ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Väderstads socken : Göstrings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 472 Naturnamn : 65 Bebyggelsenamn : 294 Naturnamn : 77
Väderstad sn Backen terräng Väderstad socken Betesvallen gärde
Väderstad sn Betesvallen terräng Andersborg lht. Bosgårdseken ek
Väderstad sn Brännemarken terräng Anneberg lht. Bykällan källa
Väderstad sn Ekelyckan terräng Anneberg lht. Bäckudden mad
Väderstad sn Ekhagen skogsmark Anneberg lht. Dränggråten gärde
Väderstad sn Eklyckan ägomark Askeberget bebyggelse Ekelyckan gärde
Väderstad sn Ektorpet terräng Backen f.d. stuga Eklyckan gärde
Väderstad sn Grindtorpet skogsmark Backen lht. Floen göl
Väderstad sn Grönbokärret kärr Backgården hmd Gunhyltebäcken bäck
Väderstad sn Hellbergsslället ägomark? Backgården bebyggelse Gärdslösa åkerlapp
Väderstad sn Hygnestadbäcken bäck Backgården, Nedre bebyggelse Hygnestadbron bro
Väderstad sn Jontas bäck bäck Backgården, Övre bebyggelse Hygnestadbäcken bäck
Väderstad sn Järnlyckan ägomark Berga lht. Hälsobrunnen källa
Väderstad socken Järpakullen ägomark Berget f.d. stuga Hästrumpen bäck
Väderstad sn Kammarberget berg Bergslund lht. Högrödjan skogsbacke
Väderstad by o. sn Katteberget berg Bergslund lht. Höklyckan gärde
Väderstad sn Kiddefällan terräng Bergslund lht. Hönsskitberget höjd
Väderstad sn Kolstugan skogsmark Bergstorp lht. Igelkärret kärr
Väderstad sn *Kolstugusten gränsmärke Bergstugan lht. Jontas bäck bäck
Väderstad sn *Kolstugusten gränsmärke Bigården gård Järneken ek
Väderstad sn Kullen terräng Bigården lht. Järnlyckan gärde
Väderstad by, sn Lundby äng f. äng Björkeberg lht. Järpkullen höjd
Väderstad sn Lövudden ägomark Björklund lht. Jättestenen sten
Väderstad sn Mjölskäppan ägomark Björklund lht. Kajsakullen höjd
Väderstad sn Nordängen skogsmark Björksdal lht. Kalvansmaden skog
Väderstad sn Nybble äng f. äng Björkvik lht. Kammarberget höjd
Väderstad sn Nybygget skogsmark Björkäng lht. Kanisbacken bergknalle
Väderstad sn Nyängen kärr? Blackstad by Kattbacken kulle
Väderstad sn Prutebo terräng Blackstad by Kattberget höjd
Väderstad sn Skattegårdsberget berg Blackstad by Klåvberget höjd
Väderstad sn Skytteberget berg Blackstad del av Varnäsängen Kolborydgärdet gärde
Väderstad sn Skytteberget triangelpunkt Blackstad, Stora del av bebyggelse Kvarnbacken backe
Väderstad sn Smalängen ägomark Blackstad, lilla del av bebyggelse Kyrkbacken skogsbacke
Väderstad sn Smedkärret ägomark Boberg lht Kyrkvägen borttagen väg
Väderstad sn Stockholmshagen terräng Boberg lht Källhagen hage
Väderstad sn Storgårdsbäcken bäck Bockagården bebyggelse Kärret skog
Väderstad sn Storängen terräng Borg lht. Lindgärdet gärde
Väderstad sn Svartsjön sjö Bosgård gård Ljungbacken hage
Väderstad Saknas Svinavallen terräng Bosgård gård Mjölskäppan åker
Väderstad sn *Sylarödh äng Brostugan f.d. stuga Nordgärdet gärde
Väderstad sn *Sylarødh äng Brotorp lht. Nordängen äng
Väderstad sn Södra vrån terräng Brunnstorp lht. Nyängen äng
Väderstad sn Tollstorp terräng? Brunnsvik lht. Oceanen gärde
Väderstad sn Tooken, Se Tåkern sjö Bygget f.d. stuga Offerkällan källa
