ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mjölby stad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 389 Naturnamn : 44 Bebyggelsenamn : 616 Naturnamn : 73
Mjölby sn? Annelund ägomark Mjölby stad stad Abramsbacken landsvägsbacke
Mjölby stad Aspen sjö Mjölby stad Arnimsberg berg
?Mjölby stad Aspen sjö Mjölby sn Aspen sjö
Mjölby stad Aspen sjö Mjölby stad Aspen sjö
Mjölby stad Aspen sjö Mjölby sn och stad Aspen sjö
Mjölby stad Aspen sjö /Se Mjölby stad Aspmosserna mossar
Mjölby stad Björnfällan skogsmark Mjölby stad Bastlyckorna naturn.
Mjölby stad Eriksberg terräng Mjölby stad Bengtgärdet gärde
Mjölby stad Gölen tjärn Mjölby socken Bergabäcken bäck
Mjölby stad Gölen göl Alebacken lht. Bergkvistsbäcken bäck
Mjölby stad Hadelöv äng, rusthåll Algotstorp utjord Betesvallen hage
Mjölby stad Hadelöv äng, rusthåll Alnäs lht. Betesvallen beteshage
Mjölby stad Hadelöv äng, rusthåll Alsnäs avs. lht Dalkällan källa
Mjölby stad Hagalund ägomark Andersberg t Egebybacken landsvägsbacke
Mjölby stad Hallersberg triangelpunkt Andersnäs lht Eldslösabäcken bäck
Mjölby stad Hulterstad äng f. äng Anderstorp lht. Fiskebergsängen äng
Mjölby stad Hålbråten terräng Annelund t. Grotthumpen hump
Mjölby stad Kavelbrobäcken bäck Annelund gård Hacket åkerstycke
Mjölby stad Kleven triangelpunkt Annelund gård Hemhagen hage
Mjölby förr sn, num. stad *Klockareängen Saknas Annelund lht Huljeviken vik
Mjölby förr sn, nu stad Kolstadsjön sjö Annelund lht Huljeåsen ås
Mjölby (förr sn), num. stad Kungshögaåsen ås Alsnäs lht. Humpbäcken bäck
Mjölby stad Kvarnbäcken bäck Aspnäs lht Hålaskogen skog
Mjölby stad Kyrkberget berg Axelsborg lht Häradsvägen landsväg
Mjölby stad Lillmarken skogsmark Backen lht. Hästängen, se Sörgårdsängen äng
Mjölby nu stad Lundby äng f. äng Backgården bebyggelse Jungfruhallen berg
Mjölby förr by o. sn, num. stad Mjölbyån namn på Svartån Backgården bebyggelse Klevabergen berg
Mjölby stad Mjölby stora ström ström Backgården gård Kleva mosse mosse
Mjölby stad Murberget berg Backgården bebyggelse Klevbergen berg
Mjölby sn Murberget fornlämning Backgården bebyggelse Kolbotten hage
Mjölby stad Rothemmet terräng Berga by Kolstadsjon sjö
Mjölby sn Skeledet Saknas Berga by Kolstadskärren kärr
Mjölby sn Skogsjöbaden terräng Berga gårdar Kolstadsjön sjö
Mjölby sn? Skogsjösjön sjö Berga, Norra by Korpbacken skogsväg
Mjölby stad (förr sn) Skogsjön (resp. Skogsjön, St.) sjö Berga, Norra gårdar Kottarängen äng
Mjölby stad Skogsjösjön sjö Berga, Södra by Kråksången åkerstycke
Mjölby stad (förr by o. sn) *Skoveled Saknas Berga, Södra gårdar Krämareängen Saknas
Mjölby sn, (nu stad) Svartån å Berget lht. Källgårdsskogen skog
Mjölby sn Svartån å Berget lht *Liabacken landsvägsbacke
Mjölby förr sn Sättret ägomark Berggården bebyggelse Lillmon skogsmark
