ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Yxnerums socken : Skärkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 231 Naturnamn : 637 Bebyggelsenamn : 342 Naturnamn : 489
Yxnerum sn *Alespång gränsmärke Nummerförteckning förteckning Almelöt åker
Yxnerum sn Almelöt ägomark Nummerförteckning förteckning Antverpeviken Saknas
Yxnerum sn /Se Almelöt ägomark Nummerförteckning förteckning Avunda åker
Yxnerum sn Andersbo ägomark Nummerförteckning förteckning Berggärdet åker
Yxnerum sn Andersbo ägomark Nummerförteckning förteckning Berglyckan åker
Yxnerum sn Antverpen ägomark(?) Nummerförteckning förteckning Bergs gärde åker
Yxnerum sn Antverpen ägomark Nummerförteckning förteckning Bergsumpen åker
Yxnerum sn Antverpeviken vik Nummerförteckning förteckning Bindudden åker
Yxnerum sn Antverpeviken vik Nummerförteckning förteckning Bistockelyckan åker
Yxnerum sn Antverpeviken vik Yxnerum sn Bjurlången vattensaml.
Yxnerum sn *Aspedalsudde udde Yxnerum sn Bjurlången sjö
Yxnerum sn Avunden ägomark Yxnerumme skatar inbyggarbeteckning Björkhamra lht
Yxnerum sn Berggärdet ägomark Algier t Björkkärr åker
Yxnerum sn Berggärdet ägomark Andersbo lht Bocknäset udde
Yxnerum sn Bindudden ägomark Alger t Borken sjö
Yxnerum sn Binudden ägomark Andersbo ödet. Borken sjö
Yxnerum sn Bjurlången sjö Antverpen t. Borken sjö
Yxnerum sn Bjurlången sjö Antverpen t Borkgärdet åker
Yxnerum sn Björkkärr ägomark Aspdalen t. Borkhultsviken vik
Yxnerum sn Bocknäset udde Aspdalen t Borkhultsån å
Yxnerum sn Bocknäset näs Atén t. Botten åker
Yxnerum sn /Se »Borgen» klippudde Atén t Bredkärr åker
Yxnerum sn /Se Bork, Lilla vik Augustenberg lht Bredviken vik
Yxnerum sn /Se Bork, Lilla vik Augustenborg lht Brevik vik
Yxnerum sn /Se Borken sjö Berg gård Brinkebergssveden åker
Yxnerum sn /Se Borken sjö Berg f.d. hmn Brinkerna backar
Yxnerum sn /Se Borken sjö Berlin t. Brinklyckan åker
Yxnerum sn /Se Borken sjö Berlin t Brodalen rivet t
Yxnerum sn /Se Borken sjö /Se Björkhamra lht Brodalsviken vik
Yxnerum by o. sn /Se Borken Saknas /Se Björkliden lht Brokärr åker
Yxnerum sn /Se Borken sjö /Se Björklund lht Brolyckorna åkrar
Yxnerum sn /Se Borken sjö /Se Björkslund lht Brunbärssveden f.d. åker
Yxnerum sn /Se Borken sjö /Se Björkvik lht Brunnkärr åker
Yxnerum sn /Se Borkhultviken vik Borg lht Brånkärr åker
Alger torp /Se Botten ägomark Borg lht Brånkärr åker
Antverpen torp /Se Botten ägomark Borkhult gård Bråtlyckan åkerbit
Aspdalen tp Boviksholmarna holmar Borkhult gd Bråtsvederna skog
Atén f.d. torp? Boviksholmarna holmar Borkås lht Bränngöl göl
Atén torp /Se Bredkärr ägomark Brienz t. Bränngölsmon skog
Ballaromme, se Bullerum Saknas Bredkärr ägomark Brientz t Bränngölsskogen skog
Ballarume, se Bullerum gd Bredvik vik Brins, se Brienz Saknas Brännängen skog och äng
»Ballarwmafeste Saknas Brinkarna terräng Brodalen f.d. t Bullrumshörn åker
Berg gd Brinkarna skogsmark Brostugan bs Byberget berg
Berg gd Brinkarna skogsmark /Se Brotorp grenadj.t Byberget berg
Berlin torp /Se Brinkbergssveden ägomark Brotorp Saknas Bysjön Saknas
Birkehult, se Borkhult gd Brinkbergssveden ägomark Bullerum by Bysjön Saknas
?Borkhult gd Brodalen terräng Bullerum f.d. gd Bytorp åker
Borkhult gd Brodalsviken vik Bulls lada utelada Bäckåker åker
Borkhult egendom Brokärr ägomark By gård Bönkåven jordstycke
Borkhult gd Brånkärr ägomark By f.d. gd Dalen beteshage
Borkhult gd Brånkärr ägomark Bygniga Saknas Dalsvedslyckorna betesmark
Borkhult hg /Se Bränngöl göl Bysjötorp, se Bytorp Saknas Dallyckan åker
Borkhult gd /Se Bränngöl göl Bytorp t. Dallyckan åker
Borkhult gods /Se Bränngölsmon terräng Bäckaskog lht Dammen åker
Borkhult (Birkehult) fideikommiss /Se Bränngölsmon skogsmark Bäckaskog f.d. t Dammkärr åker