Väderstad sn Tåkern sjö Bäckaskog f.d. jt Paradiset äng
Väderstad sn Tåkern sjö Bäckstugan f.d. stuga Pershagen skog
Väderstad sn Tåkern sjö Bäckstugan lht. Prästmaden område
Väderstad sn Tåkern sjö Dalhem lht. Rövareberget höjd
Väderstad sn Tåkern sjö Dalinsborg lht. Saxbacken backe
Väderstad sn Tåkern sjö Daneborg lht. Skattegårdsberget höjd
Wädersta Saknas Tåkern sjö Dikarhemmet lht. Skräddarelyckan gärde
Väderstad sn Tåkern sjö Domaregården bebyggelse Smalängen äng
Väderstad sn Tåkern sjö Dränggården bebyggelse Smalängen gärde
Väderstad sn Tåkern sjö Ekeberg lht. Statåkrarna gärde
Väderstad sn Tåkern sjö Ekeberg lht. Storgårdsbäcken bäck
Väderstad sn Tåkern sjö Eksdal lht. Storängen äng
Väderstad sn Tåkern sjö Ekslund lht. Storängslyckan gärde
Väderstad sn Tältberget ägomark? Ektorpet f.d. jt Stubblyckan gärde
Väderstad sn Vadet terräng Elinsborg lht. Stutabytet betesmark
Väderstad sn Vallsberg triangelpunkt Fridhem lht. Svinavallen betesmark
Väderstad sn Varnäsängen äga /Se Fridhem lht. Svinavallen betesmark
Väderstad sn Westra Wäggar, Se Skytteberget berg Fridhem lht. Södra vrån glänta
Väderstad sn /Se Väderstads äng f. äng Fridhem lht. Tolftedelsängen = Storängen Saknas
Väderstad sn /Se Åsabackarna skogsmark Fridhem lht. Torpaeken ek
Väderstad sn /Se Ängslund terräng Fridsberg lht. Torpåkrarna gärde
Väderstad sn /Se   Frälsegården bebyggelse Torpängen äng
Väderstad sn /Se   Gategården bebyggelse Tältberget höjd
Väderstad sn /Se   Givetorp lht. Varphurran backe
Väderstad sn /Se   Gladers f.d. jt Varpliden backe
Väderstad sn /Se   Granbacken lht. Södergårdsängen äng
Väderstad sn /Se   Grindstugan t. Tunahumpen skog
Väderstad sn /Se   Grindtorpet jt. Värmslan källa
Väderstads kyrka Saknas   Gategården hmd Väsmet Saknas
Blackstad by   Gunhyltan gård Västra Väggar berg
Blackstad by   Gunhyltan gd Åsabackarna höjdsträckning
Blackstad by   Gärdslösa gård Åstrandsbacken sluttning
Blackstad by   Gölen utgård Ängslund lycka
Blackstad by   Gölen lht  
Blackstad by   Haddebo lht.  
Blackstad by   Haddestad by  
Blackstad by   Haddestad by  
Blackstad by   Hafrelyckan stuga  
Blackstad by   Halle och Södergårdslyckan, se Vistad järnvägsjord Saknas  
Blackstad by   Hallegården bebyggelse  
Blackstad by   Hallgården hmd  
Blackstad by   Harstad by  
Blackstad by /Se   Harstad f.d. socken  
Blackstad Saknas /Se   Harstad, Lilla jordområde  
Blackstad by /Se   Heleneborg lht.  
Blackstad by /Se   Hemgården lht.  
Bosgård by   Herrgården hmd  
Bosgård hg   Herrgården bebyggelse  
Bosgård hg /Se   Humpen lht.  
Bosgård gd /Se   Hygnestad by  
Bosgård hgd /Se   Hygnestad by  
*Bredagården förr gd   Hygnestad, Lilla del av bebyggelse  
*Flughurydh t.   Högstorp lht.  
*Fluguryd ödet.   Jakobsberg lht.  
Haddestad by   Jarlsborg lht.  
Haddestad by   Järnvik lht.  
Haddestad by   Jönstorp lht.  
Haddestad by   Kapellgården bebyggelse  
Haddestad by   Kantagården bebyggelse  
Haddestad by   Karleby by  
Haddestad by   Karleby by  
Haddestad by   Karleby, Lilla lht.  
Haddestad by   Karlebytorp t.  
Haddestad by   Karlsberg stuga  
Haddestad by   Karlsberg lht.  
Haddestad by   Karlsborg lht.  
Haddestad by   Karlsborg lht.  
