ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hogstads socken : Göstrings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 361 Naturnamn : 21 Bebyggelsenamn : 199 Naturnamn : 77
Hogstad sn Back terräng Hogstad sn o. by Back betesmark
Hogstad sn /Se Backen ägomark Hogstad sn. Backängen betesmark och skog
Hogstad socken Björkelund terräng Hogstad sn Bastaberget berg
Hogstad sn Brogatan ägomark Hogstad sn Berghagen betesmark
Hogstad sn Gissingsvall utj. /Se Hogstad sn Betesvallen betesmark
Hogstad sn Gissingsvall utj. /Se Anneberg lht Betesvallen, Lilla betesmark
Hogstad gård och socken »Hogstad Sjö» Saknas /Se Annelund avs. lht. Betesvallen, Stora betesmark
Hogstad sn »Hogstad Sjö» naturlokal /Se Annelund avs. lht. Betesvallsgärdet åker
Hogstad sn Hogstads äng f. äng Arken lht. Blacken betesmark
Hogstad sn Hustadha scogh, se Hogstad Saknas Arken lht Blickabacken tidigare åker, nu betesmark
Hogstad sn Kranstorpet terräng Asplund hus Brogatelyckan åker
Hogstad sn Kummelby triangelpunkt Back f.d. jt Brokorna tidigare skog, nu åker
Hogstad sn Kylberget berg? Backen f.d. jt. Brännhagen åkermark
Hogstad sn Källeberg skogsmark Bankhemmet f.d. stugor Bäcken, se Krakstadbäcken bäck
Hogstad sn Mærwij ængh se Mjärdevid by Beletorp gård Drängagråtarna åker
Hogstad sn Mörby äng, rusthåll Berggården bebyggelse Domarringen domarring
Hogstad sn Ramsberget berg Berggården bebyggelse Dytaget göl
Hogstad sn *Skioren skogslott Berghaga lht. Eldberget berg
Hogstad sn *Skioren skogsdel Berglid lht. Fårabacken betesmark
Hogstad sn Skogalund ägomark? Bergslund avs. lht. Fårakullen förr fårbete
Hogstad sn Ursjön sjö Bergslund avs. lht Galgafilan gammal galgbacke
Hogstad sn   Bergstorp lht. Galgfilan f.d. avrättningsplats
Hogstad sn   Björkbacken f.d. jt Gälsbron, se Gölsbron bro
Hogstad sn   Björkeberg f.d. husartorp Gärsbron, se Gölsbron bro
Hogstad sn   Björkeberg f.d. ryttartorp Gölsbron bro
Hogstad sn   Björkelund t. Görsbron, se Gölsbron bro
Hogstad sn   Björkhöjden lht. Hackesmossen mosse, till största delen odlad
Hogstad sn   Blacka hmd Humpen område
Hogstad sn   Blackstad äng Humpen betesmark
Hogstad gd o. sn   Blackstad eller Kohumpen, se Kohumpen Saknas Humpen, se Västanåhumpen område bestående av betesmark och åker
Hogstad sn   Blecktorpet lht. Häradsvägen landsväg
Hogstad (kyrkby? och) sn   Bocketorp gård Höksaxaberget »ö» bestående kulle och berg i åker
Hogstad socken   Bocketorp utjord Intaget åker
Hogstad socken   Bocketorp, se Västanå gd Kannbergshagen, se Kannbärshagen betesmark
Hogstad sn   Bostället bebyggelse Kannbärshagen betesmark
Hogstad sn   Branten jt Kohagen betesmark
Hogstad socken   Bredgården bebyggelse Kombergshagen, se Kannbärshagen betesmark
Hogstad sn   Bredgården bebyggelse Kombärshagen, se Kannbärshagen betesmark
Hogstad socken   Bredmossen gård Krakstadbäcken bäck
Hogstad socken   Brogatan lht. Krakstadbäcken bäck
Hogstad sn och tingsplats   Brogatan jt Krakstadgärdet åker
Hogstad sn   +Brogatan stuga Krokhagen åker och betesmark (tidigare bara betesmark)
huxstadhom Saknas   Brunnstorp lht(?) Kummelbybäcken bäck genom Kummelby