Brientz f.d. torp? Brännängen ägomark Bäcktorp ödet. Dammkärret åker
Bullerum gd Brännängen ägomark Djupdalen t Dammkärrssveden åkerstycke
Bullerum gd Bullerum gd Djupdalen rivet t Dansarebackarna backar
Bullerum gd Bullerum terräng Djupvik t Degerö Saknas
Bullerum gd *Bullerums ström förr ström Djupvik t. Djupasved åker
Bullerum gd Bulls lada lada Djurnäs t. Djupdalsberg berg
Bullerum gd Byberget triangelpunkt Djurnäs t. Djupdalsgöl, Lilla, se Melingsgölen Saknas
Bullerum g Bysjön sjö Dotterbo t. Djupdalsgölen, Stora, se Vintergölen Saknas
Bullerum gd Bysjön sjö Doterbo t. Djupdalsmon skog
Bullerum gd Bytorp ägomark Drängsbo by Djuplötsudden udde
Bullerum förr gd Bäcktorp terräng Drängsbo bebyggelse Djupvik vik
Bullerum förr gd Bäcktorp terräng Drängsbo bebyggelse Djupängen åker
Bullerum gd /Se Dammkärr terräng Drängsbo Västergård bebyggelse Djurnäseudde udde
Bullerum gd /Se Degerö ö Drängsbo Utgård jr Domarkullen höjd
Bullerum gd /Se Degerö ö Drängsbo Mellangård jr Drängsbogölen torrlagd göl
Bullerum Saknas /Se Djupasved ägomark Drängsbo Östergård Saknas Ekornehagen äng
Bullerums fäste rättardöme? /Se Djupasved ägomark Ekhult t. Ekornehägn åkrar
By gd Djupdalsberg berg Ekhult t Emten sjö
By gd Djupdalsberg berg Eknäs lht Farfarshage åker
By gd Djuplötsudden udde Eknäs f.d. t. Farfarshagen skogsbete
By gård Djuplötsudden udde Ekvalla lht (villa) Farfarslinden åkerstycke
By gd Djupängen ägomark Erikslund lht Farmorskåven jordbit
By gd Djupängen ägomark Fassingstorp gård Farmorsäng åker
By gd /Se Djurnäseudde udde Fassingstorp f.d. gd Farstorp åker
Bäcktorp tp Djurnäseudde udde Feta knölen handelslägenhet Fastgöl göl
Djupvik tp Deterbo Wijk se * Doterboviken vik Filipsdal t. Fiskarehagen skog
Djupvik f.d. btp Djurnäsudde udde Filipsdal f.d. t Fiskkärr åker
Djurnäs tp Domarebacken grusbacke Framfurt, se Frankfurt Saknas Fittan slåtteräng
Doterbo tp *Domarebacken grusbacke /Se Frankfurt avs. Flogen slåtteräng
Dotterbo tp Domaresäte minnesmärke Frankfurt gd Frasenkärr Saknas
Dotterbo t *»Domaresäte» stenrundel /Se Fredriksberg avs Frödingen, St. o. L. sjöar
Dotterbo tp Domarkullen kulle Fredriksberg lht Fröjdsmossen åker
Dotterbo t. /Se Domarkullen kulle Fredrikshall t. Fåfängan åker
Drepupbode, se ? Drängsbo by Doter bo terräng Fredrikshall öde t Fåfängshagen skogsmark
?Drängsbo by Doterbo ägomark? Fridhem lht Fåfängshagen betesmark
Drängsbo by *Doterbo bäck bäck Fridhem gd, tidigare t Fållbergen berg
Drängsbo by Doterbobäcken bäck Fröjerum by Fårhagen betesmark
Drängsbo by *Doterbo sten gränsmärke Fröjerum gdar Fårhagen betesmark
Drängsbo by *Doterboviken vik Fröshult t. Förvaltarehagen betesmark
Drängsbo by Drängsbogölen mosse Fröshult t Gastbacken skogshöjd
Drängsbo by Drängsbogölen sankmark Fyrfållan arbetarebostad Gethällsmon beteshage
?Drängsbo by *Dyngklinten berg Fågelmossen t. Get kiärret Saknas
Drängsbo by /Se Eknäs terräng Fågelmossen t Grindviken Saknas
Drängsbo by /Se Eknäs ägomark Genf t. Grindåker åker
Drängsbo by /Se Ekornehagen terräng Genf f.d. t Gripkärr kärr och sumpmark
Fassingstorp gd Ekornehagen skogsmark Gobo gård Gränsgöl vattensaml.
Frankfurt gd /Se Engölen, Lilla sjö Gobo gd Gränsgöl Saknas
Fröjerum by Engölen, Lilla göl Gota t. Gröna Kransen, se Fittan Saknas
Fröjerum by Farfarshage ägomark Gota t Grönbergshagen höjd (betesmark)
Fröjerum gdr Fasstorp ägomark Gransjö lht Grönbergslyckan åkerdel
Fröjerum by Fastgöl göl Groppstad arbetarebost. Grötmossen kärrjord
Fröjerum by Fastgöl sankmark Gränsborg t. Gubbehålsviken Saknas
Fröjerum by Filipsdal sankmark? Gränsborg f.d. t Gubbens håla åkerlapp
Fröjerum by Filipsdal mosse Gröndalen t. Gubbgölen vattensaml.
