ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svanshals socken : Lysings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 317 Naturnamn : 43 Bebyggelsenamn : 375 Naturnamn : 70
Svanshals sn Brännemarken terräng Svanhals sn Allénsliden åker
Svanshals sn Brännemarken terräng Svanshals sn sn Baggehagen hage
Svanshals sn *Dagsholms fiske fiske Svanshals sn Bergabetet betesmark
Svanhals socken Disaån å Svanshals sn Brännemarken utmark
Svanhals sn Dusingaberget berg Alsike gård Dagsholmen äng
Svanshals sn Eklyckan ägomark Alsike gård Djupsören udde
Svanhals sn Enebacken terräng Alvik lht Ekängen äng
Svanshals sn Hagalund ägomark Alvik lht Ekängen förr äng, nu gärde
Svanshals sn Hovslagareberget terräng Backen lht Enehagen förr hage, nu gärde
Svanshals sn Högtorp skogsmark Backen lht Fogdören udde
Svanshals sn Igelkärret ägomark Bankängen skog, änghump Fågelgatan väg
Svanshals sn Jordkullen ägomark Berga säteri Fåglagatan vägstycke
Svanshals sn *Kolstugusten gränsmärke Berghem lht Glänåsliden gärde
Svanshals sn *Kolstugusten gränsmärke Bergtorp t Gottorpaån å
Svanshals sn Kvarnkullen ägomark Bäckehagen lht Grandungsfältet, Östra gärde
Svanshals sn Kållberg ägomark Bäckforsen lht Gubbören udde
Svanshals sn *Laghmandz slater äng Dalbeta gård Holmsör udde
Svanshals sn »laghmandz slater» se Lagmansgården äng Dagbobeta gård Hästafällan bete
Svanhals sn *Lora försvunnet ånamn /Se Dalbobeta gård Högaberg berg
Svanshals sn Lorbybäcken bäck Dalbobeta gd Högstensvägen väg
Svanshals sn *Ramsta slätt ägomark Danastället lht Högstensvägen landsväg
Svanshals sn *Skogsmosse terräng Dansberg lht Kalkungsfältet gärde
Svanshals sn Stäjalyckan terräng Dansberg lht Kohagen hage
Svanshals sn *Svartån å Dränggård bebyggelse Kohagen betesmark
Svanshals sn Tooken sjö Dränggården bebyggelse Kohagsören udde
Svanshals sn Toregårdsören näs Egbola utjord Krusagatan vägstycke
Svanshals sn *Tåcken sjö Egbola utjord Kullagatan väg
Svanhals sn Tåkern sjö Ekeberg lht Kullagatan vägstycke
Svanshals sn Tåkern sjö Ekeberg lht Kvarntorpaån å
Svanshals sn Tåkern sjö Ekeberg lht Kvarnängen äng
Svanshals sn Tåkern sjö Enebacken lht Kvarnängen äng
Svanshals sn Tåkern sjö Erikstorp lht Kylebergsmaden äng
Svanshals sn Tåkern sjö Erikstorp t Kållberg område
Svanshals sn Tåkern sjö Eveboda gård Lackliden gärde
Svanshals sn Tåkern sjö Fattigstugan ålderdomshem Lillgärdet gärde
Svanshals socken Tåkern sjö Forsen lht Lorbyliden åker
Svanshals socken Tåkern sjö Fridhem lht Lorbyån å
Svanshals socken Tåkern sjö Fridhem lht Lorån å
Svanshals socken Tåkern sjö Fridhem Saknas Majdalsören udde
Svanshals sn Tåkern sjö Fridhem lht Mellanängen delvis odlad äng
Svanhals sn Tåkern sjö Fridhem avsöndrad lht Moren gärde