Hogstad sn   Dalslund avs. lht. Kummelbybäcken, se Krakstadbäcken bäck
Hogstad sn   Dalslund lht. Leringen åker
Hogstad sn   Ekeberg bebyggelse Ljunabäcken, se Krakstadbäcken bäck
Hogstad sn (förr med tingsställe)   Eklund avs. lht. Lövängen tidigare löväng, nu åker
Hogstad sn   Elinsborg avs. lht. Marstrand tidigare kärr, nu utdikat och beväxt med skog
Hogstad sn   Eriksdal avs. lht. Mellangårdsmossen mosse
Hogstad sn   Erikslund lht. Mjärdevibäcken, se Krakstadbäcken bäck
Hogstad förr tingsställe   Finketorp gård Nyhagen förr hage, nu åker
Hogstad sn sn   Fogdegården bebyggelse Ramberget berg
Hogstad sn (förr med tingsställe)   Fridensborg hus Rammberget höjd
Hogstad sn   Fridhem lht. Ramsberget berg
Hogstad sn   Fridhem lht Ruskeberget höjd
Hogstad sn   Fridhem lht. Ryttarhagen betesmark
Hogstad sn   Fridhem f.d. lht. Sandbrunnen damm
Hogstad sn   Frälsegården bebyggelse Sanden åker
Hogstad sn   Frälsegården bebyggelse Sandgärdet åker
Hogstad sn   Frälsegården bebyggelse Sopinan åker
Hogstad sn   Gasperyd obebyggt torp Surland åker och betesmark
Hogstad sn   Gettorp torp Svarthagen betesmark
Hogstad sn   Gissingsvall utjord Svämbrobäcken bäck
Hogstad sn   Gissingsvall utj. Tippahumpen skog och åker
Hogstad Saknas   Glänten t. Tiven skog
Hogstad sn   Gläntorp lht. Tiveskogen, se Tiven skog
Hogstad sn   Grönlund gård Torpafällan betesmark
Hogstad by o. sn   Grönlund, Lilla f.d. jt Tällekullen utmark
Hogstad sn   Gullstigen, Stora gård Ulkakällan, se Ulken källa
Hogstad sn   Gustafsberg lht. Ulkavägen väg
Hogstad sn   Gustavsberg lht Ulken källa
Hogstad sn   Hagaberg avs. lht. Ursjön sjö
Hogstad sn   Hagalund lht Vadstenahagen betesmark
?Hogstad sn   Hagalund lht. Vammelbybacken landsvägsbacke
Hogstad sn   Hagtorpet lht. Varpavrån åker
Hogstad sn   Heden lht. Västanåhumpen område
Hogstad sn /Se   Herrgården bebyggelse Överskogen skog
Hogstad sn /Se   Hogstad by  
Hogstad sn /Se   Hogstad utj.  
Hogstad sn /Se   Hogstadhumpen område  
Hogstad sn /Se   Hogstadmarken utmark  
Hogstad sn /Se   Horsköpet skatte-t.  
Hogstads kyrka kyrka   Humpen, se Hogstadhumpen område  
Hogstads kyrka kyrka   Hättorp lht.  
?Bocketorp el. Västanå gd   Hättorp avs. lht.  
Bocketorp se Västanå gd   Högberget lht.  
Bocketorp gd /Se   Högberget lht  
Bredgården bebyggelse   Högstorp lht.  
Bredgården bebyggelse   Hörnegården bebyggelse  
*Bredgård Saknas   Ingvaldstorp lht  
*Bredgård Saknas   Jonsberg lht  
Finketorp by   Karlberg lht.  
Finketorp by /Se   Karl-Gustavslyckan Saknas  
Gissingsvall utjord /Se   Karlsberg avs. lht.  
Gisingsvall »fastighet» /Se   Karlslund lht.  
Gissingsvall lg /Se   Karlslund lht.  
Gissingsvall lht /Se   Karlsro lht.  
Gissingsvall f.d. tingsplats /Se   Karlstorp lht.  
Grönlund gd   Karlstorplyckan avs. lht.  
Grönlund gd   Katthemmet lht.  
Grönlund gd   Kohumpen Saknas  
Grönlund gd   Kohumpen äng  
Grönlund gård   Kolstorp Norrgård gd  
Grönlund gård   Kolstorp Södergård gd  
Grönlund gård   Kolstorp gård  
Grönlund gård   Krakstad by  
Grönlund g.   +Kransatorpet t  
?Grönlund gd   Kronhemmet avs. lht.  