Fröjerum by /Se Fiskkärr terräng Gröndalen t Gubbgöl Saknas
Fröjerum byar, såg och kvarn /Se Fiskkärr kärr Grönsberg Saknas Gubbgöls ögon smågölar
Fröjerum by /Se Fisklösagölen = Mossarpsgöl göl Gröntorp t. Guldringsdalshumparne skog
Fröjerum gd:ar /Se Fredrikshall skogsmark Gröntorp öde t Guldsvattnet sjö
Fågelmossen tp Fredrikshall berg? Grötdalen Saknas Guldvattensängen åker
Fågelmossen tp Fredrikshall terräng Hagaborg lht Gullringsdalen åkrar
Genf torp /Se Frödingen, Lilla sjö Hagaborg lht Gullringsdalsparken skog
Grötdalen tp Frödingen, Stora sjö Hagen avs Gullringsvattnet, Stora o. Lilla sjöar
Hagen tp Frödingen L:a o. St:a sjöar /Se Hagen hmn Gullringsvattnet, Stora resp. Lilla Saknas
Hulta tp St. Fröingen sjö Hagstugan, N. f.d. t Gullringsvattnet, Stora resp. Lilla Saknas
Härvelsbo gd Fröjdsmossen ägomark Hagstugan, Östra t Gullsvattnet sjö
Härvelsbo gd Fröjdsmossen ägomark Hagsäter t. Gällsjön sjö
Härvelsbo gd /Se Fåfängan hage Hagsätter f.d. t Gärdsnäsviken vik
Jägerdalen tp Fåfängan ägomark Hagtorpet t. Gölflogen slåtteräng
Karlstorp lht Fåfängan ägomark Hagtorp t Gölflogen slåtteräng
Knillerbo gdr /Se Fårkullen kulle Hagtorp t Gölsjön, se Torgölen Saknas
Koburg torp /Se Gethällsmon terräng Halvspann, se Slättmo Saknas Gölängen betesmark
Lerbacken tp Gethällsmon skogsmark Hammarbo se Kammarbo Saknas Gölängen åker
Långserum by /Se Grindviken vik Hulthagen f.d. t Gölängskullen skogsklädd kulle
Långserum by /Se Grindviken vik Hultö t. Gölängslyckorna åkrar
Långserum gd /Se Gripkärr kärr Hultö f.d. knektt. Gölviken vik
Långserum by /Se Gränsgöl göl Husängen t. Hagkärr moss skift
Löten tp Gränsgöl göl Husängen öde t Haglyckan åker
Löten tp Grönbergshagen terräng Härsbo, se Härvelsbo Saknas Hagmossen åker
Madrid torp /Se Grönbergshagen skogsmark Härvelsbo gård Hagstugulyckan, Stora åker
Mannheim torp /Se Gröntorp ägomark Härvelsbo gd Halgegölen göl
Marocko torp /Se Gröntorp ägomark Hästenäs gård Haljen sjö
Mellangården gd Grötmonskärr äng Hästenäs gd Halgen Saknas
Mellangården gd Gubbegöls ögon göl Högstorp t. Halghagen skogsbete
Mjärdviken tp Gubbgöl göl Högstorp lht Hammarsjöbäcken Saknas
Målstena gd /Se Gubbgöls ögon sank mark? Högsätter lht Hammarsjökärret åker
Nore tp *Guldringshäll sten Högsätter f.d. t Hammarsjön Saknas
Nore = Norrö tp Gullringsdalen ägomark Idalen f.d. t Hammarsjön sjö
Nore göl Gullringsdalen ägomark Jägerdalen t. Hemgölen göl
Nore Saknas Gullringsdalsparken terräng Jägerdalen t Hemparken skogsparti
Norrö tp Gullringsdalsparken skogsmark Jämt, se Genf Saknas Hemängen åker
Potsdam torp /Se Gullringshall landfast udde Kalmar, se Koburg Saknas Hjortagölen vattensaml.
Potsdam torp /Se Gullringshall udde Kammarbo lht Hjortagölen göl
?Prästgård gd? Gullringshäll udde o häll Kammarbo två t. Hjorthölan, se Hjortgölen Saknas
Ristskeda Saknas Gullringsvattnet, Lilla sjö Kappen lht Holmen holme
Ristskeda gd Gullringsvattnet, Lilla sjö Karlsberg t. Horva vattensaml.
Ristskeda gd Gullringsvattnet, Stora sjö Karlsberg f.d. t Hubben skogsparti
Ristskeda gd Gullringsvattnet, Stora sjö Karlsborg lht Hultbackslyckan åker
Ristskeda gd /Se Gullringsvattnet, Stora sjö Karlsborg lht Hundshalsudden udde
Ristskeda gd /Se Gullvattnet sjö Karlsholm lht Hunsale Udd Saknas
Ristskeda gd /Se Gullvattnet = St. Gullringsvattnet sjö Karlsholm f.d. t Hålldammen fördämmning
Rom torp /Se Gullvattnet sjö /Se Karslund lht Häradsholmen holme
Salved gd Gulswatn Lacus se Gulevattnet sjö Karlslund lht Häradsö ö
?Salvedal gård *Gäddkärrsskäl gränsmärke Karlsmo lht Härvelsbohagen skog
Salved el. Salvedal by Gällsjön sjö /Se Karlsmo lht Hästenäsholmarna holmar
Salvedal gd *Gölen tjärn Karlstorp Saknas Hästgöl vattensaml.