Svanshals sn Tåkern sjö Fridhem lht Nyhagen betesmark
Svanshals sn Tåkern sjö Fridhem lhtr Oxahagen hage
Svanshals sn   Frälsegård bebyggelse Pinnahagen hage
Svanshals sn   Frälsegården bebyggelse Prinsasten minnesten
Svanshals sn   Fågeltorp lht Prinsastenen minnessten
Svanshals sn   Fågeltorp f.d. gt Prinsastenen minnessten
Svanshals sn   Gladatorpet f.d. gt + Prygelpålarna pålar
Svanhals sn   Glännäs by +Prygelpålarna pålar
Svanhals sn   Glänås by Prästaören udde
Svanhals sn   Glänås säteri säteri Pyskaberget berg
Svanshals by   Gottorp bebyggelse Rasalyckan åkerlycka
Svanshals sn   Gottorp avhyst by Renstadskogen skog
Svanshals sn   Gottorps skola Saknas Sextioniotunnlandsstycket åkerskift
Svanshals sn   Grenadjärtorpet f.d. gt Sjögatan gärdsväg
Svanshals sn   Grenadjärtorpet f.d. gt Sjölandet strandängområde
Svanshals sn   Grindstugan bs Sjöängsliderna gärde
Svanshals sn   Grönholm lht Skenliden skog
Svanshals sn   Grönholm lht Skrinören udde
Svanshals sn   Grönhäll folkskola Skånälven gärde
Svanshals sn   Grönkullen gård Stängesgärdet gärde
Svanshals sn   Grönkullen gård Stänget äng
Svanshals sn   Grönlund lht Tallehagen skog och hage
Svanshals sn   Grönlund lht Toregårdsören udde
Svanshals sn   Gärdstorp lht Tåkern sjö
Svanshals sn   Gärdstorp lht Vallbyfältet gärde
Svanhals sn   Hagalund avsöndrad lht Vänslan källa
Svanshals sn   Hagslund lht Åbacken område
Svanshals sn   Hagslund avsöndrad lht Åkrokarna område
Svanhals sn   Hallberga by Åmun utlopp av å
Svanhals sn   Hallberga by  
Svanshals sn   Hallberga utjord äga  
Svanhals sn   Halleberg lht  
Svanhals sn   Halleberg lht  
Svanshals sn   Halleberg lht  
Svanshals sn   Hallsberg lht  
Svanshals sn   Hallsberg lht  
Svanshals sn   Handelsboden Saknas  
Svanshals sn   Hanses avs. lht  
Svanshals sn   Heden lht  
Svanshals sn   Heden lht  
Svanshals sn   Heden t  
Svanshals sn   Heden lht  
Svanshals sn   Hedensberg lht  
Svanshals sn   Hedensberg lht  
Svanshals sn /Se   Hedensberg lht  
Svanshals sn /Se   Holmen Saknas  
Svanshals sn /Se   Holmen Saknas  
Svanshals sn /Se   Holmtorpet t  
Svanshals sn /Se   Hofgården lht  
Svanshals sn /Se   Hovgården stuga  
Svanshals sn /Se   Hovsätter f.d. gt  
Svanshals sn /Se   Hvilan lht  
Svanshals sn /Se   Hårdstorp lht  
Svanshals ´kyrka Saknas   Hälltorp rivet t  
(?)Alanäs gd(?)   Häroldsgården Saknas  
Berga (numera Kyleberg) hg   Häroldsgården Saknas  
Berga (numera Kyleberg) g   Högaberg lht  
Berga (numera Kyleberg) säteri   Högaberg rivet t  
Berga (numera Kyleberg) säteri   Högbolyckan tp, lht  
Berga (numera Kyleberg) (by)   Högbolyckan t  
Berga (numera Kyleberg) gd   Högbolyckan lht  
*Berga, Kyleberg gd   Högsten f.d. kyrkoherdebost.  