Haddestad by   Karlshof lht.  
Haddestad by   Karlslund lht.  
Haddestad by   Karlsro lht.  
Haddestad by   Kolboryd jord  
Haddestad by   Kolboryd stuga  
Haddestad by   Kolstugan f.d. stuga  
Haddestad by   Krigsberg lht.  
Haddestad by   Krongården hmd  
Haddestad by   Krongården bebyggelse  
Haddestad by   Krongården bebyggelse  
Haddestad by /Se   Kullen t.  
Haddestad by /Se   Kulla t.  
Haddestad Saknas /Se   Kvarnvillan lht.  
»hadhistom», se Haddestad by   Kyrkhagen lht.  
Harstad, Lilla gård   Källgården bebyggelse  
Harstad förr sn, nu by   Källhem lht.  
Harstad förr sn, nu del av Väderstads sn   Ladugården gård  
Harstad förr sn, nu del av Väderstads sn   Lemminge gård  
Harstad förr sn, num. ing. i Väderstads sn   Lillgården gård  
Harstad förr sn, nu del av Väderstads sn   Lillgården hmd  
Harstad f.d. sn   Lillgården bebyggelse  
Harstad förr sn, ing. num. i Väderstads sn   Lillgården bebyggelse  
Harstad gd:ar, förr sn   Lillgården bebyggelse  
L:a Harstad gd:ar   Lindekullen gård  
Harstad förr sn, num. ing. i Väderstads sn   Lindekullen gård  
Harsta gd:ar, förr egen sn   Lindellsborg lht.  
Harstad förr sn, num. ing. i Väderstads sn   Ljushemmet f.d. torp  
Harstad förr sn, nu Väderstads sn   Lugnet lht.  
Harstad by   Lundby by  
Harstad by, förr även sn   Lundby by  
Harstad förr sn   Lundby by  
Harstad förr sn, nu del av Väderstads sn   Lundby del av Varnäsängen  
Harstad förr sn, nu ing. i Väderstads sn   Lyckan t.  
Harstad förr sn, nu ing. i Väderstads sn   Lyckhem lht.  
Harstad förr sn, nu ing. i Väderstads sn   Lämminge gård  
?Harstad by   Lämminge Norrgård gd  
Harstad f. sn, nu ing. i Väderstads sn   Lämminge Södergård gd  
Harstad förr sn, nu ing. i Väderstads sn   Lövudden lht.  
Harstad förr sn, nu by   Madholmen lht.  
Harstad f. sn, nu ing. i Väderstads sn   Mellangården gård  
Harstad förr sn, nu del av Väderstads sn   Mellangården hmd  
Harstad förr sn, nu by   Mellangården bebyggelse  
Harstad sn   Mellangården bebyggelse  
Harstad förr sn, nu by   Mossen t.  
Harstad förr sn, nu by   Nordtorpet stuga  
Harstad förr sn, nu ingående i Väderstads sn   Norrgården gård  
Harstad förr sn, nu del av Väderstads sn   Norrgården bebyggelse  
Harstad Saknas   Norrgården bebyggelse  
Harstad f.d. by   Norrgården bebyggelse  
Harstad sn   Norrgården hmd  
Harstad förr egen sn   Norrgården hmd  
Harstad Saknas   Norrgården bebyggelse  
Harstad förr sn, nu ing. i Väderstads sn   Norrgården bebyggelse  
Harstad sn   Norrgården bebyggelse  
?Harstad förr sn, nu ingående i Väderstads sn   Norstorpet t.  
Harstad förr sn, nu del av Väderstads sn   Nybble by  
Harstad förr sn, nu del av Väderstads sn   Nybble by  
Harstad f. sn   Nybble andel av Varnäsängen  
Harstad f. egen sn, nu del av sn   Nybble, Röda bebyggelse  
Harstad förr sn   Nybble, Vita bebyggelse  
Harstad förr sn   Nybygget lht.  
Harstad f. sn   Nygården hmd  
Harstad f. sn   Nygården bebyggelse  
Harstad f.d. sn /Se   Nyhem lht.  
Harsta(d) f. sn /Se   Nötariket lht.  
Harstad förr egen sn, nu del av Väderstads sn /Se   Oskarsborg lht.  