Mjölby f.d. sn, nu stad Tillyhagen skogsmark Berggården bebyggelse Lillån strömfåra
Mjölby förr sn, nu stad Vadstena klosters äng f. äng Berggården bebyggelse Lindgärdet gärde
Mjölby stad Vifolkavallen idrottsplats Berggården bebyggelse Linds källa källa
Mjölby stad Åssbogiöl, Se Gölen sjö Berghult lht. Lundby kulle höjd
Mjölby stad   Berghult lht. Lund(en) beteshage
Mjölby stad   Bergslund lht. Lustigkulle höjd
Mjölby stad   Bergslund lht Långhalsen gärde
Mjölby stad   Bergslund lht. Murberget berg
Mjölby stad   Bergslund lht. Olstorpsmossen mosse
Mjölby stad   Bergslund lht. Oxfällan hage
Mjölby stad   Bergslund lht. Polackslyckan gärde
Mjölby förr sn   Bergslund lht. Sjöarpssjön sjö
Mjölby förr sn   Bergslund lht Skogssjön sjö
Mjölby sn   Bergstorp lht. Slomarpskärret kärr
Mjölby landsför.   Bergstorp lht Spånghagarna hagar
Mjölby f.d. sn nu stad   Bergstugan lht Spångängen äng
Mjölby sn   Bergstugan t Stenhagsfällan hage
Mjölby förr sn   Betesvallen lht. Storskogen skog
Mjölby sn   Björkbacken torp Stubbeskogen skog
Mjölby sn   Björkebacken t Svartån å
Mjölby f.d. sn   Björkeberg lht Svartån å
Mjölby stad   Björkhaga Saknas Syagärdet gärde
Mjölby Saknas   Björkhaga hmd Sörgårdsängen äng
Mjölby stad   Björkhult lht. Trollberget berg
Mjölby stad   Björkkullen lht. Trollberget, se Jungfruhallen berg
Mjölby förr sn, nu stad   Björklund lht. Ugglorpsbäcken bäck
Mjölby förr sn, nu stad   Björklund lägenhetsområde Uvberget berg
Mjölby förr sn, nu stad   Björklunden lht Vallstorpsdammen göl
Mjölby förr sn, nu stad   Björklyckan villaområde Vitmossen mosse
Mjölby medeltida by, nu stad   Björkudden lht. Åskbacken ängsbacke
Möllaby Saknas   Blomdalen lht. Älvkullegrundet grund
Mjölby sn   Blomdalen lht Ödegårds kohage skog
Mjölby sn   Bockarp by Ödegårdsskogen skog
Mjölby sn   Bockarp bebyggelse  
Mjölby sn   Bockarp gård  
Mjölby Saknas   Bondegården bebyggelse  
Mjölby stad   Bondegården bebyggelse  
Mjölby stad   Bondegården bebyggelse  
Mjölby stad   Bondegårdskvarnen kvarn  
Mjölby stad   Bostället gård  
Mjölby stad   Braxatorpet t  
Mjölby f.d sn   Brogeslätt, L., se Broslätt, L. Saknas  
Mjölby stad   Brohagen lht.  
Mjölby förr sn, nu stad   Brohagen lht  
Mjölby Saknas   Broslätt bebyggelse  
Mjölby stad   Broslätt, Lilla lht.  
Mjölby stad   Broslätt, Lilla lht  
Mjölby nu stad   Broslätt, Stora lht.  
Mjölby f.d. sn   Broslätt, Stora lht  
Mjölby stad   Brunnsvik lht.  
Mjölby förr sn, nu stad   Brunsvik lht.  
Mjölby stad   Brunnsvik t  
Mjölby stad   Brustorp lht.  
Mjölby nu stad   Brustorp avs lht  
Mjölby stad   Bäckgården hmd  
Mjölby sn   Bäckstugan lht.  
Mjölby sn   Bäckstugan lht  
Mjölby förs. Saknas   Bäckvik lht.  
Mjölby sn   Cedersklev lht.  
Mjölby nu stad   Cedersklev t  
Mjölby landsförs. Saknas   Dal lht.  
Mjölby f. sn, nu stad   Duvelund kyrkoherdebost.  