?Salvedal gård Gölviken vik Karvik t. Hästgöl Saknas
Salved el. Salvedal gård Gölviken vik Karvik f.d. t Hästhagsudden udde
Salvedal gd Gölängen ägomark Klockaregården gård Högberg berg
Salfvedal by Hag kärr ägomark Klockaregården Saknas Högberget berg
Salvedal gd Hagkärr ägomark Knillerbo gård Högberg berg
Salved gd Hagstugan, Norra ägomark Knillerbo gd Högö Saknas
? Salfvedal Saknas Hagstugan, N ägomark Koburg t. Hökdalen åker
?Salvedal by Hagstugan, Östra terräng Koburg f.d. t Hönsudden udde
Salvedal gård Hagstugan, Östra terräng Kristineberg bs Hörsjön Saknas
Salvedal Saknas Hagsätter ägomark Kullen hmnsdel Hösjön sjö
Salvedal gd Halgegölen göl Kvarntorp f.d.t. Idalen skog och kärr
Salvedal gd /Se Halgegölen sankmark Kviststugan lht Igelkutten åker
Salved Saknas Halgen sjö Kärrnagelände f.d. t Intaget åker
Salved gd /Se Halgen sjö Landtorp t. Intaget äng
Sparta torp /Se Halgen sjö Landtorp gd Jakobsmosse mosse
Stensum gd Halgen sjö Lapphem arbetarebost. Jongärdet åker
Stensum Saknas Halgen sjö Lerbacken t Jungfruholmen Saknas
Stensum Saknas /Se Haljen sjö Lerbacken t Jällsjöborg halvö
Stensum gd /Se Haljen sjö /Se Lillberg t. Jällsjön Saknas
Stensum gd /Se Hammarsjön sjö Lillberg f.d. knektt. Jättebro udde
Stensätter tp Hammarsjön sjö Lindersberg t Jättestol flyttblock
Svaltorp gd /Se Haljen sjö /Se Lindersberg lht Jörans grotta berghåla
Sånstorp gd Hammarsjön sjö /Se Lindtorp gård Jörans kyrka bergsformation
Sånstorp gd Hemgölen sjö Lindtorp gd Kaffeholmarna Saknas
Sånstorp gd Hemgölen sjö Loppraden (?) arbetarebost. Kaffeholmarna Saknas
Tasvik tp Hemgölen göl Lund, se Erikslund Saknas Kalvhagen skogsbete
Tasvik tp Hemparken terräng Lund f.d. t Kalvtäppan beteshage
Tjärbäcken tp Hemparken skogsmark Långserum gård Kanalen Saknas
Tjärbäcken tp Hemängen ägomark Långserum gd Kanonkullen åkertäppa
Tolstorp tp Hemängen ägomark Löten t Karbergshålet åker
Tolstorp (=Tolen) tp Hjortgölen göl Löten t Karviksholmarna Saknas
Trinntorp gd /Se Hjortagölen göl Löthem f.d. t Kavelbrokärret åkerbit
Tripolis tp Hjortagölen göl Lövdalen t. Kejsargöl göl
Tripoli torp /Se Hjorthölan terräng Lövdalen t Killingeholmen Saknas
»thræningxbodhum», se Drängsbo by Hjorthölan skogsmark Madrid t. Klumplyckan åker
Uppgården gd Hjortasölen göl Madrid lht Knektstäppan åker
Uppgården gård Hjortsölan göl Majängen lht Knippviken Saknas
Utgården gd Hubben terräng Majängen hmn Kolhagen åker
Vegalla gd Hubben skogsmark Manhem t. Kolkärret åker
Vegalla gd Hundsars udde udde Mannheim f.d. t Kollöten åker och ängskullar
Vegalla gd Hundshalsudden udde Marieberg lht Kornlyckan åker
Vegalla gd Hunsale udd udde Marocko t. Kräftviken, se Skäftvik Saknas
Vegalla gd Hunsale udd halvö Marocko t Kvarnhagen åker (bete)
Vegalla gd Husängen äng Melby lht Kvarnlyckan åker
Vegalla gd Husängen terräng Melby lht Kvarnsjön sjö
Vegalla gd Husängen terräng Mittelstein, se Mittenstad Saknas Kvarnsjön sjö
Vegalla gd Häradsö ö Mittelstein f.d. t Kvarnskogen skog
Vegalla gd Häradsö ö Mittenstad t. Kvarnängarna åkrar
Vegalla gd Häradsö ö Mjärdevik t. Kvarnängen hagmark
Vegalla gd Häradsö ö Mjärdviken t Kyrkvägsviken Saknas
Vegalla gd Häradsö holme Mossarp t. Källyckan åker
Vegalla by Hästenäsholmarna holmar Mossarp t Kärrholmarna holmar
Vegalla gd Hästenäsholmarna holmar Mossbo t. Kärrholmarna, se Tjärbäcksholmarna Saknas
Vegalla gd Hästenäsholmarna holmar Mossebo f.d. t Kärrnagelhagen åker
Vegalla gd Hästenäsholmarna holmar Mörkedal t. Kärrnagellyckorna åkrar
Vegalla by Hästgöl göl Mörkedal f.d. t Kärrnageln vattensaml.
