ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kumla socken : Lysings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 23 Bebyggelsenamn : 110 Naturnamn : 22
Kumla socken Brudkullen fornlämning Kumla socken annex Agustaviken vik
Kumla socken Brudkullen hög /Se Kumla sn Gubbastupan åker
Kumla sn Brudkullen kulle /Se Anne berg lht Harapinan gärde
Kumla sn Brännemarken terräng Anneberg lht Hedahagarna förr hagar, nu åker
Kumla sn Kumla Heden utmark /Se Backen lht Hopamarken betesmark
Kumla sn Torbybäcken bäck Backen lht Härstadvassen vassrugge
Kumla sn Sjötuna triangelpunkt Barberarebostället bebyggelse Knektakrogen vassrugge
Kumla sn Tooken sjö Bergsätter bebyggelse Komaden äng
Kumla sn Tåkern sjö Brollota lht Koön ö
Kumla sn Tåkern sjö Brunnstorp lht Kumla kulle gravhög
Kumla sn Tåkern sjö Ekenäs lht Lillgärdet gärde
Kumla sn Tåkern sjö Ekenäs lht Lindan åker
Kumla socken Tåkern sjö Enängen f.d. gård Lyckehålet vik
Kumla sn Tåkern sjö Eriksberg lht Mäskaviken vik
Kumla sn Tåkern sjö Eriksberg lht Nordvrån gärde
Kumla sn Tåkern sjö Fattigstugan ålderdomshem Stora ör udde
Kumla sn Tåkern sjö Filan bs Tunaviken vik
Kumla sn Tåkern sjö Friskens rivet gt Tunaören udde
Kumla sn Tåkern sjö Fritorp tp Tåkern sjö
Kumla sn Tåkern sjö Fritorp lht Vasavrån åkerstycke
Kumla sn Tåkern sjö Grenadjärtorpet f.d. gt Vekavägen försvunnen gärdsväg
Kumla sn Tåkern sjö Grönlund lht Åsby mader ängar
Kumla sn Åsby kulle fornlämning Grönlund lht  
Kumla sn   Gärdhem lht  
Kumla sn   Gärdhem lht  
Kumla sn   Gärdslösa by  
Kumla sn   Gärdslösa by  
Kumla sn   Gärdstorp lht  
Kumla sn   Gärdstorp handelslht  
Kumla sn   Hansagården bebyggelse  
Kumla sn   Hansagården f.d. barberarebost.  
Kumla sn   Jonstorp lht  
Kumla sn   Jonstorp lht  
Kumla sn   Karlsberg lht  
Kumla socken /Se   Komministerboställe bebyggelse  
Kumla sn /Se   Komministerboställe bebyggelse  
Kumla sn /Se   Kraftastugan riven bs  
Kumla sn /Se   Norra kronogård bebyggelse  
Kumla sn /Se   Krongården, Norra bebyggelse  
Kumla sn /Se   Södra kronogård bebyggelse  
Kumla sn /Se   Krongården, Södra bebyggelse  
Kumla sn /Se   Kyrktorp lht  
Kumla sn /Se   Kyrktorp lht  
Kumla sn /Se   Lassastugan rivet gt  
Kumla sn /Se   Lilla skattegård bebyggelse  
Kumla sn /Se   Lillgård bebyggelse  
Kumla sn /Se   Lillgården bebyggelse  
Kumla sn /Se   Lund lht  
[Åby] by   Lund lht  
Baggatorp trol. num. Baggetuna se Baggetuna gd   Maxastugan riven bs  
*Baggatorp gd   Mellangården bebyggelse  
Baggetuna, Sjötuna gd   Östra mellangården bebyggelse  
Baggetuna gd?   Mellangården, östra gård  
*Baggetorp Saknas   Mellanhemmet rivet t  
Gärdslösa by   Möddastället lht  
Gärdslösa gård   Norrgård bebyggelse  