Mjölby sn   Duvelund kyrkoherdeboställe  
Mjölby sn   Duvelund, se Mjölby prästgård Saknas  
Mjölby stad   Egeby by  
Mjölby sn   Egeby by  
Mjölby sn   Egeby gårdar  
Mjölby förr sn, nu stad   Egebybacken lht:er  
Mjölby sn   Egebylund bebyggelse  
Mjölby stad   Egebylund bebyggelse  
Mjölby landsför.   Egebytorp gård  
?Mjölby stad   Egebytorp bebyggelse  
Mjölby sn (sedermera stad)   Egebytorp gård  
Mjölby stad   Ekbacken t.  
Mjölby stad   Ekbacken lht  
Mjölby stad /Se   Ekeberg by  
Mjölby sn /Se   Ekeberg bebyggelse  
Mjölby stad /Se   Ekeberg gård  
Mjölby st. /Se   Ekelund lht.  
Mjölby stad /Se   Ekelund lht  
Mjölby stad /Se   Eken lht.  
Mjölby stad /Se   Ekenäs lht.  
Mjölby stad /Se   Ekenäs lht  
Mjölby stad /Se   Ekhult lht.  
Mjölby stad /Se   Ekhyddan lht.  
Mjölby stad /Se   Ekhyddan lht  
Mjölby stad /Se   Eklund lht  
Mjölby stad /Se   Eldslösa by  
Mjölby stad /Se   Eldslösa gårdar  
Mjölby stad /Se   Eldslösa, Västra by  
Mjölby stad /Se   Eldslösa, Västra by  
Mjölby stad /Se   Eldslösa, Östra by  
Mjölby sn /Se   Eldslösa, Östra by  
Mjölby stad /Se   Eldslösatorpen torp  
Mjölby domsaga domsaga /Se   Eldslösa-torpen t  
»Asløsa», se Eldslösa by   Elvkulla lht.  
Berga hg   Eriksberg lht  
?Berga hg   Eriksdal gård  
?Berga, Norra o. Södra byar   Eriksdal gård  
Berga by   Eriksdal gård  
Berga herrg.   Fagerhult rivet torp  
Berga by   Fagerhult t  
Berga, Södra by   Finnstugan utjord  
Berga hg   Finnstugan utjord  
Berga hg   Fjärdedelen hmd  
Berga, Norra gård   Folknam bebyggelse  
Berga, Norra gd   Folknam gård  
Berga, Norra gd   Folknam gård  
Bockarp gd   Forshaga lht.  
Bockarp gd   Friden lht.  
Bockarp gd   Fridensberg lht.  
?Bockarp by   Fridensberg lht  
Bockarp hg   Fridensborg lht.  
Bockarp by   Fridensborg lht  
Bockarp by /Se   Fridensborg lht  
Bondegården Saknas   Fridensborg lht  
Broslätt gd   Fridhem lht  
Bockarp, Bocketorp by, g   Fridhem lht  
»Buggatorp» ort   Fridhem lht  
»(i) buggatorp» försv. beb /Se   Fridhem lht.  
Edsløsa, se Eldslösa by   Fridhem lht.  
Eesløso, se Eldslös by   Fridhem lht.  
?Egeby by   Fridhem lht.  
Egeby by   Fridtuna lht.  
Egeby by   Frälsegården bebyggelse  
Egeby by   Frälsegården bebyggelse  
Egeby by   Fällan t  
Egeby by   Fällan t  
Egeby by /Se   Gatan lht.  
Egeby by /Se   Gatan lht  
?Egeby kvarn (f.d.?) kvarn   Goltfridsberg lht.  
?Eldslösa by   Gottfridsberg lht  
Eldslösa by   Gottorp lht.  
Eldslösa by   Gottorp bebyggelse  
Eldslösa by   Gransäter lht.  
Eldslösa by   Gransäter avs.  
Eldslösa by   Gravgården bebyggelse  
Eldslösa by   Gravgården gård  
Eldslösa by   Gravgården gård  
Eldslösa by   Gravgårdskvarnen kvarn  
Eldslösa by   Grindstugan lht.  
Eldslösa by   Grindstugan t  
Eldslösa by   Grindstugan t  
Eldslösa V. gd   Grindstugan lht  
Eldslösa, Västra gd   Grindstugan lht  
Eldslösa by   Grindstugan lht.  