Vegalla gård Hästgöl sjö Nedergården, se Fröjerum Saknas Kärrnageln, Lilla utdikad sjö
Vegalla gd *Hästnäsudde udde Nergården gård Ladsveden åker
Vegalla gård *Hästnäsudde udde Nore t. Ladugårdsgärde Saknas
Vegalla gård Högberget triangelpunkt Nore t Lakårn (Ladugården) åker
Vegalla gd /Se Högö ö Norrgården hemmansdel Landholmen Saknas
Vegalla gd /Se Högö holme Nydal t. Lerbackshagen skogs och betesmark
Weimar torp /Se Högö ö Nydal f.d. t Lergropslyckan åker
Vidgalla, se Vegalla gd Hökdalen ägomark Nyhagen t. Lertegarna åker
Zürich torp /Se Hökdalen ägomark Nyhagen t. Lerudden Saknas
Östantorp prästgd Hönsudden udde Nyhagen f.d. t Lervik Saknas
Östantorp prästgd Hörsjön sjö Nyhaga lht Lilla Bork Saknas
Östantorp prästgd Hörsjön sjö Nyrödjan t. Lilla Engölen Saknas
Östantorp prästgd Hörsjön sjö Nyröjan f.d. t Lilla Frödingen Saknas
Östenborg tp Igelkutten ägomark Nysäter lht Lilla Holmen Saknas
Östenborg tp Intaget ägomark Nytorp t. Lilla Mörtgöl göl
  Intaget ägomark Nytorp hmn Lilla viken vik
  Jakobsmosse ägomark Oppgården, se Fröjerum Saknas Lillgöl göl
  Jakobsmosse ägomark Potsdam t. Lillgölskärret åker
  Jongärdet ägomark Potsdam t Lillsjön vattensaml.
  Jongärdet ägomark Prästgården, se Östantorp Saknas Lillsjön Saknas
  Jungfruholmen holme Ramsborg lht Lillskogen skogsmark
  Jägerdalen terräng Ramsborg f.d. knektt. Lillängen åker
  Jägerdalen ägomark Ramsdal lht Lindholmen ö
  Jällsjöborg udde Ramsdal f.d. knektt. Lindholmen holme
  Jällsjöborg udde Ramshäll t. Lindtorpsmon skog
  Jällsjön sjö Ramshäll se Ramsborg och Ramsdal t Lislyckan åker
  Jällsjön sjö Ravelsmåla, se Ristsheda Saknas Ljusgöl göl
  Jällsjön sjö Ristskeda gd Ljusgölsdalen åker
  Jättestol holme Ristskeda gård Lomgölen vattensaml.
  Jättestol sten? Rom t. Lomgölen Saknas
  Jörans grotta grotta? Rom t Lortdalen skogsparti
  Jörans grotta grotta? Rosenlund lht Lysningsberget berg
  Jörans kyrka terräng? Rosenlund lht Lången sjö
  Jörans lycka ägomark Rotorp t. Långlyckorna åkrar
  Kaffeholmarna holmar Rotorp f.d. t Långviken Saknas
  Kaffeholmarna holmar Rygrensstället rivet t Lövsvedslyckorna åkrar
  Karlsberg terräng Salved gård Majgrundet grund
  Karlsberg berg Salvedal gård Malmbro åker och bro
  Karviksholmarna holmar Salved gd Malmgrundet grund
  Kejsargöl göl Salvedal ödegd Melingsgölen göl
  Kejsargöl göl Salvedal, Västra Saknas Mellanberget bergshöjd
  Killingholmen näs Sand, se Högstorp Saknas Mellanlyckan åker
  Knippviken vik Sandsjö skola Merkärret mossåker
  Knippviken vik Sandsjö Saknas Mersveden mossåker
  Koburg terräng Sandtorp t. Milbottenslyckan åker
  Kohagen ägomark Sandtorp lht Morfars kärr »svinluggsvall»
  Kolhagen ägomark Sibärjen lht Mossarpsgölen vattensaml.
  Kolkärret ägomark Sjöberga avs Mossarpsgölen göl
  Kolkärret ägomark Sjöberga f.d. t Mossgölen göl
  Kollöten skogsmark Sjösveden t Mosstäppan åker
  Kollöten udde Sjösveden t Mögöl vattensaml.
  Kolugn ägomark Skogsängen hmd Mögöl Saknas
  Kräftviken vik Slaggbot arbetarebostad Mörkvikelyckan åker
  Kräftviken vik Slättmo lht Mörkviken Saknas
  Kvarnsjön sjö Slättmo skola Saknas Mörtgöl, St. o. Lilla vattensamlingar
  Kvarnsjön sjö Snurren lht Mörtgöl, Stora göl
  Kvarnskogen skogsterräng Solbacka lht Nergärdet åker
  Kvarnskogen skogsmark Solberga lht Norgölen vattensaml.