*Brannaström Saknas   Högsten prästgård  
Dalbobeta gd /Se   Högstorp lht  
Glanaas se Glänås by   Högstorp lht  
Glanås by   Järnvägsstationen Saknas  
Glänås by   Kanalen riven bs  
Glänås by   Karlsberg lht  
Glänås gdr   Karlsberg t  
Glänås by   Karlsholm lht  
Glänås by   Karlsro lht  
Glänås by   Karlsro lht  
Glänås by   Katrineberg lht  
Glänås by   Katrineberg avsöndring  
Glänås gdr   Klöfvagården bebyggelse  
Glänås by   Klövagården bebyggelse  
Glänås gdr   Klövergården gård  
Glänås gdar   Knektatorpet f.d. gt  
Glänås gd:ar   Knektatorpet f.d. gt  
Glänås by   Kronogård bebyggelse  
Glänås by   Krongården bebyggelse  
Glänås by   Kronogård bebyggelse  
Glänås by   Krongården bebyggelse  
Glänås by   Kullen by  
Glänås by   Kullen, Lilla by  
Glänås by   Kullen, Lilla by  
Glänås by   Kullen, Stora by  
Glänås gd:ar /Se   Kullen, Stora gård  
Gottorp gd   Kulltorp rivet t  
Gottorp g.   Kvarntorp bebyggelse  
Gottorp Saknas   Kvarntorp gård  
Gottorp g   Kvarntorpa handelsbod Saknas  
Gottorp gd   Kvarntorps kvarn kvarn  
Gottorp gd   Kvarntorpa kvarn kvarn  
Gottorp gd   Kyleberg bebyggelse  
Gottorp gd   Kyleberg säteri  
Gottorp gd   Kyrkoherdebostället Saknas  
Gottorp g.   Kyrkoherdebostället Saknas  
Gottorp gd   Kyrkskolan skola  
Gottorp gård   Kåretorp lht  
Gottorp gd   Kåretorp lht  
Gottorp by   Kälkestad avhyst gård  
Gottorp gd   Kälkestad avhyst gård  
?Gottorp gd   Kälkestad avhyst gård  
Gottorp gd /Se   Kärr bebyggelse  
Hallberga by   Kärr by  
Hallberga by   Kärrbo lht  
Hallberga by   Kärrbo lht  
Hallberga by   Lagmansgård bebyggelse  
Hallberga by   Lagmansgården säteri  
Hallberga gd   Lillgård bebyggelse  
Hallberga by   Lillgården bebyggelse  
Hallberga gdr   Lillgård bebyggelse  
Hallberga gd   Lillgården bebyggelse  
Hallberga by   Lillgärdet lht  
Hallberga gd   Lillgärdet lht  
Hærdeberga, möjl. Hallberga,se hallberga gd   Lorby by  
*Hirdhaberga, se Hallberga by   Lorby, Lilla avhyst gård  
Hærdeberga gd   Lorby, Lilla, Norrgård Saknas  
*Kalvahage ödet.   Lorby, Stora avhyst by  
*Kalffnahaagln» t.   Lorbykvarnen försvunnen kvarn  
Kyleberg säteri   Lorby utjord äga  
Kyleberg gd /Se   Lund gård  
Kyleberg gd /Se   Lundtorp lht  
Kyleberg hg /Se   Lycketorp lht  
Kyleberg gods /Se   Lycketorp avs. lht  
Kåretorp gd /Se   Lyckhem lht  
Kälkestad gård   Lyckås lht  
Kälkestad gd   Lyckås avs. lht  
Kälkestad gd   Löfhagen lht  
Kälkestad gd   Lövhagen lht  
Kälkestad gd   Majdalen lht  
Kälkestad gd   Majdalen lht  
Kälkestad gd   Marielund lht  
Kälkestad gd   Marielund lht  
Kälkestad gd   Mellangård bebyggelse  
Kälkestad gd   Mellangården gård  
Kälkestad gård   Mellangård bebyggelse  
Kälkestad g   Mellangården bebyggelse  
Kälkestad gd   Mellangård bebyggelse  
Kälkestad gd   Mellangården bebyggelse  
Kälkestad gd   Mellangård bebyggelse  
Kälkestad gd   Mellangården gård  
Kälkestad hg avhyst gd   Mellangård Saknas  
Kärr gd   Mellangården bebyggelse  