Eldslösa by   Grindstugan lht.  
Eldslösa by   Grindstugan lht  
Eldslösa by   Grytmålen bebyggelse  
Eldslösa by   Grytmålen gård  
Eldslösa by   Gröndal lht  
Eldslösa by   Grönlund lht  
Eldslösa by   Grönlund, Lilla bebyggelse  
Eldslösa by   Grönlund, Lilla bebyggelse  
Eldslösa by   Grönlund, Stora bebyggelse  
Eldslösa by   Grönlund, Stora bebyggelse  
Eldslösa, Västra o. Östra by o. gd   Gunnarp gård  
Eldslösa by   Gunnarp by  
Eldslösa, Västra by   Gunnarp gårdar  
Eldslösa, Östra by   Gustavsberg lht  
Eldslösa by   Gåvarp gård  
Eldslösa by   Gåvarp by  
Eldslösa by   Gåvarp bebyggelse  
Eldslösa by   Gåvarp gård(ar)  
Eldslösa by   Gästgivaregården bebyggelse  
Eldslösa by   Gästgivaregården bebyggelse  
Eldslösa bebyggelse   Habblarp by  
?Eldslösa by   Habblarp by  
Eldslösa by   Habblarp gård(ar)  
Eldslösa by   Hadelöv by  
Eldslösa by   Hadelöv by  
Eldslösa by   Hadelöv gårdar  
Eldslösa by /Se   Hadelö by  
Eldslösa, Västra o. Östra by /Se   Haga rivet torp  
Eldslösa, Östra gård   Haga lht  
[Fors] Saknas   Hagalund lht  
Gravgården gd /Se   Hagalund lht  
*Gren t   Hagalund riven stuga  
Grytmålen gd /Se   Hagalund villaområde  
Gunnarp gd   Hagalund lht  
Gunnarp gd   Hagalund lht  
Gunnarp gd   Hagen lht  
Gunnarp gård   Hagen lht  
?Gunnarp g   Hagen t  
Gunnarp gd /Se   Haglyckan lht  
Gåvarp gd /Se   Hallaberget lht  
Habblarp gd   Hallarna gård  
Habblarp gd   Hallarne Saknas  
?Habblarp gd   Hallen lht  
Habblarp gd   Hallen lht  
Habblarp gd /Se   Hallensberg lht  
Hadelöv by   Hallersberg lht  
Hadelöv by   Hallorna tomt eller utjord  
Hadelöf by   Hammaren lht  
Hadelöv gd   Hannelund lht  
Hadelöv by   Hermanshult by  
Hadelöf by   Hermanshult gård  
Hadelöv by   Herrmanshult bebyggelse  
Hadelöv by   Hermanstorp lht  
Hadelöv gdr   Hermanstorp t  
Hadelöv by /Se   Hjulpan gård  
Hadelöv gd:ar   Hjulpan bebyggelse  
Hadelöv gd /Se   Hjulpan gård  
Hermanshult by   Hovgården lht  
Hermanshult by   Hovgården [Lilla] lht(?)  
Hermanshult by   Hulterstad herrgård  
Hermanshult by   Hulterstad by  
Hermanshult by   Hulterstad säteri  
Hermanshult by   Hultet bs  
Hermanshult by   Hultet backstugor  
Hermanshult by   Hultet lht  
Hulterstad gd   Hultstugan lht  
Hulterstad gd   Hultstugan t  
Hulterstad hg   Hampen lht  
Hulterstad gd   Humpen lht  
Hulterstad gd   Humpen t  
Hulterstad gd   Humpen lht  
Hulterstad gård   Hålan bebyggelse  
Hulterstad gd   Hålan kvarn  
Hulterstad gd   Hålbråten torp  
Hulterstad gård   Hålbråten t  
Hulterstad hg   Hällstorp lht  
Hulterstad hg   Hästhagen torp  
Hulterstad hg   Hästhagen lht  
Hulterstad gd /Se   Höglyckan t  
Hulterstad hg /Se   Högstorp lht  
Hulterstad gods /Se   Högstorp t  
Hålan = 12 Mjölby bebyggelse   Högstorp lht  
Kaaretorp by   Högstorp lht.  