  Kvarntorp terräng Solhaga lht Norgölen göl
  Kvarntorp terräng Sparta t. Norra gärdet åker
  Kvarnängen terräng Sparta t Nysveden åker
  Kyrkvägsviken vik Spikbruket arbetarebost. Nysveden åker
  Kyrkvägsviken vik Stengölen lht Näset skogsudde
  Kärrholmarna holmar Stensborg t. Näset Saknas
  Kärrholmarna holmar Stensborg f.d. t Näset Saknas
  Kärrholmarna holmar Stenserum, se Stensum Saknas Näsudden Saknas
  Kärrnageln göl Stensnäs lht Olssveden skog
  Kärrnageln vattensaml. /Se Stensnäs hmn Ormkärr åker
  Kärrnageln, Lilla göl Stensum gård Oxhagen betesmark
  Kärrnageln, Lilla sankmark Stensum hmn Palmdalsviken vik
  Kärrnageln, Stora sjö Stensäter t. Perslyckan åkerstycke
  Kärrnageln, Stora mosse Stensätter t Pipehålsmossen åker
  Kärrnageln, Stora sankmark Stevik t. Potaskan åker
  Kärrnagleände äng Stenvik Saknas Pottaskegöl göl
  Kärrnagelände betesmark Stenvik f.d. t Plöjan åker
  Landholmen holme Strand hmd Ramshällsmossen åker
  Landholmen holme Strand lht Ramviken Saknas
  *Landmärksmossen mosse Strelitz t. Revudden triangelpunkt
  Lerbacken terräng Strelitz f.d. t Rigakullen åker
  Lerudden udde Sundsberg f.d. grenadjärtorp Risten sjö
  Lerudden udde Sundsberg t. Ristskedahageskälet gränsmärke
  Lilla holmen holme Sundsholm t. Ristskedaholmarna Saknas
  Lilla holmen holme Sundsholm f.d. knektt. Romholmarna Saknas
  Lilla viken vik Svaltorp t. Romviken Saknas
  Lillberg terräng Svaltorp lht Rotorpsåsen triangelpunkt
  Lillgöl göl Svenstorp t. Rudgöl Saknas
  Lillgöl göl Svenstorp rivet t Rygrensgölen nyare namn på Mossgölen
  Lillgölskärret ägomark Syrik, se Zürich Saknas Ryppjan sjö
  Lillgölskärret ägomark Såntorp gård Ryppjenäset skog
  Lillsjön sjö Såntorp jb jr Råghagen åker
  Lillsjön sjö Sätra arrendegård Rävberget berg
  Lillängen ägomark Sätra t Rävhålet åker
  Lillängen ägomark Tallpinnen skogvaktareboställe Rävsalen sjö
  Lillängen ägomark Tallpinn lht Rävsalen göl
  Lindholmenholme holme Tasvik t. Rävsalen sjö
  Lindholmen holme Tasvik lht Rävsalsberget berg
  Ljusgöl sjö Tjärbäcken f.d. t Rävsalsviken Saknas
  Ljusgöl göl Tolen t. Röberget berg
  Ljusgölsdalen ägomark Tolen t Römossen kärrstycken
  Ljusgölsdalen ägomark Trinntorp t. Rösjöbro förr bro
  Lomgölen göl Trinntorp hmn Salvedgöl vik
  Lomgölen göl Tripolis t. Salveå å
  Lortdalen terräng Tripoli t. Sand åker
  Lugnvik vik Uddeholm t. Sandbackslyckan åker
  Lysingsberget berg Uddeholm f.d. knektt. Sandhägn åker
  Lysningsberget berg Wegalla gård Sandhägnskullen höjd
  Lången sjö Vegalla gd Sandvik Saknas
  Lången sjö /Se Weimar t. Sandviken Saknas
  Lången sjö Weimar f.d. t Sandvikeudde Saknas
  Långsums Holmar Se Boviksholmarna holmar Verthem t. Saxmossen åker
  Långviken vik Wertheim f.d. t Sidhorfvan, se Horva Saknas
  Löthem ägomark Wertholm Saknas Sidhorven sjö eller göl
  Löthem ägomark Vännersborg t. Sjölyckan åker
  Lövsvedslyckorna terräng Vänersborg f.d. t Sjöskälet gränsmärke
  Madrid, Lilla terräng Västergården hmnsdel Skandalen skog och äng
  Majgrundet holme Zürich t. Skandalen åker
  Majgrundet holme Zürich t Skandalparken skog och äng
  Majängen ägomark Ålderdomshemmet kb Skandalsviken vik
  Majängen ägomark Ås lht Skiren sjö
  Mastrandskärret äng Ängdalen t Skiren, Stora sjö
  Melingsgölen göl Östantorp gård Skirsvederna skogsparti
  Melingsgölen göl Östantorp jb jr Skjulkärr åker
  Mellanberget berg Östenborg t. Skogshumparna skog
  Mellanberget berg Östenberg-borg t Skogsmossen åker
  Merkärr ägomark Östergården hmnsdel Skomakarehagen skog
  Merkärret ägomark Österängen odlad jord Skomakarekärr åker
  Mersveden ägomark   Skvackramossen mosse
  Mersveden ägomark   Skyttleviken vik
  Mittelstein terräng   Skäftmossen mosse
  Mjärdviken vik   Skäftvik Saknas
  Mjärdviken vik   Skällmon åker
  ?Mossarpegölen tjärn   Skämningedalen bete
  Mossarpegölen göl   Släthällssveden skogsparti
  Mossebo terräng   Slätmogärdet åker
  Mossebo skogsmark   Smedled åker
  Mögöl göl   Sonkärr åker
  Mögöl göl   Spattkärr åker
  Mörkedal terräng   Spattkärrssveden betesmark
  Mörkedal terräng   Spikbruksdammen fördämmning
  Mörkviken vik   Spikbruksängen åker
  Mörkviken vik   Stebo lycka
  Mörtgöl, Lilla sjö   Stengården grund
  Mörtgöl, Lilla göl   Stengården ö med skär
  Mörtgöl, Stora sjö   Stengölen göl
  Mörtgöl, Stora göl   Stengölslyckan åker
  Nore terräng   Stengölsmoge skogsparti
  Nore ägomark   Stengölsängen åker
  Norgölen göl   Stenviken Saknas
  Norrgölen göl   Stevikeskogen skog
  Norrgölen sjö   Stevikeängarna åkrar
  Nyhagen terräng   Stora Frödingen sjö
  Nysved ägomark   Stora Frödingen sjö
  Nysved ägomark   Stora holmen Saknas
  Nysveden ägomark   Stora Kärrnageln utdikad sjö
  Nysveden ägomark   Stora mossen åker
  Näset udde   Stora mossen åker
  Näset näs   Stora Svederna åkrar
  Näset terräng   Storgöl göl
  Näset skogsmark   Stormossehumpen skog och äng
  Näsudden udde   Stormossekärret kärrstycke
  Odenskällare källare   Storängekullen skogshöjd
  Ormkärr ägomark   Storängen åker
  Ormkärr ägomark   Storängen åker
  Palmdalsviken vik   Storön holme
  Palmdalsviken vik   Storön ö
  *Pelle sten gränsmärke   Storön Saknas
  Pottaskegöl tjärn   Stubbsvedslyckan åker
  Pottaskegölen Saknas   Ströms bråte skogshygge
  Pottaskegöl göl   Suala bergsskiälet Saknas
  Pottaskegöl göl   Svalberget berg
  Rammviken vik   Svaltorpshagen skog och äng
  Ramhällsmossen ägomark   Svarteborgshagen trakt
  Revudden triangelpunkt   Svartgöl vattensaml.