Grönlund fideikommissegendom, gd   Kummelby by  
?Grönlund gd   Kummelby by  
?Grönlund gd   Kummelby bebyggelse  
Grönlund fideikomissegendom el. gd   Kummelby utjord  
?Grönlund gd   Kylberget stuga  
?Grönlund gd   Kyrkjorden område  
Grönlund gd   Källeberg f.d. jt.  
Grönlund gård /Se   Källeberg f.d. jt.  
Grönlund gd /Se   Källeryd gård  
Gullstigen St. gd /Se   Källgården bebyggelse  
Gälsbron, se Gölsbron bro   Källhemmet avs. lht.  
Gärsbron, se Gölsbron bro   Källvik lht  
Gölsbron bro /Se   Kärr lht.  
Görsbron, se Gölsbron bro   Laggarhem avs. lht.  
Hogstad by   Laggarhemmet f.d. jt.  
Hogstad by   Lilltorp bebyggelse  
Hogstad förr tingsställe, nu gård   Ljuna, Lilla gård  
Hogstad by   Ljuna, Stora traktnamn  
Hogstad by   Ljuna, Stora by  
Hogstad by   Ljungstorp lht.  
Hogstad by   Löfsberg jt.  
Hogstad by   Löten t.  
Hogstad by   Mellangården bebyggelse  
Hogstad gd, sn   Mellangården bebyggelse  
Hogstad by   Mjärdevid by  
Hogstad by, sn   Mjärdevid f.d. gård  
Hogstad by   Mjärdevid delar av Mjärdevid by  
Hogstad by o. sn   Mjärdevid utjord  
Hogstad gd, sn   Mörby by  
Hogstad by o sn   Mörby äng  
Hogstad gd, sn   Mörbylund lht.  
Hogstad by o. sn   Norrgården bebyggelse  
Hogstad gd   Norrgården bebyggelse  
Hogstad gd, sn   Nyhem hus  
Hogstad gd   Pilgården bebyggelse  
Hogstad by, sn   Pilgården bebyggelse  
Hogstad by o. sn   Pilgården bebyggelse  
Hogstad by /Se   Pilgården, Lilla del av Hogstad  
Hogstad by   Pilgården, Stora del av Hogstad  
Hogstad by   Prästgården bebyggelse  
Hogstad tingsställe   Prästgården Saknas  
Hogstad by   Rosendal lht.  
Hogstad g   Ruskeberget bebyggelse  
Hogstad f. tingsställe, nu by   Ryttartorpet f.d. ryttartorp  
Hogstad f. tingsställe, nu by   Ryttartorpet lht.  
Hogstad f. tingsställe, nu by   Ryttartorpet lht.  
Hogstad f. tingsställe, nu by   Salvetorp gård  
Hogstad f. tingsställe, nu by   Sand jt.  
Hogstad by   Sandhem lht.  
?Hogstad by   Sandlyckan f.d. jt  
Hogstad by   +Sandlyckan t  
Hogstad by   Sandstorp lht  
Hogstad by   Sandstorp lht  
Hogstad by   Sjötunahumpen utjord  
Hogstad gd   Skattegården bebyggelse  
Hogstad by   Skattegården bebyggelse  
Hogstad by   Skogalund jt  
Hogstad by   Skoghem lht.  
Hogstad by   Skoghem lht.  
Hogstad by   Slätten stuga  
Hogstad by, förr tingsställe   Solbacken avs.  
*Hughstadha, se Hogstad gård och sn   Solvik lht.  
Hukstadha se Hogstad gård och sn   Sorgdalen lht  
?Hwalsbyargh gd /Se   Stafftorpet f.d. lht.  
»hællene» beb?   Stenslund lht.  
*Hællene gård   Stenstorp hus  
[Hällen] Saknas   Stenstorp lht.  
*Jecopsbol Saknas   Strömslund hus  
Jordfälla by   Stubben lht.  
*Jæcobs bole Saknas   +Sundblads t  
Kolstorp hg   Svembron lht.  
Kolstorp herregård   Södergården bebyggelse  
Kolstorp gd   Tellekullen lht.  
Kolstorp gd   Tellekullen utj.  
Kolstorp hg   Tibbeshöga gård  
Kolstorp hg   Torp gård  
Kolstorp hg   Tyskegården bebyggelse  
Kolstorp gd   Tällekullen stuga  
?Kolstorp hg   Tällekullen lht  
?Kolstorp hg   Vilhelmsberg lht.  