Kanikegården gd   Högstorp lht  
Kanikegården gd /Se   Högstorp lht  
Karemålen gd /Se   Höjden lht.  
Karemålen gd /Se   Höjden lht  
?Kolarp eller Eriksdal gård   Ingeboland lht.  
Kolarp by   Jeriko lht  
Kolarp g   Johnsberg lht  
?Kolstad by   Kanickegården bebyggelse  
Kolstad by   Kanikegården gård  
Kolstad by   Kanickegården bebyggelse  
Kolstad by   Kanickegårdskvarnen kvarn  
Kolstad bebyggelse   Karemålen bebyggelse  
Kolstad by   Karemålen, se Karmålen Saknas  
Kolstad by   Karlsberg lht  
Kolstad by   Karlsberg lht  
Kolstad by   Karlslund t  
Kolstad by   Karlslund lht.  
?Kolstad by /Se   Karlslund bebyggelse  
Kolstad by /Se   Karlslund bebyggelse  
*Konungsberg Saknas   Karlslund se Södergården = 4 Eldslösa, V. bebyggelse  
*Konungsberga förr gård   Karletorp lht  
*Konunxberg Saknas   Karmålen gård  
Konungsberg f. gd   Karmålen gård  
*Kongz Bärga Saknas   Katrineberg lht  
*Laggaremala Saknas   Kattkällan kvarter  
»laggaramala» Saknas   Kattkällan utjord  
Lundby by   Kerstinbråt, se Kittebråt Saknas  
Lundby by   Kindbergshult torp  
Lundby by   Kindbergshult t  
Lundby by   Kitterbråt lht(?)  
Lundby by   Kleven torp  
Lundby by   Kleven t  
Lundby by   Klockarejord Saknas  
Lundby by   Klostergården bebyggelse  
Lundby by   Klostergården bebyggelse  
Lundby by   Klostergårdskvarnen kvarn  
Lundby by   Kolarp bebyggelse  
Lundby by   Kolarp bebyggelse  
Lundby by   Kolbotten bebyggelse  
Lundby by   Kolbotten, se Vallstorp Saknas  
Lundby by   Kolstad by  
Lundby by   Kolstad by  
Lundby by   Kolstad gårdar  
Lundby by   Korintbacken hemman  
Lundby by   Korintbacken bebyggelse  
Lundby by   Korintbacken gård  
Lundby by   Korintebacken bebyggelse  
Lundby by   Krämareängen utjord  
Lundby by   Kullen lht  
Lundby by   Kulltorp lht.  
Lundby gdar /Se   Kulltorp lht  
Lunnarp gd   Kyrkoherdebostället, se Mjölby prästgård Saknas  
Lärketorp gd:ar /Se   Kyrksäter gård  
»malstang» gd el. by   Kyrksäter bebyggelse  
[Malstang] Saknas   Kyrksäter gård  
Mjölby by o. sn   Källeberg lht  
Mjölby klostergård kvarn   Källeberg torp  
Mjölby kvarn Saknas   Källeberg lht  
Mjölby kvarn Saknas   Källeberg lht  
Mjölby kvarnby nu stad   Källgården bebyggelse  
Mjölkulla gd   Källgården bebyggelse  
*Munkegård Saknas   Källhemmet riv. st.  
?Munkegårds kvarn f. kvarn   Källhemmet t  
Munkegården gästgivaregård   Källstorp t (lht)  
Munkegårds kvarn f. kvarn   Källstugan lht  
Mølloby, se Mjölby sn   Källstugan lht  
»Nes» ort   Källtorp lht  
*Nothegårds kvarn Saknas   Landstorp lht  
?Nygården kvarn   Letarhemmet lht  
*Petersmala Saknas   Letarhemmet lht  
*Pilegårds kvarn Saknas   Liljeborg lht  
Pilgården gd   Lillgården bebyggelse  
Pilgården hemman /Se   Lillmon lht  
»pætarsmala» Saknas   *Lindeberg t  
*Ramnaboda ödet.   *Lindrocken t  
Roxtorp gd /Se   Ljungstorp lht  
»Skortaby» by   Ljungstorp lht  
[Skorteby] Saknas   Ljungstorp lht  
Smedstorp t   Lotten lht  
Spånga gd   Lotten t  
Spånga gd   Lund rivet torp  
Spånga gd   Lund lht  
?Spånga gd   Lund lht  
Spånga gd /Se   Lundby komministerbost.  