  Revudden triangelpunkt   Svartgöl vattensaml.
  *Risbo Skårsten gränsmärke   Svartgöl göl
  Risten sjö   Svartgöl göl
  Risten sjö   Svartgöl göl
  Risten sjö /Se   Svartgölen göl
  Ristskedaholmarna holmar   Svartgölsberget Saknas
  Ristskedaholmarna holmar   Svartgölsberget berg
  Romviken vik   Svartgölskärren sumpmark
  Rotorp terräng   Svartmossen åker
  Rotorp ägomark?   Svedängen åker
  Rotorpsåsen triangelpunkt   Svingöl göl
  Rotorpsåsen triangelpunkt   Svingölskärret kärr
  Rygrensgölen göl   Svinklintsmon skog och berg
  Rygrensgölen göl   Såghagen åker
  Ryppjan sjö   Sågviken vik
  Ryppjenäset terräng   Såken sjö
  Ryppjenäset skogsmark   Såken sjö
  Rävberget berg   Såken sjö
  Rävhålet ägomark   Såken sjö
  Rävhålet ägomark   Såkenshagarna betesmark
  Rävsalen sjö   Såkenslyckan åker
  Rävsalen sjö   Såkenspark betesmark
  Rävsalen sjö   Såkenstäppan åker
  Rävsalen sjö /Se   Sälggöl, se Särdgöl Saknas
  Rävsalsviken vik   Säldgöl göl
  Rävsalsviken vik   Särdgöl vattensaml.
  Römossen ägomark   Särdlyckan åker
  Salvedgöl vik   Sätersängen åker
  Sandmålet åker   Södra gärdet åker
  Sandvik vik   Sörgöl vattensaml.
  Sandvik vik   Sörgöl göl
  Sandviken vik   Sörängen åker
  Sandviken vik   Tackängen åker
  Sandvikeudde udde   Taggen sjö
  Sandvikeudde udde   Taggen sjö
  Sandviksudde udde   Tareviks skiäktet gränsmärke
  Sidhorven sjö   Tasvik t och vik
  Siön Guldwattnet Se Gullringsvattnet,Stora sjö   Tasvikemossen åker
  Sjöberga terräng   Tasvike udde Saknas
  Sjöberga ägomark   Tjuveklev skog
  Sjölyckan ägomark   Tjärbäcken bäck
  Sjölyckan ägomark   Tjärbäcksholmarna Saknas
  Skandalen ägomark   Tjärbäckslyckan åker
  Skandalen ägomark   Toleviken vik
  Skandalparken terräng   Tolsjön, se Torgölen Saknas
  Skandalparken skogsmark   Tomta backar
  Skiren sjö   Torgölen vattensaml.
  Skiren, Stora sjö   Torgölen Saknas
  Skiren L:a o. St:a sjöar /Se   Torphagen äng
  Skiröhögarna läger   Torphagen åker
  Skjulkärr ägomark   Torskgölen göl
  Skjulkärr ägomark   Torskgölsmossen mosse
  Skogsmossen ägomark   Torvmakaredalen åker
  Skogsmossen ägomark   Trappkärr mosse
  Skomakarekärr kärr   Trehörningen sjö
  Skomakarekärr kärr   Trehörnsskogen skogsparti
  Skulkärr (=Skjulkärr) äga   Triern, se Trehörningen Saknas
  Skälhällen sten   Trihörn sjö
  Skällmon ägomark   Trihörnsholmen Saknas
  Slättmoga åker och skog   Trikärr åker
  Sonkärr ägomark   Trumpviken vik
  Sonkärr ägomark   Trumpvikshagen skog och äng
  Sparta terräng   Trumpviksmosson mosse
  Spikbruksdammen damm   Tvinnbrunn åker
  Spikbruksängen ägomark   Tvärkärr åker
  Stebo terräng   Tvärkärrsskogen skog
  Stebo ägomark   Tåkern sjö
  Stengården ö   Tåkern utdikad sjö
  Stengården ö   Vegallaviken vik
  Stengölen sjö   Vejmaberget berg
  Stengölen sjö   Vennerbergshagen, se Lövsvedslyckorna Saknas
  Stengölen göl   Vicke udde udde
  Stengölsmoge terräng   Vikängen vik
  Stengölsmoge skogsmark   Vintergölen göl
  Stensborg ägomark   Vitmossen kärr
  Stenskiär ö   Västerskogen skog
  *Stenskärsudden udde   Västeräng åker
  Stensums holme se Hästenäsholmarna holme   Yttre brunn åkerdel
  Stensumsholme se Hästenäsholmarna holme   Yxningen sjö
  Stensätter terräng   Yxningskärret åkervall
  Stenviken vik   Ågärdet åker
  Stenviken vik   Ågärdsviken Saknas
  Stenviken vik   Åhagen åker och äng
  Stora holmen holme   Åldersmossen åker
  Stora mossen ägomark   Ålkärr åker
  Stora mossen ägomark   Ålkärret åker
  Storgöl göl   Årsängen åker
  Stormosse humpen ägomark   Åsbo åker
  Stormossehumpen ägomark   Älgsvederna åker
  Storängen ägomark   Ämtebäck bäck
  Storängen ägomark   Ängarna, se Stevikeängarna Saknas
  Storön ö   Ängdalen åker