Kolstorp hg   Västantorp lht.  
Kolstorp gd   Västanå gård  
Kolstorp herrgd   Västanå gd  
Kolstorp hg   Västergården bebyggelse  
Kolstorp hg   Ängaryd lht.  
Kolstorp hg   Ängdalen lht.  
Kolstorp hg /Se   Ängsberg lht.  
Kolstorp hgd /Se   Ängsnäs lht.  
*Kortekälla försv. gd?   Östergården bebyggelse  
Krakstad by   Östergården bebyggelse  
Krakstad by   Östergården bebyggelse  
Kragstad by      
Krakstad by      
Krakstad by      
Krakstad by      
Krakstad by      
Krakstad by      
Krakstad by      
Krakstad by      
Krakstad gdr      
Krakstad by      
Krakstad by      
Krakstad gd:ar      
Krakstad by      
?Krakstad by o. boställe      
Krakstad by /Se      
Kummelby by      
Kummelby by      
Kummelby by      
Kummelby by      
Kummelby by      
Kummelby by      
Kummelby by      
Kumleby by      
Kummelby by      
Kummelby by      
Kummelby by /Se      
Kummelby gd /Se      
Kummelby by /Se      
Kummelby by /Se      
Kummelby by /Se      
Kummelby by /Se      
Kummelby by /Se      
Kummelby by /Se      
Kummelby by /Se      
Kylberget berg? o. torp      
Källeryd by      
Källeryd by      
?Källeryd by      
Källeryd by      
Källeryd by      
Källeryd by      
Ljuna by      
Ljuna by /Se      
?Ljuna by      
?Ljuna by      
Ljuna by      
Ljuna by      
Ljuna by      
Ljuna by      
Ljuna by /Se      
Ljuna by o. gd /Se      
Ljuna, L:a gd /Se      
Ljuna, St. by /Se      
Ljuna by /Se      
Ljuna St:a by /Se      
Ljuna, L:a gd /Se      
Ljuna by /Se      
Ljuna L:a o. St:a byar /Se      
Ljuna L:a o. St:a byar /Se      
Ljuna by /Se      
Ljuna gd:ar /Se      
Ljuna gd:ar /Se      
Ljuna by /Se      
Ljuna by /Se      
Ljuna gd:ar /Se      
Ljuna gd:ar /Se      
Ljuna by /Se      
Ljuna by /Se      
Ljuna by /Se      
Ljuna by /Se      
Mjärdevi by      
Mjärdevid gd:ar      
Mjärdevi by      
Mjärdevid by      
Mjerdevi by      
Mjärdevid gdr      
Mjärdevid by      
Mjärdevid gd:ar      
Mjärdevid by      
?Mjärdevi by      
?Mjärdevid by      
Mjärdevid by      
Mjärdevid by      
Mjärdevi by /Se      
Mjärdevi by /Se      
Mjärdevi by /Se      
Mjärdevi gårdar /Se      
Mjärdevi gårdar /Se      
Mjärdevi by /Se      
Mjärdevi by /Se      
Mjärdevi by /Se      
Mjärdevid gd:ar /Se      
Mjärdevi by /Se      
Mjärdevid gd:ar /Se      
Mjärdevid by /Se      
Mjärdevi by /Se      
Mjärdevi by /Se      
Mjärdevi by /Se      
Mjärdevi by /Se      
Mjärdevid by /Se      
Mjärdevi(d) by /Se      
Mjärdevid gd:ar /Se      
Mjärdevi by /Se      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
?Mörby by      
?Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
Mörby by      
?Mörby by      
Mörby by      
Mörby by /Se      
Nierdewi, se Mjärdevid by      
Nærdhavi by      
Salvetorp gård      
?Salvetorp gd      
Salvetorp gård      
Salvetorp gd      
Salvetorp gd      
Salvetorp gd      
Salvetorp gd      
Salfvetorp gd?      
Salvetorp gd      
Salvetorp Saknas /Se      
[Salotorp] Saknas      
Salvetorp gd /Se      
Salvetorp gd /Se      
Salvetorp gd /Se      
Tibbeshöga gd /Se      
?Torp gård      
Torp gd      
Torp gd /Se      
Ulken källa /Se      
Valsberg by /Se      
Västanå gd /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.