Stockhemmet gd /Se   Lundby Saknas  
Stockhemmet gd /Se   Lundby by  
Stuverum Saknas /Se   Lundby gårdar  
Söderby förr sn   Lundby, komministerboställe komministerboställe  
Söderby f. egen sn   Lunnarp gård  
Södergården gd   Lunnarp Saknas  
Sörby by   Lunnarp gård  
Sörby by   Lyck lht  
Sörby by   Lyckan lht  
Sörby Saknas   Lycketorp lht  
Sörby by   Lycketorp t  
Sörby förr sn   Långerydet, Lilla t  
Sörby by   Långerydet, Stora t  
Sörby by   Långgryt, Lilla torp  
Sörby by   Långgryt, Stora torp  
Sörby f. egen sn   Långstorp lht  
Sörby by   Långstorpet lht  
Sörby f. egen sn, nu by   Lärketorp, Västra gård  
Sörby förr sn   Lärketorp, Östra gård  
Sörby förr egen sn   Lönstorp lht  
Sörby Saknas   Löten lht  
Sörby sn ingår nu i stad   Löten lht  
Sörby förr egen sn   Löten t  
Sörby förr egen sn, nu by /Se   Lövsberg gård  
Sörbytorp lht   Lövsberg bebyggelse  
Sörbytorp Saknas   Lövsberg bebyggelse  
Sörbytorp Saknas   Mariedal lht  
Sörbytorp gd   Marielund lht  
Sörbytorp lht   Mellangården bebyggelse  
*Tjuvby Saknas   Mellangården = 2 Egeby bebyggelse  
Ugglarp gd   Mellangården bebyggelse  
Ugglarp gd   Mellangården = 5 Berga bebyggelse  
Ugglarp gd   Mellangården = 2 Hadelöv bebyggelse  
?Älekvarn kvarn   Mellangården hmd  
Älekvarn kvarn   Miskarp gård  
Ölle kvarn, se ?Älekvarn kvarn   Miskarp Saknas  
    Miskarp Saknas  
    Mjölby by  
    Mjölby gårdar  
    Mjölby prästgård bebyggelse  
    Mjölkulla Saknas  
    Mjölkulla gård  
    Moen rivet torp  
    Moen t  
    Mulabackarna backar  
    Munkegården, se Gästgivaregården Saknas  
    Månegårdskvarnen bebyggelse  
    Norrfällan t  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården gård  
    Norrgården kvartér  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgården babyggelse  
    Norrgården = 6 Mjölby Saknas  
    Norrgården bebyggelse  
    Norrgårdskvarnen, se Älekvarnen Saknas  
    Nybygget lht  
    Nygården kvarn  
    Nygården bebyggelse  
    Nygården gård  
    Nygårdskvarnen kvarn  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Olstorp t  
    Olstorp lht  
    Orbacken, se Örbacken Saknas  
    Oxdjupet Saknas  
    Oxedjupet t  
    Oxhagen lht  
    Oxhagen lht  
    Pershult riven lht  
    Pershult t  
    Persmålen torp  
    Persmålen t  
    Pilgården bebyggelse  
    Pilgården = 5 Lundby bebyggelse  
    Pilgården bebyggelse  
    Pilgården bebyggelse  
    Pilgården bebyggelse  
    Prästgården, se Mjölby prästgård Saknas  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Rothemmet gård  
    Rothemmet Saknas  
    Rothemmet gård  
    Rusthållet bebyggelse  
    Rusthållet bebyggelse  
    Sandhålan lht  
    Sandkullen t  
    Sandliden lht  
    Sandstorp lht  
    Sandstorp lht  
    Sandstorp lht  
    Sandvik lht  
    Sjöslätten t  
    Sjötorpet torp  
    Sjötorpet lht  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skogelund lht  
    Skogelund lht  
    Skogelund lht  
    Skogelund lht  
    Skogen lägenhetsområde  
    Skogen lht  
    Skogen t  
    Skogen lht:er  
    Skogen, se Skogalund Saknas  
    Skoghemmet rivet torp  
    Skogsberg lht  
    Skogsberg lht  
    Skogsberg lht  
    Skogshemmet t  
    Skogshydden lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund avs. lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp lht  
    Skogsudden lht  
    Skogsvik lht  
    Slomarp gård  
    Slomarp gård  
    Smedstorp torp  
    Smedstorp(et) lht  
    Snippen lägenhetsområde  
    Snuggan bryggeri  
    Snuggan kvarn  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solhem lht  
    Solliden lht  
    Solskina lht  
    Solskinatorpen t  
    Spånga by  
    Spånga bebyggelse  
    Spännarbo villaområde  
    Spännarhemmet utj.  