  Storön ö   Ängen åker
  Storön ö   Ängen åker
  Storön ö   Ängkärret kärr
  Storön ö   Ängkärrshagen skogsbete
  Storön holme   Äskedalssveden f.d. betesmark
  Storön ö   Ögat göl
  Strelitz ägomark?   Österskog skog
  *Sunnebosten gränsmärke   Österumshagen skog
  Svarteborgshagen terräng    
  Svarteborgshagen skogsmark    
  Svartgöl göl    
  Svartgöl göl    
  Svartgöl göl    
  Svartgöl göl    
  Svartgöl göl    
  Svartgölen göl    
  Svartgölen göl    
  Svartgölsberget berg    
  Svartgölsberget berg    
  *Svartgölsbäcken bäck    
  Svederna hage    
  *»Svederna» Saknas /Se    
  Svedängen ägomark    
  Svedängen ägomark    
  Svingråten åker    
  Svingöl sjö    
  Svingöl göl    
  Svinklintsmon terräng    
  Svinklintsmon skogsmark    
  Såken sjö    
  Såken sjö    
  Såken sjö    
  Såken sjö    
  Såken sjö    
  Såken sjö    
  Såken sjö /Se    
  Såken sjö /Se    
  Såkenshagarna terräng    
  Såkenshagarna skogsmark    
  Såkenslyckan ägomark    
  Såkenslyckan ägomark    
  Såkenspark terräng    
  Såkenspark skogsmark    
  Säldgöl göl    
  Sätersängen ägomark    
  Sätersängen ägomark    
  Sörgöl göl    
  Sörgöl sjö    
  Sörängen ägomark    
  Sörängen ägomark    
  Tackängen ägomark    
  Tackängen ägomark    
  Taggen sjö    
  Taggen sjö    
  Taggen sjö    
  Taggen triangelpunkt    
  Taggen sjö    
  Taggen triangelpunkt    
  Taggen sjö    
  Taggen sjö /Se    
  Tasvikemossen ägomark    
  Tasvikemossen ägomark    
  Tasvike udde udde    
  Tasvike udde udde    
  Tjuveklev skogsmark    
  Tjuveklev terräng?    
  Tjärbäcken ägomark    
  Tjärbäcken ägomark    
  Toleviken vik    
  Tolsjön (Torsjön, Torgölen) sjö /Se    
  Torgölen göl    
  Torphagen ägomark    
  Torphagen ägomark    
  Torskgölen göl    
  Torskgölen göl    
  Torskgölsmossen mosse    
  Torskgölsmossen mosse    
  Torvmakaredalen ägomark    
  Torvmakaredalen ägomark    
  Trappkärr kärr    
  Trappkärr kärr    
  Trihörn sjö    
  Trihörn sjö    
  Trihörn sjö    
  Trihörnsholmen holme    
  Trihörnsholmen holme    
  Trikärr ägomark    
  Trikärr ägomark    
  Trumpviken vik    
  Tvinnbrunn terräng    
  Tvinnbrunn terräng    
  Tåkern f.d. myrmark el. sjö    
  Tåkern sjö    
  Tåkern sjö    
  Tåkern sankmark?    
  Uddeholm terräng    
  Vadbroskäl råmärke    
  Vegalla triangelpunkt    
  Vegallaviken vik    
  Weimar ägomark    
  *Vidhgalder sjö /Se    
  Vintergölen göl    
  Vintergölen göl    
  Vitmossen mosse    
  Västeräng ägomark    
  Västeräng ägomark    
  Yttre brunn ägomark    
  Yttre brunn ägomark    
  *Yxingen sjö    
  Yxningen sjö    
  Yxningen sjö    
  Yxningen sjö    
  Yxningen sjö    
  Yxningen sjö    
  Yxningen sjö    
  Yxningen sjö    
  Yxningen sjö    
  Yxningen sjö    
  Yxningen sjö    
  Yxningen sjö    
  Yxningen sjö    
  Yxningen sjö    
  Yxningen sjö /Se    
  Yxningen sjö /Se    
  Yxningen sjö /Se    
  Yxningen sjö /Se    
  Yxningen sjö /Se    
  Yxningskärret ägomark    
  Yxningskärret ägomark    
  Ågärdsviken vik    
  Ågärdsviken vik    
  Åldersmossen mosse    
  Ålkärr ägomark    
  Ålkärr ägomark    
  Ålkärret ägomark    
  Ålkärret ägomark    
  Åsbo ägomark    
  Åsbo ägomark    
  Åsbowjken se Antverpeviken vik    
  Älgsvederna ägomark    
  Älgsvederna ägomark    
  Ämtebäck bäck    
  Ämtebäck bäck    
  Ämten sjö    
  Ämten sjö    
  Ängarna ägomark    
  Ängarna ägomarker    
  Ängdalen ägomark    
  Ängdalen ägomark    
  Ängen ägomark    
  Ängen ägomark    
  Äskedalssveden terräng    
  Äskedalssveden skogsmark    
  Ögat göl    
  Österskog skogsterräng    
  Österskog skogsmark    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.