»Kærræ» ?Kärr gd   Mellangård bebyggelse  
?Kärr gd   Mellangården bebyggelse  
Lorby by   Mellanhem lht  
Lorby by   Mellanhemmet lht  
Lorby by   Missionshuset Saknas  
Lorby by /Se   Missionshuset Saknas  
Lorby by /Se   Nilsagården bebyggelse  
Lorby by /Se   Nordsholm lht  
Lorby by /Se   Norrgård utkluven gård  
Lorby(?) by /Se   Norrgård bebyggelse  
Lorby by /Se   Norrgården avhyst gård  
Loreby by /Se   Norrgården bebyggelse  
Lor(e)by by /Se   Norrgård bebyggelse  
Lorån å /Se   Norrgården avhyst gård  
Lund gd /Se   Norrgård bebyggelse  
*Nodeby Saknas   Norrgården bebyggelse  
Ramstad gård   Norrgården, se Skattegården Saknas  
Ramstad gd   Västra norrgård bebyggelse  
Ramstad g   Norrgården, Västra bebyggelse  
Ramstad gd   Östra Norrgården bebyggelse  
Ramstad gård   Norrgården, Östra bebyggelse  
Ramstad by   Norrhemmet riven bs  
Ramstad by   Nytorp lht  
Ramstad g.   Nytorp lht  
Ramstad gd /Se   Oskarsberg lht  
Ramstad gd /Se   Oskarsberg avs. lht  
Renstad hg   Petersberg lht  
Renstad hgd /Se   Petersberg lht  
Renstad gd /Se   Ramstad by  
Renstad gd /Se   Ramstad by  
Renstad gods /Se   Ramstads kvarn kvarn  
Sjöstorp gd /Se   Rappastället Saknas  
Smedetorp gd /Se   Renstad herrgård  
Solberga gård   Renstad säteri  
Solberga g   Renstad säteri  
Solberga g   Rosendal lht  
Solberga gd   Rosendal t  
Solberga gd   Rosenhall f.d. gt  
Solberga gd   Runkenbur riven bs  
Solberga gd   Rusthållet bebyggelse  
Solberga gd   Rusthållet bebyggelse  
Solberga gd   Rusthållet bebyggelse  
Solberga gd   Rusthållet gård  
Solberga gd   Sammelsberg lht  
Solberga gd   Samuelsberg lht  
Solberga gd   Sandbäcken lht  
Solberga gd   Sandbäcken lht  
Solberga gd   Sandtorp tp  
Solberga gd   Sandviken lht  
Solberga gd   Sandviken lht  
Solberga gd   Sjöbohem rivet t  
Solberga gd   Sjöbonäs öde lht  
Solberga gd   Sjöhem lht  
Solberga gd /Se   Sjöhem lht  
Svanshals by   Sjöholm lht  
Svanshals by   Sjöholm lht  
?Svanshals by o. sn   Sjöstorp lht  
Svanshals by   Sjöstugan lht  
Svanshals by   Sjöstugan lht  
Svanshals by   Sjötorp lht  
Svanshals by   Sjötorp lht  
Svanshals» rättaredöme f.rd   Sjötorpen försvunna t  
Svartkälla g   Sjötuna bebyggelse  
Svartkälla gd   Skattegård bebyggelse  
Svartkälla gd   Skattegården bebyggelse  
Särtshöga by   Skenliden bs  
Särtshöga by   Skogstorpet lht  
Särtshöga gd:ar   Skogvaktarebostället Saknas  
Särtshöga by   Sköntorp lht  
Särtshöga gdr   Sköntorp lht  
Särtshöga by /Se   Smedjegård Saknas  
Särtshöga by   Smedjegården bebyggelse  
Särtshöga gd:ar /Se   Smedstorp lht  
?Tomta gård   Smedstorp t  
Tomta gd   Solberga by  
Tomta gd   Solberga, Lilla bebyggelse  
Tomta gd   Solberga, Lilla gård  
Tomta gd /Se   Solberga, Stora bebyggelse  
?Valla by   Solberga, Stora gård  
Valla by   Solidatorpet grenadjärtorp  
?Valla by   Solvik lht  
Valla by   Solvik avs. lht  
?Valla by   Stenbo lht  
(?)Valla by   Stenbo lht  
?Valla by   Stenstorp lht  
Valla by   Stridstorp lht  