Harstad f.d. sn /Se   Pryssgården bebyggelse  
Harstad by   Prästgården hmd  
Harstad, Lilla beb.   Prästgården kyrkoherdeboställe  
Harstads kyrka f. kyrka   Rensdal lht.  
[Hiorzwælle] Saknas   Rosenberg lht.  
Hwærnæs f.d. gd   Rosenlund f.d. jt.  
Hygnestad by   Ryd by  
Hygnestad by   Ryd gård  
Hygnestad by   Ryttaregården bebyggelse  
Hygnestad by   Sandbergstorp f.d. torp  
Hygnestad by   Sandliden lht.  
Hygnestad by   Sandvik lht.  
Hygnestad by   Skarplyckan lht.  
Hygnestad by   Skatteborg lht.  
Hygnestad by   Skattegården hmd  
Hygnestad by   Skattegården hmd  
Hygnestad by   Skattegården bebyggelse  
Hygnestad by   Skattegården bebyggelse  
Hygnestad by   Skattegården gård  
Hygnestad by   Skattegården bebyggelse  
Hygnestad by   Skattegården bebyggelse  
Hygnestad by   Skeby gård  
Hygnestad by   Skeby by  
Hygnestad by   Skeby by  
Hygnestad by   Skeby utjord  
Hygnestad by   Skebytorp lht.  
Hygnestad by   Skebytorp lht  
Hygnestad by   Skenliden utgård  
Hygnestad by   Skenliden f.d. torp  
Hygnestad by   Skogslund lht.  
Hygnestad by   Skytthemmet f.d. t.  
Hygnestad by   Smedstorp f.d. stuga  
Hygnestad by   Sockendal by  
Hygnestad by   Sockendal by  
Hygnestad by   Solvik lht.  
?Hygnestad by   Stakagården gård  
Hygnestad by   Stakagården, Lilla bebyggelse  
Hygnestad by   Stakagården, Stora bebyggelse  
Hygnestad by /Se   Sten lht.  
Hygnestad gd /Se   Stenstorp lht.  
Hærrisstada se Harstad sn   Stockhemmet lht.  
Kammarberget höjd /Se   Storgården hmd  
?Karleby by   Storgården bebyggelse  
Karleby by   Storgården bebyggelse  
Karleby by   Storgården bebyggelse  
Karleby by   Storgården bebyggelse  
Karleby by   Storgården bebyggelse  
Karleby by   Storlyckan gård  
Karleby by   Storlyckan gård  
Karleby by   Strömmestad gård  
Karleby by   Strömmestad gård  
Karleby by   Stubben t.  
Karleby by   Surbo gård  
Karleby by   Surbo bebyggelse  
Karleby by /Se   Svanberget lht.  
Karleby by /Se   Svinavallen lht  
Karleby by /Se   Sållarhemmet gård  
Kolboryd gård   Särlan lht.  
Kolboryd gd   Södergården gård  
Kolboryd gd   Södergården bebyggelse  
Kolboryd gd   Södergården bebyggelse  
Krongården gd /Se   Södergården bebyggelse  
*Kvarnnäs beb.   Södergården bebyggelse  
*Kvarnås Saknas   Södergården bebyggelse  
*Kvarnås [beb.?]   Södergården bebyggelse  
Qwærnas Saknas   Sörgården hmd  
Qwernas Saknas   Tolftedelen bebyggelse  
?*Kvistlingatorp försv. gd   Torpa by  
*Kwistlingatorp by   Torpa utjord  
*Kvistlingathorp Saknas   Torpa, Västra by  
*Quistlingathorpom Saknas   Trumpetaregården bebyggelse  
*Qwistlingatorp gd?   Trädgården lht.  
*Kvistlingatorp gd   Tungelunda gård  
Lemminge gd /Se   Tungelunda gård  
Lindekulla hg   Tungelunda betesvall  
Lindekulla hg   Turvik lht.  
Lundby by   Vadet lht.  
Londby by   Valby gård  
Lundby by   Valby by  
Lundby by   Valby by  
Lundby by   Valby andel av Varnäsängen  
Lundby by   Valby, Lilla bebyggelse  
Lundby by   Valby, Stora gård  
Lundby by   Vallsberg by  
?Lundby by   Valsberg by  
?Lundby by   Valsberg by  
Lundby by   Vallstorp lht.  
Lundby by   Vallåker bebyggd utjord  
Lundby by   Valsberg by  
Lundby by   Varnäsängen äng  
Lundby by   Varpdalen lht.  