    Spännarhemmet Saknas  
    Spännarhemmet utjord  
    Sten bs  
    Stenhagen riven stuga  
    Stenhagen lht  
    Steninge lht  
    Steninge lht  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp lht  
    Stenstugan torp  
    Stenstugan t  
    Stenstugan lht.  
    Stensäng lht.  
    Stensäng lht  
    Stensäter lht  
    Stensäter t  
    Stensäter lht  
    Stockhemmet gård  
    Stockhemmet Saknas  
    Stockhemmet gård  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården = 2-4 Kolstad bebyggelse  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården bebyggelse  
    Storgården gård  
    Storgården = 2 Sörby bebyggelse  
    Strömkullen lht.  
    Strömkullen lht  
    Stubben gård  
    Stubben Saknas  
    Stubben gård (utjord)  
    Stufverummet Saknas  
    Stuverummet Saknas  
    Stuvrumskvarnen kvarn  
    Stålarp bebyggelse  
    Stålarp, se Björkhaga Saknas  
    Sumpen kvarn  
    Svartå Saknas  
    Svartå gård  
    Sågarekvarnen kvarn  
    Sågen lht  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården = 4 Berga, N. bebyggelse  
    Södergården = 5 Berga, S. bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården hmd  
    Södergården bebyggelse  
    Södergården bebyggelse  
    Söderklev t  
    Södre gården t  
    Sörby förut sn, num. stad  
    Sörby socken  
    Sörby by  
    Sörby by  
    Sörby gårdar  
    Sörbytorp lht  
    Sörbytorp lht  
    Sörstad gård  
    Sörstad bebyggelse  
    Sörstad [hmd]  
    Sörstugan lht.  
    Sörstugan lht  
    Thorsborg, se Torsborg Saknas  
    Torpet torp  
    Torpet lht  
    Torsberg lht.  
    Torsborg lht  
    Trädgårdsholm t  
    Ugglarp Saknas  
    Ugglarp lht  
    Vaktstugan riven st.  
    Vaktstugan lht  
    Vallsnäs bebyggelse  
    Vallnäs = 6 Berga bebyggelse  
    Valstorp gård  
    Vallstorp Saknas  
    Vallstorp gård  
    Vattenön lht  
    Vilhelmsro lht  
    Västerbyn = 4-7 Eldslösa Saknas  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västra, Lund torp  
    Västralund lht  
    Västralund lht.  
    Västralund t  
    Ådala lht.  
    Åkersberg lht.  
    Åttakanten lht  
    Åvik lht.  
    Älekvarnen bebyggelse  
    Älvkulla lht  
    Ängen torp  
    Ängen lht  
    Ängstugan lht.  
    Ängstugan lht.  
    Ängstugan lht  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården = 2 Lundby bebyggelse  
    Örbacken t  
    Örbergshult by  
    Örbergshult by  
    Örbergshult, N. o. S. gårdar  
    Örbäcken torp  
    Österbyn, se 1-3 Eldslösa bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården = 1 Kadelöv bebyggelse  
    Östergården, se Skattegården bebyggelse  
    Östersborg lht.  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.