Gärdslösa by   Norrgården bebyggelse  
Gärdslösa by   Norrgården bebyggelse  
Gärdslösa by   Västra norrgården bebyggelse  
Gärdslösa by   Norrgården, västra gård  
?Gärdslösa by   Östra norrgården bebyggelse  
Gärdslösa by   Norrgården, östra bebyggelse  
Gärdslösa by   Norrhemmet lht  
Gärdslösa by   Norrhemmet lht  
Gärdslösa by   Nyhem lht  
Gärdslösa by   Nyhem lht  
Gärdslösa by   Nytorp tp  
Gärdslösa by /Se   Petter-jonsa stugan riven bs  
Gärdslösa by /Se   Plöjan rivet t  
Gärdslösa gd /Se   Prästegården f.d. komministerboställe  
Gärdslösa by /Se   Sanket lht  
Gärdslösa by   Sjöhagen lht  
Gärdslösa by /Se   Sjöhagen lht  
Gärdslösa by /Se   Sjöstugan riven bs  
Gärdslösa by /Se   Sjötorpet riven bs  
Gärdslösa by /Se   Sjötuna säteri  
Gärdslösa by /Se   Sjötuna säteri  
Gärdslösa by /Se   Sjötuna gd  
Jæralrlösa by   Sjötuna gd  
Jonstorp gd /Se   Stora skattegård bebyggelse  
Sjötuna hg   Skattegården bebyggelse  
Sjötuna hg   Skattegården, Lilla bebyggelse  
Sjötuna hgd   Skattegården, stora bebyggelse  
Sjötuna hg   Sköntorp lht  
Sjötuna hg   Sköntorp lht  
Sjötuna hg   Skattegård bebyggelse  
Sjötuna hgd   Snickaretorpet rivet t  
Sjötuna hgd   Södergård bebyggelse  
Sjötuna herrgård   Södergården bebyggelse  
Sjötuna herrgård   Södergård bebyggelse  
Sjötuna herrgård   Södergården bebyggelse  
Sjötuna (Tuna) herrgård   Söderhemmet lht  
Sjötuna hg   Söderhemmet lht  
Sjötuna hg   Tuna, se Sjötuna gd  
Sjötuna hg   Tungelunda utjord  
Sjötuna hg   Tungelunda, Lilla utjord  
Sjötuna herrgd   Tyttorp by  
Sjötuna gd   Tyttorp by  
Sjötuna gd   Tången riven bs  
Tuna Saknas   Vestergård bebyggelse  
Sjötuna g   Västergården bebyggelse  
(Sjö)tuna gd   Västerhemmet lht  
Sjötuna säteri   Åbacken tp  
Sjötuna hg   Åbacken lht  
Sjötuna gd   Åsby by  
Sjötuna hg /Se   Åsby by  
Sjötuna gård /Se   Åsby skola bebyggelse  
Sjötuna gd /Se   Åsens f.d. grenadjärtorpet  
Sjötuna gd /Se   Österhemmet lht  
Sjötuna gd /Se   Österhemmet lht  
Sjötuna gdr /Se      
Tuna, Sjötuna gd      
?Tuna, Sjötuna gd      
?Tuna (Sjötuna) gd      
?Tuna, (Sjötuna) gd      
?Tuna, (Sötuna) gd      
?Tuna, (numera Sjötuna) gd      
?Tuna, (numera Sjötuna) gd      
?Tuna, (numera sjötuna) gd      
?Tuna, (numera Sjötuna) gd      
?Tuna, (numera Sjötuna) gd      
Tuna by      
Tuna, Sjötuna hg      
Tuna, Sjötuna gård /Se      
Tyttorp by      
Tyttorp by      
Tyttorp by      
Tyttorp by      
Åby by      
?Åsby by      
?Åsby by      
?Åsby by      
?Åsby by      
?Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
?Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by /Se      
Åsby by /Se      
Åsby by /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.