Lundby by   Varpliden lht.  
Lundby by   Vilan lht.  
Lundby by   Vilan lht.  
?Lundby by   Vistad by  
Lundby by   Vistad by  
Lundby by   Vistad by  
Lundby by   Vistad järnvägsjord Saknas  
Lundby by   Väderstad sn  
Lundby by   Väderstad sn och by  
Lundby by   Väderstad by  
Lundby by   Väderstad by  
Lundby Saknas   Väderstad kyrkoplan Saknas  
Lundby by /Se   Väsmet bebyggelse  
Lundby by /Se   Västergården gård  
Lundby by /Se   Västergården bebyggelse  
Lämminge gd /Se   Åsby Mader uppodling  
Nybble by   Åbylund lht.  
Nybble gd   Åkerstad lht.  
Nybble by   Ängsstugan lht.  
Nybble by   Östad by  
Nybble by   Östad by  
Nybble by   Östergården gård  
Nybble gd   Östergården bebyggelse  
Nybble by   Östergården bebyggelse  
Nybble gd   Öster mellangård bebyggelse  
Nyble gd (by?)   Övertorp lht.  
Nybble gd      
Nyble Saknas      
Nybble gd /Se      
Quernas se även *Kvarnås Saknas      
»qwærnæs» beb.?      
*Quistlingetorp Saknas      
Qwistlingatorp (fsv.), nu försv. by /Se      
*Qwistlingatorp Saknas /Se      
[Rakarödh sokn.] se Väderstad sn sokn.      
*Rampnaboda Saknas      
Ryd(?) by      
?Ryd by      
Skeby by      
Skeby by      
Skeby by      
Skeby by      
Skeby by      
Skeby by      
Skeby by      
Skeby gdr      
Skeby by      
Skeby by      
Skeby gd:ar      
Skälaby gd:ar      
Skeby by      
Skeby by      
Skeby by /Se      
Skeby by /Se      
Skeby gd:ar /Se      
Skeby gdr /Se      
Skeby by /Se      
Skeby by /Se      
Skeby by /Se      
Skædeby gd:ar      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal gd      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by      
Sockendal by /Se      
Sockendal by /Se      
Storlyckan gd /Se      
Strömstad gård      
Strömmestad by      
Strömestad by      
*Strömstad by (?)      
Strömmestad by      
Strömestad by      
Strömmestad by      
Strömmestad gd      
Strömmestad gd      
Strömmestad gd      
Strömstad gd      
Strömmestad gd      
Strömestad by      
Strömmestad gd      
Strömmestad gd      
Strömmestad gd      
Strömmestad gd      
Strömstad gd      
Strömmestad by      
Strömstad by /Se      
Sållarehem gd /Se      
Sållarehem gd /Se      
Sållarhem gd /Se      
*Söderby gård      
Torpa, nu Västra Torpa by      
Torpa by      
Torpa by      
*Trælarydh t.      
*Trälaryd t      
Tungelunda gård      
Tungelunda gd      
Tungelunda by /Se      
Tungelunda gd /Se      
Tungelunda gård      
Tungelunda by /Se      
Valby by      
Valby by      
Valby by      
Valby by      
Valby by      
Valby by      
Valby by      
Valby by      
Valby gd      
Valby by      
Valby by      
Valby, Lilla o Stora gdr /Se      
Valby by /Se      
Vallatorp beb. /Se      
Vallby gdr /Se      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Valsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by      
Vallsberg by /Se      
Valsberg by /Se      
Vallsberg by /Se      
Vallsberg by /Se      
*Varnäs trol. försvunnen gård      
*Hwærness gd?      
Vernärängen gd      
Varnäsängen Saknas      
Varnäs f.d. gd      
Varnäs tidigt försvunnen beb. /Se      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
?Vistad by      
Vistad by      
Vistad by      
Vistad by /Se      
Vistad by /Se      
Väderstad by      
Väderstad by      
Väderstad by o. sn      
Väderstad by o sn      
Väderstad by      
Väderstad by      
Väderstad by      
Väderstad by      
Väderstad gd      
Väderstad samh.      
Väderstad Saknas      
Väderstad by      
Väderstad by      
Väderstad by      
?Väderstad by      
Väderstad by      
Väderstad by /Se      
Östad gd      
Östad by      
Östad by      
Östad by      
Östad by      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.