Valla by   Stridstorp avs. lht  
Valla by   Stäjatorpet rivet t  
Valla by   Sund bebyggelse  
Valla by   Svaneborg lht  
?Valla by   Svaneborg avs. lht  
Valla gd:ar   Svanegård bebyggelse  
Valla gd   Svanegården bebyggelse  
Valla by   Svanegården, Lilla bebyggelse  
Vallby by   Svanegården, Stora bebyggelse  
Vallby by   Svans sn o. by  
Vallby by   Svanshals by  
Vallby by   Svanshals by  
?Vallby by   Svanshals Saknas  
?Vallby by   Svanshals Löneboställe bebyggelse  
?Vallby by   Svanåsen lht  
?Vallby by   Svanåsen lht  
?Vallby gdr   Svartkälla bebyggelse  
Vallby by   Svartkälla avhyst gård  
Vallby gd   Svenstorp lht  
Vallby gd:ar   Svenstorp lht  
Vallby gd:ar   Svängen rivet t  
Vallby by   Särdala lht  
Vallby by   Särdala f.d. gt  
Vallby by /Se   Särtsdala lht  
Vallby by /Se   Särtshöga by  
Vallby by /Se   Särtshöga by  
*Vråna Saknas   Särtshöga, Södergård gd  
Yxnekulla by   Särtshöga, Norrgård gd  
Yxnekulla by   Särtshöga, Lillgård gd  
Yxnekulla by   Södergård Saknas  
Yxnekulla by   Södergården bebyggelse  
Älverum gd /Se   Södergård bebyggelse  
Älverum Saknas /Se   Södergården avhyst gård  
Älverum gd /Se   Södergård bebyggelse  
Älverum gd /Se   Södergården gård  
Ösqnakulla, se Yxnekulla by   Södergård bebyggelse  
Överby gd:ar   Södergården bebyggelse  
Överby gård   Södergård Saknas  
Öfverby g   Södergården bebyggelse  
Överby gd   Södergården mellangård  
Överby by   Södergård bebyggelse  
Överby gd   Södergården se Rusthållet bebyggelse  
Överby gd   Södergården bebyggelse  
Överby gd   Södergården bebyggelse  
Överby gd /Se   Sörtorpet tp  
    Sörtorpet t  
    Tomta f.d. kaptensboställe  
    Tomta f.d. kaptensbost.  
    Toregård Saknas  
    Toregården se Rusthållet bebyggelse  
    Torins f.d. grenadjärtorp  
    Träffs lht  
    Tyttorp Saknas  
    Udden rivet t  
    Valla by  
    Valla by  
    Valla handelsbod Saknas  
    Valla Rusthåll bebyggelse  
    Valla Säteri bebyggelse  
    Vallby by  
    Vallby by  
    Vallbylund avsöndrad lht  
    Vallen t  
    Wallstorp lht  
    Valltorp lht  
    Vilan lht  
    Västerbo lht  
    Västerbo lht  
    Vestergård bebyggelse  
    Västergården Saknas  
    Vestergård bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Vestergård bebyggelse  
    Västergården beb  
    Yxnekulla, Lilla beb  
    Yxnekulla, Lilla gård  
    Yxnekulla, Stora beb  
    Yxnekulla, Stora gård  
    Åbacken statarebostäder  
    Ådalen lht  
    Ådalen lht  
    Ås bebyggelse  
    Ås utjord  
    Åsen utjord  
    Åstugan lht  
    Åstugan lht  
    Åtorpet lht  
    Åtorpet t  
    Änghagen lht  
    Änghemmet lht  
    Änghemmet lht  
    Ödegård bebyggelse  
    Ödegården Saknas  
    Östergården Saknas  
    Östergården Saknas  
    Östergård rusth.  
    Östergården beb  
    Östertorp lht  
    Östertorp lht  
    Öfverby by  
    Överby by  
    Öfvertorp lht  
    Övertorp lht  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.