärdet gärde
    Öfvergård förr beb. Vihallsbergen höjd
    Öna utjord Vildmossen mosse
    Öna utjord Vildmossen mosse
    Örtomta lht Vildmossen mosse
    Östergården gård Virsjön sjö
    Östergården gård Visäterssjön kärr och åker
    Östergården gård Väggärdet gärde
    Österhult gård Väggärdet gärde
    Österhult gård Världens ände gärde
    Österhult lht Västerumsmossen mosse
    Övarp gård Västerängarna hage och gärde
    Övarp gård Västerängshagen hage
      Västerängslyckorna åkrar
      Västerängen gärde
      Västra gölen göl
      Ågärdet gärde
      Åhagshagen hage
      Åkermossen gärde
      Åkermossen gärde
      Åserumsgärdet gärde
      Åserumshagen hage
      Åsgölen göl
      Åskängen äng
      Åskängsberget höjd
      Åsätert gärde
      Åängen gärde
      Änggärdet gärde
      Änggärdet gärde
      Ängholmen utj.
      Ängsudden udde
      Ängsätershagen hage
      Östra gölen göl
      Övarpsgölen göl
      Övergårdshagen hage
      Övre järngärdet gärde

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.